You are on page 1of 44

2.

2013 ET T MAGASIN FRÅN SCA OM TRENDER, MARKNADER OCH AFFÄRER

HÄR FINNS

Bebisar från drakens år
får det hett om öronen

BAKTERIEHÄRDARNA!

Redan dags för puberteten?
Nyckeln till framgång:

Håll koll på framtiden

”Hur undviker du oönskade bakterier i din omgivning?”
Shape är en tidning från SCA, främst riktad till kunder, aktieägare och analytiker, men också till journalister, opinionsbildare och andra som är intresserade av SCAs verksamhet och utveckling. Shape ges ut fyra gånger per år. Nästa nummer kommer i oktober 2013. Ansvarig utgivare Joséphine Edwall-Björklund Chefredaktör Marita Sander Redaktion Anna Gullers, Ylva Carlsson, Inger Finell Appelberg Design Markus Ljungblom, Kristin Päeva Appelberg Tryck Sörmlands Grafiska AB, Katrineholm Adress SCA, Corporate Communications, Box 200, 101 23 Stockholm Telefon 08-7885100 Fax 08-6788130 SCA Shape publiceras på svenska, engelska, spanska, tyska, franska, nederländska och italienska. Inlagan trycks på GraphoCote 90 gram från SCA. Eftertryck endast med SCA Corporate Communications tillåtelse. Redaktionen eller SCA delar inte nödvändigtvis alla åsikter som framförs i artiklarna. Du kan beställa SCA Shape eller läsa den som pdf på www.sca.com. Adressändringar kan göras på www.sca.com/prenumeration eller genom att e-posta sophie.brauner@sca.com

Nils-Petter Ekwall
Illustratör, Sverige Jag är tvångsmässig användare av handsprit och går alltid omkring med en flaska handsprit i väskan. Jag tvättar händerna ofta och särskilt före måltider. Det är inte det att jag är rädd för sjukdomar, snarare att jag gärna vill må bra. Nils-Petter har illustrerat artikeln om bakterier på sidorna 24–27.

Anna McQueen
Skribent, Frankrike, intervjuade Peter Holmgren på sid 16-19. Här i Frankrike förväntas man skaka hand med alla man träffar, och vänner och bekanta kysser man på båda kinder, ”faire la bise” som vi säger. På vintern är det extra olustigt eftersom det är det perfekta sättet att dra på sig virus. Det har hänt att jag virat in mig i en schal och täckt över mun och näsa och låtsats att jag har ”flunsan”. Jag tycker det är mitt sätt bidra till att folk inte sprider smittsamma bakterier vidare till andra.

Medarbetare
SCA I SOCIALA MEDIER
Youtube.com/ SCAeveryday visar reklamfilmer och klipp från SCAs presskonferenser, presentationer och intervjuer med chefer och anställda. Facebook.com/SCA har till syfte att rekrytera duktiga medarbetare, engagera användare och ge information som kompletterar sca.com Twitter.com/SCAeveryday ger en bra sammanfattning av allt som händer på sca.com och i SCAs andra sociala medier. Syftet är att ge olika användare, journalister och bloggare relevant information. Slideshare.net/ SCAeveryday vänder sig till investerare och analytiker som kan ladda ned presentationer av kvartalsrapporter och information från bolagsstämmor. Scribd.com/ SCAeveryday innehåller ca 50 publikationer, bland annat SCAs hållbarhetsredovisning, rapporten Hygien berör och tidningen Shape. Instagram/ SCAeveryday innehåller bilder från SCAs verksamheter över hela världen.

2.2013 ET T MAGASIN FRÅN SCA OM TRENDER, MARKNADER OCH AFFÄRER

HÄR FINNS

Bebisar från drakens år
får det hett om öronen

BAKTERIEHÄRDARNA!

Redan dags för puberteten?
Nyckeln till framgång:

Håll koll på framtiden

Omslagsbild: Getty Images

2 SCA SHAPE 2 2013

INNEHÅLL
06. En titt i kristallkulan
Att ha handlingsberedskap för olika typer av framtidsscenarier är en viktig framgångsfaktor för många företag.

16. Hotade skogar
Peter Holmgren, generaldirektör för Center for International Forestry Research, om väntande utmaningar.

20. Tidig pubertet
Förbättrad levnadsstandard är bara en av förklaringarna till varför flickor i världen är allt yngre när de går in i puberteten.

24. Här gömmer sig bakterierna
Läs var de vanligaste bakteriefällorna finns i vår vardag – och hur du undviker dem.

32
I L L U S T R AT I O N : N I L S - P E T T E R E K WA L L

36. Halva besättningen ombord
Fem av totalt elva kvinnliga besättningsmedlemmar är nu rekryterade till Team SCA – SCAs lag i Volvo Ocean Race.

FÖDDA I DRAKENS TECKEN Under 2012 föddes ovanligt många barn med höga förväntningar från sina föräldrar.

DESSUTOM ...
12 TIMMAR med Omar Flores – sid 28 SHAPE UP – sid 30–31 SCAS ÅRSMÖTE – sid 38 NYHETER FRÅN SCA – sid 40–43

VISSTE DU ...
… att fuktiga händer överför upp till 1 000 gånger fler bakterier än torra? Läs mer på sidan 24.

UPDATED

Nyheter från SCA

FOTO: ISTOCKPHOTO

Byggnader värms upp med spillvärme

P  

Å SCAs BRUK i Ortmann i Österrike samarbetar man med en lokal energileverantör och värmer upp 80 privata och offentliga byggnader med energi som uteslutande kommer från brukets spillvärme. Överskottsvärmen värmer bland annat upp en förskola, ett kulturhus, skolor och en Röda Korset-lokal. Genom en värmeväxlare värmer spillvärmen från bruket upp vattnet i värmesystemet till 105 °C, vilket minskar koldioxidutsläppen med 1 500 ton per år. – Projektet är ett utmärkt exempel på resursbesparing och bidrar till att minska energiförbrukningen, säger Stephan Pernkopf, som är ansvarig för energifrågor i delstaten. – De fabriker som investerar i förnybar energi skapar mervärde i regionen och bör stödjas. Antalet hushåll som värms upp med fjärrvärme ökar hela tiden och systemet kommer under året att byggas ut till att omfatta ytterligare en stadsdel.

4 SCA SHAPE 2 2013

SCA-män populära hos investerare
som bland annat ansvarar för investerarrelaVd Jan Johansson och IR-chef Johan tioner inom SCA. Karlsson placeras på förstaplatser när International Investor, ett konsultinvesterare och analytiker själva bolag med inriktning på internagör sin bedömning av bolagens tionell ekonomi, har genomfört vd:ar respektive ansvariga för rankningen. 860 portföljförinvesterarrelationer. valtare och 1 580 analytiker ”Att ha en öppen och deltog i undersökningen där professionell dialog med de kunde nominera upp till investerare och analytiker är fyra kandidater i kategorierna högt prioriterat inom SCA”, Bästa vd, Bästa CFO, Bäst IRsäger kommunikationsdirekproffs och Bästa IR-företag. tör Joséphine Edwall-Björklund, Jan Johansson, CEO

MILJÖSATSNING I PHILADELPHIA
SCA kommer att köpa motsvarande 100 procent av den el som förbrukas på SCA Americas huvudkontor i Philadelphia från förnybara energikällor. Bolaget deltar i Keystone Solar Project, en markmonterad solcellsanläggning med kapacitet på 5 MW som kommer att producera runt 8 000 MWh elektricitet årligen.

AFFÄRERNA VÄXER I STORBRITANNIEN
I juli i år blir SCA Timber Supply UK ensam leverantör av virke och träbaserade produkter till fler än 200 byggvaruhus i den brittiska kedjan Wickes. Tack vare avtalet fördubblar SCA sin leverans till både mindre och större butiker inom bygg- och detaljhandeln.
600 miljoner

2 miljarder

Laakirchen-affären klar
SCA HAR NU SLUTFÖRT avyttringen av pappersbruket i

Laakirchen, Österrike. Bruket, som tillverkar tidningspapper, har sålts till Heinzel Group. Det ursprungliga försäljningspriset är 100 miljoner euro och eventuellt tillkommer ytterligare en betalning på 100 miljoner euro baserat på en tvåårig vinstdelningsmodell.

Antalet personer över 60 år förväntas öka från 600 miljoner år 2000 till 2 miljarder år 2050. Källa: FN

TUMMEN UPP FRÅN EU
SCAs avyttringar av delar av Georgia-Pacific har godkänts av EU-kommissionen. I samband med SCAs köp av Georgia-Pacifics europeiska mjukpappersverksamhet sommaren 2012 ställde kommissionen krav på vissa försäljningar.

HÅLLER MÅTTET FÖR INDEX
SCA FORTSÄTTER ATT INGÅ i det globala hållbarhetsindexet FTSE4Good för 13:e året i rad. I år placerade sig SCA i toppen bland konkurrenterna i kategorin ”Personal and Household goods sector”. FTSE4Good Index Series syftar till att objektivt mäta prestanda hos företag som uppfyller globalt erkända normer för företagsansvar.

SCA SHAPE 2 2013 5

Vad händer om euron kollapsar? Eller om de kinesiska arbetarna börjar kräva högre löner? För att överleva gäller det för stora företag att ha koll på vad som väntar bakom nästa hörn. Att satsningarna på public affairs och avdelningar för framtidsanalyser ökar är ingen slump.
text NANCY PICK foto MITCHELL FUNK

Företagen putsar

6 SCA SHAPE 2 2013

SPANING PÅ FRAMTIDEN

kristallkulan
V  
AD HÄNDER OM...? Den frågan måste alla

globala företag ställa sig. Vad händer om euron kollapsar? Vad händer om de kinesiska arbetarna börjar kräva högre löner? Vad händer om en konkurrent uppfinner en produkt som blir populärare än vår? Vår värld präglas av osäkerhet, snabba förändringar och stenhård konkurrens och det innebär att stora företag måste ägna mycket tid och lägga stora resurser på att försöka se in i framtiden. Företagets lönsamhet – och långsiktiga överlevnad – hänger på en korrekt framtidsanalys. Paul Saffo är amerikansk expert, med framtiden som specialitet, på byrån DISCERN Investment Analytics i San Francisco. Enligt honom handlar prognosmakeri om en enda fråga: ”Hur undviker man överraskningar i en allt mer komplex och osäker värld?” Under de senaste 20 åren har långsiktiga framtidsanalyser blivit allt vanligare. – Att spana på framtiden har gått från att vara en udda företeelse, som någon flummig kalifornisk konsult sysslar med, till att bli en naturlig del av företagande, säger Paul Saffo. Tidigare vände sig företagen ofta till externa konsulter för att få hjälp med analyserna, i dag är trenden att ha prognosresurser in-house, som
SCA SHAPE 2 2013 7

kan göra allt mer avancerade uppgifter. – Framtidsanalytikerna har blivit offer för sin egen framgång. Det behövs inte längre några experter för att samla in data, det mesta finns på internet. I dag har företag tillgång till mängder av uppgifter om sina kunders beteenden. Rätt tolkade kan dessa säga en rad saker om den framtida marknaden. Nya analysverktyg gör det enklare för företagen att hantera informationen utan hjälp utifrån. Målet är att identifiera hot och möjligheter på längre sikt, mobilisera resurser och sedan implementera framgångsrika strategier. Paul Saffo vill inte avslöja vilka företag som tjänar pengar på smart prognosmakande. – Det är inget som företagen vill dela med sig av till andra. Framtidsanalyser är mycket heta just nu, berättar Saffo. Trenden fick en skjuts av fi lmen ”Moneyball” som bygger på en sann historia, där ledaren för ett amerikanskt baseballag lyckades sätta

ihop ett vinnarlag genom att låta datorn analysera spelares styrkor och svagheter. Men baseballag är inte det enda exemplet där metoden är användbar, skickliga analytiker använder dator-algoritmer för att skapa framgång inom en mängd olika områden.

”Att spana på framtiden har gått från att vara en udda företeelse till att bli en naturlig del av företagande.”
Paul Saffo

UNDERSÖKNINGAR VISAR att metoderna inte ska

underskattas. En världsomfattande enkät från MIT Sloan Management Review bland 3 000 företagsledare visade 2010 att sannolikheten för att de mest framgångsrika företagen använder sig av sofistikerade analysverktyg är tre gånger så hög som för de mindre framgångsrika. Experter anser att analyser kan hjälpa företag att förutse vilka deras kunder är, vad dessa efterfrågar och vad som krävs för att behålla dem som kunder. I en del bolag har public affairs-avdelningen fått en allt viktigare roll för företagens framtida prioriteringar. För ett företag med verksamhet i hela världen kan public affairs-avdelningen bidra med

SPANING PÅ FRAMTIDEN
GETTY IMAGES

att samla in och kommunicera information inom företaget. Det gör det enklare att utveckla samordnade strategier. ”Vad händer om”-analyser är ett annat viktigt verktyg för företag som behöver rusta sig för händelser som exempelvis valutakursförändringar, oljeprisstegringar och, i värsta fall, för katastrofer som tsunamis eller krig. Stora företag formulerar minst ett dussin ”vad händer om”-scenarier varje år, och lägger ansenlig tid och stora resurser på dessa. En förutsägelse som vi kan vara säkra på kommer att slå in är att stora företag kommer att fortsätta försöka förutsäga framtiden.

Toyota Prius är populärare än Hummer.

MED ÖRAT MOT MARKEN
Att investera i konsumentinsikter är avgörande för att vara framgångsrikt som företag. Några av de mest inflytelserika bolagen visar vägen.
Ett av de företag som gör stora investeringar för att tyda framtiden är telekomjätten Ericsson. Trots att Ericsson främst vänder sig till företagskunder har företaget sedan 1995 ett eget konsumentlabb, som på ett tidigt stadium kan fånga upp trender. – Kunskap om konsumenterna är avgörande för att överleva som företag, säger Sofia Mankert, senior konsult på analys- och strategiföretaget United Minds. Hon tar bilmärkena Hummer och Toyota Prius som exempel. –Bensinslukande Hummer gick från att vara statussymbol till miljöbov medan Toyota utvecklade en bränslesnål hybridbil som var helt rätt i tiden. Genom att förutse den vändpunkt som kom efter Al Gores film om klimatförändringen, En obekväm sanning, skapade den japanska biltillverkaren en bästsäljare. Hummer gick däremot i konkurs och bilen finns inte längre i produktion. I mitten av 2000- talet började miljörörelsen påverka konsumenternas beteende. Kraven på bättre skydd för våra naturresurser växte och allmänheten fick en större medvetenhet om den påverkan vi alla har på naturen. Företagens samhällsansvar, CSR, blev ett annat viktigt försäljningsargument i takt med att kunderna började intressera sig för

Sannolikheten för att de mest framgångsrika företagen ska använda sofistikerade analysverktyg är tre gånger så hög som för lågpresterande.

SCA SHAPE 2 2013 9

SPANING PÅ FRAMTIDEN
produkters ursprung. Ett företag som tidigt förstod vikten av CSR var Nike. De hoppade på återvinningstrenden och la upp videoklipp som ”Nike Shoe Recycling Sustainability” på Youtube, berättar Sofia Mankert. – Nike har insett att det inte längre handlar om att minimera de negativa effekterna. I stället har de gått ett steg längre, från CSR till CSV, Creating Shared Value. Det sistnämnda innebär att företagen skapar ett delat värde och placerar Nikes produkter i ett större sammanhang. Genom att framhäva att användning av löparskor får människor att röra på sig, och att träning förebygger problem som övervikt och diabetes, visar de att deras produkter är bra för oss. Denna förskjutning från aktieägarvärde till intressentvärde är ett steg som många företag måste ta för att lyckas. Unilevers småskaliga distributionsnät i Indien och på andra tillväxtmarknader är ett annat exempel på framgångsrik lösning, säger hon. Det är inte bara Unilever som ökar sin försäljning med den här modellen – miljontals småjordbruk och enskilda säljare runt om i världen får en möjlighet att förtjäna sitt uppehälle. SUSANNA LINDGREN

Att väga data på guldvåg
Hur undviker man överraskningar i en allt mer komplex och osäker värld? Man ringer Paul Saffo, framtidsspanare med bas i Kalifornien.
foto JEFF SINGER

Nike hängde tidigt på återvinningstrenden.

10 SCA SHAPE 2 2013

P  

AUL SAFFO är bosatt på en passande plats för en professionell framtidsanalytiker. Hans hus ligger på en klippkant utanför San Francisco, en halvmil från platsen där två kontinentalplattor möts. Här är framtidsutsikterna dystra: sannolikheten för en allvarlig jordbävning de närmaste 20 åren är nästan 65 procent. – Jag har lagt långt mer pengar än vad som är rimligt på att förstärka mitt hus, säger Paul Saffo. Med tanke på yrkesvalet är det helt förståeligt att han tar riskerna på största allvar. Paul Saffo arbetar nämligen för DISCERN Investment Analytics i San Francisco, där han har den något ovanliga titeln framtidschef. Paul Saffo undervisar även vid företagsekonomiska fakulteten på Stanford University. Vetenskapen kring prognoser håller på att få ett riktigt genombrott. – Vi får allt snabbare processorer, algoritmerna blir ständigt bättre och, viktigast av allt, vi har en enorm och växande databas med information, säger Paul Saffo. Å andra sidan är det dåliga tider för framtidsspanare, såvida man inte är mattesnille. – Förr behövde du inte kunna matematiska formler för att jobba med det här. Nu måste du vara bra på det, och helst kunna programmera, annars blir karriären som framtidsanalytiker kort.

Ett exempel är statistikern Nate Silver som framgångsrikt förutsåg vinnaren i varenda en av USA:s femtio stater i presidentvalet 2012, medan alla traditionella förståsigpåare bara stod och gapade. Nate Silver bevisade att statistikbaserade analyser i dag fungerar bättre än traditionella politiska analyser. I sitt arbete använder sig Paul Saffo av både kvalitativa och kvantitativa metoder. – Prognostisering handlar numera om att veta när man ska lita på datorn och när man ska lita på sin intuition, konstaterar han.
PAUL SAFFO ANSER att metoderna hela tiden blir bättre och att de allt populärare verktygen ger insikter som annars skulle förbises. – Det första steget, innan du ens börjar på en prognos, är att fundera på dina egna förutfattade meningar. Det räcker att fundera över om du är en person som tycker att ett glas är halvtomt eller halvfullt – pessimist eller optimist? De flesta prognoser slår fel redan från början eftersom du utgår från omedvetna antaganden som gör att du inte ser de viktigaste potentiella utfallen. Vad gäller beredskapen för jordbävningar betraktar sig Paul Saffo sig som en sansad person. – Om den stora jordbävningen slår till, säger han, kanske jag inte är helt förberedd, men jag kommer åtminstone inte att vara överraskad.

”Jag har lagt långt mer pengar än vad som är rimligt på att förstärka mitt hus.”

SCA SHAPE 2 2013 11

SPANING PÅ FRAMTIDEN
Polska kor tar en siesta utanför SCAs första europeiska produktionsanläggning som tillverkar produkter enbart med användning av förnybar energi.

Från risk till möjlighet
Företag som SCA har ständigt behov av att bevaka utvecklingen inom många olika politiska områden – allt från miljö till hälso- och sjukvård och skogspolitik.
DET ÄR INTE LÄTT ATT hålla sig uppdaterad

om allt som händer i vår omvärld. Det vet Benjamin Gannon, chef för public affairs på SCA sedan 2011, bättre än någon annan. – Nytt är att vi letar efter omvärldshändelser som kan påverka hela företaget – allmänna politiska frågor som kan leda till lagändringar eller förändrade kundbeteenden, säger Benjamin Gannon. Ett exempel som är särskilt intressant för SCA är den starkt växande äldre befolkningen över hela världen. När länder försöker hantera utmaningarna som befolkningsökningen ger upphov till, exempelvis att vårda den växande gruppen av äldre, är det då troligt att fler kommer att vårdas hemma? Och hur kommer inkontinensvården att finansieras? SCA för en aktiv dialog om dessa frågor med regeringar och politiker i många länder världen över. Med tanke på hur snabbt lagar kan ändras räcker det inte att få information via traditionella kanaler längre, förklarar Benjamin: – När en fråga når riksdagen är det för sent. Varje politisk sektor har olika informationskällor som SCA måste hålla koll på: - Kemikalie- och miljölagstiftning. Initiativ som först diskuteras i bloggar och den akademiska världen där Skandinavien ofta går i täten. - Socialpolitik och sjuk- och hälsovårdspolitik. Trendsättarna finns i Sverige, Tyskland och Storbritannien. - Skogspolitik. Greenpeace och WWF är med och påverkar den globala agendan. Gannon tror på en systematisk modell för samhällsfrågor: från bevakning, studier och analyser till åtgärder. – Genom att använda denna process tar vi ett steg från ”riskhantering” till ”hantering av möjligheter”, säger Benjamin Gannon.

morgondagens energi
SCA påverkas av energipriser, både som konsument och som producent. När Europas framtid på energiområdet är oviss är det viktigt att vara medveten om de många förändringar som kan bli aktuella.

Dags att tänka på

12 SCA SHAPE 2 2013

”När en fråga når riksdagen är det för sent.”

P  

APPER ÄR EN energislukande produkt och

inriktningen för den framtida energiregleringen är allt annat än tydlig. Detta är bakgrunden till att Ferdinand Graf von Keyserlingk noga bevakar energipolitiken. – Jag upptäcker ändringar i energilagstiftningen på ett tidigt stadium och informerar sedan övriga delar av företaget, så att vi kan utforma en brett anlagd energistrategi, säger Fredrik Graf von Keyserlingk som ansvarar för lagstiftningsfrågor och energiprojekt på SCA i Mannheim, Tyskland. – Det är ganska unikt att SCA har någon som sysslar med detta hela dagarna, fortsätter han. Alla Europas långsiktiga energimål kommer att medföra lagändringar, säger han, vare sig det handlar om att utveckla förnybara energikällor,

skapa en gemensam europeisk energimarknad eller bli världsbäst på klimat. Dessutom kan kortsiktiga förändringar leda till blixtsnabba lagändringar. Ett exempel på det är när Tyskland 2011 över en natt beslutade att stänga sina kärnkraftverk. Många av SCAs kostnader är kopplade till energipriser, konstaterar Fredrik Graf von Keyserlingk. – SCA är en pappersproducent, men företaget genererar även kraft från naturgas, vind och biobränslen, använder massor av virke och har stora skogsinnehav. Vi har en mängd olika intressen inom energiområdet. Då är det desto viktigare att samarbeta över hela Europa och utveckla en samordnad energiplan som innefattar alla SCAs verksamheter.
SCA SHAPE 2 2013 13

Il y a au moins un moment que vous êtes sûre d’éviter
de 83 390 129 € - RCS Bobigny 509 395 109

NOUVEAU ! by TENA. Protège-slips lights
de Parce que la vie est pleine moments Ooups!
TM esh Fast Crystals , Fr ts an rb so ab ra ult ux Grâce à leurs crista t lights by TENA absorben les nouveaux protège-slips p classique. plus vite qu’un protège-sli

SCA HYGIENE PRODUCTS – S.A.S. au capital

Echantillons gratuits sur

www.lights-by-tena.fr

Skogen byter ägare
...och mer mark blir naturreservat
SCA byter mark med Naturvårdsverket och Sverige får på så vis 23 000 nya hektar naturreservat.
23 000 HEKTAR AV SCAs skogsmark blir naturres-

”Det är mycket glädjande att vi nu har fått ett genombrott när det gäller att byta till oss mark.”
Maria Ågren, Naturvårdsverkets generaldirektör

ervat när Naturvårdsverket tar över SCA-skog med höga naturvärden. Marker värda en miljard kronor kommer att skyddas i reservat. Affären mellan SCA och Naturvårdsverket är en viktig del i arbetet med att uppfylla Sveriges miljömål. Den innebär att staten övertar 23 000 hektar av SCAs produktiva skogsmarker för att göra om dessa till naturreservat, motsvarande 50 000 fotbollsplaner. I utbyte får SCA 32 000 hektar produktiv skogsmark från Naturvårdsverket. Markbytet är ett rationellt, tidsbesparande och kostnadseffektivt sätt för myndigheten att skydda mark för naturreservatbildning. Markområdena på båda sidor i affären har värderats till runt en miljard svenska kronor vardera. – För såväl stora som små skogsägare är

brukningsbar mark ofta betydligt mer intressant än pengar, säger Lars Rubensson vid SCAs stab Markjuridik. – SCA avsätter på frivillig väg mark motsvarande vart tionde träd i våra skogar. Vi tycker därför att det är rimligt att få ersättningsmark från staten när vi avstår från områden med de allra högsta naturvärdena och ekonomiska värdena.
NATURVÅRDSVERKETS generaldirektör, Maria Ågren, säger att affären markerar en milstolpe i verkets arbete med att skapa naturreservat. – Det är mycket glädjande att vi nu har fått ett genombrott när det gäller att byta till oss mark för reservatbildning från de stora skogsbolagen, säger hon. – Den mark som vi nu byter bort har Naturvårdsverket fått från statliga Sveaskog, för att användas just vid den här typen av affärer. All mark som ingår i markbytet ligger i de fyra nordligaste länen i Sverige förutom ett område i nordligaste delen av Gävleborgs län, cirka 30 mil norr om Stockholm.
SCA SHAPE 2 2013 15

F O T O : N AT U RVÅ R D S V E R K E T

10 FRÅGOR

Trädens
beskyddare

Världens skogar är hotade från olika håll och avskogning, efterfrågan på biobränslen och klimat förändring ökar trycket. Peter Holmgren har flyttat till Indonesien för att arbeta med dessa skogsfrågor som generaldirektör för Center for International Forestry Research.
text ANNA MCQUEEN foto CHRIS STOWERS/PANOS

Hur kom det sig att du började intressera dig för skogsvård? – Jag är född och uppväxt i Göteborg, och som tonåring tillbringade jag mycket tid ute i skog och mark tillsammans med scoutvänner. Vi utforskade naturen och campade i det vilda, oavsett årstid. Det måste ha inspirerat mig för jag började studera skogsbruk vid Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå och tog min magisterexamen 1987. Intresset för att arbeta internationellt väcktes under universitetstiden och jag gick kurser i internationell utveckling och gjorde fältstudier i Afrika. Jag har sedan haft förmånen att få arbeta internationellt med skogsfrågor i Filippinerna, Kenya och Pakistan. Varför är avskogning ett sådant hett ämne just nu? – Skogen betyder mycket för oss. Den renar vår luft, filtrerar vårt vatten, ger oss

Peter Holmgren
Ålder: 50 Från: Göteborg Yrke: Generaldirektör för Center for International Forestry Research (CIFOR) Karriär: Utvecklare av skogsförvaltningssystem för den svenska skogsindustrin. Arbetade 14 år på FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) i Rom. Anställd vid CIFOR sedan 2012. Bostad: Jakarta, Indonesien. Familj: Gift med Ann-Sofie, tre barn, 18, 16 och 12 år gamla. Fritidsintressen: Fotografering och matlagning. Skogsrelaterad favoritsysselsättning: Att läsa – jag föredrar fortfarande pappersböcker! Hemlig talang: Jag tror att jag fortfarande kan manövrera en lastbil med släp på liten yta.

10 FRÅGOR
virke, energi, mat och mediciner, och bidrar till att bevara lokalsamhällen och landskap. Skogar absorberar en ansenlig del av den koldioxid som vi människor pumpar ut i atmosfären, vilket minskar påverkan från klimatförändringar, men forskare oroar sig för att även träden kan drabbas av det ändrade klimatet. I skogarna finns också den största biologiska mångfalden på land. Avskogning, som betyder att skog omvandlas för andra ändamål, är med andra ord en mycket angelägen fråga för många människor. Var sker det avskogning i dagsläget? – På senare tid har det pratats mycket om avskogning i områden som Brasilien och Sydostasien där behovet av mark för jordbruk och boskapsskötsel har inkräktat på skogarna. Aktuella uppskattningar tyder på att den globala avskogningen är 13 miljoner hektar per år, en hektar var 2,5 sekund. Detta är en utveckling som Europa och Nordamerika redan har genomgått, men i takt med att jordbruket har slutat expandera – tack vare ekonomisk utveckling, urbanisering och effektivare jordbruksmetoder – har skogarna successivt återvänt.

SCASKOGAR
SCA är Europas största privata skogsägare och förvaltar 2,6 miljoner hektar skog certifierad enligt FSC (Forest Stewardship Council) och PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification). SCA har avsatt närmare 7 procent av sina skogar för ekologisk landskapsplanering. Dessutom lämnar SCA minst fem procent av träden vid avverkning för att bevara den biologiska mångfalden. Varje år producerar SCA över 100 miljoner trädplantor.

Gör skogsindustrin någonting åt detta? – På många håll i världen investerar man i skogsplantering, delvis för att skapa råvara till skogsindustrin, men också för att stödja små skogsbruk och skogsrelaterade verksamheter. Samtidigt som avskogningen fortsätter och naturskogar fortfarande utsätts för industriell avverkning på många platser har produktionsskogarna ökat. Globalt sett täcker planterade skogar nästan 300 miljoner hektar mark, motsvarande 7–8 procent av världens skogar, och de har potential att ge oss merparten av det virke som behövs för industriella ändamål. Men en del hävdar att planterade skogar kan utgöra ett hot mot den biologiska mångfalden och att lokalbefolkningen inte får del av vinsterna. Förvaltad på rätt sätt är planterad skog rationell ur social och ekonomisk synvinkel, och även i ett allmänt miljöperspektiv, men alla aspekter måste noga beaktas. Skulle ett stopp för avskogning minska påverkan från klimatförändringarna? – Under senare år har politikerna fokuserat mycket på klimatförändring och skogens roll, eftersom så mycket som 12–15 procent av växthusgaserna som går ut i atmosfären orsakas av skogsavverkning. Jämfört med andra sätt att minska vår inverkan på klimatet verkar det därför både smart och logiskt att vilja stoppa avskogning och skogsförsämring. Även om denna ambition står högt på den internationella dagordningen måste vi ändå inse att det inte är möjligt att bara bruka skogar ur ett klimatperspektiv, och att det också är omöjligt att stoppa avskogningen utan att ta hänsyn till jordbrukssektorn och landsbygdens utveckling. Att minska klimatpåverkan är ett av många mål och bör hanteras som sådant.

CENTER FOR INTERNATIONAL FORESTRY RESEARCH
CIFOR är en icke-vinstdrivande global organisation som sysslar med forskning för att ta fram opartiska och välgrundade beslutsunderlag för skogsbruk och skosförvaltning i mindre utvecklade länder. Forskningen rör frågor som hur man förvaltar skog på ett sätt som möjliggör en dämpning av, och anpassning till, klimatförändringar. Eller hur människor som är beroende av småskaligt skogsbruk och plantering på allmänningar ska kunna förbättra sin levnadsstandard.
18 SCA SHAPE 2 2013

Hur tycker du vi ska förvalta våra skogar? – Det måste finnas en hälsosam mix av produkter och tjänster från skogsindustrin. Inte bara timmer utan även annat som mat, energi och mediciner, och ekosystemtjänster som vatten, biologisk mångfald och lokala klimatregleringar som skyddar landskapet och människors försörjning. Skogsindustrisektorn och dess institutioner bör bredda sina perspektiv och sätta upp flera olika mål. Hur är det då med biobränslen? – Produktionen av biobränslen ökar markant. Den etiska debatten kring om man ska odla grödor för energiproduktion eller till mat är lite överdriven enligt min uppfattning, men när regeringar i rikare länder erbjuder subventioner för biobränslen från utvecklingsländer kan konkurrensen bli snedvriden och få oönskade effekter för fattiga människor. Om det går att tjäna pengar på biobränslen kommer mer mark att användas för detta ändamål. Det finns förstås en intressant potential att använda skogen i stället för jordbruksmark för att producera biobränslen. Hur ser det ut i nuläget? – Idag är bilden blandad. Avskogningen avtar något men oron över den biologiska mångfalden och klimatförändringarna är fortsatt stor. Utvecklingen inom jordbruket, jordbrukets roll för den ekonomiska

”Skogsbruk handlar inte om träd utan om människor. ”

utvecklingen och efterfrågan på jordbruksprodukter kommer att ha större betydelse för hur det går med avskogningen framöver än skogssektorn. Investeringarna i skogsbruk tycks vara på uppgång och det finns en betydande handel med skogsprodukter, vilka svarar för cirka 2 procent av världshandeln med råvaror – en viktig del i en framtida grön ekonomi. Vilka är de största hoten? – Om vi bara talar om livsmedelstillgången för en växande befolkning med oförändrade konsumtionsmönster, då tror jag att efterfrågan på ny mark kan avta ganska snabbt eftersom investeringar i jordbruket kan hålla produktiviteten uppe. Men om den västerländska livsstilen, med mycket köttätande och högt matsvinn, fortsätter att sprida sig kommer behovet av jordbruksmark att öka. Pressen från ett förändrat klimat spär också på osäkerheten. I framtiden kan konsumtionsmönster och klimatförändringar bli ett större problem än en växande befolkning. Hur ser då framtiden ut för våra skogar? – Vissa faktorer gör det svårt att förutse skogens framtid, men vi ser en inbromsning i avskogningen för tillfället. Och jag ser inget skäl till varför inte denna trend skulle kunna fortsätta om politiken kring livsmedels- och bränsleproduktion hanteras på ett bra sätt och landsbygdens befolkning får del av en fortsatt ekonomisk utveckling. Personligen är jag bekymrad över vilken roll skogen kommer att ha i framtiden. För att citera den kände skogsvårdaren Jack Westoby: ”Skogsbruk handlar inte om träd utan om människor. Och det är bara en fråga om träd i den utsträckning det gagnar människors behov.”

SCA SHAPE 2 2013 19

Redan dags för mens?
Idag får unga tjejer sin första mens tidigare än sina mödrar, och mycket tidigare än sina mormödrar. Under de senaste 150 åren har åldern för mensstarten sjunkit med fyra år. Bra näringstillgång är bara en av faktorerna bakom utvecklingen.
text SUSANNA LINDGREN

när hon fick sin första mens

14 år

när hon fick sin första mens

13 år

FÖRBJUDNA KEMIKALIER
I MARS 2013 godkände Europaparlamentet ett förslag om att lista endokrinstörande kemikalier som ”ämnen som ger anledning till särskild oro” eftersom de misstänks påverka hormonsystemet negativt. Endokrinstörande ämnen har kopplats till försämrad spermakvalitet hos pojkar och tidig bröstutveckling hos flickor, samt till vissa cancertyper och andra sjukdomar.

20 SCA SHAPE 2 2013

MARKNAD

13,5 år
när hon fick sin första mens

F
GETTY IMAGES

LICKOR PÅ 1850-TALET var i snitt 17 år när de fick sin första mens. – Under en lång tid sjönk åldern för första mens snabbt, men denna trend har nu planat ut, säger Claude Marcus, professor i pediatrik och endokrinologi vid Karolinska Institutet i Stockholm. Flickor i Skandinavien får numera mens vid ungefär 13 års ålder. När deras mammor var tonåringar, för runt 25 år sedan, var motsvarande ålder 13,5. Många internationella studier pekar på att även om åldern för första menstruationen inte sjunker lika snabbt längre börjar däremot puberteten tidigare. En dansk studie konstaterade att fl ickor utvecklar bröst ett år tidigare än för 15 år sedan. En liknande studie i USA fann att fl ickor får bröst upp till två år tidigare än för 40 år sedan. Puberteten varar ofta under två och ett halvt år och mensen anses vara pubertetens klimax, vilket gör att fl ickor idag går in i världen av hormoner och kroppsliga förändringar innan de nått tonåren – redan vid elva års ålder.

DEN MEST UPPENBARA förklaringen till att vi blir

könsmogna tidigare än våra förfäder är att vi har bättre levnadsstandard. – Detta beror till stor del på näringsförhållandena, säger Claude Marcus. Kvinnor behöver en viss mängd fett för ägglossning. Fettet ger också tillräcklig energi för att föda och vårda ett barn. Vedertagna utvecklingsteorier hävdar att människor har en sen pubertet eftersom fl ickor behöver lära sig av sina mödrar hur man tar hand om ett spädbarn, fortsätter Claude Marcus. För att göra det måste fl ickor också uppnå en viss kroppslängd, och det är också anledningen till att fl ickor växer snabbare än pojkar. – Pojkar å andra sidan behöver lära sig att hantera sina hormoner och sin könsdrift innan de blir så stora och starka att de kan skada någon, förklarar Claude Marcus. Det är därför som fl ickor och pojkar utvecklas i olika takt under puberteten. Även om bättre näring, det vill säga tillgången till vitaminer, proteiner och mineraler, förklarar en del av utvecklingen under de senaste 150 åren,
SCA SHAPE 2 2013 21

MARKNAD
påverkar även andra faktorer i vår miljö både puberteten och reproduktionen. – Många vetenskapliga undersökningar visar på ett samband mellan kemisk exponering och hormonnivåerna i våra kroppar, och detta kan bidra till en tidigare pubertet, säger Claude Marcus. Det är en mycket aktuell fråga som tas på största allvar. Endokrinstörande ämnen är kemikalier som kan störa hormonsystemet och som förekommer i mat vi äter, vattnet vi dricker eller saker vi använder. Bisfenol A, eller BFA, är en kemikalie som av förebyggande skäl förbjudits i nappflaskor då tester på djur visat att den påverkar vår reproduktion, våra organ och vår kroppsvikt. Övervikt är också en form av endokrinstörande ämne, och har blivit tre gånger så vanligt de senaste 30 åren. – Fett framkallar en tidig pubertet, säger Claude Marcus. Hormoner i fettvävnad, som leptin, påverkar direkt och sätter igång en tidig pubertet. Spelar någon roll att puberteten börjar tidigare? – Den har ingen effekt på hur långa vi blir, berättar Marcus. Vi blir fortfarande allt längre. Socialt kan det spela roll eftersom unga fl ickor kanske är mindre förberedda på det sexuella uppvaknande som puberteten innebär. Det fi nns undersökningar som visar på negativa sociala faktorer för fl ickor som kommer i puberteten tidigt. Det är viktigt att både fl ickor och pojkar får undervisning om puberteten i tidig ålder så att de inte blir överrumplade när de plötsligt får en knuff mot vuxenvärlden.

F O T O : B I L D BY R Å N S I LV E R

Är det så en livmoder ser ut? SCA har utbildningsprogram för unga i många länder. Här en lektion i ett ryskt klassrum.

UTBILDNING OM KÄNSLOR OCH SEX
Känslor, relationer, sex och kroppen. På många av sina marknader runt om i världen har SCA utbildningsprogram för tonåringar, bland annat i Latinamerika, Asien, Australien och Europa. Skolprogram i Frankrike och Mexiko är bara två exempel.

UNDER 2013 kommer SCA s

STÖD PÅ WEBBEN
I DE NORDISKA LÄNDERNA och i Australien har SCA startat webbplatser för unga tjejer som svarar på frågor kring mens och pubertet och som samtidigt gör reklam för produktserierna Libresse och Libra. – Flickor idag är uppvuxna i den digitala tidsåldern och letar på internet för att få information om de förändringar som sker i kroppen när de når puberteten, säger Yulia Kretova, ansvarig för global varumärkesinnovation, Feminine Care–Teens, på SCA. Webbplatser som Libragirl och Girls1st presenterar trovärdig professionell information för flickor och ger dem också möjlighet att dela med sig av egna erfarenheter i en säker miljö.

För att besöka webbplatsen, gå till www. girls1st.se. Den australiensiska webbplatsen finns på: www.libragirl.com.

franska varumärke Nana och franska Röda Korset att starta en utbildningskampanj – EVRAS – om relationer, känslor och sex. I programmet ingår skollektioner som hålls av frivilliga från Röda Korset. Skolbesöken skall bidra till att stärka självkänslan bland tonåringar så att de kan göra positiva val kring både sin egen och andras hälsa och känslor. Tonåringarna får möjlighet att diskutera, lufta åsikter och prata om ämnen som i vissa kulturer är tabubelagda. Produktchefen för Nana, Perrine Flipo, tror att programmet kan hjälpa unga människor att stärka sitt självförtroende och att våga vara mer öppna mot varandra. EVRAS har som mål att nå ut till 9 500 ungdomar.

I Mexiko driver Saba ett skolprogram med målsättningen att ge flickor mellan 11 och 15 år information som kring frågor som rör de fysiska och känslomässiga förändringar man upplever under puberteten. – Det är mycket viktigt att stödja skolor med information som hjälper unga fl ickor att ta sig igenom den här tiden, förklarar hur och vilka hygienprodukter som kan användas, och också ger råd om personlig hygien, hälsa och näringsintag, säger Ivette Medrano, marknadsföringschef för Saba. Programmet når över 12 000 unga flickor i runt 170 skolor varje termin. Som en del i programmet får de en informationsbroschyr och ett varuprov ur Saba Teens-serien.

22 SCA SHAPE 2 2013

libero.se

� 0 5 , 4 � o e � o � � h � o n a � t � � o c � We y � . � b � u � y h � � w s t � e � � m � a � � � s�
N��
Take one lovely, soft, well-fitting diaper. Add some positivity and a sense of fun. And what do you get? One happy, smiley baby. Oh, and one very happy mum.

FEATURE

Badrummet. Spolknappar, vattenkranar och dörrhandtag är ytor som tarmbakterier brukar fästa på eftersom inte alla besökare tvättar sina händer innan de spolar eller vrider på kranen. Våta och smutsiga handdukar är också populära samlingsställen för mikroorganismer. Samma sak gäller duschdraperier där tvålrester kan krylla av mikrober som kan överleva i flera dagar. Gör rent regelbundet!

Matlagning. Diska skärbrädan och kniven noga efter att ha skurit rått kött och innan du skär grönsaker. Ett vanligt misstag är att diska redskapen men inte tvätta händerna mellan hanteringen av kycklingen och tillagningen av salladen.

Köket. Våta trasor och svampar är en utmärkt grogrund för växande bakterier. Skölj efter användning, häng upp att torka och byt ofta – innan de börjar lukta. Dålig lukt är en tydlig varning! Diskborsten behöver också rengöras emellanåt. Golvmoppen är en annan bakteriehärd. Tvätta och låt torka.
24 SCA SHAPE 2 2013

MARKNAD FEATURE

Se upp för bakterierna!
Pengar får inte bara världen att gå runt. Sedlar och mynt är också mycket effektiva bakteriebärare. Alla föremål som vi rör vid hjälper till att sprida bakterier och virus mellan personer. Shape har tittat närmare på de vanligaste bakteriefällorna i vår vardag – och hur vi kan undvika dem.
text SUSANNA LINDGREN illustration NILS-PETTER EKWALL

F  
Sedlar går från hand till hand via fickor, kassaapparater och plånböcker, och samlar i regel på sig en hel cocktail av mikroorganismer på sin väg från en ägare till en annan. En brittisk undersökning visade att det fanns E. coli-bakterier på nästan 10 procent av sedlarna.

RÅN DET ÖGONBLICK vi vaknar på

morgonen kommer vi i kontakt med alla möjliga sorters bakterier. Några är ofarliga, många är bra för oss medan andra påverkar oss på oönskade sätt. Det är den senare kategorin vi vill undvika – de som överför magsjukor och andra otäcka sjukdomar. Det kan mycket väl starta i badrummet. Det är inte bara allmänna toaletter som är bakteriehärdar, även hemmavid kan inkräktare som E.coli-bakterier och kampylobakter leva kvar flera dagar på toalettsitsen, dörrhandtaget eller duschdraperiet. De här mikroberna stormtrivs också i kökssvampar och disktrasor, särskilt om man inte sköljer och torkar dem efter användning. – Folk glömmer ofta att torka av spolknappen eller strömbrytaren, som också är platser vi rör vid med händerna innan vi tvättar dem efter

130
km/h
När du nyser sprider sig viruspartiklarna med en hastighet av 130 km/h.

SCA SHAPE 2 2013 25

MARKNAD
toalettbesöket, säger Inga Zetterqvist, hygiensjuksköterska på Smittskyddsinstitutet. När en svensk dagstidning undersökte vilka bakterier vi stöter på i vår vardag var det kundkorgar i butikerna, ledstänger i tunnelbanan och kaffeautomaten på jobbet som var de värsta bovarna. Detta är tre platser som kryllar av hudbakterier som kan innehålla virus som kan överföra allt från influensa till magsjuka. På kaffemaskinsknappen fanns även tarmbakterier och sex olika mögelkolonier. Även en smartphone testades och visade sig vara översållad av stafylokocker och en bacillart. – På alla ställen vi rör vid med händerna fi nns det olika mikroorganismer, berättar Inga Zetterqvist. Men att de finns där är i regel inget hot, bara du inte får i dig dem – genom att gnugga ögonen, peta näsan eller stoppa fingret i munnen. Pengar är en annan vanlig spridare av oönskade organismer. När Ronald Cutler, forskare vid School of Biological and Chemical Sciences, Queen Mary University of London, undersökte smittoämnen på sedlar upptäckte han och hans team att det fanns E.coli-bakterier på närmare 10 procent av de undersökta sedlarna, liksom på händerna som hanterat pengarna.
DET FINNS BARA ETT SÄTT ATT UNDVIKA att få i

”På alla de ställen vi rör vid med händerna finns det olika mikroorganismer.”
Inga Zetterqvist, hygiensjuksköterska

sig farliga bakterier, säger Zetterqvist. – Tvätta händerna med tvål och vatten och torka av dem med en ren handduk. Flera gånger om dagen, och särskilt efter toalettbesök och före varje måltid.

Handtag. På alla typer av ytor som människor rör vid samlas det bakterier och andra mikroorganismer, exempelvis ledstänger på tåg och bussar, dörrhandtag, strömbrytare, hissknappar och dörröppnare.

Gymmet. Handtag på

bakterier finns på våta händer än på torra händer.

1 000 gånger fler

löpband och motionscyklar är våta, varma och populära bland mikroorganismer, och andras svettdränkta kläder uppskattas inte på yogamattan. En sprayrengöring är ett bra sätt att stoppa spridning av hudbakterier från en person till en annan.

26 SCA SHAPE 2 2013

TVÄTTA HÄNDERNA!
Bakterier finns överallt omkring oss och sanningen är att vi behöver dem. Men det finns tillfällen under en dag när en ordentlig handtvätt är viktig för att undvika oönskade bakterier och hålla sig frisk. Goda handhygienvanor är särskilt viktiga när du träffar många människor. Ta för vana att tvätta händerna: innan du lagar mat före måltider efter toalettbesök efter att du har nyst eller snutit näsan före och efter att du har besökt någon som är sjuk när du kommer hem när händerna är synligt smutsiga efter att ha klappat djur.

Virus kan överleva på ytor som exempelvis vattenkranar i upp till 72 timmar.

72 timmar

Snabbköpet. Kundvagnar och korgar byter händer hela tiden. Tester har, föga förvånande, visat att dessa är översållade av hudbakterier.

PLENTY TAR HAND OM BAKTERIERNA
Trasor och kökssvampar är bakteriehärdar som kan rymma miljontals bakterier. London School of Hygiene and Tropical Medicine visade i en studie att en bakterie på en fuktig trasa förökar sig och blir till sex miljoner på bara åtta timmar. Plenty Super Strong är SCAs nya hushållspapper som även kan användas vid veckostädningar och bidrar till att eliminera bakterier. Den patenterade ytan gör pappret lika starkt som en disktrasa. Det biter på allt från flottiga ugnar och frysar i köket till toaletter, kranar och duschar. – Pappershanddukar kan klara alla de där tuffa sysslorna där du normalt skulle använda en trasa, säger Lisa Myers, marknadscontroller på SCA. Plenty Super Strong tillverkas av förnybara råvaror råvaror, är livsmedelssäkert och ska inte spolas ner i toaletten. Plenty säljs på den brittiska marknaden.

Hemmet och kontoret.
Både tangentbord och telefoner är föremål som används av flera personer. Även om du är den ende som använder dem, tänk på alla ytor du rört vid innan du håller i apparaterna. Touchskärmar är inget undantag – även en till synes ren yta kan vara en verklig bakteriefälla.

SCA SHAPE 2 2013 27

FEATURE

12 TIMMAR med Omar Flores
Omar Flores njuter av varje minut i sin roll som försäljningschef för SCA i Chile. Men hans verkliga passion är musik.
text INÉS COLLANTES foto NICOLAS WORMUL

OMAR FLORES, som från början var mattelärare, började på SCA 2010 som försäljningsansvarig i storförbrukarsegmentet (AFH). Ett år senare fick han även jobbet som försäljningschef, där han i dag basar över fem personer som säljer hygienprodukter till institutionella kunder som sjukhus och livsmedelsbutiker för internt bruk. – Direktkontakten med kunderna gör att man får bra insyn i vilka behov de har, säger Omar Flores. Vi får värdefull information om hur vi kan

Följ en SCAmedarbetare under en dag på jobbet
Säljmöte med Tottus stormarknadskedja. Diskuterar säljprognoser för 2013 och öppning av nya butiker. Tillbaka på kontoret läser Omar Flores e-posten och förbereder ett rikstäckande anbud till ett större företag. Äter i företagets kafeteria. Som vanligt en enkel lunch så att han snabbt kan gå tillbaka till arbetsuppgifterna. Förbereder ett möte med Wal-Marts butikschefer på sitt kontor.

Åker till jobbet. Bild 1

8:30
28 SCA SHAPE 2 2013

9:00

11:00

13:00

13:30

12 TIMMAR

OMAR FLORES
Ålder: 46 Yrke: Chef med ansvar för försäljning i storförbrukarsegmentet (AFH). Född: Concepción, Chile. Bor: Santiago, Chile, sedan 2012. Familj: Gift och har en dotter, 22, som studerar sociologi, och en son, 12, som studerar musik. Intressen: Största passionen är musik, särskilt rock. Han samlar på cd- och dvd-skivor och spelar gitarr varje dag.

förbättra våra produkter och i slutänden bli ett mer lönsamt företag. – Kunden ser oss som en hjälpande hand och en garanti för att deras verksamhet ska fungera problemfritt. Vi är en del av deras affärsprocess och vi levererar med andra ord inte bara en produkt utan även kundtillfredsställelse. Jag har tur att få bygga upp en nära relation med kunden, vilket är något jag verkligen tycker om. Att få jobba i ett gäng med fantastiska kollegor är en annan fördel.

– Vi strävar alla mot samma mål och stöttar varandra spontant, säger Omar Flores, vars avdelning utsåg honom till Årets chef 2011. Men hans största passion är musik, särskilt rockmusik. Efter jobbet brukar han runda av dagen med att spela på sin gitarr. Han kallar sig själv musikfanatiker och samlare. – Jag äger över 600 cd-skivor och inte en enda är kopierad eller nedladdad. Jag brukar lyssna på mina cd-skivor i bilen, så långresor på egen hand är ett sant nöje.

”Direktkontakten med kunderna gör att man får god insyn i deras behov.”

Möte med Wal-Mart, tillsammans med kollegor från logistikavdelningen, för att diskutera hur man ska kunna införa direktorder. Bild 2

Efter mötet, på väg till parkeringen, diskuterar Omar Flores avtalen med Wal-Mart och hur dessa ska hanteras med sina kollegor. Bild 3

Möte med kredit- och inkassoavdelningen för att gå igenom kunder med obetalda fakturor.

Läser e-post och förbereder sig inför morgondagens veckosäljmöte.

Beger sig hemåt för middag med familjen. Lyssnar på sin favoritmusik och spelar gitarr.

14:30

15:30

16:30

17:30

19:00
SCA SHAPE 2 2013 29

SHAPE UP
REFLEKTION I TRÄ
ETT NYTT KAPELL byggs

Check out what’s happening outside SCA. utanför SCAs väggar Det här händer

intill University of North Florida. Byggnaden kallas Interfaith Chapel och har en yta på 7 000 kvadratmeter. Trästrukturen ska utgöra en intim, andlig plats som kan användas för reflektion, enligt det Los Angelesbaserade arkitektkontoret Brooks Scarpa som står bakom verket tillsammans med kzf Design. www. brooksscarpa.com

Glöm inte att handtvätten är bästa skyddet för att slippa bli sjuk.

Attjo!

Robotkatt piggar upp dementa
ATT FÅ KELA MED en robotkatt har visat sig få personer med svår demens att må bättre. Robocat ser ut som en katt, väger lika mycket och är dessutom interaktiv. Den kan till exempel spinna och reagera på olika typer av hantering. I dag finns inte någon behandling som botar demens. Forskningen om demenssjukdomar fokuserar på vård och omvårdnad för att förbättra välbefinnandet för personer som på olika sätt påverkas av sjukdomen. Forskare vid Mälardalens högskola har utvecklat robotkatten.

Från 2000 and 2010 ökade befolkningen i Shanghai med 65,6 procent.

65,6%

VAD HÄNDER NÄR STÄDERNA VÄXER?
VÄRLDENS STÖRSTA STÄDER växer snabbt.

Mellan åren 2000 och 2010 växte New York med 4,8 procent och Shanghais tillväxttakt låg på 65,6 procent samma period. Och i Kina levde mindre än 20 procent av Kinas befolkning i städer för två decennier sedan. I dag bor hälften av kineserna i urbana miljöer. Ett svenskt forskarlag har utarbetat en teknik som kan kartlägga städers tillväxt och vilken effekt den har på miljön. - Informationen är avgörande för att kunna genomföra en hållbar stadsplanering, säger Yifang Ban, professor i geoinformatik på Kungliga tekniska högskolan i Stockholm.

30 SCA SHAPE 2 2013

Forskare har hittat ett bakteriedödande fibermaterial som kan användas till att framställa bland annat sportkläder och träningsskor.

Snällt sätt att döda bakterier
RESISTENTA BAKTERIER är ett växande problem i samhället och forskare försöker hitta nya, miljöanpassade vägar till bakteriebekämpning. Nu har en forskargrupp på KTH (Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm) hittat ett bakteriedödande fibermaterial som inte orsakar resistenta bakterier: en antibakteriell polymer som fäster stabilt vid

cellulosa och som därmed inte läcker ut i naturen. – Vår upptäckt bygger på att cellulosafibrer bäddas in i en polymer, som dödar bakterier. Cellulosa är det vanligaste organiska ämnet i naturen och bygger även upp växternas cellväggar, berättar forskaren Josefin Illergård. Materialet kan ingå i konsumentprodukter som sport-

kläder, blöjor och plåster, och forskarnas vision är att det även ska kunna användas till vattenrening i tredje världen. Vanligtvis används kemikalierna silverjoner och triklosan till bakteriedödande impregnering av bland annat skor och sportkläder för att ta bort obehagliga dofter från bakteriebildning. Men både silver och triklosan läcker ut i naturen.

Hållbar tid

AMERIKANSKA WE WOOD tillverkar klockor

helt i trä. För varje såld klocka planteras ett träd i samarbete med American Forests. http://we-wood.us/

Parker bra för hälsan
Parker i städer är inte bara vackra. De har positiv påverkan på artrikedom, fastighetspriser och fysiska aktiviteter. Det har en grupp forskare slagit fast som vill visa hur stadsparkerna främjar hälsan, i tider av global urbanisering.

…om du stänger av vattnet när du borstar tänderna sparar du 110 liter vatten i månaden.

Visste du att...

SCA SHAPE 2 2013 31

KINESISKA ZODIAKEN
Dessa 12 djur ingår i den kinesiska zodiaken. RÅTTAN 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 OXEN 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 TIGERN 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 HAREN 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 DRAKEN 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 ORMEN 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 HÄSTEN 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 FÅRET 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 APAN 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 TUPPEN 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 HUNDEN 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 GRISEN 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

DRAKEN
1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 Energisk, självsäker och orädd inför utmaningar. Detta är de personlighetsdrag som oftast associeras med personer födda i drakens år. De älskar att stå i centrum och de låter sig inte hindras om det är något de vill ha. Lämpliga jobb: kung, officer, politiker eller musiker. Draken passar bäst ihop med råttan, apan eller ormen.

EGENSKAPER
Råttan Oxen Tigern Haren Draken Ormen Hästen Fåret Apan Tuppen Hunden charmfull, praktisk, målmedveten stark, tålig, uthållig modig, optimistisk, generös noggrann, omtänksam, intelligent energisk, självsäker, orädd försiktig, sofistikerad, fåfäng viljestark, begåvad, lättretad förstående, känslig, romantisk livfull, energisk, lynnig stolt, ambitiös, impulsiv lojal, ansvarsfull, förlåtande Grisen sorglös, varmhjärtad, ärlig

32 SCA SHAPE 2 2013

UTBLICK

drakbebis
text JILL ZHANG foto GAO ERQIANG

Alla vill ha en egen

Vad händer i ett land med enbarnspolitik när det mest gynnsamma året för att föda barn står för dörren? I Kina tajmade många sin graviditet så att barnet skulle födas under drakens år, vilket ledde till en babyboom under 2012. Till och med föräldrar som inte hade planerat att skaffa barn drogs med i drakbabyyran.

SCA SHAPE 2 2013 33

UTBLICK

Till skillnad från många andra kinesiska föräldrar planerade Daniel och Nicole inte sitt barnafödande efter zodiaken.

D  
Enligt statistiken föddes 16,4 miljoner barn i Kina under 2012.

ET VAR I JUNI förra året som Nicole Wu, 31-årig reporter på China Daily Shanghai News Center, födde en liten flicka – eller en ”Dragon baby”. Eftersom 2012 var drakens år enligt den kinesiska månkalendern kallas barn födda det året för drakbarn. Daniel Dong, hennes 35-årige make, arbetar som advokat och chef på en advokatbyrå. De hade varit gifta i fyra år och Nicole hade tänkt att hon skulle vilja ha barn någon gång i trettioårsåldern, men hade inga planer på att skaffa barn just under drakens år.

MEN ANDRA PAR I KINA däremot har länge pla-

nerat sina drakbarn. Nicole och Daniel hamnade därför mitt i denna årslånga babyboom som bland annat innebar att de var tvungna att konkurrera
34 SCA SHAPE 2 2013

om begränsade medicinska resurser. Dessutom får de idag betala mer för sin barnflicka. Draken anses som det gynnsammaste tecknet i den kinesiska zodiaken, där varje år i en tolvårscykel tillägnas ett djur. En gång i tiden var draken reserverad enbart för kejsaren, eftersom draken tros skänka styrka och lycka, särskilt till barn som föds ett sådant år. Drakbarnen sägs vara de starkaste, smartaste och lyckligaste. Men att få en drakbaby är inte bara en fördel. – Eftersom vår dotter är född under ett babyboomår kommer hon att få det kämpigare i framtiden. Hon måste ju konkurrera med sina jämnåriga om skolplatser och arbetstillfällen, säger Nicole Wu. Daniel och Nicole anställde en barnflicka för att

Xiaoxiao, som oplanerat blev ett drakbarn, kan få hård konkurrens av sina jämnåriga framöver, men hennes föräldrar tycker att det viktiga är att hon är frisk och lycklig.

Bryter traditionella normer
I DAGSLÄGET importerar SCA i Kina nordiska blöjor av märket Libero, UP&GO och våtservetter. En nydesignad förvaringsbox med drakfigurer för blöjor delas ut gratis till konsumenterna. SCAs Drypers är ett av de ledande barnblöjmärkena i Sydostasien. Under 2012 relanserade Drypers utbudet av blöjor med nya egenskaper, ny design och nya förpackningar tillsammans med ett komplett sortiment av toalettartiklar för småbarn. Med varierade och snygga förpackningar och en blöjdesign som bryter mot traditionella produktnormer i Sydostasien ska man hitta till de nyblivna föräldrarna.

”Eftersom vår dotter är född under ett babyboomår kommer hon att få det kämpigare i framtiden.”

ta hand om mamman och barnet under den första månaden efter förlossningen, men efterfrågan på barnflickor sköt plötsligt i höjden på grund av alla drakbarn och familjen fick betala en hög lön för hjälpen. Idag är det Nicole Wus föräldrar som ser efter barnet när paret arbetar.
– VÅR DOTTER HETER XIAOXIAO eftersom det betyder ”leende” på kinesiska, säger Daniel. Vi hoppas att hon ska bli frisk och lycklig. När det gäller den starka konkurrensen från andra barn i framtiden tänker vi inte tvinga henne att bli en toppstudent eller gå på de bästa skolorna. Hon får göra sådant som hon är bra på. Det enda vi vill är att hon ska vara fysiskt och psykiskt frisk och leva ett lyckligt liv.

SCA SHAPE 2 2013 35

SCA I VOLVO OCEAN RACE
Sam Davies (Storbritannien)

De fem första ombord
De fem första tjejerna som ska utgöra besättningen i Team SCA är utvalda och har börjat hårdträningen inför Volvo Ocean Race 2014.
text SCA foto RICK TOMLINSON/SCA

Annie Lush (Storbritannien)

Carolijn Brouwer (Nederländerna)

E  

TT TJUGOTAL kandida-

ter, som alla ville ingå i den kvinnliga Team SCA-besättningen i Volvo Ocean Race, har genomgått utbildning och träning på lagets bas i Puerto Calero på kanarieön Lanzarote. På schemat har stått såväl konditions- och uthållighetstester som medicinska undersökningar och segling med lagets träningsbåt, en VO70 som är döpt till SCA Care. – Vi är verkligen imponerade av nivån på kandidaterna, berättar Richard Brisius, chef för Team SCA. Det är hela tio år sedan ett kvinnligt lag deltog i denna kappsegling och erfarenheten och professionalismen bland kandidaterna är betydligt högre än tidigare – ingen underskattar utmaningen. Samtliga fem kvinnor har tung seglingserfarenhet i

ryggen, med allt från från ensamkappsegling jorden runt till OS och Match Racing. Var och en har funnit sin nisch i den mansdominerande sport som havskappsegling fortfarande är. – De är alla talangfulla seglare, säger Richard Brisius. Nu ska Team SCA ge dem verktygen och de förutsättningar som krävs för att kunna konkurrera på lika villkor i en klassisk jorden runt-kappsegling. Det skulle vara fantastiskt om vi genom vår satsning lyckas inspirera en ny generation kvinnor att våga sig på havskappsegling. Kvinnliga lag i den här tävlingen borde vara regel, inte undantag. Gruppen kommer att vara stationerad på Lanzarote fram till tävlingsstarten hösten 2014. Team SCAs tävlingsbåt, en VO65, levereras i början av hösten 2013.

MAGNUS OLSSON HAR AVLIDIT
SEGELLEGENDAREN Mag-

nus ”Mange” Olsson, en av de största inom den internationella seglingsvärlden och en av coacherna i Team SCA, avled i april. – Mange var den mest fantastiska person jag någonsin har träffat. Han spred alltid energi, humor och kärlek till alla runt omkring sig, säger Richard Brisius, chef för Team SCA. – Han har inspirerat vår kvinnliga besättning, många andra seglare, unga och gamla, och alla oss som hade förmånen att få träffa och lära känna honom, säger Jan Johansson, vd och koncernchef för SCA. På www.mangeolsson.se kan du dela dina minnen av Mange.

36 SCA SHAPE 2 2013

VOLVO OCEAN RACE – RUTT OCH ETAPPMÅL
Liz Wardley (Australien)

MÅL, Göteborg, SWE 9. Lorient, FRA 7. Newport, USA 8. Lissabon, POR 3. Abu Dhabi, UAE START, Alicante, EPS 4. Sanya, CHN

2. Recife, BRA

6. Itajai, BRA

5. Auckland, NZL

När Team SCA korsar mållinjen i Volvo Ocean Race i juni 2015 kommer de att göra det i Sverige. Göteborg blir slutmålet efter den nio månader långa kappseglingen.

Carolijn Brouwer, Nederländerna:
Sophie Ciszek (Australien)

”Jag vet hur det är att vara ute på en båt veckor i sträck med tio andra personer, och visst, det kommer att bli jobbigt, men samtidigt är detta en fantastisk möjlighet för kvinnor att tävlingssegla.”
Sophie Ciszek, Australien:

Även anställda i seglingsutmaning
SCA STÄLLER UPP med två båtar

i den svenska kappseglingen ÅF Offshore Race (tidigare Gotland Runt) som startar den 30 juni. Båda båtarna kommer att ha en besättning bestående av tre proffs och sex SCA-anställda. Tjejerna i Team SCA kommer inte att delta i denna tävling eftersom de har fullt upp med att träna inför andra evenemang. De deltagande båtarna startar i Stockholm och seglar runt Gotland. Slutdestination är Sandhamn i Stockholms skärgård, totalt en sträcka på 310 sjömil.

Tjuvtitta på tävlingsbåten. Här nedanför får du en glimt av hur Team SCAs tävlingsbåt såg ut i slutet av april då skrovet precis hade anlänt till Storbritannien. Båten ska vara seglingsklar i början av hösten. Varje deltagande team måste själva färdigställa båten med egen grafisk design och andra mindre detaljer. De nya VO65-båtarna byggs av ett internationellt konsortium av båtvarv.

”Detta är en chans man bara får en gång i livet och jag ser jättemycket fram emot de kommande två åren.”
Sam Davies, Storbritannien:

”Med en ledarstruktur och ett teknikteam på toppnivå kommer vi att ha en snabb inlärningskurva och jag tror verkligen att vi har chans att nå förbluffande bra resultat.”
Annie Lush, Storbritannien:

”Det är antagligen första gången i tävlingens historia som ett helkvinnligt team rekryteras på samma sätt som ett helmanligt team.”
Liz Wardley, Australien:

”Jag tycker det är väldigt spännande att få vara med i den förmodligen första 100 procent kvinnliga besättningen i Volvo Ocean Race.”
SCA SHAPE 2 2013 37

EKONOMI

Varför äger du aktier i SCA?
Gunnar Löfquist
Täby

Ett viktigt år för SCA
För SCA var 2012 ett mycket spännande år med stora förändringar som gjorde företaget starkare och mindre konjunkturkänsligt. Det sa Jan Johansson, SCAs vd och koncernchef, på SCAs årsstämma.
text: CHATARINA ALMQVIST foto: MARGARETA HED

”Det är en bra aktie med god avkastning och värdeökning.”

Anders Källman
Nynäshamn

”Jag har varit en lojal aktieägare sedan slutet av 1950-talet. Jag var tidigare med i en aktieklubb på jobbet som delade ut aktier i SCA när bolaget där jag jobbade lade ner.”

N  

ÄRMARE 500 aktieägare deltog på SCAs

Birgit Nilsson
Stockholm

årsstämma som hölls i Waterfront Congress Centre, Stockholm, den 10 april. I sitt tal beskrev vd och koncernchef Jan Johansson de viktigaste förändringarna under förra året, bland annat några av de största förvärvstransaktionerna i bolagets historia. SCA förvärvade Georgia-Pacifics europeiska mjukpappersrörelse och sålde förpackningsverksamheten med undantag för två kraftlinerbruk i Sverige. SCA förvärvade även det asiatiska hygienbolaget Everbeauty, ökade sitt aktieinnehav i den kinesiska mjukpapperskoncernen Vinda, förvärvade resterande aktier i det chilenska hygienföretaget PISA och avyttrade de två tryckpappersbruken Aylesford Newsprint (Storbritannien) och Laakirchen (Österrike). – Vi kommer att fortsätta söka efter förvärvsobjekt men det är minst lika viktigt att upprätthålla en hög organisk tillväxt, säger Jan Johansson. Förutom förvärv och avyttringar har SCA implementerat omfattande effektiviseringsprogram. – Inom hygienverksamheten ska vi spara 300 miljoner euro med fullt genomslag 2015, fortsatte Johansson. Förvärvet av Georgia Pacific skapar synergieffekter på 125 miljoner euro, med full effekt under 2016. Förra hösten startade vi ett omfattande program inom skogsindustriverksamheten på 1,3 miljarder kronor. SCA introducerade även en helt ny hygienorganisation under 2012. Denna har fört företaget

”SCA har rötter i Sundsvall. Jag har en koppling till staden så jag ville ha aktier i bolaget. Sen tyckte jag att en av de tidigare vd:arna, Bo Rydin, var stilig.”

Aktieägare
SCA 2012
NETTOOMSÄTTNING

närmare kunderna och konsumenterna, och skapat betydligt effektivare marknadsföringsprocesser samtidigt som kostnaderna har sänkts.
MOT BAKGRUND AV den pågående lågkonjunktu-

85 408 MSEK
RÖRELSERESULTAT (EBIT) EXKL.
JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER

8 646 MSEK
OPERATIVT KASSAFLÖDE

9 644 MSEK
AKTIEUTDELNING

4,50 SEK per aktie
VINST PER AKTIE

7,06 SEK

ren i många delar av världen ansåg Jan Johansson att SCA lyckats bra. – Vi har förbättrat kassaflödet, lönsamheten och tillväxten, och har dessutom ökat våra marknadsandelar på en mycket tuff marknad. Om vi ser på SCA idag är vi omsättningsmässigt ett något mindre företag, å andra sidan är vi ett starkare och mindre konjunkturkänsligt företag än tidigare. För SCAs aktieägare var 2012 ett bra år. Aktiekursen steg 38 procent under året och utdelningen ökade med 7,1 procent från 2011 till 4,50 kronor per aktie.

38 SCA SHAPE 2 2013

How did we save 40 billion napkins in 10 years? One at a time.
Here’s to another 10. Happy Anniversary Xpressnap.

Visit torkusa.com/tryxpressnap for a free trial of the new Xpressnap Signature family of dispensers.

© 2013 SCA Tissue North America LLC. All rights reserved. ®Tork is a registered trademark of SCA Tissue North America LLC, or its affiliates. To learn more, visit torkusa.com

SCA INSIDE
Hygien för Madagaskar
”Köp ett paket och bidra till bättre hygien.” Under de tre senaste åren har detta varit appellen från SCAs franska mjukpappersmärke Lotus för att engagera människor att stödja SOS Barnbyar på Madagaskar. Genom ett samarbete mellan Lotus och SOS Barnbyar bidrar alla köp av Lotus toalettpapper, hushållspapper och näsdukar i Frankrike till att finansiera uppförandet av hygienanläggningar och utveckla informationsprogram för att höja hygienkunskaperna på södra Madagaskar. På Madagaskar saknar 63 procent av befolkningen tillgång till dricksvatten och 73 procent saknar ordentliga toaletter. Det Lotusstödda projektet har hjälpt 13 500 personer att få tillgång till sanitära anläggningar, bland annat 16 dricksfontäner, 16 hygienanläggningar med toaletter och duschar samt tio tvättstugor. Målet för 2013 är att bygga ytterligare 15 hygienanläggningar, 13 tvättinrättningar och 13 dricksfontäner för 13 850 invånare i ett annat distrikt. w ww.soschildrensvillages.com

News from Nyheter från SCA SCA

Medarbetare ger skolor en hjälpande hand
I DEN AUTONOMA regionen Ningxia i nordvästra

Kina hjälper SCA till med plantering av träd i ett område som kan karakteriseras som halvöken. SCAs medarbetare har också donerat pengar till landsbygdsskolor för att hjälpa till att förbättra levnads- och utbildningsstandarden. SCAs medarbetare samlade in kläder, böcker, skolväskor och pappersvaror från familj och vänner som levererades med lastbil till Ningxia. Den lokala ledningen hjälpte till att packa och distribuera materialet till eleverna ute i byarna.

På Madagaskar saknar 63 procent av befolkningen tillgång till dricksvatten.
ISTOCKPHOTO

ZEWA TAR AFRIKA TILL TYSKLAND…
Från mars till juni 2013 kan tyska konsumenter köpa toalettpapper med safari- och savanninspirerat tryck som SCAs märke Zewa Soft lanserar i en ”limited edition” för Tyskland.
40 SCA SHAPE 2 2013

w

Photos SCA, ISTOCKPHOTO

NEW YORK TIMES UPPMÄRKSAMMAR TENAS TILLTAL
INKONTINENS är väl inte det muntraste ämnet, som New York Times, Amerikas ledande nyhetstidning, konstaterade i en artikel för ett tag sedan. Men SCAs moderna tilltal till kunden när det gäller inkontinens fångade tidningsdrakens intresse. När SCAs varumärke TENA lanserade en ny livsstilsproduktserie med uppfräschad förpackning i Nordamerika rapporterade tidningens näringslivssidor om SCAs kommunikation kring inkontinens. TENA har valt att lägga mindre vikt vid de tekniska egenskaperna, till exempel uppsugningsförmåga som ofta anges på inkontinensförpackningar, och gett sina produkter namn baserat på olika livsstilar: Stylish, Active och Anywhere. En annonskampanj som startade i april beskriver skillnaden mellan de tre skyddsnivåerna. – Konsumenterna vill ha mer intuitiv hjälp att hitta produkter som passar deras livsstil, förklarade Robert Wilson, försäljningschef för SCA Personal Care i Nordamerika, för New York Times.

Valnötsträd ger inkomst till kinesiska familjer
TILLSAMMANS med Azalea Education

Charity har SCA skänkt 17 000 valnötsträdplantor som ska bli till en ”ekonomisk skog” i Liangshan, i Kinas sydvästra provins Sichuan.

Tack vare planteringen av valnötsträd kommer ett hundratal fattiga familjer att kunna utöka sina inkomster i framtiden. Skogen spelar också en viktig roll i miljöskyddet.

Så många hygienartikelspaket delar SCA ut till hemlösa i samarbete med Röda Korset i Frankrike.

PRISAD ETIK
FÖR SJÄTTE ÅRET I RAD har SCA kvalificerat

... OCH BYGGER LEKPLATSER I RYSSLAND
ZEWAS VÄLGÖRENHETSPROJEKT ”Give Children a

Touch of Care 2013” samlar in pengar till lekplatser vid 44 barnhem runt om i Ryssland. För varje kampanjförpackning som säljs går en rubel till lekplatsprojektet. SCA har som mål att sälja över 20 miljoner Zewaförpackningar och samla in cirka 22 miljoner rubel (540 000 euro) till lekplatserna.

www.zewa.ru.

sig som ett av världens mest etiska företag. Det är det amerikanska Ethisphere-institutet som varje år grundligt utvärderar flera tusen företag från olika branscher. Ethisphere väljer ut företag som systematiskt arbetar med etiska frågeställningar och visar att dessa är viktiga för ett företags varumärke och lönsamhet. Ytterligare ett erkännande kommer från Fortune Magazine som inkluderat SCA i sin senaste lista över världens mest beundrade bolag. Listan för 2013 omfattar 57 branschsegment och över 350 företag. SCA ingick i kategorin Skogs- och pappersprodukter.
SCA SHAPE 2 2013 41

Pris för jämställdhetsarbete
”FÖR ETT FRAMGÅNGSRIKT och föredömligt arbete med att ge kvinnor möjlighet att utvecklas och göra karriär.” Så löd motiveringen när SCA på Internationella Kvinnodagen den 8 mars fick utmärkelsen ”Trädet” av Qvinnouniversitetet i Sundsvall/Timrå. Utmärkelsen delas ut varje år av till en person eller organisation som genom sina insatser särskilt bidragit till jämställhet mellan könen. SCA har under ett antal år arbetat för att förändra sina traditionellt mansdominerade arbetsplatser och man försöker medvetet rekrytera kvinnor till produktionsenheterna och att uppmuntra kvinnor att söka kvalificerade tjänster. Idag leds bland annat tre av företagets industrier i regionen av kvinnor: Ortvikens pappersbruk, Östrands massafabrik och Bollsta sågverk.

Skogar i fokus på toppmöte i Stockholm
HUR KAN VI UPPNÅ ett hållbart skogsbruk runtom i världen? Det var ämnet för World Forest Summit som hölls i Stockholm i mars med den brittiska tidningen The Economist som arrangör. Cirka 200 företagsledare, politiker, experter, forskare och företrädare för intresseorganisationer från hela världen hade samlats för att diskutera det globala skogsbrukets utmaningar. I en paneldebatt på temat ”Reinventing the Forest Industry”

deltog, förutom SCAs vd Jan Johansson, Per Lindberg, vd för den svenska förpackningstillverkaren BillerudKorsnäs AB, Fabio Schvartsman, vd för det brasilianska massaföretaget Klabin och Avrim Lazar, tidigare chef för Forest Products Association of Canada och numera kommunikationskonsult på ExCo2. Panelen var ense om att skogsfiber har en enorm potential och att biobränslen är ett exempel på vad som kan åstadkommas med nytänkande.

SHUTTERSTOCK

Tyska män uppskattar TENA
TYSKA MÄN gillar inkontinensprodukten TENA

Men. I en internetundersökning som nyligen genomfördes i landet visade det sig att 94 procent skulle rekommendera TENA Men-produkter. Av männen som beställde TENA-varuprov var det 84 procent som aldrig tidigare kommit i kontakt med specialprodukter för urininkontinens. De flesta hade försökt klara sig med toapapper, konventionella trosskydd eller mensskydd för kvinnor, eller hade helt enkelt inte använt något skydd alls. Efter att ha provat produkterna sade 92 procent att de skulle köpa TENA Men hädanefter. Som en av männen uttryckte det: ”efter viss inledande tvekan uppskattar jag verkligen produkterna och undrar varför jag inte upptäckt dem tidigare!”
42 SCA SHAPE 2 2013

SCA INSIDE

Följ stegen nedan och se Tork-dispensern i 3D på din mobila enhet.

FRANKRIKE

TENA utsett till årets produkt
FRANSKA KONSUMENTER har utsett TENAs intimvårdssortiment till Årets produkt 2013 i klassen hygienprodukter. TENA har som mål att stärka sitt varumärke med moderna, kosmetiska och mer feminina produkter, och lanserar därför en skonsam tvättgel och våtservetter för intimvård. Över 10 000 franska konsumenter, från 15 år och uppåt, deltog i undersökningen som utsåg TENA till vinnare.

Tork-magi
VILL DU VETA HUR Tork-dispensrar ser ut i verkligheten? Nu har det blivit möjligt tack vare en app för iPad och iPhone. Tork Viewer-appen finns att ladda ner från App Store och visar dispensern i 3D med hjälp av en teknik som kallas ”förstärkt verklighet”. 3D-modellerna är animerade och det finns anvisningar för hur man byter papper m.m. Du kan också ändra färg på dispensern för att få hjälp att välja färg till din inredning. – Med hjälp av den här tekniken får produkterna liv och våra säljare behöver inte släpa med sig de fysiska produkterna till kundmötena, säger Petra King, digital

manager för storförbrukarsegmentet på SCA. Appen kräver iPad 2 eller senare, iPhone 4 eller senare, eller iPad Mini.
SÅ HÄR GÖR DU:

Stöd för anhöriga vårdgivare i Tunisien
SCA HAR ANORDNAT en Caregiver Day för att

hjälpa anhörigvårdare att hitta lämpliga produkter som kan underlätta vården av inkontinenta familjemedlemmar. Detta evenemang syftade också till att höja medvetenheten om anhörigas roll i det tunisiska hälso- och sjukvårdssystemet. – En åldrande befolkning kommer att leda till att fler kommer att drabbas av inkontinensproblem, säger en av de deltagande geriatrikläkarna. Anhöriga spelar en viktig roll som vårdare av de äldre i familjen. Det är viktigt att vi har strukturer på plats för att ge dem bästa möjliga stöd. Evenemanget anordnades i samarbete med tunisiska Alzheimer- och Parkinsonsföreningar.

1. Ladda ned appen Tork Viewer från App Store. (Appen kräver iPad 2 eller senare, iPhone 4 eller senare, eller iPad Mini.) 2. Gå till bilden på denna tidnings baksida. 3. Starta appen. Håll din telefon eller platta 20–30 centimeter från bilden och se till att du bara ser en bild. 4. Nu visas en dispenser i 3D. Vänd på sidan och pröva!

”Med hjälp av den här tekniken får produkterna liv och våra säljare behöver inte släpa med sig de fysiska produkterna till kundmötena.”
Petra King, digital manager
SCA SHAPE 2 2013 43

See the Tork dispensers in 3D on your iPad or iPhone!
The image to the left can be used to see the Tork dispenser in 3D. 1. Download the Tork Viewer app from App Store. (The app requires iPad 2 or later, iPhone 4 or later, or iPad Mini.) 2. Start the app. Hold your device 20 to 30 centimeters away from the image, and make sure you see only one image. 3. A dispenser appears in 3D.

Want to see our dispenser emerge from this page?
We have made it easier for you to get an idea of how the Tork dispensers will look in real life. Check it out in 3D.

November 2012 © SCA Hygiene Products AB. TORK is a registered trademark owned by the company SCA Hygiene Products AB.