Modul P&P 942/1 – Tema 1 : Sistem Bumi

TEMA 1:

SISTEM BUMI

KONSEP SISTEM 1. 2. Sistem satu set himpunan objek – objek/ angkubah-angkubah Objek / angkubah - Berkaitan antara satu sama - Berupaya bertindak bersama-sama sebagai satu organisasi kompleks Sistem Geomorfologi

Sistem Atmosfera Sistem Ekologi

Sistem Hidrologi

Satu model konseptual sistem CIRI-CIRI SISTEM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Semua jenis sistem berbentuk struktur / organisasi tertentu Bersifat umum Berfungsi Terdapat pertalian Membenarkan perpindahan bahan Sumber tenaga daya penggerak pemindahan bahan Bersifat-sifat gabungan/integrasi antara angkubah-angkubah Sempadan jelas / arbitari.

JENIS-JENIS SISTEM SISTEM TERPENCIL 1. 2. 3. Tiada sebarang bentuk interaksi antara angkubah-angkubah dgn alam sekitar melepasi sempadan . Tiada penukaran tenaga / bahan dgn alam sekitarnya Contoh: Ujikaji-ujikaji sains di makmal

NSNJ 2009© KHS Terbilang 2010

Modul P&P 942/1 – Tema 1 : Sistem Bumi

SISTEM TERTUTUP 1. Ada sempadan halang kemasukan bahan, tetapi membenarkan kemasukan tenaga. 2. Contoh: Sistem bumi. sempadan Tenaga Sistem tertutup Rajah sistem tertutup SISTEM TERBUKA 1. Sempadan yang jelas membenarkan kemasukan tenaga dan bahan. 2. Contoh: Ekosistem tasik. SISTEM SURIA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Matahari, 9 buah planet,komet,asteroid, meteoroid,awan dan habuk . Ia berada dalam galaksi Bima Sakti. Matahari - pusat dlm sistem suria satu-satunya bintang dalam sistem ini. Medan graviti mengawal semua jasad dalam sistem suria . Kesemua jasad beredar mengikut orbit berbentuk elips/bujur . Perihelion - planet paling dekat dengan matahari Afelion - planet paling jauh dari matahari . tenaga

PLANET DALAM SISTEM SURIA

NSNJ 2009© KHS Terbilang 2010

Modul P&P 942/1 – Tema 1 : Sistem Bumi Planet Utarid Zuhrah Bumi Marikh Musytari Zuhal Uranus Neptune Pluto Sistem Bumi Komponen dalam Sistem bumi • Atmosfera • Hidrosfera • Biosfera • Litosfera Keempat-empat sfera adalah saling berhubung kait antara satu sama lain Atmosfera
Atmosfera ialah lapisan udara yang mengelilingi bumi dan mempengaruhi cuaca Mengandungi beberapa jenis gas seperti Nitrogen 78% Oksigen 21% Argon 0.90% Kabon dioksida 0.03% Wap air 0.07%

Jarak dari Matahari (Juta km) 57.9 108.2 149.5 227.9 778.3 1427 2870 4497 5900

Masa (Hari mengelilingi Matahari) 89.96 225 365 687 4343 10767 30700 602575 90502

Lapisan Atmosfera
Troposfera Stratosfera Mesosfera Termosfera Eksosfera Setiap lapisan mempunyai suhu dan tekanan yang berbeza

Troposfera Lapisan paling dekat dengan permukaan bumi Terbentang sehingga 18 km dari paras laut Mempunyai tekanan udara yang tinggi kerana tarikan graviti bumi Mempunyai kandungan udara yang sesuai untuk kehidupan Kejadian cuaca – zon turbulen Suhu berkadar songsang – menurun dengan ketinggian Dipisahkan oleh lapisan tropopaus

NSNJ 2009© KHS Terbilang 2010

Modul P&P 942/1 – Tema 1 : Sistem Bumi Stratosfera Terbentang sehingga 18 hingga 50 km di atmosfera Mengandungi gas ozon Suhu berkadar langsung – meningkat mengikut ketinggian Mesosfera Terletak di atas lapisan stratosfera Antara 50 km 80 km dari permukaan bumi Tekanan udara rendah Suhu berkadar songsang Tekanan udara rendah Berlaku proses pembakaran meteorit Dipisahkan oleh garisan mesopaus Termosfera Antara 80- hingga 600 km dari permukaan bumi Suhu berkadar terus Tekanan udara rendah Terdapat zarah zarah bercas – ion Penting dalam bidang telekomunikasi – gelombang radio Mempunyai jaluran cahaya yang dipanggil aurora Eksosfera Udara nipis Lapisan paling luar Selepas 700 km udara menjadi vakum Mengandungi gas gas ringan seperti helium dan hidrogen Rumusan Kepentingan Atmosfera Kepada Sistem Bumi 1. 2. Untuk biosfera - manusia, haiwan, tumbuhan hidup dan bernafas – kandungan udara dan gas (oksigen, karbon dioksida dan lain lain) 3. 4. Tempat berlakunya fenomena cuaca – kitaran hidrologi, proses sejatan, proses pemeluwapan dan turun kerpasan 5. - lapisan troposfera mengandungi lapisan ozon yang penting untuk menapis sinaran ultra ungu yang berbahaya 6. – lapisan stratosfera penting untuk aktiviti perhubungan dan komunikasi – menempatkan satelit – lapisan termosfera 7. Proses pembakaran meteorit berlaku di lapisan mesosfera
RAJAH MENUNJUKKAN STRUKTUR MENEGAK ATMOSFERA

NSNJ 2009© KHS Terbilang 2010

Modul P&P 942/1 – Tema 1 : Sistem Bumi

HIDROSFERA
 Merujuk kepada semua jisim air yang berada di permukaan bumi, dalam bumi dan

di atmosfera  Merupakan 70% daripada keseluruhan bumi  Punca utama air ialah laut dan lautan , sumber lain ialah air bawah tanah, tasik, sungai dan glasier.  Kepentingan hidrosfera : 1. sebagai sumber air kepada kehidupan 2. habitan pelbagai haiwan dan tumbuhan akuatik 3. pembekal sumber makanan 4. tempat mencari rezeki 5. jalan perhubungan dan pengangkutan LITOSFERA
 Lapisan paling atas bumi meliputi kerak bumi dan mantel

NSNJ 2009© KHS Terbilang 2010

Modul P&P 942/1 – Tema 1 : Sistem Bumi
   

Bersifat pepejal Membentuk daratan dan dasar lautan Ketebalan berbeza (tebal di daratan berbanding dengan dasar lautan) Kepentingan litosfera: 1. menyediakan habitat kepada pelbagai hidupan di bumi 2. menyediakan tanih yang penting untuk pertanian 3. menyediakan tempat untuk pelbagai aktiviti ekonomi 4. hasil mineral menggalakkan aktiviti perlombongan

BIOSFERA  merangkumi manusia, haiwan, tumbuhan dan organisma lain SALING KAITAN ANTARA SFERA A. 1. Terdapat saling kaitan dan interaksi berlaku antara atmosfera, hidrosfera, litosfera dan biosfera B. 2. Tumbuhan hijau menjadi sumber makanan kepada kebanyakan haiwan C. 3. Tumbuhan hijau memerlukan cahaya matahari dan air , gas karbon dioksida untuk melakukan proses fotosintesis – karbon dibebaskan melalui pernafasan manusia dan haiwan D. 4. Manusia memerlukan oksigen untuk bernafas – oksigen dibebaskan oleh tumbuhan melalui proses fotosintesis E. 5. Akar tumbuhan menyerap air dan mineral dari lapisan litosfera F. 6. Mineral kembali ke lapisan litosfera melalui pereputan dan penguraian apabila haiwan yang makan tumbuhan itu mati (kitaran nutrient) G. 7. Proses ini berterusan mewujudkan keseimbangan dalam sistem bumi.

SIFAT-SIFAT BUMI 1. 2. 3. Berbentuk sfera. Garis pusat khatulistiwa (12716km). Keluasan seluruh permukaan bumi 510juta km persegi (29% daratan & 71% air)

KECONDONGAN BUMI 1. 2. Bumi berputar pada paksinya yang condong pada sudut 23½° daripada satah menegak yang bersudut tepat pada orbitnya. Kesannya pada 21 Jun (solstis musim panas) dan pada 22 Dis (solstis musim sejuk)

PERGERAKAN BUMI

NSNJ 2009© KHS Terbilang 2010

Modul P&P 942/1 – Tema 1 : Sistem Bumi 1. 2. Bumi bergerak dan berputar atas paksi dari barat ke timur sambil beredar mengelilingi matahari. 2 cara pergerakan bumi iaitu:a. Putaran b. Peredaran PUTARAN BUMI

1. 2. 3. 4.

Bumi berputar di atas paksinya yang condong pada sudut 23½° pada satah tegak. Bumi berputar dari barat ke timur. Satu putaran - 24 jam Kesan putaran bumi:i) Kejadian siang dan malam ii) Fenomena air pasang dan surut iii) Pembiasan angin

FENOMENA AIR PASANG DAN SURUT 1. 2. 3. Tarikan graviti bulan menarik air laut di bumi yang menghadap ke bulan. Air pasang perbani - air pasang besar (graviti bulan dan matahari bertindak bersama). Air pasang anak - air pasang minima (bulan,matahari dan bersudut tepat).

EDARAN BUMI 1. 2. 3. Bumi beredar mengelilingi matahari di orbit berbentuk elips. Satu putaran lengkap 365 hari / 1 tahun. Kesan:i) Kejadian 4 musim. ii) Gerhana bulan dan matahari.

KEJADIAN 4 MUSIM 1. Ekuinoks Musim Bunga (21 Mac) Tegak di garisan khatulistiwa. Musim bunga di hemisfera utara dan musim luruh di hemisfera selatan.

NSNJ 2009© KHS Terbilang 2010

Modul P&P 942/1 – Tema 1 : Sistem Bumi 2. Siang dan malam sama panjang.

Solstis Musim Panas (21 Jun) Matahari tegak di garisan sartan di hemisfera utara. Musim panas di hemisfera utara dan musim sejuk di hemisfera selatan. Siang dan malam tidak sama panjang. 24 jam siang di kutub utara dan 24 jam malam di kutub selatan. Ekuinoks Musim Luruh (23 September) Matahari tegak di garisan khatulistiwa. Musim luruh di hemisfera utara dan musim bunga di hemisfera selatan. Siang dan malam sama panjang. Solstis Musim Sejuk (22 Disember) Matahari tegak di garisan jadi di hemisfera selatan. Musim sejuk di hemisfera utara dan musim panas di hemisfera selatan. Siang dan malam tidak sama panjang. 24 jam siang di kutub selatan dan 24 jam malam di kutub utara.

3.

4.

GERHANA MATAHARI Berlaku apabila bulan berada di antara matahari dan bumi. GERHANA BULAN Berlaku apabila bumi berada di antara matahari dgn bulan. TENAGA Satu daya / kemampuan mengoperasikan kerja/menghasilkan sesuatu. JENIS-JENIS TENAGA 1. Tenaga eksogenik Berpunca dari luar bumi iaitu matahari. Diterima dalam bentuk bahangan yang ditukar kepada tenaga haba. Setelah digunakan ia akan bertukar kepada bentuk tenaga yang lain. Contoh: tenaga kinetik dan tenaga haba. 2. Tenaga endogenik Berpunca dari perut bumi seperti tenaga graviti, rodiogenik dan tenaga haba. Penting untuk proses-proses tektonik kerak bumi seperti gempa bumi, gunung berapi, lipatan, gelinciran dan lain-lain. 3. Tenaga kinetik/Pergerakan

NSNJ 2009© KHS Terbilang 2010

Modul P&P 942/1 – Tema 1 : Sistem Bumi Contoh: Air yang mengalir melalui alur sungai muka bumi lir. 4. Tenaga keupayaan Terpendam dalam sesuatu jasad boleh digunakan pada bila-bila masa. Contoh: Spring yang belum dilepaskan. 5. Tenaga haba Kepanasan sesuatu jisim yang diukur dlm unit darjah celcius (°C). Terbahagi kepada 2 iaitu:i. ii. Tenaga haba rasa (tenaga yang terkena sesuatu permukaan sehingga menjadi panas). Tenaga haba pendam (tenaga terkandung dalam sesuatu jisim sehingga ia dibebaskan) mengubah bentuk-bentuk

PEMINDAHAN TENAGA SURIA 1. 2. 3. Pengaliran Perolakan Sinaran Pertembungan jisim panas dan jisim sejuk (mengalir dari jisim panas ke jisim sejuk). Cecair yang mengalir bersentuhan dengan jisim pepejal/ cecair yang berlainan suhu. Bentuk gelombang elektromagnet. a) Gelombang pendek-perpindahan tenaga suria ke sistem bumi. b) Gelombang panjang - tenaga bumi / sinaran bumi dibebaskan ke atmosfera.

FAKTOR PERBEZAAN PENERIMAAN TENAGA DARI MATAHARI 1. Tempoh masa siang dan malam di kawasan berlainan iklim. Khatulistiwa tiada perbezaan ketara. Kutub pada waktu tertentu siang dan malam 24 jam. Sifat lapisan atmosfera Komposisi Ketebalan Kelutsinaran Contoh: Kawasan gurun panas lapisan atmosfera nipis. Sudut pancaran Sudut tepat terima haba tinggi dan pancaran bertumpu. Sudut serong pancaran tersebar dan tenaga matahari tersebar.sinaran suria ambil masa lebih lama sampai ke bumi.

2.

3.

NSNJ 2009© KHS Terbilang 2010

Modul P&P 942/1 – Tema 1 : Sistem Bumi

4.

Faktor perihelion dan afelion Perihelion terima banyak tenaga suria. Afelion kurang tenaga suria. Ciri litupan permukaan bumi (albedo) - Warna permukaan gelap lebih banyak serap tenaga suria berbanding cerah. - Tekstur dan struktur Tekstur kasar dan kasap lebih banyak serap haba berbanding licin. Struktur mendatar lebih banyak serap haba berbanding menegak. Apek dan ketinggian Menghadap matahari terima lebih banyak haba berbanding terlindung. Tempat tinggi-jisim udara nipis terima banyak tenaga matahari. Permukaan daratan /air. Daratan lebih cepat panas berbanding lautan.

5.

PERANAN TENAGA SURIA KEPADA SISTEM 1. 2. Sistem atmosfera Contoh: Kejadian hujan, tiupan angin dan sebagainya. Sistem geomorfologi Contoh: Luluhawa, hakisan, pengangkutan dan pemendapan berlaku dgn adanya tenaga haba. Sistem hidrologi Kitaran hidrologi Sistem ekologi Ekosistem- rantaian makanan

3. 4.

PERANAN TENAGA SURIA TERHADAP HIDUPAN DI BUMI 1. 2. 3. 4. Flora dan fauna. - Proses fotosintesis Bahan api Bahan fosil - arang batu Kehidupan manusia Pelbagai kegunaan lain -Tenaga suria

NSNJ 2009© KHS Terbilang 2010

Modul P&P 942/1 – Tema 1 : Sistem Bumi

PENGARUH TENAGA SURIA TERHADAP KEHIDUPAN MANUSIA DI PERMUKAAN BUMI PERTANIAN Kawasan tropika pertanian sepanjang tahun. Pelbagai jenis tanaman seperti getah padi dan lain-lain. Kawasa iklim sederhana pertanian mengikut musim. Contoh: Epal anggur dan lain-lain.

PERIKANAN Kawasan tropika perikanan sepanjang tahun,pembiakan plankton dan pembentukan terubu karang. Kawasan sejuk perikanan mengikut musim dan laut beku.

PEMBALAKAN Kawasan tropika pembalakan sepanjang tahun,tumbesaran hutan banyak. Kawasan bermusim pembalakan dimusim sejuk.

PELANCONGAN Kawasan tropika pelancongan sepanjang tahun. Menarik pelancong dari negara bermusim. Kawasan bermusim menarik pelancong dari negara tropika.

PENTERNAKAN Kawasan tropika sepanjang tahun. Kawasan bermusim penternakan mengikut musim. Musim panas dilepaskan dan musim sejuk dikandang.

PERINDUSTRIAN Kawasan tropika. (Industri kecil dan sederhana – Contoh: Industri pengeringan ikan, batik, kraf tangan). Kawasan bermusim perindustrian mengikut musim.

NSNJ 2009© KHS Terbilang 2010

Modul P&P 942/1 – Tema 1 : Sistem Bumi

NSNJ 2009© KHS Terbilang 2010

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful