You are on page 1of 3

YO SOY DE LA PEDRO

YO SOY DE LA PEDRO
RESULTADOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL : MEDICINA VETERINARIA Pagina 1 de 1 A. Paterno A. Materno CA!TI""# CA!TR# Nombre "E#NARD# $A%RICI# Escuela MEDICINA VETERINARIA MEDICINA VETERINARIA MEDICINA VETERINARIA MEDICINA VETERINARIA MEDICINA VETERINARIA MEDICINA VETERINARIA MEDICINA VETERINARIA MEDICINA VETERINARIA MEDICINA VETERINARIA MEDICINA VETERINARIA MEDICINA VETERINARIA MEDICINA VETERINARIA MEDICINA VETERINARIA MEDICINA VETERINARIA MEDICINA VETERINARIA MEDICINA VETERINARIA Puntaje Mrito Condici n &'(.)*'+1 IN,RE!# -er

C.ER#

A/A!TA

PIERINA ,IANE""A

*&1.*1*0&

IN,RE!# No Alcan4 Vacante IN,RE!# No Alcan4 Vacante No Alcan4 Vacante No Alcan4 Vacante No Alcan4 Vacante No Alcan4 Vacante No Alcan4 Vacante No Alcan4 Vacante No Alcan4 Vacante No Alcan4 Vacante No Alcan4 Vacante No Alcan4 Vacante No Alcan4 Vacante

-er

DAVI"A

,1ERRER#

,IN# 2A!.IN,T#N

1&1.1&)&3

-er

DIA5

M#NTENE,R#!ANTIA,# 6ACINT#

*&(.31*+*

-er

E!PIN#5A

%A"CA5AR

CARINA DE" R#!ARI#

11'.1*&311

-er

,#IC#C.EA MEND#5A

MARIA A"E6ANDRA

11*.1)'&1'

-er

,#N5A"E5

DIA5

2A"TER .1,#

10'.71+*+

-er

"EIVA

DE "A CR15

6#IC/ PAME"A

73.()*

1*

-er

"#A/5A

,#N5A"E!

ME"AN/ ANT1ANET

1+0.1&*&)

-er

M#N5#N

C#TRINA

NAT.A"/ #RIAN/

1&+.**&*7

-er

P1ERTA

CERVERA

D1R"E/ 6.1"I!A

)&.&)13 1(

-er

!ANC.E5

TIMANA

8AT.IA IRINA

)7.'0(0 1)

-er

TE6EDA

,RACIAN

N#.E"I MERCEDE!

*0.+0&& 1+

-er

1,A5

MEDINA

,RECIA A"E9ANDRA

('.'*7

10

-er

VA"ERIAN# CA!TI""#

CAR#"INA /A!MIN

(3.'&&

1&

-er

VA!:1E5

%RAV#

PIER# $RANCE!C#

1(&.(&00(

-er

YO SOY DE LA PEDRO
VI""AR CA%ANI""A! NE!T#R $ERNAND# MEDICINA VETERINARIA 171.)*1&0 No Alcan4 Vacante -er