You are on page 1of 248

avada kedavra

avada kedavra

Rik Riordan

Bitka za lavirint
Persi Dzekson i Bogovi Olimpa Knjiga IV

avada kedavra

1. NAVIJAICE NAPADAJU

Poslednje to sam eleo na letnjem raspustu bilo je da dignem u vazduh jo jednu kolu. Ali, i pored toga sam, prve nedelje juna, u ponedeljak ujutro, sedeo u maminim kolima, ispred gimnazije Gud" u Istonoj 81. ulici. Gud" je bila visoka zgrada od smeeg peara, na obali Ist rivera. Pred njom su bili parkirani silni BMV-i i Linkolni. Zurei ka kitnjastom tremu s kolonadom, pitao sam se koliko u se zadrati ovde pre no to me izbace. Opusti se." Mama uopte nije zvuala oputeno. Ovo je samo upoznavanje sa kolom. I ne zaboravi, mili, Pol predaje ovde. Zato pokuaj da ne... zna ve." Da je ne unitim?" To. Pol Faran, mamin prijatelj, stajao je ispred kole, pozdravljajui budue prvake dok su se peli stepenicama. Sa svojom prosedom kosom, dins odeom i konom jaknom, podseao me je na televizijskog glumca, a bio je obian profesor engleskog. Uspeo je da ubedi nadlene u gimnaziji da me, ipak, prime u prvi razred, uprkos injenici da sam izbaen iz svih kola koje sam dosad pohaao. Pokuao sam da ga upozorim kako to nije dobra zamisao, ali on nije hteo da me slua. Pogledao sam mamu. Nisi mu rekla istinu o meni, zar ne?" Nervozno je lupkala prstima po volanu. Doterala se jer je ila na razgovor za posao - obukla je svoju najlepu plavu haljinu i cipele sa tiklama. Mislila sam da bi trebalo da priekamo s tim", priznala je. Da se ne bi uplaio i zbrisao." Sigurna sam da e razgledanje proi sasvim dobro, Persi. To je samo jedno pre podne." Ma super", progunao sam. Sad mogu da me izbace jo pre poetka kolske godine." Razmiljaj pozitivno. Sutra ide u kamp! Posle razgledanja, ima sudar..." To nije sudar!" pobunio sam se. To je samo Anabet, mama. ovee!"

avada kedavra
Dolazi ak iz kampa da biste se videli." Pa, da." Idete u bioskop." Aha." Vas dvoje, sami." Mama!" Podigla je ruke u znak predaje, ali lepo sam video da se svim snagama trudi da ne prasne u smeh. Bolje da sad ue, mili. Vidimo se veeras." Taman sam hteo da izaem iz kola, kad sam pogledao prema stepenicama kole. Pol Faran je pozdravljao devojicu s kovrdavom riom kosom. Na sebi je imala majicu boje kestena i ofucane farmerke ukraene crteima napravljenim markerom. Kad se okrenula, na trenutak sam joj video lice i smesta se najeio. Persi?" upitala je moja mama. ta se desilo?" ,,N-nita", promucao sam. Jel ova kola ima neki sporedni ulaz?" Niz ulicu pa desno. Zato?" Vidimo se kasnije." Mama je zaustila da neto kae, ali sam ja izaao iz kola i potrao, nadajui se da me riokosa devojica nee videti. ta e ona ovde? Nisam valjda ba toliki baksuz. Jok i nisam. Vrlo brzo sam saznao da mogu da budem i mnogo vei.

Uunjavanje u grupu za razgledanje nije prolo ba uspeno. Na sporednom ulazu su stajale dve navijaice u ljubiasto-belim uniformama, ekajui da zaskoe prvake. ao!" Osmehivale su se i raunao sam da je to verovatno prvi i poslednji put da su neke navijaice tako prijazne prema meni. Jedna je bila plavokosa, s ledenoplavim oima. Druga je bila Afro-Amerikanka, s crnom, kovrdavom kosom nalik na Meduzinu (a verujte mi da znam o emu govorim). Obe devojke su imale ukrasnim slovima izvezena imena na uniformama ali, uz moju disleksiju, rei su liile na zamrene pagete. Dobrodoao u Gud", ree plavua. Oboavae ovu kolu."

avada kedavra
Meutim, dok me je odmeravala od glave do pete, izraz na njenom licu govorio je neto to je vie liilo na Fuuj, ko je ovaj luzer? Druga devojka mi je prila neprijatno blizu. Iskoristio sam to da prouim ime izvezeno na njenoj uniformi i uspeo da ga razaznam: Keli. Mirisala je na rue i jo neto, ega sam se seao s asova jahanja u kampu - vonj tek okupanih konja. Bio je to udan miris za navijaicu. Moda je imala konja ili tako neto. U svakom sluaju, stala je tako blizu da me je obuzeo oseaj da pokuava da me gurne niz stepenice. Kako se zove, vodolijo?" Vodolijo?" Novajlijo." Ovaj, Persi." Devojke se zgledae. O, Persi Dekson", ree plavua. ekale smo te." Ovo mi je poteralo marce niz kimu. Blokirale su ulaz, ne osmehujui se nimalo prijateljski. Instinktivno sam pribliio ruku depu u kojem drim svoju smrtonosnu hemijsku olovku, Raspara. Zatim se iz unutranjosti zgrade zaulo: Persi?" Bio je to Pol Faran, koji me je ugledao. Jo nikad nisam bio tako srean to mu ujem glas. Navijaice ustuknue. urei da to pre proem pored njih, sluajno sam oeao Kelinu nogu. Klang. Njena noga je uplje, metalno zazvuala, kao da sam naleteo na jarbol za zastavu. Jao", promrsi ona. Pazi, vodolijo." Pogledao sam dole, ali njena noga je izgledala kao svaka druga, normalna noga. Bio sam suvie prestravljen da bih postavljao pitanja. Utrao sam u hodnik, dok su se navijaice smejale za mnom. Tu si!" ree mi Pol. Dobrodoao u 'Gud'!" ao, Pole - ovaj, gospodine Faran." Bacio sam pogled preko ramena, ali udne navijaice su ve nestale. Persi, izgleda kao da si upravo video duha." Aha, ovaj..." Pol me potapa po leima. Sluaj, znam da si nervozan, ali nemoj da brine. Kod nas se upisuje mnogo dece s poremeajem nedostatka panje i disleksijom. Profesori znaju kako da im pomognu." Dolo mi je da se nasmejem. Kamo sree da su poremeaj panje i disleksija moje najvee brige. Mislim, znao sam kako Pol samo pokuava da

avada kedavra
pomogne, ali da sam mu rekao istinu o sebi, pomislio bi da sam odlepio ili bi pobegao vritei. One navijaice, na primer. Imao sam tako gadan oseaj u vezi s njima... Zatim sam pogledao niz hodnik i prisetio se da imam jo jedan problem. U holu se upravo pojavila riokosa devojica koju sam video na stepenicama pred glavnim ulazom. Nemoj me primetiti, molio sam se u sebi. Naravno, primetila me je. I razrogaila oi. Gde je grupa za razgledanje?" upitao sam Pola. ,,U fiskulturnoj sali. Onuda. Ali..." ao." Persi?" povikao je za mnom, ali ja sam ve trao. Verovao sam da sam joj umakao. Gomila dece je ila u pravcu fiskulturne sale i uskoro sam bio samo jedan od tri stotine etrnaestogodinjaka poslaganih na tribinama. Ratimovani limeni orkestar je svirao neki mar koji je zvuao kao da neko udara metalnom palicom za bejzbol po daku punom maaka. Starija deca, verovatno lanovi uenikog vea, stajala su ispred tribina u Gudo-vim" kolskim uniformama, s izrazima koji su govorili, Hej, mi smo kul. Profesori su se muvali naokolo, osmehujui se i rukujui se s uenicima. Zidovi fiskulturne sale bili su prekriveni velikim ljubiasto-belim transparentima na kojima je pisalo DOBRODOLI , BUDUI PRVACI , GUD " JE NAJBOLJI , S VI SMO MI PORODICA i gomila drugih srenih slogana od kojih mi je dolo da povratim. Ostali prvaci, takoe, nisu delovali ba oduevljeno zbog dolaska ovamo. Hou rei, dolazak na razgledanje kole u junu nije kul, poto nastava ne poinje sve do septembra, ali u Gudu" vai; Mi se blagovremeno pripremamo da budemo najbolji!" Barem je tako pisalo u brouri. Limeni orkestar je prestao sa svirkom. ova u prugastom odelu priao je mikrofonu i poeo da pria, ali je zvuk odjekivao salom, tako da nisam imao pojma ta govori. to se mene ticalo, mogao je i da ispira grlo. Neko me je dohvatio za rame. ta e ti ovde?" Bila je to ona: moja riokosa nona mora. Rejel Elizabet Der", rekao sam.

avada kedavra
Zinula je od uda, kao da ne moe da poveruje kako sam imao obraza da joj upamtim ime. A ti si Persi nekako. Nisam ti dobro ula prezime prolog decembra, kad si ono pokuao da me ubije." Vidi, nisam - ne bih - ta ti trai ovde?" Valjda isto to i ti. Dola da vidim kolu." ivi u Njujorku?" A ta s mislio, da stanujem na Huverovoj brani?" Nije mi palo na pamet da bi mogla iveti ovde. Kad god bih razmiljao o njoj (i pri tom ne kaem da sam mislio na nju;prosto bih je se tu i tamo setio, vai?), uvek sam smatrao da ivi negde u blizini Huverove brane, budui da smo se tamo sreli. Proveli smo zajedno ukupno oko deset minuta, a za to vreme sam sluajno zamahnuo maem prema njoj, potom mi je ona spasla ivot, da bih na kraju pobegao pred gomilom demonskih maina za ubijanje koje su me progonile. Znate ve, tipian sluajan susret. Neki lik iza nas je proaputao: Umuknite ve jednom. Navijaice govore!" ao, narode!" viknula je devojka u mikrofon. Bila je to plavua koju sam video na ulazu. Ja sam Temi, a ovo je, kao, Keli." Keli je izvela zvezdu. Rejel, koja je sedela pored mene, jauknula je kao da ju je neko ubo iodom. Par klinaca se okrenulo prema nama i iscerilo, ali Rejel je samo uasnuto zurila u navijaice. Temi kao da nije primetila njen ispad. Poela je da pria o svim divnim aktivnostima u koje se moemo ukljuiti tokom svoje prve godine u gimnaziji. Bei", rekla je Rejel. Odmah." Zato?" Nije gubila vreme na objanjavanje. Progurala se do kraja tribina, ignoriui profesore koji su se mrtili i gunanje dece po ijim prstima je gazila. Oklevao sam. Temi je objanjavala da emo se sada podeliti u manje grupe i krenuti u obilazak kole. Keli je uhvatila moj pogled i osmehnula mi se kao da se zabavlja ekajui da vidi ta u uraditi. Ne bi bilo u redu da odmah odem. Pol Faran je bio dole, s ostalim profesorima. Pitae se ta se desilo. Zatim sam pomislio na Rejel Elizabet Der i posebnu sposobnost koju je ispoljila zimus na Huverovoj brani. Bila je kadra da vidi grupu bezbednjaka koji ne samo da nisu bili bezbednjaci, nego nisu bili ni ljudska bia. Dok mi je srce u grudima bubnjalo, ustao sam i krenuo za njom napolje iz sale.

avada kedavra
Pronaao sam Rejel u prostoriji namenjenoj probama orkestra. Krila se iza velikog bubnja u ritam sekciji. Dolazi ovamo!" proitala je. I sagni glavu!" Oseao sam se glupo krijui se iza gomile bongo-bubnjeva, ali ipak sam uao pored nje. Jesu li nas pratile?" upitala je Rejel. Govori o navijaicama?" Nervozno je klimnula glavom. Mislim da nisu" odvratio sam. ta su one? ta si videla?" Njene zelene oi blistale su od straha. Lice joj je bilo posuto pegama koje su me podseale na sazvea. Na kestenjasto-braon majici pisalo je H ARVARDOV ODSEK ZA UMETNOST . Ti... nee mi verovati." O da, hou", obeao sam. Znam da moe da vidi kroz Maglu." Kroz ta?" Maglu. To ti je... dakle, to ti je kao neka vrsta koprene koja skriva pravi izgled nekih stvari. Neki smrtnici raaju se sa sposobnou da vide kroz nju. Kao ti." Paljivo me je posmatrala. To si uradio i na Huverovoj brani. Nazvao si me smrtnikom. Kao da ti to nisi." Dolo mi je da odalamim pesnicom po bubnju. Gde mi je bila pamet? Nema anse da joj objasnim. Ne bi trebalo ak ni da pokuavam. Reci mi", preklinjala je. Ti zna ta to znai. Sve ove grozne stvari koje vidim?" Vidi, zvuae totalno suludo. Zna li ita o grkim mitovima?" Ono, kao... Minotaur i Hidra?" Aha, ali pokuaj da ne izgovara ta imena kad sam ja u blizini, vai?" ,,I furije", rekla je, zagrevajui se. I sirene i..." Dobro, de!" Osvrtao sam se po sali za probe, siguran da e iz zidova poiskakati gomila odvratnih krvopija koje nam je Rejel ovim svojim bajanjem sasvim sigurno navukla na vrat; meutim, jo uvek smo bili sami. Iz hodnika se zauo amor deije gomile koja je krenula iz fiskulturne sale. Zapoinjali su grupne obilaske. Nismo imali mnogo vremena za priu. Sva ta udovita", rekao sam, ,,i svi grki bogovi - stvarni su." Znala sam!"

avada kedavra
Bolje bih se oseao da me je nazvala laovom, ali Rejel je izgledala kao da sam upravo potvrdio njene najgore sumnje. Nema pojma kako je to grozno", rekla je. Godinama sam mislila da ludim. Nisam nikom smela da kaem. Nisam smela..." Oi joj se suzie. ekni malo. Ko si ti? Mislim, ko si stvarno ? Nisam udovite." Dobro, to znam. Da jesi, videla bih to. Izgleda kao... ti. Ali nisi smrtnik, zar ne?" Progutao sam knedlu. Iako sam imao tri godine da se naviknem na pomisao ko sam, jo nikad nisam o tome razgovarao s nekim obinim smrtnikom - hou rei, osim moje mame, ali ona je znala jo pre mene. Ne znam zato, ali rizikovao sam. Ja sam polutan", rekao sam. Polusmrtnik." ,,I polu... ta?" Tog trenutka u salu za probe uoe Temi i Keli, s treskom zatvorivi vrata za sobom. Tu si, Persi Deksone", ree Temi. Vreme je da te malo obiemo." Jezive su!" jeknu Rejel. Temi i Keli su jo uvek bile u svojim ljubiasto-belim navijakim uniformama, a u rukama su imale ukrasne trake za nastup. Kako stvarno izgledaju?" upitao sam, ali izgledalo je da je Rejel previe oamuena da bi odgovorila. Ma pusti sad nju." Uputivi mi blistav osmeh, Temi je krenula prema nama. Keli je ostala pored vrata, blokirajui nam odstupnicu. Bili smo u klopci. Znao sam da emo morati da se izborimo s njima da bismo izali odatle, ali Temin osmeh je bio tako zaslepljuju da me je dekoncentrisao. Njene plave oi bile su prekrasne, a nain na koji joj se kosa prosipala po ramenima... Persi", upozorila me je Rejel. Moj odgovor bio je vrlo inteligentan. H-ha?" Temi se pribliavala. Pruila je ruke u kojima je drala ukrasne trake. Persi!" Kao da je devojicin glas dopirao odnekud daleko. Probudi se!" Bila mi je potrebna sva snaga volje, ali izvadio sam hemijsku iz depa i skinuo poklopac s nje. Raspara se protegnuo u bronzani ma dug itav metar,

avada kedavra
sa seivom koje se presijavalo na bledoj, zlaanoj svetlosti. Temi se sad podrugljivo osmehnula. Ma daj", pobunila se. Ne treba ti to. Moe li radije jedan poljubac?" Mirisala je na rue i isto ivotinjsko krzno - udan ali nekako opojan miris. Rejel me snano utinu za miicu. Persi, ona hoe da te ujede! Pogledaj je!" Mala je samo ljubomorna." Temi se okrenu prema Keli. Smem li, gospodarice?" Keli je jo uvek blokirala vrata, gladno se oblizujui. Samo napred, Temi. Dobro ti ide." Temi prie jo jedan korak blie, ali ja sam uperio ma pravo u njene grudi. Nazad." Zareala je. Vi novajlije", s gaenjem je izustila. Ovo je naa kola, polutane. Hranimo se kime nam je volja!" Zatim je poela da se menja. Iz njenih ruku i lica nestala je boja. Koa joj je postala bela kao kreda, a oi potpuno crvene. Zubi se pretvorie u onjake. Vampirica!" promucao sam. A onda sam primetio njene noge. Ispod kratke navijake suknjice, njena leva noga bila je braon boje i dlakava, s magareim kopitom. Desna je imala oblik ljudske noge, ali je bila od bronze. Uhh, vampirica sa..." Da nisi pomenuo noge!" obrecnula se Temi. Ismevanje je nepristojno!" Napredovala je prema nama na svojim udnim, razliitim nogama. Izgledala je totalno suludo, ali nisam se usuivao da se nasmejem - ne dok sam pred sobom imao one crvene oi i iljate onjake. Vampirica, kae?" nasmejala se Keli. Ta glupa legenda zasnovana je na nama, budalo. Mi smo empuze, sluimo Hekati." Mmmm." Temi se primicala sve blie. Crna magija sainila nas je od ivotinje, bronze i sablasti! Postojimo da bismo se hranile krvlju mladia. A sad dolazi ovamo i daj mi taj poljubac!" Iskezila je onjake. Bio sam tako paralisan da nisam mogao ni da se pokrenem, ali je zato Rejel dohvatila dobo i hitnula ga ka empuzinoj glavi. Demonka je zasiktala i udarcem odbila dobo, koji se uz zveket otkotrljao negde meu stalke za note. Rejel je zatim bacila i ksilofon, ali je demonka i njega odbila. Obino ne ljubim devojke", zareala je Temi. Ali u tvom sluaju, smrtnice, napraviu izuzetak. Ima mal o previe dobar vid!"

10

avada kedavra
Bacila se na Rejel. Ne!" Zamahnuo sam Rasparaem. Temi se sagla u pokuaju da izbegne seivo, ali zasekao sam pravo kroz njenu navijaku uniformu i ona je, uz stravian krik, eksplodirala u oblaku praine koja se prosula po Rejel. Crvenokosa je kaljala. Izgledala je kao da joj je neko istresao dak brana na glavu. Fuj, odvratno!" Tako ti je s udovitima", rekao sam. Izvini." Ubio si moju uenicu!" zaurlala je Keli. Nauiu ja tebe kolskom duhu, polutane!" Zatim je i ona poela da se menja. Njena kovrdava kosa se pretvorila u palacave plamenove. Oi su joj postale crvene a ogromni onjaci su zauzeli svoje mesto. Krenula je prema nama, dok su joj mesingano stopalo i kopito neravnomerno lupkali po podu sale za probe. Ja sam najstarija medu empuzama", reala je. Nijedan heroj nije me nadmaio ve hiljadu godina." Ma nemoj?" rekao sam. ,,E pa, rok trajanja ti je upravo istekao!" Keli je bila mnogo bra od Temi. Lako je izbegla moj prvi napad i otkotrljala se u duvaku sekciju, preturivi ceo red trombona uz strahovit tresak. Rejel joj se u poslednjem trenutku sklonila s puta. Postavio sam se izmeu nje i empuze. Keli je kruila oko nas, prelazei pogledom s mene na ma. Ba fino malo seivo", rekla je. teta to se ispreilo izmeu nas." Njeno oblije je treperilo - as je bila demon, as lepa navijaica. Pokuavao sam da ostanem usredsreen, ali to me je stvarno poremetilo. Jadniak." Keli se nasmejala. Ti i ne zna ta se deava, zar ne? Uskoro e tvoj lepi mali kamp biti u plamenu, tvoji prijatelji e postati robovi gospodara vremena, a ti to nikako ne moe da sprei. Bilo bi milosrdno da te odmah ubijem, i da ne mora da gleda strahote koje dolaze." Zauo sam glasove iz hodnika. Pribliavala se jedna od grupa koje su obilazile kolu. Muki glas je govorio neto o sistemu zakljuavanja ormaria u garderobi. Empuzine oi sinue."Odlino! Dolazi nam drutvo!" Uzela je trubu i bacila je na mene. Rejel i ja se sagnusmo. Truba nam prelete preko glava i prolete kroz prozor, razbivi pri tom debelo, prozorsko staklo. Glasovi u hodniku utihnue.

11

avada kedavra
Persi!" uzviknu Keli, pretvarajui se daje uplaena. Zato si to bacio?" Bio sam previe iznenaen da bih odgovorio. U meuvremenu, Keli je podigla stalak za note i poruila njime ceo red klarineta i flauta. Stolice i instrumenti uz glasan tresak popadae na pod. Prekini!" rekao sam. Iz hodnika je dopirao zvuk koraka, koji je postajao sve glasniji. Vreme je da doekamo goste!" Keli je iskezila onjake i poletela prema prema vratima. Pojurio sam za njom s isukanim Rasparaem. Morao sam da je spreim da povredi smrtnike. Persi, nemoj!" uzviknula je Rejel. Meutim, vampiricinu pravu nameru sam prekasno shvatio. Empuza je irom otvorila vrata. Pol Faran i grupa prvaka preneraeno ustuknue. Ja sam upravo podizao ma. U poslednjem trenutku, empuza se okrenula prema meni, glumei prestravljenu rtvu. O ne, nemoj, molim te!" Nisam mogao da zaustavim ma, jer sam ve zamahnuo. asak pre no to ju je nebeska bronza zaista i dotakla, Keli buknu u plamen poput Molotovljevog koktela. Talasi vatre razlie se u svim pravcima. Jo nikad nisam video da je udovite uradilo tako neto, ali nisam imao vremena da se udim. Povukao sam se u salu za probe, dok je plamen gutao dovratak. Persi?" Buljei u mene s druge strane vatre, Pol Faran izgledao je potpuno oamueno. ta si to uradio?" Deca su vritala i beala niz hodnik. Oglasio se protiv-poarni alarm. Prskalice ugraene u tavanicu su zautale i ukljuile se. U optoj pometnji, Rejel me je povukla za rukav. Mora da se izgubi odavde!" Bila je u pravu. kola je gorela, a mene e okriviti za to. Smrtnici ne mogu dobro da vide kroz Maglu. Njima je izgledalo kao da sam ja upravo napao bespomonu devojku, i to pred grupom svedoka. Nije bilo anse da im bilo ta objasnim. Okrenuo sam lea Polu i iskoio kroz razbijeni prozor sale za probe orkestra. Izjurio sam u Istonu 81. ulicu i natrao pravo na Anabet. Hej, izaao si ranije!" Nasmejala se, zgrabivi me za ramena da ne bih pao. Gledaj kuda ide, Algoglavi!"

12

avada kedavra
Deli sekunde je bila lepo raspoloena i sve je bilo u redu. Na sebi je imala farmerke, narandastu kampersku majicu i svoju ogrlicu od glinenih perli. Plavu kosu je vezala je u konjski rep. Sive oi su joj blistale. Izgledala je kao da je spremna da odgledamo neki dobar film i provedemo prijatno popodne. A onda je iz uliice izjurila Rejel Elizabet Der, jo uvek sva pranjava od raznesenog udovita, viui: Persi, ekaj me!" Anabetin osmeh se istopio. Pogledala je Rejel, a potom kolu. Izgledalo je da je tek tad primetila crni dim i urlanje protivpoarnog alarma. Okrenula se prema meni i namrtila. ta si sad uradio? I ko je ovo?" O, Rejel - ovo je Anabet. Anabet - ovo je Rejel. Ovaj, ona mi je drugarica. Valjda." Nisam bio siguran kako drugaije da nazovem Rejel. Hou rei, jedva sam je poznavao, ali nakon to smo se dvaput zajedno nali u vrlo pogibeljnim situacijama, nisam mogao prosto da kaem da mi nije nita. Zdravo", rekla je Rejel i potom se okrenula prema meni. Ti si u velikom abru. I jo uvek mi duguje objanjenje!" Ulicom Frenklina Delanoa Ruzvelta zavijale su policijske sirene. Persi", rekla je Anabet ledenim glasom, trebalo bi da krenemo." Hou da saznam neto vie o polutanima" bila je uporna Rejel. I udovitima. I sve te stvari o bogovima." Dohvatila je moju ruku, ispovrtela odnekud neizbrisivi marker i napisala mi na dlanu broj telefona. Pozvae me i objasniti mi, vai? Duguje mi to. A sad brii." Ali..." Izmisliu neto", rekla je Rejel. Rei u da nisi ti kriv. Samo bei ve jednom!" Trkom se uputila prema koli, ostavivi Anabet i mene na ulici. Anabet je na trenutak zurila u mene, a potom se okrenula i odmarirala. Hej!" Trkarao sam za njom. Tamo su bile dve empuze." Pokuavao sam da joj objasnim. One su bile navijaice, zna, i rekle su da e kamp da bude spaljen, a..." Rekao si jednoj smrtnici za polutane?" Pa kad moe da vidi kroz Maglu. Videla je udovita pre mene." Znai, rekao si joj istinu." Prepoznala me je sa Huverove brane, tako da..." Ti je poznaje od ranije ?

13

avada kedavra
Ovaj, od zimus. Ali ozbiljno, jedva se znamo." Pa slatka je, na neki nain." Ja - nisam nikad razmiljao o tome." Anabet je grabila prema Aveniji Jork. Izgladiu problem sa kolom", obeao sam, nestrpljiv da promenim temu. asna re, bie sve u redu." Anabet nije htela ni da me pogleda. Pretpostavljam da na popodnevni provod otpada. Mora da se skloni odavde, jer e te traiti policija." Iza nas se izvijao dim iz Gudove" zgrade. U crnom stubu pepela, gotovo da sam mogao da razaznam lice - demonku crvenih oiju, kako mi se podrugljivo smeje. Tvoj lepi mali kamp bie u plamenu, rekla je Keli. A tvoji prijatelji robovi gospodara vremena. Ima pravo", rekao sam Anabet, dok mi se srce stezalo. Moramo da se domognemo Kampa polutana. Odmah."

14

avada kedavra

2.
DOBIJAM ALJIV POZIV IZ PODZEMNOG SVETA

Duga vonja taksijem sa besnom devojicom - savreno finale jo boljeg prepodneva. Pokuavao sam da razgovaram s Anabet, ali ona se ponaala kao da sam joj upravo udario baku ili tetku pregazio biciklom. Sve to sam uspeo da izvuem iz nje bilo je da je preivela pravu najezdu udovita tokom prolea u San Francisku; od Boia je dvaput odlazila u kamp, ali nije htela da mi kae zato (to me je nerviralo, jer mi se nije ni javila dok je boravila u Njujorku); i nije imala pojma gde se nalazi Niko di Anelo (duga pria). Ima li vesti o Luku?" upitao sam. Odmahnula je glavom. Znao sam da je ovo za nju osetljiva tema. Anabet se oduvek divila Luku, nekadanjem stareini Hermesove kue koji nas je izdao i pridruio se zlom gospodaru Titana, Kronu. Ne bi to nikad priznala, ali sam bio uveren da joj je jo uvek drag. Kad smo se zimus borili s Lukom na planini Tamalpaes, nekako je uspeo da preivi pad sa stene visoke preko 15 metara. Koliko mi je bilo poznato, jo uvek je plovio na svom brodu, okruen demonima dok je njegov iseckani gospodar Kron ponovo poprimao svoje oblije, malo po malo, leei u zlatnom sarkofagu i ekajui da postane dovoljno snaan da moe da izazove bogove s Olimpa. U argonu polubogova, nazivali smo ovo problemom". Planina Tam je jo uvek prepuna udovita", rekla je Anabet. Nisam se usuivala ni da joj priem, ali mislim da Luk nije tamo gore. Znala bih da jeste." Od toga mi nije bilo nimalo bolje. ta je s Groverom?" On je u kampu", odvratila je. Danas emo ga videti." Je li imao sree? Mislim, u svojoj potrazi za Panom?" Anabet se poigravala sa svojom ogrlicom, onako kako uvek radi kad je zabrinuta. Videe", rekla je. Meutim, nije nita objanjavala.

15

avada kedavra
Dok smo se vozili kroz Bruklin, upotrebio sam Anabetin telefon da se javim mami. Polutani nastoje da ne koriste mobilne telefone, ako to ikako mogu da izbegnu, jer putanjem svog glasa u etar kao da aljemo signal udovitima: Ovde sam! Molim vas da me odmah pojedete! Meutim, smatrao sam da je vano da je pozovem. Ostavio sam joj poruku na govornoj poti, pokuavi da objasnim ta se dogodilo u Gudu". Verovatno nisam ba uspeo u tome. Rekao sam mami da sam dobro, da ne brine, ali da u ostati u kampu dok se situacija malo ne smiri. Zamolio sam je da kae Polu Faranu da mi je ao. Posle toga je vonja proticala u tiini. Grad je lagano nestajao, dok se naposletku nismo nali na autoputu, okrueni seoskim krajolikom severnog Long Ajlenda, prolazei pored vonjaka, vinarija i tezgi sa sveim voem i povrem. Zurio sam u telefonski broj koji mi je Rejel Elizabet Der navrljala na dlanu. Znao sam da je to izvan svake pameti, ali sam bio u iskuenju da je pozovem. Moda bi mi Rejel pomogla da shvatim o emu je govorila ona empuza - kamp gori, moji prijatelji zarobljeni. I zato je Keli eksplodirala u plamenu? Znao sam da udovita nikad istinski ne umiru. Jednom - za nekoliko dana, nedelja ili godina od sad - Keli e se ponovo formirati od prvobitne gadosti koja kljua u podzemnom svetu. Ali, opet, udovita obino ne dozvoljavaju da budu tako lako unitena. Ako je uopte i bila unitena. Taksi je izaao s autoputa na pravac 25A. Vozili smo se kroz umu du Nord ora, sve dok se s nae leve strane nije pojavio niz breuljaka. Anabet je rekla taksisti da zaustavi na Farmerskom drumu 3141, u podnoju Brda polutana. Taksista se namrtio. Ovde nema niega, gospoj'ce. Jeste l' sigurni da 'oete da vas ovde iskrcam?" Da, molim vas." Anabet mu je dala smotuljak smrtnikog kea i taksista rei da se ne raspravlja dalje. Nas dvoje smo potom otpeaili do vrha brda. Mladi zmaj uvar je dremao, omotan oko omorike, ali kad smo se pribliili, podigao je svoju bakreno crvenu glavu i dozvolio da ga Anabet poee ispod brade. Para mu je zaitala iz nozdrva kao iz ajnika i ukrstio je oima od zadovoljstva. ao, Peleju", ree Anabet. Pazi na sve?" Poslednji put kad sam video zmaja, bio je dug dva metra. Sad je bio barem dvostruko dui i debeo koliko i samo drvo. Iznad njegove glave, na najnioj grani omorike, svetlucalo je zlatno runo, ija je magija titila granice kampa od

16

avada kedavra
invazije. Zmaj je izgledao bezbrino, kao da je sve u redu. Ispod nas, Kamp polutana delovao je mirno - zelena polja, uma, blistavobele grke graevine. Trospratna farmerska kua koju smo nazivali Velikom kuom ponosito se dizala nasred polja jagoda. Na severu, iza plae, Longajlendski zaliv presijavao se na suncu. Ipak... kao da neto nije bilo u redu. U vazduhu se oseala napetost, kao da i samo brdo zadrava dah oekujui da se desi neto loe. Otpeaili smo u dolinu gde su letnje aktivnosti bile u punom zamahu. Veina kampera je pristigla prolog petka, tako da mi se ve inilo da sam izvan svih tokova. Satiri su svirali svoje frule u poljima jagoda, podstiui rast biljaka umskom magijom. Kamperi su imali asove jahanja leteih konja, preleui umu na leima svojih pegaza. Iz kovanica se izvijao dim, a ekii su odzvanjali dok su deca pravila sopstveno oruje za teaj umetnosti i zanata. Atinin i Demetrin tim trkali su se dvokolicama na stazi, a preko - na jezeru su se neka deca u grkoj triremi borila s ogromnom, naranda-stom morskom zmijom. Tipian dan u kampu. Moram da priam s Klarisom", ree Anabet. Zabuljio sam se u nju kao da je upravo rekla Moram da pojedem veliku, smrdljivu izmu. Zato?" Klarisa iz Aresove kue bila je pri vrhu spiska mojih najneomiljenijih osoba. Bila je zlobna, nezahvalna i bila je siledija. Njen otac, bog rata, Ares, eleo je da me ubije. Ona je, pak, redovno pokuavala da me pretvori u kau. Ako se to izuzme, bila je divna. Radimo na neemu", odvrati Anabet. Vidimo se kasnije." Na emu to radite?" Anabet baci pogled prema umi. Kazau Hironu da si ovde", ree ona. Htee da razgovara s tobom pre sasluanja." Kakvog sasluanja?" Meutim, otrala je stazom prema strelitu, ne osvrnuvi se nijednom. Aha", promrsio sam. ,,I meni je milo to smo popriali."

Prolazei kroz kamp, pozdravio sam se s nekim od svojih drugova. Na prilazu Velikoj kui, Konor i Trevis Stol, iz Hermesove kue, pokuavali su da upale motor auto-karavana bez kljua. Silena Boregard, stareina Afroditine kue, mahnula mije sa svogpegaza dok je proletala pored mene. Potraio sam
17

avada kedavra
Grovera, ali nigde ga nisam video. Naposletku sam odlutao u maevalaku arenu, gde najee odlazim kad sam loe raspoloen. Vebanje me uvek smiri. Moda je to zato to je maevanje jedna od stvari koje stvarno razumem. Uao sam u amfiteatar i umalo mi srce nije stalo. Nasred arene, leima okrenut prema meni, stajao je najvei demonski pas kojeg sam ikad video. Mislim, video sam ja neke vrlo velike demonske pse. Onaj koji je pokuao da me ubije kad sam imao dvanaest godina bio je velik kao nosorog. Ali ovaj demonski pas je bio vei od tenka. Nije mi bilo jasno kako je uspeo da pree magine granice kampa. Izgledalo je da se osea kao kod kue, leei na stomaku i zadovoljno reei dok je glodao glavu lutke za vebanje. Jo uvek me nije primetio, ali sam znao da je dovoljno da napravim bilo kakav zvuk pa da me oseti. Nije bilo vremena za odlazak po pomo. Izvadio sam Raspara i skinuo poklopac s njega. Uzviknuvi, pojurio sam prema psu. Deli sekunde pre no to je moje seivo dotaklo ogromnu slabinu udovita, iznenada se pojavio drugi ma i, uz zveket, blokirao moj udarac. Demonski pas naulji ui. V UF !" Odskoio sam unazad i instinktivno napao maevaoca - sedokosog mukarca u grkom oklopu. Parirao mi je bez problema. Ehej, stoj!" ree on. Primirje!" V UUF !" Arena se zatrese od lavea demonskog psa. To je demonski pas!" uzviknuo sam. Bezopasna je", odvratio je mukarac. To je gospoa O'Liri." Trepnuo sam. Gospoa O'Liri?" Na zvuk svog imena, enka demonskog psa je ponovo zalajala. Shvatio sam da nije ljuta, nego ushiena. Njukom je gurnula raskvaenu i gadno oglodanu glavu lutke prema maevaocu. Dobra si, curo", ree on. Potom slobodnom rukom uhvati oklopljenu lutku za vrat i hitnu je prema tribinama. Dohvati Grka! Dohvati Grka!" Gospoda O'Liri skoi za svojim plenom i baci se na lutku, spljeskavi joj oklop, i smesta poe da gloe lem. Maevalac se suvo osmehnuo. Imao je, rekao bih, pedeset i koju godinu, kratku prosedu kosu i isto tako prosedu, negovanu bradu. Bio je u dobroj formi za starijeg oveka. Na sebi je imao crne, planinarske pantalone i bronzani grudni oklop navuen preko narandaste, kamperske majice. Pri samom dnu vrata imao je neki udan beleg, tamnoljubiastu fleku nalik na

18

avada kedavra
mlade ili tetovau, ali pre no to sam uspeo da razaznam ta je, pomerio je remenje oklopa i beleg se izgubio ispod okovratnika majice. Gospoa O'Liri je moj ljubimac", objasnio je. Nisam smeo da dozvolim da joj zabode ma u debelo meso, zar ne? Mogla bi da se uplai." Ko ste vi?" Obeava da me nee ubiti ako spustim ma?" Valjda neu." Vratio je ma u kanije i pruio ruku. Ja sam Kvint." Rukovali smo se. Ruka mu je bila gruba kao mirgla. Persi Dekson", rekao sam. Izvinite zbog - Kako to da, ovaj..." Kako to da imam demonskog psa za ljubimca? Duga pria, s mnogo bliskih susreta sa smru i podosta dinovskih igraaka za vakanje. Uzgred, ja sam novi instruktor maevanja. Pomaem Hironu dok gospodin D nije tu." ,,A, tako." Pokuavao sam da ne buljim dok je gospoa O'Liri otkidala tit s lutke s koje je ve visila ruka i igrala se njime kao frizbijem. ekajte, gospodin D nije tu?" Pa, da... mnogo je posla ovih dana. ak i matori Dionizije mora da pomogne. Otiao je u posetu nekim starim prijateljima. Da se uveri da li su na pravoj strani. Verovatno ne bi trebalo da kaem vie od toga." Vest da je Dionizije otiao iz kampa je bila neto najlepe to sam tog dana uo. Naime, bio je upravnik kampa samo zato to ga je Zevs poslao ovamo, da bi ga kaznio zato to se udvarao nekoj umskoj nimfi kojoj nije smeo. Mrzeo je kampere i maksimalno se trudio da nam zagorca ivot. Bez njega bi ovo leto moglo da ispadne sasvim kul. S druge strane, ako je i Dionizije morao da mrdne zadnjicu i pone konkretno da pomae u regrutovanju bogova za borbu protiv Titana, situacija je stvarno bila mnogo gadna. S moje leve strane, dopro je glasan zveket. U blizini je bilo naslagano est drvenih sanduka veliine izletnikih stolova, koji su sada zveali. Gospoa O'Liri je nakrivila glavu i krenula prema njima. Stoj, curo!" rekao je Kvint. To nije za tebe." Odvratio joj je panju frizbijem, to jest, bronzanim titom. Sanduci su zveali i podrhtavali. Svaki je na bonoj strani imao odtampane rei, ali uz moju disleksiju, bee mi potrebno nekoliko minuta da ih deifrujem:

19

avada kedavra
RAN TROSTRUKO G" LOMLJIVO SKLADITITI U OVOM POLOAJU Uz samo dno, neto sitnijim slovima, pisalo je: O TVARATI PALJIVO . R AN T ROSTRUKO G" NE ODGOVARA ZA EVEN TUALNO OTEENJE IMO VINE , SAKAENJE ILI UASNO BOL NU SMRT . ta je u onim sanducima?" upitao sam. Malo iznenaenje", odvratio je Kvint. Za trening sutra uvee. Oduevie se." O,okej", rekao sam, mada nisam bio sasvim siguran u vezi s uasno bolnom smru". Kvint je bacio bronzani tit i gospoa O'Liri je odgalopirala za njim. Vama mladima je potrebno vie izazova. Kad sam ja bio klinac, nismo imali ovakve kampove." Vi - vi ste polutan?" Nije mi bila namera da zvuim tako iznenaeno, ali jo nikad nisam video poluboga u godinama. Kvint se nasmejao. Neki od nas ipak dozive starost, zna. Nismo svi glavni likovi stranih proroanstava." Vi znate za moje proroanstvo?" uo sam poneto o tome." Hteo sam da ga upitam ta je to poneto, ali tog trenutka je u arenu dokaskao Hiron. Tu si, Persi!" Mora biti da je doao pravo sa asa streliarstva. Imao je tobolac i luk prebaene preko svoje majice s natpisom K ENTAUR BR . 1". Poto je poinjalo leto, podiao je svoju kovrdavu, smeu kosu i obrijao bradu, a njegov donji deo tela - beli pastuv - bio je isprskan blatom i vlatima trave. Vidim da si upoznao naeg novog instruktora." Hironov ton je bio vedar, ali mu se u oima ogledala zabrinutost. Kvinte, nee ti smetati ako pozajmim Persija?" Ni sluajno, gospodaru Hirone." Nema potrebe da me zove 'gospodaru'", rekao je Hiron, premda jeste zvuao nekako zadovoljno. Doi, Persi. Moramo da popriamo o neemu." Bacio sam jo jedan pogled na gospou O'Liri, koja je sada glodala noge lutke za vebanje. Vidimo se", rekao sam Kvintu.

20

avada kedavra
Dok smo odlazili, apatom sam rekao Hironu: Ovaj Kvint deluje nekako..." Tajanstveno?" predloio je Hiron. Teko ga je proitati?" Aha." Hiron je potvrdno klimnuo. Vrlo sposoban polutan. Izvanredan maevalac. Kad bih samo mogao da razumem..." ta god da je hteo da kae, oigledno je promenio miljenje. Ali, idemo redom. Persi, Anabet mi je rekla da si naleteo na neke empuze." Aha." Ispriao sam mu o borbi u Gudu" i o tome kako je Keli eksplodirala u plamen. Mhm", potvrdio je Hiron. One monije to mogu. Ta nije umrla, Persi. Samo je pobegla. Nije dobro kad se demonke uskomeaju." ta su radile tamo?" upitao sam. Nisu valjda mene ekale?" Mogue." Hiron se namrtio. Pravo je udo da si preiveo. Njihova mo obmane... gotovo da nema mukog heroja koji ne bi podlegao njihovim inima i ne bi bio prodran." Meni bi se to sigurno dogodilo", priznao sam, da nije bilo Rejel." Hiron klimnu glavom. Jeste ironija sudbine kad te spase obian smrtnik, ali svejedno, njeni smo dunici. to se tie onoga to je empuza rekla o napadu na kamp - o tome emo tek razgovarati. Zasad, meutim, polazi, moramo u umu. Groveru je stalo da prisustvuje." emu?" Njegovom zvaninom sasluanju", turobno odvrati Hiron. Savet stareina satira se upravo sastao da bi odluio o njegovoj daljoj sudbini."

Hiron je rekao da moramo da pourimo, stoga sam pristao kad je predloio da mu sednem na lea. Dok smo galopirali prema kuama, okrznuo sam pogledom trpezariju - otvoren grki paviljon na breuljku s kojeg je pucao pogled na okean. Sad sam prvi put video to mesto od zimus, a uspomene nisu bile nimalo lepe. Hiron je zaao u umu. Nimfe su izvirivale iza drvea, da bi nas posmatrale dok prolazimo. Velika oblija ukala su u pomrini - udovita uskladitena ovde kao izazov za kampere. Mislio sam da prilino dobro poznajem umu, nakon to sam se dva leta u njoj igrao osvajanja zastave, ali Hiron me je vodio putem koji nisam

21

avada kedavra
prepoznavao, kroz tunel od kronji starih vrba, pored malog vodopada, pa na proplanak obrastao poljskim cveem. Grupa satira je sedela na travi, formirajui krug. Grover je stajao u sredini, okrenut prema trojici vrlo starih i debelih satira koji su sedeli na prestolima napravljenim od posebno oblikovanih ruinih grmova. Jo nikad nisam video tu trojicu satira, ali pretpostavio sam da su oni verovatno Savet stareina. Izgledalo je da im Grover neto pria. Uvrtao je porub majice, nervozno se vrpoljei na svojim jareim papcima. Nije se mnogo promenio od zimus, moda zato to satiri stare upola sporije od ljudi. Imao je vie akni. Rogovi su mu bili malo vei, tako da su mu izvirivali iz kovrdave kose. Iznenaeno sam shvatio da sam sada vii od njega. Nedaleko od kruga stajale su Anabet, neka devojica koju nikada ranije nisam video i Klarisa. Hiron me je ostavio pored njih. Klarisina ravna, smea kosa bila je povezana kamuflanom maramom. Ako je to uopte mogue, izgledala je jo nabijenije, kao da je puno vebala u meuvremenu. Dobacila mi je besan pogled i promrsila: Slinjo", to mora da je znailo da je dobro raspoloena. Obino me pozdravi tako to pokua da me skrati za glavu. Anabet je obgrlila oko ramena drugu devojicu, koja je izgledala kao da je plakala. Bila je omalena - verovatno biste je nazvali sitnom - sa svilenkastom kosom boje ilibara i lepim, vilinskim licem. Na sebi je imala zelenu, grku tuniku i sandale od isprepletenih kaiia. Brisala je oi maramicom. Uopte mu ne ide", mrcala je. Taman posla." Anabet je potapa po ramenu. Bie on dobro, Kleko." Potom me pogleda i bezglasno apnu Groverova devojka. Barem sam pomislio da je to rekla, ali ipak mi nije ilo u glavu. Grover ima devojku? Zatim sam malo bolje pogledao Kleku i shvatio da su joj ui blago iljate. Njene oi, umesto da budu crvene od suza, imale su zelenu boju, kao hlorofil. Ona je bila drijada - umska nimfa. Mladi Andervude!" uzviknuo je lan saveta koji je sedeo na desnoj strani, prekidajui Grovera usred reenice. Ne oekujete valjda da poverujemo u to?" ,,Al - ali, Silenuse", promucao je Grover. To je istina!" Lik iz Saveta, Silenus, okrenuo se svojim kolegama i neto promrmljao. Hiron na to laganim kasom izae napred i stade pored njih. Prisetio sam se da je on poasni lan Saveta, ali nikad nisam mnogo razmiljao o tome. Stareine nisu izgledale naroito impresivno. Podseali su me na koze u onom delu zoovrta u kojem deca smeju da maze ivotinje - trbuasti, sanjivog lica i staklastih

22

avada kedavra
oiju koje nisu videle dalje od sledeeg busena trave ili lisnate grane. Nije mi bilo jasno zato Grover izgleda tako nervozno. Silenus je povukao svoju utu polo majicu preko stomaka i udobnije se namestio na svom prestolu od ruinog grma. Mladi Andervude, est meseci est meseci! - sluamo ove skandalozne tvrdnje da ste uli boga divljine, Pana, kako govori." Ali kad jesam!" Bezobrazluk!" oglasio se na to stareina koji je sedeo na levoj strani. Deder, Marone", ree Hiron. Strpljenja." Strpljenja, kako da ne!" odvrati Maron. Ve mi je ove budalatine preko rogova. Kao da bi se bog divljine obratio... njemu." Kleka je izgledala kao da bi se najradije zaletela na matorog satira i prebila ga ko maku, ali Anabet i Klarisa su je zadrale. Pogrena bitka, mala", promrmljala je Klarisa. Saekaj." Nisam znao ta me je vie iznenadilo: to to Klarisa spreava nekog da se pobije ili injenica da ona i Anabet, koje inae preziru jedna drugu, gotovo kao da saraduju. est meseci", nastavio je Silenus putali smo vam na volju, mladi Andervude. Dozvolili smo vam da otputujete. Dopustili da zadrite svoju tragaku dozvolu. ekali smo da donesete neki dokaz za svoju neuvenu tvrdnju. A ta ste vi nali tokom tog estomesenog putovanja?" Potrebno mi je samo jo malo vremena", preklinjao je Grover. Nita!" dreknu sad i stareina koji je sedeo u sredini. Niste nali nita." Ali, Leneju..." Silenus je podigao ruku. Hiron se nagnuo i rekao neto satirima. Satiri nisu izgledali zadovoljno. Mrmljali su neto i raspravljali se meusobno, ali Hiron potom ree jo neto i Silenus uzdahnu. Potom je s oklevanjem klimnuo glavom. Mladi Andervude", ree Silenus, pruiemo ti jo jednu priliku." Grover se ozario. Hvala vam!" Imate jo nedelju dana." Molim? Ali, gospodine! To je nemogue!" Jo jedna nedelja, mladi Andervude. Ako nam ni tada ne budete podneli dokaze za svoje tvrdnje, moraete da razmislite o promeni karijere. Moda o neemu to e odgovarati vaim dramskim talentima. Lutkarsko pozorite, moda. Ili stepovanje."

23

avada kedavra
Ali, gospodine, ja - ne smem da ostanem bez svoje tragake dozvole. Ceo svoj ivot sam..." Ovaj sastanak Saveta je gotov", objavio je Silenus. ,,A sad, hajde da uivamo u podnevnom obedu!" Stari satir je pljesnuo rukama i iz drvea se pojavila grupa nimfi, s tacnama punim povra, voa, limenki i ostalih omiljenih kozjih delikatesa. Razbivi krug, satiri su se bacili na hranu. Grover se, pak, potiteno uputio prema nama. Njegova izbledela plava majica imala je na sebi sliku satira i natpis: Ima li papke? ao, Persi", rekao je, toliko utuen da mi ak ni ruku nije pruio. Ba sam uprskao, ha?" Oni matori jarci!" rekla je Kleka. O Grovere, pojma oni nemaju koliko se ti trudi!" Postoji i druga mogunost" smrknuto je rekla Klarisa. Ne. Ne." Kleka je odmahivala glavom. Grovere, neu ti to dozvoliti." Njegovo lice je bilo pepeljasto sivo. Ja - morau da razmislim o tome. Ali ne znamo ni gde da traimo." O emu vi to?" upitao sam. Iz daljine se zauo zvuk roga od koljke. Anabet je skupila usne. Sve u ti rei, Persi, ali kasnije. Sada bi trebalo da pourimo do kua. Poinje inspekcija." Nije bilo pravedno to to e mi pregledati kuu iako sam tek stigao u kamp, ali stvari su prosto tako funkcionisale. Svakog popodneva, neko od stareina bi krenuo u inspekciju, nosei svitak papirusa na kojem se nalazio spisak stavki za proveravanje. Najbolja kua dobijala je prvi sat tuiranja, to je znailo garantovanu toplu vodu. Najgora je dobijala pospremanje kuhinje posle veere. Moj problem: u Posejdonovoj kui sam uglavnom iveo sam, a ja vam nisam ba neko koga biste nazvali urednim. Harpije, spremaice, dolaze samo poslednjeg dana leta, tako da je moja kua verovatno bila u istom stanju u kojem sam je ostavio nakon zimskog raspusta: omoti od bombona i prazne kesice ipsa verovatno su jo uvek leali na krevetu, a delovi oklopa za osvajanje zastave bili su razbacani po kui. Odjurio sam prema malom trgu, oko kojeg je dvanaest kua - po jedna za svakog grkog boga - bilo poslagano u obliku slova U. Demetrina deca su

24

avada kedavra
upravo istila ispred svog doma i inila da u saksijama na prozorima poraste novo cvee. Bilo je dovoljno da pucnu prstima pa da im orlovi nokti nad dovratkom procvetaju i bele rade pokriju krov, to stvarno nije bilo fer. Mislim da jo nikad nisu dobili najgoru ocenu prilikom inspekcije. Drutvo u Hermesovoj kui je panino jurcalo naokolo, gurajui prljav ve pod krevete i optuujui se meusobno za krau. Sve tako aljkavi, ipak su bili u prednosti u odnosu na mene. Silena Boregard je upravo izlazila iz Afroditine kue, tiklirajui stavke na svitku. Izustio sam kletvu sebi u bradu. Silena je bila fina, ali to se tie urednosti, bila je pravi manijak i najgora od svih inspektora. Volela je da sve bude lepo. A lepo" svakako nije moj fazon. Stoga sam ve oseao kako mi ruke postaju teke od silnih sudova koje u uvee morati da operem. Posejdonova kua se nalazila na kraju niza kua mukih bogova", na desnoj strani malog trga. Bila je od sivog morskog kamena optoenog koljkama, dugaka i niska poput bunkera, ali imala je prozore okrenute prema moru i kroz nju je uvek strujao prijatan povetarac. Utrao sam unutra, pitajui se da li u uspeti da odradim stvar ako na brzinu zguram nered pod krevet, kao Hermesovci, i zatekao svog brata Tajsona kako mete pod. Persi!" dreknu on. Potom ispusti metlu i zatra se prema meni. Ako vam se jo nikad nije desilo da prema vama juri ushieni Kiklop u kecelji na cvetie i gumenim rukavicama za ienje, kaem vam, to bi vas vrlo brzo trglo iz dremea. Hej, momino!" rekao sam. Ijaoj, pazi rebra. Rebra." Uspeo sam da preivim njegov medvei zagrljaj. Spustio me je, cerei se kao lud, dok mu je ono jedino telei-smee oko blistalo od oduevljenja. Zubi su mu bili uti i krivi kao i uvek, a kosa kao svraije gnezdo. Ispod kecelje na cvetie nosio je dronjave XXXL farmerke i ofucanu flanelsku koulju, ali je ipak bio melem za oi. Nisam ga video gotovo itavu godinu, poto je otiao u podmorje, gde je radio u kiklopskim kovanicama. Dobro si?" pitao je. Nisu te pojela udovita?" Ni gricnula." Pokazao sam mu da su mi ruke i noge jo uvek na broju i Tajson sreno zapljeska rukama. Jupi!" ree on. Sad moemo da jedemo sendvie s puterom od kikirikija i jaemo ribeponije! Moemo da se borimo s udovitima i druimo s Anabet i diemo stvari u vazduh!"

25

avada kedavra
Nadao sam se da ne misli sve to u isto vreme, ali svejedno sam mu odgovorio da emo se, naravno, ludo zabavljati ovog leta. Nisam mogao a da se ne osmehnem, toliko je bio ushien zbog svega. Ali prvo", rekao sam, moramo da se pobrinemo za inspekciju, Trebalo bi da..." Potom sam se osvrnuo oko sebe i shvatio da je Tajson bio vredan. Pod je bio poien, kreveti zategnuti. Fontana s morskom vodom u uglu bila je svee oribana, tako da je koral blistao. Na prozorske daske, Tajson je stavio vaze sa sveim morskim sasama i udnim svetleim biljkama s dna okeana, lepim od bilo kog cvetnog buketa koji su mogla da ispovrte Demetrina deca. Tajsone, kua izgleda... divno!" Sijao je od zadovoljstva. ,,Jes' video ribe-ponije? Stavio sam ih na tavanicu!" Odozgo je na icama visilo krdo minijaturnih bronzanih morskih konjica, tako da je izgledalo kao da plivaju kroz vazduh. Nisam mogao da verujem da je Tajson, s onim svojim ruerdama, kadar da napravi tako delikatne stvarice. Zatim sam pogledao preko - ka svom leaju i video svoj stari tit ponovo okaen na zid. Popravio si ga!" tit je zimus bio gadno oteen u borbi s Mantikorom, ali sad je opet bio savren - bez ijedne ogrebotine. Svi bronzani prizori mojih avantura s Tajsonom i Anabet na Moru udovita bili su uglaani i blistavi. Pogledao sam Tajsona. Nisam znao kako da mu zahvalim. U taj mah, neko iza mojih leda izusti: Vidi ti ovo." Silena Boregard je stajala na pragu, sa svojim svitkom u rukama. Koraknula je u kuu, na brzinu proetala naokolo i onda podigla obrve pogledavi me. Dakle, gajila sam izvesne sumnje. Ali ba si lepo sredio kuu, Persi. Upamtiu to." Namignula mi je i izala napolje. Tajson i ja smo proveli itavo popodne priajui jedan drugom novosti i druei se, to je bila stvarno prijatna promena u odnosu na prepodnevni napad demonskih navijaica. Otili smo do kovanica i pomogli malo u poslu Bekendorfu, iz Hefestove kue. Tajson nam je pokazao kako je nauio da pravi magina oruja. Izradio je plamenu, dvoseklu ratnu sekiru tako brzo da je ak i Bekendorf bio impresioniran.

26

avada kedavra
Radei, Tajson nam je priao o godini provedenoj pod morem. Oko mu se ozarilo dok je opisivao kiklopske kovanice i Posejdonovu palatu, ali istovremeno nam je rekao i koliko je dole postalo napeto. Stari bogovi mora, koji su vladali u vreme Titana, poeli su da ratuju s naim ocem. Kad je Tajson otiao, bitke su besnele po celom Atlantiku. Vest o lome ispunila me je zebnjom, jer sam pomislio da bi trebalo da budem tamo i pomaem, ali Tajson me je uverio da tata eli da obojica budemo u kampu. Ima mnogo ravih ljudi i na suvom", rekao je Tajson. Moemo da ih diemo u vazduh." Posle kovanice smo proveli neko vreme na jezeru, s Anabet. Bilo joj je stvarno drago to vidi Tajsona, ali je bilo jasno da su joj misli negde drugde. Stalno je gledala prema umi, kao da razmilja o Groverovom problemu sa Veem. Nisam joj zamerao. Grovera nije bilo nigde na vidiku i stvarno mi ga je bilo ao. Pronalaenje izgubljenog boga Pana bilo je njegov ivotni cilj. Njegov otac i stric su nestali sledei isti taj san. Prole zime je Grover u mislima uo glas koji mu je rekao: ekam te - glas za koji je bio siguran da pripada Panu ali njegova potraga, oigledno, nije urodila plodom. Ako mu Vee oduzme tragaku dozvolu, to e ga unititi. Koji je to 'drugi nain'?" upitao sam Anabet. Ono to je Klarisa pomenula?" Uzela je kameni i bacila ga u jezero. Neto to je Klarisa izviala. Proletos sam joj malo pomagala. Ali bilo bi opasno. Naroito za Grovera." Mene jari plai", promrmljao je Tajson. Buljio sam u njega. Tajson je dosad izlazio na megdan bikovima koji rigaju vatru, morskim udovitima i dinovima-ljudoderima. Zato bi se ti plaio Grovera?" Papci i rogovi", nervozno je promrmljao Tajson. I od jareeg krzna me svrbi nos." S tim je na razgovor o Groveru bio okonan. Pre veere smo Tajson i ja otili do maevalake arene. Kvintu je bilo drago to ima drutvo. I dalje nije hteo da mi kae ta je u onim sanducima, ali mi je pokazao nekoliko poteza maem. Lik je bio dobar. Borio se onako kako neki ljudi igraju ah - kao da je sve poteze isplanirao unapred, a ti ne kapira fazon sve dok ne izvede poslednji potez i pobedi te drei ti ma pod grlom. Dobar pokuaj", rekao mi je. Ali gard ti je prenizak."

27

avada kedavra
Napao je, a ja sam ga blokirao. Jeste li oduvek bili maevalac?" upitao sam. Parirao je moj visoki zamah. Bio sam sve i svata." Pokuao je kratak, direktan ubod, a ja sam odskoio u stranu. Remen mu je skliznuo s ramena i ugledao sam onaj njegov beleg - purpurnu mrlju. Ali ne bilo kakvu. Imala je odreen oblik - ptica sklopljenih krila - prepelica ili tako neto. ta vam je to na vratu?" upitao sam, to je verovatno bilo sasvim neutivo, ali okrivite za to moj poremeaj nedostatka panje. Sklon sam da lupam bez razmiljanja. Kvint je izgubio ritam. Pogodio sam balak njegovog maa i izbio mu seivo iz ruke. Protrljao je prste. Zatim je popravio oklop i sakrio beleg. Shvatio sam da nije re o tetovai. Bila je to stara opekotina... kao da je igosan. Uspomena." Podigao je ma i usiljeno se osmehnuo. Hoemo li iz poetka?" estoko je navalio, ne dajui mi vremena za nova pitanja. Dok smo se mi borili, Tajson se igrao s gospoom O'Liri, koju je zvao kuca". Sjajno su se provodili rvajui se oko bronzanog tita i igrajui se dohvati Grka". Do zalaska sunca, Kvint se nije ni oznojio, to je bilo malo udno; ali Tajson i ja smo bili zagrejani i lepljivi od znoja, tako da smo otili pod tu i spremili se za veeru. Oseao sam se dobro. Bio je to skoro normalan dan u kampu. Zatim je dolo vreme za veeru i kamperi su u koloni, jedna kua za drugom, odmarirali do trpezarijskog paviljona. Veina njih je ignorisala pukotinu u mermernom podu na ulazu - tri metra dug nazubljen oiljak koji prolog leta nije bio tu - ali ja sam vodio rauna da ne stanem na njega. Velika pukotina", rekao je Tajson kad smo seli za na sto. Da nije od zemljotresa?" Ne", odvratio sam. Nije od zemljotresa." Nisam bio siguran da li da mu kaem. Bila je to tajna koju smo znali samo Anabet, Grover i ja. Ali gledajui u krupno Tajsonovo oko, znao sam da ne mogu nita da krijem od njega. Niko di Anelo", rekao sam, spustivi glas. On je onaj mali polutan koga smo zimus doveli u kamp. On je, ovaj... traio od mene da pazim na njegovu

28

avada kedavra
sestru dok smo bili u potrazi, a ja nisam uspeo da je sauvam. Poginula je. I sad on okrivljuje mene." Tajson se namrtio. ,,I zato je napravio pukotinu u podu?" Oni skeleti su nas napali", rekao sam. Niko im je rekao da odu i onda se zemlja jednostavno otvorila i progutala ih. Niko..." Osvrnuo sam se oko sebe da bih bio siguran da niko ne prislukuje. Niko je Hadov sin." Tajson zamiljeno klimnu glavom. Bog mrtvih ljudi." Aha." ,,A taj mali Niko sad nije ovde?" Ja - mislim da nije. Pokuao sam proletos da ga potraim. Anabet takoe. Ali nismo imali sree. Tajsone, ovo je tajna. Vai? Ako iko sazna da je on Hadov sin, deak e biti u opasnosti. Ne sme rei ak ni Hironu." Gadno proroanstvo", ree Tajson. Titani bi ga mogli iskoristiti kad bi znali." Buljio sam u njega. Ponekad je bilo lako zaboraviti da je Tajson, sve onako krupan i detinjast, vrlo pametan. Znao je da proroanstvo glasi da e prvo sledee dete nekog od Velike trojke - Zevsa, Posejdona ili Hada - koje navri esnaest godina, spasti ili unititi Olimp. Veina je pretpostavljala da je re o meni, ali ako ja poginem pre no to navrim esnaestu, proroanstvo bi se lako moglo odnositi na Nika. Tano tako", rekao sam. Dakle..." utau ko zaliven , obeao je Tajson. ,,Ko ona pukotina u podu." Te noi sam teko zaspao. Leao sam u krevetu oslukujui talase na plai, sove i udovita u umi. Plaio sam se da u opet imati komare ako zaspim. Vidite, polutani retko kad sanjaju obine snove. Mi dobijamo poruke. Vidimo stvari koje se deavaju naim prijateljima ili neprijateljima. Ponekad ak nazremo neto iz prolosti ili budunosti. A ja sam uvek imao ee i ivlje snove za vreme boravka u kampu. Stoga sam oko ponoi bio jo uvek budan, zagledan u duek na leaju iznad mog, kad sam shvatio da je soba nekako udno osvetljena. Fontana s morskom vodom je sijala. Zbacio sam pokriva i oprezno krenuo prema njoj. Para se dizala iz vrele morske vode. U njoj je svetlucala duga, iako u sobi nije bilo nikakve svetlosti osim meseine koja je dopirala kroz prozor. Zatim je iz pare progovorio prijatan enski glas: Ubacite jednu drahmu, molim.

29

avada kedavra
Pogledao sam preko, prema Tajsonu, ali on je i dalje hrkao. Kad je pod sedativima on spava kao slon. Nisam znao ta da mislim. Nikada ranije nisam dobio Irida-poruku na svoj raun. Na dnu fontane je blistala jedna zlatna drahma. Uzeo sam je i bacio u Maglu. Zlatnik nestade. O Irido, boginjo duge", proaputao sam. Pokai mi... Ovaj, ta god ve treba da mi pokae." Magla je zasvetlucala. Ugledao sam mranu obalu reke. Nad crnom vodom su plutali pramenovi magle. Obala je bila posuta otrim vulkanskim stenama. Pored same vode uao je deak, darajui logorsku vatru. U taj mah, plamen je buknuo neprirodno plavom bojom i tada sam razaznao deakovo lice. Bio je to Niko di Anelo. Bacao je u vatru komadie papira - kartice Mitomagije - igre kojom je bio opsednut prole zime. Niko je imao samo deset godina, mada je moda ve napunio i jedanaest, ali je izgledao starije. Kosa mu je bila dua. Bila je zamrena i gotovo mu je dodirivala ramena. Oi su mu bile tamne, a maslinasta koa blea nego ranije. Na sebi je imao pocepane crne farmerke i preveliku, olinjalu pilotsku jaknu, koja je, nezakopana visila s njega preko crne majice. Lice mu je bilo prljavo, a pogled pomalo divalj. Izgledao je kao dete koje ivi na ulici. ekao sam da me pogleda. Nisam sumnjao u to da e pomahnitati od besa i poeti da me optuuje za smrt svoje sestre. Ali, kao da me nije primeivao. utao sam, ne usuujui se da se pomerim. Ako on nije poslao ovu Iridaporuku, ko jeste? Niko je bacio jo jednu karticu u plavi plamen. Beskorisno", promrmljao je. Ne mogu da verujem da sam se ikad zamlaivao ovim glupostima." Deija igra, gospodaru", sloio se drugi glas. inilo se da dolazi odnekud blizu vatre, ali nisam mogao da vidim ko to govori. Niko se zagledao na drugu stranu reke. Na drugoj obali nalazila se crna, maglom obavijena plaa. Prepoznao sam je: Podzemni svet. Niko je logorovao na obali reke Stiks. Nisam uspeo", promrmljao je on. Nikad je neu vratiti." Drugi glas se nije uo. Niko se sumnjiavo okrenu prema njemu. Jesi li tu? Reci neto." U tom asu kao da je vazduh zatrepereo. Pomislio sam da je to samo odblesak vatre. Zatim sam shvatio da je to ljudsko oblije - pramen plaviastog dima, senka. Ako gleda direktno, nema ga. Ali ako pogleda krajikom oka, mogao si mu razaznati oblik. Duh.
30

avada kedavra
To jo niko nije uspeo", ree on. Ali moda postoji nain." Govori", zapovedio je Niko. Oi mu blesnue divljim sjajem. Razmena", odvrati duh. Dua za duu." Ponudio sam!" Ne tvoja", ree duh. Ne moe ponuditi svom ocu duu koju e naposletku svakako dobiti. Niti on prieljkuje smrt svog sina. Mislim na duu nekog ko je trebalo ve da bude mrtav. Nekog ko je prevario smrt." Nikovo lice se smrknulo. Nemoj opet o tome. Govori o ubistvu." Govorim o pravdi", ree duh. O osveti." To nije isto." Duh se suvo nasmejao. Drugaije e misliti kad bude stariji." Niko je buljio u plamen. Zato ne mogu barem da je prizovem? elim da razgovaram s njom. Ona bi... pomogla bi mi." Ja u ti pomoi", obeao je duh. Zar te nisam ve nekoliko puta spasao? Nisam li te sproveo kroz Lavirint i nauio te da koristi svoje moi? eli li da osveti svoju sestru ili ne?" Nije mi se dopadao ton duhovog glasa. Podsetio me je na klinca u mojoj staroj koli, silediju koji je ubeivao drugu decu da prave gluposti, na primer, da kradu laboratorijsku opremu ili oteuju nastavnicima kola. Siledija bi se uvek izvukao nekanjeno, ali bi zato deca svaki put debelo nagrabusila. Niko se okrenuo od vatre, tako da duh nije mogao da ga vidi, ali ja jesam. Niz obraz mu je klizila suza. Dobro, onda. Ima li plan?" O da", odvrati duh, zvuei vrlo zadovoljno. Mnogo je mranih puteva koje moramo prei. Moramo krenuti od..." Oblije zatreperi. Niko ieznu. enski glas iz Magle ree, Ubacite jo jednu drahmu za sledeih pet minuta, molim. U fontani nije bilo vie nijednog zlatnika. Krenuo sam da opipam depove, ali bio sam u piami. Trkom sam otiao do nonog ormaria, da vidim ima li na njemu neke sitnine, ali Irida-poruka se ve ugasila i u sobi je ponovo zavladao mrak. Veza se prekinula. Stajao sam tako, nasred kue, oslukujui ubor fontane i okeanskih talasa napolju. Niko je bio iv. Pokuavao je da vrati sestru iz mrtvih. A ja sam imao oseaj da znam iju duu eli da razmeni - duu nekog ko je prevario smrt. Osveta. Niko di Anelo je dolazio po mene.

31

avada kedavra

3.
IGRAMO SE UGE SA K ORPIONIMA

Sledeeg jutra je za dorukom bilo mnogo uzbuenja. uvari su oko tri ujutru spazili etiopskog zmaja na granicama kampa. Ja sam bio toliko umoran da sam itavu tu pometnju prespavao. Magine granice su zadrale udovite napolju, ali ono je, ipak, krstarilo naokolo, traei slabe take U naoj odbrani, i nije mu se urilo da ode sve dok Li Fleer, iz Apolonove kue, nije poveo brau i sestre u poteru za njim. Posle nekoliko desetina strela koje su mu se zabole u ploice oklopa, zmaj je shvatio poruku i povukao se. Jo uvek je negde u blizini", upozorio nas je Li, prepriavajui nam detaljno itav dogaaj. Pogodili smo ga s najmanje dvadeset strela, a uspeli smo samo da ga razbesnimo. Bio je dug vie od deset metara i svetlozelen. A njegove oi..." Stresao se. Odlian si, Li." Hiron ga je potapao po ramenu. Budite oprezni, i to svi do jednog, ali ostanite mirni. Ovo se i ranije deavalo." Ma da" dobaci Kvint, koji je sedeo za glavnim stolom. ,,I deavae se ponovo. Sve ee." Kamperi poee da apuu meu sobom. Svi su znali za glasine: Luk i njegova vojska planiraju invaziju na kamp. Veina nas je oekivala da e do toga doi jo ovog leta, ali niko nije znao ni kako ni kad. Pri tom, nae smanjeno brojno stanje nije bilo od pomoi. Imali smo svega osamdesetak kampera. Pre tri godine, kad sam prvi put doao, bilo nas je vie od stotinu. Neki su izginuli. Neki su se pridruili Luku. Neki su naprosto nestali. Ovo je dobar razlog za nove ratne igre", nastavio je Kvint, a oi mu zasvetlucae. Videemo kako e vam veeras ii." Da..." rekao je Hiron. Dakle, dosta je bilo prie. Hajde da blagoslovimo ovaj obed i dorukujemo." Podigao je svoj pehar. ,,U slavu bogova!" Svi smo podigli ae i ponovili blagoslov.

32

avada kedavra
Tajson i ja smo odneli svoje tanjire do bronzanog mangala i ubacili deo porcije u plamen. Nadao sam se da bogovi vole hleb sa groicama i itne pahuljice s ukusom voa. Posejdone", rekao sam. I zatim proaputao: Pomozi mi s Nikovim, Lukovim i Groverovim problemom..." Imao sam toliko briga da sam mogao celo jutro da provedem stojei tu, ali sam se ipak urno vratio za sto. Kad su svi posedali da jedu, Hiron i Grover su doli do nas. Groverove oi su bile crvene od nespavanja, a majica okrenuta na nalije. Spustio je tanjir na sto i skljokao se pored mene. Tajson se nelagodno promekoljio. Ja odoh da... ovaj... da glancam svoje vodene ponije." Odgegao se ne zavrivi doruak. Hiron je pokuao da se osmehne. Verovatno je eleo da deluje ohrabrujue, ali u svom obliju kentaura dizao se visoko iznad mene, bacajui senku preko stola. Pa, Persi, kako si spavao?" Ovaj, dobro." udio sam se zato me to pita. Da li je mogue da zna neto o onoj uvrnutoj Irida-poruci koju sam dobio? Doveo sam Grovera ovamo", rekao je Hiron, zato to sam pomislio da bi vas dvojica, kako da kaem, moda eleli da popriate malo. A sad me izvinite, molim vas, moram da poaljem neke Irida-poruke. Vidimo se kasnije." Dobacivi Groveru znaajan pogled, otkaskao je iz paviljona. O emu on to?" upitao sam Grovera. Grover je odsutno vakao prena jaja. Bilo mi je jasno koliko je rastrojen, jer je odgrizao zupce svoje viljuke i savakao i njih. Hoe da me ubedi", promumlao je. U to je pored mene na klupu seo jo neko: Anabet. Ja u ti objasniti o emu je re", odmah je rekla. Lavirint. Bilo mi je teko da se usredsredim na ono to je govorila, jer su svi u paviljonu kradom gledali u nas i aputali. A Anabet je sedela tik do mene. Ali ba tik do mene. Ne sme da bude ovde", rekao sam. Moramo da razgovaramo", insistirala je. Ali, pravila..." Znala je, isto tako dobro kao i ja, da kamperima nije dozvoljeno da prelaze za druge stolove. Sa satirima je bilo drugaije. Oni nisu bili pravi polubogovi.

33

avada kedavra
Polutani su, meutim, morali da sede sa svojim ukuanima. Nisam ak bio siguran ni koja je kazna predviena za sedanje za tu sto. Jo nikad nisam video da je neko to uradio. Da je gospodin D bio tu, verovatno bi na licu mesta zadavio Anabet maginom vinovom lozom ili tako neim, ali gospodin D nije bio tu. Hiron je otiao iz paviljona. Kvint je pogledao preko i podigao obrvu, ali nita nije rekao. Vidi" kazala je Anabet. Grover je u nevolji. Postoji samo jedan nain da mu pomognemo. Lavirint. To je ono to smo Klarisa i ja istraivale." Promekoljio sam se na seditu, nastojei da razmiljam to jasnije. Misli na onaj lavirint u kojem su nekad, u stara vremena, drali Minotaura?" Ba taj", odvratila je Anabet. Znai... taj lavirint se vie ne nalazi ispod kraljevske palate na Kritu", nagaao sam. Lavirint je sad ispod neke zgrade u Americi." Je l' vidite? Trebalo mi je samo par godina da pohvatam konce. Znao sam da se vana mesta pomeraju zajedno sa zapadnom civilizacijom, pa se tako planina Olimp nalazi iznad Empajer stejt bildinga, a ulaz u Podzemni svet je u Los Anelesu. Bio sam prilino ponosan na samog sebe. Anabet je prevrnula oima. Ispod zgrade? Daj, Persi. Lavirint je ogroman. Ne bi stao ni pod ceo grad, a kamoli pod jednu zgradu." Pomislio sam na svoj san o Niku na reci Stiks. Znai... Lavirint je deo podzemnog sveta?" Ma ne." Anabet se namrtila. Dobro, moda postoje prolazi kroz koje se iz Lavirinta silazi u Podzemni svet. Nisam sigurna. Ali Podzemni svet je mnogo, mnogo nie. Lavirint se nalazi odmah ispod povrine sveta smrtnika, kao neka vrsta druge koe. Raste ve hiljadama godina i preplie se pod gradovima Zapada, spajajui sve dole ispod zemlje. Kroz Lavirint moe da stigne svuda." Ako se ne izgubi u njemu", prmrmljao je Grover. ,,I ne umre stranom smru." Grovere, mora da postoji nain", rekla je Anabet. Obuzeo me je oseaj da su ve vodili ovaj razgovor. Klarisa je preivela." Za dlaku!" rekao je Grover. ,,A onaj drugi..." On je poludeo. Ali nije umro." O, radosti." Groverova donja usna je zadrhtala. Sad mi je lake." Stanite malo", rekao sam. Premotajte unazad. Kakva je to pria o Klarisi i tom liku to je odlepio?"

34

avada kedavra
Anabet je bacila pogled prema Aresovom stolu. Klarisa nas je posmatrala kao da zna o emu priamo, ali potom se ponovo odluno zagledala u svoj tanjir. Prole godine", rekla je Anabet, spustivi glas, Klarisa je otila u misiju po Hironovom nalogu." Seam se", rekao sam. To je bila tajna." Anabet klimnu glavom. Uprkos njenom ozbiljnom dranju, bio sam srean to vie nije besna na mene. I nekako mi bee milo zbog injenice da je prekrila pravila da bi sela ba pored mene. Jeste, bila je tajna", saglasila se Anabet, zato to je nala Krisa Rodrigeza." Onog lika iz Hermesove kue?" Seao sam ga se od pre dve godine. Prislukivali smo njegov razgovor na Princezi Andromedi, Lukovom brodu. Kris je bio jedan od polutana koji su napustili kamp i pridruili se Titanovoj vojsci. Aha", odvratila je Anabet. Letos se prosto pojavio u Feniksu, u Arizoni, blizu kue Klarisine mame." Kako to misli, pojavio se?" Lutao je pustinjom, na temperaturi od pedeset stepeni Celzijusa, u kompletnom grkom oklopu, buncajui o niti." O niti", ponovio sam. Potpuno je siao s uma. Klarisa ga je dovela kod svoje mame, da ga smrtnici ne bi zatvorili u duevnu bolnicu. Negovale su ga, pokuavajui da ga povrate. Hiron je otiao i razgovarao s njim, ali od toga nije bilo naroite vajde . Od njega je uspeo da izvue samo jedno: Lukovi ljudi su istraivali Lavirint." Zadrhtao sam, iako nisam bio sasvim siguran zbog ega. Jadan Kris... Nije bio tako lo momak. ta je to moglo da ga natera da poludi? Pogledao sam Grovera, koji je glodao ostatak svoje viljuke. Okej", upitao sam. Zato su istraivali Lavirint?" Nismo bili sasvim sigurni", rekla je Anabet. Zato smo Klarisa i ja otile u izvianje. Hiron je utao o svemu tome, jer nije eleo da se neko uspanii. Mene je uputio u celu stvar jer... pa, Lavirint je oduvekbio jedna od mojih omiljenih tema. Njegova arhitektura..." Izraz joj postade pomalo sanjiv. Graditelj Lavirinta, Dedal, bio je genije. Meutim, stvar je u tome to ulaza u Lavirint ima na sve strane. Ako je Luk uspeo da provali foru kako da se kree njime, mogao bi da pomera svoju armiju naokolo neverovatnom brzinom."

35

avada kedavra
Ali, to je ipak pravi lavirint1 zar ne?" Pun uasnih zamki", sloio se Grover. orsokaka. Halucinacija. Psihotinih udovita koja ubijaju jarce." Ali ne ako ima Arijadninu nit", rekla je Anabet. ,,U starim vremenima, Arijadnina nit pomogla je Tezeju da izae iz Lavirinta. To je bila neka vrsta instrumenta za navigaciju, koji je izumeo Dedal. A Kris Rodrigez je buncao neto o niti." Znai, Luk pokuava da pronae Arijadninu nit", rekao sam. Ali zato? ta planira?" Anabet odmahnu glavom. Nemam pojma. Pomislila sam da moda hoe da napadne kamp tako to e mu prii kroz Lavirint, ali to nema logike. Najblii ulazi koje je Klarisa pronala nalaze se na Menhetnu, a to Luku ne bi pomoglo da pree nae granice. Klarisa je donekle istraila tunele, ali... bilo je vrlo opasno. U nekoliko navrata se za dlaku izvukla. Ja sam, pak, istraila sve to sam uspela da naem o Dedalu. Bojim se, meutim, da to nije bilo od velike pomoi. Nije mi ba najjasnije ta Grover planira, ali jedno znam: Lavirint bi mogao biti klju za Groverov problem." Trepnuo sam. Misli da je Pan negde u podzemlju?" To bi objasnilo zato ga je nemogue pronai." Grover se stresao. Satiri mrze da silaze u podzemlje. Nijedan traga nikada ne bi ni pokuao da ode tamo. Nema cva. Nema sunca. Nema kafia!" Meutim", nastavila je Anabet, Lavirint moe da te odvede maltene bilo gde. ita ti misli. Osmiljen je tako da te obmane, da te prevari i ubije; ali ako uspe da natera Lavirint da radi za tebe..." Mogao bi te odvesti do boga divljine", rekao sam. Ne mogu ja to." Grover se uhvatio za stomak. Kad samo pomislim na to, doe mi da povratim kompletan srebrni escajg." Grovere, sasvim je mogue da ti je ovo poslednja prilika", rekla je Anabet. Oni u Savetu su ozbiljni. Ima nedelju dana, a u suprotnom moe da pone da ui stepovanje!" Preko, za glavnim stolom, Kvint se znaajno nakaljao. Obuzeo me je oseaj da ne eli da pravi scene, ali da Anabet stvarno izaziva sudbinu sedei tako dugo za mojim stolom.
Da bi se itaoci lake snalazili, podzemni lavirint o kojem govori ova knjiga oznaen je velikim slovom (Lavirint), dok je lavirint kao opti pojam oznaen malim slovom. (Prim. prev.)
1

36

avada kedavra
Priaemo kasnije." Anabet mi stisnu ruku malice prejako. Ubedi ga, hoe li?" Vratila se za Atinin sto, ignoriui sve koji su buljili u nju. Grover je zaronio lice u ake. Ne mogu, Persi. Moja tragaka dozvola. Pan. Sve u izgubiti. Morau da otvorim lutkarsko pozorite." Ne lupetaj! Smisliemo ve neto." Pogledao me je, oima punim suza. Persi, ti si moj najbolji drug. Video si me u podzemlju, u onoj Kiklopovoj peini. Zar stvarno misli da bih mogao da..." Glas mu je zamro. Prisetio sam se Mora udovita, kad je bio zarobljen u Kiklopovoj peini. Grover nije nikad ba oboavao mesta pod zemljom, ali sada ih je istinski mrzeo. I od Kiklopa ga je podilazila jeza. ak i od Tajsona... Grover je nastojao da to sakrije, ali nas dvojica na neki nain itamo oseanja jedan drugom, zbog empatijske povezanosti, koju je Grover stvorio meu nama. Znao sam kako mu je. Grover se uasavao mog brata krupajlije. Moram da idem", ree Grover nesrenim glasom. Kleka me eka. Dobro je to smatra da su kukavice privlane." Kad je otiao, pogledao sam Kvinta. Sumorno mi je klimnuo glavom, kao da delimo neku mranu tajnu. Zatim je nastavio da secka kobasicu svojim bodeom.

Popodne sam siao do konjunica s pegazima, da bih posetio svog prijatelja Crnog. Servus, gazda! Ludirao se naokolo po svojoj staji, mlatarajui krilima po vazduhu. Jes mi doneo koju kocku eera? Zna da eer nije zdrav, Crni." Aha, al' ti si mi ipak doneo koju, ha? Osmehnuo sam se i pruio mu punu aku. Crni i ja se odavno znamo. Pre dve godine sam na neki nain pomogao da se spase s Lukovog demonskog broda, a on od tada nastoji da mi uzvrati raznim uslugama. Je l' ti treba neto? upitao je Crni. Spreman sam za poletanje, gazda! Potapao sam ga po njuci. Nisam siguran, ortak. Svi priaju o podzemnim lavirintima."

37

avada kedavra
Crni je nervozno zanjitao. Ne-he- he. Nisam ba tol'ki konj! A i ti, gazda, nis' valjda lud da se sm uca po nekakvom lavirintu. Jel tako? Jer bi mogo da za vri u fabrici lepka! Moda si u pravu, Crni. Videemo." Crni je skrckao svoje kocke eera. Potom je pretresao grivu kao da ima eerni napad. Hop- la! Ovo je bilo dobro! Vidi, gazda, ako se prizove pamet i i 'oe da leti negde, samo z azvidi. Dobri st ari Crni i njegova ekipa ima da pregaze bilo koga zbog tebe! Rekao sam mu da u imati to na umu. Zatim je u konju-nicu pristigla grupa mlaih kampera, da bi zapoela svoje asove jahanja, i zakljuio sam da je vreme da odem. Imao sam ruan oseaj da dugo neu videti Crnog. Posle veere, po Kvintovom nalogu obukli smo borbene oklope, kao da se spremamo za osvajanje zastave; meutim, raspoloenje meu kamperima bilo je mnogo ozbiljnije. Tokom dana su nestali oni sanduci iz arene, a ja sam nekako imao oseaj da je njihov sadraj puten u umu. Dakle", ree Kvint, stojei na glavnom trpezarijskom stolu. Priite." Bio je obuen u crnu kou i bronzu. Pri svetlosti baklji, zbog svoje sede kose izgledao je kao duh. Gospoda O'Liri je veselo skakutala oko njega, zanimajui se ostacima veere. Biete podeljeni u timove po dvoje", objavio je Kvint. Kad su svi uglas progovorili i poeli da dozivaju najbolje prijatelje, uzviknuo je: Koji su ve odabrani!" Neeee!" zakukae mnogi kamperi. Cilj je jednostavan: osvojiti zlatan lovorov venac, a da pri tom niko ne pogine. Venac je umotan u svilu, a zaveljaj privezan za leda udovita. Tih udovita ima est. Svako udovite na sebi ima svileni zaveljaj, ali samo u jednom zaveljaju se nalazi venac. Morate ga nai pre ostalih timova. I, razume se... morate ubiti udovite da biste se domogli venca - i, naravno, preiveti sve to." Uzbuen amor je prostrujao kroz gomilu. Zadatak je zvuao prilino jednostavno. Hej, pa svi smo mi ve ubijali udovita. To je ono za ta nas obuavaju. Rei u vam ko su vam partneri", rekao je Kvint. Nema zamene. Nema razmene. Nema pritubi." Sreno zalajavi, gospoda O'Liri zabi njuku u tanjir s picom.

38

avada kedavra
Kvint odnekud izvue veliki svitak i poe da ita imena. Bekendorfu je bila dodeljena Silena Boregard, zbog ega je ovaj delovao vrlo zadovoljno. Braa Stol, Trevis i Konor, bili su zajedno. Nimalo iznenaujue. Oni su sve radili zajedno. Klarisa je dobila Lija Fleera iz Apolonove kue - jedno vesto u borbi prsa u prsa, drugo odlian strelac, predstavljali su gadnu kombinaciju, koju e biti teko pobediti. Kvint je bez predaha nabrajao imena i naposletku rekao: Persi Dekson i Anabet ejs." Fino." Uputio sam Anabet irok osmeh. Oklop ti stoji ukrivo", bilo je sve to je na to rekla, pre no to mi je popravila remene. Grover Andervud", rekao je Kvint, ,,i Tajson." Grover je umalo iskoio iz svog jareeg krzna. ta? A-ali..." Ne, ne", zacvileo je Tajson. To je neka greka. Jari..." Bez pritubi!" naredio je Kvint. Podelite se u parove. I inate dva minuta da se pripremite!" Tajson i Grover su me moleivo gledali. Pokuao sam da im ohrabrujue klimnem glavom i dam do znanja da bi trebalo da krenu zajedno. Tajson kinu. Grover poe nervozno da vae svoju drvenu batinu. Bie oni dobro", rekla je Anabet. Hajde. Imamo preih briga, na primer, kako da ostanemo ivi." Jo uvek je bio dan kad smo zali u umu, ali u dubokoj senci kronji inilo se kao da je pono. Bilo je i hladno, iako je leto ve uveliko trajalo. Anabet i ja smo skoro odmah pronali tragove - koje je ostavilo neto sa mnogo nogu. Sledili smo ih. Preskoili smo potok i zauli pucanje granica negde u blizini. Sakrili smo se iza stene, ali to su bila samo braa Stol, koja su psujui tabanala kroz umu. Iako sinovi boga lopova, bili su neujni otprilike koliko i krdo vodenih bivola. Nakon to su Stolovi proli, uputili smo se dublje u zapadni deo ume, gde su obitavala ona strasnija udovita. Stajali smo na grebenu iznad movarnog jezerceta, kad je Anabet napregnuto rekla: Ovde smo prestali da traimo." Potrajalo je asak dok nisam shvatio na ta misli. Kad smo zimus traili Nika di Anela, upravo ovde smo prestali da se nadamo kako emo ga nai. Grover, Anabet i ja smo stajali na istoj ovoj steni, a ja sam ih ubeivao da ne kau Hironu istinu: da je Niko Hadov sin. Tada mi se inilo da je to ispravan postupak. eleo sam da zatitim njegov identitet. eleo sam da budem onaj

39

avada kedavra
koji e ga nai i iskupiti se za ono to se dogodilo njegovoj sestri. Otad je prolo est meseci, a ja nisam bio nita blii svom cilju. Gorina me nikako nije naputala. Noas sam ga video", rekao sam. Anabet je nabrala obrve. Kako to misli?" Ispriao sam joj za Irida-poruku. Kad sam zavrio, zagledala se u senke u umi. Priziva mrtve? To nita ne valja." Duh mu je dao rav savet", dodao sam. Rekao mu je da se osveti." Da... duhovi nikad nisu dobri savetnici. Oni imaju sopstvene planove. Zlopamtila su. I preziru ive." Krenue na mene", rekao sam. Duh je pominjao nekakve zamrene staze." Klimnula je glavom. To je to. Moramo da provalimo kako se ide kroz Lavirint." Moe biti", rekao sam nelagodno. Ali ko mi je poslao Irida-poruku? Ako niko nije znao gde se nalazim ..." U umi se slomila grana a suvo lie je zautalo. Neto veliko se kretalo kroz drvee, tik ispod grebena. Ovo nisu braa Stol", apnu Anabet. Istovremeno smo isukali maeve. Domogli smo se Zevsove pesnice, velike gomile stena nasred zapadnog dela ume. Bio je to prirodni orijentir, esto sastajalite kampera za vreme lovakih ekspedicija, ali sada na Zevsovoj pesnici nije bilo nikog. Tamo preko", apnula je Anabet. Ne, ekaj", rekao sam. Iza nas." Bilo je udno. Kao da je zvuk tranja dopirao iz nekoliko razliitih pravaca. Kruili smo oko stena, s isukanim maevima, kad neko iza naih lea ree: Zdravo." Strelovito smo se okrenuli, a umska nimfa Kleka je uplaeno uzviknula. Sputajte to!" ljutito je rekla. Drijade ne vole otra seiva, okej?" Kleko", odahnula je Anabet. ta e ti ovde?" Ja ovde ivim." Spustio sam ma. ,,U stenama?" Ona pokaza prema rubu proplanka. ,,U bunju kleke. udna mi uda."

40

avada kedavra
To je bilo logino i osetio sam se nekako glupo. Ve nekoliko godina sam se muvao u blizini drijada, ali nikad nisam mnogo razgovarao s njima. Znao sam da ne mogu da odu naroito daleko od svog drveta, koje im predstavlja izvor ivota. Meutim, nisam znao mnogo vie od toga. Jeste li zauzeti?" upitala je Kleka. Pa", odvratio sam, trenutno smo u nekoj igri, koja podrazumeva borbu protiv gomile udovita, i pokuavamo da sauvamo glavu." Nismo zauzeti", rekla je Anabet. ta je bilo, Kleko?" Kleka mrcnu i obrisa oi svojim svilenkastim rukavom. Grover. Tako je uzrujan. Cele godine lunja naokolo i trai Pana. Svaki put kad se vrati, samo je jo gore. U prvo vreme sam mislila da se moda via s nekim drugim drvetom." Ne", rekla je Anabet, kad se Kleka rasplakala. Sigurna sam da nije to u pitanju." Jednom se zatreskao u bun borovnice", ojaeno je rekla Kleka. Kleko", rekla je Anabet, Grover ne bi nikad ni pogledao neko drugo drvo. Prosto je pod stresom, jer se boji za svoju tragaku dozvolu." Ne sme da silazi u podzemlje!" pobunila se nimfa. Ne smete mu to dozvoliti." Anabet je izgledala kao da joj je neprijatno. Mogue je da je to jedini nain da mu se pomogne; kad bismo samo znali odakle da ponemo." Ah." Kleka otre zelenu suzu s obraza. to se toga tie..." Ponovo se zaulo ukanje iz ume i Kleka uzviknu: Sakrijte se!" Pre no to sam stigao da upitam zato, uz glasno puf nestala je u oblaiu zelene magle. Anabet i ja se okrenusmo. Iz ume je upravo izlazio blistav insekt boje ilibara, dug tri metra, s nazubljenim kletima, oklopljenim repom i aokom dugakom kao moj ma. korpion. Na leima je imao zaveljaj od crvene svile. Jedno od nas mora da mu prie s lea", rekla je Anabet, dok je stvor kloparao prema nama. ,,I da mu odsee rep, dok mu drugo spreda odvlai panju." Ja u da ga markiram", rekao sam. Ti ima nevidljivu kapu." Klimnula je glavom. Toliko puta smo se borili rame uz rame da nismo morali mnogo da se dogovaramo. Ovo je trebalo da bude lako. Meutim, sve je polo naopako kad su se iz ume pojavila jo dva korpiona.

41

avada kedavra
Tri?" prenerazila se Anabet. Ne moe biti! Ovolika uma, a polovina udovita dopadne nama?" Progutao sam knedlu. Jednog smo mogli da sredimo. Uz malo sree, moda i dvojicu. Ali tri komada? Teko. korpioni jurnue prema nama, palacajui iljatim repovima kao da su i doli samo zato da bi nas ubili. Anabet i ja smo se naslonili leima na najbliu stenu. Da se popnemo?" upitao sam. Nemamo vremena", odvratila je. Bila je u pravu. korpioni su nas ve opkolili. Bili su toliko blizu da sam mogao da vidim kako im odvratna usta penuaju, radujui se ukusnim, sonim polubogovima koje e imati za veeru. Pazi!" Anabet odbi aoku pljosnatom stranom svog seiva. Napadaa sam hteo da probodem Rasparaem, ali korpion se ve povukao unazad, izvan dometa. Kretali smo se u stranu, leima uz stene, ali su nas oni u stopu pratili. Zamahnuo sam maem prema jednom od korpiona, no prelazak u ofanzivu je bio previe opasan u tom trenutku. Ako krenem na telo udovita, rep e me ubosti odozgo. Ako krenem na rep, krenue kletima na mene i pokuati da me zgrabi. Mogli smo samo da se branimo, a znali smo da neemo biti u stanju da izdrimo naroito dugo. Ponovo sam zakoraio u stranu, i odjednom vie nisam imao uporite. Bila je to pukotina izmeu dveju najveih stena, neto pored ega sam verovatno milion puta proao, ali... Ovamo", rekao sam. Anabet zamahnu maem prema korpionu, a onda me pogleda kao da sam siao s pameti. Unutra? Preusko je." uvau ti odstupnicu. Polazi!" Sagnula se i krenula je da se uvlai u procep meu stenama. Zatim je jauknula, dohvatila remen mog oklopa i odjednom sam se kotrljao u jamu koja se trenutak ranije nije nalazila tu. Video sam korpione iznad nas, ljubiasto veernje nebo i drvee, a onda se rupa zatvorila poput soiva fotoaparata i nali smo se u potpunom mraku. Zvuk naeg disanja odbijao se o vlaan, hladan kamen. Sedeo sam na dombastom podu koji je, inilo se, bio od opeke. Podigao sam Raspara. Slab sjaj seiva bio je dovoljan da osvetli Anabetino prestravljeno lice i mahovinom pokrivene kamene zidove na jednoj i drugoj strani. ,,G-gde smo?" upitala je Anabet.
42

avada kedavra
Gde smo da smo, ovde smo barem sigurni od korpiona." Trudio sam se da zvuim smireno, ali sam ba bio uplaen. Procep meu stenama nije vodio ni u kakvu peinu. Da je tu postojala peina, znao bih za nju; u to sam siguran. Ovo je bilo kao da se zemlja otvorila i progutala nas. Sve to mi je padalo na pamet bila je pukotina na podu trpezarijskog paviljona, koja je letos progutala one skelete. Pitao sam se da li je i nas snala ista sudbina. Ponovo sam podigao ma da bih malo osvetlio okolinu. Dugaka neka prostorija", promrmljao sam. Anabet me zgrabi za ruku. Ovo nije prostorija. Ovo je hodnik." Bila je u pravu. Pomrina pred nama je izgledala nekako... praznije. Oseala se lagana promaja, kao u tunelima podzemne eleznice, samo to se ova inila nekako starijom i opasnijom. Krenuo sam napred, ali Anabet me je zaustavila. Ni korak dalje", upozorila me je. Moramo da naemo izlaz." Sad je ve zvuala stvarno uplaeno. ,,U redu je", teio sam je. Sigurno je odmah..." Pogledao sam navie i shvatio da ne mogu da vidim mesto odakle smo upali unutra. Tavanica je bila od kamena. I hodnik kao da se protezao u beskraj, u oba pravca. Anabet je uvue svoj dlan u moj. U nekim drugaijim okolnostima, bilo bi mi neprijatno, ali ovde u mrklom mraku bilo mi je drago to znam gde je. To je bilo otprilike jedino U ta sam bio siguran. Dva koraka nazad", predloila je. Koraknuli smo unazad istovremeno, kao da se nalazimo u minskom polju. Okej", rekla je. Pomozi mi da pretraim zidove." ta trai? Dedalov znak", rekla je, kao da bih ja trebalo da znam o emu govori. Ovaj, dobro. A kakav je to..." Nala sam ga!" uzviknula je s olakanjem. Stavila je dlan na zid i pritisla malu pukotinu, koja poe da tinja plavim sjajem. Pojavilo se grko slovo: delta. Tavanica se otvorila i mi ugledasmo nono nebo posuto hletavim zvezdama. Bilo je mnogo tamnije nego to je trebalo da bude. Na zidu se pojavie metalne merdevine koje su vodile navie, a uo sam i glasove koji su izvikivali naa imena.

43

avada kedavra
Persi! Anabet!" Tajson je dozivao najglasnije od svih, ali ostali nisu mnogo zaostajali za njim.Dobacio sam Anabet nervozan pogled. Potom smo poeli da se penjemo. Zaobiavi stene, naleteli smo pravo na Klarisu i grupu drugih kampera s bakljama u rukama. Gde ste bili vas dvoje?" ljutito upita Klarisa. Sto godina vas traimo." Ali, nije nas bilo svega nekoliko minuta", rekao sam. Hiron dokaska do nas, praen Tajsonom i Graverom. Persi!" upitao je Tajson. Jeste dobro?" Dobro smo", odvratio sam. Upali smo u jamu." Ostali su nas skeptino pogledali, prvo mene pa Anabet. asna re!" rekao sam. Napala su nas tri korpiona, pa smo potrali i sakrili se meu stenama. Ali to je trajalo samo minut-dva." Nije vas bilo skoro ceo sat", rekao je Hiron. Igra je gotova." Aha", procedio je Grover. ,,I pobedili bismo, da Kiklop nije seo na mene." Sluajno!" pobunio se Tajson i odmah zatim kinuo. Klarisa je nosila zlatan lovorov venac, ali se nije uopte hvalila da ga je osvojila, to nije liilo na nju. Jama?" sumnjiavo je rekla. Anabet je duboko uzdahnula. Prela je pogledom preko ostalih kampera. Hirone... moda bi o ovome trebalo da razgovaramo u Velikoj kui." Nali ste ga, zar ne?" jedva je izgovorila Klarisa. Anabet se ugrizla za usnu. Ja - aha. Aha, jesmo." Neki kamperi poee da postavljaju pitanja, izgledajui isto onako zbunjeno kao i ja, ali Hiron je podigao ruku, traei tiinu. Veeras nije pravi trenutak, niti je ovo pravo mesto za to." Zurio je u stene kao da je tek sad shvatio koliko su opasne. Idemo, svi, natrag u kue. Naspavajte se. Odlino ste igrali, ali ve je uveliko vreme za spavanje!" Uz mnogo gunanja i pritubi, kamperi se naposletku ipak razioe, razgovarajui izmeu sebe i dobacujui mi podozrive poglede. Sad je sve mnogo jasnije", rekla je Klarisa. Sad je jasno ta Luk trai." ekaj malo", rekao sam. Kako to misli? ta smo to nali?" Anabet se okrenu prema meni, oiju potamnelih od brige. Ulaz u Lavirint. Pravo mesto za upad u samo srce kampa."

44

avada kedavra

4. ANABET KRI PRAVILA


Hiron je insistirao da o svemu razgovaramo ujutro, to je otprilike bilo kao da nam je rekao, Hej, nalazite se u smrtnoj opasnosti. Lepo spavajte! San mi nikako nije dolazio na oi, ali kad sam, konano, ipak zaspao, sanjao sam zatvor. Video sam deaka u grkoj tunici i sandalama kako zgren sedi na podu, sam u ogromnoj kamenoj odaji. Tavanica je bila otvorena i videlo se nono nebo, ali su zato zidovi od uglaanog mermera bili visoki est metara, i potpuno glatki. Po odaji su bili razbacani drveni sanduci. Neki su bili razbijeni i prevrnuti, kao da su baeni tu. Iz jednog se prosuo bronzani pribor - kompas, testera i neke druge stvari, koje nisam prepoznavao. Deak je sedeo zgren u uglu, tresui se. Nije moglo da se vidi da li od hladnoe ili od straha. Bio je sav blatnjav. Ruke, noge i lice su mu bili izgrebani, kao da su ga ovamo dovukli zajedno sa sanducima. Dvokrilna hrastova vrata iza njega iznenada zajeae i otvorie se. U odaju uoe dva straara u bronzanim oklopima, drei izmeu sebe nekog starijeg oveka. Bacili su ga na pod. Bio je sav izubijan, samo se skljokao i ostao nepomino da lei. Oe!" Deak mu je pritrao. ovekova odea je bila sva U dronjcima, kosa mu proarana sedinama, a brada duga i kovrdava. Nos mu je bio slomljen, a usne krvave. Deak uze starevu glavu u naruje. ta su ti to uradili?" Zatim viknu na straare: Pobiu vas!" Danas nee biti nikakvog ubijanja", zauo se glas. Straari se pomerie u stranu. Iza njih je stajao visok mukarac u beloj odedi. Na glavi je imao tanak, zlatan obru. Brada mu je bila picasta kao vrh koplja. Oi su mu blistale okrutnim sjajem. Pomogao si Atinjanima da ubiju mog Minotaura, Dedale. Okrenuo si moju roenu kerku protiv mene." To ste sami uradili, Vae velianstvo", tekom mukom odgovori stariji ovek. Straar ga na to utnu u rebra. ovek je bolno zajeao.

45

avada kedavra
Prestanite!" povika deak. Znam koliko voli taj svoj lavirint", ree kralj, pa sam odluio da ti dopustim da ostane u njemu. To e biti tvoja radionica. Napravi mi nova uda. Zabavi me. Svaki lavirint mora imati udovite. Ti e biti moje!" Ne bojim se ja vas", jeknu starac. Kralj se ledeno osmehnuo, netremice zagledan u deaka. Ali, svakom oveku je stalo do svog sina, zar ne? Naljuti me, stare, i sledei put e moji straari njega kazniti umesto tebe!" Kralj je potom izaao iz odaje, u pratnji svojih straara, i vrata se zalupie, ostavljajui deaka i njegovog oca same u pomrini. ta da radimo?" kukao je deak. Oe, oni e te ubiti!" Stariji ovek muno udahnu vazduh. Pokuao je da se osmehne, ali s njegovim okrvavljenim ustima, bee to jeziv prizor. Glavu gore, sine moj." Potom je podigao glavu prema zvezdama. Nai u ja ve naina..." U taj mah se preaga, koja je zatvarala vrata, spustila uz zloslutan tresak i ja se trgoh iza sna, okupan ledenim znojem. Sledeeg jutra, kad je Hiron sazvao ratni savet, jo uvek sam oseao drhtavicu. Sastali smo se u maevalakoj areni, to mi je bilo prilino udno mislim, pokuavali smo da razgovaramo o sudbini kampa dok je gospoa O'Liri glodala ruiastog gumenog bika u prirodnoj veliini, koji je na pritisak skviao. Hiron i Kvint su stajali napred, pored stalka s orujem. Klarisa i Anabet su sedele jedna pored druge i vodile sastanak. Tajson i Grover smestili su se to je mogue dalje jedan od drugog. Za stolom su bili i umska nimfa Kleka, Silena Boregard, Trevis i Konor Stol, Li Fleer, pa ak i Argus, na stooki ef slube bezbednosti. Po tome mi je bilo jasno da je situacija ozbiljna. Argus se, naime, retko kad pojavljivao, osim kad se dogaalo neto krajnje znaajno. Dok je Anabet govorila, njegovih stotinu plavih oiju ju je sve vreme netremice posmatralo, tako napregnuto da mu se celo telo zacrvenelo. Mora biti da Luk zna za ulaz u Lavirint", rekla je Anabet. On je znao ba sve o kampu." Uinilo mi se da ujem daak ponosa u njenom glasu, kao da je jo uvek gajila potovanje prema tom liku, sve onako zlom kakav je postao.

46

avada kedavra
Kleka se nakaljala. To sam sino pokuala da vam kaem. Ulaz u peinu je ve odavno tamo. Luk se nekad koristio njime." Silena Boregard se namrtila. Znala si za ulaz u Lavirint i nisi nita rekla?" Klekino lice se obli zelenilom. Nisam znala da je vano. To je samo peina. A ja mrzim odvratne stare peine." Ona ima ukusa", ree je Grover. Ne bih ni obratila panju da... pa, da u pitanju nije bio Luk." Ona postade jo malo zelenija u licu. Grover se ozlovoljio. Povlaim ono to sam rekao o ukusu." Zanimljivo." Kvint je glancao svoj ma dok je govorio. I vi verujete da bi se taj mladi, Luk, usudio da upotrebi Lavirint kao pravac napada?" Sto posto", rekla je Klarisa. Kad bi mu uspelo da uvede armiju udovita u Kamp polutana, da se samo pojavi usred ume ne morajui da brine o naim maginim granicama, ne bismo imali anse. Zbrisao bi nas dok kae keks. Mora biti da to planira ve mesecima." alje izviae u Lavirint", rekla je Anabet. To znamo zato to smo... zato to smo pronali jednog." Krisa Rodrigeza", dodao je Hiron, dobacivi Kvintu znaajan pogled. ,,A-ha", rekao je Kvint. Onog u... Da. Shvatam." Onog u emu?" upitao sam. Klarisa me ljutito pogleda. Stvar j e u tome da Luk trai nain da se kree Lavirintom. Traga za Dedalovom radionicom." Prisetio sam se sna od prethodne noi - krvlju pokrivenog starijeg oveka u dronjcima. To je onaj lik koji je stvorio Lavirint." Da.", rekla je Anabet. Najvei graditelj, najvei pronalaza svih vremena. Ako su legende tane, njegova radionica se nalazi u sreditu Lavirinta. On je jedini koji zna kako se moe bezbedno kretati njime. Ako Luk uspe da pronae radionicu i ubedi Dedala da mu pomogne, tada nee morati da pipa naslepo traei staze ili da rizikuje da izgubi svoju armiju u zamkama Lavirinta. Moi e da stigne gde god poeli - brzo i bezbedno. Prvo u Kamp polutana da bi nas pobio. A onda... na Olimp." Ako se izuzme skvianje gumenog bika kojem je gospoda O'Liri vadila creva, u areni je zavladala tiina. Naposletku je Bekendorf spustio svoje ogromne ake na sto. 'Ajde da premotamo malo unazad. Anabet, rekla si 'ako ubedi Dedala'? Zar Dedal nije mrtav?"

47

avada kedavra
Nadam se da jeste", progunao je Kvint. iveo je, kad ono bee, pre valjda tri hiljade godina? A sve i da je iv, zar stare prie ne kau da je pobegao iz Lavirinta?" Hiron je nervozno cupkao svojim kopitima. ,,U tome i jeste problem, dragi moj Kvinte. Niko ne zna. uju se glasine... dakle, uju se mnoge uznemirujue glasine o Dedalu, a jedna od njih je i da se kao starac vratio u Lavirint i nestao u njemu. Mogue je da je jo uvek tamo dole." Pomislio sam na starca koga sam video u snu. Delovao je tako krhko, bilo je teko poverovati da bi mogao poiveti jo nedelju dana, a kamoli tri hiljade godina. Moramo da se spustimo unutra", objavila je Anabet. Moramo da pronaemo radionicu pre Luka. Ako je Dedal iv, ubediemo ga da pomogne nama, a ne Luku. Ukoliko Arijadnina nit jo uvek postoji, postaraemo se da nikad ne padne u Lukove ruke." ekaj malo", rekao sam. Ako je napad ono to nas brine, to jednostavno ne dignemo ulaz u vazduh i tako zatvorimo tunel?" Odlina ideja!" sloio se Grover. Ja u da nabavim dinamit!" Nije to tako lako, tupsone", zareala je Klarisa. Pokuale smo to s ulazom koji smo nale u Feniksu. Nije prolo dobro." Anabet je potvrdno klimnula glavom. Lavirint je magina graevina, Persi. Potrebna je strahovita sila da bi se zatvorio makar samo jedan njegov ulaz. Klarisa je u Feniksu sruila celu zgradu kuglom za ruenje, a ulaz u Lavirint se prosto pomerio nekoliko metara dalje. Najvie to moemo jeste da spreimo Luka da naui da se kree kroz Lavirint." Mogli bismo da se borimo", rekao je Li Fleer. Sad znamo gde je ulaz u Lavirint. Moemo da uspostavimo odbrambenu liniju i ekamo ih. Ako armija pokua da proe, zatei e nas kako je ekamo sa zapetim lukovima." Odbranu emo sasvim sigurno organizovati", sloio se Hiron. Ali, bojim se da je Klarisa u pravu. Magine granice tite kamp ve stotinama godina. Ako Luk uspe da uvede brojnu armiju udovita u samo sredite kampa, zaobiavi nae granice... moda neemo imati snage da ih pobedimo." Ovo nikoga nije obradovalo. Hiron je obino nastojao da zvui optimistino. Ako on predvia da ne bismo mogli da odbijemo napad, to znai da je situacija ba loa. Moramo prvi da stignemo do Dedalove radionice", bila je uporna Anabet. Pronai emo Arijadninu nit i spreiti Luka da je upotrebi."

48

avada kedavra
Ali ako niko ne ume da se kree tim podzemnim hodnicima", rekao sam, kakve su nam onda anse?" Ve godinama prouavam arhitekturu" rekla je. Poznajem Dedalov lavirint bolje od ikog." U teoriji." Pa, da." To nije dovoljno." Morae da bude." ,,E pa nije!" Hoe li mi pomoi ili nee?" Shvatio sam da svi gledaju u Anabet i mene, pomerajui glave levo-desno kao da su na teniskom meu. Gumeni bik gospode O'Liri zaskviao je dok je otkidala njegovu ruiastu glavu. Hiron se nakaljao. Idemo redom. Potrebna nam je potraga. Neko mora da ue u Lavirint, nae Dedalovu radionicu i sprei Luka da upotrebi Lavirint da bi napao kamp." Svi znamo ko bi trebalo da predvodi tu potragu", rekla je Klarisa. Anabet." Zauo se amor odobravanja. Znao sam da Anabet jo od malih nogu prieljkuje sopstvenu potragu, ali je sad izgledalo kao da joj je neprijatno. Uinila si koliko i ja, Klarisa", rekla je. Ti bi takoe trebalo da ide." Klarisa je odmahnula glavom. Ja tamo vie ne ulazim." Trevis Stol je prasnuo u smeh. Nemoj mi rei da si se uplaila. Klarisa, nije valjda da te je strah?" Klarisa je naglo ustala. Pomislio sam da e da pretvori Trevisa u prah, ali ona je drhtavim glasom rekla: Nita ti ne razume, slinjo. Ja vie ne ulazim tamo. Nikad!" Izjurila je iz arene kao da je avoli gone. Trevis je snebivljivo pogledao oko sebe. Nisam hteo da..." Hiron je podigao ruku. Jadna devojka ima teku godinu za sobom. A sad, slaemo li se svi da bi Anabet trebalo da predvodi potragu?" Svi smo potvrdno klimnuli, osim Kvinta. On je prekrstio ruke na grudima i zurio u sto, ali nisam bio siguran da iko drugi to primeuje.

49

avada kedavra
Vrlo dobro." Hiron se okrenuo prema Anabet. Draga moja, vreme je da poseti Proroite. Potom emo nastaviti razgovor - dabome, ako nam se vrati u jednom komadu." ekanje na Anabet tee mi je padalo nego da sam sam posetio Proroite. Ve sam ga dvaput uo kako izgovara proroanstva. Prvi put je to bilo na pranjavom tavanu Velike kue, gde je duh Delfa boravio u telu mumificirane hipi devojke. Drugi put je Proroite izalo da se malo proeta umom. Jo uvek sam imao komare na tu temu. Nisam se nikad osetio ugroen prisustvom Proroita, ali uo sam svakakve prie: o kamperima koji su poludeli ili videli tako stvarne vizije - da su umrli od straha. Premeravao koracima arenu dok sam ekao da se Anabet vrati. Gospoa O'Liri je jela svoj ruak, koji se sastojao od pedeset kila mlevene govedine i nekoliko pseih biskvita veliine toka na biciklu. Pitao sam se gde li Kvint nabavlja tako velike biskvite. Raunao sam da ba nee biti da ih kupuje u prodavnicama hrane za kune ljubimce. Hiron je bio zadubljen u razgovor sa Kvintom i Argusom. Izgledalo mi je da ne mogu da se sloe u vezi s neim. Kvint je uporno odmahivao glavom. Na drugoj strani arene, Tajson i braa Stol pravili su trke minijaturnih bronzanih dvokolica koje je Tajson napravio od delova oklopa. Odustao sam od besciljnog koraanja i izaao iz arene. Zagledao sam se preko polja, prema mranom i nepominom prozoretu u potkrovlju Velike kue. Zato se Anabet toliko zadrala? Koliko sam se seao, meni nije trebalo toliko dugo da bih dobio svoju potragu. Persi", proaputao je devojaki glas. Kleka je stajala u bunju. Bilo je tako udno, postajala je gotovo nevidljiva kad je bila okruena biljkama. Pokretom ruke me je pozvala da joj odmah priem. Moram da ti kaem: Luk nije jedini koga sam videla da se mota oko te peine." Kako to misli?" Bacila je pogled prema areni. Pokuavala sam da kaem neto, ali kad je on sve vreme bio tamo." Ko?" Uitelj maevanja", odvratila je. On je njukao oko stena." eludac mi se zgrio. Kvint? Kad?"

50

avada kedavra
Ne znam. Ne vodim rauna o vremenu. Moda pre nedelju dana, kad je tek doao ovamo." ,,A ta je radio? Je l' ulazio unutra?" Ja - nisam sigurna. Jeim se od njega, Persi. Nisam ni videla da dolazi na proplanak. Samo se odjednom stvorio tamo. Mora rei Groveru da je previe opasno..." Kleko?" pozvao je Grover iz arene. Gde si nestala?" Kleka uzdahnu. Bolje da se vratim tamo. Ali upamti ta sam ti rekla. Ne veruj tom oveku!" Otrala je u arenu. Gledao sam ka Velikoj kui, uznemireniji nego ikad. Ako je Kvint namerio neto... moram da se posavetujem s Anabet. I ona e moda umeti da izvue nekakav zakljuak iz ovoga io je rekla Kleka. Ali gde je dosad, kog avola? ta god da se deava s Proroitem, ne bi trebalo da traje ovako dugo. Naposletku vie nisam mogao da izdrim. Jeste bilo protiv pravila, ali, opet, niko nije gledao ta radim. Potrao sam nizbrdo i uputio se preko polja. D nevna soba u prizemlju Velike kue bila je udno tiha. Navikao sam da vidim Dionizija pored kamina, kako igra karte, jede groe i grdi satire, ali gospodin D je jo uvek bio na putu. Krenuo sam niz hodnik, dok su mi podne grede kripale pod nogama. Oklevao sam, stigavi u podnoje stepenica. Iz nad treeg sprata, nalazila su se mala tavanska vrata koja su vodila u potkrovlje. Tamo negde je bila Anabet. utke sam stajao i oslukivao. Meutim, uo sam neto to nisam o ekivao. Jecaje, koji su dopirali odnekud, ispod mene. Priunjao sam se do kraja ograde stepenita. Podrumska vrata su bila otvorena. Nisam ni znao da Velika kua uopte ima podrum. Zavirio sam unutra i na suprotnom kraju prostorije ugledao sam dve figure koje su sedele usred gomile kutija s rezervnim zalihama ambrozije i konzervisanih jagoda. Jedna je bila Klarisa. Druga je bio tinejder Latino porekla, u dronjavim kamuflanim pantalonama i prljavoj crnoj majici. Kosa mu je bila masna i beivotna. Deak je jecao, obgrlivi rukama ramena. Bio je to Kris Rodrigez, polutan koji je preao u Lukov tabor. U redu je" govorila mu je Klarisa. Uzmi jo malo nektara." Ti si privienje, Meri!" Kris ustuknu jo dublje u ugao. ,,B-bei od mene."

51

avada kedavra
Ne zovem se Meri." Klarisin glas bee blag i istinski tuan. Nisam ni znao da Klarisa moe tako da zvui. Zovem se Klarisa. Upamti. Molim te." Mrano je!" uzviknuo je Kris. Tako je mrano!" Hajde da izaemo napolje", nagovarala ga je Klarisa. Sunce e ti initi dobro." Hi... hiljadu lobanja. Zemlja ga stalno zove sebi." Krise", preklinjala je Klarisa. Zvualo je kao da je na ivici suza. Mora da ozdravi. Kad te molim. Gospodin D e se uskoro vratiti. On je strunjak za ludilo. Samo izdri dotle." Kris je imao pogled pacova u klopci - divalj i oajan. Nema izlaza, Meri. Nema izlaza." Zatim me je okrznuo pogledom i ispustio priguen, uasnut uzvik. Posejdonov sin! Uasan je!" Sklonio sam se, nadajui se da me Klarisa nije primetila. Oslukivao sam, ekajui je da izleti iz podruma i izvriti se na mene, ali nain na koji je izgovorila Krisovo ime... Oito ga je poznavala jo pre nego to je promenio stranu i to mnogo bolje nego to sam mislio. A sad je on drhtao u mranom podrumu, plaei se da izae napolje, trabunjajui o nekoj Meri. Nije ni udo to Klarisa vie nije htela ni da prie Lavirintu. ta se to Krisu desilo tamo dole? Zauo sam kripu odozgo - kao da se otvaraju tavanska vrata - i otrao prema ulazu. Morao sam da izaem iz te kue. Draga moja", rekao je Hiron. Uspela si." Anabet je ula u arenu. Sela je na kamenu klupu i zagledala se u tlo. Pa?" upitao je Kvint. Anabet je pogledala prvo u mene. Nije mi bilo jasno da li pokuava da me upozori ili joj je pogled prosto pun straha. Zatim se usredsredila na Kvinta. Dobila sam proroanstvo. Predvodiu potragu, iji e zadatak biti pronalaenje Dedalove radionice." Niko se nije radovao. Hou rei, svima nam je Anabet bila draga i eleli smo joj da dobije svoju potragu, ali ova je delovala luaki opasno. Nakon to sam video ta je ostalo od Krisa Rodrigeza, nisam hteo ni da razmiljam o Anabetinom ponovnom silasku u onaj uvrnuti splet hodnika. Hiron je zagrebao kopitom po pranjavom tlu. Anabet, mila, kako tano glasi proroanstvo? Svaka re je vana."

52

avada kedavra
Anabet duboko uzdahnu. Ja, ovaj... evo, ovako; U pomr inu beskrajnog lavirinta e za i..." ekali smo. Mrtvaca, izdajnika i izgubljenog tamo e nai." Grover ivnu. Izgubljeni! Sto posto misli na Pana! Pa to je sjajno!" ,,S mrtvakom i izdajnikom", dodao sam. ,,I nije ba tako sjajno." I?" upitao je Hiron. Kako glasi ostatak?" Ruka kralja duhova odvee te u spas il' na stratite", nastavila je Anabet. Atininog deteta bie to poslednje uporite." Svima je bilo nelagodno. Anabet je bila Atinina kerka, a poslednje uporite uopte nije zvualo dobro. Hej... ne bi trebalo da prenagljujemo sa zakljucima", rekla je Silena. Anabet nije jedino Atinino dete, zar ne?" Ali ko je taj sablasni kralj?" upitao je Bekendorf. Niko mu nije odgovorio. Prisetio sam se one Irida-poruke u kojoj sam video kako Niko priziva duhove. Imao sam gadan oseaj da je proroanstvo povezano s tim. Ima li jo stihova?" upitao je Hiron. Proroanstvo ne zvui potpuno." Anabet je oklevala. Ne seam se tano." Hiron je podigao obrvu. Anabet je bila poznata po odlinom pamenju. Nikad nije zaboravljala nita to bi ula. Ona se promekoljila na klupi. Neto, kao... Poslednji dah heroja e ga zatrti." ,,I?" upitao je Hiron. Ustala je. Sluajte, poenta je u tome da ja moram sii dole. Pronai u radionicu i zaustaviti Luka. I... potrebna mi je pomo." Okrenula se prema meni. Hoe li poi sa mnom?" Nisam oklevao ni trenutka. Naravno." Osmehnula se, po prvi put za ovih nekoliko dana; vredelo je potruditi se zbog toga. ,,A ti, Grovere? Bog divljine eka." inilo se da je Grover zaboravio koliko mrzi podzemlje. Pominjanje izgubljenog" povratilo mu je energiju. Spakovau dovoljno limenki, da imam ta da pregrizem tamo dole!" Tajsone", rekla je Anabet, ti mi, takode, treba." Jupi! Moi u da pravim eksplozije!" Tajson je pljesnuo rukama tako jako da je probudio gospou O'Liri, koja je dremala u uglu.
53

avada kedavra
ekaj, Anabet", rekao je Hiron. To je protiv drevnih zakona. Heroju su dozvoljena samo dva pratioca." Trebaju mi sva trojica", insistirala je. Hirone, vano je." Nisam znao zato je tako ubeena u to, ali bilo mi je drago to je ukljuila i Tajsona. Nisam mogao da zamislim odlazak bez njega. Bio je ogroman i snaan, i odlino se razumeo U mehaniku. Za razliku od satira, Kiklopima nije smetalo da borave u podzemlju. Anabet." Hiron je nervozno mahnuo repom. Razmisli dobro. Prekrie drevne zakone, a to uvek ima posledice. Prole zime, petoro je otilo u potragu da bi spasio Artemide. Samo se troje vratilo. Razmisli malo o tome. Tri je svet broj. Tri Mojre, tri furije, tri Kronova sina, moni bogovi Olimpa. Re je o valjanom, snanom broju, koji se suprotstavlja mnogim opasnostima. etvoro je ve rizino." Anabet je duboko udahnula. Znam. Ali moramo. Molim te." Bilo mi je jasno da se Hironu ovo nimalo ne dopada. Kvint nas je prouavao, kao da pokuava da pogodi ko e se od nas vratiti iv. Hiron je na kraju uzdahnuo, predajui se. Dobro, onda. I hajde da ovo privodimo kraju. lanovi grupe koja ide u potragu moraju se pripremiti. Sutra u zoru, aljemo vas u Lavirint." im je vee poelo da se razilazi, Kvint me je povukao u stranu. Imam lo oseaj u vezi s ovim", rekao mi je. Prila nam je gospoa O'Liri, zadovoljno maui repom. Ispustila mi je svoj tit pred noge, a ja sam ga podigao i hitimo. Kvint ju je posmatrao dok je trala po njega. Setio sam se kako je Kleka rekla da se motao oko Lavirinta. Nisam mu verovao, ali kad me je pogledao, u oima mu se ogledala istinska zabrinutost. Ne dopada mi se zamisao da silazi dole", rekao je. Ni ti, ni bilo ko drugi. Ali, ako morate, elim da imate neto na umu. Lavirint postoji zato da bi vas prevario. Stalno e nastojati da vas zbuni. To je opasno za polutane. Lako nas je zbuniti." Vi ste bili unutra?" Nekada davno." Glas mu je bio opor. Jedva sam izvukao ivu glavu. Veina onih koji uu unutra nema tu sreu."Stegao me je za rame. Persi, usredsredi um na ono to je najvanije. Ako to uspe, moda e i nai put. Nego, hteo sam neto da ti dam."

54

avada kedavra
Pruio mi je malu srebrnu cevicu. Bila je tako hladna da sam je umalo ispustio. Pitaljka?" upitao sam. Psea pitaljka", odvratio je Kvint. Za gospou O'Liri." Ovaj, hvala, ali..." Misli, da li e imati efekta u Lavirintu? Nisam sto posto siguran da hoe. Ali gospoda O'Liri je demonski pas. Moe da se pojavi onda kad je pozove, bez obzira na to koliko je daleko. Bilo bi mi lake kad bi poneo ovo sa sobom. Ako ti pomo bude istinski potrebna, upotrebi je, ali vodi rauna, pitaljka je napravljena od stigijskog leda." Od kojeg leda?" Sa reke Stiks. Vrlo teak za oblikovanje. Vrlo osetljiv. Ne moe se otopiti, ali razbie se im dune u pitaljku, tako da je moe upotrebiti samo jednom." Pomislio sam na Luka, svog starog neprijatelja. Kad sam polazio u svoju prvu potragu, Luk mi je takoe dao poklon - magine patike namenjene da me odvuku u smrt. Kvint je delovao tako ljubazno. Tako zabrinuto. A gospoa O'Liri ga je volela, to je valjda neto znailo. Ispustila je izbalavljen tit pred moje noge i ushieno zalajala. Postideo sam se to sam uopte pomislio da ne bih smeo verovati Kvintu. Ali, opet, i Luku sam nekad verovao. Hvala", rekao sam Kvintu. Spustio sam ledenu pitaljku U dep, zariui se u sebi da je neu upotrebiti, i otrao da naem Anabet. Za sve vreme svog boravka u kampu, jo nikad nisam bio u Atininoj kui. Bila je to srebrnasta graevina, krajnje jednostavna, s obinim belim zavesama i kamenom sovom iznad dovratka. Novine oi od oniksa kao da su me pratile dok sam prilazio. Ima li koga?" doviknuo sam s vrata. Niko nije odgovarao. Uao sam u kuu i dah mi je zastao. To je bio studio za decu genijalce. Leajevi su bili zgurani na jedan zid, kao da spavanje nije naroito bitno. Vei deo prostorije zauzimali su radni i pisai stolovi, kompleti pribora i oruje. U zadnjem delu prostorije nalazila se ogromna biblioteka, puna starih svitaka i starih knjiga u konim povezima, kao i onih obinih, broiranih, kakve upotrebljavaju danas. Tu je bio i arhitektonski crtai sto, s gomilom lenjira i estara, kao i nekoliko 3-D modela graevina. Za tavanicu su

55

avada kedavra
bile zalepljene ogromne starinske ratne mape. Pod prozorima su visili oklopi, ije su bronzane ploe blistale na suncu. Anabet je stajala u zadnjem delu, prelistavajui stare svitke. Kuc, kuc?" rekao sam. Prenula se i okrenula. O... zdravo. Nisam te ula." Dobro si?" Namrteno je pogledala svitak koji je drala u rukama. Samo pokuavam da istraim neke detalje na brzinu. Dedalov lavirint je tako ogroman. Sve prie otkrivaju razliite detalje. I nijedna mapa nikuda ne vodi." Pomislio sam na ono to je rekao Kvint, kako Lavirint nastoji da te zbuni. Pitao sam se da li Anabet to ve zna. Provaliemo ga ve nekako", obeao sam. Raspletena kosa joj je u zamrenim, plavim pramenovima visila oko lica. Njene sive oi su izgledale gotovo kao da su crne. Jo od svoje sedme godine prieljkujem da vodim potragu", ree ona. Bie odlina." Zahvalno me je pogledala, ali je potom ponovo spustila pogled na knjige i svitke koje je poskidala s police. Zabrinuta sam, Persi. Moda nije trebalo da traim od tebe da uestvuje u ovome. A ni od Tajsona i Grovera." Hej, pa mi smo ti prijatelji. Nema anse da ide bez nas." Ali..." Zautala je. ta je bilo?" upitao sam. Proroanstvo?" Sigurna sam da je sve u redu", tiho je rekla. Kako je glasio poslednji stih?" Tada je uradila neto to me je sasvim zateklo. Treptanjem je oterala suze i rairila ruke. Koraknuo sam napred i zagrlio je. Leptirii poee da mi pretvaraju stomak u diskoteku. Hej, bie... bie sve okej." Potapao sam je po leima. Bio sam svestan svega u sobi. inilo mi se da bih mogao da proitam i najsitnija slova na svakoj knjizi na policama. Anabetina kosa mirisala je na sapun od limuna. Drhtala je. Moda je Hiron u pravu", promrmljala je. Krim pravila. Ali ne znam ta drugo da radim. Potrebni ste mi sva trojica. Prosto oseam da tako treba da bude."

56

avada kedavra
Ne sekiraj se zbog toga", jedva sam uspeo da izgovorim. I pre smo imali gomilu problema, i sve smo ih reili." Ovo je drugaije. Ne elim da se ita desi... bilo kome od vas. Iza mene se neko nakaljao. Bio je to Malkolm, Anabetin polubrat. Lice mu je bilo crveno kao bulka. Ovaj, izvinjavam se", rekao je. Anabet, poinje as streliarstva. Hiron je rekao da te potraim." Odmakao sam se od nje. Samo smo pregledali mape", budalasto sam rekao. Malkolm je zurio u mene. Okej." Reci Hironu da u odmah doi", dobacila mu je Anabet, na ta Malkolm urno ode. Protrljala je oi. Idi ti, Persi. Ja moram da se pripremim za streliarstvo." Klimnuo sam glavom, zbunjeniji nego ikad u ivotu. Poeleo sam da trkom izjurim iz kue... ali nisam. Anabet?" rekao sam. to se tie tvog proroanstva, taj stih o poslednjem dahu heroja koji e ga zatrti..." Pita se o kojem je heroju re? Ne znam." Ne. Neto drugo. Palo mi je na pamet, zna, da se poslednji stih obino rimuje s pretposlednjim. Da nije moda neto - neto to se zavrava sa smrti ? Anabet je zurila u svoje svitke. Bolje bi bilo da krene, Persi. Spremi se za potragu. Ja - videemo se ujutru."

57

avada kedavra

5. NIKO AAVA MRTVE HEPI MILOM


Ali, barem sam se dobro naspavao uoi potrage, je l' tako? E nije. Te noi sam se u snu nalazio u kabini na Princezi Andromedi. Prozori su bili otvoreni i videlo se more obasjano meseinom. Zavese od baruna su utale, leprajui na ledenom vetru. Luk je kleao na persijskom tepihu ispred zlatnog Kronovog sarkofaga. Njegova plava kosa je na meseini izgledala potpuno bela. Na sebi je imao starogrku tuniku, hiton, i beli plat, himation, koju mu je padao niz ramena. Bela odea doprinosila je da izgleda bezvremeno i pomalo nestvarno, poput nekog od niih bogova s Olimpa. Kad sam ga poslednji put video, bio je sav izlomljen i u nesvesti posle gadnog pada s planine Tam. Sada je izgledao savreno dobro. Gotovo previe zdrav. Nae uhode izvetavaju o uspehu, gospodaru", ree on. Kamp polutana organizuje potragu, ba kao to ste i predvideli. Mi smo skoro ispunili svoj deo pogodbe." Odlino. Kronov glas nije toliko govorio, koliko mi je svrdlao po umu kao bode. Okrutnost koja ga je proimala ledila je krv u ilama. im se domognemo pribora za navigaciju , lino u povesti prethodnicu. Luk je zatvorio oi, kao da pokuava da sredi misli. Gospodaru, moda je to suvie rano. Moda bi Krije ili Hiperion2 trebalo da predvode..." Ne. Glas bee tih ali vrlo odluan. Ja u biti na elu. Jedno srce vie pridruie se tvojoj borbi i to e biti dovoljno. Konano u se u celosti podii iz Tartara. Ali, oblije, gospodaru..." Lukov glas postade drhtav. Luk Kas telan bi sad trebalo da mi pokae svoj ma. Trgao sam se. Shvatio sam da dotad nisam znao Lukovo prezime. Nisam nikad ni razmiljao o njemu.

(Gr. mit.) Titani, sinovi Urana i Geje. (Prim. prev.)

58

avada kedavra
Luk je posluao svog gospodara. Zlobnikovo dvostruko seivo zlokobno se presijavalo - pola elik, pola nebeska bronza. Nekoliko puta je malo nedostajalo da me taj ma ubije. Bilo je to opako oruje, kadro da ubija smrtnike i udovita, jedino seivo kojeg sam se istinski plaio. Zakleo si mi se na vernost, podseti ga Kron. Uzeo si ovaj ma kao dokaz svoje zakletve. Da, gospodaru. Samo..." eleo si mo. Dao sam ti je. Sad ti vie niko nita ne moe. I brzo e vladati svetom bogova i smrtnika. Zar ne eli da se osveti? Da vidi one s Olimpa unitene? Lukovim telom prostruja drhtaj. Da." Sarkofag je zasvetleo i odaju je ispunila zlatna svetlost. Onda, pripremi snage za napad. Polazimo im pogodba bude ispunjena. Prvo emo spaliti Kamp polutana do temelja. Kad pobijemo one dosadne heroje, kreemo pravo na Olimp. Zau se kucanje na vratima kabine. Svetlost sarkofaga zgasnu. Luk ustade. Spremivi ma u kanije, zagladio je svoju belu odeu i duboko udahnuo. Ui." Vrata se otvorie. Unutra ugmizae dve dracene - ene-zmajevi s dvostrukim zmijskim trupovima umesto nogu. Izmeu njih je ila Keli, navijaica-empuza s kojom sam se susreo prilikom razgledanja nove kole. Zdravo, Luk." Keli se osmehnu. Izgledala je zanosno u svojoj crvenoj haljini, ali video sam njeno stvarno oblije. Znao sam ta krije: razliite noge, crvene oi, onjake i plamenu kosu. ta je, demonko?" Odbrusi Luk, ledenim glasom. Rekao sam ti da me ne gnjavi." Keli se nadurila. Nisi ba ljubazan. Deluje napeto. Kako bi bilo da ti izmasiram ramena?" Luk je ustuknuo. Ako ima neto da raportira, govori. U suprotnom, odlazi!" Ne znam zato si u poslednje vreme tako nervozan. Nekad si bio tako zabavno drutvo." To je bilo pre nego to sam video ta si uradila onom momku u Sijetlu." O, on mi nije znaio nita", ree Keli. Bio je samo uina, nita vie. Zna da moje srce pripada tebi, Luk." Neka, hvala lepo. A sad raportiraj ili se gubi."

59

avada kedavra
Keli slegnu ramenima. Kako hoe. Prethodnica je spremna, kao to si naredio. Moemo da krenemo..." Ona se namrti. ta je bilo?" upita Luk. Prisustvo", odvrati Keli. ula ti otupljuju, Luk. Neko nas posmatra." Pogledom je pretraila kabinu. Potom joj se oi prikovae u mene. Lice joj svenu i pretvori se u vetije. Zatim iskesi onjake i polete prema meni. Trgao sam se iz sna prestravljen, dok mi je srce udaralo kao Imlo. Mogao sam se zakleti da su empuzini onjaci bili prst daleko od mog vrata. Tajson je hrkao na susednom leaju. Taj zvuk me je malo umirio. Nisam znao kako je Keli mogla da me oseti u mom sopstvenom snu, ali izvesno sam uo vie nego to sam eleo da znam. Armija je bila spremna. Predvodie je Kron lino. Sve to im je bilo potrebno da bi mogli da napadnu i unite Kamp polutana bilo je sredstvo za navigaciju kroz Lavirint, a Luk je oigledno smatrao da e ga vrlo brzo imati. Bio sam u iskuenju da odem da probudim Anabet i da joj sve ispriam, bez obzira na gluvo doba noi. Zatim sam shvatio da je u sobi svetlije nego to bi trebalo da bude. Iz fontane sa morskom vodom dopirao je plavozeleni odsjaj, blistaviji i jai nego sino. Gotovo kao da je voda brujala. Ustao sam iz kreveta i priao fontani. Ovog puta, nikakav glas nije progovorio iz vode, traei zlatnik. Obuzeo me je oseaj da fontana eka da ja povuem prvi potez. Verovatno bih pametnije uradio da sam se vratio u krevet. I umesto toga, setio sam se onoga to sam sino video - udnog prizora Nika na obali reke Stiks. Pokuava da mi kae neto", rekao sam. Fontana nije reagovala. U redu" nastavio sam. Pokai mi Nika di Anela." Nisam ak ni ubacio zlatnik, ali ovog puta to nije bilo vano. Kao da je vodu kontrolisala jo neka sila osim Iride, boginje glasnika. Voda je zasvetlucala. Pojavio se Niko, ali vie se nije nalazio u Podzemnom svetu. Stajao je na groblju, ispod zvezdanog neba. Nad njim su se nadvijale kronje dinovskih vrba. Posmatrao je neke koji su iskopavali grobove. uo sam lopate i video zemlju kako izlee iz rupe. Niko je bio umotan u crni ogrta. No je bila

60

avada kedavra
maglovita. Bilo je toplo i vlano, i odnekud su kreketale abe. Na tlu pored Nikovih nogu leala je velika kesa iz supermarketa. Je li ovo dovoljno duboko?" upita Niko. Zvuao je ljutito. Jo samo malo, gospodaru." Bio je to onaj isti duh koga sam ve video s Nikom, bledo i treperavo ljudsko oblije. Ali, gospodaru, kad vam kaem, ovo je nepotrebno. Ve imate mene da vas savetujem." elim i drugo miljenje!" Niko pucnu prstima i kopanje prestade. Iz rupe se ispentrae dve figure. Nisu bile ljudske. Bili su to skeleti u ritama. Slobodni ste", ree im Niko. Hvala vam." Skeleti se samo sruie, pretvorivi se u gomile kostiju. Isto tako biste se mogli zahvaljivati i lopatama", prigovori duh. Otprilike su isto toliko razumne." Niko nije obraao panju na njega. Posegao je u svoju kesu i izvukao paket sa dvanaest konzervi Koka-Kole. Otvorio je jednu. Umesto da je popije, on izli sadraj u grob. Nek mrtvi ponovo okuse", promrmlja. Nek ustanu i prihvate ovu ponudu. Nek se sete." Izlio je i ostale Kokike u grob i izvukao belu papirnu kesu s natampanim likovima iz crtaa. Godinama nisam video neku od njih, ali prepoznao sam je Mekdonaldsov ,,Hepi mil". Okrenuo je kesu i istresao krompirie i hamburger u grob. ,,U moje vreme, koristili smo ivotinjsku krv", promrsi duh. Sasvim je dovoljno dobro. Oni ne mogu da osete razliku." Hou da vide da ih potujem", ree Niko. Barem mi dozvolite da zadrim igraku", ree duh. uti!" naredi Niko. Potom istrese u grob jo dvanaest limenki Koce i tri Hepi mila", a onda poe da baje neto na starogrkom. Razabrao sam samo neke rei - sve neto o mrtvima i uspomenama i povratku iz groba. Ba veselo. Grob poe da kljua. Iz njega je pokuljala penuava braonkasta tenost, kao da se raka puni sodom. Magla postade gua. abe su prestale da krekeu. Meu nadgrobnim spomenicima poee da se pojavljuju desetine figura: plaviaste, nejasne prikaze s ljudskim oblijem. Niko je prizvao mrtve uz pomo Koka-Kole i Mekovih hamburgera. Previe ih je", nervozno se oglasi duh. Niste svesni sopstvene moi." Kontroliem je", ree Niko, mada mu je glas zvuao slabano. Potom isuka ma - kratko seivo napravljeno od tvrdog crnog metala. Nikad nisam video

61

avada kedavra
nita slino. To nije bila nebeska bronza, a ni elik. Gvoe, moda? Gomila senki ustuknu kad ga ugleda. Jedan po jedan", zapovedio je Niko. Prva figura je doleprala napred i kleknula u baru. Pila je buno srui. Avetinjskim rukama uzela je krompirie iz bare. Kad se ponovo uspravila, mnogo sam je jasnije video bio je to tinejder u grkom oklopu. Imao je kovrdavu kosu i zelene oi, a na ogrtau kopu u obliku morske koljke. Ko si ti?" upita Niko. Govori." Mladi se namrtio, kao da pokuava da se seti. Potom je progovorio glasom koji je podseao na guvanje suve hartije: Ja sam Tezej." Nema eme, pomislio sam. Nemogue da je ovo onaj Tezej. Ovo je obian klinac. Odrastao sam sluajui prie o tome kako se borio s Minotaurom i sve to, ali sam ga oduvek zamiljao kao ogromnog, miiavog tipa. Duh u koga sam gledao nije bio ni visok ni snaan. I nije bio nita stariji od mene. Kako da vratim svoju sestru?" upitao je Niko. Tezejeve oi su bile beivotne kao staklo. Ne pokuavaj. To je luaki potez." Samo mi reci!" Moj ouh je umro", prisetio se Tezej. Bacio se u more jer je mislio da sam poginuo u Lavirintu. Hteo sam da ga vratim, ali nisam uspeo." U to duh pored Nika zasikta: Gospodaru, razmena dua! Pitajte ga za to!" Tezej se namrgodi. Taj glas. Poznajem ga." Ne, ne poznaje ga, budalo!" prekide ga duh. Odgovaraj na gospodareva pitanja i nita vie!" Ja te znam", ponovi duh upornim glasom, kao da se mui da se seti. Hou da ujem o svojoj sestri", ree Niko. Da li e mi potraga u Lavirintu pomoi da je vratim?" Tezej je pogledom traio duha, ali oigledno nije mogao da ga vidi. Njegove oi se polako okrenue natrag prema Niku. Lavirint je podmukao. Samo mi je jedno pomoglo da se izvuem iz njega: ljubav smrtne devojke. Nit je samo deo odgovora. Princeza je bila ona koja me je vodila." Nita nam od toga nije potrebno", umea se duh. Ja u vas voditi, gospodaru. Pitajte ga da li je tano ono o razmeni dua. On e vam rei." Dua za duu", upita Niko. Je li to istina?" Ja - moram rei da jeste. Ali ova prikaza..." Samo odgovaraj na pitanja, bednie!" ree duh.
62

avada kedavra
Ostali duhovi, koji su stajali oko bare, odjednom se uznemirie. Poee da se komeaju, nervozno se saaptavajui. Hou da vidim svoju sestru!" zatrai Niko. Gde je ona?" On dolazi", uplaeno ree Tezej. Osetio je vae prizivanje. Dolazi." Ko?" ljutito upita Niko. Dolazi da otkrije izvor ove moi", odvrati Tezej. Morate nas pustiti!" Voda u mojoj fontani poe da podrhtava, snano umei. Shvatio sam da se cela kua trese. Buka se pojaavala. Prizor Nika na groblju postajao je sve bletaviji, sve dok naposletku oi nisu poele da me bole. Prestani", glasno sam rekao. Prestani!" Fontana poe da puca. Tajson promrmlja neto u snu i prevrnu se na drugu stranu. Ljubiasta svetlost bacala je jezive, sablasne senke po zidovima kue, kao da su se one aveti razbeale iz fontane. U oajanju sam isukao Raspara i zasekao po fontani, rascepivi je nadvoje. Slana voda se prosu na sve strane, a veliki kameni bazen sruio se na pod i razbio u komade. Tajson je hrkao i mrmljao, ali se nije budio. Pao sam na pod, drhtei od onoga to sam video. Ujutro me je Tajson zatekao kako jo uvek buljim u razbijene ostatke fontane s morskom vodom. im je svanulo, nali smo se s ostalim lanovima potrage kod Zevsove pesnice. Poneo sam ranac s nekoliko najpotrebnijih stvari - termos s nektarom, vreicu ambrozije, prostirku za spavanje, ue, neto odee, baterijske lampe i gomilu rezervnih baterija. U depu sam imao Raspara, a na ruci magini tit u obliku runog asovnika, koji mi je napravio Tajson. Jutro je bilo vedro. Magla se rasprila i nebo nad nama se plavilo. Kampere su danas ekali njihovi redovni asovi - jahanje pegaza, vebe iz streliarstva i penjanje uza zid koji bljuje lavu. U meuvremenu, mi emo lutati podzemljem. Kleka i Grover su stajali po strani. Kleka je opet bila uplakana, ali se trudila da bude pribrana zbog Grovera. Neprestano mu je popravljala odeu, nametajui mu arenu vunenu kapu na glavi i otresajui mu jaree krzno s koulje. Poto nismo imali predstavu na ta emo naii, odenuo se tako da lii na obinog mladia, s kapom koja mu je skrivala rogove, farmerkama, lanim stopalima i patikama koje su pokrivale njegove kozje noge. Hiron, Kvint i gospoa O'Liri stajali su s ostalim kamperima koji su doli da nam poele srean put, ali je sve bilo suvie uurbano da bi liilo na uobiajen oprotaj pred put. Pored stena su bila postavljena dva atora, namenjena

63

avada kedavra
straarima koji e danonono da se smenjuju na tom mestu. Bekendorf i njegova braa i sestre radili su na montiranju linije odbrambenih iljaka i rovova. Hiron je odluio da ulaz u Lavirint mora biti pod neprestanim nadzorom, za svaki sluaj. Anabet je obavljala poslednju proveru naih zaliha. Namrtila se kad smo joj Tajson i ja prili,. Grozno izgleda, Persi." Noas je ubio fontanu", otkrio joj je Tajson. ta ree?" upita ona. Pre no to sam uspeo da objasnim, Grover se dogegao do nas. Izgleda da ste spremni, narode!" Pokuavao je da zvui optimistino, ali videlo se da je sav ispunjen zebnjom. Nisam eleo jo vie da ga isprepadam, ali setio sam se noanjeg sna i pre no to sam stigao da se predomislim, rekao sam: Hej, ovaj, Hirone, da li biste mogli da mi uinite neto dok nisam tu?" Svakako, deko moj." Odmah se vraam, narode." Pokretom glave pokazao sam prema umi. Hiron me je upitno pogledao, ali se ipak uputio za mnom, tamo gde ostali nisu mogli da nas uju. Noas sam", rekao sam mu, sanjao Luka i Krona." Preneo sam mu sve pojedinosti. Novost kao da mu je navalila dodatni teret na ramena. Toga sam se i bojao", rekao je Hiron. ,,U borbi protiv mog oca, Krona, ne bismo imali nikakve anse." Hiron je retko kad govorio o Kronu kao o svom ocu. Hou rei, svi smo znali za to. Svi u grkom svetu - bogovi, udovita ili Titani - jesu blii ili dalji rod jedni drugima. Meutim, ovo nije bilo neto ime je Hiron ba voleo da se hvali. Samo da znate, moj tata je svemoni zli gospodar Titana koji eli da uniti zapadnu civilizaciju. Kad porastem, hou da budem ko on! Znate li ta je podrazumevao pod pogodbom?" upitao sam. Nisam siguran, ali bojim se da ele da se nagode s Dedalom. Ako je stari majstor stvarno iv, ako nije poludeo boravei hiljadama godina u Lavirintu... dakle, Kron ume da nae naina da svakog podredi svojoj volji." Ne ba svakog", obeao sam. Hiron je uspeo da se osmehne. Ne. Moda ne svakog. Ali, Persi, mora se uvati. Ve neko vreme brinem da Kron moda trai Dedala iz nekog drugog razloga, a ne samo zbog prolaska kroz Lavirint."

64

avada kedavra
ta bi jo mogao da trai od njega?" Neto o emu smo razgovarali Anabet i ja. Sea li se ta si mi rekao o vaem prvom boravku na Princezi Andromedi, onda kad ste prvi put videli zlatni koveg?" Klimnuo sam glavom. Luk je govorio o uskrsavanju Krona, tako to se deli po deli gospodara Titana pojavi u kovegu svaki put kad im se pridrui neko nov?" ,,I ta je Luk rekao da e uraditi kad Kron opet bude ceo?" Jeza mi je sila niz kimu. Rekao je da e napraviti Kronu novo telo, dostojno Hefestovih kovanica." Tako je", rekao je Hiron. Dedal je bio najvei pronalaza na svetu." Stvorio je Lavirint, ali i mnogo vie od toga. Automate, maine koje misle... ta ako Kron eli da mu Dedal napravi novo oblije?" To je bila stvarno prijatna misao. Moramo prvi stii do Dedala", rekao sam, ,,i ubediti ga da to ne uini." Hiron se zagledao preko, ka kronjama. Jo neto ne razumem... ta pria o poslednjoj dui koja e im se pridruiti. To ne sluti na dobro." Nisam progovarao, ali savest me je pekla. Ve sam bio odluio da neu rei Hironu da je Niko Hadov sin. Ali, ovo pominjanje dua - ta ako Kron zna za Nika? ta ako je uspeo da ga preobrati u zlo? To je bilo gotovo dovoljno da poelim da sve ispriam Hironu, ali ipak nisam. Kao prvo, nisam bio siguran da on moe da uini bilo ta u vezi s tim. Nika sam morao pronai sam. Morao sam da mu objasnim, da ga nateram da me saslua. Ne znam", rekao sam naposletku. Ali, ovaj, moda bi trebalo da ujete neto to mi je Kleka rekla." Rekao sam da je umska nimfa videla Kvinta kako se mota oko stena. Hironova eljust se stisnu. To me ne iznenauje." Ne iznen... hoete da kaete da ste znali?" Persi, kad se Kvint pojavio u kampu nudei svoje usluge... uj, bio bih budala da nisam bio podozriv." Pa to ste ga onda pustili da ue?" Zato to je ponekad bolje da ti onaj kome ne veruje bude blizu, kako bi mogao da ga ima na oku. Sasvim je mogue da je on stvarno ono za ta se izdaje: polutan u potrazi za domom. Zasad sigurno nije otvoreno uradio nita to bi me navelo da posumnjam u njegovu odanost. Ali veruj mi, motriu..."

65

avada kedavra
U taj mah nam je prila Anabet, verovatno pitajui se zato smo se toliko zadrali. Persi, jesi li spreman?" Potvrdno sam klimnuo. Ruka mi skliznu u dep, u kojem sam drao ledenu pitaljku koju mi je dao Kvint. Pogledao sam preko i video da me Kvint paljivo posmatra. Podigao je ruku u znak pozdrava. Nae uhode izvetavaju o uspehu, rekao je Luk. Znao je za potragu istog dana kad smo resili da je organizujemo. uvajte se", poruio nam je Hiron. elim vam dobar lov." Ostajte zdravo", odvratio sam. Otili smo do stena, gde su nas ekali Tajson i Grover. Zurio sam u pukotinu meu stenama - ulaz koji e nas svakog trenutka progutati. ,,E pa zbogom, sunce", nervozno se opratao Grover. Zdravo da ste, stene", sloio se Tajson. Jedno za drugim, nas etvoro siosmo u pomrinu.

66

avada kedavra

6. SUSREEMO BOGA S DVA LICA


Preli smo nekih tridesetak metara i potom shvatili da smo se izgubili. Tunel nije ni najmanje liio na onaj u koji smo onomad upali Anabet i ja. Sad je bio okrugao kao kanalizaciona cev, ozidan crvenim ciglama, a na svaka tri metra imao je okrugle prozore zatiene gvozdenim reetkama. Osvetlio sam, iz radoznalosti, kroz jedan od prozora, ali se nita nije videlo. Iza njega se nalazila samo beskrajna tama. Uinilo mi se da sam uo glasove s druge strane, ali verovatno je to bio samo ledeni vetar. Anabet je davala sve od sebe da nas vodi. Bila je ubeena da bi trebalo da se drimo levog zida. Budemo li se drali levog zida i pratili ga", rekla je, trebalo bi da kasnije moemo da naemo put nazad drei se suprotnog pravca." Naalost, im je to rekla, levi zid je iezao. Nali smo se nasred krune odaje iz koje je vodilo osam tunela i pojma nismo imali kako smo u nju dospeli. Ovaj, kroz koji smo tunel uli?" nervozno je upitao Grover. Samo se okreni", kazala je Anabet. Svako od nas se okrenuo prema drugom tunelu. Bilo je komino. Niko nije bio siguran koji tunel vodi natrag prema kampu. Levi zidovi su gadni", rekao je Tajson. Kuda emo sad?" Anabet je svetlou iz baterijske lampe obasjala prolaze svih osam tunela. Koliko sam mogao da vidim, bili su identini. Onuda", rekla je. Kako zna?" upitao sam. Logiko zakljuivanje." Znai... nagaa." Daj, polazi ve jednom", rekla je. Tunel koji je odabrala naglo se suavao. Zidovi su se pretvorili u sivi cement, a tavanica toliko spustila da smo vrlo brzo morali da se pognemo. Tajson je bio prinuen da puzi. Groverovo ubrzano disanje bilo je najglasniji zvuk u Lavirintu. Ne mogu ovo vie da podnesem", proaputao je. Jesmo li najzad stigli?" Nema vie od pet minuta da smo sili", rekla mu je Anabet.

67

avada kedavra
Ma sigurno ima vie", bio je uporan Grover. ,,A i zato bi Pan bio ovde? Ovo je sasvim suprotno od sveta divljine!" Polako smo napredovali dalje. Upravo kad sam bi siguran kako e tunel postati toliko uzan da e nas zgnjeiti, pred nama se stvorila velika odaja. Preao sam svetlou iz baterijske lampe po njenim zidovima i rekao: Opa." Cela odaja je bila pokrivena mozaikom. Slike su bile prljave i izbledele, ali su se jo uvek razabirale boje - crvena, plava, zelena, zlatna. Friz je prikazivao bogove Olimpa na gozbi. Tu je bio moj otac, Posejdon, sa svojim trozupcem,pruajui prema Dioniziju grozd - da ga ovaj pretvori u vino. Zevs je bio u drutvu satira, dok je Hermes leteo naokolo u svojim krilatim sandalama. Slike su bile prelepe, ali nisu ba sasvim odgovarale istini. Video sam bogove u prirodi i Dionizije nije bio ovako lep, a Hermesov nos nije bio toliko veliki kao na mozaiku. Nasred odaje nalazila se fontana u tri nivoa. Izgledala je kao da odavno nije videla vodu. Kakvo je ovo mesto?" promrmljao sam. Deluje..." Rimski" dovrila je umesto mene Anabet. Ovi mozaici su stari oko dve hiljade godina." Ali kako mogu da budu rimski?" Nisam neki veliki strunjak za istoriju, ali bio sam prilino siguran da Long Ajlend nije nikad bio deo Rimskog carstva. Lavirint je kao oni prekrivai koji se iju od komadia tkanine" rekla je Anabet. Rekla sam vam, stalno se iri, dodajui delove. On je jedino arhitektonsko delo koje raste samo od sebe." Kad tako kae, zvui kao da je iv." Iz tunela ispred nas odjeknulo je glasno stenjanje. Hajde da ne govorimo da je iv", zacvileo je Grover. Jel moe tako, molim vas?" ,,U redu", rekla je Anabet. Napred." Je l' tamo 'de se uje kukanje?" rekao je Tajson. ak je i on delovao nervozno. Aha", odvratila je Anabet. Arhitektura postaje sve starija. To je dobar znak. Dedalova radionica bi trebalo da se nalazi u najstarijem delu." Zvualo je logino. Meutim, Lavirint je ubrzo poeo da se poigrava s nama - posle narednih petnaestak metara, tunel je ponovo bio od cementa, s mesinganim cevima koje su se sputale odozgo. Zidovi su bili ispisani grafitima. Neonski natpis na limenoj ploi glasio je: Moz JE CAR .

68

avada kedavra
Mislim da ovo nije rimsko", inteligentno sam zakljuio. Anabet je duboko uzdahnula i bez rei nastavila dalje. Svakih nekoliko metara, tuneli su se uvijali, skretali i granali. Tlo pod naim nogama se menjalo iz cementa u blato, pa u cigle, pa onda sve iznova. Ni u emu nije bilo nikakve logike. Naleteli smo na vinski podrum - gomilu pranjavih boca na drvenim stalaama - kao da prolazimo kroz podrum neije kue, s tim to nije bilo stepenica kojima bismo se popeli do izlaza, ve samo jo tunela. Kasnije se tavanica pretvorila u drvene grede, uo sam glasove iznad nas, i kripu koraka, kao da hodamo ispod nekog bara. Bilo je uteno uti ljude, ali opet, nismo mogli doi do njih. Bili smo zarobljeni ovde dole, bez izlaza. A onda smo naili na prvi skelet. Na sebi je imao belu odeu, neku vrstu uniforme. Pored njega je leala drvena gajbica puna staklenih boca. Mlekadija", rekla je Anabet. ta?" upitao sam. Nekad su isporuivali mleko." Ma znam ta je mlekadija, ali... to je bilo u vreme kad je moja mama bila mala, ono, pre milion godina. ta e on ovde?" Neki ljudi grekom nabasaju ovamo", rekla je Anabet. Neki se namerno upute u istraivanje, ali vie nikad ne nadu izlaz. Nekada davno, Kriani su prinosili ljude na rtvu i ako to su ih slali u Lavirint." Grover je progutao knedlu. Ovaj je poodavno ovde." Pokazao je na boce pored skeleta, prekrivene belom prainom. Prsti skeleta su bili zariveni u zid od cigala, kao da je umro pokuavajui da izae. Samo koske", rekao je Tajson. Ne brini, jariu. Mlekadija je mrtav." Ne brine mene mlekadija", odvratio je Grover. Brine me vonj. udovita. Zar ne osea?" Tajson je potvrdno klimnuo. Mnogo udovita. Ali tako mirie u podzemlju. Na udovita i mrtve ljude s mlekom." Ba dobro", zacvileo je Grover. Pomislio sam da mi se moda samo priinjava." Moramo da zaemo dublje u hodnike", rekla je Anabet. Mora da postoji put do centra."

69

avada kedavra
Povela nas je desno, a potom levo, kroz hodnik od nerajueg elika nalik na nekakvo okno za ventilaciju, i onda smo se ponovo nali u odaji s rimskim mozaicima. Ovog puta, nismo bili sami. Prvo sam primetio njegova dva lica. trcala su mu sa obe strane glave, gledajui negde preko ramena, tako da mu je lobanja bila mnogo ira nego to je trebalo, poput glave ajkule-ekiare. Gledajui pravo u njega, mogao sam da vidim samo dva uva koja su se preklapala i identine zulufe. Bio je obuen kao njujorki portir: dugaak crni sako, blistave cipele i crni cilindar koji je nekim udom uspevao da se zadri na njegovoj dvostruko iroj glavi. Dakle, Anabet?" ree levo lice. Pouri malo!" Ne obazirite se na njega", ree desno lice. Strano je nepristojan. Ovim putem, gospoice." Anabet je zinula od uda. Uh... ja ne..." Tajson se namrtio. Onaj udni ova ima dva lica." udni ova ima i ui, zna!" obrecnu se levo lice. Ovuda, gospojice." Ne, ne", ree desno lice. Ovim putem, gospoice. Obraajte se iskljuivo meni, moliu lepo." ovek s dva lica posmatrao je Anabet to je bolje mogao, s obzirom da je to radio samo uglovima oiju. Bilo mu je nemogue da gleda pravo ukoliko ne okrene glavu na jednu ili drugu stranu. Odjednom sam shvatio ta zapravo hoe - traio je od Anabet da izabere. Iza njega su se nalazila dva izlaza, blokirana drvenim vratima s ogromnim gvozdenim katancima. Nisu bila tu kad smo se prvi put obreli u ovoj odaji. Portir s dva lica drao je srebrni klju, koji je stalno prebacivao iz leve u desnu ruku. I pitao sam se nije li ovo moda neka sasvim druga odaja, ali friz s bogovima izgledao je potpuno isto. Iza nas je nestao prolaz kroz kojim smo doli, a na njegovom mestu su sada stajali mozaici. Natrag nismo mogli. Izlazi su zatvoreni", rekla je Anabet. Stvarno?" suvo je doekalo levo lice. Kuda vode?" upitala je.

70

avada kedavra
Jedan verovatno vodi ba tamo kuda eli da ide", reklo je desno lice ohrabrujuim glasom. Drugi vodi u sigurnu smrt." Ja - znam ko ste vi", rekla je Anabet. Uuu, ala smo pametni!" Levo lice se podrugljivo iscerilo. ,,A da li zna koji put da odabere? Ne mogu ceo dan da se zamajavam s tobom." Zato pokuavate da me zbunite?" upitala je Anabet. Desno lice se osmehnulo. Ti si ovde glavna, duice. Sve odluke su na tebi. To si i elela, zar ne?" Ja.. Mi te poznajemo, Anabet", ree joj levo lice. Znamo sa im se rve iz dana u dan. Poznata nam je tvoja neodlunost. Pre ili kasnije, morae da se odlui. A donesena odluka moe da te ubije." Nisam znao o emu govore, ali zvualo je kao da je re o neemu vie nego to je izbor izmeu dvoja vrata. Iz Anabetinog lica nestalo je boje. Ne... Ja ne..." Ostavite je na miru", rekao sam. Uostalom, ko ste vi?" Ja sam tvoj najbolji prijatelj", odvrati desno lice. Ja sam tvoj najgori neprijatelj", odvrati levo lice. Ja sam Janus", rekoe oba lica u jedan glas. Bog prolaza. Poetaka. Svretaka. Izbora." Videemo se uskoro, Perseju Deksone", ree desno lice. Ali sada je Anabetin red." Veselo se nasmejalo. Ba zabavno!" Umukni!" obrecnu se levo lice. Ovo je ozbiljno. Jedan lo izbor moe da ti uniti ceo ivot. Moe da ubije i tebe i tvoje prijatelje. Ali nemoj da se optereuje, Anabet. Biraj!" Odjednom sam se najeio, prisetivi se rei proroanstva: Atininog deteta bie to poslednje uporite. Nemoj", rekao sam. Bojim se da mora", veselo je odvratilo desno lice. Anabet je ovlaila usne. Ja - biram..." Pre no to je uspela da pokae jedna od vrata, odaju obasja blistava svetlost. Janus podignu ruke da bi zatitio oba para oiju. Kad je svetlosti nestalo, u fontani je stajala ena.

71

avada kedavra
Bila je visoka i ljupka, s dugom kosom boje okolade, upletenom u pletenice sa zlatnim pantljikama. Na sebi je imala jednostavnu belu haljinu, ali kad se pomerila, tkanina je zasvetlucala u svim bojama, kao ulje na vodi. Januse", ree ona. Opet izazivamo nevolje?" ,,N-ne, gospo!" zamuca Janusovo desno lice. Da!" odgovori levo lice. Umukni!" ree desno lice. Kako, molim?" upita ena. Ne vi, gospo! Priao sam sam sa sobom." Tako, dakle", ree ena. Vrlo dobro zna da je tvoja poseta preuranjena. Devojino vreme jo nije dolo. Zato ja tebi dajem da bira: prepusti ove heroje meni ili u te pretvoriti u vrata i razvaliti te." ,,U kakva vrata?" upita levo lice. Umukni!" ree desno lice. Naime, francuska vrata su ba lepa", zamiljeno je nastavilo levo lice. Proputaju mnogo prirodne svetlosti." Ama, umukni!" zakukalo je desno lice. Ne vi, gospo! Naravno da u otii. Samo sam se malo zabavljao. Radio svoj posao. Nudio izbore." Izazivao neodlunost", ispravila ga je ena. ,,A sad, nestani! Upropasti mi zabavu", promrsilo je levo lice, a zatim podiglo svoj srebrni klju, ubacilo ga u vazduh i iezlo. ena se okrenula prema nama, a moje srce je obuzeo sirah. Oi su joj blistale od moi. Prepusti ove heroje meni. To nije zvualo dobro. Na trenutak sam gotovo poeleo da smo dobili ansu da oprobamo sreu s Janusom. Meutim, ona se osmehnula. Mora da ste gladni", rekla je. Sedite sa mnom, da malo popriamo." Mahnula je rukom i stara rimska fontana poe da se puni. U vazduh briznue mlazovi bistre vode. Pojavio se mermerni sto, nakrcan posluavnicima sa sendviima i bokalima limunade. Ko... ko ste vi?" upitao sam. Ja sam Hera." ena se osmehnula. Kraljica neba." Ve sam jednom video Heru, na veu bogova, ali nisam obraao mnogo panje na nju. Bio sam, naime, okruen gomilom drugih bogova koji su raspravljali da li da me ubiju ili ne.

72

avada kedavra
Nisam se seao da izgleda ovako normalno. Razume se, bogovi su na Olimpu obino visoki pet-est metara, tako da zbog toga izgledaju mnogo manje normalno. Sada je, meutim, Hera liila na sasvim obinu mamu. Servirala nam je sendvie i sipala limunadu. Grovere, mili", rekla je. Koristi ubrus. I nemoj ga pojesti." Da, gospoo", odvratio je Grover. Tajsone, jede kao meava. Hoe li jo jedan sendvi s puterom od kikirikija?" Tajson se nekako suzdrao da ne podrigne. ,,'Ou, dobra gospoo." Kraljica Hera", rekla je Anabet. Ne mogu da verujem. ta radite ovde u Lavirintu?" Hera se osmehnula. Mahnula je prstom i Anabetina kosa se oeljala sama od sebe. Sva prljavtina i praina nestali su joj s lica. Dola sam da vas vidim, normalno", odvratila je boginja. Grover i ja smo se nervozno pogledali. Kad te bogovi trae to obino ne ine zato to su dobrog srca, ve zato to hoe neto od tebe. Ipak, to me nije spreilo da navalim na sendvie s uretinom i sirom, krompirie i limunadu. Nisam ni znao koliko sam gladan. Tajson je mlatio jedan sendvi za drugim, a Grover se oduevljavao limunadom, krkajui au od stiropora kao kornet za sladoled. Nisam mislila..." Anabet je zastala. Ovaj, nisam mislila da su vam heroji simpatini." Hera se umilno osmehnula. Zbog one moje male svae s Heraklom? Svata, da me toliko opanjkaju zbog jednog obinog razilaenja u miljenjima." Zar niste pokuali da ga ubijete, ono, vie puta?" upitala je Anabet. Hera je nehajno mahnula rukom. Bilo pa prolo, duice. I Iz to, on je bio jedno od dece koju je moj voljeni mu dobio s drugom enom. Strpljenje me je lagano izdavalo, to moram da priznam. Meutim, Zevs i ja smo otad proli kroz vrlo delotvornu branu terapiju. Rekli smo jedno drugom kako se oseamo i konano doli do sporazuma - naroito posle onog poslednjeg malog incidenta." Mislite, kad je dobio Taliju?" pretpostavio sam, ali sam smesta poeleo da nisam. im sam izgovorio ime nae drugarice, Zevsove kerke polutanke, Herine oi su me ledeno odmerile.

73

avada kedavra
Persi Dekson, zar ne? Jedno od Posejdonove... dece." Imao sam oseaj da je na umu imala drugaiji izraz od deca". Koliko se seam, o zimskom solsticiju sam glasala da ti dozvole da ivi. Nadam se da nisam pogreila." Ponovo se okrenula prema Anabet, s blistavim osmehom na usnama. ,,U svakom sluaju, ne dolazim ti kao neprijatelj, devojko draga. Cenim teinu tvoje potrage. Pogotovo zato to mora da se bake sa smutljivcima kao to je Janus." Anabet je spustila pogled. Zato je uopte bio tu? Izluivao me je." Trudio se", sloila se Hera. Mora razumeti, nii bogovi poput Janusa oduvek su se oseali osujeeno zbog sporedne uloge koja im je dodeljena u kosmosu. Neki od njih, bojim se, ne gaje ba veliku ljubav prema Olimpu i lako bi se dali nagovoriti da podre mog oca. Vaeg oca?" rekao sam. ,,A, da." Zaboravio sam da je Kron Herin otac, isto kao i Zevsov, Posejdonov i jo nekih starijih bogova Olimpa. Pretpostavljam da mi Kron tako doe deda, ali pomisao je bila toliko udna da sam je smesta izbacio iz glave. Moramo drati na oku nie bogove", rekla je Hera. Janusa. Hekatu. Morfeja. Odani su Olimpu samo na recima, dok zapravo..." Eto gde je otiao Dionizije", prisetio sam se. Da proveri kakvo raspoloenje vlada meu niim bogovima." Tako je." Hera se zagledala u izbledele mozaike s likovima grkih bogova. Vidite, u nemirnim vremenima, ak i bogovi umeju da izgube veru. Ponu da se uzdaju u pogrene, bezvredne stvari. Prestanu da sagledavaju iru predstavu i ponu da bivaju sebini. Ali, ja sam boginja braka, znate. Navikla sam da budem istrajna. Morate se izdii iznad zaevica i haosa i zadrati veru. Ne smete nikad zaboraviti svoj cilj." ,,A koji je va cilj?" upitala ju je Anabet. Osmehnula se. Da odrim svoju porodicu, bogove Olimpa, na okupu, razume se. Ovog asa, najbolje u ga ostvariti pomaui vama. Bojim se da mi Zevs ne dozvoljava da se mnogo meam. Meutim, svakih stotinjak godina, dozvoljava mi da ispunim jednu elju vezanu za potragu do koje mi je veoma stalo." elju?" Pre no to zatrai, dozvoli da ti dam nekoliko saveta, jer njih smem da ti delim neogranieno. Znam da trai Dedala. Njegov Lavirint je misterija za mene koliko i za tebe. Ali ako eli da sazna kakva ga je sudbina snala, mogla bih da posetim svog sina Hefesta u njegovoj kovanici. Dedal je bio veliki

74

avada kedavra
pronalaza, smrtnik po Hefestovom ukusu. Hefest se nijednom smrtniku nije divio kao njemu. Ako je iko pratio ta se dogaalo s Dedalom i ume da vam kae ta je bilo s njim, to je Hefest." Ali kako da doemo tamo?" upitala ju je Anabet. To je moja elja. elim da znam kako da se snaem u Lavirintu." Hera je izgledala razoarano. Nek ti bude, onda. Meutim, prieljkuje neto to ti je ve dato." Ne razumem." To znai da je to ve unutar tvojih moi." Pogledala me je. Persi zna odgovor." Znam ga?" Ali to nije fer", rekla je Anabet. Ne govorite nam ta |e to!" Hera je odmahnula glavom. Dobiti neto i imati domiljatosti da ga upotrebi... to su dve razliite stvari. Sigurna sam da bi se tvoja mati Atina sloila s tim." U odaji se zaula udaljena tutnjava. Hera je ustala. Ovo me Zevs opominje. Postaje nestrpljiv. Razmisli o onome to sam rekla, Anabet. Potraite Hefesta. Pretpostavljam da ete morati proi kroz ran. Meutim, samo terajte dalje. I iskoristite sva sredstva koja budete imali na raspolaganju, ma koliko vam obino izgledala." Uperila je prst prema vratima i ona se istopie, otkrivajui istovetne hodnike, otvorene i mrane. Jo samo neto, Anabet. Odloila sam tvoj dan odluke, ali nisam ga spreila. Kao to je rekao Janus, uskoro e morati da odlui. Putujte sreno!" Mahnula je rukom i pretvorila se u beli dim. Isto se dogodilo i s hranom: Tajson je upravo stavio sendvi u usta, a ovaj se pretvorio u maglu. Voda u fontani je prestala da tee. Mozaici na zidovima su lagano nestali i zidovi su ponovo postali trokavi i bezbojni. Odaja vie nije izgledala kao mesto u kojem biste poeleli da budete na izletu. Anabet je ljutito udarila nogom o pod. Kakva joj je to pomo? 'Izvoli, prigrizi sendvi. Poeli elju. Ups, ne mogu ti pomoi!' Puf!" Puf", alostivo se sloio Tajson, gledajui u svoj prazan tanjir. uj", uzdahnuo je Grover, rekla je da Persi zna odgovor. I to je neto." Svi su pogledali u mene. Ali ne znam", rekao sam. Pojma nemam o emu je priala." Anabet je uzdahnula. ,,U redu. U tom sluaju, prosto emo nastaviti dalje."

75

avada kedavra
Kojim putem?" upitao sam. Jedva sam ekao da je upitam na ta je Hera mislila - kakvu to odluku Anabet mora da donese. Meutim, u taj mah su i Grover i Tajson postali napeti. Zajedno su skoili na noge, kao da su vebali. ,,Levim", izgovorili su uglas. Anabet se namrtila. Otkud znate?" Zato to zdesna neto dolazi", odvratio je Grover. Neto veliko", sloio se Tajson. ,,I to mnogo brzo." Levo zvui sasvim dobro", zakljuio sam. Potom svi zajdno utrasmo u mraan hodnik.

76

avada kedavra

7. TAJSON
PREDVODI BEKSTVO IZ ZATVORA
Dobra vest je glasila da je levi tunel bio prav, bez sporednih izlaza, zaokreta i krivina. Loa vest je glasila da je bio orsokak. Nakon to smo sprintom pretrali stotinak metara, naili smo na ogromnu stenu koja nam se ispreila na putu. Iza nas je hodnikom potmulo odjekivao zvuk tekih koraka koji se jedva vuku i hrapavo, nepravilno disanje. Neto nam je bilo za petama, neto to nije bilo ljudsko. Tajsone", uzviknuo sam, je l' moe da..." Mogu!" Zaleteo se ramenom u stenu tako snano da se ceo tunel zatresao. S kamene tavanice poela je da pada praina. Pouri!" rekao je Grover. Nemoj da nam tavanica padne na glavu, ali pouri!" Stena je konano popustila, uz uasno struganje. Tajson ju je ugurao u malu prostoriju i svi smo utrali unutra. Zatvori ulaz!" rekla je Anabet. Stali smo s druge strane stene i zajednikim snagama gurnuli. Ono to nas je jurilo besno se oglasilo kad smo vratili stenu na mesto i zatvorili hodnik. Sad je u klopci", rekao sam. Ili smo moda mi u klopci", rekao je Grover. Okrenuo sam se. Nalazili smo se u cementnoj sobi manjoj od dva kvadratna metra, a suprotni zid bio je pokriven metalnim reetkama. Uleteli smo pravo u eliju. ta je ovo, kog Hada?" Anabet je cimala reetke. Nisu se pomerile. Kroz njih su se videli nizovi elija, kruno postavljeni oko mranog unutranjeg dvorita - najmanje tri sprata metalnih vrata i metalnih mostia. Zatvor", konstatovao sam. Moda Tajson moe da provali..." Psst", rekao je Grover. Sluajte."

77

avada kedavra
Negde iznad nas, graevinom su se prolamali duboki jecaji. uo se i drugi zvuk - hrapav glas koji je mrmljao neto to nisam uspevao da razaberem. Rei su bile udne, kao kloparanje ljunka u mealici. Kakav je ovo jezik?" apnuo sam. Tajson je razrogaio oi. Ne mo' biti." Ama, ta?" upitao sam. Dograbio je dve reetke na vratima nae elije i razvukao ih dovoljno da se ak i Kiklop provue kroz otvor. ekaj!" viknuo je za njim Grover. Ali Tajson nije nameravao da eka. Stutili smo se za njim. Zatvor je bio mraan i samo je nekoliko priguenih neonskih svetala treperilo odozgo. Znam ovo mesto", rekla mi je Anabet. Ovo je Alkatraz." Misli, ono ostrvo preko puta San Franciska?" Potvrdno je klimnula. U koli su nas vodili da ga posetimo. To ti je kao muzej." Nije mi izgledalo mogue da smo iz Lavirinta izbili na drugi kraj zemlje, ali Anabet je cele protekle godine ivela u San Francisku, drei na oku planinu Tamelpaes, koja je leala na suprotnoj strani zaliva. Verovatno je znala o emu govori. Stojte", upozorio je Grover. Meutim, Tajson je nastavio napred. Grover ga je dograbio za lakat i svom snagom povukao unazad. Tajsone, stani!" proaputao je. Zar ne vidi ono tamo?" Pogledao sam u pravcu u kojem je pokazivao i eludac mi se okrenuo. Na balkonu na drugom spratu, s druge strane dvorita, nalazilo se udovite stranije od svega to sam dotad video. Bilo je to neto poput kentaura, sa enskim telom od struka navie. Meutim, donji deo je, umesto konjskog, inilo telo zmaja - dugo sigurno sedam metara, crno i krljutasto, s ogromnim kandama i bodljikavim repom. Izgledalo je kao da joj se uz noge pletu puzavice, ali ve sledeeg trenutka sam shvatio da su to zapravo zmije, stotine otrovnica koje su se besno uvijale i siktale traei nekog koga bi ujele. enina kosa je takoe bila od zmija, kao Meduzina. Najlue od svega bilo je to to joj je oko struka, tamo gde su se spajali ensko i zmajsko telo, koa mehurala i menjala oblike, povremeno se pretvarajui u ivotinjske glave - iskeeni vuk, medved, lav -kao da je nosila opasa od stvorenja koja su se stalno menjala. Obuzeo me je oseaj da gledam

78

avada kedavra
u neto napola formirano, udovite tako staro da pamti poetak vremena, pre no to su oblija bila potpuno odreena. To je ona", zacvileo je Tajson. Zaleite!" rekao je Grover. Zgrili smo se u senci, ali udovite nije obraalo nikakvu panju na nas. inilo se da razgovara s nekim u eliji na drugom spratu. Odatle je dopiralo ono jecanje. ena:zmaj govorila je neto na svom udnom kloparajuem jeziku. ta kae?" promrmljao sam. Kakav je to jezik?" Jezik starih vremena." Tajson je zadrhtao. Kojim je Majka Zemlja govorila Titanima i... svojoj drugoj deci. Pre bogova." Ti ga razume?" upitao sam. Moe li da prevodi?" Tajson je zatvorio oi i progovorio stranim, hrapavim enskim glasom. Radie za gospodara ili patiti." Anabet se stresla. Mrzim kad radi ovo." Kao i svi ostali Kiklopi, Tajson je posedovao nadljudski sluh i nenadmanu sposobnost podraavanja glasa. Kad bi progovorio tuim glasom, izgledalo je gotovo kao da je u transu. Neu da mu sluim", rekao je Tajson dubokim, bolnim glasom. Zatim se prebacio na glas udovita: Tada u uivati u tvojim mukama, Briareju." Tajson je zamucao izgovarajui ovo ime. Nisam ga nikad uo da zapne kad podraava neiji govor, ali sada je prigueno zastenjao. Zatim je nastavio glasom udovita: Ako misli da je tvoje prvo zatoenitvo bilo nepodnoljivo, znaj da e tek spoznati ta su prave muke. Razmisli o tome dok se ne vratim." ena-zmaj se tekim koracima odgegala do stepenita, dok su joj otrovne zmije sikui vijorile oko nogu kao suknja od trave. Rairila je svoja ogromna krila, slina krilima slepog mia, koja dotad nisam primetio. Skoila je s mostia I vinula se preko dvorita. Leei u senci, jo vie smo se priljubili uz tlo. Vru, sumporast vetar udario me je u lice dok je udovite preletalo preko nas. Potom se zmaj-ena izgubila iza oka. ,,G-g-grozomorno", izustio je Grover. Jo mi nijedno udovite nije vonjalo tako jako." Najgroznije to moe biti za Kiklopa", promrmljao je Tajson. Kampa." Ko?" upitao sam. Tajson je progutao knedlu."Svi Kiklopi znaju za nju. Kad smo bili mali, plaili su nas priama o njoj. Ona je bila na tamniar u gadnim vremenima."

79

avada kedavra
Anabet je potvrdno klimnula. Sad se seam. Kad su vladali Titani, zatoili su stariju decu Geje i Urana - Kiklope i Hekatonhire." Heka-ta?" upitao sam. Storuke", odvratila je. Tako su ih zvali zato to... pa, zato to su imali stotinu ruku. Oni su bili starija braa Kiklopa." Mnogo moni!" rekao je Tajson. udesni! Visoki do neba. Tako jaki da su mogli da srue planine!" Kul", rekao sam. Osim ako nisi planina." Kampa je bila tamniar", rekao je. Radila je za Krona. Drala je nau brau zatvorenu u Tartaru, i stalno ih muila, sve dok nije doao Zevs. On je ubio Kampu i oslobodio Kiklope i Storuke da bi mu pomogli u borbi protiv Titana u velikom ratu." ,,A sad se Kampa vratila", uzdahnuo sam. Gadno", rezimirao je Tajson. Ako je u onoj eliji?" upitao sam. Rekao si neko ime..." Briarej!" ivnuo je Tajson. On je Storuki. Oni su visoki do neba i..." Znam, znam", rekao sam. Oni rue planine." Pogledao sam prema elijama iznad nas, pitajui se kako je neto visoko do neba moglo stati u neveliku eliju i zato je plakalo. Pretpostavljam da bi trebalo da odemo da vidimo", rekla je Anabet, i to pre nego to se Kampa vrati." Pla je postajao sve glasniji kako smo se pribliavali eliji. Kad sam najzad ugledao stvorenje koje se nalazilo unutra, nisam bio siguran u ta gledam. Bio je ljudskog rasta, a koa mu je bila vrlo bleda, boje mleka. Nosio je pregau oko pojasa, nalik na veliku pelenu. Stopala su mu bila prevelika u odnosu na telo. Imao je po osam nonih prstiju, s ispucalim i prljavim noktima na svakom stopalu. Meutim, tek gornja polovina tela mu je bila istinski udna. U odnosu na njega, Janus je izgledao krajnje normalno. Iz grudnog koa mu je trcalo vie ruku nego to sam mogao da prebrojim. Izgledale su kao normalne ruke, ali bilo ih je toliko puno i bile su tako prepletene da su mu grudi liile na punu viljuku pageta. Nekoliko ruku pokrivalo mu je lice dok je jecao. Ili nebo nije onako visoko kao nekad", promrmljao sam, ili je ovaj nizak." Tajson nije obraao panju. Pao je na kolena. Briareju!" pozvao ga je. Jecaji utihnue.

80

avada kedavra
Veliki Storuki!" rekao je Tajson. Pomagaj!" Briarej je podigao pogled. Lice mu je bilo duguljasto i tuno, s krivim nosom i kvarnim zubima. Imao je vrlo tamne braon oi - to jest, potpuno braon, bez beonjaa ili enica, kao da su napravljene od ilovae. Bei dok moe, Kiklope", odvratio je Briarej nesrenim glasom. Ne mogu pomoi ni samom sebi." Ti si Storuki!" navaljivao je Tajson. Ti sve moe!" Briarej je obrisao nos, upotrebivi pri tom pet ili est ruku. Nekoliko ostalih igralo se s pariima metala i drveta od polomljenog kreveta, onako kako se Tajson uvek igrao s rezervnim delovima. Prizor je bio zadivljuju. Kao da su ruke imale sopstvenu volju. Napravile su od drveta brodi-igraku, a zatim ga isto tako brzo rasturile. Nekoliko ruku je grebalo cement na podu bez ikakvog oiglednog razloga. Neke su igrale kamen-papir-makaze". Druge su, pak, pravile na zidu senke patkica i kuca. Ne smem!" kukao je Briarej. Kampa se vratila! Titani e ustati i pobacati nas nazad u Tartar!" Navuci hrabro lice!" rekao je Tajson. Briarejevo lice se istog trenutka preobrazilo u neto drugo. Iste braon oi, ali sasvim drugaije crte. Imao je prav nos, izvijene obrve i udan osmeh, kao da pokuava da glumi odvanost. Meutim, ve sledeeg trenutka je njegovo lice postalo onakvo kakvo je i dotad bilo. Ne vredi", rekao je. Stalno mi se vraa uplaeno lice." Kako si to izveo?" upitao sam. Anabet me munu laktom. Ne budi tako neutiv. Storuki imaju pedeset razliitih lica." Mora biti da mu nije lako kad treba da se slika za kolski godinjak", rekao sam. Tajson je jo uvek bio kao zaaran. Sve e biti u redu, Briareju! Mi emo ti pomoi! Jel mogu da dobijem tvoj autogram?" Briarej je mrcnuo. A je l' ima sto olovaka?" Narode", umeao se Grover. Moramo da briemo odavde. Kampa e se vratiti. Nanjuie nas pre ili kasnije." Polomi reetke", rekla je Anabet. Da!" rekao je Tajson, ponosno se osmehujui. Briarej to moe. On je mnogo jak. Jai je ak i od Kiklopa! Gledaj!"

81

avada kedavra
Briarej zacvile. Desetak njegovih ruku poee da se igraju, pljeskajui se meusobno, ali nijedna nije ni pokuala da polomi reetke. Ako je ve tako jak", upitao sam, zato je onda jo uvek u zatvoru?" Anabet me ponovo munu laktom. Prestravljen je", proaputala je potom. Kampa ga je jednom ve drala zatoenog u Tartaru hiljadu godina. Kako bi se ti oseao na njegovom mestu?" Storuki je ponovo zario lice u dlanove. Briareju?" upitao je Tajson. ta... ta nije u redu? Pokai nam svoju ogromnu snagu!" Tajsone", rekla je Anabet, mislim da bi najbolje bilo da ti polomi reetke." Tajsonov osmeh se lagano istopio. Polomiu reetke", ponovio je. Zgrabio je vrata elije i istrgao ih iz arki kao da su napravljena od vlane ilovae. Idemo, Briareju", rekla je Anabet. Hajde da te izvedemo odavde." Pruila je ruku. Briarejevo lice je naas poprimilo izraz pun nade. Nekoliko njegovih ruku se pruilo, ali onda je dvostruko vie njih sunulo napred i poelo da im udara packe. Ne mogu", rekao je. Ona e me kazniti." Bie sve u redu", obeala je Anabet. Ve si se borio s Titanima i pobeivao, sea li se?" Seam se rata." Briarejevo lice se ponovo preobrazilo -namrteno elo i napuena usta. To mu je, valjda, bilo zamiljeno lice. Munje su potresale svet. Bacili smo mnogo stena. Titani i udovita umalo da nas pobede. A sad ponovo jaaju. Kampa je tako rekla." Ne sluaj je", rekao sam. Polazi!" Nije se ni pomerio. Znao sam da je Grover u pravu i da nemamo mnogo vremena do Kampinog povratka. Ali jednostavno nisam mogao da ga ostavim u toj eliji. Tajson bi nedeljama kukao. Ajde da odigramo jednu partiju kamen-papir-makaze", lupio sam. Ako pobedim, ide s nama. Ako izgubim, ostavljamo te u zatvoru." Anabet me je pogledala kao da sam odlepio. Briarej je postao sumnjiav. Ja uvek pobeujem u toj igri." Hajde onda da igramo!" Triput sam udario pesnicom o dlan.

82

avada kedavra
Briarej je uradio to isto sa svih svojih sto pesnica, to je zvualo kao da je vojska krenula u paradni mar. Ispovrteo je itavu lavinu kamenja, kolski komplet makaza i dovoljno papira za pravljenje itave eskadrile aviona. Reko sam ti", tuno je konstatovao. Ja uvek..." Izraz njegovog lica se promenio, pokazujui zbunjenost. ta ti je sad pa to?" Pitolj", odvratio sam, pokazujui mu svoj runi" pitolj. To je bio tos koji mi je pokazao Pol Faran, ali nisam nameravao da mu to i kaem. Pitolj pobeduje sve." To nije fer." Nisam ni rekao da e biti. A ni Kampa nee biti fer budemo li se jo dugo muvali ovuda. Okrivie tebe za ove polomljene reetke. Polazi ve jednom!" Briarej je mrcnuo. Polubogovi su varalice." Meutim, ipak je nevoljno ustao i poao za nama iz elije. Zahvatio me je talas optimizma. Trebalo je samo da strimo niz stepenice i pronaemo ulaz u Lavirint. Meutim, Tajson je stao kao ukopan. Dole u prizemlju stajala je Kampa i potmulo reala gledajui nas. Na suprotnu stranu", komandovao sam. Jurnuli smo mostiem. Ovog puta je Briarej bez pogovora krenuo s nama. Dao je petama vetra i prestigao nas, dok mu je svih sto ruku panino mlataralo na sve strane. uo sam lepet dinovskih krila iza nas kad se Kampa vinula u vazduh. Siktala je i reala na svom drevnom jeziku, ali nije mi trebao prevod da bih znao kako planira da nas pobije. Sjurili smo se niz stepenice, kroz hodnik, pa pored straarske kuice dospevi u drugi zatvorski blok. Levo", rekla je Anabet. Seam se ovog dela s izleta." Izleteli smo napolje i nali se u zatvorskom dvoritu, opkoljenom straarskim kulama i bodljikavom icom. Nakon toliko vremena provedenog unutra, dnevna svetlost me je gotovo zaslepila. Turisti su mileli naokolo, fotografiui nekadaji zatvor. Vetar je donosio hladnou iz zaliva. Na jugu je svetlucao San Francisko, beo i prelep, ali na severu, iznad planine Tamelpais, kovitlali su se ogromni olujni oblaci. itavo nebo je liilo na crnu igru koja poigrava nad planinom na kojoj je zatoen Atlas i na kojoj se ponovo die Otris. Bilo je teko poverovati da turisti ne mogu da vide komeanje te

83

avada kedavra
natprirodne oluje, ali ni po emu se nije dalo naslutiti da oni uopte primeuju kako neto nije u redu. Jo je gore", rekla je Anabet, gledajui prema severu. Oluje su cele godine bile gadne, ali sad..." Zato ste stali", zakukao je Briarej. Za petama nam je!" Potrali smo ka suprotnom kraju dvorita, to je mogue dalje od bloka elija. Kampa je prevelika da bi prola kroz vrata", izjavio sam opet pun optimizma. Zatim je zid eksplodirao. Turisti su vritali dok se Kampa pojavljivala iz oblaka praine i ruevina, rairivi krila iroka kao dvorite. Drala je dve dugake, bronzane sablje koje su svetlucale udnom zelenkastom aurom. Iz njih su izbijali pramici pare, a njen jedak vonj i vrelina oseali su se ak na drugom kraju dvorita. Otrov!" jauknuo je Grover. Ne dajte da vas te stvari taknu, inae..." Inae smo mrtvi?" pretpostavio sam. Pa... da, nakon to se prvo zbrkamo i pretvorimo u prah." U tom sluaju, hajde da izbegavamo maeve", reio sam. Briareju, bori se!" sokolio ga je Tajson. Pokai se u punoj veliini!" Umesto toga, Briarej je izgledao kao da pokuava da se jo vie smanji. Po svemu sudei, sada je nosio svoje potpuno prestravljeno" lice. Kampa je zatutnjala prema nama na svojim zmajskim nogama, dok su joj oko tela gmizale stotine zmija. Pomislio sam na sekund da isuem Raspara i suprotstavim joj se, ali mi se srce popelo u grlo. Potom je Anabet glasno rekla, kao da mi je proitala misli: Beimo." To je okonalo svaku raspravu. Protiv ovog uda nismo mogli da se borimo. Jurnuli smo kroz zatvorsko dvorite, onda kroz kapiju, dok nam je Kampa bila za petama. Smrtnici su vritali i beali. Zaurlale su sirene za uzbunu. Izbili smo na pristanite upravo u trenutku kad se grupa turista iskrcavala s broda za obilazak. Ukoili su se ugledavi kako jurimo prema njima, praeni ruljom prestravljenih turista i... Ne znam ta su videli kroz Maglu, ali to izvesno nije bilo nita dobro. Brod?" upitao je Grover. Mnogo sporo", rekao je Tajson. Nazad u Lavirint. To nam je jedina ansa."

84

avada kedavra
Potrebna nam je diverzija", rekla je Anabet. Tajson je istrgao metalnu banderu iz tla. Ja u da zamajavam Kampu. Vi je dotle zaobiite." Pomoi u ti", rekao sam. Ne", odvratio je Tajson. Ti idi. Otrov moe da povredi Kiklope. Mnogo boli. Ali nee da ubije." Siguran si?" Idi, brate. Naemo se unutra." Ideja mi se uopte nije dopadala. Ve sam jednom umalo izgubio Tajsona i nisam eleo da se takav rizik ikad vie ponovi. Ali nije bilo vremena za raspravu, a bolju ideju nisam imao. Anabet, Grover i ja smo uzeli Briareja za ruke i povukli ga prema kioscima s brzom hranom, dok je Tajson zaurlao, spustio banderu i zaleteo se prema Kampi poput viteza na turniru. Ona je besno gledala Briareja, ali joj je Tajson privukao panju im joj je zabio banderu u grudi, bacivi je na zid. Kriknula je i zasekla svojim maevima, sasekavi banderu u froncle. Otrov se u potoiima cedio svuda oko nje, cvrei na betonu. Tajson je odskoio kad je Kampina kosa poletela prema njemu i zasiktala, a otrovne guje oko njenih nogu zapalacale jezicima na sve strane. Iz jednog od udnih, napola formiranih lica oko njenog struka iskoio je lav i arlauknuo. Dok smo se trkom udaljavali prema blokovima elija, poslednje to sam video bilo je kako Tajson podie kiosk sa sladoledom i baca ga prema Kampi. Sladoled i otrov su se rasprsli na sve strane, a zmijice u Kampinoj kosi bile su pune tuti-frutija. Potom smo utrali natrag u dvorite. Ne mogu da izdrim", dahtao je Briarej. Tajson tamo rizikuje ivot da bi ti pomogao!" dreknuo sam na njega. Izdrae!" Kad smo se domogli vrata elijskog bloka, zauo se besan urlik. Osvrnuo sam se i ugledao Tajsona kako tri prema nama, s Kampom za petama. Ona je bila sva ulepljena sladoledom i suvenir-majicama. Na jednoj od medvedih glava na njenom struku uao je par deformisanih naoara za sunce s natpisom Alkatraz. Bre!" viknula je Anabet, kao da je uopte morala to da napominje. Konano smo pronali eliju kroz koju smo uli, ali njen zadnji zid je sada bio potpuno gladak - ni traga od stene ili neega slinog. Traite znak!" rekla je Anabet.

85

avada kedavra
Tu je!" Grover je dotakao siunu ogrebotinu, koja se smesta pretvorila u grko slovo Delta. Dedalov znak je zatreperio plaviastim sjajem, a kameni zid se uz kripu otvorio. Previe sporo. Tajson je prolazio kroz elijski blok, dok je Kampa mlatila maevima iza njega, nasumice prosecajui reetke i kamene zidove. Gurnuo sam Briareja u Lavirint, a potom i Anabet i Grovera. Uspee!" doviknuo sam Tajsonu. Meutim, smesta sam znao da nee. Kampa ga je sustizala. Podigla je svoje sablje. Morao sam da je ometem - i to dobro. Udario sam po svom runom satu i on se spiralno otvorio u bronzani tit. U oajanju, zavitlao sam ga udovitu u glavu. tit je pogodio Kampu pravo u lice i ona se zateturala, zaostavi dovoljno dugo da se Tajson baci u Lavirint, a ja za njim. Kampa se zaletela za nama, ali prekasno. Kamena vrata su se zatvorila, a njihova magija uinila ih je neprobojnim.Oseao sam kako ceo tunel podrhtava dok se Kampa, besno urlajui, zalee u vrata. Meutim, nismo gubili vreme na likovanje zbog uspenog bega. Jurnuli smo u pomrinu, a ja sam po prvi (i poslednji) put bio srean to sam se ponovo naao u Lavirintu.

86

avada kedavra

8.
U POSETI RANU

GIZDAVOG DEMONA

Stali smo tek kad smo se zatekli u odaji punoj vodopada. Pod je bio jedna ogromna jama, okruena klizavom kamenom stazom. Oko nas se slivala voda koja je isticala iz ogromnih cevi, niz sva etiri zida. Padala je u jamu, kojoj ak ni uz pomo baterijske lampe nisam video dno. Briarej se skljokao pored zida. Uzevi vode u desetak dlanova, stao je da se umiva. Ova jama vodi pravo u Tartar" promrmljao je. Trebalo bi da skoim u nju i potedim vas muka." Ne govori tako", rekla mu je Anabet. Moe da se vrati s nama u kamp. Moe da nam pomogne da se pripremimo. O borbi protiv Titana zna vie od bilo koga drugog." Nemam ta da vam dam", rekao je Briarej. Sve sam izgubio." ,,A ta je s tvojom braom?" upitao je Tajson. Ona druga dvojica su sigurno jo uvek visoki kao planine! Moemo te odvesti njima." Briarejev snuden izgled preobrazio se u neto jo runije: njegovo oaloeno lice. Nema ih vie. Izbledeli su." Kako to misli, izbledeli?" upitao sam. Mislio sam da su i udovita besmrtna, poput bogova." Persi", slabano je rekao Grover. ak i besmrtnost ima svojih granica. Ponekad... ponekad udovita padnu u zaborav i izgube volju da ostanu besmrtna." Posmatrajui Grovera, pitao sam se ne misli li on, moda, na Pana. Prisetio sam se neega to nam je onomad rekla Meduza: kako su njene dve sestre, gorgone, umrle i ostavile je samu. Takoe, prole godine je Apolon govorio kako je stari bog, Helios, nestao i prepustio mu dunosti boga sunca. Nikad nikad mnogo razmiljao o tome, ali sad, gledajui Briareja, shvatao sam kako je strano biti star - hiljade i hiljade godina star - i sasvim sam. Moram da idem", rekao je Briarej. Kronova vojska e napasti kamp", rekao je Tajson. Treba nam pomo." Briarej je pognuo glavu. Ne mogu ja to, Kiklope." Ti si jak." Vie nisam." Briarej je ustao.

87

avada kedavra
Hej." Uhvatio sam ga za jednu od ruku i povukao ga u stranu, tamo gde je tutnjava vode priguivala nae rei. ,,Potreban si nam, Briareju. Ako sluajno ne primeuje, Tajson veruje u tebe. Rizikovao je glavu da bi te spasao." Sve sam mu ispriao - o Lukovom planu za napad, o ula-/u u Lavirint nasred kampa, o Dedalovoj radionici, Krono-vom zlatnom sarkofagu. O svemu. Briarej je samo odmahnuo glavom. Ne mogu, poluboe. Nemam ja runi pitolj kojim bih pobedio u toj igri." Da bi ilustrovao poentu, napravio je stotinu runih pitolja". Moda udovita ba tako izblede", rekao sam. Moda nije stvar u tome ta smrtnici veruju. Moda je to zato to se sami predate." Njegove smee oi su me posmatrale. Lice mu se preobrazilo u izraz koji sam dobro poznavao - stid. Potom se okrenuo i tekim koracima krenuo niz hodnik, sve dok ga pomrina nije sasvim progutala. Tajson je jecao. ,,U redu je." Grover ga je s oklevanjem potapao po ramenu, za ta mu je verovatno bila potrebna sva hrabrost koju ima. Tajson je kinuo. Nije u redu, jariu. On je bio moj junak." eleo sam da ga malo razvedrim, ali nisam znao ta da kaem. Naposletku je Anabet ustala i nabacila ranac na ramena. Idemo, momci. Ova jama me ini nervoznom. Hajde da naemo neko bolje mesto za noenje." Smestili smo se u hodniku napravljenom od ogromnih mermernih blokova. Izgledao je kao deo neke grke grobnice, s bronzanim nosaima za baklje umetnutim u zidove. Morao je biti neki stariji deo Lavirinta, to je Anabet protumaila kao dobar znak. Sigurno smo blizu Dedalove radionice", rekla je. Odmorimo se sad. Ujutru emo nastaviti dalje." Kako emo znati da je jutro?" upitao je Grover. Samo se ti odmori", bila je uporna. Groveru nije trebalo dvaput rei. Izvukao je gomilicu slame iz ranca, pojeo malo, od ostatka napravio jastuk i za tren oka zahrkao. Meutim, Tajson dugo nije zaspao. Majstorisao je neto s komadima metala iz svog pribora, ali ta god da je pravio, nije bio zadovoljan rezultatom. Stalno ga je iznova rastavljao u delove. ao mi je to sam izgubio tit", rekao sam mu. Toliko si se trudio da ga popravi."

88

avada kedavra
Tajson je podigao pogled. Oko mu je bilo crveno od plaa. Ne sekiraj se, brate. Spasao si me. Ne bi morao da je Briarej hteo da pomogne." Prosto se prepao", rekao sam. Siguran sam da e prevazii to." On nije jak", rekao je Tajson. Vie nije bitan." Ispustio je dubok, tuan uzdah i potom sklopio oko. Metalni delovi su mu poispadali iz ruku, nesastavljeni, i Tajson je zahrkao. Pokuao sam i ja da zaspim, ali nisam mogao. Neto u vezi s glomaznom zmajastom enom koja nas je progonila otrovnim maevima nije mi dalo da se opustim. Pokupio sam svoju prostirku i odvukao je tamo gde je Anabet sedela uvajui strau. Seo sam pored nje. Trebalo bi da odspava", rekla je. Ne mogu. Ti si okej?" Dabome. Prvi dan predvoenja potrage. Super sam." Stii emo tamo", rekao sam. Pronai emo radionicu pre Luka." Sklonila je pramen kose s lica. Imala je mrlju od praine na bradi i pokuao sam da zamislim kako je izgledala kad je bila mala, dok je lutala zemljom s Talijom i Lukom. Jednom ih je spasla iz kue zlih Kiklopa kad je imala samo sedam godina. ak i kad je izgledala uplaeno, kao sad, znao sam da je vrlo hrabra. Prosto, elela bih da je ovo logina potraga" poalila se. Hou rei, putujemo a pojma nemamo gde emo zavriti. Kako da prepeai od Njujorka do Kalifornije za jedan dan?" Prostor nije isti kad si u Lavirintu." Znam, znam. Prosto..." Dobacila mi je pogled pun oklevanja. Zavaravala sam se, Persi. Pored svog silnog planiranja i itanja, pojma nemam kuda idemo." Odlino ti ide. Uz to, mi nikad ne znamo ta radimo. A uvek ispadne dobro. Sea se Kirkinog ostrva?" mrknula je. Bio si ba cakano morsko prasence." A Vodenog sveta, i kako si nas velianstveno prizemljila posle one vonje amcem?" Ja sam nas prizemljila? Ti si bio kriv za sve!" Je l' vidi? Sve e biti dobro." Osmehnula se, zbog ega mi je bilo drago, ali njen osmeh je brzo iezao.

89

avada kedavra
Persi, na ta je Hera mislila kad je rekla da ti zna put kroz Lavirint?" Ne znam", priznao sam. asna re." Da zna, rekao bi mi?" Normalno. Kad bi moda..." Kakvo sad moda?" Kad bi moda htela da mi kae kako je glasio poslednji stih proroanstva, to bi sigurno bilo od pomoi." Anabet je zadrhtala. Ne ovde. I ne u mraku." ,,A ta je s onim izborom koji je pomenuo Janus? Hera ree da..." Uuti", obrecnula se Anabet. I potom drhtavo uzdahnula. Izvini, Persi. Prosto sam napeta. Ali ja ne... Moram da razmislim o tome. Sedeli smo utei, oslukujui udnu kripu i jecanje koji su dopirali iz Lavirinta, jeku kamenja koje strue jedno o drugo dok se tuneli menjaju, rastu i ire. Pomrina me je naterala da se setim vizija u kojima sam video Nika di Anela i odjednom sam neto shvatio. Niko je ovde negde", rekao sam. Tako je nestao iz kampa. Pronaao je Lavirint. A onda je pronaao stazu koja je vodila jo dalje - u Podzemni svet. Ali sada je opet u Lavirintu. Meni za petama." Anabet je dugo utala. Nadam se da grei, Persi. Ali ako si ipak u pravu..." Zurila je u mlaz iz baterijske lampe, koji je bacao priguen krug svetlosti na kameni zid. Imao sam oseaj da razmilja o svom proroanstvu. Nikad je nisam video lako umornu. Kako bi bilo da ja prvi straarim?" rekao sam. Probudiu te ako se neto desi." Anabet je izgledala kao da eli da se pobuni, ali je samo klimnula glavom, skljokala se na svoju prostirku i zatvorila oi. Kad je doao moj red da spavam, ponovo sam sanjao da se nalazim u starevom zatvoru u Lavirintu. Meutim, sada je vie liio na radionicu. Stolovi su bili zatrpani mernim instrumentima. U uglu je plamsala vatra na kovakom ognjitu. Deak koga sam video u prolom snu sada je mehom podjarivao vatru, s tim to je sad bio vii, skoro mojih godina. Za dimnjak nad ognjitem bila je privrena udna levkasta naprava, koja je hvatala dim i vrelinu i odvodila ih kroz cev u pod, pored velikog bronzanog poklopca na ahtu.

90

avada kedavra
Bio je dan. Nebo je bilo plavo, ali su zidovi Lavirinta bacali dugake senke preko radionice. Nakon dugog boravka u tunelima, bilo mi je udno to se deo Lavirinta nalazi pod otvorenim nebom. Nekako mi se taj splet hodnika zbog toga uinio kao jo surovije mesto. Starac je delovao boleljivo. Bio je strano mrav, s dlanovima ranjavim i crvenim od rada. Bela kosa mu je padala na oi, a tunika mu je bila umrljana mazivom. Bee pognut nad stolom, radei na nekakvoj dugakoj metalnoj slagalici - nalik na dugaki lanac. Uzevi sitno, zavojito pare bronze, privrstio ga je na mesto. Gotovo", objavi starac. Zavrio sam." Podigao je svoje delo. Bilo je tako lepo da mi je srce poskoilo - metalna krila konstruisana od hiljada isprepletenih bronzanih pera. Dva istovetna kompleta. Jedan je jo uvek leao na stolu. Dedal nategnu ram i krila se poveae na est metara. Deo mene je znao da ne bi nikad mogla poleteti. Bila su preteka i ne bi se nikad mogla odlepiti od zemlje. Ali vetina izrade bila je zadivljujua. Metalna pera hvatala su svetlost i bleskala u trideset razliitih nijansi zlata. Deak ostavi meh i dotra da vidi. Bio je radostan i veseo, uprkos injenici da je sav bio prljav i znojav. Oe, ti si genije!" Starac se osmehnuo. Reci mi neto to ne znam, Ikare. A sad pouri. Trebae nam najmanje sat vremena da ih prikaimo. Doi." Prvo ti", ree Ikar. Starac se bunio, ali je Ikar bio uporan. Ti si ih napravio, oe. Red je da ti ima ast da ih prvi nosi." Deak je privrstio konu oputu ocu preko grudi, poput penjake opreme, s remenjem koje je ilo od ramena do i runih zglobova. Zatim poe da privruje krila, koristei metalni kanister koji je liio na ogromnu posudu s vruim lipkom. Ova meavina voska bi trebalo da dri nekoliko asova", nervozno ree Dedal dok je njegov sin radio. Ali moramo prvo da je pustimo da se dobro osui. I bilo bi pametno da izbegavamo letenje previe visoko ili previe nisko. More bi pokvasilo votane spojeve..." A vrelina sunca bi ih omekala", dovrio je deak umesto njega. Da, oe. Ve smo milion puta sve to ponovili!" Opreza nikad dovoljno." Imam puno poverenje u tvoje izume, oe! Niko nije pametan kao ti."

91

avada kedavra
Starevo lice se ozarilo. Bilo je oigledno da voli sina vie od iega na svetu. Sad u ja tebi privrstiti krila, a za to vreme e se moja dovoljno uvrstiti. Doi!" Ilo je sporo. Stare ruke s mukom su petljale oko remenja. Bilo mu je teko da dri krila u odreenom poloaju dok ih je zalivao voskom. Uz to, kao da su ga i sopstvena metalna krila optereivala i smetala mu u poslu. Prespor", promrmlja starac. Prespor sam." Samo polako, oe", ree deak. Straari se nee pojavili sve do..." Zau se snaan tresak i vrata radionice zadrhtae. Dedal ili je iznutra zamandalio drvenom preagom, ali ipak su se drmala na arkama. Pouri!" ree Ikar. Ponovo se zau snaan tresak. Neto teko je udaralo o vrata. Preaga je odolevala, ali se na levim vratnicama pojavila naprslina. Dedal je grozniavo radio. Na Ikarovo rame je kanula kap vrelog voska. Deak se trgao, ali nije ispustio ni glas. Kad je levo krilo bilo privreno, Dedal poe da radi na desnom. Moramo imati vie vremena", promrmljao Dedal. Poranili su! Potrebno nam je vie vremena da bi spojevi drali." Bie sve u redu", ree Ikar, dok je njegov otac zavravao i desno krilo. Pomozi mi s ovim poklopcem..." Uto vrata pukoe i kroz rupu je prodrla bronzana glava ovna za razbijanje. Sekire proirie otvor i u odaju uoe dva naoruana straara, praena kraljem sa zlatnom krunom i bradom u obliku koplja. Vidi, vidi", ree kralj, okrutno se smekajui. Nekud ste poli?" Dedal i njegov sin se ukoie, dok su im metalna krila svetlucala na leima. Odlazimo, Minose", ree starac. Kralj Minos se tiho zakikota. Bio sam radoznao da vidim koliko e daleko odmai s ovim malim projektom pre no to ti unitim svaku nadu. Moram rei da sam zadivljen!" Kralj je s interesovanjem zagledao njihova krila. Izgledate kao metalne kokoke", ree naposletku. Moda bi trebalo da vam poupamo perje i skuvamo supu." Straari se priglupo nasmejae. Metalne kokoke", ponovi jedan od njih. Supa." Umuknite", obrecnu se kralj. Zatim se ponovo okrenu Dedalu. Dozvolio si da moja ki pobegne, starce. Oterao si mi enu u ludilo. Ubio si moje udovite

92

avada kedavra
i napravio od mene predmet podsmeha na celom Mediteranu. Nikad mi nee pobei!" Ikar dograbi sud s voskom i poli njime kralja, koji iznenaeno ustuknu. Straari se stutie napred, ali samo da bi dobili mlaz vrelog voska pravo u lice. aht!" doviknu Ikar ocu. Hvatajte ih!" besno je urliknuo Minos. Starac i njegov sin zajednikim snagama podigoe poklopac sa ahta a iz poda je pokuljao stub vrelog vazduha. Kralj je u neverici posmatrao kako se pronalaza i njegov sin, noeni vrelim vazduhom, diu ka nebu na svojim bronzanim krilima. Gaajte ih!" zaurla kralj, ali njegovi straari nisu imali lukove i strele. Jedan je u oajanju zavitlao za njima svoj ma, ali Dedal i Ikar su ve bili izvan domaaja. Nakon to su napravili krug iznad Lavirinta i kraljeve palate, poletee poput strela preko grada Knososa i potom iznad stenovitih obala Krita. Ikar se nasmeja. Slobodni smo, oe! Zahvaljujui tebi." Deak rairi krila to je mogao vie i pusti da ga vetar ponese uvis. ekaj!" pozva ga Dedal. Pazi!" Ali Ikar je ve bio daleko nad puinom, letei ka severu i smejui se svim srcem zbog sree koja im se ukazala. Uzleteo je jo vie i prepao orla koji je tuda leteo, a potom se Ikar strmoglavio prema moru, kao da je roen da leti, izvukavi se u poslednji as iz, inilo se, sigurnog sudara s povrinom vode. Njegove sandale okrznue talase. Prestani s tim!" viknu Dedal. Meutim, vetar je odneo njegov glas u drugom pravcu. A njegov sin je bio opijen novosteenom slobodom. Starac se upinjao da ga sustigne, nespretno klizei kroz vazduh za svojim sinom. Nalazili su se daleko od Krita, nad otvorenom puinom, kad se Ikar okrenuo i video zabrinuto oevo lice. On se osmehnuo. Ne brini, oe! Ti si genije! Verujem u tvoj rad..." Prvo metalno pero se olabavilo i otpalo s njegovih krila. Potom jo jedno. Ikar se klatio u vazduhu. Bronzana pera poee sve bre da otpadaju, letei od njega poput jata uplaenih ptica. Ikare!" vikao je njegov otac. Jedri! Rairi krila. Budi to je mogue mirniji!"

93

avada kedavra
Meutim, Ikar je lepetao krilima, oajniki pokuavajui da povrati kontrolu. Levo krilo je prvo otilo - otkinuvi se s remenja. Oe!" kriknu Ikar. Potom poe da pada, a onda mu krila spadoe i ostade samo deak u beloj tunici, s gomilom remenja na sebi i ruku rairenih u uzaludnom pokuaju da jedri kroz vazduh. Trgao sam se iza sna, s oseanjem da padam. Hodnik je bio mraan. Kroz neprekidno jeanje Lavirinta, uinilo mi se da ujem bolan Dedalov krik kojim doziva sina, dok se Ikar, njegova jedina radost, strmoglavljuje prema sto metara udaljenoj puini. U Lavirintu nije bilo jutra, ali nakon to smo se svi probudili i pojeli divan doruak sainjen od ovsenih kolaia i sokova u tetrapaku, nastavili smo putovanje. Nisam im pominjao svoj san. Iz nekog razloga me je istinski prestravio i nisam smatrao da je potrebno da ostali saznaju za to. Tuneli od starog kamena promenili su se u zemljane prolaze, s potpornim gredama od kedrovine, kao u rudniku zlata ili tako negde. Anabet je poinjala da se nervira. Ne valja", rekla je. Trebalo bi da bude kamen." Stigli smo do peine u kojoj su stalaktiti visili skoro do I la. Nasred zemljanog poda nalazila se pravougaona jama, poput grobne rake. Grover se stresao. Ovde bazdi na Podzemni svet;" Zatim sam ugledao neto na rubu jame - ambalau od folije. Osvetlio sam rupu i ugledao napola savakan izburger kako pluta u smeoj, gaziranoj kaljuzi. Niko", rekao sam. Opet je prizivao mrtve." Ovde je bilo duhova", cvileo je Tajson. Ne volim duhove." Moramo ga pronai." Ne znam zato, ali onako stojei na rubu one jame shvatio sam da me obuzima nekakva uurbanost. Niko je bio blizu. Oseao sam to. Nisam smeo da dozvolim da se ovuda smuca sam-samcit, u drutvu mrtvih. Potrao sam. Persi!" viknula je za mnom Anabet. Uleteo sam u tunel, pognuvi se, i ugledao svetlo u daljini. Kad su me Anabet, Tajson i Grover sustigli, ja sam buljio u dnevnu svetlost koja se prosipala kroz preage iznad moje glave. Nalazili smo se ispod eline reetke napravljene od metalnih cevi, kroz koju su se videli drvee i plavo nebo.

94

avada kedavra
Gde smo?" upitao sam se. Zatim je na reetku pala senka i u mene se zagledala krava. Izgledala je kao svaka druga krava, osim to je bila nenormalne boje - jarkocrvene, kao trenja. Nisam znao da ima takvih krava. Zamukala je, s oklevanjem dodirnuvi reetke papkom, a potom se sklonila. To je branik za stoku", rekao je Grover. ta ree?" Postavljaju ih na granice ranca, da krave ne bi izale napolje. One ne mogu da hodaju po njima." Otkud zna?" Grover je ljutito dunuo. Veruj mi, da ti ima papke, znao bi za branike za stoku. Idu mi na ivce!" Okrenuo sam se prema Anabet. Zar nije Hera pomenula neto o nekom ranu? Morali bismo da ga proverimo. Niko bi mogao biti ovde negde." Oklevala je. ,,U redu. Ali kako da izaemo odavde?" Tajson je taj problem resio grunuvi u reetku obema rukama. Izletela je iz leita i odletela negde izvan naeg vidnog polja. uli smo samo zveket i iznenaeno Muu!" Tajson je pocrveneo. Izvini, kravice!" doviknuo je. Zatim nam je svima pomogao da izaemo iz tunela. Nalazili smo se na rancu, to nam je bilo jasno. Talasasti breuljci protezali su se prema horizontu, posuti hrastovima, kaktusima i stenama. Od kapije se, u oba pravca, pruala ograda od bodljikave ice. Unaokolo su lunjale krave boje trenje, cupkajui busenje trave. Crvena goveda", rekla je Anabet. Goveda sunca." Molim?" Posveena su Apolonu." Svete krave?" Tako je. Ali ta e one..." ekaj", rekao je Grover. Sluajte." Isprva je sve delovalo tiho... a onda sam uo: lave pasa u daljini. Zvuk je postajao sve glasniji. Zatim je u grmlju poelo da uka i ubrzo su odatle istrala dva psa. U stvari, ne zaista dva psa. Bio je to jedan pas sa dvema glavama. Izgledao je kao lovaki hrt, s dugakim, vitkim telom i glatkim

95

avada kedavra
smeim krznom, ali iz ramena su mu trcala dva vrata s dvema glavama, koje su obe kljocale zubima, reale i generalno gledano nisu bile srene to nas vide. Nevaljala Janus kuca!" uzviknuo je Tajson. Arf!" obratio se Grover psu i podigao ruku u znak pozdrava. Dvoglavi pas je iskesio zube. Nije izgledao naroito oduevljeno Groverovim poznavanjem ivotinjskog jezika. A onda je iz ume izbio njegov gospodar i shvatio sam da nam je pas, ipak, manji problem. Lik je bio ogroman, s potpuno belom kosom, slamnatim kaubojskim eirom i upletenom belom bradom. Nosio je farmerke, majicu s natpisom Ne diraj u Teksas i dins-jaknu s tako pocepanim rukavima da su mu se kroz njih videli miii. Ka desnom bicepsu je imao istetovirane ukrtene maeve. U ruci je drao drvenu batinu veliine nuklearnog projektila, s pedalj dugim iljcima koji su trcali iz radnog kraja. ,,'Vamo, Ortare", dobacio je psu. Pas je jo jednom zareao, koliko da nam jasno stavi do znanja ta osea prema nama, a potom se okrenuo i stao pored nogu svog gospodara. ovek nas je odmerio, drei batinu na gotovs. ,,Koj' ste pa vi?" upitao je. Stokokradice?" Samo putnici", rekla je Anabet. ,,U potrazi." ovek je reagovao trzajem oka. Polutani, eh?" Kako ste znali..." zaustio sam. Anabet je spustila dlan na moju miicu. Ja sam Anabet, Atinina ki. Ovo je Persi, Posejdonov sin. Satir Grover. Tajson je..." Kiklop", dovrio je ovek. Vidim." Dobacio mi je ljutit pogled. Umem da prepoznam polutane, sinak, jer sam i ja od tih. Ja sam Eurition, obanin na ovom rancu. Aresov sin. Reko bi' da ste doli kroz Lavirint, ko i onaj drugi." Onaj drugi?" upitao sam. Mislite, Niko di Anelo?" Puno sveta zabasa 'vamo iz Lavirinta", mrano je odvratio Eurition. ,,Al' malo ih je koji odu odavde." ,,Au", rekao sam. Oseam da sam dobrodoao." obanin se osvrnu, kao da nas neko odnekud posmatra. Zatim spusti glas. Ovo ima da vam kaem samo jednom, polubogovi. Vraajte se vi lepo odma' u Lavirint. Dok ne bude prekasno." Nikud mi ne idemo", bila je uporna Anabet. Ne dok ne vidimo tog drugog poluboga. Molim vas."

96

avada kedavra
Onda vam nema druge, gospoj'ce", progunao je Eurition. Moram da vas odvedem gazdi." Nije mi se inilo da smo njegovi taoci ili tako neto. Eurition je iao pored nas drei batinu na ramenu. Ortar, dvoglavi pas, mnogo je reao i njukao oko Groverovih nogu, zaleui se tu i tamo u grmlje da bi pojurio ivotinje, ali Eurition ga je manje-vie drao pod kontrolom. Hodali smo pranjavom stazom koja se, kako izgleda, protezala u beskraj. Bilo je vrue, sigurno nekih etrdesetak stepeni, to je bio ok posle San Franciska. Vrelina je treperavo izbijala iz tla. U kronjama su zujali insekti. Nismo daleko odmakli, a ve sam bio sav mokar od znoja. Muve su u rojevima naletale na nas. Svaki as smo prolazili pored obora punog crvenih krava ili jo udnijih ivotinja. Proli smo ak i pored jednog korala, ija ograda je bila obloena azbestom, po kojem je etalo krdo konja koji su rigali vatru. Seno u njihovom valovu je gorelo. Tlo u koralu je tinjalo, ali su konji i pored toga delovali nekako pitomo. Jedan veliki pastuv me je pogledao i zanjitao, pri emu mu je iz nozdrva sunuo plamen. Upitao sam se ne priinjava li mu moda to probleme sa sinusima. emu oni slue?" upitao sam. Eurition me mrko pogleda. Gajimo ivotinje za mnoge klijente. Apolona, Diomeda i... druge." Na primer?" Batali zapitkivanje." Konano smo izali iz ume. Na bregu pred nama dizala se velika ranerska kua - sva od belog kamena i drveta, s velikim prozorima. Izgleda kao Frenk Lojd Rajt!" rekla je Anabet. Pretpostavljam da je to to je rekla imalo neke veze s arhitekturom3. Meni je, pak, kua liila na mesto na kojem bi aica polubogova mogla upasti u ozbiljnu nevolju. Krenuli smo uzbrdo. Nemoj da bi krili pravila", upozorio nas je Eurition dok smo se peli uz stepenice koje su vodile na trem. Nema tue. Nema vaenja oruja. I nema komentara na raun gazdinog izgleda." Zato?" upitao sam. Kako on to izgleda?"

Frank Lloyd Wright (1867-1959), jedan od najistaknutijih amerikih arhitekata u prvoj polovini dvadesetog veka. (Prim. prev.)
3

97

avada kedavra
Pre no to je Eurition stigao da odgovori, zauo se nepoznat glas. Dobrodoli na ran 'Trostruko G'." ovek na tremu je imao normalnu glavu, zbog ega mi je laknulo. Lice mu je bilo izborano i preplanulo, usled godina provedenih na suncu. Imao je glatku crnu kosu i tanke crne brie, poput negativaca u starim filmovima. Osmehnuo nam se, ali taj osmeh nije bio prijateljski; vie kao da se veselio izgledima, otprilike, Sjajno, jo pacijenata za muenje! Nisam, meutim, naroito dugo razmiljao o tome, jer sam u taj mah primetio njegovo telo... ili tela. Imao ih je tri. Dodue, pomislio bi ovek da sam se, posle Janusa i Briareja, dosad ve navikao na uvrnutu anatomiju, ali ovaj lik je bio tri kompletna oveka. Vrat mu je bio spojen sa srednjim grudnim koem, kao to i treba, ali imao je jo dva grudna koa, levo i desno, povezana u ramenima, s nekoliko centimetara razmaka. Leva ruka mu je rasla iz levog grudnog koa, a desna iz desnog, tako da je imao dve ruke, ali etiri mike, ako to ima bilo kakve logike. Grudni koevi su inili jedan ogroman torzo, s dvema regularnim ali veoma debelim nogama, odevenim u par najveih Leviski koji sam ikad video. Svaki grudni ko imao je na sebi kaubojsku koulju, ali razliite boje - zelenu, utu i crvenu, kao semafor. Pitao sam se kako li ju je navukao na srednji grudni ko, budui da nije imao ruku. obanin Eurition me munu laktom. Pozdravi gospodina Geriona." Zdravo", rekao sam. Lep torzo - ovaj, ran! Lep ran imate." Pre no to je ovek sa tri tela stigao da odgovori, kroz staklena vrata je na trem izaao Niko di Anelo. Gerione, neu da ekam na..." Ukoio se videi nas. Zatim je isukao ma. Seivo je bilo upravo onakvo kakvo sam video u snovima: kratko, otro i crno kao pono. Gerion zareza ugledavi ga. Sklonite to, gospodine Di Anelo. Neu dozvoliti da se moji gosti meusobno poubijaju." Ali to su..." Persi Dekson", rekao je umesto njega Gerion. Anabet ejs. I njihova dvojica udovinih prijatelja. Da, znam." udovini prijatelji?" ogoreno je ponovio Grover. Taj ovek nosi tri koulje", rekao je Tajson, kao da je tek sad to shvatio. Oni su pustili moju sestru da umre!" Nikov glas je podrhtavao od besa. Doli su da me ubiju!" Niko, nismo doli da te ubijemo." Podigao sam ruke. O no to se dogodilo Bjanki bilo je..."

98

avada kedavra
Ne izgovaraj njeno ime! Nisi dostojan da je pominje!" ekaj malo." Anabet pokaza na Geriona. Otkud zna kako se zovemo?" ovek sa tri tela namignu. Trudim se da budem obaveten, curo draga. Pre ili posle, svi svrnu na ran. Svima ustreba neto od matorog Geriona. A sad, gospodine Di Anelo, sklanjajte taj opaki ma pre no to naredim Euritionu da vam ga oduzme." Uzdahnuvi, Eurition odvagnu u ruci svoju batinu sa iljcima. Ortar zalaja, ne pomerajui se od njegovih nogu. Niko je oklevao. Izgledao je mraviji i blei nego u onim Irida-porukama. Pitao sam se da li je uopte neto jeo cele nedelje. Crna odea bila mu je pranjava od putovanja kroz Lavirint, a tamne oi ispunjene mrnjom. Bio je premlad da bi izgledao tako gnevno. Jo uvek sam ga pamtio kao veselog klinca koji se igra karticama Mitomagije. Nerado, vratio je ma u kanije. Ako mi samo prie, Persi, pozvau pomo. Ne eli da upozna moje pomonike, garantujem ti." To ti verujem", odvratio sam. Gerion potapa Nika po ramenu. Eto, vidi kako svi moemo da budemo ljubazni. Poite sa mnom, narode. Poveu vas da malo obiete ran." Gerion je imao vozi za obilaske - poput onih kojima vozaju klince po zoolokim vrtovima. Bio je ofarban crno-belo, sa arama nalik na goveu kou. Lokomotiva je imala rogove dugorogog goveeta privrene za poklopac motora, a sirena se oglaavala kao klepetua. Pretpostavljao sam da je ovo moda njegov nain muenja ljudi. Blamirao ih je nasmrt vozajui ih naokolo u kravomobilu. Niko je seo sasvim pozadi, verovatno zato da bi mogao da nas dri na oku. Eurition se uvukao pored njega, ne isputajui batinu iz ruke, i navukao onaj svoj kaubojski eir na oi kao da se sprema da odrema. Ortar je uskoio na prednje sedite, pored Geriona, i oduevljeno zalajao u dva glasa. Anabet, Tajson, Grover i ja zauzeli smo dva srednja vagonia. Vodimo veliki posao!" hvalio se Gerion kad je kravomobil s trzajem krenuo napred. Uglavnom konji i goveda, ali i sve mogue egzotine vrste." Popeli smo se na brdo, a Anabet je preneraeno jeknula. Hipalektrioni? Mislila sam da su istrebljeni!" U podnoju brega se nalazio ograen panjak s desetak najudnijih ivotinja koje sam ikada video. Prednji deo tela im je bio konjski, a zadnji kao

99

avada kedavra
u petla. Umesto kopita, na zadnjim nogama su imali ogromne, ute kande. Imali su pernate repove i crvena krila. Dok sam gledao, dvojica su se pobila oko hrane. Digli su se na zadnje noge, njitali i udarali jedan drugog rairenim krilima, sve dok onaj manji nije odgalopirao poskakujui pomalo zbog ptijih nogu pozadi. Konjii-petlii", zadivljeno je rekao Tajson. ,,A jel nose jaja? Jednom godinje!" Gerion se iscerio u retrovizor. Mnogo su traena za omlete!" Strano!" rekla je Anabet. Sigurno su ugroena vrsta!" Gerion odmahnu rukom. Zlato je zlato, curo draga. Treba da proba taj omlet." To nije u redu", mrmljao je Grover, ali Gerion je samo nastavio sa svojom priom. Ovde", rekao je, imamo konje koji rigaju vatru koje ste, moe biti, videli kad ste dolazili. Uzgajaju se za potrebe rata, normalno." Kakvog rata?" upitao sam. Gerion se prepredeno osmehnuo. ,,Oh, koji god izbije. A tamo preko su, razume se, nae cenjene crvene krave." Zaista, na padini brega pasle su stotine goveda trenjeve boje. Ba ih je mnogo", rekao je Grover. Pa da, Apolon je prezauzet da bi se bavio njima", objasnio je Gerion, pa je unajmio nas. Potranja je vrlo velika I trudimo se da ih bude to vie." A ta se to trai?" upitao sam. Gerion me je zaueno pogledao. Meso, naravno! Vojske moraju da jedu." Ubijate svete krave sunca da biste ih pretvarali u meso za hamburgere?" rekao je Grover. To je protiv drevnih zakona!" Ne uzbuuj se, satiru. To su samo ivotinjke." Samo ivotinjke!" Da, i da je Apolonu iole stalo, siguran sam da bi nam rekao." Jo kad bi znao", promrmljao sam. Niko se ispravio. Gerione, zabole me uvo za sve ovo. Trebalo je da razgovaramo o poslu, a ovo nije taj razgovor!" Sve u svoje vreme, gospodine Di Anelo. Pogledajte tamo: imamo i egzotine divljai."

100

avada kedavra
Sledea poljana je bila opasana bodljikavom icom. Po njoj su na sve strane mileli dinovski korpioni. Ran 'Trostruko G'", rekao sam, iznenada se prisetivi. Va peat je bio na onim sanducima u kampu. Kvint je od vas dobio one korpione." Kvint..." zamislio se Gerion. Kratka seda kosa, miiav, ume s maem?" Aha." Nikad uo", rekao je Gerion. Dakle, tamo preko su moje cenjene konjunice! Morate ih videti." Uopte nisam morao da ih vidim, zato to sam ih nanjuio im smo im se primakli na oko trista metara. Na obali zelene reke nalazio se koral veliine fudbalskog igralita. Jednu njegovu stranu oiviavale su konjunice. Stotinjak konja se vrzmalo po blatu - kad kaem blato, zapravo mislim na konjsku balegu. Bilo je to neto najodvratnije to sam ikad video, kao da je naila meava balege i preko noi navejala nanose vie od jednog metra. Konji su stvarno odvratno izgledali od gacanja kroz to, a konjunice su bile podjednako grozne. Bazdilo je da ne poveruje - gore od onih ubretarskih brodova na Ist riveru. ak se i Niko zagrcnuo od gaenja. ta je to? Moje konjunice!" odvratio je Gerion. ,,U stvari, pripadaju Egeju, ali mi ih odravamo za malu mesenu nadoknadu.Zar nisu divne?" Odvratne su!" rekla je Anabet. Mnogo kake", primetio je Tajson. Kako moete da drite ivotinje u takvim uslovima?" uzviknuo je Grover. Vala, ba mi idete na ivce", rekao je Gerion. To su konji mesoderi, kapirate? Oni vole takve uslove." A i ti si prevelika krtica da bi plaao ienje", promrmljao je Eurition ispod irokog oboda svog eira.. Ku!" obrecnuo se Gerion. Dobro, de, moda bi u konjunicama moralo malo bolje da se poisti. Moda mi stvarno i pomalo pripada muka kad vetar duva u pogrenom pravcu. Pa ta onda? Moji klijenti mi i dalje dobro plaaju." Koji klijenti?" hteo sam da znam. O, iznenadili biste se da saznate koliko mnogo ljudi je voljno da plati za konja-mesodera. Odlini su za eliminisanje otpadaka. Fenomenalan nain da zastraite svoje neprijatelje.Fantastini za roendanske urke!Stalno ih iznajmljujemo." Vi ste udovite", zakljuila je Anabet.

101

avada kedavra
Zaustavivi kravomobil, Gerion se okrenuo prema njoj. ,,ta me je odalo? Da nisu tri tela?" Morate da oslobodite one ivotinje", rekao je Grover. Ono nije u redu!" A i ti klijenti o kojima stalno priate", dodala je Anabet. Radite za Krona, zar ne? Snabdevate njegovu vojsku konjima, hranom, svime to joj je potrebno." Gerion slegnu ramenima, to je delovalo vrlo udno, budui da je imao tri kompleta ramena. Izgledalo je kao da se talasa. Mlada damo, radim za svakog ko hoe da plati. Ja sam poslovan ovek. I prodajem sve to imam da ponudim." Iskobeljao se iz kravomobila i odetao prema konjunicama kao da uiva u sveem vazduhu. Pogled bi bio ba lep, s rekom, drveem, breuljcima i svim tim, da nije bilo one movare od konjske balege. Niko se izvukao iz zadnjeg vagona i besno otrao do Geriona. obanin Eurition nije bio ba onako pospan kako je izgledao. Odvagnuo je svoju batinu i otiao za Nikom. Doao sam poslom, Gerione", rekao je Niko. ,,A ti mi jo nisi odgovorio." Mmm." Gerion je razgledao kaktus. Potom je ispruio levu ruku i poeao se po srednjim grudima. Da, dogovoriemo se, ne brini." Moja sablast mi je rekla da moe da mi pomogne. Rekao mi je da moe da nas odvede do due koja nam je potrebna." ekaj malo", rekao sam. Mislio sam da eli moju duu." Niko me je pogledao kao da nisam normalan. Tvoju? Zato bih eleo tvoju? Bjankina dua vredi koliko hiljadu tvojih! Dakle, Gerione, hoe li mi pomoi ili ne?" Pa, pretpostavljam da bih ba i mogao", odvratio je raner. Uzgred, gde je tvoj sablasni prijatelj?" Niko kao da se uznemirio. Ne moe da se formira na dnevnoj svetlosti. Nije mu lako. Ali tu je negde." Gerion se osmehnuo. Siguran sam da jeste. Minos voli da nestane kad... zagusti." Minos?" Setio sam se oveka koga sam video u snu, sa zlatnom krunom, picastom bradom i okrutnim oima. Mislite na onog zlog kralja? To je duh koji te savetuje?" Ne tie te se, Persi!" Niko se okrenu prema Gerionu. Kako to misli, kad zagusti?"

102

avada kedavra
ovek sa tri tela uzdahnu. Vidi, Niko - smem li da te zovem Niko?" Ne." ,,Vidi,Niko, Luk Katelan nudi mnogo para za polutane. Pogotovo one mone. A kad sazna tvoju malu tajnu, ko si ti za pravo, platie vie nego dobro." Niko isuka svoj ma, ali Eurition mu ga izbi iz ruke. Pre no to sam mogao da ustanem, Ortar mi se naao na grudima i zareao, s njukom tik ispred mog lica. Ja bih ostao u vagonima, na vaem mestu", upozorio nas je Gerion. Ili e Ortar pokidati guu gospodina Deksona. A sad, Euritione, budi tako dobar i postaraj se za Nika." obanin pijunu u travu. Je L' ba moram?" Da, budaletino!" Izgledajui kao da ga cela stvar grdno zamara, Eurition je svojom ogromnom rukom obuhvatio Nika i podigao ga uvis kao rva. Nosi i taj ma", gadljivo je dodao Gerion. Nita ne mrzim vie od tog stigijskog gvoa." Eurition podignu ma, paljivo vodei rauna da ne dodirne seivo. ,,A sad", vedro je nastavio Gerion, poto smo zavrili obilazak, hajde da se vratimo u kuu, prigrizemo neto i poaljemo Irida-poruku naim prijateljima u Titanovoj vojsci." Gade jedan!" uzviknula je Anabet. Gerion joj dobaci osmeh. Ne sekiraj se, duice. Kad isporuim gospodina Di Anela, ti i tvoje drutvance moete da idete. Ne meam se u potrage. Uz to, dobro mi je plaeno da vam omoguim slobodan prolaz, ali bojim se da gospodin Di Anelo nije ukljuen u cenu." Ko vam je platio?" upitala je Anabet. Kako to mislite?" Ne beri brigu, curo draga. Hoemo li, dakle?" ekajte!" rekao sam, na ta Ortar zareza. Ostao sam savreno nepomian, da mi ne bi zario zube u grlo. Vi ste poslovan ovek, Gerione. Hajde da se nagodimo." Gerion suzi pogled. Kako da se nagodimo? Ima li zlata?" Imam neto bolje. Trampu." Ali gospodine Dekson, nemate nita." Mogao bi da mu da da poisti konjunice", neduno je predloio Eurition.

103

avada kedavra
Uradiu to!" rekao sam. Ako ne uspem, imate nas sve. Moete sve da nas trampite za Lukovo zlato." Pod uslovom da te konji ne pojedu", primetio je Gerion. Opet vam ostaju moji prijatelji", rekao sam. Ali ako uspem, sve nas putate da odemo, ukljuujui i Nika." Ne!" vrisnuo je Niko. Ne ini mi nikakve usluge, Persi. Ne elim tvoju pomo!" Gerion se zakikotao. Persi Deksone, one konjunice nisu iene hiljadu godina... mada stoji da bi se prostor u njima bolje prodavao kad bi se raistila sva ona balega." Pa, ta onda imate da izgubite?" Raner je oklevao. ,,U redu, prihvatam tvoju ponudu, ali mora da obavi posao do zalaska sunca. Ako ne uspe, tvoji prijatelji bie prodani, a ja bogat." Dogovoreno." Klimnuo je glavom. Poveu tvoje prijatelje nazad u kuu. Tamo emo te ekati." Eurition me je pogledao nekako udno - saaljivo, moda. Zazvidao je i pas je skoio s mene, pravo u Anabetino krilo. Ona iznenaeno uzviknu. Znao sam da Tajson i Grover nee nita pokuavati sve dok je Anabet talac. Iskoio sam iz vagona i netremice je pogledao. Nadam se da zna ta radi", tiho je rekla. I ja. Gerion se smestio na vozako sedite. Eurition je odvukao Nika pozadi. Zalazak sunca", podseti me Gerion. Ni trenutak kasnije." Nasmejavi se jo jednom, pritisnuo je sirenu koja zazvoni kao klepetua i kravomobil se dumbarajui udalji niz stazu.

104

avada kedavra

9. SKUPLJAM BALEGU
Ugledavi zube tih konja, izgubio sam svaku nadu. Dok sam prilazio ogradi, navukao sam majicu preko nosa da bih blokirao smrad. Jedan pastuv je dogacao kroz kaljugu i ljutito zanjitao u mom pravcu. Iskezio je zube, koji su bili iljati kao u medveda. Pokuao sam da mu se obratim mislima. Na taj nain mogu da razgovaram s veinom konja. Zdravo, rekao sam mu. Poistiu konjunice. Zar to nee biti sjajno? Da! odvratio je konj. Ui! Mi tebe pojesti! Ukusan polutan! Ali ja sam Posejdonov sin, pobunio sam se. On je stvorio konje. Ovo mi obino obezbeuje kraljevski tretman u konjskom svetu. Meutim, ne i ovog puta. Da! oduevljeno se sloio konj. Moe ue i Posejdon! Mi vas obojicu pojesti! Morska klopa! Morska klopa! zakliktae uglas ostali konji, gacajui poljanom. Posvuda su zujale muve, a vrelina dana nije nimalo umanjivala smrad. Palo mije napamet da bih mogao da dorastem ovom izazovu zato to sam se setio kako je Herakle to u radio. Skrenuo je reku u konjunice i tako ih poistio. Raunao sam da u moda moi da kontroliem vodu. Meutim, nisam mogao da se pribliim konjima a da me ne proderu, i to je predstavljalo problem. Reka je, opet, tekla ak u podnoju breuljka, mnogo dalje nego to sam mislio, itavih pola kilometra daleko. Problem balege izgledao je ovako izbliza mnogo vei. Uzeo sam zaralu lopatu i eksperimentalno je zaronio u gomilu pored ograde. Sjajno. Jo samo oko etiri milijarde punih lopata i posao je gotov. Sunce je ve tonulo. Imao sam, u najboljem sluaju, jo dva do tri sata. Zakljuio sam da mi je reka jedina ansa. Barem u na obali reke moi razmiljati lake nego ovde. Uputio sam se nizbrdo. Stigavi do reke, zatekao sam tamo jednu devojku kako me eka. Na sebi je imala farmerke i zelenu majicu, a u njene duge, smee pletenice bile su

105

avada kedavra
upletene vlati rene trave. Pogled joj je bio strog, a ruke prekrtene na grudima. ,,A ne, nee", rekla je. Zabuljio sam se u nju. Jesi li ti najada?" Prevrnula je oima. Normalno da jesam!" Ali ti govori. I nisi u vodi." ,,A ta s' ti mislio, da ne moemo da se ponaamo kao smrtnici ako to elimo?" Nisam nikad razmiljao o tome. Ali osetio sam se nekako glupo, jer sam u kampu viao mnogo najada, koje su se samo kikotale i tu i tamo mi mahnule s dna jezera. Vidi", rekao sam. Doao sam samo da te zamolim..." Znam ko si", odvratila je. ,,I znam ta hoe. A odgovor je ne! Neu ponovo dozvoliti da se moja reka koristi za ienje tih trokavih tala." Ali..." Nema ali, morsko mome. Vi to vam je tata bog mora mislite da ste mnooogo vaniji od tamo neke reice, jel? E pa rei u ti neto, ovu najadu nee niko da bosira samo zato to mu je Posejdon tata. Ovo je slatkovodna teritorija, mister. Poslednji lik koji je traio da mu uinim to - uzgred, bio je mnogo zgodniji od tebe - uspeo je da me ubedi, i to je bila najgora greka koju sam ikad napravila! Ima li ti pojma ta ta silna balega radi mom ekosistemu? Liim li ti ja na pogon za preiavanje otpadnih voda? Uginue mi sva riba. Nikad neu oistiti vodene biljke od te kaljuge. I godinama e mi biti muka. N E, HVALA !" Nain na koji je govorila podsetio me je na moju drugaricu smrtnicu, Rejel Elizabet Der - i ona me je tako bombardovala reima. Mada, nisam mogao zameriti najadi. Kad sam malo razmislio, shvatio sam da bih se i sam prilino razgoropadio da mi neko ubaci dvadeset miliona kila balege u kuu. Ali ipak... Moji prijatelji su u opasnosti", rekao sam joj. ,,E pa ba mi je ao! Ali to nije moj problem. A ti nee unititi moju reku." Izgledalo je kao da je spremna da se potue. Stisla je pesnice kao da se sprema na bitku, ali uinilo mi se da ujem podrhtavanje u njenom glasu. Odjednom sam shvatio da me se ona, i pored svog prkosnog stava - boji. Verovatno je mislila da u se boriti s njom za kontrolu nad rekom i pribojavala se da e izgubiti.

106

avada kedavra
Ta pomisao me je rastuila. Osetio sam se kao siledija, Posejdonov sin koji se pravi vaan. Seo sam na panj. Okej, pobedila si." Najada je izgledala iznenaeno. Stvarno?" Neu se boriti s tobom. To je tvoja reka." Ramena su joj se opustila. ,,Oh. Oh, dobro je. Hou rei - dobro po tebe!" Ali moji prijatelji i ja emo biti prodati Titanima ukoliko ne poistim one konjunice do zalaska sunca. A pojma nemam kako da to uradim." Reka je veselo uborila. Zmija je klizila povrinom vode i naglo zaronila. Naposletku je najada uzdahnula. Otkriu ti jednu tajnu, sine boga mora. Uzmi malo zemlje u ruku." Molim?" uo si me." unuo sam i uzeo punu aku teksaske zemlje. Bila je suva, crna i puna siunog grumenja belog kamena... Ne, jo neega, pored kamena. To su koljke", rekla je najada. Okamenjene koljke. Pre mnogo miliona godina, ak pre bogova, kad su vladali samo Uran i Geja, ovaj predeo je bio pod vodom. Bio je deo mora." Odjednom sam shvatio na ta misli. U ruci sam drao komadie prastarih morskih puia, ljuture mekuaca. ak su i krenjake stene imale na sebi otiske koljki. Okej", rekao sam. ,,A ta mi to vredi?" Nisi ba toliko drugaiji od mene, poluboe. ak i kad sam izvan vode, voda je u meni. Ona je moj izvor ivota." Ustuknula je, zakoraivi u reku, i osmehnula se. Nadam se da e nai naina da spase svoje prijatelje." Rekavi to, pretvorila se u tenost i stopila s rekom. Sunce je dodirivalo bregove kad sam se ponovo naao kod konjunica. Mora biti da je neko u meuvremenu dolazio da nahrani konje, jer su upravo razdirali zubima ogromne ivotinjske leine. Nisam razaznavao koje su to ivotinje bile i, istini za volju, nisam ni eleo da znam. Ako su konjunice uopte mogle postati jo odvratnije, prizor pedeset konja koji deru sirovo meso meni je bio sasvim dovoljan za to. Morska klopa! pomisli jedan konj kad me je ugledao. Ui! Jo smo gladni.

107

avada kedavra
ta mi je bilo initi? Reku nisam mogao da upotrebim. A injenica da se ovo mesto pre nekih milion godina nalazilo pod vodom nije mi trenutno bila od velike pomoi. Pogledao sam malu kalcifikovanu koljkicu na svom dlanu, a onda u onu planininu balege. U nemonom besu, bacio sam koljku u balegu. Taman sam hteo da okrenem konjima lea, kad sam uo nekakav zvuk. itanje. Kao probuen balon. Spustio sam pogled ka mestu gde sam bacio koljku. Iz kaljuge je ikljao tanuan vodoskok. Nemogue", promucao sam. Koraknuo sam prema ogradi ,oklevajui. Porasti", rekao sam vodoskoku. Uz glasan pljusak, voda je iknula metar uvis i nastavila da ubori. Jeste bilo nemogue, ali dogaalo se. Dva konja prioe da vide ta se dogaa. Jedan prinese usta izvoru i odmah potom odskoi. Bljak! ree on. Slano! Bila je to morska voda, nasred rana u Teksasu. Uzeo sam jo jednu aku zemlje i povadio iz nje fosile koljki. Nisam zaista znao ta to radim, ali trao sam du konjunica, bacajui koljke u gomile balege. Gde god je pala koljka, uvis je iknuo jo jedan mlaz morske vode. Prestani! kukali su konji. Meso dobro! Kupanje nije dobro! Tada sam primetio da voda ne istie iz konjunica i ne otie nizbrdo, kao to bi normalno inila. Umesto toga, samo je uborila oko svakog izvora i tonula u tlo, odnosei balegu sa sobom. Konjska balega se rastvarala u slanoj vodi, ostavljajui za sobom samo dobru, staru mokru zemlju. Jo!" uzviknuo sam. Osetio sam nekakav trzaj u utrobi i mlazevi vode poee da ikljaju kao u najveoj perionici automobila na svetu. Slani vodoskoci pratali su vie od pet metara u visinu. Konji pomahnitae, trei napred-nazad dok su ih gejziri polivali odasvud. Planine balege poee da se tope kao led. Oseaj trzanja postao je snaniji, ak bolan, ali prizor tolike morske vode me je na neki nain ispunjavao. Ja sam to uradio. Ja sam doveo okean na ovaj breuljak. Prestani, gospodaru! kukali su konji. Prestani, molimo te! Voda je sad ve pratala na sve strane. Konji su bili potpuno mokri, a neki su paniili i klizali se po blatu. Balega je sasvim iezla; sve te silne tone su se prosto istopile u tlo, a voda je poinjala da se nakuplja, curei iz konjunice i sputajui se u stotinama potoia u pravcu reke.

108

avada kedavra
Stani", rekao sam vodi. Nita se nije dogodilo. Bol u mojoj utrobi se pojaavao. Ako ne zatvorim gejzire na vreme, slana voda e otii u reku i zatrovati ribu i biljke. Stani!" Svom snagom sam se usredsredio da zaustavim sile mora. Gejziri se naglo zatvorie. Pao sam na kolena, iznuren. Preda mnom se nalazila blistavo ista konjunica, poljana pokrivena mokrim, slanim blatom i pedeset konja oribanih tako temeljito da im je krzno blistalo. Vodoskoci su im sprali ak i ostatke mesa nakupljene medu zubima. Neemo te pojesti! cvileli su. Molimo te, gospodaru! Nemoj vie slano kupanje! Pod jednim uslovom", rekao sam. Odsad ete jesti samo hranu koju vam donesu konjuari. Ne i ljude. Ili u se vratiti sa jo koljki!" Konji su na to zanjitali i obasuli me obeanjima da e odsad biti dobri i fini konji-mesoderi, ali nisam ostao da askam s njima. Sunce je tonulo. Okrenuo sam se i potrao prema ranerskoj kui to sam bre mogao. Namirisao sam rotilj pre no to sam stigao do kue, to me je strano naljutilo, jer stvarno volim rotilj. Trem je bio doteran za urku. Na ogradi su visili trake i baloni. Gerion je okretao pljeskavice na ogromnom rotilju napravljenom od bureta za naftu. Eurition je sedeo za batenskim stolom, oputeno akajui nokte noem. Dvoglavi pas je njuio miris rebaraca i pljeskavica sa rotilja. Potom sam ugledao svoje prijatelje: Tajson, Grover, Anabet i Niko behu nagurani u oak, vezani kao telad na rodeu, s uadima oko glenjeva i zglavaka, vezanih usta. Pusti ih!" viknuo sam, jo uvek zaduvan od tranja uza stepenice. Poistio sam konjunice!" Gerion se okrenuo. Sva tri grudna koa behu mu pokrivena keceljama, sa po jednom reju na svakoj, tako da je ceo natpis glasio: PUSA - ZA - KUVARA . Nemoj da pria? Kako ti je uspelo?" Nisam imao mnogo strpljenja, ali sam mu ipak ispriao. S potovanjem je klimnuo glavom. Vrlo dovitljivo. Bilo bi bolje da si otrovao onu gnjavatorku najadu, ali nema veze." Oslobodi moje prijatelje", rekao sam. Dogovorili smo se." Ma, razmiljao sam ja o tome. Ali postoji mali problem: ako ih oslobodim, neu biti plaen." Obeao si!"

109

avada kedavra
Gerion ispusti glasno ts-ts. ,,A da li si me naterao da ti se zakunem rekom Stiks? Ne, nisi. Stoga me na dogovor ne obavezuje. Kad sklapa posao, sinak, trebalo bi obavezno da isposluje i obavezujuu zakletvu." Isukao sam ma. Ortar je zareao, prignuvi jednu glavu do Groverovog uva i iskesivi onjake. Euritione", rekao je Gerion, ovaj mali poinje da me nervira. Ubij ga." Eurition me osmotri. Nisu mi se dopadali moji izgledi protiv njega i te ogromne batine. Ubij ga sam", odvratio je naposletku. Gerion zaueno podignu obrve. Kako, molim?" uo si me", proguna Eurition. Vazda me podmee da obavljam tvoje prljave poslove. Kavi se bez razloga, a meni se ve smuilo da ginem za tebe. Ako 'oe da se bori s klincem, bori se sam." Jo nikad nisam uo nekog Aresovog sina da kae neto to u toj meri nije liilo na Aresa. Geron ispusti lopaticu za meso. Usuuje se da mi prkosi? Trebalo bi da te otpustim na licu mesta!" ,Jes', a ko e da ti se stara o stoci? Ortare, vamo." Pas je smesta prestao da rei na Grovera, priao obaninu i seo mu pored nogu. ,,U redu!" zareao je Gerion. Pozabaviu se s tobom kasnije, kad deak bude mrtav!" Dohvatio je dva noa za meso i bacio ih na mene. Odbio sam jedan maem. Drugi se zabio u batenski sto, dva centimetra od Euritionove ruke. Krenuo sam u napad. Gerion je parirao mom prvom udarcu parom usijanih maica i krenuo ka meni s dugakom viljukom u rukama. Izbegao sam je i ubo ga pravo u srednji grudni ko. Ahhh!" Skljokao se na kolena. ekao sam da se pretvori u prah, kako to ve obino biva s udovitima. Meutim, on je umesto toga samo napravio grimasu i poeo da ustaje. Rupa na njegovoj kecelji je poela da se zatvara. Dobar pokuaj, sinak", ree on. Ali problem je u tome to ja imam tri srca. Dovoljno rezervnih delova." Preturio je rotilj i eravica se rasula na sve strane. Jedan grumen se zaustavio nedaleko od Anabetinog lica i ona prigueno vrisnu. Tajson se naprezao ne bi li raskinuo veze, ali ak ni njegova snaga nije bila dovoljna za to. Morao sam da okonam ovu borbu pre no to mi prijatelji nastradaju.

110

avada kedavra
Ubo sam Geriona u levi grudni ko, ali on se samo nasmejao. Saterao sam seivo u njegov desni eludac. Nije vredelo. Kao da sam zabadao ma u plianog medveda. Tri srca. Dovoljno rezervnih delova. Nije dovoljno pogoditi samo jedno... Utrao sam u kuu. Kukavico!" viknuo je za mnom. Vraaj se ovamo i umri kako dolikuje!" Zidove dnevne sobe ukraavala je gomila jezivih lovakih trofeja - punjenih jelenskih i zmajskih glava, kao i vitrina s pukama, stalak s izloenim maevima i luk s punim lobocem. Gerion je hitnuo dugaku viljuku, koja se uz tup udar zarila u zid tik pored moje glave. Izvukao je dva maa iz stalka. Tvoja glava ima da stoji ba ovde, Deksone! Odmah pored grizlijeve!" Dobio sam ludu ideju. Ispustio sam Raspara i skinuo luk sa zida. Bio sam najgori strelac na svetu. U kampu nisam uspevao da pogodim ni metu, a kamoli njen centar. Ali nisam imao izbora. Ovu borbu nisam mogao dobiti maem. Pomolio sam se Artemidi i Apolonu, blizancima-strelcima, u nadi da e se barem ovog puta saaliti na mene. Molim vas. Samo jedan pogodak. Kad vas molim. Postavio sam strelu u leb i zategao luk. Gerion je prasnuo u smeh. Jadna budalo.Jedna strela ti ne vredi nita vie od jednog maa." Podigao je svoje maeve i jurnuo. Izbegao sam ga odskoivi u stranu. Pre no to je stigao da se okrene, odapeo sam strelu naciljavi u boni deo njegovog desnog grudnog koa. Zauo sam tri uzastopna tupa udara dok je strela redom prolazila kroz njegova tri grudna koa i potom mu izletela kroz levu stranu, zabivi se u elo punjene grizlijeve glave. Gerion ispusti svoje maeve. Potom se okrenu i zabulji u mene. Ali ti ne ume da gaa. Rekli su mi da ne ume da..." Lice mu je poprimilo nezdravu zelenu nijansu. Sruio se na kolena i poeo da pretvara u prah, sve dok naposletku od njega nije ostalo nita osim triju kuvarskih kecelja i para ogromnih kaubojskih izama. Odvezao sam svoje prijatelje, a Eurition nije pokuavao da me zaustavi. Zatim sam podjario vatru u rotilju i pobacao hranu u plamen kao rtvu paljenicu Artemidi i Apolonu. Hvala vam, narode", rekao sam. Va sam dunik."

111

avada kedavra
Nebo je zatutnjalo u daljini, pa sam pretpostavio da su pljeskavice verovatno dobro mirisale. Ura za Persija!" rekao je Tajson. Je l' moemo sad da veemo ovog obanina?" upitao je Niko. Aha!" saglasio se Grover. ,,A to kue me je umalo ubilo!" Pogledao sam Euritiona, koji je i dalje oputeno sedeo za batenskim stolom. Obe Ortarove glave leale su mu na kolenima. Koliko e potrajati dok se Gerion ponovo ne formira?" upitao sam ga. Slegao je ramenima. Sto godina? On nije od onih to se brzo oporavljaju, hvala bogovima. Uinio si mi uslugu." Ti ree da si ve ginuo za njega", prisetio sam se. Kako to?" Ve nekol'ko hiljada godina radim za tog skota. Bio sam obian polutan, ali sam odabrao besmrtnost kad mi ju je ale ponudio. Preo sam se ko nikad. Sad mi nema mrdanja s ovog ranca. Ne mogu da odem. Ne mogu da dam otkaz. Brinem o kravama i bijem Gerionove bitke. Nas dvojica smo nekako povezani." Moda bi mogao da izmeni tu situaciju", rekao sam. Eurition suzi pogled. Kako?" Budi dobar prema ivotinjama. Staraj se o njima. Nemoj ih prodavati za klanje i nemoj poslovati s Titanima." Eurition malo razmisli o tome. To bi bilo skroz u redu." Pridobij ivotinje na svoju stranu i one e ti pomoi. Kad se Gerion vrati, moda e ovog puta raditi on za tebe." Eurition se isceri. ,,S tim bi' ba i mog'o da ivim." Nee pokuati da nas sprei da odemo?" Jok, daleko bilo." Anabet je trljala svoje pomodrele zglavke. Jo uvek je podozrivo posmatrala Euritiona. Tvoj gazda ree da mu je neko platio za na slobodan prolaz. Ko?" obanin slegnu ramenima. Moda je to reko samo da vas zavara." ta je s Titanima?" upitao sam. Da li si im Irida-porukom ve javio za Nika?" Jok ja. Gerion je hteo da saeka do posle rotilja. Oni ne znaju nita o njemu."

112

avada kedavra
Niko me je streljao pogledom. Nisam bio siguran ta da radim s njim. Sumnjao sam da e pristati da poe s nama. S druge strane, nisam mogao da ga pustim da potpuno sam t umara naokolo. Mogao bi ostati ovde dok ne obavimo potragu", rekao sam mu. Ovde bi bio bezbedan." Bezbedan?" rekao je Niko. ta tebe briga jesam li ja bezbedan? Ti si oterao moju sestru u smrt!" Niko", umeala se Anabet, Persi nije kriv za to to se dogodilo. A Gerion nije lagao kad je rekao da Kron eli da te se doepa. Da zna ko si, uinio bi sve da te pridobije na svoju stranu." Nisam ja ni na ijoj strani. I nikog se ne bojim!" Ali trebalo bi", rekla je Anabet. Tvoja sestra ne bi elela..." Da vam je stalo do moje sestre, pomogli biste mi da je vratim!" Dua za duu?" rekao sam. Da!" Ali ako ne eli moju duu..." Nemam ja tebi ta da objanjavam!" Niko treptanjem otera suze. I vrat iu je." Bjanka ne bi elela da bude vraena" rekao sam. Ne tako." Nisi je ni poznavao!" uzviknuo je. Otkud zna ta bi ona elela?" Zurio sam u plamenove rotilja. Setio sam se stiha iz Anabetinog proroanstva: Ruka kralja duhova odvee te u spas il' na stratite. Sablasni kralj je morao biti Minos, a ja sam morao ubediti Nika da ga ne slua. Hajde da pitamo Bjanku." Kao da se nebo odjednom smrailo. Pokuao sam" alosno je rekao Niko. Nee da se javi." Pokuaj ponovo. Imam oseaj da e se javiti kad sam i ja tu." Zato bi?" Zato to mi je slala Irida-poruke", odvratio sam, iznenada sasvim siguran u to. Pokuavala je da me upozori ta si namerio, kako bih mogao da te zatitim." Niko odmahnu glavom. Nemogue." Postoji samo jedan nain da to ustanovimo. Ti ree da se ne boji." Okrenuo sam se Euritionu. Trebae nam jama, slina grobnoj. I klopa i pie." Persi", upozorila me je Anabet. Mislim da to nije dobra..."

113

avada kedavra
,,U redu", rekao je Niko. Pokuau." Eurition se poea po bradi. Ima tamo pozadi rupa, iskopana za septiki rezervoar. Mogli bismo daje iskoristimo. Mladi Kiklope, donesi mi runi friider iz kujne. Nadam se da pokojnici vole umbirovo pivo."

114

avada kedavra

10. TAKMIIMO SE U KVIZU SMRTI


S prizivanjem smo zapoeli kad se smrklo, u vie od pet metara dugakoj jami iskopanoj pored septikog rezervoara. Rezervoar je bio jarkout, sa smajlijem i crvenim recima ispisanim sa strane: S RENI KOTLI & KO . Nije se ba slagao s atmosferom prizivanja mrtvih. Mesec je bio pun. Nebom su plutali srebrnasti oblaci. Minos bi ve trebalo da je ovde", rekao je Niko, mrtei se. Sasvim se smrklo." Moda se izgubio", rekao sam, s puno nade. Niko je sipao umbirovo pivo u jamu i pobacao unutra meso od rotilja, a potom poeo da baje na starogrkom. Insekti u umi su smesta poeli da cvre. Psea pitaljka od stigijskog leda u mom depu postala je jo hladnija, ledeno mi prijanjajui za nogu. Reci mu da prestane", apnuo mi je Tajson. Deo mene se slagao s njim. Ovo je bilo neprirodno. Noni vazduh je bio hladan i pretei. Ali pre no to sam mogao ita da kaem, pojavili su se prvi duhovi. Iz tla je sipila sumporna izmaglica. Senke su se zgunjavale u ljudska oblija. Jedna plava senka dolebdela je do ruba jame i klekla da pije. Zaustavi ga!" rekao je Niko, smesta prekinuvi bajanje. Samo Bjanka sme da pije!" Isukao sam Raspara. Duhovi se povukoe, uglas zasiktavi na prizor mog maa od nebeske bronze. Meutim, bilo je prekasno da zaustavim onog prvog duha. Bee ve poprimio oblije bradatog mukarca u beloj odori. Imao je zlatan obru na elu, a oi su mu ak i u smrti plamtele zlobom. Minose!" rekao je Niko. ta to radi?" Primite moje izvinjenje, gospodaru", rekao je duh, mada nije zvuao kao da mu je naroito ao. rtva je mirisala tako dobro da nisam mogao da odolim." Pogledao je svoje ake i osmehnuo se. Lepo je to mogu opet da se vidim. I oblije mi se skoro sasvim zgusnulo..." Ometa ritual!" pobunio se Niko. Gubi..."

115

avada kedavra
Duhovi mrtvih opasno zasvetlucae, pa je Niko morao da nastavi da baje kako bi ih zadrao na odstojanju. Da, tako je, gospodaru", rekao je Minos, zvuei kao da se zabavlja. Nastavite da bajete. Ja sam doao samo da bih vas zatitio od ovih la ova koji bi da vas obmanu." Okrenuo se prema meni, odmeravajui me kao da sam nekakva bubavaba. Persi Dekson... vidi ti to. Posejdonovi sinovi se, izgleda, nisu nimalo popravili tokom vekova?" Poeleo sam da ga zviznem, ali raunao sam da bi mi pesnica samo proletela kroz njegovo lice. Traimo Bjanku di Anelo", rekao sam. Brii." Duh se zakikotao. Koliko sam shvatio, jednom si ubio Minotaura golim rukama. Meutim, u Lavirintu te ekaju jo gore stvari. Zar stvarno veruje da e ti Dedal pomoi?" Ostali duhovi su se uskomeali. Izvukavi no, Anabet mi je pomogla da ih zadrim podalje od jame. Grover se toliko uznervozio da se pribio uz Tajsonovo rame. Dedal nimalo ne mari za vas, polutani", upozorio je Minos. Ne smete mu verovati. Star je toliko da mu godine ne moe izbrojati i isto je toliko lukav. Neista savest zbog ubistva uinila ga je ogorenim, a i bogovi su ga prokleli." Neista savest zbog ubistva?" upitao sam. Koga je ubio?" Ne menjaj temu!" zareao je duh. Ometa Nika. Pokuava da ga ubedi da odustane od svog cilja. Ja bih ga uinio gospodarom!" Dosta, Minose", zapovedi Niko. Duh se iskezio. Gospodaru, ovo su ti neprijatelji. Ne sme ih sluati! Dozvoli da te titim. Oterau ih u ludilo, kao to sam i druge." Druge?" jeknula je Anabet. Misli na Krisa Rodrigeza? To si bio ti?" Lavirint je moje vlasnitvo", rekao je duh, ,,a ne Dedalovo! Uljezi zasluuju da siu s uma." Odlazi, Minose!" zahtevao je Niko. Hou da vidim svoju sestru!" Duh je progutao svoj gnev. Kako elite, gospodaru. Ali upozoravam vas. Ne smete verovati ovim herojima." Rekavi to, pretvorio se u izmaglicu i iezao. Ostali duhovi krenue napred ka jami, ali smo Anabet i ja uspeli da ih zadrimo. Bjanka, pojavi se!" pevuio je Niko. Njegovo bajanje se ubrzalo, a duhovi su se nervozno vrpoljili.

116

avada kedavra
Pojavie se svakog trenutka", promrmljao je Grover. Zatim je meu drveem zatreperila srebrnasta svetlost - duh koji je izgledao svetliji i snaniji od ostalih. Priao je blie i neto mi je reklo da ga pustim da proe. Klekao je pored jame da pije. Kad je ustao, ukazalo se sablasno oblije Bjanke di Anelo. Nikovo bajanje je utihnulo. Spustio sam ma. Ostali duhovi poee da se guraju napred, ali Bjanka je mahnula rukom i oni se povukoe u umu. Zdravo, Persi", ree ona. Izgledala je isto kao kad je bila iva: zelena kapa nakrivljena na gustoj crnoj kosi, tamne oi i maslinasta koa kao kod njenog brata. Nosila je farmerke i srebrnastu jaknu, uniformu Artemidinih lovaca. O ramenu joj je visio luk. Bledo se osmehivala, a celo njeno oblije je treperilo. Bjanka", rekao sam. Glas mi je jedva prolazio kroz grlo. Dugo sam se ve oseao krivim zbog njene smrti, ali videti je ovako pred sobom bilo je pet puta gore, kao daje tek umrla. Setio sam se kako sam pretraivao olupinu dinovskog bronzanog ratnika za iji je poraz rtvovala svoj ivot, ne pronaavi ni traga od nje. Tako mi je ao", rekao sam. Nema zato da ti bude ao, Persi. Sama sam izabrala i ne kajem se zbog toga." Bjanka!" Niko je teturao prema nama kao da se upravo trgao iz oamuenosti. Okrenula se prema bratu. Bila je tuna, kao da se pribojavala ovog trenutka. Zdravo, Niko. Kako si porastao." Zato mi nisi pre odgovorila?" zaplakao je. Ve mesecima pokuavam!" Nadala sam se da e odustati." Da u odustati?" Zvuao je skrhano. Kako moe to da kae? Pokuavam da te spasem!" Ne moe, Niko. Ne radi ovo. Persi je u pravu." Nije! Dozvolio je da umre! On ti nije prijatelj." Bjanka prui ruku, kao da bi da dotakne lice svog brata, ali ona je bila sainjena od izmaglice. Pribliivi se ivoj kozi , njena ruka je isparila. Mora me posluati", ree ona. Za Hadovo dete je opasno da bude kivno. To nam je kobna mana. Mora oprostiti. Obeaj mi to." Ne mogu. Nikad."

117

avada kedavra
Persi je zabrinut za tebe, Niko. On ti moe pomoi. Dozvolila sam mu da vidi ta namerava, u nadi da e te nai." Znai, to si zaista bila ti", rekao sam. Ti si mi poslala one Irida-poruke." Bjanka potvrdno klimnu glavom. Zato pomae njemu a ne meni?" vrisnuo je Niko. To nije fer!" Sad si ve blie istini", odvratila je Bjanka. Nisi ti ljut na Persija, Niko. Ljut si na mene." Nisam." Ljut si zato to sam te ostavila da bih postala Artemidin lovac. Ljut si zato to sam umrla i ostavila te samog. ao mi je zbog toga, Niko. Stvarno. Ali mora da prevazie taj gnev. I prekini da okrivljuje Persija za moje izbore, inae e osuditi sebe na propast." Ona je u pravu", umeala se Anabet. Kron se vraa, Niko. Nastojae da privoli, koga god bude mogao, da mu se pridrui." Briga me za Krona", rekao je Niko. Samo hou da mi se sestra vrati." To ne moe imati, Niko", neno mu je rekla Bjanka. Ja sam Hadov sin! Mogu." Ne pokuavaj", rekla je. Ako me voli, nemoj..." Glas joj je posustao. Duhovi su ponovo poeli da se skupljaju oko nje, delujui uznemireno. Senke su im se nervozno vrpoljile. Opasnost! aputali su njihovi glasovi. Tartar se komea", rekla je Bjanka. Tvoja mo privlai Kronovu panju. Mrtvi se moraju vratiti u Podzemni svet. Nije bezbedno da se zadravamo ovde." ekaj", rekao je Niko. Kad te molim..." Zbogom, Niko", rekla je Bjanka. Puno te volim. Upamti ta sam ti rekla." Njeno oblije je zatreperelo i duhovi nestadoe, ostavljajui nas same s jamom, septikim rezervoarom Sreni kotli ,i hladnim,punim mesecom. Nije nam se urilo da te noi krenemo na put, stoga smo odluili da saekamo do jutra. Grover i ja smo polegali na kone kaue u Gerionovoj dnevnoj sobi, svakako mnogo udobnije od prostirki u Lavirintu; meutim, moji komari zbog toga nisu bili nita manje strani. Sanjao sam da sam s Lukom, i da etamo mranom paktom na planini Tam. Sada je to bilo kompletno zdanje - a ne neka poludovrena iluzija poput one koju sam zimus video. U mangalima du zidova plamsale su zelene vatre. Pod
118

avada kedavra
je bio od uglaanog crnog mermera. Hodnikom je brijao hladan vetar, a iznad nas, kroz otvorenu tavanicu, videli su se sivi olujni oblaci kako se kovitlaju na nebu. Luk bee odeven za bitku. Nosio je kamuflane pantalone, belu majicu i bronzani oklop na grudima, ali njegov ma, Zlobnik, nije bio kod njega - samo prazne kanije. Uli smo u prostrano dvorite, u kojem se desetine ratnika i dracaena pripremalo za rat. Ugledavi ga, polubogovi stadoe mirno i udarie maevima o titove. Je li kucnuo asss, gossspodaru?" upita jedna dracena. Uskoro", obea Luk. Nastavite s pripremama." Gospodaru", zau se glas iza njega. Empuza Keli ga je s osmehom posmatrala. Veeras je na sebi imala crnu haljinu i izgledala je zlokobno lepa. Oi su joj svetlucale - na trenutak tamnosmee, pa onda potpuno crvene. Kosa joj je bila upletena u pletenicu koja joj je padala niz lea. Izgledalo je da upija svetlost baklji, kao da jedva eka da se ponovo pretvori u ist plamen. Srce mi je poskoilo u grudima. ekao sam da me Keli ugleda i istera iz sna kao proli put, ali ovog puta kao da me nije primeivala. Ima posetioca", ree ona Luku. Potom je koraknula u stranu i ak je i Luk delovao preneraeno onim to je ugledao. Nad njim se dizala udovina Kampa. Zmije su joj siktale oko nogu. ivotinjske glave oko njenog struka su reale. Maevi joj behu isukani i blistali su otrovom; onako rairenih koastih krila, zauzimala je ceo hodnik. Ti!" Lukov glas zazvua pomalo drhtavo. Rekao sam ti da ostane u Alkatrazu." Kampini kapci trepnue bono, poput zmijskih. Progovorila je onim udnim tutnjavim jezikom, ali sam sada, negde u pozadini uma, mogao da ga razumem: Dola sam da sluim. Dozvoli mi da se osvetim. Ti si tamniar", rekao je Luk. Tvoj posao je da..." Neu mirovati dok ne budu mrtvi. Meni niko ne moe ne kanjeno pobei. Luk je oklevao. Kap znoja mu se cedila niz obraz. Pa dobro" ree on. Ii e s nama. Moe da nosi Arijadninu nit. To je velika ast." Kampa zasikta na stepenicama. Potom spremi maeve, okrenu se i ode, tabanajui hodnikom na svojim ogromnim zmajskim nogama. Trebalo je da je ostavimo u Tartaru", promrmlja Luk. Previe je haotina. Previe mona."

119

avada kedavra
Keli se tiho nasmejala. Ne bi trebalo da se plai moi, Luk. Koristi je!" to pre krenemo, to bolje", ree on. Hou da se ovo, konano, zavri." Ajoj", saoseajno izusti Keli, klizei prstom niz njegovu miicu. Neprijatno ti je da uniti svoj stari kamp?" Nisam to rekao." Ne predomilja se u vezi sa svojom, ah, posebnom ulogom? Lukovo lice je postalo bezizraajno. Znam ta mi je dunost." To je dobro", ree demonka. ta misli, jesu li snage koje aljemo u napad dovoljne? Ili u morati da pozovem i majku Hekatu u pomo?" Vie nego dovoljne", ree Luk strogo. Dogovor je gotovo postignut. Potrebno je jo samo da isposlujemo bezbedan prolaz kroz arenu." Mmm", ree Keli. To bi trebalo da bude zanimljivo. Bilo bi mi ba krivo da vidim tu tvoju lepu glavu nabijenu na kolac ako ne uspe." Uspeu. A ti, demonko, zar nema neka prea posla?" O,da." Keli se osmehnu. Bacam u oajanje neprijatelje koji nas prislukuju. I to ba sad." Potom okrenu pogled pravo ka meni, izbaci kande i zari ih u moj san. A ja se odjednom naoh na drugom mestu. Stajao sam na vrhu kamene kule s koje je pucao pogled na Stenovite litice i okean ispod njih. Starac Dedal je bio pognut nad radnim stolom, muei se s nekakvim instrumentom za navigaciju, slinim ogromnom kompasu. Izgledao je mnogo stariji nego poslednji put kad sam ga video. Lea su mu bila pogrbljena, a ake kvrgave. Psovao je na starogrkom i mirkao, kao da ne vidi dobro, iako je dan bio sunan. Ujae!" zauo se glas. Nasmejani deak Nikovih godina doskakutao je uz stepenice, nosei drvenu kutiju. Zdravo, Perdikse", ree starac, mada prilino hladnim glasom. Ve si gotov sa svojim projektima?" Jesam, ujae. Bilo je lako!" Dedal ga namrteno pogleda. Lako? Problem kretanja vode uzbrdo bez pumpe ti je bio lak?" O da! Pogledaj!" Deak je istresao sadraj svoje kutije i poeo da pretura po gomili svega i svaega. Naposletku izvue svitak papirusa i pokaza starom pronalazau neke

120

avada kedavra
crtee i zabeleke. Ja nisam nita razumevao, ali Dedal kratko klimnu glavom. Shvatam. Nije loe." Kralj se oduevio!" ree Perdiks. Rekao je da sam moda pametniji ak i od tebe!" Ma nije valjda?" Ali ja ne mislim tako. Tako mi je drago to me je majka poslala da uim kod tebe! elim da nauim sve to radi." Da", promrmlja Dedal. Da bi mogao da zauzme moje mesto kad umrem, eh?" Deak razrogai oi. Ne, ujae! Ali neto sam razmiljao... zato ovek uopte mora da umre?" Pronalaza ga namrteno pogleda. Tako to ide, mome. Sve umire, samo bogovi ne." Ali zato?" bee uporan deak. Kad bi uspeo da zarobi animu, ivu duu, u drugom obliku... Dakle, ujae, rekao si mi za svoje robote. Bronzane bikove, orlove, zmajeve, konje. Zato, onda, ne i bronzani ovek?" Ne, deko moj", otro odvrati Dedal. Naivan si. Tako neto je nemogue." Ja ne mislim tako", tvrdoglavo e Perdiks. Uz malo magije..." Magije? Bah!" Da, ujae! Magija i mehanika zajedno - uz malo truda, mogue je napraviti telo koje izgleda isto kao ljudsko, ali jo bolje. Imam tu neke beleke." Dodao je starcu podebeo svitak. Dedal ga je razmotao. Dugo je itao. Potom mu se oi suzie. Okrznu pogledom deaka, a onda smota svitak i nakalja se. Ovo ne bi nikad radilo, deko moj. Shvatie to kad bude malo stariji." ,,A smem li da uzmem da popravim taj astrolab, ujae? Jesu li ti zglobovi ponovo nateeni?" Starac stegnu zube. Ne. Hvala ti. Idi sad i zabavi se neim." Perdiks kao da nije primeivao starev bes. Uzeo je bronzanu bubu sa svoje gomile kojetarija i otrao do samog ruba kule, koji je bio ograen samo niskim zidiem, koji je deaku dosezao jedva do kolena. Duvao je snaan vetar. Odmakni se od ivice, hteo sam da viknem. Meutim, moj glas se nije uo. Perdiks je navio bubu i bacio je uvis. Rairivi krila, odbijala je. Perdiks se ushieno nasmeja. Pametniji od mene", proguna Dedal, pretiho da bi ga deak uo.

121

avada kedavra
Ujae, je li istina da je tvoj sin poginuo letei? uo sam da si mu napravio ogromna krila, ali da su ga izdala." Dedal stisnu pesnice. Da zauzme moje mesto", promrmlja. Vetar je ibao oko deaka, trzajui mu odeu i talasajui mu kosu. Voleo bih da poletim", ree Perdiks. Napravio bih sopstvena krila, koja me ne bi izdala. ta misli, da li bih mogao?" Moda je to bio san unutar mog sna, ali odjednom sam zamislio dvoglavog boga Janusa kako treperi u vazduhu pored Dedala, smekajui se dok prebacuje srebrni klju iz ruke u ruku. Odlui se, aputao je starom pronalazau. Odlui se. Dedal uze jo jednu od deakovih metalnih buba. Stare pronalazaeve oi behu zakrvavljene od besa. Perdikse", doviknu mu on. Hvataj." Bacio je bronzanu bubu prema deaku. Ushien, Perdiks pokua da je uhvati, ali ju je starac bacio predaleko. Buba je otplovila ka nebu, a Perdiks se zaleteo u nastojanju da je stigne. Snaan vetar ga je zaneo i oborio. U padu je je nekako uspeo da se uhvati prstima za rub kule. Ujae!" vrisnu on. Pomozi mi!" Starevo lice bee nepomino poput maske. Nije se ni pomerio s mesta. Hajde, Perdikse", tiho ree Dedal. Napravi svoja krila. Ali budi brz." Ujae!" vrisnu deak, dok su mu prsti klizili s ruba. Potom se strmoglavio prema moru. Usledio je trenutak grobne tiine. Bog Janus zasvetluca i ieznu. Potom se nebom prolomila grmljavina. Iz nebeskih visina zauo se strog enski glas: Platie za ovo, Dedale. uo sam ve taj glas. Bila je Anabetina majka, Atina. Dedal je ljutito pogledao ka nebu. Oduvek sam te potovao, Majko. Sve sam rtvovao da bih sledio tvoj put." Deak je takoe imao moj blagoslov. A ti si ga ubio. Mora platiti za to. Plaao sam i plaao!" zareza Dedal. Sve sam izgubio. Ne sumnjam da u patiti u Podzemnom svetu. Ali u meuvremenu..." On podignu deakov svitak, baci pogled na njega i spremi u svoj rukav. Ne razume , ree Atina ledenim glasom. Plaaes sad i zauvek.

122

avada kedavra
Dedal odjednom pade u agoniju. Osetio sam isto to i on. Gorui bol stezao mi se oko vrata kao ogrlica od usijanog olova - presecajui mi dah, pretvarajui sve u crnilo. Probudio sam se u tami, drei se rukama za grlo. Persi?" dobacio mi je Grover s drugog kaua. Jesi li dobro?" Nekako sam povratio dah. Nisam bio siguran ta da mu odgovorim. Upravo sam video kako lik koga traimo, Dedal, ubija svog roenog sestria. Kako bih mogao biti dobro? Televizor je jo uvek bio upaljen. Soba je sijala plaviastom svetlou. Koliko - koliko je sati?" graknuo sam. Dva ujutru", odvratio je Grover. Nisam mogao da spavam. Gledao sam Prirodnjaki kanal." mrcnuo je. Nedostaje mi Kleka." Otro sam oi da bih oterao san. ta da ti kaem... uskoro ete se ponovo videti." Grover tuno odmahnu glavom. Je l', Persi, zna li ti koji je danas dan? Maloas sam video na TV. Trinaesti jun. Sedam dana od naeg odlaska iz kampa." Molim?" rekao sam. Nemogue." U Lavirintu vreme bre prolazi", podsetio me je Grover. Sea li se, kad ste ti i Anabet prvi put upali u njega, mislili ste da je prolo samo nekoliko minuta, je l' tako? A prolo je vie od sata." ,,Oh", izustio sam. Tako je." Potom mi je sinulo na ta misli i grlo mi ponovo probode gorui, otar bol. Rok koji ti je dalo Vee stareina." Grover stavi daljinski upravlja u usta i odgrize jedan kraj. Isteklo mi je vreme", ree on, usta punih plastike. im se budem vratio, oduzee mi tragaku dozvolu. Vie nikad neu smeti da napustim kamp." Razgovaraemo s njima", obeao sam. Nateraemo ih da ti daju jo vremena." Grover proguta knedlu. Nema anse da prihvate. Svet umire, Persi. Svaki dan je sve gore. Divljina... prosto oseam kako je nestaje. Moram pronai Pana." Nai e ga, ovee. Sto posto." Grover me pogleda svojim tunim jareim oima. Oduvek si bio dobar prijatelj, Persi. Ono to si danas uradio -spasao ivotinje na ranu od Geriona bilo je udesno. Ja - voleo bih da sam vie kao ti."

123

avada kedavra
Hej", rekao sam. Ne govori tako. Isto si toliko heroj..." Ne, nisam. Uporno pokuavam, ali..." Uzdahnuo je. Persi, ne mogu da se vratim u kamp ako ne naem Pana. Jednostavno ne mogu. Razume to, zar ne? Ne mogu da se suoim s Klekom ako ne uspem. Ne mogu se suoim ni sa samim sobom." Glas mu je bilo toliko nesrean da me je bolelo da ga sluam. Mnogo toga smo proli zajedno, ali jo ga nikad nisam uo da zvui ovako utueno. Smisliemo ve neto", rekao sam. Nisi pretrpeo neuspeh. Ti si ampion meu satirima, okej? Kleka to zna. Isto kao i ja." Grover je zatvorio oi. ampion meu satirima", potiteno je promrmljao. Dugo nakon to je pao u san, ja sam jo uvek bio budan, posmatrajui kako se plaviasta svetlost Prirodnjakog kanala preliva preko punjenih ivotinjskih glava na Gerionovim zidovima. Sledeeg jutra smo sili da se pozdravimo s obaninom. Niko, mogao bi da poe s nama", izgovorio sam ne razmiljajui. Setio sam se, valjda, svog sna, i koliko me je deak Perdiks podsetio na Nika. Odmahnuo je glavom. Mislim da niko od nas nije dobro spavao u kui demonskog ranera, ali Niko je izgledao gore nego svi mi ostali. Oi su mu bile zakrvavljene, a lice belo kao kre. Bio je umotan u crni kuni ogrta koji je najverovatnije pripadao Gerionu, jer je bio bar tri broja prevelik i za krupnog, odraslog oveka. Moram malo da razmislim." Izbegavao je da me pogleda, ali po tonu njegovog glasa oseao sam da je jo uvek ljut. injenica da je njegova sestra dola iz Podzemnog sveta zbog mene, a ne zbog njega, nije mu ba lako pala. Niko", rekla je Anabet. Bjanka samo eli da ti bude dobro." Stavila mu je ruku na rame, ali on se otrgao i tekim koracima uputio prema ranerskoj kui. Moda sam samo umislio, ili kao da se jutarnja izmaglica lepila za njega dok je hodao. Brinem za njega", rekla mi je Anabet. Ako ponovo pone da razgovara s Minosovim duhom..." Bie on dobro", obeao je Eurition. obanin se bee lepo doterao. Imao je na sebi nove farmerke i istu kaubojsku koulju. ak je podiao i bradu. Na noge je navukao Gerionove izme. Mali moe da ostane ovde kol'ko god hoe, da malo doe sebi. Bie bezbedan, to vam stojim dobar."

124

avada kedavra
,,A ti?" upitao sam. Eurition poea Ortara po jednom vratu, a onda po drugom. Na ovom ranu odsad ima da se radi malo drugaije. Nema vie da se kolju svete krave. Neto sam razmiljo da zasejem soju. I ima da se sprijateljim s onim konjimamesoderima. Moda se i prijavim za sledei rodeo." Stresao sam se na samu pomisao. Sreno ti bilo." ,,Jes" Eurition pijunu u travu. Vi, bee, sad idete da traite Dedalovu radionicu?" Anabetine oi sinuse. Moe li nam pomoi?" Eurition je posmatrao branik za stoku i obuzeo me je oseaj da je pomen Dedalove radionice izazvao odreenu nelagodu u njemu. Ne znam gde je. Al' Hefest bi mogo da zna." To je i Hera rekla", sloila se Anabet. Ali, kako da naemo Hefesta?" Eurition zavue prste pod okovratnik svoje koulje i izvue neto odatle. Bila je to ogrlica - gladak srebrni disk na srebrnom laniu. Disk je na sredini imao udubljenje, nalik na otisak palca. Pruio ga je Anabet. Ponekad Hefest svrati ovde kod mene", ree on. Prouava ivotinje i tako to, da bi mogo da napravi iste takve bronzane robote. Proli put sam, ovaj uinio sam mu uslugu. Hteo je da podvali malo mom aletu, Aresu, i Afroditi. Dao mi je taj lani u znak zahvalnosti. Reko mi, ako ikad budem moro da ga naem, ovaj disk e da me odvede do njegovih kovanica. Al samo jedared." ,,A ti ga daje meni?" upitala je Anabet. Eurition je porumeneo. Nemam ja zato da idem u te kovanice, gospoj'ce. Imam ovde posla kol'ko hoete. Samo pritisnite to dugme i krenite." Kad je Anabet pritisnula dugme, disk kao da je oiveo. Izraslo mu je osam metalnih nogu. Anabet je ciknula i ispustila ga, to je Euritiona sasvim zbunilo. Pauk!" vrisnu ona. Ona se, ovaj, malko plai pauka", objanjavao je Grover. Zna, ona stara zavada izmeu Atine i Arahne." ,,Oh." Eurition je izgledao postieno. Izvin'te, gospoj'ce." Odjurivi do branika za stoku, pauk je nestao meu reetkama. Brzo", rekao sam. Ona stvarica nas nee ekati." Anabet se ba nije urilo da krene za paukom, ali nije imala velikog izbora. Dobacili smo pozdrave Euritionu, Tajson je sklonio reetku s jame i uskoili smo nazad u Lavirint.

125

avada kedavra
Da sam barem mogao da stavim povodac onom mehanikom pauku. trikao je kroz tunele toliko brzo da nam je uglavnom izmicao iz vida. Da nije bilo Groverovog i Tajsonovog odlinog sluha, ne bismo ni znali kuda ide. Trali smo niz mermerni tunel, a potom skrenuli levo i umalo upali u provaliju. Tajson me je zgrabio i povukao unazad da se ne bih strmoglavio. Tunel se nastavljao pravo, ali nekih tridesetak metara pred nama nije bilo poda, ve samo bezdana tama i niz gvozdenih preaga na tavanici. Mehaniki pauk je ve preao pola puta preko provalije, prebacujui se od jedne do druge preage tako to je izbacivao metalne niti. Majmunske preke", rekla je Anabet. Umem odlino da ih preem." Skoila je i uhvatila se rukama za prvu preagu, i poela da se prebacuje preko. Plaila se maleckog pauka, a nije je bilo strah da e promaiti preku i strmoglaviti se u smrt. Pa sad vi vidite. Preavi na drugu stranu, Anabet je potrala za paukom. I poao sam za njom. Kad sam se i sam prebacio, osvrnuo sam se i video da Tajson nosi Grovera na krkae. Taj krupajlija je preao provaliju u tri zamaha, to je bilo dobro, jer se poslednja gvozdena preaga, im se prizemljio na drugoj strani, izvalila pod njegovom teinom. Nastavili smo dalje i proli pored skeleta koji je leao u tunelu. Na kostima su bili ostaci sveane koulje, pantalona i kravate. Pauk nije usporavao. Okliznuo sam se na par sitnih drvenih paria, ali kad sam ih osvetlio shvatio sam da su to olovke - stotine olovaka polomljenih na pola. Tunel se irio u prostranu odaju, u kojoj nas je zaslepilo blistavo svetlo. Kad su mi se oi prilagodile, prvo to sam primetio bili su skeleti. Desetine njih leale su na podu oko nas. Neki su bili prastari i sasvim beli. Ostali su bili novijeg datuma i predstavljali su mnogo odvratniji prizor. Nisu vonjali ba onako gadno kao Gerionove konjunice, ali gotovo tako. Zatim sam ugledao udovite. Stajala je na svetlucavom podijumu na suprotnoj strani odaje. Imala je telo ogromnog lava i glavu ene. Bila bi lepa da joj kosa nije bila pokupljena u krutu punu i da nije imala previe minke na licu, zbog ega me je podsetila na moju nastavnicu muzikog u treem razredu. Na grudima je imala zakaen plavi bed s pantljikama, i trebalo mi je nekoliko asaka dok nisam proitao natpis: OVO UDOVITE JE OCE NJENO KAO PRIMERNO. Sfinga", zacvileo je Tajson. Vrlo dobro sam znao zato se plai. Kad je bio mali, Sfinga ga je napala u Njujorku. Jo uvek je na leima nosio oiljke koji su ga podseali na to.

126

avada kedavra
Reflektori su bletali, osvetljavajui stvorenje s obeju strana. Jedini izlaz je bio tunel u koji se ulazilo iza podijuma. Mehaniki pauk je utrao negde izmeu Sfinginih apa i iezao. Anabet je krenula napred, ali je Sfinga arlauknula, iskezivi onjake na svom, inae, ljudskom licu. Na otvore oba tunela, onog iza i onog ispred nas, spustie se reetke. Iskeena gubica udovita se odmah potom preobrazila u bletav osmeh. Dobrodoli, sreni takmiari!" uzviknula je. Pripremite se za kviz... R E ITE ZAGONETKU !" S tavanice se prolomio nasnimljen aplauz, kao da su se tamo negde nalazili nevidljivi zvunici. Mlazevi svetlosti iz reflektora su prelazili preko odaje i odbijali se od podijuma, treperavo osvetljavajui skelete na podu. Basnoslovne nagrade!" rekla je Sfinga. Poloite li test, moete dalje! Padnete li, pojeu vas! Ko e biti na takmiar?" Anabet me zgrabi za miicu. Ja u", ree ona. Znam ta e pitati." Nisam se previe bunio. Nisam eleo da udovite prodere Anabet. Ali ako e nam ve Sfinga postavljati zagonetke, raunao sam da je najbolje da Anabet pokua da odgovori na njih. Prila je takmiarskom pultu, preko kojeg je presamien leao skelet u kolskoj uniformi. Odgurnula ga je i on se buno sruio na pod. Izvinjavam se", ree mu Anabet. Dobrodola, Anabet ejs!" uzviknulo je udovite, mada Anabet nije rekla kako se zove. Jesi li spremna za svoj test?" Jesam", odvratila je. Recite zagonetku." Dvadeset zagonetki, da budem precizna!" veselo je rekla Sfinga. Molim? Ali, u stara vremena..." ,,Oh, ali podigli smo standarde! Da bi prola, mora da rei svih dvadeset. Zar to nije divno?" Aplauz se ukljuivao i iskljuivao, kao da neko odvre i zavre slavinu. Anabet me je nervozno pogledala. Ohrabrujue sam joj klimnuo. Okej", ree ona Sfingi. Spremna sam." Odozgo se razleglo doboanje. Sfingine oi su svetlucale od uzbuenja. Koji je... glavni grad Bugarske?" Anabet se namrti. Jedan uasan trenutak sam verovao da se zbunila. Sofija", odvratila je. Ali..."

127

avada kedavra
Tano!" Jo nasnimljenog aplauza. Sfinga se osmehnula tako iroko da su joj se videli onjaci. Molim te, vodi rauna da olovkom broj 2 jasno obelei svoje odgovore na obrascu testa." Molim?" Izgledalo je kao da Anabet ne zna ta se od nje trai. Zatim se obrazac pojavio na pultu pred njom, zajedno sa zarezanom olovkom. Vodi rauna da jasno i uredno zaokrui odgovore", rekla je Sfinga. Ako mora da brie, brii u potpunosti, inae maina nee moi da proita tvoje odgovore." Koja maina?" upitala je Anabet. Sfinga pokaza apom u stranu. Pored reflektora se nalazila bronzana kutija s gomilom zupanika i poluga i velikim grkim slovom eta sa strane, Hefestovim znakom.4 ,,A sad", nastavila je Sfinga, sledee pitanje..." ekajte malo", pobunila se Anabet. Sta bi s onim 'ta ujutru ide na etiri noge'?" Kako, moliu?" rekla je Sfinga, sad ve oigledno iznervirana. Zagonetka o oveku. Ujutru, dok je beba, ide na etiri noge, u podne, kao odrastao, na dve, a uvee, kao starac, na tri, pomou tapa. Uvek ste postavljali tu zagonetku." Upravo zato smo promenili test!" uzviknula je Sfinga. Zato to ste unapred znali odgovor. A sad, drugo pitanje; kvadratni koren od esnaest?" etiri", odgovorila je Anabet, ali..." Tano! Koji je predsednik SAD potpisao Proglas o ukidanju ropstva?" Abraham Linkoln, ali..." Tano! etvrto pitanje. Koliko..." Stanite!" uzviknula ie Anabet. Poeleo sam da joj kaem da ne prigovara. Sjajno joj ide! Trebalo bi da samo odgovara na pitanja, da bismo mogli da krenemo dalje. To nisu zagonetke", rekla je Anabet. Kako to misli?" obrecnula se Sfinga. Naravno da jesu. Ovo je specijalno osmiljen test..." Ovo je samo gomila bezveznih, nasuminih injenica", nije se dala Anabet. Zagonetke bi trebalo da teraju na razmiljanje."
4

Eta se pie H (Prim.prev.)

128

avada kedavra
Na razmiljanje?" Sfinga se namrti. Kako bi ja to trebalo da testiram ume li ti da razmilja? Smeno! Dakle, kolika je sila potrebna..." Stoj!" ree Anabet tvrdoglavo. Ovo je glupav test." Ovaj, Anabet", nervozno se upleo Grover. Kako bi bilo da ono, kao, prvo odgovori na sva pitanja, a posle prigovara? Ja sam Atinina ki", insistirala je Anabet. ,,A ovo je uvreda za moju inteligenciju. Neu da odgovaram na ova pitanja." Deo mene bio je impresioniran ovim njenim ponositim stavom. Ali deo mene je pomislio da e nas njen ponos na kraju stajati glave. Reflektori su bletali. Sfingine oi svetlucale su totalnim crnilom. Pa dobro, duice", ree udovite, sasvim smireno. Ako nee da poloi, onda pada. A budui da ne smemo da dozvolimo da deca zaostaju, bie POJEDENA !" Sfinga isprui kande, koje su se presijavale kao nerajui elik. Potom se baci prema takmiarskom pultu. Ne!" Tajson se zaleteo na nju. On ne podnosi kad neko preti Anabet, ali nisam mogao da verujem daje toliko hrabar, pogotovo posle loeg iskustva koje je ve imao sa Sfingom. Dohvatio je Sfingu u letu i sruili su se na gomilu kostiju. To je dalo Anabet taman dovoljno vremena da se pribere i isue svoj no. Tajson je ustao, s kouljom pocepanom u froncle. Sfinga je arlauknula, traei ist prolaz. Isukao sam Raspara i stao ispred Anabet. Postani nevidljiva", rekao sam joj. Umem da se borim!" Ne!" viknuo sam. Sfinga hoe tebe! Pusti nas da je sredimo." Kao da je htela da dokae da sam u pravu, Sfinga obori Tajsona u stranu i pokua da u juriu proleti pored mene. Meutim, Grover je ubode u oko neijom butnom kosti i ona kriknu od bola. Anabet je u meuvremenu natakla svoju kapu i iezla. Sfinga je skoila ba tamo gde je ona dotad stajala, ali je zavrila praznih apa. Nije fer!" zakukala je. Varalice!" Bez Anabet na vidiku, Sfinga je krenula na mene. Podigao sam ma, ali pre no to sam stigao da zamahnem, Tajson je istrgao mainu za ocenjivanje iz poda i bacio je udovitu u glavu, unitivi joj punu. Maina se raspala, a delovi su popadali na sve strane.

129

avada kedavra
Moja maina za ocenjivanje!" uzviknula je Sfinga. Ne mogu da budem primerna bez rezultata testova!" Reetke se podigoe s ulaza u tunele. Jurnuli smo prema onom iza podijuma. Mogao sam samo da se nadam da i Anabet radi to isto. Sfinga je krenula za nama, ali je Grover izvukao svoju frulu i zasvirao. Olovke su se odjednom prisetile da su nekad bile deo drvea. Okupile su se oko Sfinginih apa, pustile korenje i granje, i poele da se omotavaju oko nogu udovita.Sfinga ga ih je naposletku pokidala, ali ipak smo dobili malo u vremenu. Tajson je u poslednjem trenutku povukao Grovera u tunel, a reetke su se s treskom spustile iza nas. Anabet!" viknuo sam. Ovde sam!" ree ona, tik pored mene. Nema stajanja!" Potrali smo kroz mrak tunela, oslukujui urlike Sfinge iza nas, dok se alila zbog silnih testova koje e morati da ocenjuje runo.

130

avada kedavra

11. KAKO SAM ZAPALIO SAM SEBE


Ve sam pomislio da nam je pauk umakao, kad je Tajson zauo nejasan zveckav zvuk. Skrenuli smo nekoliko puta i onda vraali istim hodnicima, da bismo, naposletku, zatekli pauka kako udara svojom malenom glavom o metalna vrata. Vrata su liila na jedno od onih okana u starim podmornicama - ovalna, s metalnim zakivcima na ivicama i tokom umesto kvake. Umesto vratnica, imala su veliku mesinganu plou, s grkim slovom eta urezanim na sredini. Zgledali smo se. Spremni da upoznate Hefesta?" nervozno je upitao Grover. Ne", priznao sam. Da!" razdragano je rekao Tajson i zakrenuo toak. im su se vrata otvorila, pauk je utrao unutra, s Tajsonom koji ga je u stopu pratio. Mi ostali smo ili za njima, ali ne ba tako urno. Prostorija je bila ogromna. Izgledala je kao automehaniarski servis, s nekoliko hidraulinih dizalica. Na nekima su bili automobili, ali na ostali ma su stajale mnogo udnije stvari: bronzani hipalektrion bez konjske glave i s gomilom ica koje su mu virile iz ivinskog repa, metalni lav koji je, inilo se, bio prikljuen na punja za akumulatore, kao i grka bojna kola napravljena od samih plamenova. Desetak radnih stolova je bilo zatrpano ostalim, manjim projektima. Po zidovima je visio alat. Svaki je bio ocrtan ispod kuke na kojoj je bilo predvieno da visi, ali kao da se nita nije nalazilo na svom mestu. eki je bio okaen tamo gde je trebalo da visi rafciger. Heftalica se nalazila na mestu predvienom za testeru za metal. Ispod najblie hidrauline dizalice, na kojoj je stajala Tojota Korola, model '98, trcao je par nogu - donja polovina tela krupnog oveka, u musavim sivim pantalonama i cipelama jo veim od Tajsonovih. Jedna noga imala je na sebi metalnu protezu. Pauk je utrao pravo pod kola i ekianje prestade. Vidi, vidi", grmnu dubok glas odnekud ispod Korole. Ko nam je to doao?"

131

avada kedavra
Mehaniar povue napolje kolica na tokiima i sede. Ve sam jednom video Hefesta, nakratko, na Olimpu, tako da sam mislio da sam spreman, ali njegova pojava naterala me je da progutam knedlu. Pretpostavljam da se onomad malo doterao za dolazak na Olimp ili je upotrebio neku magiju ne bi li njegovo oblije postalo manje strano. Ovde u svojoj radionici oigledno nije mario kako izgleda. Na sebi je imao radni kombinezon sav umrljan uljem i prljavtinom. Na depu na grudima bilo mu je izvezeno ime, Hefest. Dok je stajao, noga mu je kripala i kljocala u onoj metalnoj protezi, a levo rame bilo mu je nie od desnog, tako da je sve vreme, ak i kad je stajao uspravno,izgledalo kao da se saginje. Glava mu je bila nakazna i izobliena, a izraz lica prirodno namrten. Njegova crna brada se dimila i itala. Svakih nekoliko trenutaka, u brkovima mu je izbijao omanji umski poar, samo da bi se ubrzo ugasio. ake su mu bile velike kao rukavice za bejzbol, ali je ipak zadivljujue vesto baratao onim paukom. Rastavio ga je u roku od dve sekunde, i odmah potom ponovo sastavio. Tako", promrmljao je sebi u bradu. Sad je mnogo bolje." Pauk se zadovoljno izvrnu na njegovom dlanu, ispali metalnu nit ka tavanici i odljulja se navie. Hefest nas ljutito odmeri. Vi niste moji izumi, je l' tako?" Uh", izustila je Anabet, ovaj, nismo, gospodine." Odlino", progundao je bog. Jer niste ba najbolje izrade." Prouavao je Anabet i mene. Polutani", dangrizavo je promumlao. Mogli bi biti roboti, naravno, ali verovatno nisu." Ve smo se upoznali, gospodine" rekao sam mu. Jesmo li?" odsutno je upitao bog. Imao sam oseaj da ga je ba briga jesmo li se poznavali ili ne. Pokuavao je samo da ustanovi na kom principu mi funkcionie vilica, da li je posredi arka, poluga ili neto drugo. Pa dobro, onda, ako te tada nisam zgnjeio kao bubu, pretpostavljam da neu morati ni sad." Pogledao je Grovera i namrtio se. Satir." Zatim je pogledao Tajsona i oi su mu zaiskrile. Vidi ga, Kiklop. Dobro, ba dobro. Otkud to da putuje s ovom druinom?" Ovaj..." izustio je Tajson, zurei u boga. Da, odlino reeno", sloio se Hefest. Dakle, bolje bi vam bilo da imate dobar razlog to me gnjavite. Veanje na ovoj Koroli nije mali problem, da znate."

132

avada kedavra
Gospodine", s oklevanjem je poela Anabet. Traimo Dedala. Mislili smo da..." Dedala?" grmnu bog. Hoete tog matorog nitkova? Usuujete se da ga traite!" Brada mu buknu u plamen, a crne oi zablistae gnevom. Ovaj, da, gospodine, molim vas", ree Anabet. Ma, samo gubite vreme." Namrteno je pogledao neto na svom radnom stolu i hramajui otiao tamo. Podigao je guvu opruga i metalnih ploa i stao da petlja neto oko njih. Za nekoliko sekundi, drao je u rukama sokola od bronze i srebra. Ptica je rairila svoja metalna krila, trepnula oima od opsidijana i poela da leti po prostoriji. Tajson se nasmejao i pljesnuo rukama. Soko mu je na to sleteo na rame i neno ga kljucnuo za uvo. Hefest ga je gledao. Bogovo namrteno lice se ne bee promenilo, ali uinilo mi se da vidim zrno blagonaklonosti u njegovim oima. Oseam da ima neto da mi kae, Kiklope." Tajsonov osmeh izblede. ,,D-da, gospodaru. Sreli smo storukog." Hefest je klimnuo glavom, ne izgledajui iznenaeno. Briareja?" Da. On - bojao se. Nije hteo da nam pomogne." ,,A tebe to mui." Da!" Tajsonov glas bee drhtav. Briarej bi trebalo da bude jak! On je stariji i snaniji od Kiklopa. A ipak je pobego." Hefest se nije sloio s njim. Nekad sam se i ja divio storukima. Davno, u vreme prvog rata. Ali ljudi, udovita, pa ak i bogovi se menjaju, mladi Kiklope. Ne mo' im verovati. Pogledaj samo moju dragu majku, Heru. Upoznao si je, je li? Osmehivae ti se u lice i priati kako je porodica vana, eh?Ali to je nije spreilo da me zafrljai s Olimpa kad je ugledala moju runu facu." Ali, mislio sam da vam je Zevs to uinio", rekao sam. Hefest se nakaljao i pljunuo u bronzanu pljuvaonicu. Potom je pucnuo prstima i soko-robot dolete nazad na radni sto. Majka voli da kazuje tu verziju prie", progunao je. Tako ispada simpatinija, okrivljujui mog tatu za sve. Istina je da moja majka voli porodice, ali ne sve. Samo savrene porodice. Bilo je dovoljno da me samo jednom pogleda i... eto, ne uklapam se u sliku, zar ne?" Izvukao je pero iz lea sokola i ceo robot se raspao na sastavne delove.

133

avada kedavra
Veruj mi, mladi Kiklope", nastavio je Hefest, ne sme imati poverenja ni u koga. Samo u delo svojih ruku." To se doimalo kao vrlo samotan nain ivota. Uz to, nisam gajio ba stopostotno poverenje u Hefestov rad. Onomad u Denveru, njegovi mehaniki pauci umalo da ubiju Anabet i mene. Zimus je ona neispravna statua Talosa jo jedan od Hefestovih malih projekata - kotala Bjanku ivota. Usredsredio se na mene i suzio pogled, kao da mi ita misli. O-ho, ovom se ba ne dopadam", zabavljeno je rekao. Ne sekiraj se, navikao sam na to. ta bi ti da trai od mene, mali poluboe?" Rekli smo vam", odvratio sam. Moramo da naemo Dedala. Tu je taj lik, Luk, koji je u emi s Kronom. On pokuava da nae nain za kretanje kroz Lavirint, da bi mogao da upadne u na kamp i napadne ga. Ne budemo li prvi stigli do Dedala..." Da kaem ja tebi, deko. Gubite vreme tragajui za Dedalom. Taj vam nee pomoi." Zato?" Hefest slegnu ramenima. Neki od nas budu baeni s planine. Neki od nas... na jo tei nain naue da ljudima ne treba verovati. Traite od mene zlato. Ili plameni ma. Ili maginog vatrenog konja. Sve vam to mogu dati bez po muke. Ali put do Dedala? To je skupa usluga." Znai, znate gde se nalazi", nije odustajala Anabet. Nije mudro traiti ga, devojko." Moja majka kae da je traganje priroda mudrosti." Hefest suzi pogled. ,,A ko je tvoja majka?" Atina." Mogo sam i misliti." Uzdahnuo je. Fina boginja, ta Atina. teta to se zavetovala da se nee nikad udati. U redu, polutanko. Rei u vam ono to elite da znate. Ali to ima svoju cenu. Morate mi uiniti jednu uslugu." Samo recite", doekala je Anabet. Da ne poverujete, Hefest se nasmejao - gromoglasno, kao da ogromni mehovi podjaruju vatru. Vi heroji", ree on, uvek prenagljujete s obeanjima. Kako osveavajue!" On pritisnu taster na svom radnom stolu i metalni kapci na zidu se otvorie. Nisam bio siguran da li se to ukazao ogroman prozor ili TV s velikim ekranom. Uglavnom, gledali smo u sivu planinu okruenu umama. To je morao biti vulkan, jer se iz njegovog vrha izvijao dim.

134

avada kedavra
Jedna od mojih kovanica", rekao je Hefest. Imam ih mnogo, ali ta mi je bila omiljena." To je Sveta Helena", rekao je Grover. ume su tamo mnogo lepe." Bio si tamo?" upitao sam. Kad sam traio... zna, Pana." ekajte", rekla je Anabet, gledajui u Hefesta. Kaete da vam je bila omiljena. ta se dogodilo?" Hefest poea svoju osmuenu bradu. Dakle, znate, tamo je bilo zatoeno udovite Tifon. Ranije je to bilo ispod Etne, ali kad smo preli u Ameriku, njegova snaga je, umesto toga, dospela u zatoenitvo ispod Svete Helene. Odlian izvor vatre, ali pomalo opasan. Uvek postoji ansa da e pobei. A ovih dana ima mnogo erupcija, stalno se neto dimi. Nemiran je otkako su se Titani pobunili." ta elite od nas?" rekao sam. Da se borimo s njim?" Hefest mrknu. To bi bilo samoubistvo. I bogovi su beali od Tifona kad je bio slobodan. Ne, ne dali bogovi da ga ikad vidite, a kamoli da se borite s njim. Meutim, u poslednje vreme oseam neke uljeze u svojoj planini. Neko ili neto koristi moje kovanice. Kad odem tamo, nema nikog, ali lepo vidim da se koriste. Osete da dolazim i izgube se. aljem svoje robote da ispitaju stvar, ali ne vraaju se. Neto... prastaro je tamo. Zlo. elim da znam ko se drznuo da zae na moju teritoriju i da li namerava da oslobodi Tifona." Hoete da mi otkrijemo ko je to", rekao sam. ,,E, to", odvratio je Hefest. Idite tamo. Vas moda nee osetiti da dolazite. Vi niste bogovi." Milo mi je da ste primetili", promrmljao sam. Idite i saznajte ta god moete", nastavio je Hefest. ,,Izvestite me, a ja u vam rei ono to vam je potrebno da znate o Dedalu." ,,U redu", rekla je Anabet. Kako da stignemo tamo?" Hefest pljesnu rukama i pauk se doljulja s tavanice. Anabet se trgla kad se prizemljio pored njenih nogu. Moje delo e vam pokazati put", rekao je Hefest. Nije daleko kad se ide kroz Lavirint. I pokuajte da preivite, hoete li? Ljudi su mnogo krhkiji od robota."

135

avada kedavra
Ilo je dobro, sve dok nismo naleteli na korenje drvea. Pauk je jurcao, a mi smo ga nekako sustizali, ali onda smo spazili boni tunel, iskopan u zemlji, obrastao debelim korenjem. Grover je stao u mestu. ta je to?" rekao sam. Nije se pomerao. Otvorenih usta, buljio je u mraan tunel. Kovrdava kosa mrekala mu se na promaji. Polazite!" rekla je Anabet. Moramo dalje." Ovo je put", sa strahopotovanjem je promrmljao Grover. To je to!" Kakav put?" upitao sam. Misli... do Pana?" Grover pogleda Tajsona. Zar ne osea miris?" Zemlja", odvratio je Tajson. I biljke." Da! Ovo je put. Siguran sam da jeste!" Pauk se sve vie udaljavao niz kameni hodnik. Jo nekoliko sekundi i izgubili bismo ga iz vida. Vratiemo se", obeala je Anabet. Kad budemo ili kod Hefesta." Tunel e dotad nestati", rekao je Grover. Ja moram krenuti njime. Ovakav prolaz nee ostati otvoren!" Ali ne moemo", rekla je Anabet. Kovanice!" Grover je tuno pogleda. Moram, Anabet. Kako ne razume?" Izgledala je oajno, kao da nita ne shvata. Pauk nam se gotovo izgubio iz vida. Meutim, prisetio sam se svog sinonjeg razgovora s Groverom i znao sam ta moramo da uradimo. Podeliemo se", rekao sam. Ne!" rekla je Anabet. To je previe opasno. Kako da se opet naemo? A Grover ne moe ii sam." Tajson stavi ruku na Groverovo rame. Ja - ja u da idem s njim." Nisam verovao svojim uima. Tajsone, siguran si?" Krupajlija klimnu glavom. Jariu treba pomo. Ima da naemo tog njegovog boga. Ja nisam ko Hefest. Ja verujem prijateljima." Grover duboko uzdahnu. Persi, nai emo se opet. Jo uvek nas povezuje empatijska veza. Jednostavno... moram." Nisam mu zamerao. Ovo je bio njegov ivotni cilj. Ako na ovom putovanju ne pronae Pana, vee mu nee nikad dati novu priliku za to. Nadam se da si u pravu" rekao sam. Znam da jesam." Nikad ga nisam uo da je tako siguran u neto, osim, moda, u to da su enilade sa sirom bolje od onih s piletinom.

136

avada kedavra
Budi paljiv", rekao sam mu. Zatim sam pogledao Tajsona. Suspregao je jecaj i zagrlio me tako snano da sam mislio kako e mi oi iskoiti. Zatim su on i Grover krenuli niz tunel od korenja i ubrzo nestali u pomrini. Ovo ne valja", rekla je Anabet. Razilaenje nije bilo dobra ideja." Videemo ih opet", rekao sam, trudei se da zvuim samouvereno. ,,A sad polazi. Pobee nam pauk!" Nije prolo dugo, a u tunelu je postalo vrlo vrue. Kameni zidovi su treperili od vreline. inilo nam se kao da prolazimo kroz vruu rernu. Tunel se sputao nanie i uo sam glasnu tutnjavu, kao da tee reka metala. Pauk je i dalje trikao napred, a Anabet ga je u stopu pratila. Hej, ekaj malo", doviknuo sam joj. Osvrnula se prema meni. Da?" Ma, neto to je Hefest maloas rekao... o Atini." Zavetovala se da se nee nikad udavati", odvratila je Anabet. Isto kao Artemida i Hestija. Ona je jedna od devianskih boginja." Trepnuo sam. Jo nikad nisam uo taj podatak o Atini. Ali, kako onda..." Kako to da ima decu polubogove?" Potvrdno sam klimnuo. Verovatno sam se i zajapurio, ali svakako je bilo strano vrue, tako da Anabet nije nita primetila. Persi, zna li kako je roena Atina?" Izala je iz Zevsove glave u punom borbenom oklopu ili tako neto." Tano. Nije roena na uobiajen nain. Ona se doslovno rodila iz misli. Isto je i s njenom decom. Kad se Atina zaljubi u smrtnika, to je isto intelektualno, isto onako kao to je volela Odiseja u starim priama. Spoj umova. Ona bi ti rekla da je to najistija vrsta ljubavi." Znai, tvoj ale i Atina... ti nisi..." Ja sam dete uma" rekla je Anabet. Doslovno. Atinina deca raaju se iz boanskih misli svoje majke i smrtnike genijalnosti svog oca. Mi smo, kao, dar, blagoslov koji Atina poklanja mukarcima koje zavoli." Ali..." Persi, pauk se udaljava. Je l' stvarno hoe da ti sad potanko objanjavam pojedinosti o svom roenju?" Ovaj... ne. U redu je."

137

avada kedavra
Napravila je grimasu. Tako sam i mislila." Potom je otrala napred. Sledio sam je, ali nisam bio siguran da u ikad vie gledati Anabet na isti nain. Zakljuio sam da je bolje da neke stvari ostanu obavijene misterijom. Tutnjava je postala glasnija. Posle otprilike petsto metara, izbili smo u peinu veliine nacionalnog stadiona. Na vodi, pauk, stao je i zgrio se u lopticu. To je znailo da smo stigli u Hefestove kovanice. Nije bilo poda, ve samo kljuala lava. Stajali smo na kamenom grebenu koji je okruivao peinu. Preko nje se pruala mrea metalnih mostova. Na sredini se nalazila ogromna platforma s razliitim mainama, kotlovima, topioniarskim peima i najveim nakovnjem koji sam ikad video - bio je to gvozdeni blok veliine kue. Neka stvorenja su se motala po platformi - vie udnih, tamnih oblija, ali bila su predaleko da bih razabrao detalje. Nikad neemo uspeti da im se prikrademo", rekao sam. Anabet je uzela metalnog pauka i strpala ga u dep. Ja hou. ekaj me ovde." Nemoj!" rekao sam, ali pre no to sam mogao i da ponem raspravu, stavila je na glavu svoju jenkijevsku kapu i postala nevidljiva. Nisam se usuivao da poem za njom, ali nije mi se sviala pomisao da se sama prikrada kovanici. Ako one stvari tamo mogu da osete dolazak boga, hoe li Anabet biti bezbedna? Osvrnuo sam se prema tunelima Lavirinta. Tajson i Grover su mi ve nedostajali. Naposletku sam zakljuio da ne mogu da sedim i ne radim nita. Odunjao sam se du spoljnog ruba jezera lave, nadajui se da u nai neki bolji ugao za posmatranje onoga to se deava u sredini. Vruina je bila uasna. Na Gerionovom rancu je, u poreenju s ovim, vladala alpska klima. Oas posla sam bio potpuno mokar od znoja. Oi su me pekle od dima. Napredovao sam dalje, nastojei da se drim to dalje od ivice, sve dok mi put nisu zapreila kolica s metalnim tokovima, poput onih koja se koriste u rudnicima. Podigao sam ceradu i ustanovio da su puna metalnog otpada. Taman sam hteo da se provuem pored njih, kad sam zauo glasove koji su dopirali odnekud odozgo, verovatno iz sporednog tunela. Da unesemo ono?" upitao je jedan glas. Aha", odvratio je drugi. Film samo to nije gotov." Uspaniio sam se. Nisam imao vremena za povlaenje. A nisam imao ni gde da se sakrijem, osim... u kolica. Uspentrao sam se unutra i navukao ceradu preko glave, nadajui se da me niko nije video. Stegao sam prste oko balaka Rasparaa, za sluaj da doe do borbe.

138

avada kedavra
Kolica uz trzaj krenue napred. Au", zau se grub glas. Ovo udo je teko itavu tonu." To je nebeska bronza", odvrati drugi. ta si oekivao?" Gurali su nekako. Skrenuli smo za ugao, a po zvuku tokova koji se odbijao od zidova pretpostavio sam da smo iz tunela preli u neku manju odaju. Svim srcem sam se nadao da me nee izruiti u topioniarski kotao. Krenu li da prevru kolica, znao sam da u morati brzo da pobegnem. ulo se mnotvo glasova koji nisu zvuali ljudski - bilo je to neto izmeu lavea foke i pseeg rezanja. Bio je tu i jo jedan zvuk - neto nalik zujanju starinskog kinoprojektora, praeno metalnim glasom naratora. Samo ostavite to tu pozadi" naredio je novi glas s druge strane odaje. Mladunci, molim vas. Usredsredimo se na film. Kasnije e biti vremena za pitanja." Glasovi se utiae, tako da sam mogao da ujem film. U toku sazrevanja mladog morskog demona, govorio je narator, dolazi do promena u telu udovita. Moda ete primetiti da vam onjaci postaju dui i mogue je da e vas iznenada spopasti elja da prodirete ljudska bia. Te promene su savreno normalne i deavaju se svim mladim udovitima. Odaju je ispunilo ushieno reanje. Nastavnik - pretpostavio sam da to mora biti nastavnik - prekorio je mladunad i rekao im da se utiaju, a film se nastavio. Vei deo nisam razumeo, no nisam se usuivao ni da pogledam. Potom je bilo prie o naglom izrastanju, problemima s aknama izazvanim radom u kovanicama i pravilnoj higijeni peraja, da bi ubrzo sve bilo gotovo. Dakle, mladunci", rekao je nastavnik. Kako se pravilno naziva naa vrsta?" Morski demoni!" zalaja jedno od njih. Ne. Jo neko?" Telekini!" zareza drugo udovite. Odlino", ree nastavnik. ,,A zato smo ovde?" Osveta!" uzviknu nekoliko njih. Da, da, ali zbog ega?" Zevs je zao!" odvratilo je jedno udovite. Zatoio nas je u Tartar samo zato to smo upotrebljavali magiju!" Istina", rekao je nastavnik. ,,I to nakon to smo napravili neka od najboljih boanskih oruja. Posejdonov trozubac, na primer. I, razume se - najbolje oruje Titana! A Zevs nas je ipak odbacio i oslonio se na one trapave Kiklope.

139

avada kedavra
Zato mi sad preuzimamo kovanice od uzurpatora Hefesta. Uskoro emo preuzeti kontrolu i nad podmorskim topionicama, domu naih predaka!" Stegao sam svoju hemijsku-ma. Oni reei stvorovi su napravili Posejdonov trozubac? O emu oni to? Nisam nikad uo ni za kakve Telekine. Dakle, mladunci" nastavio je nastavnik, kome mi sluimo?" Kronu!" uzviknue oni. A kad porastete i postanete veliki telekini, hoete li praviti oruje za njegovu vojsku?! Hoemo!" Odlino. Dakle, doneli smo ovde malo metalnog otpada za praktinu nastavu. Da vidimo koliko ste genijalni." Usledila je opta pometnja, a ushieni glasovi prilazili su sve blie kolicima. Bio sam spreman da isuem Raspara. Neko je svukao ceradu. Skoio sam uvis, moj bronzani ma oiveo mi je u rukama i naao sam se pred gomilom... pasa. U svakom sluaju, njuke su im bile psee, s crnim nosevima, smeim oima i iljatim uima. Imali su glatka crna tela poput morskih sisara, sa zdepastim nogama koje su zavravale nekom kombinacijom izmeu peraja i stopala, i ruke nalik ljudskima, ali s otrim kandama. Kad biste pomeali nekog musavog klinca, dobermana i morskog lava, dobili biste otprilike ono u ta sam ja tog trenutka gledao. Polubog!" zareza jedan. Pojesti ga!" uzviknu drugi. Meutim, to je najdalje to su stigli pre no to sam opisao irok krug Rasparaem i pretvorio u prah ceo prednji red udovita. Nazad!" viknuo sam na ostale, nastojei da zvuim zastraujue. Iza njih je stajao njihov nastavnik - metar i osamdeset visok telekin, s dobermanskim onjacima iskeenim u mom pravcu. Dao sam sve od sebe da ga nateram da prvi skrene pogled. Nova lekcija, deice", objavio sam. Veina udovita se pretvara u prah kad ih zasee ma od nebeske bronze. Ta promena je savreno normalna i desie vam se odmah ne budete li ODSTUPILI !" Na moje iznenaenje, upalilo je. udovita su odstupila, ali bilo ih je barem dvadeset. Moj faktor straha nije mogao ba dugo da potraje. Iskoio sam iz kolica, viknuo AS JE ZAVREN !" i jurnuo prema izlazu.

140

avada kedavra
udovita su pojurila za mnom, lajui i reei. Nadao sam se da s onim zdepastim, kratkim nogama i perajama nisu neki spretni trkai, ali ipak su se gegali prilino brzo. Hvala bogovima da je tunel koji je vodio iz glavne peine imao vrata. Zalupio sam ih za sobom i okrenuo toak kako bi ih zakljuao, ali sumnjao sam da e ih to naroito dugo zadrati. Nisam znao ta da radim. Anabet je bila tu negde, nevidljiva. Naa ansa za suptilnu izviaku misiju je propala. Trkom sam se uputio prema platformi na sredini jezera lave. Anabet!" uzviknuo sam. Pssst!" Nevidljiva ruka pokrila mi je usta i oborila me iza velikog bronzanog kotla. Hoe da izginemo?" Napipao sam Anabetinu glavu i skinuo joj jenkijevsku kapu. Treperei, postala je vidljiva, prekornog lica pokrivenog pepelom i prljavtinom. Persi, koji je tvoj problem?" Imaemo drutvo!" Na brzinu sam joj ispriao o koli za udovita. Razrogaila je oi. Eto ko su oni", rekla je naposletku. Telekini. Trebalo je da znam. I prave... pogledaj, uostalom." Izvirili smo iza kotla. Na sredini platforme nalazila su se etiri morska demona, ali ovi su bili potpuno odrasli i visoki skoro dva i po metra. Odsjaj vatre poigravao im je na crnoj koi dok su radili. Varnice su vrcale na sve strane dok su na smenu ekiali dugaak komad usijanog metala. Seivo je skoro gotovo" ree jedan. Potrebno je jo jedno hlaenje u krvi da bi se metali stopili." Jakako." ree drugi. Bie jo otrije nego pre." ta je ono? proaputao sam. Anabet odmahnu glavom. Stalno priaju o stapanju metala. Pitam se..." Pominjali su neto o najboljem oruju Titana", rekao sam. ,,I rekli su... rekli su da su oni napravili trozubac mog oca." Telekini su izdali bogove", rekla je Anabet. Primenjivali su crnu magiju. Ne znam o emu se tano radilo, ali Zevs ih je prognao u Tartar." Zajedno s Kronom." Klimnula je glavom. Moramo da se izvuemo..."

141

avada kedavra
Nije ni zavrila reenicu, a vrata uionice su se naglo otvorila i kroz njih pokuljae mladi telekini. Spoticali su se jedni preko drugih, pokuavajui da provale kojim pravcem da juriaju. Vrati kapu na glavu", rekao sam. ,,I bei odavde! Molim?" ciknu Anabet. Ne! Neu te ostaviti." Imam plan. Odvui u im panju. Ti probaj da upotrebi metalnog pauka moda e te odvesti nazad do Hefesta. Mora mu rei ta se ovde dogaa." Ali poginue!" Biu dobro. Uz to, nemamo izbora." Anabet me je pogledala tako besno da sam pomislio kako e me udariti. A onda je uradila neto to me je jo vie iznenadilo. Poljubila me je. uvaj se, Algoglavi." Stavila je svoju kapu na glavu i nestala. Po svoj prilici bih ostatak dana proveo sedei tamo, buljei u lavu i pokuavajui da se setim kako se zovem, ali morski demoni su me vratili u stvarnost. Tamo!" dreknuo je jedan. Celo odeljenje telekina stutilo se preko mosta prema meni. Potrao sam prema sredini platforme, iznenadivi etvoricu odraslih demona u toj meri da su ispustili usijano seivo. Bilo je dugako malo manje od dva metra i zakrivljeno kao polumesec. Video sam mnogo zastraujuih stvari, ali ovaj nedovren predmet, ta god da je bio, uterao mi je strah u kosti. Odrasli demoni su brzo prevazili prvobitno iznenaenje. S platforme su vodila etiri izlaza i, pre no to sam mogao da otrim u bilo kom pravcu, njih etvorica su ih sve blokirala. Najvii je zareao: Koga to imamo ovde? Posejdonovog sina? Da", promumlao je drugi. Njuim more u njegovoj krvi." Podigao sam Raspara. Srce mi je bubnjalo. Oborie jednog od nas, poluboe", rekao je trei demon, ali ostali e te rastrgati na parie. Tvoj otac nas je izdao. Uzeo je na poklon, a nije rekao nita kad su nas bacali u onu jametinu. Postaraemo se da on bude iseckan na parie. On i svi ostali na Olimpu." Poeleo sam da imam plan. Poeleo sam da nisam slagao Anabet. Hteo sam da se bezbedno izvue odavde i nadao sam se da je imala dovoljno pameti da to i uradi. Meutim, sad mi je svitalo da bi ovo moglo biti mesto moje smrti. Toliko o mom proroanstvu. U srcu vulkana e me pregaziti opor psoglavih ljudi s telom morskog lava. Sad su se ve i mladi telekini dogegali na

142

avada kedavra
platformu, reei ekajui da vide kako e se njihovi odrasli roaci obraunati sa mnom. Osetio sam kako me neto pee na butini. Ledena pitaljka u mom depu postajala je sve hladnija. Ako mi je ikad trebala pomo, to je bilo sad. Meutim, premiljao sam se. Nisam verovao Kvintovom poklonu. Pre no to sam uspeo da se odluim, najvii telekin ree: Da vidimo koliko je snaan. Da vidimo koliko mu je potrebno da izgori!" Zahvatio je rukom malo lave iz oblinjeg kotla. Prsti su mu se pri tom zapalili, ali kao da mu to nije ni najmanje smetalo. Svi odrasli telekini uinili su isto. Onaj prvi hitnu na mene grumen rastopljene stene i zapali mi pantalone. Jo dva grumena razlie mi se po grudima. Prestravljen, ispustio sam ma i poeo da mlatim rukama po odei. Vatra me je gutala. udno, u prvi mah je bila samo topla, ali je iz asa u as postajala sve vrelija. Priroda tvog oca te titi", ree jedan telekin. Teko te je zapaliti. Ali ne i nemogue, boansko mladune. Ne i nemogue." Bacili su na mene jo lave i seam se da sam kriknuo. Celo telo mi je gorelo. U ivotu nisam osetio strasniji bol. Goreo sam. Sruio sam se na metalni pod i zauo kako mladi morski demoni oduevljeno arlauu. Zatim sam se setio rei rene najade na rancu: Voda je u meni. Trebalo mi je more. Oseao sam trzaje u utrobi, ali oko mene nije bilo niega to bi mi pomoglo. Ni slavine, ni reke. Ovog puta, ak ni okamenjene koljke. Pored toga, kad sam poslednji put upotrebio svoju mo tamo u konjunicama, umalo mi se nije otela kontroli. Nisam imao izbora. Pozvao sam more. Posegao sam u sebe i setio se talasa i struja, beskrajne moi okeana. I sve sam to oslobodio jednim strahovitim krikom. Ne umem da opiem ono to se potom dogodilo. Eksplozija, plimni talas i kovitlac vetra su me istovremeno dohvatili i bacili dole u lavu. Sudar vatre i vode, pregrejana para, i snana eksplozija odbacili su me iz srca vulkana pravo navie, gurajui me milionima kilograma potiska. Poslednje ega se seam pre gubitka svesti jeste da sam leteo, toliko visoko da mi Zevs nee nikad oprostiti, a onda poeo da padam, dok su iz mene izbijali dim, vatra i voda. Bio sam kometa koja je hitala ka zemlji.

143

avada kedavra

12.
ODLAZIM NA LETOVANJE BEZ KRAJA
Probudio sam se s oseanjem da jo uvek gorim. Koa me je pekla. Grlo mi je bilo suvo kao pesak. Iznad sebe sam video plavo nebo i kronje drvea. uo sam ubor fontane i osetio miris kleke, kedra i mnogih drugih opojnih biljaka. uo sam i talase koji su blago udarali o stenovitu obalu. Pitao sam se da li sam mrtav, ali znao sam da nisam. Bio sam u Zemlji mrtvih, a tamo nije bilo plavog neba. Pokuao sam da sednem. inilo mi se da e mi se miii istopiti. Miruj", rekao je devojaki glas. Preslab si da bi ustao." Stavila mi je hladnu krpu na elo. Nada mnom je lebdela bronzana kaika, a tenost iz nje kapala mi je u usta. Pie mi je ublaavalo bol u grlu, ostavljajui mi topao, okoladni ukus u ustima. Nektar bogova. Zatim se pojavilo devojino lice. Imala je bademaste oi i kosu boje karamela, upletenu u pletenicu koja joj je visila preko jednog ramena. Bilo joj je... petnaest godina? esnaest? Teko je rei. Imala je jedno od onih lica koja deluju bezvremeno. Poela je da peva i mog bola je nestalo. Izvodila je magiju. Oseao sam kako mi njena muzika prodire u kou, leei moje opekotine i uklanjajui ih. Ko?" zakrkljah. Pssst, hrabro mome", ree ona. Odmaraj se i ozdravi. Ovde te nikakvo zlo nee snai. Ja sam Kalipso." Kad sam se sledei put probudio, nalazio sam se u peini, ali to se peina tie, bivao sam i u gorima. Na tavanici su svetlucali razliiti kristali - beli, purpurni i zeleni, kao da sam u jednom od onih zaseenih kamenova ispunjenih kristalima koje ponekad moete da vidite u prodavnicama suvenira. Leao sam u udobnom krevetu s perjanim jastucima i pamunom posteljinom. Bele svilene zavese pregraivale su peinu na vie odaja. Pored jednog zida su stajali razboj i harfa. Pored drugog su se nalazile police s uredno poslaganim teglama konzervisanog voa. S tavanice su visile suene lekovite biljke: rumarin, timijan i mnoge druge. Moja majka bi im svima znala imena.
144

avada kedavra
U zidu peine je bilo ognjite i neto se krkalo u loncu iznad vatre. Mirisalo je odlino, kao govei gula. Seo sam, pokuavajui da ne obraam panju na pulsirajui bol u glavi. Pogledao sam ruke, siguran da e biti u oiljcima, ali su mi na prvi pogled izgledale sasvim fino. Malo ruiastije nego inae, ali uopte nisu bile tako loe. Na sebi sam imao belu pamunu majicu i pamune pantalone, koje su se u struku vezivale pantljikom, ali ta odea nije bila moja. Stopala su mi bila bosa. U trenutku panike, upitao sam se ta je s Rasparaem, ali onda sam opipao dep i shvatio da je hemijska tu, na mestu gde se uvek pojavljivala. Ne samo to, ve mi je i pitaljka od stigijskog leda ponovo bila u depu. Ne znam kako, ali pratila me je. A to me uopte nije ohrabrilo. Dobro sam se pomuio, no uspeo sam da ustanem. Kameni pod pod mojim nogama je bio leden. Okrenuo sam se i shvatio da zurim u uglaano bronzano ogledalo. Sveti Posejdone", promrmljao sam. Izgledao sam kao da sam izgubio deset kila koje nikako sebi nisam mogao da priutim da izgubim. Kosa mi je liila na svraje gnezdo. Bila je osmuena na vrhovima, ba kao Hefestova brada. Da sam video takvo lice na nekom ko prosi na raskru na autoputu, pozakljuavao bih sva vrata na kolima. Okrenuo sam se od ogledala. Ulaz u peinu nalazio se s moje leve strane. Krenuo sam prema dnevnom svetlu. Peina je izlazila na zelenu livadu. S leve strane je bio umarak kedrovog drvea, a s desne ogromna cvetna bata. etiri fontane su uborile na livadi, a voda u njima je prskala iz frula kamenih satira. Pravo napred, travnata poljana se sputala ka stenovitoj plai. Talasi jezera su udarali o kamenje. Znao sam da je re o jezeru, jer... eto, prosto sam znao. Slatka voda. Ne slana. Sunce je svetlucalo na vodi, a nebo je bilo vedro i plavo. Mesto je liilo na raj, to me je smesta uinilo nervoznim. Nakon par godina petljanja s mitolokim stvarima, shvatite da su rajski lepa mesta obino ona na kojima najlake nastradate. Devojka s pletenicom boje karamela, ona koja je rekla da se zove Kalipso, stajala je na plai razgovarajui s nekim. Odsjaj sunca koji se odbijao od povrine vode nije mi dozvoljavao da vidim ko je to, ali izgledalo je kao da se svaaju. Pokuao sam da se prisetim onoga to sam iz mitova znao o Kalipso. uo sam ve to ime, ali... nisam mogao da se setim. Da li je bila neko udovite? Da li je namamljivala heroje u zamku i ubijala ih? Ali ako je bila zla, kako to da je jo uvek iva?

145

avada kedavra
Krenuo sam prema njoj, polako, jer su mi noge jo uvek bile ukoene. Kad se trava pod mojim nogama pretvorila u ljunak, spustio sam pogled da bih lake odrao ravnoteu, a kad sam ga ponovo podigao, devojka je bila sama. Na sebi je imala belu grku tuniku bez rukava, s okruglim izrezom obrubljenim zlatom. Otrla je oi, kao da je upravo plakala. Vidi ti", rekla je, na silu se osmehnuvi. Spavalica se konano probudila." ,,S kim si ono priala?" Zvuao sam kao aba koja je neko vreme presedela u mikrotalasnoj penici. ,,Oh... s glasnikom", odvratila je. Kako se osea?" Koliko sam dugo bio bez svesti?" Vreme", zamiljeno je rekla Kalipso. Vreme je ovde oduvek bilo problem. Stvarno ne znam, Persi." Zna moje ime?" Pria u snu." Pocrveneo sam. Aha. To su mi... ovaj, ve su mi to rekli." Da. Ko je Anabet?" ,,Oh, pa... prijateljica. Bili smo zajedno kad - ekaj, kako sam dospeo ovamo? Gde sam?" Kalipso podignu ruku i proe prstima kroz moju zamrenu kosu. Nervozno sam ustuknuo. Izvini", ree ona. Prosto sam navikla da se staram o tebi. to se tie toga kako si dospeo ovamo - pao si s neba. Na vodu, eno tamo." Ona pokaza prema drugom kraju plae. Ne znam kako si preiveo. Valjda ti je voda ublaila pad. A to se tie toga gde se nalazi - ovo je Ogigija." Je l' to negde blizu vulkana Sveta Helena?" upitao sam, budui da mi je geografija oduvekbila slaba taka. Kalipso se nasmeja. Bee to tih, suzdran smeh, kao da je smatrala da sam stvarno smean ali nije elela da mi bude neprijatno. Bila je ljupka kad se smejala. Ogigija nije blizu niega, hrabro mome", ree ona. Ona je fantomsko ostrvo. Postoji samo za sebe, svugde i nigde. Ovde moe da ozdravi na sigurnom. Ne boj se." Ali moji prijatelji..." Anabet", ree ona. ,,I Grover i Tajson." Da!" rekao sam. Moram da im se javim. U opasnosti su."

146

avada kedavra
Dotakla mi je lice i ovog puta nisam ustuknuo. Prvo se odmori. Svojim prijateljima nisi od koristi sve dok ne ozdravi." im je to rekla, shvatio sam koliko sam umoran. Ti nisi... nisi nekakva zla arobnica, zar ne?" Stidljivo se osmehnula. Otkud ti takva pomisao?" Dakle, jednom prilikom sam upoznao Kirku, koja je takoe imala veoma lepo ostrvo. S tim to je volela da pretvara mukarce u morske prasie." Kalipso se ponovo nasmejala. Obeavam ti da te neu pretvoriti u morsko prase." Ni u bilo ta drugo?" Ja nisam zla arobnica", ree Kalipso. ,,I nisam ti neprijatelj, hrabro mome. A sad se odmori malo. Oi ti se ve sklapaju." Bila je u pravu. Kolena mi klecnue i sruio bih se na ljunak, pravo na nos, da me Kalipso nije pridrala. Kosa joj je mirisala na cimet. Bila je vrlo jaka, ili sam moda prosto ja bio vrlo slab i mrav. Odvela me je nazad, do divana s jastucima pored fontane, i pomogla mi da legnem Kad sam se sledei put probudio, bila je no, ali nisam bio siguran da li onog istog dana ili mnogo dana kasnije. Leao sam u krevetu u peini, ali sam ustao, umotao se u ogrta i izaao napolje. Zvezde su blistale - hiljade zvezda, onako kako mogu da se vide samo negde daleko od grada. Razaznavao sam sva ona sazvea kojima me je nauila Anabet: Jarac, Pegaz, Strelac. Tamo blizu junog horizonta nalazilo se novo sazvee: Lovkinja, u znak potovanja naoj drugarici koja je poginula prole zime. Persi, ta vidi?" Ponovo sam pogledao oko sebe. Koliko god da su zvezde bile lepe, Kalipso je bila dvaput sjajnija. Hou rei, video sam boginju ljubavi glavom, Afroditu, i ne bih nikad ovo rekao naglas, jer bi me raznela u prah i pepeo, ali ako mene pitate, Kalipso je bila mnogo lepa od nje, zato to je delovala tako prirodno, kao da se ne trudi da bude lepa i da joj nije ak ni stalo do toga. Prosto je bila takva. S onom svojom pletenicom i belom haljinom, kao da je blistala na meseini. U rukama je drala nekakvu biljicu, iji su cvetovi bili srebrnasti i neni. Samo sam gledao u... Zatekao sam sebe kako zurim u njeno lice. Ovaj... zaboravio sam." Tiho se nasmejala. Dobro, kad si ve ustao, moe mi pomoi da posadim ovo."

147

avada kedavra
Dodala mi je biljku, na ijem su donjem delu visili koren i grumenje zemlje. Cvee je tinjalo unutranjim sjajem dok sam ga drao. Kalipso je uzela svoju batensku lopaticu i povela me do ruba bate, gde je poela da kopa. To je mesearka", objasnila je Kalipso. Moe se zasaditi samo nou." Posmatrao sam kako srebrnasta svetlost treperi oko latica. emu ona slui? emu slui?" Kalipso je naas razmislila. Ne slui niemu, pretpostavljam. ivi, daje svetlost, lepa je. Mora li sluiti bilo emu?" Pretpostavljam da ne mora", odvratio sam. Uzela je biljku i ruke su nam se srele. Prsti joj behu topli. Posadila je mesearku i povukla se korak unazad, posmatrajui svoje delo. Oboavam svoju batu." Strava je", sloio sam se. Mislim, stvarno nisam neto batenski tip, ali Kalipso je imala gajeve obrasle ruama u est razliitih boja, ardaklije od orlovih noktiju, redove vinove loze oteale od crvenog i crnog groa koje bi i samog Dionizija nateralo da sedne i moli kao kue. Moja mama", rekao sam, oduvek ezne da ima batu." Pa zato je ne zasadi?" Zato to ivimo na Menhetnu. U stanu." Menhetn? Stan?" Zurio sam u nju. Ti ne zna o emu govorim, zar ne?" Bojim se da ne znam. Nisam naputala Ogigiju ve... veoma dugo." Pa eto, Menhetn ti je jedan veliki grad, nema mnogo mesta za dranje bate." Kalipso se namrti. Ba tuno. Hermes me povremeno poseuje. Kae mi da se spoljni svet mnogo promenio. Ali nisam pomiljala da se promenio u toj meri da ne moete imati bate." Zato nisi nikad otila s ovog ostrva?" Spustila je pogled. To je moja kazna." Zato? ta si uradila?" Ja? Nita. Ali bojim se da je moj otac uradio dosta toga. On se zove Atlas." Ovo ime mi je nateralo marce niz kimu. Zimus sam upoznao Titana Atlasa i to sigurno nisu bili prijatni trenuci. Pokuao je da ubije otprilike sve do kojih mi je stalo.

148

avada kedavra
Ipak" s oklevanjem sam rekao, nije pravedno kad te kazne zbog neega to je uradio tvoj otac. Poznavao sam drugu Atlasovu kerku. Zvala se Zoja. Bila je jedna od najhrabrijih osoba koje sam ikad sreo." Kalipso me je dugo posmatrala. Oi joj behu tune. ta je bilo?" upitao sam. Jesi li - jesi li ozdravio, hrabri moj? Misli li da e uskoro biti spreman za odlazak?" Molim?" upitao sam. Ne znam." Pomerio sam noge. Jo uvek su bile ukoene. I ve sam oseao vrtoglavicu usled dugotrajnog stajanja. eli da odem?" Ja... Glas ju je izdao. Videemo se ujutru. Lepo spavaj." Otrala je prema plai. Bio sam previe zbunjen da bih radio bilo ta drugo do gledao za njom sve dok nije nestala u pomrini. Ne znam tano koliko je vremena prolo. Kao to je Kalipso rekla, na ostrvu je bilo teko pratiti prolazak vremena. Znao sam da bi trebalo da poem. U najmanju ruku, moji prijatelji su sigurno brinuli. A u najgorem sluaju, moda su se nalazili u ozbiljnoj opasnosti. Nisam znao ak ni da li se Anabet izvukla iz vulkana. Nekoliko puta sam pokuao da upotrebim svoju empatijsku vezu s Groverom, ali nisam uspeo da uspostavim vezu. Mrzeo sam to ne znam da li su dobro. S druge strane, bio sam zaista slab. Nisam mogao da izdrim na nogama due od nekoliko asova. ta god da sam uradio onomad na Svetoj Heleni, iscrpelo me je kao nita drugo to sam doiveo. Nisam se oseao kao zatvorenik ili tome slino. Seao sam se kazina i hotela Lotos" u Las Vegasu, gde su me namamili u fenomenalan svet igrica i malo je nedostajalo da zaboravim sve do ega mi je bilo stalo. Meutim, ostrvo Ogigija nije bilo ni nalik tome. Stalno sam mislio na Anabet, Grovera i Tajsona. Tano sam znao zato moram da odem. Prosto... nisam mogao. Zatim, tu je bila i Kalipso. Nikad nije mnogo priala o sebi, ali ba zato sam eleo da saznam vie. Sedeo bih na livadi, pijuckao nektar i pokuavao da se koncentriem na cvee, oblake ili odraze na jezeru, ali u stvari sam buljio u Kalipso dok je radila, u kosu koju je uplitala onako preko ramena i pramen koji joj je padao na lice kad god bi klekla da kopa u bati. Ponekad bi pruila dlan i ptice bi doletele iz ume i sletale joj na ruku - loriji, papagaji i grlice. Ona bi im nazvala dobro jutro, pitala ih kako stoje stvari u gnezdu, a one bi neko vreme cvrkutale i

149

avada kedavra
potom veselo odletele. Njene oi su tada blistale. Pogledala bi me i osmehnuli bismo se jedno drugom, ali gotovo smesta bi joj se onaj tuan izraz ponovo vratio i okrenula bi glavu. Nije mi bilo jasno ta je to mui. Jedne veeri smo veerali zajedno na plai. Nevidljive sluge su postavile sto, serviravi govei gula i jabukovau, to moda ne zvui naroito uzbudljivo, ali samo zato to ih niste probali. Nisam ni primeivao nevidljive sluge kad sam tek stigao na ostrvo, ali posle nekog vremena sam postao svestan da se kreveti nametaju sami od sebe, isto kao to su nevidljive ruke kuvale jela i prale i slagale odeu. U svakom sluaju, Kalipso i ja smo sedeli i veerali, a ona je izgledala prelepo pri svetlosti sveca. Priao sam joj o Njujorku i Kampu polutana, a onda sam poeo da joj priam o tome kako je Grover jednom prilikom pojeo jabuku kojom smo igrali fudbal. Smejala se, pokazujui svoj prekrasni osmeh, i oi su nam se srele. Oborila je pogled. Opet to radi", rekao sam. ta to?" Stalno se povlai, kao da se trudi da ne uiva." Uporno je gledala u svoju au jabukovae. Rekla sam ti, Persi, ja sam kanjena. Prokleta, moglo bi se rei." Kako to? Reci mi. elim da ti pomognem." Ne govori to. Molim te, ne govori to." Reci mi u emu se sastoji tvoja kazna." Pokrila je ubrusom svoj napola pojeden gula, a nevidljivi sluga je smesta sklonio tanjir. Persi, ovo ostrvo, Ogigija, jeste moj dom, moje rodno mesto. Ali ujedno je i moj zatvor. Ja sam u... kunom pritvoru, mislim da vi to tako zovete. Neu nikad posetiti taj tvoj Menhetn. Niti bilo koje drugo mesto. Ovde sam potpuno sama." Zato to je Atlas tvoj otac." Potvrdno je klimnula. Bogovi ne veruju svojim neprijateljima. I to s pravom. Ne bi trebalo da se alim. Neki zatvori nisu ni izbliza ovako lepi kao moj." Ali to nije fer", rekao sam. Ako si u rodu s njim, to ne znai da ga podrava. Njegova druga kerka koju sam poznavao, Zoja Beladona - borila se protiv njega. Nju nisu zatvorili." Ali, Persi", tiho je rekla Kalipso, ja ga jesam podravala u prvom ratu. Otac mi je."

150

avada kedavra
ta? Ali Titani su zli!" Jesu li? Ba svi? Sve vreme?" Ona stisnu usne. Reci mi, Persi. Ne elim da se raspravljam s tobom. Ali da li ti podrava bogove zato to su dobri ili zato to su ti porodica?" Nisam odgovorio. Bila je u pravu, to se toga ticalo. Zimus, nakon to smo Anabet i ja spasli Olimp, bogovi su raspravljali da li da me ubiju ili ne. To nije bio ba znak dobrote. Ali, ipak, smatrao sam da valja da ih podravam, zato to mi je Posejdon otac. Moda nisam bila u pravu u vezi s ratom", nastavila je Kalipso. Istini za ljubav, bogovi su dobri prema meni. Poseuju me s vremena na vreme. Donose mi vesti o spoljnom svetu. Ali onda odu. A ja ne mogu." Nema prijatelja?" upitao sam. Hou rei... zar niko nije poeleo da ivi ovde s tobom? Ovo je lepo mesto." Niz obraz joj skliznu suza. Ja... obeala sam sebi da neu govoriti o tome. Ali..." Prekinula ju je tutnjava koja je doprla odnekud s jezera. Na horizontu se pojavio sjaj. Postajao je sve bletaviji, dok se naposletku nije jasno razaznavao plameni stub koji se kretao povrinom vode, idui prema nama. Ustao sam i posegao za svojim maem. ta je ono?" Kalipso uzdahnu. Posetilac." Kad je plameni stub stigao do obale, Kalipso ustade i zvanino mu se nakloni. Plamen je utihnuo, a pred nama se naao visok mukarac u sivom kombinezonu i s metalnom protezom na nozi, ija brada i kosa behu osmueni plamenom. Gospodaru Hefeste", ree Kalipso. Retke su prilike kad me poastvujete svojom posetom." Bog vatre je progunao. Kalipso. Lepa kao i uvek. Da li bi htela da nas ostavi nasamo, duice? Moram da popriam s naim mladim Persijem Deksonom." Hefest se nespretno smesti za sto i porui Pepsi. Nevidljivi sluga mu ga je doneo, ali je suvie naglo otvorio konzervu, isprskavi mu ceo kombinezon. Hefest grmnu, opsova nekoliko puta i baci limenku sa stola. Glupe sluge", promrmljao je. Dobri roboti, eto ta njoj treba. Oni nikad ne izvode besne gliste!" Hefeste", rekao sam. ta se dogaa? Da li je Anabet..."

151

avada kedavra
Ona je dobro", odvratio je. Dovitljiva devojka, nema ta. Uspela je da se vrati i sve mi ispria. Ali samo da zna, umire od brige." Niste joj rekli da sam dobro?" Nije moje da joj to kaem", rekao je Hefest. Svi misle da si mrtav. Morao sam biti siguran da se vraa pre no to ponem svima da govorim gde si." Kako to mislite?" upitao sam. Naravno da se vraam!" Hefest me je skeptino posmatrao. Iskopao je neto iz depa - metalni disk veliine ajpoda. kljocnuo je neki taster i disk se proirio u minijaturni bronzani TV. Na ekranu su bili snimci Svete Helene, iz koje se ka nebu dizala ogromna perjanica od vatre i pepela. Jo uvek nije sigurno da li e biti novih erupcija", govorio je spiker. Kao meru predostronosti, nadleni su naredili evakuaciju skoro pola miliona ljudi. U meuvremenu, pepeo pada ak i na tako udaljenim mestima kao to su jezero Taho i Vankuver, a oblast Svete Helene zatvorena je za saobraaj u radijusu od sto pedeset kilometara. Iako nije prijavljen nijedan smrtni sluaj, ima manjih povreda i zdravstvenih problema..." Hefest iskljui napravu. Izazvao si poprilino snanu eksploziju." Buljio sam u prazan bronzani ekran. Evakuisano je pola miliona ljudi? Povrede. Zdravstveni problemi. ta sam to uradio? Telekini su se razbeali", nastavio je bog. Neki su razneseni u prah. Neki su pobegli, to je sigurno. Ali ne mislim da e im u dogledno vreme pasti na pamet da koriste moje kovanice. S druge strane, nee ni meni. Eksplozija je poremetila Tifonov san. Moraemo da saekamo i da vidimo..." Nisam ga, valjda, oslobodio? Hou rei, nisam ja ba toliko moan!" Bog proguna: Nisi toliko moan, eh? Ne znam ba. Ti si sin boga zemljotresa, mome. Nisi ni svestan svoje snage." To je bilo poslednje to sam eleo da kae. Nisam kontrolisao sebe na onoj planini. Oslobodio sam toliko energije da sam umalo unitio samog sebe, isisao sopstvenu ivotnu silu. A sad sam ustanovio da sam umalo zbrisao severozapad SAD i probudio najstranije udovite koje su bogovi ikad zatvorili. Moda sam stvarno previe opasan. Moda bi moji prijatelji bili bezbedniji da sam mrtav. ta je s Groverom i Tajsonom?" upitao sam. Hefest odmahnu glavom. Bojim se da nema nikakvih vesti. Pretpostavljam da ih je Lavirint uzeo." ta da radim?"

152

avada kedavra
Hefest se trgnu. Nikad ne trai savet od matorog bogalja, mome. Ali rei u ti jednu stvar. Upoznao si moju enu?" Afroditu." Nju. Lukava je ta, mome. uvaj se ljubavi. Izokrenue ti mozak i mislie da je gore dole i da je pravo pogreno." Setio sam se svog susreta s Afroditom, prole zime u pustinji, na zadnjem seditu belog kadilaka. Rekla mi je da je posebno zanimam i da e mi oteavati stvari u ljubavi, i to samo zato to joj se dopadam. Je li ovo deo njenog plana?" upitao sam. Da li me je ona bacila ovamo?" Mogue. S njom se nikad ne zna. Ali ako odlui da ode odavde - a ne kaem da li je to ispravna ili pogrena odluka - tada ti obeavam odgovor na tvoje pitanje. Obeavam ti put do Dedala. Dakle, vidi u emu je stvar. Nema to nikakve vete s Arijadninom niti. Ne istinski. Naravno, nit funkcionie. Zato Titanova vojska i hoe da je se dokopa. Ali najbolji nain za snalaenje u hodnicima... Tezej je imao princezinu pomo. A princeza je bila obina smrtnica. Nije imala ni kapi boanske krvi u sebi. Ali bila je pametna i umela je da vidi, mome. Umela je da vidi vrlo jasno. Znai, ta hou da kaem - mislim da ti zna kako da se snae u Lavirintu." Konano mi je doprlo do mozga. Kako to nisam ranije uvideo? Hera je bila u pravu. Odgovor je sve vreme bio tu. Da", rekao sam. Da, znam." ,,U tom sluaju, morae da odlui da li e otii odavde ili nee." Ja..." Hteo sam da kaem da hou. Ali rei su mi zastale u grlu. Zatekao sam sebe kako gledam prema jezeru i pomisao o odlasku mi je odjednom pala strano teko. Ne odluuj sad", posavetovao me je Hefest. Saekaj da svane. Jutro je pametnije od veeri." A da li e nam Dedal uopte pomoi?" upitao sam. Hou rei, ako pokae Luku kako da se kree kroz Lavirint, mrtvi smo. Video sam u snu kako je... Dedal ubio svog sestria. Postao je ogoren i gnevan i..." Nije lako biti genijalan pronalaza", zatutnjao je Hefest. Uvek si sam. Uvek neshvaen. Lako postane ogoren i napravi uasne greke. Tee je imati posla s ljudima nego s mainama. A kad slomi oveka, tu nema popravke." Hefest je otresao poslednje kapi Pepsija sa svog kombinezona. Dedal je dobro poeo. Pomogao je princezi Arijadni i Tezeju zato to mu ih je bilo ao. Pokuao je da uini dobro delo. I zbog toga mu je ceo ivot krenuo naopako. Da li je to bilo pravedno?" Bog slegnu ramenima. Ne znam da li e ti Dedal
153

avada kedavra
pomoi, mome, ali ne sudi o nekom ako nisi bio u njegovoj kovanici i radio njegovim ekiem, eh?" Ja - pokuau." Hefest ustade. Zbogom, mome. Bio si dobar, unitio si telekine. Uvek u ti to pamtiti." Zvualo je vrlo konano, to zbogom. Zatim je buknuo u plameni stub i vatra je krenula povrinom vode, vraajui se u spoljni svet. Nekoliko asova sam etao plaom. Kad sam se naposletku vratio na livadu, bilo je vrlo kasno, moda etiri ili pet izjutra, ali Kalipso je jo uvek bila u svojoj bati, negujui svece pri svetlosti zvezda. Njena mesearka tinjala je srebrom, a ostale biljke su odgovarale na magiju, sijajui crveno, uto i plavo. Naredio ti je da se vrati", nagaala je Kalipso. Ne ba. Pruio mi je izbor." Njene oi se sretoe s mojima. Ja sam obeala da ti neu ponuditi." ta to?" Da ostane." Da ostanem" ponovio sam. Ono, kao... zauvek?" Na ovom ostrvu bi bio besmrtan", tiho je rekla. Ne bi nikad ostario ili umro. Mogao bi ostaviti bitke drugima, Persi Deksone. Mogao bi izbei svoje proroanstvo." Buljio sam u nju, oamuen. Tek tako?" Klimnula je glavom. Tek tako." Ali... moji prijatelji." Kalipso ustade i uze me za ruku. Njen dodir posla toplu struju kroz celo moje telo. Pitao si me za moje prokletstvo, Persi. Nisam htela da ti govorim o tome. Istina je da mi bogovi s vremena na vreme poalju drutvo. Otprilike svakih hiljadu godina, dozvole da se neki heroj nasue na mojim obalama, neko kome je potrebna moja pomo. Ja se pobrinem za njega i sprijateljim se s njim, ali to nikad nije sluajnost. Mojre se uvek postaraju da heroj koga poalju..." Glas joj je zadrhtao i morala je da zauti. Jae sam je stegao za ruku. ta? ime sam te to rastuio?" Uvek poalju nekog ko ne moe da ostane", proaputala je. Nekog ko nikad ne moe da prihvati moju ponudu za druenje osim na vrlo kratko

154

avada kedavra
vreme. Poalju mi heroja kome ne mogu da pomognem... ba kao to ne mogu da pomognem sebi da se ne zaljubim u njega." No je bila tiha, ako se izuzmu ubor fontana i udaranje talasa o obalu. Potrajalo je neko vreme dok nisam shvatio ta je rekla. Ja?" upitao sam. Kad bi mogao da vidi svoje lice." Potisnula je osmeh, mada su joj oi jo uvek bile suzne. Ti, naravno." Zato si se stalno udaljavala?" Davala sam sve od sebe. Ali ja tu nita ne mogu. Mojre su vrlo okrutne. Poslale su te meni, hrabri moj, znajui da e mi slomiti srce." Ali... ja sam samo... hou rei, ja sam samo ja." To je dovoljno", s velikom sigurnou je rekla Kalipso. Rekla sam sebi da neu govoriti o ovome. Da u te pustiti a da ti i ne ponudim. Ali ne mogu. Bie da Mojre i to znaju. Mogao bi ostati sa mnom, Persi. Bojim se da je to jedini nain na koji mi moe pomoi." Zurio sam u horizont. Nebo su osvetlile prve rumene niti zore. Mogao sam zauvek ostati ovde, nestati s lica zemlje. Mogao sam iveti ovde s Kalipso, s nevidljivim slugama koje bi se starale o svim mojim potrebama. Mogli bismo gajiti cvee u bati, priati s pticama i etati plaom pod savreno plavim nebom. Bez rata. Bez proroanstva. Bez obaveze da biram stranu. Ne mogu", rekao sam joj. Tuno je oborila pogled. Ne bih te nikad niim povredio", rekao sam, ali potreban sam svojim prijateljima. Sada znam kako da im pomognem. Moram da se vratim." Ubrala je cvet iz bate - granicu srebrne mesearke. Njenog sjaja je nestalo kad se pojavilo sunce. Jutro je pametnije od veeri, rekao je Hefest. Kalipso zadenu cvet u dep na mojoj majici. Potom se propnu na vrhove prstiju i poljubi me u elo, kao da me blagosilja. Doi, onda, na obalu, heroju moj. Odande e krenuti na put." Splav je bio kvadratnog oblika, s tri metra dugim stranicama, napravljen od povezanih balvana, s motkom umesto jarbola i jednostavnim belim lanenim jedrom. Nije mi delovao kao naroito pouzdano plovilo. Odnee te gde god poeli", obeala je Kalipso. Potpuno je bezbedan." Uzeo sam je za ruku, ali ona je pusti da joj isklizne iz moje. Moda mogu da te posetim", rekao sam.

155

avada kedavra
Odmahnula je glavom. Niko ne dolazi dva puta na Ogigiju. Kad ode, vie te nikada neu videti." Ali..." Idi, molim te." Glas joj se slomio. Mojre su okrutne, Persi. Samo me nemoj zaboraviti." Zatim joj se na lice vratio jedva primetan nagovetaj osmeha. Zasadi na Menhetnu jednu batu za mene, hoe li?" Obeavam." Zakoraio sam na splav, koji je istog asa poeo da se udaljava od obale. Isplovljavajui na jezero, shvatio sam da su Mojre zaista okrutne. Poslale su Kalipso nekog koga nije mogla da ne zavoli. Ali delovalo je u oba smera. Celog ivota u misliti na nju. I zauvek u se pitati TA JE MOGLO BITI. Za samo nekoliko minuta, ostrvo Ogigija se izgubilo u magli. Sam samcit jedrio sam prema izlazeem suncu. Zatim sam rekao splavu ta da radi. Naveo sam jedino mesto kojeg sam mogao da se setim, jer su mi trebali uteha i prijatelji. Kamp polutana", rekao sam. Nosi me kui."

156

avada kedavra

13.
ANGAUJEMO NOVOG VODIA
Satima kasnije, moj splav je dotakao plau Kampa polutana. Nemam pojma kako sam dospeo tamo. U izvesnom trenutku, slatka jezerska voda se jednostavno promenila u slanu, morsku. Ispred mene se pojavila poznata obala Long Ajlenda, a par drueljubivih, belih ajkula izronio je na povrinu i poeo da usmerava splav ka plai. Kad sam se iskrcao, kamp je delovao naputeno. Bilo je kasno popodne, ali streliarski poligon je bio prazan. Sa zida za penjanje slivala se lava, bez ikog koga bi ometala. U paviljonu: nita. Kue: odreda prazne. Zatim sam primetio dim koji se izvijao iz amfiteatra. Prerano za logorsku vatru, a neto nisam verovao da im je do peenja slezovih kolaia. Potrao sam tamo. Jo nisam ni stigao, kad sam zauo Hironov glas. Shvativi o emu govori, ukopao sam se u mestu. da pretpostavimo da je mrtav", rekao je Hiron. Poto se ovako dugo nije javio, nije verovatno da e nae molitve biti usliane. Zamolio sam preivele, njegove najbolje prijatelje, da mu odaju poslednju potu." Uao sam u amfiteatar kroz zadnji ulaz. Niko me nije primetio. Svi su gledali napred, posmatrajui kako Anabet uzima dugako pogrebno platno od zelene svile s izvezenim trozupcem i pali ga. Spaljivali su moj pokrov. Anabet se potom okrenu prema prisutnima. Izgledala je uasno. Oi su joj bile naduvene od plaa, ali uspela je da izgovori: Bio je verovatno najhrabriji prijatelj koga sam ikad imala. On..." Zatim me je ugledala. Lice joj je postalo crveno kao krv. Ovde je!" Glave se okrenue kao po komandi. Svi su se preneraeno zagledali u mene. Persi!" iroko se osmehnuo Bekendorf. Gomila ostale dece sjatila se oko mene, tapui me po leima. Neki Aresovci opsovae, ali Klarisa samo prevrnu oima, kao da ne moe da veruje da sam imao obraza da preivim. Hiron se laganim kasom uputi preko amfiteatra i svi se razmaknue da mu naprave mesta. Dakle", uzdahnuo je, s primetnim olakanjem. Ne verujem da sam ikad bio sreniji to se neki kamper vratio. Ali mora mi rei..."

157

avada kedavra
GDE SI BIO ?" prekinula ga je Anabet, odgurnuvi u stranu ostale kampere. Pomislio sam da e me odalamiti, ali umesto toga, zagrlila me je tako snano da sam mislio da e mi polomiti rebra. Ostali su samo utali. Shvativi, izgleda, da pravi scenu, Anabet me odgurnu. Ja - mislili smo da si mrtav, Algoglavi!" Izvinjavam se", rekao sam. Zalutao sam." Zalutao si?" dreknula je. Dve nedelje, Persi? Gde si, za ime sveta..." Anabet", umeao se Hiron. Moda bi o tome trebalo da popriamo kad budemo nasamo, ta misli? Vi ostali, vratite se svojim redovnim aktivnostima!" Ne ekajui da se pobunimo, podigao je Anabet i mene kao da nismo nita tei od maia, stavio nas sebi na lea i odgalopirao prema Velikoj kui. Nisam mu sve rekao. Jednostavno nisam mogao da nateram sebe da govorim o Kalipso. Objasnio sam da sam izazvao eksploziju Svete Helene i da me je njena silina izbacila iz vulkana. Rekao sam da sam se naao nasukan na pustom ostrvu. Potom me je Hefest pronaao i rekao mi da mogu da odem odatle. Magini splav me je vratio u kamp. Sve je to bilo tano, ali dlanovi su mi se oznojili dok sam priao. Dve nedelje te nije bilo." Anabetin glas je sada bio pribraniji, ali i dalje je izgledala prilino potreseno. Kad sam zaula eksploziju, pomislila sam..." Znam", rekao sam. Izvini. Ali shvatio sam kako da se kreemo kroz Lavirint. Razgovarao sam sa Hefestom." Rekao ti je odgovor?" Pa, na neki nain mi je ukazao na to da ga ve znam. I stvarno ga znam. Sad mi je jasno." Objasnio sam im svoju zamisao. Anabet zinu od uda. Persi, to je suludo!" Hiron se zavali u svoja invalidska kolica i poea po bradi. Znate, presedan postoji. Tezeju je pomogla Arijadna. Herijet Tabmen, Hermesova ki, upotrebila je mnoge smrtnike na svojoj Podzemnoj eleznici upravo s tim razlogom."5 Ali ovo je moja potraga", ree Anabet. Ja treba da je vodim."

Harriet Tubman (1820-1913) bila je amerika crna aktivistkinja, koja je, posle sopstvenog bekstva iz ropstva, spaavala i druge robove koristei mreu aktivista i sigurnih kua poznatu pod nazivom Podzemna eleznica. (Prim. prev.)
5

158

avada kedavra
Hironu kao da nije bilo ba prijatno. Jeste, draga moja, to je tvoja potraga. Ali potrebna ti je pomo." ,,A ovo bi trebalo da mi pomogne? Molim te! To nije u redu. Kukaviki je. To je..." Teko je priznati da nam je potrebna pomo smrtnika", rekao sam. Ali tako je." Anabet me je besno pogledala. Niko me u ivotu nije nervirao kao ti!" Potom je odmarirala iz sobe. Buljio sam u vrata. Imao sam elju da udarim neto. Toliko o najhrabrijem prijatelju koga je ikad imala." Smirie se ona", obeao je Hiron. Ljubomorna je, deko moj." To je glupo. Ona nije... nije to kao..." Hiron se zakikotao. Teko d a j e to bitno. U sluaju da nisi primetio, Anabet je vrlo posesivna kada je re o njenim prijateljima. Bila je strano zabrinuta za tebe. A sad kad si se vratio, ini mi se da podozreva na koje si se ti to pusto ostrvo nasukao." Sreo sam njegov pogled i shvatio da je Hiron pretpostavio da je re o Kalipso. Bilo je teko sakriti tako neto od onoga ko ve tri hiljade godina obuava heroje. Dosad je ve sve video. Neemo raspravljati o tvojim odlukama", rekao je Hiron. Vratio si se. To je jedino vano." Recite to Anabet." Hiron se osmehnu. Rei u Argusu da vas ujutru odbaci na Menhetn. Mogao bi da navrati do svoje majke, Persi. Ona je... razumljivo uzrujana." Srce mi je preskoilo jedan otkucaj. Sve vreme koje sam proveo na Kalipsinom ostrvu, nijednom nisam pomislio kako se osea moja majka. Nisam razmiljao o tome kako e misliti da sam mrtav. Da e biti izvan sebe. Koji mi je avo bio da se uopte ne setim svoje majke? Hirone", rekao sam, ta je s Groverom i Tajsonom? Mislite li da..." Ne znam, deko moj." Hiron je zurio u prazan kamin. Kleka je vrlo tuna. Sve grane joj ute. Vee stareina je ukinulo Groverovu tragaku dozvolu u njegovom odsustvu. Ukoliko se vrati iv, oterae ga u neasno progonstvo." Uzdahnuo je. Meutim, Grover i Tajson su vrlo snalaljivi. Jo uvek smemo da se nadamo." Nije trebalo da ih pustim da odu."

159

avada kedavra
Grover ima svoju sudbinu, a Tajson je bio dovoljno hrabar da poe s njim. Ti bi znao da je Grover u smrtnoj opasnosti, zar ne?" Valjda. Zahvaljujui empatijskoj vezi. Ali..." Ima jo neto to bi trebalo da ti kaem, Persi", nastavio je. Zapravo, dve neprijatne stvari." Sjajno." Kris Rodrigez, na gost..." Setio sam se onoga to sam video u podrumu, kad je Klarisa pokuala da razgovara s njim dok je on trabunjao o Lavirintu. Je li mrtav?" Jo nije", turobno je odvratio Hiron. Ali stanje mu se mnogo pogoralo. Smestili smo ga u stacionar, preslab je da se kree. Morao sam da naredim Klarisi da se vrati svojim redovnim aktivnostima, jer se nije odmicala od njegovog kreveta. A on ne reaguje ni na ta. Nee ni da jede ni da pije. Nijedan od mojih lekova ne pomae. Jednostavno je izgubio volju za ivotom." Zadrhtao sam. Uprkos svim mojim sukobima s Klarisom, bilo mi je strano ao te devojke. Toliko se trudila da mu pomogne. A sad kad sam i sam bio u Lavirintu, mogao sam da razumem zato je Minosovom duhu bilo tako lako da dovede Krisa do ludila. Da sam lutao onim hodnicima sam, bez prijatelja da mi pomognu, nikad ne bih naao izlaz. ao mi je to to moram rei", nastavio je Hiron, ali druga vest je jo neprijatnija. Kvint je nestao." Nestao? Kako to?" Pre tri veeri je siao u Lavirint. Kleka ga je videla. Izgleda da si bio u pravu to se njega tie." On je Lukov pijun." Rekao sam Hironu za ran Trostruko G" - kako je Kvint tamo kupio svoje korpione, a Gerion snabdevao Kronovu vojsku. To ne moe biti sluajnost." Hiron je ispustio teak uzdah. Toliko izdaja. Nadao sam se da e se ispostaviti da je Kvint prijatelj. Izgleda da sam ga pogreno ocenio." ta je s gospoom O'Liri?" upitao sam. Demonski pas je jo uvek u areni. Nikog ne puta da prie. Nisam imao srca da ga zatvorim u kavez... ili unitim." Kvint je ne bi tek tako napustio." Kao to sam rekao, Persi, izgleda da smo pogreili u vezi s njim. A sad, trebalo bi da se pripremi za ujutru. Ti i Anabet imate jo mnogo posla."

160

avada kedavra
Otiao sam, a on je ostao u svojim invalidskim kolicima, tuno zurei u kamin. Pitao sam se koliko je puta tako sedeo, ekajui heroje koji se nikad nisu vratili. Pre veere sam otiao do maevalake arene. Zatekao sam gospou O'Liri sklupanu u ogromnu gomilu crnog krzna nasred terena, kako nezainteresovano vae glavu lutke za vebanje. Ugledavi me, zalajala je i skoila prema meni. Pomislio sam da sam gotov. Jedva sam stigao da kaem: Stoj!" pre no to me je oborila i poela da mi lie lice. Kao Posejdonov sin i to, obino se pokvasim samo onda kad ja to hou, ali moje moi se oigledno nisu protezale na pseu pljuvaku, jer me je ba dobro okupala. Stoj, curo!" uzviknuo sam. Ne mogu da diem. Putaj me! Naposletku sam nekako uspeo da je nateram da me pusti. Poeao sam je iza uiju i pronaao joj jedan ekstra-dinovski psei biskvit. Gde ti je gospodar?" pitao sam je. Kako je mogao tako da te ostavi, ha?" Zacvilela je, kao da je i ona to elela da zna. Bio sam spreman da poverujem da je Kvint neprijatelj, ali jo uvek mi nije ilo u glavu da bi napustio gospou O'Liri. Ako sam u neto bio siguran, to je bilo da mu je stalo do njegovog megakueta. Razmiljao sam o tome, briui bale s lica, kad sam zauo enski glas: Ima sree to ti nije odgrizla glavu." Na drugom kraju arene je stajala Klarisa, sa svojim maem i titom u rukama. Jue sam dola ovamo da vebam", progunala je. Ker je 'teo da me pojede." Pametan pas", rekao sam. Duhovito." Krenula je prema nama. Gospoa O'Liri je zareala, ali sam je potapao po glavi i umirio. Glupavi demonski pas", rekla je Klarisa. Sigurno me nee spreiti da vebam." uo sam za Krisa", rekao sam. ao mi je." Klarisa je lagano otkoraala na drugu stranu arene. Stigavi do najblie lutke, silovito ju je napala, odsekavi joj glavu jednim jedinim udarcem i proteravi joj ma kroz utrobu. Potom je izvukla ma i nastavila da koraa.

161

avada kedavra
ta e. Ponekad stvari krenu kako ne treba." Glas joj bee drhtav. Heroji budu povreeni. Oni... oni poginu, a udovita se stalno vraaju." Podigla je koplje i hitnula ga preko arene. Pogodila je lutku pravo izmeu otvora za oi na lemu. Nazvala je Krisa herojem, kao da nikad nije preao na stranu Titana. To me je podsetilo na nain na koji je Anabet ponekad govorila o Luku. Odluio sam da to ne pominjem. Kris je bio hrabar", rekao sam. Nadam se da e se oporaviti." Ljutito me je pogledala, kao da sam sledea meta. Gospoa O'Liri zareza. Uini mi uslugu", ree Klarisa. Da, naravno." Ako nae Dedala, ne veruj mu. Ne trai pomo od njega. Samo ga ubij." Klarisa..." Jer, zna, Persi, neko ko moe da napravi neto kao to je Lavirint? Ta osoba je zla. Jednostavno zla." Podsetila me je na trenutak na obanina Euritiona, svog mnogo starijeg polubrata. U pogledu joj se itala ista tvrdokornost, kao da su je protekle dve hiljade godina iskoriavali i da joj je sad ve svega preko glave. Vratila je ma u kanije. Dosta je bilo vebanja. Poinje istinska borba." Te noi sam spavao u svom krevetu i, po prvi put posle Kalipsinog ostrva, snovi su me pronali. Bio sam u kraljevoj dvorani za audijencije - velikoj beloj odaji s mermernim stubovima i drvenim prestolom. Na njemu je sedeo punaak lik s kovrdavom riom kosom i lovorovim vencem na glavi. Pored njega su stajale tri devojke koje su mu, po svoj prilici, bile kerke. Sve su imale istu riu kosu, a bile su odevene u bele tunike. Vrata se uz kripu otvorie i vesnik objavi: Minos, kralj Krita!" Napeto sam ekao, ali ovekna prestolu se samo osmehnu svojim kerkama: Jedva ekam da vidim izraz na njegovom licu." Minos, kraljevski ljigavac glavom, velianstvenim koracima ue u odaju. Bio je tako visok i ozbiljan da je onaj drugi kralj delovao smeno pored njega. Minosova picasta brada je posedela. Izgledao je mraviji nego kad sam ga poslednji put sanjao, sandale su mu bile isprskane blatom, ali oi su mu blistale istim, okrutnim sjajem.

162

avada kedavra
Kruto se poklonio oveku na prestolu. Kralju Kokale. Koliko sam shvatio, ti si reio moju malu zagonetku?" Kokal se osmehnu. Teko bi se mogla nazvati malom, Minose. Pogotovo poto si pustio glas irom sveta da si spreman da plati hiljadu zlatnih talenata onom ko uspe je rei. Stvarno nudi toliko?" Minos pljesnu rukama. Uoe dva straara naga do pojasa, muei se s velikim drvenim sandukom. Stavie ga Kokalu pred noge i otvorie. Unutra su svetlucale gomile zlatnih poluga. Morale su vredeti jedno zilion dolara. Kokal je s odobravanjem zazvidao. Mora da si osiromaio svoje kraljevstvo da bi dao ovakvu nagradu, prijatelju moj." To nije tvoja briga." Kokal slegnu ramenima. Istini za volju, zagonetka je bila vrlo jednostavna. Reio ju je jedan od mojih slugu." Oe", opomenu ga jedna od devojaka. Izgledala je kao najstarija - bila je malo via od svojih sestara. Kokal nije obrati panju na njenu primedbu. On izvadi spiralnu morsku koljku iz nabora svoje tunike. Kroz nju je bila provuena srebrna nit, tako da je visila kao ogroman privezak na ogrlici. Minos je koraknuo napred i uzeo koljku. Jedan od tvojih slugu, kae? A kako je on to provukao nit, a da nije polomio koljku?" Da ne poveruje, upotrebio je mrava. Privezao je svilenu nit za tog malog stvora i namamio ga kroz koljku namazavi njen drugi kraj medom." Snalaljiv neki ovek", ree Minos. Zaista jeste. Uitelj mojih kerki. One ga mnogo vole." Minosov pogled postade hladan. Ja bih pripazio, na tvom mestu." Poeleo sam da upozorim Kokala: Ne veruj ovom tipu! Baci ga u tamnicu s lavovima-ljudoderima ili tako neim! Meutim, riokosi kralj se samo nasmejao: Ne brini, Minose. Moje keri su pametne za svoje godine. A sad, to se tie mog zlata..." Da", ree Minos. Ali, vidi, zlato je namenjeno onome ko je reio zagonetku. A samo ju je jedan ovek mogao resiti. Ti krije Dedala." Kokal se nelagodno uzvrpolji na svom prestolu. Otkud ti zna njegovo ime?" On je lopov", odvrati Minos. Nekad je radio na mom dvoru, Kokale. Okrenuo je moju roenu kerku protiv mene. Pomogao je uzurpatoru da

163

avada kedavra
napravi budalu od mene u mojoj sopstvenoj palati. A onda je izbegao pravdi. Ve deset godina ga traim." Ne znam nita o tome. Ali ponudio sam tom oveku svoju zatitu. Pokazao se kao krajnje koristan..." Nudim ti izbor", ree Minos. Predaj mi begunca i ovo zlato je tvoje. Ili rizikuj i uini me svojim neprijateljem. Veruj mi, ne eli da ti Krit bude neprijatelj." Kokal poblede. Pomislio sam da je glupo to dozvoljava da izgleda tako uplaeno u sopstvenoj prestonoj dvorani. Trebalo bi da pozove svoje vojnike ili tako neto. Minos je uza se imao samo dvojicu straara. Meutim, Kokal je samo sedeo na prestolu i preznojavao se. Oe", ree njegova najstarija kerka, ne sme..." uti, Elija." Kokal je uvrtao pramen svoje brade. Ponovo je pogledao svetlucavo zlato. Ovo mi teko pada, Minose. Bogovi ne vole oveka koji prekri zavet gostoprimljivosti." Bogovi ne vole ni one koji pruaju utoite zloincima." Kokal klimnu glavom. Vrlo dobro. Dobie svog oveka, okovanog u lance." Oe!" ponovo ree Elija. Zatim se pribra i nastavi umilnijim tonom. Barem - barem dozvoli da ukaemo propisno gostoprimstvo naem gostu. Posle dugog putovanja, valja ga poastiti vruom kupkom, istom odeom i dobrim jelom. Bie mi ast da mu lino pripremim kupku!" Ona se ljupko osmehnu Minosu, a stari kralj promumla: Valjda ne bi bilo zgoreg da se okupam." Pogledao je Kokala. Videemo se za veerom, gospodaru. Sa zatvorenikom." Ovuda, Vae velianstvo", ree Elija. Potom ona i njene sestre odvedoe Minosa iz odaje. Iao sam za njima do kupatila ukraenog mozaikom. Vazduh je bio ispunjen parom. Kada se punila vruom vodom. Elija i njene sestre pobacae u nju latice rua i neto to je morala biti starogrka penuava kupka, jer je vodu ubrzo pokrila pena u duginim bojama. Devojke su se okrenule na drugu stranu dok je Minos skidao odeu i ulazio u kadu. Ahh." Osmehnuo se. Odlina kupka. Hvala vam, drage moje. Putovanje je zaista bilo dugo." Deset godina progonite svoj plen, gospodaru?" upita Elija, umiljato trepui. Mora biti da ste reeni da ga uhvatite."

164

avada kedavra
Nikad ne zaboravljam da naplatim dug." Minos se iscerio. Va otac je mudro postupio sloivi se s mojim zahtevima." Uistinu, gospodaru!" ree Elija. Pomislio sam da je preterala s laskanjem, ali starac se upecao. Elijine sestre polivale su kraljevu glavu mirisnim uljem. Znate, gospodaru", ree Elija, Dedal je pomislio da biste mogli da se pojavite. Pretpostavio je da je zagonetka zamka, ali nije mogao da odoli, a da je ne rei." Minos se namrtio. Dedal vam je rekao za mene?" Jeste, gospodaru." On je rav ovek, princezo. Moja roena kerka dospela je pod njegove ini. Ne sluajte ga." On je genije", ree Elija. I veruje da su ene isto tako pametne kao mukarci. Bio je prvi koji nas je poduavao smatrajui da umemo da mislimo sopstvenom glavom. Moda se i vaa kerka oseala tako." Minos pokua da sedne uspravno, ali ga Elijina sestra gurnu nazad u vodu. Elija mu prie iza lea. Na dlanu je drala tri malene kugle. U prvi mah sam pomislio da su to kuglice soli za kupanje, ali onda ih je ubacila u vodu i iz kuglica izletee bronzane niti koje poee da se obavijaju oko kralja, vezujui mu glenjeve, pribijajui mu ruke uz slabine, omotavajui mu se oko vrata. Iako sam mrzeo Minosa, prizor je bio zaista straan. Bacakao se i zapomagao, ali su devojke bile mnogo snanije od njega. Ubrzo je bio potpuno bespomoan i leao je u kadi potopljen do brade. Bronzane niti su ga i dalje obavijale kao auru, zateui mu se preko tela. ta hoete?" ljutito upita Minos. Zato radite ovo?" Elija se osmehnu. Dedal je bio dobar prema nama, Vae velianstvo. A nimalo mi se ne dopada to to ste pretili mom ocu." Reci Dedalu", zareza Minos. Reci mu da mu ni mrtav neu dati mira! Ako ima pravde u Podzemnom svetu, moja dua e ga zauvek progoniti!" Hrabre rei, Vae velianstvo", ree Elija. Sreno vam bilo s nalaenjem pravde u Podzemnom svetu." Na to, bronzane niti se omotae oko Minosove glave i lica, pretvorivi ga u bronzanu mumiju. Vrata kupatila se otvorie i Dedal ue unutra, nosei sa sobom putnu torbu. Kosa mu je bila oiana sasvim kratko, a brada potpuno bela. Izgledao je krhko i tuno, ali je posegao dole i dotakao elo mumije. Niti se razmotae i

165

avada kedavra
potonue na dno kade. U njima nije bilo niega. Kao da se kralj Minos jednostavno rastopio. Bezbolna smrt", zamiljeno ree Dedal. Vie nego to je zasluivao. Hvala vam, moje princeze." Elija ga zagrli. Ne sme ostati ovde, uitelju. Kad na otac otkrije..." Znam" odvratio je Dedal. Bojim se da sam vas uvalio u neprilike." O, ne brini za nas. Otac e biti srean to se domogao zlata ovog starca. A Krit je tako daleko. Meutim, okrivie tebe za Minosovu smrt. Mora pobei negde na sigurno." Negde na sigurno", ponovi starac. Godinama beim iz jednog kraljevstva u drugo, traei neko sigurno mesto. Bojim se da je Minos rekao istinu. Smrt ga nee spreiti da me progoni. Kad se prouje za ovaj zloin, nee biti mesta pod suncem u koje u se moi skloniti." Pa gde e, onda, otii?" upita Elija. Tamo gde sam se zarekao da moja noga vie nee kroiti", odvrati Dedal. Moj zatvor je, moda, moje jedino utoite." Ne razumem", ree Elija. Tako je najbolje." Ali, ta je s Podzemnim svetom?" upita jedna od njenih sestara. Tamo e te ekati strana presuda! Svaki ovek mora da umre." Moda", odvrati Dedal. Zatim je iz svoje torbe izvadio svitak - onaj isti koji sam video u prethodnom snu, s belekama njegovog sestria. ,,A moda i ne." On potapa Eliju po ramenu, a onda blagoslovi nju i njene sestre. Potom je bacio jo jedan pogled na niti boje bakra koje su svetlucale na dnu kade. Pronai me ako sme, kralju duhova." Okrenuo se prema zidu pokrivenom mozaikom i tu je dodirnuo jednu ploicu. Pojavio se tinjajui znak - grko slovo delta - i zid kliznu u stranu. Princeze ga preneraeno pogledae. Nisi nam nikad rekao za tajne prolaze!" ree Elija. Vredno si radio." Lavirint je vredno radio", ispravi je Dedal. Ne pokuavajte da me pratite, mile moje, ako vam je stalo da sauvate zdrav razum." Moj s a n j e promenio mesto. Nalazio sam se u kamenoj odaji. Luk i jo jedan ratnik-polutan prouavali su mapu pri svetlosti baterijske lampe. Luk opsova. Ovo je trebalo da bude poslednje skretanje." Zguvao je mapu i bacio je u stranu.

166

avada kedavra
Ser!" pobunio se njegov pratilac. Mape su ovde beskorisne", ree Luk. Ne brini. Nai u ga." Ser, ako je tano da to je grupa vea..." Vea je i verovatnoa da e se izgubiti? Jeste, tano je. Zato misli da smo uopte slali jednog po jednog istraivaa? Ali ne sekiraj se. im budemo imali nit, moi emo da povedemo prethodnicu." Ali kako emo se domoi niti?" Luk je stajao, proteui prste. ,,Oh, Kvint e se probiti. Potrebno je samo da stignemo do arene, a ona se nalazi na raskru. Nemogue je dospeti bilo gde ako se ne proe tuda. Zato moramo imati primirje s njenim gospodarom. Samo moramo ostati ivi do..." Ser!" zau se novi glas iz hodnika. Otud dotra jo jedan lik u grkom oklopu, s bakljom u ruci. Dracene su nale polutana!" Luk se namrti. Samog? Kako luta hodnicima?" Da, ser! Bolje brzo doite. One su u susednoj odaji. Saterale su ga u oak." Ko je to?" Nikad ga ranije nisam video, ser." Luk klimnu glavom. Blagoslov od Krona. Moda emo moi da iskoristimo tog polutana. Idemo!" Oni potrae niz hodnik, a ja sam se prenuo iz sna, buljei u pomrinu. Polutan koji sam luta hodnicima. Dugo mi je trebalo da ponovo zaspim. Sutra ujutro sam se postarao da gospoa O'Liri ima dovoljno pseih biskvita. Zamolio sam Bekendorfa da je dri na oku, zbog ega nije izgledao preterano srean. Zatim sam otpeaio preko Brda polutana i naao se s Anabet i Argusom dole na drumu. Anabet i ja nismo mnogo razgovarali kad smo seli u kola. A Argus nije progovarao, verovatno zato to ima oi po celom telu, kao i - kako sam uo jedno na vrhu jezika, koje ba i ne voli da pokazuje. Anabet je delovala uznemireno, kao da je spavala jo loije od mene. Runi snovi?" upitao sam je naposletku. Odmahnula je glavom. Irida-poruka od Euritiona." Od Euritiona! Neto nije u redu s Nikom?" Noas je otiao s rana, vratio se nazad u Lavirint." Molim? Zar Eurition nije pokuao da ga zaustavi?"

167

avada kedavra
Niko je otiao pre no to se ovaj probudio. Ortar je pratio njegov miris sve do branika za stoku. Eurition kae da je Niko poslednjih par veeri priao sam sa sobom. Mada sad misli da je ovaj ponovo razgovarao s duhom, Minosom." Niko je u opasnosti", rekao sam. Nemoj da pria. Minos je jedan od sudija mrtvima, ali je nevieno zloban. Ne znam ta hoe od Nika, ali..." Nisam na to mislio", rekao sam. Noas sam sanjao..." Ispriao sam joj za Luka i kako je pomenuo Kvinta, kao i da su njegovi ljudi nali polutana koji je sam lutao Lavirintom. Anabet stisnu zube. To nita ne valja." ,,I, ta emo da radimo?" Ona podignu obrvu. Pa, uj, dobro je da ti ima plan prema kojem moemo da se upravljamo, zar ne?" Bila je subota i vladala je velika saobraajna guva na ulazu u grad. U mamin stan smo stigli oko podneva. Kad je otvorila vrata, stegla me je u zagrljaj koji sam izdrao samo malo lake od skoka demonskog psa. Rekla sam im da si dobro", kazala je moja mama, zvuei pri tom kao da je samo par trenutaka ranije drala teinu neba na svojim ramenima - a verujte mi, iz sopstvenog iskustva znam kako je to. Smestila nas je za kuhinjski sto i navaljivala da se posluimo njenim specijalnim, plavim keksom s okoladnim mrvicama, dok joj priamo detalje potrage. Kao i obino, trudio sam se da razvodnim one zastraujue delove (uglavnom su svi bili takvi), ali nekako je zbog toga sve zvualo jo opasnije. Kad sam stigao do dela o Gerionu i konjunicama, moja mama se pravila da hoe da me zadavi. Ne mogu da ga nateram da poisti svoju sobu, a on se sam nudi da poisti stotine tona konjske balege iz konjunica nekog udovita?" Anabet se nasmejala. Bio je to prvi put posle dugo vremena da je ujem kako se smeje, i oseaj je bio prijatan. Znai", rekla je moja mama kad sam zavrio s priom, rasturio si Alkatraz, prouzrokovao erupciju Svete Helene i raseljavanje pola miliona ljudi, ali barem si zdrav i itav." Takva vam je moja mama, uvek posmatra situaciju sa svetlije strane. Aha", sloio sam se. Otprilike tako." Volela bih da je Pol ovde", rekla je, vie za sebe. Hteo je da razgovara s tobom."

168

avada kedavra
,,A, da. kola." Toliko toga se otad izdeavalo da sam skoro i zaboravio na obilazak gimnazije Gud" - i injenicu da sam za sobom ostavio poar u sali za probe orkestra, a mamin prijatelj me je video kako iskaem kroz prozor kao begunac. ta si mu rekla?" upitao sam. Moja mama odmahnu glavom. ta sam mogla da mu kaem? Jasno mu je d a j e neto drugaije u vezi s tobom, Persi. On je pametan ovek. Veruje da nisi loa osoba. Ne zna ta se deava, ali kolske vlasti ga pritiskaju. Najzad, preko njega si i primljen tamo. Mora da ih uveriti kako ti nisi kriv za onaj poar. A poto si pobegao, izgledi za to nisu ba veliki." Anabet me je posmatrala. Delovala je prilino saoseajno. Znao sam da je i sama bivala u slinim situacijama. Nije lako biti polutan u svetu smrtnika. Razgovarau s njim", obeao sam. Kad obavimo potragu. Ako hoe, mogu ak da mu kaen i istinu." Mama mi spusti ruku na rame. Uinio bi to?" Pa, da. Ali, pomislie ovek da nismo normalni." On to ve misli." Dobro, onda nemamo ta da izgubimo." Hvala ti, Persi. Rei u mu da e biti kod kue..." Namrtila se. Kad? ta sada biva?" Anabet prelomi svoj keks napola. Persi ima plan." Ispriao sam mami svoj plan, prilino nerado. Ona lagano klimnu glavom. Zvui vrlo opasno. Ali moglo bi upaliti." Ti poseduje iste sposobnosti, zar ne?" upitao sam. moe da vidi kroz Maglu." Mama uzdahnu. Sad vie i ne ba tako dobro. Bilo je lake kad sam bila mlaa. Ali da, oduvek sam bila kadra da vidim vie nego to je bilo dobro po mene. To je jedna od stvari koje su privukle panju tvog oca kad smo se upoznali. Samo se uvaj. Obeaj mi da e voditi rauna o sebi." Trudiemo se, gospoo Dekson", rekla je Anabet. Mada, ovek ima pune ruke posla kad vodi rauna o vaem sinu." Prekrstila je ruke na grudima i ljutito se zagledala kroz kuhinjski prozor. upkao sam svoju salvetu i pokuao da preutim Anabetin komentar. Mama se namrtila. ta se to deava s vama dvoma? Jeste li se neto svaali?"

169

avada kedavra
Nijedno od nas nije odgovaralo. Tako, znai", rekla je moja mama, a ja sam se upitao moe li ona da vidi i kroz druge stvari, a ne samo kroz Maglu. Zvualo je kao da razume ta se dogaa izmeu Anabet i mene, ali ja sasvim sigurno nisam razumeo. Ne zaboravite", dodala je. Grover i Tajson raunaju na vas dvoje." Znam", odvratili smo Anabet i ja uglas, zbog ega mi je jo vie bilo neprijatno. Moja mama se osmehnula. Persi, bolje upotrebi telefon u hodniku. Sreno." Odahnuo sam izaavi iz kuhinje, iako sam bio nervozan zbog onoga to je trebalo da uradim. Priao sam telefonu I okrenuo sam broj. Broj se ve odavno sprao s mog dlana, ali to nije bilo vano. Zapamtio sam ga, iako to nisam nameravao. Dogovorili smo se da se naemo na Tajms skveru. Zatekli smo Rejel Elizabet Der ispred Mariot markiza", ofarbanu u zlatnu boju od glave do pete. Mislim, lice, kosa, odea - sve. Izgledala je kao da ju je dodirnuo kralj Mida6 Stajala je kao kip s jo petoro klinaca obojenih metalnim bojama - bakarnom, bronzanom, srebrnom. Bili su ukoeni u razliitim pozama, dok su turisti urno promicali pored njih ili zastajali da bih ih pogledali. Neki prolaznici bacali su novac na ceradu prostru na trotoaru. Natpis pored Rejelinih nogu je glasio: U R B A N A U M E T N O S T Z A D E C U , donacije se primaju sa zahvalnou. Anabet i ja stajali smo tu oko pet minuta, buljei u Rejel, ali ako nas je i primetila, nije to niim odala. Nije se pomerila, ni trepavicom nije mrdnula. Sa svojom hiperaktivnou i poremeajem nedostatka panje, ja to ne bih nikad mogao. Poludeo bih da moram tako dugo da stojim sasvim nepomino. Uz to, bilo je skroz udno videti Rejel onako zlatnu. Izgledala je kao statua nekoga uvenog, glumice ili tako nekog. Samo su joj oi imale svoju normalnu zelenu boju. Moda bi pomoglo da je gurnemo", predloila je Anabet. Pomislio sam da je to malice zlobno, ali Rejel nije reagovala. Posle jo pet minuta, klinac ofarban u srebrnu boju doao je s taksi stanice ispred hotela, gde je proveo pauzu.
(Gr. mit.) Po legendi, bogati frigijski kralj koji je sve to bi dotakao pretvarao u zlato. (Prim. prev.)
6

170

avada kedavra
Zauzeo je pozu kao da dri predavanje gomili, odmah pored Rejel. Ona se pomerila i iskoraila s cerade. Hej, Persi." iroko se osmehnula. Ba na vreme! Ajmo na kafu." Otili smo do mesta zvanog Javanski los", u Zapadnoj 43. ulici. Rejel je poruila najdui ekspreso, neto to bi se izvesno dopalo Groveru. Anabet i ja smo uzeli guste sokove, a onda smo se sve troje smestili za sto ba ispod punjenog losa. Niko nije ni pogledao Rejel u njenom zlatnom kostimu. Dakle", rekla je. Anabel, bee?" Anabet", ispravila ju je Anabet. Je l' se uvek oblai u zlatno?" Ne ba", odvratila je Rejel. Prikupljamo novac za nau grupu. Radimo dobrovoljne umetnike projekte za osnovce, zato to klinci u kolama imaju sve manje dodira s umetnou, znate? Radimo to jednom meseno, dobrim vikendom skupimo oko petsto dolara. Ali, pretpostavljam da niste doli da bismo priali o tome? Ti si takoe polutanka?" Pssst!" zaita Anabet, osvrui se naokolo. to ne kae celom svetu?" Vai." Rejel je potom ustala i vrlo glasno rekla: Hej, narode! Ovo dvoje nisu ljudska bia! Oni su grki polubogovi!" Niko nije ni pogledao prema nama. Slegnuvi ramenima, Rejel je ponovo sela. Briga njih." Nije smeno", rekla je Anabet. Ovo nije ala, smrtna devojko." Stanite malo, vas dve", rekao sam. Hajde se lepo smirite." Ja sam mirna", insistirala je Rejel. Svaki put kad se naem u tvojoj blizini, napadne nas neko udovite. to bih bila nervozna?" Vidi", rekao sam. ao mi je zbog onoga to se dogodilo u sali za probe orkestra. Nadam se da te nisu izbacili ili tako neto." Ma jok. Postavljali su mi gomilu pitanja o tebi. Pravila sam se luda." Jel ti teko palo?" upitala je Anabet. Okej, sad je bilo dosta!" umeao sam se. Rejel, imamo problem. I potrebna nam je tvoja pomo." Rejel suenim oima pogleda Anabet. Tebi je potrebna moja pomo?" Anabet promea slamicom svoj gusti sok. Aha", odvrati ona zlovoljno. Moda." Rekao sam Rejel za Lavirint i objasnio joj da moramo da naemo Dedala. Ispriao sam joj ta se dogaalo poslednjih nekoliko puta kad smo sili dole. Znai, elite da vas ja vodim", rekla je naposletku. Kroz mesto u kojem nisam nikad bila."
171

avada kedavra
Ti moe da vidi kroz Maglu", rekao sam. Ba kao Arijadna. Kladim se da moe da vidi pravi put. Tebe Lavirint nee moi tako lako da zavara." ,,A ako nisi u pravu?" Onda emo se izgubiti. U svakom sluaju, bie opasno. Vrlo, vrlo opasno." Mogla bih poginuti?" Aha." Mislila sam da ste rekli da udovita ne mare za smrtnike. Taj tvoj ma..." Da", rekao sam. Nebeska bronza ne moe da povredi smrtnike. Veina udovita bi te ignorisala. Ali Luk... on ne pravi razliku. Iskoristie smrtnike, polubogove, udovita, ta god. I ubie svakog ko mu se isprei na putu." Fin neki momak", primetila je Rejel. Nalazi se pod uticajem Titana", rekla je Anabet, kao da ga pravda. Obmanjuju ga." Rejel nas je naizmenino gledala. Vai", naposletku je rekla. Idem s vama." Trepnuo sam. Nisam mislio da e biti tako lako. Sigurna si? uj, inae mi predstoji jedno dosadno leto. Dosad nisam dobila bolju ponudu. I, ta treba da traim?" Moramo da naemo ulaz u Lavirint", rekla je Anabet. Postoji jedan u Kampu polutana, ali ti ne moe ui u kamp. Zabranjen je za smrtnike." Izgovorila je smrtnike kao da je to neka gadna bolest, ali Rejel je samo klimnula glavom. Okej. Kako izgleda ulaz u Lavirint?" To moe biti bilo ta", rekla je Anabet. Deo zida. Stena. Vrata. Ulaz u kanalizaciju. Ali obavezno ima na sebi Dedalov znak. Grko slovo delta, koje tinja plaviastim sjajem." Ovakvo?" Rejel je potom nacrta simbol u vodi na naem stolu. To je to", rekla je Anabet. Ti zna grki?" Ne", odvratila je Rejel. Zatim je izvukla veliku plastinu etku iz depa i poela da ietkava zlato iz kose. Samo da se presvuem. Ali bolje poite sa mnom u 'Mariot'." Zato?" upitala je Anabet. Zato to se jedan takav ulaz nalazi u hotelskom podrumu, tamo gde drimo kostime. Ima Dedalov znak na sebi."

172

avada kedavra

14.
BORIM SE S BRATOM NA IVOT I SMRT
Metalna vrata bila su napola skrivena iza korpe za ve, pune prljavih hotelskih pekira. Nisam na njima video nita udno, ali Rejel mi je pokazala gde da pogledam i spazio sam bledoplav simbol urezan u metal. Dugo nisu koriena", rekla je Anabet. Pokuala sam jednom da ih otvorim", rekla je Rejel, prosto iz radoznalosti. Zarala su i zaglavljena." Nisu." Anabet koraknu napred. Potreban je samo dodir polutana." Naravno, im je Anabet poloila dlan na znak, on je poeo da tinja plaviastim sjajem. Metalna vrata se uz kripu otvorie, otkrivajui mrano stepenite koje je vodilo nanie. Vau." Rejel je delovala smireno, ali nisam mogao da provalim da li se pretvara ili ne. Presvukla u ofucanu majicu s logom Muzeja savremene umetnosti i svoje uobiajene, markerima ispisane farmerke, a iz depa joj je virila plava, plastina etka za kosu. Njena ria kosa je bila povezana u konjski rep, ali jo uvek je imala zlatnih zrnaca u njoj, kao i tragove zlatnog trasa na licu. Onda... posle vas?" Ti si vodi", ree Anabet s glumljenom utivou. Vodi." Stepenice su se sputale u prostran tunel od opeke. Bio je toliko mraan da nismo videli ni pola metra ispred sebe, ali Anabet i ja smo obnovili svoju zalihu baterijskih lampi. im smo ih upalili, Rejel prestravljeno uzviknu. Skelet nam se cerio pravo u lice. Nije bio ljudski. Kao prvo, bio je ogroman visok najmanje tri metra. I bio je razapet, vezan lancima za zglavke i glenjeve tako da je inio dinovsko X preko tunela. Meutim, ono od ega sam se zaista najeio bila je jedna jedina, mrana ona duplja na sredini njegove lobanje. Kiklop", rekla je Anabet. Vrlo je star. Nije... niko koga poznajemo." Nije Tajson, htela je da kae. Ali to nije doprinelo da se osetim mnogo bolje. Jo uvek sam imao oseaj da je ovde postavljen kao upozorenje. Nisam eleo da sretnem ono to je bilo kadro da ubije odraslog Kiklopa. Rejel proguta knedlu. Imate prijatelja Kiklopa?" Tajsona", odvratio sam. Mog polubrata."

173

avada kedavra
Tvog polubrata? Uz malo sree, pronai emo ga ovde dole", rekao sam. ,,I Grovera. On je satir." ,,Oh." Glas joj bee tih. Pa dobro, bolje da krenemo." Prola je ispod leve ruke skeleta i nastavila dalje. Anabet i ja se zgledasmo bez rei. Anabet slegnu ramenima i mi poosmo za Rejel dublje u Lavirint. Posle dvadesetak metara, naili smo na raskre. Pravo se nastavljao tunel od opeke. Desni prolaz je imao zidove od antikih mermernih blokova. Levi je bio zemljan i pun korenja drvea. Pokazao sam na levo. Ovo lii na tunel kojim su krenuli Tajson i Grover." Anabet se namrtila. Aha, ali arhitektura na desnoj strani - oni stari blokovi - verovatnije je da vodi prema antikom delu Lavirinta, prema Dedalovoj radionici." Moramo da nastavimo pravo", rekla je Rejel. Anabet i ja je pogledasmo. To je najmanje verovatan izbor", rekla je potom Anabet. Zar ne vidite?" upitala je Rejel. Pogledajte pod." Nisam video nita osim istroene opeke i blata. Sija se", insistirala je Rejel. Vrlo bledo. Ali pravo je put kojim treba ii. Na levoj strani, dublje u tunelu, ono korenje drvea pomera se kao pipci. Ne svia mi se to. Na desnoj, posle pet ili est metara nalazi se zamka. Rupe u zidovima, moda za iljke. Mislim da ne bi trebalo da rizikujemo." Nisam video nita od onoga to je opisivala, ali sam ipak klimnuo glavom. Okej. Idemo pravo." Ti joj veruje?" upitala je Anabet. Aha", odvratio sam. ,,A ti?" Izgledalo je da bi se Anabet najradije upustila u raspravu, ali umesto toga, mahnula je Rejel da nas povede dalje. Hodajui jedno pored drugog, nastavili smo niz hodnik od opeke. Zavijao je i skretao, ali vie nije bilo nikakvih sporednih tunela. inilo se kao da se sputamo, da silazimo dublje u podzemlje. Nema zamki?" sa zebnjom sam upitao. Niega nema." Rejel je nabrala obrve. Je l' ovo treba da bude ovako lako?" Nemam pojma", odvratio sam. Nikad ranije nije bilo."

174

avada kedavra
Je li, Rejel", upitala je Anabet, odakle si ti, u stvari?" Rekla je to kao da pita, S koje si ti planete? Ali Rejel se nije uvredila. Iz Bruklina", odvratila je. Zar ti se roditelji nee zabrinuti to te nema do kasno?" Rejel ispusti glasan uzdah. Teko. Ne bi primetili sve i da me nema nedelju dana." Zato?" Ovog puta, Anabet nije zvuala onako sarkastino. Problemi s roditeljima bili su neto to je razumela. Pre no to je Rejel stigla da odgovori, negde ispred nas zaulo se kripanje, kao da se otvaraju ogromna vrata. ta to bi?" upitala je Anabet. Ne znam", odvratila je Rejel. Metalne arke." ,,E sad si mi sve rekla. Htela sam da kaem, ta je to?" Zauo sam teke korake od kojih je hodnik podrhtavao - i koji su dolazili prema nama. Beimo?" upitao sam. Beimo", sloila se Rejel. Okrenuli smo se i jurnuli pravcem iz kojeg smo doli, ali nismo preli ni pet-est metara pre no to smo naleteli pravo na neke stare poznanike. Dve dracene - ene-zmije u grkom oklopu - drale su koplja uperena u nae grudi. Izmeu njih je stajala Keli, navijaica-empuza. Vidi, vidi", ree Keli. Skinuo sam poklopac s Rasparaa, a Anabet je isukala svoj no; meutim, pre no to se moj ma do kraja formirao, Keli se bacila na Rejel. Okrenula ju je i privukla sebi, prislonivi joj na vrat dlan iz koga su joj trenutak pre toga izrasle kande. Izveli ste svoje smrtno ljubimce u etnju?" upita me Keli. Oni su tako krhka stvorenjca. Lako se lome!" Koraci iza nas postajali su sve blii. Iz pomrine je izbilo ogromno oblije skoro tri metra visok lestrigonski din s crvenim oima i kandama. Din se obliznuo kad nas je ugledao. Je l' smem da ih pojedem?" Ne" odvrati Keli. Tvoj gospodar e ih eleti. Pruie mu odlinu zabavu." Potom mi se osmehnula. Polazite, polutani. Ili ete svo troje umreti ovde, poev od male smrtnice."

175

avada kedavra
Bila je to, otprilike, moja najgora nona mora. A verujte mi, imao sam ih mnogo. Odveli su nas niz tunel pod straom dracena, s Keli i dinom koji su ili za nama, za sluaj da pokuamo da se okrenemo i zbriemo. Kao da niko nije brinuo da li emo potrati napred. U tom pravcu su i eleli da idemo. Malo dalje, videla su se bronzana vrata. Bila su visoka oko tri metra, ukraena parom ukrtenih maeva. Odnekud iza njih dopirala je priguena buka, poput urlanja gomile. O, sssluaj" ree ena-zmija s moje leve strane. Na domain e ssse odueviti." Jo nikad nisam imao prilike da vidim dracenu izbliza, ali preiveo bih bez toga. Da nije bilo ravastog jezika i utih oiju s crnim prorezima umesto enica moglo bi se rei da ima lepo lice. Nosila je bronzani oklop koji joj je sezao do struka. Ispod toga, tamo gde bi trebalo da budu noge imala je dva debela zmijska trupa s bronzanim i zelenim arama. Kretala se kombinacijom gmizanja i hodanja, kao ide na dve ive skije. Ko je va domain?" upitao sam. Zasiktala je, to je moda trebalo da bude smeh. O, videe ve. Sssjajno ete ssse ssslagati. On ti je brat, uossstalom." ta mi je on?" Smesta sam pomislio na Tajsona, ali to je bilo nemogue. O emu ova trabunja? Din je proao pored nas i otvorio vrata. Podigao je Anabet uhvativi je za majicu i rekao: Ti ostaje ovde." Hej!" pobunila se, ali lik je bio dvaput vei od nje i ve je konfiskovao njen no i moj ma. Keli prasnu u smeh. Jo uvek je drala kande na Rejelinom vratu. Idi, Persi. Zabavi nas. Mi emo ekati ovde s tvojim prijateljicama, da bismo bili sigurni da e se pristojno ponaati." Pogledao sam Rejel. Izvini. Izbaviu te iz ovoga." Ona klimnu glavom, onoliko koliko je mogla od demonkinih kandi pod grlom. Bilo bi to lepo." Dracena me potera kopljem prema vratima i ja udoh u arenu, pravo u ring. Ne bih rekao da je to bila najvea arena u kojoj sam ikad bio, ali delovala je prilino prostrano, obzirom na to da se nalazila u podzemlju. Zemljani ring je bio krunog oblika, taman dovoljno veliki da biste se mogli voziti kolima uz ivicu, pod uslovom da zaista vodite rauna da drite desnu stranu. Na sredini

176

avada kedavra
ringa, u toku je bila borba izmeu dina i kentaura. Kentaur je izgledao uspanieno. Galopirao je oko protivnika, koristei ma i tit, dok je din mahao kopljem veliine telefonskog stuba, a rulja ga sokolila klicanjem. Prvi red sedita nalazio se oko etiri metra iznad ringa. Jednostavne kamene klupe inile su pun krug i sva mesta su bila zauzeta. Bilo je tu dinova, dracena, polubogova, telekina, ali i jo udnijih stvorenja: demona s krilima poput onih u slepih mieva i stvorova koji su izgledali kao poluljudi, a polu... sve i svata - ptice, gmizavci, insekti, sisari. Meutim, najjezivije su bile lobanje. Arena ih je bila puna. Obrubljivale su ogradu. Metar visoke gomile lobanja krasile su stepenita izmeu nizova klupa. Cerile su se s kolaca pobodenih nad tribinama i poput jezivih lustera visile s lanaca okaenih o tavanicu. Neke su bile veoma stare - samo bele kosti. Druge su bile mnogo novijeg datuma. Njih neu opisivati. Verujte, ne elite da ih opiem. Usred svega ovoga, ponosno istaknut pored zida iza tribina, nalazio se zeleni barjak s Posejdonovim trozupcem u sredini. Neto to mi se nikako nije uklapalo ovde. ta je on traio na ovom uasnom mestu? Iznad barjaka, na poasnom mestu, sedeo je moj stari neprijatelj. Luk", uzviknuo sam. Nisam siguran da je mogao da me uje pored urlanja rulje, ali se ledeno osmehnuo. Na sebi je imao kamuflane pantalone, belu majicu i bronzani grudni oklop, ba kao to sam video u snu. Meutim, i dalje nije nosio svoj ma, to mi je bilo veoma udno. Pored njega je sedeo najvei din koga sam ikad video, mnogo vei od onoga koji se u ringu borio s kentaurom. Din pored Luka je 'ladno bio visok bar pet metara i toliko irok da je zauzimao tri sedita. Na sebi je imao samo pregau oko bedara, poput sumorvaa. Koa mu je bila tamnocrvena, istetovirana tamnoplavim crteima talasa. Raunao sam da je to verovatno Lukov novi telohranitelj ili tako neto. Iz ringa se zauo krik i ja odskoih unazad kad je kentaur tresnuo u prainu tik pored mene. Uputio mi je preklinjui pogled. Pomozi mi!" Posegao sam za svojim maem, ali bio mi je oduzet i jo uvek mi se nije ponovo stvorio u depu. Kentaur se batrgao da se uspravi, dok se din pribliavao s uperenim kopljem.

177

avada kedavra
aka s kandama dograbila me je za rame. Ako ceni ivote sssvojih prijatelja", ree moja uvarka dracena, nee ssse meati. Ovo nije tvoja borba. Sssaekaj sssvoj red." Kentaur nije mogao da ustane. Jedna noga mu je bila slomljena. Din je spustio svoje ogromno stopalo na njegove grudi i podigao koplje. Potom je pogledao gore, u Luka. S MRT ! S MRT !" klicala je rulja. Luk nije uradio nita, ali je zato tetovirani sumo lik pored njega ustao. Osmehnuo se kentauru, koji zacvile: Molim te! Ne!" Potom sumo lik isprui ruku i pokaza palcem nanie. Zatvorio sam oi kad je gladijator zabo koplje. Kad sam ponovo pogledao, kentaur je iezao, pretvorivi se u prah. Od njega je ostalo samo jedno kopito, koje je din uzeo kao trofej i pokazao gomili, koja zaurla odobravajui mu. Na drugom kraju ringa se otvorila kapija, kroz koju je din trijumfalno izaao. Gore, na tribinama, sumo lik je podigao ruku zahtevajui tiinu. Dobra zabava!" urliknuo je. Ali nita to nisam ve video. ta jo ima, Luk, sine Hermesov?" Luk stisnu zube. Bilo mi je jasno da mu se nije dopalo to ga je nazvao Hermesovim sinom. Mrzeo je svog oca. Ipak, smireno je ustao. Oi su mu svetlicale. Izgledalo je kao d a j e ba dobro raspoloen. Gospodaru Anteje", odvratio je Luk, dovoljno glasno da ga rulja uje. Ti si izuzetan domain! Bie nam drago da te razonodimo, kako bi ti se oduili za uslugu koju nam ini putajui nas da proemo preko tvoje teritorije." Uslugu koju nisam siguran da u vam uiniti", zareao je Antej. Hou zabavu!" Luk mu se poklonio. Verujem da imam neto bolje od kentaura to e se sad boriti u tvojoj areni. Imam tvog brata." On pokaza prema meni. Persi Dekson, Posejdonov sin." Rulja poe da mi se ruga i da me gaa kamenicama, koje sam uglavnom uspeo da izbegnem, mada me je jedna dohvatila po obrazu i napravila poveu posekotinu. Antejeve oi sinuse. Posejdonov sin? Taj bi trebalo da ume da se bori! Ili da umre!" Ako te njegova smrt zadovolji", rekao je Luk, hoe li dozvoliti da nae trupe preu preko tvoje teritorije?" Moda!" odvratio je Antej.

178

avada kedavra
Luk nije izgledao naroito zadovoljno zbog ovog moda". Ljutito me je pogledao, kao da me upozorava da bi mi bolje bilo da vrlo spektakularno poginem ili u se zaista nai u nebranom grou. Luk!" uzviknu Anabet. Zaustavi ovo! Pusti nas da idemo!" Kao da ju je Luk tek tada primetio. Na trenutak je delovao oamueno. Anabet?" Kasnije e biti dovoljno vremena za borbe ena", umeao se Antej. Prvo ovo. Persi Deksone, koje oruje bira?" Dracene me gurnue na sredinu ringa. Zurio sam u Anteja. Kako ti moe biti Posejdonov sin?" Antej prasnu u smeh, a za njim i ostatak gomile. Ja sam njegov omiljeni sin!" grmnu on. Gledaj i divi se, ovo je moj hram podignut u slavu Zemljotrescu, od lobanja svih onih koje sam pobio u njegovo ime! Tvoja e im se uskoro pridruiti!" Uasnut sam buljio u one silne lobanje - stotine njih, i Posejdonov barjak. Kako ovo moe biti hram posveen mom tati? Moj tata je dobar lik. Nikad mi nije traio ni estitku za Dan oeva, a kamoli neiju lobanju. Persi!" doviknula mi je Anabet. Njegova mati je Geja! Ge..." Lestrigonac koji ju je drao pokri joj usta rukom. Njegova mati je Geja. Boginja zemlje. Anabet je pokuala da mi kae da je to vano, ali nisam znao zato. Moda samo zato to je lik imao dva boanska roditelja. Zato e biti mnogo tee ubiti ga. Ti si lud, Anteje", rekao sam. Ako misli da mu na ovaj nain odaje potu, onda nema pojma o Posejdonu." Rulja mi je dobacivala uvrede, ali je Antej podigao ruku, zahtevajui tiinu. Oruje", insistirao je. ,,A onda emo videti kako gine. Hoe li sekire? titove? Mree ili bacae plamena?" Samo svoj ma", odvratio sam. udovita prasnue u smeh, ali mi se Raspara smesta stvorio u rukama, a neki od glasova u gomili postadoe nervozni. Bronzano seivo tinjalo je bledom svetlou. Prva runda!" objavi Antej. Kapija se otvorila i kroz nju je izgamizala dracena. U jednoj ruci je imala trozubac, a u drugoj mreu s tegovima klasian gladijatorski stil. U kampu su me ve godinama obuavali za borbu protiv tih oruja.

179

avada kedavra
Zamahnula je prema meni, isprobavajui teren. Uzmakao sam. Potom je bacila mreu, nadajui se da e se moja ruka s maem uplesti u nju, ali bez problema sam je izbegao odskoivi u stranu. Presekao sam njeno koplje na pola i zario Raspara kroz slabu taku na njenom oklopu. Uz bolan krik, pretvorila se u nita, a klicanje gomile je utihnulo. Ne!" arlauknuo je Antej. Prebrzo! Mora da saeka s ubijanjem. Samo ja dajem to nareenje!" Okrznuo sam pogledom Anabet i Rejel. Morao sam nai naina da ih oslobodim, moda odvlaenjem panje njihovih uvara. Dobar posao, Persi", osmehnuo se Luk. Tvoja maevalaka vetina se popravila. To moram da priznam." Druga runda!" viknuo je Antej. ,,I sporija nego prethodna! Vie zabave! ekaj da ja kaem pre no to nekog ubije,INAE...!" Kapija se ponovo otvorila, a kroz nju je ovog puta izaao mladi ratnik. Bio je malo stariji od mene; imao je esnaestak godina. Kosa mu je bila sjajnocrna, a levo oko pokriveno povezom. Bio je mrav i ilav, tako da je grki oklop visio na njemu. Zabio je svoj ma u zemlju, popravio remenje na titu i navukao lem ukraen perjanicom od konjske strune. Ko si ti?" upitao sam. Itan Nakamura", odvratio je. Moram da te ubijem." Zato radi ovo?" Hej!" dobacilo je udovite s tribina. Prestanite da brbljate i borite se ve jednom!" Ostala mu se pridruie povicima Moram da se dokaem", rekao mi je Itan. Samo tako e me primiti." Rekavi to, napao me je. Maevi nam se sretoe u vazduhu a rulja je poela da urlie. Ovo nije bilo u redu. Nisam eleo da se borim da bih razonodio gomilu udovita, ali Itan Nakamura mi nije pruio veliki izbor. Nasrtao je. Bio je dobar. Koliko sam znao, nije nikad bio u Kampu polutana, ali oigledno je proao obuku. Parirao je moj udarac i umalo me nije odalamio svojim titom, ali sam ja na vreme odskoio unazad. Zasekao je maem. Otkotrljao sam se u stranu. Razmenili smo ubode i pariranja, ispipavajui borilaki stil onog drugog. Nastojao sam da se primaknem Itanovoj levoj, slepoj strani, ali to nije mnogo pomagalo. Oigledno se ve odavno borio samo s jednim okom, budui da je odlino uvao upravo tu stranu. Krv!" urlala su udovita.

180

avada kedavra
Moj protivnik je pogledao ka tribinama. Shvatio sam da se u tome krije njegova slabost. Morao je da ih impresionira. Ja nisam. Ispustio je ljutit borbeni pokli i jurnuo na mene, ali parirao sam njegovom seivu i uzmakao, putajui ga da nasrne na mene. Uaaa!" uzviknu Antej. Stani i bori se!" Itan me je pritiskao, ali nisam imao problema da se odbranim, ak i bez tita. On je bio opremljen za odbranu - teko oklopljen - zbog ega ga je svaki juri iscrpljivao. Ja sam bilo laka meta, ali istovremeno okretniji i bri. Rulja je podivljala, izvikujui prigovore i bacajui kamenice. Borili smo se skoro pet minuta, a jo uvek nije bilo krvi. Naposletku je Itan napravio greku. Pokuao je da me ubode u stomak, a ja sam zabio balak svog maa u njegov I zakrenuo ga. Ma mu je pao u prainu. Pre no to je uspeo da se oporavi, udario sam drkom maa po njegovom lemu i bacio ga na tlo. Njegov teak oklop vie je koristio meni nego njemu. Pao je na leda, oamuen i umoran. Poloio sam vrh maa na njegove grudi. Zavri s tim", jeknuo je Itan. Pogledao sam Anteja. Njegovo crveno lice je bilo ukoeno od nezadovoljstva, ali je pruio ruku i pokazao palcem nanie. Zaboravi." Vratio sam ma u kanije. Ne budi lud", zajeao je Itan. Samo e nas obojicu ubiti." Pruio sam mu ruku. Oklevao je, ali ju je ipak prihvatio. Pomogao sam mu da ustane. Niko ne sme da obeasti ove igre!" arlauknuo je Antej. Vae e biti prinesene kao rtve Posejdonu!" Pogledao sam Itana. Kad ugleda priliku, bei." Zatim sam se okrenuo Anteju. Zato se sam ne bori sa mnom? Ako si ve oev miljenik, sii ovamo i dokai da je tako!" udovita na tribinama zabrundae. Osvrnuvi se naokolo, Antej je oigledno shvatio da nema izbora. Nije mogao da odbije a da ne ispadne kukavica. Ja sam najbolji rva na svetu, mome", opomenu me on. Rvem se jo od prvog pankrationa!" Pankrationa?" upitao sam. Borbe do smrti", rekao je Itan. Bez ikakvih pravila. I bez ogranienja. Nekad je to bio olimpijski sport." Hvala na savetu", rekao sam.

181

avada kedavra
Nema na emu." Rejel me je razrogaeno posmatrala. Anabet je nimalo dvosmisleno odmahivala glavom, jer joj je Lestrigonac jo uvek drao ruku na ustima. Uperio sam ma prema Anteju. Pobednik uzima sve! Ako ja pobedim, slobodni smo i odlazimo. Ako ti pobedi, umiremo. Zakuni se rekom Stiks." Antej se nasmejao. Ovo ne bi trebalo da traje dugo. Zaklinjem se da prihvatam tvoje uslove!" Skoio je preko ograde u ring. elim ti sreu", ree Itan. Trebae ti." Potom urno uzmaknu. Antej je pucketao zglobovima na rukama. Cerio se i tada sam video da su mu i na zubima izrezbareni talasi, to mora da je drastino oteavalo njihovo pranje posle jela. Oruje?" upitao je. Drau se svog maa. A ti?" Podigao je svoje ogromne ake i protresao prste. Ovo je sve to mi je potrebno. Gospodaru Luk, ti e biti sudija u ovoj borbi." Luk se osmehnu u mom pravcu. Sa zadovoljstvom." Antej jurnu. Zakotrljao sam se ispod njegovih nogu i ubo ga otpozadi u butinu. Arrggg!" urliknuo je. Meutim, umesto krvi, iz rane mu je pokuljao pesak, kao da sam proburazio peani sat. Prosipao se na zemljani pod, a zemlja mu se skupljala oko noge, gotovo kao gips. Kad je spala, rane vie nije bilo. Ponovo je juriao. Sreom, imao sam izvesnog iskustva u borbi s dinovima. Odskoio sam u stranu, sagnuvi se, i ubo ga ispod ruke. Seivo Rasparaa bee mu se do balaka arilo medu rebra. To je bila dobra vest. Loa vest je glasila da mi ga je din, okrenuvi se, istrgao iz ruke i ja sam poleteo preko arene, be oruja. Antej je bolno zaurlao. ekao sam da se dezintegrie. Jo nijedno udovite nije izdralo direktan udarac mog maa. Seivo od nebeske bronze moralo je unititi njegovu sutinu. Meutim, Antej je dograbio balak, izvukao ma iz svog grudnog koa i bacio ga iza sebe. Jo peska je pokuljalo iz rane, ali opet se zemlja popela uz njega i pokrila je. Pokrila mu je celo telo, sve do ramena. im je zemlja spala, na Anteju nije bilo ni ogrebotine. Sad ti je jasno zato nikad ne gubim bitke, poluboe!" likovao je Antej. Dolazi ovamo i pusti da te zgromim. Biu brz!"

182

avada kedavra
Antej je stajao izmeu mene i mog maa. Oajniki sam se osvrtao naokolo i uhvatio Anabetin pogled. Zemlja, pomislio sam. ta je ono Anabet pokuala da mi kae? Antejeva mati Geja bila je majka zemlja, najstarija boginja od svih. Moda je Posejdon bio Antejev otac, ali Geja ga je odravala u ivotu. Nisam mogao da ga pobedim sve dok je dodirivao zemlju. Pokuao sam da ga zaobiem, ali Antej je predvideo moj potez. Blokirao mi je prolaz, smejui se. Sada se samo poigravao sa mnom. Saterao me je u oak. Podigao sam pogled ka lancima koji su visili s tavanice, s lobanjama koje su landarale okaene o kuke. Odjednom mi je sinula ideja. Fingirao sam, krenuvi na drugu stranu. Antej me je opet blokirao. Gomila mi se rugala i dovikivala Anteju da me dokusuri, ali se on previe dobro zabavljao. Slabani deae", rekao je. Nisi dostojan sin boga mora!" Osetio sam kako mi se hemijska vratila u dep, ali Antej to nije znao. Mislio je da je Raspara jo uvek zaboden u zemlju negde iza njegovih lea. Verovao je da mi je cilj da se dokopam svog maa. Nije to bila velika prednost, ali bila je jedina koju sam imao. Jurnuo sam pravo napred i zgrio se, kako bi Antej pomislio da u se opet otkotrljati kroz njegove noge. Dok se saginjao, spreman da me uhvati kao nisko baenu loptu, ja sam skoio to sam vie mogao - odbivi se od njegove podlaktice i popevi mu se uz rame kao da su merdevine, da bih mu naposletku stao na glavu. Reagovao je sasvim prirodno. Besno se uspravio i uzviknuo H EJ !" Odbacio sam se, iskoristivi njegovu silu da bih se katapultirao prema tavanici. Uhvatio sam se za vrh lanca, dok su lobanje i kuke ispod mene zveketale. Obuhvatio sam lanac nogama, ba kao ue na asovima fizikog u koli. Isukao sam Raspara i presekao lanac tik ispod sebe. Silazi ovamo, kukavico!" urlao je Antej. Pokuavao je da me dohvati, ali sam bio previsoko. Drei se to sam vre mogao, uzviknuo sam: Doi i uhvati me! Ili si previe spor i debeo za tako neto?" Urliknuo je i ponovo pokuao da me dograbi. Zatim je uhvatio drugi lanac i pokuao da se uzvere. Dok se on muio, ja sam spustio onaj odseeni komad lanca, na kojem je visila kuka. Bila su mi potrebna dva pokuaja, ali naposletku sam ga zakaio za Antejevu pregau. Aaaj!" viknuo je. urno sam provukao slobodan komad lanca kroz kopu na svom lancu, zategao to sam jae mogao i potom zatvorio kopu. Antej je pokuao da sie nazad na zemlju, ali mu je zadnjica visila u vazduhu, u

183

avada kedavra
zakaenoj pregai. Morao je da se pridrava za okolne lance s obe ruke da se ne bi izvrnuo naglavake. Molio sam se da pregaa i lanac izdre jo nekoliko sekundi. Dok je Antej kleo i mlatarao rukama, ja sam se batrgao na svom lancu, ljuljajui se i kidiui kao poludeli majmun. Napravio sam ome od kuka i metalnih spojki. Ne znam kako mi je to uspelo. Moja mama je uvek govorila da imam talenta da zamrsim stvari. Uz to, imao sam oajniku elju da spasem svoje drugarice. U svakom sluaju, din je u roku od dva minuta visio iznad zemlje, beznadeno upetljan u lance i kuke. Skoio sam na pod, sav zaduvan i znojav. Ruke su mi bile ranjave od veranja. Sputaj me odavde!" besno viknu Antej. Oslobodi ga!" naredi Luk. On je na domain!" Isukao sam Raspara. Oslobodiu ga." Onda sam zario ma dinu u stomak. Arlauknuo je, a iz njega je pokuljao pesak. Meutim, bio je previsoko da bi dodirnuo zemlju i ona se nije popela da mu pomogne. Antej se prosto rastvorio, rasipajui se malo po malo, sve dok od njega nije ostalo nita osim praznih, zaljuljanih lanaca, ogromne pregae na kuki i gomile iscerenih lobanja koje su igrale nada mnom kao da konano zaista imaju emu da se smeju. Deksone!" uzviknuo je Luk. Trebalo je davno da te ubijem!" Nije da nisi pokuao", podsetio sam ga. Pusti nas da idemo, Luk. Antej se zakleo da e potovati pogodbu. Ja sam pobednik." Postupio je upravo onako kako sam i oekivao. Antej je mrtav. Njegova zakletva je umrla s njim. Ali poto sam danas neto milostiv, rei u im da te brzo ubiju." Pokazao je prema Anabet. Nju potedite." Glas mu je samo malice zatreperio. Razgovarau s njom pre - pre naeg trijumfa." Sva udovita u gledalitu su isukala oruje ili ispruila kande. Bili smo u klopci. Beznadeno brojno nadmaeni. Zatim sam osetio neto u depu - neto ledeno, to je postajalo sve hladnije i hladnije. Psea pitaljka. Prsti mi se sklopie oko nje. Danima sam izbegavao da upotrebim Kvintov poklon. Verovao sam da je bio nekakva zamka. Ali sad... nisam imao izbora. Izvadio sam je iz depa i dunuo. Nije proizvela nikakav ujan zvuk dok se raspadala u ledene krhotine, topei mi se u ruci. Luk prasnu u smeh. ta si s tim mislio da postigne?" Odnekud iza mene dopre iznenaen jauk. Lestrigonski din koji je drao Anabet prolete pored mene i razbi se o zid.
184

avada kedavra
V UUUUF !" Empuza Keli vrisnu kad ju je dvesta pedeset kila teak mastif dohvatio kao gumenu igraku i zafrljaio kroz vazduh, pravo Luku u krilo. Gospoa O'Liri je zareala i dve dracene, uvarke, uzmakoe. Za trenutak su udovita u areni bila potpuno iznenaena. Idemo!" doviknuh svojim prijateljicama. Knozi, gospodo O'Liri!" Izlaz je na suprotnom kraju!" viknu Rejel. To je pravi put!" Itan Nakamura je shvatio nagovetaj. Potrasmo preko arene zajedno i izletesmo kroz izlaz na suprotnom kraju, s gospoom O'Liri za nama. Dok smo trali, uo sam pometnju izazvanu nastojanjem cele jedne vojske da se izvue s tribina i pojuri nas.

185

avada kedavra

15.
KRADEMO POLOVNA KRILA U DOBROM STANJU
Ovuda!" viknu Rejel. Zato bismo te sledili?" ljutito je upitala Anabet. Odvela si nas pravo u onu smrtonosnu zamku!" Morali ste proi onim putem", odvrati Rejel. Isto kao to sad morate ovim. Idemo!" Anabet nije delovala ba presreno, ali je potrala zajedno s nama ostalima. Izgledalo je da Rejel tano zna kuda ide. Trkom je skretala za uglove i nije ni najmanje oklevala na raskrima. U jednom trenutku je rekla: Zalei!" i svi smo se pruili na zemlju trenutak pre no to nam je ogromna sekira preletela preko glava. Zatim smo nastavili dalje kao da se nita nije dogodilo. Prestao sam da brojim koliko smo puta skrenuli. Nismo stali da se odmorimo sve dok nismo doli do odaje velike kao fiskulturna sala, sa starim mermernim stubovima koji su podupirali tavanicu. Stajao sam na vratima, ekajui da ujem zvuke potere, ali nisam uo nita. Kako je izgledalo, Luk i njegovi plaenici su se izgubili negde u spletu hodnika. Zatim sam shvatio jo neto: gospoa O'Liri je nestala. Nisam znao u kojem trenutku se to dogodilo. Nisam znao da li se izgubila ili su je se udovita dokopala ili ta. Glava mi je oteala kao olovo. Spasla nam je ivote, a ja se nisam udostojio ni da pogledam da li ide za nama. Itan se skljokao na pod. Vi niste normalni." Skinuo je lem. Lice mu se presijavalo od znoja. Anabet jeknu. Seam te se! Ti si bio jedno od neopredeljene dece u Hermesovoj kui, ali pre dosta godina!" Ljutito ju je pogledao. Aha, a ti si Anabet. Seam te se." ta - ta ti se dogodilo s okom?" Itan je okrenuo glavu, a mene je obuzeo oseaj da je to tema o kojoj nije spreman da razgovara. Mora biti da si ti polutan iz mog sna", rekao sam. Onaj koga se Luk dokopao. To ipak nije bio Niko."
186

avada kedavra
Ko je sad pa Niko?" Nije bitno", urno se umeala Anabet. Zato si hteo da se pridrui pogrenoj strani?" Itan se prezrivo osmehnuo. Nema prave strane. Bogovima nikad nije bilo stalo do nas. Zato onda ne bih..." Priao vojsci koja te tera da se bori na ivot i smrt samo da bi se razonodila?" rekla je Anabet. Stvarno, ovee, zato ne bi?" Itan se s mukom osovio na noge. Neu da se svaam s tobom. Hvala vam na pomoi, ali ja sad idem." Mi traimo Dedala", rekao sam. Poi s nama. Kad se sve ovo zavri, bie dobrodoao u kampu." Stvarno ste ludi ako mislite da e vam Dedal pomoi." Mora", rekla je Anabet. Nateraemo ga da nas saslua." Itan prezrivo mrknu. Aha, kako da ne. Sreno vam bilo." Dohvatio sam ga za ruku. Krenue sam kroz Lavirint? To je samoubistvo." Pogledao me je, s naporom kontroliui bes. Njegov povez na oku bio je okrzan na ivicama, a crna tkanina izbledela, kao da ga ve veoma dugo nosi. Nije trebalo da mi potedi ivot, Deksone. U ovom ratu nema mesta za milost." Potom je otrao u tamu, putem kojim smo doli. Anabet, Rejel i ja smo bili toliko iznureni da smo se ulogorili u toj ogromnoj odaji. Pronaao sam neke drvene otpatke i upalili smo vatru. Senke su poigravale na stubovima koji su se dizali oko nas poput drvea. Neto nije bilo u redu s Lukom" promrmljala je Anabet, darkajui vatru svojim noem. Da li si primetio kako se ponaao?" Meni je izgledao prilino zadovoljno", odvratio sam. Kao da je proveo prijatan dan muei heroje." Nije tano! Neto nije bilo u redu s njim. Delovao je... nervozno. Rekao je svojim udovitima da me potede. Hteo je neto da mi kae." Aha, verovatno: ao, Anabet! Sedi ovde sa mnom i posmatraj kako kidam tvoje prijatelje na komade. Bie zabavno!"

187

avada kedavra
Nemogu si", progunala je Anabet. Spremila je svoj bode i pogledala Rejel. ,,I, kuda sad, Sakagavejo?"7 Rejel nije odmah odgovorila. Od arene je postala nekako tia. Sada se jedva trudila i da odgovori na Anabetine sarkastine komentare. Nagorela je vrak tapa u vatri i crtala njime pepeljave crtee na podu, likove udovita koja smo videli. Sa samo nekoliko poteza, savreno je uhvatila lik dracene. Pratimo put", odvratila je. Svetlost u podu." Istu ona koja nas je odvela u zamku?" upitala je Anabet. Ostavi je na miru, Anabet", rekao sam. Radi najbolje to moe." Anabet ustade. Vatra se gasi. Potraiu jo drva dok vas dvoje razraujete strategiju." Potom je odmarirala u senku. Rejel je u meuvremenu tapom nacrtala jo jedan lik -pepeljavog Anteja kako visi s lanaca. Anabet inae nije ovakva", rekao sam. Ne znam ta joj je." Rejel podignu obrve. Siguran si da ne zna?" Kako to misli?" Deaci", promrmljala je. Potpuno su slepi." Hej, nemoj sad i ti da me maltretira! Vidi, stvarno mi je krivo to sam te upleo u ovo." Ne, bio si u pravu", rekla je. Ja vidim put. Ne umem to da objasnim, ali stvarno ga jasno vidim." Pokazala je prema drugom kraju odaje, u pomrinu. Radionica je tamo. U srcu Lavirinta. Sad smo ve sasvim blizu. Ne znam zato je put vodio kroz onu arenu - ao mi je zbog toga. Mislila sam e umreti." Zvuala je kao da je na ivici suza. Hej, to je kod mene redovno stanje", uveravao sam je. Nemoj da se sekira." Paljivo me je pogledala. Znai, ti svakog leta radi ove stvari? Bori se sa udovitima? Spaava svet? Zar nikad ne radi, ono, kao, normalne stvari?" Nikad nisam na takav nain razmiljao o tome kako provodim vreme. Poslednji put sam neto slino normalnom ivotu imao... ne znam, nikad.

Sakagaveja (o. 1788-1812) bila je Indijanka iz plemena Sooni, koja je sluila kao vodi uvenoj ekspediciji Luisa i Klarka prilikom njihovog istraivanja zapadne teritorije SAD. (Prim. prev.)
7

188

avada kedavra
Polutani se naviknu na to, valjda. Ili se moda ne naviknemo, ali..." Nervozno sam se promekoljio. A ti? ime se ti inae bavi?" Rejel je slegla ramenima. Slikam. Mnogo itam." Okej, pomislio sam. Na tabeli slinosti zasad beleimo nulu. ,,A tvoja porodica?" Osetio sam kako se njeni unutranji titovi podiu, kao da ovo nije bezbedna tema. ,,O, pa... oni su prosto, zna, porodica." Rekla si da nee ni primetiti da te nema." Spustila je tap kojim je crtala. ,,E, stvarno sam umorna. Odspavala bih malo, vai?" O, svakako. Izvini ako sam..." Meutim, Rejel se ve sklupala, podmetnuvi svoj ranac umesto jastuka. Zatvorila je oi i leala sasvim nepomino, ali imao sam oseaj da zapravo ne spava. Anabet se vratila nekoliko minuta kasnije. Bacila je jo drva na vatru. Pogledala je u Rejel, a potom u mene. Ja u preuzeti prvu strau", ree ona. Ti bi takoe trebalo da odspava." Ne mora tako da se ponaa." Kako?" Kao da... ma, nema veze." Legao sam, oseajui se jadno. Bio sam toliko umoran da sam zaspao im sam zatvorio oi. U snu sam uo smeh. Leden, grub smeh, kao da neko otri noeve. Stajao sam na rubu jame u dubinama Tartara. Ispod mene je tama kljuala kao mastiljava supa. Tako si blizu sopstvenog unitenja, mali heroju", prolomio se Kronov glas. A jo uvek nita ne vidi." Glas je bio drugaiji nego ranije. Sada je delovao gotovo fiziki, kao da govori iz pravog tela, umesto... ta god da je bio onako iseckan. Dugujem ti veliku zahvalnost", ree Kronos. Obezbedio si moje buenje." Senke u peini zatalasae se oko mene i ja se naoh u drugoj peini. Pouri!" ree Tajson, utravi u odaju kao da ga avoli gone. Grover se saplitao pored njega. Iz hodnika kojim su doli zau se tutnjava i pojavi se glava ogromne zmije. Bila je tako ogromna da je jedva provlaila telo kroz tunel. Krljut joj je bila bakarne boje. Imala je okastu glavu, poput zvearke,

189

avada kedavra
a njene ute oi su plamtele mrnjom. Kad je zinula, pokazali su se onjaci visoki kao Tajson. Sunula je ka Groveru, ali je on uspeo da joj pobegne. Zmija je samo napunila eljusti zemljom. Tajson je podigao stenu i bacio je na udovite, pogodivi ga pravo meu oi, ali se zmija samo malo povukla i zasiktala. Pojee te!" doviknu Grover Tajsonu. Otkud zna?" Sad mi je rekla! Bei!" Tajson jurnu u stranu, ali zmija je upotrebila svoju glavu kao buzdovan i jednim udarcem mu izbila tlo pod nogama. Ne!" viknu Grover. Meutim, pre no to je Tajson uspeo da povrati ravnoteu, zmija se obavila oko njega i poela da ga stee. Tajson se naprezao, ulaui svu svoju ogromnu snagu, ali je zmija stezala sve jae. Grover ju je grozniavo pogodio svojom pastirskom frulom, no mogao ju je isto tako hitnuti i u kameni zid. Cela odaja je podrhtavala dok je zmija zatezala miie u naporu da slomi Tajsonov otpor. Grover zasvira u svoju frulu i stalaktiti poee da padaju s tavanice kao kia. Izgledalo je kao da e se cela peina obruiti... Probudila me je Anabet, koja me je drmala za rame. Persi, probudi se!" Tajson - Tajson je u nevolji!" rekao sam. Moramo mu pomoi!" Idemo redom", odvratila je. Prvo zemljotres!" Dabome, odaja je tutnjala i podrhtavala. Rejel!" viknuo sam. Istog asa je otvorila oi. Dograbila je svoj ranac i nas troje potrasmo. Skoro smo stigli do tunela na drugom kraju odaje, kad je stub pored nas zajeao i popustio. Nastavili smo dalje, dok se iza nas ruilo sto tona mermera. Uleteli smo u hodnik i osvrnuli se taman na vreme da vidimo kako se rue i ostali stubovi. Nad nama se kovitlao oblak bele praine, ali nismo prestali da trimo. Znate li ta?" rekla je Anabet. Ovaj pravac mi se ipak dopada." Nije prolo dugo i ugledali smo svetlost - slinu normalnoj elektrinoj rasveti. Tamo", ree Rejel. Sledili smo je u predvorje od nerdajueg elika, kakvo sam zamiljao da imaju u svemirskoj stanici ili na tako nekom mestu. S tavanice je dopirala fluorescentna svetlost. Pod je inila metalna reetka.

190

avada kedavra
Toliko sam navikao na pomrinu da sam morao da mirkam. Anabet i Rejel su obe delovale bledo na tako otrom svetlu. Ovuda!" rekla je Rejel, potravi. Blizu smo!" Ovo je skroz pogreno!" rekla je Anabet. Radionica je trebalo da bude u najstarijem delu Lavirinta. Ovo ne moe..." Zautala je, jer smo stigli do dvostrukih metalnih vrata. U eliku, u nivou oiju, bilo urezano plavo grko Delta. Tu smo", objavi Rejel. Dedalova radionica." Anabet pritisnu simbol na vratima i ona se, itei, otvorie. Toliko o antikoj arhitekturi", rekao sam. Anabet me je prezrivo pogledala, a potom smo svi zajedno uli unutra. Prvo to mi je upalo u oi bila je dnevna svetlost - blistavo sunce koje se prosipalo kroz dinovske prozore. To svakako nije neto to oekujete u srcu podzemne tamnice. Radionica je liila na umetniki atelje, s deset metara visokom tavanicom i industrijskom rasvetom, uglaanim kamenim podovima i radnim stolovima du zidova. Spiralno stepenite vodilo je u potkrovlje. Na pet-est tafelaja visili su runo pravljeni crtei za graevine i maine koji su svi skupa podseali na skice Leonarda da Vinija. Po stolovima je bilo nekoliko laptop kompjutera. Jednu policu popunjavale su staklene tegle sa zelenim uljem - grkom vatrom. Bilo je tu i izuma - udnih maina kojima nisam mogao da dokuim namenu. Jedan je bio bronzana stolica za koju je bila prikaena uma elektrinih ica, nalik na nekakvu spravu za muenje. U drugom uglu nalazilo se ogromno metalno jaje veliine oveka. Bio je tu i starinski sat, ali ceo napravljen od stakla, tako da se videlo kako se u njemu okreu zupanici. Na zidu je visilo nekoliko parova bronzanih i srebrnih krila. ,,Di immortales", promrmljala je Anabet. Potom je otrala do najblieg tafelaja i pogledala skice. On je genije. Pogledaj zaobljene linije na ovoj graevini!" ,,I umetnik", zadivljeno je dodala Rejel. Ova krila su fantastina!" Krila su izgledala naprednije od onih koja sam video u snu. Pera su bila vre isprepletena. Umesto votanih zaptivaka, upotrebljene su samolepljive trake. Drao sam ruku na Rasparau. Dedal oigledno nije bio kod kue, ali radionica je izgledala kao da je nedavno koriena. Na ekranima laptopova vrteli su se skrinsejveri. Na radnom stolu leala je dopola pojedena pogaica i pored nje olja s kafom.
191

avada kedavra
Otiao sam do prozora. Pogled je bio prekrasan. Prepoznao sam Stenovite planine u daljini. Nalazili smo se visoko na padini, na najmanje dvesta metara nadmorske visine, a ispod nas se prostirala dolina, puna crvenih, zaravnjenih brda, stena i iljatih kamenih formacija. Kao da je neko ogromno dete pravilo grad od kocaka veliine oblakodera, a onda resilo da ga rasturi. Gde smo?" upitao sam se. ,U Kolorado Springsu", rekao je glas iza nas. U Vrtu bogova." Na spiralnom stepenitu je stajao na nestali instruktor maevanja, Kvint, s isukanim orujem. Ti", ree Anabet. ta si uradio s Dedalom?" Kvint se bledo osmehnuo. Veruj mi, draga moja. Ne eli da ga upozna." Sluajte, gospodine izdajico", zareala je, nisam se borila sa enomzmajem, ovekom sa tri tela i psihotinom Sfingom da bih se videla s vama. Dakle, gde je Dedal?" Kvint je siao niz stepenice, drei ma sa strane. Na sebi je imao farmerke, duboke cipele i instruktorsku majicu iz Kampa polutana, to je delovalo kao uvreda sad kad smo znali da je pijun. Nisam znao mogu li da ga pobedim u borbi maevima. Bio je veoma dobar. Ali smatrao sam da u morati da pokuam. Mislite da sam Kronov agent", rekao je. Da radim za Luka." ta drugo?" upitala je Anabet. Ti si inteligentna devojka", rekao je. Ali grei. Ja radim samo za sebe." Luk vas je pomenuo", rekao sam. Gerion je takoe znao za vas. Bili ste na njegovom ranu." Naravno", odvratio je. Bilo me je svugde. ak i ovde." Proao je pored mene kao da ne predstavljam nikakvu pretnju i stao pored prozora. Pogled se menja iz dana u dan", zamiljeno je rekao. Ali uvek je to neko mesto u visini. Jue je bio oblakoder, s kojeg je pucao pogled na Menhetn.Prekjue, predivan pogled na jezero Miigen. Ali uvek se vraa na Vrt bogova. Mislim da se Lavirintu ovde dopada. Ime je odgovarajue, valjda." Ve ste bili ovde", rekao sam. O da." ,,A ono napolju je iluzija?" upitao sam. Projekcija ili tako neto?" Ne", promrmljala je Rejel. Stvarno je. Zaista smo u Koloradu."

192

avada kedavra
Kvint je pogleda. Ti si jasnovida, zar ne? Podsea me na drugu smrtnu devojku koju sam nekada davno poznavao. Na princezu koja je docnije postala tuna." Dosta igara", rekao sam. ta ste uradili s Dedalom?" Kvint je zurio u mene. Deko moj, bilo bi dobro da te tvoja drugarica malo podui jasnovidosti. Ja sam Dedal." Mogao sam da reagujem na razne naine, od znao sam", preko L AOVINO !" do Aha, a ja sam Zevs." Jedino to mi je palo na pamet da kaem bilo je: Ali vi niste pronalaza! Vi ste maevalac!" Ja sam i jedno i drugo", odvratio je Kvint. Uz to i arhitekta. I naunik. A i koarku igram prilino dobro za nekoga ko nije igrao do svoje dvehiljadite godine. Pravi umetnik mora biti dobar na mnogim poljima." To je tano", rekla je Rejel. Tako ja umem da slikam stopalima isto tako dobro kao rukama." Vidi?" doekao je Kvint. Viestruko talentovana devojka." Ali vi ak ne izgledate kao Dedal", pobunio sam se. Video sam ga u snu i..." Odjednom mi je sinula uasna pomisao. Da", rekao je Kvint. Konano si naslutio istinu." Vi ste robot. Napravili ste sebi novo telo." Persi", s nelagodom je rekla Anabet, to je nemogue. To - to ne moe biti robot." Kvint se tiho nasmejao. Zna li ta znai Kvint, duice?" To je od latinskog auintus, peti. Ali..." Ovo je moje peto telo po redu." Maevalac je ispruio podlakticu. Potom je pritisnuo lakat i deo zglavka mu se otvorio - pravougaono okance u koi. Unutra su se videli bronzani zupanici. ice su sijale. udesno!" rekla je Rejel. Uvrnuto", rekao sam ja. Nali ste nain da prebacite svoju animu u mainu?" rekla je Anabet. To je... neprirodno." O, uveravam te, duice, to sam jo uvek ja. Jo uvek sam onaj stari Dedal. Naa majka, Atina, stara se da ni za trenutak ne zaboravim na to." Povukao je unazad okovratnik svoje majice. Pri dnu vrata se nalazio beleg, koji sam ve video -taman obris ptice utisnut u njegovu kou.
193

avada kedavra
ig ubice", rekla je Anabet. Zbog vaeg sestria, Perdiksa", pretpostavio sam. Deaka koga ste gurnuli s kule." Kvintovo lice se smrklo. Nisam ga gurnuo. Samo sam..." Pomogao da izgubi ravnoteu", rekao sam. ,,I pustio ga da pogine." Kvint je zurio kroz prozor, ka purpurnim planinama. Kajem se zbog onoga to sam uradio, Persi. Bio sam gnevan i ogoren. Ali ne mogu to da popravim, a Atina mi ne dozvoljava da zaboravim. Kad je Perdiks umro, pretvorila ga je u malu pticu prepelicu.8 Utisnula je njen obris na moj vrat. Koje god telo da uzmem, ig mi se uvek pojavi na koi." Pogledao sam ga u oi i shvatio sam da pred sobom imam istog onog oveka kjeg sam video u snovima. Moda mu je lice bilo sasvim drugaije, ali unutra je bila ista dua - ista ona inteligencija i silna tuga. Vi ste stvarno Dedal", zakljuio sam. Ali zato ste doli u kamp? Zato ste nas pijunirali?" Da bih video da li je va kamp vredan spaavanja. Luk mi je ispriao svoju priu. A ja vie volim da izvedem sopstvene zakljuke." Znai, ipak ste razgovarali s Lukom." O da. Vie puta. Prilino je ubedljiv." Ali sad ste videli kamp!" bila je uporna Anabet. ,,I znate da nam treba pomo. Ne smete pustiti Luka kroz Lavirint!" Dedal spusti ma na radni sto. Lavirint vie nije pod mojom kontrolom, Anabet. Stvorio sam ga, tano. tavie, vezan je za moju ivotnu silu. Ali dozvolio sam mu da ivi i raste samostalno. To je cena koju sam platio da me ne diraju." Ko to?" Bogovi", rekao je. I smrt. iv sam ve dva milenijuma, duice, skrivajui se od smrti." Ali kako moete da se krijete od Hada?" pitao sam. Mislim... Had ima furije." One ne znaju sve", rekao je. Niti sve vide. Sreo si ih, Persi. Zna da je to tano. Pametan ovek moe prilino dugo da se skriva, a ja sam se vrlo duboko zakopao. Samo moj najvei neprijatelj je uspeo da mi ostane na tragu, a i njega sam omeo."
8

Latinski naziv za ovaj ptiji rod glasi Perdix. (Prim. prev.)

194

avada kedavra
Mislite na Minosa", rekao sam. Dedal potvrdno klimnu. Nemilosrdno me progoni. A sad kad je sudija mrtvih, nita mu ne bi bilo drae nego da se naem pred njim, kako bi mogao da me kazni za moje zloine. Nakon to su ga Kokalove keri ubile, Minosov duh poeo je da me progoni u snovima. Obeao je da e me uloviti kad-tad. Uradio sam jedino to sam mogao. Sasvim sam se povukao iz sveta. Siao sam u svoj Lavirint. Odluio sam da e to biti moje najvee dostignue: prevariu smrt." I uspevate", divila se Anabet, ve dve hiljade godina." Zvuala je vrlo impresionirano, uprkos stranim stvarima koje je Dedal uradio. U tom trenutku, hodnikom se prolomio glasan lave. Zaulo se tabananje ogromnih apa i u radionicu je uletela gospoa O'Liri. Liznula me je jednom po licu, a potom gotovo oborila Dedala, ushieno skoivi na njega. Evo moje stare prijateljice!" rekao je Dedal, ekajui gospou O'Liri iza uiju. Mog jedinog druga tokom svih ovih dugih, samotnih godina." Dozvolili ste joj da me spase", rekao sam. Ona pitaljka je stvarno upalila." Dedal klimnu glavoml Naravno da jeste, Persi. Ti ima dobro srce. A znao sam da si se gospoi O'Liri dopao. Hteo sam da ti pomognem. Moda sam moda sam se i oseao krivim." Zbog ega?" Zbog toga to e tvoja potraga biti uzaludna." ta?" prenerazila se Anabet. Ali, jo nam uvek moete pomoi. Morate! Dajte nam Arijadninu nit, da Luk ne bi mogao da je se domogne." Da...nit. Rekao sam Luku da su oi jasnovidog smrtnika najbolji vodi, ali nije mi verovao. Toliko se koncentrisao na zamisao o maginom predmetu. A nit funkcionie. Dodue,moda nije ba tako precizna kao vaa smrtna drugarica. Ali dovoljno je dobra. Sasvim dovoljno." Gde je sad?" upitala je Anabet. Kod Luka" tuno je odvratio Dedal. ao mi je, duice. Ali stigli ste nekoliko sati prekasno." Ohladio sam se shvativi zato je Luk bio onako dobro raspoloen tamo u areni. Ve je dobio nit od Dedala. Jedina prepreka bio mu je gospodar arene, a ja sam se pobrinuo za nju ubivi Anteja. Kron mi je obeao slobodu", rekao je Kvint. Kad zbace Hada, predae Podzemni svet meni na upravljanje. Vratiu svog sina Ikara. Ispraviu ono to

195

avada kedavra
sam uradio sirotom Perdiksu. Pobrinuu se da Minos bude baen u Tartar, odakle vie nee moi da me gnjavi. A ja vie neu morati da beim od smrti." ,,I to je vaa brilijantna ideja?" uzviknula je Anabet. ,,Dozvoliete da Luk uniti na kamp, pobije stotine polubogova i onda napadne Olimp? Sruiete ceo svet samo da biste dobili ono to elite?" Vaa borba je unapred osuena na propast, duice. Shvatio sam to im sam poeo da radim u vaem kampu. Nemate nikakvih izgleda da se izborite protiv Kronove sile." Nije tano!" uzviknula je. Duice, radim ono to moram. Ponuda je bila previe primamljiva da bih je odbio. ao mi je." Anabet prevrnu tafelaj. Arhitektonske skice se razletee po podu. Potovala sam vas. Bili ste moj heroj! Vi - gradili ste udesne stvari. Reavali ste probleme. A sad... Ne znam ta ste. Atinina deca bi trebalo da budu mudra, a ne samo pametna. Moe biti da vi jeste samo maina. Trebalo je da umrete pre dve hiljade godina." Umesto da se naljuti, Dedal je samo oborio glavu. Trebalo bi da odete i upozorite svoje u kampu. Sad kad Luk ima nit..." Gospoa O'Liri odjednom naulji ui. Neko dolazi!" upozorila nas je Rejel. Vrata radionice se naglo otvorie i neko gurnu unutra Nika, s rukama okovanim lancima. Za njim umarirae Keli i dva Lestrigonca, praeni Minosovim duhom. Sad je ve izgledao kao da ima gotovo potpuno normalno telo - bled, bradat kralj ledenih oiju, s pramicima Magle koji su mu se izvijali iz odore. Netremice je gledao Dedala. Tu si, stari prijatelju." Dedal stisnu zube. Potom pogleda u Keli. ta ovo znai?" Luk te pozdravlja", odvratila je. Pomislio je da e ti biti milo da vidi svog nekadanjeg poslodavca Minosa." To nije bio deo dogovora", rekao je Dedal. Nije, zaista", sloila se Keli. Ali od tebe smo ve dobili ono to smo hteli, a imamo i druge dogovore koje moramo ispotovati. Minos je traio neto od nas da bi nam predao ovog mladog poluboga." Ona pree prstom ispod Nikove brade. Bie vrlo koristan. A Minos je, zauzvrat, traio samo tvoju glavu, starce." Dedal poblede. Izdaja."

196

avada kedavra
Navikni se", ree Keli. Niko", rekao sam. Jesi li dobro?" Zlovoljno je klimnuo glavom. Ja - izvini, Persi. Minos mi je rekao da si u opasnosti. Ubedio me je da se vratim u Lavirint." Ti si pokuavao da nam pomogne?" Obmanuo me je", rekao je. Sve nas je obmanuo." Besno sam pogledao Keli. Gde je Luk? Zato nije ovde?" Demonka se osmehnula, kao da je re o ali iji smisao znamo samo nas dvoje. Luk je... zauzet. Priprema se za napad. Ali, ne sekiraj se. Jo naih prijatelja dolazi ovamo. U meuvremenu, mislim da u se poastiti finom uinom!" Ruke joj se preobrazie u kande. Kosa joj liznu u plamen, a noge poprimie svoj stvaran oblik - jedna magarea, druga bronzana. Persi", apnula je Rejel, krila. ta misli da..." Dokopaj ih se", odvratio sam. Pokuau da ti pribavim malo vremena." Odjednom, kao da se itav Had otvorio. Anabet i ja smo jurnuli na Keli. Dinovi su krenuli na Dedala, ali je gospoa O'Liri priskoila da ga brani. Niko je bio oboren na pod i muio se da se oslobodi lanaca, dok je Minosov duh neprestano ponavljao: Ubijte pronalazaa! Ubijte ga!" Rejel je dohvatila krila sa zida. Niko nije obraao panju na nju. Keli se bacila prema Anabet. Pokuao sam da stignem do nje, ali je demonka bila brza i smrtonosna. Preturala je stolove, razbijala izume i nije dozvoljavala da joj priemo. Uglom oka, ugledao sam kako gospoa O'Liri zabada onjake u dinovu ruku. Arlauknuvi od bola, cimao ju je naokolo pokuavajui da je otrese. Dedal je pruio ruku da dograbi svoj ma, ali drugi din pesnicom zdrobi radni sto i ma odlete na drugu stranu. Glinena posuda s grkom vatrom razbi se o pod i poe da gori; zeleni plamenovi su se brzo irili. K meni!" uzviknu Minos. ,,K meni, duhovi mrtvih!" On podignu svoje avetinjske ruke i vazduh poe da bruji. Ne!" uzviknu Niko. Bee uspeo da se osovi na noge i da nekako skine okove. Ti nisi moj gospodar, mlada budalo." Minos se podrugljivo cerio. Sve ovo vreme, gospodario sam ja tobom! Dua za duu, da. Ali nije tvoja sestra ona koja e se vratiti iz mrtvih. Ja se vaam iz mrtvih im zakoljem pronalazaa!" Duhovi poee da se pojavljuju oko Minosa - svetlucavi obrisi koji su se lagano umnoavali, poprimajui oblije kritskih ratnika. Ja sam Hadov sin", nije se dao Niko. Nestani!"

197

avada kedavra
Minos prasnu u smeh. Nema mo nada mnom! Ja sam gospodar dua! Kralj duhova!" Nisi." Niko isuka svoj ma. Ja sam." On zari svoj ma u pod i seivo proe kroz kamen kao kroz puter. Nikad!" Minosovo oblije se talasalo. Neu..." Tlo je tutnjalo. Prozori su popucali i razbili se u paramparad, pustivi sve vazduh u odaju. Na kamenom podu radionice otvorila se pukotina i bezdan, uz stravinu vrisku, usisa Minosa i sve njegove sablasti. Meutim, borba se jo uvek vodila svuda oko nas, a ja sam dozvolio sebi da mi Nikovo udo odvue panju. Keli se bacila na mene tako brzo da nisam imao vremena da se odbranim. Ma mi je ispao iz ruke i otklizao po podu, a ja u padu udarih glavom o radni sto. Vid mi se pomutio. Nisam mogao da podignem ruke. Keli se smejala. Znam da e biti izuzetno ukusan!" Ona ogoli onjake. Zatim joj se celo telo odjednom ukoilo. Oi joj se razrogaie i ona jedva izgovori: Ne... kola... duh..." Potom Anabet izvue svoj no iz empuzinih lea i Keli se, uz uasan krik, pretvori u oblak ute pare. Anabet mi je pomogla da ustanem. Jo uvek mi se vrtelo u glavi, ali nismo imali vremena za gubljenje. Gospoa O'Liri i Dedal su jo uvek bili zauzeti borbom s dinovima,a ja sam zauo viku iz tunela. Nova udovita su nadirala prema radionici. Moramo pomoi Dedalu!" uzviknuo sam. Nemamo vremena" odvratila je Rejel. Previe ih dolazi!" Ona se ve opremila krilima i sad je pomagala Niku, koji je bio sav bled i preznojen posle bitke s Minosom. Za tren oka mu je montirala krila na lea i ruke. Sad ti!" obratila se meni. U roku od nekoliko sekundi, Niko, Anabet, Rejel i ja bili smo opremljeni bakarnim krilima. Ve sam oseao kako me vazduh koji je ulazio kroz prozor odie od poda. Grka vatra je sagorevala stolove i nametaj, irei se uz spiralno stepenite. Dedale!" uzviknuo sam. Idemo!" Bio je poseen na sto mesta - ali krvario je zlatastim uljem umesto krvlju. Pronaao je svoj ma i koristio je deo polomljenog stola kao tit protiv dinova. Neu da ostavim gospodu O'Liri!" rekao je .Idite vi!"

198

avada kedavra
Nije bilo vremena za raspravu. Sve i da smo ostali, nisam bio siguran da bismo mogli da pomognemo. Ne znamo kako se leti!" bunio se Niko. Ovo je najbolji mogui trenutak da nauimo", rekao sam. Potom nas etvoro zajedno iskoismo kroz prozor, u irinu neba.

199

avada kedavra

16. OTVARAM SARKOFAG


Iskakanje kroz prozor, dve stotine metara iznad tla, obino nije moja zamisao zabave. Pogotovo kad na sebi imam prikaena bronzana krila i mlatim rukama kao patka. Strmoglavio sam se prema dolini i crvenim stenama u njoj. Bio sam prilino siguran da e od mene ostati samo masna fleka u Vrtu bogova, kad je Anabet doviknula, odnekud iznad mene: Rairi ruke! Dri ih tako rairene!" Deli mog mozga koji nije bio obuzet panikom uo je njena uputstva i moje ruke su reagovale. im sam ih rairio, krila su se ukrutila, uhvatila vetar i moje propadanje se usporilo. Leteo sam nanie, ali pod kontrolisanim uglom, kao papirni zmaj koji ponire. Onako eksperimentalno, mahnuo sam rukama samo jednom. Smesta sam poeo da se penjem, dok mi je vetar zvidao oko uiju. To!" viknuo sam. Oseaj je bio neverovatan. Kad sam shvatio u emu je tos, inilo mi se kao da su krila deo mog tela. Mogao sam da se penjem, obruavam se i ponirem kako god sam hteo. Okrenuo sam se i ugledao svoje prijatelje - Rejel, Anabet i Nika, kako se spiralno sputaju prema meni, svetlucajui na suncu. Iza njih, kroz prozore Dedalove radionice izvijao se gust dim. Prizemljujte se!" viknula je Anabet. Ova krila nee trajati veno." A koliko e?" doviknula joj je Rejel. Ne elim da saznam!" odvratila je Anabet. Obruili smo se nanie, prema Vrtu bogova. Napravio sam pun krug oko jednog kamenog tornja i prestravio par penjaa. Zatim smo nas etvoro preleteli preko doline i puta, i prizemljili se na terasu turistikog centra. Bilo je kasno popodne i mesto je delovalo prilino pusto, ali smo ipak strgli krila sa sebe to smo bre mogli. Zagledavi ih malo bolje, shvatio sam da je Anabet imala pravo. Samolepljive spojke koje su nam privrivale krila za leda ve su poele da se tope, a bronzana pera da ispadaju. Iako nam se to inilo kao prava teta, potrpali smo ih u kante za otpatke nedaleko od kafia, budui da nismo mogli da ih popravimo, a nismo smeli da ih ostavimo da ih smrtnici pronau.

200

avada kedavra
Uzeo sam dvogled namenjen turistima i osmotrio brdo na kojem se nalazila Dedalova radionica, ali je ona nestala. Nije vie bilo ni dima. Samo padina brda. Radionica se premestila", pretpostavila je Anabet. Ko zna gde je." I, ta emo sad?" upitao sam. Kako da se vratimo u Lavirint?" Anabet je zurila u vrh Pajks Pika u daljini. Moda ne moemo. Ako je Dedal mrtav... rekao je da je njegova ivotna sila vezana za Lavirint. Mogue je da je sad sve uniteno. Moda e to zaustaviti Lukovu invaziju." Pomislio sam na Grovera i Tajsona, koji su jo uvek bili negde dole. I na Dedala... iako je uradio neke uasne stvari i doveo u opasnost sve koji su mi dragi, ipak mi je to izgledalo kao prilino grozna smrt. Ne", rekao je Niko. Nije mrtav." Kako moe da bude tako siguran?" upitao sam. Znam kad ljudi umru. Obuzme me nekakav oseaj, otprilike kao da mi zuji u uima." Dobro, a ta je onda s Tajsonom i Groverom?" Niko odmahnu glavom. To je tee. Oni nisu ljudska bia ili polutani. Nemaju smrtnu duu." Moramo se domoi grada", zakljuila je Anabet. Tamo emo imati vie izgleda da pronaemo ulaz u Lavirint. Moramo da stignem u kamp pre Luka i njegove vojske." Mogli bismo prosto otii avionom", rekla je Rejel. Stresao sam se. Ja ne letim." Ali, maloas si leteo." To je bilo nisko letenje", rekao sam, ,,a ak i to je riskantno. Let na velikoj visini - to je Zevsova teritorija. To ne smem. Uz to, nemamo vremena ak ni za let. Najbre emo se kretati kroz Lavirint." Nisam hteo da pominjem nita o tome, ali nadao sam se da emo moda, samo moda, negde usput natrapati na Tajsona i Grovera. Znai, trebaju nam kola da nas vrate u grad", rekla je Anabet. Rejel je pogledala parkiralite. Potom se namrtila, kao se sprema da uradi neto zbog ega e se kajati. Ja u se pobrinuti za to." Kako?" upita Anabet. Samo mi veruj." Delujui zabrinuto, Anabet ipak klimnu glavom. Vai, a ja odoh da kupim prizmu u prodavnici suvenira, da pokuam da napravim dugu i poaljem Iridaporuku u kamp."
201

avada kedavra
Ja u s tobom", rekao je Niko. Gladan sam." Onda u ja ostati s Rejel", rekao sam. Naemo se na parkiralitu, narode." Rejel se namrti, kao da nije elela da idem s njom. Osetio sam se nekako neprijatno zbog toga, ali sam svejedno krenuo za njom dole prema parkiralitu. Uputila se prema velikim crnim kolima parkiranim na samom kraju placa. Bio je to leksus s uniformisanim oferom, kakve sam ponekad viao na Menhetnu. Voza je stajao napolju, itajui novine. Na sebi je imao tamno odelo i kravatu. ta e da uradi?" upitao sam Rejel. Samo me saekaj ovde", rekla je nesrenim glasom. Molim te." Odmarirala je pravo do vozaa i rekla mu neto. Namrtio se. Rejel je potom rekla jo neto. Pobledeo je i urno smotao svoje novine. Klimnuo je glavom i potraio u depovima mobilni telefon. Posle kratkog telefonskog razgovora, otvorio je zadnja vrata na kolima da Rejel ue. Pokazala mu je prstom u mom pravcu, a voza je ponovo zaklimao glavom, kao, Da, madam. Kako god kaete. Nije mi bilo jasno zato se tako prepodobio. Rejel se vratila do mene upravo kad su se Niko i Anabet pojavili iz prodavnice suvenira. Razgovarala sam sa Hironom", rekla je Anabet. Daju sve od sebe da se pripreme za borbu, ali ipak bi voleo da se to pre vratimo. Trebae im svi heroji do kojih mogu da dou. Imamo li prevoz?" ofer je spreman i eka", odvratila je Rejel. ofer je sada razgovarao s nekim likom u kaki pantalonama i polo majici, verovatno klijentom koji je i iznajmio automobil. Klijent se bunio, ali uo sam ofera kako mu govori: Izvinjavam se, gospodine. Sluaj je hitan. Pozvao sam druga kola da dou po vas." Idemo", ree Rejel. Povela nas je do kola i ukrcala nas i ne gledajui u usplahirenog oveka koji ih je iznajmio. Minut kasnije, ve smo klizili drumom. Sedita su bila kona. Imali smo vie nego dovoljno mesta za noge. Zadnje sedite je imalo televizore s ravnim ekranom ugraene u naslone za ruke, a tu je bio i mini-friider pun flairane vode, gaziranih sokova i grickalica. Poeli smo zduno da se sluimo. Kuda, gospoice Der?" upita ofer.

202

avada kedavra
Nisam jo sigurna, Roberte", rekla je. Zasad bismo samo da se provozamo gradom i, ovaj, razgledamo naokolo." Kako god kaete, gospoice." Pogledao sam Rejel. Ti poznaje ovog lika?" Ne." Ali ostavio je sve da bi ti pomogao. Zato?" Samo dri oi otvorene", rekla je. Pomozi mi da gledam." Time ba i nije odgovorila na moje pitanje. Vozili smo se kroz Kolorado Springs oko pola sata i nismo videli nita to bi Rejel smatrala moguim ulazom u Lavirint. Bio sam vrlo svestan njenog ramena pritisnutog uz moje. Nisam prestajao da se pitam ko je ona, u stvari, i kako je to mogla da prie oferu kojeg vidi prvi put u ivotu i da odmah dobije vonju. Posle itavog sata vozikanja, odluili smo da krenemo na sever prema Denveru, mislei da emo u velikom gradu verovatnije pronai ulaz u Lavirint, ali svi smo postajali sve nervozniji. Vreme nam je neumitno isticalo. A onda, ba kad smo izlazili iz Kolorado Springsa, Rejel se naglo ispravila na seditu. Izai s autoputa." Voza se osvrnuo. Gospoice?" ini mi se da sam videla neto. Izai ovde." Voza se prestrojio u desnu traku i potom na odvajanje kojim se izlazilo s autoputa. ta si to videla?" upitao sam, jer smo sad ve bili daleko izvan grada. Oko nas nije bilo niega osim bregova, panjaka i nekoliko ratrkanih farmerskih kua. Rejel je zatraila od vozaa da skrene na pranjavi put, koji nije mnogo obeavao. Proli smo pored znaka prebrzo da bih proitao ta pie, ali Rejel je rekla: Zapadnjaki muzej rudarstva i industrije." Za jedan muzej, graevina i nije izgledala bogzna kako - mala kua nalik onim starovremskim eleznikim stanicama, s builicama, pumpama i starim parnim bagerima izloenim u dvoritu. Tamo." Rejel je pokazala ka otvoru na padini oblinjeg breuljka. Ulaz u stari rudnik." Vrata Lavirinta?" rekla je Anabet. Kako moe biti sigurna u to?" Pa, pogledaj!" odvratila je Rejel. Hou rei...ja ih vidim, okej?"

203

avada kedavra
Zahvalila je vozau i svi izaosmo iz kola. Nije traio novac ili bilo ta. Gospoice Der, sigurni ste da ete biti dobro. Bie mi drago da pozovem vae..." Ne!" ree mu Rejel. Nema potrebe, zaista. Hvala, Roberte. Biemo dobro." Muzej je, izgleda, bio zatvoren, tako da nas niko nije gnjavio dok smo se peli uzbrdo ka rudnikom oknu. Kad smo stigli do ulaza, ugledao sam Dedalov znak ugraviran na katancu, mada nisam imao predstavu kako je Rejel mogla da ugleda neto tako malo ak s autoputa. Dodirnuo sam katanac i lanci spadoe. Poskidali smo nekoliko dasaka i uli unutra. Ponovo smo se nali u Lavirintu, pa kako bude. Zemljani tuneli pretvorili su se u kamene. Vijugali su naokolo i ravali se i, u sutini, nastojali da nas zbune, ali Rejel nas je vodila bez problema. Rekli smo joj da moramo da se vratimo nazad u Njujork i jedva da se dvoumila kada bi joj tuneli ponudili izbor. Na moje iznenaenje, Rejel i Anabet su usput poele da razgovaraju. Anabet se raspitivala o njenom poreklu, ali Rejel je izbegavala odgovore, tako da su, naposletku, prele na arhitekturu. Ispostavilo se da Rejel, zahvaljujui svom poznavanju istorije umetnosti, zna dosta o arhitekturi. Razgovarale su o razliitim fasadama na njujorkim zgradama..."Jesi li videla onu", bla, bla, bla, tako da sam se drao u pozadini i hodao pored Nika u nelagodnoj tiini. Hvala ti to si krenuo za nama", rekao sam mu naposletku. Nikove oi se suzie. Nije izgledao onako ljutito kao ranije - samo podozrivo, paljivo. Duan sam ti za ono na rancu, Persi. Uz to... i sam sam hteo da vidim Dedala. Minos je bio u pravu, na neki nain. Dedal bi trebalo da umre. Niko ne bi trebalo da bude kadar da toliko dugo izbegava smrt. To nije prirodno." To si sve vreme i hteo" rekao sam. Da trampi Dedalovu duu za duu svoje sestre." Niko je preao jo pedeset metara pre no to je odgovorio. Nije lako, zna. Druiti se samo s mrtvima. Znati da me ivi nee nikada prihvatiti. Samo me mrtvi potuju, a i oni iskljuivo iz straha." Mogao bi biti prihvaen", rekao sam. Mogao bi imati prijatelje u kampu." Zagledao se u mene. Stvarno veruje u to, Persi?" Nisam odgovorio. Istini za ljubav, nisam znao. Niko je oduvek bio malo drugaiji, ali, od Bjankine smrti, postao je gotovo... zastrauju. Imao je oi

204

avada kedavra
poput svog oca - onu estoku, razjarenu vatru koja vas tera da posumnjate da je pred vama genije ili luak. A nain na koji je prognao Minosa i nazvao sebe kraljem duhova - bio je nekako impresivan, ali i od njega su me podili marci. Pre no to sam uspeo da smislim ta da mu kaem, naleteo sam na Rejel, koja se naglo zaustavila. Stigli na raskre. Tunel se nastavljao pravo, ali jedan sporedni tunel se odvajao na desnu stranu - kruno okno isklesano u crnoj vulkanskoj steni. ta je to?" upitao sam. Rejel je zurila niz mraan tunel. Na priguenoj svetlosti baterijske lampe, njeno lice je izgledalo kao jedna od Nikovih prikaza. Je li to na pravac?" upita Anabet. Ne", nervozno odvrati Rejel. Ni sluajno." Pa zato smo onda stali?" upitah. Sluaj", ree Niko. uo sam vetar kako duva iz tunela, kao da je izlaz blizu. I osetio neto nejasno poznato - neto to mi je vratilo rune uspomene. Eukaliptusovo drvee", rekao sam. Kao u Kaliforniji." Prole zime, kad smo se suoili s Lukom i Titanom Atlasom na vrhu planine Tamelpais, vazduh je mirisao ba tako. ,,U tom tunelu ima neega zlog", rekla je Rejel. Neega vrlo monog." ,,I osea se miris smrti", dodao je Niko i moete misliti da sam se odmah osetio bolje. Anabet i ja se zgledasmo. Lukov ulaz", pretpostavi ona. Onaj koji izlazi na planinu Otris - palatu Titana." Moram da proverim ta se tamo dogaa", rekao sam. Persi, nemoj." Mogue je da je Luk tamo", rekao sam. Ili... ili Kron. Moram da otkrijem ta se deava." Anabet je oklevala. Onda idemo svi." Ne", odvratio sam. Suvie je opasno. Ako se dokopaju Nika - ili Rejel, kad smo ve kod toga - Kron bi mogao da ih iskoristi. Ti ostani ovde i uvaj ih." Neto joj nisam rekao: bio sam zabrinut i zbog nje. Nisam bio siguran ta bi uradila kad bi opet videla Luka. Dosad ju je vie puta prevario i obmanjivao je. Nemoj, Persi", rekla je i Rejel. Ne idi tamo sam."

205

avada kedavra
Brzo u ja", obeao sam. Neu napraviti nikakvu glupost." Anabet je izvadila iz depa svoju jenkijevsku kapu. Barem uzmi ovo. I uvaj se." Hvala ti." Setio sam se poslednjeg puta kad smo se Anabet i ja rastajali, kad mi je dala poljubac za sreu tamo na Svetoj Heleni. Ovog puta, dobio sam samo kapu. Stavio sam je na glavu. Nema me vie." Tako nevidljiv, odunjao sam se niz tunel od crnog kamena. Nisam ni stigao do izlaza, a ve su se uli glasovi: rezanje i lajanje morskih demona-kovaa, telekina. Barem smo spasli seivo", rekao je jedan. Gospodar e nas ipak nagraditi." Da! Da!" ciknuo je drugi. Nagrade nezamislive!" Drugi, ljudski glas, rekao je: Ovaj, da, to je ba super. A sad, ako ste gotovi sa mnom..." Nismo, polutane!" rekao je telekin. Mora nam pomoi da izvedemo prezentaciju. To je velika ast!" ,,E ba vam hvala", rekao je polutan i tada sam shvatio da je to Itan Nakamura, momak koji je pobegao nakon to sam u areni spasao njegov bedni ivot. Prikradao sam se kraju tunela. Morao sam da podseam sebe na to da sam nevidljiv. Da oni ne bi trebalo da mogu da me vide. Na izlasku me je pogodio talas hladnog vazduha. Stajao sam blizu vrha planine Tam. Ispod se prostirao Tihi okean, siv i natmuren pod oblanim nebom. Pet ili est metara nizbrdo, dva telekina stavljala su neto na veliku stenu - neto dugako i tanko, umotano u crnu tkaninu. Itan im je pomagao da ga raspakuju. Paljivo, budalo", izgrdi ga telekin. Jedan dodir, i seivo e ti odvojiti telo od due." Itan nervozno proguta knedlu. Moda bi, onda, bilo bolje da pustim da ga vi razmotate." Okrznuo sam pogledom vrh planine, na kojem se nazirala crna mermerna tvrava, ba kao to sam video u snovima. Podsetila me je na preveliki mauzolej, sa dvadeset metara visokim zidovima. Nisam imao pojma kako smrtnici ne vide da je tu. Ali opet, sve ispod vrha izgledalo mi je mutno, kao da

206

avada kedavra
se gust veo nalazi izmeu mene i donjeg dela planine. Neka magija je bila ovde na delu - zaista mona Magla. Nebo iznad mene se kovitlalo u ogromnom levkastom oblaku. Nisam video Atlasa, ali sam ga uo kako stenje u daljini, jo uvek se muei pod teinom neba, odmah iza tvrave. Tamo!" rekao je telekin. S potovanjem je podigao oruje, a meni se smesta sledila krv u ilama. Bila je to kosa - dva metra dugako seivo zakrivljeno kao polumesec, s drvenom drkom omotanom koom. Seivo je blistalo dvema razliitim bojama - elinom i bronzanom. Bilo je to Kronovo oruje, ono koje je upotrebio da bi iseckao svog oca Urana, pre no to su mu ga bogovi oduzeli i iseckali Krona na komadie, da bi ga potom bacili u Tartar. Sada je oruje ponovo iskovano. Moramo ga osvetati krvlju", ree telekin. Tada e nam ti, polutane, pomoi da ga pokaemo kad se gospodar probudi." Potrao sam prema tvravi, dok mi je bubnjalo u uima. Nisam eleo da priem ni blizu tom uasnom crnom mauzoleju, ali sam znao ta moram da uradim. Morao sam da zaustavim Kronovo buenje. Ovo je mogla da bude moja jedina ansa. Projurio sam kroz mrano predvorje i potom uao u glavnu dvoranu. Pod je blistao kao klavir od mahagonija crn kao no, a opet pun svetlosti. Zidove su oiviavale crne, mermerne statue. Nisam prepoznavao lica, ali sam znao da gledam u likove Titana koji su vladali pre bogova. Na kraju odaje, izmeu dva bronzana mangala, nalazilo se postolje. A na postolju, zlatan sarkofag. Odaja je bila tiha i nije se ulo nita sem pucketanja vatre. Luk nije bio tu. Ni straari. Niko. Bilo je previe lako, ali ipak sam priao postolju. Sarkofag je bio ba onakav kakvog sam ga zapamtio -dugaak oko tri metra, prevelik za ljudsko bie. Bio je izrezbaren komplikovanim prizorima smrti i unitenja, slikama bogova koje gaze tokovi bojnih kola, poruenih i popaljenih hramova i uvenih svetskih znamenitosti. Ceo sarkofag odisao je izuzetnom hladnoom, kao da sam uao u friider. Dah je poeo da mi se kondenzuje. Isukao sam Raspara i izvukao malo utehe iz bliske teine maa u svojoj ruci. Kad god sam ranije prilazio Kronu, njegov opaki glas je progovarao u mom umu. Zato se sad nije oglaavao? Bio je iseckan na hiljadu komadia, poseen

207

avada kedavra
sopstvenom kosom. ta bih zatekao ako bih podigao onaj poklopac? Kako su uspeli da mu naprave novo telo? Nisam znao odgovore. Znao sam samo da, ako treba da se probudi, moram da ga ubijem pre no to se domogne svoje kose. Morao sam da smislim nain da ga zaustavim. Stao sam iznad sarkofaga. Poklopac je bio ukraen prizorima krvoprolia i moi. Na sredini se nalazio natpis, isklesan slovima starijim od grkih, napisan jezikom magije. Nisam umeo da proitam, ali ipak sam znao ta pie: K RON , GOSPODAR VREMENA. Dodirnuh ga rukom. Vrhovi prstiju mi pomodree. Mraz je prekrio moj ma. Zatim se iza mene zaula buka - glasovi koji su se pribliavali. Bilo je sad ili nikad. Odgurnuo sam zlatan poklopac i on uz zagluan tresak pade na pod. Podigao sam ma, spreman da napadnem. Meutim, kad sam pogledao unutra, nije mi bilo jasno ta to vidim. Noge smrtnika, odevene u sive pantalone. Bela majica, ruke sklopljene na stomaku. Nedostajao mu je komadi grudnog koa - okrugla crna rupica, velika otprilike kao rana od metka, tamo gde bi trebalo da mu bude srce. Oi su mu bile zatvorene, koa bleda. Plava kosa... i oiljak koji je tekao du njegovog levog obraza. Telo u sarkofagu bilo je Lukovo. Trebalo je da ga odmah probodem. Trebalo je da svom snagom zarijem Raspara u njega. Ali, bio sam previe oamuen. Nisam razumevao. Koliko god sam mrzeo Luka, koliko god me je izdao, jednostavno nisam shvatao zato je on u sarkofagu i zato izgleda tako vrlo, vrlo mrtav. U taj mah se tik iza mene zaue glasovi telekina. ta se dogaa!" vrisnu jedan od demona ugledavi poklopac. Bezglavo sam pobegao od postolja, zaboravljajui da sam nevidljiv, i sakrio se iza prvog stuba dok su oni prilazili. Paljivo!" upozori ga drugi demon. Moda se komea. Moramo mu odmah predati poklone. Smesta!" Dva telekina se dovukoe napred i kleknue, podiui kosu na tkanini kojom bee omotana. Gospodaru", ree jedan. Tvoj simbol moi je ponovo napravljen." Tiina. U sarkofagu se nita nije deavalo.

208

avada kedavra
Budalo" promrmlja drugi telekin. Prvo mu treba polutan." Itan uzmae. eknite malo, kako to mislite, da mu ja trebam?" Ne budi kukavica!" zasikta prvi telekin. Ne treba mu tvoja smrt. Samo tvoja vernost. Zavetuj se da e mu sluiti. Odreci se bogova. To je sve." Ne!" uzviknuo sam. Bilo je to glupo od mene, ali utrao sam u odaju i skinuo kapu. Itane, nemoj!" Uljez!" Telekini iskesie svoje zube morskih lavova. Gospodar e se uskoro obraunati s tobom. Pouri, mali!" Itane", preklinjao sam ga, ne sluaj ih. Pomozi mi da unitim to to se nalazi u kovegu." Itan se okrenuo prema meni, dok mu se povez na oku meao sa senkama na licu. Saaljivo me je gledao. Rekao sam ti da mi ne potedi ivot, Persi. 'Oko za oko.' Da li si nekad uo tu izreku? Na tei nain sam shvatio njeno znaenje - kad sam saznao ko je moj boanski roditelj. Ja sam sin Nemezis, boginje osvete. I stvoren sam da uradim ba ovo." Okrenuo se prema postolju. Odriem se bogova! ta su oni ikad uinili za mene? elim da ih vidim unitene. Sluiu Kronu." Tutnjava se razlegla celom graevinom. Pramiak plave svetlosti podigao se s poda, pored nogu Itana Nakamure. Odlebdeo je prema sarkofagu i poeo da treperi, kao oblak iste energije. Zatim se spustio u sarkofag. Luk se naglo uspravio. Oi su mu se otvorile, ali vie nisu bile plave. Bile su zlatne, iste boje kao sarkofag. Rupa na njegovim grudima je nestala. Bio je ceo. S lakoom je iskoio iz sarkofaga, a tamo gde su mu stopala dotakla pod, mermer se smrzao poput ledenih kratera. Gledao je Itana i telekine onim stranim zlatnim oima, kao da je novoroena beba i nije sasvim siguran ta vidi. Potom je pogledao u mene i na usnama mu je zatreperio osmeh prepoznavanja. Ovo telo je dobro pripremljeno." Glas mu je strugao mojom koom kao otrica ileta. Bio je Lukov i nije bio Lukov. Ispod njegovog glasa uo se drugi, strasniji zvuk - drevan, leden zvuk, kao da metal strue o kamen. Zar ne misli tako, Persi Deksone?" Nisam mogao da se pomerim. Nisam mogao da mu odgovorim. Kronos zabaci glavu i prasnu u smeh. Oiljak na njegovom licu se talasao. Luk te se bojao", rekao je Titanov glas. Njegova ljubomora i mrnja bili su mona orua. Ona su ga drala u pokornosti. Zahvalan sam ti zbog toga."

209

avada kedavra
Uasnut, Itan se skljokao na pod i pokrio lice rukama. Telekini su drhtali, drei podignutu kosu. Naposletku sam stisnuo petlju. Bacio sam se na stvar koja je nekad bila Luk, zarivi mu svoje seivo pravo u grudi, ali njegova koa je odbila udarac kao da je napravljena od istog elika. Zabavljeno me je pogledao. Zatim je samo malo pomerio ruku i ja sam odleteo na drugu stranu odaje. Udario sam o stub. S mukom sam ustao, trepui u nastojanju da oteram zvezdice iz oiju, ali Kron je ve dohvatio drku svoje kose. Ah... mnogo bolje", ree on. Zlobnik, tako ga je zvao Luk. Primereno ime. Sad kad je u potpunosti iznova iskovan, zaista e sejati zlo." ta si uradio s Lukom?" zastenjao sam. Kron je podigao svoju kosu. Slui mi celim svojim biem, kao to mi je i potrebno. Razlika je u tome to te se on bojao, Persi Deksone, a ja ne." Tada sam potrao. Nimalo ne razmiljajui. U mom umu se nije vodila nikakva debata tipa hej, da li bi trebalo da mu se suprotstavim i ponovo pokuam da se borim? Jok. Jednostavno sam potrao. Meutim, noge su mi bile teke kao olovo. Vreme oko mene je usporilo svoj tok, kao da se svet pretvorio u ele. Osetio sam to ve jednom ranije i znao sam da je to Kronova mo. Njegovo prisustvo bilo je tako snano da je moglo pokoriti vreme svojoj volji. Tri, mali heroju", smejao se. Tri!" Osvrnuo sam se i video kako mi se bez urbe pribliava, maui svojom kosom kao da uiva oseajui je ponovo u rukama. Nijedno oruje na svetu nije moglo da ga zaustavi. Nikakva koliina nebeske bronze. Bio je oko tri metra daleko od mene, kad sam zauo: P ERSI !" Rejelin glas. Neto prolete pored mene i plava, plastina etka za kosu pogodi Krona pravo u oko. Jao!" uzviknuo je. Na trenutak se uo samo Lukov glas, pun iznenaenja i bola. Moji udovi su bili slobodni i potrao sam pravo ka Rejel, Niku i Anabet, koji su stajali u predvorju, oiju razrogaenih od zaprepaenja. Luk?" pozvala ga je Anabet. ta..." epao sam je za majicu i povukao za sobom. Trao sam kao nikad u ivotu, pravo napolje iz tvrave. Nalazili smo se gotovo na ulazu u Lavirint, kad sam zauo najglasniji urlik na svetu - Kronov glas, koji je preuzimao kontrolu. Z A NJIMA !"

210

avada kedavra
Ne!" uzviknu Niko. Potom pljesnu rukama i iz zemlje, ispred same tvrave, izbi nazubljen kameni stub veliine kamiona-osamnaestotokaa. Podrhtavanje koje je proizveo bilo je tako snano da su se prednji stubovi na graevini s treskom sruili. Iznutra su dopirali prigueni krici telekina. Praina je letela na sve strane. Uleteli smo u Lavirint i nastavili da trimo, dok je urlanje gospodara Titana potresalo svet iza nas.

211

avada kedavra

17.
PROGOVARA IZGUBLJENI BOG
Trali smo sve dok smo imali snage. Rejel je pazila da ne upadnemo u neku zamku, ali nismo imali nikakvo odredite na umu - samo da odemo to dalje od te mrane planine i Kronovog urlanja. Zastali smo u tunelu od vlanog, belog kamena, nalik na deo prirodne peine. Buka se vie nije ula, ali se ja zbog toga nisam oseao nita bezbednije. Jo uvek sam se seao onih neprirodnih, zlatnih oiju koje su gledale s Lukovog lica i oseaja kako mi se udovi pretvaraju u kamen. Ne mogu dalje", jedva je izgovorila Rejel, drei se za grudi. Dok smo trali, Anabet je sve vreme plakala. Sada se samo sruila i naslonila glavu na kolena. Njeni jecaji su odjekivali tunelom. Niko i ja smo seli jedan pored drugog. Spustio je ma pored mog i drhtavo uzdahnuo. Trulo", rekao je, i pomislio sam da je prilino dobro rezimirao stvari. Spasao si nam glave", kazao sam. Niko obrisa prainu s lica. Okrivi devojke to su me povele sa sobom. To je bilo jedino oko ega su uspele da se sloe. Morali smo da ti pomognemo ili bi totalno zabrljao stvar." Ba fino to mi toliko verujete." Obasjao sam peinu svetlou baterijske lampe. Voda je kapljala sa stalaktita kao usporena kia. Niko... ovaj, odao si se, zna." Kako to misli?" Onaj zid od crnog kamena? Bilo je vrlo impresivno. Ako Kron dosad i nije znao ko si, sad zna - dete Podzemnog sveta." Niko se namrti. Jaka stvar." Nisam insistirao. Smatrao sam da prosto pokuava da sakrije strah i nisam mogao da ga krivim zbog toga. Anabet je podigla glavu. Oi joj behu crvene od plaa. ta je... ta je ono s Lukom? ta su mu uradili?" Rekao sam joj ta sam video u sarkofagu, nain na koji je i poslednji deli Kronovog duha uao u Lukovo telo nakon to mu se Itan Nakamura zakleo da e ga sluiti.

212

avada kedavra
Ne", ree Anabet. To ne moe biti istina. On ne bi..." Dao je sebe Kronu", odvratio sam. ao mi je, Anabet. Ali, Luka vie nema." Ne!" bila je uporna. Video si kad ga je Rejel pogodila." Klimnuo sam glavom, s potovanjem pogledavi Rejel. Pogodila si gospodara Titana u oko plavom plastinom etkom za kosu." Rejel je izgledala postieno. Pa kad nisam imala nita drugo." Ali video si", insistirala je Anabet. Kad ga je pogodila, na sekund je bio oamuen. Doao je sebi." Pa dobro, moda se Kron jo nije do kraja odomaio u telu ili tako neto", rekao sam. To ne znai da je Luk imao kontrolu." Ti ba hoe da on bude zao, je l' tako?" uzviknula je Anabet. Nisi ga poznavao odranije, Persi. Ja jesam!" Koji ti je avo?" ljutito sam joj odgovorio. Zato ga stalno brani?" Dosta, vas dvoje", rekla je Rejel. Prekinite." Anabet se okrenula prema njoj. Ne meaj se, smrtnice! Da nije bilo tebe..." ta god da je htela da kae, glas joj se slomio. Ponovo je spustila glavu i poela tuno da jeca. Poeleo sam da je uteim, ali nisam znao kako. Jo uvek sam se oseao oamueno, kao da je dejstvo Kronovog usporavanja vremena nekako uticalo na moj mozak. Naprosto nisam mogao da svarim ono to sam video. Kron je iv. I naoruan. A kraj sveta je verovatno vrlo blizu. Moramo da nastavimo dalje", rekao je Niko. Poslae udovita za nama." Iako niko od nas nije bio u stanju da tri, Niko je bio u pravu. Nekako sam se osovio na noge i pomogao Rejel da ustane. Bila si odlina tamo", rekao sam joj. Bledo se osmehnula. Aha, pa da. Nisam elela da umre." Pocrvenela je. Hou rei... imam svoje razloge, zna. Duguje mi previe usluga. Kako e mi uzvratiti ako pogine?" Kleknuo sam pored Anabet. Hej, ao mi je. Moramo dalje." Znam", rekla je. Ja... dobro sam." Bilo je oigledno da nije dobro. Ali ustala je i ponovo smo krenuli kroz Lavirint. Natrag u Njujork", rekao sam. Rejel, moe li da..." Ukoio sam se. Nekoliko koraka ispred nas, svetlost iz moje baterijske lampe osvetlila je zguvanu gomilicu crvene tkanine koja je leala na tlu. Bila je to jamajkanska kapa: ona koju je Grover uvek nosio.

213

avada kedavra
Ruke su mi se tresle dok sam podizao kapu sa zemlje. Izgledala je kao da ju je zgazila ogromna blatnjava izma. Posle svega to sam danas preturio preko glave, nisam mogao da podnesem jo i pomisao da se Groveru neto desilo. Zatim sam primetio jo jedan detalj. Pod peine bio je mekan i mokar od vode koja je curila sa stalaktita. Bili su tu veliki otisci stopala, poput Tajsonovih, i manji - otisci kozjih papaka - i vodili su ulevo. Moramo ih pratiti", rekao sam. Otili su u tom pravcu. I to nedavno." ,,A ta je s Kampom polutana?" rekao je Niko. Nemamo vremena." Moramo ih pronai", insistirala je Anabet. To su nai prijatelji." Uzela je zguvanu Groverovu kapu i krenula napred. Sledio sam je, pripremajui se za najgore. Tunel je bio podmukao. Sputao se pod udnim uglovima i bio sav ljigav od vlage. Polovinu vremena smo se saplitali i klizili umesto da hodamo. Naposletku smo stigli do dna strmine i zatekli se u prostranoj peini, s ogromnim stalagmitima. Sredinom odaje proticala je podzemna reka, a na obali je sedeo Tajson, drei Grovera u krilu. Groverove oi su bile sklopljene. Nije se pomerao. Tajsone!" uzviknuo sam. Persi! Doi brzo!" Dotrali smo do njega. Grover nije bio mrtav, hvala bogovima, ali mu se celo telo treslo kao da se nasmrt smrzava. ta se dogodilo?" upitao sam. Svata", promrmljao je Tajson. Velike zmije. Veliki kuii. Ljudi s maevima. Ali onda... doli smo blizu ovog mesta. Grover je bio mnogo srean. Tro je. I onda smo uli ovde, a on je pao. I evo vi' kakav je." Je li neto rekao?" upitao sam. Reko je: 'Blizu smo.' I onda je zveknuo glavom o kamen." Kleknuo sam pored njega. Samo sam jednom video Grovera da se onesvestio, a to je bilo u Nju Meksiku, kad je osetio Panovo prisustvo. Osvetlio sam peinu baterijskom lampom. Stene su svetlucale. Na suprotnom kraju nalazio se ulaz u drugu peinu, oivien dinovskim stubovima od kristala, koji su liili na dijamante. A iza tog ulaza... Grovere", rekao sam. Probudi se." Uuuhhhhh." Kleknuvi pored njega, Anabet ga je poprskala po licu ledenom vodom iz reke.
214

avada kedavra
Zagrcnuo se, a onda mu kapci zatreperie. Persi? Anabet? Gde..." ,,U redu je", rekao sam. Onesvestio si se. Prisustvo je bilo previe za tebe." Ja - seam se. Pan." Aha", odvratio sam. Iza onih vrata se nalazi neto mono." Na brzinu sam obavio predstavljanje, budui da Tajson i Grover nisu nikad upoznali Rejel. Tajson joj je rekao da je lepa, na ta su se Anabetine nozdrve rairile kao da se sprema da bljune vatru. Dakle", rekao sam, idemo. Groveru, nasloni se na mene." Anabet i ja smo mu pomogli i mi zajedno preosmo podzemnu reku. Struja je bila snana. Voda nam je dopirala do struka. Snagom volje sam uspeo da ostanem suv, to je vrlo zgodno, ali nije bilo od pomoi ostalima, niti je moglo da odagna hladnou, pa sam se oseao kao da prtim kroz sneni nanos. Mislim da smo u Karlsbadskim peinama", rekla je Anabet, cvokoui zubima. Moda u neistraenom delu." Otkud zna?" Karlsbad je u Nju Meksiku", rekla je. To bi objasnilo ono od zimus." Klimnuo sam glavom. Grovera je uhvatila nesvestica dok smo prolazili kroz Nju Meksiko. Tamo se osetio najblie Panovoj moi. Izali smo iz vode i nastavili da hodamo. Kako su se kristalni stubovi pribliavali, sve sam jae oseao mo koja je zraila iz susedne odaje. Bio sam ve u prisustvu bogova, ali ovo je bilo drugaije. Koa mi je bridela od ive energije. Iznurenost je nestala, kao da sam se tek probudio posle dobrog nonog sna. Prosto sam oseao kako postajem snaniji, kao jedna od onih biljaka na ubrzanom snimku. A miris koji je dopirao iz peine nije ni najmanje liio na memljivu vlagu podzemlja. Oseao se na drvee i cvee i topao letnji dan. Grover je cvileo od uzbuenja. Ja sam bio suvie oamuen da bih ita rekao. ak je i Niko, inilo mi se, ostao bez teksta. Zakoraili smo u peinu, a Rejel je samo izustila: ,,Oh, vau." Zidovi su svetlucali u bojama kristala - crvenoj, zelenoj i plavoj. Na udnoj svetlosti su rasle prekrasne biljke - dinovske orhideje, cvee zvezdastog oblika, loze krcate narandastim i purpurnim bobicama koje su se uvijale medu kristalima. Pod peine je bio prekriven mekanom zelenom mahovinom. Tavanica je, pak, bila via nego u katedrali, blistajui kao itava galaksija zvezda. Na sredini peine se nalazio leaj u rimskom stilu, pozlaeno drvo

215

avada kedavra
oblikovano kao kitnjasto U, s jastucima od baruna. Oko njega su leale ivotinje - ali ivotinje koje nije trebalo da budu ive. Bila je tu ptica dodo, neto to je liilo na ukrtenog vuka i tigra, ogroman glodar nalik na majku svih morskih prasia, a iza kreveta se muvao dlakavi mamut, koji je surlom brao bobice. Na postelji je leao stari satir. Posmatrao nas je dok smo prilazili, a oi su mu bile plave kao nebo. Kovrdava kosa mu je bila bela, isto kao i picasta brada. ak i kozja dlaka na njegovim nogama bila je proarana sedinama. Imao je ogromne rogove - sjajnosmede i zakrivljene. Nikad ne bi mogao da ih sakrije pod kapu kao Grover svoje. Oko vrata mu je visila pastirska frula. Grover pade na kolena pred leajem. Gospodaru Pane!" Bog se dobrostivo osmehnu, ali oi su mu bile pune tuge. Grovere, moj dragi, hrabri satiru. Odavno te ve ekam." Ja... izgubio sam se", izvinio se Grover. Pan se nasmejao. Bio je to divan zvuk, poput prvog prolenog povetarca, koji je celu peinu ispunio nadom. Tigar-vuk je uzdahnuo i poloio glavu na koleno svog gospodara. Ptica dodo mu s ljubavlju kljucnu papke, proizvodei udan zvuk u zadnjem delu kljuna. Mogao sam se zakleti da pevui Mali svet9 Ipak, Pan je delovao umorno. Celo njegovo oblije je treperilo, kao da je sainjen od Magle. Primetio sam da moji prijatelji klee, dok im se na licima ogledalo strahopotovanje. Pao sam na kolena. Imate pticu dodo koja pevui", glupavo sam rekao. Bogove oi zaiskrie. Da, to je Didi. Moja mala glumica." Dodo Didi je izgledala uvreeno. Kljucnula je Panovo koleno i otpevuila neto to je vie liilo na pogrebnu alopojku. Ovo je predivno mesto!" rekla je Anabet. Lepe je od bilo koje graevine koja je ikad projektovana." Drago mi je da ti se dopada, duo", rekao je Pan. Ovo je jedno od poslednjih uporita divljine. Bojim se da je mog carstva tamo gore uglavnom nestalo. Ostali su jo samo neki zabaeni krajevi. Samo delii ivota. Ovaj ovde ostae nedirnut... malo due." Gospodaru", rekao je Grover, molim vas, morate se vratiti sa mnom! Stareine nee verovati svojim oima! Bie presreni! Vi moete spasti divljinu!"
9

It's a Small World; popularna pesma i istoimena atrakcija u Diznilendu. (Prim. prev.)

216

avada kedavra
Pan je stavio ruku na Groverovu glavu i razbaruio njegovu kovrdavu kosu. Tako si mlad, Grovere. Tako dobar i iskren. Mislim da sam dobro odabrao." Odabrao?" rekao je Grover. Ja - ne razumem." Panov lik je zatreperio, pretvorivi se istog trenutka u dim. Dinovsko morsko prase pobeglo je pod krevet, prestravljeno skviei. Dlakavi mamut je nervozno zagroktao. Didi je zabila glavu pod krilo. Zatim se Pan ponovo formirao. Spavam ve mnoge eone", tuno je rekao bog. Snovi su mi mrani. Budim se uz trzaj, a svaki put sam sve krae vreme budan. Sad smo blizu kraja." ta?" uzviknuo je Grover. Ali, ne! Pa vi ste tu!" Dragi moj satiru", rekao je Pan. Pokuavao sam da kaem svetu, pre dve hiljade godina. Rekao sam Lizasu, satiru vrlo slinom tebi. On je iveo u Efesu i pokuao je da rairi glas o tome." Anabetine oi se razrogaie. Stara pria. Mornar koji je prolazio pored obale Efesa uo je glas koji je dovikivao s obale: 'Reci im da je veliki bog Pan umro.'" Ali to nije istina!" rekao je Grover. Tvoja vrsta nije nikad poverovala", rekao je Pan. Vi dragi, tvrdoglavi satiri, odbili ste da prihvatite moj odlazak. I ja vas volim zbog toga, ali samo ste odloili neizbeno. Samo ste produili moje dugo, bolno umiranje, moj san u tami. To se mora okonati." Ne!" Groverov glas je drhtao. Dragi moj Grovere", odvratio je Pan. Mora prihvatiti istinu. Tvoj drug, Niko, on razume." Niko je polako klimnu glavom. On umire. Odavno je trebalo da umre. Ovo... ovo je vie kao seanje." Ali, bogovi ne mogu umreti", rekao je Grover. Mogu svenuti", rekao je Pan, onda kad iezne sve ono to su predstavljali. Kad vie nemaju mo, a njihova sveta mesta nestanu. Divljina je, dragi moj Grovere, sada tako mala, tako unitena, da je nijedan bog ne moe spasti. Moje carstvo je nestalo. Zato si mi potreban ba ti Grovere, da bi preneo poruku. Mora se vratiti pred Vee. Mora rei satirima, drijadama i ostalim duhovima prirode, da je veliki bog Pan zaista mrtav. Reci im za moju smrt. Jer oni ne mogu da sede i od mene oekuju spas. Ne mogu ih spasti. Spasenju moete doprineti jedino vi sami. Svako od vas mora..."

217

avada kedavra
Zautao je i namrteno pogledao pticu dodo, koja je ponovo poela da pevui. Didi, ta to radi?" hteo je da zna Pan. Nije valjda da opet peva Kumbaju?10 Didi je neduno podigla pogled i trepnula svojim utim oima. Pan uzdahnu. Svi su danas spremni na cinizam. Ali, kao to rekoh, dragi moj Grovere, svako od vas mora preuzeti moj poziv." Ali... ne!" zacvileo je Grover. Budi jak", ree mu Pan. Pronaao si me. A sad me mora osloboditi. Mora prenositi dalje moj duh. Vie ga ne moe prenositi bog. Sada to morate svi vi da inite." Pan me je pogledao svojim jasnoplavim oima i shvatio sam da ne govori samo o satirima. Mislio je i na polutane, ali i na ljude. Na sve ive. Persi Deksone", rekao je bog. Znam ta si danas video. Znam tvoje sumnje. Ali rei u ti neto: kad kucne as, tobom nee vladati strah." Okrenuo se prema Anabet. Keri Atinina, tvoje vreme dolazi. Odigrae veliku ulogu, mada moda ne onu koju si zamiljala." Zatim je pogledao Tajsona. Gospodaru Kiklope, ne oajavaj. Heroji retko kad dorastu naim oekivanjima. Ali ti, Tajsone - tvoje e ime nastaviti da ivi medu novim pokolenjima Kiklopa. A gospoica Rejel Der..." Rejel se trgla uvi svoje ime. Uzmakla je malo, kao da je neto skrivila, ali se Pan samo osmehnuo. Podigao je ruku na blagoslov. Znam da veruje da ne moe nita popraviti", rekao je. Ali vana si koliko i tvoj otac." Ja..." Rejel je ostala bez glasa. Niz obraz joj je klizila suza. Znam da sad ne veruje u to", nastavio je Pan. Ali potrai prilike. One e nailaziti." Naposletku se okrenuo prema Groveru. Dragi moj satiru", dobrostivo mu se obratio Pan. Hoe li preneti moju poruku?" Ja - ne mogu ja to." Moe", odvratio je Pan. Ti si najjai i najhrabriji. Tvoje srce je iskreno. Verovao si u mene vie nego svi ostali i ba zato upravo ti mora preneti poruku, i mora biti prvi koji e me osloboditi."
Tradicionalna pesma Afro-Amerikanaca, vrlo esto se peva pored logorske vatre i na raznim skupovima, kao znak zajednitva.
10

218

avada kedavra
Ne elim to da uradim." Znam", rekao je bog. Ali moje ime, Pan... prvobitno je znailo seoski. Da li si to znao? Meutim, s godinama je poelo da znai sve. Duh netaknute prirode mora sada prei na sve vas. Morate rei svima koje sretnete: ako hoete da naete Pana, preuzmite njegov duh. Vraajte prirodi njeno, malo po malo, svako u svom deliu sveta. Ne smete ekati da neko drugi, ak ni bog, uini to umesto vas." Grover obrisa oi. Zatim polako ustade. Proveo sam ceo ivot traei te. A sad te... oslobaam." Pan se osmehnuo. Hvala ti, dragi satiru. Moj poslednji blagoslov." Zatvorio je oi i rastvorio se. Bela izmaglica podelila se u pramike energije, ali ova vrsta energije nije bila zastraujua kao ona plava koju sam video kod Krona. Ispunila je odaju. Pramen dima uao mi je pravo u usta, isto kao i Groveru, i svima ostalima. Meutim, ini mi se da je Grover dobio malo vie. Potom se sjaj kristala priguio. ivotinje nas tuno pogledae. Dodo Didi uzdahnu. Zatim su svi posiveli i pretvorili se u prah. Loze uvenue. A mi ostadosmo sami u mranoj peini, pored praznog leaja. Ukljuio sam svoju baterijsku lampu. Grover je duboko uzdahnuo. Jesi li... jesi li dobro?" upitao sam ga. Izgledao je starije i tunije. Uzeo je od Anabet svoju kapu, otresao je od skorenog blata i odluno je navukao na svoju kovrdavu glavu. Trebalo bi da krenemo", rekao je, i da ih obavestimo. Veliki bog Pan je mrtav."

219

avada kedavra

18.
GROVER IZAZIVA STAMPEDO
Razdaljine su u Lavirintu bile manje. Ipak, kad nas je Rejel vratila na Tajms skver, oseao sam se otprilike kao da smo trali celim putem od Nju Meksika. Popeli smo se iz Mariotovog" podruma i stajali na trotoaru na vedrom, sunanom danu, mirkavo posmatrajui saobraaj i narod koji je prolazio. Nisam mogao da se odluim ta mi je manje stvarno -Njujork ili kristalna peina u kojoj sam posmatrao boga kako umire. Poveo sam itavo drutvo u prvu, sporednu uliicu, u kojoj sam mogao da dobijem dobar odjek. Zatim sam zazvidao pet puta, to sam glasnije mogao. Minut kasnije, Rejel je zadivljeno proaputala: Prelepi su! Jato pegaza se sputalo s neba, krivudajui medu oblakoderima. Na elu se nalazio Crni, praen etvoricom svojih belih prijatelja. Zdravo, gazda! progovorio je u mom umu. Preiveo si! Aha", odvratio sam. Imam sree u tom pogledu. Sluaj, moramo da stignemo u kamp i to brzo." U tome mi nema premca! Ajoj, ovee, pa ti ima i Kiklopa sa sobom? 'Alo, Gvido! Kako tvoja lea? Pegaz Gvido je stenjao i bunio se, ali naposletku je pristao da ponese Tajsona. Svi su poeli da se penju u sedla -osim Rejel. Dakle", promumlala je, rekla bih da je to to." Nelagodno sam klimnuo glavom. Oboje smo znali da ona ne moe u kamp. Okrznuo sam pogledom Anabet, koja se pretvarala da je vrlo zauzeta svojim pegazom. Hvala ti, Rejel", rekao sam. Nita ne bismo uradili da nije bilo tebe." Drago mi je to sam sve to doivela. Mislim, osim to sam umalo umrla i to je Pan..." Glas joj je utihnuo. Pomenuo je tvog oca", prisetio sam se. ta je hteo da kae?" Rejel je uvrtala remen svog ranca. Moj tata... Njegov posao. On ti je, kao, poznati biznismen." Hoe da kae... ti si bogata?"
220

avada kedavra
Pa, da." Znai, tako si nagovorila ofera da nam pomogne? Samo si rekla ko ti je otac i..." Da", prekinula me je Rejel. Persi... moj tata se bavi graevinarstvom. Leti po celom svetu, traei slobodno graevinsko zemljite." Uzdahnula je drhtavo i duboko. Netaknuta priroda. On je - otkupljuje. Ja to mrzim, ali on takva mesta preore i onda gradi odvratna stambena naselja i trne centre. A sad kad sam videla Pana... Panovu smrt..." Hej, ne sme sebe da krivi zbog toga." Jo ne zna ono najgore. Ja - ja ne volim da priam o svojoj porodici. Nisam elela da zna. Izvini. Nije trebalo nita da ti govorim." Ne" rekao sam. Nema frke. Vidi, Rejel, bila si fenomenalna. Provela si nas kroz Lavirint. Bila si strano hrabra. To je jedino po emu u suditi kakva si osoba. Ba me briga ime se bavi tvoj otac." Rejel me je zahvalno pogledala. ,,E pa... ako ikad opet poeli da se drui sa smrtnicom... pozovi me ili tako neto." Uh, da. Naravno." Nabrala je obrve. Pretpostavljam da nisam zvuao naroito oduevljeno, ali nisam tako mislio. Prosto, nisam bio siguran ta da kaem, zbog svih mojih prijatelja koji su stajali tu oko nas. A pretpostavljam i da su mi se oseanja prilino zbrkala tokom prethodnih nekoliko dana. Hou rei... voleo bih to", rekao sam. Moj broj nije u imeniku", rekla je. Imam ga." Jo uvek na dlanu? Nije mogue." Ma ne. Ja sam ga, ono, kao... upamtio." Osmehnula se sporo, ali mnogo srenije. Vidimo se, Persi Deksone. Idi spaavaj svet u moje ime, vai?" Potom je otila niz Sedmu aveniju i izgubila se u gomili. Kad sam se vratio do konja, Niko je imao problema. Njegov pegaz je stalno beao od njega, ne dozvoljavajui mu da ga uzjae. Zaudara na mrtve ljude! pobunio se pegaz. Dobro, de, ree Crni. Daj, Pitoljube. Ima mnogo polubogova koji vonjaju udno. Al' nisu oni za to krivi. Uh, ovaj, nisam mislio na tebe, gazda. Idite bez mene!" rekao je Niko. Ionako ne elim da se vratim u taj kamp."
221

avada kedavra
Niko", odvratio sam, potrebna nam je tvoja pomo." Skrstio je ruke i navukao prezriv izraz na lice. Tada mu je Anabet spustila ruku na rame. Niko", ree ona. Molim te." Izraz na njegovom licu je polako smekao. ,,U redu", s oklevanjem je odgovorio. Tebi za ljubav. Ali neu ostati tamo." Upitno sam pogledao Anabet, kao, Otkud to da Niko odjednom slua samo tebe? Isplazila mi je jezik. Konano smo svi uzjahali pegaze. Vinuli smo se uvis i ubrzo smo bili iznad Ist rivera, dok se pred nama pruao Long Ajlend. Sleteli smo nasred trga izmeu kua, gde su nas saekali Hiron, trbuasti satir Silenus i dvoje strelaca iz Apolonove kue. Hiron je podigao obrvu ugledavi Nika, ali ako sam oekivao da e se iznenaditi kad mu kaemo da je Kvint zapravo Dedal, prevario sam se. Toga sam se i bojao", rekao je Hiron. Moramo pouriti. Nadam se da ste usporili gospodara Titana, ali njegova prethodnica je sigurno na putu. I bie eljna krvi. Veina branilaca je ve na poloajima. Poimo!" ekaj malo" zahtevao je Silenus. ta je bilo s potragom za Panom? Premaili ste rok skoro itave tri nedelje, Grovere Andervude! Vaa tragaka dozvola se ukida!" Grover je duboko uzdahnuo. Potom se uspravio i pogledao Silenusa pravo u oi. Tragake dozvole vie nisu vane. Veliki bog Pan je mrtav. Preminuo je i ostavio nam svoj duh." ta!" Silenus pocrvene u licu kao cvekla. Svetogre i lai! Grovere Andervude, dau da vas prognaju zbog ovoga to ste rekli!" Ali, istina je", umeao sam se. Bili smo tamo kad je umro. Svi mi." Nemogue! Svi ste vi lazovi! Unititelji prirode!" Hiron je paljivo posmatrao Grovera. Kasnije emo porazgovarati o ovome." Ne, nego odmah!" penuao je Silenus. Moramo se obraunati s ovim..." Silenuse", prekinuo ga je Hiron. Moj kamp je napadnut. Pitanje Pana je ekalo dve hiljade godina. Bojim se da e morati da saeka jo malo. Pod uslovom da dovee jo uvek budemo ivi." S tom optimistinom primedbom, on je pripremio svoj luk i odgalopirao prema umi, ostavljajui nas da ga sustiemo kako znamo i umemo.

222

avada kedavra
Bila je to najvea vojna operacija koju sam ikad video u kampu. Svi su bili na poljani, u punim borbenim oklopima, ali ovog puta se nismo igrali osvajanja zastave. Hefestovci su postavili zamke oko ulaza u Lavirint - otru icu, jame ispunjene sudovima s grkom vatrom, nizove iljatih kolaca za odbijanje juria. Bekendorf je opremio posadama dva katapulta veliine kamioneta, ve postavljena i usmerena ka Zevsovoj pesnici. Aresovci su bili u prvom borbenom redu, postavljeni u formaciju falange, s Klarisom koja je izvikivala nareenja. Apolonovci i Hermesovci su bili razmeteni u umi, s lukovima u pripravnosti. Mnogi su zauzimali poloaje na drveu. ak su i drijade bile naoruane lukovima, a satiri su trupkali naokolo s drvenim toljagama i titovima napravljenim od grube kore drveta. Anabet je otila da se pridrui svojoj brai i sestrama iz Atinine kue, koji su iz zapovednikog atora upravljali operacijom. Pred atorom je leprao sivi barjak sa slikom sove. Ulaz je uvao na glavni bezbednjak, Argus. Afroditina deca su trkarala naokolo, popravljajui oklope svima redom i nudei da raeljaju zamrene perjanice od konjske strune. ak su i Dionizijeva deca nala ta da rade. Od njihovog boanskog oca jo uvek nije bilo ni traga ni glasa, ali njegovi plavokosi blizanci su trali naokolo snabdevajui sve preznojene ratnike flaama vode i sokovima u tetrapaku. Na prvi pogled, sve je izgledalo kao prilino dobro pripremljena zamka, ali je Hiron pored mene promrmljao: Nije dovoljno." Pomislio sam na ono to sam video u Lavirintu, sva ona udovita u Antejevoj areni i Kronovu mo, koju sam osetio na planini Tam. Srce mi se steglo. Hiron je bio u pravu, ali ovo je bilo najvie to smo mogli. Po prvi put sam poeleo da je i Dionizije tu, ali sve i da je bio, nisam znao da li bi mogao ita da uini. Bogovima je bilo zabranjeno direktno meanje u ratove. Titani, oigledno, nisu marili za zabrane takve vrste. Preko, na rubu poljane, Grover je razgovarao s Klekom. Drala ga je za ruke dok joj je priao nau priu. Zelene suze ispunie joj oi kad joj je rekao za Pana. Tajson je pomagao Hefestovcima da pripreme odbranu. Dizao je ogromno kamenje i gomilao ga pored katapulta, za gaanje. Ostani pored mene, Persi", rekao je Hiron. Kad borba pone, hou da saeka, dok ne budemo znali s im imamo posla. Morae priskakati tamo gde pojaanje bude najpotrebnije." Video sam Krona", rekao sam, jo uvek preneraen time. Gledao sam ga pravo u oi. Bio je to Luk... i nije bio on."
223

avada kedavra
Hiron je preao prstom du tetive svog luka. ,,I imao je zlatne oi, ako ne greim. A u njegovom prisustvu, vreme kao da se pretvaralo u tenost." Klimnuo sam glavom. Kako moe da preuzme telo smrtnika?" Ne znam, Persi. Bogovi su to vekovima radili, ali da zaista postanu to... da spoje boansko oblije sa smrtnim. Ne znam kako bi to bilo mogue a da se Lukovo oblije pri tom ne pretvori u pepeo." Kron ree da je njegovo telo pripremljeno." Zadrhtim i pri samoj pomisli na ono to to znai. Ali moda e telo ograniiti Kronovu mo. Barem neko vreme je vezan za ljudsko oblije. Ono ga dri u jednom komadu. Nadajmo se i da ga ograniava." Hirone, ako on predvodi ovaj napad..." Mislim da ga nee on voditi, deko moj. Osetio bih njegovo pribliavanje. Nema sumnje da je tako planirao, ali verujem da si ga omeo time to si mu sruio prestonu odaju pravo na glavu." Prekorno me je pogledao. Ti i tvoj drug Niko, Hadov sin." Knedla mi je zapela u grlu. ao mi je, Hirone. Znam da je trebalo da vam kaem. Prosto..." Hiron podignu ruku. Jasno mi je zato si postupio tako, Persi. Mislio si da si ti odgovoran. eleo si da ga zatiti. Ali, deko moj, ako nameravamo da preivimo ovo, moramo verovati jedan drugom. Moramo..." Glas mu je zatreperio. Tlo pod nama je podrhtavalo. Svi se umirie. Klarisa odseno uzviknu: Spoji titove!" Sledeeg trenutka, iz Lavirinta je pokuljala vojska gospodara Titana. Borio sam se i ranije, ali ovo je bilo pravo bojite. Prvo to sam ugledao bilo je desetak lestrigonskih dinova kako izbijaju iz zemlje, urlajui tako glasno da sam mislio da e mi popucati bubne opne. Nosili su titove napravljene od spljeskanih automobila i buzdovane od debala sa zaralim iljcima koji vire iz njih. Jedan od dinova je zaurlao prema Aresovoj falangi, razvaljujui je postrance svojim buzdovanom i cela kua se nala baena u stranu, a desetak ratnika je poletelo uvis kao da su krpene lutke. Pali!" komandovao je Bekendorf. Katapulti stupie u akciju. Dve kamenine poletee prema dinovima. Jedna se odbila o automobil-tit, jedva ga i ulubivi, dok je drugi pogodio Lestrigonca u grudi i din pade. Apolonovi strelci odapee plotun i ve sledeeg trenutka su desetine strela trcale iz debelog oklopa dinova, poput bodlji bodljikavog praseta. Vie njih prodrlo je

224

avada kedavra
kroz spojeve na oklopu i neki dinovi se pretvorie u prah na dodir nebeske bronze. Meutim, ba kad se inilo da e Lestrigonci biti nadjaani, iz Lavirinta je pokuljao sledei talas: trideset, moda etrdeset dracena u punom borbenom oklopu, vitlajui kopljima i mreama. Razmilele su se u svim pravcima. Neke su upale u zamke koje su postavili Hefestovci. Jedna se nabila na iljke i tako postala laka meta za strelce. Druga je zapela za skrivenu icu i sudovi s grkom vatrom eksplodirae u zelene plamenove, progutavi nekoliko enazmija. Meutim, dolazile su nove. Argus i Atinini ratnici jurnue da ih presretnu. Video sam kad je Anabet izvukla ma i kidisala na jednu od njih. Nedaleko od mene, Tajson je jahao dina. Nekako je uspeo da mu se popne na lea i sad ga je udarao po glavi bronzanim titom, tako da je sve odzvanjalo. Hiron je smireno odapinjao jednu strelu za drugom, obarajui svakim hicem po jedno udovite. Meutim, iz Lavirinta je neprestano izlazilo jo neprijatelja. Naposletku, je iz tunela iskoio demonski pas - ali ne gospoa O'Liri - i galopom se uputio pravo prema satirima. P OLAZI !" viknu mi Hiron. Isukao sam Raspara i pojurio. Trei preko poljane, video sam uasne prizore. Neprijateljski polutan borio se s Dionizijevim sinom, ali mu ovaj nije dorastao kao protivnik. Neprijatelj ga ubode u miicu, a potom svom snagom udari u glavu balakom svog maa, i Dionizijev sin pade. Drugi neprijateljski ratnik odapinjao je zapaljene strele prema kronjama drvea, sejui paniku meu naim strelcima i drijadama. Desetak dracena se iznenada izdvojilo iz glavne bitke i odgamizalo stazom koja je vodila prema kampu, kao da tano znaju kuda idu. Uspeju li da se izvuku, mogle bi da spale ceo kamp, bez ikoga ko bi im se suprotstavio. Jedini u blizini bio je Niko di Anelo. Upravo proburazio jednog telekina, a njegovo crno stigijsko seivo usisalo je ivotnu silu udovita, ispijajui njegovu energiju sve dok nije ostalo nita osim praine. Niko!" viknuo sam. Pogledao je u pravcu u kojem sam pokazivao, ugledao ene-zmije i odmah je shvatio. Duboko uzdahnuvi, podigao je svoj crni ma. Sluite mi", povikao je. Zemlja se zatresla. Pred dracenama se otvorila pukotina i iz zemlje je izmilelo dvanaest nemrtvih ratnika - jeziva telesa u vojnikim uniformama iz najrazliitijih razdoblja - ameriki revolucionari, rimski centurioni, Napoleonova konjica na skeletnim paripima. Kao jedan, isukali su maeve i

225

avada kedavra
zapodenuli bitku s dracenama. Niko je pao na kolena, ali nisam imao kad da proveravam da li je dobro. Primakao sam se demonskom psu, koji je upravo saterivao satire prema umi. Zver kljocnu eljustima prema jednom satiru, koji joj panino pobee s puta, ali je zato uspela da dohvati drugog, koji je bio suvir spor. Njegov tit od kore drveta pue kad je pao. Hej!" uzviknuo sam. Demonski pas se okrenuo, zareao na mene i skoio. Dokaio me je kandama, ali sam, sruivi se na lea, napipao glineno lone - jedan od Bekendorfovih sudova s grkom vatrom. Zavitlao sam ga u drelo udovita i stvorenje je eksplodiralo pretvorivi se u plamen. Odbauljao sam odatle, teko diui. Satir kojeg je pas dohvatio leao je nepomino. Potrao sam da vidim ta je s njim, ali se u taj mah zauo Groverov glas: Persi!" uma je gorela. Plamen je buktao na dvadesetak metara od Klekinog drveta, a Kleka i Grover su mahnito nastojali da ga spasu. Grover je svirao kinu pesmu na svojoj fruli. Kleka je oajniki pokuavala da ugasi vatru svojom zelenom earpom, ali samo je pogoravala stvar. Jurnuo sam prema njima, skaui pored dvoboja, provlaei se izmeu nogu dinova. Najblia voda se nalazila u potoku, skoro kilometar daleko... ali morao sam neto da uinim. Koncentrisao sam se. Osetio sam trzanje u utrobi i zauo tutnjavu u uima. Potom se nad drveem pojavio vodeni zid i sruio se dole. Odmah je ugasio je vatru i okupao Kleku, Grovera i otprilike sve ostalo. Grover ispljunu mlaz vode. Hvala ti, Persi!" Nema problema!" Potrao sam natrag prema bojitu, a Grover i Kleka su me sledili. Grover je nosio svoj buzdovan, a Kleka je u rukama imala motku neto nalik na starinsku kolsku ibu. Izgledala je stvarno ljutito, kao da e neija pozadina istinski nagrabusiti. Upravo kad se inilo da se bitka ponovo izjednaila - to jest, da moda imamo nekakvih ansi - iz Lavirinta se prolomio nezemaljski krik, zvuk koji sam uo ve jednom. U nebo je bila izbaena Kampa, rairenih, koastih krila. Potom je sletela na vrh Zevsove pesnice i zagledala se u krvoprolie. Lice joj je bilo puno zlobne razdraganosti. Na njenom struku su reale mutantske, ivotinjske glave. Zmije su siktale i kovitlale joj se oko nogu. U desnoj ruci je drala svetlucavo klupko kanapa - Arijadninu nit - ali ju je potom ubacila u eljust lava na svom struku i isukala sablje. Seiva su podmuklo svetlela od zelenog otrova. Kampa

226

avada kedavra
trijumfalno kriknu i neki od kampera vrisnue. Ostali su pokuali da pobegnu, ali su zavrili pod nogama demonskih pasa i dinova. ,,Di Immortales!" uzviknu Hiron. Potom je hitro naciljao, ali kao da je Kampa osetila njegovo prisustvo. Zapanjujuom brzinom se vinula uvis i Hironova strela je prozujala pored njene glave, ne povredivi je. Tajson se nekako izvukao ispod dina kojeg je udarao dok se ovaj nije onesvestio. Potrao je prema naim linijama, viui: Stojte! Ne beite od nje! Borite se!" Meutim, ve sledeeg trenutka ga je zaskoio demonski pas i oni se u klupku otkotrljae odatle. Kampa je sletela na Atinin komandni ator, sravnivi ga sa zemljom. Potrao sam za njom i ugledao Anabet pored sebe, s maem u ruci. Ovo bi moglo biti to", ree ona. Moglo bi." Bio si dobar saborac, Algoglavi." Ti takoe." Zajedno smo se ispreili udovitu na put. Kampa zasikta i zamahnu sabljama prema nama. Sagnuo sam se i izbegao udarac, pokuavajui da joj odvuem panju, dok je Anabet krenula u napad, ali je udovite, izgleda, bilo kadro da se bori s obe ruke odjednom. Blokirala je Anabetin ma i Anabet je morala da odskoi unazad da bi izbegla oblak otrova. Sama blizina tog stvorenja bila je kao stajanje usred oblaka kiseline. Oi su me pekle. Nisam mogao da se nadiem. Znao sam da neemo izdrati vie od nekoliko sekundi. Dolazite ovamo!" viknuo sam. Treba nam pomo!" Ali pomo nije dola. Neki su bili oboreni, neki su se borili da spasu ivu glavu, a neki su bili previe uplaeni da bi se pomerili. Tri Hironove strele zarie se u Kampine grudi, ali je ona samo jo jae zaurlala. Sad!" ree Anabet. Jurnuli smo zajedno, eskivirali sablje udovita, probili njegov gard i umalo... umalo uspeli da ubodemo Kampu u grudi, ali tada ogromna medvea glava izlete iz njenog struka i mi jedva uspesmo da ustuknemo dovoljno brzo da nas ne ujede. Udarac. Zacrnelo mi se pred oima. Kad sam se osvestio, Anabet i ja smo leali na zemlji. Prednje noge udovita bile su nam na grudima, pritiskajui nas. Tik nada mnom gamizale su stotine zmija, sikui kao da se smeju. Kampa je

227

avada kedavra
podigla svoje zelenkaste sablje i shvatio sam da je Anabet i meni upravo ponestalo mogunosti. A onda, odnekud iza mene, uo se gromoglasan lave. Zid tame udario je u Kampu, bacivi je u stranu. Nad nama je stajala gospoa O'Liri, reei i kljocajui zubima prema njoj. Dobra curica!" ree poznat glas. Dedal je maem izborio sebi izlazak iz Lavirinta, sekui levo i desno dok je iao prema nama. Pored njega je bio jo neko - poznati din, mnogo vii od Lestrigonaca, sa stotinu talasavih ruku od kojih je svaka drala ogromnu stenu. Briarej!" zadivljeno uzviknu Tajson. iveo, mali brate!" urliknu Briarej. Ne daj se!" im se gospoa O'Liri jednim skokom sklonila s puta, Storuki je bacio plotun stena na Kampu. Stene kao da su se uveavale im bi sile s Briarejevih ruku. Bilo ih je tako mnogo da je izgledalo kako je polovina planete nauila da leti. Sve se zatreslo. Tamo gde je do maloas stajala Kampa, sada se nalazila planina ogromnog kamenja, visoka gotovo kao Zevsova pesnica. Jedini znak da je udovite ikad postojalo behu dva zelena vrha Kampinih sablji, koja su trcala kroz pukotine. Kamperi zaklicae, ali nai neprijatelji jo nisu bili poraeni. Jedna od dracena viknu: Ssssredite ih! Pobijte ih sve ili e vasss Kron odrati ive!" Bilo je oigledno da su se pretnje plaili mnogo vie nego nas. Dinovi krenue u juri, u poslednjem oajnikom pokuaju da osvoje kamp. Jedan je iznenadio Hirona udarivi ga iskosa preko zadnjih nogu, i on pade. est dinova razdragano uzviknue bojni pokli i stutie se napred. Ne!" vrisnuo sam, ali sam bio predaleko da bih priskoio u pomo Hironu. A onda se dogodilo. Grover je otvorio usta iz kojih je izleteo najstraniji zvuk koji sam ikad uo. Poput mesingane trube pojaane hiljadu puta - zvuk istog straha. Kao jedan, Kronovi borci pobacae oruje i dadoe se u trk za goli ivot. Dinovi su gazili dracene pokuavajui da se prvi domognu Lavirinta. Telekini, demonski psi i neprijateljski polutani saplitali su se trei za njima. Tunel se uz tutnjavu zatvorio i bitka se okonala. Na poljani je vladao mir, osim poara koji je besneo u umi i jauka ranjenih. Pomogao sam Anabet da ustane. Otrali smo do Hirona. Jeste li dobro?" upitao sam.

228

avada kedavra
Leao je na boku, uzalud pokuavajui da ustane. Kako neprijatna situacija", promrmljao je. Mislim da u biti dobro. Sreom, ne ubijamo kentaure sa slomljenim... Ajoj!... slomljenim nogama." Potrebna vam je pomo", rekla je Anabet. Doveu bolniara iz Apolonove kue." Ne", usprotivio se Hiron. Ima mnogo ozbiljnijih povreda za koje mora da se pobrine. Idite! Dobro sam. Ali, Grover... moramo kasnije porazgovarati o tome kako je ono izveo." Ono je bilo udesno", sloio sam se. Grover porumene. Ne znam odakle je dolo." Kleka ga snano zagrli. Ja znam!" Pre no to je uspela jo neto da kae, Tajson viknu: Persi, brzo doi! Niko!" Iz njegove crne odee izvijao se dim. Prsti su mu se zgrili, a trava oko njegovog tela je poutela i svenula. Prevrnuo sam ga to sam nenije mogao i poloio sam mu dlan na grudi. Srce mu je jedva ujno kucalo. Dajte malo nektara!" viknuo sam. Jedan od Aresovaca doepa do mene i prui mi uturicu. Nasuo sam malo maginog napitka u Nikova usta. On se zakalja i zagrcnu, ali mu kapci zatreperie i otvorie se. Niko, ta se desilo?" upitao sam. Moe li da govori?" Slabano je klimnu glavom. Jo nikad nisam pokuao da ih prizovem toliko mnogo. Ja - biu dobro." Pomogli smo mu da sedne i dali mu jo malo nektara. Treptao je gledajui nas, kao da pokuava da se priseti ko smo, a onda se usredsredio na nekog iza mene. Dedale", zakrklja on. Da, deko moj", javi se pronalaza. Napravio sam veliku greku. I doao sam da je ispravim." Dedal je imao nekoliko ogrebotina koje su krvarile zlatnim uljem, ali je ipak izgledao bolje nego veina nas. Njegovo robotsko telo je oigledno brzo zaceljivalo. Iza njega se nadnela gospoa O'Liri, liui rane na gospodarevoj glavi, tako da je Dedalova kosa stajala smeno nakostreena. Pored njega je stajao Briarej, okruen grupom kampera i satira koji su ga zadivljeno

229

avada kedavra
posmatrali. Izgledao je nekako stidljivo, ali im se svejedno potpisivao na oklope, titove i majice. Naiao sam na Storukog prolazei kroz Lavirint", objanjavao je Dedal. Uinilo mi se da se uputio ovamo s istom idejom - da vam pritekne u pomo, ali se izgubio. I tako smo uleteli zajedno. Obojica smo doli da ispravimo greku." Jupi!" Tajson je skakao gore-dole. Briareju! Znao sam da e doi!" Ja nisam", odvratio je Storuki. Ali ti si me podsetio ko sam, Kiklope. Ti si heroj." Tajson je na to porumeneo, ali sam ga ja potapao po leima. Ja to odavno znam", rekao sam. Ali, Dedale... Titanove trupe su jo uvek tamo dole. Vratie se, ak i bez niti. Pronai e nas pre ili kasnije, sad kad ih predvodi Kron." Dedal je spremio svoj ma u kanije. ,,U pravu si. Sve dok Lavirint postoji, vai neprijatelji ga mogu upotrebiti. I zato Lavirint ne sme vie da postoji." Anabet je zurila u njega. Ali, rekli ste da je Lavirint povezan s vaom ivotnom silom! Sve dok ste ivi..." Tako je, mladi moj arhitekto", sloio se Dedal. Kad umrem, Lavirint e umreti sa mnom. Stoga, imam poklon za tebe." Skinuo je konu torbu s lea, otvorio je i izvadio gladak srebrnast laptop jedan od onih koje sam video u radionici. Na poklopcu je stajalo plavo slovo Delta. Sav moj rad je ovde unutra", rekao je. To je sve to sam uspeo da spasim od vatre. Beleke o projektima koje nisam ni zapoeo. Neki od mojih omiljenih planova. Nisam mogao da radim na njima proteklih par milenijuma. Nisam se usuivao da otkrijem svoj rad svetu smrtnika. Ali tebe e moda zanimati." Dodao je kompjuter Anabet, koja je zurila u njega kao da je od istog zlata. Vi meni dajete ovo? Ali ovo je neprocenjivo! Vredi... ne umem ni da kaem koliko!" Mala nadoknada za to kako sam se ponaao", rekao je Dedal. Bila si u pravu, Anabet, to se tie Atinine dece. Trebalo bi da budemo mudri, a ja to nisam bio. Jednog dana, e biti vei arhitekta nego to sam ja ikad bio. Preuzmi moje ideje i unapredi ih. To je najmanje to mogu da uinim pre no to umrem." ek"', rekao sam. Pre no to umrete? Ali ne smete se ubiti! To je pogreno!"

230

avada kedavra
Odmahnuo je glavom. Manje je pogreno nego skrivanje od sopstvenih zloina vie od dve hiljade godina. Genijalnost nije izgovor za zlo, Persi. Moj as je kucnuo. Moram da se suoim sa svojom kaznom." Neete imati fer suenje", rekla je Anabet. Minosov duh je jedan od sudija..." Prihvatiu ono to mi dosude", rekao je. ,,I uzdati se u pravdu Podzemnog sveta, onakvu kakva jeste. To je sve to moemo, zar ne?" Pogledao je pravo u Nika, ije se lice smrailo. Da", rekao je naposletku. Hoe li, onda, uzeti moju duu kao otkup?" upitao ga je Dedal. Mogao bi da je upotrebi i tako vrati svoju sestru." Neu", odvratio je Niko. Pomoi u ti da oslobodi svoju. Bjanka je umrla. Mora ostati tamo gde je." Dedal klimnu glavom. Dobro postupa, Hadov sine. Postaje mudar." Potom se okrenuo prema meni. Jedna, poslednja usluga, Persi Deksone. Ne mogu ostaviti gospodu O'Liri samu. A ona ne eli da se vrati u Podzemni svet. Hoe li se starati o njoj?" Pogledao sam ogromno crno pseto, koje je tuno cvilelo, jo uvek liui Dedalovu kosu. Razmiljao sam o tome da u maminoj zgradi ne dozvoljavaju dranje pasa u stanu, pogotovo ne pasa veih od stana, ali sam rekao: Aha. Naravno da hou." ,,U tom sluaju, spreman sam da se vidim sa svojim sinom... i s Perdiksom", rekao je. Moram im rei koliko mi je ao zbog svega." Anabetine oi su bile pune suza. Dedal se okrenuo prema Niku, koji je isukao svoj ma. U prvi mah sam se pobojao da e Niko sasei starog pronalazaa, ali on jednostavno ree: Tvoj as je davno kucnuo. Idi i poivaj u miru." Dedalovim licem razlio se osmeh olakanja. Ukoio se, kao kip. Koa mu je postala providna, otkrivajui bronzane zupanike i maineriju koja je zujala u njegovom telu. Potom se kip pretvorio u sivi pepeo i raspao. Gospoa O'Liri stade da zavija. Potapao sam je po glavi, pokuavajui da je uteim to sam bolje umeo. Zemlja zadrhta - zemljotres se verovatno osetio u svim veim gradovima na svetu - dok se drevni Lavirint uruavao. Nadao sam se da su negde ostali zakopani i ostaci Titanove vojske. Osvrnuo sam se i pogledao pokolj na poljani i iznurena lica svojih prijatelja. ,,Ajmo", rekao sam. Imamo posla."

231

avada kedavra

19. VEE DOBIJA OTKAZ


Bilo je previe oprotaja. Te noi sam prvi put video pogrebne pokrove na telima kampera; ne bih eleo da to ikad vie vidim. Meu poginulima je bio Li Fleer, iz Apolonove kue, oboren dinovim buzdovanom. Bio je umotan u zlatan pokrov bez ikakvih ukrasa. Dionizijev sin, koji je pao u borbi s neprijateljskim polutanom, bio je umotan u tamnoljubiast pokrov izvezen liem vinove loze. Zvao se Kastor. Bilo me je sramota, jer sam ga tri godine viao u kampu i nisam se potrudio da saznam ni kako se zove. Imao je sedamnaest godina. Njegov brat, Poluks, pokuao je da kae nekoliko rei, ali se zagrcnuo i samo je uzeo baklju. Zapalio je pogrebnu lomau nasred amfiteatra i vatra je progutala pokrove u roku od samo nekoliko sekundi, dok su se dim i varnice dizali ka zvezdama. Sledei dan smo proveli leei ranjenike, a to su bili maltene svi preostali kamperi. Satiri i drijade su radili na otklanjanju tete u umi. U podne je Vee stareina satira odralo hitan sastanak u svom svetom umarku. Tamo su bila trojica starih satira, kao i Hiron, koji je sedeo u invalidskim kolicima. Njegova slomljena konjska noga je jo uvek zarastala, tako da je bio osuen da sledeih par meseci provede u kolicima, sve dok mu noga ne ojaa dovoljno kako bi mogla da podnese njegovu teinu. umarak je bio pun satira, drijada i najada koje su izale iz vode - stotine njih, eljni da uju ta e se dogoditi. Kleka, Anabet i ja smo stajali pored Grovera. Silenus je hteo smesta da progna Grovera, ali ga je Hiron ubedio da barem prvo saslua dokaze, tako da smo svima ispriali ta se dogodilo u kristalnoj peini i ta je Pan rekao. Potom je vie svedoka s poprita bitke opisalo udan zvuk koji je ispustio Grover, koji je oterao Titanovu vojsku natrag u podzemlje. Bila je to panika", insistirala je Kleka. Grover je prizvao mo boga divljine." Panika", upitao sam. Persi", objasnio je Hiron, za vreme prvog rata izmeu bogova i Titana, gospodar Pan je ispustio stravian krik koji je uplaio i oterao neprijateljske trupe. U tome se sastoji - sastojala se - njegova najvea mo: ogroman talas

232

avada kedavra
straha koji je pomogao bogovima da osvoje pobedu. Re panika nastala je od Panovog imena, zna. A Grover je upotrebio tu mo, dozvavi je iz sebe samog." Neuveno!" penio je Silenus. Svetogre! Moda nas je bog divljine sve udostojio blagoslovom. Ili je moda Groverova muzika toliko grozna da je uplaila i oterala neprijatelja!" Nije bilo to, gospodine", ree Grover. Zvuao je i ponaao se mnogo smirenije od mene, da su me tako uvredili. Pustio je da njegov duh pree u sve nas. Moramo delati.Svako od nas mora raditi na obnavljanju prirode, na zatiti onoga to je od nje ostalo. Moramo iriti re. Pan je mrtav. Nema nikog drugog do nas samih." Posle dve hiljade godina traganja, to je ono u ta bi ti hteo da poverujemo?" vrisnu Silenus. Nikad! Moramo nastaviti potragu. Prognajte izdajnika!" Neki od starijih satira se mrmljajui sloie s njim. Glasajmo!" naredi Silenus. Ko bi, uostalom, i poverovao ovom smenom balavom satiru?" Ja", zauo se poznat glas. Svi se okrenue. U umarak je dugim koracima ulazio Dionizije. Na sebi je imao zvanino crno odelo, tamnoljubiastu kravatu i koulju boje ljubiice, tako da ga umalo nisam prepoznao, a inae kovrdava kosa bila mu je briljivo zaeljana. Oi su mu bile zakrvavljene kao i obino, a podnadulo lice rumeno, no izgledalo je da vie pati od tuge nego zbog nemogunosti da pije. Svi satiri s potovanjem ustadoe i poklonie se kad je priao. Dionizije mahnu rukom i odmah pored Silenusove stolice izrastao je presto od vinove loze. Dionizije sede i prekrsti noge. Potom pucnu prstima i satir urno pritra s posluavnikom punim sira i krekera i dijet-kolom. Bog vina se okrenu prema okupljenima. Jesam li vam nedostajao?" Satiri se polomie potvrdno klimajui i klanjajui se. O da, mnogo, gospodine!" ,,E pa meni ovo mesto uopte nije nedostajalo!" odbrusi Dionizije. Nosim loe vesti, prijatelji. Zle vesti. Nii bogovi menjaju strane. Morfej je priao neprijatelju. Hekata, Janus i Nemezis takoe. Zevs e ga znati koliko ih je jo otilo s njima." U daljini se prolomi grmljavina.

233

avada kedavra
Eto ti sad", ree Dionizije. ak ni Zevs ne zna. A sad, da ujem Groverovu priu. Ponovo, od poetka do kraja." Ali, gospodaru", pobuni se Silenus. To je puka besmislica!" Dionizijeve oi blesnue ljubiastom vatrom. Upravo sam saznao da je moj sin Kastor poginuo, Silenuse. Nisam dobro raspoloen. Bie bolje da mi udovolji." Silenus proguta knedlu i mahnu Groveru da pone iznova. Kad je Grover zavrio priu, gospodin D klimnu glavom. Zvui ba kao neto to bi Pan uradio. Grover je u pravu. Potraga je zamorna. Morate poeti da mislite svojom glavom." Potom se okrenuo prema satiru. Donesi mi oljutenog groa, odmah!" Da, gospodine!" Satir odskakuta. Moramo prognati izdajnika!" insistirao je Silenus. Ja kaem ne", suprotstavio mu se Dionizije. To je moj glas." Ja takoe glasam protiv", umeao se Hiron. Silenus tvrdoglavo isturi eljust. Ko je za progon?" Ruke su podigli on i dvojica starih satira. Tri prema dva", objavio je Silenus. Da", ree Dionizije. Ali, naalost po vas, glas boga se rauna dvostruko. A poto sam ja glasao protiv, nereeno je." Silenus ustade, vidljivo ljut. Ovo je neuveno! Vee ne sme ostati u ovakvoj pat-poziciji." Onda nek se raspusti!" ree gospodin D. Uopte ne marim." Silenus se kruto naklonio, zajedno sa svojom dvojicom prijatelja, i potom oni odoe iz umarka. Dvadesetak satira otilo je s njima. Ostali su stajali naokolo, uznemireno mrmljajui. Ne brinite", ree im Grover. Ne treba nam Vee da nam govori ta da radimo. Umeemo to da shvatimo i sami." Ponovio im je Panove rei - da moraju spaavati prirodu deli po deli. Poeo je da deli satire u grupe - prvi e otii u nacionalne parkove, drugi e potraiti poslednje oaze netaknute divljine, trei braniti parkove u velikim gradovima. Dakle", ree mi Anabet, izgleda da Grover odrasta."

234

avada kedavra
Kasnije tog popodneva, zatekao sam Tajsona na plai, u razgovoru s Briarejem. Briarej je gradio zamak od peska, koristei pedesetak svojih ruku. Nije istinski obraao panju na ono to je radio, ali njegove ruke su podigle trospratno zdanje s utvrenim zidinama, ancem i pokretnim mostom. Tajson je crtao mapu na pesku. Skrene levo kod grebena", govorio je Briareju. Kad ugleda potopljeni brod, ide pravo nanie. Onda oko kilometar i po na istok, pa pored groblja sirena, i ugledae vatre kako gore." Upuuje ga kako da stigne do kovanica?" upitao sam. Tajson potvrdno klimnu. Briarej eli da pomogne. Poduie Kiklope onome to smo zaboravili - kako da pravimo bolje oruje i oklope." elim da vidim Kiklope", sloio se Briarej. Ne elim vie da budem sam." Sumnjam da e tamo dole biti sam", rekao sam, pomalo enjivo, jer nisam nikad bio u Posejdonovom kraljevstvu. Oni e se postarati da ima pune ruke posla." Briarejevo lice se preobrazilo u ist izraz zadovoljstva. To zvui dobro! Voleo bih samo kad bi i Tajson mogao da poe sa mnom." Tajson porumene. Moram da ostanem ovde sa svojim bratom. Bie odlian, Briareju. Hvala ti." Storuki se jedno sto puta rukovao sa mnom. Sreemo se opet, Persi. Znam to!" Zatim je stegao Tajsona u zagrljaj dostojan hobotnice i odgacao u okean. Gledali smo za njim sve dok njegova ogromna glava nije nestala pod talasima. Potapao sam Tajsona po leima. Mnogo si mu pomogao." Samo sam razgovarao s njim." Verovao si u njega. Bez Briareja, nikad ne bismo pobedili Kampu." Tajson se iroko osmehnuo. On mnogo dobro baca kamenje!" Nasmejao sam se. Da. Stvarno mnogo dobro baca kamenje. Hajde, momino. Idemo na veeru." Regularna veera u kampu mi je ba prijala. Tajson je sedeo sa mnom za Posejdonovim stolom. Zalazak sunca nad Long Ajlendom bio je prelep. Stvari se ni izdaleka nisu vratile u normalu, ali kad sam priao mangalu i bacio deo svoje veere u plamen, kao ponudu Posejdonu, oseao sam da zaista imam zato da budem zahvalan. Moji prijatelji i ja smo bili ivi. Kamp je bio bezbedan. Kron je pretrpeo poraz - barem na neko vreme.

235

avada kedavra
Muila me je jedino pomisao na Nika, koji je sedeo u senci na rubu paviljona. Bilo mu je ponueno mesto za Hermesovim stolom, pa ak i za glavnim stolom, sa Hironom, ali je odbio. Posle veere, kamperi su poli prema amfiteatru, gde su Apolonovci obeali divno vee pored logorske vatre, ne bi li nam se malo podigao duh, ali Niko se okrenuo i nestao u umi. Zakljuio sam da je bolje da poem za njim. Prolazei ispod senki drvea, shvatio sam da vee ve uveliko pada. Nikad se ranije nisam bojao ume, iako sam znao da je puna udovita. Ipak, pomislio sam na jueranju bitku i upitao se da li u ikad vie moi da proem ovuda a da se ne setim tog uasa. Nisam nigde video Nika, ali posle nekoliko minuta hoda, ugledao sam svetlost ispred sebe. U prvi mah sam pomislio da je Niko upalio baklju. Pribliivi se, shvatio sam da svetlost potie od duha. Na proplanku je stajalo svetlucavo oblije Bjanke di Anelo, osmehujui se svom bratu. Rekla mu je neto i dotakla mu lice - ili je barem pokuala. Zatim je njen lik izbledeo. Niko se okrenuo i ugledao me, ali nije izgledao ljutito. Opratali smo se", promuklo je rekao. Nedostajao si nam za veerom", rekao sam. Mogao si sesti sa mnom." Ne." Niko, ne moe da proputa obroke jedan za drugim. Ako ne eli da stanuje s Hermesovcima, moda bi mogao da bude smeten u Veliku kuu. Barem tamo ima soba koliko hoe." Ne ostajem ovde, Persi." Ali... ne moe tek tako da ode. Spoljni svet je previe opasan za usamljenog polutana. Mora se obuavati." Obuavam se s mrtvima", odvratio je ravnim glasom. Ovaj kamp nije za mene. Postoji razlog to nema Hadove kue. Nije dobrodoao u kampu, nita vie nego na Olimpu. Ne pripadam ovde. Moram da idem." Poeleo sam da kaem neto, ali deo mene je znao da je Niko u pravu. Nije mi se dopadalo, ali on e morati da pronae sopstveni, mraan put. Setio sam se kako se, tamo u Panovoj peini, bog divljine obratio svima nama ponaosob... osim Niku. Kad polazi?" upitao sam. Odmah. Imam bezbroj pitanja. Na primer, ko je bila moja majka? I ko je plaao za moje i Bjankino kolovanje? Ko je bio onaj advokat koji nas je izveo iz hotela 'Lotos'? Ne znam ba nita o svojoj prolosti. Moram da saznam."

236

avada kedavra
To ima logike", priznao sam. Ali nadam se da ne moramo biti neprijatelji." Oborio je pogled. Izvini to sam se ponaao kao derite. Trebalo je da te sluam u vezi s Bjankom." Uzgred..." Iskopao sam neto iz depa. Tajson je pronaao ovo kad je sreivao kuu. Pomislio sam da bi voleo da je ima." Pruio sam mu olovnu figuricu Hada - kipi iz Mitomagije, koji je ostavio ovde kad je zimus pobegao iz kampa. Niko je oklevao. Ne igram se vie toga. To je za decu." Ima napadaku mo od etiri hiljade", mamio sam ga. Pet hiljada", ispravio me je Niko. Ali samo ako tvoj protivnik napadne prvi." Osmehnuo sam se. Moda je sasvim u redu da s vremena na vreme bude dete." Dobacio sam mu figuricu. Niko ju je drao na dlanu nekoliko asaka, posmatrajui je, a onda ju je ubacio u dep. Hvala ti." Pruio sam ruku. Rukovao se sa mnom, oklevajui. Ruka mu je bila hladna kao led. Moram toliko toga da istraim", rekao je. Poneto od toga... U svakom sluaju, ako saznam ita korisno, javiu ti." Nisam bio siguran na ta misli, ali sam klimnuo glavom. Javljaj se ponekad, Niko." Okrenuo se i otkoraao u umu. Senke kao da su se savijale oko njega dok je hodao, kao da su traile da obrati panju na njih. Glas iza mojih lea ree: Taj deak je zaista na sto muka." Okrenuo sam se i ugledao Dionizija kako stoji tamo, jo uvek u onom crnom odelu. Proetaj sa mnom", rekao je. Gde?" sumnjiavo sam upitao. Samo do logorske vatre", odvratio je. Poinjao sam da se oseam bolje, pa rekoh, da proetam malo s tobom. Ti uvek uspe da me iznervira." Ovaj, hvala." utke smo hodali kroz umu. Primetio sam da Dionizije hoda po vazduhu. Njegove blistave, crne cipele lebdele su oko dva prsta iznad tla. Valjda nije eleo da se isprljaju. Imamo mnogo izdaja", rekao je. Stvari ne stoje dobro po Olimp. Ipak, ti i Anabet ste spasli ovaj kamp. Nisam siguran da li bi trebalo da vam budem zahvalan zbog toga."

237

avada kedavra
Bio je to zajedniki trud svih nas." Slegao je ramenima. Bez obzira, pretpostavljam da je ono to ste vas dvoje uradili dokaz izvesne sposobnosti. Mislio sam da bi trebalo da zna - niste ba totalno zabrljali." Stigli smo do amfiteatra i Dionizije je pokazao prema logorskoj vatri. Klarisa je sedela rame uz rame s krupnim Latino momkom koji joj je upravo priao neki vic. Bio je to Kris Rodrigez, polutan koji je izgubio razum u Lavirintu. Okrenuo sam se prema Dioniziju. Vi ste ga izleili?" Ludilo je moja specijalnost. Bilo je prilino jednostavno." Ali... uinili ste dobro delo. Zato?" On podignu obrvu. Jer sam dobar! Iz mene prosto izvire dobrota, Peri Johansone. Zar to nisi dosad primetio?" Ovaj..." Moda zbog tuge za mojim sinom. Moda zato to sam pomislio da ovaj momak, ovaj Kris, zasluuje jo jednu priliku. U svakom sluaju, izgleda da je to popravilo Klarisino raspoloenje." Zato mi govorite sve ovo?" Bog vina uzdahnu. Eh, Had bi ga znao. Ali upamti, mome, da dobro delo moe ponekad biti mono kao ma. Kao smrtnik, nisam nikad bio neki naroit borac, sportista ili pesnik. Samo sam pravio vino. Ljudi u mom selu su mi se smejali. Rekli su da od mene nee nikad nita biti. A vidi me sad. Ponekad male stvari umeju da postanu zaista velike." Potom je otiao, ostavivi me da razmiljam o tome. Dok sam posmatrao Klarisu i Krisa kako zajedno pevaju jednu od onih tupavih pesama koje se pevaju pored logorske vatre, drei se za ruke u tami, uvereni da ih niko ne vidi, morao sam da se osmehnem.

238

avada kedavra

20.
MOJA ROENDANSKA UR KA DOIVLJAVA MRAAN ZAOKRET
Ostatak leta je bio toliko normalan da mi je bilo udno. Nastavilo se sa svakodnevnim aktivnostima: gaanje lukom i strelom, penjanje na stenu, jahanje pegaza. Igrali smo se osvajanja zastave (mada smo svi izbegavali Zevsovu pesnicu). Pevali smo pored logorske vatre, trkali se dvokolicama i podvaljivali drugim kuama. Provodio sam mnogo vremena s Tajsonom i igrajui se s gospoom O'Liri, ali ona je i dalje umela da zavija po celu no, tugujui za svojim starim gospodarom. Anabet i ja smo se uglavnom zaobilazili. Voleo sam da budem s njom, ali to me je na neki nain bolelo, a bolelo je i kad nisam bio s njom. eleo sam da razgovaramo o Kronu, ali nisam to mogao a da ne pomenem Luka. A to je bila tema koju jednostavno nisam mogao da nanem. Uutkala bi me kad god bih pokuao da pomenem njegovo ime. Proao je juli, s vatrometom na plai za praznik etvrtog jula. Avgust je bio toliko vru da su se jagode sparuile u poljima. Konano je stigao i poslednji dan u kampu. Na mom krevetu se posle doruka pojavio stari formular koji me je upozoravao da e me harpije-istaice pojesti ako me zateknu u kui posle podneva. U deset pre podne, stajao sam na vrhu Brda polutana, ekajui kamperski kombi koji je trebalo da me prebaci u grad. Dogovorio sam se da gospoa O'Liri ostane u kampu, gde je Hiron obeao da e se starati o njoj. Tajson i ja emo je poseivati na smenu. Nadao sam se da e se Anabet voziti sa mnom do Menhetna, ali ona je samo dola da me isprati. Rekla je da je sredila da jo malo ostane u kampu. Negovae Hirona dok mu se noga sasvim ne oporavi i prouavati Dedalov laptop, kojim je bila potpuno obuzeta tokom protekla dva meseca. Posle toga e se vratiti kod oca u San Francisko. Tamo u ii u jednu privatnu kolu", rekla je. Verovatno je neu podnositi, ali..." Slegla je ramenima. Pa dobro, uj, javljaj se, vai?"

239

avada kedavra
Razume se", maloduno je odvratila. Drau oi otvorene, za sluaj da se..." Eto ga opet. Luk. Nije mogla ni da izgovori njegovo ime a da ne otvori ogromnu kutiju punu bola, brige i gneva. Anabet", rekao sam. Kako je glasio ostatak proroanstva?" Zagledala se u umu u daljini, ali nije rekla nita. U pomrinu beskrajnog lavirinta e zaci", priseao sam se poetka proroanstva. Mrtvaca, izdajnika i izgubljenog tamo e nai. Mrtvih smo dovoljno nali, spasli smo Itana Nakamuru, koji je postao izdajnik, a pronali smo i izbledelog Pana, koji se izgubio s lica zemlje." Anabet mi je, negodujui, dala znak glavom da prestanem. Ruka kralja duhova odvee te u spas il' na stratite", navaljivao sam. To nije bio Minos, kao to sam mislio. To je bio Niko. Odabravi nau stranu, spasao nas je. A Atininog deteta bie to poslednje uporite - to je bio Dedal." Persi..." Poslednji dah heroja e ga zatrti. Sad shvatam. Dedal je umro da bi unitio Lavirint. Ali kako je glasio poslednji..." Ljubav e oteti kob gora od smrti." Anabetine oi zasuzie. To je bio poslednji stih, Persi. Jesi li sad zadovoljan?" Sunce je izgledalo hladnije nego maloas. ,,Oh", izustio sam. Znai, Luk..." Persi, nisam znala o kome govori proroanstvo. Ja - ja nisam znala da li..." Bespomono je zautala i potom nastavila. Luk i ja - godinama je bio jedini kome je bilo istinski stalo do mene. Mislila sam..." Pre no to je mogla da nastavi, pored nas se pojavila iskra svetlosti, kao da je neko podigao zlatnu zavesu u vazduhu. Nema zato da se izvinjava, mila." Na brdu je stajala visoka ena u beloj haljini, s tamnom pletenicom prebaenom preko ramena. Hera", ree Anabet. Boginja se osmehnula. Pronala si odgovore, kao to sam i znala da hoe. Tvoja potraga je bila uspena." Uspena?" rekla je Anabet. Luka vie nema. Dedal je mrtav. Pan je mrtav. ta je tu..." Naa porodica je bezbedna", insistirala je Hera. Bolje je to onih drugih vie nema, mila. Ponosim se tobom." Stisnuo sam pesnice. Nisam verovao roenim uima. Vi ste platili Gerionu da nas pusti da proemo kroz ran, zar ne?"

240

avada kedavra
Hera slegnu ramenima. Njena haljina je zasvetlucala u bojama duge. elela sam da vam ubrzam putovanje." Ali nije vas bilo briga za Nika. Bilo vam je svejedno to e ga predati Titanima." Daj, molim te." Hera nemarno odmahnu rukom. Hadov sin je i sam to rekao. Niko ga ne eli u blizini. Ne uklapa se." Hefest je bio u pravu", zareao sam. Vama je stalo samo do savrene porodice, a ne do stvarnih ljudi." Njene oi zablistae opasnim sjajem. uvaj se, Posejdonov sine. Vodila sam te kroz Lavirint vie nego to si svestan. Bila sam na tvojoj strani kad si se suprotstavio Gerionu. Ja sam usmerila tvoju strelu. Ja sam te poslala na Kalipsino ostrvo. Ja sam otvorila put do planine Titana. Anabet, duo, ti sigurno uvia koliko sam pomogla. Cenila bih rtvu prinesenu zbog mog truda." Anabet je stajala nepomino kao kip. Mogla je rei hvala. Mogla je obeati da e ubaciti koju pljeskavicu u mangal za Heru i potom zaboraviti celu stvar. Ali ona je tvrdoglavo stisnula zube. Izgledala je upravo kao onomad pred Sfingom - odluna da ne prihvati lak odgovor, pa makar je to uvalilo u ozbiljnu nevolju. Shvatio sam da je ba to jedna od onih stvar koje najvie volim kod Anabet. Persi je u pravu." Ona okrenu boginji lea. Vi ste ona koja se ne uklapa, kraljice Hero. Stoga, sledei put, hvala... ali ne, hvala." Herin iskrivljeni osmeh je bio gori od empuzinog. Njeno oblije poe da se presijava. Zaalie zbog ove uvrede, Anabet. Grdno e zaaliti." Odvratio sam pogled dok je boginja poprimala svoje stvarno boansko oblije i nestala u zaslepljujuem blesku svetlosti. Na vrnu brda je opet bilo mirno. Tamo pored omorike, zmaj Pelej je dremao pod Zlatnim runom kao da se nita nije dogodilo. Izvini", ree mi Anabet. Ja - trebalo bi da se vratim. Javiu ti se." Sluaj, Anabet..." Pomislio sam na Svetu Helenu, Kalipsino ostrvo, Luka i Rejel Elizabet Der, i kako je odjednom sve postalo tako komplikovano. eleo sam da kaem Anabet da nisam zaista eleo da se toliko udaljimo. Potom je Argus pritisnuo sirenu dole na drumu i vie nisam imao prilike za to. Bolje da krene", ree Anabet. Vodi rauna o sebi, Algoglavi."

241

avada kedavra
Otrala je nizbrdo. Gledao sam za njom sve dok nije stigla do kua. Nije se nijednom osvrnula. Dva dana kasnije bio mi je roendan. Nikad ga nisam neto posebno reklamirao, jer je uvek padao posle kampa, tako da obino niko od mojih prijatelja kampera nije mogao da doe, a smrtnih prijatelja ba neto i nemam. To to sam postajao stariji nije mi delovalo kao veliki razlog za slavlje, budui da sam dobio ono vajno proroanstvo da u unititi ili spasti svet kad navrim esnaestu. Ove godine sam punio petnaest. Vreme mi je isticalo. Mama je napravila malu urku u naem stanu. Doao je Pol Faran, ali sve je bilo okej, jer je Hiron uz pomo Magle ubedio sve u gimnaziji Gud" da ja nemam nikakve veze s eksplozijom u sali za probe orkestra. Sada su Pol i ostali svedoci bili uvereni da je Keli bila luda navijaica-bombaica, dok sam ja bio samo neduni posmatra koji se uspaniio i pobegao s mesta dogaaja. Jo uvek mi je bilo dozvoljeno da sledeeg meseca krenem u prvi razred gimnazije u Gudu". Ako elim da odrim ritam izbacivanja iz jedne kole svake godine, morau vie da se potrudim. Tajson je takoe doao na moju urku, a moja mama je umesila dve dodatne plave torte samo za njega. Dok je Tajson pomagao mami da naduva balone, Pol Faran me je zamolio da mu pomognem u kuhinji. Dok smo sipali pun, rekao je: ujem da te je mama upisala na asove vonje od septembra." Aha. Ba kul. Jedva ekam." Ozbiljno, oduvek sam jedva ekao da dobijem vozaku dozvolu, ali nekako mi srce vie nije bilo u tome, a Polu je to bilo jasno. Na neki udan nain, ponekad me je podseao na Hirona, tom svojom sposobnou da te pogleda i proita ti misli. Pretpostavljam da je to bila ta profesorska aura. Imao si teko leto", rekao je. Rekao bih da si izgubio nekog ko ti je mnogo znaio. I... nevolja s devojkom?" Buljio sam u njega. Otkud znate? Je l' moja mama..." Podigao je ruke. Tvoja mama nije ni zucnula. A ja neu da te zapitkujem i da se meam u tvoje stvari. Samo znam da ima neega neobinog u vezi s tobom, Persi. Deava ti se mnogo stvari koje ne mogu da dokuim. Ali i meni je jednom bilo petnaest godina, pa sam samo pretpostavio na osnovu izraza na tvom licu... Dakle, proao si kroz teak period."

242

avada kedavra
Klimnuo sam glavom. Obeao sam mami da u rei Polu istinu o sebi, ali ovo mi nije izgledalo kao povoljan trenutak. Ne jo. Izgubio sam dvojicu prijatelja u tom kampu u koji odlazim", rekao sam. Mislim, nisu mi bili najblii prijatelji, ali ipak..." ao mi je." Da. I, ovaj, to s devojkom..." Izvoli." Pol mi je dodao malo puna. Za tvoj petnaesti roendan. I da tvoja naredna godina bude bolja." Kucnuli smo se papirnim aama i ispili. Persi, nije mi ba prijatno to ti dajem jo jednu temu za razmiljanje", rekao je Pol. Ali elim neto da te pitam." Da?" ,,U vezi s devojkom." Namrtio sam se. Kako to mislite?" Tvoja mama", rekao je Pol. Razmiljam da je zaprosim." Umalo sam ispustio au. Mislite... da se venate? Vi i ona?" Pa da, to je otprilike opta zamisao. Ima li ti neto protiv?" Traite moju dozvolu?" Poeao se po bradi. Ne znam da li je to ba dozvola, ali ona je tvoja majka. I znam da trenutno ima briga. Ne bih se oseao dobro ako prvo ne popriam s tobom o tome, kao mukarac s mukarcem." Kao mukarac s mukarcem", ponovio sam. Zvualo je udno, kad tako kae. Pomislio sam na Pola i moju mamu, kako se ona osmehuje i vie smeje kad je on tu, i kako je Pol dao sve od sebe da me ubaci u gimnaziju. Zatekao sam sebe kako govorim: Mislim da je to odlina ideja, Pole. Samo napred." Osmehnuo se zaista iroko. iveo, Persi. Hajde da uivamo u urci." Upravo sam se spremao da ugasim sveice, kad se zaulo zvono na vratima. Mama se namrtila. Ko bi to mogao da bude?" Bilo je udno, zato to je naa nova zgrada imala vratara, ali nas on nije obavestio da neko dolazi. Mama je otvorila vrata i zinula od uda. Pred vratima je stajao moj tata. Na sebi je imao bermude, havajsku koulju i japanke s anatomskim onom, kao i obino. Crna brada mu je bila uredno potkresana, a morsko-zelene oi su mu blistale. Na glavi je imao izanalu kapu ukraenu pecarokim mamcima. Na njoj je pisalo, Neptunova srena pecaroka kapa.
243

avada kedavra
Pos..." Moja majka se zaustavila i pocrvenela sve do korena kose. Ovaj, zdravo." Zdravo, Seli", rekao je Posejdon. Lepa si kao i uvek. Smem li da uem?" Moja mama ispusti cijukav zvuk koji je mogao biti i kako da ne" i pomagajte". Posejdon ga je shvatio kao doputenje da ue unutra. Pol nas je redom pogledao, pokuavajui da dokui izraze na naim licima. Naposletku je priao. Zdravo, ja sam Pol Faran." Posejdon podignu obrvu dok su se rukovali. aran, rekoste?" Ne. Faran." ,,A, tako", ree Posejdon. teta. Ba volim arane. Ja sam Posejdon." Posejdon? Zanimljivo ime." Da, meni se ba dopada. Imam jo nekoliko imena, ali Posejdon mi je nekako najdrae." Kao bog mora." ,,E, ba tako, da." Dakle!" uplete se moja mama. Ovaj, ba nam je drago to si uspeo da svrati. Pole, ovo je Persijev otac." Ah." Pol klimnu glavom, mada nije delovao kao da mu je stvarno drago. Shvatam." Tatice!" Tajson dotra preko sobe i snano zagrli Posejdona, gotovo mu zbacivi pecaroku kapu s glave. Pol je zinuo. Zabuljio se u moju mamu. Tajson je..." Nije moj" ree mu ona. Duga pria." Nisam mogao da propustim Persijev petnaesti roendan", rekao je Posejdon. Zamislite, da smo u Sparti, Persi bi od danas bio odrastao mukarac!" Tano", rekao je Pol. Predavao sam istoriju starog veka, znate." Posejdonove oi zaiskrie. Moja oblast. Stari vek. Seli, Pole, Tajsone... neete mi zameriti ako nakratko pozajmim Persija?" Stavio mi je ruku na rame i poveo me u kuhinju. Kad smo se nali u etiri oka, njegov osmeh je izbledeo. Jesi li dobro, sine?" Jesam, dobro sam. Valjda."

244

avada kedavra
uo sam prie", rekao je Posejdon. Ali hteo sam da ujem uivo od tebe. Reci mi sve." I tako sam mu sve ispriao. Bilo je pomalo zbunjujue, jer je Posejdon vrlo napregnuto sluao. Nijednog trenutka nije skinuo oi s mog lica. Njegov izraz se sve vreme nije menjao. Kad sam bio gotov, lagano je klimnuo glavom. Znai, Kron se stvarno vratio. Nee proi dugo, a imaemo pravi rat na vratu." ta je s Lukom?" upitao sam. Stvarno ga vie nema?" Ne znam, Persi. To je krajnje uznemirujue." Ali njegovo telo je smrtno. Zar ne moe jednostavno da ga uniti?" Posejdon je delovao uznemireno. Smrtno, moda. Ali neto je drugaije u vezi s Lukom, sine. Ne znam kako su ga pripremili da udomi Titanovu duu, ali nee biti lako ubiti ga. A ipak, bojim se da mora biti ubijen ako mislimo da poaljemo Krona nazad u jamu. Morau da razmislim o tome. Na nesreu, imam i sopstvenih problema." Setio sam se ta mi je Tajson rekao na poetku leta. Stari bogovi mora?" Da. Bitka je dola prvo do mene, Persi. Ne smem dugo da se zadravam. ak i ovog trenutka je okean u ratu sa samim sobom. Dajem sve od sebe da spreim da uragani i tajfuni ne unite va svet ovde na kopnu - toliko se estoke borbe vode." Dozvoli da siem tamo dole", rekao sam. Dozvoli da pomognem." Posejdonove oi se naborae kad se osmehnuo. Ne jo, sine. Oseam da e biti potreban ovde. to me podseti..." Izvadio je peani dolar11 i utisnuo mi ga u ruku. Tvoj roendanski poklon. Pametno ga potroi." Ovaj, da potroim peani dolar?" O da. U moje vreme, mogao si dosta toga da kupi za peani dolar. Mislim da e ustanoviti da je to jo uvek mogue, ako ga upotrebi u pravoj situaciji." Kakvoj situaciji?" Kad kucne as", rekao je Posejdon, mislim da e znati." Stisnuo sam peani dolar u aku, ali neto me je istinski muilo. Tata", rekao sam. Kad sam bio u Lavirintu, sreo sam Anteja. Rekao je... eto, rekao je da je on tvoj omiljeni sin. Ukrasio je svoju arenu lobanjama i..." Posvetio ih je meni" dovrio je Posejdon reenicu umesto mene. A ti se sad pita kako je neko mogao raditi neto tako grozno u moje ime."
Vrsta pljosnatog morskog jea, s hrapavom povrinom ali bez bodlji, stanovnika peanog okeanskog dna severnog Atlantika i Pacifika. (Prim. prev.)
11

245

avada kedavra
Nelagodno sam klimnuo glavom. Posejdon je spustio svoju vetrom iibanu ruku na moje rame. Persi, nia bia ine mnogo stranih stvari u ime bogova. To ne znai da mi bogovi to odobravamo. Nain na koji se nai sinovi i keri ponaaju u nae ime... pa, to obino govori vie o njima nego o nama. A moj omiljeni sin si ti, Persi." Osmehnuo se i u tom trenutku, to to sam sedeo u kuhinji s njim bio je najlepi roendanski poklon koji sam ikad dobio. A onda je mama viknula iz dnevne sobe: Persi? Sveice se tope!" Bolje da ide tamo", rekao je Posejdon. Ali, Persi, jo neto mora da zna. Onaj incident na Svetoj Heleni..." Na trenutak sam pomislio da govori o poljupcu koji sam dobio od Anabet, i pocrveneo, ali tada sam shvatio da govori o neemu mnogo vanijem. Erupcije se nastavljaju", rekao je. Tifon se komea. Vrlo je verovatno da e uskoro, za koji mesec, u najboljem sluaju za godinu dana, pobei iz zatoenitva." Izvini" rekao sam. Nisam hteo da..." Posejdon podignu ruku. Nisi ti kriv za to, Persi. Kron budi drevna udovita, i desilo bi se pre ili kasnije. Ali budi svestan, ako se Tifon komea... to nee liiti ni na ta s im si se ve suoio. Prvi put kad se dogodilo, sve sile Olimpa bile su jedva dovoljne da ga pobede. A kad se ponovo probudi, doi e ovamo, u Njujork. Krenue pravo na Olimp." Divna vest, ba onakva kakvu sam eleo da ujem za roendan; ali, Posejdon me je samo potapao po leima, kao da je sve u najboljem redu. Treba da krenem. Uivaj u torti." S tim recima na usnama, pretvorio se u maglu i izleteo kroz prozor na toplom okeanskom povetarcu. Trebalo je malo truda da uverim Pola da je Posejdon izaao preko poarnih stepenica, ali budui da ljudi ne mogu da ispare, nije imao izbora nego da poveruje u tu glupost. Jeli smo plavu tortu i sladoled sve dok se nismo prejeli. Zatim smo igrali otrcane drutvene igre kao to su asocijacije i monopol. Tajson nije kapirao asocijacije. Stalno je izvikivao odgovor koji je pokuavao da doara mimikom, ali se zato ispostavilo da je odlian u monopolu. Izbacio me je iz igre ve u petom krugu i doveo mamu i Pola na rub bankrotstva. Ostavio sam ih da igraju i otiao u svoju sobu.

246

avada kedavra
Stavio sam naeto pare plave torte na komodu. Zatim sam skinuo svoju kampersku ogrlicu i spustio je na prozorsku dasku. Na njoj su sad bile tri perle, koje su predstavljale moja tri leta u kampu - trozubac, Zlatno runo i ova najnovija: zamren lavirint, simbol Bitke za lavirint, kako su kamperi poeli da je nazivaju. Pitao sam se kakva e biti sledea perla, ako preivim i dobijem je. Ako kamp opstane do sledeeg leta. Pogledao sam telefon pored kreveta. Pomislio sam da pozovem Rejel Elizabet Der. Mama me je pitala da li bih hteo da pozovem jo nekog, a meni je na pamet pala Rejel. Ali nisam je pozvao. Ne znam zato. Sama pomisao me je uinila gotovo isto onoliko nervoznim kao i ulaz u Lavirint. Potapao sam se po depovima i povadio stvari iz njih -Raspara, papirne maramice, moj klju od stana. Zatim sam opipao dep na majici i osetio grudvicu. Nisam ni shvatao da na sebi imam belu, pamunu majicu koju mi je Kalipso dala na Ogigiji. Izvadio sam komadi tkanine, razmotao ga, i pronaao granicu mesearke. Bila je to samo tanuna granica, uvela posle dva meseca, ali jo uvek sam mogao da osetim slab miris zaaranog vrta. Rastuio sam se. Prisetio sam se ta me je Kalipso na kraju zamolila: Zasadi na Menhetnu jedan vrt za mene, hoe li? Otvorio sam prozor i izaao na poarne stepenice. Moja mama je drala tamo jednu ardinjeru. U prolee bi je obino napunila cveem, ali sad je u njoj bila samo zemlja. No je bila vedra. Mesec nad Osamdeset drugom ulicom je jo uvek bio pun. Paljivo sam zasadio sasuenu granicu mesearke u zemlju i prsnuo po njoj malo nektara iz svoje uturice. U prvi mah, nita se nije dogodilo. A onda je, pred mojim oima, iz zemlje iznikla mala srebrnasta biljka mladica mesearke koja je sijala u toploj letnjoj noi. Lepa biljica", ree glas. Poskoio sam. Niko di Anelo stajao je na poarnim stepenicama, tik pored mene. Samo se stvorio tu. Izvini", rekao je. Nisam hteo da te uplaim." U - u redu je. Hou rei... otkud ti ovde?" Porastao je bar dva prsta za protekla dva meseca. Kosa mu je bila zamrena crna guva. Na sebi je imao crnu majicu, crne farmerke i nov srebrni prsten u obliku lobanje. O boku mu je visio ma od stigijskog gvoa. Malo sam istraivao" rekao je. Mislio sam da e ti biti drago da zna, Dedal je dobio svoju kaznu." Video si ga?"
247

avada kedavra
Niko klimnu glavom. Minos je hteo da ga celu venost krka u fondiju od sira, ali moj otac je imao drugaije ideje. Dedal e odsad graditi nadvonjake i izlazne rampe u Asfodelu. Tako e se ublaiti saobraajna guva. Istini za volju, mislim da je stari prilino zadovoljan time. I dalje e graditi. I dalje e stvarati. A vikendom moe da vida svog sina i Perdiksa." To je dobro." Niko kucnu svoj srebrni prsten. Meutim, nisam zato doao. Saznao sam neke stvari. elim da ti iznesem ponudu." Kakvu ponudu?" Kako da pobedi Luka", rekao je. Ako sam u pravu, jedino tako e imati izgleda." Duboko sam uzdahnuo. Okej. Sluam te." Niko pogleda u moju sobu. Obrve mu se nabrae. Je l' ono... je l' ono plava roendanska torta?" Zvuao je gladno i, moda, pomalo enjivo. Upitao sam se da li je jadni deak ikad imao roendansku urku ili da li je ikad bio pozvan na neku. Ui na tortu i sladoled", rekao sam. Zvui kao da ima mnogo stvari o kojima treba da razgovaramo."

www.crowarez.org www.bosnaunited.net

248