You are on page 1of 43

SULIT

NAMA : ___________________________

KELAS : __________________________

JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH

PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2009


EXCEL II

KEMAHIRAN TEKNIKAL 76/1


Kertas 1
1 JAM
Ogos 30 MINIT
2009

1 JAM 30 MINIT

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan

2. Jawab semua soalan

3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat jawapan yang bertanda A, B , C dan D. Bagi
tiap-tiap soalan pilih satu jawapan sahaja. Tandakan semua jawapan anda pada
kertas jawapan objektif yang disediakan.

4. Fikir dengan teliti ketika memilih jawapan anda. Jika anda hendak menukar
sesuatu jawapan, padamkan sehingga bersih tanda yang tidak dikehendaki itu dan
hitamkan pilihan anda yang baru.

_______________________________________________________________________
_
Kertas ini mengandungi 42 halaman bercetak termasuk muka hadapan

76/1
SULIT 2

76/1 © Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sabah


1 Rajah 1 menunjukkan penyambungan elektrik.

Rajah 1
Manakah amalan yang salah dilakukan?
A Menjimatkan elektrik
B Menjimatkan penggunaan soket
C Memasang plag dengan cara yang betul
D Membebankan soket dan membahayakan pengguna

Pengajian dan pengetahuan tentang usaha manusia dalam mencipta sesuatu dengan
menggunakan alat, sumber, teknik dan sistem untuk mengurus kehidupan manusia
selain meluaskan potensi mereka.

2 Antara berikut, manakah yang sesuai dengan definisi di atas?


A Inovasi
B Teknologi
C Pengubahsuaian
D Pembinaan projek

76/1 [ LIHAT SEBELAH ]


SULIT 3

3 Jadual 1 menunjukkan keterangan tentang faktor utama reka bentuk.

Faktor Utama Keterangan


P Mestilah tepat, menarik dan
Rupa Bentuk
mempunyai saiz yang sesuai
Q Menggunakan alat yang
Kaedah Pembinaan
berteknologi tinggi dan mahal
R Dapat digunakan selama-
Ketahanan
lamanya
S Menepati kehendak dan cita
Nilai Komersial
rasa pengeluar

Jadual 1
Keterangan manakah yang benar?
A P
B Q
C R
D S

4 Rajah 2 menunjukkan proses mencantum.

76/1 [ LIHAT SEBELAH ]


SULIT 4

Rajah 2
Apakah X?
A Paku panel
B Penebuk pusat
C Pembenam paku
D Paku kepala rata

5 Rajah 3 menunjukkan bahagian yang hendak di buang.

76/1 [ LIHAT SEBELAH ]


SULIT 5

Rajah 3
X
Antara alatan berikut yang manakah paling sesuai digunakan untuk membuang
bahagian X ?

6 Rajah 4 menunjukkan aktiviti menggergaji.

76/1 [ LIHAT SEBELAH ]


SULIT 6

Rajah 4

Apakah tujuan ibu jari diletakkan pada bahagian X ?

A Memastikan mata gergaji lurus


B Memudahkan kerja menggergaji
C Mempercepatkan kerja menggergaji
D Memandu bilah gergaji di permulaan kerja

7 Jadual 2 menunjukkan kos untuk membuat 100 unit projek reka bentuk.

76/1 [ LIHAT SEBELAH ]


SULIT 7

Butiran Jumlah (RM)


Kos Bahan RM 420.00
Kos upah RM 80.00
Kos overhead RM 50.00
Jadual 2
Hitungkan kos pengeluaran bagi seunit projek reka bentuk itu.
A RM 4.20
B RM 5.50
C RM 42.00
D RM 55.00

8 Rajah 5 menunjukkan sebahagian daripada proses dalam mereka cipta.

PENGENAL PASTIAN
MASALAH

MENGANALISIS
MAKLUMAT

PEMILIHAN IDEA

x
Rajah 5
Apakah langkah kerja di petak X ?
A Perekaan projek
B Membuat jadual kerja
C Perancangan pembinaan projek
D Menyenarai idea penyelesaian masalah
9 Rajah 6 menunjukkan faktor penting dalam pemilihan idea bagi reka cipta .

76/1 [ LIHAT SEBELAH ]


SULIT 8

I - Melayari II - Kepentingan
internet produk

PEMILIHAN
IDEA

IV -
III - Keupayaan Pengetahuan dan
Kendiri Kemahiran

Rajah 6
Antara berikut, manakah faktor yang terlibat dalam pemilihan idea tersebut ?
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

10 Susun langkah-langkah mereka cipta yang betul.


I Pembinaan dan pengujian prototaip
II Perekaan dan pemilihan projek
III Pengenalpastian masalah dan pencetusan idea
IV Pendokumentasian reka cipta
A II, III, I, IV
B III, II, I, IV
C III, IV, II, I
D IV, III, II, I
11 Bilakah pengubahsuaian projek perlu dilakukan?

76/1 [ LIHAT SEBELAH ]


SULIT 9

A Selepas proses pendokumentasian


B Setelah pengujian prototaip dilakukan
C Selepas kemasan dibuat pada prototaip
D Setelah pemasangan dibuat pada semua bahagian

12 Antara berikut, maklumat yang manakah perlu ada dalam pendokumentasian reka
cipta?

I Tajuk projek
II Deskripsi projek
III Latar belakang projek
IV Ulasan guru pembimbing
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

13 Antara peralatan berikut, yang manakah menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga
haba ?
I Seterika
II Kipas angin
III Pengering rambut
IV Mesin gerudi
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

14 Rajah 7 menunjukkan plag 3 pin 13 ampere.

76/1 [ LIHAT SEBELAH ]


SULIT 10

Rajah 7
Apakah warna kabel yang disambungkan pada bahagian bertanda X ?
A Biru
B Hijau
C Hitam
D Perang

15 Rajah 8 menunjukkan wayar jenis PVC berpenebat anyaman benang.

Rajah 8
Antara peralatan elektrik berikut, yang manakah sesuai menggunakan wayar di
atas?
A Televisyen
B Kipas angin
C Cerek elektrik
D Pembesar suara

16 Berikut adalah bacaan meter kilowattjam.

76/1 [ LIHAT SEBELAH ]


SULIT 11

Bacaan meter bulan Jun


3 6 2 7 0 4

Bacaan meter bulan Mei


3 6 1 6 0 2

Kadar tarif domestik

0.218 sen bagi 200 unit pertama


0.258 sen bagi 800 unit berikutnya
0.278 sen bagi setiap unit tambahan

Berdasarkan bacaan meter kWj , berapakah bayaran bil elektrik bulan Jun ?

A RM 278.36
B RM 284.32
C RM 294.36
D RM 306.36

76/1 [ LIHAT SEBELAH ]


SULIT 12

17 Rajah 9 menunjukkan bahagian utama motor arus terus (DC).

Rajah
9

Bahagian manakah akan


berputar apabila bekalan
elektrik disambungkan?

A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

18 Rajah 10 menunjukkan sejenis komponen elektronik.

76/1 [ LIHAT SEBELAH ]


SULIT 13

Rajah 10

Apakah simbol komponen itu?

19 Rajah 11 menunjukkan lukisan skematik projek elektronik.

76/1 [ LIHAT SEBELAH ]


SULIT 14

Rajah 11

Antara berikut manakah bilangan komponen yang betul?

LED Kapasitor Perintang tetap IC Suis mikro


A 1 1 4 1 1
B 2 1 3 1 1
C 1 2 4 1 1
D 2 2 3 1 1

20 Rajah 12 menunjukkan lukisan skematik dan lukisan bergambar projek elektronik.

76/1 [ LIHAT SEBELAH ]


SULIT 15

Rajah 12

Antara berikut pasangan komponen manakah yang sama bagi kedua-dua lukisan
itu?
A P dan J
B Q dan K
C R dan L
D S dan M

21 Jadual 4 menunjukkan kos untuk menghasilkan 100 unit projek elektronik.

Butiran Kos (RM)


Kos bahan 200.50
Kos upah 50.00
Kos overhed 15.50

Jadual 4

Berapakah harga jualan seunit jika peniaga inginkan keuntungan RM2.00 seunit?

A RM 2.66
B RM 4.05
C RM 4.16
D RM 4.66
22 Rajah 13 menunjukkan satu alat tangan.

76/1 [ LIHAT SEBELAH ]


SULIT 16

Rajah 13
Apakah nama alat tangan tersebut?
A Perengkuh paip
B Ragum paip yoke
C Sepana boleh laras
D Pemotong paip beroda

23 Rajah 14 menunjukkan sejenis perangkap.

Rajah 14

Bahagian manakah boleh dibuka untuk tujuan penyenggaraan?

A P
B Q
C R
D S

24 Rajah 15 menunjukkan paksi objek atau pusat bulatan.

76/1 [ LIHAT SEBELAH ]


SULIT 17

Rajah 15
Antara berikut alatan manakah digunakan untuk melukis lukisan itu?
I Sesiku T
II Sesiku set
III Jangka tolok
IV Jangka lukis
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

25 Rajah 16 menunjukkan jenis-jenis garisan dalam lukisan teknik.

76/1 [ LIHAT SEBELAH ]


SULIT 18

R S
Rajah 16
Antara yang berikut, yang manakah garisan tersembunyi?
A P
C Q
B R
D S

26 Rajah 17 menunjukkan pandangan ortografik bagi sebuah objek.

76/1 [ LIHAT SEBELAH ]


SULIT 19

Rajah 17
Antara berikut, yang manakah menunjukkan objek sebenar?
A

27 Rajah 18 menunjukkan penyenggaraan mesin jahit.

76/1 [ LIHAT SEBELAH ]


SULIT 20

Rajah 18
Apakah aktiviti yang ditunjukkan?
A Memeriksa jarum mesin
B Melaraskan jarum mesin
C Menggantikan jarum mesin
D Membersihkan jarum mesin

28 Antara berikut, yang manakah menunjukkan jahitan insang pari ?

76/1 [ LIHAT SEBELAH ]


SULIT 21

29 Antara berikut, faktor manakah yang mempengaruhi perancangan menu?

76/1 [ LIHAT SEBELAH ]


SULIT 22

I Hobi
II Bilangan tetamu
III Sumber makanan
IV Keseimbangan sajian
A I, II, dan III
B I, III dan IV
C I, II, dan IV
D II, III, dan IV

30 Antara berikut, yang manakah contoh hidangan sepinggan lengkap ?


A Kari telur
B Kuih Lapis
C Nasi Goreng
D Pulut Panggang

31 Antara berikut, yang manakah merupakan ruang kerja tempat kediaman?


I Stor
II Garaj
III Dapur
IV Bilik ibadat
A I, II, dan III
B I, II, dan IV
C I, III, dan IV
D II, III, dan IV

32 Rajah 19 menunjukkan susun atur ruang dapur.

76/1 [ LIHAT SEBELAH ]


SULIT 23

Rajah 19
Apakah bentuk susun atur ruang dapur tersebut?
A Bentuk L
B Bentuk I
C Bentuk U
D Bentuk H

33 Rajah 20 menunjukkan keratan batang.

Rajah 20
Mengapakah bahagian pangkal keratan dipotong serong seperti bahagian bertanda
Y?
A Memudahkan keratan ditanam
B Menggalakkan pertumbuhan akar
C Meluaskan permukaan penyerapan air
D Mengukuhkan kedudukan keratan dalam medium
34 Rajah 21 menunjukkan salah satu aktiviti penjagaan anak pokok.

76/1 [ LIHAT SEBELAH ]


SULIT 24

Rajah 21
Apakah aktiviti tersebut?
A Membaja
B Menyiram
C Merumput
D Menggembur

35 Rajah 22 menunjukkan lukisan isometrik sebuah bongkah.

76/1 [ LIHAT SEBELAH ]


SULIT 25

Rajah 22
Antara berikut yang manakah menunjukkan pandangan sisi bagi objek itu?

36 Rajah 23 menunjukkan sebuah prisma.

76/1 [ LIHAT SEBELAH ]


SULIT 26

Rajah 23
Antara berikut, yang manakah lukisan hamparan bagi prisma itu?
A

37 Rajah 24 menunjukkan hamparan bagi satu objek.

76/1 [ LIHAT SEBELAH ]


SULIT 27

Rajah 24

Antara berikut, yang manakah bentuk objek tersebut?

38 Rajah 25 menunjukkan lukisan isometrik sebuah objek.

76/1 [ LIHAT SEBELAH ]


SULIT 28

Rajah 25

Antara berikut, yang manakah lukisan hamparan yang betul bagi objek itu?

39 Rajah 26 menunjukkan litar skematik satu projek.

76/1 [ LIHAT SEBELAH ]


SULIT 29

Rajah 26

Antara berikut pernyataan manakah benar?


I Sambungan litar adalah siri selari
II Jumlah rintangan litar adalah 13 Ω
III Jumlah rintangan litar adalah 28 Ω
IV Voltan yang merentasi perintang 3 Ω dan 5 Ω adalah sama
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

40 Rajah 27 menunjukkan litar skematik untuk satu projek.

76/1 [ LIHAT SEBELAH ]


SULIT 30

Rajah 27

Antara berikut pernyataan manakah benar?


I Sambungan litar adalah selari
II M1 dan M2 tidak menyala jika M3 terputus
III Voltan yang merentasi M1, M2 dan M3 adalah sama
IV Arus yang melalui M1, M2 dan M3 adalah sama
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

41 Rajah 28 menunjukkan pemasangan voltmeter pada suatu litar elektrik.

Rajah 28
Di manakah kedudukan voltmeter yang sesuai?
A W
B X
C Y
D Z

76/1 [ LIHAT SEBELAH ]


SULIT 31

42 Rajah 29 menunjukkan litar bagi papan agihan domestik.

Q
P

Bekalan 240V

R
S

Rajah 29
Bahagian manakah yang memutus litar arus apabila berlaku litar pintas?
A P
B Q
C R
D S

43 Sebuah peti sejuk mempunyai kuasa sebanyak 1800W dan voltan 240V.
Kirakan jumlah arus yang digunakan oleh peti sejuk tersebut.
A 7.5 A
B 2.22 A
C 0.75 A
D 0.13 A

76/1 [ LIHAT SEBELAH ]


SULIT 32

44 Rajah 30 menunjukkan sebuah komponen elektronik.

Rajah 30
Apakah nama komponen itu?
A Buzer
B Geganti
C Suis mikro
D Pembesar suara

45 Antara berikut, komponen elektronik yang manakah boleh membenarkan arus


mengalir dalam satu arah sahaja?

46 Rajah 31 menunjukkan lukisan skematik satu projek elektronik.

76/1 [ LIHAT SEBELAH ]


SULIT 33

Rajah 31
Apakah komponen yang bertanda P dan Q?

P Q

A Mikrofon Transistor PNP

B Buzer Transistor PNP

C Mikrofon Transistor NPN

D Buzer Transistor NPN

47 Rajah 32 menunjukkan lukisan skematik sebuah litar elektronik.

76/1 [ LIHAT SEBELAH ]


SULIT 34

Rajah 32
Antara berikut manakah bilangan komponen yang betul?

Perintang Boleh Perintang Kapasitor Transistor LED LDR


Laras Tetap
A 1 2 1 2 1 1

B 1 1 2 3 1 1

C 2 2 1 2 1 1

D 2 1 2 3 1 1

76/1 [ LIHAT SEBELAH ]


SULIT 35

48 Rajah 33 menunjukkan satu aktiviti dalam penghasilan projek elektronik.

Rajah 33
Apakah tujuan melakukan aktiviti tersebut?
A Mengurangkan oksida pateri
B Membasahkan bit alat pemateri
C Membersihkan bit daripada bahan pateri
D Mengelakkan kaki komponen elektronik daripada terlalu panas

49 Rajah 34 menunjukkan satu jenis gear

Rajah 34

Apakah nama gear tersebut?

76/1 [ LIHAT SEBELAH ]


SULIT 36

A Gear taji (spur gear)


B Gear serong (bevel gear)
C Gear belitan (worm gear)
D Gear rak dan pinan (rack and pinion gear)

50 Rajah 35 merupakan sejenis gear dalam pergerakan mekanikal.

Rajah 35
Pilih padanan yang sesuai dengan jenis gear di atas.
Jenis Gear Alatan
A Gear Serong Gerudi tangan
B Gear Rak dan Pinan Stereng kereta
C Gear Taji Jam tangan
D Gear Heliks Kotak gear kereta

76/1 [ LIHAT SEBELAH ]


SULIT 37

51 Antara berikut, yang manakah menggunakan pergerakan elektromekanikal ?

I II

III IV

A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

76/1 [ LIHAT SEBELAH ]


SULIT 38

52 Rajah 36 di bawah menunjukkan kepala silinder enjin empat lejang.

Rajah 36
Apakah jenis pengikat paling sesuai dipasangkan pada bahagian X ?.

76/1 [ LIHAT SEBELAH ]


SULIT 39

53 Rajah 37 menunjukkan sebuah enjin satu silinder empat lejang.

Rajah 37
Apakah nama bahagian yang berlabel W ?
A Roda tenaga
B Perumah penghembus
C Pembersih udara
D Karburetor

54 Rajah 38 menunjukkan aci engkol enjin satu silinder empat lejang.

Rajah 38
Antara berikut bahagian manakah berfungsi mengimbang dan melicinkan

76/1 [ LIHAT SEBELAH ]


SULIT 40

pergerakan ?
A I
B II
C III
D IV
55 Antara susunan edaran lejang enjin satu selinder empat lejang yang
berikut,manakah mengikut urutan yang betul ?

A B

Lejang
Masukan Lejang
Masukan
I
II
Lejang Lejang
Ekzos Mampatan Lejang Lejang
Ekzos Mampatan
IV II
Lejang I III
Kuasa Lejang
Kuasa
III
IV

C D

Lejang Lejang
Masukan Masukan
IV III
Lejang Lejang Lejang Lejang
Ekzos Mampatan Ekzos Mampatan

III I II IV
Lejang Lejang
Kuasa Kuasa

II I

76/1 [ LIHAT SEBELAH ]


SULIT 41

56 Rajah 39 di bawah menunjukkan sistem penyalaan magneto.


X

Rajah 39
Antara berikut yang manakah menyatakan fungsi bahagian yang bertanda X?
A Mengawal bukaan titik sesentuh
B Menghasilkan arus voltan tinggi
C Mencegah titik sesentuh daripada terbakar
D Mengawal pengeluaran percikan api pada palam pencucuh

57 Rajah 40 menunjukkan keadaan kerosakan palam pencucuh.

Elektrod haus Endapan minyak Penebat retak Endapan karbon

I II III IV
Rajah 40
Manakah keadaan palam pencucuh yang perlu diganti?
A I dan II
B I dan III

76/1 [ LIHAT SEBELAH ]


SULIT 42

C II dan IV
D III dan IV

76/1 [ LIHAT SEBELAH ]


SULIT

Ali ingin menukarkan seekor ikan untuk mendapatkan beras. Ahmad pula ingin
menukarkan beras untuk mendapatkan ikan.

58 Bagaimanakah urusniaga boleh berlaku?

A Mereka tidak perlu modal


B Kemahuan mereka serentak
C Mereka tidak perlu menggunakan wang
D Barangan mereka boleh diperolehi dengan mudah

59 Antara berikut, yang manakah merupakan kelebihan menjadi usahawan


berbanding dengan makan gaji?

I Memperoleh keuntungan besar dengan cepat


II Bebas membuat keputusan
III Berani menanggung risiko
IV Dapat menonjolkan ciri kreatif dan inovatif
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

60 Apakah maklumat yang perlu dicatat pada label barang-barang ?


I Diskaun
II Jenama
III Pengguna
IV Kandungan
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

76/1 SOALAN TAMAT