Ana Ma.

Fernández Planas obtained her PhD in Linguistics at the University of Barcelona in 2001 with the thesis titled Estudio electropalatográfico de la coarticulación vocálica en estructuras VCV en castellano. Since 1991 she works at the Laboratory of Phonetics of the UB, where she became the technical manager in 1998. Since 2008 she is Professor at the Department of Linguistics, where she has taught the following subjects: "Linguistics", "Introduction to Linguistics," "Experimental Phonetics", "Laboratory Phonology", and "Phonetics". She is the coordinator of the Catalan section of the Multimedia Atlas of Romance Prosody. She teaches in various PhD, MA, postgraduate and specialization courses. She has spublished several books and articles in journals such as: Estudios de Fonética Experimental, Verba, Caplletra, Journal of the Internacional Phonetic Association, Estudis Romànics, Onomázein, Géolinguistique, Head and Neck, Aphasiology, among others. Her works focus on articulatory phonetics, acoustics and perception. They address segmental and suprasegmentals issues, as well as some applications of phonetics in forensic issues, speech therapy and otorhinolaryngology.

_______________________________________________________________________________________ ____________________

Education

2001 PhD in Linguistics, University of Barcelona 1991 Degree in Hispanic Linguistics, University of Barcelona

_______________________________________________________________________________________ ____________________

Publications

2013

Fernández Planas, A.M. (forthcoming): «Aspectos fonéticos de estabilidad y de inestabilidad relacionados con las nasales en español», dins: Y. Congosto, A. Salvador, M.L. Montero Curiel (eds.): Actas del V Congreso Internacional de Fonética Experimental, Sevilla.

Fernández Planas, A.M. (forthcoming): « Las vocales, las glides y las consonantes sonantes en la cadena hablada», dins A. Pena (ed.) Los lenguajes del sonido, Madrid.

Fernández Planas, A.M. (forthcoming): «Inventario de sonidos y fonemas del español», dins J. Gil Fernández i J. Llisterri Boix (eds.): Fonética y fonología descriptivas de la lengua española.

Fernández Planas, A.M. (forthcoming): «Aspectos fonéticos del proceso de velarización en las nasales del español y del catalán», Onomázein 26.

Fernández Planas, A.M.; Roseano, P.; Dorta, J. i Martínez Celdrán, E. (forthcoming): «¿Continuidad prosódica en diferentes puntos de la Romania? El caso de algunas interrogativas», dins Actes del 26è Congrés Internacional de Lingüística i Filologia Romàniques, València. [pdf]

Roseano, P.; Fernández Planas, A.M. i Martínez Celdrán, E. (forthcoming): «El etiquetaje entonativo autosegmental métrico en el marco del Atlas Multimedia de Prosodia del Espacio Románico», dins: Y. Congosto, A. Salvador, M.L. Montero Curiel (eds.): Actas del V Congreso Internacional de Fonética Experimental, Sevilla.

Torres, A.; Fernández-Planas, A.M.; Blasco, E.; Forment, M.; Pérez, M.A.; Illamola, C. (forthcoming): «Estudio el yeísmo en el español de Barcelona a partir de materiales de PRESEEA», dins R.Gómez i I. Molina Martos: Variación yeísta en el mundo hispánico, Madrid, Editorial Iberoamericana, pp. 15-28.

2012

Fernández Planas, A.M. (2012): «Las consonantes laterales del español», dins M.J. Albalá (ed.): Lengua Española. Fonética y fonología, Madrid, Liceus. [web]

Fernández Planas, A.M. (2012): «Las consonantes nasales del español», dins M.J. Albalá (ed.): Lengua Española. Fonética y fonología, Madrid, Liceus. [web]

Fernández Planas, A.M. (2012): «Las consonantes vibrantes del español», dins M.J. Albalá (ed.): Lengua Española. Fonética y fonología, Madrid, Liceus. [web]

Fernández Planas, A.M. (2012): «Las semivocales y las semiconsonantes del español», dins M.J. Albalá (ed.): Lengua Española. Fonética y fonología, Madrid, Liceus. [web]

Fernández Planas, A.M. (2012): «Las vocales del español», dins M.J. Albalá (ed.): Lengua Española. Fonética y fonología, Madrid, Liceus. [web]

2011

Fernández Planas, A.M. (2011): «Introducció», Llengua, Societat i Comunicació, Vol. 9, pp. 1-4. [pdf]

Fernández Planas, A.M. (coord.) (2011): «Enquêtes d'AMPER-CAT», dins: P. Mairano (ed.) Intonations Romanes. Géolinguistique. Hors série 4, Grenoble, Ellug.

Fernández Planas, A.M. (coord.) (2011): El paper de la lingüística en l'àmbit forense (volum monogràfic), Llengua, Societat i Comunicació, Vol. 9. [web]

Fernández Planas, A.M.; Roseano, P.; Martínez Celdrán, E. i Romera, L. (2011):«Aproximación al análisis dialectométrico de la entonación en algunos puntos del dominio lingüístico catalán», Estudios de Fonética Experimental, Vol. XX, pp. 141-178. [pdf]

(2011): «Influencia del bilingüismo en la entonación del castellano de Lleida». Vol. (2009): «Características linguopalatales de la nasal palatalizada en español». A. 167-196. L.M.M. Fernández Planas.M. L. Vol. Ce Fastu?. 133-167. (2009): «Análisis perceptivo de la entonación del castellano de Barcelona y del catalán de Barcelona». L. pp. (2010): «Declaratives i interrogatives absolutes del català en el marc del projecte internacional Atles Multimèdia de Prosòdia de l'Espai Romànic». A. 345-366. E. Fernández Planas. (2009): «L’intonazione nelle modalità dichiarativa e interrogativa polare del friulano carnico». E. [pdf]  Romera Barrios. Carol (eds. 17. Vol. (2009): « L'estudi de l'entonació dialectal catalana en el marc AMPER al Laboratori de Fonètica de la Universitat de Barcelona” dins E. Estudios de Fonética Experimental. [pdf] 2008 . Vol.. 161-174. pp. Fernández Planas i Romera Barrios. pp. i Martínez Celdrán. Bologna. pp. Fernández Planas. A. XVIII. A. [pdf] Fernández Planas. XVIII.M.Martínez Celdrán.M. 49. Estudios de Fonética Experimental.) Studi Catalani: Suoni e Parole. 2010 Carrera Sabaté. J. 25-50. n.. i Salcioli Guidi. Caplletra. Devís. [pdf] 2009  Fernández Planas. pp. A. [pdf] Roseano P. 27-38.2. Bononia University Press. RILI (Revista Internacional de Lingüística Iberoamericana).. V.. A. LXXXV.M. pp. Vol.

pp. pp. 75-92. (2008): «La electropalatografía (EPG) en el estudio articulatorio del habla: el WinEPG de Articulate Instruments Ltd. pp. Vol. Salcioli Guidi. D.. V. Martínez Celdrán. pp. 233-239. 39-51.. Salcioli-Guidi. (2008): «The prosody of simple sentences in the Spanish of Barcelona. J. i Martínez Celdrán. D. 119-127. Estudios de Fonética Experimental. Steele (eds. A. pp. Cabrera. a Spanish-Catalan bilingual context» dins L. A. A. (2008): «¿Para qué sirve la fonética?». News Trends en Experimental Phonetics. Román-Montes de Oca. News Trends en Experimental Phonetics. Colantoni i J. XV-1. L. (2008): «Estudio de la entonación del catalán hablado en la ciudad de l'Alguer (Cerdeña) en el marco de AMPERCAT». A. Carrera Sabaté.M. V. Special Issue. A. Somerville. Fernández-Planas.. Language Design.T. A. Turculet (ed. pp. L. Aguilar Cuevas.. Vol.M... E. Editura Universitații 'Alexander Ioan Cuza'. Estudis Romànics.».M.M. Iaşi.M (2008): «El projecte Atles Multimèdia de la Prosòdia de l'Espai Romànic (AMPER) i les "III Jornadas científicas del proyecto AMPER" (24-25 d'octubre de 2006)». Vol. Fernández Planas. i Valls. pp. J. 167-181.. S. Carrera-Sabaté. E. Onomázein. Roseano. Romera Barrios. A. Cascadilla Press. [pdf] . XXX. [pdf] Romera-Barrios. Fernández Planas. M.M. Szmidt. (2008): «Análisis del grupo [kt] y la velocidad de habla a partir de la electropalatografía». Fernández Planas. XVII. Labraña.. [pdf] Fernández Planas. Special Issue. [pdf] Fernández Planas. (2008): «Aproximación al estudio de la entonación en la región de Murcia: Caravaca de la Cruz y Bullas» dins A.) La variation diatopique de l'intonation dans le domaine roumain et roman. Language Design. L. E. P.M.) Selected Proceedings of the 3rd Conference on Laboratory Approaches to Spanish Phonology. E. [pdf] Fernández Planas. [pdf] Martínez-Celdrán. 285299. 63-70.

Fernández.. (2008): «Voice quality after CO2 laser cordectomy-What can we really expect?». pp. Blanch. Barcelona.. Estudis Romànics. Carrera Sabaté. (2007): «Aspectes metodològics del projecte AMPER a Espanya» dins Carrera. B. Santiago de Compostela. 187-198. J. Madrid. Szmidt. J. PPU. J. Aplicacions de la fonètica. Head and Neck-Journal for the Sciences and Specialties of the Head and Neck. M. 93-106. (2007): «Estudio de la prosodia de Girona en la modalidad interrogativa encabezada por “que” en el marco AMPERCAT» dins Dorta. A....T.M. Huerta.): La prosodia en el ámbito lingüístico románico. Vol.. (ed. J. Vol. i Román Montes de Oca. i Pradilla Cardona. I. [pdf] . (eds) Actas del III Congreso de Fonética Experimental. Labraña Barrero.M. La Página ediciones. Fernández Planas. N. PAM. i González. i Bernal-Sprekelsen. F. E. Carrera Sabaté. D. [pdf] Fernández Planas. Fernández Planas. i Martínez Celdrán.M. S. Romera Barrios.. Barcelona.L. Salcioli Guidi.. Feliu. L... pp. L. Jiménez. Vol. M. XXIX. E. A. 291-304. pp. Fernández Planas. E. i Román Montes de Oca. D.M.. V.M. Martínez Celdrán. D. Fernández Planas. Prats (eds): Actes del tretzè col·loqui internacional de llengua i literatura catalanes.. 548-550. pp. XVI.. 155-176. S. A. (coord). pp. (2007): «De fonètica contrastiva: els africats alveolopalatals del lleidatà i del barceloní» dins Martí. J. Estudios de Fonética Experimental. Pons (eds): Actes del Catorzè Col·loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona. M. Iglesias i D. 30.. A. Difusión Cultural.A. Aguilar Cuevas. 1181.  Fernández Planas. M. 43-49. (2007): «Una caracterización de la prosodia de habla de laboratorio del catalán de Lleida» dins González. pp. (2007): «Clasificación electropalatográfica de las vocales y de algunas consonantes linguales del español peninsular». C. A. i C. P. 2007 Carrera Sabaté. (2007): «Crónica del ’III Congreso de Fonética Experimental’ (24-26 de octubre de 2005 en Santiago de Compostela)».. A. Cabré.Vilaseca. A. pp.M. Fernández Planas. J. M.

XVI.. i Fernández Rei. A... González Pereira. Estudios de Fonética Experimental. Santiago de Compostela y Barcelona» dins González. L. [pdf] Romera Barrios. (eds) Actas del VI Congreso de Lingüística General. A.. Castellví Vives. [pdf] van Oosterzee. E. Articulaciones y sonidos del español.. M.M. G. J. i Martínez Celdrán.. A. M. Salcioli. Barcelona. 1977-1989. XVI. 147-184.. 99-118. M.. van Oosterzee.y Souto Gómez. Fernández Planas... Estudios de Fonética Experimental. D. A. (2007): «Proyecto AMPER: estudio contrastivo de frases interrogativas sin expansión del “barceloní” i del “tarragoní”» dins Cano López. V. Martínez Celdrán. [pdf]  Martínez Celdrán. (2007): «Reconocimiento de variedades lingüísticas a partir de la entonación: el caso de algunas interrogativas de Tenerife. (2007): Manual de fonética española. I. Madrid. i González. G. Carrera. pp. Carrera Sabaté. M. Prego Vázquez. Hoogeveen. V. pp.M. Vol. J. P. A... J. M. J. E. [pdf] 2006 . Ariel. pp. Vol.y Souto Gómez. Prego Vázquez. C. 225-247. C. Fernández López. E. Difusión Cultural. Martínez Celdrán. i Fernández Planas.M... pp.M. E. Román. (2007): «Proyecto AMPER: estudio contrastivo de frases interrogativas sin expansión en “tortosí” y en “lleidatà”» dins Cano López. I. Fernández Planas.L. i Szmidt D.M. D. (eds) Actas del VI Congreso de Lingüística General. 1931-1945. Romera Barrios. Salcioli Guidi. Arco/Libros S. González Pereira. Fernández López. Fernández Planas. (2007): «Aproximació a l’entonació del català de València en el marc del projecte AMPERCAT». E. pp.. (2007): «Una muestra del español de Barcelona en el marco AMPER». J. Fernández Planas.L.M. Arco/Libros S. B... [pdf] Martorell. (eds) Actas del III Congreso de Fonética Experimental. Dorta Luis. E... Santiago de Compostela.Fernández Planas.. Espuny. Madrid. L. L. A. Fernández. P.

E.. [pdf] Fernández-Planas. (2006): «Sobre la percepción de la duración vocálica en español» dins Durán. vol. i Fernández Planas. (ed): Actas del V Congreso Andaluz de Lingüística general. Granada Lingvistica. J. E. D. Fernández Planas. A.M. A. Martínez Celdrán. E. i Jiménez. València. de D. (2006): «Hacia una geoprosodia de las lenguas iberorromances en la web». A. Carrera Sabaté. i Fernández Planas. pp. Actas del Primer Congreso Nacional de Lingüística Clínica. J. Vol. i Román Montes de Oca. Huerta. Barcelona.M. Estudios de Fonética Experimental.. Vol. (2006): «Contribución del análisis fonético acústico en el ámbito clínico: evaluación de la voz en pacientes tratados de carcinoma laríngeo con láser carbónico» dins B. Fernández Planas. (2006): «Declarativas e interrogativas en Tortosa y Lleida. Letras de Hoje.. (2006): «La intercomprensió d'interrogatives absolutes amb tonemes descendents del català. Granada.M. A. Román Montes de Oca. Horsori.. Vilaseca. Fernández-Planas. Vol. Hernández i V.. J. Dorta Luis. [pdf] Pamies. pp. Comparación de su entonación». A. 41-2.M. Carrera Sabaté. A. i Fernández Rei. Estudi contrastiu i interdialectal.M. pp. J. 80-95. Martínez Celdrán.. XV.catalán y castellano en Catalunya'» dins Actes del VII CLG (en CD). I. 2005  Carrera Sabaté. [pdf] Martínez Celdrán. i Fernández Planas. Barcelona.M. (2006): «Presentación del proyecto de investigación 'AMPERCAT: Altlas Multimedia de Prosodia del Espacio Románico . 165-209. pp.M. A. J. Moreno (eds): Lingüística clínica y neuropsicología cognitiva. i Martínez Celdrán. 2: “Lingüística y evaluación del lenguaje”. P. C. E. XXVIII. 7-28. de l'espanyol de Canàries i del gallec». Gallardo. C. E. D. (2005): Vocals mitjanes tòniques del català. Estudis Romànics. . 9-22. 501-512. A. pp.

pp. Fernández Planas. 327-353. [pdf] Fernández Planas. J. Le projet AMPER. (2005): «Fonética práctica del castellano. Barcelona. Fernández Planas. Secció de lingüística. pp. Horsori. (2005): «Estudio de la dentalización de la fricativa alveolar en catalán». A.. J. Carrera Sabaté. Hors série n. A. J. Estudios de fonética experimental. Martínez Celdrán. (2005): «Approche de la prosodie du dialecte de Barcelona». Fernández Planas. Estudios de Fonética Experimental. i Carrera Sabaté. E.M.. J. Géolinguistique. Fernández Planas. Propuesta de transcripción fonética». pp. A. Fernández Planas.M.M. 45-59. [pdf] 2004 . Nociones fundamentales de fonética general y española. XIV. Le projet AMPER. Vol. 433-445. J. A. i Espuny Montserrat.. (2005): «Datos generales del proyecto AMPER en España». 103-151. [pfd] Martínez Celdrán. i Espuny Montserrat. 153-175. (2005): «Approche de la carte prosodique dialectal de la langue catalane en Catalogne». Carrera Sabaté.3. A. E.M. Fernández Planas.  Martínez Celdrán. Vol. pp. V... pp. Fernández Planas. Verba. XIV. A. pp. A. Estudios de Fonética Experimental. (2005): «Diferències dialectals del català a partir de les oracions interrogatives absolutes amb “que”».. pp. A.M. Barcelona. Géolinguistique. E. Salcioli Guidi. 13-27. (2005): Así se habla.M.. Hors série n.Carrera Sabaté.M. J. 29-66. (2005): «Estudio metodológico acerca de la obtención del corpus fijo en el proyecto AMPER». Anuari de Filologia.M. E. [pdf] Martínez Celdrán. Vol. XIV...3.

129-155. Per a una complementarietat metodològica» dins P. J. Granada. 157-159.). 983-995. i Szmidt.M. van Oosterzee. Actas del V congreso andaluz de lingüística general.. D. Castellví Vives. J. [pdf] Pradilla Cardona. pp.. (2004): «La percepción de la duración vocálica en español» dins J. M. (2004): «Características de las africadas del catalán oriental central». Martínez Celdrán.. Vol. Pradilla Cardona. Carrera Sabaté. A. van Oosterzee. Un element diferenciador de dialectes».M. J.. A. Estudios de fonética experimental. Estudios de fonética experimental. D. pp. E. PPU. pp. Espuny.M. i Fernández Planas.. i Martínez Celdrán. 501-512. A. A. Actas del V Congreso de Lingüítica General. E. M. Vol. XIII.M. [pdf] Fernández Planas. (2004): «Interrogatives absolutes al barceloní i al tarragoní (estudi contraastiu)». pp. Luque Durán (ed. (2004): Manual on-line de fonética. 2003 . Fernández Planas. (2004): «Les interrogatives al tortosí i al lleidatà. XIII. (2004): «Percepción de vocales medias del catalán oriental central y del catalán noroccidental por parte de oyentes catalanohablantes y castellanohablantes». i Fernández Planas. Fernández Planas. Fernández Planas. [pdf]  Fernández Planas. pp. Pàmies Bertrán.A..M.M. Carrera Sabaté. V..A. A... 199-236.. A. J. Granada Lingvistica. Perea (ed): Dialectologia i recursos informàtics. pp. 973-982. Barcelona. ISEP (Instituto Superior de Estudios Psicológicos). Barcelona. C.Carrera Sabaté. A. A. (2004): «La sociolingüística de la variació i la fonètica experimental.M. J. Actas del V Congreso de Lingüítica General. Carrera Sabaté. C. Salcioli Guidi. J.

. Fernández Planas. (2002): «Spectrographic Measures of the Speech of Young Children with Cleft Lip and Cleft Palate».M. (2002): «La dentalización de las alveolares en catalán». pp. 2. Vol.. E. (2003): «Pre-nuclear tonal inventories of Spanish intonation». pp. dins Proceedings of the 15th ICPhS. El Colegio de México. P. e. A. i Carrera Sabaté. Fernández Planas. J. dins Actes del II CFE. C. A. R. A.F. Barcelona. Sentís-Vilalta J.. i Fullana Rivera. A. [pdf]  Martínez Celdrán. i Pradilla Cardona M. Carrera Sabaté. i GayEscoda.M. pp. Estudios de Fonética Experimental. J. Mèxic D. 247-257. Martínez Celdrán. [pdf] 2002 Casal. Folia Phoniatrica et Logopaedica. E.. E. E.. UAB. (eds): La tonía: dimensiones fonéticas y fonológicas. XII. i Martín. (2003): «Taxonomía de las estructuras entonativas de las modalidades declarativa e interrogativa del español estándar peninsular estándar según el modelo AM en habla de laboratorio». C. Barcelona. pp. (2003): «Spanish».... UAB. A. Sarget.M. J. Martínez Celdrán. (2003): «A contrastive study of voiced alveolo-palatal affricates in the Catalan of Lleida and Barcelona». N. Vol. Fernández Planas. Domínguez. pp. Fernández Planas. 173-179. Fernández Planas.M.M.  Fernández Planas. Volum: 33... E. . 267-294. 595598. 54. Carrera Sabaté.M. A. dins Proceedings of the 15th ICPhS.M. Journal of the International Phonetic Association. Martínez Celdrán. C.. A. dins Herrera.A. pp. Martínez Celdrán. [pdf] Fernández Planas. (2003): «El tono fundamental y la duración: dos aspectos de la taxonomía prosódica en dos modalidades de habla (enunciativa e interrogativa) del español».. 165-200. 937-940..

J.. V. E.M. dins Actes del II CFE. A. (2001): «Reseña de: D. i Matas-Crespo. Barcelona.». Fernández Planas. Ortega-Escandell. G..M. (2001): «Perception of Catalan medium vowels by Spanish Speakers». pp. A. dins Actes del II CFE. G. Pallarès (2001): De la fonètica a la fonologia».M. dins Proceedings of 17th International Congress on Acoustics [CD]. XI. A.Fernández Planas. Romera-Barrios. Fernández-Planas..M. 124-129. Salcioli Guidi. i Fernández Planas. Recasens i M. (2001): Prácticas de transcripción fonética en castellano. i Castellví Vives. (2002): «Taxonomía autosegmental en la entonación del español peninsular». Data from M.. [pdf] 2001  Carrera Sabaté. 180-186. (2001): «Differences in vowel quality in two Catalan dialects. A. pp. dins Proceedings of the Eight Australian International Conference on Speech Science and Technology. Carrera Sabaté.S. Martínez Celdrán. pp.D. [pdf] 2000 . pp.M. A. Vol. A. J. A.. A. J. Fernández Planas. E. J. 245-248. L. A.M.. Salvatella. Matas Crespo. (2002): «Tiempo y tono en español peninsular». 318-323.D. Toledo.. [pdf] Fernández Planas. (2001): «Propuesta de transcripción para la africada palatal sonora del español».M. pp. i Carrera Sabaté. A. J. Martínez Celdrán... J. Vol. Estudios de fonética experimental. i Ortega Escandell. XI. i Ortega Escandell. 173-190. Fernández Planas. Estudios de fonética experimental. [pdf] Toledo-Munín.

Pradilla (ed): El món dels sons.A. Logroño. A. Codina (eds): Estudios de lingüística aplicada.cat/bitstream/handle/10803/2094/01. M. dins J.de las Cuevas i D. A. A.tdx. Universitat de Barcelona. pp. 1998 Fernández Planas. Alambor. Castelló de la Plana.151-166. pp. dins J. Tesis doctoral.Otal.Fernández Planas.667-674. M. I.Santos Río (eds): Lingüística para el siglo XXI. (1999): «Acercamiento a la lectura de palatogramas». (1999): «Aproximación al estudio de la influencia de la velocidad de habla en grupos consonánticos intervocálicos -st-».Fernández González. Universitaria de Salamanca. Fernández Planas. C. pp. M. dins J. Fernández Juncal. (1997): « Aproximación a la configuración linguopalatal de consonantes velares intervocálicas en castellano». [pdf] http://www. Benicarló.AMFP_1de2_TESIS. Asociación Española de Lingüística Aplicada. pp. M.L. 1997 Fernández-Planas.Fasla (eds): Contribuciones al estudio de la lingüística aplicada. dins M. (2000): Estudio electropalatográfico de la coarticulación vocálica en estructuras VCV en castellano. (1998): «Fonètica forense. Salamanca. L'anàlisi pericial de la veu com una aplicació de la fonètica». A. Publicacions de la Universitat Jaume I. A. M.641-652. .745-752. E Prieto de los Mozos y I.M.pdf?sequence=1 1999 Fernández Planas. Marcos Sánchez. Fortanet i V.

(1997): «Sobre la articulación de [t-d] en español». Vol.. Fernández Planas. Estudios de Fonética Experimental. 1996 Berthier. A.291-311. Sala. 1993 Fernández Planas.M. L. 1995 Rallo. VII.M.129-162. Estudios de Fonética Experimental.45-74. Vol. (1995): «La invariación acústica en las fricativas del castellano». Romero. (1995): «Nasal palatal: segment complex». Estudios de Fonética Experimental. V. VIII. Estudios de Fonética Experimental.133-160. Caplletra.Fernández Planas. Martínez Celdrán. M.M. J. E. pp. Estudios de Fonética Experimental. A.. Fernández Planas. pp. pp. A. Vol..M. . Fernández Planas. Vol... E. J. (1993): «Estudio del campo de dispersión de las vocales castellanas». 711-721. Martínez Celdrán.. Romera. A. VII. A. Vol.M. pp.. (1996): «Perceptual and acoustic correlates of affective prosody repetition in transcortical aphasias».161-178. A. 10 (7). Vol. pp. pp. (1995): «La invariación acústica en las oclusivas sordas del castellano». M. Fernández Planas.M. (1995): «La invariación acústica en las nasales del castellano». L. 19. A.4350. Vol. VII. L. Kulisevsky. pp.Fernández Planas. Aphasiology..

Zaragoza.M. Vol.. A.. Szmidt.. 73-101. Roseano.M. Back to top _______________________________________________________________________________________ ____________________ Conferences 2012 Fernández Planas. Laguna. La Entonación de enunciativas e interrogativas neutras en las Illes Balears en el marco del Atlas Multimedia de Prosodia del Espacio Románico. (1993): «Les marques de l'emoció en el discurs». A. pp. S. P. E. Martínez Celdrán.M. Anuari de Filologia..Fernández Planas. Un estudio dialectométrico sobre la prosodia del catalán en las Illes Balears respecto a otros puntos del dominio lingüístico. XVI (4). A. A. [Oral presentation] Labraña. pp. [Oral presentation] .. L.. 16. Zaragoza. E.. (1993): «L'epítesi postconsonàntica de mots amb vibrant final a Blanes». Fernández Planas. X Congreso Internacional de Lingüística General (18-20 abril de 2012).. W. J. A. V. D.. Vol..M. Romera Barrios. Revista de Psicoterapia.T. X Congreso Internacional de Lingüísitca General. Elvira.83-102. Fernández Planas. Vayreda. Obiols. Salcioli.

.. Barcelona. Patrons entonatius del català i del castellà de Palma de Mallorca: influències prosòdiques mútues.. P. Martínez Celdrán. L. A. IV Workshop sobre l'Entonació del Català. [Poster] Roseano. Martínez Celdrán. A. L. III Workshop sobre Entonació del Català i CAT-ToBI. Martínez Celdrán.M. Tagung: 20 Jahre digitale Sprachgeographie. Martínez Celdrán. Fiith European Conference on Tone and Intonation (TIE5).. E.. [Poster] Fernández Planas. III Workshop sobre l'Entonació del Català. Romera Barrios. L. A. Fernández Planas. A. [Oral presentation] . Tarragona. Roseano. Roseano. Berlín. P. Romera Barrios. La prosodia del catalán balear en el mapa lingüístico y político de Europa.. [Oral presentation] Fernández Planas. [Oral presentation] Roseano. Romera Barrios. A dialectometrical approach to prosodic borrowing in Alghero Catalan. Fernández Planas.Fernández Planas.. L. Roseano. P.M.M. Roseano. Oxford... Aproximació a les distàncies dialectomètriques ente alguns punts del domini lingüístic català a partir d'aspectes entonatius. P.. E. Roseano. Martínez Celdrán. P... Berlín.. Martínez Celdrán. [Oral presentation] Romera Barrios. Romera Barrios.. Razones históricas en la mezcla prosódica del catalán de L'Alguer.M.M. P.. A. [Oral presentation] 2011 Fernández Planas. Fernández Planas. A. Romera Barrios. P. Tagung: 20 Jahre digitale Sprachgeographie. E. Language contact and prosodic borrowing: the case of Alghero Catalan. L. A. E. E.M.. L'entonació del català balear en el mapa de la prosòdia romànica europea. L. Barcelona.M. E. Phonetics and Phonology in Iberia (PaPI)... Barcelona.

. y Roseano. Cáceres.. [Poster] 2009 . [Oral presentation] Fernández Planas. Fernández Planas. J... J. Romera-Barrios. E. L. A secundary voicing of stops in Spanish?.. Estocolmo. Són diferents les estructures L*+H i L*>H* perceptivament?. E. Nuevos retos de la Geolingüística: el Atlas Multimedia de Prosodia del Espacio Románico. Romera. III Workshop sobre Entonació del Català i CAT-ToBI. Barcelona.. Roseano. [Oral presentation] Roseano.M. P. A.. Caracterización melódica del español de Lleida.. Fernández Planas. Valencia. IV Jornadas internacionales del proyecto AMPER. P. E. [Oral presentation] 2010 Martínez-Celdrán. Roseano. A. [Oral presentation] Martínez-Celdrán. Fernández Planas.. y Carrera Sabaté. L. Fernández Planas. II Congrés de l'Entonació del Català i CAT-ToBI. Martínez Celderán. A. Martínez Celdrán. E. y Martínez Celderán.M. Dorta. Fernández Planas. The Fourth European Conference on Tone and Intonation (TIE4). 26 Congrés Internacional de Lingüística i Filologia Romàniques.M. [Oral presentation] Fernández Planas. A. E. Contacte lingüísic i manlleu prosòdic: hipòtesis sobre l'alguerès. A. Sevilla. Workshop on Sound Change. A. The prosody of declaratives and interrogatives in Catalan: a comparative study in the AMPER Project. P. [Poster] Martínez Celdrán. Barcelona.M. V Congreso Internacional de Fonética Experimental.M. El etiquetaje entonativo autosegmental métrico en el marco del Atlas Multimedia de Prosodia del Espacio Románico.M.M. E. P.Roseano. ¿Continuidad prosódica en diferentes puntos de la Romania? El caso de algunas interrogativas.. A. E. P. Barcelona. Martínez Celdrán..

Workshop on Prosoody and Meaning (17-18 September). Granada (11-15 de febrer). Carrera Sabaté. València i Alacant. IV Congreso de Fonética Experimental. Fernández-Planas. E. Martínez-Celdrán. [Oral presentation] Roseano. [Oral presentation] Congosto. Workshop sobre l'entonació del català i Cat_ToBI. IV Congreso de Fonética Experimental. Fernández Planas. M.. Martínez Celdrán. Y.M. [Poster] ... Martínez Celdrán. Fernández Planas.Labraña Barrero. Szmidt. P. E. Salcioli Guidi. [Poster] Martínez Celdrán. Dorota T. Simposio Internacional '30 Aniversari del Laboratori de Fonètica de la UB'. M.Martínez Celdrán. [Poster] 2008 Fernández Planas. S..M. L. Valls Alecha. E. Workshop on Prosoody and Meaning (17-18 September). J. Questions headed by the particle “que” in the Spanish spoken in Lleida: a prosodic bilingualism interference. Cabrera Callís y E. Montevideo (18-21 agost 2008). A.M.. Granada (11-15 de febrer). Barcelona (3-5 de desembre de 2008). [Oral presentation] Fernández Planas. A. Romera Barrios. Romera Barrios. L. J. E. Martínez Celdrán. Atlas Multimedia de Prosodia del Espacio Románico en España e Hispanoamérica.. Mª Fernández Planas... E. Fernández-Planas. La electropalatografía (EPG) en el estudio articulatorio del habla: el WinEPG de Articulate Instruments Ltd.Mª. Barcelona (UAB-UPF-IEC).Carrera Sabaté. A quantitative implementation of the autosegmental-metrical model: the study of pitch and duration in Friulian. La prosodia de l’Alguer en el marco del AMPER-CAT. L.Mª. L'entonació de declaratives i interrogatives absolutes del català al País Valencià: Castelló. V. A.. Barcelona (UAB) (17 de juliol).. Barcelona (UAB-UPF-IEC). A. Aguilar Cuevas. XV Congreso Internacional de la ALFAL (Asociación de Lingüística y Filología de América Latina). [Oral presentation] E. A. Análisis del grupo [kt] y la velocidad de habla a partir de la electropalatografía. A. A.

Carrera Sabaté. I Congreso Nacional de Lingüística Clínica.. A. Estudio de la prosodia de Girona en la modalidad interrogativa encabezada por 'que' en el marco AMPERCAT. VII Congrés de Lingüística General (CLG).. Comparación de la entonación catalana de Tortosa y Lleida en las modalidades declarativa e interrogativa en frases con tres acentos tonales en la zona prenuclear. Fernández Planas. A.. E. Martínez Celdrán.. Aproximación al estudio de la entonación en la región de Murcia: Caravaca de la Cruz y Bullas. Contribución del análisis fonético acústico en el ámbito clínico: evaluación de la voz en pacientes tratados de carcinoma laríngeo con láser carbónico. Aguilar Cuevas. P.M. Salcioli Guidi. Roseano. Workshop Internacional 'III Jornadas científicas del proyecto AMPER'.M. [Oral presentation] Fernández Planas. J.M. D. [Poster] 2005 . L. La Laguna (Tenerife) (24-25 d'oct). Romera Barrios.. [Oral presentation] 2007 Fernández Planas. [Oral presentation] 2006 Fernández Planas.T.. A. V.. Martínez Celdrán.. Román Montes de Oca. Carrera Sabaré.. El projecte AMPERCAT al Laboratori de Fonètica de la UB. Barcelona (18-21 d'abril). D.. Presentació del projecte d'investigació 'AMPERCAT: Altles Multimèdia de Prosòdia de l'Espai Romànic .. [Oral presentation] Martínez Celdrán. Valencia (7-9 de novembre). y Jiménez. Barcelona (18-21 d'abril). Fernández Planas. Bologna (20-21 de nov. D... J.2007).Català i castellà a Catalunya'. E. C. S. J. A.M.M. [Oral presentation] Fernández Planas. L.Martínez-Celdrán.M. Symposium sur la variation diathopique de l’intonation dans le domain roumain et roman. A. Huerta. Román Montes De Oca. A. Szmidt. VII Congrés de Lingüística General (CLG). I. Giornate di Studi Catalani de la Universitá di Bologna. E. Labraña Barrero. P. Vilaseca. E. Iasi (20-22 octubre).... Carrera Sabaré.

V. [Poster] Fernández Planas. C. Per a una complementarietat metodológica. Santiago de Compostela (3-7. III Congreso da Sociedade Española de Acústica Forense. Four degrees openness in some Catalan vowels. Fernández Planas. M. PaPI05 (Phonetics and Phonology in Iberia). Santiago de Compostela y Barcelona. J. Fernández Rei.. Espuny. J.. [Oral presentation] 2004 Fernández Planas. Martínez-Celdrán..L.M. J. Van Oosterzee. VI Congreso de Lingüística General. Barcelona (17 de setembre). J. Santiago de Compostela (3-7. Román Montes De Oca.. A. IX Jornada sobre la variació lingüística: l'explotació de corpus lingüístics. Salcioli. Una caracterización de la prosodia del habla de laboratorio del catalán de Lleida. E.. [Oral presentation] Carrera Sabaté. A.. Intonational description of interrogative sentences with initial unstressed 'que' in four Catalan dialects. A. Fernández Planas. [Oral presentation] Martínez Celdrán.. [Oral presentation] Van Oosterzee... A. La sociolingüística variacionista i la fonètica experimental. Patras (17-19 d'octubre).. M... [Oral presentation] Pradilla Cardona. Carrera Sabaté..M. [Oral presentation] .M. V. E. M. M. Fernández... Proyecto AMPER: estudio contrastivo de frases interrogativas sin expansión del 'barceloní' y del 'tarragoní'... A. J. Reconocimiento de variedades lingüísticas a partir de la entonación: el caso de algunas interrogativas de Tenerife.). Proyecto AMPER: estudio contrastivo de frases interrogativas sin expansión en tortosí y en lleidatà. Barcelona (20-21 de juny).2004).. Carrera Sabaté.A. C. A. E. Santiago de Compostela (27-28 d'oct. Martínez. Dorta. D. E.. A. Szmidt.2004). J. C. D. E.). 10th International Conference on Speech and Computer (SPECOM). Santiago de Compostela (24-26 d'oct. Carrera. Castellví.M. III Congreso de Fonetica Experimental.V. J.Martínez Celdrán. Carrera Sabaté. VI Congreso de Lingüística General.. Fernández Planas. Van Oosterzee. Romera.. Fernández Planas. J.

. [Oral presentation] Martínez Celdrán.M. Barcelona (25-26 novembre). A.M. E.Fernández Planas. Carrera Sabaté. A Contrastive Study of Voiced AlveoloPalatal Africates in the Catalan of Lleida and Barcelona.. I Workshop 'IV Jornadas de AMPER en España'.. Sobre la percepción de la duración vocálica en español.M.. Fernández Planas. 15th International Congress of Phonetic Sciences. Fernández Planas. I Workshop 'IV Jornadas de AMPER en España'. Las interrogativas absolutas con 'que' en catalán en frases sin expansión: un elemento diferenciador de dialectos. J. [Poster] Carrera Sabaté. Barcelona (3-9 d'agost).. A. J. Carrera Sabaté. Fernández Planas.M. [Poster] Fernández Planas. Pre-Nuclear Tonal Inventories of Spanish Intonation. A.. Pradilla Cardona. A. Praga (24-29 juliol). A. [Poster] . A. Granada (17-19 de novembre). Fernández Planas..M. A. A. 17th International Congress of Linguistics. Barcelona (25-26 de novembre). 15th International Congress of Phonetic Sciences. A. Back Mid-Vowel Differences in Three Catalan Dialects. E. Presentación general del proyecto AMPER en España. Fernández Planas. M.M. E. N. Barcelona (25-26 de novembre). [Oral presentation] 2003 Martínez Celdrán. [Oral presentation] Martínez Celdrán.M. I Workshop 'IV Jornadas de AMPER en España'.. Estudio metodológico acerca de la obtención del corpus fijo en el proyecto AMPER. J. Fullana Rivera. [Oral presentation] Pamies. V Congreso Andaluz de Lingüística General. Barcelona (3-9 d'agost).

M. A. A. Salcioli Guidi.M. Fernández Planas. E.. El proyecto AMPER (Atlas Multimedia de la Prosodia del Espacio Románico).M. Fernández Planas. Carrera-Sabaté. Barcelona (3 d'octubre).. Fernández Planas.A. J... [Oral presentation] Fernández Planas. A.M. Pradilla Cardona. Dimensiones .A.M. León (5-8 de març). [Oral presentation] Fernández Planas. Características de las africadas del catalán oriental central. M. León (5-8 de març).. J. E. V. M. E. XXXIII Simposium de la Sociedad Española de Lingüística (SEL). Acerca de la percepción de la duración vocálica en español. Girona (16-19 de desembre). [Oral presentation] Martínez Celdrán. J. Martínez Celdrán. A.Carrera-Sabaté. A.. III Jornada Científica AMPER-España. Els africats alveolopalatals del lleidatà i del barceloní. León (5-8 de març). La tonía. V Congreso de Lingüística General. Aproximación a la prosodia del dialecto de Barcelona. Pradilla-Cardona. A.M. V Congreso de Lingüística General. 13è Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. [Oral presentation] 2002 Fernández-Planas.V Congreso de Lingüística General. A. Fernández-Planas. Santiago de Compostela (19 de desem. De fonètica contrastiva. Percepción de vocales medias del catalán oriental central y del catalán noroccidental por parte de oyentes catalanohablantes y castellanohablantes de Lleida.. A. Carrera Sabaté. M.). Taxonomía de los patrones fonológicos entonativos de declarativas e interrogativas del español peninsular estándar (habla de laboratorio). El projecte AMPER. [Oral presentation] Fernández Planas. E. II Jornada d'Investigació al Departament.. Girona (8-13 de setembre). [Oral presentation] Martínez Celdrán. Martínez Celdrán. A.M.... [Oral presentation] Pamies.

J. E.. Cardesín. P. Calidad de voz en los pacientes intervenidos de carcinoma glótico T1 por vía transoral con láser CO2. Sevilla (5-7 de març).II Congreso de Fonética Experimental.M. A. Matas Crespo. J. 17th International Congress on Acoustics (02/09/2001 . Fernández-Planas. A. I. Umbrales tonales en español peninsular. Fernández Planas.. Perception of Catalan medium vowels by Spanish speakers. Roma. Toledo. A. [Oral presentation] Huerta. Vilaseca. Castellví. (México) (12-14 març). V.. Sevilla. [Oral presentation] 2000 . 53 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Patología Cérvico-Facial.C..M. Centro de estudios lingüísticos y literarios). Martínez Celdrán. J. Fernández Planas.M. Coloquio internacional (Colegio de México.. A. E.. Tiempo y tono en español peninsular.A. II Congreso de Fonética Experimental. A Coruña. A. M.F. A. M. México D. G. Sevilla (5-7 de març). Romera. [Oral presentation] Carrera-Sabaté.. La dentalización de las alveolares en catalán.M. Ortega Escandell. Ortega-Escandell... II congreso de fonética experimental. Martínez Celdrán. [Oral presentation] Toledo. L. A. Bernal. Taxonomía autosegmental del español peninsular. Ortega Escandell. A.M. A.. G. [Oral presentation] Fernández.. Salcioli. Fernández Planas. [Oral presentation] 2001 Pamies. J. II Congreso de Fonética Experimental.fonéticas y fonológicas.. A. Sevilla (5-7 de març). M. A. Amorós Céspedes. [Oral presentation] Fernández-Planas.07/09/2001). Carrera-Sabaté.

J. M. M.. Matas Crespo. Zaragoza (15-18 d'abril). Fernández Planas. [Oral presentation] Fernández-Planas. A. Tarragona (22-24 de febrer).. IV Congreso de Lingüística General. Ortega Escandell.. Canberra (Australia) (5-7 desembre). Carrera-Sabaté.. A.M. A.Martínez Celdrán.M. M. Estudio sobre la influencia de la velocidad de habla en la dentalización de [s]. Salamanca (23-25 de març). Estudi contrastiu de vocals mitjanes del català oriental central i nord-occidental. E. Data from MDS. Estudio perceptivo de vocales medias del catalán oriental central y del catalán noroccidental. 8th Australian International Conference on Speech Science & Technology (SST2000) (ISBN: 0958857989). Cádiz (3-6 d'abril). Cádiz (3-6 d'abril). Matas-Crespo. J.. I Congrés de Fonètica Experimental. Características fonéticas de la africada palatal sonora del español. A. Fernández Planas. XV Congreso Nacional de la Asociación Española de Lingüística Aplicada (AESLA). [Oral presentation] Carrera Sabaté. A. M.. A. J. [Oral presentation] 1999 Carrera-Sabaté. III Congreso de Lingüística General. La transcripción fonética en castellano. Matas-Crespo. Fernández-Planas. [Oral presentation] 1998 Fernández-Planas. A. [Oral presentation] 1997 Fernandez Planas. Differences in vowel quality in two Catalan dialects.. [Oral presentation] 1996 .. J. J. IV Congreso de Lingüística General. J.

A. A. Aproximación a la configuración linguopalatal de consonantes velares intervocálicas en castellano.M. A.Fernández Planas. Lab Fonetica URV (Tarragona). Propuesta de subregiones articulatorias cuánticas. Tarragona (23-26 d'abril). . Barcelona (20-23 setembre). Aproximación a la lectura de palatogramas. 24/03/1994. [Oral presentation] Back to top _______________________________________________________________________________________ ____________________ Invited speeches Fernández Planas. La construcció de les emocions en el discurs des del punt de vista morfològic. [Oral presentation] 1992 Fernández Planas.M. XIII Congreso Nacional de la ASociación Española de Lingüística Aplicada (AESLA).M. Bases teòriques. Castelló de la Plana (26-28 d'abril). III Congreso Internacional sobre constructivismo en psicoterapia. XIV Congreso Nacional de la Asociación Española de Lingüística Aplicada (AESLA). [Oral presentation] 1995 Fernández Planas. La síntesi de la veu. A. Les marques de l'emoció en el discurs.M.

Cáceres. 18/12/1996. V Congreso Internacional de Fonética Experimental. Aix-en-Provence. Fernández Planas. Lab Fonetica URV (Tarragona). 30/09/2011.M. El procés experimental de la síntesi de la veu. A. 28/6/2011. Fernández Planas. E. A.M. Fernández Planas.M.. A. Punto y modo de articualción y efectos de la coarticulación vocálica en las vibrantes del español a partir de datos electropalatográficos. Encuentro científico: 'Tipología de las róticas: manifestaciones fonéticas y consecuencias fonológicas'. Carrera Sabaté. Análisis instrumental de la producción de los sonidos: la electropalatografía. Fernández Planas. Fonètica forense: anàlisi pericial de la veu. L'estudi de l'entonació dialectal catalana en el marc AMPER al Laboratori de Fonètica de la Universitat de Barcelona. Fernández Planas. 20/11/2007. Fernández Planas. A. Back to top _______________________________________________________________________________________ ____________________ .M. Bolonia. J.Fernández Planas.M. 24/03/1994. Martínez Celdrán. 23/11/2006. ICE de la URV (Tarragona). Aspectos fonéticos de estabilidad y de inestabilidad relacionados con las nasales en español. 3/6/2004..Giornate di Lingua e Letteratura Catalana.UCM (Madrid). 2ème Seminaire du Projet de l'Atlas Multimedia Prosodique de l'Espace Roman. Séminaires scientifiques de la Université de Provence.M. A. A. 25/10/2011. Fernández Planas. París.M.M. Grenoble. A. A. Aproximació al mapa prosòdic de la llengua catalana a Catalunya. Une caractérisation electropalatographique de quelques consonnes linguales de l'espagnol: différences entre la nasale palatalisée et l'alvéolopalatale.

La prosòdia del friülà en el marc de l'Atles Multimèdia de Prosòdia de l'Espai Romànic. P. [pdf] Back to top _______________________________________________________________________________________ ____________________ Research projects Research project title: Implementación de un modelo de reconocimiento de habla basado en rasgos acústicos Reference: PB94-0919 . Phd thesis. (2012). University of Barcelona. University of Barcelona Back to top _______________________________________________________________________________________ ____________________ Directed thesis Roseano.Teaching Since 2008 Associate Professor at the Department of General Linguistics.

Disseny i desenvolupament de recursos tecnològics per a l'aprenentatge i l'ensenyament de la fonètica (segona fase) Reference: 2008PID-UB/108 Duration: from 2008 to 2009 Main researcher: Josefina Carerra Sabaté Research project title: Els sons del català. Disseny i desenvolupament de recursos tecnològics per a l'ensenyamenti l'aprenentatge autònom de la fonètica (tercera fase) Reference: 2010-MQD-00193 Duration: from 2011 to 2012 Main researcher: Clàudia Pons Moll Research project title: Els sons del català.Duration: from 1995 to 1998 Main researcher: Eugenio Martínez Celdrán Research project title: Contribución al atlas multimedia de prosodia del espacio románico en Cataluña. Tipus de contracte/Programa: SPGC .Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento Reference: BFF2003-08487 Duration: from 2003 to 2006 Main researcher: Eugenio Martínez Celdrán Research project title: Hacia una geoprosodia del catalán y del castellano en las áreas de habla catalana y del castellano en Murcia (AMPERCAT) Reference: FFI2009-09309 Duration: from 2010 to 2012 Main researcher: Eugenio Martínez Celdrán Research project title: El procesamiento del habla y la invariación acústica en el español Reference: PB91-0278 Duration: from 1992 to 1995 Main researcher: Eugenio Martínez Celdrán Research project title: Els sons del català. Disseny i desenvolupament de rescursos tecnològics per a l'aprenentatge i l'ensenyament de la fonètica (segona fase) .

francès. portuguès ki romanès. italià. Teresa Garcia Castanyer Research project title: Els sons del català. occità. Disseny i desenvolupament de rescursos tecnològics per a l'aprenentatge i l'ensenyament de la fonètica Reference: 2006PID-UB/014 Duration: from 2006 to 2008 Main researcher: Joan Solà Cortassa Research project title: Guies de pronuniació del català per a no-catalanoparlants Reference: 2011PID-UB/43 Duration: from 2011 to 2014 Main researcher: Josefina Carerra Sabaté Research project title: Simposio Internacional '30 aniversari del laboratori de fonètica de la UB' Reference: FFI2008-01133-E/FILO Duration: from 2008 to 2009 Main researcher: Eugenio Martínez Celdrán Research project title: Grup de Recerca en Fonètica Experimental (GREFE) Reference: 2009SGR200 Duration: from 2009 to 2013 Main researcher: Eugenio Martínez Celdrán Research project title: GREFE (Grup de recerca en fonètica experimental) Reference: 2005SGR00741 . gallec. espanyol.Reference: 2008MQD 00189 Duration: from 2008 to 2010 Main researcher: Joan Solà Cortassa Research project title: Intercomprensió i adquisició de la comprensió escrita en llengües romàniques: català. 2a fase Reference: 2009PID-UB/95 Duration: from 2010 to 2011 Main researcher: Ma.

Duration: from 2005 to 2009 Main researcher: Eugenio Martínez Celdrán Research project title: Base de datos multimedia de la prosodia del catalán y del castellano en las zonas bilingües (AMPERCAT) Reference: HUM2006-05238/FILO Duration: from 2006 to 2009 Main researcher: Eugenio Martínez Celdrán Research project title: Grup de Fonètica Experimental (GFE) Reference: 1999SGR00256 Duration: from 1999 to 2001 Main researcher: Daniel Recasens Vives Research project title: Grup de Fonètica Experimental (GFE) Reference: 2001SGR00425 Duration: from 2001 to 2004 Main researcher: Daniel Recasens Vives Research project title: Guies de pronunciació del català per a no catalanoparlants (2a fase) Reference: 2012PID-UB/072 Duration: from 2012 to 2013 Main researcher: Josefina Carerra Sabaté Research project title: Geoprosodia del catalán y del español en la zonas de habla catalana y del español en Murcia (AMPERCAT): últimos puntos de habla controlada y evaluación del habla espontánea Reference: FFI2012-35998 Duration: from 2013 to 2016 Main researcher: Eugenio Martínez Celdrán .