OLIMPIADA DE LIMBĂ, COMUNICARE ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ etapa judeţeană, 23 februarie 2013 Clasa a V-a • Toate subiectele sunt obligatorii.

• Timp de lucru: 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. Total: 120 de puncte Citeşte, cu atenţie, următoarele texte şi răspunde corect tuturor cerinţelor formulate în sarcinile de lucru: A. Omida era foarte nemulţumită de înfăţişarea B. A fost odată ca niciodată un căluţ. El sa. De fiecare dată când îşi oglindea trupul păros trăia într-o pădure mare, verde şi în picăturile de rouă de pe frunze, o cuprindea un frumoasă, plină de animale, de frunze şi sentiment de dezgust faţă de propria sa persoană. de flori, de zgomote, de mirosuri şi de Îi venea să plângă de ciudă. „Cât mi-aş dori sa freamăt. Căluţul era vioi, ba chiar prea vifiu frumoasă!”, oftă ea oi. Toată ziua alerga, bătea din copite, ne- Nu mă înţelege greşit! Nu vreau să arăt ca Miss cheza şi nu dormea aproape niciodată. Livada, i se confesa ea singurului său prieten, un Degeaba ieşea luna printre nori, degeaba bătrân gândac-de-Colorado. Vreau doar să arăt se oprea vântul şi freamătul frunzelor din altfel! Să nu mai fiu nevoită să mă târâi cu corpul copaci, degeaba se culcau toate animalele acesta al meu diform, să fiu mai suplă, să am din pădure. Căluţul nici nu băga de oareşice forme şi un colorit atractiv, să… seamă. El alerga fericit, necheza vesel şi - M-am săturat! În fiecare zi îmi spui aceleaşi scula din somn toată pădurea. De aceea i lucruri, i-o reteză gândacul. Altceva nu mai s-a spus Zglobiuţ. contează pentru tine pe lume decât frumuseţea? Cu toate că în pădure toată lumea îl - Nimeni nu mă înţelege! suspină omida. Dacă ai iubea, Zglobiuţ trebuia potolit. Animalele fi în locul meu… aveau nevoie de odihnă, puii lor aveau Gândacului-de-Colorado i se făcu milă de ea. nevoie de somn, ca să crească, iar bătrânii Mai ales în momentele în care se întrista, era, pădurii aveau nevoie de linişte, ca să într-adevăr, dizgraţioasă şi urâtă. poată lua hotărâri importante. De aceea, - De ce nu-ţi faci o operaţie estetică? i-a propus într-o zi, animalele pădurii s-au aşezat la gândacul. sfat. Omidei nu-i trecuse prin cap o - Ce ne facem cu Zglobiuţ?, se întrebară asemenea idee. ele. - Unde? Când? Cât mă costă? a sărit ea în sus - Să-l legăm de un copac, spuse vulpea entuziasmată. cea vicleană. - Am auzit că păianjenul cu cruce este cel mai - O să rupă pomul şi n-o să rezolvăm bun chirurg din livadă, a lămurit-o gândacul. El nimic, zise veveriţa. Iar eu nu o să am i-a „aranjat” aripile buburuzei, l-a ajutat pe bonunde să mă mai sui. dar să slăbească şi a despărţit două Vaca-Dom- Să-l trimitem în altă pădure, spuse nului care rămăseseră lipite. Habar n-am cât te cârtiţa. Aşa n-o să-mi mai strice nimeni costă, dar poţi măcar să-ţi faci o programare la muşuroaiele. doctor. - Asta nu, nechezară ceilalţi căluţi. Dacă e Omida însă nu s-a grăbit să se programeze la vorba pe-aşa, plecăm toţi şi n-o să mai cabinetul păianjenului, căci voia să afle mai mul- tundă nimeni iarba din poieni. te amănunte despre acest chirurg faimos. - Da-ţi-mi-l mie, să-l mănânc, spuse lupul. - E scump…, dar merită! I-a spus buburuza, dând Eu mă aleg cu o masă bună, iar voi o scochet din elitrele sale nou-nouţe, roşii cu picăţe- aveţi linişte.

Scrierea despre textul literar (25 de puncte) Redactează o compunere de 10-15 rânduri în care să prezinţi două particularităţi ale textului literar ( operei literare ). nu vă lăsam să-i faceţi aşa ceva. Transcrie. (Cristina Grecu. 6 puncte 10 puncte b. din fiecare text. Scrie câte un sinonim potrivit pentru următoarele cuvinte din textele citate: înfăţişare.Dar parcă aşa erau şi înainte! Tu dintotdeauna ai fost frumoasă! . faimos. Adică tu vrei să spui că am făcut economii un an întreg pentru operaţie şi că arăt la fel ca înainte? Chiar nu vezi diferenţa?! Atunci. secvenţe din ambele texte propuse. SUBIECTUL al II-lea – Practica raţională şi funcţională a limbii -10 puncte Construieşte un dialog de 8-10 replici între omida din textul A şi un copil pe tema frumuseţii. Zglobiuţ este prietenul nostru. din textul A. 5 puncte REDACTARE (pentru ambele compuneri – b şi c: 14 puncte) . 4 greşeli – 1p. Metamorfoza) . Transcrie. 8 puncte .le negre. Precizează valorile morfologice respective.utilizarea narațiunii şi a dialogului ca moduri de expunere. 5 puncte .respectarea etapelor acţiunii. în care să prezinţi o întâmplare ai cărei eroi să fie o omidă şi un căluţ. Uită-te puţin ce uşoare sunt aripile mele ce culori intense au elitrele! Omida pipăi neîncrezătoare aripile buburuzei. ia mai lasă-mă în pace! (Adina Popescu. Zglobiuţ) SUBIECTUL I . Identifică două trăsături ale naraţiunii existente în ambele fragmente. c. hotărâri. coerenţa textului – 2p. punctuaţia şi aşezarea în pagină – 2p.Vai. vai. Înţelegerea textului (16 puncte) 1. 6 puncte 2. precizând felul lor. scrie o compunere de 15-20 de rânduri.unitatea compoziţiei – 2p. 2-3 greşeli – 2 p. vei avea în vedere următoarele repere: .Lectura . 5 puncte . utilizând pentru exemplificare.folosirea unui registru stilistic adecvat. primele trei cuvinte care conţin diftongi. 6 puncte 3. Pentru a obține punctajul maxim. două forme verbale în care verbul a avea să aibă valori morfologice diferite. 5 puncte . registrul de comunicare. peste 4 greşeli – 0p). Scrierea imaginativă (25 de puncte) Valorificând mesajul fiecăruia dintre cele două texte date. SUBIECTUL al III-lea – Elemente de construcţia comunicării -20 de puncte 1. 5 puncte . săriră iepuraşii cu urechile ciulite. Transcrie câte două figuri de stil din ambele texte.80 de puncte a. .propunerea unui titlu sugestiv pentru compunerea ta.introducerea în acţiune a celor două personaje.Nu-i adevărat! se burzului buburuza. ortografie – 3p (0-1 greşeli – 3p. stilul şi vocabularul – 3p. 2. iar din textul B două structuri în care verbul a fi să aibă valori morfologice diferite. creativitate şi originalitate – 2p.

) 6 puncte 2. creativitate şi originalitate – 2p. + 2 p.unitatea compoziţiei – 2p. registrul de comunicare. Susţinerea argumentelor cu exemple din textele suport – 8p / susţinerea parţială cu exemple din textele suport – 4p / încercare de susţinere a argumentelor cu exemple – 2p / omiterea cerinţei – 0p. c. Înţelegerea textului (16 puncte) 1. nelegarea secvenţelor în mod logic – 3p. . stilul şi vocabularul – 3p. Scriere despre textul literar (25 de puncte) Precizarea a două argumente care să justifice că textele sunt literare ( crearea unui univers imaginar.OLIMPIADA DE LIMBĂ. corect din punct de vedere al conţinutului în care sunt incluse etapele acţiunii în ordine cronologică/logică – 5p / text coerent. pentru precizarea figurilor de stil: 3 p. peste patru greşeli – 0p). 5 puncte Introducerea în acţiune a celor două personaje-5p /introducerea în acţiune numai a unui personaj . fără respectarea etapelor acţiunii – 1p. 2-3 greşeli – 2p. Pentru transcrierea celor două figuri de stil: 2 p.b şi c : 14 puncte) . ortografie – 3p (0-1 greşeli – 3p. Scriere imaginativă (25 de puncte) Propunerea unui titlu sugestiv – 5p / titlu parţial sugestiv – 3p / titlu banal – 1p. 5 puncte Text coerent. Construirea logică a textului. 5 puncte Împletirea armonioasă a celor două moduri de expunere. punctuaţia şi aşezarea în pagină – 2p. coerenţa textului – 2p. (3 p. 5 puncte Redactare (pentru ambele compuneri . COMUNICARE ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ ETAPA JUDEŢEANĂ 23 februarie 2013 CLASA a V-a BAREM DE CORECTARE ŞI DE NOTARE LECTURA– 80 DE PUNCTE I. corect din punct de vedere al conţinutului în care sunt incluse două etape ale acţiunii în ordine cronologică/logică – 3p / text incoerent. etc. limbajul expresiv. 4 greşeli – 1p. transmiterea sentimentelor. naraţiunea şi dialogul – 5p / utilizarea unui singur mod de expunere – 2p. Stil adecvat – 3p / stil parţial adecvat – 1p.) – 8p / precizarea unui argument care să justifice că textele sunt literare – 4p / încercarea de precizare a unui argument – 2p / omiterea cerinţei – 0p.2p 5 puncte Utilizarea unui registru stilistic adecvat – 5p / stil parţial adecvat – 3p / încercare de utilizare a unui registru stilistic adecvat – 1p. 10 puncte b. + 3 p. cu respectarea părţilor unei compuneri – 6p / nerespectarea părţilor compunerii.. + 3 p. Precizarea a două trăsături specifice naraţiunii existente în ambele fragmente.

SUBIECTUL al II – lea . pe tema frumuseţii – 4p / respectarea parţială a structurii dialogului – 2p. 3. pentru transcrierea corectă a celor 4 verbe indicate . pentru precizarea corectă a valorii morfologice. în conformitate cu cerinţele – 4p / construirea parţial adecvată a replicilor – 2p. SUBIECTUL al III – lea .Câte 1p. Punctaj total: 120 de puncte. pentru notarea sinonimelor potrivite : 3x2p 6 puncte. 6x1p 6 puncte 2.Practica raţională şi funcţională a limbii – 10 puncte Respectarea structurii dialogului.4x1p. Construirea adecvată a replicilor. pentru transcrierea cuvintelor care conţin diftongi din fiecare text.4x1p 8 puncte Se acordă 10 puncte din oficiu. câte 1p. . Câte 1p. Respectarea numărului de replici – 2p / mai puţine replici decât cele cerute – 1p. .Elemente de construcţie a comunicării – 20 de puncte 1. Câte 2p.

te amănunte despre acest chirurg faimos. 23 februarie 2013 Clasa a V-a • Toate subiectele sunt obligatorii. de frunze şi sentiment de dezgust faţă de propria sa persoană. ca să într-adevăr. iar bătrânii Mai ales în momentele în care se întrista. se întrebară asemenea idee.OLIMPIADA DE LIMBĂ. cu atenţie. un Degeaba ieşea luna printre nori. ne. dar să slăbească şi a despărţit două Vaca-Dom. Habar n-am cât te cârtiţa. plecăm toţi şi n-o să mai cabinetul păianjenului. zise veveriţa. De aceea. de zgomote.Să-l trimitem în altă pădure.Asta nu. doctor. l-a ajutat pe bonunde să mă mai sui. Altceva nu mai s-a spus Zglobiuţ. oftă ea oi. să fiu mai suplă. dizgraţioasă şi urâtă. . „Cât mi-aş dori sa freamăt. degeaba se culcau toate animalele acesta al meu diform. nechezară ceilalţi căluţi. căci voia să afle mai mul. Iar eu nu o să am i-a „aranjat” aripile buburuzei. poată lua hotărâri importante. A fost odată ca niciodată un căluţ. nevoie de somn. Dacă e Omida însă nu s-a grăbit să se programeze la vorba pe-aşa. dând Eu mă aleg cu o masă bună.De ce nu-ţi faci o operaţie estetică? i-a propus într-o zi. să-l mănânc. iar voi o scochet din elitrele sale nou-nouţe. Livada. . de flori. Aşa n-o să-mi mai strice nimeni costă. spuse vulpea entuziasmată. i se confesa ea singurului său prieten. să am din pădure.Nimeni nu mă înţelege! suspină omida. Dacă ai iubea. plină de animale. cea vicleană. De aceea i lucruri. spuse nului care rămăseseră lipite.aveţi linişte. pădurii aveau nevoie de linişte. dar merită! I-a spus buburuza. Animalele fi în locul meu… aveau nevoie de odihnă. . COMUNICARE ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ etapa judeţeană. să… seamă. El nimic. roşii cu picăţe. verde şi în picăturile de rouă de pe frunze. degeaba bătrân gândac-de-Colorado. • Timp de lucru: 3 ore. puii lor aveau Gândacului-de-Colorado i se făcu milă de ea.Am auzit că păianjenul cu cruce este cel mai . Se acordă 10 puncte din oficiu.Ce ne facem cu Zglobiuţ?. . Căluţul nici nu băga de oareşice forme şi un colorit atractiv. ele. necheza vesel şi . Zglobiuţ trebuia potolit. dar poţi măcar să-ţi faci o programare la muşuroaiele. Total: 120 de puncte Citeşte. .E scump…. următoarele texte şi răspunde corect tuturor cerinţelor formulate în sarcinile de lucru: A. Omida era foarte nemulţumită de înfăţişarea B.Da-ţi-mi-l mie. bătea din copite. de mirosuri şi de Îi venea să plângă de ciudă. o cuprindea un frumoasă. . El alerga fericit. sfat. ca să crească.O să rupă pomul şi n-o să rezolvăm bun chirurg din livadă. era.Să-l legăm de un copac.Nu mă înţelege greşit! Nu vreau să arăt ca Miss cheza şi nu dormea aproape niciodată. a lămurit-o gândacul. Vreau doar să arăt se oprea vântul şi freamătul frunzelor din altfel! Să nu mai fiu nevoită să mă târâi cu corpul copaci. spuse lupul.Unde? Când? Cât mă costă? a sărit ea în sus . Omidei nu-i trecuse prin cap o . animalele pădurii s-au aşezat la gândacul. . i-o reteză gândacul.tundă nimeni iarba din poieni. Toată ziua alerga.M-am săturat! În fiecare zi îmi spui aceleaşi scula din somn toată pădurea. De fiecare dată când îşi oglindea trupul păros trăia într-o pădure mare. contează pentru tine pe lume decât frumuseţea? Cu toate că în pădure toată lumea îl . Căluţul era vioi. El sa. ba chiar prea vifiu frumoasă!”.

creativitate şi originalitate – 2p. 6 puncte 2. coerenţa textului – 2p.utilizarea narațiunii şi a dialogului ca moduri de expunere. în care să prezinţi o întâmplare ai cărei eroi să fie o omidă şi un căluţ. utilizând pentru exemplificare. . Zglobiuţ) SUBIECTUL I . 5 puncte REDACTARE (pentru ambele compuneri – b şi c: 14 puncte) . Scrie câte un sinonim potrivit pentru următoarele cuvinte din textele citate: înfăţişare. punctuaţia şi aşezarea în pagină – 2p. Transcrie. 2-3 greşeli – 2 p.respectarea etapelor acţiunii.introducerea în acţiune a celor două personaje. c. 5 puncte . Scrierea despre textul literar (25 de puncte) Redactează o compunere de 10-15 rânduri în care să prezinţi două particularităţi ale textului literar ( operei literare ). precizând felul lor. din textul A. 5 puncte .Vai. vai. Transcrie câte două figuri de stil din ambele texte. Scrierea imaginativă (25 de puncte) Valorificând mesajul fiecăruia dintre cele două texte date. faimos. 5 puncte . iar din textul B două structuri în care verbul a fi să aibă valori morfologice diferite. SUBIECTUL al II-lea – Practica raţională şi funcţională a limbii -10 puncte Construieşte un dialog de 8-10 replici între omida din textul A şi un copil pe tema frumuseţii.Nu-i adevărat! se burzului buburuza. Identifică două trăsături ale naraţiunii existente în ambele fragmente. Adică tu vrei să spui că am făcut economii un an întreg pentru operaţie şi că arăt la fel ca înainte? Chiar nu vezi diferenţa?! Atunci. Transcrie.le negre. 8 puncte . SUBIECTUL al III-lea – Elemente de construcţia comunicării -20 de puncte 1. două forme verbale în care verbul a avea să aibă valori morfologice diferite. (Cristina Grecu. stilul şi vocabularul – 3p. 5 puncte . ortografie – 3p (0-1 greşeli – 3p. din fiecare text. 2. vei avea în vedere următoarele repere: . Pentru a obține punctajul maxim. Uită-te puţin ce uşoare sunt aripile mele ce culori intense au elitrele! Omida pipăi neîncrezătoare aripile buburuzei.80 de puncte a. nu vă lăsam să-i faceţi aşa ceva. 4 greşeli – 1p. peste 4 greşeli – 0p).Lectura . Precizează valorile morfologice respective. săriră iepuraşii cu urechile ciulite. 6 puncte 3. hotărâri.unitatea compoziţiei – 2p.folosirea unui registru stilistic adecvat. Metamorfoza) . Zglobiuţ este prietenul nostru. registrul de comunicare.propunerea unui titlu sugestiv pentru compunerea ta. primele trei cuvinte care conţin diftongi. ia mai lasă-mă în pace! (Adina Popescu. secvenţe din ambele texte propuse. 6 puncte 10 puncte b. scrie o compunere de 15-20 de rânduri. Înţelegerea textului (16 puncte) 1.Dar parcă aşa erau şi înainte! Tu dintotdeauna ai fost frumoasă! .

COMUNICARE ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ ETAPA JUDEŢEANĂ 23 februarie 2013 CLASA a V-a BAREM DE CORECTARE ŞI DE NOTARE LECTURA– 80 DE PUNCTE I. transmiterea sentimentelor.unitatea compoziţiei – 2p. + 3 p. 2-3 greşeli – 2p. limbajul expresiv. registrul de comunicare. ortografie – 3p (0-1 greşeli – 3p. Stil adecvat – 3p / stil parţial adecvat – 1p. peste patru greşeli – 0p).b şi c : 14 puncte) . nelegarea secvenţelor în mod logic – 3p. 5 puncte Introducerea în acţiune a celor două personaje-5p /introducerea în acţiune numai a unui personaj . coerenţa textului – 2p. + 3 p. creativitate şi originalitate – 2p. Înţelegerea textului (16 puncte) 1. c.OLIMPIADA DE LIMBĂ. pentru precizarea figurilor de stil: 3 p.. corect din punct de vedere al conţinutului în care sunt incluse două etape ale acţiunii în ordine cronologică/logică – 3p / text incoerent. 5 puncte Împletirea armonioasă a celor două moduri de expunere. Susţinerea argumentelor cu exemple din textele suport – 8p / susţinerea parţială cu exemple din textele suport – 4p / încercare de susţinere a argumentelor cu exemple – 2p / omiterea cerinţei – 0p. Scriere imaginativă (25 de puncte) Propunerea unui titlu sugestiv – 5p / titlu parţial sugestiv – 3p / titlu banal – 1p. + 2 p. Construirea logică a textului.) – 8p / precizarea unui argument care să justifice că textele sunt literare – 4p / încercarea de precizare a unui argument – 2p / omiterea cerinţei – 0p.2p 5 puncte Utilizarea unui registru stilistic adecvat – 5p / stil parţial adecvat – 3p / încercare de utilizare a unui registru stilistic adecvat – 1p. ) 6 puncte 2. fără respectarea etapelor acţiunii – 1p. 5 puncte Redactare (pentru ambele compuneri . etc. 5 puncte Text coerent. stilul şi vocabularul – 3p. cu respectarea părţilor unei compuneri – 6p / nerespectarea părţilor compunerii. 4 greşeli – 1p. (3 p. 10 puncte b. naraţiunea şi dialogul – 5p / utilizarea unui singur mod de expunere – 2p. punctuaţia şi aşezarea în pagină – 2p. corect din punct de vedere al conţinutului în care sunt incluse etapele acţiunii în ordine cronologică/logică – 5p / text coerent. . Pentru transcrierea celor două figuri de stil: 2 p. Scriere despre textul literar (25 de puncte) Precizarea a două argumente care să justifice că textele sunt literare ( crearea unui univers imaginar. Precizarea a două trăsături specifice naraţiunii existente în ambele fragmente.

Câte 1p. pe tema frumuseţii – 4p / respectarea parţială a structurii dialogului – 2p. câte 1p.4x1p 8 puncte Se acordă 10 puncte din oficiu. . 6x1p 6 puncte 2. Respectarea numărului de replici – 2p / mai puţine replici decât cele cerute – 1p. . pentru transcrierea corectă a celor 4 verbe indicate . 3. pentru transcrierea cuvintelor care conţin diftongi din fiecare text.4x1p. Punctaj total: 120 de puncte. pentru precizarea corectă a valorii morfologice. în conformitate cu cerinţele – 4p / construirea parţial adecvată a replicilor – 2p. SUBIECTUL al III – lea .Elemente de construcţie a comunicării – 20 de puncte 1.SUBIECTUL al II – lea .Practica raţională şi funcţională a limbii – 10 puncte Respectarea structurii dialogului. Câte 1p. Câte 2p. Construirea adecvată a replicilor. pentru notarea sinonimelor potrivite : 3x2p 6 puncte.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful