Otras publicaciones

2012
1. Carrera-Sabaté, J. (en premsa): «Caracterización acústica de vocales posteriores labializadas del catalán y castellano procedentes de entrevistas radiofónicas», dins: Y. Congosto, A. Salvador, M.L. Montero Curiel (eds.): Actas del V Congreso Internacional de Fonética Experimental, Sevilla. [pdf] 2. Fernández Planas, A.M. (en premsa): «Aspectos fonéticos de estabilidad y de inestabilidad relacionados con las nasales en español», dins: Y. Congosto, A. Salvador, M.L. Montero Curiel (eds.): Actas del V Congreso Internacional de Fonética Experimental, Sevilla. 3. Fernández Planas, A.M. (2012): «Las consonantes laterales del español», dins M.J. Albalá (ed.): Lengua Española. Fonética y fonología, Madrid, Liceus. [web] 4. Fernández Planas, A.M. (2012): «Las consonantes nasales del español», dins M.J. Albalá (ed.): Lengua Española. Fonética y fonología, Madrid, Liceus. [web] 5. Fernández Planas, A.M. (2012): «Las consonantes vibrantes del español», dins M.J. Albalá (ed.): Lengua Española. Fonética y fonología, Madrid, Liceus. [web] 6. Fernández Planas, A.M. (2012): «Las semivocales y las semiconsonantes del español», dins M.J. Albalá (ed.): Lengua Española. Fonética y fonología, Madrid, Liceus. [web] 7. Fernández Planas, A.M. (2012): «Las vocales del español», dins M.J. Albalá (ed.): Lengua Española. Fonética y fonología, Madrid, Liceus. [web] 8. Fernández Planas, A.M. (entregat): « Las vocales, las glides y las consonantes sonantes en la cadena hablada», dins A. Pena (ed.) Los lenguajes del sonido, Madrid. 9. Fernández Planas, A.M. (entregat): «Inventario de sonidos y fonemas del español», dins J. Gil Fernández i J. Llisterri Boix (eds.): Fonética y fonología descriptivas de la lengua española. 10. Fernández Planas, A.M. (en premsa): «Aspectos fonéticos del proceso de velarización en las nasales del español y del catalán», Onomázein 26. 11. Fernández Planas, A.M.; Roseano, P.; Dorta, J. i Martínez Celdrán, E. (en premsa): «¿Continuidad prosódica en diferentes puntos de la Romania? El caso de algunas interrogativas», dins Actes del 26è Congrés Internacional de Lingüística i Filologia Romàniques, València. [pdf] 12. Martínez Celdrán, E. (en premsa): «Las consonantes africadas del español», dins M.J. Albalá (ed.): Lengua Española. Fonética y fonología, Madrid, Liceus. 13. Martínez Celdrán, E. (2012): «Las consonantes fricativas del español», dins M.J. Albalá (ed.): Lengua Española. Fonética y fonología, Madrid, Liceus. [web] 14. Martínez Celdrán, E. (2012): «Las consonantes oclusivas y aproximantes espirantes del español», dins M.J. Albalá (ed.): Lengua Española. Fonética y fonología, Madrid, Liceus. [web] 15. Martínez Celdrán, E. (entregat): «Las consonantes obstruyentes en la cadena hablada», dins A. Pena (ed.) Los lenguajes del sonido, Madrid.

dins J. A.. A. Atlas interactivo de la entonación de español. T. Llisterri Boix (eds. Salvador. Salvador. P. R. dins J. P. (en premsa): «Català septentrional». 26. [pdf] 24. M. P.. Madrid. Barcelona. Vanrell. 27. Szmidt.. P. Prieto i T. P. Montero Curiel (eds. dins P. Sevilla. (entregat): «Laterales: descripción fonológica». E. M.M. Roseano. dins: Y. Molina Martos: Variación yeísta en el mundo hispánico. Oxford. i Roseano.) (2009-2013).. Frota i P.): Actas del V Congreso Internacional de Fonética Experimental. (coords. Oxford University Press.): Actas del V Congreso Internacional de Fonética Experimental. Crespo-Sendra. Sevilla. M. Oxford University Press. L. (enviat): «Entonación de las oraciones interrogativas absolutas neutras en el catalán mallorquín».. Illamola. Prieto. [web] 19. Onomázein. E. M. Roseano. M. Torres.L. [pdf] 18. V.M. i Martínez Celdrán.16. Sichel-Bazin. Publicacions l'Abadia de Montserrat. Martínez Celdrán. P. dins: Y. P. L. Fernández Planas. Sichel-Bazin. (en preparació): «The Intonational Phonology of Catalan and its dialectal varieties». Roseano.. A.): L'entonació dels dialectes catalans. Publicacions l'Abadia de Montserrat. (entregat): «Oclusivas orales: descripción fonética». 22.. 217-240. (en preparació): «Fri_ToBI: Intonational Phonology of Friulian and its dialectal varieties».Gómez i I.M. A. . pp. D.. T. 17. Cabré (eds. Oxford. Prieto (eds. Barcelona. i Roseano. Fernández-Planas. Frota i P. M.L. Roseano. M.): Fonética y fonología descriptivas de la lengua española. dins S. Pérez.. Martínez Celdrán. 28. 25. 15-28. (en premsa): «El etiquetaje entonativo autosegmental métrico en el marco del Atlas Multimedia de Prosodia del Espacio Románico».. E. M. dins S. pp.): Fonética y fonología descriptivas de la lengua española. i Vanrell. Montero Curiel (eds. Editorial Iberoamericana.): Intonational Variation in Romance.. Congosto. PhD thesis. A. J. Forment. Estudios de Fonética Experimental XXI. P. Prieto (eds. Cabré (eds. 23. [pdf] 21. i Cabré. Prieto i T. Llisterri Boix (eds. Gil Fernández i J. Romera Barrios. P. (en premsa): «Alguerès»». Roseano. i Labraña. dins P. Prieto. Congosto. 20. Probus. M. (2012): La prosòdia del friülà en el marc de l'Atles Multimèdia de Prosòdia de l'Espai Romànic. (2012): «Aspectos fonéticos implicados en la reconstrucción del Protoindoeuropeo». Gil Fernández i J. R. E. Borràs-Comes. University of Barcelona.): L'entonació dels dialectes catalans. Romera Barrios. dins R. S. P. Roseano. i Prieto. C. P. (en premsa): «Can morphological borrowing be an effect of codeswitching? Evidence from the inflectional morphology of borrowed nouns in Friulian ». (en premsa): «La entonación de frases espontáneas en hablantes de castellano de Barcelona: una primera aproximación». Blasco.A.): Intonational Variation in Romance. (en premsa): «Estudio el yeísmo en el español de Barcelona a partir de materiales de PRESEEA». Vanrell. 29.

12. 277292. E. 1517-1534. II). pp. Vol. Carrera-Sabaté. Congosto i M.): Polonistyka bez granic. Competencias fonológicas en catalán adquiridas por alumnado de origen magrebí». Roseano. Universitat de València. D. 2. Fernández Planas. i Martínez Celdrán.. Monts. RILI (Revista Internacional de Lingüística Iberoamericana). Lloret i C. Szmidt. Mejnartowicz. Vol. Pons (eds. Géolinguistique. València. dins: P. Societat i Comunicació.M. E.): Actas del IX Congreso Internacional de Lingüística General. A. Labraña. Martínez Celdrán. 10. Grenoble. J. A. pp. 17.): Cultures urbaines et faits transculturels. Publications des Universités de Rouen et du Havre. Kraków. 7.T. (2011): «Influencia del bilingüismo en la entonación del castellano de Lleida». [pdf] 6. Miodunka i T. L. [pdf] 3. [pdf] . Ridruejo et al. pp. pp.) (2011): «Enquêtes d'AMPER-ESP». Ellug. (coord. 123-149.) (2011): El paper de la lingüística en l'àmbit forense (volum monogràfic). Hidalgo. Martínez Celdrán. Fernández Planas. (coord. E. Societat i Comunicació. (2011): «Estrategias para la comunicación en situaciones multilingües. A. 8. Kunz (eds. Ellug. 141-178. dins E.R. 11. Martínez Celdrán. Vol. IEC.M. Oliver Vera.T (2011): «Entonación interrogativa en tareas dialogadas: influencia del carácter del corpus semicontrolado en las realizaciones tonales».M. Materialy z IV Kongresu Polonistyki Zagranicznej (vol. 9. Grenoble. Llengua. dins D. XX.): El estudio de la prosodia en España en el siglo XXI: perspectivas y ámbitos. (2011): «Un parell de ments i moltes llengües: fricatius i africats del lleidatà en nens bilingües i multilingües». dins A. J. (coord. 9.) (2011): «Enquêtes d'AMPER-CAT».M. Llengua. A. dins Vila. (2011): «Usos lingüístics dels gallecs a Catalunya». 57-63. Nycz. A. 9. Mairano (ed. Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana. (2011):«Aproximación al análisis dialectométrico de la entonación en algunos puntos del dominio lingüístico catalán». 1-4.) Intonations Romanes. dins M. Hors série 4. Universitas. pp. i Castellví. pp.): Noves aproximacions a la fonologia i la morfologia del català. Quilis (eds. (2011): «Entonación y variación lingüística en español: la diversidad de la línea melódica en enunciativas e interrogatativas».. pp. Barcelona. Mairano (ed. 27-38. Hors série 4.. E. dins R. Vol. Vives (ed. pp. Géolinguistique. i Romera. 4. Valladolid. Anejo 75 de Quaderns de Filologia. Fernández Planas. S.M. (2011): «Introducció».): L'avaluació de les habilitats d'expressió oral en català: tendències i evolució. Martínez Celdrán. Estudios de Fonética Experimental. C. Fernández Planas i Romera Barrios. P. dins: P. (ed. A.2011 1. (eds. Fernández Planas. L.) Intonations Romanes. [web] 5.T. Y. E.. pp. Szmidt D. Alacant. W. X. 197-208. 125-140. (2011): «Cechy charakterystyczne fonetyki polskiej w nauczaniu Katalon'czyków».

pp. À. 4. [pfd] 4. Stanford i D. E. n. V. 2009 1. variació i canvi fonètic en curs” dins C.) (2010): Transcription of Intonation of the Spanish Language. i Roseano. LXXXVI. 193-213. (2009): «Sonorización de las oclusivas sordas de una hablante murciana: problemas que plantea». (2010): Ressenya de: «M. [pdf] 3. 77-107.R. XVIII. (2009): «Percepció. A sociophonetic case study» dins J. (2009): « L'estudi de l'entonació dialectal catalana en el marc AMPER al Laboratori de Fonètica de la Universitat de Barcelona” dins E. (eds. Ce Fastu?. pp. Estudios de Fonética Experimental . Labraña. Estudios de Fonética Experimental. Bologna. Georg Olms». S. RIVAS ZANCARRÓN y V. 329-334. Publicaciones de la UB. A. Estudios de Fonética Experimental. XVIII. J. Vol. Estudios de Fonética Experimental. i Roseano.) Variació. 7-34. Devís. FACE (2008): Guide to the Phonetic Symbols of Spanish. A. 334-337. L. XVIII. John Benjamins.) Studi Catalani: Suoni e Parole. [pdf] 6. Kabatek (eds. poliglòssia i estàndard. (ed. pp..2010 1. (2010): «Declaratives i interrogatives absolutes del català en el marc del projecte internacional Atles Multimèdia de Prosòdia de l'Espai Romànic». [pdf] 3. 46-64. Vol.M. Fernández Planas. Vicario. Martínez Celdrán. MA. Barcelona. Caplletra. 253-271. A. J. Vol. [pdf] 2. Salcioli Guidi. Carrera Sabaté. [pdf] 5. [pdf] 5. E.M. Vol. Hildesheim. P. [pdf] 8. pp. XIX. J. Torino. Pusch i J. 49. Labraña. occità i basc.1. 7. Fernández Planas. Lincom Europa. Amsterdam. XIX. Carrera Sabaté. XVIII. Aachen. Vol. 25-50. (2009): «Crea identitat la llengua gallega?» dins Massip. Vol. Estudios de Fonética Experimental. 133-167. pp. Carol (eds. Somerville. pp. Roseano. Carrera Sabaté. i Martínez Celdrán. Cascadilla Press». S. Preston (eds. P. (2010): «La pronuncia del friulano standard: proposte. [pdf] .M. 2. F. GAVIÑO RODRÍGUEZ (2009): Tendencias fonéticas en el español coloquial. Identitat i Globalització. prospettive».) Quantitative sociolinguistic studies of indigenous minority languages. Prieto. [pdf] 6. (2009): «Las consonantes fricativas de la lengua gallega». (2010): Il friulano in tasca. problemi. pp. Shaker. (2009): «Affricates in lleidatà. Assimil. pp. Carrera Sabaté. Martínez Celdrán. pp. pp. 161174. Vol. Vol. Estudios de Fonética Experimental . P.) Llengua. (2010): Ressenya de: «TIMOTHY L. P. (2009): «Apunts sobre la percepció de fricatius i africats en lleidatà». 137-154. J. Perspectiva des de llengües minoritzades. E. Processos de convergència i divergència lingüístiques en català. pp. (2009): «Características linguopalatales de la nasal palatalizada en español». München. Bononia University Press. Fernández Planas.

Fernández Planas. Romera Barrios. Fernández Planas. [pdf] 8.. Turculet (ed.. Aachen. Szmidt. (2009): «L’intonazione nelle modalità dichiarativa e interrogativa polare del friulano carnico».. Cascadilla Press. Szmidt. (2009): «Intonation des phrases interrogatives avec l’expansion du sujet et avec l’expansion de l’objet du catalan barceloní». Vicario F. Vol. Martínez-Celdrán. pp. H. A.. XV-1. Iaşi. Vol. Castellví. J.M. Estudios de Fonética Experimental.T. 119-127. Estudios de Fonética Experimental. XVII. (2008): «Spirant Approximants in Galician». L. 38. XVIII. Language Design. Cabrera. 63-70.M.D. 5. Castellví. 345-366. (2008): «¿Para qué sirve la fonética?». (2008): «Aproximación al estudio de la entonación en la región de Murcia: Caravaca de la Cruz y Bullas» dins A. Estudios de Fonética Experimental. pp. Fernández Planas. J.) Selected Proceedings of the 3rd Conference on Laboratory Approaches to Spanish Phonology. [pdf] 12. P.M.. [pdf] 2. J. (2008): «Análisis del grupo [kt] y la velocidad de habla a partir de la electropalatografía». A.T. E.. 51-68. Vol. i Valls. Martínez Celdrán. 32-46. pp. pp. (2008): «Estudio de la entonación del catalán hablado en la ciudad de l'Alguer (Cerdeña) en el marco de AMPERCAT». [pdf] 11. I.) La variation diatopique de l'intonation dans le domaine roumain et roman. E. Societât Filologjiche Furlane. Fernández Planas.9.. pp. Stegmann. Roseano P. Shaker Verlag. T. A. P. pp. Somerville. D. [pdf] 10.G. D. XVIII. Vol. L. Estudis Romànics. D. M. 167-196. 92-110. S. pp. 39-51. L.. (2008): EuroComRom . i Salcioli Guidi.M (2008): «El projecte Atles Multimèdia de la Prosòdia de l'Espai Romànic (AMPER) i les "III Jornadas científicas del proyecto AMPER" (2425 d'octubre de 2006)». Steele (eds. pp. E.As sete peneiras: Saber ler axiña todas as linguas románicas. 233-239. V. V. LXXXV.». E. [pdf] 7. Martínez Celdrán. XXX. 13. Editura Universitații 'Alexander Ioan Cuza'. 6.2. Onomázein. Special Issue. Colantoni i J. Fernández Planas. Aguilar Cuevas. [pdf] 3. S. 75-92. Roseano. Géolinguistique. n. [pdf] .. Labraña. Udin. Vol.L. Romera Barrios. pp. Journal of the International Phonetic Association. E. A.M.M.. 10. A. 2008 1. (2009): «La sonoritat en les fricatives intervocàliques del polonès».T. pp. i Martínez Celdrán. Vol. Labraña. Fernández Planas. Aguilar. (2009): «Análisis perceptivo de la entonación del castellano de Barcelona y del catalán de Barcelona».. Klein. Roseano (2009): Vocabolari furlan. News Trends en Experimental Phonetics. News Trends en Experimental Phonetics.M. Fernández Planas. 379-400. pp. Martínez Celdrán. Salcioli Guidi. Ce Fastu?. [pdf] 9. A. Special Issue. Vázquez. [pdf] 4. (2008): «Some Chimeras of Spanish Traditional Phonetics» dins L. Vol.. E. Vol. Szmidt. Carrera Sabaté. X. Fernández Planas. (2008): «La electropalatografía (EPG) en el estudio articulatorio del habla: el WinEPG de Articulate Instruments Ltd..M.. 285-299. S. L. Language Design. Regueira. A. pp. A. Labraña..

[pdf] 12.L. PAM. I.M. et al. XXIX. D. J. J. A. 548-550. 10. Vol. Fernández Planas. Iglesias i D. 13. Carrera Sabaté. Blanch. Language Design. pp. Special Issue. XVII. Fernández Planas. Eugenio Martínez Celdrán i Lourdes Romera Barrios (2007): «Historiografía de la fonética y la fonología españolas» dins Dorta.M. .. S. P. pp.. A. Fernández-Planas. D. Vol.. Szmidt. M. V. (2007): «Crónica del ’III Congreso de Fonética Experimental’ (24-26 de octubre de 2005 en Santiago de Compostela)».. Madrid. L. 211-228. i Bernal-Sprekelsen. J. Barcelona... Somerville. 155-176. Martínez-Celdrán. Jiménez. 43-49. pp. i Corbella. i Pradilla Cardona. Aguilar Cuevas.M. (2007): «Clasificación electropalatográfica de las vocales y de algunas consonantes linguales del español peninsular». D. M. L.. L. [pdf] 14. Martínez Celdrán. Castellví. Cascadilla Press. [pdf] 15. (eds. C. News Trends en Experimental Phonetics. Vol. S. [pdf] 4.): La prosodia en el ámbito lingüístico románico. (2008): «The prosody of simple sentences in the Spanish of Barcelona. 281-287. (2007): «Estudio de la prosodia de Girona en la modalidad interrogativa encabezada por “que” en el marco AMPERCAT» dins Dorta. Huerta. (coord). Román-Montes de Oca. R.. Salcioli Guidi. Steele (eds. XVI. pp. L. Clinical and Translational Oncology. 11-81. J. T. 2. Labraña Barrero. Fernández Planas... A. A. pp.. D. Estudios de Fonética Experimental.10. Prats (eds): Actes del tretzè col·loqui internacional de llengua i literatura catalanes. J. Feliu. (2008): «Acoustic voice analysis in different phonetic contexts larynx radiotherapy for T1 vocal cord carcinoma». 2007 1. a Spanish-Catalan bilingual context» dins L. F. Szmidt. Madrid. V.. Vol.. 167-181. Carrera-Sabaté. La Página ediciones. (2008): «La electroglotografía en el estudio de la estructura sonora de las lenguas». (ed. E. A. Carrera Sabaté. 3.. i Román Montes de Oca. Vol. E. pp. Special Issue. Fernández Planas. A. 168-174. Estudis Romànics. Arco/Libros. Vilaseca. A. pp.) Historiografía de la lingüística en el ámbito hispánico. D. Fernández Planas. Language Design.. (2008): «La fonología de laboratorio». Romera-Barrios.. 30. D. C. pp. N... C. Colantoni i J. Estudios de Fonética Experimental.. Salcioli-Guidi.M.) Selected Proceedings of the 3rd Conference on Laboratory Approaches to Spanish Phonology.. 93106. Cabré. Romera Barrios. pp.A. (2008): «Voice quality after CO2 laser cordectomy-What can we really expect?». J. M. 119-160. (2008): «La coordinación entre las articulaciones glotal y supraglotal en los grupos fricativa + fricativa del polaco». 397-416. Rovirosa.T..T. Head and Neck-Journal for the Sciences and Specialties of the Head and Neck. pp. Abellana. 11. 5. Ascaso. Szmidt. J. Corrales. News Trends en Experimental Phonetics.M. Fundamentos epistemológicos y metodológicos. M. (2007): «De fonètica contrastiva: els africats alveolopalatals del lleidatà i del barceloní» dins Martí. Romera Barrios. pp.

(2007): «La entonación en frases con expansión del dialecto “tortosí”» dins González. E. Martorell. J. Carrera Sabaté. Santiago de Compostela. Santiago de Compostela. Martínez Celdrán. E.. 99-118. M.M. A. Madrid. i Román Montes de Oca. Román. Fernández López. E. pp. pp. Martínez Celdrán. XVI. pp. B. Romera Barrios. [pdf] 11. B.. Aplicacions de la fonètica.. 123-140. (2007): Manual de fonética española. E. i González. D. E. (2007): «Aproximació a l’entonació del català de València en el marc del projecte AMPERCAT».. pp. 225-247. M. i Mejnartowic.A. 7. Prego Vázquez. M. A. (eds) Actas del VI Congreso de Lingüística General. 449-459. pp.M. La Laguna (Tenerife). E. (2007): «Aplicación de los estudios de la entonación polaca en la didáctica de la L2» dins Cano López. (eds) Actas del III Congreso de Fonética Experimental. Carrera. J. Barcelona.M. Dorta Luis. Fernández. V. van Oosterzee. Salcioli.. Estudios de Fonética Experimental. E. Fernández López. (eds) Actas del III Congreso de Fonética Experimental. 1925-1933. C. L. Vol. T.. 1931-1945. 10. L. Fernández Planas. Vol. A. A. Fernández Planas. Szmidt D. A. A. E. [pdf] 15.. Fernández.. Arco/Libros S. i Espuny. D.. Madrid. (2007): «Interdependencia entre acento léxico y pico de F0 en frases del español» dins González.. pp. A. Instituto de Estudios Canarios.. 91-109.L. i Fernández Planas. PPU.. (2007): «Aspectes metodològics del projecte AMPER a Espanya» dins Carrera. Articulaciones y sonidos del español. I. Fernández Planas.M. van Oosterzee. [pdf] 8. M. (eds) Actas del III Congreso de Fonética Experimental. E. P. E. i Szmidt D. (2007): «Los dialectos catalanes y su prosodia» dins Dorta. 39-57. Pons (eds): Actes del Catorzè Col·loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona. P. i González. Martínez Celdrán. (eds) Actas del III Congreso de Fonética Experimental. G. B. Fernández Planas. (2007): «Una caracterización de la prosodia de habla de laboratorio del catalán de Lleida» dins González. González Pereira. Fernández.M. Santiago de Compostela y Barcelona» dins González. Castellví Vives. J. V. Santiago de Compostela. González Pereira. Martínez Celdrán. M. Prego Vázquez.. .. Martínez Celdrán.M. E. Estudios de Fonética Experimental. pp.. [pdf] 13. 187-198. pp. pp. Difusión Cultural..6.. Santiago de Compostela. pp. Hoogeveen.y Souto Gómez. i Fernández Rei. I.. Arco/Libros S. Ariel. Barcelona.. G. Fernández Planas.y Souto Gómez. Studia Phonetica Posnaniensia. A. M. Salcioli Guidi. pp. C. Difusión Cultural. (ed): Temas de dialectología. Difusión Cultural. B. 147-184. i González.. i Martínez Celdrán. Actas del VI Congreso de Lingüística General. 12. Difusión Cultural. Castellví. [pdf] 14. M. (2007): «Una muestra del español de Barcelona en el marco AMPER». Szmidt D. XVI. E.M. Martínez Celdrán. J. J. [pdf] 16.L. 17. Fernández Planas. M. J. (2007): «Proyecto AMPER: estudio contrastivo de frases interrogativas sin expansión del “barceloní” i del “tarragoní”» dins Cano López.. 291-304.. J. (2007): «Reconocimiento de variedades lingüísticas a partir de la entonación: el caso de algunas interrogativas de Tenerife. J. i C. [pdf] 9. i González. (2007): «Coordination of glottal and supraglottal articulations in fricative+rhotic polish clusters». Fernández. D.

Carrera Sabaté. J. Moreno (eds): Lingüística clínica y neuropsicología cognitiva. J. Vol. Fernández Planas. A. C. (2006): «La intercomprensió d'interrogatives absolutes amb tonemes descendents del català. XV. Szmidt. Espuny. 1977-1989. Fernández Planas. Carrera Sabaté.M. A. 7-28. [pdf] 8.M. Martínez Celdrán. J. Estudis Romànics. A. [pdf] 3. pp. Comparación de su entonación». (2006): «Hacia una geoprosodia de las lenguas iberorromances en la web». (2006): «La coordinació entre les articulacions glotal i supraglotal en els grups consonàntics fricativa + sonant intervocàlics del polonés» dins Actes del VII CLG (en CD). Arco/Libros S. D.M. D. Martínez Celdrán. Vol. Pamies. Szmidt. C. Vilaseca. Fernández-Planas. Romera Barrios. Román Montes de Oca. Gallardo. i Jiménez. 7. P. [pdf] 2006 1.. C. I. E. 501-512. Hernández i V. Dorta Luis. Fernández-Planas. 165-209. E. [pdf] 6. i Fernández Planas. de D. I. i Martínez Celdrán. pp. J. Martínez Celdrán.. i Martínez Celdrán. (2006): «Contribución del análisis fonético acústico en el ámbito clínico: evaluación de la voz en pacientes tratados de carcinoma laríngeo con láser carbónico» dins B. D. (ed): Actas del V Congreso Andaluz de Lingüística general.18... Granada. Estudios de Fonética Experimental.. i Fernández Rei. 5. (eds) Actas del VI Congreso de Lingüística General. (2006): «Sobre la percepción de la duración vocálica en español» dins Durán. (2006): «Declarativas e interrogativas en Tortosa y Lleida. González Pereira.. [pdf] 2.M.L. Letras de Hoje. Fernández Planas. J. pp. A. P. (2006): « Los grupos /fricativa+nasal/ del polaco: realización sonora y fenómenos intermedios». pp. Granada Lingvistica. A. Actas del Primer Congreso Nacional de Lingüística Clínica. Barcelona.. Estudios de Fonética Experimental. i Fernández Planas.M.M. G. i Castellví. (2006): «Presentación del proyecto de investigación 'AMPERCAT: Altlas Multimedia de Prosodia del Espacio Románico . Vol. J. Carrera Sabaté. Madrid. E. 4.. A. 80-95. València.. M. Barcelona.catalán y castellano en Catalunya'» dins Actes del VII CLG (en CD). i Castellví. Vol. pp. i Román Montes de Oca. A.y Souto Gómez. J. 41-2. J. A. 2: “Lingüística y evaluación del lenguaje”.. pp. L. Fernández López. vol. pp. E. 68-97. 9-22. de l'espanyol de Canàries i del gallec». E. M. XV. XXVIII.. Prego Vázquez. D. (2007): «Proyecto AMPER: estudio contrastivo de frases interrogativas sin expansión en “tortosí” y en “lleidatà”» dins Cano López. 2005 . Huerta. van Oosterzee. E.M..

7. (2005): «Approche de la carte prosodique dialectal de la langue catalane en Catalogne». Fernández Planas. A. Fernández Planas. J. Barcelona.M.. C. 4. Castellví Vives. A. Barcelona.1. 65-86. [pdf] 2. i Fernández Planas. [pdf] 6. 8.3. pp. (2004): Manual on-line de fonética. E... A. Verba. 599-607. i Carrera Sabaté. (2005): «Diferències dialectals del català a partir de les oracions interrogatives absolutes amb “que”». A. Martínez Celdrán. A. Fernández Planas. pp. Horsori. J. Vol. Vol. J. Nociones fundamentales de fonética general y española. Carrera Sabaté. Carrera Sabaté. i Espuny Montserrat.M.M. Le projet AMPER. (2004): «Sobre la transparencia de las sonorantes en polaco» dins Actas del V Congreso de Lingüística General. Anuari de Filologia. 327-353. Fernández Planas. A. J. 153-175. (2005): Así se habla. Fernández Planas. Propuesta de transcripción fonética». E. (2005): «La percepció de l’entonació enunciativa i interrogativa per part de parlants bilingües (castellà-català) i monolingües (castellà) de Barcelona». (2005): «Approche de la prosodie du dialecte de Barcelona». pp. (2005): «Datos generales del proyecto AMPER en España».M. E. Le projet AMPER.3.. Fernández Planas. Estudios de fonética experimental. (2004): «Percepción de vocales medias del catalán oriental central y del catalán noroccidental por parte de oyentes . Martínez Celdrán. XIV. Fernández Planas. A.M. Carrera Sabaté. (2005): «Inseguridad lingüística y cambio fonético». Carrera Sabaté. C. (2005): «Fonética práctica del castellano. Martínez Celdrán. A. pp. XIII. J. Un element diferenciador de dialectes». [pdf] 9. A. pp. Estudios de fonética experimental.. D. Hors série n. J. J. A. pp. J. van Oosterzee. 157159. Martínez Celdrán. E. 2004 1. i Espuny Montserrat. van Oosterzee. Carrera Sabaté. 45-59. pp. 11. Barcelona.M. Estudios de sociolingüística. Fernández Planas. Fernández Planas. 433-445. Salcioli Guidi. Vol.M. Géolinguistique.. 4. Estudios de Fonética Experimental. XIV. XIV. Fernández Planas. V. entre la variació i la imperceptibilitat».. pp. Géolinguistique. 295-307.M. pp. Vol. Horsori. (2005): «Estudio metodológico acerca de la obtención del corpus fijo en el proyecto AMPER». (2005): «Les vocals àtones medials dels compostos en lleidatà. Carrera Sabaté. A. J.. J. (2005): «Estudio de la dentalización de la fricativa alveolar en catalán».M. (2005): Vocals mitjanes tòniques del català. 5. (2004): «Les interrogatives al tortosí i al lleidatà.. Estudi contrastiu i interdialectal. J. Carrera Sabaté. pp. [pdf] 12. 3. Estudios de Fonética Experimental. Estudis Romànics. [pdf] 2. 13-27. Fernández Planas. i Martínez Celdrán.... pp. E. 251-272. Espuny. Estudios de fonética experimental.. XIV. J. pp. Szmidt. Barcelona. Hors série n.. [pfd] 10. 3.M. 29-66. Secció de lingüística. Vol.M. ISEP (Instituto Superior de Estudios Psicológicos).M. A. Carrera Sabaté. J. 103-151.

Barcelona. T. Luque Durán (ed. 6. (2003): «A contrastive study of voiced alveolo-palatal affricates in the Catalan of Lleida and Barcelona». Vol. 15-30. J. Gram Ediciones... [pdf] Pradilla Cardona. L. J. 317-319. Tardor 2003. 5. Szmidt. pp. 2. J. L.M. Madrid. 7. Carrera Sabaté. [pdf] 2003 1. J. dins Proceedings of the 15th ICPhS. J. Balari.M.A.). 2769-2773. literarias y lingüísticas. Estudios hispánicos. J. pp. dins Proceedings of the 15th ICPhS. D.. 9. J. 8. Marín. An Introduction to Filedwork and Instrument Techniques. 199-236. J. S.M..M. i Fernández Planas. catalanohablantes y castellanohablantes». Actas del V congreso andaluz de lingüística general. Carrera Sabaté.. (2004): «La percepción de la duración vocálica en español» dins J. M. van Oosterzee. i Pradilla Cardona M. pp. Vol. (2004): «Características de las africadas del catalán oriental central». (2004): «Ressenya de: P.5. i Mejnartowicz. Carrera Sabaté. E. R. A. i Szmidt. D. Carrera Sabaté.A. pp. Oxford.A. XIII. [pdf] Fernández Planas. dins Proceedings of the 15th ICPhS. C. pp. 937-940. i Fernández Planas. (2003): «Estudio comparativo de las consonantes sibilantes y africadas de las lenguas polaca. PPU. Noves SL. i Vallverdú. Per a una complementarietat metodològica» dins P. A. Noves SL. Granada. 129-155. 6. 7. pp. [pdf] 4.. J. rusa y catalana».. Ladefoged (2003): Phonetic Data Analysis. A. Martínez Celdrán. 501-512. pp. Tardor 2003. Barcelona. pp. Granada Lingvistica. UAB. pp.M.. E. Pradilla Cardona. Actas del V Congreso de Lingüítica General. dins Presa González. (2004): «La sociolingüística de la variació i la fonètica experimental. UAB. Carrera Sabaté. Romera Barrios. [pdf] .. Castellví Vives. Castellví. 1-12. Blackwell Publishing».. A.. Castellví. (2003): «Neutralization and transparency effects in consonant clusters in Polish». 384-389. Relaciones culturales. Castellví Vives.. A. 2765-2769. Freixenet Esteve. F. Szmidt. Fernández Planas. M. XIII. (ed): España y el mundo eslavo. El caso de la labiodental fricativa sonora». J. D. Castellví. Barcelona. pp. 973-982. (2003): «[aw]liva o [o]liva? Caracterització de l’alternança al Segrià». V. Estudios de fonética experimental. Aguilar. pp. UAB. 983-995. Perea (ed): Dialectologia i recursos informàtics. A. Actas del V Congreso de Lingüítica General. 3. A. pp.. Estudios de fonética experimental. (2003): «On the phonological interpretation of vowel reduction: the case of Russian and Catalan». Pàmies Bertrán. (2003): «La distribución del rasgo de sonoridad en los grupos de consonantes en ruso y en polaco. (2004): «Interrogatives absolutes al barceloní i al tarragoní (estudi contraastiu)». (2003): «Variació verbal al Segrià: la pronunciació del morfema de 3a persona en diversos àmbits d’us». Barcelona. Fernández Planas. et al. D. Salcioli Guidi. pp. 1-11. Vol.

M. Estudios de Fonética Experimental. (eds): La tonía: dimensiones fonéticas y fonológicas. dins Prieto. Pagès Editors. N. Casal. pp. pp. Barcelona. dins Estudis del valencià ara. E. Carrera Sabaté. [pdf] 2002 1.. ed..J.. Folia Phoniatrica et Logopaedica. E.. UAB. Martínez Celdrán. P. Barcelona. C. 165-200. Vol. pp. Carrera Sabaté.. 13. dins Proceedings of the 15th ICPhS. P. A. dins Herrera. (2003): «Spanish». 3. E. . pp. un cas del lleidatà». UAB. Carrera Sabaté. (2003): El sonido en la comunicación humana (2a. XII. C. (2003): «Análisis por niveles: la escuela americana». S. Estudios de Fonética Experimental. E. pp... A. 15. [pdf] 9. 945948. 3. J. 54. (2002): «Existeix la vocal neutra en català nord-occidental? Caracterització acústica d’algunes vocals àtones emeses a la televisió de Lleida». 15. (2003): «Taxonomía de las estructuras entonativas de las modalidades declarativa e interrogativa del español estándar peninsular estándar según el modelo AM en habla de laboratorio». 16. (2002): «Approche de la variation phonétique dans la ville de Lleida à partir de l’observation de ses habitants et des emissions télévisées locales». E. 11. pp. R. 201-211. pp. Edicions de la UB». 30. 14. i Martín. (2003): «Dos tendencias en la fonología funcional del español: dominancistas vs. Martínez Celdrán. El Colegio de México. (2003): «An acoustic approach to Galician gheada». revisada i ampliada).M. pp. pp. Lleida. no dominancistas». van Oosterzee Sanz. Denes. J. C. Fernández Planas. Vol. Vol. Octaedro. (2002): Escola catalana i variació fonètica (una evolució del vocalisme àton a Alguaire i a Lleida). Martínez Celdrán. 63-95.F.M. 10. (coord): Teorías de la entonación. Martínez Celdrán.. A. València. (2003): «El tono fundamental y la duración: dos aspectos de la taxonomía prosódica en dos modalidades de habla (enunciativa e interrogativa) del español». pp. Journal of the International Phonetic Association. i Gay-Escoda..8. J. Actes del IV simposi de filologia valenciana en honor de Joan Veny. 2. Verba. Marges linguistiques. Barcelona. Labraña Barrero. Martínez Celdrán. Zeitschrift für Katalanistik. Ariel. Mèxic D. Martínez Celdrán. 201-214. 267-294. Sentís-Vilalta J. Domínguez.. A. i Fullana Rivera. XII. (2002): «La identitat dels processos de canvi lingüístic. F. J. E.M. 4. Martínez Celdrán. 149-167. J. Martínez Celdrán. E. 33-43. Vol. 247-257. 595-598. (2003): «Prenuclear tonal inventories of Spanish intonation». 59-80. Sarget. Barcelona. Fernández Planas. Fernández Planas. Martínez Celdrán. Carrera Sabaté. [pdf] 2. Vol. 12. A. (2003): «Ressenya: Cantero. (2002): «Spectrographic Measures of the Speech of Young Children with Cleft Lip and Cleft Palate»... Fernández Planas.. Carrera Sabaté. Fernández Planas. pp. E.M. Vol. E. 5. Volum: 33. e. C. (2992): Teoría y análisis de la entonación. dins Proceedings of the 15th ICPhS.

pp. S. i Kornakov. A. Barcelona. A. J. .... XI. Castellví Vives. 15. dins Actes del II CFE. i Ortega Escandell. Romera-Barrios.M. Fernández Planas. M. 245248. (2001): «Perception of Catalan medium vowels by Spanish Speakers». 6. pp. Data from M. E. (2002): «Umbrales tonales en español peninsular». Toledo-Munín. Carrera Sabaté.M. M. Castellví Vives. Barcelona. PPU. Llengua i literatura. 272-278. L. 173-179.. [pdf] 2. (2002): Introducción á fonética. A.M. Barcelona. Matas Crespo. Nivell intermedi.M. 12. (2002): «Taxonomía autosegmental en la entonación del español peninsular». 4. [pdf] 6. Vol. Recasens i M. Salcioli Guidi. PPU.. i Szmidt. 13. (2002): Curs de llengua rusa 2. Toledo. XI. A. 8. A. Castellví Vives. J.. J. 5. Vol.. 124-129.S.». A. Pallarès (2001): De la fonètica a la fonologia». J.. (2002): «Estudio comparativo de las sibilantes y africadas de las lenguas polaca. Pàmies Bertrán. Fernández Planas. PPU. pp. i Amorós Cespedes. (2001): «Algunes consideracions generals sobre l’anàlisi acústica de [e] i de [a] àtones».D. (2002): «La dentalización de las alveolares en catalán».M. Barcelona. A. (2001): «Differences in vowel quality in two Catalan dialects. Kornakov. Fernández Planas.. D. pp. i Matas-Crespo. J. dins Actes del II CFE. rusa y catalana».M.. (2001): «Reseña de: D.M. J. J. A. 180-186.. Ortega Escandell. i Ortega Escandell. J.K. A. i Carrera Sabaté. pp. Fernández-Planas. G. Carrera Sabaté. Carrera Sabaté. Fernández Planas.. pp. i Carrera Sabaté. (2001): «La normativització del català modifica els hàbits fonètics dels parlants?». A.M. A. G.C. P. pp. (2002): «¿Qué nome lle imos poñer? ¿En que lingua lle imos falar?». 10. A. Martínez Celdrán. J. J. i Castellví Vives. Martínez Celdrán. 67-87. 9. A. J. pp. [pdf] 14. 19-20. Vol. dins Actes del II CFE. Vigo. Ruiz-Zorrilla. (2002): «Tiempo y tono en español peninsular». 2002. dins Proceedings of 17th International Congress on Acoustics [CD]. dins Proceedings of the Eight Australian International Conference on Speech Science and Technology. Carrera Sabaté. O son na comunicación humana. M. [pdf] 3.. [pdf] 11. Fernández Planas. J. 7. 175-199. Salvatella. pp. E. Galaxia.. Speech and Language Technology. 318-323. V. J. Estudios de fonética experimental. Vol. (2001): Prácticas de transcripción fonética en castellano. [pdf] 2001 1. dins Actes del II CFE. Nivell inicial. i Ruiz-Zorrilla.K. Vol. Fernández Planas. Estudios de fonética experimental. (2002): Curs de llengua rusa 1.D. (2002): Aspectos de la fonología rusa revisados: las asimilaciones. Fernández Planas. Saudade. Martínez Celdrán.6. 12. Castellví Vives. E. P. Labraña Barrero. Ortega-Escandell.

. (2000): «Fonologia funcional del español». pp. Martínez Celdrán. Martínez Celdrán. Edicións do Castro. M. E. Carrera Sabaté. Rovirosa. (2000): «El canvi fonètic: lèxic o gradual?». Lingüística española actual. i Fernández Planas. Vol. 12.. E. 159-171. 2. Actas do VI Congreso Internacional de Estudios Galegos: un século de estudios galegos. 8. J. pp. 173-190. E. dins Alvar. XXIII/2. (2000): «Acoustic analysis after radiotherapy in T1 vocal cord carcinoma: a new approach to the analysis of voice quality». pp.Phys. Vol. Vol. (2001): «Propuesta de transcripción para la africada palatal sonora del español». (coord) Introducción a la lingüística española. [pdf] 2000 1. 37-48. E.. (2000): «A fonética galega: da articulatoria tradicional ás tecnoloxías máis actuais». XI. 4. 139-153. Labraña Barrero. Barcelona. dins Kremer D. Martínez Celdrán. International Journal Radiation Oncology Biol. S. 73-79. Ortega Escandell. pp. A. Vol. 47-1. pp.). Estudios de fonética experimental.M. (ed. A. Sada. 3. Martínez Celdrán. Ariel.7. (2001): «Cuestiones problemáticas en los fonemas sonantes del español». A. Sintagma. et al.