3.

2013 ETT MAGASIN FRÅN SCA OM TRENDER, MARKNADER OCH AFFÄRER
T
o
b
b
e
h
a
r

a
lla
h
ä
s
ta
r
h
e
m
m
a

Fyra nyblivna fäder om
glädje och bekymmer
Pappas
VATTENKRIG
PÅ RIKTIGT
Så blev färskvatten
värdefullaste varan
Skogsrester gör
Sundsvall större
Askan
blev
till land
Billy Allen med
dottern Grace



U
t
b
l
i
c
k
:

S
C
A

s
e
t
t ge
n
o
m

L
e
n
n
a
r
t

N
i
l
s
s
o
n
s l i n
s
röst
2 SCA SHAPE 3 2013
Youtube.com/
SCAeveryday visar
reklamfilmer och klipp från SCAs
presskonferenser, presentationer och
intervjuer med chefer och anställda.

Facebook.com/SCA
har till syfte att rekrytera
duktiga medarbetare,
engagera användare och ge informa-
tion som kompletterar sca.com
Twitter.com/SCAeveryday
ger en bra sammanfattning av
allt som händer på sca.com
och i SCAs andra sociala medier. Syftet
är att ge olika användare, journalister
och bloggare relevant information.
Slideshare.com/
SCAeveryday
vänder sig till investerare och analy-
tiker som kan ladda ned presentatio-
ner av kvartalsrapporter och informa-
tion från bolagsstämmor.
Scribd.com/
SCAeveryday
innehåller ca 50 publikationer, bland
annat SCAs hållbarhetsredovisning,
rapporten Hygien berör och tidningen
Shape.
Instagram/SCAeveryday
innehåller bilder från SCAs
verksamheter över hela
världen.
Medarbetare
Shape är en tidning från SCA, främst
riktad till kunder, aktieägare och
analytiker, men också till journalis -
ter, opinionsbildare och andra som
är intresserade av SCAs verksamhet
och utveckling. Shape ges ut fyra
gånger per år. Nästa nummer
kommer i januari 2014.
Ansvarig utgivare
Joséphine Edwall-Björklund
Chefredaktör
Marita Sander
Redaktion
Anna Gullers,
Ylva Carlsson, Inger Finell
Appelberg
Design
Markus Ljungblom, Kristin Päeva
Appelberg
Tryck
Sörmlands Grafiska AB,
Katrineholm
Adress
SCA, Corporate Communications,
Box 200, 101 23 Stockholm,
Telefon 08-7885100
Fax 08-6788130
SCA Shape publiceras på svenska, engel-
ska, spanska, tyska, franska, neder -
ländska och italienska. Inlagan trycks på
GraphoCote 90 gram från SCA. Eftertryck
endast med SCA Corporate Communications
tillåtelse. Redaktionen eller SCA delar inte
nödvändigtvis alla åsikter som framförs i
artiklarna. Du kan beställa SCA Shape eller
läsa den som pdf på www.sca.com.
Adressändringar kan göras på
www.sca.com/prenumeration eller genom
att e-posta sophie.brauner@sca.com
Omslagsbild:
Pontus Höök
SCA I SOCIALA MEDIER
En bra pappa måste
visa sina barn respekt
och kärlek. Han lotsar
dem kärleksfullt genom
livet och låter barnets
personlighet utvecklas.
Det är viktigt att se till
att ha kul under tiden, att
vara så där lagom barnslig
själv. Försök inte cykla på
en trehjuling; det är sällan
en bra idé. Kasta inte
vattenballonger när andra
vuxna är i närheten; du
kan träffa någon av dem.
Vad som än händer – lev
i stunden – ögonblicken
kommer inte tillbaka.
Pontus Höök
Fotograf, USA, pappa till Olivia, 7 och Alicia, 2.
3.2013 ETT MAGASIN FRÅN SCA OM TRENDER, MARKNADER OCH AFFÄRER
Tobbe har
alla hästar hemma
Fyra nyblivna fäder om
glädje och bekymmer
Pappas
VATTENKRIG
PÅ RIKTIGT
Så blev färskvatten
värdefullaste varan
Skogsrester gör
Sundsvall större
Askan
blev
till land
Billy Allen med
dottern Grace
• U
t b l i c k
: SC
A sett genom
Len
n
a r t N
i l s s o n s l i n s
röst
”Hur är en bra pappa?”
Om man vill vara en bra
pappa måste man tillbringa
mycket tid med barnen –
oavsett om det är att läsa
godnattsaga varje kväll
eller lära dem hur man
gör pannkakor. Mer än
någonting annat gillar barn
kontakt med, och intresse
från, sina föräldrar. Att
lägga ifrån sig sin smart-
phone, glömma jobbet för
en stund och göra sig själv
tillgänglig för sina barn är
guld värt.
Daniel Dasey
Skribent, Sverige, pappa till Gabriella, 4 och Benjamin, 2.
 06.   Vatten – men inte till alla
Sötvatten kan vara den nya oljan. Bristande tillgång på rent
vatten blir nästa stora prövning för den globala ekonomin.
  14.  Hoppla!
Tobbe Larsson vet hur man handskas med hästar. Hos honom
har ord och sunt förnuft ersatt ridpiskan.
  22.   Ur askan
Restprodukter från massatillverkning som aska och slam
blir till nya vägar och ny landmassa.
  26.  I huvudet på en pappa
Att bli förälder är omtumlande. Fyra pappor beskriver
faderskapets magiska – och mindre glamorösa – ögonblick.
  32.  En världsfotograf plåtar framtiden
På 1950-talet dokumenterade fotograf Lennart Nilsson sågverk
och fabriker längs den svenska guldkusten.
… hur det gick för Team SCA i Rolex Fastnet? Läs mer på sidan 4.
HAR DU KOLL PÅ ...
INNEHÅLL
F
E
L
I
X

O
D
E
L
L
/
L
I
N
K

I
M
A
G
E
12 TIMMAR med Kristy Chew – sid 38
SHAPE UP sid 20–21
NYHETER FRÅN SCA sid 40–43
DESSUTOM ...
VARUMÄRKET
som värnar om
Afrikas elefanter.
40
ng ng ng ng ng ng ng g ng ng ng ng g ng ggg ng ggggg ng ggg ppppppppppppppppppppppppppååååååååååååååååååååååååååå re re re re re re re re re ree re re re re ree re re re re reee rent nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nnt nnnt nt nt nt nnt nt nt nnn
oooooooooooooooooooooono no no no no no no no no no no no o no o no no no nno oo no omi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mmi mi mmi mi mmmi mi mmmn. n. n. n. n. nn. n. n. nn. n. n. n. nnnnnn
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHos os os os os os os os os os os os os oss os oss o hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhon on on on on on on on on on on on n on oon nn o om om om om om om om om om om om om om om om om oom om m oo
ccccccccccccchhhhhhhhhhhhhhhhhh sl sl sl sl sl sl sl sl ssl sl sl sl sl sl sllam am am am am am am am am aam am am am ammm am ammm a
ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve vvve ve veeeeeeer r r rrrr rrrrrr rrr
ög ög ög ög ög ög ög ög ög ög ög ög ög ög ög ög ög g ög g öög ög ög ög ög ög ög ög öggon on on on on on on on on on on on on on on n on on on oon oon oon oon nnn ooo bl bl bl bl bl bl bl bbl bl bl bl bl bbl bl bbl bl l bbl bl bbl bl l bbbl bb ic ic ic ic ic ic ic ic icc ic ic ic ic iccccc ic ic iccc icccccck. k. kk. k. kkk. kk. k. kk. kkkk. kkkkkkkkk. kkkk
aaaaaaaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmtttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiidddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
llllllllllllllllllllllss ss ss ss ss ss ss ss ss ss ss ss ss ss sss ss ss sss ss ss sss ss ss sss ss ss ssss s ss ss s ss ss ss s sson on on on on on on on on on on on on on oon on oon on on on on on n oon on on on on n onnnn on on n on oon sssssssssssssssssssssssssssssssssssåg åg åg ååg åg åg åg åg åg åg åg åg åg åg åg åg ååg åg åg åg åg åg åg åg g åg åg åg åg gg åg åg åg g åååg åg g ååå ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve vee ve ve ve ve ve vve ve ve ve ve ve ve ve ve ve vve ve vvve vee vee ve ve ve vvvvveerk rk rk rk rk rk rk rk rk rk rk rk rk rk k rk rk rk rk rk rk rk rk kk rk k rk k rk rk k rk k rk k rk kkk rk rk k
4 SCA SHAPE 3 2013 4 44 44 44444444444444444444444444444 SCA SCA SCA SCA SCA SCA SCA SCA SCAA SCAAA SCC SCA SCA SCA SCA SCA SCA SCAA CA CA CA CA C SCAA CC SHA SHA SHA SHA SHA SHA HAA SHA SHA SHA SHA SHA SHA SHA H SHA SHA SHA SHA HA SHA H SHA SHA SHA SHA SHA SSHA SSHAAAAA H S A S APE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PEE PE PE PE PE PE PE PPPPE PE PEEEE PPEE PEEE P 33333333333333333333333 201 201 201 01 201 201 201 01 201 201 201 201 201 201 201 20 20 20 201 20 0001 000 20 2011 01 0 201 20 20 20 20 22201 20 220 20 3333333333333333333333
UPDATED
Nyheter från SCA
TEAM SCA vann över Abu Dhabi Ocean
Racing team efter tidskorrigering i havs-
kappseglingen Rolex Fastnet Race i
augusti. I kommande Volvo Ocean Race
är Abu Dhabi återigen ett av motståndar-
lagen.
– Det kändes verkligen skönt att kunna
matcha det manliga Abu Dhabi-teamet,
säger Sophie Ciszek i Team SCAs hel-
kvinnliga besättning. Vi gjorde bra ifrån
oss med tanke på att de både hade större
besättning och större spinnaker. För att
vara vår första tävling tillsammans, och
ganska knepiga förhållanden, var det ett
bra resultat.
Även teamets chef Richard Brisius var
nöjd efter racet.
– Detta var vårt första stora delmål och
vi lyckades med det. Detta är bara för-
sta etappen på den långa resan och nu
ska vi analysera vår insats. Vi tar med oss
lärdomarna från denna kappsegling till
Lanzarote, vår träningsbas, och arbetar
vidare med vårt program.
Team SCA
visar musklerna
F
O
T
O
:

R
I
C
K

T
O
M
L
I
N
S
O
N
Team SCA vid
mål gången i
Rolex Fastnet Race
i Plymouth, England,
14 augusti 2013.
SCA SHAPE 3 2013 5
SCA har tecknat ett avtal om leverans av
hyvlade barrträds produkter till Travis Per-
kins Group, med start 2014.
– Vi kommer inom kort att investera fem
miljoner pund i en ny anläggning i Hum-
berside enbart inriktad på produkter till
byggvaruhandeln, säger Anders Ek, tf vd
för SCA Timber Supply UK. Travis Perkins
Group är Storbritanniens största byggva-
rukedja.
BÖRSENS BÄSTA
HÅLLBARHETS-
RAPPORT
DEN SVENSKA börsens
bästa hållbarhetsredo-
visning har SCA. Bakom
utnämningen står tidningen
Miljörapporten som under-
sökt samtliga 58 bolag på
den svenska börsens stor-
bolagslista.
SCA tog hem första-
priset för sin hållbarhetsre-
dovisning som av juryn
ansågs koppla affärsstra-
tegin med intressenternas
syn på hållbarhetsutma-
ningarna.
Juryn anser att SCA i
sin hållbarhetsredovisning
gjort en stark koppling mel-
lan hållbarhet, affärsnytta
och samhällsansvar.
”För den som frågar
sig vad hållbarhetsredo-
visningar egentligen ska
användas till och om de fyl-
ler någon funktion framstår
SCAs rapport som ett tyd-
ligt svar på hur företag kan
gå från pliktskyldigt redo-
visande till strategiskt håll-
barhetsarbete”, skriver
juryn i sitt omdöme.
SCA Sustainability Report
2012
VELVET, som är SCAs brittiska mjukpappers-
märke, och dess satsning ”Three Trees pro-
mise” har hedrats med två prestigefyllda ut-
märkelser i International CSR Excellence
Awards. Projektet innebär att tre nya träd
planteras för varje avverkat träd som Velvet
använder i sitt mjukpapper. Fyra miljoner träd
har planterats i Brasilien i samarbete med det
etiska skogsbruksbolaget Amata. SCA finan-
sierar plantering och odling av inhemska trä-
slag. Det årliga eventet arrangeras av PPP
– Partners in Protecting the Planet, en sam-
manslutning av företag som vill uppmunt-
ra andra företag att bry sig om sina anställda,
leverantörer, samhället och miljön.
Trädprojekt
i rampljuset
”Kungen av
toapapper,
marknadens
älskling”

SCA beskrivet i den
franska dagstidningen
Le Monde i juli.
SCA HAR BESLUTAT att lägga ett offentligt
kontantbud på det kinesiska mjukpappers-
bolaget Vinda. Budet villkoras av att SCA
uppnår över 50 procent av ägandet i Vinda.
SCA är idag näst största ägare i Vinda som
är noterat på Hong Kongbörsen.
Budet kommer att vara 11,00 Hong
Kongdollar (HKD) per aktie, motsvarande
en premie om cirka 34,5 procent, baserat
på den genomsnittliga slutkursen de se-
naste 30 handelsdagarna. Budet motsva-
rar ett börsvärde om cirka 9,4 miljarder
SEK för samtliga aktier i Vinda.
SCA blev delägare i mjukpapperstillverka-
ren Vinda 2007, äger idag 21,7 procent av
bolaget och har två representanter i dess
styrelse.
Vinda är det tredje största mjukpappers-
bolaget i Kina som är världens näst största
mjukpappersmarknad. 2012 ökade Vindas
omsättning med 26 procent och uppgick till
cirka 5 miljarder SEK. Rörelsemarginalen
uppgick till 12,9 procent
SCA lägger
bud på Vinda
Investering
i hyvlat trä
FOKUS: VATTEN
Tillgången på rent vatten är nästa stora
utmaning för den globala ekonomin. Det fi nns
helt enkelt inte tillräckligt mycket sötvatten.
Klimatförändringar, befolkningstillväxt och
urbanisering kan göra vatten till världens
dyrbaraste handelsvara.
Vattenbrist
Slaget om den nya handelsvaran
text SUSANNA LINDGREN foto GETTY IMAGES
6 SCA SHAPE 3 2013
  A
TT EN PLANET VARS YTA till 70 procent täcks
av vatten lider av vattenbrist kan tyckas
som en paradox. Men 97,5 procent av allt
vatten på jorden är havsvatten och av res-
terande 2,5 procent är merparten infruset i
glaciärer eller i polarisar. Vattnet i sjöar och foder
och annat ytvatten, utgör bara en procent av det
användbara sötvattnet. Statistik från FN visar att
det råder vattenbrist på mer än 40 procent av vår
planet och vattenbristen drabbar de festa konti-
nenter.
– Om allt vatten i världen kunde rymmas i en
10-liters hink, skulle det tillgängliga sötvattnet
i våra foder och sjöar motsvara ett kryddmått,
säger Gustaf Olsson, professor i industriell auto-
mation vid Lunds universitet.
Under senare år har han ägnat sin forskning åt
att undersöka hur vattenbrist leder till intresse-
konfikter mellan olika sektorer. Enligt FN:s upp-
skattningar kommer 1,8 miljarder människor att
leva i regioner med absolut vattenbrist år 2025 och
över 2 miljarder människor i 48 länder kommer att
ha för lite vatten år 2050. Detta gör problemet med
vattentillgång allt mer akut.
De främsta orsakerna till den ökande vatten-
bristen är klimatförändringar och världens väx-
ande befolkning. Vi har redan börjat märka av
SCA SHAPE 3 2013 7
klimatförändringens efekter genom mer extrema
väderförhållanden. I Sydeuropa och västra USA
torkar fodbäddarna ut under sommaren samtidigt
som Centraleuropa för en tid sedan drabbades av
de värsta översvämningarna på fera decennier. I
Indien har de intensiva regnen blivit svårhanterli-
ga och i Ostasien går det inte längre att förutse när
monsunen kommer.
– Vi har fått mer regn, fer översvämningar och
fer och längre perioder med torka, vilket med stor
sannolikhet är kopplat till den globala uppvärm-
ningen, säger Gustaf Olsson.
VÄRLDENS BEFOLKNING ökar med cirka en miljon
människor varje vecka, så problemen med vatten-
brist lär inte minska. Eftersom vi blir allt fer, och de
festa av oss bor i städer, ökar behovet av både vat-
ten och sanitet. Behov som, i kombination med för-
bättrad levnadsstandard i många delar av världen,
oundvikligen leder till ökad efterfrågan på energi.
– Alla energislag kräver vatten – för prospekte-
ring, utvinning, raf nering eller bearbetning. Det-
ta skapar en konfikt. De festa inser att det krävs
mycket energi för att hantera och pumpa upp vat-
ten, men tänker kanske inte på hur mycket vatten
som går åt för att producera denna energi, säger
Gustaf Olsson.
Han tar uppförandet av världens två största kol-
eldade värmekraftverk i Sydafrika som exempel.
– Naturligtvis behöver landet energi, men energi-
bolagets vattentillgång prioriteras över allt annat.
Kolbrytningen kommer att få en enorm inverkan
FOKUS: VATTEN
” Det är inte längre energi som
är vårt största problem – det är
vatten. Vatten har redan blivit
den nya oljan.”
Gustaf Olsson
Högt vattenstånd i Rhen
i Köln, Tyskland.
8 SCA SHAPE 3 2013
47 %
År 2030 kommer 47
procent av världens
befolkning att bo i
områden med stor
vattenbrist. Denna
ökning kommer
att vara störst i u-
länder som redan
idag har begränsad
tillgång till bra
sanitära anlägg-
ningar.
World Water
 Development Report, 
WWDR, 2012
SCA SHAPE 3 2013 9
på en fod i området, något som påverkar alla som
lever där. Vi måste hela tiden vara vaksamma på
gryende konfikter. Ett exempel är gas- och oljeut-
vinningen i torra områden i sydvästra USA dit stora
volymer vatten måste fraktas eller pumpas upp ur
marken från stora djup. Detta sker i konkurrens
med jordbruket och ger stora koldioxidutsläpp.
INTRESSEKONFLIKTER KRING VATTEN är inget
nytt. Turkiet, Syrien, Irak och Iran har i åratal brå-
kat om användningen av vattnet i foderna Tigris
och Eufrat. Spänningen i Afrika angående rätten
till Nilens vatten har också ökat.
– I USA ledde en period med torka under 2012
till att skördarna slog fel. På bara fem veckor hade
priset på majs stigit med 40 procent, vilket gav
upphov till två slags klagomål – de som klagade på
stigande etanolpriser och de som märkte av dyrare
livsmedelspriser – ett annat exempel på motstri-
diga intressen.
Vattenresurserna påverkar nästan alla delar av
ekonomin: hälsa, livsmedelsproduktion, industri
och hållbar utveckling. Med ökande vattenbrist
måste vatten-, energi- och livsmedelskällor hante-
ras på ett balanserat sätt.
– Vatten måste ha ett pris. Problemet är att vi inte
tycks sätta värde på vatten. På de festa håll i världen
är priset på dricksvatten inte kopplat till tillgången.
En människa behöver 20–25 liter om dagen för sina
personliga behov. Detta borde vara en mänsklig rät-
tighet. Däremot är det ingen mänsklig rättighet att
slösa med vatten. Det är heller inte en mänsklig rät-
tighet att tvätta sin bil när man bor i en öken. Trots
detta är vatten billigare i Las Vegas, där det råder
vattenbrist, än i Sverige där det fnns rikligt med
vatten, säger Gustaf Olsson.
Många länder har redan infört progressiva vatten-
avgifter. I Kina, Grekland och Malaysia, till exem-
pel, kostar den sista kubikmetern mer än den första.
– Om man inte sätter ett pris på vatten fnns
det inget incitament att spara på det. Av världens
dricksvatten används tre färdedelar för jordbru-
ket, och på många platser på ett ogenomtänkt sätt.
I amerikanska mellanvästern är grundvattenni-
vån så låg att man måste pumpa upp vatten från
över 100 meters djup. I delar av Indien sjunker
grundvattennivån med tio meter per år. Där fnns
vatten i vattendrag och sjöar, men det är så förore-
nat att det inte ens kan användas för bevattning.
Det är inte hållbart.
DE GRUNDVATTENFÖRANDE LAGREN kan fyllas
på, medan det tar hundratals år att återställa de dju-
pare källorna. Enligt Gustaf Olsson fnns det bara
tre sätt att öka sötvattentillgången: att borra ännu
djupare för att komma åt grundvatten, rena förore-
nat vatten eller avsalta havsvatten. Enligt organi-
sationen International Desalination Association är
över 300 miljoner människor beroende av avsaltat
vatten för sina dagliga behov. Några av de största
anläggningarna ligger på den arabiska halvön.
– Det är inte längre energi som är vårt största
problem – det är vatten. Vatten har redan blivit den
nya oljan, säger Gustaf Olsson.
” Vatten mås-
te ha ett
pris. Proble-
met är att vi
inte tycks
sätta värde
på vatten.”
Gustaf Olsson
på en fod i området, någ
lever där. Vi måste hela t
70 %
Den globala befolk-
ningstillväxten innebär
att efterfrågan på
livsmedel kommer att
öka med 70 procent
till 2050. En expansion
av jordbruket kräver
kraftigt ökad vatten-
och energiförbrukning,
vilket leder till ökad kon-
kurrens mellan vatten-
förbrukande sektorer.
UNESCO
Tre fjärdedelar av världens
sötvatten används
i jordbruket.
10 SCA SHAPE 3 2013
V
ATTEN HAR EN viktig roll i så gott som
alla steg i papperstillverkningen. SCA
använder runt 2 10 miljoner kubikme-
ter vatten varje år vid sina anläggningar
runtom i världen. Av detta vatten går 60
procent till att transportera fbrer under produk-
tionsprocessen och resterande mängd används
som kylvatten. Kylvattnet har marginell eller
ingen inverkan på SCAs vattenavtryck. Det är den
stora mängden processvatten som länge har stått
i fokus för SCAs miljöavdelning. Det här vattnet
renas innan det släpps ut.
– Vårt mål är att både minska vattenåtgången
med hjälp av nya och mer miljöanpassade metod-
er, och att se till att utsläppen renas och behandlas
på ett hållbart sätt, säger Patrik Isaksson, miljö-
chef på SCA.
Baserat på globalt accepterade metoder från
World Resources Institute och egna bedömningar,
har SCA identiferat nio anläggningar i sex geogra-
fska områden med vattenbrist. Mjukpappersbru-
ket i Sahagún i Mexiko är ett av dem.
– Vårt pappersbruk i Sahagún är beläget nära
Mexiko Citys stadsområde där vatten är en brist-
vara och alltså dyrt, berättar Roberto Deleón,
fabrikschef på Sahagún.
Vatten är ingen självklarhet
– särskilt inte i Mexiko
Vatten har en viktig roll. Varje år passerar
miljontals kubikmeter vatten genom SCAs
pappersbruk runtom i världen. Det går åt
mycket vatten vid produktionen av papper,
och SCA har ambitiösa mål för att använda
det så smart och hållbart som möjligt –
särskilt i länder som Mexiko, där vattentill-
gången är begränsad.
SCA SHAPE 3 2013 11
FOKUS: VATTEN
” Vårt mål är
att minska
vattenåt-
gången med
hjälp av nya
och mer
miljöanpas-
sade meto-
der.”
Patrik Isaksson
A
D
R
I
Á
N

M
E
A
L
A
N
D

Vattenbassängen är en del
i vattenreningsprocessen
som ger stora besparingar för
Sahagúnfabriken i Mexiko.
Sahagún är den nyaste av SCAs fabriker, invigd
i början av 2011. Det var ett nyckelfärdigt projekt
som levererades med ett standardsystem för vat-
tenhantering och fera åtgärder har genomförts för
att minska åtgången av sötvatten.
– Så snart produktionen blev stabil kunde vi bör-
ja arbetet med att optimera efektiviteten och vat-
tenförbrukningen. Inledningsvis gick det åt 25
kubikmeter vatten för varje ton färdigt mjukpap-
per, säger Roberto Deleón.
Om miljöpåverkan i sig inte hade varit en till-
räcklig drivkraft, är vattenkostnaden hög nog för
att det ska löna sig att minska vattenanvändning-
en. Varje kubikmeter vatten kostar 12 peso (cirka
6 kronor) vilket motsvarar ett vattenpris per ton
papper på nästan 150 kronor. Varje kubikmeter
vatten man kan dra ned på ger en årlig besparing
på cirka 378 000 kronor.
– Vi använde ansenliga mängder vatten i
avsvärtningsanläggningen, där returpapper
omvandlas till massa. Genom att sluta ett krets-
lopp kunde vi återanvända vattnet från det andra
steget i papperstillverkningen i vår massaproduk-
tion, säger Roberto Deleón.
Genom denna åtgärd, och genom att sluta
90%
Förbättrad hygien och
rent dricksvatten skulle
minska antalet fall av
diarréer med närmare
90 procent.
WHO
kretsloppet i anläggningens vakuumsystem, lyck-
ades Roberto Deleón och hans kollegor minska
vattenförbrukningen från 25 till 18 kubikmeter per
ton producerat papper. En tredje åtgärd – att slu-
ta kretsloppet i tätningssystemet för alla pumpar i
massaproduktionen och i pappersmaskinen – drog
ned förbrukningen ytterligare, till 15,7 kubikme-
ter per ton.
– Vårt slutliga mål är att komma ner till tio
kubikmeter per ton år 2016. För att nå dit måste vi
laborera med cirkulationshastigheter och joniska
laddningar, vilket är svårare rent tekniskt, men vi
tar oss dit, ett steg i taget.
I SLUTET AV 2012 hade Sahagún minskat sin vat-
tenförbrukning med 15 procent. Anläggningen har
ett eget vattenreningsverk med biologisk rening
för att minska det organiska innehållet i avlopps-
vattnet. Sahagún-fabriken uppfyller därmed
redan SCAs högt satta mål för vatten, som säger att
alla massafabriker och pappersbruk ska ha meka-
nisk och biologisk rening av avloppsvatten år 2015.
Av koncernens 40 massafabriker och pappers-
bruk, har 38 redan installerat biologiska renings-
verk, och ytterligare ett är på gång.
FOKUS: VATTEN
12 SCA SHAPE 3 2013
Fabrikschef Roberto Deleón och hans kollegor har lyckats få ner vattenanvändningen från 25 till 18 kubikmeter vatten
per ton producerat papper.
DE TILLGÄNGLIGA vattenresurserna
är extremt ojämnt fördelade mellan oli-
ka områden i världen. Användningen blir
därför ett lokalt problem till skillnad från
klimatförändringen som är ett globalt pro-
blem. Att minska vattenanvändningen i
en region med god tillgång förbättrar inte
situationen i bristområden. De flesta av
SCAs anläggningar, motsvarande 97,5 pro-
cent av koncernens vattenförbrukning, är
belägna i områden med god vattentillgång.
SCA har beslutat att koncentrera de vat-
tenbesparande investeringarna till regio-
ner med vattenbrist. Målet är att minska
åtgången i vattenstressade områden med
10 procent till 2015, med 2010 som refe-
rensår. Även om SCAs vattenförbrukning
i de identifierade länderna och regionerna
– Italien, Spanien, Mexiko, Colombia, Aus-
tralien och sydvästra USA – bara svarar för
2,5 procent av företagets totala förbruk-
ning kommer de planerade besparingarna
att göra stor skillnad lokalt. Vid årsskiftet
2012/13 hade vattenåtgången i dessa regi-
oner minskat med 3,4 procent. De tidigare
Georgia-Pacific-anläggningarna ingår inte
i vattenförbrukningsmålet. De blir föremål
för en bedömning under 2013.
Antalet människor som lever i områden med vattenbrist
ökar, och u-länderna är de som drabbas hårdast.
REGIONER MED
VATTENBRIST
Ur SCAs synvinkel är värdet av vattenfotavtrycket på produktionsnivå
komplext och svårt att jämföra eftersom det är så stora skillnader i
vattentillgången runt om i världen. Det som betraktas som en hög för-
brukning på en plats kan vara försumbar någon annanstans.
VATTENFOTAVTRYCK
VATTENFOTAVTRYCK ÄR ETT MÅTT på den
totala mängden vatten som används för att
producera varor och tjänster av en individ,
ett företag eller ett land. Exempelvis går det
åt mellan 10 000 och 20 000 liter vatten för
att producera ett kilo nötkött. Den genom-
snittliga världsmedborgaren förbrukar 1 564
kubikmeter vatten varje år. I USA är genom-
snittsförbrukningen 2 895 kubikmeter.
Vattenfotavtrycket är beroende av var och
när vattnet hämtas. Om det kommer från en
plats där vatten är en bristvara kan effekterna
på sötvattensmiljöer, arter och människors
försörjningsmöjligheter bli mycket allvarliga.
Källa: WWF
T
H
E

W
A
S
H
I
N
G
T
O
N

P
O
S
T
SCA SHAPE 3 2013 13

A
D
R
I
Á
N

M
E
A
L
A
N
D

14 SCA SHAPE 3 2013
10 FRÅGOR
SCA SHAPE 3 2013 15
Mannen
som talar med hästar
Tobbe Larsson reser jorden runt med
sina hästar och uppträder inför stora
åskådarskaror på arenor som
Wembley Stadium i London och
Globen i Stockholm. Han behöver inte
piska och stigbyglar – små komman-
don och rörelser räcker för att Tobbe
ska få hästarna att göra det han vill.
text JONAS REHNBERG
foto STAFFAN JOHANSSON
16 SCA SHAPE 3 2013
10 FRÅGOR
V
ad är det som är så speciellt med hästar?
– Människor och hästar har en gemen-
sam historia. I tusentals år har hästar
burit oss genom fältslag, på jaktturer och
forskningsexpeditioner, och detta har
skapat ett unikt band mellan oss. De är univer-
sella varelser och ”talar” samma språk oavsett
var de kommer ifrån. Man kan kommunicera
med en häst från vilket land eller vilken bakgrund
som helst bara man vet hur man gör – också vilda
hästar. I områden som Spanien och Mellanöstern
är man oerhört stolt över att äga en häst. Det är
lite märkligt att ridning har blivit en tjejsport
i Sverige och ingen annanstans. Det största
svenska hästmagasinet bytte till och med namn
till Penny Girl nyligen. Att just hästar blivit mina
favoriter är snarast en slump. Vi bodde på landet,
inte på en bondgård utan i ett vanligt hus. Jag hade
alla möjliga husdjur, från marsvin och hundar till
vandrande pinnar, och jag fck min första häst när
jag var sju år.
Kan du tala med dem?
– Jag kan läsa och tolka deras signaler och kom-
municera med dem med hjälp av kroppsspråket
och rösten. Det är inget konstigt med det. Det är
som att uppfostra en hund. Förr i tiden var hästen
en medlem i hushållet, precis som hundar fortfa-
rande är, och om man inte kunde kontrollera sin
häst riskerade man att bli dödad i strid. Det fak-
tum att jag är dyslektiker bidrar till min känsla av
samhörighet med djur. Jag kan göra mig förstådd
på andra sätt än med det skrivna ordet. För mig
var det befriande att upptäcka att det gick att kom-
municera utan att skriva eller tala.
Din stora passion är så kallad frihetsdressyr.
Vad är det?
– Det handlar om att kontrollera en lös häst utan
att rida på eller röra vid den. I stället använder jag
mig av ögonkontakt, röst, rörelser och kropps-
språk. På hästryggen kan jag använda min fysiska
styrka för att bestämma över hästen, men inte
i frihetsträning. Man blir också väldigt fäst vid
frihetshästar eftersom det växer fram mycket
starka band, annars skulle det inte gå att hantera
dem så bra.
Gillar hästar verkligen att bli dresserade?
– I frihetsdressyr fnns det inte en chans i värl-
den att de skulle följa mina instruktioner om de
inte gillade det de höll på med. Jag använder mig
ju inte av någon fysisk kraft. De skulle heller inte
klara av att vara på turné i åtta månader med upp
till fem shower varje helg om de inte tyckte att det
var kul. Men det gäller att hitta på ”tricks” som
hästen klarar av – om det är för svårt tröttnar de. Å
andra sidan lyser de av stolthet när de lyckas. En
häst som förstår vad du vill att den ska göra, och
som klarar av det, är en lycklig häst.
Kan någon som kopierar dina rörelser kon-
trollera hästarna på samma sätt?
– Nej. Ibland brukar någon i publiken komma in
på planen och försöka härma mina rörelser, men
hästen tittar bara på mig som om den undrar ”Vad
är det frågan om?”.
Hur ska man som amatör kommunicera med
en främmande häst?
– Hästar är till naturen snälla och fridsamma
djur. De är inte aggressiva och vill inte attackera
dig, men var försiktig så att du inte står på fel plats.
En häst väger ett halvt ton och skulle lätt kunna
skada dig. När de leker med varandra kan de vara
ganska tufa och bitas och sparkas. Vi människor
är för ömtåliga för det, även med hjälm och väst.
Visa respekt men inte osäkerhet eller rädsla. Gå
inte för snabbt fram. Låt hästen ta första steget,
sedan låter du den följa efter dig. Hästen är ett
fockdjur.
Jag hörde att du är kompis med kronprinsen
av Dubai?
– Ja, han kommer ofta hit och tränar med oss och
jag åker till Dubai några gånger i månaden.
Du har ett eget tv-program. Vad handlar det
om?
– Ponnyakuten handlar om hästägare som inte
klarar av att hantera sina hästar. Den vanligaste
” Jag är en dålig förlorare och deltar
bara i tävlingar som jag är säker
på att vinna.”
Namn: Tobbe Larsson
Ålder: 38 år
Bor: I en prästgård från
1863 i Sjörup, Skåne
Tobbe Larsson
” Jag kan
läsa och
tolka deras
signaler
och kom-
municera
med dem
med hjälp
av kropps-
språket
och
rösten.”
18 SCA SHAPE 3 2013
Tobbe Larssons passion är
hästar, ett intresse som
började när han fick sin
första häst vid sju års ålder.
MJUKT OCH RENT I STALLET
SCA har utvecklat stallpel-
lets av rent sågspån för
hästar. Efter vattning sväller
pelletsen och mängden
ökar två-tre gånger. Däref-
ter faller de snabbt isär och
ger en mjuk men stabil, och
så gott som dammfri, spån-
bädd i hästboxen. Stallpel-
letsbädden har även haft
positiv effekt för hästar som
tidigare haft problem med
liggsår.
Tobbe Larsson är ambassadör
för SCAs stallpellets, som han
också använder till sina hästar.
”Det är viktigt för mig att mina
hästar mår bra och jag vill att
mitt stall ska vara ljust, fräscht
och lättskött”, säger Tobbe
Larsson.
Stallpellets ger en mjuk, skön
bädd för hästarna att vila på.
Det är en ren naturprodukt
utan tillsatser. Stallpellets
levereras till hela svenska
fastlandet.
10 FRÅGOR
orsaken är att de har fokuserat så mycket
på att träna inför tävlingar att de glöm-
mer bort de vardagliga aktiviteterna och
att lära sig grundläggande, viktiga kom-
mandon. Ägna mycket tid med din häst
och lär känna den!
Trots dina hästkunskaper har du ald-
rig ställt upp i någon professionell
tävling. Varför?
– Jag är en dålig förlorare och deltar
bara i tävlingar som jag är säker på att
vinna. Det är konstigt men jag är faktiskt
mindre nervös när jag uppträder på stora
arenor än inför en liten publik. Kanske är
det för att man inte ser individerna på en
arena som Wembley, den är så enorm att
jag åker golfil till scenen.
Har du aldrig velat träna något annat
djur?
– Nej, jag har en hund men den kan inte
göra något på kommando.
Lotus Professional devient Tork.
Vous trouverez vos produits d’hygiène Lotus Professional habituels
avec de nouveaux noms et emballages Tork.
En tant que société leader dans les produits d’hygiène, Tork partage
le même engagement à comprendre vos besoins afin de vous rendre
la vie au travail étonnamment simple.
Pour en savoir plus, visitez www.tork.fr
SCA HYGIENE PRODUCTS
AFH Professional Hygiene Europe
Roissypole le Dôme - Bât 7
95761 Roissy CDG Cedex
France
Tout ce que vous aimez
chez Lotus Professional
®

se retrouve maintenant
chez Tork
®
20 SCA SHAPE 3 2013
SHAPE UP
Check out what’s happening
outside SCA.
SHAPE UP
Levande 
konst 
VÄGGAR BEHÖVER inte vara tråkiga.
”Gröna väggar” – där växterna bildar
vertikala trädgårdar – är en ny, växande
trend. Lummiga, gröna inomhusväggar
stimulerar våra sinnen och ökar välbe-
finnandet. En del experter anser att vi
arbetar bättre, blir lyckligare och mindre
stressade när vi omger oss med växter.
Växterna kan också hjälpa till att rena
luften på våra arbetsplatser. Mästaren
på vertikala trädgårdar är den franske
botanisten Patrick Blanc som vill att väx-
ter och byggnader ska harmonisera med
varandra. Ett av hans mest kända verk är
den levande väggen på Musée du Quai
Branly i Paris. Hans vertikala trädgårds-
system kan användas överallt, i alla kli-
matzoner.

www.verticalgardenpatrickblanc.com
PETER MORGAN, marinbiolog och sani-
tetsinnovatör från Zimbabwe, tilldelas
2013 års Stockholm Water Prize. Juryn
lyfter fram Peter Morgans arbete för att
skydda miljontal människors liv och
hälsa genom förbättrade sanitets- och
vattentekniker.
Peter Morgan har uppfunnit enkla,
smarta och billiga vatten- och sanitets-
lösningar som i dag används av miljoner
människor över hela världen.
”Många av dagens lösningar för
dricksvatten och sanitet är för dyra,
opraktiska och utom räckhåll för värl-
dens fattigaste. Tack vare Peter Morgans
pionjärarbete med att utveckla praktiska
vatten- och sanitetslösningar, anpas-
sade till de mest behövande, har tusen-
tals samhällen fått bättre vatten, renare
miljö och högre livskvalitet,” är juryns
motivering. ”
Morgans lösningar är av typen som
lokala samhällen själva kan bygga och
underhålla. För varje
uppfnning har han
också tagit fram omfat-
tande instruktioner
och utbildningsmate-
rial som hjälper lokal-
befolkningen att själva
installera, underhålla
och förbättra dem.
Praktiska lösningar
ger fattiga tillgång till vatten
Peter Morgan
F
O
T
O
:

P
A
T
R
I
C
K

B
L
A
N
C


A
R
K
I
T
E
K
T
:

J
E
A
N

N
O
U
V
E
L
Det här händer utanför SCAs väggar
SCA SHAPE 3 2013 21
Cirkeln är sluten: gamla
tidningar blir åter virke. ÖSTROGEN STIMULERAR
kroppens egen produktion av
antibiotika. Hormonet stärker
även cellerna i urinvägarna
enligt en färsk studie från
Karolinska Institutet i Stock-
holm. Urinvägsinfektioner är
en av de vanligaste sjuk-
domarna och mer än hälften
av alla kvinnor drabbas någon
gång i livet. De nya resultaten
visar att östrogentillskott kan
bidra till att kvinnor i klimak-
teriet slipper återkommande
urinvägsinfektioner.
2,5
miljarder människor, eller
36 procent av världens
befolkning, saknade tillgång
till tillfredsställande sanitets-
anläggningar i slutet av 2011.
De sanitära bristerna är störst
i de afrikanska länderna söder
om Sahara, Oceanien och
Sydasien. Källa: www.unicef.org
Omvänd 
återvinning 
MIEKE MEIJER, designer från Nederländerna, har upp-
funnit ett nytt material – NewspaperWood. För att ta
fram materialet används returtidningar som pres-
sas samman till stockar som kan sågas, fräsas
och sandpappras precis som vanligt virke. Till-
baka till sitt ursprung kan man kanske säga.
När man kapar en NewspaperWood-stock blir
pappersskikten synliga och ser ut som träfi-
brer eller årsringar. Det är den nederländska
designstudion Wij5 som tillverkar produkten
på licens.

www.vij5.nl/KrantHout_S_EN.html
EN JAPANSK DUSCHROBOT skulle kunna
göra livet lättare för äldre och funktionshin-
drade och ge dem möjlighet att sköta sin
hygien utan hjälp. Användaren ligger ned i
duschutrymmet och tvättas av en robot som
anpassar vattenstrålarna till personens figur
och storlek. Robotar kan vara en lösning för
världens åldrande befolkning. I några länder
finns det toaletter som hjälper till med tvätt
om det är någon som inte kan använda toa-
lettpapper.
Robotar
fi xar hygienen
Visste du att ...
… kvinnor oftare än män skulle
rekommendera en restaurang
utifrån budskap om miljötänkande
eller välgörenhet*
*Enligt en studie som SCA och
US National Restaurant Association
genomfört tillsammans.
Östrogen kan
förebygga
infektioner
22 SCA SHAPE 3 2013
TEKNIK
A
SKA OCH ANDRA biprodukter från två av
SCAs bruk kommer att användas för att
bygga upp ny mark för ett av SCAs såg-
verk. Projektet som startade under 2012
beräknas pågå under en tioårsperiod.
Restprodukterna ska användas som utfyllnad
i vattnet utanför sågverket och ska täcka en yta
motsvarande 15 fotbollsplaner.
Varje år resulterar processerna i svensk pappers-
och massaindustri i cirka 200 000 ton aska från
ASKA BLIR
Restprodukter som aska och slam
från Ortvikens pappersbruk och
Östrands massafabrik blir till mark
och nya vägar.
text ULF WIMAN illustration NILS-PETTER EKWALL
ÖSTRANDS MASSAFABRIK
GRÖNLUTSLAM
ASKA
ORTVIKENS PAPPERSBRUK
SCA SHAPE 3 2013 23
värmepannor och 220 000 ton av en restprodukt
kallad grönlutslam. Båda dessa restprodukter kan
enligt SCAs teknikchef Patrik Halling användas i
industriell skala som fyllnadsmassa.
– Vi har gjort detta med lyckat resultat vid SCAs
pappersbruk i Ortviken och vid Östrands massafa-
brik, och håller för närvarande på med ett stort pro-
jekt vid SCAs sågverk Tunadal, säger Patrik Halling.
Tunadals sågverk är beläget vid Östersjökusten i
närheten av Sundsvall, 38 mil norr om Stockholm.
Projektet ska skapa de 100 000 kvadratmeter
mark i Alnösundet som sågverket behöver för att
lagra virke och expandera.
En strid ström av lastbilar har anlänt till Tuna-
dal sedan november 2012. Varje lastbil fraktar
30 ton stenblock som används för att anlägga en
860 meter lång pir. Totalt kommer det att gå åt
750 000 ton stenblock till piren som bildar inram-
ningen för den nya marken. För att säkerställa
stabiliteten har ett sex meter djupt och 30 meter
till land
Grönlutslam från Östrand
massafabrik och aska från
pannan i Ortvikens pappers-
bruk används för att bygga
upp ett nytt landområde – en
framtida expansionsyta för
Tunadals sågverk.
TUNADALS SÅGVERK
24 SCA SHAPE 3 2013
TEKNIK
brett dike muddrats i den leriga havsbotten.
– Det är tekniskt komplicerat att lägga stenblock
på en lös grund, särskilt som vi inte ser vad vi gör,
så vi har varit tvungna att använda oss av under-
vattensradar, säger Magnus Jinnerot på SCA som
leder projektet.
När piren är färdig och tätad i slutet av somma-
ren 2013 påbörjas nästa steg. Den nyanlagda lagu-
nen ska fyllas med runt 26 000 ton aska och 10 500
ton slam från Ortviken och med 10 300 ton aska
och 22 500 ton grönlutsslam från Östrand per år.
Enligt Magnus Jinnerot fungerar mixen av
aska, grönlutslam och annat slam väldigt bra som
byggmaterial.
– När väl utfyllnaden är klar blir det så stabilt
att sågverket kan bygga vägar och lättare byggna-
der ovanpå, till exempel för virkesupplag, säger
han.
LANDBYGGANDE I VATTEN är tidsödande och
komplext, men SCA räknar med att det ändå är
bättre än att transportera restprodukterna till
deponi. Dessutom används det till mark som
behövs för att bygga ut den egna verksamheten.
– Den här metoden har fera fördelar. Vi får den
mark vi behöver och slipper betala avgifter för
avfallsdeponi. Med Ortviken och Östrand på rela-
tivt nära håll slipper vi långa, dyrbara transporter
och får en mer miljövänlig lösning på köpet. Om
askan hade varit renare skulle den kunnat använ-
das för att producera betong eller för skogsgöd-
ning och vägbyggnation. Volymerna som behövs
för detta är dock relativt små och mycket av avfal-
let skulle ändå ha behövt köras till deponi, säger
Magnus Jinnerot.
ALLT STRÄNGARE MILJÖLAGAR och skatter har
resulterat i att SCA letar efter hållbara och kost-
nadsefektiva sätt att återvinna restprodukter. SCA
har utrett olika metoder att deponera Ortvikens
och Östrands restprodukter, som beräknas till
73 000 ton för 2014.
– Enbart Ortviken producerar 70 ton aska om
dagen. Av hänsyn till såväl kostnaderna som mil-
jön var landutbyggnad i Tunadal det bästa alterna-
tivet, säger Patrik Halling.
” Vi får den
mark vi
behöver
och slipper
betala
för avfalls-
deponi.”
Magnus Jinnerot, SCA
HANTERING
AV REST-
PRODUKTER
Nästan en miljon ton aska,
grönlutslam och annat
slam från SCA-ägda Ort-
vikens pappersbruk och
Östrands massafabrik
kommer att användas för
att bygga upp ny mark för
Tunadals sågverk .
Askan från Ortvi-
ken är en biprodukt från
bark- och spånförbrän-
ning i processen för att
alstra ånga och hetvatten
till produktion och upp-
värmning. Slam är en
restprodukt från brukets
pappersbestryknings-
process.
För Östrands del är
det återvinningen av
kemikalier som resulte-
rar i grönlutslam, medan
askan är en restprodukt
från biobränslepannan.
Projektet vid Tunadals sågverk kommer att skapa 100 000 m
2
mark för sågverkets virkesupplag
och framtida expansion.
FEATURE
26 SCA SHAPE 3 2013
SCA SHAPE 3 2013 27
MARKNAD
” Mitt livs största
ögonblick var
när jag såg
min fru hålla
vår dotter för
första gången.”
Billy Allen
Barn är inte bara en källa till
glädje, att bli förälder är också
starten på en livslång oro. Shape
har träffat fyra nyblivna fäder från
olika delar av världen för att prata
om livet som pappa. Trots att
traditionerna varierar mellan olika
länder är de stora ögonblicken
med barnen desamma.
pappa-
livet
Fyra fäder om
text DANIEL DASEY OCH ANNA GULLERS
foto PONTUS HÖÖK OCH SVANTE ÖRNBERG
28 SCA SHAPE 3 2013
MARKNAD
Vilka förväntningar hade du på föräldra-
rollen innan barnet kom?
– Jag har alltid velat bli pappa, och en ung pappa.
Det jag funderade mest på var hur min fru och jag
skulle kunna hålla liv i vår relation samtidigt som
vi tog hand om en baby. Vi visste att vi inte skulle
få mycket sömn, och inte särskilt mycket tid för
aktiviteter och utekvällar och sådana saker.
Var det något särskilt som överraskade dig?
– Jag blev förvånad över hur nervös jag var de två
första nätterna på sjukhuset. Även om spädbarn
inte är så ömtåliga som man kan tro, vakade jag
över henne varenda sekund. Den första natten var
verkligen en prövning. En annan sak vi inte räknat
med var att vi skulle bli så nojiga på nätterna, då
alla rädslor på något vis förstoras, och att vi hela
tiden måste håll koll på att hon andades.
Något du hade velat veta innan barnet kom?
– Nuförtiden har vi telefoner, datorer och surf-
plattor. Om det är något vi inte kan, googlar vi bara
det. I stället för att oroa oss eller ringa en läkare
slår vi bara upp det på internet och ser att ”okej,
min unge gör bara det som alla andra spädbarn
gör”.
Gick du och din fru någon föräldrautbildning innan
förlossningen?
– Vi gick en profylax-kurs och så gick vi en kurs
i spädbarnsvård. Den hölls av en sjuksköterska i
Albany som har många års erfarenhet av späd-
barn, och det gjorde att vi slutade oroa oss för
många saker. Vi fck svar på våra frågor om sådant
som barnsäkerhet i bilen.
Vad är din största utmaning som förälder?
– Hittills har den största utmaningen varit att
hålla sig frisk och äta hälsosamt. Vi var båda täv-
lande idrottare på universitet så vi gillar att träna.
En annan utmaning har varit att hålla vår dotter
glad. Hon har sovit dåligt, men det börjar bli bättre
nu.
Vad kännetecknar en bra pappa?
– För en nybliven pappa är det viktigt att stötta
sin fru eller barnets mamma. Det är inte så mycket
jag kan göra i det här stadiet med babyn, men man
kan fnnas där för sin partner och gulla med den
lilla. De festa pappor är inte vana vid det, men
man kan vara tyst och bara mysa tillsammans.
” Den första natten var verkligen
en prövning.” Billy Allen
Vad vill du förmedla till ditt barn?
– Vi är religiösa, så att förmedla vår tro är ett
viktigt mål för oss. Utbildning är också viktigt,
och hårt arbete. Det är tre saker som tar dig långt i
livet. Men främst vill vi förmedla kristna värde-
ringar och moral, så kommer det andra på köpet.
Har du varit föräldraledig? Och i så fall, hur länge?
– Jag har tagit min examen och forskar just nu.
Jag tog ledigt ungefär en och en halv vecka. Min
fru hade åtta veckor ledigt så jag behövde inte ta
ledigt så länge. Men nu är min fru tillbaka på job-
bet och jag har tagit sammanlagt två dagar ledigt
för att stanna hemma med min dotter.
Vilka av sysslorna kring barnet engagerar du dig i?
– Just nu handlar det mest om att stötta min att
fru. Hon gör det mesta av jobbet, men jag byter blö-
jor. När jag är hemma med babyn hela dagen tar
jag såklart hand om allt. Vi har mjölk på faska som
jag kan ge henne. Om hon är vaken mer än 20–30
minuter på natten, och jag inte kan somna om, tar
jag upp henne och går in i ett annat rum så att hen-
nes mamma kan få lite sömn.
Vilket är ditt största ögonblick som förälder?
– Mitt livs största ögonblick var när jag såg min
fru hålla vår dotter för första gången. Det var
mycket känslosamt. Där ligger en liten varelse som
du fått till skänks. Vi bad alla lämna rummet så vi
skulle få hälsa vår dotter välkommen i lugn och ro.
USA
Namn: Billy Allen, 25 år
Familj: Frun Cait, dottern
Grace som föddes i mars
2013
Bor: Delmar, New York, USA
(i närheten av Albany)
Fritidsintressen: Sport,
träning, matlagning
SCA SHAPE 3 2013 29
Vilka förväntningar hade du på föräldrarol-
len innan barnet kom?
Att livet skulle fortsätta som det var. Jag trodde att
jag visste vad det skulle innebära att bli förälder, men
både mitt liv och min inställning ändrades tvärt.
Var det något som överraskade dig dig?
Att barnet sov så mycket till en början. Jag före-
ställde mig skrikande och vakna nätter. I stället
var det många mysiga stunder och närhet som
dominerade tillvaron.
Något du hade velat veta innan barnet kom?
Nej, jag tror att man inte behöver så mycket
information. Som förälder är det en ständig för-
ändring som man nu har förstått kommer fortsätta
under hela barnets uppväxt.
Gick du och din partner någon föräldrautbildning
innan barnet kom?
Nej.
Vad är din största utmaning som förälder?
Att leva upp till sina visioner. Dessutom måste
man dagligen inse att man har ett enormt ansvar
samtidigt som man måste kunna njuta av stunden
och ta vara på att vara pappa.
Vad kännetecknar en bra pappa?
Att vara inlyssande, att klara av de törnar som
föräldraskapet ger. Att tillåta sig själv att ”förlora
kontrollen” över barnet för att det på egen hand får
utforska och hitta sina egna vägar. Att vara konse-
kvent i sitt agerande så att barnet känner trygghet i
att ha någon att luta sig emot.
Vad vill du förmedla till ditt barn?
Att vara öppen för förändring, nyfken på livet
samt att visa respekt mot andra. Inget är konstant,
folk åldras, dör och situationer förändras.
Har du varit föräldraledig? Och i så fall hur länge?
Ja, med båda de första barnen. Planen är att
vara hemma sex månader med Alexander när han
skolas in i förskolan. Det kommer vara jag som
genomför inskolningen.
Vilka av sysslorna kring barnet engagerar du dig i?
Förutom amningen, alla!
Vilket är ditt största ögonblick som förälder?
Att få ett leende som inte kräver någon presta-
tion tillbaka. Att komma hem och utan några
villkor få prata med barnet och känna att ”det här
kommer bli bra, pappa älskar dig”.
“ Den största utmaningen är att leva
upp till sina visioner.” Simon Nordlund
SVERIGE
Namn: Simon Nordlund
Ålder: 33
Familj: Anita Buczko,
Samuel 6 år, Rebecca 3 år
och Alexander, född i mars
Bor: Lerum, Sverige
Intressen: Familjen,
aktiviteter i närområdet,
fotboll, golf
30 SCA SHAPE 3 2013
FEATURE
– Att ställa om sig från det liv man levde innan.
När barnet är fött rår man inte över sig själv
längre. Man måste lära sig att dela med sig och ge i
stället för att bara ta.
Vad kännetecknar en bra pappa?
– Ansvarskänsla, förmågan att överföra sina er-
farenheter och viljan att uppfostra sina barn.
Vad vill du förmedla till ditt barn?
– Jag skulle vilja lära mina barn att vara upp-
märksamma på andras behov, ta sig igenom svå-
righeterna i livet och uppmuntra dem att vilja vara
bland de bästa i allt de gör.
Har du varit föräldraledig? Och i så fall, hur länge?
– Nej, i Ryssland har vi en mer traditionell syn.
Det är mamman som stannar hemma och tar hand
om bebisen. Män ska fortsätta jaga och skydda
familjen.
Vilka av sysslorna kring barnet engagerar du dig i?
– Jag känner mig bekväm med allt som gäller be-
bisens skötsel, men är allra bäst på att vagga dem
till sömns.
Vilket är ditt största ögonblick som förälder?
– Att se sina barn växa upp och utvecklas för
var dag. När de tar sina första steg och säger sina
första ord – varenda dag händer det något nytt och
speciellt. Det gäller bara att fånga ögonblicket.
Vilka förväntningar hade du på föräldra-
rollen innan barnet kom?
– Jag hade ingen tydlig bild av vad som väntade.
Jag räknade med ett nytt ansvar, och tog det på
största allvar. Men eftersom jag visste att vårt för-
sta barn skulle bli en pojke, funderade jag på allt
vi skulle göra tillsammans, som idrott och andra
grabb-aktiviteter. Med Polina var det annorlunda.
Jag visste att det första året med ett spädbarn
betyder många sömnlösa nätter, och att man får
lägga sina egna behov åt sidan. På kvällarna och
helgerna räcker det att koppla av och bara vara.
Eftersom vi visste att det skulle bli en ficka plane-
rade jag att köpa klänningar och inreda rummet i
rosa. Jag kände mig ganska trygg i min papparoll
och såg mig själv som en som kunde detta med att
byta blöjor och vagga sitt barn till sömns.
Var det något särskilt som överraskade dig?
– Varje barn är unikt och det går inte att förutse
hur ens liv ska förändras. Polina var inte alls lik
sin äldre bror, så hela familjen blev tvungen att an-
passa sig till hennes temperament. Hon var mycket
mer krävande. I stället för att köpa rosa klänningar
har jag suttit timmar med en gråtande bebis och
samtidigt försökt hjälpa min son med läxorna.
Något du hade velat veta innan barnet kom?
– Jag trodde jag visste allt. Nu vet jag att vi inte
kan styra över våra barn, det är de som styr över
oss.
Gick du och din fru någon föräldrautbildning innan
förlossningen?
– Min fru gjorde det. Det var ett krav från sjuk-
huset där hon ville föda vår dotter. Själv fokuse-
rade jag mer på att förbereda vår son, som ditintills
varit familjens mittpunkt, på lillasysters ankomst.
När föräldrar väntar syskon fokuserar de ofta så
mycket på graviditeten att de äldre barnen kan
känna sig mindre älskade. Att ägna sig åt de äldre
barnen är minst lika viktigt som att förbereda sig
på nykomlingen.
Vad är din största utmaning som förälder?
” I stället för att köpa rosa
klänningar har jag suttit
timmar med en gråtande bebis.”
Maxim Barkov
RYSSLAND
Namn: Maxim Barkov, 39 år
Familj: Frun Marina,
sonen Ilya, 10 år och
dottern Polina, 2 1/2 år
Bor: Moskva, Ryssland
Fritidsintressen: Sport,
resor, fotografering,
målning, heminredning
MARKNAD
LOVE EVERY
MOMENT
SCA har lanserat
en ny global varu-
märkesplattform
för babyprodukter –
Love Every Moment.
Konceptet omfattar
positionering, kom-
munikationsplatt-
form och förpack-
ningsdesign. En
global verktygslåda
för lanseringar har
tagits fram, och
omfattar allt från
reklaminslag i tv
och tryck till digitala
medier och pr. Varu-
märkesplattformen
rullas nu ut globalt,
med start i Ryssland
och Norden under
våren 2013.
FEATURE
Vilka förväntningar hade du på föräldra-
rollen innan barnet kom?
– Vi hoppades att vår ficka skulle vara frisk och
att förlossningen skulle gå bra. Jag hoppades att
min fru inte skulle plågas allt för mycket under för-
lossningen. Jag önskade också att min lilla ficka
skulle ha ljus hy och stora ögon som sin vackra
mamma.
Var detr något särskilt som överraskade dig?
– Det här är vårt andra barn. Efter några timmar
med sammandragningar och värkar hade min fru
det fortfarande kämpigt och enligt doktorn fanns
det risk för så kallad skulderdystoci. Vi visste inte
vad det innebär, så istället för att ta några risker
beslutade vi oss för ett akut kejsarsnitt. Det var
inte så vi hade väntat oss att förlossningen skulle
sluta.
Något du hade velat veta innan barnet föddes?
– Min fru hade besvär med hemorrojder innan,
och läkaren sade att hon skulle få problem med det
igen efter förlossningen. Och så blev det.
Gick du och din fru någon föräldrautbildning innan
förlossningen?
EN ”BIBEL”
FÖR GRAVIDA
I över 40 år har SCAs
varumärke för babypro-
dukter, Libero, givit ut en
bok om graviditet, för-
lossning och spädbarns-
tiden som erbjuds bli-
vande föräldrar vid deras
första besök hos barn-
morskan eller läkaren i
Danmark, Norge, Sverige
och Finland. Sedan några
år tillbaka finns den i två
upplagor beroende på
om man är först- eller
omföderska. Böckerna
heter i Sverige Gravid för
första gången och Gra-
vid igen. Just nu pågår
en översättning även till
engelska för att de ska nå
en större marknad. Flera
andra av SCAs nya mark-
nader är intresserade av
att få distribuera den.
www.libero.se/du-just-
nu/Graviditetsbok
” Det största ögonblicket för mig inträfade
en dag när jag kom hem och kände mig trött
och frustrerad ...” Lim Soom Min
– Nej, vi läste böcker och tidningar och fck råd
och tips av släktingar och bekanta som har barn.
Vad är din största utmaning som förälder?
– Att ta hand om barnet på natten och ändå
vakna tidigt och gå upp till jobbet. Och att byta
blöjor.
Vad kännetecknar en bra pappa?
– Tålamod, förståelse och respekt, och att stötta
sin fru i hennes roll som mamma.
Vad vill du förmedla till ditt barn?
– Jag skulle vilja att hon blir en snäll, artig och
rar ficka, och ärlig. Jag hoppas hon får vara frisk.
Har du varit föräldraledig? Och i så fall, hur länge?
– Ja, jag var ledig en vecka.
Vilka av sysslorna kring barnet engagerar du dig i?
– Jag hjälper till att bada henne, byta blöjor och
vid nattningen.
Vilket är ditt största ögonblick som förälder?
– Det största ögonblicket för mig inträfade en
dag när jag kom hem och kände mig trött och frus-
trerad över arbetet, och min dotter verkade förstå
vad jag kände. När jag kramade henne, rörde hon
försiktigt vid mitt ansikte och log mot mig.
MALAYSIA
Namn: Lim Soom Min, 34 år
Familj: Frun Ng Yan Ling,
sonen Shawn Lim Ze Xuan,
3 år och dottern Stella Lim
Jin Ee, född 11 december
2012
Bor: Seremban, Malaysia
Fritidsintressen:
Badminton, fiske, resor
G
r
a
v
id
ig
e
n

G
r
a
v
id
ite
t, fö
r
lo
ssn
in
g
o
c
h
d
e
n
stö
r
r
e
fa
m
ilje
n
2
0
1
3
Carolina Gäbel m.fl.
Gravid igen
GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH DEN STÖRRE FAMILJEN
Hur gör jag för att dela min kärlek mellan flera barn? Hur gör jag för
att tillgodose barnens olika behov? Få svar och hitta goda råd.
2013
G
r
a
v
id

r

r
sta
g
å
n
g
e
n

g
r
a
v
id
ite
t, fö
rlo
ssn
in
g
o
c
h
d
e
n
n
y
a
fa
m
ilje
n
2
0
1
3
Carolina Gäbel m.fl.
Gravid för första gången
GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH DEN NYA FAMILJEN
Vad händer under graviditeten? Hur får jag en bra start på amningen?
Hur är den första tiden som förälder? Få svar och hitta goda råd.
2013
F
O
T
O
:

I
S
T
O
C
K
P
H
O
T
O
SCA SHAPE 3 2013 31
32 SCA SHAPE 3 2013
SCA SHAPE 3 2013 33
Brädgården och
sågverket i Holmsund.
Framtiden
genom
Lennarts
lins
För 57 år sedan gav sig den världsberömde
fotografen Lennart Nilsson ut på fotoreporta-
geresa längs med norrländska ”Guldkusten”.
Det var här, i SCAs många fabriker och
sågverk som Sveriges framtid fanns – med
det gröna guldet som skulle göra landet rikt
och livet bättre för dess medborgare.
text SARA BERGQVIST foto LENNART NILSSON


U
t
b
l
i
c
k
:

V
ä
r
l
d
s
f
o
t
o
g
r
afen
L
e
n
n
a
r
t

N
i
l
s
s
o
n

p
å

G
u
l
d
k
u s t e
n

34 SCA SHAPE 3 2013
Timmerintag vid Essviks sulfitfabrik.
ÄR DEN SVENSKA lyrikern Elias Sehlstedt år 1852
stod och tittade ut över Sundsvallbukten slog det
honom vilken otrolig mängd sågverk det fanns –
faktum var att Sundsvallbukten på den tiden var
ett av världens sågverkstätaste områden. Detta
fck honom att mynta det bevingade uttrycket
”Såg vid såg jag såg varhelst jag såg”. Men efter
Kreugerkraschen på 1930-talet slog den stora
sågverksdöden till. En rad sågverk lades ner och
många blev arbetslösa.
SCA, som på den tiden hade hela sin verksam-
het i Norrland, tvingades till tufa rationalise-
ringsprogram. Programmen som både riktade in
sig på ökad efektivisering, industrialisering och
förädling var först impopulära. Men snart blev
det klart att det räddat hela samhällen från att gå
under. Vid tiden för Lennart Nilssons resa hade
fattiga Holmsund utanför Umeå förvandlats till
ett mönstersamhälle med full sysselsättning.
Skribenten Mons Mossner som gjorde fotorepor-
tagen i tidningen Se tillsammans med Lennart
Nilsson skrev att man ”sprutat in 4 miljoner
Lastning av massabalar från
Östrands sulfatfabrik.
” Såg vid
såg jag
såg
varhelst
jag såg.”
N
SCA SHAPE 3 2013 35
UTBLICK
MUNKSUNDS PAPPERSBRUK,
PITEÅ: Förpackningspapper
(kraftliner).
MUNKSUNDS SÅGVERK, PITEÅ:
Ett av Sveriges största sågverk.
Fönsterkomponentfabrik i direkt
anslutning.
OBBOLA PAPPERSBRUK,
UMEÅ: Förpackningspapper.
RUNDVIK SÅGVERK,
NORDMALING: Sågade trävaror
av gran, omfattande export
till USA. Stora nyinvesteringar
gjorda i år.
BOLLSTA SÅGVERK,
BOLLSTABRUK: Sveriges största
och mest konkurrenskraftiga
sågverk.
ÖSTRANDS MASSAFABRIK,
TIMRÅ: Sulfatmassa för fram-
ställning av bland annat hygien-
produkter, mjukpapper och
tryckpapper. Bland de främsta i
Europa.
ORTVIKENS PAPPERSBRUK,
SUNDSVALL: Världens femte
största tryckpappersbruk.Verk-
samheten består till 2/3 av
mer förädlade kvaliteter. Stora
ny investeringar gjorda på senare år.
TUNADALS SÅGVERK,
SUNDSVALL: Numera Sundsvalls
enda sågverk, tävlar med Bollsta
om att vara Sveriges största.
SCAS
VERKSAMHET
IDAG FRÅN PITEÅ
TILL SUNDSVALL
Intag i timmerhuset på
Östrands sulfatfabrik.
SCA SHAPE 3 2013 37
UTBLICK
enbart för trivseln inom SCA”. Arbetarna
i Holmsund fck gå kurser och här fanns
nya bekväma bostäder, kyrkor, biogra-
fer, mötes- och hobbylokaler, sporthall
och golfana. I Sundsvall anlades en
golfana i samband med att huvudkon-
toret 1949* fyttade från Stockholm till
Sundsvall. Koncernledning fyttade
först, men på försäljningsavdelningen
var de inte lika glada.
– När de fck höra att det inte fanns
någon golfana blev det närmast revolu-
tion. Därför kom det sig att SCA anlade
den första golfanan i Sundsvall, berät-
tar Björn Lyngfelt, informationschef på
SCA.
R
eportageseriens Guldkusten
som motsvarar kuststräckan
mellan Sundsvall och Umeå har
fortfarande stor betydelse för
den svenska skogsindustrin.
Här fnns några av landets – och i vissa
fall även Europas – största och mest kon-
kurrenskraftiga sågverk, massafabriker
och pappersbruk. Det 50-tal sågverk som
fanns i Sundsvallsbukten har ersatts
med ett enda som producerar betydligt
mer än vad de 50 gjorde tillsammans.
I mönstersamhället Holmsund sågade
SCA sin sista stock i början av juni i år.
Men nedläggningen av sågverket med
ett 40-tal anställda lär knappast påverka
regionen på samma sätt som förra
seklets rationaliseringar. Sedan arti-
kelserien i Se skrevs har näraliggande
Umeå blivit universitetsstad och växt
om Sundsvall i storlek.
– Här har vi Obbola pappersbruk som
frar 100-årsjubileum i år och några mil
söderut ligger Rundviks sågverk som
faktiskt fyller 150 år. Och i Holmsund
fnns en hamn- och godsterminal
* SCAs huvudkontor fyttade tillbaka till
Stockholm 1993.
LENNART NILSSON
Lennart Nilsson föddes 1922 och anses
vara en av världens mest framstå-
ende fotografer, inte minst genom sina
banbrytande bilder från fostrets liv före
födelsen. Han lyckades på ett tidigt
stadium fotografera foster i livmodern,
något som 1965 resulterade i boken
Ett barn blir till. Innan dess arbetade
han i många år som reportagefotograf,
bland annat för tidningarna Se och
Vecko-Journalen – senare även för Life.
Lennart Nilsson har även arbetat som
hovfotograf och tilldelats en lång rad
titlar och utmärkelser både i Sverige och
internationellt.
SCA byggde bostäder till familjerna som jobbade på fabrikerna. Här med utsikt från köksfönstret över
Östrandanläggningen.
SCA uppförde även fritidsstugor för de anställda.
S
A
N
N
A

S
J
Ö
S
W
Ä
R
D
Virket flyttas på brädgården.
38 SCA SHAPE 3 2013
När SCA behövde besättningsmedlemmar för
havskappseglingen ÅF Offshore Race var intres-
set stort bland de anställda. Kristy Chew från
Malaysia var en av de utvalda – hon är inte den
som säger nej till en rejäl utmaning.
text JÖRGEN OLSSON foto RICK TOMLINSON
SCA deltog med två
båtar i tävlingen: SCA
People och SCA Nature.
Totalt deltog runt 250
båtar med besättningar
från elva länder. De två
SCA-båtarna genom-
förde seglingen bra och
säkert. Av de 40 båtarna
i SRS A-klassen slutade
SCA Nature på 30:e
plats och SCA People
på 35:e plats.
SCA I ÅF OFF-
SHORE RACE
Ett myller av segelbåtar
i centrala Stockholm i
väntan på startskottet.
SCA-
besättningar
rundade
Gotland
SCA SHAPE 3 2013 39
12 TIMMAR
NÄSTA ÅR GÅR STARTEN till Volvo Ocean race –
en enorm seglingsutmaning där SCA deltar med
en kvinnlig professionell besättning. Som ett sätt
att få fer anställda engagerade i SCAs seglings-
satsning ställde företaget upp med två båtar med
besättningar i en mer modest tävling: ÅF Ofsho-
re Race (förr Gotland Runt).
I slutet av juni anlände 17 SCA-medarbetare
från tio olika länder till Stockholm för att delta i
seglingen. En av dem var Kristy Chew från
Malaysia.
” Jag älskar utomhussporter
och tar chansen så
snart tillfälle bjuds.
Jag har alltid gillat nya
utmaningar.”
KRISTY CHEW
Ålder: 46
Bor: Kuala Lumpur,
Malaysia
Familj: singel
Arbete: kvalitets-
säkringschef på SCA
Malaysia med ansvar för
utveckling och underhåll
av system som hjälper
affärsenheterna att nå
sina kvalitetsmål.
Meritlista utom-
hussporter: Red
Crescent, Malaysia
Reserve Army Force,
dykning, vandring,
simning, fors ränning
och kajakpaddling.
Springer maratonlopp,
deltar i biathlon- och
äventyrstävlingar och
spelar tennis, nätboll,
basketboll m.m.
– Att segla är inte en vanlig hobby i Malaysia.
Men jag älskar alla utomhussporter och tar chan-
sen att hänga med så snart tillfälle bjuds. Jag har
alltid gillat nya utmaningar.
De två SCA-teamen hade tre dagar på sig att trä-
na tillsammans före start, dagar med intensiv trä-
ning och en brant inlärningskurva. Teamen svet-
sades snabbt samman.
– Terminologin var lite knepig till en början,
men när det gått ett par dagar förstod vi varandra
riktigt bra, berättar Kristy Chew. Vi fck snabbt
förtroende för varandra och stöttade varandra
genom träningspassen, löste problemen allt efter-
som de dök upp och genomförde sedan tävlingen
på kortast möjliga tid – och på ett säkert sätt.
För Kristy Chew som kommer från ett helt
annat klimat var det kalla vädret den tufaste
delen av tävlingen, men detta löstes med fera
lager av plagg.
– Det var verkligen lärorikt att få tävla tillsam-
mans med de andra i teamet, konstaterar hon. Jag
bevisade för mig själv att jag kunde göra det, även
om jag inte visste exakt vad som väntade från
start. Den här erfarenheten bekräftade det som
jag alltid trott – att samarbete kan försätta berg.
40 SCA SHAPE 3 2013
News from SCA
SCA INSIDE
Nyheter från SCA
OKAY, SCAS FRANSKA hushållspappersmär-
ke, har i tre år arbetat för skyddet av afrikanska
elefanter. Elefanten har varit symbol för varu-
märket i sex år. Under 2012 har Okay orga-
niserat aktiviteter i 250 skolor. Stöd har även
gått till 25 ”naturlektioner” i närheten av ett
elefant reservat i Burkina Faso i Västafrika.
Bidrag räddar 
elefanter 
SCAS INKONTINENSMÄRKE TENA lanserades i
Ghana 2012. Ett lanseringsevent i maj i år lockade
över 230 personer. Besökarna bestod av läkare,
sjuksköterskor, apotekare, representanter från
Ghanas apoteksförening och sjukvårdschefer
från Nigeria, Elfenbenskusten, Kenya och Gabon.
Höjdpunkten på eventet var ett tre timmar långt
interaktivt seminarium som hölls av SCAs brit-
tiska utbildningschef Donna Wilson. Hon beskrev
hur TENA kan förbättra livskvaliteten för patienter
och minska arbetsbelastningen för vårdpersonal,
och samtidigt ha en positiv effekt på budgeten.
PREMIÄR FÖR TENA I GHANA
des i ad
ckade oc
äk
Höjdpunk
interaktivt s
ti k tbild
DRYPER-MÄRKET UTÖKAR sitt
sortiment för spädbarn i Sydostasien
med två nya produkter: babyolja och
babylotion. Med dessa två tillskott blir
Drypers serie av babyvård komplett.
Olja och lotion
för malaysiska
bebisar
FEATURE
w
SCA SHAPE 3 2013 41
I APRIL I ÅR drabbades Ya’an i den kinesiska Sich-
uan-provinsen av en jordbävning. Anställda på SCA
samlade in pengar och hygienprodukter till de drab-
bade och SCA matchade med ett lika stort bidrag.
Gåvorna, som bestod av inkontinensprodukter ur
TENA- och Dr. P-sortimentet, Tempo näsdukar och
Sealer babyblöjor, delades ut via handikappfören-
ingen China Foundation for Disabled Persons .
Förnödenheter till
jordbävningsoffer
Utmärkelsen går
till SCA för femte
året i rad.
”Tysklands
bästa
arbetsgivare”
LÖPARE OCH GÅNGARE i alla åldrar
deltog i TENA Run Walk i Mexiko.
Målet var att visa att ålder och
inkontinens inte är något hinder
för fysisk aktivitet. Över 10 500
personer deltog i loppet vars syfte
både var att bryta tabun kring
urininkontinens och ge familjer en
möjlighet att motionera tillsammans.
Mexikanska familjer
i TENA-lopp
SCAS MJUKPAPPERSFABRIK i Ortmann, Österrike, har
kommit på ett sätt att ta hand om avfall och omvandla
det till lastpallar. Innovationsprojektet är ett sam arbete
mellan fabriken i Ortmann och Inter university Research
Institute for Agrobiotechnology (IFA) i österrikiska Tulln.
Målsättningen är att visa hur man kan skapa nya pro-
dukter genom att återvinna fibrer från mjukpappers-
tillverkningen genom extrudering och andra liknande
processer. Extrudering är en välkänd metod för att forma
material. Avfallet från fabriken i Ortmann används i dags-
läget inom byggindustrin.
Inget onödigt spill
FEATURE
42 SCA SHAPE 3 2013
SCA INSIDE
GU YUN XIANG är bonde i
Ningxia-öknen i Kina och har
planterat träd i regionen i över
14 år för att hindra att öknen spri-
der sig till närbelägna byar. SCA
har donerat 4 000 träd till projek-
tet och i april reste SCAs medar-
betare, leverantörer, distributörer
och konsumenter till Ningxia för
att hjälpa till med planteringen.
Gu Yun Xiang saknade både
erfarenhet och pengar när hon
började, och under hennes första
år i öknen dog alla plantorna.
Ett bakslag som inte avskräckte
henne, tvärtom. Hon lånade
pengar på banken och lärde sig
hur hon skulle plantera träd i
ökenområden utan konstbevatt-
ning, och nu – ett decennium se-
nare – har hon planterat tusentals
träd. Numera överlever också 70
procent av plantorna.
För att nå ut till en bredare pu-
blik och engagera fler människor
i projektet beslutade sig Tempo
Hongkong och Tempo Kina att
uppmana användare av Face-
book och Weibo (en mikroblogg)
att följa och sprida meddelandet
om trädplanteringsinitiativet. För
var tionde person som stöttade
projektet donerade SCA ett träd.
Storyn uppmärksammades även
på en helsida av Shanghai Mor-
ning Post.
4 000 träd för
en grönare öken
TACK VARE ETT pilotprojekt har britter som är
intresserade av TENAs produkter nu tillgång till
bättre information på internet. Bilderna på för-
packningarna har bytts ut mot nya illustrationer
som bättre förklarar fördelarna med produkter-
na. Flera länder kommer snart att presentera sin
produktinformation på samma sätt.
www.tena.co.uk
Kristallklar
produktinformation
En grupp om 17 personer, bestående av SCAs medarbetare, leverantörer, distributörer
och konsumenter, hjälpte Gu Yun Xiang att plantera flera hundra träd på två dagar.
” Gu Yun Xiang delar SCAs
passion för hållbarhet
och det är skälet till att vi
beslutade att stötta henne.”
Wesley Chiu, chefsjurist, SCA
ONLINE
PRODUKTUTVECKLINGEN inom tryckpapper och
bättre trycktekniker ställer gamla sanningar på
ända. Tidigare har trähaltiga papper varit uteslutna
för vissa användningsområden, men idag kan trä-
haltiga papper konkurrera med träfria alternativ.
Den visar bland annat en undersökning där 200
tillfrågade personer fick jämföra den upplevda
kvaliteten av en annons tryckt på två olika papper:
GraphoInvent, ett nytt obestruket, trähaltigt pap-
per från SCA med ett träfritt obestruket papper i
det högre kvalitetssegmentet. Hälften av de tillfrå-
gade valde GraphoInvent som det bättre papperet
och endast en tredjedel det träfria obestrukna
pappret. Även en expertpanel fick bedöma de
olika papperen där 34 av 38 personer föredrog
GraphoInvent.
GraphoInvent är framtaget för reklamtryck,
kataloger och tidskrifter.
Nya sanningar
om papper
SCA HAR INVIGT sin första mångfaldspark. Den
ligger i Peltovaara i norra Sverige. Parken ingår i
ett stort skogsområde med större mångfald än
skogslandskapet i övrigt, och täcker en yta på
3 100 hektar. Denna satsning, som är ett led i SCAs
natur- och kulturmiljöarbete, är den första av en
serie planerade parker.
Mångfald 
i fokus
BABYMÄRKET DRYPERS har
lanserat en mobilapp som
gör att föräldrar i Malaysia
kan omvandla sin bebis jol-
ler till musik. Mobilappen
för android – Drypers Baby
Babble Moments – kan lad-
das ned från Google Play
Store.
Joller blir till
skön musik
”THE TRUTH” är en humoristisk reklam-
film från Bodyform, ett av SCAs varumär-
ken för mensskydd. Filmen vann det pre-
stigefyllda Gold Lion-priset på Cannes
Lions International Festival of Creativity
i cyber-kategorin. Filmen har visats över
4 miljoner gånger på YouTube och har
omnämnts i olika tidningar världen över.
Se den på YouTube, sök på: The Truth +
Bodyform.
Guldlejon för
”The Truth”
SCA SHAPE 3 2013 43
SCAS NYA, PLATTA toapappersförpack-
ning sparar lagerutrymme och minskar
produktens koldioxidavtryck. Den nya
förpackningen, som lanserats i Frankrike,
är en gemensam satsning från SCA och
butikskedjan Système U. När förpack-
ningen bryts återtar rullarna sin ursprung-
liga form. Förpackningens format är
idealiskt vid lastning på pallar och sänker
transportkostnaderna.
Platta rullar
i Frankrike
© 2013 SCA Tissue North America LLC. All rights reserved. Tork
®
is a registered trademark of SCA Tissue North America LLC, or its affliates.
Feel free.
Comfort and image go hand-in-hand. That’s
why our new high-end towels offer unequaled
softness for a better restroom experience.
Feel for yourself. Start a free trial
at torkusa.com/feelfree