You are on page 1of 2

Thema Zo anders ...

zo gelijk

ICT-voorstel Om ook thuis in contact te komen met elkaar, elkaar aan het bgin van het nieuwe jaar beter te leren kennen en online op een veilige manier te kunnen communiceren, heeft de leerkracht een eigen sociaal netwerk opgezet waar de leerlingen zich moeten aanmelden en informatie kunnen delen over zichzelf. Het netwerk kan nadien tal van toepassingen krijgen...
http://www.wall.fm/

Eindtermen ICT 1 2 3 4 5 6 7 8

Uit mijn buurt De leerlingen zoeken de oorsprong van de straatnaam van hun eigen straat op, alsook enkele belangrijke straten zoals de straat waarin de school zich bevindt, een hoofdbaan uit de gemeente, ...
nl.wikipedia.org

Katten spinnen Van koe tot koelkast

De leerlingen kiezen hun favoriete boek. In plaats van het te bespreken voor de klas, bespreekt men de auteur van hun lievelingsboek. Op het internet zoeken de leerlingen zoveel mogelijk weetjes rond de auteurs op.
nl.wikipedia.org

Stil en ingetogen Handel en wandel De leerlingen bekijken met het digiboard de verschillende reclameboodschappen en bespreken nadien de waarde ervan.
welovereclame.nl

De leerlingen maken zelf een advertentie of reclamefilmpje.
moviemaker for kids

Ik wou dat ik twee hondjes was ... Jaar uit ... jaar in

De leerlingen gaan op zoek naar poëzie op het internet dat hen aanspreekt. Enigste vereiste is dat het in rijmvorm moet zijn.
poëzie voor kinderen

Anders wonen Sprookjes Kunstig

Presentatie maken rond Paul van Ostaijen; zijn leven, zijn bekendste werken, ....
nl.wikipedia.org Paul Van Ostaijen

Kunstig (vervolg)

De leerlingen zien het gedicht Boum Poukeslag dat werd herwerkt door een theatergezelschap. Nadien maken ze in groep zelf een herwerking van het gedicht, of een ander gedicht van Paul Van Ostaijen.
boem poukeslag

Met hoofd en handen ! Lees lekker (project) De krant De leerlingen bekijken de de online krant Wablieft en lezen de artikels als een opdracht voor begrijpend lezen rond actua. Nadien worden de belangrijkste zaken uit de artikels gehaald.
wablieft.be

De leerlingen gaan in en rond de school op zoek naar nieuws en maken een schoolkrant.
krantenmaken.nl

Schuif eens wat op ! Waterwerk Taalrijk

Deze site verzamelt geluiden zoals ze in verschillende talen weergegeven worden. De klas leert spelenderwijs de betekenis van het woord onomatopee.
bzzzpeek.com

Applaus Zo rijk zijn wij ! En wegwezen !

De leerlingen maken zelf een verhaal bestaande uit rebussen. Nadien worden de rebussen doorgegeven naar de andere groepen.
myrebus.com festisite.nl rebus online