1

APLICAREA ANTROPOMETRIEI ÎN PROIECTAREA ERGONOMICĂ

Una dintre cele mai vechi preocupări ale omului şi ale ştiinţei • Stabilirea dimensiunilor fizi e ale corpului uman • Aplicarea cunoştinţelor în !roie tarea uneltelor şi vestimentaţiei

Im!ortan"a antro!ometriei # metodă de studiu a antropologiei • tehnica măsurării diferitelor părţi ale corpului uman • necesitatea ca datele obţinute s$ r$s!und$ !roblemati ii er%onomi e

Prin i!iile %enerale ale a!li $rii antro!ometriei &n !roie tarea er%onomi $ 1' onsiderarea omului proiectat • proiectarea !un telor de (on "iune între om şi celelalte componente tehnice (maşini, utilaje, tablou de comandă, mobilier) • importanţa trăsăturilor dimensionale şi funcţionale ale omului ! a ordarea !riorit$"ii as!e telor fun "ionale sau o!era"ionale faţă de cele fi"ice • optimi"area corelaţiilor antropometrice între om şi celelalte componente tehnice • operatorul uman trebuie imaginat şi studiat funcţional a !arte inte%rant$ a sistemului

rasa. ale corpului în mişcare • trecerea de la antro!ometria lasi $ la antro!ometria er%onomi $ • măsurători de tip funcţional • dimensiuni dinamice )! unoa*terea *i inter!retarea +ariabilit$"ii dimensiunilor umane în toată diversitatea sa • factorii variabilităţii dimensionale a omului • fa torii de +ariabilitate &n$s ut$ • v#rsta.ndit$ • profesia. alimentaţia.• importanţa rela"iei fun "ional'dinami $ între componentele sistemului proiectat • intensificarea cercetărilor legate de antro!ometria fun "ional$ • problemele omului activ. începe să descrească • statura după somn este mai mare cu • greutatea este mai mică dimineaţa cm . etc% • as!e te di+erse • creşterea corporală în lungime încetea"ă la o anumită v#rstă • statura. poporul • fa torii de +ariabilitate dob. se$ul. după o anumită v#rstă. în general. sănătatea • po"iţia de muncă • îmbrăcămintea. echipamentul.

& • apropierea de pol influenţea"ă creşterea înălţimii • apropierea de ecuator influenţea"ă descreşterea înălţimii • profesia influenţea"ă at#t corporalitatea în ansamblul ei c#t şi dimensiunile anumitor părţi ale corpului • datorită eforturilor ce caracteri"ea"ă profesia .! asi%urarea *i indi area toleran"elor s!a"iale admise pentru oameni şi echipamente • condiţiile specifice în care se desfăşoară munca • în ondi"ii de stres amplitudinea mişcărilor este mai mare • lăţimea şoldurilor şi ad#ncimea abdomenului sunt mai mari în po"iţia şe"#nd • modificările voluntare ale dimensiunilor corpului • profun"imea abdominală sau a toracelui în inspiraţie şi e$piraţie pot permite acomodarea în spaţiul de muncă • pentru unele dimensiuni un centimetru diferenţă poate juca un rol considerabil . de iarnă) • echipamentul de protecţie • creşterea greutăţii corporale • echipamentul de protecţie trebuie să fie specific fiecărei ţări om!let . ! e+aluarea a omod$rii *i !erforman"ei !e omul e /i!at la ma*ina om!let dotat$ • tipul de îmbrăcăminte (de vară.

se"on şi specificul activităţii • importanţa tabelelor s!e iale de sporuri dimensionale care trebuie adăugate corpului nud • dimensiunile antropometrice se referă la corpul nud şi în stare de repaus • 'n a!li area datelor antro!ometri e trebuie avute în vedere trei !rin i!ii de baz$( a ' proiectarea pentru indivi"ii de mărimi e$treme • stabilirea dimensiunilor frontală) b ! proiectarea pentru m$rimi a(ustabile • dimensiuni reglabile ! proiectarea pentru m$rimi medii • c#nd natura echipamentului nu permite dimensiuni reglabile • Cerin"e ne esare &n folosirea datelor antro!ometri e 1 ! %ru!ul uman măsurat trebuie să fie re!rezentati+ ' e*antioanele trebuie să fie destul de mari pentru a asigura e$tinderea re"ultatelor & ' te/ni ile de m$surat să fie specifice scopului urmărit şi standardi"ate ) ! nu întotdeauna datele antropometrice sunt suficiente pentru toate cerinţele proiectării • e$perienţa trebuie să ajute să se deducă din datele e$istente şi alte dimensiuni ne esare riti e (înălţime sau partea .) • trebuie să ţină seama de climă.

desene.* • C. etc% • tipul de îmbrăcăminte • echipamentul de lucru • Prezentarea ergonomice • tabele. grafice.nd se re omand$ utilizarea anumitor dimensiuni ale or!ului trebuie să se preci"e"e( • partea corpului la care se referă • po"iţia de muncă • punctele de început şi de sf#rşit ale dimensiunii indicate • condiţiile concrete de lucru. manechine etc% • folosirea tehnicii electronice de calcul • 0imensiunile %lobale *i !ar"iale ale or!ului omenes ne esare &n er%onomie • sunt date pentru cele două po"iţii frecvente de muncă (ortostatică şi aşe"at) • dimensiunile antropometrice în !ozi"ii dinami e de mun $ • unoa*terea mi* $rilor ma1ime posibile ale diferitelor părţi ale corpului • posibilităţile de deplasare ale diferitelor părţi ale corpului sunt tot at#t de importante ca şi dimensiunile lor datelor antro!ometri e în practica proiectării .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful