Microsoft Word - 2009-172 _2

Bezoekadres: Schiedamsedijk 95 3011 EN Rotterdam Postadres: Postbus 70032 Cluster Infectieziektebestrijding Sectie Infectieziekten Website: www.ggd.

rotterdam.nl E-mail: tjonatsiena@ggd.rotterdam.nl Fax: (010) 433 9237
GD2630

3000 LP Rotterdam

Contactpersoon: A. Tjon-A-Tsien Telefoon: (010) 433 9897 Bankrekening: 64.45.12.741 Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: IZB/WS/2009-172 Aantal pagina’s: 3 Aantal bijlagen: 4 Betreft: Nieuwe influenza A (H1N1) voorheen de Mexicaanse griep Datum: 19 augustus 2009

Aan de directeuren en het personeel van scholen in het verzorgingsgebied van de GGD Rotterdam-Rijnmond

Geachte heer/mevrouw, Inleiding U heeft via de media inmiddels veel gehoord over het Nieuwe Influenza A (H1N1)-virus, voorheen Mexicaanse griep. Na de vakantieperiode verwachten wij meer ziektegevallen van nieuwe Influenza A (H1N1) door de terugkeer van vakantiegangers uit het buitenland. Alle burgers in Nederland worden binnenkort via een publiekscampagne en een huis-aan-huis folder geïnformeerd door de overheid. Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over wat de griep voor gevolgen kan hebben voor uw school en welke maatregelen u kunt nemen. Wat zijn de verschijnselen van de nieuwe griep? Een infectie met het Nieuwe Influenza H1N1-virus lijkt op een ‘gewone’ griepinfectie. De verschijnselen van deze griep zijn koorts hoger of gelijk aan 38,0° én luchtwegproblemen, C zoals hoesten, neusverkoudheid en/of keelpijn. Wat kunnen uw personeel en leerlingen doen ter voorkoming van griep? Hygiënemaatregelen: - Hoest met het gezicht afgewend van andere personen; - Hoest met de hand voor de mond, waarbij een papieren zakdoek wordt gebruikt, of hoest in de elleboogholte; - De papieren zakdoek maar één keer gebruiken en weggooien in de afvalemmer; - Was de handen regelmatig met ruim water en zeep; - Droog de handen met papieren handdoekjes; Leer dit de leerlingen ook! Verder is het belangrijk ruimtes regelmatig te ventileren. Wat te doen bij een ziekmelding van een leerling? Als ouders/verzorgers u bellen dat ze hun kind thuishouden omdat het klachten heeft die kunnen wijzen op de nieuwe griep, kunt u een bijgevoegd formulier gebruiken om de ziekmelding verder uit te vragen. Indien er sprake is van een ziekenhuisopname dient u dit door te geven aan de jeugdverpleegkundige van de CJG via telefoonnummer 010-433 99 66. Een leerling met de griep mag weer naar school indien de klachten over zijn. Bij specifieke vragen over de ziekte kunt u de ouder/verzorger het beste adviseren de huisarts te bellen.

blad: 2/3

Wat te doen als een leerling op school klachten lijkt te hebben van de nieuwe griep? Het kan natuurlijk gebeuren dat een kind op school last krijgt van verschijnselen die op de nieuwe griep kunnen duiden. Wij raden u in dergelijke gevallen het volgende aan: - Bel de ouders en vraag hen om hun kind op te komen halen; - U kunt de ouders dan tevens adviseren om zo nodig contact op te nemen met de huisarts. De publiekinformatiefolder van het ministerie van VWS geeft hierover advies (zie ook www.grieppandemie.nl); - Kinderen kunnen weer naar school zodra ze beter zijn of in ieder geval zeven dagen na de eerste ziektedag; - Het is niet nodig de school te sluiten. Deze handelswijze geldt uiteraard ook indien personeel op uw school ziek wordt. Wat te doen als een leerling contact heeft gehad met een persoon met Nieuwe Influenza? Als een kind geen ziekteverschijnselen heeft, is het niet nodig een leerling te weren. Wat moet de school met de ouders communiceren? Zoals vermeld krijgen alle burgers in Nederland een informatiebrief van de overheid. Wij adviseren u als school aan het begin van het schooljaar informatie aan de ouders te geven over hoe u als school omgaat met Nieuwe Influenza. Dit voorkomt veel vragen als er veel griepgevallen op school zijn. Verdere uitbreiding van griep? De verwachting is dat de grieppandemie zich in het najaar zal uitbreiden. Het kan zijn dat ook uw personeel ziek wordt. Wij raden u daarom aan om uw continuïteitsplannen te bekijken. In het continuïteitsplan leggen organisaties vast hoe zij kunnen blijven werken tijdens een grieppandemie indien veel medewerkers ziek thuis zijn. Ook op de website www.grieppandemie.nl kunt u informatie vinden hoe u een continuïteitsplan kan opzetten. Uw arbodienst kan u hierin adviseren. Moet de school/kindercentrum het aantal zieken kinderen melden bij de GGD? Artikel 26 in de Wet Publieke gezondheid zegt dat de directeur van de basisschool een ongewoon aantal zieken moet melden bij de GGD. Deze wet blijft van kracht. Voor scholen voor voortgezet onderwijs geldt deze meldingsplicht niet. Wij adviseren echter ook deze scholen bovengenoemde procedure te volgen. Bij deze brief hebben wij een telefonische vragenlijst ‘Nieuwe Influenza A (H1N1)’ toegevoegd. Deze kan u ondersteunen om na te gaan of personen die een ziekmelding doorgeven griep hebben of niet. Tevens vindt u hierbij een stroomdiagram welke kan helpen welke stappen ondernomen kunnen worden bij een ziekmelding. Indien een leerling of medewerker is opgenomen in het ziekenhuis vanwege de griep, adviseren wij u altijd contact op te nemen met een jeugdarts/ -verpleegkundige via telefoonnummer de gezondheidslijn van de GGD Rotterdam-Rijnmond: 010-433 99 66. Ook kunt u contact opnemen met de GGD indien op uw school onrust ontstaat over de nieuwe griep.

blad: 3/3

Vragen of opmerkingen? Heeft u nu vragen of opmerkingen over deze brief, dan kunt u contact opnemen met de gezondheidslijn van de GGD Rotterdam-Rijnmond. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur op telefoonnummer 010-433 99 66. U kunt ook informatie vinden over het Nieuwe Influenza A (H1N1)-virus op de website van het RIVM: www.rivm.nl/cib/themas/nieuwe-influenza of op www.grieppandemie.nl. We vertrouwen erop u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet,

Mw. prof. dr. M.C.H. Donker Algemeen directeur

Bijlagen:

1. Stroomdiagram 2. Telefonische vragenlijst ‘Nieuwe Influenza A (H1N1) 3. Hygiënemaatregelen 4. Poster handen wassen

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful