Cartonașe pentru inspirație

Participanții generează idei în mod individual pe cartonaşe, apoi le pun pe masă ca să fie folosite drept inspirație de
către ceilalți participanți.

Resurse: hârtie A4 albă,

1. Introduceți activitatea spunând participanților că urmează să genereze individual idei pe subiect.

Timp: 20 minute

2. Prezentați toate elementele pe care urmează să le folosiți
în timpul activității şi etapele pe care le veți parcurge.
Începeți de la primul element și continuați cu următoarele
în secvență logică.

cartonașe albe, pix cu tuș,
markere

Licenţă: deschisă
Nivel de participare:
individual, condusă de
participanţi, structurat
Cuvinte cheie: construirea pe idei, idei divergente,
generare de idei

3. Clarificați informația și răspundeți la toate întrebările înainte de a trece la pasul următor. Este crucial ca participanții
să aibă o înțelegere clară și comună asupra informației
care va face subiectul activității.
4. Pentru mai multă claritate puteți să exemplificați lucrând
împreună cu participanții pe câteva concepte relaţionate
cu elementele de lucru.
5. Puneți un flip chart care să conțină tema și scopul

Faza C

Generarea și organizarea ideilor

54

activității de generare de idei pentru a centra atenția grupului.

cercuite, urmărind instrucţiunile aflate pe
handout.

6. Postați și revizuiți regulile de generare de 10. În timpul generării ideilor, încurajați-i să
idei.
pună cartonaşele care sunt deja scrise pe
masa din mijlocul încăperii, ca inspirație
7. Solicitaţi tuturor participanţilor să se gânpentru colegii lor.
dească în linişte la întrebarea pusă sau
tema de dezbătut. Rugaţi-i să noteze toa- 11. Invitați participanții să citească ideile cote ideile pe o bucată de hârtie. Dacă aveţi
legilor lor puse pe masă și să le folosească
suficient timp alocat stabiliţi un anumit
pentru a genera unele noi care vor fi scrise
număr de idei care trebuie să fie generate,
pe alte cartonaşe și puse de asemenea, pe
între 50 şi 100.
masă.
8. Când participanţii au terminat invitaţi-i să 12. Repetați procesul până când nu mai sunt
aplice regula 80/20 şi să selecteze ideile.
alte idei generate.
Rugaţi-i să se uite peste lista de idei şi să
încercuiască 20% din ele care vor deveni
sursa pentru 80% din rezultatele pe care le
caută.
9. Invitaţi participanţii să ia câteva cartonaşe din setul aflat pe masa de lucru şi să le
folosească pentru a scrie pe ele ideile în-

Faza C

55

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful