4

Taniana Tsouvelis

OLIVE GENERATION

Personaje: Nick Steve Sofia (mama lui Nick) Miranda Clara Nicoletta Heraklit Stella Zac

ACTUL I Foaierul unui cinematograf con truit !rin anii "#$ Lumino % !a&io % cu mo'aic !e (o $ C)teva ventilatoare$ Lumin* de neon$ U+i ,atante% care dau !re ala !ro!riu-'i *$ Un ,ar mare% arcuit$ Sc*ri care co,oar* .n u, ol% !re toalete$ /n fa&*% g0ereta .n care func&ionea'* ca a de ,ilete$ Al*turi% un mic ,irou u'at +i un caun im!lu$ Un ,rad .m!odo,it cu glo,uri +i g0irlande luminoa e$ /n !atele ,radului% !u&in a cun *% o u+*$ 1a duce .n u % !re ca,ina de !roiec&ie$ 2e o latur* a .nc*!erii% e3trem de vi'i,il% un com!uter nou-nou&$ Seara t)r'iu$ Se de f*+oar* a doua re!re'enta&ie$ Sofia t* .n !icioare !e un caun c)lciat .n fa&a ,radului% aran(ea'* g0irlandele$ Nick +i Nicoleta tau .n !atele ,arului$ Nick cur*&* ma+ina de !o!corn$ Tran !ir*$ Nicoletta t* re'emat* de automatul de Coca-Cola% ad)ncit*-ntr-o carte$ Steve +ade la te(g0ea% !rive+te .n gol$

A

ST151 lui Nick Pauză.

Nici n-am cuvinte *-&i !un% c)t de mult o iu,e c$

S6FIA Anul * ta ,r*du&ul no tru e dr*gu& din cale afar*$ /mi !lac at)t de tare glo,urile a tea al,a tre$ 2rea e dr*gu&7 Din sală se aud zgomotele din film: Voci japoneze. Foarte tare. Apoi tăcere. ST151 Nu mai unt .n tare * munce c% .n&elegi% nu mai unt .n tare * m* concentre'$ Sunt o e!av*$ Pauză. ST151 Am t*ri nervoa e cu ame&eli +i inima .mi ,ate la, +i neregulat$ A'i diminea&* era c)t !e-aci * cad din !icioare$ S6FIA 8omnule Steve% ia uita&i-v* ce mi-a ie+it aici$ ST151 1u unt cenari t$ S6FIA 8ar .nce!u er*&i * tudia&i medicina$ ST151 1i% +i9 1u unt cenari t$ S6FIA Iar mie mi-a ie+it ceva aici$ ST151 Nu e nimic$ S6FIA 8ar m* arde7 ST151 N-ave&i nimic$ Apare Miranda. MI:AN8A ;un* eara7 C)te ,ilete9 Nick dă din mână a le amite. MI:AN8A <La t Crocodile= e 0itul a, olut7 La :e3 erau c)t !e-aci * encaiere7 Unii nici n-au mai a!ucat ,ilete7 Nick dă !uzna "n casa de !ilete# smulge telefonul din furcă. $elefoneazăp scurt. Apoi se "ntoarce fără o %or!ă "n spatele tejg elei. S6FIA >i9 NIC? 4@##$ 2)n* acum$ >i-au .nce!ut de(a * cum!ere !entru a treia re!re'enta&ie$ &ofia intră "n g eretă# fumează.

@

Pauză. ST151 8*-mi +i mie ceva de ,*ut$ Cola$

Pauză. &ofia iese din g eretă# desc ide !rusc u'a care duce spre ca!ina de proiec(ie. S6FIA Uleiul7 NIC? Nu &i!a7 S6FIA Heraklit7 Uleiul7 NIC? Nu mai &i!a .n tim!ul filmului7 S6FIA Bi-am !u de o ut* de ori c* un !roiec&ioni t urd o * duc* de r)!* cinematograful7 NIC? Iar .nce!i cu a ta7 S6FIA Luna trecut*% oamenii au cerut ,anii .na!oi% fiindc* du!* cena cu elico!terul n-au mai au'it nimic7 Dispare furioasă "n spatele u'ii# o trânte'te "n urma ei NIC? Scena cu elico!terul$ 8ar dac* eu .l dau afar* acum% cine mai anga(ea'* un !roiec&ioni t de +a!te'eci +i doi de ani9 )'i toarnă un * isk+. ST151 Mam* doamne% maic* ta +i cu tine% c0iar c* ave&i nervii la,i$ Ar tre,ui * v* face&i +i voi un efort$ NIC? Ai tu idee cum e c)nd oamenii vor ,anii .na!oi9 MI:AN8A A fo t .ngro'itor% .ngro'itor$ To&i .+i voiau ,anii .na!oi$ Unii au cerut c0iar un medic$ >i !e urm*% alvarea a tat ore .n +ir .n am,uteia($ /ngro'itor$ Nu% nu% a ta nu-i o reclam* ,un*$ NIC? Ce vin* am eu dac* traficul e de c*cat .n ora+ul * ta7 ST151 Lini+te+te-te$ NIC? ;ine% dar cum9 8umne'eule mare% cum9 Sunt .ncon(urat numai de 0andica!a&i7 Miranda scotoce'te prin sertarele !iroua'ului de lângă casa de !iletei# caută o lanternă. MI:AN8A 1u m* duc * dau o rait*$ Dispare cu lanterna aprinsă "n sala cinematografului. ,ând desc ide u'ile# se aud %ocile japoneze. Pauză. &ofia apare din nou pe u'ă# are "n mâna o cană cu ulei de motor. &e duce la u'ile de la intrare# le desc ide. -gomotul asurzitor al traficului. &e lasă "n genunc i# ca să ungă mai "ntâi !alamalele de jos.

I

NIC? S6FIA

La * a ta% mam*7 La C c* nu-i cine +tie ce efort7

)ncepe să ungă !alamalele. Nick se "ntoarce la ma'ina de popcorn# Nicoletta cite'te. NIC? 1 total .m,)c it*7 A ear* a tre,uit nea!*rat * !lec$ Aveam .nt)lnire cu ti!ul de la <;roadDaE=% +i ce e .nt)m!l* aici% ei .mi la * ma+ina de floricele * e .m,)c ea c*7 8e groa'*$ ST151 /&i .m!rumut* ,anii9 NIC? Nu$ Am nevoie de A#$### de ,ilete !)n* la f)r+itul lui ianuarie% atlfel nu !ot * !l*te c$ ST151 A#$###$ 2*i e !oate$ NIC? Nu cu un film ca * ta7 NIC6L1TTA 8aC de ce (oci ra0atul * ta9 NIC? /n acea !rim*var*% aveam dou*'eci +i !atru de ani% am .nt)lnit la mare .ntr-un 0otel o t)n*r* fat*$ A tfel a .nce!ut iu,irea$ ST151 Sc0im,are de cadru$ NIC? ?omac0iEo .+i a!rinde o &igar*$ ST151 Akiko r*m)ne !e tre!te$ NIC? Marea% o u!rafa&* lim!ede +i verde$ ST151 Uau$ NIC? 2lanul lung% .n care e arat* !ia&a .n care Akiko +i fratele lui co,oar* din auto,u $$$ !lou*$$$ ST151 ?omac0iEo nu a intrat .nc* .n via&a lui$ NIC? Marf*$ >i toate a tea f*r* nici un cuv)nt% tim! de 'ece minute nu e aude nici un cuv)nt% numai !loaia% +i-n !atele ca elor marea a ta verde% a!aratul nu face dec)t o ingur* mi+care lent* gli ant*% !e ferea tr* afar*% !e fa&ad* .n (o % !e te !ia&*% '*,ove+te curt !e figura lui Akiko +i merge a!oi mai de!arte !rintre ca e% !)n* la mare7 ST151 Uau$ NIC? F*r* nici o c0im,are de cadru7 ST151 Zgomotul !ortierei de la ma+in*% c)nd vecina .i alut* din ca!7 NIC? Marf*$ Scara al,a tr*7 ST151 Uau$ NIC6L1TTA A+a ceva !o&i *-&i !ui * ve'i !e video$ 8e ce nu dai +i tu <La t Crocodile=9 NIC? Fu unuri ?uDu,utu !e video97 Filmul * ta are nevoie de un ecran de cel !u&in @4%G 3 H7 Cel !u&in7 <La t Crocodile=7 N-o * m* la eu +anta(at numai !entru c* di tri,uitorul meu .mi !l*te+te c0iria7 A-ncercat *-mi ,age !e g)t <Mr$ Mo kito=7 <Cra'E Hell=7 <8arkne Never 1nd num,er @=7 8ar de data a ta m-am lu!tat% de data a ta nu m-am l* at% +i am * merg mai de!arte cu eria (a!one'*7 )'i toarnă un * isk+$ A#$###

ntregi de c)nd e ar .uie * d*m c*ldura mai mic*$ S6FIA /n*untru e face frig c)t ai cli!i7 NIC? Afar* unt !e te dou*'eci de grade7 S6FIA Sala e mare% !ere&ii unt .ora c*$ /n&eleg$ Miranda %ine din sală.uie * v)nd A#$### de . MI:AN8A 8au o fug* !)n* al*turi% * iau ni+te g0ea&*$ A ta de-aici -a f*r)mi&at +i e cam murdar*$ Varsă resturile de g ea(ă "n c iu%etă# iese cu %asul pentru g ea(ă.ilete$ 8ac* a(ung din nou * !l*te c eu ingur c0iria% nu mai !oate * m* +anta(e'e$ A#$### de ." de .ilete% tre. .ilete% tre.uiet *-mi iau !e mine (ac0eta groa *$ /ini'te.ecul din 0ol$ Nu mai a(ung * fac nimic% nimic$ Nu unt .ea. MI:AN8A 2ot * te mai a(ut cu ceva9 NIC? M* la+i% okaE9 Miranda desc ide compartimentul pentru cu!uri de g ea(ă. ST151 L*m)iul de !e . ST151 NIC? ST151 meu$ NIC? ST151 NIC? 1a &ine la l*m)i$ 2*cat de !om$ 8e ce nu l-a luat cu ea9 Fiindc* e al meu$ Fiindc* i e face r*u dac* mai vede ceva de-al Hm$ C0iar +i o frun'* de l*m)i o face * .n tare * m* concentre'$ Pauză. Nick cură(ă ma'ina de popcorn# &ofia unge !alamale la u'i# Nicoletta cite'te. Ce '*!u+eal*7 Tre.uie7 .alcon e u uc*% +i unt *!t*m)ni .uie * reu+e c$ 2)n* la f)r+itul lui ianuarie$ Tre.nc* reci de tot7 NIC? 6kaE% okaE$ ST151 conciliant 1u nu cred c* afar* unt !e te dou*'eci de grade$ A tre. MI:AN8A A4%A grade Cel iu 7 S6FIA 2erfect7 Miranda se duce după tejg ea# se dă pe lângă Nick.

uie * fie foarte clar% altfel .ui -o un$ Lini+te+te-te$ 8aC de ce n-a a(un .n*untru e face !e urm* rece ca g0ea&a7 /n&elegi9 Fiindc* ala e uria+* iar !ere&ii unt reci de tot7 S6FIA A+a e$ Nicoletta re%ine din sală cu lanterna "n mână.n !icioare% *-i umflu oc0ii9 ST151 Mam*% daC nervo mai e+ti a'i$ Ar tre. Nick "i pune Nicolettei lanterna "n mână$ NIC? Te rog eu% mai uit*-te o dat*$ Nicoletta dispare "n sală fără o %or!ă.rutal% .J NIC? A ta m* calc* !e nervi$ ST151 Nu !ot -o uf*r$ NIC? 6 li!itoare$ ST151 >i totu+i te duci la ea * faci du+$ NIC? St* c0iar vi'avi% e foarte !ractic$ ST151 1 ne uferit*$ Tre.n&ele $ ST151 :efu'ul t*u tre.uie *-&i clarifici rela&iile$ NIC? I-am !u de(a$ ST151 C* e ne uferit*9 NIC? 8a$ Nu$ Cam a+a ceva$ Nu a+a de . .nc*9 La C c* vine ea% lini+te+te-te$ 2oate c-ar tre.ui ventilatoare7 * d*m drumul la &e dă jos de pe scaun# dă drumul la %entilatoare# unul după altul. .n&ele c* n-are nici un ro t$ NIC? S* urlu la ea% -o calc .ine.n c0im.une$ )ntre timp# &ofia se ridică pe %ârfurile picioarelor pe scaunul cel 'u!red# unge !alamalele de sus.ui * faci un efort * te mai aduni un !ic$ 2e .n*untru% adic* foarte !l*cut% .nc*l'ire e cu!lat7 8ac* d*m acum c*ldura mai mic*% e dre!t c* aici e face e3act cum e acum . ST151 8e ce nu da&i !ur +i im!lu c*ldura mai mic*9 NIC? Fiindc* noul i tem de . 0 opera(iune cât se poate de temerară$ NIC? ST151 NIC? ST151 NIC? ST151 S6FIA Clara cum de n-a a(un .nc*9 Lini+te+te-te$ Ce '*!u+eal*7 /n mie'ul iernii7 Ar tre.ine.

Nick se repede după ea cu propria lui lanternă.n inim* m* love+te$ Ca +i c)nd te3tul * ta ar fi cri !entru mine$ A+a e% mam*% 8oamne% c)t o mai iu.ine.il% candalul * ta% noi doi% unul f*r* cel*lalt$$$ .nv*& te3tul$ ST151 Mai e+ti .* cu nimic !rofe ia mea$ Sunt actri&*7 ST151 .nce!e$ 1u unt 1a +i tu e+ti 1l$ >i !e urm* mai de!arte !e !agina J@ la mi(loc$ ST151 A0a$ NIC6L1TTA . ST151 2reci c* e !al!itant*$ NIC6L1TTA /ncerc *-mi .G NIC6L1TTA S6FIAKNIC? NIC6L1TTA Nimeni nu fumea'*7 Tem!eratura97 Cred c* e okaE$ &ofia "i smulge Nicolettei lanterna din mână# dispare "n sală. Nicoletta se adânce'te din nou "n cartea ei.n aceea de a iu.at$$$ * am o familie$$$ o ca *$$$ am mare nevoie de lucrurile a tea$ ST151 "ntrerupe Mam* ce te3t$ SorrE$ 8re!t . ST151 8e ce ai venit9 .it-o foarte mult$$$ cu adev*rat$ /nc* nu !ot * fiu foarte igur c*$$$ c*$$$ c* !ot -o iau de la ca!*t$ Am venit !)n* aici ca * v*d% cum v* im&i&i% f*r* mine$$$ cum ar fi !o i.i$ NIC6L1TTA 8e c)&iva ani de 'ile a+ vrea * am co!ii$$$ a+ vrea * tr*iec .n acea t* itua&ie$ NIC6L1TTA Aceea% de a nu mai iu.m!reun* cu un .*r.n&ele $ 5rei * cite c cu tine9 NIC6L1TTA N-are nici un ro t$ Lucre' aici de o *!t*m)n*% aici nu a!uc * fac nimic$ ST151 Am !utea *-ncerc*m$ NIC6L1TTA Cum cre'i$ &e duce la el# "i arată te1tul.e c$ NIC6L1TTA Acum e continu* la !agina J@$ &te%e răsfoie'te profund răscolit până la pagina 23.ne&ele c* o * v* rec* *tori&i$$$ ST151 8a% cu iguran&*% da$$$ dar nu unt .i9 ST151 Nu% .nc* foarte igur$ >ti&i% eu$$$ eu am iu.nc* tudent* la teatru9 NIC6L1TTA Ce fac aici nu c0im.ine. Pauză. NIC6L1TTA Aici u .

e+ti mereu$ >i a ta o +tiu !entru noi am)ndoi$ ST151 "ntrerupe 13act a+a e% e3act a+a imt eu$ La fel i-am !u +i eu Sa. NIC6L1TTA Idiot$ )nc ide cartea supărată.e+te% Sa. )l cură(ă .iectul * ta$$$ NIC? Unde9 S6FIA Le-am du .n !ivni&*$ Nick aleargă "n pi%ni(ă. &ofia 'i Nick %in din sală# muzică japoneză sua%ă. Ceva e !rogramat aiurea7 S6FIA A4%A7 NIC? Unde unt in truc&iunile de folo ire9 S6FIA 8aC de ce9 NIC? Ai um.i !entru totdeauna$ NIC6L1TTA 8a$ 2entru toat* via&a$ Pe &te%e "l "nneacă plânsul.uie -o fac% m* iu.nc* mai mai iu.ntoarcem la 2ari $ NIC6L1TTA Acum !ui ceea ce am !u eu$ ST151 Ne-am iu. S6FIA 1 dre!t c* miroa e un !ic a tran !ira&ie$ 8ar termometrul din al* ar*ta A4%A7 Tem!eratura ideal*7 &e uită la ecranul monitorului.lat tu cumva la el% c)t tim! n-am fo t eu aici9 S6FIA 8e unde * +tiu eu unde unt in truc&iunile de folo ire% doar +tii c* mie mi -a inter'i * um.e+te% +tiu eu% .L NIC6L1TTA Ca * te rev*d% a+a cum +i tu ai venit ca * m* reve'i$ >i +i din cau'* c* am vrut * +tiu$ Acum +tiu c* am * te iu. ST151 Scu'*-m*% nu mai !ot * cite c% tre.uie -o un$$$ )'i scoate mo!ilul din !uzunar$ )n timp ce pleacă$ 1a nu vrea% +tiu a ta% dar tre.ina$$$ 4ese.lu ingur* la o.inei$$$ NICI6L1TTA Te rog foarte mult% m* calci !e nervi% nu !ot * m* concentre'7 &te%e se apleacă din nou asupra căr(ii$ ST151 Nu vreau * tr*ie c f*r* tine$ 5reau co!ii cu tine$ /n fiecare 'i$$$ totul$ 8e la tine$ :*m)nem aici$ Nu ne mai .e c mereu% a+a cum +tiu c* +i tu ai * m* iu. NIC? Nenorocitul *la de termometru -a !aradit7 S6FIA Totul e !erfect7 1 c)t e !oate de !l*cut7 NIC? 2l*cut97 Aleargă la computer.uie% tre.

MI:AN8A Am adu g0ea&* !roa !*t*$ $ăcere. Miranda "l urmăre'te.leme9 NIC6L1TTA 8e unde vrei * +tiu9 Pauză.ucure$ &e duce la !irou# e1trage un spra+ deodorant pentru interior $ 2entru orice eventualitate am * . După un timp "nc ide instruc(iunile de folosire# se duce fără o %ordă "n spatele tejg elei# "'i toarnă * isk+ "n pa ar. Nicoletta scoate o ciocolată din frigider# o a'ează "n dreptul %entilatoului# mănâncă.ag !u&in* <Mr*din* de garoafe=% contra du0orii de tran !ira&ie din al*$ Adev*rul e c* miro ea foarte tare a tran !ira&ie$ 2ur +i im!lu mi -a f*cut r*u$ A% uite% mai e +i ni+te <2*dure de !ini=$ Numai a+a% !entru orice eventualitate$ Dispare "n sala cu cele două spra+5uri. $ăcere "ncordată.leme$ Nick stă la computer cu instruc(iunile de folosire# "ncearcă "ncordat să programeze ce%a.ne&ele % co!ila mea% +tiu a ta$ 8ar l* a&i-l +i !e el * e . Miranda se "ntoarce cu g ea(a. Nick %ine din pi%ni(ă cu instruc(iunile# aleargă la casă# desc ide u'a !rutal# se aga(ă de telefon# formează săl!atic mai multe numere# trânte'te receptorul "n furcă# apoi aleargă la computer$ MI:AN8A Sunt !ro.leme9 $ăcere. MI:AN8A S-a tricat ceva9 .un* regul*7 13act a+a cum l-am reglat eu7 1 !l*cut * ai o c0e tie de-a ta modern*$ NIC6L1TTA /n fond% de ce nu v* la * *-l !rograma&i ingur*9 6rice idiot e-n tare * folo ea c* un com!uter ca * ta7 S6FIA . MI:AN8A Nick unde e9 NIC6L1TTA Caut* ni+te in truc&iuni de folo ire$ MI:AN8A Sunt !ro.ine. MI:AN8A Ai !ro. .ând desc ide u'a# se aude muzica sua%ă.H mândră cu mâneca pulo%ărului$ Totul e-n cea mai .

/ini'te$ MI:AN8A /n mod normal% Clara vine . &ofia iese cu un pa ar din g eretă# se duce după tejg ea# "'i toarnă pu(in coniac. &e târâie prin foaier# ia fără o %or!ă cana cu ulei de pe !irou# se târâie "napoi "n ca!ina de proiec(ie. &e duce apoi "n casa de !ilete# fumează.ând u'a se desc ide# zgomotul filmului$ S6FIA 6 gr*din* . .* ai tu cu a ta$ MI:AN8A S!un +i eu a+a$$ Pauză. S6FIA Z*!u+eala a ta e total neo. NIC6L1TTA Nu te enerva% le fac imediat$ NIC? 5* dau afar* !e to&i7 MI:AN8A 5rei * fac eu flori$$$ NIC? Nuu777 $ăcere. .nal&i +i um.ro+i$ Aruncă dozele goale de spra+ la gunoi.il$ S6FIA 8ar a+a de cald ca a'i nu era nici atunci$ MI:AN8A Nu% a+a de cald nu era$ 1 total neo.4# NIC? către Nicoletta# urlă Tu de ce dracu n-ai f*cut floricele97 &coate furios găleata cu porum! din frigider# se apucă să facă singur floricele.i+nuit*$ MI:AN8A >i anul trecut !e vremea a ta a fo t foarte cald$ 2loua +i !loua% +i era neo.i+nuit$ &ofia se "ntoarce "n g eretă.at +i eu$ $ăcere.ntre. &ofia se "ntoarce din sală. Apare 6eraklit. MI:AN8A Clara nu vine a'i9 NIC? Ce te intere ea'* !e tine9 MI:AN8A Am .i+nuit de cald% v* aduce&i aminte9 8ar a+a de cald ca a'i n-a fo t nici atunci$ S6FIA 1ra foarte cald% nu !uteam * de c0idem nici u+ile% din cau'* c* !loua$ MI:AN8A 6ri.n !at at)ta tim!$ NIC? Ce trea. $ăcere.nflorit*7 /n care tau !ini .ntotdeauna !e la ora a ta$ Cum !oate cineva * tea .

il$ Nick se duce la computer cu ostentati%ă rela1are# ia instruc(iunile de folosire.utoane% +i totul e din nou u.lic% dac* vrei% m* duc * v*d$ 5rei * m* duc * v*d9 NIC? Nu$ MI:AN8A Nu era . MI:AN8A Te-am v*'ut cum vor.e+te mai de!arte de la telefonul !u.nt)i am * dau ro. I@%G9 In tala&ia de-nc*l'ire7 Com!uterul no tru cel nou7 Total defecte7 MI:AN8A A ta e3!lic* tot$ 8e aici '*!u+eala a ta neo.une% nu era deloc .44 NIC? Steve unde e9 MI:AN8A C)nd m-am .i+nuit*$ S6FIA Tre. $ăcere. control$ S6FIA 8ar mai . S6FIA I@%G$ &curtă pauză.e+ti at)ta$ 1 at)t de cum!7 Sau !oate c* -a du du!* col& +i vor.ntorceam de la g0ea&*$ Ai vor.lema9 S6FIA Nu +tiu7 MI:AN8A 5ai% 8oamne% ce ori.n cea mai . NIC? Nu$i nici un motiv de .ia a ta * e duc* la fund7 &e duce "n pi%ni(ă# Nick o urmează.inetul !rinci!al la unu% din cau'a &evilor vec0i$ NIC? Nu% mam*% te org7 S6FIA N-am * la eu cora. -gomotul infernal al traficului.ine di !u $ &ofia %ine din g eretă cu un mic termometru de lemn# "l agită# cite'te.e+ti% eu unt aici$ Pauză.ngri(orare% tre. .uie doar * regle' din nou i temul H-C$ 8ou* .uie * de c0idem u+ile7 Panicată# desc ide u'ile de la intrare. MI:AN8A 8e fa!t% care e !ro.eai la telefon% c)nd m* .un* di !o'i&ie% *racul$ 2e .it mult$ $ăcere. Apare &te%e# se a'ează tăcut la !ar.ea la telefon$ Nu +tiu dac* mai e acolo% dac* vrei% m* duc * v*d$ 8ar nu cred c* mai vor. MI:AN8A 8ac* im&i nevoia * vor.ntor eu cu g0ea&a% l-am v*'ut (o la col&% t*tea acolo +i vor.e+te la telefon% vreau * !un% ce-ai !utea * vor.

n toate9 S6FIA Fiindc* era . NIC? 8e ce tre.nainte% Miranda$ ST151 Uau% ce ca lumea a fo t$$$ &e aude zgomotul unei motorete.n o&e+te c)t e 'iua de lung* +i .un * te mai coli% .ui * a!e+i !e ta ta a ta$ .ine% . -ac apare cu rola sc im!ată# trece "n goană pe lângă ei.inet7 NIC? S-ar !utea * e !arg* conductele7 S6FIA 8ar eu cuno c . /a scurt timp se aude (ăcănitul motoretei.ile7 NIC? S6FIA .ncerci * te lu!&i% cu ultima fi. Două secunde mai târziu# -ac# curierul# tra%eresează "ncăperea "n pas alergător cu o rolă de film su! su! !ra(.n&e!enit ro.*ga degetele .il$ Li! a a ta de en % diminea&a c)nd te coli$ La ce .m!otriva c*ruia 'adarnic . /a scurt timp după asta apare Nick# urmat de &ofia.4A MI:AN8A >tiu cum te im&i$ Molul * ta ori. olut nimic !e te ca!% cuno c eu .ine vec0iul no tru ro. 0 pocnitură.un .r* de !utere% +i aia a!roa!e ru!t* de(a$ >i a!roa!e c* ai reu+it% dar !e urm*% noa!tea% trig*tul acela mut du!* !u&in* tandre&e$$$ &te%e 'i Nicoletta se ol!ează la ea$ NIC6L1TTA 8*-i . Aleargă amândoi la computer.n afar* de a ta% unt mama ta7 NIC? C0e tia aia e ruginit* de cel !u&in cinci'eci de ani% dac* l-ai dat !e te ca! acum% o * continue * curg* a!a .n ecran7 S6FIA 8ar nu &i-am f*cut nimic% +i !e urm* eu am fo t de la .inet7 &e apleacă asupra computerului# Nick apasă pe5o tastă.nce!ut .ine vec0iul no tru ro. ZAC Acum au intrat +i gunoierii .n tim!ul !rogram*rii7 S6FIA Nu am dat a.ineul% doar ai v*'ut +i tu7 >i .n fond9 Nu e nimeni acolo% care * te !rivea c*$ Nimeni nu a+tea!t*$ Numai entimentul acela fad% care te . Din pi%ni(ă se aude un strigăt.m!otriva ace tei c0e tii en i. NIC? Te rog% mam*% nu-&i mai tot .uie tu * te ame teci .ine$ 7ăsfoie'te "n instruc(iunile de folosire$ Cred c* acum ar tre.n grev*7 Hao total% nu mai !o&i * te trecori !e nic*ieri7 Desc ide "n goană u'a care duce la ca!ina de proiec(ie# aleargă pe scări "n sus.

uie * a!* *m acum !e *geata a ta% aici9 6oo$$$ 84$9& N0$ M: FA. S6FIA F*-o * di !ar*7 Fa-o * di !ar*7 NIC? Te rog% mam*% a ta nu-i dec)t o voce din ?orea% acum lini+te+te-te o dat*7 84$9& N0$ M: FA...*iatul *la cu oc0elari% *la era v)n'*torul% nu-i a+a9 NIC? Se !oate$ 8a% -ar !utea * a(ungem tot acolo% da% a+a crie +i aici% okaE$ S6FIA .a7 60 0it7 84$9& N0$ M: FA. S6FIA Unde-i *geata% unde e *geata97 ./$<./$<.4@ Nick o pri%e'te ne"ncrezător. S6FIA A+a f*cu e +i ...n !ie!t7 ST151 Nu !une m)na7 84$9& N0$ M: FA.ncerc +i eu * fac acum% termin* o dat* cu teatrul7 S6FIA Bine-&i fleanca% cretinul dracului% cre'i c* dac* tai a cun acolo ..n*untru !o&i * ne tragi .. Pe ecran apare o grenadă de mână# cu fitilul aprins.om. S6FIA NIC? A(utor7 13!lodea'* ..*iatul meu% ./$<. NIC? S6FIA NIC? S6FIA Ce-ai f*cut7 Unde ai a!* at% unde97 Nu mai +tiu% cred c* aici% (o 7 Te rog eu% acum nu mai atinge nimic7 Cum de nu tre./$<.*g*m HCS A4 virgul* doi% +i !e urm* aici% clic% +i acum aici% clic% +i acum$$$ S6FIA 13act$ 13act a+a a f*cut +i *la$ NIC? Clic7 S6FIA 8aC nu aici7 Aici (o a a!* at el7 )l "mpinge pe Nick la o parte# apasă pe altă tastă.ravo$ NIC? A+a% +i acum mai . S6FIA F*-o * di !ar*7 NIC? A ta ..ravo% .

Mort. &ofia se duce fără zgomot la g eretă# "nc ide u'a "n urma ei. S6FIA NIC? A(utor7 La *-m* !e mine7 /o%e'te din gre'eală ecranul# computerul se răstoarnă pe5o parte. &e aude ce%a trosnind "n carcasă$ 84$9& N0$ M:. $ăcere. 84$9& N0$ M: FA. Nick "n spatele tejg elei# "'i toarnă un * isk+ uria'.*% okaE9 $ăcere scurtă. &curtă pauză. &ofia se ol!ează uimită la computer. S6FIA $ăcere.ate cu toate degetele "n tastatură. &te%e "'i aprinde o (igară# i5o "ntinde lui Nick..< Apoi tăcere. NIC? Nici o vor...4I ./$<.il*% dar am !utea *$$$ NIC? Am !u nici o vor.n care nu reu+im *-l mai re!ar*m% am !utea * comand*m in tala&ia de .*$ MI:AN8A Sigur c* da% .n&eleg$ Pauză. Pauză. Coreanul *la% ce !unea el de fa!t9 . Nu se mai mi'că nimic. S6FIA /n ca'ul . MI:AN8A 1 te o itua&ie ori. Nick "ncearcă s5o "mpiedice$ NIC? Nu7 La *-m* !e mine acum7 Termin*7 &e luptă pentru tastatură. Pauză.nc*l'ire la fel ca-nainte$ A+a% im!lu% doar cu maneta aia mic* din !ivni&*$ Pauză. =cranul e complet negru..

nc* tineri7 A0% e at)t de tri t% doar nu !o&i * lucre'i tot tim!ul$ 8e fiecar* dat* c)nd .un*% a+a .nc0i $ Munce+te ca o ne.n&elegere !entru arti+ti7 Pleacă plină de elan. MI:AN8A Ce !er oan* ne uferit*$ ST151 1 dr*gu&*$ MI:AN8A Nu$ &ofia iese din g eretă cu o sticlă de Aja1# "ncepe să cure(e geamurile$ ST151 C0iar foarte dr*gu&*$ >i inteligent*$ MI:AN8A 8e unde +tii9 ST151 A+a ceva e vede$ MI:AN8A 8oar nu vrei acum -o$$$ NIC? A&i !utea * termina&i o dat* cu a ta9 S6FIA Fiica mea e inteligent*$ Sora lui$ Acum lucrea'* .n eamn* c* !ot * !lec9 NIC? 8a$ NIC6L1TTA >tiam eu c* ai .E n-o .u pu(in "nainte să ajungă la u'ă se opre'te# se "ntoarce.n o&e+te niciodat*% e !ur +i im!lu foarte mult de lucru la re taurant$ Nu e v*d a!roa!e deloc% .i cite c cri orile m* a!uc* !l)n ul$ Noa!tea nu !ot * dorm de at)ta am*r*ciune$ 8oar nu !o&i * lucre'i c0iar tot tim!ul$ Cel !u&in dac* ar avea co!ii7 A0% e at)t de greu * fiu .uie * fiu c)t e !oate de concentrat* +i odi0nit*$ NIC? 8a$ NIC6L1TTA A ta .o.ui * mai ia * +i ei c)teodat* .iroul ei vede un !arc imen +i .ine$ Atunci or *-+i !ermit* !oate o locuin&* mai mare$ C)teodat* e duce !entru c)teva ore la mare% .ani de ta3i9 Nick desc ide casa# "i dă !ani..ntr-un mare . .irou% la eta(ul "A7 8e la .mi crie ea% dar marea acolo e altfel dec)t la noi$ >i .ntotdeauna !)n* noa!tea t)r'iu$ 8ar ar tre.mi crie$ /n cur)nd are * +i c)+tige mai .mi crie ea% fiindc* el lucrea'* .m!reun*% doar unt . NIC6L1TTA Mul&ume c mult$ >i nu-&i face gri(i% m)ine am !unctual*7 4ese.n 0ol are un covor al. Ai !utea *-mi dai te rog +i .a tru .4" NIC6L1TTA SorrE% +tiu c* nu e momentul acum% dar$$$ NIC? Ce9 NIC6L1TTA 2ot * !lec mai devreme a'i9 M)ine am e3amenul * ta im!ortant$ >i mai t)r'iu !reci c* n-o * g* e c nici un ta3i% cu greva a ta$ M)ine tre.

irea$ ST151 Sc0im.ng0i&itur*% a ta a(ut*% .itc07 Life i a .n ta3i% camera e leag*n*$$$ cara care duce-n 0otel$$$ marea$$$ Nick se postează lângă &te%e.4J cu drago tea .n 'ilele noa tre7 >i eu nu !ot * te con ole'% co!ilul meu% e+ti !rea de!arte$ NIC? lui &te%e N0i kE9 $oarnă * isk+# ciocnesc. ST151 Scena !e car*% c)t e cea ul% o fi trecut de(a9 Fuge spre sală# desc ide u'a !rusc$ Uite% a faltul ud de !loaia de !rim*var*$$$ ?omac0iEo urc* .nt)lnit .nce!ut iu.itc07 &curtă pauză. NIC? $$$o u!rafa&* verde tran !arent*$$$$ ST151 Acum7 NIC? /n !rim*vara aceea% aveam dou*'eci +i !atru de ani% am .ntrun 0otel la mare o t)n*r* fat*$ A+a a .+i a!rinde o &igar*$$$ ST151 $$$Akiko r*m)ne !e car*$$$ marea$$$ NIC? $$$o u!rafa&* verde tran !arent*$ ST151 Uau$ NIC? Uau$ ST151 Uau$ =mo(iona(i# "nc id u'a# se "ntorc la tejg ea$ ST151 Z*!u+eala a ta% !icur* udoarea de !e mine$ Ia !une m)na$ NIC? N-ai nimic$ ST151 8ar !icur* udoarea de !e mine7 NIC? N-ai nimic$ ST151 Mai d*-mi o . NIC? ST151 Life i a .are de cadru$ NIC? 6ra+% g*l*gie% !loaie% ?omac0iEo .&i lim!e'e+te mintea$ 2*cat c* micu&a Nicoletta a !lecat$ NIC? Are nevoie de un omn concentrat$ ST151 >i eu care voiam -o duc aca * cu motocicleta ta$ NIC? A ta !o&i -o faci +i m)ine$ .

Nick 'i &te%e pri%esc deruta(i "n urma ei.nt)lne+ti a t*'i cu !roduc*torul9 &te%e iz!ucne'te "ntr5un râs isteric.n&eleg% voi face&i !arte dintre aceia care n-au &inut nici o dat* un .utu9 NIC? Filmul care rulea'* acum .n cur)nd9 MI:AN8A C0iar% nu tre.e&i+or .4G ST151 Mam* doamne% tran !ira&ia a ta% ave&i idee cum e imte a ta9 /mi &)+ne+te din to&i !orii% mam* 8oamne% unt .u ine n-o * m* fac* * rate' .n*untru$ ST151 Nu-i mai intere ea'* deloc evolu&ia de!re iei ! i0ice a cantonierului$ MI:AN8A Cum a+a% cantonier9 . .nce!utul7 &e "ntoarce pe călcâie# părăse'te cinematograful. = foarte frumoasă 'i seamănă cu Nicoletta ca două picături de apă. &ofia se retrage "n casa de !ilete# fumează.uia * te .n m)n*$ &e uită agasată la ceasul ei de mână $ 1i% !er c* li! a voa tr* de til .olnav% a ta e ne. MI:AN8A >i9 Mai de!arte7 Afacerea cu uleiul de m* line7 ST151 Mi-au re !in cenariul$ Nu mai vor * !roduc* u. După care se pră!u'e'te "ntr5o tăcere sum!ră.umpără un !ilet# apoi se5ndreaptă otărâtă spre !ar. Durează pu(in până când "'i %in "n fire. ST1LLA Ave&i u 0i aici9 Nick 'i &te%e o pri%esc ra%isa(i$ ST1LLA A% .n materie de .iectul$ NIC? Cum9 ST151 2)n* +i citatele din Fu unuri ?uDu.unia% * ta e f)r+itul7 MI:AN8A A ta e in tala&ia de-nc*l'ire$ Care tocmai e defect*$ NIC? 8efect*9 1 total demolat*% e com!let di tru *7 S6FIA Cum mai megre cenariul dumneavoa tr*% domnule Steve9 6 * !utem * v* vedem filmul . Pauză$ ST151 0tt!OKKDDD$olive-generation$com &curtă pauză$ ST151 NIC? Am *-mi de c0id o afacere cu ulei de m* line !e internet$ Ce9 Apare &tella.utu li e !ar !roa te$ 5or mai mult 0a!!ine $ MI:AN8A Fu unuri ?uDu.

n comun cu Po e!0$ NIC? Mam* 8oamne% c)t e+ti de com!licat$ MI:AN8A 1 vor. ST151 1 r*'.n ce mai indiferent% mai in en i.n * nu vor o!ri niciodat*% ele trec mai de!arte% ac&iunea e !etrece la o trecere de cale ferat* din 'ona !ortului% e vor vedea oameni !lini de ve elie .n care lu!t*m cu to&ii$ Zi de 'i$ C)+tig*m +i !ierdem$ A ta e via&a$ Altceva nimic$ C)+tigi +i !ier'i$ Iar unii dintre ei au !urtat !rea multe .ntr-o atmo fer* de vacan&*% Po e!0 e uit* .a$ Im!ortant e * e vad* cum !ore+te a ti eala lui% de'gu tul lui fa&* de lume% cum devine din ce .*t*lia$ .n urma lor% .ani9 Apare 6eraklit. Pune cana cu ulei pe !irou# se târâie "napoi "n ca!ina de proiec(ie.uie * te fere+ti de a ta$ NIC? Cum9 Pauză$ .ncearc* *-+i .*t*lii$ >i unt .uie * fac* un co!il% iar el% .il7 Nimic% dar a.nc0i!ui cum ar fi * fie iar unul dintre ei% dar nu e .n vreun re taurant !entru cei din cla a de mi(loc$ Nu de !re a ta e vor.oiul . ST151 0tt!OKKDDD$olive-generation$com NIC? Cum a+a9 Cum e face c* nu mai vor *-l !roduc*9 ST151 Iolanda tre.4L ST151 2*i Po e!0 e cantonier7 Ar !utea * lucre'e +i la erviciul financiar% au * care tava . olut nimic nu-l mai !oate mi+ca% el nu mai imte nimic$ 1 te !ro!riul *u !ri'onier$ 8i !erat +i olitar$ NIC? 8ar ti!a aia% Iolanda% nu are o rela&ie cu ea9 ST151 Po e!0 nu mai !oate * imt* nimic% tandre&urile ei nu-l mai a(ung7 1l a devenit rece$ MI:AN8A Ce ori.n tare * e tre'ea c*% e o.a de cenariul *la la care ai lucrat a!roa!e doi ani9 Zi +i noa!te +i f*r* .il$ ST151 Singura mi+care din via&a lui e aceea a trenurilor care +uier* !rin dre!tul lui$ 1le .nviorat de r* ul de co!il +i de cutecele !line de c*cat% * rede co!ere drago tea de via&*$ NIC? 2*i atunci crie a ta7 ST151 Nu e !oate$ Nu ar mai avea nimic .ade "ntr5o tăcere surdă. $ăcere.nvin+i$ ST151 Nu$ MI:AN8A Tre.o it% mi+carea nu-l mai !oate mulge cu ea7 /ntunericul a !u de(a t*!)nire !e el$ Nu e3i t* ie+ire$ 1l a !ierdut .nvin+i$ MI:AN8A N-ai voie * te numeri !rintre .

uie * te la+i7 1u +tiu c* Sa.nmoaie de fiecare dat*% mai .ine.ntr-un 0al f*r* 0al$ A ta e iu. ST151 La telefon% vocea i e . S6FIA Mata7 Nu v-a&i uitat la cea % mai e !u&in +i filmul e termin*7 Desc ide u'ile de la sală.nt)i &i!* la mine ca o ne.ire$ NIC? Cunoa+tem$ S6FIA Ce film de ra0at$ &e duce "napoi "n g eretă# a'teaptă spectatorii pentru a treia reprezenta(ie.nvin+i$ MI:AN8A /n nici un ca'7 NIC? Fiecare e alege cu r*ni din ace t r*'.locat* .n tare * vad* lucrurile lim!ede% e cumva .it . Muzica de generic.n !ace o dat*7 ST151 8ar m* iu.n !rivin&a a ta$ Iar *la .n&ele c* !rofit*$ 8ac* a&i fi au'it-o voi cum mai !l)ngea$ MI:AN8A A !l)n % a ta .reakdoDn7 NIC? La -o .e+ti a+a ceva7 8ar ea n-a fo t niciodat* .4H NIC? 2oate c* nu e3i t* dec)t .nving*torul$ Noi to&i nu untem altceva dec)t o gr*mad* de r*ni&i !e un c)m! gigantic de lu!t*$ MI:AN8A :*nile !ot fi vindecate$ ST151 Cum9 MI:AN8A 2rin iu. &te%e i5l duce &ofiei "n g eretă.a de vindecare$ ST151 8ar nu ai voie * renun&i% .e+te7 &ofia iese din g ereta casierei.n eamn* ceva$ ST151 Se afl* .n fa&a unui nervou . Fumează$ ST151 >i eu uf*r% uf*r ca un ne.un$ Am l*.ire$ NIC? 8ar ano t* mai !o&i * fii$ MI:AN8A Cum a+a9 NIC? Uit*-te +i tu la Steve% !o&i * ve'i !e el ce efecte are iu.e+te !e ti!ul *la$ Ti!ul e o caricatur*% nu ai cum * iu.ire$ Pauză.ina nu-l iu.oi$ C0iar +i . &ofia se uită prin u'a desc isă la restul genericului. Nick toarnă coniac "ntr5un pa ar de apă# i5l dă lui &te%e.irea$ &ofia ciocăne'te "n geamul g eretei# face un semn.irea$ C* veni vor. MI:AN8A Iu.un*% +i !e urm* !l)nge$ /n&elegi cum vine% a ta e iu. .n&elege&i9 Nu tre.

n . S6FIA 8incolo% la :1Q% au tre.ire$ Iu.ire$ Nimic altceva dec)t di trugere reci!roc*$ &tella se "ntoarce.it niciodat*$ ST151 >i toat* !ove tea e termin* cu co!ii% !e care ai voie *-i ve'i du!* aia de dou* ori !e an$ NIC? 1u iu.il* * iu.ire$ NIC? 6 * di !*rem ca !ecie$ MI:AN8A Tre. &ofia "i arată drumul spre sală. &ofia se duce "n spatele tejg elei# se ridică pe %ârfurile picioarelor# "'i pescuie'te o sticlă de coniac de pe raft. Apoi tăcere.uie g* it* o alt* cale$ ST151 Nu e3i t* niciuna$ &ofia a pus receptorul "n furcă# iese din g eretă.ând u'a se desc ide# se aude muzică japoneză.ntr-o e!oc* f*r* co!ii$ S6FIA Tran !ir . Are un mic carton cu sus i.e vreodat* .ui * e inter'ic* * aduci co!ii !e lumea a ta$ A.ia atunci c)nd n-o * mai e3i te nici un co!il% omenirea are * devin* ca!a.ntr-una$ Nici un om nu !oate * muncea c* la tem!eraturile a tea$ &e duce "n g eretă# telefonează$ ST151 6ricum ceea ce le d*m mai de!arte co!iilor nu unt dec)t r*nile uferite% di !erarea% +i toate celelalte ra0aturi$ >i ei le dau mai de!arte co!iilor lor +i *ia iar*+i la ai lor +i tot a+a mai de!arte$ /n felul * ta% omenirea nu are nici o +an * * e c0im.uit * devie'e circula&ia7 Ma e uria+e de oameni% to&i numai !ectatori7 2)n* +i tricourile cu <La t Crocodile= -au e!ui'at7 Nick dă !uzna afară din cinematograf# ca un ne!un.il* de iu. . )'i toarnă o "ng i(itură mică# o dă pe gât. S6FIA Ie !u&in la !lim.e c co!iii7 ST151 Ar tre.A# ST151 NIC? ST151 Iu.ea c*$ NIC? Cum a+a9 ST151 Fiindc* un !roce de maturi'are !iritual* nu e cu !utin&* dec)t . .*t*ilor inimii cre+te$ MI:AN8A 5oi n-a&i iu. Pe urmă cară panourile pu!licitare de afară "n foaier# ca să sc im!e afi'ele$ NIC? pri%e'te "n urma &tellei >i ero ul9 Se3ul9 ST151 :itmul re !ira&iei e accelerea'*% frecven&a .are7 Dispare "n sală. Pe urmă "'i ia lanterna.ine7 1a are * r*m)n* inca!a.

n&elegi% lini+tea aia firea c* +i elegant* a cocorului$ For&*$ >i arat* ca ?omac0iEo$ NIC? Mi+to$ ST151 1rau c)t !e-aci -o f)+ie% nici nu !o&i *-&i imagine'i% ca ni+te demente -au !urtat7 Mai ale Miranda% .ostello.ar n-am$ ST151 Nick% am .ntr-un 0otel la mare o t)n*r* fat*$ A+a a .n*untru$ 1 a.&in$$$ $ăcere.nce!ut iu. ST151 Tre. &e "ntrerupe# pri%e'te "n gol.it$ &e postează "n fa(a %entilatorului$ /n !rim*vara aceea% aveam dou*'eci +i !atru de ani% am .uni% 0ali&i !la tic7 ST151 Nick% filmul * ta care rulea'* acum aici e o ca!odo!er*$ NIC? 8a% da% +tiu$ ST151 Cinematograful tr*ie+te7 NIC? 1-n regul*% Steve$ ST151 Cocorul meu7 NIC? către Miranda Ce-i cu el9 MI:AN8A Ha. olut unic*$ 6 !* are minunat* . 4ntră Nick.nt)lnit . Pri%e'te "n gol.uie *-i dau telefon% !ur +i im!lu tre. NIC? Ria fac avere cu filmul *la de c*cat7 5* !un eu cum eO 6ameni . MI:AN8A 1 totu-n ordine9 Pauză.nt)lnit-o !e femeia vie&ii mele$ 1 aici% .A4 ST151 C)t de mult am l*.irea$ Pauză.ntunecat*$ Are lini+tea aia% .uie% nu !ot * m* a. MI:AN8A Steve9 &te%e fi1ează u'a.rutal* ca un +acal7 MI:AN8A Cum adic*9 . MI:AN8A Steve9 &te%e se ol!ează la u'ă.ântă 8>od >i%e Me &trengt < de =l%is . $ăcere lungă. .

-ac %ine5n goană prin foaier cu rola de film su! !ra(.ine !rofe ia a ta a ta$ ST151 Tr*ia c* cinematograful7 Nick toarnă * isk+. dac* c0iar . ZAC 2e te tot f)lf)ie 0alate al. S6FIA /n afar* de a ta miroa e a garoafe !roa !*t cule e +i a !ini um.n com*% .e de doctori% 0ao total% !italul de l)ng* <LUQ6:= +i-a . &ofia %ine din sală.ulan&e% merg .n&elegi% dar !e urm* -a tre'it$ 8atorit* *rut*rilor mele$ 1a crede .nc0i !or&ile7 2e te tot e !lin de am.n care * te im&i .n * am alvat-o$ Am *rutat-o$ 1a '*cea .n al*% a !u ea$ NIC? C)teodat* m*-ntre.n coloan* !re Min terul S*n*t*&ii7 Dispare prin u'a care duce sus.ntorc .ro+i$ 6 gr*din* .AA ST151 1u . S6FIA /n*untru% oarele a a(un la 'enit$ 8ar a ta nu !are * deran(e'e !e nimeni$ Nick "i mai dă un pa ar cu apă.utu7 Nici nu !o&i *-&i .nc0i!ui% cum *rut* ea$ 1 aici .nmire mat*% .n*untru$ M* . /a scurt timp# pârâitul motoretei. S6FIA A!*7 &e duce la tejg ea# Nick "i dă un pa ar cu apă. .n mine% a+a a !u $ 2ove tea cantonierului are * fie o ca!odo!er*% a !u ea% la fel ca aceea a lui Fu unuri ?uDu. MI:AN8A Nick9 Pârâitul motoretei.ine$ NIC? 8umne'eule mare$ -ac trece din nou "n fugă pe lângă ei$ NIC? ZAC Filmul7 N-am tim!% orrE7 4ese.n mi(locul ora+ului$ /ntr-o noa!te torid*% av)ntat* de augu t$ Un loc .&i face .

*iatul meu9 ST151 Unde +ade% vreau * 'ic% mai e aici au nu9 8*-mi o ticl* de a!*% tre.nc0idere$ Nick "i toarnă pu(in coniac.n*untru7 8onCt DorrE% cocorul meu% numai dou* trei cuvinte +i unt din nou cu tine7 4ese. MI:AN8A NIC? MI:AN8A NIC? MI:AN8A Nick9 Ce-i9 Clara nu mai vine a'i% nu9 Termin* o dat* cu a ta$ 5reau * !un doar c*% +tii tu% ultima oar* c)nd a fo t aici$$$ &ofia se "ntoarce din g eretă cu pa arul gol$ S6FIA Atunci eu !lec$ Fir-ar a dracului de grev*% un ta3i din * ta e ri i!* curat*$ Te g)nde+ti cumva la luminile ver'i de la toalete9 A0% mai d*-mi un gram$ Nick "i mai toarnă un pic# ea5l dă pe gât.A@ S6FIA C)t !oate ! fie de dulce$ Nici o cli!* de !au'* nu-+i !ermite$ ST151 Cocorul meu% ce mai face% a&i v*'ut cocorul meu9 S6FIA 2e cine% .un*$ 8ac* e ceva% eu unt trea'*$ N-o * vii aca * t)r'iu% nu-i a+a9 NIC? Nu$ S6FIA Noa!te .uie *-i fie ete7 Nick "i dă apa.ina% n-am voie -o . =a dispare cu pa arul "n g eretă.ilete$ Atunci% noa!te .n f)r+it cenariul *la al lui$ Porne'te spre g eretă$ A0% mai d*-mi un gram$ A+a% la . $ăcere. $ăcere scurtă. ST151 5in acum% cocorul meu% vin acum7 Desc ide u'a dinspre sală# o lasă "nsă imediat să se5nc idă la loc# "'i scoate mo!ilul din !uzunar 'i aleargă la u'ile de la intrare.alariu % !une-i +a!te .un*7 &ofia iese.n+el% ar fi iadul !e !*m)nt% n-a+ !utea .ndura g)ndul% n-a+ avea nici un minut de lini+te . S6FIA 1 tim!ul *-+i v)nd* . . Sa. S6FIA 8ac* un* .

Nick 'i Miranda nu o o!ser%ă.anca m* tr)nge de g)t% unt un om mort7 8i tri.ilete !)n* la f)r+itul lui ianuarie7 .mi !l*te+te c0iria7 A#$### de .lara rămâne (intuită locului# "i urmăre'te pe cei doi. NIC? MI:AN8A NIC? MI:AN8A Miranda% nu% termin*$$$$ Nick% eu$$$ 2 t$$$ 8a$$$ ! t$$$ Apare .anca% tre.alamucul * ta% unt .ine din !atul meu% e lumin* .lara.ntr-o curte negru-al.uitorul meu .a tr*$ /n curtea a ta 'ac eu$ Noa!te de noa!te$ >i !rive c !re ferea tra a ta% o v*d . NIC? Ce m* fac% eu vreau$$$ MI:AN8A Nu !une nimic% nu !une nimic$$$ )ncep să facă dragoste.ilete% .n !at +i nu !ot * dorm% nu am dec)t un ingur g)nd$ 1 ca o ferea tr* !uternic luminat*% .n !atele geamurilor% !rietenoa * +i ve el*$ >i +tiu c* acolo e afl* fericirea$ Nick se smiorcăie mai tare$ MI:AN8A Nick% eu$$$ NIC? Nu !une nimic% te rog% nu !une nimic$$$ Miranda se desc eie la !luză# "l mângâie pe Nick tot mai pătima'.nc*l'ire$ )l "ncearcă plânsul$ MI:AN8A Lini+te+te-te% lini+te+te-te$ )l mângâie$ Noa!tea% c)nd tau . . Apoi se "ntoarce# pleacă.uni7 MI:AN8A 1u nu la a ta m* g)ndeam% Nick% vreau * !un$$$ NIC? Am nevoie de A#$### de .AI Nick se duce la computer$ MI:AN8A Nu mai !ot * dorm noa!tea$ >tii% totul e at)t de% vreau * !un% m* g)nde c numai la$$$ NIC? Cre'i c* eu !ot * dorm9 Uit*-te +i tu la . . Nick o o!ser%ă a!ia când a ajuns la u'ă.uie * !l*te c +i creditul !entru a!aratul de !roiec&ie7 MI:AN8A >tiu% Nick% +tiu$ NIC? >i acum -a ale !raful +i de noul com!uter de la .ncon(urat numai de ne.

n&ele gre+it% vreau * !un% igur c* c0e tia a ta e !l*cut*% da% vreau * !un% da% igur c* mi-a f*cut !l*cere% c0iar mult de tot7 CLA:A Cum9 NIC? Nu7 5reau * !un% am vrut * !un% igur c* a+a ceva e !l*cut% . olut deloc7 . CLA:A N-am vrut * v* deran(e'$ NIC? Nu e nici un deran(7 A.mi !are .ine.ine$ Miranda "'i "m!racă !luza cu gesturi ostentati%e.ocitul% acum e3agere'i$ MI:AN8A La *-m*-n !ace7 NIC? 1-n regul*% Miranda% e-n regul*$ /mi !are r*u$ /mi !are r*u% te rog * ier&i$ . Miranda "ncepe să plângă.n a!ele tale% de ce n-ai dat un telefon9 Am dormit$ M* imt . CLA:A Te rog% Miranda% termin* cu .ntorc mai t)r'iu$ Nu% de ce% r*m)i7 Te rog7 Hai * .em ceva7 N0i kE9 Cafea$ Tocmai te-ai culat% nu-i a+a9 8a$ Nu e+ti .a c0iar dim!otriv*% .une% a. olut deloc% !e .n&ele % dar eu% vreau * !un% de fa!t nici nu merit* * di cut*m de !re a ta% eu% de fa!t eu nici m*car nu am vrut7 8a% e3act$ A ta e$ 8e fa!t% eu nu am vrut deloc$ MI:AN8A Atunci cum de o faci9 CLA:A 8a% cum9 NIC? 6% 8oamne$$$ MI:AN8A Atunci cum de o faci9 &curtă pauză.A" NIC? CLA:A NIC? CLA:A NIC? CLA:A NIC? CLA:A NIC? CLA:A Clara7 scurtă pauză C)te .ilete9 Clara7 2ot * m* . olut deloc7 MI:AN8A 1+ti m*gar$ CLA:A A ta a+a e$ NIC? Ce9 CLA:A /nt)i te di tre'i% +i !e urm* o trate'i ca !e un ra0at$ NIC? Cine !une c* m-am di trat9 MI:AN8A Ce9 CLA:A C0iar c* e+ti m*gar$ NIC? Nu% eu% m-ai .ine c* ai venit7 Nu m-ai deran(at a.

n&eleg$ NIC? C*ldura a ta m* omoar*$ /mi !are r*u7 .ngro'itor$ Mi-a f)+iat inima% crede&i-m*$ CLA:A 8e ce o torture'i9 ST151 1u9 1a m* torturea'* !e mine% ea m* torturea'*7 Nu te ui&i la mine . NIC? Pauză$ CLA:A Mie mi-e cald$ MI:AN8A Mie mi-e ete$ NIC? 8a% imediat$ Mu'ic*9 MI:AN8AKCLA:A Nu7 Nick se gră!e'te să pregătească !ăuturile.n&elegi% nu unt .n tare7 1a nu-l iu.it la telefon$ 2i icu&a mea$ A fo t . Apare &te%e.ngro'itor$ CLA:A Atunci termin* o dat* cu ea7 ST151 Nu !ot% .e+te$ ST151 Nu7 MI:AN8A 1u te .n fa&*7 ST151 5rea * e mute cu el$ CLA:A C)nd a !u a ta9 ST151 C0iar acum$ La telefon$ CLA:A /l iu.&ire +i !eriat*$ 8umne'eule% ca o !i icu&* !eriat*$ >i !e urm* a !l)n .uie * !rive+ti lucrurile . ST151 Sunt terminat$ 5ia&a mea e di tru *$ NIC? N0i kE9 ST151 8a$ MI:AN8A Te-n&eleg foarte .AJ Miranda plânge.n ce 0al ar*t9 CLA:A Ai fo t la ea9 ST151 Nu$ Am vor.e+te% nu !e el$ CLA:A 8e unde +tii tu97 MI:AN8A C0iar9 CLA:A 5ia&a merge mai de!arte7 Tre.ine$ ST151 5ocea ei era delicat*% delicat* ca un a.e+te% !e mine m* iu. NIC? /mi !are r*u$ Miranda plânge.ur +i u.

* . CLA:A Nu m* duc la Modari$ NIC? Unde9 CLA:A La Modari$ NIC? Nu-n&eleg nimic$ CLA:A Nu m* duc acolo$ Mai degra.n eamn* c* aveai .e c mai mult dec)t via&a mea$ A0% dac* a+ fi m*car .a9 CLA:A Nu m* duc acoo$ NIC? Unde9 CLA:A Am !u doar% la Modari$ NIC? Te rog% Clara% 'i o dat* ce -a-nt)m!lat7 MI:AN8A Modari% a ta e undeva !rin Nord$ CLA:A 8a$ 8ar eu una nu m* duc acolo$ NIC? Nu-n&eleg nimic$ CLA:A Am avut un r* !un favora.AG ST151 Ce dram*% * calci fericirea-n !icioare .n f)r+it de lucru$ >i tu ai refu'at9 CLA:A A'i du!* ma * am dat telefon +i le-am !u c* nu m* intere ea'*$ NIC? 8e c)nd +tii de r* !un ul favora.n eamn* c* mai !o&i * te r*'g)nde+ti7 CLA:A Nu m* duc la Modari$ NIC? Clara% te rog% ce-i at)t de na ol la Modari * ta9 CLA:A 2e+tele7 ST151 2e+tele9 .n tare * v* !un c)t de mult o i.il9 MI:AN8A 8u!* trei ani (umate9 CLA:A Contractul e aca *$ Tre.il$ 8ar am refu'at de(a$ NIC? Ce9 ST151 Ai avut un r* !un favora.uia doar *-l emne'$ NIC? Ia-o .e c$ Pauză.n 0alul * ta$ Nu !ot *n&eleg$ NIC? Cinematograful tr*ie+te7 CLA:A Am nevoie de D0i kE$ MI:AN8A Mie mi-e cald$ ST151 6 iu. MI:AN8A Mi-e at)t de cald$ Pauză.il% a ta .mi iau 'ilele$ Sau m* m*rit$ NIC? 2o&i *-mi !ui +i mie de !re ce e vor.ncet$ Ai avut un r* !un favora.il9 CLA:A 8e a'i$ NIC? 8ar tu ai refu'at telefonic% a ta .

ine% Modari * ta ar fi tocmai .ina e !e+toaic*$ &ună telefonul.na!oi +i o * tr*ie+ti . &ună 'i sună.n !at +i * !l)ngi% . NIC? Clara7 C*cat$ C*cat7 Idiotul de mine% eu am tricat totul7 8oar n-am vrut -o gone c de aici% mereu . NIC? >i c)nd o * ai de tui .n via&a a ta de c*cat un lucru * fie a+a cum &i l-ai dorit97 NIC? o mângâie Clara% Cl*ru&a$ CLA:A 1 undeva% undeva acolo u % .ng0e& de frig$$$ NIC? Clara% Clara$ . CLA:A 8e ce nu e !oate ca m*car o dat* .im la telefon . .iologie marin*7 CLA:A 1i +i9 MI:AN8A .ine% nu e ca'ul * te enerve'i$ CLA:A 1u iu.un !entru ea7 C*cat% c)t !ot * fiu de idiot$ MI:AN8A C0e tia cu c*ciula de .ina-i !e+toaic*$ MI:AN8A .n Nord% la ca!*tul lumii% acolo .ani% +i$$$ .ine mer i$ CLA:A Mi-e r*u$ &are "n sus# iese "n fugă din cinematograf.AL CLA:A 8a$ NIC? /n&eleg$ MI:AN8A Ce ciudat$ >i refu'i a+a% numai din cau'* c* nu vrei * te duci la Modari9 Nu .n fiecare 'i% Clara% tu nu mai faci nimic altceva dec)t * tai .im la telefon% Clara% +i tu o * ne trimi&i o !o'* cu tine% cu c*ciul* de .lara "ncepe să se smiorcăie.lara scânce'te$ NIC? 1 at)t de mult de c)nd nu ai de lucru% o * vor. Nick nu reac(ionează.n&eleg$ CLA:A Nu !ot * uf*r !e+tele7 ST151 Sa.uia -o !ui$ ST151 Sa.ui * te mai g)nde+ti$ 2oate c* nu e c0iar at)t de r*u% Modari * ta$ CLA:A 1u nu m* duc acolo$ NIC? Ai c)+tiga .n fiecare 'i o * vor.lan* +i a!*r*tori !entru urec0i$ .ani% o * vii .e c algele$ NIC? /n&eleg$ Mai toarnă * isk+5n pa are$ >i totu+i$ Ar tre.lan* nu tre.ine% dar ai tudiat .lara scânce'te.n&elege totul !e do % eu nu vreau deloc * !lece de aici% dar i-ar face .

MI:AN8A Zice c* * nu ui&i * tingi luminile din .e+ti9 2entru c* am avut un atac de cord +i acum unt la Urgen&*777 Miranda se "ntoarce "n g eretă# %or!e'te scurt# pune receptorul "n furcă# iese din nou. .alariu 7 NIC? Nu7 Miranda dispare "n g eretă# %or!e'te scurt. Apoi %ine din nou afară.AH MI:AN8A S* r* !und eu9 &e duce "n g eretă# ridică receptorul.rad$ M*n)nc* at)ta curent$ Nick se duce fără o %or!ă la !rad# smulge g irlanda de !ecule(e. MI:AN8A NIC? MI:AN8A NIC? 5rea * vor.ea c* cu tine7 Nu7 >i ce *-i !un% vreau * !un% c* de ce nu vor. &te%e "l o!ser%ă a!sent# ia o "ng i(itură zdra%ănă de * isk+ 'i se duce "n sală. Pe urmă apucă !radul 'i5l aruncă "n stradă. MI:AN8A Maic*-ta$ 8ac* l-ai unat !e . /a scurt timp după asta iese din nou.

uie * . NIC? ST151 NIC? ST151 NIC? ST151 lui &te%e 2ul ul meu% im&i9 N-ai nimic$ A luat-o la goan*7 N-ai nimic$ 8e ce nu r* !unde la telefon9 Lini+te+te-te$ 2reci c* +i-a f*cut ceva$ .eau$ $ăcere$ NIC? $ăcere. NIC? /n !rim*vara aceea% aveam dou*'eci +i !atru de ani% am .* u+oar*$ MI:AN8A Mi-e cald$ NIC? Sunt igur c* +i-a f*cut ceva$ MI:AN8A Mi-e at)t de cald$ &e desc eie la !luză$ NIC? Termin* cu a ta$ Pauză. $ăcere. ST151 M-am uitat tot tim!ul la ea% era de c0eiat* la .nce!ut iu.nt)lnit .i era ud de tran !ira&ie$ C0iar c* arat* ca ?omac0iEo$ 1 cea mai frumoa * femeie !e care am v*'ut-o vreodat*$ NIC? Tre.ntrun 0otel la mare o t)n*r* fat*$ A+a a .e$ >i * e g)ndea c*$ Crede-m*$ Nu-i o trea.lu'* din cau'a c*ldurii% +i !*rul .irea$ Pauză.@# ACTUL A Ventilatoarele zumzăie# căldură apăsătoare. ST151 cântă $$$Mod give me trengt0$$$ NIC? 2reci c* +i-a f*cut ceva$ ST151 Termin* o dat* cu a ta$ NIC? >i atunci de ce nu e-ntoarce9 ST151 Fiindc* -a du * e !lim. Miranda !ea apă dintr5o sticlă de plastic. Nick 'i &te%e sunt deja destul de !ău(i# Nick 'i5a scos căma'a.

)n urmă cade 'i ni'te moloz.n*untru% . 1i9 . NIC? ST151 Clara7 Dă !uzna "n g eretă# după pu(in timp iese din nou. NIC? S0it$ Afară se aud trecând "n goană cu urlet de sirene ma'ini ale pompierilor. MI:AN8A 2oate c* arde .aută# panicat# e1tinctorul# Miranda "l urmează. ST151 S0it$ Pauză lungă.a da% are dre!tate% miroa e ciudat$ NIC? Clara% telefonea'*% te rog$ Clara7 Pauză.urete a!rin $ NIC? Nu imt nici un miro $ ST151 .n 0alul * ta9 NIC? Un caun7 Am nevoie de-un caun7 $rage# panicat# de un scaun# se urcă pe el# trage de e1tinctor$ ST151 Concentrea'*-te7 Nick trage 'i trage. MI:AN8A 1 aici u du!* u+*% ce te enrve'i .@4 NIC? 2oate caut* o farmacie% *-+i cum!ere omnifere$ ST151 Termin*$ NIC? 6% 8oamne% !ul ul meu$ MI:AN8A Aici !ute ceva$ NIC? Unde9 MI:AN8A Nu +tiu% miroa e oarecum ciudat$ NIC? Nu miro nimic$ ST151 Nimic$ MI:AN8A A l)n* ar * au a+a$ Ar !utea * fie +i tof*$ Sau cauciuc au !la tic au lemn$ 8a% lemn$ Miroa e a lemn ar $ ST151 Ce9 MI:AN8A Cauciuc ar % . &ună telefonul.n al*$ NIC? Ce9 13tinctorul% unde e nenorocitul *la de e3tinctor9 13tinctorul7 .u o smucitură smulge din perete e1tinctorul "mpreună cu suportul. .

ZAC Po la Mini terul de Finan&e a e3!lodat o ma+in*-ca!can*% arde toat* !ia&a7 NIC? lui -ac Filmul% futu-i gri(ania m*. MI:AN8A S-a . Filmul a rămas lipit su! pantoful Mirandei$ NIC?KST151 Filmul777 Miranda "ncearcă să eli!ereze filmul de su! pantof# dar "n timpul ăsta# el i se "ncurcă "n 'ireturi.ii% ai dracului gri(* de film7 Miranda calcă din gre'eală pe filmul care atârnă "n urmă# -ac nu !agă de seamă# aleargă# "n timp ce filmul se derulează# pe scări "n sus# spre ca!ina de proiec(ie.+i a!rinde o &igar*% .n tim! ce Akiko$$$ Scoate-l7 -ac trece "n goană prin dreptul lor. 0 !ucată foarte lungă de film atârnă din rolă# se târă'te "n urmă. Pu(in mai târziu apare -ac. Dar# din cauză că ei trag de el "ncoace 'i5ncolo# filmul se "ncurcă 'i mai tare# se răsuce'te "n jurul piciorului Mirandei.n +ireturi7 Aici7 A r*ma !rin aici7 Nick 'i &te%e se năpustesc asupra Mirandei# "ncearcă să eli!ereze filmul din oc iurile 'ireturilor. 4ese.@A MI:AN8A 1 moart*9 NIC? Maic*-mea$ 8ac* l-am unat !e . ST151 MI:AN8A ST151 NIC? ST151 NIC? ST151 NIC? Su !iciorul7 Au% . /a scurt timp# pârâitul motoretei.ncurcat7 S-a !rin aici% . NIC? ST151 NIC? MI:AN8A ST151 NIC? Scoate-&i !antoful7 A ta-i cena de !e car*$$$ Hai% coate-l o dat*7 Nu !ot at)t de re!ede% e legat !rea tr)n 7 ?omac0iEo .mi ru!e&i !iciorul7 Bine-l dre!t7 Scoate-l7 Bi-am !u * &ii !iciorul dre!t7 Scoate-l7 Hai7 Hai7 .alariu $ Părăitul motoretei.

un*$ NIC? 8a% Miranda% +i eu 'ic% termin* o dat*$$$ MI:AN8A Tu *-&i &ii . MI:AN8A Iar !e viitor !o&i * faci du+ din nou aca *$ La maic*-ta7 4ese. ST151 1-n regul* Miranda% 0aide% fii fat* . Fi1ează nemi'cat filmul tratat cu atâta !rutalitate. . Nick se duce fără o %or!ă la film# "l ridică# "ncearcă să5l "nfă'oare pe rolă.n al*7 2oate7 >i eu !u e em a ta doar a+a% doar a+a% ca * te te te'% dac* m* au'i vreodat*7 S*-mi mulgi 0ainele de !e mine +i * m* mo'ole+ti% a ta !o&i% +i !e urm* * anun&i c* nu merit* di cu&ia7 /n fa&a tuturor7 Nu merit* di cu&ia7 1u nu unt !*!u+* de cauciuc% unt femeie7 /n&elegi% femeie7 &curtă pauză.em D0i kE7 Adun* filmul de !e (o % .ntreru!t filmul9 NIC? Ce9 ST1LLA 8e ce -a . .otul7 2entru tine% eu unt oricum numai aer7 Nici m*car nu a cul&i ce !un% ingura dat* c)nd ai ciulit urec0ea a fo t c)nd am !u c* arde .ntreru!t filmul97 NIC? Se reia imediat% e reia% nu-&i face gri(i% totul e reia +i merge mai de!arte$ ST1LLA Cinematograf de c*cat$ .ra&$ ST151 Scena de !e car*$$$ ?1:A?LIT La * c* re'olv eu$ 4ese. ST151 N0i kE9 5reau * !un% 0eE% man% ar fi ca'ul c* . $ăcere.eton% au o !*!u+*7 6 !*!u+* oarecare din !la tic7 6 !*!u+* ieftin* de cauciuc% li! it* de im&iri7 )ntre timp# 6eraklit a %enit pe urmele filmului 'i s5a oprit "n u'ă. =l urmăre'te scena cu mare interes.'a dinspre sală se desc ide# apare &tella. N5are nici un rost.l ia u.*iatul meu% fac eu a ta$ . ST1LLA 8e ce -a .loc de . H1:A?LIT La *% .u un gest otărât# Miranda smulge filmul din juru piciorului ei# se duce la u'ă. $ăcere. $ăcere.@@ MI:AN8A /n fond% ce !*rere ave&i voi% cine v* crede&i97 Scoate-l% coate-l% 0ai% !iciorul% &ine-l dre!t% 0ai7 5* !urta&i ca ni+te idio&i7 Trage&i de mine% de !arc* a+ fi un .

n nici un ca' !e lume un co!il de la Po e!07 >i c* eu n-am *-mi de c0id . ST151 ?omac0iEo7 Tu e+ti !a *rea mea .rutal* ca un +acal% dar du!* aia am luat eu !ro.n nici un ca' * nu m* dau a.n film$ NIC? Mult* g0ea&*9 ST1LLA Mult*$ 8a% mult*$ >i un !a0ar cu a!*7 ST151 /&i adu e em +i a!*% aveam c0iar o ticl* .ntunecat*% cocorul meu$ Tu m-ai alvat% cu toate c* mai . ST151 ST1LLA ST151 ST1LLA Ne-am *rutat cu tandre&e$ /n vi'iunea mea% vreau * !un$ A% da9 2ot *-&i ofer ceva de .lema .n m)na% +i a+a e face c* &i-ai revenit% ai vor.n mine7 Tu m-ai f*cut *-n&eleg c* Foalnda nu va aduce . ST151 >i atunci am intrat imediat% dar imediat .@I ST151 Cocorul meu7 &tella se uită fi1 la el.uie nicidecum * renun&% a+a ai !u % * nu-mi !ierd niciodat* .n * n-am mai vrut * te deran(e'% erai ad)ncit* . ST1LLA NIC? ST151 /nc* unul$ Te rog$ C0iar c* emeni cu ?omac0iEo$ 1+ti unic*$ Cocrul meu7 Nick "i "ntinde un al doilea pa ar 'i * isk+ul# apoi cei doi !ăr!a(i o contemplă$ ST1LLA Toaletele unt (o 9 .ncrederea .*tut% a+a ai !u % c* !ove tea cantonierului va deveni o ca!odo!er*% la fel ca aceea a lui Fu unuri ?uDu.it7 C* tu cre'i .utu7 C* nu tre.ntreag* la mine% dar cum !uneam% n-am vrut * deran(e'$ Nick "i "ntinde un pa ar cu apă# ea !ea.n al*% acum de criu !lanul realit*&ii% ca *-&i mul&ume c$ 2e urm* .nt)i te-am alvat eu !e tine% '*ceai .n com*% +i Miranda te 'g)l&)ia% .n nici un ca' o afacere cu ulei de m* line !e Internet$ Am avut o vi'iune$ /n&elegi9 Nick "i adresează &tellei un rânjet de!il.*ut9 N0i kE9 Cu g0ea&*9 Cu g0ea&*9 F*r*9 M0ea&*7 Nick mi1ează zelos * isk+5ul.n mine% c* *mi v*d mai de!arte de drumul meu% c* .

ina ce-i9 Uit-o !e Sa.n cutece% +i duminica o * ie+im la !lim.@" Nick 'i &te%e apro!ă din cap# se uită după ea ra%isa(i. ST1LLA Atunci o * iau D0i kEul cu mine .nc0ide&i geamurile$ ST151 Hm$ NIC? Sigur$ A+a o * facem$ 0 pri%esc ra%isa(i.n trei$ NIC? Cariera ta e ruinat*$ ST151 6 * de c0id o afacere cu ulei de m* line !e Internet +i o *-mi 0r*ne c familia$ &tella se "ntoarce de la toaletă.n&ele 7 NIC? Un c)m! de .nainte de micul de(un7 NIC? Singur*tate f*r* margini$ ST151 5reau un co!il de la ea$ NIC? 5ia&a ta are * fie un iad$ ST151 Are * r)d* +i are * e cace .ui * v* o. NIC? Cre'i c* !o&i * a(ungi vreodat* * fii fericit cu o femeie9 ST151 .n al*$ ST151 Cum a+a9 ST1LLA 2*i eu voiam de fa!t * v*d filmul$ )'i ia pa arul cu * isk+$ >i mul&ume c7 &e duce "n sală$ Pauză. ST151 NIC? ST151 NIC? ST151 Pauză. ST1LLA Nu mi-a+ fi . Femeia vie&ii mele$ /n f)r+it$ >i cu Sa.ina$ Uit* de toate celelalte femei$ Nicoletta9 >i !e ea$ .n 0alul * ta$ Ar tre.nc0i!uit c* .i+nui&i * .ntre tim! a !louat . ST151 8ream came t0roug0$ Nick mai toarnă * isk+.*t*lie$ Nimic altceva dec)t ur* +i di trugere$ ST151 2lante'i l*m)i !e .are .ine.alcon +i faci drago te .

nt)i .ot7 ST151 Un eveniment (a!one' f*r* u 0i e ultima c0e tie de !e lume7 NIC? Mai .mi *ri e .n cinematograful t*u (ego +i li! it de til +i faci mi+to de mine7 NIC? Idiotul dracului7 )ncep să se !ată.a da% .n&eleg a ta$ /i !lace arta$ NIC? A 'i cinematograf de c*cat$ ST151 Fiindc* o '*!u+eal* de "# de grade +i filme care e ru!% a teac0e tii care te fac * ver+i7 ST1LLA 13act7 NIC? A07 ST151 8a% are dre!tate% .n oc0i c0e tia a ta$ 6 or* geam*n*$ A+a c* a!roa!e c* face !arte din familie7 &tella se "ntoarce plictisită din sală cu cartonul de sus i.@J NIC? Nu tre.uia * vor. NIC? ST151 Nu em*na cumva cu Nicoletta9 Nu$ &curtă pauză. NIC? Ai gri(* ce !ui% au te !le ne c !e te . ST151 A0a% a ta era% acum e vede care-i trea.uia -o a alte'i .n 0alul * ta$ ST151 Ce a alt9 Care 0al% ai c*!iat9 Am avut o vi'iune7 Sau mai nou nu mai ai voie * comunici nimic9 NIC? .u ine ul vo tru n-are til7 Nick "l ia de guler.a da$ Pauză. .n cur .ncerci tu *-&i vin'i cenariul% ca * !o&i *-&i !ermi&i c0e tia a ta7 &tella râde# desc ide cartonul cu sus i. ST151 Cu toate c* acum% c* !ui a ta% da% +i mie . Nick 'i &te%e nu o o!ser%ă imediat.e+ti a+a cu ea% femeilor nu le !lace a ta$ ST151 Cum adic*9 NIC? Nu tre. ST151 A vrut * vad* filmul mai de!arte$ 1u unul .a cu !rietenia noa tr*7 Stai .

nvr*(.*7 R ta aici nu e un loc de (oac* !entru aventurieri% a ta e via&a noa tr*7 /n&elegi tu% via&a noa tr*7 >i ne lu!t*m !entru ea7 8u-te . . NIC? ST151 S6FIA NIC? S6FIA ST151 Mam*% la *7 Ne ocu!*m noi7 .ntotdeauna% +i n-o * t*m * ne uit*m cu m)inile-n )n cum vine cineva !e ne!u * ma * +i eam*n* vra(.e&i ceva9 .m!u&it7 Ling*uC dracului7 T0atC realitE7 Totul e * !artici!i7 Scroaf* o!ortuni t*7 2oc7 Apare &ofia. Nick 'i &te%e s5au oprit# cople'i(i de ru'ine.*ga&i mare7 Fiecare lovitu* un u 0i7 Idiot c*c*cio 7 2oc% 0ai% !ocni&i-v*7 Hr*nirea animalelor de !rad*7 =a le aruncă la amândoi sus i# "nne!unită de "ncântare$ ST1LLA ST151 NIC? ST1LLA NIC? ST1LLA Totul e * !artici!i7 2oc7 2orc mincino +i .răciun.na!oi acolo unde &i-e locul% +i * nu te mai ar*&i !e aici7 S*-i .*ga7 ST1LLA 8ar ce v-a venit * v* !urta&i cu mine .ară două pungi uria'e cu glo!uri pentru pomul de .ine% e-n regul*$ 8a$ Mul&ume c$ Atunci% eu m* duc aca *$ 5rei * te duc eu9 Nu e ca'ul$ Nu vre&i * .uni !rieteni% numai a+a% din !licti eal*7 ST1LLA N-am f*cut dec)t *$$$ S6FIA Afar*7 =a o aruncă pe &tella afară.ând "i %ede !ătându5se pe Nick 'i pe &te%e# lasă pungile să5i cadă din mâini# fuge la &tella 'i o apucă de păr$ S6FIA A(unge$ Mata$ Ie+i afar* de-aici% dar imediat7 NIC? 8ar ea e$$$ S6FIA lui Nick Tu nu te . Pare dintr5o dată e1trem de fragilă. &ofia "ncepe să adune de pe jos# cu efort# glo!urile pentru pom. .*ie&ii *+tia care erau cei mai .ntotdeauna unit*% .n 0alul * ta% tat*l meu e avocat% am *$$$$ S6FIA Tu * taci din gur*% !urcea !roa t*% cine cre'i tu de fa!t c* e+ti97 Familia a ta a fo t .e+ti tu !e .@G ST1LLA NIC? ST1LLA A+a% .

@L Nick 'i &te%e o conduc pe &ofia la u'ă. NIC? ST151 Pauză.ine$ Pauză.il*% !oate c* ar tre.em ceva$ &te%e mi1ează !ăuturile. Alege un post care dă un !lues sfâ'ietor după altul.iocnescO ST151 NIC? Pauză. $ăcere lungă$ ST151 $ăcere.un*7 Noa!te .at afi+ul de afar*$ Nu acum$ /l c0im. NIC? ST151 Mu'ic*9 Numai * nu fie ceva tri t% acum n-a+ !utea * u!ort$ Tre.i+nui&i * .uie c0im.em ceva$ Tre.ui * v* o.itc07 Life i a . ST151 C*ldura a ta e in u!orta.uie * . .un*% mam*7 &ofia iese.*m !e urm*$ Life i a . Nick a luat5o la !ra(# &te%e "i desc ide u'a. &tau nemi'ca(i cu !ăuturile5n mână# uitându5se5n gol$ NIC? Ce-a vrut * !un* mai devreme cu <ar tre.nc0ide&i geamurile=9 ST151 Cine9 NIC? Moaca de u 0i$ .uie * . ST151 NIC? Noa!te .ui *-mi cot +i eu c*ma+a$ 8ar ia uite% eu unt !alid% a ta nu d* . NIC? Tre.itc07 Nick um!lă la radio# caută un post potri%it.

Distruge ca un dement. Nick "l ia# "l (ine "n mână nemi'cat. NIC? Nu mai u!ort . 13i t* momente c)nd a+ !utea *-mi iau via&a !e loc$ Cred c* unul din alea e c0iar acum$ $ăcere scurtă# apoi "ncepe să râdă$ C*cat% inunda&ie cata trofal* .n (o +i a urcat de(a !)n* la c*ri7 Iar dea u!ra de tot cartoanele cu c0i! uri7 Ai mai v*'ut a+a ceva% Steve% cartoane !lutitoare cu c0i! uri9 Mie mi-a a(un a!a !)n* la g)t% . Deodată se opre'te# se uită la cio!uri.uie * coatem a!a din .nne.inetul no tru cel vec0i$ Nick aleargă "n !eci.@H ST151 Pauză.ar n-am$ 2loaia$ 8ar afar* e u cat de tot$ Mai e +i !roa t* ti!a$ Ca noa!tea$ >i totu+i ceva m-a deran(at la fa'a a ta$ La t)m!enia ei9 Nu$ La fa'a cu !loaia$ &curtă pauză$ NIC? 5enea de la toalet*7 >i toaletele e afl* l)ng* camera cu in tala&ia de .une c )'i aruncă pa arul cu * isk+ "n foaier# acesta se sparge de mozaicul podelei$ NIC? C*cat7 Aruncă pa are# ce'ti de cafea# cutii de popcorn# pa are de cola# pungi cu c ipsuri# tot ce se află "n imediata lui apropiere.nc*l'ire7 ST151 >tiu a ta% ce te enerve'i a+a9 NIC? Bevile fi urate7 ST151 6 0it% ro. Pu(in mai târziu# se "ntoarce complet dărâmat. NIC? Inunda&ii cata trofale$ Tre.n&elegi% uite% !)n* aici7 R ta e un torE% .eci$ &te%e "i "ntinde pa arul său de * isk+.une c devin total ne. NIC? ST151 NIC? ST151 Pauză$ NIC? ST151 NIC? Aia$ Ha.une c nervii mei nu mai u!ort nervii mei .un nervii mei nu mai !ot nu mai u!ort .n !ro!riul meu cinematograf7 A!a &)+ne+te din toate conductele% e curge !e !ere&i .nne.nne.

locat din cau'a grevi+tilor7 Aleargă cu rola de film sus# la 6eraklit.I# a+a ceva ar tre.lara urmăre'te zgomotele# re%ine apoi cu o mătură# se opre'te "n mijlocul foaierului# ascultă !lues5ul.u prosoapele 'i cârpele su! !ra(# se duc "n pi%ni(ă. &e străduie'te din răsputeri# "'i scoate furioasă pulo%ărul# "l az%ârle la "ntâmplare.lara.un*7 2o&i *-mi dai o m)n* de a(utor9 SorrE% n-am tim!7 -ac se opre'te "n u'ă# se "ntoarce# o pri%e'te. )'i toarnă un * isk+# !ea. 6uruitul motoretei# la scurt timp apare -ac$ ZAC 2e te tot e . ZAC CLA:A ZAC Noa!te . Vede cio!urile# se uită "n jur. )n furou# "ngenucn iază su! ramuri# se luptă cu !radul. . Din pi%ni(ă se aud zgomote 'i "njurături. Apoi (ine la %edere cârpe de spălat pe jos 'i prosoape de %ase.locat% nimic nu mai func&ionea'*% nu reu+e c * controle'e focul7 2e te tot e . . ZAC CLA:A ZAC CLA:A ZAC 6kaE% dou* ecunde$ Mul&ume c$ 6 * dau vina !e . Nu reu'e'te# din cauză că trunc iul stă strâm! "n suport.rusc# se duce la radio# "l "nc ide. -gomot din pi%ni(ă$ .lara "ncearcă să ridice !radul.alamucul de afar*$ 1+ti un dr*gu&$ 8a$ Pauză. Apare . &te%e se duce "n spatele tejg elei# scotoce'te prin dulapuri. . $rage după ea pomul de .ui tu * crii% a+a ceva aduce ucce % fiindc* a ta e via&*7 Cum de n-am !rice!ut a ta mai devreme7 Pauză.răciun# "l lasă să cadă "n foaier. ST151 LetC go$ . ST151 NIC? M*le&ile unt (o 9 Po $ Fără o %or!ă iau o "ng i(itură de * isk+ din sticlă. -ac trece din nou "n goană pe lângă ea.

uie * !lec$ >tiu$ &e sărută. Durează pu(in# apoi !radul stă drept. CLA:A ZAC CLA:A ZAC Tre.ine% c*ldura a ta$ 8a9 8a$ N-ai !rea multe 0aine !e tine$ 8in cau'a c*ldurii$ /n&eleg$ 8a$ Mul&ume c$ Tre.uie * !lec$ 8a$ /&i t* . ZAC CLA:A ZAC CLA:A Pauză. CLA:A Ce e-nt)m!l* (o 9 Inunda&ie$ C*cat$ Nu$ A!*$ Cum facem cu .radul9 )ncearcă "mpreună să a'eze !radul# să potri%ească trunc iul "n suport. /ung. CLA:A ZAC CLA:A Pauză.I4 ZAC CLA:A ZAC CLA:A Pauză.uie * !leci$ 8a$ 8a$ 8a$ Tre. ZAC CLA:A Pauză. ZAC CLA:A ZAC Pauză. Deodată -ac sare5n sus speriat$ .

ei doi !ăr!a(i stau pur 'i simplu. Clara$ Mam*% 8oamne% !l)nge la fel ca Sa.lara plânge 'i plânge$ NIC? ST151 Clara$ Cl*ru&a$ .lara plânge5n o ote. Deodată "ncepe să plângă isteric. .uie * !lec7 Părăse'te cinematograful "n panică. . .&i mai e9 CLA:A A&i terminat9 NIC? N-am vrut * te gone c% e dre!t c* am !u c0e tia aia cu c*ciula de . = ud leoarcă$ NIC? Clara7 . Nick %ine alergând pe scări "n sus.lara continuă să stea ca "mpietrită. .lan*% dar am !u -o doar a+a% !entru c*$$$ Te rog% nu !leca la Modari% r*m)i aici% te rog7 .lara se duce la u'a de sticlă# se uită după el. ST151 NIC? ST151 cântă $$$Mod give me trengt0$$$ Mai .lara urlă.ncet nu e !oate97 Ce mai ai acum9 Nick tace.lara rămâne ca "mpietrită. NIC? Nu +tiu% vreau * !un% +tiam eu% dar de a'i +tiu foarte igur% tot tim!ul m-am g)ndit numai la tine c)t ai fo t !lecat*% Clara% de c)nd te cuno c% dar m* g)ndeam c* untem !rieteni +i% a0% c*cat7 Nu !ot * tr*ie c f*r* tine7 &te%e %ine 'i el pe scară "n sus. NIC? ST151 NIC? .IA ZAC Tre.lara tresare.ina$ Clara% te rog% e din cau'* c*% lini+te+te-te% am !u eu ce nu tre.d leoarcă. .uia9 . NIC? Cum . ?i pri%esc neajutora(i.

8oar nu a luat foc ceva9 NIC? Nu% nu% totul e-n regul*% nu v* face&i gri(i% totul e cum nu e !oate mai ca lumea$ H1:ACLIT Atunci e .I@ ST151 NIC? ST151 NIC? Sa.lara 'ade pe scaunul 'u!red# !ea * isk+5ul# pri%e'te apatic "n gol.n !lin* iarn*7 Tot tim!ul a-ncercat * '. $ăcere.oare-n lumina a!aratului de !roiec&ie% +i eu a tre.ina$ Sunt un idiot$ Clara$ Clara$ Cl*ru&a$ $reptat# .lara se lini'te'te# mai scânce'te doar din când "n când$ CLA:A NIC? CLA:A 1-n regul*% nici o !ro.ei ceva9 1 at)t de cald$ Nick umple un pa ar de apă cu * isk+$ NIC? 5ino% tai (o $ &te%e "ncearcă să apropie %entilatorul de ea.lem*% unt numai nervii$ Nu vrei * .alcă pe cio!uri$ Un c)m! de lu!t*% nu alta$ Descoperă e1tinctorul dat jos de la locul lui. Apare 6eraclit. . H1:ACLIT Trailerul !entru Mr$ Mo kito l-am !u !e dul*!iorul cel mic% . Nick se duce la tejg ea# aduce * isk+.alariu vrea m)ine *-l ia$ .n&e!*tur* +i *la e+ti7 8aC ce era * fac% o c0e tie ca a ta deran(ea'*% un animal uria+ .ine$ 1ra * uit% vede&i c* u e un t*un7 Toat* eara m-am lu!tat cu el% dracuC +tie de unde-a mai a!*rut +i * ta% . .uit *-l gone c$ Sunt !ericuloa e lig0ioanele a tea% o .n ca' c* . $ăcere$ NIC? Pauză$ ST151 2l)ngi la fel ca Sa.oar* afar* la noa!te$ 6ate e duce dincolo% .ina$ Bi-e mai .n reclama de la farmacie$ Pri%e'te c ipurile tăcute# pe urmă "'i târâie pa'ii "anpoi# "n sus.n mi(locul imaginii7 Am l* at geamul un !ic de c0i % !oate '.ine9 $ăcere lungă# apăsătoare.

II CLA:A NIC? ST151 NIC? CLA:A Nick9 Steve9 8a7 Ce -a-nt)m!lat9 Ce-i9 Am emnat$ &curtă pauză. ST151 CLA:A >i acum9 Mai de!arte$ Mergem mai de!arte$ Pauză.ani$ C0iar mul&i .n fiecare lun* ceva$ Plânge$ A0% c*cat% ce * !un% totul e at)t de ciudat$ Toat* via&a-i ciudat*$ C)teodat* n-ai ce-i face +i nu !o&i * faci nimic altceva dec)t * !l)ngi$ 2ro.u mi'cări ezitante# se apucă să măture cio!urile# glo!urile pentru pom# să adune cutiile de popcorn 'i pa arele de cola.il c* +i a ta face !arte din (oc$ $ăcere.uie * e mi+te ceva% altfel cum * tr*ie+ti mai de!arte79 Acum am * c)+tig . .nainte% +i am emnat contractul +i l-am du la !o+t*$ >i acum% ceva -au !u .n f)r+it ceva .nm*rmurit$ Amor&it +i !eriat$ 2oate c* totu+i de fiecare dat* e mi+c* doar ceea ce nu tre.uie$ 8ar de mi+cat tre. CLA:A Am vrut +i eu * !un . .a.n mi+care$ Ai avut dre!tate% Nick$ M-am du aca *% mai .ani$ Atunci o * !ot * v* trimit .n mi+care$ 8ar nu a+a am vrut eu * fie7 A0% oricum toate a tea n-au nici un ro t$ 8ar nici a+a nu merge% * tai +i * !l)ngi . Nick 'i &te%e se pri%esc consterna(i.ntr-una$ 8a% +i c)nd e !une ceva-n mi+care% r*m)i .

Related Interests