You are on page 1of 2

borst kanker

ongeveer 1 op de 8 vrouwen in Amerika krijgt ergens in haar leven borst kanker. Er wordt gedacht dat borstkanker wordt veroorzaakt door een combinatie van zowel genetische factoren als factoren uit de omgeving van buitenaf. Maar als we via het Darwinisme naar borstkanker kijken dan vormt het een raar verschijnsel. Want volgens de evolutie zouden onze voorouders die een allel voor borstkanker bezaten al gelimineerd moeten zijn aangezien de overlevingskans bij die groep kleiner is. En als borstkanker wordt veroorzaakt door factoren uit de omgeving(milieu) dan zou de mens zich er al op hebben aangepast d.m.v. natuurlijke selectie. Want degenen die er minder vatbaar voor waren hadden ook een grotere kans op overleven. Daarom is het dus erg apart dat borstkanker nog steeds zoveel voorkomt. Hiervoor zijn twee mogelijke verklaringen, namelijk dat: - Borstkanker wordt veroorzaakt door een virus of bacterie. Dit zijn ook levende organisme die evolutionaire veranderingen kunnen ondergaan waardoor we er nooit volledig tegen bestand zullen raken. - Borstkanker een disease of civilization is. Wat inhoud dat het versterkt kan worden door de interactie tussen bepaalde genen of door factoren uit een nieuwe of onbekende omgeving waarmee onze voorouders nooit mee in contact zijn gekomen. Onder muizen komt er een zieke voor die veroorzaak wordt door een virus met de naam, Mouse Mammary Tumor Virus (MMTV). Deze zieke zorgt voor borstkanker bij muizen. De sequentie van dit virus is door wetenschapper vergeleken met normaal tissue van mensen en dat van tissue uit borstkankercellen. Ze zagen toen bij meer dan een 3e van de borstkankercellen een overeenkomst met het MMTV. Terwijl het met het normale tissue in minder dan 2% van de gevallen machete. Vervolgens is er nog een onderzoek gedaan om te kijken of factoren uit de omgeving invloed hebben op de vorming van borstkanker door twee soorten muizen te bestuderen. De Mus domesticus die voorkomt in West-Europa en de Mus musculus die voorkomt in Oost-Europa. Ze wisten dat de Mus domesticus vatbaarder is voor MMTV dan de Mus musculus, dus onderzochten ze of borstkanker dan ook vaker voorkomt in West-Europa dan in Oost-Europa. Dit klopt ook, maar toch wordt dit verband vaak in twijfel getrokken aangezien er nog geen direct verband is gevonden tussen MMTV en borstkanker bij mensen. Een andere hypothese voor het ontstaan van borstkanker heeft te maken met de menstruele cyclus van de vrouw. Er wordt voorspelt dat een continue menstruele cyclus de kans op borstkanker verhoogd. Dus een vrouw heeft een verhoogde kans op borstkanker als ze op jonge leeftijd begint met menstrueren, op late leeftijd pas haar eerste kind krijgt en gedurende een korte periode borstvoeding geeft. Dit heeft te maken met de afgifte van progesteron en oestrogeen die de celdeling van cellen in melkklieren stimuleert. Aangezien er dus vaker celdeling plaatsvind bij een vrouw die vaker menstrueert is de kans dus ook groter dat er een keer een mutatie optreed. Berverly Strassmann heeft hier onderzoek naar gedaan bij de Dogon in Mali. Dit is een stam die nog leven op traditionele wijze en waar het een gebruik is dat vrouwen in aparte hutten slapen als ze menstrueren. Hierdoor kon Beverly van alle vrouwen in de stam de oestrogeen en progesteron levels meten tijdens de menstruatie van de vrouwen in die stam. Ook heeft ze onderzoek gedaan naar het aantal keer dat een vrou van de Dogon gemiddeld menstrueert tijdens haar leven.

Op een gemiddelde dag zit 25% van de volwassen vrouwen binnen de Dogan in haar menstruele cyclus, 15% is zwanger, 30% geeft borstvoeding menstrueert dus niet en de overige 30% is al voorbij de memopauze. Uit deze gegevens schatte Beverly dat de gemiddelde Dogon vrouw 100 keer menstrueert tijdens haar leven. Westerse vrouwen menstrueren daarentegen gemiddeld 300 keer tijdens hun leven. Dus is hun kans op borstkanker ook 3 keer zo hoog naar schatting. Dit komt waarschijnlijk doordat een vrouw evolutionair gezien veel eerder en vaker kinderen krijgt dan dat de moderne vrouw van tegenwoordig dat doet. Evolutionair gezien wordt het hoge percentage borstkanker wat tegenwoordig voorkomt dus veroorzaakt door een nieuwe omgeving. Die ervoor zorgt dat vrouwen veel vaker menstrueren. Er wordt naar een oplossing gezocht voor dit probleem m.b.v. het toedienen van hormonen.