You are on page 1of 2

Yunan mitolojisi

Vikipedi, zgr ansiklopedi Kontrol edilmemi

Git ve: kullan, ara Yunan mitolojisi Tanrlar ve Tanralar


lk tanrlar ve Titanlar Zeus ve Olimposlu tanrlar Pan ve Nympheler Apollo ve Dionysos Deniz tanrlar ve Toprak tanrlar

Kahramanlar

Herakles ve onun oniki grevi Akhilleus ve Truva sava Odysseus ve Odyssey ason ve Altn post Perseus ve Gorgon Oedipus ve Thebes Theseus ve Minotauros Triptolemus Ikarus ve Daidalus

Monsiau tarafndan yaplm, Olimposlu tanrlar betimlemesi. Yunan mitolojisi, Yunan tanrlar, tanralar ve kahramanlar hakkndaki hikyelerden oluan szl edebiyatla yaratlm ve yaygnlam bir mitolojidir. Gnmzde bu mitoloji hakkndaki bilgilerimizi bu szl edebiyatn yazl hallerinden alyoruz. Tarihciler, mitoloji hakknda daha ayrntl bilgi almak iin de bazen zamann sanatndaki ipularn bile toplar. Genel olarak Yunan mitolojisi Yakn Dou ve birok Avrupa mitolojosini etkilemitir. Yunan Tanrlarnn herbiri Romallar tarafndan kabul grm ve farkl isimler kullanlmtr. Roma mitolojisi nerdeyse tamamen Yunan mitolojisini baz almtr. Yunan mitolojisindeki efsanelerde ou eski Yunan tanrlar insan eklindedir. Yunan tanrlarnn yaratl hikyeleri seilmi 12 tanr (ki bu 12 tanr, 5 kadn ve 7 erkekten oluur) Olimpos Da'nda otururlar, her ey Olymposlu Tanrlarla Titanlarn savalaryla balar ve Olymposlularn zaferiyle son bulur. Savatan sonra Titanlar cezalandrlr. Gaia, Khaos (Khaos zaten Titanlar tarafndan yok edillmiti.), Phoebe ve Kronos (bkz: Titan) gibi Titanlar Tartarus a gnderilir (Tartoros bir titan fakat Tartarus sonsuzlua kadar giden bir yeralt yeridir.). Tartarus'ta sonsuza kadar sren bir cezaya Olympos Tanrlar tarafndan braklr. Yerkreyi tamak ile cezalandrlan Atlas gibi, bunula birlikte Titanlardan Olymposlularn yanna geen Titan tanrlarda vardr Prometheus gibi,Yunan Tanrlar dnyay Olympos Dann stndeki bulutlarn stnden idare ederler. Toplamda 12 Tanr bulunur. Bu 12 says hi bozulmaz, bir tanr eklenirse bir bakas bu listeden kar. imeklerin efendisi Zeus nice savalar vererek ynetimi babas Kronos ve onun yardaklar titanlarn elinden alm, 3 erkek kardeiyle dnyay blmtr. ekilen kuraya gre gkyz Zeus'a, denizler Poseidon'a, yeralt da Hades'e der. Herkes grev dalmndan sonra Olimpos'a kar ve dnyay ynetmeye balarlar.