Apakah yang dikatakan dengan “pelan kontigensi”?

Rancangan luar jangka kontigensi merupakan langkah pemulihan terhadap bencana/kesilapan Teknikal, serangan virus atau kerosakan bekalan elektrik yang berlaku kepada system computer.

Pelan tindakan luar jangka terbahagi kepada 4 peringkat. Nyatakan 4 peringkat tersebut Peringkat 1: perancangan luar jangka Peringkat 2: pelaksanaan ukuran tindakan luar jangka berdasarkan operasi it.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful