You are on page 1of 3

2.3.

PERANAN AGAMA
Perkembangan agama dalam sesebuah tamadun dipengaruhi oleh beberapa
faktor.antaranya ialah peranan mayebarkan agama telah dijalankan oleh beberapa
golongan,iaitu para pedagang ,juga golongan bangsawan tempatan yang memeluk agama
islam ,menyebarkan kepada rakyat/pengikutnya.melalui penyebaran ini,maka muncullah
kerajaan-kerajaan melayu islam aceh(1507),kesultanan melayu melaka
(1400-1511),Brunei(1480),dan lain-lain.terdapat cirri istimewa menyebabkan ia di terima
dengan meluas antaranya mudah difahami,kesamarataan antara lapisan
masyarakat,bersifat rasional dan logikal dianggap serasi dengan budaya orang melayu.

Menurut persejarahan awal di rantau alam melayu,sistem kepercayaan
masyarakat berasaskan “animisme”dan “dinamisme”.animisme bermaksud kepercayaan
setiap benda(objek),mempuyai kehidupan(animation)dalam bentuk roh,jiwa dan
semangat,pantang larang tertentu dalam Sesuatu masyarakat.dinamisme ialah
kepercayaan kepada tenaga yang ada dalam roh,jiwa,tumbuh-tumbuhan,haiwan,yang
boleh mendatangkan kesan baik dan buruk kepada manusia . melalui pengusaan terhadap
kuasa ghaib(atau manna)dengan perbuatan atau upacara tertentu..namun sistem
kepercayaan pra-Hindu-Buddha,mengatakan bahawa wujud agama tauhid,iaitu
kepercayaan kepada Tuhan yang Esa di alam melayu.Ajaran agama Hindu-Buddha telah
mengalami proses sinkritisme atau penyerapan untuk membentuk satu kepercayaan baru
yang saling melengkapi.pengaruh Hindu-Buddha berlaku pada lapisan atas masyarakat
melayu,iaitu golongan pemerintah dan bangsawan sahaja.

Konsep”dewaraja” melalui konsep ini ,kedudukan raja-raja dari aspek spiritual
dan peranan fizikal diperkukuh melalui upacara keagamaan untuk menjadikan raja-raja
sebagai peribadi yang luhur,suci dan kudus,pengajaran daripada kitab-kitab suci agana
Hindu dan Buddha seperti mahabrata,bhagavad sita.kesan dari aspek agana Hindu
seperti sistem lapisan masyarakat (sistem kasta) yang memisahkan golongan raja ,para
bangsawan,golongan agama sedikit sebanyak telah menular ke dalam sistem sosial
kelompok melayu.
Kedatangan agama islam ke Alam Melayu sebenarnya telah memantapkan
keseluruhanya pandangan semesta melayu.Proses pengtakrifan semula Ayat-ayat di
dalam al-Quran bukan sahaja menjelaskan segala rahsia tersembunyi dalam kejadian
semesta .konsep tauhid mengandungi Tauhid Uluhiyyah,iaitu
penyembahan,pemujaan,dan permohonan hanya kepada Allah,tuhan yang satu .Juga
Tauhid Rububiyyah,iaitu mempercayai Allah sebagai pencipta ,pemilik,dan pentadbir
tunggal bagi alam ini.Agama islam juga memasukkan kepercayaan kepada alam akhirat
sebagai natijah atau hasil daripada kehidupan manusia di alam dnia iuni. 2.3. PERANAN
AGAMA
Perkembangan agama dalam sesebuah tamadun dipengaruhi oleh beberapa
faktor.antaranya ialah peranan mayebarkan agama telah dijalankan oleh beberapa
golongan,iaitu para pedagang ,juga golongan bangsawan tempatan yang memeluk agama
islam ,menyebarkan kepada rakyat/pengikutnya.melalui penyebaran ini,maka muncullah
kerajaan-kerajaan melayu islam aceh(1507),kesultanan melayu melaka
(1400-1511),Brunei(1480),dan lain-lain.terdapat cirri istimewa menyebabkan ia di terima
dengan meluas antaranya mudah difahami,kesamarataan antara lapisan
masyarakat,bersifat rasional dan logikal dianggap serasi dengan budaya orang melayu.

Menurut persejarahan awal di rantau alam melayu,sistem kepercayaan
masyarakat berasaskan “animisme”dan “dinamisme”.animisme bermaksud kepercayaan
setiap benda(objek),mempuyai kehidupan(animation)dalam bentuk roh,jiwa dan
semangat,pantang larang tertentu dalam Sesuatu masyarakat.dinamisme ialah
kepercayaan kepada tenaga yang ada dalam roh,jiwa,tumbuh-tumbuhan,haiwan,yang
boleh mendatangkan kesan baik dan buruk kepada manusia . melalui pengusaan terhadap
kuasa ghaib(atau manna)dengan perbuatan atau upacara tertentu..namun sistem
kepercayaan pra-Hindu-Buddha,mengatakan bahawa wujud agama tauhid,iaitu
kepercayaan kepada Tuhan yang Esa di alam melayu.Ajaran agama Hindu-Buddha telah
mengalami proses sinkritisme atau penyerapan untuk membentuk satu kepercayaan baru
yang saling melengkapi.pengaruh Hindu-Buddha berlaku pada lapisan atas masyarakat
melayu,iaitu golongan pemerintah dan bangsawan sahaja.
Konsep”dewaraja” melalui konsep ini ,kedudukan raja-raja dari aspek spiritual
dan peranan fizikal diperkukuh melalui upacara keagamaan untuk menjadikan raja-raja
sebagai peribadi yang luhur,suci dan kudus,pengajaran daripada kitab-kitab suci agana
Hindu dan Buddha seperti mahabrata,bhagavad sita.kesan dari aspek agana Hindu
seperti sistem lapisan masyarakat (sistem kasta) yang memisahkan golongan raja ,para
bangsawan,golongan agama sedikit sebanyak telah menular ke dalam sistem sosial
kelompok melayu.

Kedatangan agama islam ke Alam Melayu sebenarnya telah memantapkan
keseluruhanya pandangan semesta melayu.Proses pengtakrifan semula Ayat-ayat di
dalam al-Quran bukan sahaja menjelaskan segala rahsia tersembunyi dalam kejadian
semesta .konsep tauhid mengandungi Tauhid Uluhiyyah,iaitu
penyembahan,pemujaan,dan permohonan hanya kepada Allah,tuhan yang satu .Juga
Tauhid Rububiyyah,iaitu mempercayai Allah sebagai pencipta ,pemilik,dan pentadbir
tunggal bagi alam ini.Agama islam juga memasukkan kepercayaan kepada alam akhirat
sebagai natijah atau hasil daripada kehidupan manusia di alam dnia iuni.