You are on page 1of 14

Raport tygodniowy

50/2013

Źródłem danych jest system rezerwacyjny MerlinX. Dane zawarte w raporcie bazują na rezerwacjach
dokonanych przez 2214 agentów. Liczba agentów wzrosła o 1,3% w stosunku do ubiegłego roku.
http://www.pzot.pl

http://www.lece.pl

18.12.2013
17.12.2013

http://www.merlinx.pl

Ostatni tydzień – 50/2013, wyjazdy do 31.10.2014
w porównaniu z tygodniem 50 w 2012 r.

Rezerwacje
Rezerwacje

Klienci

110,0%

Klienci

140,0%
120,2%

125,1%

120,0%

93,0%
90,0%

100,0%
80,0%
60,0%

98,9%

100,0%

80,0%
52,8%

55,1%
70,0%

40,0%
60,0%

20,0%
0,0%

Zima

Lato

50,0%

Sprzedaż Zimy rośnie o ponad +50% podczas gdy Lato 2014 jeszcze bardziej przyspiesza ze wzrostem +125%

18.12.2013
17.12.2013

Ostatni tydzień – 50/2013, wyjazdy do 31.10.2014
w porównaniu z tygodniem 50 w 2012 r.

Udział w %

Klienci +/-%

140,0%

118,8%
120,0%
100,0%
80,0%

77,2%

dojazd
własny
6,4%

60,0%
40,0%

samolotem
88,7%

20,0%
0,0%
bus + hotel
-20,0%

samolotem

dojazd własny

bus + hotel
4,9%

-7,8%

Dominują imprezy lotnicze z udziałem 88,7%. Spadek liczby rezerwujących dotknął imprezy z dojazdem własnym

18.12.2013
17.12.2013

Lista przebojów 50-go tygodnia 2013 r.
Kierunek
Antalya
Hurgada
Sharm El Sheikh
Korfu
Bodrum
Teneryfa
Agadir
Heraklion
Rhodos
Marsa Alam
Chania
Kos
Fuerteventura
Zakynthos
Burgas
Funchal
Taba
Dalaman
Monastir
Lanzarote

Cena/rez
8 161
6 275
5 479
7 895
6 645
8 385
6 041
7 854
8 440
5 137
8 975
8 584
7 541
7 309
6 196
6 770
5 975
7 918
6 466
6 936

Cena/osoba
2 739
2 335
2 246
2 789
2 436
3 117
2 666
2 816
2 948
2 178
2 947
3 141
3 135
2 622
2 372
3 077
2 625
2 812
2 630
2 737

2
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

18.12.2013
17.12.2013

Kraj
Grecja
Turcja
Egipt
Hiszpania
Tunezja
Włochy
Maroko
Portugalia
Bułgaria
Cypr

1
Cena/rez.
7 866
7 817
5 748
7 463
5 878
5 153
5 755
7 356
6 242
5 005

3
Cena/osoba Udział%
2 822
19,4%
2 677
16,7%
2 292
15,2%
2 984
11,9%
2 380
3,7%
2 281
3,3%
2 600
3,0%
3 291
2,4%
2 295
2,2%
2 345
1,2%

Udział w sprzedaży tygodnia

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Średnia cena imprezy w roku turystycznym 2013/14
3 600
3 400
3 200
3 000
2 800
2 600
2 400
2 200
2 000
1 800
tydz 43

tydz 44

tydz 45
Antalya

tydz 46
Heraklion

tydz 47
Hurgada

tydz 48

tydz 49

tydz 50

Teneryfa

Wykres obrazuje zmianę średniej ceny imprezy za osobę w rezerwacjach założonych w ostatnich tygodniach,
na przykładzie imprez turystycznych do : Antalya, Heraklion , Hurgada i Teneryfa

18.12.2013
17.12.2013

Średnia cena rezerwacji i cena za osobę w 50. tygodniu
7 866

7 817
7 463

7 356
6 242

5 878

5 748

5 755

5 153

2 822

2 677

Turcja

3 291

2 984
2 292

Grecja

5 005

Egipt

Hiszpania

2 380

2 281

Tunezja

Włochy

Cena/rez.

Cena/osoba

18.12.2013
17.12.2013

2 600

Maroko

Portugalia

2 295

2 345

Bułgaria

Cypr

Ostatnie 4 tygodnie sprzedaży oferty sezonu 2013/14 - klienci
w porównaniu z 4-ma analogicznymi tygodniami w 2012/13 r.

140,0%
124,6%
120,0%
98,9%
100,0%

89,2%
82,2%

80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%
47

48

49

50

Dalszy ciąg serii bardzo silnych tygodniowych wzrostów liczby klientów biur podróży.

18.12.2013
17.12.2013

Trend ostatnich 4-ech tygodni
w porównaniu z 4-ma analogicznymi tygodniami w 2012/13 r.

Klienci +/140,0%
118,7%
120,0%
96,7%
100,0%

80,0%
58,5%

60,0%
40,0%

9,3%

20,0%
0,0%
Samolotem

Bus + hotel

Dojazd własny

Razem

Biura podróży są bliskie podwojenia liczby klientów obsłużonych w ostatnim miesiącu.

18.12.2013
17.12.2013

Tygodniowa sprzedaż na tle poprzedniego roku turystycznego
Rezerwacje wyjazdów T13/14 - T12/13

47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
2013/14

18.12.2013
17.12.2013

2012/13

Skumulowana sprzedaż Zimy 2013/2014
w porównaniu ze sprzedażą Zimy 2012/2013 w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Udział w %

Klienci Zima +/70,4%

Samolotem
69,8%
Bus+hotel
3,5%
31,8%
24,4%

Dojazd
własny
26,6%

5,2%

Samolotem

Bus+hotel

Dojazd własny

Razem

Kolejne tygodnie przynoszą umocnienie wzrostu liczby rezerwacji i liczby klientów rezerwujących Zimę 2013/14

18.12.2013
17.12.2013

Skumulowana sprzedaż Lata 2014
w porównaniu ze sprzedażą Lata 2013 w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Udział w %

Klienci Lato +/163,8%

136,3%

Bus+hotel
5,1%

36,5%

Samolotem

Bus+hotel

Samolotem
88,4%

28,4%

Dojazd własny

Razem

Przedsprzedaż Lata nie zwalnia tempa o czym świadczy trzycyfrowy wzrost liczby klientów 

18.12.2013
17.12.2013

Dojazd
własny
6,5%

Skumulowana sprzedaż wyjazdów 01.11.13 – 31.10.14
w porównaniu ze sprzedażą całego sezonu 2012/13 w analogicznym okresie.

Klienci +/Udział w rynku
53,5%

Razem

Samolotem

Dojazd własny

Bus+hotel
4,2%

70,9%

Dojazd
własny
18,5%

7,9%
Samolotem
77,2%

Bus+hotel

51,8%

Dla roku turystycznego aktualna prognoza przynosi wynik ze wzrostem liczby klientów ponad +53%

18.12.2013
17.12.2013

Najpopularniejsze kraje i kierunki sezonu 2013/14
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Kraj
Hiszpania
Egipt
Grecja
Turcja
Włochy
Tunezja
Maroko
Austria
Portugalia
Kenia
Dominikana
Bułgaria
Cypr
Wyspy Zielonego Przylądka
Chorwacja
Francja
Wenezuela
Tajlandia
Niemcy
Czechy

% 2013
73,4%
6,6%
184,8%
109,2%
-16,2%
248,2%
151,2%
-61,6%
90,3%
41,8%
13,6%
9,1%
16,4%
-4,7%
2,3%
54,5%
++
24,3%
132,3%
-57,7%

Udział %
15,0%
14,3%
10,9%
9,8%
5,6%
2,9%
2,5%
2,1%
1,9%
1,9%
1,5%
1,4%
1,3%
1,1%
0,9%
0,8%
0,7%
0,6%
0,5%
0,5%

18.12.2013
17.12.2013

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Kierunek
Antalya
Hurgada
Sharm El Sheikh
Teneryfa
Fuerteventura
Lanzarote
Marsa Alam
Agadir
Rhodos
Heraklion
Mombasa
Korfu
Bodrum
Zakynthos
Funchal
Gran Canaria
Monastir
Taba
Kos
Burgas

% 2013
193,9%
-6,0%
13,0%
78,7%
76,2%
141,2%
27,8%
171,7%
282,6%
273,9%
43,4%
131,7%
382,2%
109,4%
84,0%
30,1%
284,5%
9,0%
192,8%
202,2%

Szczegółowe raporty dostępne są dla
członków PZOT

Pytania dotyczące danych rynkowych
proszę kierować do pzot@pzot.pl

18.12.2013
17.12.2013

Related Interests