BIZKAIKO EKONOMIA

Hurbilpen
metodologikoa

EKAI Center-en lan esparruaren funtsezko lan ildoa:

a) Europar Batasuna: CCMI, Europar Batzordea

b) OECD

c) Euskal Herria:

.. Eusko Jaurlaritza: Erregio Politika

.. Gipuzkoako Foru Aldundia: Ekonomi Garapena

.. Bizkaiko Foru Aldundia: Euskera eta Politika Ekonomikoa
INNOVATING PUBLIC POLICY

EKAI Center eta Erregio Politika
.. Newsletter : euskerazko bertsioa

.. Euskerazko blogak: Tokiko ekonomia, Berrikuntza
Politika, Euskal Ekonomia, Bizkaiko Ekonomia, Udal
Politikak.

.. Interes handikoa euskeraren aldetik.

.. Gure helburua: Euskera eta azterketa / ikerketa
lotzea.
INNOVATING PUBLIC POLICY

Bizkaiko Foru Aldundiarekiko
elkarlana

 Lotura hori lortzeko, hiru lan esparruak.

a) Bizkaiko ekonomiaren azterketa

b) Bizkaiko eskualdeen ekonomia

c) Bizkaiko udalen ekonomia

Gure helburua: Gure lana interesgarria izatea ez bakarrik
euskeraren hedapenaren aldetik, baizik eta, batez ere,
Bizkaiko ekonomiarako politikak lantzeko.
INNOVATING PUBLIC POLICY

Bizkaiko Foru Aldundiarekiko
elkarlana


Bizkaiko ekonomiaren azterketarako oinarriak ezartzen hasteko:


1. Datu estatistikoak jasotzeko ITURRI NAGUSIAK
identifikatu

2. Diagnostikoak eta estrategiak lantzen hasteko
METODOLOGIA

INNOVATING PUBLIC POLICY

Lehenengo urratsak
.. Azterketa sistematiko gutxi egin dira Bizkaiko Ekonomiaz (beste
herrialdeetan gertatzen dan moduan), estrategia eta politiken
ikuspuntutik

.. Politika Ekonomikorako estrategiak, batez be, EAE mailan landu
dira.

.. Bizkaian, hainbeste plan egin da ekonomia garatzeko, enplegua
sustatzeko, etab.

.. Baina azterketa estrategiko gutxi egin da modu sistematikoan
edo politika ekonomikoa oinarritzekoak.
INNOVATING PUBLIC POLICY

Kontutan hartzeko

INNOVATING PUBLIC POLICY
Bizkaian Garapen Iraunkorrak
izandako bilakaera (2011)
.. Azterketa
estrategikoen
adibidea

INNOVATING PUBLIC POLICY
Bizkaiko Abagune
Ekonomiko eta Fiskala
.. Oso informazio zehatza eta egokia Bizkaiko ekonomiaren koiunturaz

INNOVATING PUBLIC POLICY

Bizkaiko Abagunea
KANPO ESKARIA

INNOVATING PUBLIC POLICY

Bizkaiko Abagunea
ESPORTAZIOAK

INNOVATING PUBLIC POLICY

Bizkaiko Abagunea
INDUSTRIA EKOIZPENA

INNOVATING PUBLIC POLICY

Bizkaiko Abagunea
BPG

INNOVATING PUBLIC POLICY

Observatorio Laboral de Bizkaia
.. UPV - BFA

INNOVATING PUBLIC POLICY

BIZKAILAB: Deusto - BFA

INNOVATING PUBLIC POLICY

Merkataritza Ganbara
.. Abagunea / Koiuntura

INNOVATING PUBLIC POLICY

CEBEK
.. Abagunea / Koiuntura

INNOVATING PUBLIC POLICY

Bizkaiko ekonomiaren
berezitasunak
Euskal Ekonomiaren barneko berezko ezaugarri batzuk:

.. Industrializazio zaharragoa

.. Kontzentrazio geografikoa: Kontzentrazio handia Bilbo
Handian.

.. Enpresa handien pisu handiagoa.

.. Enpresa handi batzuen pisu berezia: Iberdrola, BBVA,
Petronor,…

..

INNOVATING PUBLIC POLICY

Informazio iturri nagusiak
ERAKUNDE PUBLIKOAK ERAKUNDE PRIBATUAK BESTE BATZUK
BFA Merkataritza Ganbara Unibertsitateak
Eusko Jaurlaritza CEBEK Gaindegia
Eustat Sindikatuak BBVA Research
CES-EGB FVEM …
INE. Probintzien estatistika
EUROSTAT. Erregioen
estatistika
… …INNOVATING PUBLIC POLICY
Biztanleria
BIZTANLERIA* EREMU GEOGRAFIKOA
EAE BIZKAIA
2001 2.082.587 1.122.637
2006 2.129.339 1.136.852
2010 2.174.033 1.152.406
2011 2.179.815 1.153.351
* EUSTAT. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako biztanleriaren bilakaera.
Biztanleri Zentsuak, Biztanle Erroldak eta Biztanleriaren Estadistika.INNOVATING PUBLIC POLICY
Biztanleria
2001 2006 2010 2011
2.082.587
2.129.339
2.174.033 2.179.815
1.122.637
1.136.852
1.152.406 1.153.351
53,90% 53,38% 53,00% 52,91%
EAE Bizkaia %INNOVATING PUBLIC POLICY

BPG
Barne Produktu Gordina (BPG), lurralde historikoaren arabera.
Uneko prezioak (milaka euro eta aldakuntza-tasa). 2008-2012(a)
Oinarri urtea 2010
*Aurrerapena
EUSTAT. Kontu Ekonomikoak.
EAE BIZKAIA
Balioa Urte arteko
hazkundea
Balioa
Urte arteko
hazkundea
2008 67.478.054 2,3 34.243.187
2,7
2009 63.988.786 -5,2 32.759.185
-4,3
2010 65.120.174 1,8 33.624.616
2,6
2011 65.684.285 0,9 33.704.780
0,2
2012(a) 64.706.357 -1,5 33.157.471
-1,6INNOVATING PUBLIC POLICY

BPG Bizkaian
Barne Produktu Gordina (BPG), lurralde historikoaren arabera.
Uneko prezioak (milaka euro eta aldakuntza-tasa). 2008-2012(a)
2008 2009 2010 2011
67.478.054
63.988.786
65.120.174
65.684.285
34.243.187
32.759.185
33.624.616 33.704.780
50,74% 51,19% 51,63% 51,31%
EAE Bizkaia %INNOVATING PUBLIC POLICY

BPG per capita Bizkaian
Barne Produktu Gordina (BPG), lurralde historikoaren arabera.
Uneko prezioak (milaka euro eta aldakuntza-tasa). 2008-2012(a)
Oinarri urtea 2010
*Aurrerapena
EUSTAT. Kontu Ekonomikoak.
EAE BIZKAIA
Balioa Urte arteko
hazkundea
Balioa Urte arteko
hazkundea
2008 31.307 1,5 29.835
2,1
2009 29.542 -5,6 28.451
-4,6
2010 29.988 1,5 29.187
2,6
2011 30.161 0,6 29.225
0,1
2012(a) 29.460 -2,3 28.461
-2,6INNOVATING PUBLIC POLICY

BPG sektoreka

Barne Produktu Gordina (BPG) eta bere osagaiak, BIZKAIAn.
Eskaintza eta eskaria. Uneko prezioak (milaka euro). 2008-2012(*)
Oinarri urtea 2010
*Aurrerapena
EUSTAT. Kontu Ekonomikoak.
BIZKAIA 2008 2009 2010 2011 2012(a)
Nekazaritza, abeltzaintza eta
arrantza
174.482 142.176 194.283 214.770
254.576
Industria eta energia 6.781.732 5.554.605 5.806.349 5.802.419
5.436.631
Eraikuntza 3.288.069 2.961.412 2.766.379 2.512.162
2.295.180
Zerbitzuak 20.869.511 21.362.329 21.626.404 22.196.258
22.267.227
BEG, oinarrizko preziotan 31.113.794 30.020.522 30.393.415 30.725.609
30.253.614
Produktuen gaineko zerga
garbiak
3.129.393 2.738.663 3.231.201 2.979.171
2.903.857
BARNE PRODUKTU GORDINA
merkatu-preziotan
34.243.187 32.759.185 33.624.616 33.704.780
33.157.471INNOVATING PUBLIC POLICY

BPG sektoreka Bizkaian
Barne Produktu Gordina (BPG) sektoreka Bizkaian 2012
Nekazaritza
abeltzaintza
eta arrantza
1%
Industria eta
Energia
18%
Eraikuntza
7%
Zerbitzuak
74%INNOVATING PUBLIC POLICY

Lanpostuak sektoreka

Bizkaiko pertsona enplegudunak, A-4 jarduera-adarraren arabera.
2008-2012(a)
Oinarri urtea 2010
*Aurrerapena
EUSTAT. Kontu Ekonomikoak.
2008 2009 2010 2011
2012
Bizkaia 524.743 508.009 503.375 497.066
481.658
Nekazaritza,
abeltzaintza eta
arrantza
8.294 8.218 7.490 6.976
6.646
Industria eta energia 102.454 92.022 89.499 86.402
81.132
Eraikuntza 52.784 48.790 45.433 41.136
35.286
Zerbitzuak 361.211 358.979 360.953 362.552
358.594INNOVATING PUBLIC POLICY

Lanpostuak Bizkaian sektoreka
Bizkaiko pertsona enplegudunak, A-4 jarduera-adarraren arabera 2012
1%
17%
7%
75%
Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantza
Industria eta energia
Eraikuntza
Zerbitzuak


Barne Produktu Gordina (BPG)

2013ko bigarren hiruhilabetean, lurraldeko urtez-urteko BPGa %-1,4 murriztu da.
Lehen hiruhilabetean %-1,7koa izan zen jeitsiera.

Sektoreen bilakaera

Industria-sektoreak jarrera hobea erakutsi du azkenengo hilabeteetan eta
esportazioek hedatze-joera izan dute. Urteko lehenengo zazpi hilabeteetan,
esportazioek 5.091,4 milloi euroko balioa izan dute, 2012an baino %11 gehiago.
Inportazioak ere %8,9 igo dira.

Honek salmenten jarrera positiboa baliatu du. Uztaila eta abuztua bitartean,
enpresen %19ak bere esportazioak gehitu zituen (2012an %14).
INNOVATING PUBLIC POLICY

Ekonomiari begirada orokorra


Kanpoko salmentak gehitu dituzten enpresak %16tik %21era pasa da azken urtean.

2013ko uztaila eta abuztuan, enpresen %55arentzako ekoizpena jeitsi egin da eta
%17arentzako berriz, gehitu. Datu hauen arabera, 5 puntuko hobekuntza dago
2012ko datuekin alderatu ezkero.

Zerbitzuen sektoreak ere berreskuratze arina erakutsi duen arren, moteltze-
sintomak ez dira erabat desagertzen.

Kontsumo pribatuaren beherakada ikusgarria ez da oraindik eten. Bilboko
Merkatal Ganbarak urtero egiten duen inkesta baten arabera, uztaila-abuztua
bitartean komertzioetako salmenten beherakada moteldu den arren, urte osoko
datuak negatiboak dira.

Lan-merkatuaren egoera tamalgarriak eta gastu publikoak behera egiteak barne
eskarian eragin nabarmena izan dute.

INNOVATING PUBLIC POLICY

Ekonomiari begirada orokorra

2013ko lehenengo 9 hilabeteetan, 10.050 langileri eragiten dien 844 enplegu
erregulaziorako espediente ireki dira.

2012an 12.312 langileri eragiten zieten 915 espediente jarri ziren martxan.

Enpresa berriak

1.363 enpresa berri sortu dira 2013 lehenengo 9 hilabeteetan, joan zen urtean baino
gehiago (1.327 epe berdinean).

Langabezia eta lan-merkatuaren egoera

Langabezia tasa %15,9raino iritsi da azken hilabetean kontratuen kopuruak gora
egin duen arren, batez ere aldi baterako kontratuenak.

INE-ren arabera, 97.798 langabetu daude azaroan Bizkaian, aurreko hilabetean
baino 2.285 gutxiago. (%-2,28).
INNOVATING PUBLIC POLICY

Ekonomiari begirada orokorra


Lehen sektorearen pisua gero eta ahulagoa da Bizkaian, bai langile-kopuruaren
aldetik eta bai sortzen duen ekoizpenaren balioaren aldetik ere. Egoera hori
nekazaritzaren eta arrantzaren gaur egungo egoera larriaren erakusle da.

Hori dela eta, praktikan ematen zaion garrantzia gero eta txikiagoa da, kontuan
hartu gabe bere pisua ezin dela neurtu oinarritzat aldagai kuantitatiboak bakarrik
hartuz, hau da, balio erantsi gordinaren bilakaera aztertuz soilik.

Nekazal-zentsua 1989-2009:

INNOVATING PUBLIC POLICY

Lehen sektorea
BIZKAIA 1989 1999 2009
Esplotazio kopurua
12.722 11.093 7.075
Ha.
128.606 134.562 67.524INNOVATING PUBLIC POLICY

Bigarren sektorea

Industriako langile okupatuak EAEn, sexuaren, jardueraren (A38) eta
lurralde historikoaren arabera. 2011-2010-2009. EUSTAT
EAE BIZKAIA
2009 2010 2011 2009 2010 2011
Industria guztira 225.337 218.819 213.405 92.732 90.192 87.196
Gizonak 183.296 177.314 172.548 75.661 73.223 70.657
Emakumeak 42.041 41.505 40.857 17.071 16.969 16.539INNOVATING PUBLIC POLICY

Bigarren sektorea

Pertsona enplegudunak, jarduera industrialaren arabera. 2011-2012 (a)
EUSTAT
2011
INDUSTRIA eta ENERGIA 86.402
Elikagaien industriak, edariak, tabakoa 5.635
Zurgintza, papera eta arte grafikoak 6.308
Kautxu eta plastikoa, beste ez-metalezkoak 8.248
Metalurgia eta produktu metalikoak 29.823
Informatika eta elektronika produktuak 2.091
Materiala eta tresna elektrikoak 5.854
Makineria eta tresneria 4.817
Garraio-materiala 5.974
Altzariak eta beste manufakturak 7.627

Industria sektorearen kasuan, 2013ko azken hilabeteotako aktibitate mailaren
datuek errekuperazio zantzuak daudela erakusten dute, duela urtebeteko datuekin
alderatuz.

Industria Konfidantzaren Adierazleak 2007ko azken hilabeteotako eta 2008ko
lehenengo hilabeteetako balioak berreskuratzen ditu. Eskari eta ekoizpen
aurreikuspenek ere gorako joera egin dute azken hilabeteotan.

Energia elektrikoaren kontsumoa industria sektorean %4,7 hasi zen 2013ko
lehenengo 8 hilabeteetan. Manufakturetan %5,1ekoa izan zen hazkundea eta honen
barruan siderurgiarekin lotutako jarduerek %16,2ko gorakada izan zuten kontsumo
elektrikoan.

Eraikuntza sektoreak aktibitate maila baxua mantentzen du.
INNOVATING PUBLIC POLICY

Industriari begirada


Hiriburuaren inguruan industriaren konzentrazio-maila altua ematen da. Bilboko
ingurunean, Bizkaiko industriak ekoitzitako balioaren %62,6 ematen da.

Datu honi Durangaldeko ekoizpena gehitzen badiogu, guztira %82,2 bi zonalde
hauetan konzentratzen dela esan daiteke. Hortaz, Bilbo-Durango pasabidean
metatzen dira establezimenduen kopuru altuena.

Establezimenduen egoitza nagusiari dagokionean, desberdintasun nabariak daude
eskualdeka: Arratia-Nerbioi edo Lea-Artibain adibidez, egoitza nagusia EAEn duten
establezimenduak %95 dira.

Bizkaian, maila teknologiko altua edo ertain-altua duten enpresen %16,8 kokatzen
da, teknologia aurreratuko industria hiriburuaren inguruan kokatzen delarik. Bilbo
Handian, lau establezimendutatik bat mota honetakoa da.
INNOVATING PUBLIC POLICY

Enpresen egituraINNOVATING PUBLIC POLICY

Industriaren azpi-sektoreak: Metala


Industriaren barnean ematen den konzentrazio sektoriala oso altua da.

Egun, metalaren sektoreak garrantzi nabarmena izaten jarraitzen du Bizkaiko
industrian. 55.000 langile inguru biltzen ditu 1.500 enpresatan.

2010ean esaterako, metalurgiak eta makineria eta ekipoak industriaren Balio
Gordinaren %36,2 osatzen dute (2008an %41).

Metalaren Bizkaiko Federazioak berriki jakinarazi duenez, sektoreko enpresen
%95ari datozen hilabeteetarako eskariak mantendu edo gehitu egin zaizkie.

Europar Batasuneko merkatuekiko menpekotasun handia du sektoreak, baina
badirudi Espainiako merkatua ere zertxobait suspertu dela.

INNOVATING PUBLIC POLICY

Industriaren azpi-sektoreak: Metala
Gure industrian tradizio gehien duen sektorea. Bere barnean aurkitzen dira: Metalurgia y
lehenengo eraldaketa, metalen tratamendu eta errekuperazioa, produktu metalikoak,
garraiorako materialak eta makineria, ekipo eta material elektrikoa.
Sortzen dituen lanpostuen ikuspegitik, Bizkaiko eta orohar EAEko sektore industrial
garrantzitsuena.
Azkenengo urteetan nazioarte mailan ehiakortasuna galdu du: EAEko produkzio-kostu
altuak eta energia elektrikoaren prezioaren ondorioz batez ere.
Siderurgia eta lehenengo eraldaketan, teknologi maila baxua. Teknologia altuko sektoreei
(aeronautika) zuzendutako metalezko produktuen fabrikazioan, teknologia maila ertaina
ematen da.
Eraikuntzarekiko menpekotasun handia duen sektorea, baita metala modu intentsiboan
erabiltzen duten beste sektore batzuekiko ere (automobilgintza, ontzigintza, etab.)INNOVATING PUBLIC POLICY

Industriaren azpi-sektoreak: Metala
Bizkaiko Metaleko Enpresen Federazioak (FVEM) 951 bazkide ditu.
Sektore konkretu bateko enpresariak batzen dituen EAEko erakunde handiena da.
2012ari dagozkion zenbait datu:
Lanpostuak: 55.500
Balio Gordina: 3.050 MM€
Soldatak: 1.750 MM€
Kotizazio sozialak: 473 MM€
Egindako Inbertsioa: 400 MM€INNOVATING PUBLIC POLICY

Industriaren azpi-sektoreak: Automozioa
Tradiziozko industria, batez ere osagaien hornitzailea.
Sektore honen oinarrian, gure lurraldean oso sustraiturik dagoen hezkuntza-
sistemaren egitura eta enpresari-kultura.
Egungo euskal egitura ekonomikoan garrantzi handiko sektorea, 30.000
lanpostu inguru biltzen dituena eta 9.000 milloi €ko fakturazioa duena.
Automobilen ekoizle handiek azken urteotan bultzatutako deslokalizazioak,
eragin nabarmena izan du sektorean.
Teknologia maila altua duten enpresez osatua.
Beste industria batzuekin harreman handia duen sektorea: Metala,
elektronika eta industria kimikoa.INNOVATING PUBLIC POLICY

Energiaren kontsumoa lurraldeka
EAEko barne kontsumo gordina, lurralde historikoetan. (Ktep)
EVE /EEE
EAE BIZKAIA
2004
7.287 3.791
2005
7.697 4.205
2006
7.716 4.191
2007
7.789 4.241
2008
7.871 4.344
2009
7.313 4.068
2010
7.107 3.695
2011
6.550 3.324Eraikuntza-sektoreak berreskuratze ekonomikorako oztopoa izaten jarraitzen du.
Higiezinen krisi gogorrak galera izugarria ekarri dio sektoreari eta ez dago
hobekuntzarako aurreikuspenik.

Lizitazio publikoa %57,3ko jeitsiera izan du urtarrila-abuztua bitartean. Honen
erantzule nagusia, eraikuntzaren beherakada (%-81,9) eta baita obra zibilarena ere
(-%48,2).

Etxebizitzen salerosketa %-4 jeitsi da 2013ko lehenengo 8 hilabeteetan.

2013ko hirugarren hiruhilabeteko datuen arabera, eraikuntzako langile kopurua
25.700ekoa da, 2012an baino 4.700 gutxiago.
INNOVATING PUBLIC POLICY

Eraikuntza
Bizkaiko BPG ERAIKUNTZA %.
2011


EAE: 4.734.564 €
Bizkaia: 2.512.162 €

Iturria: EUSTAT.
INNOVATING PUBLIC POLICY

Eraikuntza
EAE
65%
Bizkaia
35%


2008 urtearekiko, establezimendu kopuruak behera egin du Bizkaian: -11,0 puntu.

Sektoreka, lau establezimendutik hiru zerbitzuak sektorekoa da: %76,7.

Bilbo Handia kontutan hartuta, %79,3 establezimendu zerbitzuetara dedikatzen dira.

Egun, 352.900 langile ditu sektoreak (2012an 337.000 ziren).

Langile kopuruari begiratuta, oro har, Bizkaiko enpresak neurri txikikoak dira:
soldatapeko langilerik ez duten enpresak dira erdiak, eta 5 langile baino gutxiago
dituzten enpresak, 10etik ia 4..

Bizkaiko enpresa egiturari erreparatuz, 5 langile baino gutxiagoko enpresek ehun
ekonomikoaren %89,1 dira.

Tamaina handiko enpresak hiriburuaren inguruan pilatzen dira, bai eta Europako
errepide sare nagusien inguruan.
INNOVATING PUBLIC POLICY

Hirugarren sektorea: zerbitzuak


Eskualde guztien batura %100
Iturria: Gaindegia
INNOVATING PUBLIC POLICY

EstablezimenduakINNOVATING PUBLIC POLICY

Turismoa

Bizkaiko turismo-eskaera etengabe hazi da (sarreretan eta ostatu-gauetan
neurtuta) azken urte hauetan eta esan daiteke Bizkaiko industria turistikoak nahiko
ongi egin diola aurre krisiari.

2013ko lehenengo 9 hilabeteetan %-2,8ko beherakada eman da bidaiarien
kopuruan. Hala ere urtea aurrera joan ahala, datuak hobetuz doaz. Epe honetan
Bizkaiara gerturatu diren bidaiarien %62,4 Espainiatik zetorren (%-6,1).
Atzerritarren kopurua %3,1 gehitu da.
BIZKAIA 2006 2007 2008 2009 2010
Gastu turistik. (Milloiak)
1.459 1.550 1.602 1.558 1.592
Gastu turistikoa %
42,8 43,0 43,2 43,4 43,5
BPG %
4,7 4,6 4,7 4,8 4,8INNOVATING PUBLIC POLICY

Turismoa
Zeharkako sektorea da eta jarduera-adar ugaritan diharduten
enpresak hartzen ditu eraginpean.
Azkenengo urteotan hazkunde handia izan du. Hainbat jarduera
biltzen ditu bere inguruan: Ostatuak, Jatetxeak, Garraioa,
Ondasunak erostea, Aisialdia eta kulturarekin lotutako jarduerak
Lanpostu ugari sortzen ditu eta Bizkaiko BPGan duen ekarpena
garrantzitsua da.
INNOVATING PUBLIC POLICY

Bizkaia NUTS eskualde gisaINNOVATING PUBLIC POLICY

Bizkaia NUTS eskualde gisa

.. Bizkaiaren ekonomiaren diagnosi, helburuak eta estrategiak zehazteko,
funtsezkoak dira erabiltzen diren “erreferentzia edo jarraibide konparatiboak”.

.. Neurri batean, estatistika-politika berri bat behar dugu.

.. Gehiegi erabili dugu:

a) Espainiarekiko konparazioa
b) Europarekiko konparazioa
c) Europako estatuekiko konparazioa

.. Erreferentzia berriak behar ditugu:

a) Europako eskualde garatuenak
b) NUTS eskualdeak

INNOVATING PUBLIC POLICY

Bizkaia NUTS eskualde gisa

ADIBIDE BAT: I+G


Iturria: Eusko Jaurlaritza
3.132
5.448
9.993
13.635
20.030
27.153
29.683
2.430
4.412
7.757
11.354
15.653
20.941
22.946
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2009(a)
G
D
P

p
e
r

c
a
p
i
t
a


Basque Country SpainINNOVATING PUBLIC POLICY

Bizkaia NUTS eskualde gisa

ADIBIDE BAT: I+G


Iturria: Eusko JaurlaritzaINNOVATING PUBLIC POLICY

Bizkaia NUTS eskualde gisaIturria: Eurostat 2009
NUTS 2 ERREGIOAK BPG %
Braunschweig 7,93
Pohjois-Suomi (2006) 6,58
Stuttgart 6,44
Sydsverige 4,73
Oberbayern 4,63
Tübingen 4,55
Östra Mellansverige 4,55
Västsverige 4,32
East of England 4,31
EAE 2,12INNOVATING PUBLIC POLICY

Bizkaia NUTS eskualde gisaESKUALDE
MAILA
GEHIENEZKO
BIZTANLE
KOPURUA
GUTXIENEKO
BIZTANLE
KOPURUA
BIZKAIAREN
KOKAPENA
NUTS 1
7.000.000 3.000.000 Espainiako
“Ipar-ekialde”
(EAE, Nafarroa,
Errioxa, Aragoi)
NUTS 2
3.000.000 800.000 EAE
(ES21)
NUTS 3
800.000 150.000 Bizkaia
(ES212)INNOVATING PUBLIC POLICY

Bizkaia NUTS eskualde gisa


.. NUTS 3 moduan onartuta dago Bizkaia

.. Alderaketa zuzenak, NUTS 3 erregioekin

.. Baina politika ekonomikoa orientatzeko, NUTS 2
erregioen erreferentziak erabili beharko ditugu.

.. Bizkaiko ekonomiaren neurriarengatik, NUTS 2
erregioen erreferentziak baliogarriak izan daitezke

INNOVATING PUBLIC POLICY

Hemendik aurrera
EKINTZAK
A DATU BILKETA ZEHAZTU
B EGOERAREN DIAGNOSTIKO ALDERATUA.NUTS 2 /NUTS 3 ERREGIOEKIN
C AMIA AZTERKETA (Aukera, Mehatxu, Indargune eta Ahuleziak)
D AMIA AZTERKETAREN ONDORIOAK
E ESTRATEGIAK ETA HELBURUAK
F ESKUALDEKAKO ESTRATEGIAK
G UDAL MAILAKO ESTRATEGIAK
INNOVATING PUBLIC POLICY

Hemendik aurrera
EKINTZAK ZABALKUNDEA
A DATU BILKETA ZEHAZTU .. EKAIren boletina eta blogak
B EGOERAREN DIAGNOSTIKO
ALDERATUA.NUTS 2 /NUTS 3 ERREGIOEKIN
.. EKAIren boletina eta blogak

C AMIA AZTERKETA (Aukera, Mehatxu,
Indargune eta Ahuleziak)
.. EKAIren boletina eta blogak
.. Eragileekiko kontraste zuzena
D AMIA AZTERKETAREN ONDORIOAK .. EKAIren boletina eta blogak
.. Eragileekiko kontraste zuzena
E ESTRATEGIAK ETA HELBURUAK .. EKAIren boletina eta blogak
.. Eragileekiko kontraste zuzena
F ESKUALDEKAKO ESTRATEGIAK
G UDAL MAILAKO ESTRATEGIAK
BIZKAIKO EKONOMIA
Hurbilpen
metodologikoa