POZITIA SIEAR LA LISTA REGLEMENTĂRILOR TEHNICE ÎN CONSTRUCŢII ACTUALIZATĂ LA DATA DE 01.10.

2006 Din punctul de vedere al instalatiilor electrice si al automatizarilor intereseaza capitolele XV si XXVIII
1. Situatia actuala XV. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice
XV-1 I 20-2000 Normativ privind protecţia construcţiilor împotriva trăsnetului Elaborator: ICECON S.A. Instrucţiuni tehnice privind autorizarea întreprinderilor care execută, verifică şi predau la beneficiari instalaţii electrice de automatizare, încălzire şi ventilaţie în medii cu pericol de explozie Elaborator: I.C.C.P.D.C Ghid pentru instalaţii electrice cu tensiuni de până la 1000 V c.a. şi 1500 V c.c. Elaborator ICECON S.A. Normativ pentru exploatarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 1000V c.a. şi 1500V c.c. Elaborator: ICECON S.A. Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de iluminat artificial din clădiri Elaborator : U.T.C.B. Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier şi pietonal Elaborator : U.T.C.B. Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la M.L.P.A.T. 48/N/30.06.2 000 B.C. nr. 2/2001 Broşură ICECON Înlocuieşte I 20–1994

XV -2

I 43-1989

I.C.C.P.D.C. 17/26.04. 1989

B.C. nr. 12/1988

XV -3

GP 0522000

M.L.P.A.T. B.C. nr. 3/2001 49/ Broşură N/30.06.2000 ICECON M.L.P.T.L. 1606/02.11.2 001 M.L.P.T.L. 939/02.07.20 02 M.L.P.T.L. 938/02.07.20 02 M.L.P.T.L. 1055/26.07.2 002 B.C. nr. 2/2002 Broşură ICECON

Inlocuieşte I 7/1–1994

XV –4

I 7/2-2001

XV -5

NP 0612002 NP 0622002 NP-I 72002

B.C. nr.10/2003

XV -6

B.C. nr.10/2003 B.C. nr. 1/2003 Înlocuieşte Broşură I 7-1998 ICECON

XV -7

XV -8

I 18/12001

XV-9

I 18/22002

XV-10

NP 0992004

1000V c.a. şi 1500V c.c. Elaborator : ICECON S.A. Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor interioare de curenţi slabi aferente clădirilor civile şi de producţie. Elaborator: I.P.C.T.-S.A. Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice de semnalizare a incendiilor şi a sistemelor de alarmare contra efracţiei din clădiri Elaborator: I.P.C.T.-S.A. Normativ privind proiectarea, executarea, verificarea şi exploatarea instalaţiilor electrice în zone cu pericol de explozie Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinţei de siguranţă în exploatare Elaborator: I.P.C.T.-S.A. Regulament privind metodologia de inventariere a construcţiilor tip clădire din fondul construit existent din punct de vedere al riscului seismic Elaborator: I.P.C.T.-S.A. Protecţia la zgomot.Ghid de proiectare a zonelor urbane din punct de vedere acustic Elaborator: I.N.C.E.R.C. Normativ cadru privind detalierea conţinutului cerinţelor stabilite prin Legea 10/1995 Elaborator: I.N.C.E.R.C. Proceduri pentru atestarea conformităţii produselor destinate construcţiilor la furnizor: ancoraje şi blocaje

M.L.P.T.L. 1617/02.11.2 001

B.C. nr. 12/2002

M.L.P.T.L. 2014/18.12.2 002

B.C.nr.6/2004

Înlocuieşte I 18-1998

MTCT 176/2005

M. Of. , p I , nr. 418 bis/18.05.2005 B.C. nr. 16/2005

XXVIII. Reglementări tehnice privind cerinţele stabilite prin Legea nr. 10/1995
XXVII I-1 NP 0682002 M.L.P.T.L. 1576/02.07.2 002 B.C nr. 13/2003 Inlocuieşte CE 1/1995

XXVII I- 2

RRS 11994

M.L.P.A.T. 30/N/06.10.1 994

B.C. nr. 6/1995

XXVII I- 3

GP 001/01996

M.L.P.A.T. 22/N/03.0419 B.C. nr. 9/1996 .1996 M.L.P.A.T. 222/N/27.09. 2000 M.L.P.A.T. 157/N/06.07. 2000

Înlocuieşte P 116–1987

XXVII I- 4

NC 0011999

B.C. nr. 1/2001 B.C. nr. 1415/2000 Broşură ICECON

XXVII I- 5

PCC 0031999

pentru precomprimarea betonului Elaborator: ICECON S.A. NP 0042003 Normativ pentru proiectarea, executarea, exploatarea, dezafectarea şi postutilizarea staţiilor de distribuţie a carburanţilor la autovehicule Elaborator: I.P.C.T.-S.A. Normativ de proiectare a sălilor aglomerate cu vizitatori.Cerinţele utilizatorilor Elaborator: I.P.C.T.-S.A. Normativ privind igiena compoziţiei aerului în spaţii cu diverse destinaţii, în funcţie de activităţile desfăşurate în regim de iarnăvară Elaborator: I.N.C.E.R.C. Manual privind exemplificări, detalieri şi soluţii de aplicare a prevederilor normativului de siguranţă la foc P 118-99. Elaborator: I.P.C.T.-S.A. Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice activităţilor din domeniul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei Elaborator: INCERTRANS SA Procedură de atestare a staţiilor de producere a agregatelor Elaborator: ICECON S.A. Procedură de atestare a staţiilor de betoane Elaborator: ICECON S.A. Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în construcţii Elaborator: I.P.C. S.A. M.T.C.T. 89/26.01.200 4 Ordin: M.Of. , pI, nr. 95/02.02.2004 Anexa: B.C. nr.21/2004 Broşură IPCT. B.C. nr. 2/1997 Înlocuieşte NP 004-2000

XXVII I-6

XXVII I- 7

NP 0061996

M.L.P.A.T. 85/N/5.12.19 96

XXVII I- 8

NP 0081997

M.L.P.A.T. 6/N/22.01.19 97

B.C. nr. 10/1997

XXVII I- 9

MP 0082000

M.L.P.A.T. 31/N/22.05.2 000

B.C. nr. 8/2001

M.L.P.T.L. 1992/13.12.2 002 M.L.P.A.T. 172/N/11.08. 2000 M.L.P.A.T. 173/N/11.08. 2000 M.L.P.A.T. 9/N/15.03.93

XXVII I-10

NP 0732002

Ordin:M.Of. , p I, nr.1709/17.10.2 002 B.C.nr.4/2003 B.C. nr. 13/2000 Broşură ICECON B.C. nr. 13/2000 Broşură ICECON B.C. nr. 5-67/1993 Înlocuieşte "Normele republicane de protecţie a

XXVII I- 11 XXVII I- 12 XXVII I- 13

PCC 0082000 PCC 0102000

muncii" XXVII I- 14 XXVII I- 15 PCC 0112000 PCC 0122000 M.L.P.A.T. Procedură de atestare a şefilor 175/N/11.08. staţiilor de betoane 2000 Elaborator: ICECON S.A. Procedură de atestare a şefilor staţiilor de producere a agregatelor Elaborator: ICECON S.A. Normativ privind proiectarea şi executarea măsurilor de izolare fonică şi a tratamentelor acustice în clădiri inclusiv instalaţii Elaborator: : I.N.C.E.R.C. Ghid privind procedura de verificare a îmbinărilor sudate la materiale termoplastice (distructive şi nedistructive). Cerinţe de calitate. Elaborator: ICECON S.A. Ghidul primarului şi al consilierilor locali.Soluţii constructive pentru realizarea locuinţelor în mediul rural cu respectarea cerinţelor din legea10/1995 Elaborator PRODOMUS Specificaţie tehnică pentru sisteme de stingere a incendiilor folosind generatoare de aerosoli tip FIREPRO Elaborator: U.T.C.B. Siguranţa la foc. Norme tehnice pentru ignifugarea materialelor şi produselor combustibile din lemn şi textile utilizate în construcţii Elaborator: C.S.Exp.S. pt. Prev. şi Sting. Inc. Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor Elaborator: I.P.C.T.-S.A. Principii generale privind M.L.P.A.T. 174/N/11.08. 2000 B.C. nr. 13/2000 Broşură ICECON B.C. nr. 13/2000 Broşură ICECON B.C. nr. 13/2001

XXVII I-16

NP 0141996

M.L.P.A.T. 23/N/19.02.1 997

XXVII I- 17

GT 0241999

M.L.P.A.T. 20/N/07.04.2 000

Ordin :B.C. nr. 13/2001 Anexa: B.C. 5/2003 Broşură ICECON

XXVII I -18

GE 0401999

M.L.P.A.T. 28/N/07.04.1 999

B.C. nr. 14/1999

XXVII I-19

ST 0402000

M.L.P.A.T. 342/N/19.12. 2000

B.C. nr. 6/2001

XXVII I -20

C 58-1996

M.L.P.A.T. 24/N/03.04. 1996 M.L.P.A.T. 27/N/07.04.1 999 M.L.P.A.T.

B.C. nr. 10/1996

Înlocuieşte C 58–1986

XXVII I -21 XXVII

P118-1999 P 136-

B.C. nr. 7/1999 B.C. nr.

Înlocuieşte P 118–1983

I -22

1995

XXVII I -23

C 253/01994

XXVII I -24

C 253/11994

XXVII I 25

C 3001994

XXVII I -26

GP 0632001

XXVII I -27 XXVII I- 28 XXVII I- 29

GT 0302001 GP 0692002 NP 0712002

metodologia de zonare geotehnică a teritoriului României Elaborator : I.N.C.E.R.C. Instrucţiuni tehnice de proiectare şi executare privind organizarea camerelor curate utilizate în domeniul sănătăţii(spitale, laboratoare şi industria farmaceutică) Elaborator: ELECTROUZIN PROIECT Instrucţiuni tehnice de proiectare şi execuţie a elementelor de construcţii şi de instalaţii pentru camere curate utilizate în domeniul sănătăţii (spitale laboratoare şi industria farmaceutică Elaborator: ELECTROUZIN PROIECT Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora Elaborator: I.P.C. S.A. Ghid pentru proiectarea, executarea şi exploatarea dispozitivelor şi sistemelor de evacuare a fumului şi a gazelor fierbinţi din construcţii, în caz de incendiu Elaborator: I.P.C.T.-S.A. Ghid de evaluare a riscului de incendiu şi a siguranţei la foc la săli aglomerate Elaborator: I.P.C.T.-S.A. Ghid de proiectare pentru instalaţii de stingere a incendiilor cu ceaţă de apă Elaborator : U.T.C.B. Normativ privind proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor speciale privind prevenirea şi stingerea incendiilor

4/N/31.01. 1995

10/1995

M.L.P.A.T. 24/N/25.08.1 994

B.C. nr. 7/1995

M.L.P.A.T. 24/N/25.08.1 994

B.C. nr. 7/1995

M. L.P.A.T. 20/N/11.07.1 994.

B.C. nr. 9/1994 Broşură IPC

M.L.P.T.L. 1615/02.11.2 001

B.C. nr. 6/2002

M.L.P.T.L. 1613/02.11.2 001 M.L.P.T.L. 1056/26.07.2 002 M.L.P.T.L. 1065/30.07.2 002

B.C. nr. 6/2002

B.C. nr. 4/2003

B.C. nr.14/2003

Înlocuieşte PD 196–1989

XXVII I -30

NP 0862005

XXVII I- 31

NP 0792002

XXVII I- 32

GT 0492002

XXVII I -33

GT 0502002

XXVII I -34

NP 0652002

XXVII I -35 XXVII I -36

GP 0552000 NP 0462000

XXVII I-37

GT 0462002

Elaborator : METROUL S.A. Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de stingere a incendiilor Elaborator : UTCB Normativ privind cerinţele de calitate pentru unităţi funcţionale de cazare(camere, garsoniere şi apartamente) din clădiri hoteliere Elaborator : I.N.C.E.R.C. Bucureşti Ghid de evaluare a riscului de incendiu şi a siguranţei la foc pentru clădiri în domeniul sănătăţii Elaborator: I.P.C.T.-S.A. Ghid de evaluare a riscului de incendiu şi a siguranţei la foc pentru cămine de bătrâni şi persoane cu handicap Elaborator: I.P.C.T.-S.A. Normativ privind proiectarea sălilor de sport(unitatea funcţională de bază) din punct de vedere al cerinţelor Legii 10/1995 Elaborator: I.P.C.T.-S.A. Ghid pentru verificarea la foc a elementelor structurale ale construcţiilor din oţel Elaborator :U.P.Timişoara Normativ pentru verificare la foc a elementelor structurale ale construcţiilor din oţel Elaborator :U.P.Timişoara Ghid cuprinzând soluţii cadru de intervenţie (consolidare) pentru asigurarea cerinţelor de rezistenţă şi stabilitate la clădiri de locuit cu S+P+4E executate pe bază de proiecte tip (cu pereţi structurali din beton armat turnat monolit) amplasate în zona seismică A

M.T.C.T. 217/17.02.20 05

M.Of. , p I bis , nr.479/07.06.20 05 B.C. nr. 89/2005

M.L.P.T.L. 1503/09.10.2 002 M.L.P.T.L. 2003/16.12.2 002

B.C. nr. 12/2003

B.C. nr. 1/2004

M.L.P.T.L. 2002/16.12.2 002

B.C. nr. 1/2004

M.L.P.T.L. 1993/13.12.2 002 M.L.P.A.T. 262/N/02.11. 2000 M.L.P.A.T. 263/N/02.11. 2000

B.C. nr. 2/2003

B.C. nr.10/2001

B.C.nr.10/2001

M.L.P.T.L. 1451/3.10.20 02

B.C.nr.1112/2004

XXVII I-38

GT 0452002

XXVII I-39

GT 0472002

XXVII I-40

NP 0662002

XXVII I-41

GT 0582003

XXVII I-42

GT 0592003

XXVII

GT 060-

Elaborator: PRODOMUS Ghid pentru expertizarea tehnică a clădirilor de locuit amplasate în zona seismică A şi stabilirea soluţiilor cadru de intervenţie (consolidare) pentru asigurarea cerinţelor de rezistenţă şi stabilitate executate pe baza proiectelor tip numărul 944 şi 1400, S+P+3 E - panouri mari prefabricate Elaborator: I.P.C.T.-S.A. Ghid pentru expertizarea tehnică a clădirilor de locuit amplasate în zona seismică A şi stabilirea soluţiilor cadru de intervenţie (consolidare) pentru asigurarea cerinţelor de rezistenţă şi stabilitate executate pe baza proiectelor tip T 320, S+P+4 E şi seriile T 836, T 835, S+P+8 E Elaborator : I.N.C.E.R.C. IAŞI Normativ privind proiectarea terenurilor de sport şi stadioanelor din punct de vedere al cerinţelor Legii 10/1995 Elaborator: I.P.C.T.-S.A. · Ghid privind criteriile de performanta ale cerintelor de calitate conform legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, pentru instalatii de ventilare-climatizare Elaborator: I.P.C.T.-S.A. · Ghid privind criteriile de performanta ale cerintelor de calitate conform legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, pentru instalatiile electrice din cladiri” Elaborator: I.P.C.T.-S.A. · Ghid privind criteriile de

M.T.C.T. 1452/3.10.20 02

B.C. nr. 10/2004

M.T.C.T. 1453/3.10.20 02

B.C. nr. 17-18 /2004

M.T.C.T. 1995/13.12.2 002

Ordin : M.Of. , pI, nr.944 /dec.2004 Anexa B.C. nr. 9/2004

Înlocuieşte P 61-1971

M.T.C.T . 902 / 25.11.2003

Ordin: M.O. , p Înlocuieşte I, GT 020-98( nr.867/5.12.200 vol.V) 3 B.C.nr. 22/2004 Ordin: M.O. , p I, Înlocuieşte nr.867/5.12.200 GT 020-98(vol. 3 E) B.C.nr. 22/2004 Ordin: M.O. p I Înlocuieşte

M.T.C.T. 903 / 25.11.2003

M.T.C.T.

I-43

2003

XXVII I-44

IM 0071996

XXVII I -45

PC 0171999

XXVII I -46

GE 0362000

XXVII I-47

PCC 0212000

XXVII I- 48

ST 0262000

XXVII I –49

ST 0272000

performanta ale cerintelor de calitate conform legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, pentru instalatiile de încalzire centrala Elaborator: I.P.C.T.-S.A. Norme specifice de protecţie a muncii pentru lucrări de cofraje, schele, cintre şi eşafodaje în construcţii Elaborator: I.P.C. -S.A. Metodologie si program cadru pentru verificarea automata a cerintei de calitate ,,siguranta la foc" la cladirile inalte. Elaborator: I.P.C.T.-S.A. Ghidul primarilor şi al consilierilor locali privind aplicarea Legii nr.10/1995 la lucrările de pietruire a drumurilor Elaborator: INCERTRANS SA Procedură de inspecţie tehnică a maşinilor şi echipamentelor tehnologice de construcţii aflate în exploatare sau importate la mâna a doua Elaborator: ICECON S.A. Specificaţie tehnică privind cerinţele de performanţă şi proceduri de verificare a calităţii sistemelor elastice antivibratile pentru echipamente înglobate în construcţii Elaborator: ICECON S.A. Specificaţie tehnică privind cerinţele de calitate şi siguranţă în funcţionare a echipamentelor vitale din dotatea construcţiilor supuse acţiunilor dinamice aleatoare Elaborator: ICECON S.A.

901 / 25.11.2003

, GT 020-98(vol. nr. I) 867/5.12.2003 B.C.nr. 22/2004

M.L.P.A.T. 74/N/15.10.1 996

Ordin B.C. nr. 10/1996 Broşură ICSPM Ordin B.C. nr. 9/2000 Broşură IPCT

M.L.P.A.T. 30/N/22.05.2 000

M.L.P.A.T. 32/N/22.05.2 000

Ordin B.C. nr. 9/2000 Broşură INCERTRANS

M.L.P.A.T. 337/N/ 08.12.2000

Broşură ICECON

M.L.P.A.T 159/N/06.07. 2000

Ordin B.C. nr.13/2001 Broşură ICECON

M.L.P.A.T. 156/N/6.07.2 000

Ordin B.C. nr. 13/2001 Broşură ICECON

Ghid de interpretare a cerinţelor esenţiale ale construcţiei în vederea M.T.C.T. XXVII GT 051stabilirii adecvării la o 166/31.01.20 B.C. nr.23/2003 2002 I-50 03 utilizare prevăzută a produselor pentru construcţii Elaborator: PROCEMA S.A. Procedură privind evaluarea performanţelor tehnologice în M.L.P.A.T. vederea atestării tehnice a Broşură XXVII PCC 013170/N/11.08. 2000 maşinilor de fasonat oţel ICECON I-51 2000 beton Elaborator: ICECON S.A. Procedură privind evaluarea performanţelor tehnologice în M.L.P.A.T. Broşură XXVII PCC 014vederea atestării tehnice a a 171/N/11.08. 2000 ICECON I-52 vibratoarelor pentru betoane 2000 Elaborator: ICECON S.A. Procedură privind evaluarea performanţelor tehnologice în M.L.P.A.T. Broşură XXVII PCC 015vederea atestării tehnice a 169/N/11.08. 2000 ICECON I-53 autobetonierelor 2000 Elaborator: ICECON S.A. Ghidul criteriilor de performanţă a cerinţelor de GT 020-98 calitate conform Legii nr. M. Of. , p I , MTCT Volumul S îşi XXVII GT 06310/1995 privind calitatea în nr. 375 2004 173/2005 încetează I-54 construcţii pentru instalaţii bis/04.05.2005 aplicabilitatea sanitare din clădiri Elaborator: I.P.C.T. Normativ pentru proiectarea M. Of. , p I , nr. şi montajul pereţilor cortină 369 pentru satisfacerea cerinţelor MTCT XXVII NP 102bis/03.05.2005 de calitate prevăzute de 2004 170/2005 I-55 B.C. nr.7/2005 Legea nr. 10/1995 Elaborator: U.T.C.B. Au fost subliniate cu galben reglementarile tehnice care intereseaza partea de instalatii electrice si automatizari.

2. Propuneri
1. Propunere pentru scoaterea din valabilitate Instrucţiuni tehnice privind autorizarea întreprinderilor care execută, verifică şi predau la beneficiari instalaţii I.C.C.P.D.C. I 43-1989 electrice de automatizare, încălzire şi ventilaţie în XV -2 17/26.04. 1989 medii cu pericol de explozie Elaborator: I.C.C.P.D.C 2. Propuneri pentru actualizare

Etapa 1 Normativ privind protecţia M.L.P.A.T. B.C. nr. 2/2001 Înlocuieşte construcţiilor împotriva I 20-2000 48/N/30.06.2 Broşură I 20–1994 XV-1 trăsnetului 000 ICECON Elaborator: ICECON S.A. Actualizare si comasare Normativ pentru exploatarea instalaţiilor electrice cu M.L.P.T.L. B.C. nr. 2/2002 XV –4 I 7/2-2001 tensiuni până la 1000V c.a. şi 1606/02.11.2 Broşură 1500V c.c. 001 ICECON Elaborator: ICECON S.A. Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor M.L.P.T.L. B.C. nr. 1/2003 NP-I 7Înlocuieşte electrice cu tensiuni până la 1055/26.07.2 Broşură XV -7 2002 I 7-1998 1000V c.a. şi 1500V c.c. 002 ICECON Elaborator : ICECON S.A. Etapa 2 Ghid pentru instalaţii electrice cu tensiuni de M.L.P.A.T. GP 052-2000 până la 1000 V c.a. şi 1500 V c.c. XV -3 49/ N/30.06.2000 Elaborator ICECON S.A. Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor interioare de curenţi slabi aferente M.L.P.T.L. I 18/1-2001 XV -8 1617/02.11.2001 clădirilor civile şi de producţie. Elaborator: I.P.C.T.-S.A. Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice de semnalizare a M.L.P.T.L. I 18/2-2002 incendiilor şi a sistemelor de alarmare contra XV-9 2014/18.12.2002 efracţiei din clădiri Elaborator: I.P.C.T.-S.A. Ghid privind criteriile de performanta ale M.T.C.T. cerintelor de calitate conform legii nr. 903 / 25.11.2003 10/1995 privind calitatea în constructii, pentru XXVIII-42 GT 059-2003 instalatiile electrice din cladiri” Elaborator: I.P.C.T.-S.A. 3. Propunere titlu nou (Etapa 1) Ghid pentru masurarea consumurilor de energie electrica in cladiri in vederea stabilirii masurilor de crestere a performantelor energetice. - Se ataseaza o expunere referitor la necesitatea realizarii acestui ghid

Presedinte SIEAR, Prof. dr. ing. Constantin Ionescu

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful