You are on page 1of 60

Op weg naar connectie met de eindgebruiker #vananaloognaardigitaal

Fanship, Conversie en Waarde


(c) 2013 DDMCA/Denis Doeland | All rights reserved | contact: denis.doeland@ddmca.com

Jouw digitale strategie

Begrijpen ... van het internet ...


(c) 2013 Denis Doeland / DDMCA | All Rights Reserved | contact: denis.doeland@ddmca.com

Keten ...

(c) 2013 Denis Doeland | All Rights Reserved | contact: denis.doeland@ddmca.com

APPARATEN

LANDSCHAP

INHOUD

CONNECTIE

INFORMATIE

PC Labtop Smartphone Tablet Phablet TV Console Objecten

Domein App Facebook Google+ Twitter LinkedIn YouTube Soundcloud

Tekst Afbeelding Audio Video

Individuen Groepen Bedrijven Organisaties Merken Verenigingen Clubs

Gestructureerd Semi-gestructureerd Ongestructureerd

Gestructureerd Semi-gestructureerd Ongestructureerd

Individuen Groepen Bedrijven Organisaties Merken Verenigingen Clubs

Tekst Afbeelding Audio Video

Domein App Facebook Google+ Twitter LinkedIn YouTube Soundcloud

PC Labtop Smartphone Tablet Phablet TV Console Objecten

INFORMATIE

CONNECTIE

INHOUD

LANDSCHAP

APPARATEN

(c) 2013 Denis Doeland | All Rights Reserved | contact: denis.doeland@ddmca.com

Ecosysteem ...

(c) 2013 Denis Doeland | All Rights Reserved | contact: denis.doeland@ddmca.com

Internet landschap

! ! ! ! !

Long tail van netwerken 250 a 300 netwerken Verschillende segmenten/functies Geografisch bepaald Aanwezigheid vereist
(c) 2013 Denis Doeland / DDMCA | All Rights Reserved | contact: denis.doeland@ddmca.com

Constatering ...

(c) 2013 Denis Doeland | All Rights Reserved | contact: denis.doeland@ddmca.com

Silos ...

(c) 2013 Denis Doeland | All Rights Reserved | contact: denis.doeland@ddmca.com

Ook silos op het internet ...


(c) 2013 Denis Doeland | All Rights Reserved | contact: denis.doeland@ddmca.com

Silos op het internet

LinkedIn

Twitter

Website aanverwanten

Website

Facebook App

YouTube

Er bestaat geen relatie tussen de verschillende databases binnen het internet Er is niemand die goed inzicht heeft en dagelijks het internet overziet of inzet
.....

Google+

Databases van derden

!
! ! !

Spotify, Rdio, Deezer e.d. Google Music, Amazon Cloud e.d. Andere diensten en netwerken

(c) 2013 Denis Doeland | All Rights Reserved | contact: denis.doeland@ddmca.com

Oplossing ...

(c) 2013 Denis Doeland | All Rights Reserved | contact: denis.doeland@ddmca.com

Orde en structuur

Website

Facebook

Twitter

Google+

Youtube

Website aanverwanten

App

Connectie is de heilige graal Single Sign On zorgt er voor dat alle data van fans kan verwerken
bedrijfswaarde

Databases van derden !


! ! !

Spotify, Rdio, Deezer e.d. Google Music, Amazon Cloud e.d. Andere bronnen

(c) 2013 Denis Doeland | All Rights Reserved | contact: denis.doeland@ddmca.com

! ! ! ! !

WiFi Mobile payments Website App Social Media


(c) 2013 Denis Doeland | All Rights Reserved | contact: denis.doeland@ddmca.com

Waarom?
(c) 2013 Denis Doeland | All Rights Reserved | contact: denis.doeland@ddmca.com

Waarom?
Eindgebruikers willen graag gezien en gehoord worden. Dialoog is hierbij het toverwoord. De eindgebruiker wil als koning behandeld worden. Het maken van de daadwerkelijke connectie en het praten met de eindgebruiker is hetgeen waar het over gaat.
!

De ontwikkeling van het internet en (mobiele) apparaten resulteert in veranderend gedrag en invloed van de doelgroep ten aanzien van bewustzijn en voorkeur.
!

De verregaande digitalisering en de distributie van content heeft een revolutie tot stand gebracht met daaraan (nieuw) gekoppelde business- en waardemodellen.

(c) 2013 Denis Doeland | All Rights Reserved | contact: denis.doeland@ddmca.com

Traditioneel

Distributie = Relatie = Informatie

Digitaal

(c) 2013 Denis Doeland | All Rights Reserved | contact: denis.doeland@ddmca.com

Jij

Jij

or nt en a , z ct ien ( , s GR pr ek P/ en X ,c R on P ta ) ct )

) RP (T ling) en we w rou ou vert rtr nd, Ve (vrie

Push ! (6x EBITDA)

Pull ! (50x EBITDA)

Co

Waardemodel
content - connection - currency

(h

Relatie (CRP)
(relatie, kennis, bekende)

Velen

Connectie ! (20x EBITDA)

Velen
(c) 2013 Denis Doeland in samenwerking met Igor Milder | Alle rechten voorbehouden | contact: denis.doeland@ddmca.com

Ecosysteem Bedrijfswaarde Framework

Categorie
Meer

Rating Bereik Ervaring


Minder

Horen, Zien

GRP

Spreken, Contact

XRP

Volume

Connectie, Kennis, Bekende

Relatie

CRP

Waarde

Vriend, Vertrouweling
Minder
EBITDA multipliers: 1 | 6 | 20 | 50

Vertrouwen

TRP
Meer
Tarieven: 1 GRP = 0,30 | 1 XRP = 3,00 | 1 CRP = 6,00 | 1 TRP = 20,00 (in Euros)

(c) 2013 Denis Doeland in samenwerking met Igor Milder | Alle rechten voorbehouden | contact: denis.doeland@ddmca.com

Waardecreatie ...

Value
in currency

Internal Big Data


Tickets, Merchandise, F&B, Newsletter ...

High

High

High

Structured

External Big Data


Web, Social Media, App ...

Mid

Mid
Unstructured

Mid

Low

Low

Low

Fans
in numbers
(c) 2013 Denis Doeland | All Rights Reserved | contact: denis.doeland@ddmca.com

= 4 Mio Euro potentiele bedrijfswaarde vernietigd ...


(c) 2013 Denis Doeland | All Rights Reserved | contact: denis.doeland@ddmca.com

Hoe?

(c) 2013 Denis Doeland | All Rights Reserved | contact: denis.doeland@ddmca.com

Internet kent 3 pijlers ...


(c) 2013 Denis Doeland | All Rights Reserved | contact: denis.doeland@ddmca.com

Internetstrategie
3 pijlers

! Speelveld ! Vindbaarheid ! Waarde


(c) 2013 Denis Doeland / DDMCA | All Rights Reserved | contact: denis.doeland@ddmca.com

Speelveld

Gehele speelveld is internet Eigen domein Eigen sociale netwerken

Derden domein + sociale netwerken

Wordt in z!n geheel gendexeerd door zoekmachines

(c) 2013 Denis Doeland | All Rights Reserved | contact: denis.doeland@ddmca.com

Wat?

(c) 2013 Denis Doeland | All Rights Reserved | contact: denis.doeland@ddmca.com

Landschap ...

*Graphic by Brian Solis & Jess3


(c) 2013 Denis Doeland | All Rights Reserved | contact: denis.doeland@ddmca.com

Ecosysteem

Eigen domein

Interface

Push & Pull


Apparaten Tijd Locatie
*Graphic by Fred Cavazza

Gebruikers zijn leidend

(c) 2013 Denis Doeland | All Rights Reserved | contact: denis.doeland@ddmca.com

En verder?

(c) 2013 Denis Doeland | All Rights Reserved | contact: denis.doeland@ddmca.com

Leer de eindgebruiker kennen ... Welke eindgebruiker heeft er invloed in het netwerk ...

(c) 2013 Denis Doeland | All Rights Reserved | contact: denis.doeland@ddmca.com

Beinvloeders
less

High! Influencial

Database
less most most

Social
less

Web
Less! Influencial

Medium! Influencial

= influencer
less

(c) 2013 Denis Doeland | All Rights Reserved | contact: denis.doeland@ddmca.com

Wat?

(c) 2013 Denis Doeland | All Rights Reserved | contact: denis.doeland@ddmca.com

Verandering ...

(c) 2013 Denis Doeland | All Rights Reserved | contact: denis.doeland@ddmca.com

Meten = Weten ... Business Intelligence is heilig ...


(c) 2013 Denis Doeland | All Rights Reserved | contact: denis.doeland@ddmca.com

Monitoring

Content

Connections

Activity

Dialogue

Consumption

Revenue

Value

Optimization

Promotion

Customer

Community

Monetization

Impact Topics (buzz)! Related third parties Competitor(s) Event(s) Industries Related topics Activity

Follower(s) Active Fan(s) Consumer(s) Customer(s) Influencer(s) Business Value Segmentation

Overlap Enhanced Segmentation Cross Community

Network value Customer value Community value Upsell/Cross-sell New business models

(c) 2013 Denis Doeland | All Rights Reserved | contact: denis.doeland@ddmca.com

Prestatie-factoren vaststellen (KPI)

Distribution
What channels are you using? How can people reach you? Are you visible?

Interaction
How likely are followers going to engage? Is your message spread around? Do your fans and followers interact with each other?

Influence
How does sentiment change due to the activities? Are your fans and followers satisfied about brand, service or product?

Performance
How many sales and results do you get? What will be the cost of specific interaction?

Internal
What is the output of your team? Hows your team performing?

! ! ! ! ! ! ! !

Followers Fans Connections Mentions Reach Bookmarks Inbound links Subscribers

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Retweets Forwarding Sharing Comments Like or Rate Reviews Contributors Page views Unique visitors Traffic generated Time on site Response time

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Sales revenue Registered users Issues resolved Resolution rate Number of leads Cost of lead Conversion rate Cost of sale Revenue Lifetime value Support cost Share of repeat Transaction value Money in the bank Net profit, etc

! ! ! ! !

Conversation Net Promoter Satisfaction Sentiment Evangelists

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Posts E-books Presentations Videos Photos Updates Tweets Forum posts Marketing budget Staff payroll Development costs

A!performance indicator!or!key performance indicator!(KPI) is an industry jargon for a type of!performance measurement. KPIs are commonly used by an organization to evaluate its success or the success of a particular activity in which it is engaged. Sometimes success is defined in terms of making progress toward strategic goals,!but often, success is simply the repeated achievement of some level of operational goal (for example, zero defects, 10/10 customer satisfaction, etc.).

Because of the need to develop a good understanding of what is important, performance indicator selection is often closely associated with the use of various techniques to assess the present state of the business, and its key activities. These assessments often lead to the identification of potential improvements; and as a consequence, performance indicators are routinely associated with performance improvement initiatives.

(c) 2013 Denis Doeland | All Rights Reserved | contact: denis.doeland@ddmca.com

(c) 2013 Denis Doeland | All Rights Reserved | contact: denis.doeland@ddmca.com

Organisatie opnieuw inrichten ...


(c) 2013 Denis Doeland | All Rights Reserved | contact: denis.doeland@ddmca.com

Project-charter

Committeren

Optimalisatie

Formatie

Implementatie

Middelen

Kick-off

*Graphic inspired by R. ten Hoope


(c) 2013 Denis Doeland | All Rights Reserved | contact: denis.doeland@ddmca.com

Disciplines

Gehele speelveld is internet

Marketing

Creatie

Communicatie

Verkoop

Research

Klant centraal

(c) 2013 Denis Doeland | All Rights Reserved | contact: denis.doeland@ddmca.com

Organisatie

(c) 2013 Denis Doeland | All Rights Reserved | contact: denis.doeland@ddmca.com

Organisatie

Releaseschema is leidend
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 RELEASE

1 WAT WANNEER WIE WAAR

10

11

12

relevantie - consistentie - discipline ! timing ! stakeholders ! umfeld


100

1 jaar
10K 100K

benchmark ieder moment ! begin ! tussentijds ! doelstellingsmoment

Vrienden maken om vrienden te krijgen


(c) 2013 Denis Doeland | All Rights Reserved | contact: denis.doeland@ddmca.com

Samengevat ...

(c) 2013 Denis Doeland | All Rights Reserved | contact: denis.doeland@ddmca.com

Online Reputatie
5 aspecten belangrijk

! ! ! ! !

Website Zoekmachines Blogs / Fora Social Media Content


(c) 2013 Denis Doeland | All Rights Reserved | contact: denis.doeland@ddmca.com

Voor onderweg ...


10 handvaten

! Internet-strategie omvat gehele online domein en gehele organisatie ! Apparaat, platform, locatie en tijd onafhankelijk ! Content = King = Data principe ! Push & Pull (techniek en content) ! Relevantie = Consistentie = Discipline principe ! Vrienden maken om vrienden te krijgen ! Business Intelligence is heilig, connected is key ! Real Time - 24/7/365 ! Juiste mensen op de juiste plek ! Digital Profit Center

(c) 2013 Denis Doeland | All Rights Reserved | contact: denis.doeland@ddmca.com

Wat nu te doen ...

! ! ! !

Bedrijfstrategie Internetstrategie Contentstrategie Releasestrategie


(c) 2013 Denis Doeland | All Rights Reserved | contact: denis.doeland@ddmca.com

Dus ...

(c) 2013 Denis Doeland | All Rights Reserved | contact: denis.doeland@ddmca.com

Doelen en doelstellingen vaststellen ...


(c) 2013 Denis Doeland | All Rights Reserved | contact: denis.doeland@ddmca.com

Een doel is in algemene termen het resultaat dat je daadwerkelijk nastreeft. Voorbeeld: we willen dat het verkeer veilig is. Een doelstelling is het stellen van een meetbare norm die nagestreefd kan worden door voorschriften, controles, etc. Voorbeeld: In deze straat mag je maximaal 50 km per uur rijden (deze doelstelling streeft het eerder vermelde doel van veiligheid na).

(c) 2013 Denis Doeland | All Rights Reserved | contact: denis.doeland@ddmca.com

Resume ...

(c) 2013 Denis Doeland | All Rights Reserved | contact: denis.doeland@ddmca.com

Wat nu te doen ...

! ! ! ! !

Landschap ordenen Interfaces inrichten Content creren Connectie maken Data koppelen
(c) 2013 Denis Doeland | All Rights Reserved | contact: denis.doeland@ddmca.com

Aanpak & Roadmap


OKTOBER NOVEMBER DECEMBER JANUARI

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Q1-14

Q2-14

STRATEGIE
Netwerken, Functie & Inzet Business- & Waarde-modellen KPIs & Benchmarking Beleid: Organisatie & ICT

PLAN VAN AANPAK

CHECK HUIDIGE ROUTE STRATEGIE & ADVIES FASE 2

2-WEKELIJKSE SESSIES & MAANDELIJKSE SESSIES

RAPPORTAGE & CENTRALISATIE


Configuratie Data-koppeling, Acquisitie & Opslag Rapportage: Inzicht & Sturing

OPR: OSR: RBR:

ONLINE PRESTATIE RAPPORTAGE ONLINE SALES RAPPORTAGE

BPR: CDR: ROE:

BRANDED PROMOTION RAPPORTAGE COMMUNITY DEMOGRAPHICS RAPPORTAGE RETURN ON ENGAGEMENT RAPPORTAGE

UITBREIDINGEN EN VERFIJNINGEN
AANGESTUURD DOOR STUURGROEP
2 3

REPUTATION (RANKINGZ) BENCHMARK 2 RAPPORTAGE

BVR :

BRAND VALUE RAPPORTAGE

OPTIMALISATIE
ICT-Systemen / Partners Organisatie & Uitvoering
Vervanging & Migratie Uitbreiding & Data-acquisitie
SSO
INVENTARISATIE
1 2

DATA OPSCHONING DATA MAPPING & MIGRATIE INTEGRATIE, SITES, SHOP & CMS/DAM/CRM

& MIGRATIE TRAJECT + REALISATIE NIEUWE INTERFACES + NIEUWE ITERATIES

(c) 2013 Denis Doeland | All Rights Reserved | contact: denis.doeland@ddmca.com

Te downloaden via www.vananaloognaardigitaal.nu


(c) 2013 Denis Doeland | All Rights Reserved | contact: denis.doeland@ddmca.com

Vragen, opmerkingen of contact ...

Denis Doeland P: +31 20 4272880 M: +31 6 13520250 E: denis.doeland@ddmca.com L: linkedin.com/in/denisdoeland T: @denisdoeland W: denisdoeland.com W: ddmca.com
Management, Consultancy & Advies !

(c) 2013 Denis Doeland | All Rights Reserved | contact: denis.doeland@ddmca.com