MANUAL ICT

Disediakan oleh: Cawangan Teknologi Maklumat
http://info.frim.gov.my/cfdocs/infocenter/manualict.pdf

Isi Kandungan
1. Penjagaan Komputer 1.1 Penjagaan Komputer 1.2 Scan Virus 1.3 Buat BACKUP Pada Fail 1.4 Defragmentasi Pada Hard Disk 1.5 Periksa setiap Bad Sector dalam Hard Disk anda 1.6 Disk Cleanup untuk Hard Disk 2. Windows Components 2.1 Cari Files Dan Folders 2.2 Padam Program 2.3 Scan Attachment Files 2.4 Tambah Windows Components 2.5 Scan Imej 2.6 Spesifikasi Komputer 3. Network 3.1 Mengaktifkan Firewall 3.2 IP Address 3.3 Kongsi Printer 3.4 Set Up Office Network 3.5 Sharing File 4. Info Centre 4.1 Daftar Infocentre 4.2 Cara Menggunakan Webmail FRIM 4.3 Pamirkan Iklan Anda Di Info Centre 4.4 Adunet 4.5 Semak Kehadiran 4.6 Cuti Online 5. Keselamatan 5.1 Mewujudkan Password untuk Komputer 5.2 Windows Update 5.3 Panduan Mengatasi Masalah Internet Explorer berkaitan (Page Cannot Be displayed) 5.4 Install Trend Micro 5.5 Tatacara Aktifkan POP3 Mail Menggunakan Trend Micro Office 6. Microsoft Outlook 6.1 Microsoft Office Outlook 6.2 Pertukaran Alamat Email Microsoft Office Outlook 6.3 Bina Lampiran Pada Email 6.4 Backup email Microsoft Outlook

Muka Surat

2-3 4-5 6-12 13-15 16-18 19-20

22-23 24-25 26-27 28-30 31-32 33-34

36-37 38-40 41-47 48-52 53-54

56-57 58-59 60-61 62-65 66-68 69-73

75-78 79-80

81-82 83-85 86-87

89-91 92-93 94-95 96-100 ii

MANUAL ICT

1. PENJAGAAN KOMPUTER

1

MANUAL ICT

1.1 Penjagaan Komputer
Sesebuah komputer hendaklah dijaga dengan rapi pada perkakasan ( Hardware) dan perisian (Software ) bagi memastikan ianya sentiasa berada di dalam keadaan baik dan boleh digunakan pada bila-bila masa sahaja diperlukan. Untuk tujuan ini pemeriksaan hendaklah dibuat selalu sekurang-kurangnya 1 tahun sekali (servis). Tujuan pemeriksaan ialah untuk; (1) Untuk memanjangkan jangka hayat komputer. (2) Memastikan komputer sentiasa dalam keadaan baik. (3) Memastikan hard disk komputer anda tidak dimasuki VIRUS.

Tip Penjagaan Komputer Jangan sesekali matikan komputer dengan menutup plug eletrik. Pastikan ditutup dahulu kecuali terpaksa (ketika tergantung dan tidak boleh ditutup). Jangan sesekali matikan komputer ketika sedang boot (mula-mula untuk masuk windows) ataupun reset. Jika anda menggunakan tetikus bebola, anda boleh mencuci bahagian palang dan roda dalaman. Keluarkan bola itu mengikut anak panah dan cucikan habuk-habuk yang melekat pada palang dan roda di dalam dan di atas bola tikus. Sesekali buka bingkai komputer dan buangkan habuk terutama pada kipas membekal kuasa dan kipas CPU. Habuk yang banyak boleh mengurangkan pengaliran udara menyebabkan kepanasan. Beli pencuci CD dan disket dan cucilah bahagian drive kerana ia boleh memanjangkan hayat drive anda.

2

MANUAL ICT

Penjagaan Hard Disk

Penjagaan dan pemeriksaan Hard Disk komputer memerlukan sedikit kemahiran dan ketelitian kerana ianya melibatkan penggunaan perisian yang lain dan perlu dibuat secara berhati-hati agar tidak merosakkan sistem Hard Disk. Anda dinasihatkan merujuk kepada Juruteknik Komputer Unit ICT. Namun begitu di bawah disenaraikan asas-asas penjagaan Hard Disk komputer:(1) Sentiasa aktifkan perisian Antivirus computer. Pastikan di bahagian bawah (2) (3) (4) (5) komputer mempunyai gambar rajah seperti ini . Buat BACKUP pada fail yang difikirkan penting. (Rujuk 1.3) Laksanakan arahan Defragmentasi setiap sebulan sekali. Sekiranya terdapat Bad Sector sila rujuk Juruteknik Komputer Unit ICT. Lakukan Disk Cleanup untuk Hard Disk setiap sebulan sekali.

PERHATIAN Anda dinasihatkan menggunakan Stabilizer untuk menstabilkan aliran elektrik yang masuk ke dalam sistem komputer anda supaya tiada gangguan yang mungkin merosakkan Hard Disk. Di dalam Hard Disk juga akan sentiasa dipenuhi dengan fail-fail TMP (Fail sementara) dan fail BAK (fail backup) kerana fail-fail ini sentiasa dibuat oleh sistem komputer. Untuk mengelakkan dari terjadinya kesempitan ruang pada muatan Hard Disk, cari dan bersihkan hard disk komputer anda dari fail-fail tersebut dan guna perintah DELETE untuk membuangnya ataupun mengunakan perintah Defragmentasi bagi membersihkanya. Walaubagaimanapun, anda dinasihatkan berhubung dengan Juruteknik Komputer Unit ICT.

3

MANUAL ICT

1.2 Scan VIRUS
Scan Attachment File 1. Klik Start-> Program->Trend Micro OfficeScan Client-> OfficeScan Client

2. Pilih Drive yang hendak di scan dan Klik Scan

Drive untuk di scan

Klik di sini

4

MANUAL ICT

3. Proses Scan sedang dijalankan. Tunggu seketika.

4. Klik ok.

5

MANUAL ICT

1.3 Buat BACKUP Pada Fail
Secara am, fungsi backup ataupun pendua membenarkan pengguna membuat salinan sesuatu fail, program dan sistem operasi ke dalam media storan lain seperti cakera liut, ruang storan cakera keras di server atau pita. Sebagai langkah keselamatan ketika kerosakan fail, salinan fail yang telah dibuat boleh dikeluar dan digunakan semula. Untuk memulakan backup:1. Start > All Programs > Accessories > System Tools > Backup

6

MANUAL ICT

2. Backup or Restore Wizard > klik Next

3. Klik pada fungsi yang kita mahu > Klik Next

Pilih fungsi yang kita mahu

7

MANUAL ICT

4. Pilih item yang hendak di Backup > Klik Next

Pilih item

5. Pilih fail ataupun folder yang hendak di lihat > Klik Next

8

MANUAL ICT

6. Pilih Folder atau pun fail yang hendak di backup > Klik Next

7. Pilih tempat untuk menyimpan fail atau folder backup > Klik Next / browse untuk memlilih tempat yang anda hendak simpan

9

MANUAL ICT

8. Berikan nama fail > Klik Save

9. Setelah memastikan tempat untuk menyimpan fail telah betul > Klik Next

10

MANUAL ICT

10. Klik Finish

11. Sila tunggu sehingga proses selesai.

11

MANUAL ICT

12. Klik Close

13. Proses Tamat.

12

MANUAL ICT

1.4 Defragmentasi Pada Hard Disk
Hard Disk terdiri daripada ruangan atau sektor yang menyimpan fail. Apabila sesuatu fungsi capaian dilaksana, sistem operasi akan mengakses fail tertentu yang disimpan di dalam Hard Disk. Lebih cepat sesuatu fail diakses, lebih pantas fungsi itu beroperasi. Bagaimanapun kandungan Hard Disk sentiasa berubah kerana berlakunya proses menambah atau menghapuskan fail dan perisian. Perkara ini akan menyebabkan susunan dan kandungan fail di dalam Hard Disk turut berubah. Lebih berselerak susunan fail di dalam Hard Disk, lebih lambat sesuatu fail atau komponen dicapai. Masalah ini boleh diperbaiki menggunakan Defragmentasi. Secara am, ia akan mengimbas Hard Disk dan menyusun semula fail ke dalam sektor yang kosong. Selain itu, ia juga akan menentukan kedudukan susunan fail, membaca setiap sektor, mengenalpasti sektor yang rosak, dan memperbaiki semula susunan fail. Bila pengguna menggunaakan disfragmentasi, fungsi ini membaca setiap sektor dan kandungannya. Kandungan yang boleh diubah dibawa ke sektor yang kosong. Ini akan memampatkan susunan fail dan mengurangkan jumlah sector kosong. Pengguna digalakan supaya melakukan defragmentasir selalu kerana kerana Hard Disk dengan kandungan yang berterabur memperlahankan operasi PC, terutama ketika membaca atau mencari fail daripada Hard Disk.

13

MANUAL ICT

Bagi melakukan defragmentasi, langkah berikut boleh digunakan: 1. Start > All program > Accessories > System Tools > Disk Difragmenter

2. Klik pada bahagian yang kita hendak lakukan disk defragmenter > Klik Disk Difragmenter

Pilih

14

MANUAL ICT

3. Tunggu sehingga proses selesai

4. Klik View report untuk melihat laporan proses / Klik Close

5. Proses tamat

15

MANUAL ICT

1.5 Periksa setiap Bad Sector dalam Hard Disk anda.
Bad sector merujuk kepada bahagian pada disk yang telah rosak, biasanya secara fizikal. Kerosakan fizikal boleh disebabkan oleh hentakan yang kuat pada disk, misalnya jika terjatuh atau pun terdedah kepada medan magnet yang tinggi. Berbanding file error, bad sector biasanya bersifat kekal dan tidak dapat dihilangkan. Scan disk boleh menentukan hard disk dalam keadaan baik. Ia akan memeriksa kesilapan pada fail (jika ada), jadual peruntukan fail (file allocation table), folder dan juga memeriksa permukaaan disk sekiranya terdapat kerosakan dan/atau serpihan fail. Scan disk berupaya membetulkan kerosakan fail yang tidak serius dan mengenal pasti Bad sector pada permukaan pemacu. Setelah scan disk mengimbas hard disk, status sistem dan kerosakan yang berjaya di kesan di senarai dan dipapar kepada pengguna.

1. Pergi pada My Computer

16

MANUAL ICT

2. Right klik drive contoh drive D > Klik Properties

4. Klik tools > Error-checking > klik Check Now

17

MANUAL ICT

5. Pilih fungsi yang kita mahu > Klik Start

6. Tunggu sehingga proses selesai > Klik OK > Klik OK

18

MANUAL ICT

1.6 Disk Cleanup untuk Hard Disk
1. Klik Start > All Program > Accessories > Disk Cleanup

2. Pilih Drive > Klik OK

19

MANUAL ICT

3. Klik OK

4. Klik YES

5. Proses Tamat.

20

MANUAL ICT

2. WINDOWS COMPONENT

21

MANUAL ICT

2.1. Cari Files dan Folders
1. Start-> Search-> For Files or Folders

2. Klik All files and folders

Klik di sini

22

MANUAL ICT

3. Taipkan Files atau Folder yang dicari. Klik Search

Taip nama Files dan Folders

4. Tertera Folder yang dicari. Anda boleh buka folder tersebut untuk dapatkan maklumat yang di cari.

23

MANUAL ICT

2.2. Padam Program
1. Start->Settings->Control Panel

2. Pilih Add or Remove Program

24

MANUAL ICT

3. Klik Program yang hendak di padam contoh:- Delete Adobe Acrobat 4.0. 4. Klik butang Remove.

5. Klik butang Yes

6. Tunggu sehingga Uninstall Selesai. Klik OK

Tunggu sehingga Garis Biru seperti ini

25

MANUAL ICT

2.3. Scan Attachment File
1. Klik Start-> Program->Trend Micro OfficeScan Client-> OfficeScan Client

2. Pilih Drive yang hendak di scan dan Klik Scan

Drive untuk di

Klik di sini

26

MANUAL ICT

3. Proses Scan sedang dijalankan. Tunggu seketika.

4. Klik ok.

27

MANUAL ICT

2.4. Tambah Windows Components
1. Start->Settings->Control Panel

3. Pilih Add or Remove Program

28

MANUAL ICT

4. Pilih Add/Remove Windows Components

5. Klik Windows Components yang dikehendaki. Tekan butang Next

6. Tunggu sehingga selesai. Klik Ok

29

MANUAL ICT

7. Klik Finish

30

MANUAL ICT

2.5. Scan Imej
1. Pastikan anda mempunyai Scanner. Install Scanner. 2. Klik scanner seperti gambar rajah.

3. Pilih Start a new scan

4. Gambar telah di scan. Klik pada gambar tersebut dan tarik gambar yang di kehendaki.

31

MANUAL ICT

5. Anda boleh membetulkan gambar dengan klik tools bar yang dibulatkan. 6. Save gambar tersebut.

7. Anda boleh save gambar tersebut mengikut format yang dikehendaki. 8. Untuk save gambar biasa selalunya mengunakan Format Jpeg image.

32

MANUAL ICT

2.6. Spesifikasi Komputer.
Manual Spesifikasi komputer ini bertujuan untuk mengetahui sistem serta maklumat CPU computer anda. 1. Klik kanan My Komputer di hadapan Destop.

2. Pilih Properties

3. Apabila keluar System Properties, pilih General

spesifikasi komputer anda

33

MANUAL ICT

Cara Ke-2 1. Anda juga boleh menggunakan cara ini. Start Run

2. Taipkan “dxdiag” di ruang seperti gambar rajah dan click OK

3. Anda dapat melihat specifikasi komputer anda

spesifikasi komputer anda

34

MANUAL ICT

3. NETWORK

35

MANUAL ICT

3.1. Mengaktifkan Firewall
Firewall diaktifkan bagi mengelakkan virus memasuki komputer anda. Ia adalah salah satu cara terbaik untuk mencegah serangan internet yang semakin komplek dan berbahaya. 1. Klik kanan “My Network Places” di hadapan Destop.

2. Pilih “View Network Connections”

36

MANUAL ICT

3. Right click “Local Area Connection” 4. Pilih Properties

5. Pilih Advanced 6. Klik Kanan di dalam kotak kecil untuk mengaktifkan Firewall anda. 7. Klik ok

37

MANUAL ICT

3.2. IP Address
1. Start-> Run

2. Taip cmd dan OK

3. Taip ipconfig dan enter

38

MANUAL ICT

4. IP Address anda

5. Jika ingin melihat keseluruhan Connection Network, sila taip ipconfig /all dan tekan enter.

39

MANUAL ICT

6. Maklumat network anda

40

MANUAL ICT

3.3. Kongsi Printer
1. Start-> Setting->Printers and Faxes

2. Pilih Add a printer

3. Next

41

MANUAL ICT

4. Next

5. Next

42

MANUAL ICT

6. Next

43

MANUAL ICT

7. Next

8. Next

44

MANUAL ICT

9. Next

10. Next

45

MANUAL ICT

11. Next

12. Next

46

MANUAL ICT

13.

Finish.

47

MANUAL ICT

3.4. Set Up Office Network
1. Klik My Network Places

2. Pilih menu Set up a home or small office network dan klik

3. Klik Next

48

MANUAL ICT

4. Klik Next

5. Pilih Computer connection. Klik Next

49

MANUAL ICT

6. Masukkan data yang diperlukan. Klik Next Format:Nama (Nama User) Jenis Komputer (DT= Destop NT=Notebook) Telefon (Ext.)

7. Masukan WorkGroup Name. Klik Next (Boleh dapatkan group name dari PA).

50

MANUAL ICT

8. Klik Next

51

MANUAL ICT

9. Pilih Finish. Klik Next dan Finish.

52

MANUAL ICT

3.5. Sharing File
Sharing file bertujuan memudahkan pihak kedua edit serta copy maklumat dengan cara yang mudah dari komputer anda. 1. Klik Kanan file yang dikehendaki. 2. Contoh:- FRIM folder hendak di sharing. • Klik kanan • Pilih “Properties”

3. Pilih Sharing 4. Klik di petak kecil seperti dalam gambar rajah, untuk share folder tersebut. Folder tersebut tidak boleh di ubahsuai atau diambah maklumat oleh user yang lain. 5. Klik Apply dan Klik Ok.

53

MANUAL ICT

Atau dengan Cara ke-2 1. Klik dua petak kecil seperti dalam gambar rajah, untuk share folder tersebut. Folder tersebut boleh di ubahsuai atau ditambah maklumat oleh user yang lain. 2. Klik Apply dan Klik Ok.

3. Apabila berjaya, folder anda seperti gambar rajah

*pastikan anda tidak mengaktif firewall.

54

MANUAL ICT

4. INFOCENTRE

55

MANUAL ICT

4.1. Daftar Infocenter
1. Layari Web Frim, pilih Menu Information Centre.

Klik di sini

2. Klik Registration.

Klik di sini

3. Isikan maklumat dalam Borang yang disediakan dan Klik Daftar.

56

MANUAL ICT

4. Anda telah berjaya mendaftar sebagai pengguna Infocenter.

5. Atau, anda ingin menukar password, klik Change password

Klik di sini 6. Isi borang yang di sediakan dan klik Save

57

MANUAL ICT

4.2. Cara Menggunakan Webmail FRIM
1. Layari laman web Frim dan pilih menu Information Centre (Staff Only) 2. Klik E-mail

3. Masukkan Email dan password anda. Klik Log On

58

MANUAL ICT

4. Email anda.

5. Anda boleh membaca email di rumah sekiranya terdapat internet di rumah anda.

59

MANUAL ICT

4.3. Pamer Iklan anda di InfoCenter
1. Layari Web Frim->Information Center-> News & Announcements

Klik di sini

2. Masukkan No. Gaji dan klik Teruskan

3. Klik Masukkan Data Baru

60

MANUAL ICT

4. Masukkan maklumat yang diperlukan. Klik Submit Record

5. Balik ke Muka hadapan Infocenter. Ikan anda sudah berjaya dipaparkan

61

MANUAL ICT

4.4. AduNet
1. layari Web Frim-> pilih menu Information Centre-> Klik AduNet

Klik di sini

2. Pilih masalah kerosakkan yang dihadapi. 3. Contoh:- Masalah yang berkaitan dengan Unit Komputer. 4. Klik masalah yang dihadapi. Contoh:- Lain-lain masalah.

62

MANUAL ICT

5. Masukkan No. Kakitangan anda dan klik Proses.

6. Isikan borang yang disediakan seperti gambar rajah. Klik Submit Query.

63

MANUAL ICT

7. Aduan Anda telah berjaya. Sila rekod nombor aduan bagi tujuan semakan.

8. Jika anda ingin menyemak status aduan anda, sila masukan no. aduan di muka hadapan Frim AduNet dan klik Semak.

64

MANUAL ICT

9.

Aduan Anda Dalam Tindakan.

10. contoh aduan yang telah diserahkan kepada juruteknik ICT untuk tindakkan seterusnya.

65

MANUAL ICT

4.5. Semak Kehadiran
1. Layari laman web Frim dan pilih menu Information Centre (Staff Only) 2. Masukkan ID dan Password anda. 3. Klik Login

4. Pilih Menu Kehadiran (Punch Card) Semalam dan Hari ini, kemudian klik seperti gambar rajah.

66

MANUAL ICT

5. Pilih bulan yang dikehendaki. Klik butang Pilih dan Klik sini.

6. Semak kehadiran anda. Sekiranya ingin membuat catatan, klik pada tarikh yang berkenaan.

67

MANUAL ICT

7. Taip catatan di ruang berikut dan klik butang proses

8. Klik sini untuk menampakkan senarai kehadiran bagi tempoh satu bulan.

68

MANUAL ICT

4.6. Cuti Online
1. 2. 3. Layari laman web FRIM dan pilih menu Information Centre (Staff Only) Masukkan ID dan Password anda. Klik Login.

4.

Pilih Menu Cuti, Senarai Cuti Anda dan klik pada seperti gambar rajah.

69

MANUAL ICT

5. 6.

Anda dapat melihat baki cuti anda. Klik “Borang Permohonan Cuti”

6. Isikan borang permohonan cuti seperti gambar rajah dan Klik pada “KELENDER” Klik di sini Pegawai menyokong Ketua Unit

Status Cuti

Pegawai meluluskan Pengarah Bahagian

70

MANUAL ICT

7. Apabila kelender di paparkan, anda klik tarikh mula anda bercuti sehingga tarikh terakhir bercuti. Sepeti gambar rajah.

Mula 16/05/04

Akhir 30/05/04

8. Selepas tarikh permohonan cuti di paparkan, Klik Submit Query

Tarikh Permohonan Cuti Klik di sini

71

MANUAL ICT

9. Klik Status Permohonan Cuti, untuk melihat status permohonan cuti anda.

Klik di sini

10. Status permohonan cuti anda dipaparkan.

72

MANUAL ICT

11. Jika anda ingin membuat pembatalan cuti. Klik Batal Permohonan Cuti.

Klik di sini

12. Klik pada Ruang Batal.

Klik di sini

*Maklumat tambahan Pembatalan cuti hanya boleh dibuat sekiranya permohonan tersebut masih BELUM diluluskan lagi. Untuk membatalkan permohonan cuti yang telah diluluskan, sila berhubung dengan PA masing-masing.

73

MANUAL ICT

5. KESELAMATAN

74

MANUAL ICT

5.1. Mewujudkan Password Untuk Komputer
1. Start-> Setting-> Control Panel

2. Pilih User Accounts

75

MANUAL ICT

3. Klik Create a new account

4. Taip nama.

76

MANUAL ICT

5. Pilih Computer administrator. Klik Create Account

Jika pilih butang ini, bermaksud pemilik komputer ini mempunyai capaian untuk install perisian dan perkakasan serta mencapai semua folders yang terdapat di dalam komputer i i

Tiada capaian ke folders Admin dan tidak boleh install sebarang perisian dan perkakasan.

6. Klik User name anda

77

MANUAL ICT

7. Klik Create a password

8. Taip password anda. Klik Create Password.

78

MANUAL ICT

5.2. Windows Update
1. Layari laman web frim. Pilih Tools-> Windows Update

2. Klik Express Install

3. Tunggu seketika

79

MANUAL ICT

4. Jika anda diminta untuk Install windows, klik Install

5. Klik I Accept

6. Tunggu sehingga selesai Download

80

MANUAL ICT

5.3. Panduan Mengatasi Masalah Internet Explorer berkaitan ( Page Cannot Be Displayed ) .
1. Buka Internet Explorer anda. 2. Klik pada Tools > Internet Options…

3. Link seperti di bawah akan terpapar . 4. Klik pada Connections > LAN Settings…

81

MANUAL ICT

5. Link seperti di bawah akan terpapar . 6. Sila pastikan kotak ‘ use a proxy server for a LAN ‘ di bawah link proxy sevser tidak di thick .

7. Klik OK .

82

MANUAL ICT

5.4. Install Trend Micro
1. Buka Internet Explorer -> Taip address https://anti-virus.frim.gov.my. Enter 2. Klik Yes pada Security Alert.

3.

Klik pda Klik here untuk Install Officescan

83

MANUAL ICT

4.

Klik Install Now

5. Tunggu sehingga Installation selesai.

84

MANUAL ICT

6.

Installation selesai

85

MANUAL ICT

5.5. Tatacara Aktifkan POP3 Mail Scan Menggunakan Trend Office Scan

Utiliti ini boleh diaktifkan dengan menggunakan perisian Trend Office Scan, iaitu pada interface utama Office Scan 1. Klik MAIL SCAN 2. Klik butang [Install/upgrade POP3 mail scan]

86

MANUAL ICT

Sebaliknya untuk memadamkan utiliti ini aktifkan interface utama Office Scan 1. Klik MAIL SCAN 2. Padamkan tanda pada [Enable realtime scan for POP3 mail] 3. Aktifkan [INTERNET Account] pada MS Outlook

4. Pada ruangan incoming mail (POP3) gantikan “localhost” kepada mail.frim.gov.my 5. Klik [Apply] [OK]

87

MANUAL ICT

6. Microsoft Outlook

88

MANUAL ICT

6.1. Microsoft Office Outlook
1. Pilih Start -> Program -> Microsoft Office Outlook

2. Pilih Tools -> E-mail Accounts

89

MANUAL ICT

3. Pilih Add a new e-mail accounts dan tekan butang Next

3. Pilih POP3 dan tekan butang Next

90

MANUAL ICT

4. Masukan maklumat yang dikehendaki seperti contoh di dalam gambar rajah dan tekan butang Next

4. Akhirnya tekan butang Finish

91

MANUAL ICT

6.2. Pertukaran Alamat Email Microsoft Office Outlook

1. Buka MS Outlook

2. Pilih Tools -> Accounts

92

MANUAL ICT

3. Pilih Mail -> Properties

4. Pilih General-> tukar name: -> tukar E-Mail Address:-> klik Apply-> OK

93

MANUAL ICT

6.3. Bina Lampiran pada Email
1. Pilih Start -> Program -> Microsoft Office Outlook

2. Pilih New

3. Insert-> File

94

MANUAL ICT

4.

Pilih fail yang hendak dihantar. Klik butang Insert

5.

Lampiran fail telah dipaparkan seperti gambar rajah. Klik butang Send.

95

MANUAL ICT

6.4. Backup Email Microsoft Outlook
1. Sila double klik pada My Computer untuk memaparkan Local Disk (C) 2. Double klik Pada Local Disk (C)

3. Akan terdapat paparan Documents and Setttings 4. Kemudian double klik pada Documents and Settings

96

MANUAL ICT

5. Setelah anda double klik pada Documents and Settings, akan muncul paparan akaun yang digunakan. 6. Sila klik pada akaun anda. Sekiranya anda menggunakan Nama anda sebagai akaun, double klik pada Nama anda. Sekiranya tiada, double klik pada Administrator atau User

7. Sebelum itu, anda perlu tukar setting untuk Show All Hidden Files 8. Sila klik pada Tool, dan pilih folder Options

97

MANUAL ICT

9. Akan keluar paparan seperti di bawah, sila pilih View. 10. Kemudian Tick pada Show Hidden Files and Folders 11. Kemudian, Klik Apply dan OK.

12. Selepas anda double klik pada akaun anda, keluar paparan seperti di bawah 13. Double klik pada Local Settings

98

MANUAL ICT

14. Selepas anda double klik pada Local Settings, akan muncul folder Application Data

15. Selepas anda double klik Pada Folder Application Data, anda akan dapat lihat Folder Identities 16. Sila double klik Pada Folder Identities

99

MANUAL ICT

17. Anda akan dapat melihat isi kandungan dalam folder Identities 18. Folder Identities ialah Folder yang mengandungi semua data di dalam akaun email anda. (Seperti Di Bawah) 19. Sila Salin/Copy isi Folder Identities tersebut dan Save/Paste pada Partition yang lain untuk membuat ‘Backups’ email anda.

100

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful