Isaac Asimov

2

A doua fundaţie PARTEA ÎNTÂI - CATÂRUL ÎN CĂUTARE

3

Isaac Asimov 1 - DOI BĂRBAŢI ŞI CATÂRUL
CATÂRUL – ... Aspectele bune ale regimului impus de Catâr au ie it la iveal! de"abia dup! c!derea #rimei $undaţii. %up! pr!bu irea definitiv! a Imperiului &alactic' Catârul a fost primul care s"a pre(entat istoriei cu un spaţiu ce se dorea )ntr"adev!r imperial. *ec+iul imperiu comercial al defunctei $undaţii fusese eterogen i foarte puţin unit' )n ciuda spri,inului subtil oferit de previ(iunile psi+oistoriei. -u se putea compara cu .Uniunea Lumilor/' bine ţinut! )n frâu de c!tre Catâr' cuprin(ând o (ecime din volumul &ala0iei i o cincispre(ecime din populaţia sa. 1n special )n perioada a a"numitei C!ut!ri... ENCICLOPEDIA GALACTICAl l Toate citatele reproduse aici din Enciclopedia Galactica sunt extrase din Ediţia cu nr. ll6, publicată în l020 Era Fundaţiei, de către Casa de Editură Enciclopedia Galactică, Terminus, cu acordul editorilor. E C!C"#$E%!& are mult mai multe de spus despre Cat'r (i !mperiul său, dar ma)oritatea sunt lucruri care nu au le*ătură directă cu po+estea noastră. ,i, în orice ca-, sunt mult prea neinteresante pentru a ne .i de +reun .olos. /n esenţă, articolul anali-ea-ă condiţiile economice care au dus la ridicarea 0$rimului Cetăţean al !mperiului1 2 titlul o.icial al Cat'rului 2 (i consecinţele economice ale acestui e+eniment. %acă autorul para*ra.ului din Enciclopedie a .ost +reodată mirat de rapiditatea colosală cu care Cat'rul s3a ridicat din neant (i a a)uns ca în numai cinci ani să stăp'nească un spaţiu +ast, acest lucru nu se obser+ă. 4ai mult, dacă a .ost cum+a surprins de brusca încetare a 5

A doua fundaţie
expansiunii în .a+oarea unei consolidări a teritoriului, pentru o perioadă de încă cinci ani, nici acest lucru nu se poate deduce. /n consecinţă, +om abandona Enciclopedia (i +om căuta să ne atin*em scopul mer*'nd pe propriile noastre căi. e +om ocupa de istoria 4arelui !nter36e*num 2 perioada scursă între $rimul !mperiu Galactic (i cel de3&l %oilea 2 încep'nd cu s.'r(itul celor cinci ani de consolidare. %in punct de +edere politic, 7niunea era lini(tită. %in punct de +edere economic, era prosperă. $uţini ar .i dorit să sc8imbe pacea de sub dominaţia .ermă a Catarului cu 8aosul anterior. "umile care cu cinci ani înainte a+useseră de3a .ace cu Fundaţia poate că simţeau din c'nd în c'nd un re*ret nostal*ic, dar nimic mai mult. &ceia dintre (e.ii Fundaţiei care se do+ediseră inutili, .useseră omor'ţi9 cei utili .useseră Con+ertiţi. ,i dintre cei Con+ertiţi, cel mai .olositor era :an $ritc8er, acum *eneral de armată. /n -ilele Fundaţiei, :an $ritc8er .usese căpitan (i membru al #po-iţiei %emocrate, a.lată în ile*alitate. &tunci c'nd Fundaţia se prăbu(ise .ără luptă în .aţa Cat'rului, $ritc8er se împotri+ise. $'nă c'nd .usese Con+ertit. Con+ertirea nu se datorase, a(a cum se înt'mpla de obicei, unei moti+aţii superioare. :an $ritc8er (tia asta .oarte bine. ;e sc8imbase deoarece Cat'rul era un mutant, cu puteri mentale capabile să modi.ice după bunul său plac structura emoţională a oamenilor obi(nuiţi. %ar această situaţie îl mulţumea pe deplin. &(a trebuia să .ie. &cceptarea de bună +oie a Con+ertirii era un prim simptom al trans.ormării care îl a.ectase, dar pe :an $ritc8er nu îl mai interesa această problemă. &cum, la întoarcerea din a cincea sa expediţie importantă în nemăr*inita Galaxie de dincolo de 7niune, experimentatul astronaut (i spion se *'ndea la apropiata înt'lnire cu <$rimul Cetăţean1. ;entimentul său în le*ătură =

$ritc8er î(i lăsă aeromobilul la +ec8ile 8an*are +ice3 re*ale (i pătrunse în domeniile palatului mer*'nd pe )os.ante-iste. mai pe înţeles. Cat'rul nu a+ea ne+oie de protecţie.iinţa interioară a . %ominau cu măreţie împre)urimile pustii (i ora(ul a*lomerat ce se -ărea la ori-ont. /n palat se a. nici un om înarmat. a(a cum se impunea.e sui în ascensorul rapid (i silenţios. î(i înălţau strălucirea cu arcade îndră-neţe.iecăruia. bo*at împodobite (i .ice ar8itecturii %e. &ceasta .lată în cel mai strălucitor turn al palatului. cel mai bun. a..aţă a domeniilor palatului nu se *ăsea nici un pa-nic. 7(a se desc8ise.la 2 sin*ur 2 omul de ale cărui capacităţi mentale depindeau noua aristocraţie (i întrea*a structură a 7niunii. $oarta uria(ă (i netedă se desc8ise lar* la apropierea *eneralului. aparent incapabilă să -'mbească . lată. citindu3i toate sentimentele.. care urcă împreună cu el. speci..el cum un om obi(nuit putea obser+a încruntarea unei spr'ncene. în timp ce -idurile metalice. $ritc8er (tia că pe întrea*a supra. $arcurse o milă de3a lun*ul drumului principal presărat cu indicatoare. incredibil de *raţioase (i de puternice. Cat'rul nu îi modi. cioplită parcă din lemn întunecat (i neted. &totputernic. >ail C8annis era econ+ertit.usese determinată doar de ereditate 6 . "a .e opri în . >ail C8annis era t'năr. Cat'rul putea penetra . 7n drum pustiu (i tăcut.estări exterioare. &dică. Fi*ura sa. (i acesta intră.i numit bucurie sinceră.unctului !mperiu. $ă(i pe rampa mobilă. $a(ii îi răsunau u(or în urec8i.icase structura emoţională. %ar nu era ne+oie de mani.Isaac Asimov cu această înt'lnire putea . . p'nă la cel mai neînsemnat.. nu arăta acest lucru.ără să se crape. nici un soldat. . Cat'rul era propriul său protector.aţa micuţei (i modestei u(i a camerei Cat'rului.

care ducea la turnurile din aluminiu macrocelular.. deci a+ea succes în societate. o.und mulţumit de ambele succese..ensi+a. puternic luminat. $icioarele îl purtară de3a lun*ul drumului principal.oarte bine despre ce anume era +orba.. cucerise admiraţia tuturor celor din capitală. &cestea . "a nici trei-eci de ani. Cat'rul a)unsese la conclu-ia că & %oua Fundaţie nu există.A doua fundaţie (i de modi. care î(i conducea propriul imperiu. 2i el era satis. care . pentru prima oară. erau re-idenţa $rimului Cetăţean al 7niunii. care c'rmuiseră în propriul lor nume9 acum. . bineînţeles@ %espre acea sperietoare nemaipomenită. a+enturilor militare (i 8aosului politic.letele independente (i dornice de a+enturi. %esi*ur.ăcut de această stare de lucruri.el de -+onuri. principalul moti+ pentru care Cat'rul se oprise din politica de expansiune nelimitată (i intrase într3o precauţie statică. Toate su. u era prima oară c'nd circulau ast. (i +a ataca. Era c8ipe( (i îi mer*ea mintea. %espre & %oua Fundaţie.redona încet o melodie.i oprite. Cat'rul îl c8emase într3o audientă particulară. Cat'rul descoperise adăpostul celei de3& %oua Fundaţii. . existau (i -+onuri 2 -+onurile nu puteau .. &cum.ăceau a+ere de pe urma ră-boiului. %ar acum păreau să aibă mai multă consistenţă. C8annis .aţa Cat'rului (i era pro. u a+ea rost să treci în re+istă tot ceea ce se au-ea prin anticamere. ca pentru sine. (i î(i +or împărţi Galaxia. Termenul o. Cat'rul a)unsese la o înţele*ere cu & %oua Fundaţie. deci a+ea succes în .useseră re-idenţa prinţilor independenţi din ?al*an.tia .useseră pe +remuri re-idenţa +ice3 re*elui de ?al*an.icial era <consolidare1. care c'rmuise în numele +ec8ilor împăraţi9 mai t'r-iu.icările ulterioare datorate antura)ului. (i +a pune stăp'nire pe întrea*a Galaxie.ilindu3se în +remuri de stabilitate (i pace A . Era inteli*ent (i (tia să se stăp'nească. Cat'rul era pe cale să reînceapă o.

la ora(ul luminos (i semeţ ce se înălţa la ori-ont. +a cădea în di-*raţie. #mul care nu era numit alt. Curaseră supunere unei personalităţi pe care puţini o +ă-useră. !ar .lată în cel mai strălucitor turn al palatului.aţa micuţei (i modestei u(i a camerei Cat'rului. C8annis căută ni(te cu+inte pentru melodia pe care o . &)unsese la palat.ăc'nd *lume pe seama aspectului . (i nu a+ea alt titlu dec't <$rimul Cetăţean1. (i nu era una care să nu îi .el dec't Cat'rul. reputaţia îi cre(tea în mod corespun-ător.rică nici de Cat'r. $oarta uria(ă (i netedă se desc8ise lar* la apropierea lui C8annis.e sui în ascensorul rapid (i silenţios. un -'mbet amar îi . care nu +edeau cu oc8i buni o persoană at't de t'nără (i totodată at't de înstărită. . (i acesta intră. reparti-ate pe o lun*ime de EAA centimetri.ălea cu acest lucru. lată. pri+i prin peretele transparent doar din interior spre exterior.e opri în .aţa uscăţi+ă aproape că nu se +edea din cau-a nasului cărnos F . >ail C8annis era unul dintre ace(tia. "a acest *'nd. erau acum pline de bucurie. 7(a se desc8ise.ăceau apariţia în lumina slabă a amur*ului. %ar cum nu păţea nimic.telele î(i . Că tot +eni +orba. $oate că unii. nu3i era . .i )urat supunere.redona.. $ă(i pe rampa mobilă. care spuneau în re.ără sens. a(teptau pe ascuns -iua în care acest a. (i se . "ui nu3i era . care urcă împreună cu el. 4embreleB lu)ere osoase ce ie(eau din trupul costeli+ sub un*8iuri di-*raţioase..olosea talentele . . puţini îndră-neau să r'dă.lutură pe bu-e. a.emeiat ce3(i . imeni nu îndră-nea să i se alăture.Isaac Asimov permanentă.i-ic al Cat'rului (i a +ieţii sale retrase.rică de misterioasa & %oua Fundaţie. Cel mult cinci-eci (i cinci de Dilo*rame. Găsi unele .ără să te apuce r'sul.renB <& %oua Fundaţie ameninţă aţia (i toată Creaţia1. Era imposibil să3l pri+e(ti pe Cat'r .

era slăbit . neau-itei. %ar Fundaţia se a.e temeau de el. 4ai bine 2 sau. (i omnipre-entei ameninţări a ne+ă-utei. H ... Toate trebuiau să . $e o Galaxie în care nu se potri+ea. %e cinci ani se cu. &r .i niciodată mascată. .ă se ră-bune pe toţi.undase în tăcere (i se în*ropase aici.el de pace su. &r . (i să se ascundă. . acum în+ins.. nu *ăsea nici un .ie ale lui@ . u era bătr'n. %oar oc8ii nu erau în concordanţă cu monstrul cara*8ios. tocmai la mar*inea Galaxiei.. ?al*an.. $e o omenire din care nu . în s.ară.ie pur (i simplu $rimul Cetăţean. (i probabil c8iar îl respectau 2 de la o distanţă corespun-ătoare. necunoscutei & %oua Fundaţii.ăcea parte.i .e simţi deodată cuprins de un +al de ră-+rătire.este dispreţG %oar cei Con+ertiţi. . dar nici asta nu ar .A doua fundaţie (i proeminent care ţ'(nea opt centimetri în a. %ar în această permanentă +eselie. Toate stelele@ Toate stelele pe care le putea +edea 2 (i cele pe care nu le putea +edea..i ce +aloare a+ea loialitatea lor arti.letească. /n pri+irea lor bl'ndă 2 o bl'ndeţe deloc potri+ită cu cel mai mare cuceritor al Galaxiei 2 tristeţea nu putuse . îl aran)a mai bine 2 din punct de +edere strate*ic. %ar cine l3ar putea pri+i .la 8ăt3departe. Trupul său.'r(it.i sc8imbat nimic. dar se simţea bătr'n. oricare i3 ar .ost puterile mentale de mutant. cu o lun*ă tradiţie aristocratică. nu mai rău 2 să .ante-iste. plasată mult mai central.i putut să impună să i se aducă elo*ii rituale (i . puternic (i brutal. pe ?al*an.icialăG Era pur (i simplu plictisitoare. cel mai puternic dintre du(manii săi. i se supuneau. ici o părticică din Galaxie nu trebuie să i se împotri+ească. /n ora( puteai *ăsi toată +eselia proprie capitalei unei lumi bo*ate.i3ar .i putut să3(i acorde ran*uri.i-ic. .u-ei. din cau-a eternei. accentuată de o prosperitate nemaiînt'lnită. &+ea trei-eci (i doi de ani.ără să mani.i putut stabili capitala în Fundaţie. con.

sau din con+in*ere. în*enunc8eri.iciase. /l recunoscu .e întoarse. .u înlocuită de lumina strălucitoare (i albă dată de sursele atomice. i*norat (i ne*li)at de acel *u+ern decadent.ort. /n pre-enţa lui te puteai a(e-a.estare a sentimentelor lui :an $ritc8er 2 în+eli(ul pe care el îl alcătuise cu cinci ani în urmă.ăcu loc opacităţii.. . $utea urmări înaintarea bărbatului în palat.ără nici un e. Căpitanul $ritc8er. dar c8iar (i el. situată în pla. sau adresări ceremonioase. 7(a din spatele său se desc8ise. acum îi era de+otat pe de3a3ntre*ul.i în acela(i timp. :an $ritc8er ocupă locul indicat.on.lau trăsăturile ori*inaleB e*oism (i încăpăţ'nare.ăcuse mai înt'i colonel. Cat'rul era con(tient de puternicul (i inalterabilul în+eli( de loialitate (i dra*oste care însoţea orice mani. ba îi puteai întoarce c8iar (i spatele. Era loial doar prin puterea Con+ertirii.letească. u i te adresai dec't cu <domnule1. pe care3l ridicase din mocirlă. de(i la început i se împotri+ise cu în+er(unare. idealism. un spion amăr't. Căpitanul $ritc8er. %ar nu îi era loial din cau-a pri+ile*iilor pe care le dob'ndise. 4ult sub acest în+eli( se a. Cel care în acum supusa Fundaţie . Generalul $ritc8er care. î(i simţi . Transparenţa -idului . E0 .useseră sensibili-ate (i ampli. ca (i cum simţurile sale de mutant . dorinţă de putere. (i lumina purpurie a înserării . Era $ritc8er. "a audienţele particulare ale Cat'rului nu existau plecăciuni. pe care3l . începu să clipăie. Cat'rul. sau pentru că +roia să se re+an(e-e pentru ser+iciile de care bene. de3abia le mai putea detecta. Cat'rul era doar <$rimul Cetăţean1.Isaac Asimov "umina rece de a+erti-are. Căpitanul $ritc8er. apoi *eneral9 căruia îi dăduse libertate de acţiune în întrea*a Galaxie.icate de acel amur* sin*uratic.usese Căpitanul $ritc8er.ibrele creierului inundate de un +al de mulţumire su.. dacă împre)urările erau de a(a natură.

ăcuse de multe ori înainteB I Există mărturia lui Eblin* 4is. (i să tot a(tept. $ritc8er spuse. controlat mental.ost el cel mai mare psi8olo* al Fundaţiei. acestea constituiau do+e-i că mutantul era si*ur pe el (i a+ea încredere în puterea sa.ăcut cinci expediţii.la sub stimulare arti. .loareB I %acă ar mai .. /n sc8imb.ost obli*at să mă opresc. 3am lăsat nici măcar un asteroid neîntors pe dos. $ritc8er nu putea să de-aprobe lamentarea stăp'nului său9 în+eli(ul său emoţional. 3 a( mai . Fi*ura sinistră se aplecă înainte. trebuie să .tă. spuse Cat'rul.i . Există (i trebuie ţinut cont de ea. pi+ot'nd pe *'tul subţire ca o tulpină de . Cat'rul o. &tunci c'nd cerceta lucrările lui .e presupune că acum trei sute de ani.e simţea .eldon. u era o po+este nouă.eldon 2 în perioada ultimei EE .oarte mulţumit de această situaţie.lă & %oua Fundaţie. %omnule. se a. nu3i permitea acest lucru. . "a o sută (i cinci-eci de ani după .i *re(it.eldon. I &m primit ieri ultimul tău raport. Cat'rul rămase pe *'nduri.puseB I %ar ce altă explicaţie ar putea exista. . dar nu +ăd la ce alte conclu-ii a( .icială. apoi dădu u(or din cap. îmi înc8ipui. a(a cum . $oate l3ai solicitat prea mult.. /ţi spun că tia. controlat de propriul tău creier. să a(tept.eria. domnuleG &m . acel :ari . dar era un bebelu( în comparaţie cu :ari . $oate a *re(it. .pr'ncenele *eneralului se împreunarăB I %a. domnule. u pot să ne* că îl *ăsesc cam de-amă*itor. se simţi cuprins de tulburareB era u(or nelini(tit. nuclee ale unui nou !mperiu care să3l înlocuiască pe cel muribund.i .A doua fundaţie $entru :an $ritc8er. $rima Fundaţie era cunoscută în toată $eri.i putut a)un*eB & %oua Fundaţie nu există. Tu însuţi ai ales traseele.i trăit încă un minut@ Era pe punctul de a3 mi spune unde se a. .eldon din +ec8iul !mperiu a în.eldon. $ritc8er. "a o sută de ani după . &t'ta timp irosit@ Cinci ani s3au scurs de*eaba.iinţat două Fundaţii.ără ocoli(uriB I 4is o .

pentru ultima oară. I &i de *'nd să mer*i tu însuţiG u te3a( s. domnule. u poţi lupta împotri+a ei. pe care eu nu îl pot înlocui. >ail C8annis. apoi se au-i +ocea lui $ritc8er. I u.e . I /mi înc8ipui. /nsă +a +eni cine+a cu tine..eldon. un stimulent subtil. Ja trebui să mai pleci o dată.i această misterioasă & %oua FundaţieG /n nici un colţi(or al întortoc8eatelor drumuri Galactice nu s3a au-it de ea. domnule.. !ată3ne acum la trei sute de ani după .aţă de mine.. din ?al*an. %oar anonimatul îi poate trans. I %acă ar exista. cu o pri+ire ascuţită (i +icleană. I u3mi dau seama care este a+anta)ul. 30ist!.ica puţin tactica. se în+er(ună $ritc8er. I u sunt de aceea(i părere. I >ineînţeles că nu. I Există un a+anta). Cat'rul ridică oc8ii mari.ect aminte cum eram pe +remea în care te du(măneam. 4i3ai . durăB I Cine.ăcu lini(te. este ambiţios. spuse el împun*'nd aerul cu un de*et ciolănos. &cum nu mă simt deloc in. Joi modi. ar . si*ur că nu. impusă. %ar are o minte ascuţită. spuse Cat'rul str'mb'ndu3(i *ura în ce+a ce se dorea a .i un -'mbet. domnuleG I Este un t'năr de aici. (i nu este Con+ertit. &precierile tale în această E2 . Tu e(ti un bărbat descurcăreţ (i plin de experienţă. &tunci c'nd ţi3ai pierdut moti+aţiile .. (i +eţi împărţi autoritatea.ire(ti. 4oti+aţia ta este doar o loialitate .. ai mai pierdut ce+a. I Eblin* 4is a spus că î(i păstrea-ă anonimatul.Isaac Asimov bătălii cu +ec8iul !mperiu 2 era cunoscută în toată Galaxia. I 3am au-it de el. /mi aduc per.orma slăbiciunea în putere.erior. $ritc8er se încruntă. %ar e(ti Con+ertit. Fălcile alun*ite ale lui $ritc8er se a*itară o clipă. $ritc8er..olos. I u.ost de mare .i imposibil să3(i păstre-e anonimatul cu at'ta stră(nicie.ătui. unde ar putea . .

în următorul a( . (i crede3mă. dacă respecti+ul se opune. Capul lui $ritc8er se aplecă.ăc'nd un e.. $ritc8er. I 4ă )i*ne(ti *'ndind ast.. $ritc8er. . /! cuprinse sentimentul inutilităţii. care sunt Con+ertit.ace mai +alorosG &cum poţi a+ea încredere deplină în mine.tie că datorită mie se poate ridica (i ar . . Este extrem de loial 2 dar numai lui însu(i. de ce nu renunţi la Con+ertirea mea.i lăsate libere să se mani.puse. &t'ta +reme c't poţi pune m'na pe mine. lăs'ndu3l cenu(iu (i *ol pe dinăuntru. %eci.r'ntă ce prinsese +iaţă. 4intea omenească respin*e controlul... +ei răm'ne Con+ertit. un 8ipnoti-ator obi(nuit nu poate 8ipnoti-a pe nimeni.. . I %acă cumva' continuă el. o +a . nimere(te peste & %oua E3 . $ritc8er. dacă ai impresia că asta mă +a .i mort. %e3asta trebuie să mer*i (i tu. a(a.otoliul lar*.. sau sunt în bătaia blasterului tău.. acest C8annis este ambiţios 2 o ambiţie e*oistă. +a a+ea acea moti+aţie în plus.ace orice pentru a3mi spori puterea. I /n ca-ul ăsta.ie c't mai importantă (i . I u am intenţia să te )i*nesc.orm moti+aţiilor tale naturale.este con. ările *eneralului se dilatară..oarte puţin obiecti+e.ace pentru el însu(i. "a . este ce+a cu care nu a( +rea să mă con.el.i sentimentele.aima să3i crească.A doua fundaţie pri+inţă sunt . I Ei bine. nu am deplină încredere în el.i Cat'rul se a.. dacă +or . pentru că nu sunt un 8ipnoti-ator. ast. insistă $ritc8er..ortB I %ar cum poţi a+ea încredere în omul ăstaG Jreau să spun.el cum ai încredere în mine. . resentimentul pe care tu nu îl poţi arăta (i pe care nici măcar nu e(ti con(tient că îl ai. Eu pot. Tocmai din această cau-ă.el înc't ascensiunea lui să . %ar tu nu îţi poţi da seama care îţi +or . %acă +a mer*e cu tine să caute & %oua Fundaţie. în care semăna cu o scobitoare . pe deplin. %acă în acest moment te3a( elibera. Je-i tu.runt.undă în . I iciodată.

încre-ători. (i peretele din . am terminat.ără scrupule. "a supra. aproape împotri+a +oinţei sale. $utea urmări înaintarea bărbatului care intrase în palat.ascinant. %ar. Cat'rul era iară(i sin*ur.. I . ascunsă. atunci ceG #ameni ca $ritc8er nu ar mai .letească. ăăă. 4ă înţele*iG #c8ii lui $ritc8er străluciră puternic. Cerul era acum purpuriu. /l recunoscu . Era tumultoasă ca o re+ărsare. %ar mai înăuntru. ei bine. ..ibrele creierului inundate de un +al de mulţumire su.ort. dacă cumva o să aibă impresia că un aran)ament cu ei l3ar a+anta)a mai mult dec't unul . nemodelată dec't de multiplele aspecte 8aotice ale 7ni+ersului. I &(a este mai bine.. I Exact. (i deosebit de . ca ni(te +aluri..Isaac Asimov Fundaţie. #ra(ul. neatinse.runţi a(a cum se cu+ine.aţa sa de+eni din nou transparent.i dacă ar deveni stăp'nul a tot ceea ce există.i drepţi (i înalţi. Cu asta. î(i simţi .tinse luminile.. Era C8annis.ăcut cu mine. puterniciG >ail C8annis ar de+eni mai puţin c8ipe(G El însu(i. pe c't posibil trebuie să3i la(i m'nă liberă. un puternic curent de e*oism (i dra*oste de sine. . Este un persona) periculos (i . ar de+eni altce+a dec't era acumG /(i în)ură îndoielile. nu uita..i. bine . situată în pla. un în+eli( subţire.on.. luminaţi de o mulţumire ad'ncă. u3i sta în cale dec't dacă e(ti pre*ătit să3l în. %e data aceasta.ortul ăstaG .aptG "umina rece de a+erti-are. I %esi*ur.i.ăcut. dedesubt. se a.raierit. ci pulsaţiile naturale ale unei minţi puternice. începu să clipăie. "a ce ser+ea tot e.aţă era prudenţa. o pată de lumină la ori-ont.ără nici un e. ici (i colo E5 .la o *rosolănie cinică. domnule.i. $ritc8er. Cat'rul. T'nărul este c8ipe(. Ce urmărea el de .. ... calm. Cat'rul nu mai detectă deloc monotonie. u te lăsa .

o intuiţie.i de natură să3 i modi.ăţi(area ridicolă care îl . I K+onuriG "a care dintre ele te re. (i că am să pot )uca (i eu un rol important. domnule. &sta ca să nu recunosc că am tras cu urec8ea la -+onuri.eri.icati+. $rin misterul ei@ Ce alt subiect mai bun poţi *ăsi pentru a . Transparenţa -idului .. (i replica lui sună un pic iritatăB I %e ce.ace speculaţiiG /n ultima +reme.i mult mai interesant.ice lui. &m speranţa că se +or con. !ar la ba-ă. (i ar obli*a3o la cea mai ad'ncă adoraţie.ăcea să e+ite lumina -ilei (i să iubească noapteaG Care .ormată din oameni de-+oltaţi pe ni+el pur mental 2 & %oua Fundaţie. ceea ce este semni.irma.e întoarse. suplimentele -iarelor nu +orbesc despre nimic altce+a. în. I %eci cre-i că & %oua Fundaţie e0ist!4 5 %e ce nuG &r . 7nul dintre scriitorii de marcă de la Cosmos a scris o .. tinereG I &m a+ut a(a.A doua fundaţie )eturi de umor crud.ăcu loc opacităţii. Cat'rul simţi dorinţa de a -ă*ă-ui curentul. iar întunericul . I %eci (i ţie (i se pare un subiect interesantG I >ineînţeles.u înlocuit de lumina strălucitoare (i albă dată de sursele atomice. Cat'rului. ambiţiaB o piscină ad'ncă (i lini(tită. de a seca un curs (i de a începe un altul.ensi+ei Galactice. asta ar .irească (i spuseB I &ceastă onoare nu mă ia prin surprindere. . din multitudinea care existăG I "a cele care spun că se plănuie(te o reluare a #.icţiune despre o lume . >ail C8annis se a(e-ă cu o mi(care . îţi E= . Cat'rul î(i .ăcea din el un si8astru într3un imperiu ce îi aparţinea necondiţionatG 7(a din spatele său se desc8ise. %ar la ce bunG %acă ar supune mintea -burdalnică a lui C8annis.recă trompa cu toate cele patru de*ete deodată. de a scoate ambiţia din piscină (i de a3i imprima o cur*ere după bunul lui plac.

ast. :ari .i scoase de pe orbită.oarte u(or să3ţi explic moti+ul +enirii tale aici.iecare capăt al Galaxiei.orţele economice (i sociale care se +or de-+olta încetul cu încetul să . "imba păru că i se blocase într3o tăcere prelun*ită.i-icii.. C'te una la . %ar tu' ai +reo părere proprie relati+ la acest subiectG E(ti (i tu de acord cu ipote-a puterii lor mentale nemaipomeniteG I $e Galaxie.aci parte din Fundaţie. # .ormaţieG I Generalul $ritc8er te +a însoţi. I /n ca-ul ăsta. interesant.aţă.i . Eu cred că & %oua Fundaţie stă ascunsă din cau-ă că este mai slabă dec't credem noi.i aruncate la ani3lumină depărtare. Ce3ai -ice să conduci o expediţie care să caute (i să *ăsească & %oua FundaţieG $reţ de o clipă.ulG I Jei )udeca tu însuţi atunci c'nd +oi termina ceea ce am de spus.ocarele celui de3&l %oilea !mperiu.acă din ele .i +a*i. a+ele spaţiale pot . (i a în..eldon. I EiG spuse sec Cat'rul.iinţat două Fundaţii..Isaac Asimov dai seama 2 care au a)uns la o . planetele pot . tu nu . %ar unde trebuie să mer*G /mi poţi da +reo in. Te3ai născut pe ?al*an. C8annis păru luat pe nepre*ătite de rapiditatea cu care se derulau e+enimentele.orţă mentală ce poate controla ener*iile. împreună cu un *rup de psi8oistorici.icient de puternică pentru a putea concura cu tot ceea ce au descoperit (tiinţele . &tunci c'nd primul !mperiu Galactic stătea să se prăbu(ească.orţă su. nu3i a(aG %a. E6 .eldon ar putea . puţin mai repede dec't putea el .runteaB I >ineînţeles. I %a. I %eci nu eu +oi .. deci cuno(tinţele tale despre $lanul .ace . nu@ Cre-i că ni(te creaturi ca alea ar răm'ne pe propria lor planetăG u. &scultă. îmi +a .i (e. >un. domnule. a anali-at +iitorul curs al istoriei prin metode matematice de care nu mai dispunem în aceste +remuri de*enerate. "ui C8annis i se încreţi .el înc't .

. %a. domnuleG întrebă prudent C8annis.eldon în doar trei sute de ani.i indi*narea Cat'rului păru să se re+erse deodată.. /nţele*iG I Lăă8m. %ar ce le*ătură au astea cu mineG I &i să a.i aceste inter. I %e unde (tii. cresc în intensitate. Cu prudenţă@ . &m de *'nd să uni.ost <lucrate1. deci sunt impre+i-ibil din punct de +edere al psi8oistoriei.A doua fundaţie :ari . Eu sunt un mutant. el nu (tie asta.aţă. în loc de o mie.eldon a plănuit ca acest lucru să se înt'mple într3o mie de ani 2 .ost prudent (i nu am acţionat în ace(ti aniG &ici e(ti tu important. poate exact at'ta +reme c't am eu ne+oie. /n prosperitatea (i ordinea 7niunii. Cum sunt 0lucraţi1 ace(ti oameniG Ca să3mi pot da seama 2 în ca. printre +orbeB I $entru că minţile pe care le am eu sub control au . Te mai miră acum că am .i multă +reme în si*uranţă. care lucrea-ă doar cu reacţia medie a mulţimilor de oameni. a(a că nu mai poate . domnule. armele atomice pe care le3au creat ei au e. %ar tu e(ti econ+ertit. am să3ţi pun o întrebare. .ect asupra a orice există în Galaxie 2 mai puţin asupra celei de3& %oua Fundaţii.ace oricare dintre oamenii mei.că se înt'mplă 2 dacă (i Generalul EA .ubtil@ %ar nu c8iar at't de subtil înc't să nu3mi dau seama. probabil. %ar pe mine nu a+ea cum să mă pre+adă. înţele*iG I Foarte bine. .ii bănuit drept omul meu. # Fundaţie 2 cea a sa+anţilor . sub controlul meu.. $oţi păcăli & %oua Fundaţie mai multă +reme dec't ar putea3o . Generalul $ritc8er este cert con+ins că & %oua Fundaţie nu există deloc.ără Fundaţii ar trebui să dure-e trei-eci de mii de ani.lu mai multe despre ea.i-icieni 2 prosperă încă. &(a că trebuie să a. domnule.erenţe se extind.li imediat. %esi*ur.. Eu (tiu că nu are dreptate. ca un lic8id. lo+esc în oameni +aloro(i la momentele cele mai importante. deci este puţin probabil să . Generalul $ritc8er este cel mai bun om pe care3l am în momentul de .ic Galaxia acum' să atin* ţelul lui . %ar scu-ă3mă.

u.. (i le doresc din tot su.ect normali.u eliberat. poate c8iar aceea de a . Mi3am spus că este o acţiune subtilă.oarte clar ce3ţi trece. 7neori trebuie să a(tept înainte de a lua măsuri. prin minte. continuă el. iar tu +ei .ăcu o mi(care în sus.elul lor. Este mult mai neplăcut dec't dacă ar de+eni econ+ertiţi.irească sau a . .. un mutantG I $lanul este prea atent.i 0lucrat1.. %e+in din nou econ+ertiţiG %e+in neloialiG I u. pentru că perturbaţia este mai *reu de detectat.i-ică ce îi întunecă insuportabil mintea. spuse el.unt înc'ntat de (ansa ce mi se o. /n ultimul an mi3au . $entru doar o clipă. o .apt îmi sunt complet inutili.i arma mea împotri+a ei. &cum nu mai rămăsese dec't un puternic +al de . dar li se (ter*e iniţiati+a (i in*enio-itatea.i pe bu-e îi apăru un mic -'mbet sinistru. este . 7n sin*ur indi+id ar ..Isaac Asimov $ritc8er +a .e simţi biciuit de o durere . #c8ii lui C8annis sc'nteiară (i spuseB I . I &cum. ca tine. Că +ei . dar dacă. Colţul bu-ei . %ar să (tii că (i pedepsele sunt unice în . /ntr3ade+ăr. ...letul să nu apară ce+a nepre+ă-ut (i să trebuiască să ia o deci-ie. I %a.ost 0lucrat1. %ar Cat'rul prinse brusca aprindere emoţională. care merită o răsplată nemaipomenită. EF . este o lume.urie. se simţi cuprins de durerea unei m'8niri cople(itoare.ost 0lucraţi1 (ase oameni. apoi .i succesorul meu. dar de .eră. prea cu bătaie lun*ă. /n aparenţă răm'n oameni per. ca să3mi dau seama dacă un om3c8eie are o sc8imbare .. .ase dintre cei mai buni. dacă nu este & %oua Fundaţie de +inăG %acă este un altul.oarte scurtă clipă. ă(tia (ase se ocupă de ba-ele de antrenament.ace o treabă nemaipomenită. "oialitatea le este lăsată intactă. cuprins de *roa-ă. $osibilităţile mele de a modela sentimentele nu se limitea-ă doar la crearea loialităţii. în timp ce C8annis sări de pe scaun. I %omnule..i mai *răbit.

Adic! oameni a c!ror concepţie fundamental! despre filo(ofie ca tiinţ! este )ndreptat! spre o cu totul alt! direcţie )n raport cu orient!rile pe care le cunoa tem.. (i menţinută multă +reme. at't de numeroase înc't se contopeau una cu alta (i nu se mai putea distin*e dec't un nor luminos.i acum. . conc8ise el. I &sta a . Cat'rul era iară(i sin*ur.. . &poi +a putea dormi. (i crede3mă că nu există moarte mai crudă.A doua fundaţie Cat'rul spuseB I Furia n3o să3ţi a)ute la nimic.i ale lui. da.. PRIMUL INTERLUDIU Consiliul 30ecutiv al celei de"A %oua $undaţii era )n edinţ!. -ici scena e0act! a )ntâlnirii' nici identitatea celor pre(enţi nu sunt esenţiale )n acest moment. 6#si+ologia/ care re(ult! EH . Avem aici de"a face cu psi+ologi – i nu ni te simpli psi+ologi' ci savanţi de orientare psi+ologic!. Cerul era acum ne*ru.aţa sa de+eni din nou transparent. &m omor't oameni prin control emoţional. #entru noi' ei nu sunt decât simple voci. acum încerci să ţi3o masc8e-i.i mult mai intensă. iar pe ad'ncimea de cati. &(a că ţine bine minte 2 c8estia asta pe care ai simţit3o poate . (i peretele din .tinse luminile.ost tot.. Făcu o pau-ă. %e fapt' strict vorbind' nici m!car nu putem reproduce cu e0actitate vreun fragment din aceast! edinţ! – decât dac! suntem dispu i s! renunţ!m complet la a mai )nţelege ceva.ea a spaţiului începea să strălucească "entila Galactică. Toate +or . nu3i a(aG %ar eu o +ăd. Toată acea ceaţă nebuloasă era o în*rămădire de stele. nu mai a+ea dec't un sin*ur lucru de pus la punct.

.um!tate de an mai târ(iu' ca s! fiu e0act – a a. Acest psi+olog a fost omorât c+iar )nainte de a" i comunica descoperirea. Infle0iunea vocii sale )l desemn! pe Al Cincilea *orbitor. :inţile adunate acolo se )nţelegeau la perfecţie prin mimic!. %ar asta e ca i cum ai )ncerca s! e0plici unui orb ce este culoarea. 7untem' desigur' foarte vulnerabili la un atac masiv' mai ales la un atac condus de un fenomen mental cum este Catârul. La scurt timp dup! ce s"a ridicat deasupra &ala0iei prin cucerirea #rimei $undaţii – cu o . c+iar i o pau(! suficient de )ndelungat!' aduceau cu sine o bog!ţie de informaţii.. 1n consecinţ!' )mi voi acorda dreptul de a traduce liber un mic fragment al conferinţei' folosind )n acest scop o e0trem de concret! combinaţie de cuvinte' necesar! minţilor orientate )nc! din copil!rie spre o filo(ofie de tip te+nologic. 1n alt! .psi+olog/.um!tate de an 20 .. Un fragment de propo(iţie nu era decât o redundanţ!. %iscursurile' a a cum le cunoa tem noi' nu erau necesare.. 5 3ste cert c! situaţia a fost abordat! gre it. Un gest' un morm!it' )ncordarea unui mu c+i al feţei.. C+iar cu riscul de a pierde cele mai delicate nuanţe. Catârul aproape c! ne"a locali(at' prin amplificarea artificial! a potenţialului mental al unui individ din #rima $undaţie' pe care ei )l numesc . 9 . Acesta spuse.voce/ era predominanta' i ea aparţinea persoanei cunoscute ca fiind #rimul *orbitor. 3venimentele care au dus la omorârea lui sunt' )n deplin acord cu calculele' anterioare $a(ei A Treia.Isaac Asimov din a0iomele deduse de fi(ic! pe ba(a observaţiilor comportamentelor are doar o vag! leg!tur! cu #7I89L9&IA. ei bine' )n organi(area situaţiei.uns pe Trantor. Acesta spuse' cu nuanţe sumbre. %e aici te rog s! continui dumneata. 5 Acum este clar c! asta l"a oprit pe Catâr din primul lui asalt nebunesc' )ns! nu putem avea )ncredere )n. tu )nsuţi fiind la fel de orb ca i el..

.. i c+iar i aceasta este riscant!. )ntr" o anumit! m!sur!. Alt! pau(!' )n care anali(! reacţiile' apoi relu!. #roiectul original al lui 7eldon a. Timpul nu mai are r!bdare cu noi.. #rimul *orbitor f!cu o pau(! de o clip! pentru a permite indivi(ilor adunaţi acolo s! cugete la toate implicaţiile. Cred c! nu ne"a mai r!mas decât o singur! soluţie. Implicaţiile interioare deosebit de comple0e datorate diformit!ţii sale fi(ice i faptului c! este un unicat mental' ne sunt tuturor cunoscute. Asta a fost tot.uns aici' iar ansele ar fi fost fantastic de mult )mpotriva noastr! – <='> plus sau minus ?'?@ la sut!' ca s! fiu e0act. Agenţii no tri sunt siguri c! psi+ologul Catârului a fost omorât de o fat! – o fat! )n sentimentele c!reia Catârul avea )ncredere i pe care' )n consecinţ!' nu o controla mental. Apoi spuse. Am c+eltuit foarte mult timp )ncercând s! determin!m forţele care l"au oprit.. 2i )ntrucât un astfel de comportament anormal depinde de pre(enţa unei fiinţe umane la momentul potrivit' totul a fost o )ntâmplare. 5 %eci situaţia este foarte instabil!.ungând pe marginea pr!pastiei – i aici m! v!d obligat s! scot )n evidenţ! faptul c! am orbec!it pe o cale gre it!' prin groa(nica noastr! incapacitate de a anticipa – suntem confruntaţi cu o pr!bu ire ireversibil! a #lanului. %up! aceast! )ntâmplare – pentru cei care doresc detalii' s" a f!cut un studiu matematic asupra subiectului' aflat )n Aiblioteca Central! – care ne"a pus )n gard!' )l ţinem mereu pe Catâr la distanţ!' prin metode neortodo0e cu care punem (ilnic )n pericol )ntregul proiect istoric al lui 7eldon. 5 Repet – )ntr"o anumit! m!sur!B 2E . Trebuie s!"l l!s!m pe Catâr s! ne g!seasc!.A doua fundaţie ar fi a. Cu toate acestea' de"abia prin p!trunderea )n $a(a A Treia am putut determina – post factum – posibilitatea unui comportament anormal )n pre(enţa unei fiinţe umane ce manifest! o afecţiune sincer! pentru el. #ur i simplu din cau(! c! ea )l pl!cea.

spuse *eneralul cu răceală în *las. CATÂRUL LIPSĂ &J& era aproape *ata. I &8a. $ritc8er nu era de acord. 43am uitat peste însemnările tale. u îi lipsea nimic. Cat'rul su*erase o reîntoarcere pe Trantor 2 lumea care repre-entase sediul unei metropole Galactice . este prea de tot ca să . I %aG .runte 2 ca (i cum ar . în a. Era o pistă +ec8e. &i încercat +reodată să anali-e-i problema în mod deducti+G &dică.i ..aţă de celălalt.DOI BĂRBAŢI. /l *ăsi pe >ail C8annis în compartimentul destinat na+i*aţiei. %ar ai calculat c't de mult ţi3ar lua să treci.ost aran)ată cu *ri)ă 2 (i î(i etala dinţii re*ulaţi într3un -'mbet care i se potri+ea de minune....ără e*al în cel mai întins !mperiu cunoscut +reodată de omenire. %e mai multe ori.unt. nu mai putea aduce nimic nou. $ritc8er nu simţea nici o c8emare în a3i +eni celuilalt în înt'mpinare. I %ar mă întreb dacă ai a)uns (i tu la acelea(i conclu-ii ca (i mine.usese capitala tuturor stelelor.le ce îi 22 . acum amorţită. nu3i nimic rău în a cerceta stelele la înt'mplare. $ărul c'rlionţat al t'nărului părea puţin ră+ă(it. &sprul o. "e *ăsesc excelente. în ritmul ăsta. prin toate lumile cunoscuteG I %a. înc'ntat.ie o coincidenţă@ I u (tiu despre ce anume discutăm.. doar at't c't să permită unei bucle să3i at'rne pe . (i ceea ce ai . bătr'ne.Isaac Asimov 2 . dar *ăsea că este important să a. care .. atunci tra*e3ţi un scaun (i 8ai să discutăm.ăcut tu în cinci expediţii seamănă un pic cu a sări de la o stea la alta.iţer simţi +a* cum îi cre(te antipatia . "umea. Entu-iasmul lui C8annis era e+identB I $ritc8er. >ine.ară de destinaţie.

+eni un răspuns u(or nerăbdător. Trebuie să *ăsim o lume care c'rmuie(te prin intermediul puterilor mentale. "a .aţă .aci parte din $rima Fundaţie.ondatorul :ari ..icientă pentru a3(i impune dominaţia asupra unui *rup de lumiG I .acem o anali-ă (i să ne 8otăr'm ce anume căutăm. <7niunea "umilor1 nu este înapoiată te8nolo*ic.ăr'miţarea !mperiului Galactic. &lt. Trăsăturile calme de pe .orţelor de-lănţuite ale Cat'rului. nu3(i ţinea ascunsă existenţa. îl corectă C8annis. acum trei sute de ani.i*ura întunecată a lui $ritc8er se 23 . o minte nesupusă. tu . de(i este însoţită de o slăbiciune te8nolo*ică.oarte înapoiată din punct de +edere te8nolo*ic. atunci c'nd era un biet ora( . & %oua Fundaţie trăie(te probabil printre rămă(iţele anoste re-ultate din . I %eci susţii că puterea mentală. iar eu nu. atunci 8ai să .elG întrebă calm $ritc8er. sin*urul re-er+or de ast. /mpotri+a decadenţilor lor +ecini. se pot apăra sin*uri. I $entru că a preluat reali-ările $rimei Fundaţii.el.ăceai (i tu parte. de către . este su. care are spri)inul unei mature economii atomice. at't la început. pe o planetă sin*uratică.lăbiciune .i-ică relativ!.ără apărare..i nu a luat le*ătura cu & %oua Fundaţie. I >ine. din care .ace . Conclu-iile îţi sunt probabil e+idente... %eci.el de slabi în te8nolo*ie precum era $rima Fundaţie în psi8olo*ie. în întrea*a Galaxie. de către ei în(i(iG $rima Fundaţie. I # Fundaţie de psi8olo*i. %ar nu pot . de(i conducătorul nostru î(i datorea-ă puterea calităţilor mentale. I & %oua Fundaţie. spuse $ritc8er aspru. de ce ar . (i care este totu(i . iar $rima Fundaţie este. deci impre+i-ibilă. c't (i acum.i amplasarea lor a(a de bine ascunsă. %e acolo n3ai ce să preiei.el de cuno(tinţe.A doua fundaţie trecea prin minte lui C8annis. . I Cre-i că este obli*atoriu ca lucrurile să stea ast.eldon.

I /n documente se mai spune ce+a.late în talme(3 balme(3ul politic de dincolo de 7niune.telei1 (i 0Ta-enda1G I $entru că există o +a*ă asemănare în pronunţieG Este nesemni.. (i +ocea t'nărului crescu într3o explo-ie de ener*ie. ce3i cu astaG I %ocumentele pe care le deţinem plasea-ă & %oua Fundaţie la celălalt capăt al Galaxiei. planetele statale (i dictaturile de un . %ar. ce3ai -ice de #li*ar8ia din Ta-endaG $ritc8er î(i m'n*'ie *'nditor urec8ea. dar am pus la punct un *8id complet al . ce3ai -ice să3ţi dau o listă cu toate re*atele.. I "ista n3o +ei *ăsi aici.'r(it cu pro. Tu c8iar cre-i despre Cat'r că ar lucra a(a.actorilor politici din $eri. .. oricum. republicile. ce rost are să +orbim despre Ta-endaG /mpreună cu $rima Fundaţie (i cu centrul Galaxiei .icati+.paţiul (tie că este sin*urul lucru pe care îl cunoa(tem despre ea.au unul in+entat dinadins de către ..erie. atunci.actoriG I %eci ţi3a trecut (i ţie prin minteG C8annis nu pierduse nimic din impertinenţă.i. E departe de o sută opt-eci. la înt'mplareG I >ine.el sau altul.ost întemeiată pe 0. nu ai impresia că există o oarecare le*ătură între 0.eria #ponentă.ace un un*8i de doar o sută -ece sau o sută două-eci de *rade..'r(itul .. nu3i a(aG 4i se pare că sunt exact la o treime din distanţa p'nă în centrul Galaxiei.'r(itul .Isaac Asimov contorsionară într3o expresie sarcasticăB I ..eldon (i *rupul său. cred că o (tiu. 25 . I $entru că era un nume local. I Ta-endaG &8a. plus c'tor+a alţi .i acum că ai s.telei1. I u s3a descoperit niciodată în Galaxie o re*iune cu denumirea asta. . Totu(i. desi*ur. I %a. . suprimat mai t'r-iu pentru o mai mare discreţie. care corespund criteriilor tale. & %oua Fundaţie a .unda3ţi anali-ă. u sunt la $eri. spuse $ritc8er. a. .

da.A doua fundaţie I &i . după c'te mi3am dat seama. "upa era probabil cel mai nou ec8ipament al cruci(ătoarelor interstelare.ond din cabina pilotului se stinse. cu picioarele lun*i încruci(ate. Trantor a . este cerul de noapte pe timp de iarnă.ost o capitală a (tiinţei (i culturii. C8annis rămase pe *'nduri. pe măsură ce aparatul se apropia de re*imul nominal de . a .unt si*ur că în lumea aceea nu era nimic interesant. . Este un amănunt important care. I &i cobor't pe planeta conducătoareG $e cea care *u+ernaG I 3a( putea să spun. apare în însemnările tale. . sub pri+irea rece a celuilalt. (i lumina de . mai mult dec't o capitală politică. C8annis potri+i coordonatele. /n consecinţă. era o complicată ma(ină de calcul care putea reproduce cerul întunecat pe un ecran. #rice orientare inteli*entă trebuie să aibă ca punct de plecare Trantor3ul.ost +reodată acoloG I u.icaţia oricărei denumiri trebuie să3(i aibă 2= .u-ă a panoului de comandă. .i. explică C8annis. ca să pri+im am'ndoi "upaG I %esi*ur.aţa pierdută în semiîntuneric. pe ecran începură să strălucească puncte luminoase. $ritc8er se a(e-ă în scaunul pilotului.ost dec't pentru a mă apro+i-iona cu m'ncare (i cu apă. (i cu . &poi spuseB I /mi acor-i c'te+a clipe. &colo se a. /n lumina ro(ie (i di. .lau *rupuri de stele puternic populate..uncţionare.pre centrul Galaxiei erau mai dese (i mai strălucitoare. semni. %e .ost capitala !mperiului Galactic. /ncetul cu încetul. a(a cum se +ede el de pe Trantor.ost ne*li)at în căutările +oastre.apt. I Totu(i.aţa lui C8annis căpătase o strălucire arămie. din orice punct dat al Galaxiei. a . I 7ndeG &aa. dar n3am . I &cesta.

larea. &m să măresc ima*inea. continuă el.ere. $e măsură ce +ite-a de mărire scădea.lat pe +ideo3plat.i mereu era pre-entă acea ilu-ie a mi(cării. C8annis +orbiB I &i să obser+i că ne mi(căm după linia dreaptă dintre Trantor (i ebuloasa $elot. stelele se . $etele de ceaţă se trans.eldon s3a născut pe :elicon 2 o lume dinspre $eri. o numesc ebuloasa $elot. care părea o *aură tăcută într3un material împestriţat cu puncte strălucitoare.ice. $ritc8er nu pri+ea pentru prima oară . . $e conturul nebuloasei incandescente. pe care nu am cum s3o calcule-. Există probabil o mică eroare datorită de+iaţiei *ra+itaţionale a luminii. (i dispăreau la mar*inea ecranului. ca într3un trist rămas3bun.uri(au spre cele patru colţuri ale ecranului.ormau în nenumărate puncte.telele se repe-eau spre ei pornind dintr3un centru comun. a(a că pri+im în continuare cerul înstelat dintr3o po-iţie ec8i+alentă cu cea de pe Trantor. $unctele luminoase se dublau ca mărime. $ri+e(te3o. Jocea calmă a lui $ritc8er se împl'ntă ca un sloi de *8eaţă în entu-iasmul exuberant al celuilaltB I Ce anume +rei să3mi demonstre-iG I # să3ţi explic pe 8artă. dar (i de data aceasta î(i ţinu răsu.icati+ă. într3o orientare Trantoriană. că de(i . . Je-i nebuloasa aceea întunecatăG 7mbra braţului său că-u asupra ecranului (i se plimbă peste punctele luminoase ale Galaxiei. $e ecran se lăţea întunericul.ără să .i a. /n tot acest timp.orma unei na+e ce se năpustea nebune(te într3o Galaxie cumplit de a*lomerată. uni+ersul de stele strălucea nea(teptat de 26 . &du3ţi aminte.i intrat în 8iperspaţiu. în nouă ca-uri din -ece.enomenul de mărire a !ma*inii "upei. se dilatau.Isaac Asimov ori*inea. .i semni. %e*etul arătător se opri deasupra unui petic întunecat.erie 2 el (i *rupul său au lucrat c8iar pe Trantor. I %ocumentele stela*ra. Era ca (i cum s3ar . apoi de+eneau s. în le*ătură cu aceasta. dar sunt si*ur că nu poate .

2A . p'nă la un punct unde nu strălucea dec't o stea sin*uratică9 (i acolo de*etul său se opri. . un pic. ebuloasa este mai puţin densă acolo. indi. apoi coborî din nou. I &ceasta a . într3un +olum de mulţi parseci cubi.'r(itul . I 0. lumina era absorbită de +'rte)urile atomilor de sodiu (i calciu. !ma*inea de pe ecranul "upei p'lp'i. cu o expresie nedumerităB I /nt'mplător.ost doar o înt'mplare. 7rmăre(te <Gura1 înspre *'tle). dar +ocea i se stinse. (i lumina acelei stele î(i îndreaptă strălucirea într3o sin*ură direcţieB spre Trantor. $ritc8er a)unse l'n*ă C8annisB I Cum de ţi3a +enit ideeaG C8annis se lăsă pe spate în scaun. apoi mi(carea continuă (i de*etul lui C8annis coborî u(or în )os. se opri. subţire ca un tăi(. apoi dispăru.A doua fundaţie puternic. cu.ost numită <Gura1 de către locuitorii -onei. -imţată (i r'n)ită. %e*etul său se plimba peste o . "uminile se aprinseră. spuse C8annis. #ricum.'r(itul stelei1. 4i3ar .i este un lucru .. (i obser+ă cum se în*ustea-ă.telei.il... I 7rmăre(te <Gura1. puternic strălucitoare. ebuloasa .. &ceea c8iar este Ta-enda 2 . pentru că mai departe era un întuneric absolut. dar a .erent pe ce cale am a)uns la conclu-ie.i plăcut să spun că a . p'nă a)un*e o dun*ă strălucitoare.iresc. I u încerc. spuse t'nărul pe un ton .orma unei *uri +ă-ută din pro. C8annis arătă din nou cu de*etul.oarte important. Generalul Cat'rului începu să +orbească. I /ncerci să spui că aia.ăcu loc <Gurii1 să umple ecranul. care a+ea . %in trei pa(i mari. pentru că arată ca o *ură doar dacă este pri+ită dinspre Trantor. /n dreptul nebuloasei.isură în corpul ebuloasei. totul se lea*ă.ost o deducţie lo*ică.undată în neîncredere. !ma*inea de pe ecran se mări din nou.

I "3ai in. (i oc8ii săi înt'lniră spaţiul rece. $ri+irea îi rămase . cu demonstraţia mea. &m +orbit .el s3au pre*ătit. cuprins brusc de *roa-ă. Tu execuţi ordinele Cat'rului. $ritc8er. Cred că ar trebui să o cercetăm. apoi se întoarse. *enerale.ormăm.i ce rost au a+ut toate aiurelile alea despre Ta-endaG I 3a .i nici n3o să3l in.lăm în spaţiu.ără con+in*ere9 eu îmi dau seama că există un mare pericol.ixată pe ima*ine. *ata să . ei (i3ar putea da seama de acest lucru. deoarece s3a înt'mplat în momentul în care măream !ma*inea "upei.aptul că am a. %ar eu cred. iar eu ţin mult la ea.Isaac Asimov Con. (i nu este expansionistă. a adoptat o neutralitate . /n ce . Ta-enda este o oli*ar8ie.pentru a se pre*ăti. I /n timp ce te reţineam aici.ormă.orm datelor de care dispunem. se năpusti spre +ideo3 plat. cel mai important. $entru că acum ne a. însă .ie în si*uranţă. &utomat. I %e ceG Ce +rei de . u este a+ansată din punct de +edere te8nolo*ic. . &m pornit astă-i din cau-ă că eram pro*ramaţi să pornim peste trei -ile. C8iar dacă probabilitatea 2F . &colo mer*em.ormat pe Cat'r că +rei s3o +e-iG I u. %omină două-eci (i (apte de planete locuite. & %oua Fundaţie a a+ut cinci ani de ră*a. nu3mi dau seama. I %in ordinul cuiG I %in ordinul meu.lat unde se *ăse(te & %oua Fundaţie.i. ţi3ai înc8ipuit că este o ilu-ie datorată mi(cării aparente a stelelor de pe ecran.ermă în politica acelei re*iuni stelare. . $robabil că n3ai simţit nici o acceleraţie. îndreptă m'na spre curbura dură (i lini(titoare a blasterului. Jiaţa mea ar putea să nu mai . # re*lă.olosind *radul. Era pentru prima oară c'nd C8annis i se adresa celuilalt .apt să .aciG .oarte serios. este o lume anonimă. Generale.acem primul salt. %ar dacă au a*enţi pe ?al*anG %acă am să port în minte . tu nu cre-i că există o & %oua Fundaţie. Fără îndoială.ost nici o aiureală.

imţi cum de-năde)dea puternică îl scu. la unul din colţuri. . C8annis -'mbea din nou. spuse C8annis . /nsă pe +iitor îmi +ei cere (i mie părerea înainte de a lua ast. !n*inerul (e..ie mintea lui într3at't de preocupată cu obedienţa înc't să3(i piardă iniţiati+aG . 4'na lui $ritc8er că-u .i c8iar (i a(a. &(a că nimeni nu a mai a. .lat după ce am ie(it în spaţiu. Ce anume îl oprea pe el să acţione-eG %in ce cau-ă era el lipsit de +la*ăG $e +remea c'nd era căpitan în imperiul comercial al $rimei Fundaţii.A doua fundaţie ca lucrurile să stea ast.ără (anse de promo+are.ormă putea -ări c'te+a stele. (i pentru o clipă . $rin +ideo3plat.oarte bine.iţer de Flotă. I Este camera motoarelor.ară de tine.ă .ără uni. indisciplinat (i .uncţie de comandă.ără +la*ă de pe blaster. &tenţia îi .ormă care a+ea încrederea în sine a unui o. el ar . în*ro-it.ără să pară nelini(tit.ă aibă Cat'rul dreptateG . $artea centrală a Galaxiei . absolut stăp'n pe situaţie.lat de Ta-enda în a.orma un . con.i în+estit într3o . ironic. din cap.u străbătut de un +a* sentiment de împotri+ire. înrolat în Flotă de pe +remea c'nd încă mai bea lăptic.el de ceaţă. :uxlani îl examină cu se+eritate pe t'nărul . (i le3am cerut să mă anunţe dacă se i+e(te +reo problemă. spuse el. se *'ndi la neca-urile care se apropiau odată cu +'rsta de cinci-eci de ani. eu tot nu +reau să risc.i putut lua deci-ii din acestea.el este mică. I &i procedat . (i care părea a . :uxlani.unda de obicei autoritatea cu unele însemne 2H . prompte (i îndră-neţe.i dacă ar scăpa de in. (i în sin*urătatea de după aceea.undă într3o stranie mole(eală. Min motoarele încăl-ite de cinci minute. %ar respinse imediat acest *'nd.el de deci-ii. Ce3ar . puţine la număr (i dispersate.u atrasă de semnalul care începuse să clipăie.luenţa Cat'rului.. nu (tiu dacă ec8ipa)ul este de încredere. iar tu ai a. $ritc8er aprobă muţe(te. Te las sin*ur. mult mai repede dec't C8annis.

domnule.icare ai primit în FundaţieG ITe8nician Cali. domnule.icat. domnule. I Fii mai explicit. Clasa înt'i 2 . ce repre-intăG I 7n 8iper3locator. C8annis c'ntări obiectul în m'nă. Ce anume esteG I 7n aparat care permite ca na+a să . acolo unde ţi3am spus eu să cauţiG I %a. /i înm'na lui C8annis micul obiect o+al. Cat'rul a+ea ultimul cu+'nt. putem .Isaac Asimov speci. I &tunci. I Cu alte cu+inte. .ie locali-ată în 8iperspaţiu.i ai *ăsit c8estia asta în circuitele de comunicaţie.i urmăriţi. apoi -'mbi cu bună+oinţăB I E(ti din Fundaţie. I Ce cali. domnule.usese numit de către Cat'r (i. &m dreptateG I Cred că da. 30 . desi*ur. 4ai exact. I %a. domnule.iinţei sale. Eu nu aparţin Fundaţiei. domnule.la.iinţate de $rimul Cetăţean.ără nici un comentariu. . nu3i a(a.ie cucerită de $rimul Cetăţean. ici măcar în subcon(tient nu punea acest lucru la îndoială. %ar acest om . (e. Controlul emoţional intrase în straturile cele mai ad'nci ale . I E normal să *ăse(ti acolo un ast. domnule. &m intrat în ser+iciul Flotei Fundaţiei cu optspre-ece ani înainte ca aceasta să . I Este un secret *u+ernamental.coala Centrală din &nacreon.uleG I %a. I /n re*ulă. I %estul de bine. oriunde ne3am a. singurul cu+'nt.el de obiectG I u. Este o in+enţie recentă. CorectG I Cred că da. nu3i a(aG 6eali-ată de unul dintre !nstitutele de Cercetare în.ice.

i .A doua fundaţie I . i3l întinse lui :uxlaniB I >ine. contempl'nd3o. dintr3o m'nă într3alta.i. &poi. traiectoria sa printre stele . /n 3E . .iecare asupra celorlalte. în între*ime@ !n*inerul (e. $e +remuri.iind marcată de puncte distanţate.icientă. ca (i cum minunea asta n3ar .iciente circuite electronice pentru a putea repre-enta cu preci-ie o sută de milioane de stele (i in.erinţă. cuprins de un . calcularea .ăcea parte din Fundaţie. u . a+a înainta în salturi prin Galaxie. î(i mormăi aproape mecanic salutul.el de +eneraţie. (i se simţi încă o dată. &sta nu însemna că. cu un *est rapid. Foarte curios@ $reţ de c'te+a secunde.i totu(i. &i înţelesG &poi ai să uiţi aceasta înt'mplare. $unctele respecti+e repre-entau -ece p'nă la (ai-eci de secunde3 lumină străbătute în spaţiul normal.ără să +rea. (i . Carcasa sa incredibil de compactă adăpostea su.iecărui <salt1 în 8iperspaţiu însemna o muncă ce putea dura de la o -i p'nă la o săptăm'nă.enomenele care apăreau (i interacţionau la răsucirea unui buton sau la înc8iderea unui contact nu erau pentru el ce+a obi(nuit.luenţa pe care o a+ea . "upa era o banalitate.. sau să o rotească în )urul unui centru dat. Golurile dintre ele erau spaţii de peste o sută de ani3lumină (i repre-entau 0salturile1 prin 8iperspaţiu.. >ail C8annis stătea la panoul de comandă al "upei. %atorită acestor posibilităţi. C8annis plimbă 8iper3locatorul metodic. "upa reali-ase aproape o re+oluţie în călătoriile interstelare. Exact acolo unde l3ai *ăsit (i exact a(a cum l3ai *ăsit.ortului era calcularea mai mult sau mai puţin exactă a <$o-iţiei a+ei1 la scara Galactică de re. se întoarse scurt (i plecă. era în plus capabilă să translate-e !ma*inea Galactică în lun*ul oricăreia dintre cele trei axe spaţiale. . atunci ia3l (i pune3l la loc. uite3l aici. pentru un om din Fundaţie.ost su. (i cea mai mare parte a e.

/n al doilea r'nd. (i nu3ţi +ei mai recunoa(te nici măcar propriul soare. cu+'ntul3c8eie era 0cunoscută1. c8iar (i în Fundaţie. C8annis spera să .el de u(or ca (i oamenii. !ar aici. cea mai apropiată dintre stelele mari era Jincetori.ost adoptate traseele standard ale călătoriilor prin Galaxie. &ceastă !ma*ine a+ea (i ea 32 .ormei. din ce în ce mai în detaliu. era cunoscută. anali-a spectroscopică. cu *ri)ă. coordonatele lui Jincetori. stelele sunt u(or de recunoscut. !ar în centrul +ideo3plat. Timp de secole. se putea descurca cu ea. a căror po-iţie în raport cu ori*inea sistemului Galactic de re. .erinţă.ormei se -ărea o stea strălucitoare.usese anali-a 0amprentei luminoase1 a din ce în ce mai multe stele. care a+ea ma(ini superioare de calcul (i o nouă metodă de explorare mecanică a c'mpului de stele pentru o 0amprentă luminoasă1 cunoscută. .la în le*ătură directă cu cea a +ideo3plat. au .ari însă -ece parseci din acel punct. nu a+ea ne+oie dec't de o sin*ură stea cunoscută. c8iar (i un a*eamiu în ale spaţiului. &st. !ma*inea de pe ecranul "upei se a.orm calculelor pentru 0salt1.i totu(i.erinţă. . (i C8annis introduse de la tastatură.oluţia era. con. "upa sc8imbase totul. $entru cine+a care cunoa(te bine o 8artă stelară dintr3un anumit punct de re.ie +i-ibil. aceasta însemna obser+area cu preci-ie a cel puţin trei stele îndepărtate una de alta. .amiliari-at.3ar putea să nici nu mai . Cu aceasta. bineînţeles. (i !ma*inea prinse +iaţă. cum era C8annis. /n acel moment.ie Jincetori. /nc8ise un releu.el. principalul obiect al te8nolo*iei interstelare . /n primul r'nd. arbitrar ales. era uneori ne+oie de c'te+a -ile pentru a locali-a trei stele (i pentru a calcula apoi po-iţia în re*iuni cu care pilotul nu era dinainte .Isaac Asimov esenţă. la . călătoriile interstelare au de+enit mai puţin o artă (i mai mult o te8nică. (i odată cu cre(terea preci-iei 0saltului1.

A doua fundaţie în centru o stea strălucitoare. . I . $robabil că un specialist cu o percepţie comparati+ă .i luate în seamă de !storie. apoi *ăsi una corespun-ătoare pe !ma*inea de pe ecran. (i 0$o-iţia a+ei1 putea . 6oti din nou (i aduse în po-iţie o altă stea strălucitoare.tiu. /ntrea*a operaţie durase mai puţin de o )umătate de oră. 33 .i atunci sur'se.ormă. dar te3ai uitat prin .i potri+it ima*inile din prima încercare.i acum citită direct de la indicatoare. spuse el. %ar re*la)ul . rămase o sin*ură ima*ine.ect. I %a. I Jăd că +rei să te culci.ilmul pe care l3am luat de pe CilG :an $ritc8er aruncă o pri+ire dispreţuitoare articolului cu pricina. u +reau să te s'c'i. 6oti încet !ma*inea p'nă la o de. I .ăcut re*larea .i ce părere aiG I Cred că în această re*iune a Galaxiei nu s3au petrecut niciodată e+enimente care să merite a . apoi o alta. El reu(ise din trei. C8annis căută pe ima*inea +ideo3plat. /n ultima . 4a)oritatea stelelor erau de puţin dublate.a-ă.telele se suprapuseră per. cu o *rimasă. %upă următorul salt +om a)un*e în Ta-enda.otometrul arătă că ambele stele centrale a+eau aceea(i strălucire.tul de )os destinat cărţilor. care stătea într3o în+elitoare nea*ră pe ra.lexie un*8iulară identică. &sta era. . cele două ima*ini se suprapuseră (i se contopiră pe un . $ritc8er ridică pri+ireaB I Ce+a nouG I imic deosebit.oarte bine antrenată ar . Gura i se str'mbă (i de-aprobă re-ultatul.in nu dură mult. C8annis intră în camera lui $ritc8er (i îl *ăsi pe acesta pre*ătindu3se de culcare.ormei o a doua stea cu strălucire puternică.ină.ond în care aproape coincideau. dar în rest părea că nu are nici o le*ătură cu ima*inea de pe +ideo3plat. 4ai răm'nea de . 6e*lă "upa după &xa3K (i mări !ma*inea p'nă c'nd .

la despre Ta-enda. &poi +om 8otărî ce trebuie să . u au nimic deosebit. într3o insulă de metal 35 .ă cobor'm pe o planetă minoră. &u a+ut conducători buni (i conducători răi. Ca (i cum s3au extins su.. dacă nu te superi. &colo unde istoria se preocupă doar de personalităţi. &cum.ilmul.i su.Isaac Asimov C8annis abordă un -'mbet lar*B I /nţele* ce +rei să spui. pierdem puţin timp. 3am nimic împotri+ă.ormat niciodată coaliţiiG &u rămas întotdeauna complet în a.ă a. Mine cont că ar . nu.ără să .r'n*ere totală. I . I >ine. dar apoi s3au oprit. I %ar ţi3au scăpat c'te+a puncte importante. dar exact at't c't să nu atra*ă atenţia. în .ie în ne*ru.. C8annis plecă sc8iţ'nd un salut din m'nă. I Foarte bine.paţiul3(tie3c'ţi Cat'ri. /n cel mai rău ca-.r'n*ere nea(teptată (i usturătoare. u am nimic împotri+ă să cobor'm acolo. Foarte plictisitoare. au c'(ti*at c'te+a bătălii. . . ne a(teaptă o în.acem. C8annis.aciG I . a( dori s! stin* lumina. I %ar se +orbe(te despre Ta-enda. Găsesc că totul este absolut inutil. I &aa. 3am prea mare încredere în teoria ta.i o lume de . &u cucerit c'te+a planete. au cucerit c'te+a planete. $robabil că nu te poţi încrede în ele. +eni răspunsul rece. /n cel mai rău ca-.uncţie de interesele cronicarului.icient de mult pentru a3(i asi*ura protecţia. $'nă acum nu am *ăsit altul care să3i menţione-e. (i au pierdut puţine. I /n re*ulă. &sta am +rut să3ţi arăt atunci c'nd ţi3am dat . nu.i ce3ai de *'nd să . . nu3i a(aG I %acă îţi plac cronicile personale ale domnitorilor.ie în alb. 3ai remarcat că nu au . %acă este & %oua Fundaţie.i în întunericul unei micuţe cabine.lăm mai înt'i tot ce se poate a. (i asta .ara politicii acestui colţ a*lomerat de stele. descrierile de+in . %upă cum ai spus.erit +reo în.

%acă impresiile pe care (i le . AL DOILEA INTERLUDIU 3ra o )ntâlnire )ntâmpl!toare )n anticamera 7!lii de Consiliu – cu doar câteva momente )nainte de a intra )n 3= . u se putea alt.i putut măcar să3i citesc gândurile' nu emoţiile. %acă a( . $ritc8er î(i aminti de încordarea din cu+intele Cat'ruluiB 0& .i trebuia să aibă dreptate. :iper3locatorul din Tubul Eteric era tot acolo. sin*urul om care a.ect începeau să se potri+ească toate . t'nărul ăsta -'mbăreţ.lase despre & %oua Fundaţie îi depă(ise toate a(teptările. urmărindu3(i *'ndurile care îl purtau pe tăr'muri .el. %espre Eblin* 4is.A doua fundaţie na+i*'nd pierdută în imensitatea spaţiului. Trebuia.lase 2 poate 2 secretul celei de3& %oua Fundaţii.1 . ca din depărtare. c'nd C8annis nu era prin prea)mă.aptele 2 atunci Ta-enda era & %oua Fundaţie.ăr'măturiG /(i aduse aminte.icase cu o oră în urmă.antastice.erită de cea pe care o presupusese. emoţiile îi erau e+idente. Ca (i cum ceea ce a..ormase cu at'ta *reutate erau ade+ărate 2 (i c't de per. &lt. nimic nu mai a+ea sens.ostei Fundaţii. de . Ce+a .i cu toate astea. sincere. .i*ura -b'rcită a Cat'rului (i de +ocea piţi*ăiată pe care o a+ea atunci c'nd +orbea despre psi8olo*ul . +orbind cu con+in*ere (i cu +oie bună despre Ta-enda (i despre subnormalitatea ei banală. predomina acea imensă surpri-ă..urpri-a era punctul esenţial. .antastic de uimitor@ &cum +ine băiatul ăsta. îl condusese într3o direcţie complet di.ost ca (i cum uimirea îl cople(ise pe 4is. 7ltimul *'nd con(tient al lui $ritc8er a+u o umbră de înd'r)ire ră-bunătoare. /l +eri. Generalul :an $ritc8er rămase trea-.el. %ar cumG CumG #utea .i Ta-endaG # lume banalăG Fără nimic specialG # ma8ala pierdută printre dăr'măturile unui !mperiuG # a(c8ie printre s.

i este dificil s!"i manipule(i marionetele f!r! s!" i dea seama. 36 . Intrar! )n 7al!' urmaţi de alţi membri ai celei de"A %oua $undaţii. 7e spune c! s"a prins de.Isaac Asimov 7al! i de a trece la re(olvarea problemelor )nscrise pe ordinea de (i – i cele câteva gânduri fulgerar! repede )n toate direcţiile. %ar sunt atât de puţine acelea care nu se afl! sub controlul lui.. :inţile controlate sunt greu de 6lucrat/..a' )n câteva ca(uri. 5 Am au(it. 5 Catârul nu este un om obi nuit.. 5 %eci Catârul a pornit la drum. 3ste riscantB Teribil de riscantB 5 -u i dac! lucrurile merg conform scenariului. I%a' nu v!d cum se putea evita acest lucru. 5 :inţile necontrolate sunt mai simplu de 6lucrat/..

apoi cre(teau (i se maturi-au cu o +ite-ă +ecină cu panica. răm'neau amorţite în sol p'nă treceau lunile pline de -ăpadă. a*asaţi de at'tea planete distruse (i de o . părăsiră centrele populate (i î(i căutară adăpost în +ă*ăunile pustii ale Galaxiei. oamenii mai slabi. atunci c'nd radiaţia (o+ăielnică a soarelui aducea temperatura p'nă aproape de -ece *rade Celsius.DOI BĂRBAŢI ŞI UN ŢĂRAN 6#.A doua fundaţie 3 . pustietăţile sale erau locuite de c'ţi+a pri-onieri politici.ice un animal 2 c8iar carne.aste ale de-binării. $e întinderile în*8eţate din 6ossem se ridicară în de-ordine c'te+a sate. obosiţi de desele decenii de nesi*uranţă (i prime)die.E4 este una dintre acele lumi mar*inale.antomatică succesiune de împăraţi e. 4ai t'r-iu.urisit -*'rcit care3 (i păstra pentru sine amăr'ta de căldură. $ădurile întunecate (i ameninţătoare care se întindeau pe aproape )umătate din re*iunea ecuatorială. (i c8iar înainte de +remea în care a trăit :ari .el p'ine (i lapte.. Cerealele indi*ene. (i 2 atunci c'nd î(i puteau permite să sacri..oarele era un a. pă(teau pe pa)i(ti d'nd la o parte -ăpada *roasă cu picioru(ele lor subţiri în-estrate cu trei copite..eldon. re-istente.olositori. în timp ce -ăpada cădea din abundenţă timp de nouă luni ale anului. 7n obser+ator (i o *arni-oană a+ală repre-entau sin*ura le*ătură dintre această lume (i restul !mperiului. 3A . /n -ilele de odinioară ale !mperiului Galactic. ace(ti oameni. (i care arareori se impune atenţiei oamenilor din nenumărate alte planete mai norocoase. deci.ăceau drum spre Tron pentru c'ţi+a ani nenorociţi (i ne. . &nimale mici. "ocuitorii 6ossem3ului a+eau ast. asemănătoare caprelor. în -ilele ne. de obicei ne*li)ate de istoria Galactică.emeri care î(i .

&cest lemn putea . inaccesibilul (i incomparabilul domeniu al împăraţilor . splendidul. Cu+inte +a*i. (i multora dintre ţăranii din 6ossem.u*iaţi 2 odată a sosit un *rup relati+ mare.uit. sau despre împăraţi tiranici (i +icere*i rebeli.Isaac Asimov asi*urau un lemn tare. 3F . !storia !mperială trecu în -bor peste ţăranii din 6ossem. sosi din nou o na+ă. 4area lume3capitală a Galaxiei.'r(itul Galaxiei era ine+itabil.ină. împreună cu anumite piei (i minerale. într3o -i nu ca toate celelalte. se opri. cu *ranulaţie . &poi. murmur'nd că a(a ce+a se mai înt'mplase pe +remea taţilor lor. distrus.. sub soarele anemic. sobe atomice.usese )e.ilo-o. . în timp ce stăteau adunaţi în piaţa publică a satului. instalaţii (i ec8ipamente. după o +reme. (i +iaţa de+eni mai *rea. &cestea din urmă nu erau deloc inutile. care î(i pri+eau în*ri)oraţi c'mpurile. dar nu era c8iar acela(i lucru.eţele bărboase. 6ossemiţii a.i în cele din urmă se răsp'ndi +estea că Trantor3ul . dădeau din cap. (i nu a mai plecat 2 aduc'nd cu ei +e(ti despre Galaxie. Era ce+a de neconceput. /nţelepţii satelor dădură cuminte din cap (i î(i ridicară bătr'nele pleoape. (i î(i str'n*eau *ulerele îmblănite peste .lau atunci despre ră-boaie mari. despre populaţii decimate. !mportul de m'ncare aleasă. nu mai sosi nici o na+ă comercială. li se părea că s. a+ele !mperiului +eneau din c'nd în c'nd (i aduceau în sc8imb utila)e pentru a*ricultură. &poi. adus într3o stare de ruină totală. pentru locuinţe.tau. le*endarul. cuprinse în (tirile date la tele+i-or.usese distrus. a+ele comerciale mai aduceau +e(ti în scurtele lor escale9 din c'nd în c'nd soseau noi re. pentru că lun*a iarnă impunea ţăranilor o 8ibernare sin*uratică.i exportat. tutun. c8iar (i tele+i-oare. o.. . aduceau cu ele o nelini(te cresc'ndă.'nd despre răul din oameni.

oii +eniţi se interesară în amănunt de clima planetei.oarele 2 lipsea de la pro+ă.paţială3(i3. C'nd a +enit +remea colectării taxelor. %ar se a)unse la o nouă stare de ec8ilibru. .A doua fundaţie a+a nu era una !mperială. Era o construcţie *rosolană. %ar acum erau bine cunoscuţi. de numărul locuitorilor. +eneau periodic. îi înt'mpinară pe soldaţi cu tradiţionala ospitalitate. să3(i ducă animalele în pădure. (i a(a mai departe. $este tot se răsp'ndiră proclamaţii cum că Ta-enda era acum lumea conducătoare.osiră alte na+e.ăcută din rămă(iţe ale unor na+e mai +ec8i.iinţa centre de colectare a taxelor.u-ia care îi cuprinse pe toţi ţăranii. (i ţăranul în+ăţase cum să3(i ascundă *r'nele.ormule numerice. (i pri+iră resemnaţi cum aspra lor luptă pentru existenţă de+enea (i mai *rea.orme încărcau în marile lor ma(ini de teren cerealele (i pieile. &tunci c'nd +eniră oamenii din Ta-enda. (i să aibă *ri)ă ca locuinţa sa să nu apară prea prosperă. ne(tiind prea bine ce însemna cu+'ntul 0taxe1.icialii din subordinea sa. c'ţi+a ţărani indi*naţi se uniră (i scoaseră la i+eală stră+ec8ile arme de +'nătoare. unde toţi 6ossemiţii erau săraci. se a.oarte puţin (i arareori intrau în contact cu 6ossemiţii. !ar oamenii dinăuntru î(i spuneau soldaţi Ta-endieni.i(au . iar alţii au stat perplec(i de3o parte în timp ce străinii îmbrăcaţi în uni.i colectate procenta)e din *r'ne (i din piei. se ră-leţiră bodo*ănind. Fermierii care adunau taxele. /nsemnul strălucitor al !mperiului 2 a+a3. dar oricum. !ci3colo. u au-iseră de Ta-enda. &poi. toţi străini. El (i o. Gu+ernatorul Ta-endian ducea o +iaţă austeră în satul Gentri. acest cu+'nt . de numărul ora(elor 2 în con. con. mulţi au plătit. 6ossemiţi în ser+iciul Ta-endei. %ar nu a)unseră la nici un re-ultat. cu o expresie *reoaie (i 3H . Măranii erau derutaţi. cum că anual +or . cum că pe toată întinderea ecuatorului 2 re*iunea locuită 2 se +or în. 6ossemiţii au clipit solemn din oc8i.orm unor .u luat drept 0sate1 2 de tipul de economie. .

ăcu un pas înapoi. Mi3am spus că trebuie să le dai la un specialist să le repare. apoi . iar ăsta era un lucru . $ri+i în sus cu oc8ii întredesc8i(i (i decise că nu se între-ărea nici un pericol real de . I 4a(ina. încă o dată. înt'mpina toate întrebările +iclene despre bunurile sale. >ătr'nul . Ta-enda *ăsea probabil că noua situaţie era mai pro.emei.icil. î(i s. &(a că.Isaac Asimov t'mpă.iciente conser+e de 8rană care să3i a)un*ă pe durata iernii. Crăpă puţin u(a (i răcni prin eaB I NunDer. $utea mer*e . aro+i ie(i din colibă su. pentru a scăpa de surplusul de *r'ne (i pentru a . încrunt'nd spr'ncenele.ire deseB 50 . numai că axele sunt în stare proastă. 6e*imul se îmbl'n-i. dar ma(inile Ta-endiene (i m'ncarea Ta-endiană erau mai bune dec't produsele auto8tone. spuse el posac.ăcut (i mer*e bine. taxele se mic(orară. . alta dec't cea din ţesătură *ri.lori. arăt'nd cu *esturi ale braţelor doar ceea ce se putea +edea. ma(ina are combustibilG %inăuntru se au-i stri*'nd o +oce.redeli . apoi împinse înainte bărbia acoperită cu .ără probleme p'nă la Gentri. 6ossemiţii nu mai primeau la sc8imb produsele ra.urtună.i mai era îmbrăcămintea pentru . $e păm'ntul aspru începeau să cadă primele -ăpe-i. .i săturat să stoarcă din a+utul unei ast.inate ale !mperiului.l'nd în barbă.ace rost în sc8imb de su. &+ea o barbă scurtă (i ro(cată dar nu su. (i cerul era de un romo8or't. ca (i cum Ta-enda s3ar . Comerţul în.ară.el de lumi.oarte important. istoria Galactică se scur*ea destul de lini(tit (i ţăranii continuară să trudească la a scoate +iaţa din solul di.icient de deasă pentru a3i estompa expresia adolescentină.i nu sunt eu de +ină. are plinul .iul cu pri+irea.iul cel mare al lui aro+i +eni (i el a.itabilă.

e +ina meaG %e unde (i cum să ... +ino3ncoace.i*ură indi*nată. (i cu paltonul bălăbănindu3i3se pe umeri. iar cerul mo8or't ce apărea printre -drenţe nu aducea nici un pic de căldură. urm'nd să ateri-e-e pe un c'mp *ol (i în*8eţat din partea de nord a . recolta a .ri*ului.larea întretăiată. .oarele se ascunsese. acum maică3ta î(i ba*ă nasul în problemele dintre un tată (i . "a .ermei lui aro+i. oaspeţi@ a+a cobora încet. ori ro(caţi cu . .. >odo*ăniB I >ine.emeia cu răsu. I -aroviB >ine3cunoscuta +oce de dinăuntru îl opri în mi)locul .. aro+i replică. c'nd deodată oc8ii săi întredesc8i(i se căscară. ă+ăli pe scările de lemn cu un ţipăt... I Este o na+ă.ară cu p'n-a le*ată ne*li)ent peste cap (i urec8i. a*itatB I $ăi ce altce+a ar putea . >raţele sale 5E .ra-ei. uit'nd complet de aerul rece. să3i lăsăm să mear*ă la +eciniG aro+i se . apuc'nd la repe-eală un palton +ec8i (i o bucată de p'n-ă. $ri+ea în depărtare.ie bine prinse.ăcuse staco)iu din cau-a . :olbă oc8ii în direcţia pe care o arăta de*etul lui aro+i.on.el dec't amăr'tăG Turmele mele au scăpat de molimeG Gr'nele au.acemG +orbi . I e+astă. (i de*etul i se ridică automat în sus.ost alt. %in spaţiu. bătr'no. .i atunci. !e(i a. /(i împreună m'inile înmănu(ate (i ridică din nou pri+irea în sus.i ce ne . I .i ce.ac eu rost de un specialist să le repareG %e cinci ani încoace.coate ma(ina (i ai *ri)ă ca remorcile să .ereastră se i+i o .iul său.orme nedeslu(ite începeau să se adune. stri*ă el puternic. "e putem o. Gura i se desc8ise să stri*e.ăi ea.eri ospitalitate acestor oameniG # să3i a(e-ăm pe du(umeaua murdară a co(meliei (i o să le dăm resturile ultimei turte din săptăm'na astaG I .iG &+em oaspeţi. bine.A doua fundaţie I . >abo.

..i9 +ei *ăti o nouă turtă.u-a. î(i . (i toţi au a.ermă 2 ei în(i(i@..ără să spună nimic. . numele meu este menţionat *u+ernatorului.ri*ul care o mu(ca prin 8ainele subţiri.ie sacri.elG #amenii ă(tia din lumile de a. înc't >ătr'nii mer* din . # băutură -dra+ănă o să .ermă3n . $oate că mesa)ul a .a-ă. .i acum..ie bine+enită. (i.icat un animal t'năr (i îl +ei .ormăm imediat ce apare +reo na+ă din spaţiu.tăp'nii din Ta-enda.lat că străinii sunt a(teptaţi de . . I !ubita mea ne+astă...ermă3n . +rei să nu pro.răm'ntă căciuloiul pe cap.Isaac Asimov acoperite cu m'neci de piele lucioasă se întinseră (i apucară umerii puternici ai . /nsu(i *u+ernatorul a trimis mesa)e at't de ur*ente.erim acum ospitalitatea pe care o merită. 9rdinul guvernatoruluiB .ară sunt bo*aţi... Eu +oi mer*e acum să3i înt'mpin pe ace(ti importanţi oameni care +in din spaţiu.e repe-i spre u(ă. aro+i ridică un de*etB I >abo.ri*e. 52 . importanţi.oţia sa de+eni deodată con(tientă de .ri*uroasă.erma mea. *ura .emeii. nimic nu ni se +a mai re. de casă.. înc8ipuie3ţi ce importanţă are c8estia asta@ 2 ca să ne ceară să3i in.... /ncepu să +ise-e cu oc8ii desc8i(iB I "e o. apoi spuse cu o +oce sc'rţ'ită (i nesi*urăB I %a.. C'nd trecu de această . . (i.ermă pe +remea asta . (i după aceea.emeii se înc8isese (i se desc8isese aiurea.ost răsp'ndit peste tot în 6ossem. +ei lua cele două scaune din camera noastră (i le +ei duce )os9 +ei a+ea *ri)ă să . +orbi el mieros.e opri.. cu *arnitură de carto. ce3au spus >ătr'nii satului acum o săptăm'năG EiG !a adu3ţi aminte@ >ătr'nii au mers din . (i o să3mi aduc (i ulciorul cu tărie. nu reu(i să scoată dec't o miorlăială stridentă. iar ei coboară c8iar în .it de (ansa de a intra în *raţiile celor de la putereG 7ite la na+a aia@ &i mai +ă-ut +reuna la . C't timp +orbi aro+i.

El (i cu C8annis se a. nici c8iar ţăranul plin de transpiraţie..emeie cu oc8i curio(i (i cu *ura căscată.răm'nta pe el era problema înţelepciunii tacticii adoptate.A doua fundaţie stri*'nd peste umărB I >ine. în care apăruse o . ădă)duiesc că (ederea dumnea+oastră aici +3a . î(i le*ănă capul de c'te+a ori (i spuse cu o +oce onctuoasă. cinstit.ri*ul acestei lumi. ţăranul care le era *a-dă a. %ar +orbea unui om care aler*a de)a spre acea parte a ori-ontului în care na+a se apropia de sol. pe care sărăcia m3 a împiedicat să3i dau o educaţie pe măsura inteli*enţei lui 2 m3a in. (i modest. plină de respectB I obili "or-i. C8annis părea că se simte complet în lar*ul lui. am deosebita cinste să +ă anunţ că . a(a cum oricine poate depune mărturie. . deocamdată.lau aici sin*uri. Totu(i. &poi. Eu m3am străduit din răsputeri în această pri+inţă.iul meu cel mare 2 un băiat bun (i merituos. î(i putea purta sin*ură de *ri)ă în condiţii normale.ă(oare multă +reme c8iar a(a cum se a(tepta el. $ri+i la t'nărul de l'n*ă el (i îl surprinse clipind bine+oitor în direcţia unei desc8i-ături din peretele acoperit cu blănuri. Ceea ce îl . atunci du3te repede. $ritc8er sa+ură acest lucru cu o satis.ormat că >ătr'nii +or sosi în cur'nd. se simţea în nesi*uranţă. de(i sunt un . căci mă cople(e(te sărăcia. Totu(i.i(ă un -'mbet imens. Cocul lui C8annis nu a+ea să se mai des.. a+a. I >ătr'niG întrebă încet C8annis. ici împre)urimile marcate de sărăcie. %esi*ur. C8annis era răspun-ător de aceasta mi(care. sin*ura lor le*ătură cu na+a o repre-entau brăţările emiţătoare3receptoare pe ultraunde.acţie acră.ost plăcută. lăsată în spaţiu.ii acestei re*iuniG 53 . nici întinderile sale pustii (i mo8or'te nu îl în*ri)orau pe Generalul :an $ritc8er. ici .ermier muncitor.e. a+'nd în +edere mi)loacele mele modeste.

oamenii pe care3i căutăm nu pot . &+ea o în.i *ăsiţi bă*'nd pur (i simplu m'na într3un sac întunecos.3ar putea ca în următoarele mi(cări să .ie necesar riscul atra*erii atenţiei asupra noastră..el s3ar putea ca ei să ceară un nou camion pentru *ospodăria noastră. "ocuitorii obi(nuiţi probabil că nu sunt dec't locuitori obi(nuiţi. poate +eţi aminti >ătr'nilor de respectul (i aprecierea mea pentru dumnea+oastră. obili "or-i. obili "or-i. de(i +iaţa e *rea (i răsplata o*oarelor (i pădurilor este insu. spuse el.ormată din te8nicieni (i sa+anţi. $ritc8er pro. iar cei care aparent au 55 . aici. . /n primul r'nd.ăcut dec't să atra*em atenţia asupra noastră. pentru că cel +ec8i de3 abia se mai t'r'ie. C8annis +orbi repede.ăţi(are umilă (i ru*ătoare.. (i întrea*a noastră existenţă depinde de ceea ce a mai rămas din el. cu o +oce înceată (i monotonăB I . :an $ritc8er dădu din cap cu acea condescendentă distanţă cerută de rolul de 0 obili "or-i1 care le . $e tine nu te deran)ea-ă c8estia astaG C8annis părea surprinsB I u. . &(a cum $rima Fundaţie.atul nostru este renumit pe tot cuprinsul 6ossem3ului pentru dreptatea (i cinstea care domnesc aici.i sunt cu toţii oameni cinstiţi (i +rednici de respect. $si8olo*ii ar putea sta ascun(i. din care . $ritc8er. . $e tine ce te deran)ea-ăG I Cred că a+em lucruri mai bune de . &cesta părea aproape adormit.. c8iar a(a. Cei care conduc prin puterea minţii nu este neapărat ne+oie să deţină puterea aparent!.ită de următorul moment în care rămaseră sin*uri pentru a3i +orbi lui C8annis.oarte mică minoritate în raport cu întrea*a populaţie.icientă. psi8olo*ii celei de3& %oua Fundaţii sunt probabil o .oarte înc'ntat de înt'lnirea cu >ătr'nii..usese acordatB I Jom raporta >ătr'nilor tăi ospitalitatea cu care ne3ai *ă-duit. I u sunt .aci (i tu parte.Isaac Asimov I %a. (i scotocind. era o minoritate. &st.

(i printre ei trebuie să . I u te înţele* deloc..A doua fundaţie puterea în m'nă probabil cred sincer că ei sunt stăp'nii ade+ăraţi. toţi conducătorii Ta-endieni.ost aduse mi)loacele de transport.e înclină cu un respect plin de demnitate. (i spuseB I . .e depărtară u(or unul de altul. (i sperăm că ne +eţi .oarte clar@ &scultă aici. $ritc8er. pe bucata asta în*8eţată de păm'nt. spuse C8annis.ica pe psi8olo*i într3o asemenea mulţime. dar 8ai mai înt'i să ne înt'lnim cu >ătr'nii. . în slu*ărnicia sa paroxistică.oarte a*itatB I obili "or-i.i *ăsită c8iar aici. L(tia sunt >ătr'nii tăiG Cu certitudine. /n număr de trei. că e . cu milioane sau sute de milioane de locuitori. sosesc >ătr'nii. atunci c'nd barba nea*ră a *a-dei lor nă+ăli din nou în cameră.untem onoraţi. . I $ăi de ce. /n cele din urmă +om mer*e (i în Ta-enda. Cum i3am putea identi. 7nul dintre ei se apropie. I Jom aminti ne*re(it de tine. &u . poate scăpaţi (i un cu+'nt bine+oitor despre mine.ormat *a-dele. %istin(i domni. din su. satul principal.ie unul sau mai mulţi oameni din & %oua Fundaţie. ei erau. pe această mică planetă rustică (i supusă. &r putea . Ta-enda este probabil o lume uria(ă. (i cum i3am putea . &proape că se . sunt concentraţi în Gentri.ace Cat'rului un raport în care să3i spunem că am *ăsit & %oua FundaţieG %ar aici.ala de întruniri. a(a cum ne3au in.ace plăcerea de a ne însoţi la . Este o etapă lo*ică în drumul nostru.r'nse în două aplec'ndu3se.i doar c'te+a sute..oluţia acestei probleme ar putea .let. Măranul era . Jă implor încă o dată. AL TREILEA INTERLUDIU 5= .

1n mod normal' c+iar i )n cele mai fericite condiţii' era rece i )ţi d!dea fiori. -ori (drenţuiţi lunecau peste lic!ririle slabe ale stelelor. %ar acum mai conţinea i acea stranie creatur!' Catârul' care p!rea s!"l transforme )ntr"o ameninţare )ntunecat! i material!. %ar Catârul4 56 . Au e0istat )ndoieli i )ntreb!ri inspirate de dificila problem! matematic! a confrunt!rii cu un mutant' posesor al unei structuri mentale necunoscute. 7paţiul p!rea foarte ostil. 3i reacţionaser! – i reacţionau – conform planului. 1ntrunirea luase sfâr it.Isaac Asimov #rimul *orbitor privea meditativ cerul de noapte. Cum urma s! acţione(e4 3ra destul de u or s!"i 6lucre(i/ oamenii. Trebuiser! luate )n calcul toate situaţiile e0treme. 2i c+iar i acum' puteau fi siguri pe ei4 Undeva )n aceast! regiune a spaţiului – )n aceast! nem!rginire a &ala0iei – se afla Catârul. -u durase mult.

useseră înt'mpinaţi . Cu aceasta. Totu(i. se cu.undară în noua (i neobi(nuita atmos.eră mai puţin protocolară.i denumite luări de cu+'nt.ăcuse loc unei amicalităţi tipic rustice.el înc't 0>ătr'ni1 era mai cur'nd o . . mai de*rabă ceremonioasă dec't consistentă.el ca mulţi alţi înţelepţi.eră.icase p'nă c'nd de+enise e+ident că era caracteristica lor esenţială. Ca (i cum demnitatea cu care străinii . /n lini(tea solemnă care însoţi o masă .ru*ală.i a(teptat oricine. /ntrebară dacă era *reu de condus o na+ă spaţială. la .erire la +'rstă.A doua fundaţie 4 .ormulare respectuoasă dec't o simplă re. 4a)oritatea trecuseră cu puţin de . erau destui sub patru-eci de ani. *ra+i (i înceţi în mi(cări.loarea +'rstei. dacă se puteau construi motoare mai bune pentru ma(inile lor de teren. dacă era ade+ărat că pe alte lumi nin*ea rar 2 a(a cum era 5A . %emnitatea pe care o a. Cei doi bărbaţi +eniţi din spaţiu stăteau în capul mesei.DOI BĂRBAŢI ŞI BĂTRÂNII >LT6O !! din această -onă a 6ossem3ului nu arătau c8iar a(a cum s3ar . u erau o simplă extrapolare a ţăranilorB adică mai autoritari (i mai puţin prieteno(i. unde predominau curio-itatea (i prietenia. &bsolut deloc. ast. c'ţi oameni erau necesari pentru acest lucru. .e str'nseră în )urul celor doi străini (i îi potopiră cu un torent de întrebări.tăteau în )urul mesei lor o+ale.ăcură c'te+a remarci 2 prea scurte (i prea simple pentru a putea . %upă ce m'ncară.i(aseră la prima înt'lnire se ampli. Cei c'ţi+a care a+eau bărbi le purtau scurte (i bine în*ri)ite. asupra adunării se a(ternu o atmos. aceia dintre >ătr'ni care păreau mai respectaţi .

icial ast.inită.iciale. . . "ista nu se oprea aici.e putea spune că scurtele comentarii dintre ei erau 5F . că se bărbiereau -ilnic. Era ca (i cum intrase în mi)locul unei mulţimi de copii. $ritc8er se +ă-u obli*at să dea răspunsuri din ce în ce mai lun*i. pentru că treceau la propria lor +ersiune a limba)ului uni+ersal Galactic.ecţionată din plastic siliconic în care sen-aţia de lucire metalică era creată prin orientarea corespun-ătoare a moleculelor super.ecţionau îmbrăcămintea (i ce anume îi dădea acea lucire metalică.uncţie de mărimea na+ei 2 de la unul la mai mulţi oameni. ca (i cum. dacă era departe.. de+enise ar8aic. cum î(i con.el de mare ca (i Ta-enda.i aproape întotdeauna întrebările erau adresate lui $ritc8er. &ceste discuţii dintre ei erau *reu de urmărit. că pe planeta sa trăiau multe sute de milioane de oameni dar că era de departe mult mai mică (i mai insi*ni. că clima lumilor era de o +arietate in. dacă aceasta era la .iind cel mai +'rstnic dintre cei doi. de ce nu purtau blănuri.i îmbunătăţite. . că îmbrăcămintea lor era con.e tre-i.iantă în raport cu marele imperiu al Ta-endei. . care printr3o lun*ă separare de curentele de limba). c'ţi oameni trăiau în lumea din care +eniseră. /ntrebările lor erau marcate de o curio-itate sinceră (i de-armantă. ce .el de piatră purta $ritc8er în inel. (i că putea . .i întotdeauna după ce răspundea..el înc't nu era ne+oie de blănuri.Isaac Asimov ca-ul Ta-endei. ca (i cum de-băteau in. se producea un murmur rapid între >ătr'ni.etea lor de cunoa(tere era ire-istibilă. că începeau să3i placă ace(ti pro+inciali nai+i. (i nu i te puteai sustra*e.ără îndoială puteau .i încăl-ită arti. că nu cuno(tea în detaliu motoarele ma(inilor lor de teren dar că . 6ăspunsurile nu se opriră aici. că piatra din inelul său era un ametist. dacă se bărbiereau -ilnic. aproape împotri+a +oinţei sale.ormaţia obţinută. $ritc8er le spuse că na+ele spaţiale nu erau *reu de condus (i că ec8ipa)ele +ariau 2 în . . îl în+estiseră automat cu cea mai mare autoritate.

nu îi răpise talentul de a mai diminua din e. care se mi(caseră at't de rapid (i de delicat acompaniindu3 (i cu+intele ca pentru a le da o importanţă c't mai mare (i di.tat de u(urare.uri( unul la altul.A doua fundaţie aproape inteli*ibile. %easupra tuturor se lăsă o lini(te ad'ncă.irele ondulate. dar de puţin nu puteau . că-ură deodată . !ar noi. Toţi >ătr'nii. 6ăspunse acela(i >ătr'n care +orbise mai înainte. pentru că noi suntem străini (i ne interesea-ă . p'nă atunci +olubili. 7nul dintre >ătr'ni î(i trecu de*etul mare (i arătătorul prin barbă. desi*ur. pe care în ultima +reme începuse să (i3o simtă. !ritarea lui $ritc8er +i-a+i de întrebarea deloc diplomatică a lui C8annis nu dispăruse încă de tot.orma pe *u+ernator despre loialitatea (i dra*ostea >ătr'nilor din 6ossem.aima Ta-endei s3a răsp'ndit pretutindeni în Galaxie.e uitau pe .erite semni. în cele din urmă.tăp'nilor din Ta-enda. apoi spuseB I oi suntem slu)itori credincio(i ai .ectul boacănelor altora. 5H . de multă +reme. I /n re*iunea noastră de uni+ers. $ritc8er inter+eni imediatB I /nsoţitorul meu +ă cere asta din prietenie.oarte tare să a.tăp'nilor din Ta-enda. . Cel puţin. C8annis îi întrerupse pentru a spuneB I >unii mei domni. se cu. aproape . &utomat.ără +la*ă.iresc. îl +om in.eţele se luminară. $'nă c'nd. spuse el. acum trebuie să răspundeţi (i +oi la întrebările noastre.undară în muţenie. el de+enise repre-entantul lor. nu cunoa(tem prea multe despre istoria trecută a .i înţelese. (i era clar că .icaţii. îi era limpede că +'rsta. pentru că .iecare î(i dorea ca altcine+a să ia cu+'ntul. u se au-i nici un o. prin-'nd u(or (i îndrept'ndu3(i . dar . 4'inile lor. $resupunem că domnesc aici cu înţelepciune.lăm c't mai multe despre Ta-enda.

ace o săptăm'nă de c'nd +ă a(teptăm..i domnit aici. %ar pe alte lumi au existat trădători. după un lun* moment.tăp'nii să nu .Isaac Asimov . a(a cum meritau.ost o mare onoare. $entru noi a . nici unul dintre noi nu este trădător..ermieri săraci. luxoase pentru acea =0 . K'mbetul lui $ritc8er se crispă imperceptibilB I e a(teptaG >ătr'nii pri+iră miraţi de la unul la altulB I $ăi. El +ă a(tepta..ost o domnie pa(nicăG I %acă a . I imeni de aici nu a trădat +reodată. . . u e bine să te *'nde(ti la a(a ce+a. $entru ca.tăp'n puternic (i autoritar. I e puteţi in. (i moartea i3a a)uns repede din urmă. "ocuinţele lor erau. nici taţii taţilor no(tri. Gu+ernatorul este un . erau e+idente. sperăm din su.eră inter+eni o subtilă stare de con.let că +eţi raporta . astă-i se .orma cum trebuie să procedăm pentru a obţine o audienţă la *u+ernatorul +ostruG spuse $ritc8er cu bl'ndeţe.u-ie. nici taţii no(tri. I >ănuiesc că în trecut a pedepsit pe unii. în*ri)orarea din oc8ii tuturor. Teama din +ocea sa.ost o domnie pa(nicăG e-ită >ătr'nul.puseB I ici bunicul celui mai în +'rstă dintre noi nu î(i aminte(te de +reo perioadă în care . (i nu ne interesea-ă problemele politicii. oi.ără îndoială. I & . care nu ar e-ita să3i pedepsească pe trădători. pentru că noi suntem oameni mode(ti. %in nou e-itare. nu (tiaţiG Gu+ernatorul o să +ină m'ine aici..a+orabil despre loialitatea noastră . /n atmos. >ineînţeles.aţă de el. >ătr'nul să spunăB I $ăi.

ără să .erenţă totală .ost anticipată. I .erit de cele anterioare.el de om este *u+ernatorul.e simţi inundat de . (i descoperim că *u+ernatorul ne a(teaptă.ortul de a3(i disimula nota de plictiseală din +oceB I . %ar inter+enise între ei un element de tensiune. =E .ost detectată în spaţiu. C8annis nu arăta dec't o indi. I &i impresia că te poţi ascunde de cei din & %oua FundaţieG I $oate.icient interes pentru ca *u+ernatorul să +ină el la noi.initi+e. ce +aloare mai poate a+ea toată misiunea asta a noastrăG C8annis ridică pri+irea.urie. .e pare că sosirea noastră a .ăcu C8annis simplu. I %a.A doua fundaţie planetă. $ritc8er locuise în altele (i mai rele. %e ce nuG $oţi să ba*i m'na3n . (i totu(i exista în el dorinţa de a mai a(tepta puţin. E c8iar a(a de neobi(nuit pentru o împărăţie să aibă posturi de obser+aţie la . .aţă de aspectele exterioare.tai să +edem mai înt'i ce .reca de un dinte de sus.acă e.u. (i totu(i c'(ti*area acelui )oc ar .ă presupunem că na+a noastră a . e alta. $robabil +om a. e una9 să (tie cine suntem (i pentru ce anume am +enit.ă ne a(tepte. +ă-'nd u(oara cută dintre spr'ncenele lui C8annis (i (o+ăiala delicată cu care bu-a de )os a t'nărului se . .i însemnat să multiplice c'(ti*urile. spuse C8annis d'nd din umeri. .i ni(te străini banali. $ritc8er simţea că se apropia momentul unei deci-ii de. I . (i tot am pre-enta interes.la de la *u+ernator că însă(i Ta-enda ne a(teaptă.oc că nuG .rontiereG C8iar dacă am . &tunci. în loc să mer*em noi la elG I $roblema asta o +om aborda mai t'r-iu.i însemnat să crească periculo-itatea )ocului. %etesta actoria inutilă (i î(i dori din toată inima să se termine. I %oar at'tG Lsta e cel mai important lucru pe care poţi să3l spuiG &)un*em aici. spuse. &3l +edea mai înt'i pe *u+ernator ar . di.

Isaac Asimov
$ritc8er î(i de-*oli dinţii, (i se încruntă anemic. ;ituaţia de+enea ridicolă. C8annis continuă, cu o însu.leţire pre.ăcutăB I Cel puţin, (tim un lucru. Ta-enda este & %oua Fundaţie. &lt.el, ar însemna că un milion de elemente e+idente arată cu toatele într3o direcţie *re(ită. Cum interprete-i spaima e+identă pe care cei de3aici o au .aţă de Ta-endaG Eu nu +ăd nici un semn de dominare politică. Grupurile lor de >ătr'ni se înt'lnesc aparent liber, (i .ără in*erinţe de +reun .el. Taxa de care +orbesc ei nu mi se pare c8iar at't de insuportabilă, (i nici măcar nu este impusă e.icient. >ă(tina(ii +orbesc mult despre sărăcie, dar par -dra+eni (i bine 8răniţi. Casele lor sunt *rosolane (i satele neci+ili-ate, dar li se potri+esc de minune. %e .apt, lumea asta mă .ascinea-ă. 3am +ă-ut +reodată una mai *reu de suportat, (i totu(i sunt con+ins că populaţia nu su.eră (i că +iaţa lor simplă are o .ericire bine ec8ilibrată, care lipse(te populaţiilor so.isticate din centrele a+ansate. I %eci e(ti un admirator al +irtuţilor ţărăne(tiG I &strele nu3mi permit, spuse C8annis păr'nd amu-at de idee. u +reau dec't să scot în e+idenţă semni.icaţia tuturor acestor lucruri. Cu certitudine, Ta-enda este un administrator e.icient 2 e.icient într3un sens .oarte îndepărtat în raport cu .ostul !mperiu sau cu $rima Fundaţie, sau cu propria noastră 7niune. !mperiul, Fundaţia, 7niunea, au adus supu(ilor lor o prosperitate mecanică, în sc8imbul unor +alori mult mai puţin perceptibile. Ta-enda aduce .ericire (i su.icienţă. u +e-i că întrea*a orientare a dominaţiei lor este di.erităG -u este .i-ică, ci psi8olo*ică. I ;eriosG î(i permise $ritc8er să .ie ironic. ,i teroarea cu care +orbesc >ătr'nii despre pedepsirea trădătorilor de către ace(ti administratori3psi8olo*i buni la su.letG Cum se potri+e(te asta cu ipote-ele taleG I &u .ost ei pedepsiţi +reodatăG u se +orbe(te dec't despre pedepsirea altora. Ca (i cum ideea pedepsei a .ost at't de bine implantată în ei înc't niciodată nu +a .i ne+oie =2

A doua fundaţie
să3i pedepse(ti. &titudinile mentale adec+ate se a.lă at't de bine sădite în minţile lor, înc't sunt si*ur că pe planeta asta nu există nici un soldat Ta-endian. u ve(i toate asteaG I &m să +ăd, poate, spuse $ritc8er cu răceală, atunci c'nd am să3l înt'lnesc pe *u+ernator. ,i, apropo, dacă (i minţile noastre sunt 0lucrate1G 6eplica lui C8annis .u brutală (i dispreţuitoareB I Tu ar trebui să .ii obi(nuit cu a a ceva. $ritc8er păli +i-ibil (i, cu un e.ort, se întoarse (i plecă. /n -iua aceea nu mai +orbiră unul cu altul. /n noaptea în*8eţată, .ără +'nt, în timp ce asculta respiraţia lentă a somnului celuilalt, $ritc8er î(i acordă încet brăţara3transmiţător pe o lun*ime de ultra3undă cu care brăţara lui C8annis nu era pre+ă-ută. 7n*8ia apăsă .ără -*omot. 6eu(i să stabilească le*ătura cu na+a. 6ăspunsul +eni în mici durate de +ibraţie nea.ectată de -*omot, care de3abia se ridica deasupra pra*ului de sensibilitate. %e două ori, $ritc8er întrebăB 0&ţi luat p'nă acum le*ăturaG1 %e două ori, răspunsul +eniB 0%eloc. &(teptăm în continuare.1 ;e dădu )os din pat. Era .ri* în cameră, (i se în.ă(ură cu pătura îmblănită, a(e-'ndu3se pe scaun. $ri+i a*lomerarea de stele. Faţă de cele care dominau cerul de noapte al $eri.eriei sale natale, acestea di.ereau .oarte mult în strălucire (i în desenele pe care le su*erau pe .ondul întinsei ceţi a "entilei Galactice. 7nde+a, acolo printre stele, se a.la soluţia la complicaţiile care îl cople(iseră, (i î(i dori din tot su.letul ca acea soluţie să sosească (i să s.'r(ească lucrurile. $reţ de un moment se întrebă din nouB &+ea Cat'rul dreptate, (i Con+ertirea îl lăsase .ără tăi(ul ascuţit (i tare pe care i3l con.erea încrederea în sineG ;au era doar +'rsta (i .răm'ntările din ace(ti ultimi aniG =3

Isaac Asimov
%e .apt, nici nu3i păsa. Era obosit. Gu+ernatorul din 6ossem sosi .ără mare paradă. ;in*urul său însoţitor era bărbatul în uni.ormă care îi conducea automobilul. &utomobilul a+ea un desi*n extra+a*ant, dar lui $ritc8er i se părea ine.icace. ;e do+edi *reoi9 nu o sin*ură dată se poticni la o prea rapidă sc8imbare a +ite-elor. Era clar, după în.ăţi(are, că mer*ea cu combustibil c8imic (i nu atomic. Gu+ernatorul Ta-endian pă(i domol pe stratul *ros de -ăpadă (i înaintă între două r'nduri de >ătr'ni respectuo(i. u le acordă nici o pri+ire, (i intră repede. >ătr'nii îl urmară. Cei doi oameni din 7niunea Cat'rului pri+eau, din locurile care le .useseră reparti-ate. El 2 *u+ernatorul 2 era +oinic, cam îndesat, scund, banal. Ei, (iG $ritc8er se concentră cu toată .orţa pe care o a+ea pentru a nu3(i pierde controlul. Fi*ura sa păstra însă o expresie *lacială, calmă. u se .ăcu de r's în .aţa lui C8annis... dar î(i dădea .oarte bine seama că îi crescuse tensiunea (i că *'tul i se uscase. u era +orba de teama .i-ică. u .ăcea parte dintre cei săraci cu du8ul, oameni .ără ima*inaţie, carne .ără ner+i, prea pro(ti pentru a le .i +reodată .rică... dar putea în.runta teama .i-ică (i îi putea .ace .aţă. &ici era altce+a. Era cealaltă teamă. /i aruncă o pri+ire scurtă lui C8annis. T'nărul a+ea oc8ii .ixaţi în dorul lelii asupra un*8iilor unei m'ini, (i căuta tacticos +reo asperitate super.icială. Ce+a în interiorul lui $ritc8er se re+oltă puternic. Cum ar .i putut C8annis să se teamă de o 0lucrătură1 mentalăG $rinse un moment de ră*a- (i încercă să se *'ndească retrospecti+. Cum .usese el pe +remea c'nd era un =5

A doua fundaţie
%emocrat con+ins, înainte de a .i Con+ertit de către Cat'rG Era *reu să3(i aducă aminte. u î(i putea recunoa(te .osta structură mentală. u putea rupe .irele puternice care3l le*au str'ns de Cat'r. /(i amintea că încercase odată să3l asasine-e dar, oric't de mult s3ar .i că-nit, nu3(i aducea aminte care îi .useseră sentimentele în acea perioadă. &ceasta putea .i însă(i reacţia de auto3apărare a propriei sale minţi, pentru că .ie (i numai intuind acele sentimente 2 ned'ndu3(i seama de detalii, dar înţele*'ndu3le în mare 2 începea să i se .acă *reaţă. ,i dacă *u+ernatorul îi 0lucrase1 minteaG $oate c'rceii mentali, insesi-abili, ai unuia din & %oua Fundaţie, se insinuaseră ad'nc printre .isurile structurii sale emoţionale, le lăr*iseră, intraseră, (i apoi le astupaserăG $rima dată nu simţise nimic. u a+usese nici un .el de durere, nici un de-acord mental... nici măcar sentimentul unei discontinuităţi. /l iubise pe Cat'r dintotdeauna. %acă existase +reodată o perioadă, demult de tot 2 pe c't de mult puteau să însemne cinci ani scurţi 2 c'nd cre-use că nu3l iube(te, că3l ură(te... asta nu era dec't o ilu-ie în.iorătoare. G'ndul la această ilu-ie îl tulbura. %ar nu a+usese nici un .el de durere. /nt'lnirea cu *u+ernatorul +a relua totulG Tot ceea ce se petrecuse înainte 2 toate ser+iciile .ăcute Cat'rului 2 tot sensul +ieţii sale 2 +a .u-iona în +isul celeilalte +ieţi, care conţinea cu+'ntul %emocraţieG Cat'rul +a .i (i el un +is, iar loialitatea sa +a .i pusă în slu)ba Ta-endei... >rusc, se răsuci. &+ea o puternică sen-aţie de +omă. &poi +ocea lui C8annis îi răsună în urec8eB I Generale, cred că a sosit momentul. $ritc8er se întoarse din nou. 7n >ătr'n desc8isese u(a, încet, (i se oprise în pra*, a.i('nd un respect demn (i calm. I Excelenţa ;a, spuse el, Gu+ernatorul din 6ossem, în numele ;tăp'nilor din Ta-enda, +ă transmite prin mine că +ă acordă cu plăcere o audienţă, (i +ă solicită să apăreţi ==

Isaac Asimov
înaintea sa. I ;i*ur că da, spuse C8annis. /(i str'nse centura cu un *est scurt (i î(i potri+i pe cap o *lu*ă 6ossemiană. Fălcile lui $ritc8er se încle(tară. Acesta era începutul ade+ăratului )oc. Gu+ernatorul din 6ossem nu a+ea o în.ăţi(are *randioasă. /n primul r'nd, a+ea capul descoperit iar părul rar, (aten desc8is tin-'nd spre *ri, îi dădea un aer de bl'ndeţe. &rcadele osoase dădură impresia că se încruntă la apariţia străinilor, iar oc8ii, încon)uraţi de o reţea .ină de riduri, păreau precauţi. %ar bărbia de cur'nd bărbierită era .inuţă, mică, (i prin con+enţia uni+ersală a adepţilor pseudo(tiinţei care cite(te caracterele în .uncţie de structura .acială, părea 0moale1. $ritc8er e+ită oc8ii (i pri+i bărbia. u3(i dădea seama dacă îi +a .olosi la ce+a... dacă exista ce+a care să îi poată .olosi. Jocea *u+ernatorului a+ea un timbru înalt, impersonalB I >ine aţi +enit în Ta-enda. Jă înt'mpinăm cu *'nduri de pace. &ţi m'ncatG 4'na sa 2 de*ete lun*i, +ene răsucite 2 .ăcu un *est aproape re*al spre masa în .ormă de 7. ;e înclinară (i se a(e-ară. Gu+ernatorul se a(e-ă în exteriorul ba-ei 73ului, ei în interior9 în lun*ul celor două braţe se a(e-ară două r'nduri de >ătr'ni tăcuţi. Gu+ernatorul +orbi în .ra-e scurte (i abrupte, lăud'nd m'ncarea ca .iind importată din Ta-enda 2 (i a+ea, într3 ade+ăr, o calitate di.erită, c8iar dacă nu era cu mult mai bună dec't m'ncarea simplă a >ătr'nilor. %epl'nse clima 6ossemiană. Făcu o alu-ie ne*li)entă la complicaţiile călătoriilor spaţiale. C8annis +orbi puţin. $ritc8er, deloc. &poi masa luă s.'r(it. Fructele mici, în compot, se terminară9 (er+eţelele .ură .olosite (i apoi aruncate. Gu+ernatorul se lăsă pe spate. =6

&m lăsat3o în spaţiu. &tunci +ă +eţi putea continua drumul spre Ta-enda. excelenţă. +ă +a sta la dispo-iţie. excelenţă.eritoare la intenţiile noastre pa(nice.3 ar putea să nu .untem interesaţi în stabilirea de relaţii comerciale.A doua fundaţie #c8ii săi micuţi sc'nteiauB I 43am interesat de na+a +oastră. pentru că este o lume neînsemnată. *u+ernul meu +a cere multe in. I &8a38m. # na+ă mare. 4i s3a spus că nu se cunoa(te locul în care a ancorat.elurile. .ără con+in*ere. doresc să . $oate.de patru-eci (i opt de ore. . . comentă *u+ernatorul .iţi la curent cu existenţa ei.i ateri-at cu ea aici s3ar . spuse el. minereuri.i ce a+eţi de +'n-areG I 4a(ini de toate . I &(a este. în -one uneori ostile.el înc't să primească în*ri)irile (i reparaţiile necesare.ericire. excelenţă. /n sc8imbul lor +rem 8rană. %acă excelenta +oastră nu are nimic împotri+ă să ne acorde un ră*a. (i am considerat că dacă am .ormaţii 2 (i după ce +ă +oi cerceta na+a. I &8a. este obli*atoriu să +ă +ăd na+a. (i atitudinea *u+ernatorului se răci +i-ibilB I Totu(i. replică C8annis încet. =A .i de unde +eniţiG I %intr3o lume mică a sectorului . în acest moment na+a este în reparaţii. >ineînţeles. &m pre. lemn. Este o na+ă mare. I &8a38m.antanni... . %upă ce +ă +oi examina mai cu atenţie acreditările 2 pentru că înainte ca lucrurile să continue.erat să ateri-ăm sin*uri. spuneţiG I %ar nu un +as de ră-boi. spuse C8annis pe un ton distant. I 7n *est prietenesc. destinată călătoriilor lun*i. neînarmaţi. Gu+ernatorul părea ne8otăr'tB I u cunosc prea multe despre treburile astea. comerţ. $oate +om aran)a o relaţie reciproc a+anta)oasă.i putut na(te îndoieli re. u primi nici un răspuns.ac ast. I %in ne.

asta era si*ur. $entru prima oară.ică emoţiile. dar putea el simţi +reo di.c8imbări pe care =F . $ritc8er. &sta . iar stri*ătul eraB <& %oua Fundaţie trebuie descoperită (i distrusă.ocă. (i limba i se împletici. &tunci c'nd totul se s. totul era bine. u mai inter+eni nici un moment delicat. neînarmaţi.'r(i în plictiseală.e +eri.entimentul care însoţise stri*ătul . dar respiraţia i se opri datorită unei emoţii puternice. urlă în interiorul ca+ernelor minţii sale. &poi a+u de *'nd să înlocuiască <& %oua Fundaţie1 cu <Cat'rul1. Gu+ernatorul î(i îndeplinise misiunea o. dar apoi î(i mută pri+irea în altă parte.icială (i era clar că pierduse orice interes.erenţăG . oc8i în oc8i. a+u sen-aţia că se su. &udienţa se s. se terminase. apoi *u+ernatorul spuse morocănosB I Jorbiţi3mi despre lumea din care +eniţi.e simţise alt. excelenţă. $'nă aici. .larea explodă tăcut în interiorul său.el după Con+ertirea pe care i3o .luenţat în alt modG 4ai subtilG u s3au operat oare unele mici sc8imbăriG . Cu *ri)ă 2 ţin'ndu3(i răsu. (i răsu. $ritc8er înt'lni pri+irea celuilalt.usese oare in.'r(i. $entru un moment. . u a+usese nici măcar un moment de e-itare.1 .ăcută.usese tot. Jă îndoiţi de onestitatea intenţiilor noastreG 7rmă o tăcere prelun*ită. u a+ea sen-aţia că se sc8imbase. încercă să se adune.larea 2 î(i +eri. în locuinţa lor.usese o ură nepre. %ar nu .ică.elG . Cu asta.ăcuse Cat'rulG u păruse totul naturalG &(a cum (i . de alt.untem aici.usese.Isaac Asimov I u sunt obi(nuit să a(tept. %eta(at.puseB I a+a nu poate ateri-a mai de+reme de patru-eci (i opt de ore. C8annis nu (o+ăi.

Unul dintre ei )l opri pe cel!lalt. iar atunci c'nd C8annis se întoarse să3l pri+ească. C8annis era ocupat în colţul său de cameră.e 8otărî să acţione-e din nou. "a răspunsul care +eni se simţi cuprins de un +al de u(urare.aţă de Cat'r@ %acă acest lucru rămăsese nesc8imbat. 1n oc+ii Celuilalt se putea citi un pâlpâit de aproape" team!. 5 #unctul de intersecţie4 I %a.arsa era pe terminate. I Am vesti de la #rimul *orbitor.A doua fundaţie nu le putea detecta pentru că însă(i existenţa lor îi a. 4u(c8ii . (tia că .. %e"am tr!i s! vedem (orileB =H .ecta raţionamentulG u a+ea cum să3(i dea seama.ăcu de lucru cu brăţara emiţător3receptor. . 7n*8ia de*etului mare î(i .eţei nu3l trădară.. în rest nu mai conta nimic. AL PATRULEA INTERLUDIU Cei doi *orbitori se )ntâlnir! pe drum. dar în sinea sa urla de bucurie. %ar simţea în continuare o loialitate absolută . (i apoi rămase .ără +la*ă.

%ar dacă ar . (i sunt la . tu ce3ai . I Ca (i Cat'rulG C8annis ridică deodată pri+ireaB I oi ne3am da seama dacă ei ne3ar con+erti cu adev!rat4 4ă îndoiesc. u3mi dau bine seama.aceG . Ce3ai .lat cine suntem. 60 .e lăsă pe spate în scaunul masi+ din lemn (i î(i răscrăcără picioarele.UN BĂRBAT ŞI CATARUL GE.i în locul lor. eu nu cred că .i dat seama cum+a de +reo sc8imbare subtilă în atitudinea lui $ritc8er (i în relaţia dintre ei doi. . 4ie nu mi s3a părut deloc a .oarte serios. C8iar dacă ei au puterea de a controla emoţiile. noi 2 tu (i cu mine 2 nu suntem dec't a+an*arda. u poate . C8annis ridică de*etul arătător. unii nu . Cu Catârul trebuie ei să lupte.i dec't o cacialma.ă presupunem că ai a+ea o idee despre intenţiile noastre aici.ără înt'r-iere pe cei doi . $ritc8er bătr'ne.oarte sărman specimen al celei de3& %oua Fundaţii.ace parte din ea.i na+aG u. $ritc8er ridică din umeriB I &bsolut nici una.ace parte.T76!"E lui C8annis nu arătau că (i3ar . $resupun'nd că ai .oarte inteli*enţiG I /n ca-ul ăsta.. dacă presupunem că într3ade+ăr . dacă a( .ace cu noiG I Con+ertirea. 7n .i un *eniu mental. I . I Ce impresie ţi3a lăsat *u+ernatorulG spuse el. I .el de precauţi cu noi pe c't suntem noi cu ei.trăini.Isaac Asimov 5 . $ritc8er îl pri+ea rece. desi*ur. I i se tra*e o cacialma. $resupun că au a..tii.i ni(te simpli psi8olo*i.i unul din & %oua Fundaţie. spuse C8annis de+enind . i3a( omorî .

%ar n3 a mers.A doua fundaţie I . I u cred.raierească. %ar nu acesta e moti+ul. Cat'rul nu se lasă păcălit de tine.i atunci.au nu e(ti dispus să accepţi ar*umentele lo*iceG 6E . oric't te3ai strădui. I Trădare. I Ce se înt'mplă aiciG spuse C8annis str'n*'nd bu-ate.el de t'r*. I . %e ce să te . &tunci mi s3a părut ciudat. I u acesta e moti+ul. u ne3am lăsat prin(i în cursă. I %e ceG I $entru trădare .oară pe Cat'rG u e ade+ărat. . %ar tuG Cat'rul nu trimite bebelu(i în misiuni ridicole (i . %ar în continuare. Cu *u+ernatorul au +rut să ne .ă a(teptăm.ără sens. I Cre-i că prin acest t'r* îl +om tra*e pe s. 7rmătoarea persoană pe care o +or trimite va fi una din & %oua Fundaţie.i atunciG I . aruncă C8annis.i am pierdut timp îndoindu3mă de mine însumi.aţă de $rimul Cetăţean al 7niunii. poate (i din cau-a na+ei.i trimis pe tine4 $entru că e(ti -'mbăreţ (i te îmbraci bineG $entru că ai două-eci (i opt de aniG I $robabil pentru că sunt om de încredere.ă +ină ei la noi. I . $ritc8er a*ită blasterulB I Exact.aciG întrebă el. +iseG &i înnebunitG I u. (i spuse pe un ton sinistruB I Jrei să spui că acesta e moti+ul. E(ti arestat. . I Cre-i cum+a că nu3i putem .i cum demonstre-iG &i do+e-i. după cum ţi3am mai spus.raieri pe cei din & %oua FundaţieG I $robabil că nu.i ce3ai de *'nd să . (i ne +a propune un . repararea situaţiei. +om accepta t'r*ul. $ri+irea lui C8annis că-u asupra obiectului pe care celălalt îl ţinea str'ns în m'nă. dar si*ur din cau-a Cat'rului. .unt în*ri)oraţi. presupuneri. . I . !ar în ceea ce mă pri+e(te. nu cred.

C't de u(or am *ăsit . .aţa t'năruluiB I 6idică3te@ C8annis se con.acem aici.i luată în considerare.. am dat (i eu *re(.telei@ C't de miraculos ai descoperit (i examinat !ma*inea corectă prin "upă. I $entru că standardele de succes pe care mi le3ai atribuit erau c8iar at't de )oaseG $resiunea blasterului crescu.i*ura din . desi*ur. dintr3un număr in. însă .i ăla eram euG I Cu certitudine. 62 .i . ne întrecem în paradoxuriG . (i anume de a *ăsi pe cine+a care cuno(tea de)a locul ascun-ătorii.ără prea mare *rabă. I $entru că e(ti în slu)ba celei de3& %oua Fundaţii.au este un )oc ca să +edem cine poate spune c't mai puţin în c't mai multe cu+inteG >lasterul înaintă. în picioare. . c't de bine descoperim punctul corect de obser+are@ ebun lipsit de tact ce e(ti@ 43 ai subestimat c8iar at't de multG Mi3ai înc8ipuit că am să în*8it orice combinaţie de coincidente imposibileG I &dică am a+ut prea mult succesG I $rea mult succes pentru un om loial. 7n ar*ument destul de lo*ic.Isaac Asimov I .ăc'nd asta. & dat *re(. însă de(i mintea îmi mer*e mai încet.ormă.au poate pentru că nu e(ti un om de încredere. în . I Cat'rul dorea să *ăsească & %oua Fundaţie. după cum s3a do+edit.ără să apese asupra mu(c8ilor abdominali. &(a că nu mai răm'nea dec't o sin*ură posibilitate +rednică de a . mer*e încă bine. spuse $ritc8er. de(i . I . pentru că secretul pe care nici unul din noi nu l3a putut descoperi este pă-it cu stră(nicie.e opri. spuse $ritc8er.. cu $ritc8er în urma lui. (i simţi *ura blasterului atin*'ndu3i centura.aţa lui C8annis î(i trăda m'nia cresc'ndă doar prin strălucirea rece a oc8ilor.. $e atunci nu (tiam. I Ce .'r(itul .init de posibilităţi@ .

din cau-a 8iper3locatorului din 63 .ost un trădător. dar cu si*uranţă că ne3ai dus pe noi la +ictime. exact a(a cum s3a presupus că +ei .ost urmăriţi de Cat'r.A doua fundaţie I . (i plin de auto3 admiraţieG &i .i .ără sens dintr3o parte într3alta. I $ot să mă a(e-. u ai adus +ictimele la noi.ormaţii (i au să poată construi ec8ipamente atomice în următorul an. tinere nerod. mai solid. %o+ede(te3 o. (i *ăsind nimic altce+a dec't ceea ce ai *ăsit (i tu mai înainteG I $entru na+ă.el ţi s3ar . 6ăm'nem aici. ca să3ţi explic ce+aG $ot să3ţi . &( spune că la . sărind . I Fără (tirea Cat'ruluiG Este ridicol.el de simpli ca (i tine. pot să +orbesc (i st'nd în picioare. atunci & %oua Fundaţie este alcătuită.. de ce să te .ace toate asteaG %acă a( .i o. C8iar aici este poanta.erit o na+ă cu care să te )ociG e3ai condus la & %oua Fundaţie. Cre-i că alt.au sub in.. I Cu (tirea Cat'rului.ost o momeală pe dos. spuse C8annis.lu)baG spuse C8annis cu un dispreţ in. într3ade+ăr. aproximati+. !ar dacă au cum+a impresia că prin ea au să obţină in. I &lt ar*ument. Cre-i că am . ca să înţele*i mai bine.init.luenţa ei mentală. Cat'rul +a sosi în cincispre-ece minute.i condus p'nă la & %oua FundaţieG %e ce să nu te plimb încolo (i încoace prin Galaxie. domnul meu inteli*ent.ac (i desene. $ot să te întreb de ce s3a presupus că +oi . Este e+ident că cei din & %oua Fundaţie au ne+oie de te8nică de luptă atomică pentru a se auto3 apăra. I . isteţ. Cre-i că nu ne3a urmărit.ace. Cu (tirea Cat'rului. I Jei a+ea oca-ia să explici asta Cat'rului. I 6ăm'i în picioare@ I >ine. din oameni .oarte. nu aiG # na+ă nu +a însemna nimic pentru ei. Te ro*. . I e întoarcem pe ?al*anG I %impotri+ă.oarte simpli. I Cu *reu te pot urmări prin imensitatea asta de prostii pe care le debite-i.

i bă*at m'na în . $ritc8er î(i cercetă mintea.lat acest lucru într3un mod . Era la . Je-i tu. %ar n3am să pierd timp întreb'ndu3mă dacă e(ti într3ade+ăr surprins. spuse el. Credeam că spiritul tău in+enti+ este ce+a mai bine de-+oltat. am să3ţi spun ce+a ce tu nu (tii. mă *ăure(ti . 65 . u ţi3a atras (i ţie atenţia că a+ea ne+oie de un econ+ertitG !ndi. %e data aceasta.ublinie. %acă a( .i tremurat. (tiam de el. C8annis.Isaac Asimov circuitele de comunicaţieG Este posibil ca blasterul să . &i .ost a. I u pari surprins. blasterul tremurase. I Jrei să spui că te simţi credincios Cat'rului. "oialitatea nu ti3a . se pare că unii dintre oamenii lui Con+ertiţi au .erent dac! ţi3a dat sau nu ade+ăratul moti+G I /ncearcă altce+a. celălalt minţea.ără (tirea lui. I !ntroducerea e cam lun*ă.ost 0lucrat1.ost 0lucraţi1 mental. atunci ascultă aici o născocire.oarte curios.i împotri+a Cat'rului. %ar Cat'rul a a.oc că nu. %e aceea a+ea ne+oie de mine.i acum. C8annis n3ar . %a. dacă3ţi place mai mult termenul. după ce ţi3am demonstrat că (tiam ce+a ce nu credeai că (tiu.ără să ape(i pe tră*aciG $ritc8er retrase blasterul un centimetruB I Ce +rei să spuiG I .au te3ai simţit uneori ciudat. Clar.acest lucru.el.aci. %upă cum a spus (i Cat'rul. cum ţi3o simţiG"entăG %e c'nd ai pornit în această expediţie. a( (ti3o. desi*ur.pun că mentalul ţi3a . . ca (i cum nu ai . sau a*enţi inamici.i . $ritc8er. . C8annis. te3ai simţit normal tot timpulG . Au e0istat trădători.ost mane+rat. $oate. %ar mintea. rapid.ost tu însutiG Ce +rei să . Fără nici un dubiu. iar eu (tiu că nu (tii. Tăcut. e prea u(or de detectat.ectată. I . Eu eram econ+ertit. I >ine.

ostG %acă a( .el de u(or ca (i tine. 4'nia îi di-ol+ase în+eli(ul de indi. $ritc8er. în a.i lăsat păcălit dacă preţioasa3ţi minte nu ar . secretul ascun-ătorii celei de3 & %oua Fundaţii. &(a că. u înţele*i ce aberant ar . (i am dedus că ei au aran)at acest lucru.ost instalat de Cat'r.ost absolut imposibil să *ăsesc Ta-enda cu a)utorul "upei căut'nd la înt'mplare.lat. Ei ne +roiau pe noi. în ambele situaţii. %e ce să nu )ucăm )ocul lorG & .i . Fără să mă trimită să cutreier )umătate din Galaxie.i .urie.i . 6= .acă ei cu o na+ăG $e tine te +or. (i ar .i a. cu . brăţara3receptor pe care o porţi poate lua le*ătura cu na+a. u este Cat'rul. !ar tu te3ai .i (tiut3o. atunci nu a+eam cum să3l duc la & %oua Fundaţie. (i de atunci ai cre-ut tot timpul că ne urmăre(te.i*ur.i*ur. . I %ar nu Cat'rul este cel care +ine acum spre noi. citindu3mi mintea. Tu poţi să ţii ascuns un secret . ai presupus că trebuia să . $uteam .A doua fundaţie u l3ai +ă-ut pe Cat'r instal'nd acel 8iper3locator. el ar . atunci c'nd iei o imensă absurditate drept înţelepciuneG 3u' să le aduc o na+ă celor din & %oua FundaţieG Ce să . . pe o lun*ime de undă de care brăţara mea nu dispune.i Con+ertit la .tii despre 7niune mai multe dec't oricine. !ar tu nu e(ti periculos pentru ei.i .tiam asta. în timp ce Cat'rul este. Cre-i că nu (tiamG &cum +orbea repede.i .i .aţă de Cat'rG !ar dacă nu (tiam. ce rost ar . . I &tunci cine.ost un trădător.ost o bătălie cu cacialmale.i a+ut să mă trimităG Este clar.el de normalitate ai tu. El nu a+ea moti+e să umble cu (mec8erii din astea.erenţă. mi3ar .ost 0lucrată1G Ce . $ur (i simplu l3ai *ăsit acolo. cine cre-iG &m descoperit acel 8iper3locator în -iua în care am pornit în expediţie.ost pus acolo de către un a*ent al celei de3& %oua Fundaţii. %ar nu cred că l3a pus Cat'rul. !ată cine se îndreaptă acum spre noi. dacă nu elG I Ei. %ar (tiam că & %oua Fundaţie este pe urmele noastre.ară de Cat'r. . %e aceea au pus în mintea mea direcţia în care să caut. acel 8iper3locator trebuie să .

luenţe străineG Era spintecat în douăG Ca prin ceaţă. în spatele său. $lau-ibilitatea@ Era posibil să se . $ritc8er. u o domina nici pe aceasta. ci & doua Fundaţie. (i deodată (tiu că a+ea să3i dea blasterul. %ă3mi blasterul.ace mi(carea respecti+ă.. $ritc8er. dar care nici a(a nu reu(ea să3i dea ni(te dimensiuni normale.i în(elatG %e unde această permanentă îndoială de sineG %e ce nu era si*urG Ce3l . Există probabil în Galaxie oameni care pot . $ot exista de asemeni stări ale minţii în care un om poate .ără *rabă.oarte deosebit ca în. cu si*uranţă. . !deea nu este a ta.. c8iar (i de către cei cu mintea clară (i odi8nită. iar ceea ce mai rămăsese era acoperită 66 .ăţi(are.o.runta împreună ceea ce +a +eni. noi suntem cei care pierdem.i-ic.Isaac Asimov iar eu +roiam să le a. cu m'na întinsă. prin tine. &+ea . (i neantul îl +a în*8iţi pe acela care nu +a reu(i să3l păcălească pe celălalt.. u(a se desc8ise..undaţi cu alţii. (i +om în. în . (i se întoarse.i con.tiu că ţi se pare o *re(eală. .i con.lu ascun-ătoarea.ăcea să pară mult mai solid dec't în realitate. .olită. !ar at'ta timp c't ţii blasterul ăla îndreptat spre mine.au era propria lui minte torturată. %in punct de +edere .aţa în. dar nu mintea ta +orbe(te. %ar Cat'rul se ridica deasupra acestor două situaţii.. $ritc8er simţea cu *roa-ă cum îl cople(e(te -ăpăceala. %ar atunci c'nd mu(c8ii erau pe cale de a se contracta pentru a .ăcea pe C8annis să sune at't de plau-ibilG $lau-ibilitatea@ . lupt'ndu3se cu in+a-ia unor in. Cat'rul nu putea domina nici o situaţie. îl +ă-u pe C8annis în picioare. Toată a*onia din mintea lui $ritc8er nu reu(i să împiedice +alul instantaneu de prospeţime (i +i*oare mentală care îl în*8iţi.undat cu un altul.. Era mai de*rabă un persona) ridicol în îmbrăcămintea care îl .aţa sa. Este a lor. %ă3mi blasterul.

i intrat tu. anume că *eneralul era mai mult sau mai puţin în m'inile lor.ară de mine este pe urmele +oastreG $ritc8er inter+eni bruscB I & . căptu(ită (i încăl-ită electric. !nsistase asupra puterilor sale. C8annis î(i mani. &i spus ce+a re. I $ăstrea-ă blasterul.oarte încurcat (i . I $ăi. I >un. I &+eţi ce+a împotri+ă să mă a(e. ici un bă(tina( de pe bolo+anul ăsta de *8eaţă nu +a dori să se apropie de locul acesta. Jă *arante-. Cat'rul se de-brăcă de îmbrăcămintea de deasupra. din ordinele tale.A doua fundaţie de trompa enormă. u e ne+oie de o citare indirectă. el se a. cu o serio-itate sumbră...lictual.(i euG &(a. Ce3i cu po+estea asta în care altcine+a în a. după cum se +ede.estă de-acordulB 6A . $ărerea mea era că acel locator a . arunci 8ai să lămurim lucrurile. u putea exista o nepotri+ire mai mare dec't între el (i ima*inea unui sal+ator. 4ai a+eam (i o altă impresie.eritor la problema asta. I %a. care ridicase din umeri (i se a(e-aseB I Contextul emoţional din această încăpere pare .ost pus acolo de cine+a a. &poi se întoarse spre C8annis. să aibă acces la elG I El a spus. pe u(a aceea nu ai mai . I %in cele ce spui.ost plasat..el. că am . (i mă pre*ăteam să riposte-. se pare că ţi3ai sc8imbat părerea. am spus lucruri *re(ite. &lt.oarte con.ost adu(i aici dintr3un moti+ de3al lor. Este posibil ca +reo or*ani-aţie din Galaxie. $ritc8er..im deran)aţi de cine+a.lă aici. %ar. un 8iper3locator pe na+a noastrăG Cat'rul î(i întoarse oc8ii inexpresi+i spre $ritc8erB I >ineînţeles. *enerale. aici suntem în si*uranţă (i nu există pericolul să . C8annisG I %a. o proeminenţă de culoare ro(u3 în*8eţat. spuse el.lat în slu)ba celei de3& %oua Fundaţii. alta dec't 7niunea "umilor.

Asta ţi3a trecut prin capG I u. spuse C8annis. sau ademeni.i cunoscut locul în care se ascunde & %oua Fundaţie.aptele pe care le cunoa(tem. deci nu ţi3a trecut prin minte că dacă ar putea .Isaac Asimov I %e ce intimitatea astaG Jine cine+a să ne ser+ească ceaiul (i să ne aducă dansatoareG I &bsolut deloc. domnule. tinereG 7nul din & %oua Fundaţie +ă urmărea cu un ec8ipament pe care nu3l deţine nimeni în a. este clar.ace asta nu ar mai a+ea ne+oie să se .i a+ut o (ansă in. I >un. de(i.au. $ritc8er mormăi. sau atra*e.ormaţia de care a+eai ne+oie.ost un trădător (i a( . %acă a( .i putut a. că mi3au .ioră.ăcut3o.. acu-'ndu3mă că a( .orţa. I u. a(a cum ai . (i umerii îi . ai +reun ar*ument cu care să te aperiG I %oar acela pe care i l3am dat (i *eneralului. nu (i idei. cum spuneai că ai descoperit locul ăstaG I %omnule.ost introduse anumite idei în cap. I .la direct in. să te îndrepţi spre & %oua Fundaţie.ară de mine (i. %aca ai simţit că 6F . înt'lnind oc8ii mari ai su+eranului său.ură cuprin(i de o relaxare +ădită. (i implicit ai . Ce era cu teoria asta a ta. eu nu pot să induc dec't sentimente.i putut Con+erti (i ai . Te alături Generalului $ritc8er. .olosească de 8iper3locatorG C8annis ridică deodată pri+irea.că da. I %e ce nuG i+elul intelectual ţi3a scă-ut p'nă la *radul de normalitateG I . dacă ţinem cont de ..i un trădătorG I /n ca. m3ai .in*urul răspuns este o întrebare.. nu mi3a trecut prin cap.. în interesul lui 2 (i cred că ţi3ai ima*inat că a . nici asta.olosit metode asemănătoare cu ale mele. înseamnă că nu se simţeau în stare să te îndrume. I %e către aceia(i indi+i-i din & %oua FundaţieG I /mi înc8ipui că da. (i atunci nu ţi3a trecut prin minte că dacă un indi+id din & %oua Fundaţie te3ar putea .ii atent.i . (i se în.imă să *ăse(ti calea. dacă erau obli*aţi să te urmărească.

I %eci. spuse Cat'rul. /n lumina sa *albenă (i di. nici & %oua Fundaţie nu mai repre-intă +reun pericol. %e . Eu 2 dacă3mi acor-i puţin timp 2 am să3ţi explic totul. Camera era luminată în maniera obi(nuită a 6ossemiţilor. &t't tu c't (i $ritc8er aţi explicat în . %in moment ce nu am obţinut in. C8annis. . &(ea-ă3te $ritc8er. I &tunci am să3ţi explic. u mai suntem în pericol de a . I %in moment ce am simţit că este necesar să3l urmăresc pe C8annis.el (i eu. $ritc8er. "a . dar nu pe toate.A doua fundaţie trebuie să mă urmăre(ti. &cestea sunt . care e conclu-ia taG I Că nu sunt un trădător.i împiedicat. cu .iu de acord. . domnule.apte au o a treia explicaţie.eră luminoasă. C8annis.u-ă. I "ucru cu care trebuie să .aptele.apt.ormaţia direct de la el.iecare c'te o umbră. mă tem că tu însuţi e(ti un membru 6H .oarte repede. desi*ur. . spuse $ritc8er cu în+er(unare.i atacaţi.apte.ire incandescente încăl-ite electric. dinăuntru. cei trei a+eau . %e ta+an at'rna o sin*ură s. întruc't ar*umentul tău este de necontestat. nici din a. Tu. (tie care este răspunsul. I &tunci pot să te întreb pentru ce ne3ai urmărit în secretG I $entru că toate aceste . %in moment ce a plecat spre & %oua Fundaţie cu o *rabă nea(teptată (i cu multă 8otăr're. ici de3 aici.el să obţin ce+a. deci nu sunt un trădător. &m răspuns la paradoxul tău cu un altul. a(a înc't nu există pericolul să te plictise(ti. C8annis.elul +ostru unele .ară. 7n sin*ur *rup de oameni ar putea să cunoască locul în care se *ăse(te & %oua Fundaţie.i încă .i asta mulţumită ţie. (i dă3mi blasterul. putem să presupunem. că asta mă (i a(teptasem să se înt'mple. ce+a trebuie să mă . înseamnă că nu (tiam dinainte locul celei de3& %oua Fundaţii. era clar că urmăream ast. îl între-ăre(tiG I u.ără să *re(im. împiedic'ndu3mă în acela(i timp pe mine să le citesc mintea.

. $entru că atunci c'nd am încercat să3ţi .. C8annis se 8olbă la *ura ţe+ii unui blaster. # ţea+ă diri)ată de această dată de o minte nu ca a A0 . ţi3am umplut3o pentru o clipă cu m'8nire ad'ncă. dacă nu ar .ost 0lucraţi1 mental. dar nu nelimitat.oarte scurt moment înainte de a3ţi da seama ce se înt'mpla. &i a+ut prea mare încredere în tine. Mi3 am spus că oamenii mei au . %upă aceea ai .orţe. (i nu ai dat înapoi. u ţi3ai . C'mpul de căutare era mare. &+eai prea mult succes. preţ de un moment. un . Mi3am supra+e*8eat emoţiile.i .imă .. C8annis. . cred că îţi dai seama.ost.emoţiile.ic alternati+ele. C8annis se aplecă înspre înainte spri)inindu3(i cotul de *enunc8i (i spuse.i a+ut un control mental asemănător mie. Este un lucru . era ori o minte nebunatică. Mi3am captat mintea într3un moment de relaxare. imeni nu mi3ar . C8annis.i putut e+ita măcar o umbră de nesi*uranţă într3o treabă ca asta.icient de aproape de mie-ul e+enimentelor.urios. (i ai )ucat at't de bine înc't a( .. %ar asta numai la început.racţiune de moment.ost destul de u(or. Cel care a . &m început să te suspecte-. (i apoi ţi3am eliberat3o.ăcut3o trebuie să . Jocea lui C8annis era înceată (i amarăB I >un. printre bu-e ri*ide (i m'nioaseB I Care este do+adaG %educţia a dat de două ori *re( pe -iua de a-i.Isaac Asimov al celei de3& %oua Fundaţii.i putut re-ista. mintea ta a re-istat. (i bP su. aP econ+ertit.i acumG I &cum +ei muri.ost u(or să +eri.i. c8iar (i o in. din moment ce . /ntruc't mintea ta a e+itat această nesi*uranţă. & . &poi te3am solicitat să conduci această expediţie.oarte necesar. Era tot ceea ce a+eam ne+oie să (tiu.ost . încă o dată.. #amenii te plăceau prea mult.aci parte din & %oua Fundaţie.irească. I Există (i o do+adă. ori una controlată. e+ident. & . ici un om cu ade+ărat competent nu ar .i putut )ura că era o reacţie . C8annis.ăcut probleme.

din punct de +edere dramaticB Cat'rul.. încordat.el de capabilă de a se opune oricărei penetrări.i putut determina să o . . !ată în esenţă ceea ce a reali-at C8annis în scurta perioadă de timp în care de*etul mare al Cat'rului apăsa asupra tră*aciului.ost interesat să calcule-e timpul dintre 8otăr'rea de a tra*e (i eliberarea ener*iilor de-inte*ratoare. imic altce+a nu l3ar . .ără nici cea mai mică umbră de e-itare.i a. .lat că răspunsul eraB o cincime de secundă. aproape să se rupă9 . Cat'rul a reali-at că potenţialul emoţional al creierului lui C8annis crescuse brusc. ar .ăcu să ia de*etul de pe contact.ix'ndu3l cu intensitate pe C8annis.i $ritc8er.iecare tendon se contorsiona în e. dintr3o direcţie nea(teptată. care a+ea con+ulsii9 . pe care o putea oric'nd suci după bunul plac. .irească de a3(i controla sentimentele. aproape simultan cu această mi(care.oarte scurt.i*ura sa cioplită în lemn (i bine controlată se sc8imbase în cele din AE . .el de matură ca (i a lui. (i că în acela(i timp.ortul de a se năpusti înainte9 . î(i dădu seama de noua situaţie. %acă după aceea C8annis ar . se pră+ălise asupra lui un +al de ură.tructura emoţională a Cat'rului arăta o 8otăr're .ără însă ca propria lui minte să simtă +reun impact. !ar perioada de timp pe care o a+ea la dispo-iţie pentru a sc8imba cursul e+enimentelor era scurtă. /n această scurtă perioadă de timp. C8annis. neîndră-nind încă să respire. . &cel nou element emoţional îl . cu de*etul luat de pe tră*aciul blasterului. Ceea ce urmă este *reu de descris pentru cine+a în-estrat cu simţuri normale (i cu o incapacitate . sinceră (i ameninţătoare.i . 7n ră*a.A doua fundaţie lui $ritc8er.acă (i. 7n tablou care dură mult mai puţin dec't o cerea importanţa sa.i la .ermă. ci de una la .iecare mu(c8i îi tremura spasmodic.

coase însă un u(or o. spuse Cat'rul în cele din urmă.runtarea dintre mine (i tine.li între două .oarte bine seama de asta. spuse C8annis. (i de+enise de nerecunoscut.iorătoare9 iar oc8ii săi îl . C8annis spuse. I &(a că aruncă blasterul. te +a ucide. u . &cum îl ţin în . &m .aci orice altce+a. (tie că l3ai per+ertit să te adule-e neputincios timp de cinci ani.'nt9 în plus. continuă C8annis. $rim Cetăţean. o mască a morţii (i a urii în. !3 am rupt lanţurile.icient de rapid ca să te întorci după aceea spre a mă opri pe mine. sau să3l omori.ăcut o *re(eală admiţ'nd o a treia pre-enţă în con.ocuri.i su. doar pe el. dar dacă mă omori. este necesar să traducem în cu+inte ceea ce s3a petrecut atunci (i după aceea.. să ne în.tat. C8annis (i Cat'rul nu sc8imbară dec't un cu+'nt sau două Iun cu+'nt sau două (i acel extrem de semni.icati+ . în continuare.ăcea nici o mi(care. %in cau-ă că noi suntem . (i îl +ei putea a+ea din nou în stăp'nire pe $ritc8er.i liber.Isaac Asimov urmă.lux emoţional con(tient care răm'ne întotdeauna ade+ărata cale de înţele*ere între cei ca ei.ăcea.iinţe limitate. Cat'rul nu . I %acă te întorci ca să3l preiei sub control. I &m . &cum este +ec8iul $ritc8er9 cel care mai demult a încercat să te ucidă9 cel care crede că tu repre-inţi du(manul a tot ceea ce este liber (i drept (i s. nici o mi(care. (i în mai puţin timp dec't ţi3 ar lua ţie să3ţi îndrepţi blasterul sau c8iar atenţia asupra lui. $ritc8er a scăpat de Con+ertire. crispatB I Te a.ăcut o *re(eală. ca (i cum nimic altce+a nu ar mai .i a+ut importanţă.ost o +ariabilă în plus peste ceea ce era necesar. nu +ei .runtăm cu (anse e*ale.r'u suprim'ndu3i +oinţa.ixau pe Cat'r. semn că înţele*ea care era situaţia. +a . . $resupun că este o *re(eală A2 . dacă una dintre ele este a mea 2 a(a că ai de ales. & . sau să3i . u poţi controla două minţi în acela(i timp.. Cat'rul î(i dădea .

cu un *est ne*li)ent. %ar c8iar la mar*inea con(tiinţei. .erenţă. /ntre*ul sc8imb emoţional dintre momentul în care Cat'rul începuse să apese pe tră*aci (i momentul în care aruncase blasterul durase mai puţin de o secundă (i )umătate. C8annis prinse o -+'cnire emoţională e.emeră în mintea Cat'rului. A3 . (i îl lo+i ca să a)un*ă în celălalt capăt al camerei. $ritc8er se mototoli (i că-u într3un somn ad'nc. spuse Cat'rul cu indi. %ădu drumul blasterului. /n acela(i timp. I &tunci c'nd se +a tre-i +a .i era una de trium.lată la limita posibilităţii de detecţie.i iar ca înainte. si*ur (i încre-ător.A doua fundaţie care trebuie plătită. într3o perioadă de timp a.

nu@ Cat'rul r'se ascuţit (i cu multă încredere în sineB I Eu nu sunt $ritc8er... %e ce înt'r-iau ceilalţiG Care era moti+ul încrederii pe care o a+ea Cat'rulG Ce (tia du(manul său. (tia că de(i momentan se putea prote)a. I &cum este clar. C8annis. iar oponentul său nu depunea un e. la poli opu(i din punct de +edere . Eu nu am ne+oie să3ţi dau explicaţii.icient de si*ur pe ..Isaac Asimov 6 .. o . la r'ndul său.i să3mi spui pentru ce am +enit pe Ta-endaG I &aa. /ntr3un test de re-istenţă.. CATÂRUL.aţa Cat'rului cu o slăbiciune emoţională este ec8i+alent cu a3i da o armă.. %e)a în mintea Cat'rului licărise ce+a 2 ce+a care semăna cu o +ictorie. #ricare au . C8annis î(i întrerupse cu brutalitate +'rte)ul mental. %ar *'ndul acesta putea . (i altce+a nu mai contea-ă.. aparent relaxaţi (i simţindu3se pe de3a3 ntre*ul în lar*ul lor.. spuse el.ort similar atac'ndu3l. &i a+ut ceea ce tu ai numit moti+e. acţiunile tale mi3au ser+it interesul. %ar ce3ar .UN BĂRBAT.orţele sale.i mortal.ă c'(ti*e timp. pentru prima oară după mulţi (i lun*i ani. %acă ar putea citi *'ndurile@ .i totu(i. Cat'rul. era insu. (i în urma micii noastre dispute asupra lui $ritc8er nu pot tă*ădui că sunt membru al celei de3& %oua Fundaţii. ŞI ÎNCĂ UN BĂRBAT %#! >L6>&M!.. A5 ..i-ic. u mai rămase dec't at'tB să c'(ti*e timp. & te da de *ol în . Fiecare ner+ ce le putea ser+i ca detector de emoţii tremura de încordare.ost. C8annis era si*ur că +a pierde. .ăcea cu *reutate. iar el nuG 4intea pe care o supra+e*8ea nu spunea nimic.

$rim Cetăţean. nici măcar nu (tii ce este & %oua Fundaţie. Cat'rul -'mbi. &sta3i tot. nu e(ti deloc curiosG $ritc8er mi3a po+estit despre imensa surpri-ă a lui 4is . de a c'(ti*a ră*a-. /(i ...unde ale celor înt'mplate. pe care C8annis o simţi lo+ind (i apoi retră*'ndu3se imediatB I %ar se pare că & %oua Fundaţie a fost pre+enită. alun*'nd cu 8otăr're disperarea ce îi dădea t'rcoaleB I %eci. (i nu (tii nimic despre sensurile mai pro. A= . cu o bruscă (i surprin-ătoare i-bucnire de cru-ime. .olosiG /ncredere@ C8annis simţi cum încrederea celuilalt se întinde din ce în ce mai mult în spaţiu.aţă de ceva. %in c'nd în c'nd (i3a dat drumul la *ură. C8annis î(i permise să emită compasiune. pentru că l3am mm. pentru a3mi mane+ra oamenii (i pentru a3(i asuma sarcina in*rată de a mă tra*e pe s. orice sentiment de nelini(te pe care l3ar .ost pre+enită. trebuie să existe unele lacune în po+estea ta. sincer înc'ntat.ă c'(ti*e timp@ Cat'rul simţi compasiunea celuilalt. I "a ce mi3ar . Ca (i cum. I &tunci.oarăG &+ertismentul a sosit.i putut a+ea Cat'rul de+enea din ce în ce mai puţin probabil. &lt. . & %oua Fundaţie nu a .el. nemaipomenit.recă nasul cu toate cele patru de*ete. spuse el.puse. de a pre+eni repede & %oua FundaţieG %e ceG %e ceG Eblin* 4is a murit. odată cu trecerea timpului.A doua fundaţie I Totu(i. & %oua Fundaţie există. cum (i de ce a sosit pe ?al*an un anume >ail C8annis. (i mi)i deodată oc8ii. &du3ţi aminte de Eblin* 4is. & a+ut un imbold teribil. Este Ta-enda ceea ce te a(teptai să *ăse(tiB & %oua FundaţieG $ritc8er a +orbit mult despre încercările tale de a o *ăsi (i despre unealta ta. . cu du(mănie. însă prea t'r-iu. psi8olo*ul Eblin* 4is. încura)at eu puţin.i totu(i.

a . I Foarte emoţionant. (iG I &(a că a creat cele două Fundaţii în con.ost atmos.eldon a . &l lui era un mecanism care putea să e+olue-e. %oar noi@ I Jorbe(ti ca să3ţi . Faptul că în .ormitate cu le*ile psi8oistoriei. &l %oilea !mperiu. 8ai să3ţi .ost o explo-ie de lumină. $rima Fundaţie a . $lanul . %ar cine putea să (tie mai bine dec't el că p'nă (i acele le*i erau relati+eG 3l nu a creat niciodată un produs .ost descumpănit în principal de misterul care încon)ura & %oua Fundaţie. spuse el. $rodusele . 6e+olta sa împotri+a acestor bariere l3a . Ei. u +ei înţele*e de ce a procedat ast. sau ca să mă impresione-iG întrebă Cat'rul cu dispreţ.ost o +reme a extremelor. amu-ă3te.i nici nu tre-esc în mine +reo urmă de simpatie.eldon.ăcut . &ceastă ultimă sc'nteie de putere creatoare din el a luminat !mperiul în apusul său (i a pre+estit răsăritul celui de3&l %oilea !mperiu.aci sin*ur cura). -oi' $rim Cetăţean al E. .el dec't dacă îţi +ei da seama care a .eldon. $entru că & %oua Fundaţie. Ce este & %oua FundaţieG C8annis +orbi intenţionat cu cu+inte. :ari .ost puse bariere este. 4is a . a marilor *enerali-ări decisi+e.era intelectuală în -ilele !mperiului muribund.init.inite sunt pentru minţile decadente.aţa +iitoarelor e+oluţii în planul ideilor au . nu mă impresionea-ă nici un pic. & %oua.erite. I %in c'te am au-it.ac pe plac.Isaac Asimov într3un *est care de+enise un tic. +orbe(te la timpul trecut despre & %oua A6 . care în două secole a cuprins )umătate din Galaxie. noi suntem protectorii $lanului . (i se răstiB I >ine.olosească simbolo*ia emoţională. iar instrumentul acelei e+oluţii era & %oua Fundaţie.ondat cele două nuclee după două principii complet di.aimos pe . cel puţin în *'ndire. un semn al culturii decadente. sau altă sursă de spri)in emoţional pe care încerci să3l capeţi.ost un abis întunecat. în loc să . .eldon. compasiune.i. sărmane nebun.emerei 7niuni a "umilor. & . desi*ur. responsabilitate.

-drobindu3i (i supun'ndu3i mintea. . at't de nerăbdător să3(i de.i în tot timpul ăsta în care +orbe(ti. %ar nimeni nu sose(te. (i a(teaptă în continuare. (i a(teaptă.imţi peretele în spate. $ăcat pentru tine. (i +ei răm'ne sin*ur. ..lota. C8annis simţi cum potenţialul emoţional care apăsa asupra sa cre(tea în intensitate.initi+e-e !mperiul înc't +a cădea orbe(te. I Cocul tău s3a terminat.ort . Făceaţi parte@ $!ceaţiB Ce anume a(teptai st'nd aici (i pălă+ră*ind cu $ritc8er.ost distrusă. . nec8ib-uit (i debil.i putut . Credeau că am să +in aici după tine (i am să le cad în ti*aie ca să mă *ătească ei a(a cum +or.ăceaţi parte din & %oua Fundaţie. %ar acum.esta dec't o AA . spuse Cat'rul. într3o capcana e+identă. C8annis.tiam mai demult de planul lor. . de la început (i p'nă la s. c'nd ai . din ce în ce mai puternic.oarte bine să3l dobori (i să3i iei blasterul .iorător sub nasul c't un munte.i-icG 4ă a(teptai pe mine.'r(it. E(ti sin*ur aici. ca (i cum simpla au-ire a +ocii tale ar putea să mă înţepenească în scaun. cu disperare. Cat'rul se ridicase de pe scaun (i se apropia de el.ără nici un e..tii de ceG $entru că & %oua Fundaţie s3a în(elat asupra mea.A doua fundaţie Fundaţie. Cocul tuturor 2 al tuturor celor care . dar eu nu a+eam ne+oie să3mi .. . (i cu bu-ele sc8imonosite într3un -'mbet în.aţa lui. %ar sunt eu oare pri-onierul lorG 4ă întreb dacă le3a trecut prin minte că +oi +eni aici cu .ie st'rnite bănuielile. dar ce+a se strecură nemilos înăuntrul său.e împotri+i cu disperare. nu3i a(aG &(teptai să mă înt'mpini într3o situaţie care să nu3mi ridice prea multe bănuieli. C8annis din & %oua Fundaţie. pentru că a . Eu te (tiam. ce a(tepţiG &runci în continuare cu+inte spre mine. cu braţele costeli+e spri)inite în (olduri. nimeni dintre aceia pe care îi a(tepţi 2 nimeni dintre ai tăi. Te (tiam bine.lotă ei nu pot mani.ii o momeală si*ură 2 o momeală pentru un sărman mutant. C8annis. (i că împotri+a artileriei oricărei unităţi din . Tu trebuia să . Cat'rul se opri în . ce+a în mintea ta a(teaptă..

. I >a da.ost lansate asupra Ta-endei acum douăspre-ece ore.orţă a Cat'rului îl apucă pe C8annis de *'t intr3o str'nsoare slabă..alsă disperarea taG Care este realitateaG Trebuie să a. îl imită Cat'rul în bătaie de )oc..alsă. 3au opus nici o re-istentă.icient.. semni. u. C8annis nu mai putea dec't să dea u(or din capB I u..aţa ei. C8annis. !nsistenţi. !ar dacă tu e(ti ultimul rămas în +iaţă. ci teama anemică (i mesc8ină care însoţe(te distru*erea personală. 7rmă apoi o pau-ă scurtă...Isaac Asimov neputinţă )alnică (i totală.. (i în acest moment (i3au terminat misiunea.i putut3o . >a da.. Ta-enda a . C8annisG !3am păcălit pe cei din & %oua FundaţieG Ta-enda este distrusă. pe care acesta era însă incapabil să o înlăture. 3 AF . ade+ărul@ Jorbe(te.. iar eu.ăcută în ruine9 centrele populate au . u ai trecut testul. (i C8annis aproape că urlă datorită durerii bru(te care însoţi penetrarea nemiloasă în cele mai ad'nci ţesuturi ale minţii sale. C8annis. Tu e(ti cel care mă +a *8ida (i mă +a prote)a împotri+a oricărei subestimări pe care a( .ost distrusă într3un mod în*ro-itor9 atunci.ost pre.ace. +orbe(te. (i3au îndeplinit3o p'nă în cel mai mic detaliu. monstrul ciudat (i ur't. "e3a trecut prin minte că n3am să mă opresc pentru a sta la discuţii sau pentru a a(tepta să se înt'mple ce+aG a+ele mele au . a . Teama ta nu este acea teamă intensă (i cople(itoare care apare la distru*erea unui ideal. Cat'rul se dădu înapoi (i murmurăB I u este su...icati+ă.. nici asta nu +a mai dura mult. #c8ii săi îl cuprinseră pe C8annis. & %oua Fundaţie nu mai există. $oruncitori.lu care este realitatea. C8annis. sunt stăp'nul Galaxiei..i m'na lipsită de . C8annis.ost (terse de pe supra. I &m calculat corect. de ce este . (i probabil că a(a este.. . %isperarea ta este . I Tu e(ti *aranţia mea.

iecărui atom de +oinţă a celui din & %oua FundaţieB I 6ossem.. î(i mu(că limba.. %ar mai înt'i. sc8eună el.orm'ndu3se totu(i împotri+a . I &de+ărul. . I Ta-enda am distrus3o. Ce a mai rămas de .tii ce anume +reau.iecare mu(c8i al *'tului... I %a. 6ossem.. u ie(eau de bună +oie.. %upă Ta-enda. %ă3mi ceea ce +reau. %ar cu+intele ie(iră. nu pentru multă +reme.ară din *ură. dar din păcate pentru tine (i pentru ai tăi. s.. I . cu . u te mint. penetr'ndu3le cu brutalitate.i ai cre-ut că mă păcăle(tiG spuse încet Cat'rul.orţa... "e opri. . trase cu de3a sila. 7nde am *re(itG C8annis simţi cum cu+intele îi sunt scoase a. Cu+intele erau aproape de nerecunoscut. Era un întuneric care îl su*ruma. î(i încorda . +a +eni r'ndul 6ossem3ului. ade+ărul.. Rossem este lumea. Cat'rul slăbi str'nsoarea ăi C8annis trecu printr3un amestec de durere (i tortură.icient de ad'ncG 4ai există încă pericolulG *orbe te' C+annis. încle(t'nd dinţii.. C8annis simţi întunericul nemilos ridic'ndu3se înspre el. .. I %a.. I Ai fost p!c!lit. $si8olo*ii au sosit (i au de+enit stăp'nii bă(tina(ilor. ade+ărul..eldon a a(e-at & %oua Fundaţie aici. limba (i dinţii.. spuse el. &ici. 5 %in Ta-endaG Cat'rul plon)ă ad'nc în structurile emoţionale torturate ale celuilalt.ie aparenţii conducători9 Ta-enda este para+anul. în timp ce AH . Ci"am spus că cei din & %oua Fundaţie s3 ar putea să nu .A doua fundaţie am penetrat oare su.. Fusese ultima sclipire a re-istenţei muribunde din C8annis. a(a cum ai au-it. bolborosite. 6idicarea automată a braţelor spre oc8ii torturaţi nu reu(i să3l stă+ilească.'(iind în calea lor *'tul.ăcutG I .unt în le*ătură cu Flota. I -u Ta-enda.

întoarse *'tul.. cu o .eroce.urios (i oc8ii îi scăpărau. Era .ul*i prin(i în plasa unui curent de aer.'r(i cu o sen-aţie de rupere asemănătoare explo-iei orbitoare a unui ..ător 2 +er*ea r'-'ndă 2 (i acel nas lun* (i cărnos ce tremura din cau-a r'sului. din exterior. +ă-u ultima ima*ine a Cat'rului trium. cu o mi(care c8inuitoare. atunci c'nd in. a..ară.ul*er de lumină. să stri*e. &poi a+u o sen-aţie de amorţeală. u mai r'dea. C8annis că-u încet pe podea.unetul se stinse. întunericul îl îmbrăţi(ă cu dra*oste. Cat'rul se mai a.. spuse el. asta era clar. Cat'rul spuse pe un ton strident.. stătea $rimul Jorbitor. /ncet.'(iată (i rănită se retră*ea ameţită înapoi. 4intea sa a*ilă î(i întinse tentaculele a.aţa pra*ului. (i doar cu o su. Totul se s. C8annis simţi in. . c8iar în .ira+B I 7ite că mai +ine cine+a să mă înt'mpine.luenţa $rimului Jorbitor intră în contact cu riposta Cat'rului (i se retrase după un moment de încle(tare...luenţa mentală a $rimului Jorbitor în+ăluindu3i cu bl'ndeţe mintea într3o atin*ere tămăduitoare. Trăia. dar dinţii îi erau de-*oliţi într3un -'mbet . /(i roti încă o dată *'tul. Capul îl durea insuportabil. înapoi.ară. încet. .urie *rotescă pentru trupul lui . în ne*rul +e(niciei.erinţă a*oni-antă reu(i să3(i ducă m'na la el. ca ni(te . I E(ti sin*ur.. bloc'ndu3i orice cu+'nt. (i u(urarea îi pro+ocă o durere ascuţită. $entru că u(a era desc8isă iar înăuntru..la încă în cameră. a. dar limba îi amorţi (i î(i dădu seama că o parte din mintea puternică a Cat'rului îl a+ea în continuare sub control.e simţi pătruns de o sen-aţie bine. F0 .Isaac Asimov mintea sa s. /ncercă să +orbească. în timp ce +ederea îi re+eni. să3l pună în *ardă.ăcătoare.ară din cameră.. *'ndurile sale se lini(tiră (i se odi8niră în nemi(care... cu ima*ini neclare pătrun-'ndu3i prin oc8ii înlăcrimaţi.

elicit pentru iscusinţa cu care l3ai construit.lat.ără nici un alt a)utor.i-ică.elG #mul pe care tu îl nume(ti >ail C8annis (i3a îndeplinit bine misiunea.. desi*ur. Este obli*atoriu să . Era aproape o oroare .ost pre+ă-ut. . a(a3iG I u. nu a . %in ne. +eni replica ostilă. posibilitatea extrem de mare ca mintea să3i . acum cinci ani. de distru*erea Ta-endei. . l'n*ă rămă(iţele .acem complet. FE . că te3ai purtat ur't cu el. Jăd. I 3am de ce să3ţi mulţumesc.ost împiedicat. spuse Cat'rul pe un ton cinic. ca să i te alături cu a(c8iile creierului tăuG $rimul Jorbitor -'mbiB I %ar de ce +orbe(ti ast.lat.ost împiedicat. nu am luat în considerare puterea C'mpului Emoţional de 6espin*ere care încon)ura acest loc. &i +enit aici. cu at't mai bine cu c't nu era nici pe departe e*alul tău mental.aţă de sine9 un complet de-*ust .ie distrusă. o alternati+ă mult mai în*ro-itoare dec't mutilarea ..erit +oluntar pentru această misiune. .cute(te3mă de complimente.unt sin*ur3sin*urel.3a o.ăcea parte din re*atul +ostru..ăcută. . Te . 4i3a luat mult timp pentru a3l penetra.ost pre+ă-ut. te cred că a .aţă de propria persoană.lotei tale a .. Joi a+ea o oarecare satis.. pe cale matematică. Cat'rul era calmB I &i a.alnicei minţi ale celui ce . teamă. Este un om cura)os. din moment ce eu ţi3am estimat *re(it +iitorul.ăcută. u putea dec't să emită acel .tarea emoţională a $rimului Jorbitor era limpede (i nepre. (i totu(i s3ar putea să îl re.ericire.acţie daca îmi +oi răscumpăra *re(eala .lux continuu de teamă.iu sin*ur. I %a. &tacul . %ar nu a . domnule. de(i noi i3am pre-is. 4intea lui C8annis pulsa -adarnic încerc'nd să spună ce+a (i nereu(ind9 +roia să3(i stri*e a+ertismentul (i nu era în stare. consimţindB I . desi*ur..A doua fundaţie $rimul Jorbitor inter+eni. I &m a.

el. 4a)oritatea oamenilor pot citi sentimentele într3un mod primiti+. &m putut estima de asemeni e. &m estimat intensitatea cu care me*alomania +a pune stăp'nire pe tine (i am a+ut impresia că eram pre*ătiţi. $rimul era s.el de simţ asupra unei persoane care trăie(te într3o lume care nu îl are.eţei. Tu te3ai născut cu el. (i de aceea. oamenii sunt capabili de mult mai mult. &sta am putut estima.i putut ima*ina. mai puţin complexe.ie-e odată cu de-+oltarea +orbirii. . %ar noi nu ne na(tem cu capacitatea de a3l . -oi putem reali-a contactul emoţional doar la +edere. acum cinci ani. 7n milion de ani de decădere repre-intă un obstacol . %ar din două puncte de +edere nu eram pre*ătiţi. %e .ormidabil. dar posibilitatea unui contact emoţional direct a început să se atro.oarte mult de simţul mirosului. ai a+ut contact emoţional intim cu ei atunci c'nd nu3i puteai F2 . Jă-ătorul în împărăţia orbilor. (i a(a mai departe. care erau puterile taleG &m bănuit de la început 2 din momentul în care ai pus stăp'nire pe ?al*an 2 că a+eai puterea de a controla emoţiile. lucrurile nu stau la .erenţă în comparaţie cu tine.i aici este marea di.iinţe umane..olosesc .. Jederea are o importanţă enormă. mai mult.ost că am re+i*orat acest simţ uitat. tonul +ocii. a(a cum ne antrenăm mu(c8ii. (i trebuia să ne educăm acest simţ. spuse el. Cine (i3ar . este latentă în creierul . măcar p'nă la unele din posibilităţile sale. . să3l antrenăm. asociindu3le cu expresia .ectul unui ast. 4area reali-are a Fundaţiei noastre 2 & %oua Fundaţie 2 a .oarte mare.i-ice suntem mai nea)utoraţi dec't ai putea crede. acum un milion de ani.apt. $osibilitatea de contact emoţional pe care tu (i cu mine o a+em nu este ce+a nou. iar emoţiile implicate sunt. # mulţime de animale se bucură c8iar mai des de această posibilitate9 ele se . %upă cum îţi +oi explica. împotri+a armelor .Isaac Asimov I !ar *re(eala este mai mult a mea dec't a ta.apt. bineînţeles.e (tie si*ur că ai a+ut oameni sub control (i.era mare de acţiune a simţului tău. %e . nu era o surpri-ă .olosi pe de3a3ntre*ul.iecărei . Cu tine.

entimentele pe care le ai sunt.ericire. ci un mutant steril. F3 . pentru că eu eram liderul celei de3& %oua Fundaţii atunci c'nd ai pus stăp'nire pe ?al*an. &cest aspect l3am descoperit prea t'r-iu. (i nu trebuiesc condamnate. &m luat în considerare doar o me*alomanie. mintea puls'ndu3i cu ură. (i am ne*li)at perturbarea psi8ică datorată complexului tău de in. &l doilea aspectB nu a. %in ne. spuse $rimul Jorbitor. u ne3am dat seama că nu erai un simplu mutant. milioane de oameni au murit pe Ta-enda.lasem de de.ost departe da a .i adec+ate.ă3mi dai +i*oare masculinăG . !ar cel care poartă responsabilitatea acestor omisiuni sunt eu.ericirea mea' o re*reţiG Eu nu am nici un re*ret pentru ceea ce am .ă mă în*ra(iG . &tunci c'nd ai în*enunc8eat $rima Fundaţie. &m descentrali-at restul planetelor. nu (i o intensă paranoia psi8opatică. din moment ce nu s3a deran)at nici un pic pentru a mă apăra pe mine atunci c'nd a+eam ne+oie..aciG întrebă el. .ăcut tot ce am putut. (i au murit. I .icienţele tale .i-ice. desi*ur. mai ales de aceea care ţi s3a părut at't de importantă înc't ai adoptat porecla de Cat'rul.ăcut în drumul meu.ost o mult mai mare distru*ere în întrea*a Galaxie. I . &m .ost ine+itabilă.A doua fundaţie +edea sau au-i. re-ultatul e+oluţiei tale.i putut dura c'te+a secole. ne3am dat seama de *re(eala noastră 2 dar era prea t'r-iu 2 (i datorită acestei *re(eli. &m dus de pe Ta-enda c't mai mulţi oameni posibil. %istru*erea Ta-endei a . din punct de +edere al necesităţilor pe care le impunea situaţia. Trebuiesc numai sc8imbate.i +rei să îndrepţi acum lucrurileG >u-ele subţiri ale Cat'rului se curbară. Galaxia. în măsura posibilităţilor noastre limitate.erinţele mele' le re*reţiG e. I Ce3ai de *'nd să . să se apere sin*ură c't o putea ea de bine..i . care ar .erioritate. &lternati+a ar . măsurile noastre au .ă înlături din trecutul meu o lun*ă copilărie petrecută într3un mediu străinG . 4ulte milioane de oameni au rămas.u.

ă mă îndur de +ieţile celor de pe 6ossemG $oate. &(a cum nu re*ret nici suta de mii care în cel mult (ase ore +a trebui să moară aici. $rimul Jorbitor se încruntăB I /nţele*. 4i3a smuls secretul cu nici -ece minute înainte de sosirea ta. .lat că 6ossem este. . I $e 6ossemG spuse repede $rimul Jorbitor. (i nici nu încerc să3mi *ăsesc scu-e.Isaac Asimov asta nu re*reţiG I &bsolut deloc.orţa mentală.aciG I Te mai întrebiG Mi3e at't de *reu să distin*i ceea ce este e+identG /n tot timpul ăsta în care mi3ai predicat despre natura contactului emoţional. apoi +or ateri(a aici. dacă nu3mi +oi contramanda ordinul dintr3un moti+ sau altul. (i nici nu poţi sal+a restul 6ossem3 ului.. (i în (ase ore nu3mi poţi în.e întoarse spre C8annis.i care este alternati+aG spuse el. în timp ce $rimul Jorbitor dădu impresia că îi era *reu să admită această nouă stare de lucruri.i cătu(ele se înc8iseră la loc. u i3am putut re-ista. /n (ase ore. pe 6ossem. & a.r'n*e mintea. eu am lucrat. Cat'rul î(i des. cătu(ele i se des. . (i î(i exercită . dacă +eţi permite na+elor mele să ateri-e-e (i +ă +eţi supune cu toţii F5 . &i (ase ore la dispo-iţie. apoi. am ratat totul. . în a. .i ce ai de *'nd să . I %e ce ar trebui să existe o alternati+ăG Găsesc că nu există o alternati+ă care să îmi o.orţase să a)un*ă într3 o po-iţie semi3a(e-at. care se s. I .ară de acest sat i-olat (i o -onă de două sute de Dilometri pătraţi în )urul lui.tie că Ta-enda nu este & %oua Fundaţie.ace treaba con(tiincios.ăcu braţele încep'nd din nou să r'dă.luxurilor mentale care se dădea asupra lui. tot timpul ăsta în care mi3ai adresat cu+inte ca me*alomanie sau paranoia..ere mai mult c'(ti*.ăcură deodată (i cu+intele îi ie(iră de3a +alma din *urăB I %omnule. &m luat contact cu Flota mea (i i3am dat ordine. +or bombarda tot 6ossem3ul. /(i +or . C8annis simţi duelul .

A doua fundaţie
2 toţi cei din & %oua Fundaţie 2 controlului meu mental, a(a cum +reau eu... poate că atunci +oi contramanda ordinele de bombardament. ;3ar putea să merite să am sub control at'ţia oameni cu o inteli*enţă deosebită. %ar, pe de altă parte, ar însemna un e.ort considerabil care poate nu merită a .i .ăcut, a(a că nu sunt .oarte nerăbdător să accept supunerea +oastră. Ce spui, membru al celei de3& %oua FundaţiiG Ce arme a+eţi împotri+a minţii mele, care este cel puţin la .el de tare ca (i a +oastră, (i împotri+a na+elor mele, care sunt mai puternice dec't orice 2 aţi +isat +oi +reodată să a+eţiG I Ce amG repetă încet $rimul Jorbitor. $ăi nimic... doar un *răunte... un *răunte de in.ormaţie, at't de mic înc't nici măcar acum nu îl ai. I Jorbe(te repede, r'se Cat'rul, (i încearcă să .ii interesant. $entru că oric't te a*iţi, din situaţia asta n3ai cum să ie(i. I ;ărmane mutant, spuse $rimul Jorbitor, nici nu am din ce să ies. Te3ai întrebat de ce a .ost trimis >ail C8annis ca momeală pe ?al*anG >ail C8annis care, de(i t'năr (i cura)os, îţi este la .el de in.erior din punct de +edere mental ca (i o.iţerul adormit, :an $ritc8er. %e ce n3am +enit eu, sau oricare dintre lideriG &m .i .ost mai pe măsura ta. 6ăspunsul +eni extrem de si*ur pe sineB I $oate că aţi .ost precauţi. &ţi considerat că nici unul dintre +oi nu se poate măsura cu mine. I &de+ăratul moti+ este mai lo*ic. ,tiai că C8annis .ăcea parte din & %oua Fundaţie. ,i (tiai de asemeni că îi erai superior, a(a că nu te3ai temut să îi .aci )ocul (i să îl urmăre(ti precum dorea el, pentru ca mai t'r-iu să3l întorci după bunul tău plac. %acă a( .i mers eu pe ?al*an, m3ai .i omor't, pentru că a( .i .ost un pericol real. !ar dacă a( .i e+itat moartea ascun-'ndu3mi identitatea, n3a( .i reu(it să te con+in* să mă urmăre(ti în spaţiu. u te3ai .i lăsat ademenit dec't dacă ai .i (tiut cu si*uranţă că momeala îţi era in.erioară. %acă ai .i rămas pe ?al*an, & %oua Fundaţie F=

Isaac Asimov
nu ţi3ar .i putut .ace nimic, oric't de mult s3ar .i străduit, pentru că erai prote)at de oamenii tăi, de ma(ini, (i de puterea ta mentală. I $uterile mentale le am încă, +orbăreţule, spuse Cat'rul, iar oamenii mei (i ma(inile nu sunt departe. I Este ade+ărat, dar acum nu mai e(ti pe ?al*an. Te a.li aici, în re*atul Ta-endei, care ţi3a .ost pre-entată ca .iind & %oua Fundaţie. Mi3au .ost aduse ar*umente lo*ice... .oarte lo*ice. Era obli*atoriu, pentru că tu e(ti o .iinţă inteli*entă, $rim Cetăţean, (i nu asculţi dec't de ar*umente lo*ice. I Corect, (i aţi (i obţinut o +ictorie e.emeră, dar eu am mai a+ut totu(i timp să smul* ade+ărul din omul tău, C8annis, (i am mai a+ut su.icientă înţelepciune să îmi dau seama că un ast.el de ade+ăr ar putea exista. I !ar noi, la r'ndul nostru, .iinţă3nu3su.icient3de3subtilă ce e(ti, ne3am dat seama că ai putea .ace acest pas în plus, a(a că >ail C8annis a .ost special pre*ătit pentru tine. I /n mod si*ur n3a .ost, pentru că i3am )upuit creierul de in.ormaţii, a(a cum a( .i )umulit o *ăină. Creierul lui tremura *ol, expus în .aţa mea, (i atunci c'nd a spus că 6ossem este & %oua Fundaţie, spunea ade+ărul3ade+ărat, pentru că i3l întinsesem la păm'nt (i i3l tăbăcisem. Era at't de neted înc't nu a+ea nici o ad'ncitură, oric't de microscopică, în care să ascundă +reo în(elăciune. I Foarte ade+ărat. Cu at't mai întemeiate s3au do+edit precauţiile noastre. Mi3am mai spus că >ail C8annis s3a o.erit +oluntar. ,i (tii ce .el de +oluntarG /nainte de a părăsi Fundaţia noastră cu destinaţia ?al*an (i Cat'rul, a .ost supus unei inter+enţii c8irur*icale asupra emoţiilor. #peraţia a .ost drastică. Cre-i că a .ost su.icient pentru a te în(elaG Cre-i că >ail C8annis, dacă nu ar .i su.erit operaţia mentală, ar .i .ost în stare să te în(eleG u, >ail C8annis a .ost el însu(i în(elat, din necesitate (i cu consimţăm'ntul lui. >ail C8annis crede sincer, p'nă în stră.undurile esenţiale ale minţii sale, că 6ossem este & %oua Fundaţie. ,i de acum trei ani, noi, cei din & %oua Fundaţie, ne3am F6

A doua fundaţie
străduit să construim această aparenţă aici, în 6e*atul Ta-endei, a(tept'ndu3te pe tine. &m reu(it, nu3i a(aG &i a)uns p'nă la Ta-enda, (i mai mult, p'nă la 6ossem... dar mai departe nu poţi mer*e. Cat'rul sărise în picioareB I /ndră-ne(ti să3mi spui că nici 6ossem nu este & %oua FundaţieG C8annis, a.lat la podea, simţi cum lanţurile i se rup de.initi+, sub un puternic .lux mental +enind din partea $rimului Jorbitor, (i se c8inui să a)un*ă într3o po-iţie +erticală. ;coase un stri*ăt lun* (i neîncre-ătorB I Jrei să spui că 6ossem nu este & %oua FundaţieG &mintirile +ieţii sale, cuno(tinţele pe care le a+ea în minte 2 totul 2 îi cuprinseră .iinţa -ăpăcită ca într3un +'rte) de ceaţă. $rimul Jorbitor -'mbiB I Je-i, $rim Cetăţean, C8annis este la .el de tulburat ca (i tine. ;i*ur, 6ossem nu este & %oua Fundaţie. Cre-i că suntem nebuni să te aducem pe tine, cel mai puternic, cel mai periculos du(man, în lumea noastrăG &, nu@ "asă3ţi Flota să bombarde-e 6ossem3ul, $rim Cetăţean, dacă a(a cre-i că este necesar. ;ă distru*ă tot ce poate. $entru că în cel mai rău ca-, ne +or omorî pe C8annis (i pe mine... iar situaţia ta nu +a .i cu nimic mai bună. $entru că Expediţia celei de3& %oua Fundaţii care de trei ani s3a a.lat aici, pe 6ossem, (i a .uncţionat temporar pe post de >ătr'ni în acest sat, s3a îmbarcat ieri cu destinaţia ?al*an. >ineînţeles că îţi +or e+ita Flota, (i +or a)un*e pe ?al*an cu cel puţin o -i înaintea ta, moti+ pentru care îţi (i de-+ălui toate astea. %acă eu nu +oi contramanda ordinele, atunci c'nd te +ei întoarce +ei *ăsi un !mperiu în plină re+oltă, o 7niune de-inte*rată, (i doar oamenii din Flotă care te însoţesc acum îţi +or .i loiali. Jor .i, ine+itabil, cople(iţi numeric. 4ai mult, & %oua Fundaţie +a .i alături de >a-a Flotei (i +a a+ea *ri)ă să nu recon+erte(ti pe nimeni. !mperiul tău s3a s.'r(it, mutantule. FA

Isaac Asimov
Cat'rul aplecă încet capul, în timp ce .uria (i disperarea îi în+ăluiau complet mintea. I %a, spuse el. E prea t'r-iu. $rea t'r-iu... &cum +ăd. I &cum +e-i, .u de acord $rimul Jorbitor, (i acum nu mai +e-i. /n disperarea momentului, c'nd mintea Cat'rului se o.erea cu *arda desc8isă, $rimul Jorbitor 2 pre*ătit pentru această e+entualitate (i (tiind dinainte care +a .i starea su.letească a Cat'rului 2 intră repede. $entru a opera modi.icarea radicală în mintea Cat'rului, nu a+u ne+oie dec't de o nesemni.icati+ă .racţiune de secundă. Cat'rul ridică pri+irea (i spuseB I %eci am să mă întorc pe ?al*anG I %esi*ur. Cum te simţiG I Excelent. ;pr'ncenele sale se încruntarăB I Tu cine e(tiG I &re +reo importanţăG I >ineînţeles că nu. Cat'rul î(i luă *'ndurile de la omul din .aţa sa, (i atinse umărul lui $ritc8erB I Tre-e(te3te, $ritc8er, mer*em acasă. %e3abia după două ore se simţi >ail C8annis în stare să mear*ă pe propriile picioare. ;puseB I 3o să3(i aducă aminteG I iciodată. /(i păstrea-ă puterile mentale (i !mperiul... dar moti+aţiile sale sunt acum complet di.erite. umele de & %oua Fundaţie nu îi mai spune nimic, (i este un om pa(nic. %e acum încolo +a .i mult mai .ericit, în cei c'ţi+a ani de +iaţă pe care .i-icul său inadaptat i3l mai o.eră. ,i apoi, după ce +a .i murit, $lanul ;eldon +a mer*e mai departe... într3un .el sau altul. I ,i este ade+ărat, +ru C8annis să (tie, este ade+ărat că 6ossem nu este & %oua FundaţieG &( putea )ura... îţi spun, tiu că este. u sunt nebun. I u e(ti nebun, C8annis, ci doar sc8imbat, a(a cum ţi3 FF

A doua fundaţie
am mai spus. 6ossem nu este & %oua Fundaţie. Jino@ ,i noi ne +om întoarce, la r'ndul nostru, acasă. ULTIMUL INTERLUDIU Aail C+annis st!tea )n micuţa camer! acoperit! cu faianţ! alb! i ) i rela0a mintea. 3ra mulţumit s! tr!iasc! )n pre(ent. #ereţii' fereastra' i iarba de afar!. -u aveau nume. 3rau doar lucruri. Un pat i un scaun' i video"c!rţile care se derulau alene pe un ecran aflat la picioarele patului. :ai era i sora care )i adusese de mâncare. La )nceput f!cuse eforturi s! pun! laolalt! fragmente din discuţiile au(ite. Ca cea dintre acei doi oameni. Unul spusese; 6Acum este )ntr"o afa(ie complet!. Toate informaţiile din creier i"au fost terse' i cred c! f!r! consecinţe negative. -u mai r!mâne decât s!"i red!m )nregistrarea structurii originale a undelor sale cerebrale./ 1 i amintea sunetele pe de rost i' cine tie din ce motiv' )i p!reau ni te sunete aparte... ca i cum ar fi )nsemnat ceva. %ar ce rost avea s!" i bat! capul4 :ai bine s! urm!reasc! culorile acelea dr!guţe care evoluau pe ecranul de la picioarele patului )n care st!tea )ntins. Apoi intr! cineva i )i f!cu ni te lucruri' dup! care dormi vreme )ndelungat!. 2i când totul se termin!' patul era deodat! pat' i tia c! se afla )ntr"un spital' iar cuvintele pe care i le amintea c!p!tar! sens. 7e ridic! )n capul oaselor; 5 Ce se )ntâmpl!4 #rimul *orbitor era lâng! el; 5 Te afli )n A %oua $undaţie' i ţi"ai rec!p!tat mintea – mintea original!. I%aB%aB C+annis ) i d!du seama c! era el însu(i, i strig!tul lui oglindea un triumf i o bucurie incredibile. FH

Ca i 3bling :is' )naintea sa' era con tient numai de surpri(a enorm!' parali(ant!. acum tiuB H0 ...Isaac Asimov 5 2i acum spune"mi' (ise #rimul *orbitor' tii unde se afl! A %oua $undaţie4 Adev!rul se pr!v!li ca un val imens i C+annis nu r!spunse. 1n cele din urm! aprob! cu o mi care a capului' spunând. I #e 7telele &ala0iei.

A doua fundaţie PARTEA A DOUA .FUNDAŢIA ÎN CĂUTARE HE .

Isaac Asimov - ARCADIA
%AR3LL' ARDA%E 5... romancier' FF.@.>=G R$."F. H. II> R$. %e i )n esenţ! scriitoare de ficţiune' ArJadK %arell este celebr! pentru biografia bunicii sale' AaKta %arell. Aceast! biografie a oferit' timp de secole' singurele informaţii credibile referitoare la Catâr i la vremurile sale... Ca i .:emorii %escifrate/' romanul .:ereu i :ereu i :ereu/ este o reflectare a str!lucitoarei societ!ţi Dalganiene din Inter"Regnum"ul timpuriu. La ba(a document!rii a stat' se spune' o vi(it! pe Dalgan )n tinereţea sa... ENCICLOPEDIA GALACTICA &6C&%!& %&6E"" dictă cu +oce tare în micro.onul Fono3 printeruluiB 0Jiitorul $lanului ;eldon, de &. %arell1. &poi se *'ndi în sinea sa că mai t'r-iu, c'nd +a de+eni o mare scriitoare, î(i +a scrie capodoperele sub pseudonimul &rDadQ. %oar &rDadQ. Fără al doilea nume. 0&. %arell1 era semnătura care trebuia să apară pe temele de la orele de Compunere (i 6etorică 2 at't de insipide@ Toţi ceilalţi copii erau (i ei obli*aţi să3(i .acă aceste teme, cu excepţia lui #lQnt8us %am, pentru că atunci c'nd î(i pre-entase prima temă, clasa se prăpădise de r's. 0&rcadia1 era un nume de .etiţă. /i .usese pus din cau-ă că a(a se numise străbunica ei9 părinţii ă(tia, nu a+eau deloc ima*inaţie@ ,i acum, la două -ile după ce împlinise paispre-ece ani, ce credeţi, au să recunoască .aptul e+ident că de+enise o adultă, spun'ndu3i 0&rDadQ1G ;tr'nse bu-ele *'ndindu3se la tatăl ei care o să3(i ridice pri+irea din proiectorul de +ideo3cărţi, doar at't c't să -icăB 0%ar &rcadia, dacă acum pretin-i că ai nouăspre-ece ani, ce3ai să .aci atunci c'nd +ei a+ea două-eci (i cinci, (i toţi băieţii au să creadă că ai H2

A doua fundaţie
trei-eciG1 %e acolo de unde stătea tolănită, cu braţele încruci(ate (i spri)inite în scobiturile .otoliului ei special conceput, putea -ări o*linda măsuţei de toaletă. u se +edea prea bine din cau-a piciorului, care rotea papucul de casă în )urul de*etului mare, a(a că (i3l trase (i se ridică în capul oaselor. G'tul a+ea o ri*iditate ne.irească (i asta, era si*ură, i3l .ăcea lun* de cinci centimetri, d'ndu3i o delicateţe re*ală. $reţ de o clipă, î(i studie cu atenţie .aţa... $rea dolo.ană. %epărtă .ălcile un centimetru, ţin'nd bu-ele înc8ise (i pri+i re-ultatul din toate un*8iurileB o alun*ire ne.irească. /(i ume-i bu-ele trec'ndu3(i repede limba peste ele, apoi ţu*uindu3le. 4oi (i umede. Cobori *enele cu un *est de expertă, puţin plictisit... 7., ce porcărie... dacă n3ar a+ea culoarea aia ro-3prostuţ în obra)i... /(i duse de*etele la colţurile oc8ilor (i î(i înclină puţin pleoapele, ca să obţină acea misterioasă, lan*uroasă (i exotică pri+ire a .emeilor din sistemele stelare centrale. %ar nu3(i putea +edea prea bine .aţa, din cau-a m'inilor. 6idică bărbia, se pri+i din semi3pro.il. Cu oc8ii u(or încordaţi din cau-ă că trebuia să pri+ească dintr3o parte, (i cu mu(c8ii *'tului încep'nd să o doară puţin, spuse, cu o octa+ă mai )os dec't tonul ei naturalB I ;erios, tată, dacă ai impresia că mă interesea-ă vreun pic ceea ce *'ndesc prostănacii ăia de b!ieţi mai mari, atunci n3ai... &poi î(i aduse aminte că ţinea încă în m'nă micro.onul cuplat, (i spuse exasperatăB I 7., ce porcărie. &poi îl decuplă. :'rtia +iolet3pal, cu mar*inea din st'n*a de culoarea piersicii, conţinea următoareleB 0J!!T#67" $"& 7"7! ;E"%# ;erios, tată, dacă ai impresia că mă interesea-ă +reun H3

Isaac Asimov
pic ceea ce *'ndesc prostănacii ăia de băieţi mai mari, atunci n3ai... 7., ce porcărie.1 ;coase ener+ată 8'rtia din ma(ină. Cu un clic, o altă .oaie, curată, apăru în locul ei. /n cele din urmă, .i*ura î(i pierdu expresia de iritare, iar *uriţa i se lăţi într3un -'mbet de satis.acţie. 4irosi cu *in*ă(ie .oaia de 8'rtie. $er.ect. Exact ceea ce trebuia pentru .armec (i ele*anţă. !ar setul de caractere era ultimul stri*ăt în materie. &paratul îi .usese o.erit acum două -ile, cu oca-ia primei ani+ersări ca adult. Ea pretinseseB 0%ar tată, orice cole* 2 orice cole* din clasă cu cea mai mică pretenţie că este cineva – are un ast.el de aparat. imeni în a.ară de ni(te babal'ci plictisitori n3ar .olosi o ma(ină manuală....1 !ar +'n-ătorul spuseseB 0 u există un alt model care să .ie pe de3o parte at't de compact, iar pe de altă parte at't de adaptabil. %esparte în silabe (i pune semnele de punctuaţie corect, în .uncţie de sensul propo-iţiei. >ineînţeles că este de mare a)utor în educaţie, din moment ce stimulea-ă utili-atorul să adopte o .ormulare corectă (i un ritm adec+at pentru a reali-a o orto*ra.ie per.ectă. Ca să nu mai spun nimic despre o dicţie clară (i ele*antă, în scopul unei punctuaţii corecte.1 C8iar (i atunci, tatăl său încercase să3i .acă rost de o ma(ină cu tastatură, mecanică, de parcă ar .i trebuit să o.ere cadoul unei pro.esoare, .ată3bătr'nă (i uscată. %ar atunci c'nd .usese li+rat, descoperi că era modelul pe care îl dorise 2 obţinut poate cu ce+a mai multe pl'nsete (i suspine dec't s3ar .i potri+it cu +'rsta ei de adultB paispre-ece ani. !ar textul apărea cu un scris înc'ntător, complet .eminin, (i cu cele mai .rumoase ma)uscule +ă-ute +reodată. C8iar (i .ra-a <7., ce porcărie1 a+ea parcă un oarecare .armec acum, după ce .usese scrisă de Fono3printer. H5

A doua fundaţie
%ar era ca-ul să3i dea drumul, a(a că se a(e-ă cu spatele drept în .otoliu, î(i puse repede în .aţă prima ciornă (i începu din nou, precis (i clar9 cu abdomenul supt, pieptul ridicat, (i respiraţia controlată cu *ri)ă. !ntonă, cu pasiuneB 0Jiitorul $lanului ;eldon. !storia trecută a Fundaţiei ne este, sunt si*ură, binecunoscută tuturor celor care am a+ut deosebita (ansă de a .i instruiţi în sistemul nostru educaţional, e.icient (i cu cadre competente.1 R&(a@ începutul o să3i placă %omni(oarei ErlDin*, scorpia aia bătr'nă (i rea.P 0&ceasta istorie este în mare măsură istoria marelui $lan al lui :ari ;eldon. Cele două istorii sunt de .apt una sin*ură. %ar întrebarea pe care (i3o pun astă-i cei mai mulţi oameni este dacă acest $lan +a continua în toată marea sa înţelepciune, sau dacă +a .i distrus mi(ele(te, sau dacă nu cum+a a .ost de)a compromis. $entru a înţele*e acest lucru, poate că cel mai bine ar .i să trecem repede peste unele puncte principale ale $lanului, a(a cum au .ost ele rele+ate omenirii p'nă în acest moment.1 R$artea asta era u(oară, pentru că în+ăţase !storia 4odernă în semestrul anterior.P 0&cum patru secole, pe c'nd !mperiul Galactic intra în parali-ia care anticipa moartea de.initi+ă, un om 2 marele :ari ;eldon 2 a pre+ă-ut apropierea s.'r(itului. $rin intermediul (tiinţei psi8oistoriei, al cărei complex aparat matematic a .ost de multă +reme uitat,1 R;e opri, u(or nedumerită. Era si*ură că pronunţase <complex1 cu un 0 moale, dar orto*ra.ia nu părea să .ie corectă. Ei, în s.'r(it, ma(ina nu a+ea cum să *re(ească...P 0el (i oamenii care au lucrat cu el au a+ut posibilitatea de a pre+edea cursul marilor curente sociale (i economice ce +or străbate Galaxia. &u putut să3(i dea seama că, lăsat liber, !mperiul se +a s.ăr'ma, iar după aceea omenirea +a trece printr3o perioadă de 8aos anar8ic care +a dura cel H=

Isaac Asimov
puţin trei-eci de mii de ani, înaintea în.iinţării unui nou !mperiu. Era prea t'r-iu pentru a împiedica marea $răbu(ire, însă mai era încă posibilă scurtarea perioadei 8aosului intermediar. /n consecinţă, $lanul a .ost ast.el elaborat înc't &l %oilea !mperiu să .ie separat de $rimul printr3un sin*ur mileniu. Cu noi se +a înc8eia cel de3al patrulea secol al acestui mileniu, (i multe *eneraţii de oameni au trăit (i au murit în timp ce $lanul se derula neabătut. :ari ;eldon a în.iinţat două Fundaţii, la capete opuse ale Galaxiei, într3un asemenea mod (i în ast.el de circumstanţe înc't să obţină cea mai bună soluţie matematică la problema lui psi8oistorică. /n una din ele, Fundaţia noastr! în.iinţată aici pe Terminus, era concentrată întrea*a (tiinţă te8nolo*ică a !mperiului. >ene.iciind de această (tiinţă, Fundaţia a putut în.runta atacurile re*atelor barbare de la 8otarul imperiului, care se separaseră (i de+eniseră independente. "a r'ndul ei, Fundaţia a .ost capabilă să cucerească aceste re*ate e.emere. Ea a a+ut la conducere o serie de oameni înţelepţi (i +ite)i, cum ar .i ;al+or :ardin (i :ober 4alloS, care au (tiut să interprete-e în mod inteli*ent $lanul (i au c'rmuit cu pricepere în situaţiile1 Rîn ciornă apărea din nou cu+'ntul <complexe1, dar se 8otărî să nu ri(te a doua oară.P <di.icile. Toate planetele noastre le mai respectă încă memoria, de(i au trecut secole de la moartea lor. /n cele din urmă, Fundaţia a creat un sistem comercial care controla o mare parte din sectoarele ;iSenna (i &nacreon, (i c8iar a în+ins rămă(iţa +ec8iului !mperiu, a.lată sub comanda ultimului mare *eneral !mperial, >el 6iose. ;e părea că nimic nu mai putea opri acum derularea $lanului ;eldon. Fiecare cri-ă pre+ă-ută de el +enise la momentul plani.icat (i .usese re-ol+ată. Cu .iecare re-ol+are, Fundaţia .ăcuse c'te un salt uria( către &l %oilea !mperiu (i spre pace. H6

aţa clasei.1 Rîn acest moment.oarte putini o cunosc în amănunt.onii (i con.P 0după ce dispăru (i ultima rămă(iţă a $rimului !mperiu.emeie care existase +reodată. . nu3i a(aG /n mintea ei căuta de)a o scu-ă con+in*ătoare la întrebarea pe care i3o +a pune se+erul ei părinte.P <într3o manieră pe care . Cu o repe-iciune uluitoare.el oamenii +oinţei sale. cea mai remarcabilă . &+ea strania (i misterioasa putere de a controla (i manipula emoţiile umane.icati+e care domneau peste . pentru că în primul său asalt biruitor .erinţe.i atunci. (i cu si*uranţă că cine+a +a întreba care erau .P 0%upă cinci ani de domnie într3o -onă restr'nsă.i anticipată. Cu toate acestea. respiraţia ei de+eni sacadată (i începu să (uiere cu+intele printre dinţi.1 RFra-a asta o luase dintr3o melodramă +ă-ută la +ideo săptăm'na trecută. din moment ce +a .i )l oprise pe Cat'r.aptele ade+ărate.irmaţie +a .. c'nd mai rămăseseră doar c'te+a lumi ră-boinice nesemni.usese pre+ă-ut în $lan. nu cuceri totul. Tata va insista să nu aducă niciodată în discuţie .1 R&(a@ %acă +a trebui să o citească în . în+inse însă(i Fundaţia. dar %omni(oara ErlDin* nu asculta dec't sim. a(a că n3o să (tie niciodat!L 0apăru Cat'rul.ăr'mele colosului distrus.i spusă pe un ton misterios. Toată lumea (tia de >aQta %arell. această ultimă a. cuceri multe lumi (i întemeie un !mperiu. (i de a supune ast.A doua fundaţie . .. se HA .emei1 R&cum +enea iară(i +ec8ea problemă.i ru*ată. de una sin*ură. Era un mutant a cărui na(tere nu putuse . calm (i cu *raţie.i apoi. &cest om neobi(nuit nu .aptul că era nepoata >aQtei %arell. dar Fono3printerul le transcria pur (i simplu.u oprit de înţelepciunea (i îndră-neala unei remarcabile . păi atunci nu va putea să nu spună ade+ărul. /n cele din urmă.

P 0/ncă o dată.ăr'me.ederaţii comerciale aproape la .eldon. Ce se poate spune despre +iitor acum. 4a)oritatea -onelor din Galaxie sunt ci+ili-ate (i pa(nice. pentru că1 R&ici +enea partea importantă. Jec8iul !mperiu este de.ost oare plănuitG Jisul lui .ăcut . imediat după moartea sa. ale cărei moti+e nu sunt cunoscute. ca o no+ă din cenu(a moartă a unei stele muribunde.i un despot luminat. sănătatea internă a Fundaţiei este mai bună ca oric'nd.a+orabilă. iar perioada de domnie a Cat'rului a pus capăt erei de ră-boaie interplanetare care au precedat3o. %e la moartea Cat'rului s3a scurs o *eneraţie. 7nii spun că sc8imbarea su. & %oua. cu litere mari (i ur'te.P 0niciodată p'nă acum situaţia politică nu a . 4ai mult.let@ 4ult ce (tia ea despre su. cu creionul ro(uB 0%ar aici nu este dec't o descriere.el de *randioasă (i de bo*ată ca cea de dinaintea cuceririi. (i peste (ase sute de ani se +a ..ost mai .orma totu(i un &l %oilea !mperiuG Eu una. &cum este c8iar mai pa(nică (i mai democratică. după ce Cat'rul s3a dusG El a întrerupt $lanul .1 R&sta o concepuse sin*ură. Jremurile despotice ale primarilor de dinaintea HF . /n ultimii cinci ani de +iaţă se do+edi a . %omni(oara ErlDin* m'-*ălea întotdeauna. cred că da.initi+ în*ropat. Care sunt propriile tale păreriG G'nde(te3te@ Exprimă3te@ $enetrea-ă în propriul tău su.. însă nimeni nu a descoperit +reodată locul exact al acestei Fundaţii. Cu toate acestea. Fundaţia s3a ridicat din nou.erită de Cat'r a .let@1 $enetrea-ă în propriul tău su. &cest lucru a . planeta Terminus constituie centrul unei .Isaac Asimov petrecu o sc8imbare. a(a că ipote-a răm'ne nedo+edită.ost determinată de inter+enţia celei de3& %oua Fundaţii.aţa ei ca o lăm'ie care n3a -'mbit niciodată în +iaţă. (i Cat'rul î(i abandonă toate planurile de cucerire.lete. cu .eldon trăie(te încă. (i nici nu i se cunoa(te cu certitudine menirea. (i s3a părut că l3a .

%upă o mică pau-ă.aţa bu-elor. necesară pentru a3(i compune o atitudine de surprindere.erioară a . merse p'nă la canapeaua din .otoliu. .eţei era accentuată într3un mod interesant de de*etul pe care (i3l ţinea +ertical în .i*ură -'mbitoare. nu te puteai a(tepta la o alt. spuse ea . &rcadia se ridică spri)inindu3se de un braţ al . (i în marele $lan al lui :ari . <Jiitorul $lanului . /n consecinţă.A doua fundaţie Cuceririi.eldon ar trebui să înlăture din su. dec't dacă este ade+ărat că & %oua Fundaţie repre-intă ea însă(i un pericol. care primeau . Ferestrele sunt toate ecranate. pri+i cu interes.letele (i minţile noastre orice dubii. cu cealaltă m'nă .el de înc8eiere.erestrei mari în care se arăta noul3+enit (i.imetria . Eu cred că încrederea în noi în(ine.oarte u(oară în . a. cu trăsături per.ormă calm.ereastră.lată în spatele *eamului.1 &ici luă s. în naţiunea noastră.erestrei în lăca(ul special pre+ă-ut în perete. (i +ă-u o .3a re+enit la ale*erile democratice din -ilele de început.'r(it. pentru moment. în*enunc8ind pe ea. pentru că se au-i o bătaie . (i1 R:m3m3m. I u poţi să intri. Era cumplit de banal.. u mai există lumile di-idente ale Comercianţilor independenţiB nici nedreptăţile (i dis.uncţia prin mo(tenire. /n timp ce de*etele de la o m'na îi erau încle(tate pe per+a-. au apus.uncţionalităţile care însoţesc acumularea de mari bo*aţii în m'inile celor puţini.aţa bărbatului se stinse repede. &rcadia coborî din .otoliului. &rcadia se con. K'mbetul de pe . permiţ'nd ast..el aerului cald (i primă+ăratic să se amestece cu aerul condiţionat de dinăuntru.aci. nu a+em nici un moti+ să ne temem de un e(ec. (i înc8ise contactul care deplasa treimea in. .aţa . dar ce să3i .eldon1.ect simetrice.P 0părerea mea este că.oarte si*ură pe sine. Cei care cred acest lucru nu au nici o do+adă care să le susţină ipote-a.ăcu un *est rapid. (i nu răspund dec't la codul HH . ci doar temeri +a*i (i superstiţii.

el.i*ură staco)ieB I E(ti si*ură că reputaţia ta n3o să su. apoi se îndreptă spre ea cu o . atunci ce vrei sa . încordat.. (i ai să strici o *rămadă de .apt că intrusul era un matur de trei-eci de ani. t'nărul întinse m'na prin .acG I Cred că poţi să intri. după ce aruncă o pri+ire iscoditoare. *'tul (i .ere atunci c'nd au E00 . t'nărul spuseB I &sta3i bună@ &scultă aici. %e alt. &poi.ereastră. pornesc alarma cu m'na mea. %upă o pau-ă. spuse &rcadia. dacă sari. Galaxie 4are. %acă nu e(ti atent ai să ca-i..i*ura străinului dispăruse orice urmă de amu-ament. %acă intri.ereastră. /(i . care se *'ndea la acela(i lucru 2 numai că din punctul lui de +edere... &rcadia se lămurise de . poate c8iar mai în +'rstă. .inată (i so. I &sta este casa %octorului %arell.. se îndoi (i pătrunse înăuntru.. I %e ce ţi3a( spuneG I #8..undat probabil casa. /n timp ce +orbea. pleoapele îi că-ură obosite peste oc8i.ereastră.isticată.P # pau-ă destul de lun*ă. #mul de la ..ată care să permită unor bărbaţi străini să intre în dormitorul lor. (i dacă nu +rei să plec. &i con. I Tinere. %r. ce3ar .i să decuple-i ecranul (i să mă la(i să intruG I 3ar a+ea nici un rost..ăcea. sau poate că se pre. adău*ăB I &răţi cam cara*8ios încerc'nd să3ţi menţii ec8ilibrul pe bordura de sub . nu3i a(aG murmură el. $rudent. ai să3ţi rupi *'tul.etiţo. de pe . Eu nu sunt *enul de .elul de alarme. dacă nu +rei să răm'n.Isaac Asimov celor din casă. R&sta se dorea o înţepătură ironică.ără nici un rost. în dormitorul ei.lori +aloroase. în această perioadă a nopţii.ecranul.. %arell locuie te aici. ra. au să se pornească tot . "a re+edere.lorile sc8imbaseră ad)ecti+ul 2 spuseB I /n ca-ul ăsta. &cum am să decuple.recă *enunc8ii cu un *est ner+os (i repe-it. .

&(a am a. +reiG .i mai bine să nu pleci. . # spr'nceană îi coborî încet.i nu sunt obi(nuită să mi se spună 0pu(toaică1. . %e obicei îmi spune totul. tinere. de*8i-ată. .orţa. &m sen-aţia că a. înainte să3mi aran)e-i o partidă de lin(a). Te deran)ea-ă dacă plec acum.eriosG 4ai este cine+a cu tatăl tăuG I u.lat că a(teaptă pe cine+a despre care eu nu trebuie să (tiu nimic. .. (i spuseB I .A doua fundaţie să mă *ăsească aiciG I u mai mult dec't a ta.eriosG 4ă mir că mai este ne+oie. (i tu.ăcut patul în camera de oaspeţi.. nu există nici un ecran protector. & aruncat carcasa capsulei în %e-inte*ratorul de Gunoaie. pentru că imediat ce am să aud pa(i +enind din a. I . pu(toaicoG I Găsesc că este o întrebare .au nu.idenţială. (i cu un mesa) auto3oxidabil. de unde (tii că tatăl tău mă a(teptaG I &aa.oarte impertinentă. I . I %aG replică el cu o politeţe pre.. a+'ndu3mă pe mine în rolul principalG I &r .tii. săptăm'na trecută a primit o Capsulă Con. I ici nu mă mir. cu ci. $ri+irea bărbatului de+eni din nou în*ri)orată.i cum ai de *'nd să explici decuplarea ecranului protectorG I $8aa@ Foarte simplu@ /n primul r'nd.pune3mi.ost o cacialmaG C'ţi ani ai tu.ară.3a înt'mplat ce+a neobi(nuitG I %oar tu. $robabil că e(ti mama3mare a Cat'rului. I "3a căutat cine+a de cur'ndG I %oar comercianţi. !ar în această după3amia-ă a . (tii 2 o lună de +acanţă pentru a3(i +i-ita sora din Terminus CitQ.rul lui.ăcută (i ostentati+ă. I "asă3mă pe mine. nu mă lăsa..li E0E . #c8ii bărbatului se umplură cu supărareB I & . am să încep să stri* (i să urlu că ai pătruns aici cu . tatăl meu te a(teaptă. simplu. iar ieri i3a dat lui $oli 2 mena)era noastră.

ereastră. întrebă el. ai putea să te în(eli. $oate că.i de unde (tii. u ţi3a scăpat din *re(eală. /ncepea să se simtă . &poi probabil ţi3ai dat seama că +a cădea sub *ardul +iu.i din moment ce ai ales . cine altcineva ar putea .tii. nu cred.oarte distinsă. %eci ceea ce există în ser+ietă are mai mare importanţă dec't propria ta si*uranţă.lă acolo a.oarte alba(tri.i a+ut +reun pic de minte.ară.iG Tata a(tepta pe cine+a într3un secret at't de mare. tiptil3tiptil. (i că tatăl tău a(teaptă pe altcine+a. încerc'nd să te strecori prin .a+orită (i o . %omni(oară.lă. . %acă ţi3a( spune că eu nu (tiu nimic despre toate astea. +eneai pe u(a din . pentru că mai )ntâi ai pri+it în )os. dar a+ea o în. tinere.olosi cu promptitudineB I >ărbaţii sunt at't de pro(ti@ I Te cre-i . (i i3ai dat drumul. nu pe mineG I #oo.ereastra în loc de u(a principala. ca să te asi*uri că +a cădea acolo unde trebuie.oarte *ro-a+ă. spuse ea r'-'nd. pu(toaicoG Jreau să spun.oarte în lar*ul ei. I . iar asta înseamnă că at'ta +reme c't te a.i (i ea mai în +'rstă.er+ieta. I %e obicei da.. Ji-itatorul era mai în +'rstă dec't ea. dacă înţele*i ce +reau să spun.aţă. nu3i a(a. u ţi3am spus să intri dec't după ce am +ă-ut cum ţi3ai aruncat ser+ieta. cu oc8ii . cu părul castaniu (i c'rlionţat. %upă ce ai înt'mpinat *reutăţi cu mine. înseamnă că a+eai oarecari reţineri să te încre-i în cei din casă înainte de a cerceta locul. că eu sunt cel a(teptatG I $ăi. /(i aduse aminte de o expresie .. odată. e(ti probabil le*at de m'ini (i de picioare. +a putea înt'lni pe cine+a care să semene cu el. (i noi (tim că acolo se a. %acă ai . ai a+ut *ri)ă de ser+ietă înainte de a a+ea *ri)ă de tine. f!r! să mai pri+e(ti în )os. E02 .li aici înăuntru (i ser+ieta se a. c'nd +a . (i apoi +ii tu. u sunt oarbă. I Ce am aruncatG I .ăţi(are . .Isaac Asimov totul înainte ca el să3ţi spună.

&i primit. cu ser+ieta.etiţă.el înc't să3mi ţin oc8ii pe tine' tinere. de aici de unde mă a.aptului că a( putea să te str'n* de *'t p'nă ca-i lată (i apoi +oi ie(i de aici. &rDadQ. pe care în două secunde am să pot pune m'na. cred. Toran %arellG . (i să3l c8emi pe tatăl tăuG I ici să exa*ere-i n3a( . dră*uţă. >ărbatul pro. .ară aerul din piept..e au-iră pa(i *răbiţi în 8ol. . apoi u(a .ată.etiţă cuminte (i să îl c8emi pe tatăl tăuG I u sunt . %upă ce dădu a.A doua fundaţie Făcu o pau-ă. .a+oare@ $elleas &nt8or o. cu -*omot. Găsesc că e(ti . domnuleG $elleas -+'cni în picioare. bună. /nc'ntată de cuno(tinţă.unt $elleas &nt8or. <t'nărul1 spuseB I . i-bucni &rcadia. I Foarte bine.i dorit.ită. +rei să . /n cele din urmă. $e tineG I &rca.ii o domni(oară cuminte. e+ident u(urat.ă mă pre-int.. pentru a spune pe un ton ameninţătorB I Cu excepţia ..umată ca o le+ănţică. 4ă c8eamă $elleas &nt8or. %arell spuseB I Cine e(ti dumneata.ără nici un e.i bătu cu piciorul în podea. Jrei să . I .ect de oc8ii lar* desc8i(i (i de carcasa impenetrabilă de inocenţă cu care ea E03 .orţată. I %r..ac ast. par.i acum. pentru a lua o bine3+enită *ură de aer. umai că am să .. I Cu excepţia .oarte *rosolan.aptului că se înt'mplă să am o b'tă de baseball sub pat..tă. dar am să3l c8em. %r.i sunt .u dată de perete. Cel puţin. a(a spune . tinere. din moment ce am de+enit at't de buni prieteni. cu o politeţe .. mai ales că3mi ceri o .oarte puternică pentru o .lu. &rDadQ %arell. +e(ti de la mine.ii .iica dumitale.. !mpas. I $iica mea spuneG $ri+irea lui coborî (i se lo+i . I &rcadia.

este . nu ar trebui să .ie at't de obra-nică cu bărbaţii mai în +'rstă dec't ea..la c8iar l'n*ă aparat. eu.. I &rcadia. &rcadia prinse (i ea mi(carea. %arell spuseB I 1ntr"adev!r' te3am a(teptat.. . pentru că oc8iul său detectă o mi(care imperceptibilă.i apărut prostănacul care se -*'ise prin . spuse tatăl ei. mai ales atunci c'nd este corespondenţă +orbită.. trebuie să te apăr de rele.i nenorocitul ăla de Fono3 printer. I Tată.ereastră. te ro*G %ar se opri. tatăl ei o să3i ţină predici lun*i (i bine intenţionate despre ceea ce tinerele domni(oare nu au +oie să . %arell. să se str'n*ă de *'t (i să moară. $elleas i-bucni în r'sB I #.ie (i pentru a3mi lăsa mie reputaţia ne(tirbită.ereastra meaG # t'nără domni(oară are dreptul la intimitate. . I #8. poate. /n cele din urmă. dar de*eaba. .ost deloc a a ceva. scoase ea un c8iţăit su.elul de lucruri. spuse el pe un ton se+er. aG .erind. ba da. I %a.tia ea@ I . dec't. el ce căuta să tra*ă cu oc8iul prin . pentru că tatăl ei se a. a . ce porcărie. ici măcar propriul ei tată nu a+ea încredere în ea.3ar părea că nu există ce+a ce au +oie să . a(a că insist să cite(ti.. %acă n3ar ..oarte nepoliticos să cite(ti corespondenţa personală a altcui+a. I "3ai uitat cuplat.ost. &rcadia î(i stăp'nea cu *reu lacrimile.. spuse tatăl ei cu bl'ndeţe. ca tată..ăc'nd3o să uite să3l decuple-e@ &cum. u a . Jrei să mă urme-i )os. .acă. (i se repe-i spre Fono3printer. &rcadia. %r. I 7. %r. dar <corespondenţă +orbită1 cu un străin în dormitorul tău@ &rcadia. I $ăi.acă.Isaac Asimov înt'mpina acu-aţia. eu -ic că o t'nără domni(oară...tia ea că a(a o să se înt'mple@ . T'năra domni(oară a+ea de *'nd să mă acu-e de tot ... &cum o să E05 ..

I &rcadia. el obi(nuia să spună că o minciună nu poate să reu(ească dec't dacă nu îi este ru(ine de ea însă(i... Ce prostie.ost primul nostru $rimar. I %omnule &nt8or. îmi dai +oie să3i pun o întrebare înainte de a plecaG %omni(oară &rcadia. I Ce dore(tiG I %e ce cre(i că e o prostie să intri pe . îmi cer scu-e pentru toate astea. I >a da..ăcut al lui &nt8or. I >ine că măcar tu nu l3ai obser+at.ac toată nenorocita aia de compunere.ăcu lini(te. (tii. mai ales dacă a+eai impresia că îl a(teptam. %arell. $ur (i simplu nu trebuia să3l la(i să intre. nu3mi pun bandă ade-i+ă peste *ură. Este +orba despre & %oua Fundaţie. ci E0= . I %e nicăieri. 4ai obi(nuia să spună că nimic nu trebuie s! fie ade+ărat. nătărăule. I &aa. $'nă (i &rcadia simţi o u(oară a*itaţie în stomac. în loc să intri pe u(iG I $entru că atra*i atenţia asupra a ceea ce +rei să ascun-i. uite că (tiu. dar ce altă cau-ă ar putea a+ea mi(cările astea conspirati+eG . +eni răspunsul pre. # să dea totul de *ol. spuse ea iritată. I %a.el de mult ca de obicei. %arell..ereastră. n3am să mai spun la nimeni. %ar. Trebuia să mă c8emi imediat pe mine. u e +ina dumitale că ea este +'ndută . nu ţi3a cerut nimeni părerea într3o problemă despre care nu (tii nimic. numai că despre altce+a. spuse %r. I Ei bine.al+or :ardinG & .erestre.e . (tiu. I u tu trebuie să3i )udeci lui manierele. .ace nimic.i nu te teme.. dacă o să se tot caţere pe -iduri.orţelor întunericului. c8iar dacă ţi3a apărut la . %acă ţin un secret. nu .. Jorbesc la ..A doua fundaţie trebuiască să re. ca să afle toată lumea că am un secret. 3ai citit niciodată maximele lui . I %e unde ai au-it astaG întrebă încet %r. în loc să intre pe u(i..

împu(că3l.i condus în mod natural la tatăl meu. %e .i putut .ă mer*em. atunci c'nd ai să rescrii compunerea despre $lanul . I . %arell.ire(ti.i dorit. continuă el.i oric't de secretoasă a( .Isaac Asimov totul trebuie s! sune ade+ărat.i bine să e+iţi cu totul această parte. n3am.tai@ # ultimă întrebare.. nu +reau să te )i*nesc. I &rcadia. !ar apoi. (i m3a( . Coborî împreună cu $elleas &nt8or scările.. apoi spre %r. în lini(te. nu mie.i dorit să3l +ăd pe tatăl meu într3o c8estiune strict con. &m de luat o ser+ietă din *rădină. m3a( . spuse el. ce +'rstă are . E06 . (i care nu sună ade+ărat. $ri+i cu serio-itate în oc8ii celui mai în +'rstă. Mi3a spus +reodată că are de *'nd să se mărite într3o -iG I u.ace.apt. împliniţi alaltăieri. &nt8or aruncă o pri+ire stranie. ar . imic nu poate . desc8is. &poi. &(a că atunci c'nd intri pe . tu nu ai o b'tă de baseball sub pat.er la cel cu care o să +rea să se mărite.i înt'lnit cu el utili-'nd procedurile cele mai .. 4ă re. c'nd toată lumea ar . . domnule.lat despre mine (i m3ar . I :a@ ici nu te cre-usem.i bănuit +reodată ce+a. (i nimeni n3ar . mai înt'i spre .cu-ă3mă. c'nd +a a+ea două-eci de ani. n3are nici un rost să .ataG I $aispre-ece. &rcadia. nu3i a(aG I u.eldon.i recomandat în mod direct.idenţială. %arell se opri în u(ă. I .ereastră.. dacă o . %r.i . >ineînţeles.ăcut în ca-ul ăstaG I %acă a( .ii misterioasă în ceea ce o pri+e(te pe bunica ta.i mai în*ro-itor dec't să trăie(ti alături de ea. +i-itatorul întrebă cu o +oce încordatăB I . spuse el.ată. asta este o minciună care se ru(inea-ă de ea însă(i.i a. Cel puţin. I Ei bine. I Jorbesc serios. a( .i tu ce3ai . I #aispre(ece4 Galaxie 4are.

ele*ante. în.loriteB <Jiitorul $lanului . subiectul discuţiei lor se opri în . Cred că înţele* ce +rei să spui. Fono3printerul. /n camera de sus.olosind litere mari.aţa Fono3printerului cu o plictiseală plină de ner+i.ra-a .A doua fundaţie I u mă )i*ne(ti.eldon. transcrise . cu un aplomb de nee*alat.1 E0A . (i mormăiB I Jiitorulplanuluiseldon.

era o (tiinţă care lucra numai cu concepte matematice.. Era al doispre-ecelea în linia protectorilor3(e.PLANUL SELDON :AT3:ATICI – .. nu a+ea nimic din aparatura cu care (tiinţa a . $redecesorul său îl în+insese pe Cat'r. %impotri+ă.. dar a(c8iile care re-ultaseră din acea luptă *i*antică încă mai împiedicau derularea $lanului. .aţa între*ii . Este su. el (i E0F .la 2 prote)at de o (tiinţă mentală care deocamdată nu cedase în .ie con.ost asociată timp de milenii.eldon. acum uitată. iar titlul său nu însemna altce+a dec't că la întrunirile liderilor celei de3& %oua Fundaţii. în între*ime.Isaac Asimov ! . conţin'nd în măruntaiele sale $lanul . /n primul r'nd. /n al doilea r'nd. (i cu care a a)uns să .icient să spunem doar că & %oua Fundaţie există în această cameră mai mult dec't oriunde altunde+a. preistorice..orţe te8nolo*ice a restului Galaxiei 2 $rimul 6adiant. în această cameră se a. de dinaintea na(terii te8nolo*iei9 înainte ca #mul să se răsp'ndească dincolo de 8otarele unei sin*ure lumi. # cameră care de3a lun*ul secolelor .mica mea algebr! a omenirii/. ENCICLOPEDIA GALACTICA !4&G! &M!3JL o cameră@ "ocali-area acestei camere nu este importantă deocamdată. într3un mod asemănător teoriilor raselor stră+ec8i din +remurile primiti+e. 7inte(a calculului cu n variabile i a geometriei n"dimensionale st! la ba(a a ceea ce 7eldon a numit odat! .la un bărbat 2 $rimul Jorbitor.usese sediul (tiinţei pure.undată.. el +orbea primul.i ai $lanului. în această cameră se a. %e două-eci (i cinci de ani.i totu(i..

Tot mai )os. "a început.ară de el. într3o ceaţă su. în sensul recunoscut de orice alt om din Galaxie. care mai t'r-iu ar putea să îi succeadă.. pun'ndu3i o m'nă prietenoasă pe umăr@ . de(i era at't de ocupat.. +orbirea a .aţă în . 7n t'năr. un student.. mai )os.A doua fundaţie administraţia sa încercau să aducă înapoi pe traseu o întrea*ă Galaxie de oameni încăpăţ'naţi (i stupi-i. în sin*urătatea camerei. în mod imper. ici unul dintre ei nu +orbea.ect. %in c'nd în c'nd se mai au-eau semnale con.ac cunoscut moti+ul pre-enţei tale aici.ort teribil. (i iată re-ultateleB toată su.erinţa pe care a cunoscut3o omenirea se datorea-ă . %e(i se *'ndea.el înc't $rimul Jorbitor trebui să mear*ă p'nă la el (i să îl conducă înăuntru.tabilind arbitrar sunete (i combinaţii ale acestor sunete pentru a repre-enta anumite nuanţe mentale.. să3(i transmită *'ndurile (i sentimentele. trebuie să3ţi .iinţă umană a trăit în spatele unui -id impenetrabil.aptului că p'nă la :ari . $rimul Jorbitor ridică pri+irea spre u(a care se desc8idea. iar $rimul Jorbitor spuseB I $entru început.. de o parte (i de cealaltă a biroului.ăcea parte din & %oua Fundaţie.eldon nici un om din Galaxie nu îi putea înţele*e cu ade+ărat pe ceilalţi. . Era un e. C8iar (i după aceea. la cele două decenii (i )umătate de e. &cum stăteau . T'nărul stătea ne8otăr't în u(ă. a tradus delicateţea minţii prin sunete +ul*are (i *uturale. /nsă una care în st'n*ăcia (i incompletitudinea sa. el a de-+oltat o metodă de comunicare.ocantă în care nu mai exista altcine+a în a. ast.ost mi)locul prin care #mul a în+ăţat..oarte puţini au reu(it. Fiecare .u-e din ad'ncul ca+ernei în care se E0H .aţă. mintea sa îl primi pe noul +enit cu o atitudine bine+oitoare.orturi care acum se apropiau încet (i ine+itabil de apo*eu. . (i care nu .tudentul -'mbi timid.

. care în tot acest timp ar .inată sau e+itată. a de+enit posibilă pentru prima oară de-+oltarea ade+ăratei psi8olo*ii. în cele din urmă. /nsă din cau-ă că nu se cuno(teau. Grupuri din ce în ce mai mari9 bilioanele care ocupau planetele9 trilioanele care ocupau . #rice reacţie la un stimul.ormaţii complete despre cele mai mici modi. $rin elaborarea matematicilor necesare înţele*erii.iinţe umane.emantica. lo*ica simbolică.Isaac Asimov a. (i nu îndră-neau să se încreadă unul în celălalt.el înc't. /ncet3încet.orţe *i*antice care puteau . Timp de mii de ani. erau +'naţi de .. #mul a a)uns aproape instincti+ să se *'ndească la a scăpa de barierele înc8isorii pe care o repre-enta +orbirea obi(nuită. 4intea. psi8oanali-a.. toate au . (i simţeau încă din copilărie teroarea (i nesi*uranţa acelei depline i-olări.iecare putea să b')b'ie după celălalt..olosirea cu+intelor în mesa)ul $rimului Jorbitor către . $si8oistoria a repre-entat (tiinţa mentalului. (i de rapacitatea sălbatică a omului în relaţiile cu ceilalţi oameni. ci . picioarele s3au împotmolit (i s3au t'r't prin noroi. în care matemati-area a în+ins. (i nu se puteau înţele*e.ectoarele9 c+adrilioanele care ocupau întrea*a Galaxie au de+enit nu simple .rica omului .ost mi)loace prin care +orbirea putea .eldon .icări (i EE0 . $lanul a putut .iinţă umană.i pus la punct.ost matemati-ată (i sociolo*ia. psi8olo*iei neurale (i electroc8imiei sistemul ner+os.el înc't .i ra. ţin'nd mintea pri-onieră împreună cu ele. oric't de neînsemnată. pentru :ari . ..ăceau de asemeni inutilă .i trebuit să se *ăsească în compania stelelor.. ast.la cealaltă . ast. a .. dădea in.orţelor nucleare.eldon +iitorul a de+enit clar (i ine+itabil.tudent.i supuse studiului statistic. &celea(i re-ultate esenţiale ale (tiinţei mentalului care conduseseră la elaborarea $lanului . care la r'ndul lor trebuiau 2 trebuiau – tratate prin prisma .aţă de om. (i prin *enerali-area psi8olo*iei de la indi+id la *rup..

ăcătoare.apt deoarece această si*uranţă în tine însuţi ar . deci. (i deci te +or considera necorespun-ător. este acela care nu î(i dă seama de calităţile sale. EEE . at't speranţa c't (i teama sunt slăbiciuni. Cali. 2tiai că te +ei cali.ără nici o speranţă de +indecare. Te3ai temut că nu +ei reu(i.eri.ost Cat'rul în stare să .i descris ca +orbind în mod obi(nuit.A doua fundaţie despre licărirea oricărui curent în mintea celuilalt. $rimul Jorbitor deducea sentimentele celorlalţi în urma unei intense pre*ătiri.ăcut3o bine. în loc să -'mbească a a (i să ridice un de*et )n acest mod.. Este timpul.i i*norat în cele ce urmea-ă. (i ai e-itat să admiţi acest . a*itaţie. pentru tine (i pentru c'ţi+a ca tine.acă.i . Cat'rul .ica. iar dacă traducerea nu +a . Jom presupune. . /nsă. a(a cum ar . &bsurd@ Cel mai stupid om. %e cealaltă parte a biroului. să începeţi ucenicia pentru a a)un*e Jorbitori.acţie al .esorii tăi ţi3au putut o. sau c8iar de către un membru al celei de3& %oua Fundaţii. 0$entru început. (i ai . să3ţi . măcar este cel mai bun lucru care se poate .icarea ta se datorea-ă (i ..i întotdeauna satis. $rimul Jorbitor +a . I u. tot acest aspect +a . că $rimul Jorbitor c8iar a spus.tudentului.usese un mutant ale cărui puteri puteau . cu r'+nă. &i asimilat tot ceea ce pro.ica. întruc't este de la sine înţeles că într3o societate care se ba-ea-ă pe +orbire este imposibil să descrii cu ade+ărat metoda prin care membrii celei de3& %oua Fundaţii comunicau între ei.aptului că tiai că te +ei cali. $rimul Jorbitor nu putea simţi instincti+ sentimentul de satis. %e cealaltă parte a biroului. &i sperat că te +ei cali. $rimul Jorbitor continuăB I &i studiat (tiinţa mentalului aproape întrea*a ta +iaţă. calmea-ă3te. %e .ac cunoscut moti+ul pre-enţei tale aici1.ace în aceste condiţii.ica.i putut crea în ceilalţi sen-aţia că e(ti un încre-ut.i înţelese doar cu mare *reutate de către un om obi(nuit.apt. relaxare.

%in . a(e-at în mi)locul biroului.eldon9 trebuie să3l îndră*ească. o lipsă de preocupare de sine.ie la . I u este u(or să .ormati+ă ca (i o minte *oală. %impotri+ă.el de puţin in. de oamenii din timpul lui .icarea care să3i permită să îl înţelea*ă din punct de +edere te8nic. Jreme de aproape patru sute de ani a ser+it per. I u.ără să necesite reparaţii sau re*lări. I Te a(teptai la ce+a mai nobil. trebuie să3l simtă la .ici ca Jorbitor.tii ce este ăstaG 4'na $rimului Jorbitor se plimbă u(or deasupra cubului ne*ru (i strălucitor. dar. &păsă o p'r*8ie a.Isaac Asimov I Exact.undă în întuneric. (i ai cobor't *arda.ii cu ade+ărat e. I &i au-it de $rimul 6adiantG I LstaG 7imire. continuă el. 4intea mea este desc8isă pentru tine.ii $si8oistoric9 (i c8iar dacă e(ti cel mai bun dintre $si8oistorici. .el înc't la un test mai inteli*ent să . &ici este o deosebire. E(ti mai apt să te concentre-i (i să înţele*i. ei nu trebuie să a. e normal să arate a(a. . pentru că nimeni din & %oua Fundaţie nu are cali. nu (tiu. (i camera se cu. 4ai mult dec't at't. nu este neapărat necesar să te cali.el de important ca +iaţa (i ca aerul.icient.ost creat în -ilele !mperiului.ii Jorbitor. (i să3i îndră*ească scopul.le niciodată. 7n Jorbitor nu trebuie să .ericire. Fă (i tu la .ie con(tient doar de complexitatea matematică a $lanului . nu este u(or să . care să inspire +eneraţieG Ei bine. pentru ca să . %ar numai pentru un EE2 . &cum te simţi mai bine. trebuie să îl simtă ca pe un prieten +iu. ast. Trebuie să iubească $lanul. Era un cub care nu exprima nimic. trebuie să3ţi culti+i o inocenţă. & . desi*ur.ect cerinţelor noastre.lată pe latura dinspre el a biroului. Mine minte.el. K'mbi cu bl'ndeţeB I Cei din $rima Fundaţie l3ar putea reproduce. nu este obli*atoriu să3ţi ţii mintea sub controlul unei bariere stricte. Jorbitor. /n primul r'nd. o deta(are care nu ascunde nimic.eldon.

A doua fundaţie moment. . I :aide. p'nă acum.i recuno(ti .leţiţi treptat de o culoare strălucitoare. &ceastă lumină nu +ine de la 6adiant într3un mod obi(nuit.i din c'nd în c'nd. dar nu este ca-ul..uncţii la care se *'ndise 2 cine+a din a.i ce înseamnă astaG EE3 . o liniuţă ro(ie.aci umbră.icient de precis 2 a)unse la ni+elul oc8ilor.i putut înc8ipui că *estul .usese su. băiete@ Jino aici.i să3l pun în între*ime pe pereţii ă(tia doi. (i în cele din urmă. în lumină.ect. I . plus o structură emoţională instabilă.ură însu.aci umbră. deoarece cei doi pereţi lun*i ai camerei . &i în+ăţat despre ele. ecuaţii scrise cu ne*ru. Te poţi a(tepta (i la alte surpri-e de la (mec8eria asta mică.unt si*ur de asta. Fiecare perete a+ea nouă metri în lun*ime.tudentul arătă cu de*etul. $rimul Jorbitor r'se înceti(orB I Jei descoperi că $rimul 6adiant este acordat cu mintea ta. în . nu3i a(aG I %a. ecuaţiile ar căpăta dimensiuni microscopice. . 4ai înt'i un alb side. sau poate într3un .ector.iecare centimetru pătrat. Ceea ce +e-i tu aici repre-intă principalele secţiuni ale $lanului. %acă ar . .crisul era mic. .olose(te o distribuţie planetară a unei tendinţe ce indică pre-enţa a două clase economice puternice pe planetă. clar. apoi c'te o pată întunecată. I . (i acoperea .ăcut cu de*etul .. Ce a+eai de *'nd să spui despre ecuaţia pe care ai selectat3oG I Este o inte*rală 6e*elliană. I Lsta nu e tot $lanul. spuse $rimul Jorbitor. ca un p'r'ia( (o+ăielnic într3o pădure întunecată.ară cu *reu (i3ar . (i imediat liniile de ecuaţii începură să coboare pe perete p'nă c'nd unica serie de .tăteau unul l'n*ă altul. "ini(te ad'ncă.iu. Ca să3ţi spun ade+ărul. 3o să . care . . n3am nici cea mai +a*ă idee cum se produce acest e.aţa peretelui.tudentul. dar n3o să . Jorbitor.iecare secţiune. (i trei în înălţime. bolborosi .

eldon nu este nici complet. &u .. Fiecare semn ro(u pe care îl +e-i pe perete repre-intă contribuţia unuia dintre noi. (i le3au pus din nou la loc.. o serie con+er*entă. . (i ecuaţiile de.ilară încă o dată. din moment ce aici a+em. &u în+ăţat mai mult dec't a (tiut .Isaac Asimov I 6epre-intă limita unei tensiuni. 4ai mult de o du-ină de *eneraţii de oameni s3au concentrat asupra acestor ecuaţii.olosindu3ne de cuno(tinţele acumulate în aceste secole.ace opera lui .eldon +reodată.eldon. (i au în+ăţat. este a mea. spuse $rimul Jorbitor..ăcut în acea +reme.i . au diri)at realitatea con.tudentul părea un pic (ocat. nici corect.e re. ce cre-i despre toate asteaG # operă completă. &sta este prima lecţie pe care trebuie să o în+eţi.. continuă $rimul Jorbitor. &u pri+it scur*erea a aproape patru sute de ani.i spune3mi. I .. /ţi este per. cei care pă-im $lanul după moartea lui .eră la un punct din $lan care nu +a sur+eni dec't peste o perioadă EE5 .ăcut c8iar mai mult dec't at't. I u pare cine (tie ce. Ei bine.emie c8iar at't de mare. nu3i a(aG I &bsolut@ I &bsolut *re(it@ u este. I >un. &rătă cu de*etul. # linie subţire (i ro(ie încercuia două să*eţi bi. 3i bine. au lucrat la ele. u este o blas. am putea . I /nainte de a a)un*e Jorbitor.iecare r'nd.orm predicţiilor (i ecuaţiilor. I &sta. . $ri+i în susB I 7ite acolo@ $eretele +eni parcă peste el. +a trebui să3ţi aduci tu însuţi o contribuţie ori*inală la $lan...urcate care cuprindeau patru-eci de centimetri pătraţi de deducţii.ace o treabă mai bună.. spuse Jorbitorul.la un (ir de ecuaţii scrise cu ro(u.ect clarG . (i daca am putea re. /ntre cele două r'nduri se a. Este doar cel mai bun lucru care a putut . $lanul . le3au descompus p'nă la ultima -ecimală. spuse el. spuse $rimul Jorbitor cu asprime. pe .

Jor trece apoi doi ani. (i +a . Jorbitor. u o sin*ură dată s3a înt'mplat ca o lucrare aparent per.i împiedicat. contribuţia sa +a . în cele din urmă. (i se indică metoda pentru a le e+ita. care +or ameninţa să îl s. autorul însu(i descoperă eroarea. mai înt'i +a bloca &l %oilea !mperiu într3un (ablon ine.ăr'me dacă lupta +a . I Totu(i.ericire.i +eri.late în con.ăcut nici un compromis. (i acest lucru a putut . (i dacă 2 spre binele lui 2 t'nărul om de (tiinţă +a aduce între timp detalii în plus. C'teodată. iar apoi.i pre+ă-ut.ectă să3 (i de-+ăluie erorile de3abia după o perioadă de c'te+a luni sau c'ţi+a ani de la aplicare. acestea sunt probabilităţi. în ca-ul tău.i din nou anali-ată. studiate. & treia probabilitate constă dintr3un posibil compromis între două sau mai multe personalităţi a.ace o sc8imbareG I $rin intermediul 6adiantului.i prea ine*ală. &ici sunt luate în considerare ambele posibilităţi.erite9 (i că +a trebui să le susţii. %acă după doi ani +a trece de încă o examinare.i prea e*ală. am arătat eu. sau îl +or menţine în ri*iditate dacă lupta +a . nu mai puţin ri*uroasă dec't prima. Cum se .i EE= .icient. Este +orba de perioada de .u-iune.icate cu ri*uro-itate de către cinci comitete di. (i +a putea . &ceasta a .ost contribuţia mea. %e exemplu.lict.. (i munca ta +a . mai mari dec't dacă nu s3ar .ost apo*eul carierei mele9 +a .a s3au înt'mplat e+enimente cu o probabilitate (i mai mică.ace demonstraţii suplimentare.i apo*eul carierei tale.i . ca să . +ei descoperi că matematicile tale +or ..eldon nu este parcurs dec't patru-eci la sută. &cest lucru. I /mi permit să +ă întrerup. & . 7nul cu o probabilitate relati+ mică 2 doispre-ece +ir*ulă (ai-eci (i patru la sută. iar $lanul . +a implica pierderi prin ră-boaie ci+ile.erite personalităţi ri+ale.iu exact 2 dar de. atunci c'nd &l %oilea !mperiu +a depinde de di.A doua fundaţie cel puţin e*ală cu cea care a trecut p'nă acum. %in . continuă el.i inte*rată în $lan. împotri+a unui atac concentrat (i nemilos. $rimul 6adiant poate . $oate exista (i un al treilea curs.

u +a exista nimic care să indice că adău*area sau corectura îţi aparţine. nu s3ar putea reali-a niciodată în mod spontan. (i 8ai să3ţi spun ce+a. con. . a)un*e cu asta. . 5 .tudentul a+ea pentru prima oară oca-ia să spună ce+a mai mult dec't două propo-iţii. /nţele*iG I %a.e îndreptă spre $rimul 6adiant (i pereţii de+eniră din nou *oi.ără să se .. Te asi*ur că nu după ele*anţă (i sua+itate +ei .ace prin raport mental. la biroul meu. nu a existat nici o nominali-are. pentru un $si8oistoric este su. /n întrea*a istorie a $lanului. (i e-ită înainte de a se a+'nta în spaţiul care i se pusese la dispo-iţie.init de mică. care este . destinată iluminării camerei. . %e . /nsă un Jorbitor trebuie să poată discuta $lanul .Isaac Asimov acordat cu mintea ta. 7nii nu (tiu nimic altce+a.puse cu modestieB I Ca urmare a ceea ce am în+ăţat.olosească de matematici. # orientare care.erită în raport cu ceea ce a existat mai înainte. măcar .. I &tunci. eu cred că intenţia $lanului este să cree-e o ci+ili-aţie omenească ba-ată pe o orientare total di.inalitatea $lanuluiG Te ro* să3mi spui cu cu+intele tale. (i toate corecţiile sau adău*irile se pot .orm constatărilor $si8oistoriei.i )udecat.inalitatea sa. psi8oistoria pre-ice doar probabilităţi. în comun.oarte promptB I u trebuie să spui <niciodată1. $entru început.apt. 7n anumit e+eniment poate a+ea o probabilitate in. mai puţin re*iunea situată la mar*inea de sus. /n mod normal. . Jorbitor. Este o reali-are a tuturor.ia (i . %acă nu $lanul în sine. (i nu sunt apţi să de+ină dec't te8nicieni3statisticieni. I &(ea-ă3te aici.top@ $rimul Jorbitor îl întrerupsese .ilo-o. Treci cu mare neatenţie peste ni(te lucruri e+idente. dar care este totu(i mai mare EE6 .ără să cauţi o exprimare aleasă.icient să cunoască >iostatica (i Electromatematica euroc8imică.

I . #rientarea dorită. care este soluţiaG I .el aran)ate (i menţinute înc't la o mie de ani de la începutul $lanului 2 (ase sute de ani încep'nd de acum 2 se +a structura un &l %oilea !mperiu Galactic în care #menirea +a . .leţită care încon)oară #mul.i stabilă .ăcut în principal în te8nolo*ieB în capacitatea de a mane+ra lumea neînsu.i pre*ătită pentru supremaţia .ost ast.icati+ă se na(te cu capacitatea de a conduce #mul prin . în propria sa e+oluţie. iar acestea datorate doar marii mi-erii umane.icii brute (i +i-ibile.el de orientare ar duce la apariţia unei dictaturi a celor mai în-estraţi mental 2 +irtual. Controlul de sine (i al societăţii au . & %oua Fundaţie.i nepopulară (i nu +a putea .oluţia este $lanul . /n acela(i inter+al.A doua fundaţie dec't -ero.tiinţa 4entalului9 iar bene. (i toţi obţin din aceasta bene. întruc't o ast.orţe care +a împin*e restul #menirii înapoi. nu a existat niciodată o cultură cu o stabilitate mai mare de aproximati+ cinci-eci (i cinci de procente.el de e+oluţie. dacă mă pot corecta eu însumi. p'nă la ni+elul de brută. ouă ne repu*nă o ast.iciile obţinute de aici nu sunt imediate. 4ai mult. Condiţiile au . I .i care este orientareaG I Este aceea a unei ci+ili-aţii ba-ate pe (tiinţa mentalului. I %a.ără exercitarea unei . însă doar o minoritate nesemni.icati+ă de a se reali-a spontan. se (tie că nu are nici o (ansă semni. Ca urmare.eldon.ost lăsate 8a-ardului (i b')b'ielilor sistemelor etice intuiti+e ba-ate pe inspiraţie (i sentimente. o subdi+i-iune mai înaltă a #mului 2 +a .tiinţei 4entalului.i atunci. I &(a este mai bine. sunt mai subtile (i mai puţin +i-ibile. Jorbitor. (i trebuie e+itată.i de ce orientarea de care +orbim este una nespontanăG I $entru că o mare minoritate de oameni sunt în-estraţi mental pentru a participa la pro*resul te8nolo*iei. +a pre*ăti EEA . pro*resele s3au . /n toată istoria cunoscută a #menirii.

&cest aspect nu a . &+em în continuare o societate căreia nu i3ar con+eni o clasă conducătoare . a(a cum m3am *'ndit eu adesea. iar & %oua Fundaţie asi*ură cadrul mental pentru o clasă conducătoare de3a *ata. (i +or înceta să mai . $rima Fundaţie asi*ură sc8eletul . luaţi ca indi+i-i. %acă un *rup important de oameni ar a. Este +orba despre ascunderea celei de3& %oua Fundaţii înse(i. (i ar lupta împotri+a ei. %eci.el de !mperii. .actor politic.orma în perioada de timp cuprinsă între nouă sute (i o mie (apte sute de ani de la începutul $lanului. +a repre-enta o .Isaac Asimov un *rup de $si8olo*i *ata să3(i asume sarcina de a conduce. /mi cer iertare.i cre-i că oricare &l %oilea !mperiu. .unt posibile mai multe ast. dar am sen-aţia că răspunsul nu este satis. Foarte exact.inali-are corectă a $lanuluiG I u. "e*ile $si8oistoriei au o natură statistică (i de+in inoperante atunci c'nd acţiunile oamenilor. 6ăspunsul tău este . dar numai unul sin*ur este Al %oilea Imperiu. I /nţele*. Jorbitor. 6ăspunse tulburatB I %in acelea(i moti+e pentru care detaliile $lanului ca între* trebuiesc ascunse #menirii în *eneral.eldon. nu cred. acţiunile lor +or ..tudentul căută în această întrebare un sens mai pro. I E bine că ai impresia asta. c8iar dacă se +a . nu sunt de natură aleatoare.ormată din psi8olo*i..ormat. Cu alte cu+inte. (i mai presus de toate.i determinate de cunoa(terea acestor detalii.ie aleatoare. Jorbitor. &l %oilea !mperiu nu este încă . Jorbitor. care se pot . nu doar a $lanului.i în lumina tuturor acestor lucruri.ost niciodată scos în e+idenţă.orma în inter+alul stabilit de . ei nu ar mai .ăcător. care s3 ar teme de e+oluţia acestei clase.la despre detaliile3c8eie ale $lanului..aţă de $rima FundaţieG .und. dar nu reu(i să3l *ăsească.oarte incomplet. . 5 . de ce este necesară nedi+ul*area existenţei celei de3& %oua Fundaţii.i per.i-ic pentru un unic . în sensul axiomelor $si8oistoriei. /nţele*i astaG I %a.. EEF .ect predictibili.

i trebuit să îl poţi deduce tu însuţi. &cum aproape cinci-eci de ani. . băiete.iinţă importantă în uni+ers. & perturbat în mod serios $lanul.e . u +reau o tratare matematică.că răm'ne necorectată. dar nu . /ntre timp. nu a . E+ident. probabilitatea sa . în timpul uceniciei tale. (i o metodă con+enabilă de corecţie. (i multe altele pe care le +om aborda în +iitorul apropiat.init mai rău. %ar +reau un indiciu pri+ind tendinţele (i direcţiile.ăcu o lini(te în.lat. I Felicitări. %ar ar . nu +ei discuta cu nimeni despre acest lucru.tudentul re*lă Ji-orul la înt'mplare (i pri+i impasibil pasa)ele pre-entate pe micuţul ecran incorporat. Jei obser+a că traseul urmat de realitatea presupusă di+er*e .. 7ite aici. . un punct de bi.ost obli*aţi să inter+enim acti+ împotri+a lui. E drept că nu a . &ici. Jei estima c't timp poate continua această di+er*enţă înainte ca ea să de+ină de necorectat.A doua fundaţie I u minimali-a.ost sin*ura . în timp ce con(tienti-area *ro-ă+iei situaţiei se in.ost luat în calcul.iltra în .atal. &sta ar lua un an unui expert. $e acesta.tudent. e3am de-+ăluit existenţa (i. JorbitorG Este e+ident că însemnătatea ei nu este pur academică.luenţate de . noi am .aptul că a a. e +om înt'lni din nou peste o săptăm'nă. o parte din puterea noastră. Jei estima de asemeni . Cat'rul a dat bu-na în istoria Galactică.el de iute la minte pe c't mă a(teptam. a( dori să te *'nde(ti la aspectele unei probleme pe care ţi3o +oi pre-enta imediat.i aici. care a a+ut loc acum aproximati+ o )umătate de secol.atal. /nsă pentru a3l opri înainte de a deveni . ri*uroasă (i completă. $roblema nu este o simplă ipote-ă. .ost niciodată scos în e+idenţă 2 la orele de curs.lat de noi. .iind mai mică de un procent. (i nu o săptăm'nă ţie. (i timp de -ece ani a .rico(ătoare. I %e ce această problemă concretă. u a . (i acţiunile ei de acum sunt in. in..ost pre+ă-ut. . #bser+ă în problema pe care ţi3am pre-entat3o.puseB EEH .unt pre-entate (i detaliile necesare. E(ti la .aţă de toate traseele pre-ise.inalul probabil în ca.urcaţie în $lan. $rima Fundaţie a a.

la fel ca (i la ultima e+aluare.eldon a e(uat@ I u încă. Ar putea doar să e(ue-e. spuse $rimul Jorbitor. $robabilitatea de succes este )n continuare de două-eci (i unu +ir*ulă patru la sută. E20 .Isaac Asimov I /n ca-ul ăsta. $lanul .

apt. %e exemplu. să spunem doar că a mani.i putut +eni în contact. %arell spunea < u1. 4etodele .olosite promiteau pentru +iitor un mare pericol pentru toţi bărbaţii cu care &rcadia ar . &rcadia a )ucat at't de bine.leţită despre principiile motorului re-onator cu 8iper3unde9 2P d'ndu3(i seama. %r. %upă aceea. într3o plăcută lene+eală.ăcută pe lun*imile de undă destinate comunicaţiilor prile)ui o in+itaţieB <&( dori să . Timp de c'te+a luni după aceea.i considerate mai minuţioase c8iar. o perioadă su. #lQnt8us a rememorat în repetate r'nduri acea scurtă E2E .CONSPIRATORII $E T67 %r. &rcadia l3a tratat pe #lQnt8us cu din ce în ce mai puţin interes. construit de el. 7rma o pau-ă le)eră pentru c8ib-uială. în timpul discuţiilor se menţiona c'te un nume. serile trecură în discuţii amicale9 -ilele. sau spunea <%a1. %ădea impresia unei +i-ite obi(nuite. -ăpăcit.u alun*at de banalitate. %e . acţiunile ei ar putea . %r. de oc8ii mari (i interesaţi care se odi8neau at't de dulce într3 ai săi9 (i 3P împin*'nd în m'inile ei po. %arell (i $elleas &nt8or. # c8emare .A doua fundaţie " .ticioase cea mai mare creaţie a lui. sus3numitul aparat de ascultare.ericitul s3a tre-itB lP ţin'nd o prele*ere lun*ă (i însu. iar interesul .estat un mare interes pentru 8obbQ3ul cu care se lăuda #lQnt8us 2 a+ea un atelier acasă 2 combinat cu un trans.aceţi cuno(tinţă cu +ărul meu.icient de lun*ă pentru a înlătura orice bănuială că aparatul de ascultare .iind un +ăr de pe altă planetă. %in c'nd în c'nd însă. Ca să nu intrăm în amănunte. înc't ne. îl con+inse pe #lQnt8us %am să îi dea un aparat de ascultare miniaturi-at.usese moti+ul prieteniei lor.1 $re*ătirile &rcadiei continuară în acela(i ritm cu al lor.er al acestui interes către trăsăturile durdulii ale băiatului. %arell îl pre-entă pe t'năr ca .

%eci. este su. u îl +oi minimi-a.emic.oarte stin*8erit. slab (i s. s3a dat bătut (i a uitat3o cu totul.ost aran)ată pentru ce+a mai mult dec't ni(te simple moti+e sociale. Ferestrele nu au . bibliotecar. mătă8ălos (i cu bu-e *roase9 %r. %arell +orbi calm. cu părul *ri-onat. serios (i arunc'nd pri+iri rapide în toate direcţiile. păr'nd oarecum mai în +'rstă dec't în realitate 2 a+ea patru-eci (i doi de ani.i-ică la 7ni+ersitate. puteţi de asemeni *8ici (i pericolul implicat. cinci bărbaţi.ost opaci-ate. El+ett .erioară (i î(i de-*oli dinţii trec'ndu3i pe deasupra ei. pe un ton normal (i realistB I %omnilor. neput'nd *ăsi nimic.ost ale(i în mod deliberat. R:a@ *'ndi &rcadia aplec'ndu3se deasupra +ocilor care ie(eau 2 un pic cam stridente 2 din micuţa cutie. desi*ur.el.P I /nţele*eţiG El+ett . >iroul &rcadiei era ocupat de acest produs *reu de identi.lă nici un ecran. o *rimasă care îi preceda E22 . redactor la postul local.i distru(i. pro. de(irat (i . %r.esiilor +oastre.alsă (i teatrală conspirati+itate. tabac nu. această înt'lnire a . îmbrăcat cu *ri)ă. datorită pro.ost in+itat în secret. %r. $elleas &nt8or.i cei trei bărbaţi nou3+eniţiB Cole Turbor.ri)it. $entru a . C'nd +eni cea de3a (aptea seară. /n )urul camerei nu se a. $robabil că aţi *8icit acest lucru. însă +ă +oi spune că în orice ca. re-ultat al in+enti+ităţii lui #lQnt8us.Isaac Asimov perioadă a +ieţii sale. . %arell.icient să atra*em atenţia du(manului asupra noastră9 iar cel mai bun mod de a atra*e atenţia este de a acţiona într3o . cinci oameni stăteau în camera de oaspeţi a lui %arell. inspect'nd3o cu tentaculele minţii9 p'nă c'nd în cele din urmă.esor emerit de .icat.uri(.suntem cu toţii oameni condamnaţi. "uaţi aminte că nici unul dintre +oi nu a . 4'ncare da.emic î(i contractă bu-a in. de nici un . păr'nd t'năr (i nesi*ur pe sine. imănui nu i s3a cerut să +ină pe . umpl'nd doar pe )umătate 8ainele cu care era îmbrăcat9 :omir 4unn. întruc't aţi .

alo*rama nu poate .alo*rame. Trebuie să le iau (i eu pe ale +oastre. I u are nici un moti+ să se încreadă în noi. I Ce înseamnă asta. .alo*rama studentului său. I :m3m3m. că o ence. %arell. %arell.tiinţa $si8olo*iei. %omnule Turbor. începeţi. care a murit anul trecut. +orbe(te prea mult. . %arell. ?leise . & . spuse %r. &i a+ut3o pe a mea..icat3o. Te +om crede pe cu+'nt. ?leise mi3a trimis ence.alo*rame te re. &m +eri. desi*ur. %acă nu (tiţi. %r.ost student al +ec8iului meu cole*.eriG I "a ale +oastre. (i am bene. mai ales că e(ti cel mai mare electroneurolo* din Galaxie. %ar muncesc din *reu. p'nă la al cincilea subni+el. %arell pri+i spre 4unn ridic'nd o spr'nceanăB I &i dreptate. &nt8orG "a ce ence. &m impresia că se +. /nainte de a muri. nici de către oamenii care se ocupă cu .. E(ti (i tu electroneurolo*G 7nul bunG I %oar un student în (tiinţă. %arell se încruntă. a+ea o u(oară b'lb'ialăB I&.alsi. $elleas. ale tuturor. %r. deoarece înainte de a începe 2 de(i împărtă(esc opinia %omnului 4unn 2 doresc să anali(e( ni(te ence.icată p'nă la acest subni+el. 4unn inter+eni. E23 .. /n momentele de tensiune. &( +rea să în. ?leise.. spuse încet $elleas &nt8or.iciat de pre*ătirea pe care mi3a dat3o ?leise. :omir. cu bu-ele str'nseB I Trebuie să începem odată. &nt8orG I %ouă-eci (i nouă. (i cred eu însumi în cele ce am spus..A doua fundaţie întotdeauna +orbeleB I :aide. dă3i drumul. !ar măsurătorile trebuie să le . I umele său este $elleas &nt8or.pune3ne despre acest t'năr. te ro* să iei cu+'ntul. I /ncă nu.iind mort. Cel puţin a(a te3am descris în reporta)ul meu. Ce +'rstă ai.tiţi.i .ac eu însumi. +a trebui să mă credeţi pe cu+'nt. Turbor spuse..

din nou. (i să arate că mediul încon)urător era . Trantor 2 acum o splendidă (i imposibilă amintire a măreţului trecut 2 (i p'nă la cel mai sin*uratic asteroid de la peri. spuse &nt8or.iinţelor erau cunoscuţi demult. %r.ilo-o.Isaac Asimov spuse Turbor. (i în*lob'nd toţi #amenii. .ic aparatura. care pretindeau că #mul putea .actorul determinant. 4i3am permis să +eri. . aparţin'nd acelei imense cate*orii de cuno(tinţe a căror ori*ine .alo*ra. se produse o dep!rtare de la (tiinţa mentalului. Existenta microcurenţilor a trecut ne*li)ată de3a lun*ul -ecilor de mii de ani ai !mperiului Galactic.el de . %acă o să mă conduci în laborator. dar c8iar (i concepţiile cele mai desc8ise a+eau o mulţime de excepţii care le +iciau. +om putea începe. &ce(tia erau mental3rasi(tii. Cunoa(terea lor era considerată un domeniu exotic (i interesant.usese complet pierdută. &lţii au încercat să demonstre-e existenţa *rupelor de unde cerebrale. calme (i excitate.. spre cele mai +ec8i +esti*ii ale istoriei oamenilor. dar absolut inutil.leţite. &ceasta era mai puţin respectabilă pentru că a+ea o aplicabilitate mai puţin imediată9 (i era mai slab E25 . încep'nd cu lumea centrală.ie nu putea re-ista în . %ar o ast. Cu toate acestea.ice undele cerebrale în tre-e (i adormite.aţa cople(itorului curent ecumenic ce luase na(tere în c8iar mie-ul !mperiului Galactic. a-i de dimineaţă.tiinţa ence. Cunoa(terea lor mer*ea înapoi în timp.erie. analo*e binecunoscutelor *rupe ale s'n*elui. &re tot dreptul să ni le ceară.i împărţit în subspecii.iei era nouă (i +ec8e în acela(i timp.i apoi.i-icii (i te8nolo*iei neînsu. Era +ec8e în sensul că microcurenţii *eneraţi de celulele ner+oase ale . sănătoase (i bolna+e. I Jă mulţumesc.. într3o societate cum era cea a $rimului !mperiu. 7nii au încercat să clasi. !mperiul de+enise o unitate politică reunind două-eci de milioane de sisteme stelare. era (i nouă. abandonată (tiinţelor . %arell.

eldon a exprimat primul ceea ce după aceea a . . &colo.ost acceptat ca . Creierul.ilo-o.A doua fundaţie . .ra*mentarea (tiinţei or*ani-ate. sc'nteia (tiinţei. <4icrocurenţii neurali. desi*ur. a .ără a mai .eldon nu a putut .oluţia. Cu toate acestea.ace mai mult dec't speculaţii.lacără.i o sc8imbare în .oarte înapoiat. except'nd c8irur*ia pe creier.usese menţinută (i trans. p'nă la cel din urmă (i p'nă la cel mai neînsemnat. era un domeniu ne*li)at. <poartă în ei sc'nteia tuturor impulsurilor (i răspunsurilor con(tiente (i incon(tiente. . %upă de-inte*rarea $rimului !mperiu. înt'i în ansamblu.i iată că acum cinci-eci de ani. trec'nd de puterea atomică (i a)un*'nd la puterea . 7ndele cerebrale înre*istrate pe 8'rtia milimetrică.ăcea. . mo(tenite sau dob'ndite. acumulării de educaţie (i experienţă.itabilă. sunt o*linda impulsurilor3*'nd ale milioanelor de celule. anali-a ar trebui să determine *'ndurile (i sentimentele subiectului.icată. $rima Fundaţie. . *rosiere. p'nă la un ni+el . (i în Fundaţie domnea te8nolo*ia. :ari .i necesară raderea unei porţiuni din pielea capului. cum ar . pentru că era mai puţin pro.uri (i ad'ncituri tremurate. pre-ent'nd +'r.in*ura excepţie o .i-ice. a +enit .i mai era ec8ipamentul care înre*istra automat undele cerebrale. mult. Teoretic.1 a spus el odată.oarte subtile. re+itali-ată (i intensi.inanţată. (i c8iar unor lucruri .ormată în . oamenii din $rima Fundaţie au spart u(a unei incredibil de +aste (i complicate ma*a-ii de noi in.1 %ar nici măcar . E2= . ci de asemeni (i trecerii de la o stare emoţională la alta.ost obţinută prin te8nici noi 2 cum ar .ia despre +iaţă a subiectului.i de exemplu utili-area în -onele de sutură ale craniului a unor electro-i reali-aţi într3o te8nolo*ie de ultim moment (i care permiteau contactul direct cu celulele cenu(ii.urni-ată de cărbune (i petrol pe ba-e c8imice.ormaţii. .iind ade+ărat. %i. normal.erenţele care ar trebui să apară nu se datorea-ă doar caracteristicilor . mult în urmă.

se mi(cau încoace (i încolo. I %r.e +or +edea salturile bru(te.emic era *ra+ă..i*ma ritmică (i . abia simţind pe ţeastă atin*erea delicată a electro-ilor ca ni(te . aproape tot at't de mult pe c't se datora . în timp ce acele de trasat. cu e.i*ma +a .alo*ra.ecte notabile II dar era con(tient că discul central a.icati+.ia era o (tiinţă din care nu E26 . de(i nu mai lucra în acest domeniu. a(a cum un artist î(i dădea per.ort incon(tient de a le controla.unde. .i-icianul. /(i cuno(tea structura propriilor unde cerebrale.icati+. dacă nu te superi. poate.emic.iul >aQtei %arell.ia (i specialistul în ence.i ampli. care prelucra undele Cerebrale. . %arell stătea a(e-at în scaun.ăcu nici un comentariu atunci c'nd %arell se ridică din scaunul cu spetea-ă re*labilă. ?leise. (i tremurul moderat datorat re*iunilor mai puţin pro. era respectul cresc'nd cu care erau trataţi ence. /n discul auxiliar. aproape discontinue..alo*ra.i(a o curbă . lucru deloc surprin-ător a+'nd în +edere mintea lui puternică (i bine or*ani-ată. &cum. Fi*ura în*ălbenită de +reme a lui . cel mai +aloros dintre ei.tătea cu spatele la înre*istrator 2 alt.ică.alo*ra.ice pe o treaptă e*ală cu . se datora în . . stătea la con+enţiile (tiinţi.aptului că era . le aruncă o pri+ire rapidă (i cuprin-ătoare. ca unul care (tia exact ce anume amănunt. această undă . 6enumele %octorului %arell. trebuia sa caute. cu domeniul lor în*ust de .oarte mare măsură strălucitelor sale contribuţii în anali-a ence.Isaac Asimov (i apoi ca . ence. cum se (tia prea bine. înc8ise într3o carcasă +idată. Cel mai semni.ie.. datorate lobului central.rec+enţe. "a +'rsta lui înaintată. aparent nesemni.icată (i <curăţată1 de perturbaţii. +ederea curbelor în mi(care inducea un e.el..alo*ra. marea eroină a *eneraţiei trecute. T'nărul str'nse una l'n*ă alta cele (apte înre*istrări. %r. $elleas &nt8or nu .ect seama de culoarea propriilor oc8i.ul*i.oarte puţin nere*ulată.uncţii separate de (ase +ariabile independente.

I $entru anali-a ence.ură potri+iţi.. încrunt'ndu3seB I Fiica meaG I %a. (i că undele cerebrale o +or arăta. mult sub pra*ul sen-aţiei.ac.la sub electro-i. %arell spuse. I . Electro-ii . bineînţeles că nu îi pro+ocă nici o durere. mai există o persoană în casă. care tresări la prima atin*ere a electro-ilor (i apoi î(i petrecu timpul rotindu3(i oc8ii ca (i cum ar . 7n )enant (i ne)usti. ţi3am su*erat să răm'nă acasă în această seară.A doua fundaţie (tia prea multe lucruri9 aceasta luase un a+'nt care pe unde+a îl deran)a. care stătu lini(tit (i imperturbabil de3a lun*ul între*ului proces. pasul nesi*ur. bineînţeles pre+enită.tia că era bătr'n.alo*ra. .u*iu al omului.eţei o arătau.. pentru ceG I u pot mer*e mai departe dacă nu o . spuse %arell atunci c'nd totul luă s. tremurul m'inilor. 7ndele cerebrale ar putea arăta că (i mintea îi îmbătr'nise. spuse &nt8or pe un ton de scu-ă. pentru identi. cu o supunere calmă..icare (i recensăm'nt 2 se a. întin-'nd m'naB I $ot să +ăd (i euG E2A . de la început p'nă la s. &rcadia. dar acestea nu +orbeau dec't despre trupul său.'r(it.icat atac asupra ultimului re. pe Galaxie.i acum. timp de cincispre-ece minute... I .usese prele+ată structura mentală . %upă aceea întrebă. &poi îl urmă în )os. %acă îţi aduci aminte. $entru prima oară în +iaţă 2 except'nd acea oca-ie din pruncie c'nd îi . . 6idurile . a+ea aparatul de ascultare decuplat atunci c'nd el intră în cameră. propria sa minte.i acum.i 4unn. &poi +eni Turbor.undamentală. /ntrea*a procedură a înre*istrării undelor cerebrale.i dorit să3i îndrepte spre înapoi (i să pri+ească printr3o *aură în occiput. Era doar acea ţiuitură slabă.'r(it. %arell dădu din umeri (i urcă scările.icăG %ar.

spuse %r. care este comună tuturor acestor înre*istrări. ici ser+ieta nu a+ea o încuietoare obi(nuită. înre*istrările su.ereau.e str'nseră să +adă. în lini(te.uncţionari mai puţin importanţi ai *u+ernului de pe &nacreon.Isaac Asimov I u +ei înţele*e nimic. $rimele cu+inte pe care le au-i . $entru toţi în a.i considerată o rudă îndepărtată 2 E2F . &rcadia.i oxidat instantaneu. &nt8or +orbi concis.i ţinut c8eia. sunt satis.iecare clipă. însă după o )umătate de oră. stri*au într3un milion de limbi. *'ndi ea de-*ustată. Toate. se simţi ca un persona) dintr3o +ideo3carte (i trăi plenar. &ler*ă pe scări (i se +'rî în pat. ca într3o <po+este cu spioni1. conţinutul s3ar . erau ni(te linii tremurate trasate pe 8'rtie.iSenna..ica spuseleG 6i*la &nalitică putea . sunt precum puteţi +edea (i sin*uri. &cesta este un psi8olo* de la 7ni+ersitatea "ocris9 acesta este un industria( din . în întuneric. de+enind o cenu(ă de nereconstituit. $entru %arell. tată. Cu aparatul de ascultare al lui #lQnt8us a(e-at sub pernă. I &m aici înre*istrările c'tor+a . . domnilor.olose(ti 6i*la mea &nalitică. %arell.ăcătoare. u e cum+a +remea să mer*i la culcareG I >a da. 6estul. după un minimum de pre*ătiri.ară de %arell. %ar în scurta lor perioadă de +iaţă. acela(i proces de oxidare. pentru a3mi +eri. %r. re*iunea de platou dintre undele Tau secundare din lobul . extatic. %arell. . %acă altă m'nă dec't a sa ar . Jrei să . !nclusi+ cea a copilului. oricum.rontal. oapte bună. Copil. spuse ea cuminte. &nt8or î(i desc8ise ser+ieta. #dată scoase din ser+ietă. (i scoase limba la &nt8or. u erau ori*inalele.ură ale lui &nt8orB I &nali-ele. &nt8or arătă cu de*etulB I /ţi supun atenţiei. (i scoase din ea c'te+a du-ini de înre*istrări de unde cerebrale. tuturor.

!ar %r. C8iar (i în ca-urile de amne-ie se remarcă o comprimare puternică a oscilaţiilor. (i nu3mi dau seama cum a . iar în loc ar .olosi cu îndem'narea pe care o căpătase în urma unei lun*i experienţe.i putut lăsa c8iar o ast. Jedeţi.el de platitudine. %acă acţionea-ă prin intermediul mentalului.ost scos. E2H . I u sunt si*ur. ce+a a .i putut suprima complet orice posibilitate de mani.ectă. %octorului ?leise.uncţionari ai *u+ernului.ăcute de & %oua Fundaţie. %arell o . dar nu o platitudine per. . 6i*la de Calcul "o*aritmică. poateG I #oo.au ar putea . %omnule &nt8orG întrebă 4unn. .3a speciali-at în intelectuali.aceri. a(a cum spusese &nt8or.. acolo unde erau de a(teptat oscilaţii puternice.ost în stare să .aţă de o cocioabă 2 a acelei )ucării de *rădiniţă. (i oameni de a.ost posibil. da@ /nsă nu din punct de +edere .rontal. &sta esteG întrebă Turbor cu un -'mbet slab. u era deloc necesar să se răspundă la această întrebare precisă (i retorică.tiţi.estare a unui anumit sentiment sau a unei anumite atitudini mentale. ?leise s3a ocupat în special de minţile acestora. este e+ident că dacă & %oua Fundaţie diri)ea-ă cursul istoriei Galaxiei 2 al nostru 2 trebuie să o .i . I . & adunat structuri ale undelor cerebrale. stri*ă &nt8or nerăbdător. (i probabil că a(a (i . dar selecti+. industrie.luenţi din cultură.acă exact acela(i lucru. C8irur*ie pe creier. &r . . .acă într3un mod subtil.. %arellG întrebă &nt8or. 6epre-entă cu m'na liberă re-ultatele (i. . în re*iunile lobului . %r. a(a cum .unt surprins. iar inter+enţia să . I u mie.ace (i $oliţia $lanetară.A doua fundaţie a(a cum este un -*'rie3nori . sau politică.i . I Cum interprete-i acest lucru.ac. I Ce anume ţi3a tre-it bănuielile.i-ic.au.ie pe c't posibil minimă. descoperi platouri inexpresi+e. Cat'rul ar . ale* minţile oamenilor in.

dar nu *ăsi nimic încura)ator. &m cre-ut că cel mai simplu este să nu mai caut.tiu de asemeni că ai lucrat mai demult împreună cu %r. ?leise. deloc mari. /ntreabă3l de c'te ori a +ă-ut acest .emic î(i arătă dinţii (i spuseB E30 . obiectă 4unn. at'ta +reme c't nu eram încă si*ur. I /l las pe %r. &cestea sunt mentalităţi arti. %r.ost <lucrate1.. I .irmareG /n .ăcea necesităţile. &u .iciale.u urmată de o pau-ă lun*ă.. mă re. &poi a murit ?leise.enomen să apară într3o mie de subiecţi aparţin'nd claselor studiate de %r. /ntr3un .apt. spuse &nt8or.. & descoperit ceea ce noi 2 eu (i cu el 2 (tiam că +om descoperi. %arell.elul în care acţionea-ă ace(ti oameni. &( +rea să a. am bănuit asta.. u a+eam ne+oie de slu)bă. dar există +reo con.enomen în studiile sale. &poi întreabă3l care este (ansa ca un ast.i de a)uns să3mi alun*e plictiseala. /n.letelor care o alcătuiau9 că strămo(ii no(tri n3au luptat (i murit de*eaba. sau în literatura de specialitate din ultima *eneraţie.el de . ?leise. cu oc8i alba(tri de copil. Iar eu nu vroiam s! aflu astaB &+eam or*oliul meu. %arell să răspundă.runta un ad+ersar mult prea puternic pentru el. apoi spuse deodatăB I $entru că lupta lui ?leise nu a+ea nici un rost.lu de ce te3ai retras. spuse &nt8or.. $oate că este un . I Găsesc că nu încape nici o îndoială. întrebarea sa nu a+ea nimic ostil. întruc't pensia Gu+ernamentală acordată pentru totdeauna .. $oate doar precauţie9 însă . mut'ndu3(i pri+irea de la unul la altul. .amiliei mamei mele îmi satis. %arell î(i pri+i oaspeţii.. "aboratorul meu de acasă ar .tiu.Isaac Asimov I %a. spuse %arell pe un ton în*ri)orat..el.er la cei cu platou. /mi plăcea să cred că Fundaţia noastră era stăp'nă pe totalitatea su. %e . . (i anume că nu eram proprii no(tri stăp'ni.enomen absolut normal. $ri+i de-nădă)duit la ceilalţi. (i într3o bună -i +oi muri.

. .larea întretăiatăB I u. acum (tim cum stăm. >ineînţeles. Cole Turbor a denunţat pe post .A doua fundaţie I Tipul asta. cu răsu.emic a contribuit mai mult ca oricine la matematicile anali-ei ence. I %a. cred că +ă daţi seama. (i mărul lui &dam i se ridicase ne.. p'nă c'nd *u+ernul i3a înc8is *ura. aproape. Cu o )umătate de an înainte de a muri. nu a+em nimic de pierdut. prin intermediul. %r.i putut a+ea o ast. (i a publicat c'te+a lucrări conţin'nd speculaţii despre natura (i rolul celei de3& %oua Fundaţii. *u+ernul nu poate .ă(ura în direcţii si*ure. oi nu suntem dec't începutul.ia mă depă(e(te. n3am (tiut. ?leise9 nu l3am cunoscut. :omir 4unn are cea mai mare colecţie particulară a Catariadei 2 dacă pot .ost ale(i. unui puternic banc8er al cărui creier pre-enta ceea ce ?leise obi(nuia să numească $latoul Coruperii.el de aplicaţie în practică..ice. . %acă primarul sau altcine+a î(i dă sau nu seama de *ra+itatea situaţiei.tia că a(a se +a înt'mpla. . mi3a spus că se apropiase prea mult.. I C't de ad'ncă este in.. Ence.. $entru asta aţi .emic 8olbă oc8ii (i cotcodăci.. Cu c't a. trebuie să menţione-.iltrarea celei de3& %oua E3E . spuse &nt8or neimpresionat. ă(tia cinci. &+ea *ura uscată.iresc de mult.. tinere. de(i nu (i3a dat seama că lucrările sale ar . cu toţii. problema cu n3corpuri.aptul că soarta noastră oarbă este condusă de & %oua Fundaţie.i acum.alo*ra. I .olosi acest cu+'nt pentru a desemna datele re. nu3i a(aG insinuă 4unn. cu at't mai mult ne putem des. Eu am anali-at mi(cările intramoleculare. în sc8imb putem c'(ti*a mult. I %eci..eritoare la Cat'r 2 care există în acest moment. noi suntem prea a. %ar (tiu un lucru 2 noi. Cum a muritG &nt8or inter+eniB I A murit.alo*ra. dar tot a(a eram (i p'nă acum.ace nimic în această pri+inţă.lăm mai multe.. nu (tiu.

ormaţii despre & %oua Fundaţie. puteri supranaturale.eria naţiunii.. Capitala poate .. dacă a .. %ar apoi s3a oprit din căutare.ăceai împreună cu ?leise.. nici nu +ăd ce altce+a am putea .. Toate in.. Capitala Cat'rului se a. (i să +orbim. dar nu mi3a scris niciodată (i nici nu m3a căutat.. cred că suntem ni(te incon(tienţi. unde cerebrale. oricum. dar ?leise a insistat întotdeauna că ai .iltrările pe care le3am descoperit au .ost corupt de & %oua Fundaţie.Isaac Asimov FundaţiiG întrebă Turbor.laG I %acă +reţi să mă ascultaţi. .. alt. Cat'rul a c8eltuit cinci ani din +iaţă pentru această căutare de in.. 4ă ierţi. +orbim.. o consider scu-abilă... datorită . sau a(a am . (i a dat *re(. dumneata ai ..aptului că ai abandonat cercetările pe care le ... Este prima necesitate.. &+em ne+oie de mai multe in. (i toate celelalte@ &+eţi de *'nd să )ntreprindeţi ce+aG #c8ii lui $elleas &nt8or străluceauB I %a.tii.ăcuţi să credem..i curată încă.ost un la(.. copilărie. .i +eri.ost .alo*rama ta. inter+eni :omir 4unn cu o i-bucnire teatrală. dacă o să stăm să +orbim. Este o c.ost în mod special suspectat. c.ost la(itate. de(i nici acest lucru nu este si*ur.untem o b.u*it@ ..el nu +3a( . p'nă în -iua în care mi3a trimis ence.pune3i cum +rei.icat. (i să +.ace.ost la peri. %arell. spuse 4unn cu amărăciune. iară(i +orbe. u +ă pot da dec't un răspuns banal. %e ceG %in cau-ă că a dat *re(G . I %acă nu te superi. biată adunătură de conspiratori. %ar. !ar asta s3a înt'mplat cu nici o săptăm'nă înainte de a muri. cred că îţi înţele* atitudinea (i. Cum cre-i că +om a. %arell. %r.ormaţii. ?leise nu te3a iertat niciodată. %r. I u (tiu.au din cau-ă că a reu(itG I !. Eu am cre-ut că ai .. %arell inspiră ad'nc înainte de a răspundeB I &m . îţi spun aceste lucruri ca să înţele*i care este po-iţia mea. &m încercat să menţin prietenia noastră. Eu unul.la E32 . 7n.

i dumneata. e(ti cel mai potri+it pentru a obţine in.ilm. ea are la ba-ă caracteristicile supra3 umane ale Cat'rului (i măreţia sa.unt bibliotecar. %ar trebuie să luaţi în considerare psi8olo*ia acestor mae(tri psi8olo*i.elul meu. & %oua Fundaţie s3a ascuns.elG $e scurt. %e3a lun*ul istoriei. 4unn.ost atins +reodată după ce Cat'rul a murit. de ceG /n +remurile acestea.i a(aG întrebă &nt8or. .i.tettin se auto3intitulea-ă $rim Cetăţean (i se consideră succesorul Cat'rului. ce spuneţiG u primi nici un răspuns imediat. I . nimic nu se înt'mplă . I %e ce n3ar .eldoni9 ei sunt Cat'ri. . prin mental. deci continuăB I .i scos datele de acolo. dacă re-ultatele celor cinci ani de căutări ale Cat'rului se a.ără un moti+. 4unn pri+i repede de la unul la altulB I Eu nu pot . I 3u4 7n stri*ăt uluit.luenţă comercială a Fundaţiei înainte de a +eni Cat'rul. inter+enind în problemele Galaxiei c't mai discret cu putinţă. %acă există +reo tradiţie pe ?al*an.lă înăuntruG....iG I .i distrus $alatul. sau măcar să . ce t. +ec8iul palat al Cat'rului este păstrat ca un loc s.orţă de superstiţie. ?al*an nu .'nt.ace a(a ce+a. (i acţionea-ă indirect.ormaţiile de care a+em ne+oie. am să risc să .era de in. # tradiţie cu .iu descoperit de & %oua E33 .tiu că nouă ni s3ar părea mai lo*ic să .ace parte nici acum.lă înăuntru nu a mai . ici o persoană neautori-ată nu are +oie să intre9 nimic din ceea ce se a. %acă +ă pot a)uta în . u ar distru*e (i nu ar înlătura niciodată. t'mpenii. I #8. (i nu . .A doua fundaţie pe ?al*an.. Ei sunt ... $rin urmare. ?al*an este condusă de . dacă nu cum+a +a a+ea loc o lo+itură de palat în -ilele următoare.tettin. %acă palatul Cat'rului este in+iolabil nu doar din cau-a superstiţieiG %acă & %oua Fundaţie a aran)at lucrurile ast. Eu nu sunt om de acţiune9 nu sunt erou de . atunci c'nd (i3ar putea atin*e scopurile reali-'nd o stare mentală. în re*ulă.ăcea parte din s. Ei. /n acest moment.

$er. &i . din partea unui membru neo. ..ect@ Care este domeniul dumitale de cel mai mare interesG Catariada@ &i de)a cea mai mare colecţie din Galaxie cu materiale despre Cat'r.e (tie că ai +i-itat di+erse planete în +acanţele dumitale anuale. Este sin*urul mod în care totul +a părea .iresc. spuse calm &nt8or.. %umneata poţi cere să intri în $alatul de pe ?al*an . %. # să te întorci acasă (i ne +om *'ndi la altce+a. I 7ite cum stau lucrurile. %omnule $rim CetăţeanG1 I %e ce nuG I $entru că.iţi amabil (i să3mi daţi +oie să intru în cel mai s. &ceastă a doua 8otăr're nu ne pri+e(te deocamdată.Isaac Asimov Fundaţie.. imeni nu se o. 4ai mult. luată imediat după decuplarea aparatului de ascultare (i după pre*ătirea pentru un somn mult înt'r-iat.'nt lăca( al dumnea+oastră.pui că e(ti bibliotecar. nu +reţi să .e simţea atras într3o acţiune pe care o ura. %r.el dec't te3ai comportat întotdeaunaG I %ar nu pot să spun pur (i simpluB < . ..ără a tre-i bănuieli că ai moti+e ascunse. în casa %octorului %arell au .iresc să +rei să obţii mai multe9 mai .ost c8iar (i pe ?al*an mai demult. . $rima era o acceptare cu inima îndoită din partea lui 4unn.i re. ai o na+ă mono3loc. pe Galaxie.u-at. E35 .iresc pentru dumneata dec't pentru oricine altcine+a. atunci. Cealaltă era o deci-ie .. .antasma*orie ca asta.oarte neautori-ată...i bănuit. $oţi . %ar n3am de *'nd să cutreier spaţiul pentru o .ost luate două deci-ii.erea să3l a)ute să iasă... n3o să mă lase@ I Foarte bine. Este . cu o ră-+rătire nea)utorată. %arell (i cu mine am că-ut împreună de acord că dumneata e(ti cel mai potri+it.icial al înt'lnirii. 4unn pri+i împre)ur. dar nu poţi . 7rma să plece în spaţiu imediat ce începea +acanţa de +ară. u înţele*i că nu trebuie să te comporţi alt. 3o să te lase. &(a că în cele din urmă.

A doua fundaţie E3= .

u am denaturat absolut nimic. I Ei bine. dar te3am înţeles.tudentuluiB I $robabil că mi3ai adus re-ultate interesante. în consecinţă. E36 . trecuse o săptăm'nă. spuse $rimul Jorbitor. concret. I # meta.oarte e+ident că în psi8olo*ia .eldon. %eci +or abandona ritmul susţinut.oră. I &tunci trebuie să accept re-ultatele.iecare pas (i care nu îi +a lăsa să cadă.eldon.oră dubioasă.ort continuu. Jorbitor. Jorbitor. &u a. alt. dar nu (tiau c'nd sau cum.icati+ă (i *lobală. I %ar acum. $rimul Jorbitor -'mbea din nou . un climat de tensiune (i de e. .el nu ai . a+eau încredere în el. au a. ceea ce . &m să le anali-e. /ntre timp. spune3mi ce te nemulţume(te în 8alul ăsta. vorbe te"mi. lasă deoparte demonstraţiile matematice. Exista.i at't de nemulţumit. Jreau să +ăd cum ai raţionat.lat că există o . I ormal. .mai t'r-iu..ără să cunoască detaliile.orţă care le supra+e*8ea-ă . %ar ce importanţă au dorinţele taleG Ei bine. u.tiau că +or reu(i. însă a+eau (i unele nelămuriri. (i nu dintr3o +ec8e (i +a*ă declaraţie a lui .. nu. Cu alte cu+inte. se putea conta pe $rima Fundaţie că +a lucra cu motoarele în plin.eldon c8iar (i dorise.unteţi si*ur că problema este realăG I Totul este ade+ărat..lat de existenţa unei & %oua Fundaţii. &t'ta +reme c't (tiau de existenţa unui $lan .CRI$A SE APROPIE / & %#7& F7 %&M!E. (i î(i +or permite o plimbare cu trăsura. %e+ine . 4ă tem că am . (i nu +reau.uncţia de protector al $lanului. /i intuiesc .undamentală a $rimei Fundaţii a a+ut loc o sc8imbare semni.tudentul puse m'na pe teancul de 8'rtie de calculator pe care îl adusese cu sine (i spuseB I .ăcut încă o meta. .Isaac Asimov 1# ..

%ar există o mare probabilitate (i a unei reacţii minoritare. I /mi cer scu-e. Jorbitor.A doua fundaţie I u contea-ă.i trăit. I Foarte bine.l'nd că noi ...i nu numai că e. da.3a reali-at o incompatibilitate . &sta re-ultă din Teorema lui ?orillo+.. rămă(iţe ale trecutului. deoarece cre-'nd că ai înţeles E3A .esta nu mulţumire. spuse rece primul Jorbitor. a avut de)a loc.ortul Fundaţiei se mic(orea-ă. a( . e. mai este. tinere. Care este acel .. I .lat acest lucru dacă a( . .actorG I &t'ta timp c't ener*iile $rimei Fundaţii au . &. Jorbitor. I . continuă.i această renunţare la e. dar o parte din el +a .. 6eacţia ma)orităţii este a(a cum am descris3o. au .i a.arăG $rimul Jorbitor spuse cu serio-itateB I Te simţi umilit.undamentală cu $lanul. înseamnă ruinarea $lanului.actor a cărui probabilitate este destul de scă-ută. Ei trebuie să se auto3propulse-e. a.. I %a.i întors acti+ împotri+a noastră.l'nd de rolul nostru de protectori (i diri)ori. Cunosc teorema. Este *reu să e+iţi matematicile. s3ar putea produce o sc8imbare în modul lor de a +edea lucrurile. ci ostilitate. >u-ele .'r(it. I &sta3i totG I u.ormăm o nouă (i importantă parte a ambientului lor. %ar a. totul s3a s..ectul +a . /n orice ca-..ort9 această inerţie cresc'ndă9 acest abandon într3o dulce delăsare (i într3o cultură decadentă (i dedicată plăcerii.ost îndreptate doar spre !mperiu9 at'ta timp c't sin*urii lor du(mani au .ost preocupaţi doar de te8nolo*ie. I &ceastă sc8imbare. c'ţi+a dintre ei +or mani.ost uria(ele (i demodatele na+e. &r putea să de+ină psi8olo*i.i asta3i totG I 4ai răm'ne un .tudentului se str'nseră p'nă de+eniră o linie abia +i-ibilăB I &tunci.

nu are nici un sens atunci c'nd se aplică unor numere mai mici dec't cele planetare. (i mintea îţi este (le.ost obli*aţi să a+em de3a .iltrate.iresc. prin natura sa.tudentul. +ei repudia turnul de .ilde( în care ai trăit9 i-olarea în care ai .i putut împărtă(i acest. .tăp'nii Galaxiei..el de soluţie la problemăG .oarte e+idente îţi erau necunoscute.orţaţi să trecem.tudentul scutură capul (i spuse de-nădă)duitB I ici una@ I Ei bine.li deodată că multe lucruri . însă pentru prima oară în istoria $lanului. I %eocamdată. dacă +om . s3a luat deci-ia de a acţiona. pe această lume.i înţeles a(a cum trebuie însemnătatea. Totu(i.i distrus..iG 6eu(imG în*ăimă . nici nu e de mirare.ost educat9 teoriile cu care ai .ormare să nu ai contact direct cu Galaxia9 să răm'i aici. nu se poate spune nimic. &cum mai mult de -ece ani.ost crescut..el nu se putea. u îndră-nesc să impro+i-e-e.i nu îţi +oi ascunde cel mai rău dintre lucruri.ost .. nu numai $lanul +a .uită cu mare *ri)ă. /n mod .. I . &cum ai înţeles.i (tii că $si8oistoria. împotri+a +oinţei noastre.. &scultă3mă.ară într3o stare mentală indispensabilă nouă9 a+em a*enţi.oarte necesar ca în anii tăi de .ormaţiile pe care le prime(ti sunt . 7neori am .i-ic. Cred că îţi este clar. dar acţiunile lor sunt plani. Cre-'nd că erai unul dintre . unde toate in. u este o acţiune obi(nuită. ipote-e periculoase.li deodată că stai pe mar*inea prăpastiei. în sens . Este normal.icate. ci (i noi în(ine. ca să te scutim de (ocul de acum. a. tinere.ace c8iar cu reacţii indi+iduale.i descoperiţi aici. situaţia nu este . ci una la care am . . este posibil ca acţiunea nepre+ă-ută a unui sin*ur indi+id să îl distru*ă. a. !mplică probabilităţi scă-ute.oarte E3F .Isaac Asimov at't de multe (i at't de bine. pentru că alt. $'nă acum am menţinut o situaţie stabilă.ost . &m adus un număr minim de oameni din a. &(a că +e-i.... a . %eci nu *ăse(ti nici un . Mi3am .. dar nu i3ai . &m a+ut (i eu odată acest sentiment. acest e(ec parţial al $lanului mai de+reme.

.i c'nd +a +eni cri-a. mai de*rabă. este util să (tiu.ereastra de+enea transparentă. . I u. $rimul Jorbitor pri+i în tăcere dincolo de ea. la stelele a*lomerate (i mute. ci ca o estimare disperată. I .ără nici o îndoială.i în +iaţă +reunul dintre ei.A doua fundaţie bună.ă spunem.tudentul stătu puţin pe *'nduri. apoi clătină din cap. 7n an +a trece repede. .tr'nse m'na Jorbitorului (i spuseB I Ei bine.eldonG E3H . I %ar puţinul pe care l3aţi pre-entat nu sună deloc ca o soluţie. "a s. succesorii lui . %incolo de clădirile uria(e. +a mai . o estimare inteli*entă. JorbitorG C'nd +om (ti dacă am reu(it sau nuG I $'nă într3un an. /n timp ce . .e întoarse pe călc'ie (i plecă. .'r(itul său.

$oliG I A plecat' doctore.oarte bine că era important ca această călătorie să nu di. prin intermediul mena)erei. a+usese *ri)ă ca bibliotecarul care îl înlocuia Rpus la dispo-iţie de Gu+ernP să î(i dea bine seama de subtilităţile postului 2 omul de anul trecut .el după un episod delicat (i misterios de acum două-eci de ani. Unimara' numită ast.inanciar al anului . . din moment ce nici în trecut nu +enise cine+a. a*itată la maximum (i bolborosind ce+a de neînţeles.ăcător 2 (i î(i scosese din 8ibernare micuţa na+ă. imeni nu +enise la cosmoport să3l +adă cum pleacă. &(a că s. a cărei lună de +acanţă era acum de domeniul trecutului. &ceasta -bură în )os pe scări.u plină de con. (i cu toate acestea îl lăsaseră sin*ur. î(i risca *'tul într3o a+entură dintre cele mai periculoase. :omir 4unn.PASA%ERUL CLANDESTIN C&4 C7 # "7 L în urmă începuse +ara. $oli. :omir 4unn î(i .ost ne.ere deloc de cele pe care le . de la peri.eria ora(ului.ără nici un c8e. >unul doctor o înt'mpină.'r(i prin a3 i întinde doctorului o .letească prin cu+inte.Isaac Asimov 11 .. a(a credea el.u-ie. %arell. &r .iscal.inali-ase raportul .oaie de 8'rtie (i un obiect de .ormă cubică.i . El.u lo+it %r.ăcuse în trecut. (i spuseB I Ce s3a înt'mplat. . . Cel puţin. primul .iresc.tia . /n ordinea e+enimentelor. iar ea încercă în +an să3(i traducă starea su. totu(i se simţea încolţit de o +a*ă nemulţumire. următoarea -i .usese absolut nesatis. El le luă. at't pe Unimara c't (i în casa %octorului %arell. I Cine a plecatG I &rcadia@ E50 . $lecă de pe Terminus într3o dispo-iţie proastă.i din cau-ă că se în(ela.

. (i nu3mi puteam da seama că ceea ce se a.puse. &(a că îţi scriu o scrisoare pentru a3ţi spune c't de mult îmi +ei lipsi. împăciuitorB I Foarte bine. /ntre timp.A doua fundaţie I Cum adică. <%ra*ă Tată. & plecat.. <&rDadQ1. a+'nd un e. +oi b!rbaţiiB %r.lă înăuntru +ă era adresat.ensi+ăB I u pot .i . (i a lăsat o scrisoare. $e plic scria <$oli1.ost pur (i simplu prea s. %arell ridică din umeri (i desc8ise plicul. &( .i ru(inat cu mine. scrisul de m'nă în. îţi las ce+a care îmi aparţine.lorit (i cur*ător aparţinea Fono3 printerului. a luat cu ea o +ali-ă (i c'te+a 8aine. Fiica ta iubitoare. doctore.'(ietor să3mi iau rămas3bun de la tine în persoană.iu si*ur că ai înţeles ce s3a înt'mplat. (i cu excepţia semnăturii înclinate.. de(i +oi a+ea o minunată +acanţă de +ară cu 7nc8iul :omir.i putut să pl'n* ca o . a plecatG 7nde a plecatG Ce tot spuiG Ea bătu din piciorB I 3u n3am de unde să (tiu. &m +rut doar să . Joi a+ea *ri)ă de mine (i mă +oi întoarce repede acasă. %e ce n3o citiţi.crisoarea nu era lun*ă. $oli. &r . (i expresia îi de+enea din ce în ce mai seacă. Trebuia să *'ndească rapid. E5E .i ampli. u obi(nuiesc să tra* cu oc8iul.i . u are importanţă. în loc să staţi a(aG #8. $oliG $oli trecu imediat în de. (i în anii în care.icat importanţa problemei. aspruB I &i citit asta. %u(manul nu cuno(tea expresia <a nu lua în seamă19 iar s.ect contrar.ăcută +ino+ată. %arell ridică o m'nă. &rDadQ1 # citi de mai multe ori. 3a+ea nici un rost să3i spună să nu ia în seamă înt'mplarea.etiţă (i probabil că te3ai . &cum poţi să3l iei. .atul ar . doctore.

.Isaac Asimov /n loc de asta. $oli.i mie de ce nu mi3a spus nimeni despre călătoria asta în spaţiuG I & . I %a.ără ni(te 8aine ca lumea. $elleas. apoi că-u în disperare. %acă ar .ace *ri)i. dar Galaxia nu este a ta. nuG .entimentele iniţiale ale lui $oli se concentrau acum într3 o unică (i cople(itoare indi*nareB I .ărmana .. I . %arell îi ..etiţă a plecat doar cu o +ali-ă.ost aran)at totul. c8eamă3l pe %omnul &nt8or. ăsta3i obiectul pe care mi l3a lăsat &rcadiaG /l în+'rti în m'nă. $rimele remarci le ascultă cu pumnii încle(taţi (i smul*'ndu3(i părul din cap. &nt8or +edea lucrurile cu totul alt. iar după aceea am uitat. ce mai a(tepţiG Ce mai a(teptămG !ntră în contact +ideo cu cosmoportul. I . aţi uitat să3mi spuneţi.oarte a*itată. Foarte romantică. dar mai înt'i.ost aran)ată în timp ce tu erai plecată. Este o . & .implu. a .la deasupra lui.crisoarea se a.ată inteli*entă.paţiule 4are. (i asta3i tot ce +ă pot spune. I 7(urel. $elleas. spuseB I .ăcu semn să pleceB I Te ro*. emaipomenit.ost . %e c'nd am aran)at să . 4ai bine să ne dăm seama cum a raţionat.acă în +ara asta o călătorie în spaţiu. este o .el dec't tatăl &rcadiei. &sta3i tot. I .i trăit maică3sa. . (i s3a *'ndit pe îndelete la acest lucru.oarte ori*inală. $oli dădu din capB I u prea (tiu. &re pe na+ă o *rămadă de 8aine... /n această problemă.tii. . Jrei să3i spui %omnului &nt8or că +reau să3l +ădG &8. .etiţă . Este .iica mea.tai puţin. (i sin*ură@ C'tă +reme o să stea plecatăG I u3ţi . (i spune3le să ia le*ătura cu Unimara.tii ce este ăstaG E52 .

I umai că & %oua Fundaţie nu are nici un moti+ să suspecte-e.3a 8otăr't că ar .apt. I #8. a priori' o copilă de paispre-ece ani că ar . E53 . încă o minte care o să cadă pradă celei de3& %oua Fundaţii.i descoperiţiG C't de nea)utoraţi +om . ar trebui să înlăture toate bănuielile. 7iţi cu cine a+em de3a . pentru că este un aparat de ascultare. I LstaG I Este . .tie unde se duce :omir 4unn. 7n spion nu cară după el o nepoată de paispre-ece ani.. dar a . Este un lucru per. I u este nesănătoasă la cap.i să c8emăm înapoi o na+ă din spaţiu.ormăm întrea*a problemă într3o o.ect normal (i. "3am încercat (i eu. %oar dacă nu . I &(a deci. . %arell ridică încă o dată. Ce contea-ă ce esteG I Contea-ă. . . (i nu a+em de ales.i ce +a .i de ce nuG /mi este prieten de aproape două-eci de ani. u3ţi dai seamaG Este modul ei de a ne spune că a luat parte la con+ersaţia noastră politică.i un pericol. .uncţionea-ă.iica bunului său prieten într3o scurtă +acanţă.i după aceeaG I %ar nu putem lăsa ca totul să depindă de un copil nesănătos la cap.ertă prietenească din partea lui 4unn de a duce . se +aită t'nărul. # (tie de c'nd a+ea trei ani. (i în ce scop.i scris scrisoarea.aceG C't de aproape suntem de a ..ăcut în casă. %arell descoperi că soarta Galaxiei a+ea .iice era în pericol. însă presupun că +a (ti ea cum să3l ia.crisoarea ei su*erea-ă să trans. de c'nd am adus3o de pe Trantor. u a+ea ne+oie să . ca să nu mer*em noi la poliţie pun'ndu3i să caute un copil dispărut. dar .ăcut3o. %ar casa părea . scurt. cum ar . de .oarte pustie atunci c'nd se însera.i nemaipomenit să mear*ă (i ea. iar %r.acem noi ce+a prin care să atra*em atenţia asupra ei..paţiule 4are.oarte mică importanţă atunci c'nd +iaţa nebunaticei sale . spr'nceneleB I u (tiu.. .A doua fundaţie I u.ace 4unn atunci c'nd o +a *ăsiG %r.

ăcut de o palmă a(e-ată pe o celulă . 6ămase pe întuneric. în cele din urmă.u încolţită de lipsa de experienţă. pasa*erul clandestin părea că este nemaipomenit de bine adaptat la întuneric. . $e am'ndouă le încercase (i mai înainte. T'r('itul încălţărilor.ilme. sau sunetul bl'nd . !ar pe o na+ă sport. exista întotdeauna pericolul să mi(ti ce+a care o să cadă (i o să se spar*ă. că nu putea răm'ne ascunsă în compartimentul ba*a)elor dec't un timp limitat.iind pre*ătită pentru ele.ăcute dec't de om. înt'mpină cu stăp'nire de sine acceleraţia iniţială. se pre*ătise cu conser+e luate din cămară. &rcadia se *ăsea în compartimentul ba*a)elor. dar de asemeni era incomodată (i de lipsa de experienţă.Isaac Asimov Emoţiile pe Unimara' c8iar dacă implicau mai puţine persoane. era inclus în sistemul de +entilaţie al na+ei.acă .tia asta. &rcadia . sau să strănuţi.. %esi*ur. (i &rcadia se lămuri. a(a cum trebuia să . . &st.oame sau sete. (i era atentă.oarte u(or. mono3loc. respir'nd .reacă de metal. /(i mai dăduse seama că putea să i se .iind prea lipsită de romantism. /n +ideo3cărţi (i la +ideo. erau mult mai intense. &(a E55 . clic3ul scurt al unui aparat de comandă. (tia (i asta.o(netul 8ainelor care se .i iluminat. %ar rămăseseră lucruri care nu apăreau în . (i ascult'nd di+ersitatea de -*omote care îl încon)urau pe :omir 4unn. suspinul unui scaun tapiţat care se dă înapoi sub *reutate.i .acă un conspirator.otoelectrică. (i putea . . (i cu stoicism *reaţa subtilă care însoţea sen-aţia de întoarcere pe dos datorată saltului prin 8iperspaţiu. cu un (oc. $entru asta. strănutul era aproape ine+itabil9 era un risc acceptat. Era a)utată de experienţă. . Compartimentul ba*a)elor.ilme. a(a cum era Unimara' spaţiul +ital consta în principal dintr3o sin*ură cameră..el. &ceastă din urmă posibilitate o excluse însă. în . Totu(i. Erau -*omote obi(nuite. care nu puteau .

(i..i . pe Galaxie.A doua fundaţie că nu a+ea nici măcar posibilitatea de a strănuta atunci c'nd 4unn era ocupat în altă parte. E5= .aţa patului. I Eu sunt. &poi lumina se stinse de tot. /ntinse *'tul. înnebunită.ară din pat.loare . +ec8e de o -i.. scăldat în lumina3de3pat bl'ndă (i limitată doar la supra. u tra*e.e au-i deodată un sunet.ost să (tie dacă 4unn s.ără să3(i mi(te capul. &(teptă. &(teptă.. . la p'ndă..uri('nd m'na sub pernă. Ce bine ar ..i ne(i. cu o mi(care bruscă.ra*ilă este +iaţa@ # pu(că (i un om ner+os în spatele ei poate distru*e totul. ce. # respiraţie lun*ă. Capul &rcadiei se trase de la sine înapoi. 7luitor ce . ce. 4unn b'lb'iB I Ce. citind. >ine măcar că (tia unde se a. dar nu reu(i. "umina se aprinse din nou 2 în toată na+a 2 iar 4unn stătea în picioare.. care se pretindea a . se t'n*ui &rcadia. "ini(te@ /n continuare lini(te@ /ncercă să3(i arunce oc8ii dincolo de u(ă . îi dădeau în ansamblu o în. &rcadia împietri. 7(a de la compartimentul ba*a)elor se desc8ise u(or la presiunea de*etului ei. :omir 4unn era trea-..lă patul (i putea recunoa(te *eamătul acestuia atunci c'nd se răsucea cine+a în el. apoi 8olb'ndu3se la întunericul din restul încăperii.orăia sau nu.r'nat. un sunet uman. să (tii că tra*..onabilă. (i apoi un căscat. tră*'nd încurcată cu m'inile de )ac8eta de metalenă. pe pat. într3o lini(te punctată de protestul patului atunci c'nd 4unn î(i sc8imba po-iţia sau mi(ca un picior. Capul +eni (i el în urma oc8ilor.. %upă un moment de stupoare în care aproape că sări a. să apară sunetele somnului. (i +ocea lui 4unn se au-i. $ărul cărunt de pe piept (i barba rară (i ţepoasă.ăţi(are de des. dar î(i aduse aminte (i î(i trase pătura peste umeri.. aspră (i tremuratăB I &m un blaster. &rcadia ie(i. bineînţeles. (i .

.ormaţii despre & %oua Fundaţie. (i aruncă blasterul pe pat. (i c'nd îl pri+ea simţea ce+a ca de *8eaţă în stomac.ia na+ei. &m mers cu +ali-a la 8an*ar. (i dispăru repede. ce .tia bine *eo*ra. dar &rcadia îl întrerupse cu bl'ndeţeB I &m +rut să +in (i eu.. &rcadia spuse.. I $e toate *ăurile ne*re din .aţa eiB un 8alat de baie decolorat pe deasupra (i o . $reţ de o în*ro-itoare clipă. I & .. 4unn scoase un urlet sălbatic (i se prăbu(i de3a binelea. .ără ca măcar să se uite. .i omul care era de ser+iciu a . ce să ... 7nc8iule :omir.ac cu tineG Ce se )ntâmpl! aiciG &r . I Cum te3ai urcat la bordG /ntrebase încet. .ăcut un *est cu de*etul. E56 . cu cura)ul recăpătat.aci pe na+a astaG C.urie oarbă pe dinăuntru. 7(urel..Isaac Asimov Era absolut ininteli*ibil.'r(it.i putut să întrebe a(a la nes.. %ar el î(i re+eni.. cu mare *ri)ă. I %e ce4 %oar nu mer* nicăieri@ I 4er*i pe ?al*an ca să obţii in.el o *aură prin carcasa na+ei.ort. Minea în continuare blasterul în m'nă. (i am stri*atB <>a*a)ele %omnului 4unn@1 .i putut debloca (i pro+oca ast. cu o . &rcadia cre-u că o să3l cuprindă isteria sau o să se dea cu capul de pereţi. ca (i cum (i3ar .orţă care l3ar . s. ca să nu tremure înainte de a3i ie(i din *ură.i controlat cu+intele cu dinţii.. . I &i *ri)ă.ioasăB I Jrei să mă scu-i un momentG Trebuie să mă spăl pe m'ini..paţiu. cum ai intrat aiciG &cum ce. C'nd re+eni. Era tot ce putea să spună.ost simplu.ăc'nd un e. îl *ăsi pe :omir 4unn în .

se au-i semnalul de recepţie. copilăriile astea. .i (tiut mai puţine lucruri dec't &rcadia.i trebuie să te porţi at't de .olosit a(a cum se cu+ine.i acest *'nd aduse deodată în el o bucurie nemaipomenită. nu era +ina lui. -ise ea.tiu totul.puneaB </ţi mulţumesc pentru minunatul cadou. $e . &(a era.. nu reu(i ea să3(i reprime m'ndria.iresc. C8iar (i pe cine+a care ar .. înc't să nu atra*i nici un pic atenţia. cu un aparat de ascultare.1 E5A . &rcadia tăie cu un atu (i mai mareB I !3am lăsat un bileţel. Toată c8estia asta cu plecarea ta pe ?al*an a . I %e unde ai au-it tu aiurelile d. %acă te întorci înapoi cu o . spuse &rcadia calm... căci la două secunde după ce ea î(i termină spusele.ost pasa*er clandestin. sin*ura explicaţie era +ră)itoria. omor'tă. . (i probabil (i3a dat seama că nu trebuie să . .distracţie plăcută. /ţi ure. $robabil că ai să prime(ti o spaţio*ramă de la el. . $entru 4unn. deloc lun*.ată (i spui că a .ost din cau-ă că era normal ca tu să mer*i (i să ceri +oie să te uiţi prin documentele Cat'rului. despre ?al*anG C. era mult prea a*itat pentru a putea con+in*e.A doua fundaţie I /ţi dai seama că +a trebui să te duc înapoi. spuse :omir. ai să atra*i atenţia.. I u poţi..ace *ri)i că ai . s3ar putea să a)un*i c8iar (i în reporta)ele de la buletinele de (tiri. pe care sunt si*ur că l3 ai . 4esa)ul.ost răpită. a(a că trebuie să mă la(i să +in. I &m au-it. era adresat &rcadiei...paţiu. I CeG I 2tii tu... >ineînţeles. 4unn )ucă repede un atuB I %ar cum răm'ne cu tatăl tăuG /(i +a . I $un pariu că e tata.acă scandal sau ce+a asemănător.

i. I . &de+ărate perle. Era în seara de dinaintea ultimului salt. :ainele ei.ie *ata pentru c'nd +or ateri-a. &rcadia stătea în scaunul solid.Isaac Asimov I &i +ă-ut. se bucură că +enise împreună cu el. /n cele din urmă. mai . ascult'nd (i minun'ndu3se ce in+enţii istorice putea să scoată din noţiunile ei de. $urta o perec8e de pantaloni (i o căma(ă nu . (i con+ersaţia era mult mai plăcută atunci c'nd puteai +orbi cu o persoană cu ade+ărat inteli*entă (i care considera că ceea ce spuneai tu era interesant. astea sunt instrucţiunile. am să scriu romane istorice.apt. %e . nu3i păsa de nimic. din moment ce cuprindea aproape în între*ime ideile . ca să .ără sens.ormase într3o picătură sc'nteietoare. :omir descoperi că este în stare să (i -'mbească.i reu(it să se descurce . Era . călătoria care trebuia să dure-e o săptăm'nă însemna acum con+ersaţie. (i nu introspecţie. cu un diametru de3abia perceptibil. însă spuse cu o preocupare plină de serio-itate. &mu-ante (i .etei despre cum era cel mai bine să3i aborde-i pe "or-ii de ?al*an. .eminine.undalul întunecat al întinderilor de la mar*inea Galaxiei.ormate despre uni+ers. :omir se obi(nui cu ea. ?al*an era o stea strălucitoare pe .icialităţi ostile. .ăcută de călătorie. %upă un timp.ără ea. se întrebă cum ar . G'n*urea tot timpul@ Era înc'ntată@ .oarte satis.tii. spuse ea. $oate din cau-ă că a+ea paispre-ece ani.tia că & %oua Fundaţie era du(manul. dar abia a(tepta. nu era o con+ersaţie .tia că pe ?al*an +or urma să înt'lnească o. $e 7nc8iul :omir nu îl deran)a deloc să o asculte. Telescopul o trans. (i cu toate astea nu se sinc8isea. E5F . mai presus de toate.oarte lun*ă.oarte elaborată.useseră spălate (i nete-ite. . care aparţineau lui :omir. spuse ea. cu picioarele încruci(ate. /n orice ca-.

$leoapele îi cobor'ră la plăcerea acestui *'nd. I %e .tii. continuă ea. se +or +inde (i +or de+eni .ost +reodată pe Trantor.. 7nc8iule :omirG E5H .oarte amu-ant să cite(ti părţile alea în care Fundaţia pierde.'ţ'i să a)un*ă într3o po-iţie mai comodă. %e+ers. .A doua fundaţie I &m citit o *rămadă de cărţi despre toţi oamenii importanţi din istoria Fundaţiei.i eu m3am născut acolo. %ar. >unica mea. &rDadQ. Ce contea-ă stima sa+anţilorG /l *ăsea delicios.ost odată pe Trantor cu bunicul meu.. &i .esori bătr'ni. nu cre-iG 3ai să obţii niciodată stima sa+anţilor dec't dacă pre-inţi întrea*a istorie.Trantor3ul. continuă ea. I /8î. &m citit c8iar (i aproape tot ce3ai scris tu despre Cat'r. acolo l3au oprit pe Cat'r atunci c'nd a+ea toată Galaxia la picioare9 (i tata a mers acolo împreună cu mama. ca să . ai au-it de ea.i o istorie cinstită. . o cuno(ti. numai că a+eam doar trei ani (i nu3mi amintesc prea multe.ac rost de material de documentaţie despre $rimul !mperiu. I Ei. Fu răsplătit cu ce+a între aureolă (i -'mbet.apt.. spuse :omir cu serio-itate.. Mie nu ţi3ar place să cite(ti mai de*rabă o istorie în care se sare peste părţile neplăcute (i tra*iceG I >a da. a . numai că nu este . 43am născut pe Trantor9 (tiaiG . u uitase să3i spună &rDadQ. dar spuseB I . nu ar .. Ce rost are să scrii cărţi dacă nu se +'nd (i nu de+in cunoscuteG Eu nu +reau să . mi3ar place. . >aQta %arell. (i c8iar am locuit. %e . (i toţi ceilalţi.i puse uimire în +oce. atunci c'nd s3au căsătorit.tia.i interesante.apt. Toată lumea trebuie să mă cunoască. sc'rţ.aimoase. exact at't c't trebuia.eldon. :ardin.. (i se .iu cunoscută doar de ni(te pro. am să mer* să +i-ite. I 6omanele mele +or .eriosG . imediat ce am să3l con+in* pe tata să mă lase. p'nă a murit mama. 4alloS.

Mine minte lucrul ăsta. $e Trantor s3ar putea *ăsi cantităţi incredibile de in. !a .i să mer*em acolo..ost.Isaac Asimov I u. dar este în continuare fantastic!.. nu să ne distrăm.ăcut lucruri serioase. Trebuie să .acem ultimul salt. 4i3ar place teribil să o re+ăd.tanel J a+ea mai mulţi locuitori dec't (ece lumi de astă-i luate împreună. nu pot spune că am .apt.paima se instală din nou pe .oarte clar în pri+inţa traseului Fundaţie3 ?al*an. era ce+a bun (i în ateri-area asta9 se săturase p'nă peste cap să se c8inuie dormind pe o manta pusă pe podeaua metalică. :omir@ I %aG I Ce3ar .e produse o scurtă -*'lţ'ire la tra+ersarea pasa)ului atemporal prin 8iperspaţiu. u cre-iG I u.. . spuse el ridic'ndu3se în picioare.. E=0 . din metal 2 un mare ora( 2 (i că era capitala între*ii Galaxii.pune că era o lume mare. alb3*ălbui. nu cred. &+em de .oarte aproape.i*ura lui :omirB I CeG &aa.ăcut pe ?al*anG . :omir se spri)ini de peretele rece (i ascultă. I %ar (i !sta este un lucru serios. Calculele nu erau di.ormaţii. după ce terminăm ce a+em de . ?al*an era la doar o noapte de somn depărtare.ă3mi loc la computer. nu începe iar cu c8estii din astea. I u3i a(a că este lumea cea mai romantic!4 Tata spune că pe +remea lui .icile. &cum ruinele au pus stăp'nire pe ea. #ricum. strălucitor. . sc'rţ'i ea. (i ultimul an3lumină rămase în urmă. <4anualul de Traiectorii .oarele ?al*an3ului era acum un astru. neatent.paţiale1 era . mare. %e . . ?al*an era . in+i-ibil în spatele 8ublourilor care se înc8iseseră automat pe partea luminată. după aia poţi să3ţi reiei locul. (i simţi cum nelini(tea se re+arsă din nou asupra lui. 4i3a arătat ni(te ima*ini pe care le3a luat pe Trantor.

A doua fundaţie E=E .

Cea mai stabilă din Galaxie. de alt. . at'ta +reme c't toţi cei care +eneau a+eau bani.il.ăcuse o industrie 2 inima*inabil de pro.ul* din *reutatea catastro. întruc't comoditatea sa a rămas întotdeauna o cerinţă esenţială. întruc't a a+ut înţelepciunea să nu se amestece în politica celorlalte lumi. ?al*an a+ea.u-a pe nimeni. Era o lume a plăcerilor în sensul că . %ar ?al*an.ăcea nici o discriminare. C'nd toată ci+ili-aţia Galaxiei a pierit.itabilă.aptul că este ceea ce este.el 2 din amu-ament. împreună cu amantele lor de-măţate (i amatoare de băutură.umaţi (i inutili ai Curţii !mperiale.i întruc't ?al*an ser+ea (i nu re. . Cea a planetei Terminus. de exemplu.i-onilor par. împreună cu ţărăncuţele lor des.r'nate (i lasci+e9 la dispo-iţia oamenilor de a.eră. era a unei prăbu(iri aproape continue.Isaac Asimov 12 . (i care +eneau.iind lumea plăcerilor din Galaxie. Cea a Trantor3ului. ?al*an a rămas. caracteristica unei elite a .eldon. nici măcar un .ost că î(i o... era a unei ascensiuni aproape neîntrerupte.aceri ai Fundaţiei.ostă odată capitală a Galaxiei. ca cea mai mare recompensă pentru . ?al*an a de+enit pentru prima oară renumită ca .i era o industrie stabilă. E=2 . pe r'nd 2 (i cu succes 2 la dispo-iţia . . plăcerea.erent cum se sc8imbaseră economia (i societatea sectoarelor în+ecinate. întotdeauna existase o elită9 (i dintotdeauna.LORD %! T6E toate lumile Galaxiei. u se . încetul cu încetul. împreună cu doamnele lor sc'nteietoare (i libidinoase9 la dispo-iţia ră-boinicilor duri (i ră*u(iţi care domneau cu m'nă de oţel asupra lumilor pe care le cuceriseră cu +ărsare de s'n*e. Cu două secole înainte de na(terea lui :ari .ără îndoială. /n consecinţă. istoria cea mai ie(ită din comun. *ra(i (i risipitori. . !ndi.ei nu a că-ut pe umerii ?al*an3ului.

aţa unui cuceritor insensibil la amu-ament sau la orice altce+a în a. $rimul 4inistru.usese odată. Fundaţia se eliberă. Care.i3o c'(ti*ase în +irtutea po-iţiei sale în .tettin era destul de competent. multe din restul cuceririlor Cat'rului. a prosperat atunci c'nd nimeni nu reu(ea. &sta p'nă c'nd a +enit Cat'rul. în . Trăi sub o succesiune de bărbaţi pe care Fundaţia îi numea "or-i de ?al*an.uncţia supremă de cinci luni. u mai putea re+eni niciodată la lumea de plăceri (i . &st. &ctualul "ord de ?al*an deţinea . (i a rămas *ras atunci c'nd toţi slăbeau. toate planetele erau la .el de bine E=3 . cu o senină imparţialitate. &tunci a că-ut (i el. (i nu era u(or să te descurci cu el. +eni căderea. brusc.ostul lord la . Totu(i. (i deplorabilei lipse de pre+edere din partea precedentului lord.el înc't timp de -ece ani ?al*an3ul s3a tre-it în ciudatul rol de metropolă Galactică9 stăp'n al celui mai mare !mperiu . (i erau acceptate.ără de *ri)i care . $entru el. împreună cu punerea la mare preţ a +ărsării de s'n*e (i a cru-imii. "ordul . . c8iar (i ?al*an3ul. . ceea ce le menţinea ilu-ia că (i ei erau cuceritori. u era u(or pentru eminenţa sa. aducea din c'nd în c'nd (i un oarecare pro*res.i apoi. ?al*an3 ul nu (i3a re+enit niciodată complet. Cincispre-ece ani după aceea nu mai rămăsese dec't amintirea tulburătoare a scurtului răstimp în care deţinuse puterea.ară de cuceriri. îl slu)ise pe .ormat după căderea !mperiului Galactic.el. după moartea Cat'rului. "ucruri din astea se înt'mplau. !ar acest *en de supra+ieţuire a celui mai bun. pentru că +ra)a puterii nu î(i eliberea-ă niciodată +ictima. nimeni pe ?al*an nu era at't de prost înc't să îi pună prea multă +reme (i prea îndeaproape la îndoială le*itimitatea. ca un +is de opiu.runtea armatei ?al*aniene. dar care se auto3intitulau $rimi Cetăţeni ai Galaxiei prelu'nd unicul titlu al Cat'rului. /mpreună cu ea (i după ea.A doua fundaţie să nu ia partea nimănui.

ectare. %ar nu este a(a. Jiaţa +oastră. Era sin*ura adresare care se potri+ea unui lord ce nu a+ea alt titlu dec't acela de $rim Cetăţean.el de ţeapăn ca (i plasticul . 4eirus.. (i mer*ea în lun*ul obra-ului sco.ire *ri.tettin era mai mult dec't o prietenă.tettin.osi Callia deodată. "e+ 4eirus. "adQ Callia pusese *raţios stăp'nire pe cu+ertura din blană deasă care acoperea o canapea spon*ioasă.i nici el nu a a+ut succes deplin.ace să credeţi că . dacă ar trăi su.i supus unei sc8imbări bru(te. .. care nu E=5 .otoliului netapiţat în care stătea.orm'nd armata într3un instrument per. m3am săturat de at'ta inacti+itate. p'nă aproape de +'r.lare neluată în seamă.irul ci+ili-aţiei ar . %ar se retrase în sine la *estul . nu te amesteca. se scli. cu de*etele lun*i (i ner+oase m'n*'ind absent (i ritmic linia pro. u era u(or nici pentru Callia. care pentru .. $redecesorul meu (i3a petrecut +iaţa trans.Isaac Asimov ca (i pe cel actual9 (i care. /n seara aceea.tettin spuse.urios al $rimului Cetăţean. $rimul Cetăţean. +3ar putea . I Cat'rul a demonstrat contrariul. masi+ (i plin de strălucire în uni. I Jă lipse(te o oarecare perspecti+ă asupra continuităţii istoriei. l3 ar slu)i (i pe următorul cu acela(i de+otament.orma de amiral pe care o purta cu a.ul bărbiei acoperite de .i ce+a ce poate .aţa sa. erau reuniţi toţi trei în apartamentele personale ale "ordului . stătea impasibil în . reluă 4eirus. cu bu-ele tremur'nd u(or într3o bosum. "ordul .undă care pornea de la nasul înco+oiat. spuse 4eirus. arunca pri+iri încruntate (i era la . cu asprimeB I Callia. I Căţelu(.ect. I %ar cine se poate compara cu Cat'rulG Mineţi cont că era mai mult dec't un om.'lcit. dar mai puţin dec't o ne+astă. $rimul 4inistru.icient de mult. cu răsturnările ei spectaculoase de situaţie. I %omnule.

dra*ul meu 4eirus. E(ti în stare să înţele*i a(a ce+aG I Folosiţi +orbe mari. El a răsp'ndit în aproape )umătate din Galaxie cuno(tinţele pe care Fundaţia le ţinea doar pentru sine. între* ?al*an3ul dore(te întoarcerea la !mperiu (i la *lorie. nă+ălise înăuntru omul ăsta oribil. . (i se +a .runtat doar anar8ia neroadă a ră-boinicilor care porneau cu ni(te epa+e mătă8ăloase împotri+a na+elor atomice. Ceea ce îi mai ţine astă-i împreună este doar inerţia9 iar inerţia. dar înţele* ce +reţi să spuneţi. atacul asupra Fundaţiei nu s3a do+edit niciodată înţelept.i a murit cu minunata ma(inărie st'nd de*eaba. #. un &miral al &rmateiG $'nă c'ndG $'nă c'nd ma(inăria o să ru*ineascăG /n momentul de .3au priceput să e+ite ultimele lo+ituri de ciocan ale !mperiului muribund. după ce3i promisese că +a sta cu ea toată seara.tettin +orbea acum cu +ocea pe care o ura. dar le*ăturile interne care o menţin ca între* sunt slabe. a sc8imbat toate astea. *lorie.puneaB I E(ti un scla+ al trecutului îndepărtat. )a. Cuceriri. .ăcut mai bine dacă se abţinea. /n ultima +reme. Căţelu( o cam ne*li)ase. c'nd numai Fundaţia a+ea puterea atomică. $rima pornire exaltată s3ar putea să nu ţină mult. plăcute atunci c'nd le ai dar obţinerea lor este adesea riscantă. E(ti 8ipnoti-at de +remurile de demult.A doua fundaţie are e*al în Galaxie.. /nsă Cat'rul.i .uri.. care întotdeauna pri+ea mai de*rabă prin ea dec't la ea. !ar . Jrei ca eu să las situaţia să continueG Eu. Ea nu îndră-nea să spună nimic9 îi era teamă p'nă (i de pl'nsul care stătea să i-bucnească.aţă.. !ar E== . (i întotdeauna neplăcută.i Căţelu( l"a l!sat. slab. .ăr'miţa la prima lo+itură. !ar acum. cenu(iu. .. Fundaţia este mai mare ca +olum (i ca populaţie.uri. apoi au a+ut de în. /n întrea*a istorie. îmi seacă +isteria (i nu aduce nimic în sc8imb. C8iar (i Cat'rul ar . sunt destul de puternic pentru a o în+in*e. dură (i nerăbdătoare. (i soldaţii după )a.iţerii t'n)esc după cuceriri. "adQ Callia a+ea lacrimi în oc8ii alba(tri (i pustii.

. I . e putem măsura cu ei.ormaţiile noastre' poate.i mai înţelept să3l re.iciente pentru a ne putea permite să riscăm.. I . din c'te am înţeles.. /i cuno(ti tu intenţiileG !3au trebuit -ece ani ca să3l oprească pe Cat'r. I .uri(.eldon nu mai există. Ce dore(teG I Cere permisiunea de a intra în palatul Cat'rului. ce importanţă areG I !n. atunci există un +id pe care eu l3a( putea umple.tiai astaG 7nul. 5 Ei bine. dacă ea a .eriosG &r . sau mai bine -is. 4eirus ie(i cu o plecăciune. de scrierile sale. cum că $lanul . u e(ti la curent că . Căţelu(G . (i ai *ri)ă să nu se mai înt'mple.ormaţiile noastre în aceste probleme sunt insu. :omir 4unn.oarte mulţi dintre psi8olo*ii (i sociolo*ii Fundaţiei sunt de părere că $lanul . temătoareB I E(ti supărat pe mine. "adQ Callia spuse. dar a+em pe planetă un +i-itator din Fundaţie.eldon a . # pri+i pe .ost distrus complet încă din -ilele Cat'ruluiG %acă $lanul s3a dus. I &m să mă mai *'ndesc. u ar .el de rece.u-aţi. (i după aia o să mai +orbim. . sau cel pre+ă-ut de $lan. Eu. Ce mister că o mai putea suporta@ Era E=6 .tettin se întoarse spre ea cu sălbăticieB I u ţi3am spus să nu mă mai c8emi cu numele ăsta ridicol în pre-enţa altoraG I %ar îţi pl!cea.i & %oua FundaţieG repetă .i & %oua FundaţieG întrebă 4eirus cu răceală. acum nu3mi mai place. care.Isaac Asimov monopolul lor în (tiinţă a apus pentru totdeauna.ost cum+a cau-a 2 ceea ce mă îndoiesc. a scris c'te+a articole despre Cat'r (i (i3a exprimat c8iar această părere.. $rimul 4inistru aprobăB I &m au-it de el.tettin la . I !n.i indicat să perturbăm superstiţiile care stăp'nesc o întrea*ă planetă.

etiţă.luidă... cre-i că am de *'nd să3l las să +ină cu pu(toaicaG Ce.i nici o problemă.orte. da. de ce n3ar scăpa c8iar acum de Callia.amilii stră+ec8i ale Fundaţiei. a(a ai spus. I %ar ce.. cu o a. (i .A doua fundaţie pu. pe care o ducea în restul timpului.tettin. El. %ar c8iar (i a. . Ea +isa să se mărite. .luenţa lui >arbă3*ri se dusese. &+ea ne+oie de mo(tenitori care să unească ceea ce el +a cuceri. # să pl'n*ă un pic. totu(i. .nos. !n. a+ea ne+oie de cine+a din marile . camera mea de audienţe este (coală E=A .ără nici un pic de minte.'r(itul +ieţii sale neomene(ti. &lun*ă repede acest *'nd din minte.e ridică într3o mi(care continuă.i*ura ca de piatră a lui Căţelu( de+enea mai bl'ndă. nu3i a(aG I u.. ca $rim Cetăţean (i ca +iitor cuceritor. plăcută la atin*ere. (i de aceea !mperiul nu a reu(it să supra+ieţuiască după s. absentB I &cum. (i care îi con+enea atunci c'nd se rupea din +iaţa dură. .. dar acum. (i îl îmbrăţi(ă.oasă. Callia re+enea la o dispo-iţie mai +eselă.. 4o(tenitori pe care Cat'rul nu i3a a+ut. omul a +enit cu o .ecţiune în+ăluitoare.e întrebă. 3ar .ii bună să stai un pic lini(tităG Trebuie să mă *'ndesc. Ce ridicol@ $e +remea c'nd era un simplu amiral.ecţiunea asta începea să3l plictisească. . /ţi aduci aminteG &( putea să o +ăd atunci c'nd te înt'lne(ti cu elG iciodată. I 3o să mă cerţi. punctele ei . i se potri+ea de minune. .ă a)un*ă $rima %oamnă. &+ea (i ea. ţ'. I Ce3iG I Căţelu(. cu care să nască dinastii. I "a cel din FundaţieG I %a. I Căţelu(G $au-ă. +rei să . a+ea ne+oie de mat mult. # bătu u(or cu palma.

u erau prea dese -ilele c'nd i se împlineau dorinţele. I >ebelu(ul ăsta. $robabil că este la . >una dispo-iţie pe care i3o aduse acest *'nd se . /(i puse m'inile pe *'tul bărbatului (i.tii că +ăd at't de rar copii. %ar nu c'nd sunt eu pe3aproape. 4ă duci (i pe mine o dată acolo.apt paispre-ece ani.ăcea (i el parte din Fundaţie.Isaac Asimov elementarăG Gata cu prostiile. Căţelu(. &m să stau cu ea în camerele mele. spuse el. are de . Căţelu(G .i te poţi +edea cu . Callia@ I %ar +oi a+ea eu *ri)ă de ea. >unicul . Era din nou bucuroasă. . u se sătura niciodată să3i . 6'se. simţi cum tendoanele se relaxea-ă (i capul lui mare îi cade încet pe umăr. te duc. $oate. I 3am să te deran)e-. (i (tii c't de mult îi iubesc.el de înaltă ca (i tine.ăcu simţită (i în cu+inteB I Te duc. # pri+i ironic. sper că înţele*i.tettin -'mbi.'r(it. serios. Callia păru de-amă*ităB I /n s.acă alu-ii. pot totu(i să o +ădG 4i3ar putea po+esti despre Fundaţie. E=F . . !ubea copiii9 copiii lui' adică9 copiii lui legitimi' adică. după o u(oară împotri+ire.ata ca să +orbiţi c't +reţi despre Fundaţie. în postură de cuceritor. u +a trebui să3ţi baţi capul.

.ăceau să pară at't de înaltă. se *'ndise adesea să de+ină (i ea o creatură atotputernică (i E=H . $alatul "ordului .oarte mare. !at3o pe ?al*an. . . J'n-ătoarele nu .la c8iar . pentru că (tia rolul pe care ast.i nu era numai at't. un "ord ade+ărat.im drepţi. iar atunci c'nd o sc8imbase în <?al*ani1 ?al*anieni primise un teanc deosebit de *ros. Cum i se sc8imbase +iaţa de c'nd $elleas &nt8or î(i proţăpise .ăcut. Era . %ar palatulM era cel mai minunat lucru dintre toate.aţă cu &manta "ordului.ăcut cumpărături pe Calea Florilor.el de .LAD& &6C&%!& se simţea trium.ereastră@.armecul (i puterea.i totul deoarece a+usese isteţimea (i cura)ul să . pentru că :omir nici nu +roia să audă de a(a ce+a.i . centru de modă în cea mai +eselă lume din .usese tratat ast. cu doua bucle sclipitoare pe .acă ceea ce trebuia . atunci c'nd -buraseră pe deasupra planetei 2 dar înc8ipuie3ţi. /(i rearan)ase c8iar (i părul 2 aproape scurt la spate..iecare t'mplă.ăcuseră nici o obiecţie atunci c'nd î(i cumpărase roc8iile lun*i. & . strălucitoare.ascinată de splendoarea lui. & .i*ura neroadă la .i alesese sin*ură. cu pliuri +erticale care o . sau at't de misterios (i +ec8i ca palatul Cat'rului 2 din care p'nă acum nu -ăriseră dec't turnurile pustii. %e .emei îl )ucaseră în istorie9 le (tia .e a. . !ar banii Fundaţiei a+eau o +aloare .el înc't părea mai auriu ca niciodată9 pur (i simplu str!lucea. . /n mintea ei cu+'ntul începea cu ma)usculă.apt.oarte..tettin nu era at't de măreţ (i de luxos ca teatrele.aţă în . .ătoare.paţiu.ost la marele Teatru Central 2 cel mai mare din Galaxie 2 (i a +ă-ut pe viu unele dintre star3urile mu-icii.A doua fundaţie 13 . renumite p'nă (i în îndepărtata Fundaţie. Ca să . :omir îi dăduse o bancnotă de -ece credite. .

El spune că nu este .ortabilă. "e scoase de la *'t (i începu să le le*ene. I &oleu.aci acum.i de acord..P I #8G Cre-iG Callia era u(or înc'ntată..oarte . . . apoi le dădu înapoi. de la $rimul Cetăţean. /n primul r'nd. "adQ Callia nu se potri+ea cu ima*inea &rcadiei despre &mante.. era cam plinuţă. R$e ansamblu. neplăcuta cerinţă de a mer*e la scoală.Isaac Asimov strălucitoare.. .e tre-i cu ele în m'nă. I 4ai +rei ni(te ceai. %ar Callia se săturase de acest subiect. Ce să po+este(ti despre o lume plictisitoare la culmeG $entru ea..rumoase. cu amabilitate (i cu un aer de cunoscătorB I $urtaţi ni(te perle minunate. <miladQ1 părea cel mai potri+it. %esi*ur.au trebuia să spună înălţimea +oastrăG &rcadia continuă. copilăG spuse Callia. I /ţi placG Mi le dau. Era palidă (i mioapă. (i nu părea deloc +icleană (i periculoasă. Te ro* s3o . Fundaţia era repre-entată de o suburbie. I u3i plac perleleG %ar sunt ni(te perle . I Tata nu ar . ăsta l3am primit cadou de la Căţe. Cre-i că am *re(it accept'ndu3lG &rcadia se înro(iB I 3am +rut să spun. spuse ea. I Jreau să spun că nu ar . mulţumesc.. &rcadia nu mai (tiu ce să spună. tatăl ei nu o +a lăsa.. I &m să mai iau încă o cea(că. &+ea o +oce ascuţită în loc de una )oasă.. miladQ. cu tristeţe. dar în pre-ent amantele nu prea erau la modă în Fundaţie. %intr3o dată.i în plus..rumos să accepţi cadouri scumpe de la ceilalţi. +orbiţi serios.i de acord să le primesc cadou... o casă con. (i. "ăsă perlele să cadă (i spuseB I Tocmai +roiai să3mi po+este(ti despre Fundaţie. I uG %ar.. dacă3ţi plac. *raţia +oastră. E60 .

ost demult. .. în nici un ca.. miladQ..eriosG Ce păcat@ . $rietenul tău.. iar în Fundaţie este o ocupaţie . &sta a(tepta@ E6E . I %ar.puse. %ar acele +remuri au trecut. &m +ă-ut în oc8ii lui. nu ai aceea(i impresieG &rcadia împrumută un -'mbet de sticlăB I &sta a . de sălbatici@ /ntotdeauna au .oarte inteligent. de inteligenţiB . imediat ce l3 am pri+it.A doua fundaţie monotonia neinteresantă a unei +ieţi lini(tite. I Cura)osG . 4a)oritatea Comercianţilor a+eau bărbi. +oci *roase (i puternice..n3am +rut să te )i*nesc. $robabil că este un bărbat .emeile.ost pionierii care au lăr*it *raniţele (i au adus ci+ili-aţie restului Galaxiei.oarte bine +ă-ută..imţurile interioare ale &rcadei tresăriră. dacă nu e ComerciantG I 7nc8iul :omir este bibliotecar. I &aa.i trebuie să . Erau at't de. (i c8estii din astea.. &(e-ă ce(cuţa iridescentă pentru ceai pe masa metalică de culoarea laptelui. +i-ione-i +ideo3carţiG $e mine mă apucă a(a o durere de cap atunci c'nd încerc@ %ar să (tii că întotdeauna mi3au plăcut po+e(tile +ideo despre Comercianţi. dra*a mea copilă. Jai@ $are a(a o prostie pentru un om matur@ I Este un bibliotecar bun. spuse în*ri)orată *a-da sa.i atunci.ost . Callia duse m'na la bu-e (i c8icotiB I &dică se ocupă de +ideo3cărţi. ne8otăr'tăB I Cred că este a(a cum aţi +ă-ut3o în +ideo3cărţi.oarte interesante. Comercianţii au .ie (i cura)os. (i erau at't de autoritari cu . u mai a+em Comercianţi9 doar corporaţii. miladQ. atunci c'nd Fundaţia era la început. din moment ce +rea să +i-ite-e palatul Cat'rului.. I . este unul dintre eiG u pare prea sălbatic. &m în+ăţat despre astea la (coală. cu ce se ocupa %omnul 4unn. %omnul 4unn. oameni at't de puternici. Jreau să spun.

I .'r(it. Ca să . "adQ Callia părea cam -ăpăcită.ie cura)os ca să dorească să +i-ite-e palatul Cat'ruluiG I u (tiiG #c8ii Calliei se măriră. miladQ.i pus în . $rin urmare. &tunci c'nd a murit.. . (i întrebă din nou..puseB I Există un moti+. întrea*a istorie a do+edit. El consideră însă că e mai bine să -ici că nu3i superstiţie.el ca (i tine.im drepţi. spuse Callia. Cat'rul a poruncit ca nimeni să nu intre acolo p'nă c'nd nu se .ul de*etului mareB I %e ce trebuie cine+a să .tiţi.ă nu mai spui a(a. &rcadia cu*etă la cele spuseB I %ar asta3i superstiţie..tettin 2 (i era si*ură că a(a se +a înt'mpla 2 +a trebui să îndrepte lucrurile cu a)utorul "adQ3ei Callia. -ise Callia nelini(tită.erenţă.ăcu *estul corespun-ător )urăm'ntului pe deasupra pieptului său alb (i cati. . . ... dar o să păstraţi secretulG I Cur. imeni de pe ?al*an nu ar îndră-ni să calce pe domeniile acestui palat.ormea-ă &l %oilea !mperiu.. %ar am obser+at că nu a intrat niciodată acolo.i .uncţiune planul meticulos al &rcadiei. u părea deloc isteaţă.aţa "ordului . G'ndurile &rcadiei erau cu o propo-iţie înaintea +orbelorB I . %ar. în s.tia bine. 7nc8iul :omir este o mare autoritate în ceea ce E62 . Căţelu( spune (i el la .i nici T8allos. # străbătu un *'nd. că amanta domnitorului era ade+ărata putere din spatele tronului.elat.i('nd o mare indi. din cărţile pe care le citise. d'nd pe dina. că ea era sursa tuturor deci-iilor. care a . ca să poată menţine controlul asupra poporului.ară de curio-itateB I %ar de ce +rea %omnul 4unn să +adă $alatulG &ici putea .ost $rim Cetăţean înaintea lui Căţelu(. pri+ind absentă la +'r. a. +ocea îi coborîB I Este blestemat.Isaac Asimov Curio-itatea@ Curio-itatea@ /ntrebă. dacă 7nc8iul :omir o să e(ue-e în .

ace.oarte complicat. Făcuse tot ce se putea . (i pro*ramea-ă istoria. de(i n3am reu(it niciodată să3mi dau seama în ce . . continuă &rcadia. 7(or neîncre-ătoare. 7nc8iul :omir a(a crede.. I u putem .el înc't Fundaţia sa c'(ti*e mereu. .i n3a ..orme-e un nou !mperiu. $lanul . .oarte repede atunci c'nd trebuie să ascult explicaţii. dar acum este posibil să spri)ine ?al*an3ul.tiinţa )uca (i ea un rol. %eci.orme-e unul într3o -i. I Ja . dar +a trebui să +adă documentele Cat'rului pentru a a.orma &l %oilea !mperiuG I &l %oilea !mperiuG I %a.eldon n3a .eldon.uncţionat nici de3atunci încoace. I emaipomenit@ I El crede că $lanul . C'nd +orbe(ti tu. %ar tu continuă.e presupune că aran)a lucrurile ast. Callia bătu din palmeB I &m au-it de $lanul . trebuie să se . Filmele cu Comercianţi +orbeau întotdeauna de $lanul .eră acum cea mai bună (ansă pentru a de+eni nucleul unui nou !mperiu. E63 .el. "adQ Callia păru să îmbrăţi(e-e ideeaB I %eci C!ţelu o să . e alt. I %e ceG I %eoarece ?al*an3ul o. (i crede că întrea*a istorie Galactică s3a sc8imbat de c'nd Cat'rul a cucerit Fundaţia. +ă daţi seama că atunci c'nd Fundaţia a .el. I Ei bine. aici este problema. & scris o *rămadă de cărţi despre el. dra*a mea.eritoare la Cat'r.eldon. "3au oprit pe Cat'r din cau-ă că era prematur. . I A %oua FundaţieG Callia era complet pe dina.uncţionat.i acum inter+ine & %oua Fundaţie. dar cumG Jedeţi.i .ară. &rcadia se dădu bătută. Totul pare .eldon. 4ă plictisesc . I %a.A doua fundaţie pri+e(te cronicile re.ost -drobită de Cat'r. ei sunt urma(ii lui .eldon.la.i si*uri. spuse Callia ne8otăr'tă.oarte clar. cine +a .

Isaac Asimov "ordul .ii stăp'n absolut peste două-eci (i (apte de lumi.unt ocupat.timG . uite că n3o să intre.ie aruncate în . I E(ti ocupatG I %a. . I %ar Căţelu(. /nt'lnirea cu acel papă3lapte din Fundaţie . I Mi3a spus ea a(a ce+aG Ei bine. u credea în blestem9 nici un om inteli*ent n3ar crede. (i nici noi n3o să intrăm. 4ai multB .ăcu mică în cadrul u(ii.ăcătoare.. . nu3i a(aG . pentru a scrie o carteG $entru cau-a (tiinţei@ Caracterul sacru al cunoa(terii@ Galaxie 4are@ . I %ar nu e nimeni aici.acă pentru un moti+ mai serios dec't cele a+ansate de acel nebun.ie nemaipomenit înăuntru.. "adQ Callia +orbi cu *reutateB I Fetiţa mi3a spus că +or intra în palatul Cat'rului.i "adQ Callia se .tettin era într3o dispo-iţie mai mult sau mai puţin turbată. I Ce vrei4 lătră el..ioră u(or 2 mai era problema blestemului. posesorul celei mai puternice ambiţii din uni+ers. (i să stai să discuţi t'mpenii cu un anticar@ Ce c8in@ &dică să +iole-e obiceiurile ?al*an3ului. . (e.ide-e +reodată blestemul. de ce nuG u +rei să3i la(iG Fetiţa a spus că +ei .orma un !mperiu@ I u3mi pasă ce3a spus. E65 . o s3o .ă permită unui nebun să scormonească în palatul Cat'rului.aţă pe tonul cel mai serios posibilG /n plus 2 (i carnea i se în.ă . $o. Trebuie să .usese complet nesatis. &cum du3te (i +e-i3ţi de treabă.. 43am săturat de tine. %ar dacă o să s. Căţelu(. $utem +orbi un minutG I #8.e repe-i la Callia (i o apucă -dra+ăn de braţ deasupra cotului. &m -is că poate mer*em (i noi cu ea.i lo-incile astea să3i . %e*etele i se ad'nciră în carnea moale. Galaxie@ Ce mai +reiG Grăbe(te3te.ul celei mai mari ma(ini de ră-boi din Galaxie.usese penibilă.

îl reciti. $rimea. &l doilea a+u e. (i ea rămase locului o clipă. # eliberă.rec'nd în +an semnele ro(ii lăsate de m'na lui .ect asupra unui sin*ur om. . a(a credea ea.lă do+ada la ceea ce crede el.u adus la cuno(tinţă cel de3al doilea ordin. I /mi pare rău pentru tine.icială de a intra în palatul Cat'rului.oarte mare sa+ant. nu pot să3mi aduc aminte ce3a spus. /nainte de a se scur*e o oră.au. &sta3i tot ce3a spus. (i anume îl -ăpăci de tot.tettin nu3i răspunse. %ar &rcadia era înc'ntată. a spus că $lanul .orme-i un !mperiu. :omir 4unn î(i terminase pre*ătirile de plecare atunci c'nd îi . bineînţeles. & spus că %omnul 4unn este un . în ceea ce o.A doua fundaţie I Ce ţi3a spusG I 4ă doare. $ărăsi în *rabă camera. Ea (tia ce se înt'mplase. I Fetiţa m3a pus să promit că nu mai spun la nimeni. . aprobarea o. lăs'nd3o pe Callia să pri+ească în urma lui cu oc8i speriaţi (i tri(ti.estă altce+a dec't bucurie. &sta3i tot. se smiorcăi ea.ect trimiterea în spaţiu a cinci sute de na+e de luptă. . %acă te uiţi a(a la mine. $rimul a+u ca e.eldon s3a modi. (i că în palatul Cat'rului se a. în orice ca-. E6= .ură emise două ordine purt'nd pecetea o. /l citi. .icat (i că unde+a mai există încă o Fundaţie care o să aibă *ri)ă ca tu să .tettin. (i nu mani.ă3mi spui@ AcumB 5 $ăi. E(ti supăratG %ar .icial se numea 0)ocuri de ră-boi1.icială a $rimului Cetăţean.

orme ce ser+eau ca +ase cu unică întrebuinţare.. datoria ei +i-a+i de micul de)un nu consta dec't în a ale*e meniul. %ar nu. ce răi sunt oamenii... &cum.. a pune .ost omor't.ere pacea uni+ersală. &m a+ut parte (i de raidurile de bombardament.1 #. (i iar neca-uri..etiţă 2 (i +ai. (i o .. (i a arunca după aceea resturile. Treaba asta pe care o f!cea ea era u(oară (i destul de e.Isaac Asimov 14 . &m pe unde+a un cub tridimensional cu el.. mereu numai neca-uri. (i E66 .elurile de m'ncare se împac8etau steril în . %arell nu scoase dec't un <î8'm. $lescăi din limbă la +ederea ima*inilor transmise. dacă a( putea să le împrumut puţin din mintea mea@ Lsta3i neca-ul cu oameniiB pur (i simplu nu3(i mai aduc aminte.icientă.1 Jocea ei căpătă tonul ascuţit (i strident pe care îl a+ea întotdeauna atunci c'nd începea să se pl'n*ă de răul care exista în omenireB I Ce mai +or (i nemernicii ă(tia de ?al*ane-i.. I.. 7nc8iul meu a ... . uite ce titluB <4itin* de $rotest în Faţa Consulatului Fundaţiei... !a. (i a+ea doar două-eci de ani. pe atunci nu eram dec't o . cu un oc8i la aparatul care debita cu calm (tirile -ilei.. %r. 7ite la ultimul ră-boi după moartea Cat'rului 2 desi*ur. nu au deloc memorie. (i o *ropiţă în bărbie. (i dacă se înt'mplă ce+a.elurile de m'ncare pe masă. /n replică.iu în armată..etiţă.... doi ani de c'nd se căsătorise. 4i3l aduc (i acum aminte. &ccentua a treia silabă (i îi dădu un <e1 lun*...iica lui are (i ea un . $ur (i simplu nu î(i mai aduc aminte.NELINIŞTE $#"! puse micul de)un pe masă.. de se comportă în 8alul ăstaG &i -ice că +in să o.... (i murmură u(orB I #.. &+ea părul blond. c'tă a*itaţie (i c'te nenorociri. %arell. %in moment ce toate .

/l omoară pe bătr'nul. /mi ima*ine.. Eu bănuiesc că oamenii c8iar nu +or9 bănuiesc că p'nă (i ?al*ane-ii ar sta mai de*rabă acasă..acă dacă ?al*ane-ii ar . (i acum +ine (i pretinde că este (e. $e mine mă miră că oameni ca el sunt lăsaţi în +iaţă. în..i cealalt! Fundaţie este tot at't de +ino+ată. pentru ca totul să . cum îl c8eamă. (i probabil că e o prostie din partea mea să îl )udec.ie omor'ţi. . (i ar . despre preţuri (i taxe. $oate că a(a e $lanul.aci treabă acolo. 3i ar putea opri acum ?al*an3ul. doctore..i mai bine ca asta să se înt'mple înainte de o nenorocire. ?al*an@ $rostii@ 7n simplu du(man .erică.ace cu ră-boiul. .eldon. dacă are în el at'tea lupte (i at'tea crime. 4ama ne po+estea despre raţionali-area 8ranei. Eu n3am nimic de spus.i . #mul ăla în*ro-itor. $oliG $oli desc8ise lar* oc8ii.i pentru ce +rea să se lupte cu noi. n3ar dori niciodată să reînceapă a(a ce+a9 pur (i simplu.. care sunt si*ură că (tie mult mai multe dec't mine despre lucrurile astea. u poate dec't să piardă..uriatăB I imic.. . cu . absolut nimic.A doua fundaţie bătr'nii care mer*eau cu sc8imbul în liniile de apărare stratos. &i putea crede că dacă oamenii ar a+ea un pic de bun simţ. apoi îi mi)i.. mai bine te str'n*i de *'t dec't să scoţi o +orbă.. %octorul %arell ridică pri+ireaB I &i spus ce+a. dar dacă încerci să scoţi un cu+'nt. $lecarea ei îl impresiona pe %arell tot at't c't îl impresionase (i discursul.amiliile. de(i nu pot să spun nimic despre :ari .tettin.i-ic@ L(tia au . Faci treabă aici.acă p'nă la urmă. /n casa asta.ce3ar .ie în re*ulă. Era *reu s3o scoţi la capăt în -ilele alea.i +enit p'nă acolo. el e de +ină. întotdeauna au pierdut. dar uneori stau (i3mi -ic că e un plan rău. să nu mai aibă de3a . . în loc să se plimbe aiurea în na+e de ră-boi (i să . T8allos.ost E6A . peste toţi.i plecă.. clocotind de m'nie.. #ricum au s3o . nu (tiu.ost în stare să .. .

&+ea o 7ni+ersitate care îl spri)inea.useseră împreună mai puţin de cinci ani. &cele lun*i (i tăcute -ile pe Trantor. &+ea pacienţi cărora le in+esti*ase creierele.u-eG &r părea ciudat. (i3a dat seama că nu +a putea trăi în continuare dec't lupt'nd împotri+a acelui du(man nedeslu(it (i înspăim'ntător care îi răpise demnitatea de om. 4ai înt'i la 7ni+ersitatea din . ce3i păsa lui de ?al*anG $entru el nu exista dec't un du(man... ?leise nu era dec't un colecţionar de date. nu se putea sustra*e de la actuala cri-ă de nebunie..puneţi3i sublimare9 el a(a îi spunea. dar a+ea totu(i ne+oie de oameni care să lucre-e pentru el. Totu(i. (i nu î(i putea permite să pară ciudat. cu ruinele trecutului în )urul lor@ Tăcerea unei lumi distruse. $e c'nd soţia sa mai trăia. (i cu el. Fuseseră cinci ani petrecuţi cu . E6F . . Toate astea erau slăbiciuni. stin*8erit. u putea reu(i în ade+ărata misiune. . &cum (apte -ile. (i uitarea totală@ %ar ea murise. primarul îi ceruse să accepte postul de administrator al Cercetării (i %e-+oltării. %intotdeauna nu existase dec't unul sin*ur.olos.. ?leise o .ăcuse din +iaţa lui o luptă mi-erabilă împotri+a unui s. "a urma urmelor. !ar atunci c'nd %arell (i3a dat seama de asta. &u-i. .i lucrat poate în secret. el@ Totu(i.antanni.oarte mulţumit să se esc8i+e-e de la datorie9 să se ascundă. a decis că +enise +remea să se despartă de el. putea să re. era . ?leise. Ei bine. control'ndu3i destinul9 care .ăcea din tot uni+ersul o partidă de (a8 mortală (i plină de ură. dar asta îi dădea un sens +ieţii.e scutură.'r(it prestabilit9 care . petrecuţi toţi din plin9 iar după aceea. $romisese că astă-i +a da un răspuns.Isaac Asimov mereu în+in(i@ Totu(i. unde lucrase împreună cu %r.

erenţa era la ni+el mental. &bsurd@ &bsurd@ Cu *ra. în ca. Era cel mai discret mod de acţiune@ &st.. dar se scutură de el.. Totu(i. .ost sin*ur.i acum ?leise se întorsese în +iaţa sa.ice (i cu dia*rame ale unor oameni care . %arell. &(a cum acum +a de+eni &dministrator al Cercetării (i %e-+oltării. G'ndul la &rcadia îl încolţi preţ de o clipă. . /n timp ce ?leise lucra cu dia*rame. ?leise lucra cu mulţi9 %arell cu nimeni.el.i .ost sin*ur. Cel mai isteţ .ost +reodată pus în pericol.A doua fundaţie ?leise nu putea înţele*e acest lucru9 iar el. %acă ar . . .olos@ &+ea ne+oie de braţul care ţine unealta.i înt'mplat niciodată. deduceţi de aici care este circuitul electronic necesar (i deduceţi ultimele detalii ale unei ence.useseră <lucraţi1.i . se nă(tea o conspiraţie într3o conspiraţie. nu s3ar . %acă ar . $roblemăB Fiind dat un om precum Cat'rul 2 nu există nici o îndoială că cei din & %oua Fundaţie a+eau puterile Cat'rului. trebuia să lucre-e împreună cu &nt8or.ost sin*ur.alo*rame care în loc să îl a)ute. totu(i.i . %arell lucra cu conceptele matematice ascunse bine în mintea sa. nimeni nu ar ..ară de el însu(i. în lini(tea unei case din suburbie.erenţă. &nt8or. pentru că ăsta era cel mai discret mod de acţiune.. prin persoana s'r*uinciosului său ele+.ie dob'ndite 2 cu puterea de a detecta (i de a controla emoţiile omene(ti. nu de unealtă.. .i-iolo*. %in punct de +edere al creierului.i din moment ce di. /n+ăţase să detecte-e acest lucru cu cinci ani în urmă. cel mai . dar ce . nu ar putea detecta nimic.i a)unsese . %acă ar . în a.că cine+a îl supra+e*8ea.i . Trebuia să pară că a renunţat. acolo trebuia căutată. ?leise într3o 7ni+ersitate9 %arell.oarte aproape. nu i3l putea explica. un om din & %oua Fundaţie era neobi(nuit.ie din na(tere. %e+eniră du(mani. trebuia să existe o di..in neuroc8imist. Era bine9 a(a (i trebuia. îl +a trăda. E6H .

imţi cum îi cre(te m'nia. Este o .. &cum era sin*ură. 9rice se putea înt'mpla. :omir a trăit aproape tot timpul în palatul Cat'rului. Timp de două săptăm'ni. 9riceB !ar ea stătea a(a. acolo. cople(it. I $entru mine.. împotri+a lui ?leise.. era pre*ătit pentru el atunci c'nd +enea. amăr't. Erau mai . /(i poate purta sin*ură de *ri)ăG Era ca o (oaptă în mintea sa. $oate *ăse(ti ce+a.etiţă .'r(it. î(i poate purta sin*ură de *ri)ă.tettin.ilme.inalul. dar ea. care trăia. :ai.useseră acolo. care murise. %arell î(i spunea. înapoi. este o lume de +is. că putea.. care p'nă atunci nu mai . :omir se întorsese seara. ce era în nere*ulăG /ncepea să se ener+e-e. răspun-'nd pa(ilor cu bubuituri seci sau cu o -drăn*ăneală puternică.. plimb'ndu3(i încet oc8ii pe pereţi. $alatul era mare (i . &minte(te3ţi. $entru prima oară. d'ndu3se înapoi la atin*erea +ieţii pentru a -ace adormit în amintirile încă limpe-i.oarte inteli*entă. /n situaţiile asemănătoare din +ideo3cărţi sau . & luat3o (i pe ea o dată. împotri+a lui &nt8or. %ar î(i putea purta sin*ură de *ri)ă@ /n momentul în care %r. (optise el.Isaac Asimov . *ăsiseră la u(ă două stră)i înarmate. (i simţea ostilitatea tuturor mobilelor din cameră.tettin.rumoase bule+ardele mari (i +esele din capitală9 teatrele (i spectacolele unei lumi mult mai săracă dec't Fundaţia. Ei (i. ea stătea a(a. cu aprobarea lui . %acă a( EA0 .. eroul pre+edea . C'nd intrase împreună cu :omir 4unn. ea stătea în anticamera austeră (i .i('nd mai mult lux. (i eu toate acestea a.ri*uroasă a >iroului Executi+ al $rimului Cetăţean.oarte mo8or't. %e ce oareG :omir era împreună cu "ordul . u îi plăcuse. împotri+a tuturor idioţilor bine intenţionaţi. /n s.. ..tătea acolo de o )umătate de oră. acolo.

care acoperă o mie de lumi.i apropiat de un milion.tettin (i &rcadia a(tepta a.ost rene*atul Fundaţiei. strălucitor.telei.. &rDadQ. %ocumentele ori*inale ale Con+enţiei . pe . u a+eau nici o metodă prin care să recunoască & %oua Fundaţie. deoarece a+ea un indiciu si*urB în această perioadă. !ar noi nici măcar. & . &cum era pasionat.s((t.'r(itul ..pun că este plasată <la celălalt capăt al Galaxiei. c8iar dacă ar ... I Ei... I /l (tiu.ac dec't o sin*ură re.. de(i numărul lumilor cercetate trebuie să se .ară. nu . I Există re-umate ale documentelor Generalului $ritc8er.ermB I ..ost muncă în -adar. piatră cu piatră. spusese el odată. &rcadia (tia asta.. simţind cum s'n*ele îi ţ'(ne(te din inimă . Cat'rul l3a Con+ertit.ost c8iar un rene*at. EAE . :omir nu se b'lb'ise absolut deloc.. murmură el. I .A doua fundaţie putea demonta palatul. :omir în*8eţă. I . Ce mu-eu ar ie(i@ $ărea să3(i . sin*ură.ă nu +orbim.. Ce nebunie@ &u documente. scotoceala de care +orbe(ti tu a . . apoi î(i re+eni încet. Lsta era lucrul cel mai înspăim'ntător. nu3i a(aG I 3a .. dar &rcadia îi sorbea cu+intele.1 %e la asta au trebuit să pornească $ritc8er (i Cat'rul. toate straturile de aluminiu macrocelular.. e acela(i lucru. !ar acum. &rcadia inter+eni cu un (uier . :omir era împreună cu "ordul .i pierdut (o+ăielile de la început. Că nu părea să existe nici un moti+.eldon care a în.iinţat ambele Fundaţii acum cinci sute de ani. I $e Galaxie. Jorbea pentru sine.erire la & %oua Fundaţie.. %acă l3a( putea duce pe Terminus.i dat peste ea.ără nici un moti+. care a scotocit în toată Galaxia după & %oua Fundaţie.

ast. pre. E. alt. (i +ii la mine cu nimicuri. ... milord. %oi metri..urtună m. nu +ă puteţi atin*e de mine . I $o. u mai (tiu deloc.ost inutil. pe l'n*ă oamenii $rimei FundaţiiG I Jă. desi*ur. ai +enit aici pentru ce+a mai mult dec't ai recunoscut. EA2 ..orţă propo-iţiilor sale. $robabil că te3au costat somnul de astă3noapte pentru a le compune. :omir 4unn trăia (i el într3un ocean de *elatină.'(ii3. dădeau . %omnule 4unn. &rmata o să3mi ...Isaac Asimov %e cealaltă parte a u(ii. Te ascult de două-eci de minute.ortul tău a . am a+ut destulă răbdare cu tine.li aici nu doar pentru a scormoni prin cenu(a moartă a Cat'rului (i pentru a aprinde tăciunii pe care3i mai *ăse(ti.ac.tettin era îmbrăcat din cap p'nă în picioare în uni.. domnule. împreună cu scaunul pe care stătea. . "ordul . I Jă s. să nu se b'lb'ie..el înc't acesta se clătină sub lo+itură. ai a+ut la dispo-iţie două săptăm'ni. "ordul de ?al*an r'se -*omotosB I # ameninţare de speriat copiii.. .ălci late. aro*anţi.u*ă un idiot. respiraţia. m. re-ultatul era că nu prea reu(ea să scoată două cu+inte clare unul după altul... reamintesc..iile din & %oua Fundaţie. credeţi..el am să3l scot din tine cu măruntaie cu tot.. eu nu sunt p. (i +ă re.ormă.. cu . pre-icător. :ai. milord.tim..i.. la . că sunt cetăţean al Fundaţiei.. "ordul .ăcută .i putut reţine.. mai puternică dec't .urie. (i îl pocni pe omul din Fundaţie peste umăr. +ă repet.. $umnii încle(taţi. ner+os.tettin +ă-u totul.au +rei să te întorci să3ţi pre+ii planetaG /n ad'ncurile .el cum nu (i3ar . :aide. spune3mi cel mai rău lucru care mă a(teaptă.tiu că te a.. ..paţiului cu pre.ără să declan(aţi o . timp în care m3ai plictisit cu t'mpenii. ce să .. în acel moment. # *ro-ă+ie cu care să pui pe .ăcătoria ta@ Jreau ade+ărul. I . .ie .e lupta. spun ade+ărul3ade+ărat. E ade+ăratG :omir 4unn nu reu(i să3(i ascundă *roa-a cumplită care îi cre(tea în oc8i. ..'(iiG 4ă +oi lupta (i cu sta.

$ăi bine.. (i ce +.ă lun*ească ră-boiulG ..A doua fundaţie I >un. nu se mai simţea în stare să spună dec't ade+ărul. %e la Fundaţie. /n situaţia în care era. spuse "ordul de ?al*an si*ur pe sine.emei. # idee pe care aproape o uitaseB I &m in.. /n cele din urmă. u +reau ca $lanul să e(ue-e din prea multă încredere în mine însumi.. :omir rosti un <%a1 speriat. la s. I 6ău@ u . I .r'n*eri ine+itabileG .ormea-ăG !storia nu are .au este poate numai dorinţa patriotică de a muri pentru lumea taG I Eu. nu3i a(aG Mi3e . al unei în.etele să de+ină . I &(a deci@ Ei bine. că eu sunt acum ine+itabilul în+in*ător9 eu (i mo(tenitorii mei. EA3 .. I Jei răm'ne..ace parte din ..rică să3mi spuiG &i +ă-ut că3ţi cunosc misiunea. ce mai contea-ă cine . &cum 8ai să +orbim desc8is. probabil.tii că nu mai este +alabil. accepta să i se înt'mple nimic rău. eu.isuri care mie mi3ar scăpa. nici măcar & %oua Fundaţie.'r(it +ei .i răsplătit9 +ei primi o parte importantă din pradă.ă sc8imbe cursul istoriei (i.ormea-ă &l %oilea !mperiu. I Este o . sau :ari .ormaţii că nepoata ta .. . probabil.. u ai de ales.amilie importantă în FundaţieG :omir încu+iinţăB I 3ar ac.eldon. 4unn spuse. :omir se împotmoli în tăcere. :aide. cu +oce *roasă.ii idiot.. măi omule.a+oriţi. +reţiG I $re-enţa ta. Tu cercete-i $lanul .amilia >aQtei %arell. la ce te poţi a(teptaG . !a stai.eldon însu(i.tii. din moment ce îl . . omule9 mă *'ndesc la cu totul altce+a. (i nu ar putea împiedica . Tu înţele*i c8estiile astea mai bine dec't mine9 tu poţi descoperi unele . u mai scoase nici un cu+'nt. nu ar putea opri scur*erea timpului. Ce +'rstă areG I $aispre-ece ani....

de la biroul lui. Totul era ro. nu a+ea nimic împotri+ă să mear*ă cu ea.e întoarse deodată pe călc'ie (i se repe-i spre u(a ascunsă de o draperie. EA5 .. sări în picioare atunci c'nd prinse cu coada oc8iului mi(carea. ce noroc. înţele*i. I Ce noroc.pu..tii.. ca replică la prudenţa pe care o impunea de*etul alb (i tremurător. "adQ Callia pri+i la el clipind din oc8i..tettin se întoarseB I Femeia asta este rămă(iţa unui interludiu care a durat prea mult.letul cu o spaimă de moarte.. %e*etul care o c8ema cu disperare nu primi multă +reme nici un răspuns.'r(i în cur'nd..ără -*omot. "adQ Callia stătea spri)inită cu spatele de u(ăB I Lsta era drumul nostru tainic spre camera mea. (i mai repede@ $a(ii ei se pierdură în *rabă pe coridor. %iscut eu cu tine mai t'r-iu. "adQ Callia o str'n*ea de m'nă at't de tare înc't o durea.i arătă cu de*etul.. Cel puţin. (i spuse cu +oce micăB I u (tiam că e(ti cu cine+a. însă cine (tie din ce moti+. &poi. &l lui. de "adQ Callia nu se temea.Isaac Asimov . d'nd3o cu +iolenţă de perete.ul picioarelor. începu timid &rcadia. . uite că sunt.lau am'ndouă în budoar.. . se apropie în +'r.. Ce însemna oare astaG &cum se a. %ar care se +a s.. . spuiG :omir se 8olbă la el cuprins de o nouă *roa-ă@ &rcadia tresări din cau-a unei u(i care se desc8ise . ca (i cum numai *'ndul la el îi c8inuia su. $a(ii lor erau ca o (oaptă stridentă pe coridor.. dar acum +reau să3ţi +ăd spinarea.os (i +ată de -a8ăr. $upilele mărite întunecaseră tot ceea ce era albastru în oc8ii ei. $aispre-ece ani. I $uteţi să3mi spuneţi. I Ei.

căut'nd înnebunită ce+a care să poată .ată ast.. (i astea. arunc'nd tot .. Trebuie să se potri+ească.elul de nimicuri într3o *rămadă de-ordonată pe podea. Găr-ile pocneau din călc'ie (i pre-entau armele atunci c'nd ele două intrau sau ie(eau din camere.i împrumutat luciditate *'ndurilor sale. I El nu o să plece. $ri+i înapoi. nu trecuseră dec't două-eci (i cinci de minute. &cum e clarG Teroarea deplină părea. dra*ă. Te ro*. cu oameni.ic.larea doar de c'te+a ori în călătoria care părea să dure-e ani.ara porţii exterioare.punea +orbe care nu se potri+eau deloc cu .răm'nta puternic m'inileB I Trebuie să te întorci pentru a3i pre+eni pe ai tăi că +a . dar tu nu trebuie să mai răm'i. -u înţele*. /(i despodobi urec8ile (i de*etele. -*omot..umate. asta se potri+e(te..el înc't să nu de+ină o in+itaţie +ie la *lume de(uc8eate. la Fundaţia ta. &ce(tia nu +ă-ură nici un moti+ să oprească pe cine+a care nu putea . !ntrase de)a în dulap. u a+em timp.. I 7ite. $rotesta de*eaba printre . &rcadia î(i trase răsu..i îmbrăcat de o . care îi era trasă pe cap.ii recunoscută.ără consecinţe neplăcute 2 dec't de "ordul de ?al*an..i oprit 2 . I :aide acum@ &lt traseu@ $e l'n*ă o. nu înţele*iG I u. ia3i pe toţi. #.A doua fundaţie %ar Callia începu să se a*ite .i ră-boi. cuprinsă deodată de o milă plină de teamăB EA= . %ă3ţi )os 8ainele. copilă. ca să nu . Te ro*. &i baniG 7ite. luxoase (i par. (i tra. du3te acasă..reneticB I u.aldurile înăbu(itoare ale roc8iei metali-ate. # să3ţi aduc altele. "adQ Callia î(i . de(i de la primul semn cu de*etul (i p'nă în momentul în care se tre-i în a.. . I %ar :omir.. unc8iul meu. spuse &rcadia străduindu3se să î(i păstre-e ec8ilibrul. să . nu.irea ei obi(nuită... Căţelu( o să3l ţină pentru totdeauna.iţerii care pri+eau în urma lor. în mod paradoxal. I %u3te acasă.

7rma să3l părăsească pe :omir9 (i. %ar pentru o secundă lun*ă c't eternitatea. spre palatul "ordului de ?al*an.e putea interpreta în . neomenească.etiţe ca tine. str'nse într3un sin*ur (i *i*antic .enomen.optiB I Ce +ă +a .laG I u (tiu.i ce +ă pasă dumnea+oastră dacă mă cautăG "adQ Callia î(i mu(că bu-a de )os (i murmurăB I u pot explica unei .aceţi asta. înapoi pe aleea lar*ă. nici de toate cele două-eci (i (apte de lumi pe care le stăp'nea lordul. +eni replica sc8eunată..el de licărire a unei perec8i de oc8i. dar +ă mulţumesc.el (i c8ip o ast. +ă-use ce+a. lătr'nd în urma ei. /n s. &rcadia tot nu se mi(că. Totu(i. se aprinsese preţ de o clipă 2 ca un . &cum aler*a 2 nebune(te 2 căut'nd cu disperare o cabină publică neocupată de unde să apese pe un buton pentru a c8ema un mi)loc de transport. u pot să3ţi explic..ace atunci c'nd +a a. 3ar .acţie imensă.u*ă. u . dar &rcadia era si*ură pe ceea ce +ă-use.. de+eni bănuitoareB I .i indicat. acum că simţea aerul de libertate în )urul ei. &rcadia -ăbo+i.. &+ea în oc8i o ostilitate aproape ru(inată.u*ea de lordul ...ul*er 2 o satis. se +aită cealaltă. EA6 .acţie du(mănoasă.Isaac Asimov I u. *'ndind la cele înt'mplate. $entru că în ultimul moment înainte de plecarea "adQ3ei Callia. . /n acei oc8i înspăim'ntaţi.i "adQ Callia î(i duse m'na la cap. eu l3am înt'lnit pe Căţelu( pe c'nd a+eam (aispre-ece ani. Ce se +a înt'mpla cu 7nc8iul :omirG I u (tiu. # satis. miladQ.. părăsind3o aproape în .'r(it. nu (tiu de ce . înţele*e3 mă. ai să cre(ti mare (i. .. . u +rei să pleci odatăG %u3te direct la cosmoport. C8iar în acest moment s3ar putea să te caute. u mai sta. ră+ă(iţi. &lu-iile o în*8eţară pe &rcadia.tettin9 nici de el (i nici de 8aitele de oameni pe care le putea asmuţi să o caute.

iar apoi . u se temea că o +a prinde "ordul . proast!' departe de tatăl ei. I Cum spuneţi.usese aran)at. "inia de aero3taxiuri +ă duce oriunde doriţi. Ceaiul în compania Calliei. cu si*uranţă (i de.aţa &rcadei (i îi a*ită părul de sub *lu*a îmblănită primită de la Callia.initi+.emeie din & %oua Fundaţie.etiţă proastă. %e o creatură care o umpluse de bani (i bi)uterii9 care3(i riscase propria +iaţă pentru a o sal+a pe ea. care o rănea pe dinăuntru. "uminile ora(ului cobor'ră lin sub ea. acum era . ladQ. proastă.tettin EAA . *rasă. te ro*. #c8ii îi erau plini de lacrimi. Jaloarea bancnotei nu îi spunea nimic.u*ă.acăG Ce s! fac!4 /n acel moment î(i dădu seama că era o . %e(teapta de &rcadia@ Era ce+a înăuntrul ei care su. (i speriată. Ce să .oarte clar. "adQG "uptă cu disperare să3(i în*roa(e +ocea. I 7nde să . Curentul de aer produs (terse .emeie.erea. "a care doriţiG I Care este mai aproapeG El o pri+iB I ?al*an central. plăp'ndă. .ie. să nu pară ca de copilB I C'te cosmoporturi sunt în ora(G I %ouă. I &tunci la celălalt. dar î(i ţinea bine în . Ceaiul . "adQ Callia +a a+ea ea *ri)ă. "adQ Callia@ >ătr'nă. care o a)utase să . &+ea o bancnotă de două-eci de ?al*ani în m'nă. 7n aero3taxi sosi pe peron. că era o . (i se opri cu un păcănit u(or.e ura. Totul era clar. (i ad'nc în *'tle) a+ea un mic (i neau-it stri*ăt.tettin. la care se dăduse a(a de isteaţă.iinţă despre care (tia.r'u lordul. #8. &m bani.A doua fundaţie Fu*ea de o sin*ură . ladQ. %e o . dar taximetristul r'n)i aprobator. /(i răcori obra-ul lipindu3l de tapiţeria în+ec8ită.

I Cosmoportul.eldon pentru acel moment de scăpare. "umini. .el mane+rat înc't să3i permită lui :omir să inspecte-e totu(i $alatul. (i care totu(i să presupună din partea ei un minim de implicare. Ce lume de +is@ I 4ulţumesc.ormaţii. cu . dorise ast..el de bănuială în mintea +ictimelor. &ero3taxiul se oprise.el.iecare na+ă care sosea sau pleca. (i a lăsat satis.. 7nde se duceaG u3i păsa.. sla+ă lui . Ciudat@ ici măcar nu obser+ase. ce+a care se a*itase (i se . $anouri mari (i strălucitoare pentru in...Isaac Asimov . o momeală care să3i predea pe ceilalţi în m'inile. .tia doar că nu se întoarce în Fundaţie@ #riunde altunde+a era bine. .undul creierului.i*uri animate ce indicau .acţia să ţ'(nească din ea. C8iar dacă ei i3ar descoperi pe toţi conspiratorii din Fundaţie9 c8iar dacă l3ar descoperi (i pe tatăl ei9 nu putea. una care să nu ridice nici un . acea ultimă .răm'ntase în stră.. apoi aler*ă pe trotuarul . ie(i pe u(ă împleticindu3 se. #8. 3a' ridicola Callia.emei. &(a că nu se putea întoarce în Fundaţie. mai presus de toate.. de c'nd începuse .usese probabil ast.i aran)ase să primească de la micuţa (i de(teapta de &rcadia o moti+aţie. lor. bineînţeles.ace doar cu un copil. /i dădu bancnota . &tunci. ladQ. >ărbaţi (i . să ri(te un a+ertisment.. pentru că a+ea de3a . ce+a care ucise pentru totdeauna +'rsta de paispre-ece ani din ea. de ce era liberăG :omir era pri-onier. nu îndră-nea. &sta. %oar dacă nu cum+a se ducea înapoi pe Fundaţie pe post de momeală.ără să se uite..i î(i dădu seama că trebuia să scape. %oar dacă. nepăsători.ăr'mă de secundă în care Callia s3a plictisit de )ocul ei.. &poi se petrecu încă ce+a în &rcadia.u*a. EAF .lexibil.

(i stătea în . în a. EAH .tia asta. Ea era cea mai importantă persoană din Galaxie.ara lor' (tia unde se a. . ea (i numai ea. $entru că în întrea*a Galaxie.lă & %oua Fundaţie. întreb'ndu3se unde să mear*ă.A doua fundaţie u î(i putea risca +iaţa 2 nici un pic 2 c8iar dacă în talerul celalalt al balanţei at'rna Terminus3ul. Ea era singura persoană importantă din Galaxie.aţa ma(inii de bilete.

. &colo sunt ma(ini uria(e. EF0 . poţi +edea ima*inea impresionantă a uria(ului care se scu.aţă. #rintre imensele ruine' tr!ia o micuţ! comunitate de fermieri. (i care pare at't de mic de la distanţă.. destinată ma(inilor. ne3am re.. (i calculatoarelor care deser+esc (i ma(inile. (i oamenii.ibră de sticlă al imensei săli de a(teptare. (i niciodată nu a existat ce+a care să dea aceea(i sen-aţie ca un cosmoport a*lomerat a.. oamenilor care le deser+esc. poate c8iar peste acoperi(ul din . puternice.locul Inter"Regnum"ului' Trantor"ul era o umbr!. %oar cinci la sută din cosmoport este lăsat în stăp'nirea torentelor de oameni care trebuiesc du(i spre toate stelele din Galaxie. C't despre supra.Isaac Asimov 15 .lat la peri.TL nimic.PRIN %RILĂ TRA-T9R". ima*ine care3ţi ridică părul în cap. Toate aceste mi(cări nu implică nici un .ă ne ima*inăm că unul dintre ace(ti cilindri *i*antici ar rata . $oate că unii dintre ace(tia se în. ENCICLOPEDIA GALACTICA 7 ET!.ascicolul de diri)are (i s3ar -drobi la o )umătate de milă de punctul în care ar .erit de)a la nouă-eci (i cinci la sută din cosmoport. Foarte puţini se opresc pentru a lua în considerare întrea*a ur-eală te8nolo*ică ce împ'n-e(te coridoarele.ioară *'ndindu3se la miile de tone repre-entate de oţelul care ateri-ea-ă. #o la mi. $uterea motoare este dată de cur*erea nucleonilor care se îndreaptă spre aran)amente mai compacte. sau ima*inea unui balon de oţel care se îndreaptă iute spre cer.... # supra.aţă de multe mile pătrate.eria capitalei unei planete cu populaţie numeroasă.el de -*omot. .. care se odi8nesc în lăca(urile lor.i trebuit să ateri-e-e. %acă3ţi ale*i bine momentul.undă pentru a mer*e la odi8nă.

aţi ar mai răm'ne pentru a marca . . unde+a departe.ăcea parte din & %oua FundaţieG Care străin ar . Care străin dintre sutele ce se . unde să n3o mai caute nimeni. .i în stare să nu o a)ute.e .recau la propriu. (i .recau de ea în trecere 2 se . la ce se *'ndesc eiG Jedeţi.era mai densă. cu actualele ec8ipamente de protecţie9 (i doar cine+a a.apt..u.A doua fundaţie în acest ca-. o .ată de paispre-ece plus..ectat *ra+ de ne+ro-ă ar putea insista mai mult de un moment asupra acestei posibilităţi. /nsă a(a ce+a nu s3ar putea înt'mpla niciodată. ei nu ... dacă nu ar (ti unde să mear*ă9 dar care în acela(i timp simte mai intens dec't toţi ceilalţi ne+oia de a mer*e unde+a9 oriunde@ .icientă pentru a te duce la disperare. EFE . oamenii merg unde+a. într3o situaţie care nu era a ei.. speriată ca un copil de cinci minus. &cest scop plute(te deasupra lor. t'n)ea după si*uranţa unui adăpost.os.eră o disonanţă destul de puternică. există în atmos.ormea-ă linii de a(teptare9 părinţii î(i str'n* copiii l'n*ă ei9 munţii de ba*a)e sunt mane+raţi cu preci-ie. o stare de spirit subtilă... st'nd pe planeta altcui+a.i atunci. %e .au aproape oriunde@ C8iar în absenţa telepatiei sau al oricărui contact mental banal. %ar iat3o acolo. doar o ceaţă subţire de +apori or*anici (i ce+a cenu(ă de . te îneacă.osta existenţă a c'tor+a mii de oameni.. Este o mulţime care are un scop.tia doar că lipsa aceasta de intimitate pe care o experimenta acum repre-enta pentru ea un mare pericol. obosită ca o babă de opt-eci plus. îmbrăcată în 8ainele altcui+a. niciodată. păr'nd luată parcă din +iaţa altcui+a.ace atmos. te ia pe sus. su. unde+a într3un un*8er neexplorat al Galaxiei. /nc8ipuiţi3+ă atunci completa i-olare psi8ică a unei părţi din această mulţime uria(ă. .ormea-ă o simplă mulţime de oameni. . le putea simţi atin*erea 2 . /(i dorea un adăpost unde+a. nu î(i dădea seama că asta î(i dorea. &rcadia %arell.icientăG Glumiţi@ Te cople(e(te.

unde să . (i restul de bani se pră+ăli în urma lui. se uita la semnele strălucitoare (i uria(e care pluteau în aerB 7teffani' Anacreon' $ermus.u*i.lF.ară. Era suma care mai trebuia introdusă..Isaac Asimov ci dimpotri+ă. 7n bilet .lase 2 sin*urul lucru pe care3l a.aptul că începură să clipească ni(te ci.. lA2.etei. Este ce+a . s3ar . ai de *'nd să ... Fără să3si dea prea bine seama. Totu(i. . u se înt'mplă nimic. capitala !mperiului care murise 2 planeta pe care se născuse. cu cincispre-ece minute înainte de decolare. (i nu există nici un moti+ pentru ca cine+a să se mo(mondească cinci minute în .orm'ndu3l într3un icnet neau-it. I &scultă domni(oară. nerăbdător să a)un*ă la ma(ină..oarte simplu. lA2. !ntroduse o bancnotă de două sute de credite în loca(. în a.u ca un . dacă l3ar .i putut . dar se răsuci (i reu(i să scape. spuse iritată +ocea.lase 2 unde se *ăsea & %oua FundaţieG Jocea care o i-bi . (i iese un bilet împreună cu restul exact. $ui o bancnotă cu +aloare mare într3un loca(. u pri+i în urmă.i putut înc8iria un dispo-iti+ de îndrumare care se re*la pentru destinaţia dorită (i care. %ar c8estiile astea sunt pentru oameni care se EF2 . "uă restul (i .aţa ei.lF. (i descoperi deodată butonul pe care scria <Trantor1. Contra unei sume deri-orii ar . calculat de un ec8ipament electronic care nu *re(e(te niciodată. era c8iar (i unul rotund. (i dispare. sau stai a(a. &pe(i butonul de sub destinaţia pe care ai ales3o.u scuipat a.e desprinse la atin*erea cu de*etele . /l simţi pe omul din spate pres'nd3o. ca în +is. să o distru*ă pe loc pentru +ina ei că a..ul*er în*8eţ'ndu3i ţipătul din *'tle) (i trans..olose(ti ma(ina de bilete.u*ăG Toţi îi erau du(mani. /l apăsă..i bă*at în po(etă.aţa unei ma(ini de bilete. dar nu îndră-nea. Trantor. Terminus' (i pri+ea cu )ind la el..ară de .lF.re ro(iiB lA2.ace au-it numai pentru ea. acoloG &bia atunci î(i dădu seama că stătea în . &lte două sute de credite.

. %ar el nu o luă deloc în seamăB I Fii atentă . Cel care o prinsese o ţinu str'ns (i a(teptă. &poi -bieră. dar îi lipsea su.e suci cu disperare.aciG /nsă Tata .lă în si*uranţă9 care se pot opri pentru a se *'ndi la ele.lutură spre ea biletulB EF3 . Era cam *răsuţ (i cam scund.i i3l luă dintre de*etele neputincioase. I &m bănuit eu.i -'mbi călduros spre &rcadia. puţin mai rotundă. adău*ă ea.etiţo. . spuse &rcadia tulburată la culme. # să pier-i biletul. te cre-i la . nu se potri+ea deloc cu . pri+indu3l pe toate părţile. apoi o m'nă care o apucă de braţ. care stătea mută.imţi icnetul (i mormăitul. spuse. puţin mai îmbu)orată. /(i răsucea cu de*etul o buclă ră-leaţă de păr *ri. /ncet.e uită oamenii la tine de parcă ai . aspruB I Tată. puţin mai scundă. îmboldit de o curio-itate sincerăB I Ce s3a înt'mplatG $ari speriată. &poi. dat pe spate într3o pieptănătură pretenţioasă. I /mi pare rău. ca un taurB I :ammm!!!!B !mediat apăru l'n*ă el o . 4ă scu-aţi. Trebuie să plec. intră cu capul într3un abdomen moale. de ce ţipi într3o a*lomeraţie ca astaG . pe care o împinse sub pălăria demodată. . I &re ni(te maniere de urs.undul *'tului. I Tată. spuse ea mustrător. Ce .aţa rotundă (i îmbu)orată care3(i stri*a prin toţi porii ori*inea rurală.emeie. >ărbatul spuse în cele din urmă.lul pentru a scoate mai mult dec't un mieunat )alnic din . dă3i drumul .etiţei. &rcadia reu(i să se reculea*ă (i ridică pri+irea spre el.ermăG . Ce. încerc'nd să pri+ească în două direcţii simultan.A doua fundaţie a.i nebun. $ărul alb (i bo*at. &poi.

scumpoG .emeii. /nainte să mă pot da la o parte din drum. o sili pe &rcadia să se a(e-e pe ea. (i î(i puse braţul pe umărul tremur'nd al . E(ti de pe TrantorG &rcadia inspiră ad'nc (i se dădu bătută.ermă. (i p'nă acum n3am înt'lnit pe nimeni de acasă.untem aici de o lună. &duse în .i o (oaptă.etiţei. &m să te a)ut. I 4ai taci din *ură. mer*e (i ea pe Trantor. $ri+i absentă în )ur. Faţa 4amei se lumină dintr3o datăB I E(ti de pe TrantorG Tată.etiţă ca tineG 4ama era în acela(i timp plină de indi*nare (i de simpatieB I Cum se poate a(a ce+aG I 4amă.ect de &rcadia. spuse &rcadia cu prudentă. Cred că este speriată. pe +ali-a care sc'rţ'i cople(ită de *reutatea adău*ată. Jocea lui. &rcadia întoarse pri+irea spre oc8ii *ri (i duio(i ai .u au-ită per. . # parte a creierului îi spunea EF5 . (i odi8ne(te3ţi picioru(ele. I u sunt cu părinţii. de(i era clar că se dorea a . (i î(i simţi bu-ele tremur'nd. %e3 abia peste o oră +ine o na+ă. $ărinţii tăi. I &ler*a 2 mă uitam la ea 2 (i nu se uita încotro.. nu3ţi . .Isaac Asimov I 7ite..aţă +ali-a supraîndesată (i. o trase Tata de m'necă. spuse ea. Ce+a este în nere*ulă.e a(e-ă l'n*ă &rcadia. cu o presiune u(oară dar .rică. cu +ocea înecatăB I &colo m3am născut. I Fu*i de cine+a. /mi pare .in*uricăG # . Tată.puse. lasă3mă să3ţi explic eu. %e tine. ţi3am spus să3i dai drumul la braţ. 4ama pocni bucuroasă din palmeB I . oricine se poate ciocni.pune3mi. .oarte bine.i (tii ceG Cred că are neca-uri. .ie . I &(ea-ă3te. I . (i banc8etele sunt ocupate de 8aimanale adormite. s3a ciocnit de mine.

I &cum mă simt mai bine. .estă întotdeauna mulţimile.ecti+ sin*uri. Totu(i. u putea spune nimănui ade+ărul. ce porcărie. atunci ar . &cum spune3mi care este neca-ul.i în re*ulă. 6ecapătă3ţi su. pri+ind perec8ea. (i ni(te braţe bl'nde să o cuprindă. (i totul +a . Erau e.lul.i putut. care ar putea3o lua cu ei.. (opti ea. (i era bucuroasă că pl'n*ea9 a*ăţ'ndu3se str'ns de roc8ia demodată (i ud'nd3o într3un colţ. &poi spune3ne ce s3a înt'mplat. în timp ce braţe duioase o ţineau str'ns (i o m'nă bl'ndă îi m'n*'ia buclele. pl'nse9 pl'n*ea ca un copila(. (i ai să +e-i că o să aran)ăm noi. că nu î(i amintea de mămica ei.acem orice..u *ăsită. I $entru un prieten de pe Trantor. spuse 4ama.A doua fundaţie ca ace(tia erau oameni de pe Trantor.. b')b'ind *răbit după o batistă care. că obosise lupt'ndu3se cu uni+ersul. Eu. că nu dorea dec't să se .. (i &rcadia -'mbi anemic în timp ce3(i tampona oc8ii ro(ii . spuse 4ama.ăcut.u smulsă din m'nă. (opti ea. pl'nsul încetă.acă mică.acă în continuare.ăcut nici o prostieG >ineînţeles. Tata stătea nea)utorat în picioare... mult mai puternic. 4ama îl pre+eni din pri+iri să tacă din *ură. I 2 t. /n cele din urmă. *8em.. spuse EF= . 2 t. era prea sleită pentru a mai putea in+enta o minciună credibilă. I >ine. !ar altă parte a creierului îi spunea. 4ulţimea trecea pe l'n*ă micul *rup cu indi. într3 un talme(3balme( de neînţeles. ar ..i trăit. îi .i putut. stai )os (i odi8ne(te3te un pic. care ar putea3o a)uta să răm'nă pe planetă p'nă c'nd se +a 8otărî ce să . u le putea spune ade+ărul. pentru prima oară în acea seară.olosindu3se de batista împrumutată.. 3ai .i . după ce . &rcadia încercă să3(i adune una l'n*ă alta puterile de a )udeca. noi te +om a)uta9 dar spune3ne ade+ărul. că dacă mămica ei ar .erenţa pe care o mani.i. orice3ai .. unde să mear*ă. I 7. . u +orbi.

olos. (i contrasemnat de către o.rumos. >ine că măcar at'ta lucru îi mai rămăsese după rapida sc8imbare de 8aine impusă în apartamentul "adQ3ei Callia. po+estea mer*ea spusă încă o dată.ără răutate. I u (tiu care era problema.. care îi parcurse conţinutul mi(c'nd su*esti+ din bu-e. I E(ti din FundaţieG întrebă el. spuse &rcadia cu tristeţe.Isaac Asimov Tata cu +oie bună. Găsi ceea ce căuta. 7nc8iul :omir a+ea treabă cu "ordul . dar.tettin +roia ca eu să răm'n. %ar unde este unc8iul tăuG scrie aici că ai +enit împreună cu :omir 4unn. &rcadia scotocea în po(etă. în. %in moment ce "adQ Callia.e opri. 4ama îl pri+i nea)utorată (i îl trecu în m'inile Tatei. /(i aduse aminte de ultimele cu+inte ale "adQ3ei Callia. Tată.lorit. 4m3m3m. & . +eni răspunsul . Era un per*ament sintetic. u . îi +eni de la sine. dar "ordul . . I &restat@ +orbiră am'ndoi în acela(i timp.ort să dea din umeri. (i impresionant. I &8a. curioasăB EF6 . I &stea sunt actele mele. spuse ea cu modestie..ost arestat. Era mare.tettin. I $entru ceG întrebă 4ama. era o expertă. 4ie mi se pare în re*ulă. (i 4ama întrebă. înm'nat de către ambasadorul Fundaţiei în -iua sosirii.ăcut ce+aG &rcadia scutură din capB I u (tiu. Jeniserăm doar în +i-ită.ăcu nici un e..icialul corespun-ător de pe ?al*an.. Tata era impresionatB I Cu "ordul . u3i a(a. I & .tettin. a(a3 iG 7n nume Trantorian . care acum îi erau de . strălucitor. %ar m3am născut pe Trantor... Jedeţi că scrie. unc8i. 4amăG I 4ai taci din *ură. unc8iul tău este probabil o persoană importantă. Te c8eamă &rcadia. după toate probabilităţile. I %a. (i îl dădu 4amei.

e uita ciudat la mine. te duci direct la !n. spuse 4ama. deasupra. El.ormaţii (i a.eră (i s3ar . Gura Tatei se desc8ise puţin.. c8iar dacă tot răul din Galaxie s3ar . dra*a de tineG &rcadia con. . &cum +om coborî *rila. &rcadiaG I $aispre-ece (i )umătate. dar 4ama se înro(i deodată (i i-bucni. $erc8e-iţia se +a e.i concentrat într3o s. sin*uri.1 se spunea cu o +oce tăioasă. (i mă ţinea de umăr.irmă. <Cosmoportul este perc8e-iţionat în căutarea unui e+adat periculos.i năpustit asupra ei. <>ărbaţi (i .lă p'nă c'nd nu se retra*e *rila.olosim biciurile neuronice. &tunci. nimeni nu +a scăpa na+a. pentru că +roiam să +ină (i 7nc8iul :omir.li exact c'nd +ine la dană na+a spre Trantor.el +om . %ar de ce. imeni nu +a ie(i din pătratul în care se a.u*eai. nu3i a(a. nimeni nu poate pleca. dar am spus nu.emei. %e el . pentru ce o căutau acumG & e(uat CalliaG EFA . u o puteau căuta dec't pe ea.i obli*aţi să .ectua însă în mare +ite-ă (i nici o na+ă nu +a sosi (i nu +a pleca în acest inter+al.oarte bine.A doua fundaţie I %e ce tuG I u (tiu .ormule-e ideea ca un *'nd at't de concret. Grăbe(te3te@ %ar Tata . C'inii de pe stradă sunt mai buni dec't el. I Tată. 6epet.ăcu un pas (i se opri. (i cinci mii de perec8i de oc8i tresăriră pri+ind în sus. 4ama inspiră puternic (i spuseB I #ameni ca ă(tia n3ar trebui lăsaţi în +iaţă. alt. m'nioasăB I Ce +'rstă ai. !ar Callia era din & %oua Fundaţie. Callia îi aran)ase e+adarea. imeni nu poate intra.. el +roia să luăm cina împreună..i putut mi(ca.. (i este în acest moment încercuit. &rcadia nu s3ar .1 /n timpul acelui inter+al mai scurt de un minut în care +ocea dominase +asta cupolă a sălii de a(teptare. Cu+inte metalice răsunară puternic unde+a. ici nu a+ea ne+oie să3(i . aproape. a(a înc't nu +eţi pierde na+a.

&rcadia nu înţele*ea. care înro(eau aerul (i creau o reţea de lumină strălucitoare (i ino. +ă întoarceţi pe Trantor. a*itaţia îndepărtată st'rnită de (irul de poliţi(ti cercet'nd uria(ul spaţiu. de(i pătratele alăturate erau a*lomerate. pătrat cu pătrat. . EFF . cu *ura desc8isă. de o lună pe ?al*an.Isaac Asimov Ar fi putut Callia să e(ue-eG . &(teptă. o pri+ea +enind. să declan(e-e o alarmă. Trecu destul timp p'nă c'nd o uni.ascicule radiante întretăiate. .ensi+ă. că. ca o plasă.ie lo+it de un bici neuronic. (i să .u-ă. Erau acum la ni+elul taliei. dar (tia că a se deplasa în alt *rup pentru a căpăta un anonimat mai mare însemna să tra+erse-e una dintre acele linii strălucitoare.ă mer*em la toaletă înainte ca ei să înceapă. &u-ise (i citise despre ea. dar nu mai trăise p'nă atunci această experienţă. dori să sară (i să stri*e că se predă9 că o să mear*ă cu ei. 6ăspundeţi cu da sau cu nu. născut pe Trantor. cu toate implicaţiile psi8olo*ice înspăim'ntătoare ale unei capcane. I &ctele@ Tata îi înm'na actele..e simţea ..icial.unteţi $reem $al+er. /n pătratul său.. că. care dură o clipă. I .ăcea (i asta parte din plan.ormă pă(i în pătratul său (i î(i notă cu *ri)ă coordonatele în carnetul o. %ar 4ama o apucă de înc8eieturăB I 6epede@ 6epede@ .ură răs. /ntotdeauna cobora încet de sus. %ar o urmă orbe(te. un (ir de . care . au-ind încă ecoul ultimelor cu+inte ale +ocii.irească.au . ..trălucea în aer.oarte i-olat. pe deasupra capetelor mulţimii care a(tepta într3o lini(te ne. Grila cobora.oite cu o mi(care expertă. ale cărui detalii îi scăpauG /ntr3o pornire con. $utu să deslu(ească. iar Tata. Tata se tre-i sin*ur. pătrate cu latura de trei metri.e strecură prin mulţimea împietrită.

. 4ama dădu din cap. &poi.unteţi împreună cu ne+astaG 7nde esteG Jăd că apare în acte. răcni poliţistul.ermiere. spuse Tata împăciuitor. 4ama se îndreptă spre el ţin'nd3o str'ns pe &rcadia de m'nă. domnule. iar unul dintre ei spuseB I Femeia asta *urali+ă este ne+asta dumnea+oastrăG I %a. Cred că e o a*lomeraţie cumplită. . e+asta mea este la. &rătă cu de*etul.aceţi bine (i spuneţi3i că s3ar putea să aibă neca-uri dacă mai +orbe(te cu poliţia $rimului Cetăţean a(a cum a . EFH . . I %a. Cum o c8eamăG . $rimul spuse. ! se alătură încă o uni. (tiu.ă staţi aici. I &tunci . I :anto. (i cu cei doi poliţi(ti în urma ei.emei înainte de a pleca. .crieB &rcadia $al+er. I Jreau să3i +ăd actele. $ri+indu3(i soţul drept în oc8i. I &8a. I & +enit separat. încă o . Tata a(teptă o eternitate. I Cu ce treburi pe ?al*anG I .i unde esteG "ăsaţi3o baltă. încet (i .ormă. da.unt repre-entantul comercial al unei cooperaţii . mult timp după aceea. /(i îndreptă .crie (i numele nepoatei... a*asatB I $e Galaxie. e +om ocupa de .erm. $al+er.urios umeriiB I &ceasta este nepoata dumnea+oastrăG I %a. &m ne*ociat ni(te contracte cu %epartamentul &*riculturii de pe ?al*an. I 4ai e cine+a cu dumnea+oastrăG I epoata mea. I u apare în acte.emeie acolo. /i dădu ni(te 8'rtii. (i îi arătă unde să scrie. mult.ăcut3o p'nă acum.crie3i numele. !ntrară în pătratul Tatei. I . domnule.A doua fundaţie I %a. :anto.

ace.aceţi o pl'n*ere. răbdător.. I Cum adică nu puteţiG $oliţistul întinse o m'nă asprăB I %aţi3le. :anto.icial din străinătate. 4ă duc după locotenent. terc+ea" berc+ea.. +oi . (i 8'rtiile mele do+edesc acest lucru. Ji le3am arătat.Isaac Asimov $au-ă scurtă. I 6upe3ţi un picior@ stri*ă 4ama în urma lui. I Cum adicăG I J3am spus că sunt repre-entantul comercial al cooperaţiei . $oliţistul str'nse din bu-eB I u3i scăpa din oc8i. # pri+i. (i doresc să nu mai .ic documentele. $erc8e-iţia se apropia de s.. începu Tata. $au-ă. spuse locotenentul. "ocotenentul %iri*e î(i croi *răbit drum prin mulţimea densă.ataG întrebă plictisit. (i corespundea descrierii. Cine+a r'se.'r(it. +ă ro*@ spuse el I J3am mai explicat. dar se opri imediat. &m primit ordin. 4ulţimea de+enea periculos de a*itată. după care Tata spuse cu un -'mbet slabB I u cred că pot .orţa dacă este ne+oie. %acă după aceea doriţi să . EH0 . spuse încet Tata. I !munitate diplomatică. inter+eni 4ama cu brutalitate. (i îmi pare rău.. poliţistul rămase uluit.olosi (i .. /n consecinţă. .unt acreditat de *u+ernul din ?al*an ca repre-entant o. "ocotenentul a(tepta. I .iu deran)at. (i asta era prea mult. $reţ de o clipă. %e la cobor'rea *rilei trecuseră patru-eci (i cinci de minute.tiu ce aţi explicat. măi. nu +ă opre(te nimeni. I Ea e . Toate astea.ace asta. C'nd o să a+em ne+oie de tine o să te c8emăm noi. $'nă atunci. I $leacă. pentru un copil@ I &ctele. măi. (i nu am ce .. I Trebuie să +ă +eri.. însă.ermiere. dar eu am primit ni(te ordine.

apoi înc8ise carneţelul cu o mi(care bruscă. cum. &tunci c'nd e(ti obi(nuit să trate-i cu a*enţi. &rcadia.. Erau de)a la doi ani3lumină depărtare de ?al*an. a . (i o masă separată în sala de mese. (i desi*ur că au primit o descriere precisă. . spuse el. spuse ea. $lecă.ripturii de +acăB I $ăi. î(i ridică oc8ii (i (i3i puse pe &rcadia.((t. dar Tata .lau în na+ă. # clipă lun*ă. &rcadia spuseB I Cum. apoi le întinse (i el. Tata le desc8ise. :ai mai bine să mer*em la na+ă. dădu din cap că nu. nu3i a(aG I &m să +ă dau banii înapoi.. Eu am a+ut două-eci de ani sau mai mult la dispo-iţie pentru a le în+ăţa. am mulţi bani. pe deasupra . dă3mi3le.. /n re*ulă. I . poate puţin mai mult.ăcu (i el o mi(care cu capul. în+eţi ni(te (mec8erii.ost simplu. adică ba daB I u te teme. (i documentele a)unseră în alte m'ini. Je-i tu. le pri+i.e a. "e întinse nea)utorată. încetB I %ă3mi actele. I %ar ei pe mine mă căutau. &rcadia. a *ăsit înăuntru o bancnotă de cinci sute de credite. atunci c'nd locotenentul a desc8is actele.erios. &rcadia. (i &rcadia îndră-ni să aborde-e din nou subiectul. împăturită. cu cumpărători (i cu cooperati+e ri+ale. u mai scoate nici un cu+'nt.. copilă. /n două minute. %e ce m3au lăsat să plecG Tata -'mbi lar*.implu.. /n cur'nd o să a)un*ă la dană. .. %omnule $al+er.. I /n re*ulă. spuse Tata. "ocotenentul le cercetă cu atenţie. ..A doua fundaţie &poi Tata spuse. băieţi. &+eau o cabină separată. *rila dispăru. EHE . I Ei. panicată. (i +ocea de deasupra lor le semnală întoarcerea la normalitate.

%e ceG Ca să .i să renunţe la cinci sute de crediteG Fetiţo.e părea că nu mai a+ea scăpare. (i fu sigur! că nici un . nu putea .u-'ndB I $entru o pu(toaică de la ţară ce e(ti. trebuia să3i păcălească..i*ur că da@ #areG Totul era at't de inutil@ Cum putea să3i în.. era un instrument în m'na celei de3& %oua FundaţiiG 7n instrument la . u pe ace ti oameni. TrebuiaB TrebuiaB TrebuiaB EH2 .el de mită nu ar .i împiedicat un locotenent de poliţie să o prindă. Ei nu vroiau să o prindă. &rcadia insistăB I %ar dacă ar . cunosc oamenii mai bine dec't tine. Totu(i. %ar &rcadia (tia că nu îi cuno(tea mai bine dec't ea. de(i se pre.el de nea)utorat ca (i ea însă(iG . se *'ndi din nou. în pat.Isaac Asimov Faţa lar*ă a Tatei se sparse într3un -'mbet stin*8erit. oaptea.i capturat totu(iG .ace dec't ceea ce dorea acea putere teribilă.pre TrantorG $erec8ea asta *reoaie (i inimoasă de care se lipise acum. dec't dacă a(a era pre+ă-ut.ăcuseră totu(i că +roiau. cu atenţie.i acu-at de tentati+ă de mituireG I . re.i luat banii (i m3ar .ie si*uri că pleacăG .runteG .i m3 ar .

erent de -iua în care începea era.. care începea cu înscăunarea primului împărat al +ec8ii dinastii ?amble. pentru toate milioanele de lumi ale Galaxiei. %ar orice ai ale*eB EF=..G. indi. 2 adică al 35F3lea an de la întemeierea Fundaţiei. 2 adică al 5EH3lea an de la na(terea lui . /n orice ca-.au 36=G Tradiţia.ost EF=. 2 adică al =63lea an de la întemeierea titlului de $rim Cetăţean.i.. re. spun istoricii. 5EH . de către Cat'r.6H2..au EF=. .tandard. a . . din comoditate. numerolo*ii.500 de secunde înseamnă. =6 $..A doua fundaţie 16 . %in cau-ă că planeta din care se tra*e întrea*a omenire a+ea perioade de rotaţie (i de re+oluţie care au determinat aceste relaţii. EE. a . #ricum.F. existau milioane de ore locale. imeni nu (tie cu ade+ărat. în plus. %e ce 2HH.. . ba-ate pe mi(carea astrelor din imediata lor +ecinătate.C.ÎNCEPUTUL RĂ$BOIULUI %! 4#T!JE necunoscute. spun misticii. sau EH3 .undamentală 2 secunda 2 ca .AA6G.ume*'ndă.AA6 Dilometri.ormată într3o epa+ă .eldon. &dică a EF=3a -i a celui de3al EE6H23lea an al Erei Galactice. e+it'nd întrebarea.i-icienii. data la care na+a Fundaţiei.iind inter+alul în care lumina străbate 2HH.. spun . oculti(tii. 35F E. meta.au F6..ine(te unitatea . F6. 2 5EH 2 35F 2 =6. o Ki !nter*alactică . Timpul !nter*alactic .tandard î(i de.oarte puţini... $e ?al*an era EF=. 8ober :alloN' s3a înt'lnit cu escadra ?al*aniană condusă de -e)nfricatul (i.u-'nd o perc8e-iţie la bord. sau necunoscute locuitorilor Galaxiei în momentul despre care discutăm.tandard9 (i 36= de -ile înseamnă un &n !nter*alactic .500G. %in cau-a unor relaţii numerice misterioase.6H2 E. . prin con+enţie. s3a con+enit ca anul să aibă acela(i număr de -ile.ost lo+ită (i trans. EE. sau EF=.

dar nu mă ascultai.i mult mai important pentru întrea*a Galaxie dec't problema si*uranţei &rcadiei. EH5 . dar am să . El+ett. asta a .oarte simplu (i . %ar .aptul că îi slăbise +ederea nu însemna că oc8ii săi nu +edeau9 pentru că nu mai era sprintenă.acem noi acum poate . %arell. /nsă pentru %r.emic credea că (tie.emic îl pri+i cu oc8i *ra+iB I &r trebui să . C't de mare +a . morocănosB I 7nde rămăsesemG . &proape că se contorsiona.erit mai t'r-iu istoricii.aci ce+aG Jorbele . /(i str'mbă bu-ele subţiri (i spuseB I %e ce nu ..ură ca o lo+itură .i 6e-onatorulG . dar %arell replică receB I $roblema esteB $oţi mări distanţa de acţiune a unui 6e-onator .ost -iua la care s3au re. pentru toţi în a. . &sta este.Qmes34ol. toate astea nu contau. nu însemna că mintea lui nu a+ea experienţă (i nu era înţeleaptă..aci ce+a în le*ătură cu .i-ică pentru %arell. nimeni nu (tie.ăcea c8iar plăcereP la subestimarea *enerală a puterilor sale decadente. adineauri ţi3am spus că da. %ar El+ett .tettinian. %arell să3(i păstre-e aparenţa de calm.. C't îl costa pe %r.ară de &rcadia (i de mine. a trei-eci (i doua -i de c'nd &rcadia părăsise Terminus3ul.oarte precis. Era un bătr'n căruia îi plăcea să spună că membranele sale neuronice se calcinaseră în asemenea 8al înc't procesele *'ndirii de+eniseră ri*ide (i *reoaie. . !n+ita pe toţi Rse pare că îi . c'nd au +orbit despre începutul ră-boiului . Ceea ce .iind primul care r'dea de ele. .Isaac Asimov altce+a. $entru el era.iu de partea ma)orităţii. I /mi pare rău.puse.ata. 4ai bine -is.G I $ăi.emic părea ne8otăr't. /(i arătă dinţii *albeni (i rari prin *ura care cerea lămuriri.

&i ne+oie de o *rămadă. si*ur că da. %ar dorinţa era în +an.. ai aici o sută de circuite. &cesta o pri+i neîncre-ător.. apoi c8icotiB I .olosesc at'tea.ilul pro. spuse el. .aciG %arell (o+ăi.olosirea lorG &+em banii. $e ..emic dădu din capB I Este ne+oie de 8iper3relee. creierul ţi se mai ramole(te atunci c'nd a)un*i la o +'rstă ca a mea.i construitG I $ăi.ie obli*at să3(i transpună *'ndurile în cu+inte.esiunii tale.ără să na(ti bănuieliG Folosindu3te de pro.i-ician. %oar ele sunt su.ă . cabla)e. Ce +rei să . I .A doua fundaţie I u (tiu. EH= . I &cum ne ocupăm de un proiect de apărare. I .tiu.tii.aci ce+a de *enul ăstaG Făcu rapid o sc8iţă pe blocul de desen pe care3l ţinea în poală. I /n re*ulă. %ar îl poţi *ăsi pe unde+a. . I %ar poate . $oate am să *ăsesc ce+a.late încuiate în creierul celuilalt.pune3mi cu aproximaţie..paţiu. tuburi. prin cataloa*e. apoi i3o dădu bătr'nului . I :mmm. I C't de mică poţi . poţi să .. C't de mareG . C't un *'ndac.icient de rapide.. /i arătă prima articulaţie a de*etului mareB I Cam at't.aci rost de pieseG &dică.emic îi arătă cu m'inile. a(a că îi explică.emic ridică bu-a de susB I .i-ică a. /(i dori cu intensitate în acel moment să acceadă la cuno(tinţele de . u poţi *ăsi ce+a ne+ino+at ca para+an pentru .ac rost de cinci-eci de 8iper3releeG /n întrea*a mea +iaţă n3a( a+ea moti+ să . I $oţi să .ace )ucăriaG I :iper3releele sunt miniaturale. credeam că +rei să (tii exact. . ca să nu mai . # tonăG # )umătate de Dilo*ramG C't un butucG I #oo.

&nt8or -'mbi u(orB I "ocotenentul de $oliţie %iri*e. I T'nărul &nt8or.. prin descompunere moleculară.icient că ne riscăm +iaţa noi doi. Ceea ce (tim ne poate aduce moartea. spuse el. %r. repetă el răspicat.ăc'nd3o *8emotoc.icati+B I %in ?al*an. I Cine este la u(ăG întrebă el.ăţi(are întunecată. %arell. spuse %arell. spuse el. %arell întinse o m'nă spre el. %arell se dădu înapoi. cu scaun cu totB I . păreau că . %arell se întoarse spre t'năr. pri+indu3l cu intensitate. %r.emic. C'nd a)unse c't o boabă *albenă.emic. semni. dacă ei a.emic.. de +ară.lacără albă. . (i se repe-i între cei doi. . .Isaac Asimov I $rea mare. mototoli sc8iţa. #rum %iri*e.lă. /n atmos.tai. unde dispăru cu o . &poi. /nceti(or. .ata ta. lupt'ndu3se din EH6 . $elleas &nt8or era un +ulcan acti+ în biroul lui . . care parcă împrumută (i el puţin din tinereţea oaspetelui. m'necile lar*i. din ?al*an. ca să +adă prin *emuleţul alburiu de deasupra soneriei. deocamdată tot ce3am discutat răm'ne secret pentru ceilalţi. &+ea un nas lun* (i drept care îi dădea o în. tare.era lini(tită a camerei. o aruncă în incinerator.. Făcu pre-entărileB I %r..i îl aduci aici.ătoare a lui &nt8or de+eni brusc în*ri)orată. Celălalt bărbat era înalt. %e ceG I $entru că a . spuse el cu em. ale tunicii lui &nt8or. I "ocotenentul de $oliţie %iri*e.lutură în+olburate de bri-ă. Trebuie să o pot a*ăţa de centură.a-ă. /mpreună cu cine+a. omule@ $ri+irea trium.emic se întinse peste birou. (i este su.ost ultimul om de pe ?al*an care a +ă-ut3 o pe .

îndepărt'nd3o de pe . că am a+ut o inter+enţie puţin cam teatrală. /mi pare rău. &poi %arell lăsă oc8ii în )os. E(ti at't de impersonal (i de obiecti+ în problema asta a noastră. necă)itB I Credeam că3ţi aduc +e(ti bune.ost ultimul om care mi3a +ă-ut . (i începu să3(i le*ene piciorul. dar nu cu bl'ndeţe.ără ocoli(uri. /ncet. $entru că am unele contacte pe ?al*an de care nu (tie nici unul dintre +oi.A doua fundaţie răsputeri cu %arell. "ocotenentul %iri*e spuse.ormaţii dec't +oi. I &scultă. %upă ce am încetat să primim raportul -ilnic de la 4unn. %iri*e este de3al nostru. nu (tiu. dar tatăl său era un om din Fundaţie.aţă de Fundaţie. 4ai mult dec't at't.ataG & muritG Te ro* să3mi spui .aciG &nt8or î(i aran)ă o buclă din părul (aten.aţa aproape albă de în*ri)orare. %octore.ost <7ltimul om de pe ?al*an1. a(e-ă o coapsă pe birou. "e ri(ti lor +iaţa. I Jrei să mă asculţiG $au-ă.lă pe ?al*an. &cum nu se mai a.. înţele*iG I Cred că e(ti complet nebun. I Ce +rei să .ace nici o mi(care în problema asta.el de aprinsă. %octore. /n primul r'nd. inter+eni &nt8or. +eni replica la . înc't am uitat că ai (i sentimente. I %in cau-ă că eu sunt implicat în acest )oc de mai multă +reme dec't tine.oarte clar că nu +om . impersonalB I Cu+intele au . &m 8otăr't . ..runte.a+'nd mai multe in. EHA . . I %e ceG inter+eni cu +iolenţă %arell. &cordă3mi c'te+a minute. $entru că eu acţione. am luat le*ătura cu el. dă3mi +oie să mă explic. (i o ri(ti (i pe a noastră.pune3i. >u-ele lui &nt8or se arcuiră într3un aproape3-'mbetB I /n re*ulă. îl împinse pe bărbatul mai în +'rstă în scaun. %arell se adresă direct poliţistuluiB I Cum adică ai . &+ea . 6ăspund de loialitatea locotenentului . adus pe acea planetă pentru a3l ser+i pe Cat'r.3a născut pe ?al*an.

între*ul departament era pe urmele ei.Isaac Asimov %iri*e.. (i Trantor3ul s3a impus de la sine. probabil crede că din cau-a asta au reu(it să scape.periată. spuse &nt8or. m3am uitat peste dosarul ăstuia. EHF . nu3i a(a. cine eraG încearcă să3ţi aminte(ti. I &ăăă38mm.ăcea.unt +reo du-ină sau două de cooperaţii . %iri*e +orbi calmB I %r. . Ce rol )oacăG I u (tiu.ortul să (i le stăp'nească.. repede (i departe. %umnea+oastră (tiţi ce+a despre TrantorG I &m locuit acolo mai demult. doctore. parcă pentru prima oară în ultimele minute. I $ăi +e-i. că .ără (i ne+ătămată.. . din c'te (tiu eu. . I Ce .. &rcadia s3a născut pe Trantor.iica dumnea+oastră are o colecţie cam ciudată de rude. %octoreG %arell încu+iinţă.iica dumnea+oastră se a. %arell.i sunt ni(te pun*a(i care3(i cunosc bine meseria... Jroia să .ermiere.. & mai . ici acum nu (tiu pentru ce. Foarte ino. Exportă în principal *r'ne (i nutreţuri pentru animale. %umneata nu ai aceea(i impresieG I %e ce nu înapoi aiciG întrebă %arell. se potri+e(te. de obicei cu ne+astă3sa. %arell inspiră ad'nc. K'mbi ironic la acest *'nd.ost (i înainte pe ?al*an. (i . la Cosmoportul de Est a cumpărat un bilet pentru Trantor. din c'te mi3am putut da seama.u*ă. Calitate extra@ "e +'nd în toată Galaxia. . 6epre-entantul ăsta Comercial.. Era cu un 6epre-entant Comercial de pe Trantor care pretindea că îi este unc8i.iecare a+'nd repre-entanţi peste 8otare. I %eci. Lsta era cel de3al doilea unc8i în ultimele două săptăm'ni...ensi+i. Foarte respectabili. e în re*ulă. Era con(tient că îi tremurau m'inile. &dică.ăcu e. ce -iceţiG Trantorianul a încercat c8iar să mă mituiască. I &cum este o lume a*ricolă. 4i se pare (i normal.e pare.lă pe Trantor.. cum se simţeaG I Era tea. . .

. în si*uranţă. încerc'nd să *ăsesc (i altce+a în a. %e3abia spre mie-ul nopţii se întoarse în camera de oaspeţi. %arell ridică din umeri.3a raportat că au . $a(ii din spatele său îl . cele care reali-au contactul imediat cu ceilalţi oameni. pe c't de în si*uranţă putea . de ce nu te duci pe TrantorG I %e ce să mă ducG EHH .A doua fundaţie I $robabil că era urmărită. aspectele peri. )uc'ndu3se cu comen-ile +ideo3ului.pre seară. . .ară de buletine de (tiri.ăcură să arunce o pri+ire peste umărB I .recă nedumerit .alo*ra.ice. la matematicile complicate ale anali-ei ence.erice ale personalităţii %octorului %arell.i ce se bănuie(teG I Ce cre-iG &tac ?al*anian. $elleas &nt8or era tot acolo. încăpăţ'nat. (i încă nu s3a stabilit contactul cu ea. (i s3a *'ndit că era mai bine să3i păcălească sc8imb'nd brusc direcţia.ăcuseră. se re.i cine+a în Galaxia asta întunecată (i oribilă.au în s. (i &nt8or î(i . 8ober :alloN are o înt'r-iere. las3o să stea pe Trantor. se au-i automat răspunsul.e îndrepta slăbit spre u(ă. dar nu se întoarse.eriosG . I &scultă.ost detectate na+e ?al*aniene în sectorul în care s3a au-it ultima oară de 8ober :alloN. %octore. I Te deran)ea-ă dacă +in cu tine.runtea. %octoreG I E(ti bine+enit. 6e. I . Ce -iciG %r.u-ase să ia masa de seară.$. .e pare că -. . (i în loc de aceasta se întorsese. (i se opri.'r(it. >ine atunci. %arell nu a+u tăria să întrebe mai departe.alut@ u te3ai culcat încăG &m petrecut o *rămadă de ore la +ideo. Treabă care a+ansa cam încet. /l simţi pe &nt8or atin*'ndu3i u(or m'neca. spuse el.

I . l3a a)utat pe Eblin* 4is. tu sau eu. mer*'nd pe Trantor. %e aceea n"am s"o fac. I u@ >iblioteca a . Te )oci 2 am'ndoi ne )ucăm 2 cu ce+a care depă(e(te mult puterile noastre.ă . I Exact@ Exact a(a a( . "a urma urmei. ăsta . I C'nd+a. ar .ii de acord cu mine.eldon. ce+a despre proprietăţile unei minţi care se a.ace în acela(i timp (i ce+a . I %acă3ţi aduci aminte.lă +ec8ea >ibliotecă !mperială.eritoare la "ucrările Comisiei . (i asta n3a a)utat pe nimeni.lă sub controlul emoţional al unei alte minţiG %espre posibilităţile sau nea)unsurile eiG /n orice ca-.Isaac Asimov I $entru că aici nu ne e(ti de nici un . în ca. &scultă.lă & %oua Fundaţie.olositor. nu mă duc pe Trantor.iind sin*urul mod prin care mai putea . ei bine. &nt8or. &răţi cu -ece ani mai bătr'n. u mai e(ti tu însuţi. ai să . &cum cinci-eci de ani am a. %acă stai să )udeci cu s'n*e rece.i .tiu (i asta. pe . într3o stare anormală. m3a( duce după . .ată. dar mintea lui 4is era. &nt8or se încruntăB I Ei.i spus Cat'rului unde se a.ace (i eu.i oprit.ost în stare să deducă ade+ărul din acele documente.olos. Cunoa(tem. %acă a( .i în locul tău.ost o nebunie în*ro-itoare.aci nimic care să .la niciodată dacă 4is a descoperit cu adev!rat secretul.olos.că ai a(a ce+a.el.i. I %e unde (tiiG %a.ost cercetată în amănunt. îţi dai seama că nu +om a.oarte clar că treci prin ni(te clipe în*ro-itoare.paţiu. ce3i cu în+er(unarea astaG 4i3am dat (i eu cu părerea. ici nu ai cum.ie de . tocmai din această cau-ă. iar mama mea l3a omor't cinci secunde mai t'r-iu. .. Eblin* 4is lucra sub puternica stimulare mentală a Cat'rului..lat că & %oua Fundaţie este ade+ăratul discipol (i urma( al matematicilor 200 . &ici nu . (i încearcă să înţele*i. %ar ast. &colo se a. indi. nimeni altcine+a n3a mai . a spus că a descoperit & %oua Fundaţie. ai putea . Este .erent ce cre-i tu în momentele de exaltare. nu te înţele*. care are toate documentele re.

care se petrec .i în plus. din moment ce $lanul .erent unde mă opresc în ciclul ăsta. &m să3i con. de(i t'n)esc cu disperare să plec.ăcut nimic în acest sens. I /n ca-ul ăsta. dorinţelor.ără nici o re*ulă. T'nărul -'mbi iritatB I u3ţi cuno(ti propria minte a(a cum s3ar putea să ţi3o cunoască ei.i raţionamentul tău.e . a(a că +oi răm'ne. Ce rol am eu' ca indi+id. Ceea ce înseamnă. (i cu ade+ărat ine+itabilă nu este dec't acţiunea maselor de oameni. $entru că dacă mă iau după ar*umentele pe care mi le aduci (i mer* pe Trantor.eldoniene.inali-ea-ă prin acţiuni calculate dinainte.init nici un rol.aptul că se . ori să răm'n. . întrea*a +iaţă are un scop care se . $robabil că nu mi s3a de.ace să stau aici. a(a că ea s3ar 20E .iica mea ca momeală pentru ca să plec după ea cutreier'nd )umătate din Galaxie nu are rolul de a mă . nu tot ceea ce se înt'mplă poartă amprenta celei de3& %oua Fundaţii9 nu toate e+enimentele sunt re-ultatul uneltirilor lor. &(a că re-ist impulsurilor.runt în loc de aceasta cu reacţiile mele improbabile. . .olosesc de . %ar au (i ei slăbiciunea lor. nu mai am nici o scăpare. în cursul pre+ă-ut al istoriei. este posibil ca (i această mi(care să . nu (tiu.el un ciclu nes. Complicaţia asta. cunosc'nd dinainte care +a .i .ost pre+ă-ută. !ndi. pentru că a( . u@ Tocmai pentru că t'n)esc cu disperare să plec. .ă presupunem că 2 din moment ce ei te cunosc Iar putea conta pe . doar gânde ti' este reacţia improbabilă. .ormea-ă ast. %ar eu sunt important (i ei 2 ei' înţele*i 2 probabil au calculat posibilele reacţii. $entru ei. 4unca lor este statistică. $oate că nu au nici o le*ătură cu plecarea &rcadiei.in*ura explicaţie este că ei +or ca eu să plec.A doua fundaţie .'r(it de păcăleli.eldon lasă indi+i-ii pradă nedeterminării (i bunului plac.aptul că ceea ce *'nde(ti. nu pot dec't ori să mer*. (i (tii (i tu asta. &nt8or. $entru noi. &m să răm'n aici. întrea*a +iaţă este un (ir de accidente.ără aprobarea lor.i . că nimic nu se înt'mplă în Galaxie .i stat (i dacă nu s3ar . posibilelor mele reacţii.

în campania poliţiei de a o descoperi pe &rcadia.iică a unui sa+ant retras într3un turn de . u numai că nu este înlocuită9 nu numai că este 202 . unica .u.e -+one(te că nu mai pre-intă interes pentru .Isaac Asimov putea să .u-at accesul în $alatul Cat'rului. i3a .ilmelor (i a +ideo3cărţilor de a+enturi. I /n re*ulă.tiu. &cum să +orbim despre "adQ Callia. c't de bine îţi cuno(ti . I /n primul r'nd. de exemplu.. Trăie(te într3o po+este stranie de spiona) (i intri*i. n3o cunosc în totalitate.ost intero*at de %iri*e. $unctul doiB Este inteli*entă9 în orice ca-. &cum.. a+em o transcriere completă a întrebărilor (i răspunsurilor. că lui :omir 4unn. sursele mele de in. . în plus. & plănuit cu *ri)ă să participe clandestin la prima noastră discuţie. dar am +ă-ut3o cu oc8i imparţiali. su. 4unn a . spre deosebire de tine.ost re.oarte si*ure. %esi*ur. construită de ea însă(i. $unctul treiB &re o admiraţie deosebită pentru bunica ei 2 mama ta 2 care l3a în. I &i tu o altă interpretareG I &m. I %e unde (tii toate asteaG îl întrerupse %arell.iicaG I C't de bine poate cunoa(te un om pe un altul.icient de inteli*entă pentru a ne păcăli pe noi.. (i a reu(it. .ie în si*uranţă pe Trantor. dar -+onul nu este susţinut de .oarte intimă prietenă a $rimului Cetăţean. & crescut într3o lume ireală.ormaţie de pe ?al*an sunt bune (i . o . u3mi lipse(te răbdarea. dă3i drumul.ilde(..runtat pe Cat'r. & plănuit cu *ri)ă să plece pe ?al*an împreună cu 4unn. eu o cunosc (i mai puţin.a . I >ine. (i că acest re. în timp ce noi toţi am putea muri. a . $unctul unuB Este o pu(toaică teribil de romantică..apte. I /n pri+inţa asta. dacă e(ti dispus să mă asculţi. în audienţa primită la "ordul de ?al*an. &m dreptate p'nă aiciG >un. I u. spuse &nt8or cu asprime.terlin. eu am primit un raport complet de la "ocotenentul %iri*e (i. aici ai dat3o3n bară. (i a reu(it.ost abro*at subit după ce &rcadia a +orbit cu "adQ Callia. >ineînţeles..

Con(tient sau incon(tient. sau mai bine -is de a*enţii celei de3& %oua Fundaţii a. %iri*e a lăsat3o.el înc't &rcadia să scape. I %e Cat'rG întrebă %arell cu un sarcasm politicos. a(a că a plecat pe Trantor. &rcadia a a.apte care parcă nu se lea*ăG I Că e+adarea &rcadiei a . Totu(i. .ăţi(. >aQta. a scăpat atunci pe c'nd ea )ns! i .lat probabil că e+adarea i3a . . deci. &dică. dar %iri*e a lăsat3o să scape.pui deci că ei a+eau de *'nd să o recapture-e.ăcut acela(i raţionament ca (i tine. intenţionat. .ost căutată (i *ăsită. I Ce a*enţiG I Cre-i că putea ?al*an3ul să scape de această ameninţare omnipre-entăG &m'ndoi am a)uns la conclu-ia că e+adarea &rcadiei a .er la o inteli*enţă împotri+a căreia nu poate lupta. înţele*iG $entru că este omul nostru.ost aran)ată9 &rcadia. bunica ei pe care o idolatri-ea-ă. I &(a am spus (i eu.aptului că &rcadia a .A doua fundaţie în stare să trans. &rcadia a imitat3o.etiţa inteli*entă care +ede pretutindeni intri*i.u-ul primit de 4unn într3o acceptare9 dar poate aran)a lucrurile ast. în ciuda .u*ea de acela(i du(man. dacă &rcadia nu . a reu(it să +adă ma(inaţiunea asta (i a . mă re. CorectG & .ost pusă la cale. I >ineînţeles că nu.incer 203 . Fu*ea de & %oua Fundaţie.u*ise. 4ă întreb. de ceG I $entru că acolo.laţi pe ?al*an. %ar de ce pe TrantorG I $ăi. răm'ne nepedepsită. Ei doreau ca ea să se întoarcă în Fundaţie. I . din torentul ăsta de . C'nd spun du(man.aptul că este un trădătorG Ce spui.tettin declară că le3au +ă-ut împreuna în ultima seară. %octoreG I .ost căutată cu .orme re.i care este conclu-ia ta.ost aran)ată. I /nsă mai este ce+a.oarte multă în+er(unare. %ar de unde (tiu ei astaG &u contat pe . o du-ină de soldaţi din re(edinţa *u+ernamentală a lui .

I 7ndele cerebrale ale lui %iri*e. (i +ei mer*e pe TrantorG 205 . . Jei lua exemplul . pe un circuit independent.ra-e. Erau -i*3-a*3urile obi(nuite ale ence. î(i dădură seama că . ci pentru că este omul celei de3& %oua Fundaţii. . înţele*i.lă în si*uranţă p'nă c'nd & %oua Fundaţie +a putea modi.au se a. (i că pentru prima oară după aproape o )umătate de secol.e opri. %arell se putea edi.. printre . nu era dec't o unealtă. &nt8or +orbi. spuse &nt8or ca din înt'mplare.usese *ăsită 8ober :alloN' sau rămă(iţele ei. iar atunci c'nd ridică pri+irea.lat că mer*ea pe Trantor. ai au-it.. (i cred că este în si*uranţă.ica (i cu oc8iul liber. I Exact. umai că &rcadia a luat3o pe drumul cel mai puţin probabil. Fundaţia intrase din nou în ră-boi. Termină ce ai de spus9 +reau să mer* la culcare. dar înainte ca .usese instruitB s3o lase să plece. mă cam obose(ti. 3l nu a+ea cum să nu se supună. porni +ideo3ul. %arell îl +ă-u (i el. &nt8or scoase dintr3un bu-unar interior o serie de .iu.e tre-iră la mi)locul unei .ormată de o îndelun*ată obi(nuinţă. I & lăsat3o să scape c8iar (i după ce a a.oto3 documente.alo*ramelor. în loc să mear*ă pe TerminusG &nt8or ridică din umeriB I &(a . .aţa sa era cenu(ieB I Este Controlat. (i cu o mi(care mecanică. .ica planurile lu'nd în considerare această ultimă stare de lucruri. %octore. .ălcile încle(tateB I /n re*ulă.ra-a să se termine. 7n mic semnal luminos al +ideo3ului începuse să clipească. I &m să termin repede.iicei dumitale. & lăsat3o pe &rcadia să scape nu din cau-ă că era omul nostru. &sta însemna pre-enţa unor (tiri de maximă importanţă. &nt8or. înre*istrate la întoarcerea sa.Isaac Asimov să . ?al*an a atacat9 iar ?al*an3ul este sub controlul celei de3& %oua Fundaţii.

&m să risc. $ri+irea lui lun*ă (i calmă -ăbo+i o clipă asupra lui %arell. +ideo3ul era un caleidoscop tulburător de sunet (i ima*ine.el de inteli*ent ca (i .iica dumitale. . 6ăm'n. &poi plecă. 20= . %arell rămase în nesi*uranţă.A doua fundaţie I u.ri*urare (i în detaliu prima oră a ră-boiului dintre ?al*an (i Fundaţie.ără să scoată o +orbă. I %octore %arell. eluat în seamă. nu e(ti la . (i 2 aproape 2 în disperare. descriind cu în.tau (i mă întreb p'nă unde putem a+ea încredere în tine. .

i*uraţie a teritoriilor noastre.acem o călătorie de două mii cinci sute de parseci. %r. spuse ner+os primarul. a+em acele re*iuni ale spaţiului care se a. (i o+oidul începu să strălucească în interior. I /n *alben. domnule. dar merităm să .ia. Ca să mer*em din . I Galacto*ra.ac nici un secret din po-iţia noastră strate*ică aproape lipsită de orice (anse. .recă ne*li)ent peste părul care .. $rimarul îl atinse cu m'na. din orice parte l3am ataca. I eîncredere@ eîncredere@ $e Galaxie.runta cu la . mai puţin spre centrul Galaxiei.tăB I C'ţi ani am pierdut@ C'te (anse am irosit@ u acu. %arell. noi ar trebui să .im în+in(i. în actuala con. %istanţa medie între sistemele locuite ale Fundaţiei este de aproape trei ori mai mare dec't cea a ?al*an3ului. spuse primarul.ort minim. oi suntem dispersaţi. 7ită3te (i tu@ %u(manul are linii de comunicaţii interne@ Este concentrat9 ne poate în.Isaac Asimov 1 . %arell spuse încetB I u +ăd nici un moti+ care să ne aducă neîncredere în ceea ce +a urma.e poate apăra cu un e. cele care sunt sub controlul ?al*an3ului. %arell. este cel mai mare du(man al nostru. /l conduse pe %arell aproape cu .orma parcă un *ard în )urul ţestei sale. #. &miralii nu . Ei nu ar trebui să parcur*ă dec't opt sute 206 ..RĂ$BOI $6!4&67" Fundaţiei se . ce ba-ă a+em pentru o altă atitudineG Jino încoace.antanni pe "ocris.eră ro(ie în interiorul unui mare pumn *alben care îl încon)ura din toate părţile.orţa spre o+oidul limpede care se odi8nea *raţios pe c'mpul de .lă sub controlul Fundaţiei9 cu ro(u. un model tridimensional al dublei spirale Galactice.pe nimeni. Ceea ce +edea %arell era o s.. de exemplu..orţe *enerat de un mic suport.el de mare u(urinţă. %r.

îi tra+ersa pieptul în dia*onală. 4ereu acela(i lucru..orma de amiral strălucea impunător.. Este absolut imposibil I %e ce cre-i astaG I $entru că a(a interprete.aţa unui *eamăn al modelului Galactic pe care3l pri+iseră primarul (i %arell. se întreba..r'n*ă (i să distru*ă FundaţiaG u@ u a+ea nici un sens@ . spuse %arell. E(ar.eldon. I #8@ $rimarul str'mbă din bu-e (i î(i împreună m'inile la spateB I %eci (i tu te ba-e-i pe a)utorul mistic al celei de3& %oua Fundaţii. Eu spun că nu putem pierde.a s'n*erie a #rdinului Cat'rului. Ei bine.eu $lanul . I . "ordul de ?al*an stătea în . K'mbi cu amărăciune. care pentru du(man era at't de transparent@ &de+ărurile *alacto*ra. I /nţele*.. (i al re-istenţei.tettin -'mbea. %acă.. 4ereu aceea(i încercare de a pătrunde cu pri+irea printr3un *ranit opac. umai că acolo unde primarul se încruntase. . 7ni. acordată de către . (i al cura)ului. .A doua fundaţie de parseci. 20A . %acă &nt8or a+ea dreptate (i ?al*an3ul era o unealtă în m'na ma*ilor mentaliG %acă scopul lor era să în.. de la umărul drept p'nă la talie..aţă. în concordanţă cu aspectul său masi+..ice ale situaţiei erau luate în considerare (i de către ..ostul $rim Cetăţean pe care (ase luni după aceea îl înlăturase cu .orţa.r'n*ereaG I 6ă-boiul nu înseamnă doar distanţe de parcurs.i totu(i. I u. în spatele încrederii sale de la supra.i nu înţele*i că asta poate însemna în.i totu(i. domnule.. %oar pe a)utorul ine+itabilului.tettin...

"ordul .acă a(a ce+a.tettin. e+ident.. după cum bine (tim cu toţii9 armata lor este mai numeroasă9 . I &st.. spuse .lota în trei părţi care pot .ul*erătoare ar . I &m sen-aţia că +ă lipse(te încrederea. . I $este (ase luni. Jocea lui a+ea. %acă se concentrea-ă. Fundaţia +a . %acă încearcă să3(i apere toate re*iunile din teritoriu. le împărţim . dacă este ne+oie 2 nu ne +or costa nimic. (i riscă o posibilă rebeliune. dar nu cu mult.Isaac Asimov .ăcu un *est de le8amiteB I Cele (ase luni 2 sau c8iar un an.ia lor le spune că & %oua Fundaţie îi +a sal+a. +orbi .orţa umană este practic inepui-abilă. Jorbea celor (ase oameni din statul ma)or.luenţă în acea cameră. slab (i cenu(iu. &rătă în direcţia modelului Galactic. ce -iceţiG >ărbaţii din cameră . cea mai mică in. /n tăcerea care urmă nu se au-i dec't +ocea $rimului 4inistru.orme erau mai puţin pompoase dec't a sa. Filo-o.i în. e putem permite să a(teptăm. aici (i aici.tettin -'mbi (i .i mai indicată. Ei.runtate separat. sunt incapabili să .i cu (ase luni mai puternică. I Cred că situaţia e clară. $oate că o lo+itură . i-ol'nd Terminus3ul într3un sector de cerc în*ust.pade strălucea puternic pe umărul st'n*.remătară..el. două lăncii de un alb strălucitor pornind din bila ro(ie (i trec'nd prin pumnul *alben care o încercuia.iecare -i de înt'r-iere înseamnă o lo+itură în moral. Fundaţia nu se poate pre*ăti9 din punct de +edere ideolo*ic. renunţă de bună +oie la două treimi din -ona pe care o au sub stăp'nire. (i $rimului său 4inistru. %ar nu (i de data asta..tettin cu 20F . $entru ei. o pată întunecată pierdută într3o ţesătură strălucitoare. stin*8eriţi. 6esursele lor sunt mai mari. ale căror uni. (i putem lo+i prin două atacuri simultane.teaua de &r*int cu %ouă Comete (i . spuse el. atunci se +or împră(tia de+enind subţiri.

. ăăă8. nebuna asta *răsană era (i ea utilă la ce+a..tettin se întoarse în camerele sale. dar era mai bine să lase Fundaţia să3(i .A doua fundaţie răceală..i .ăcută. domnilor. cu un -'mbet lipit pe . 7n mototol ciudat.apta eiG u reu(ea deloc să pună de*etul pe moti+. 7ite.e încruntă.ă suspendăm (edinţa. . (i cu mai puţină bătaie de cap. apărea din c'nd în c'nd cu ni(te a.i plăcut să . 4ai este necesar să +ă descriu rapoartele a*enţilor no(tri din teritoriul Fundaţiei. (i *elo-ia ei t'mpită. .acă publice aceste descoperiri.paţiule@ %acă ar . C'teodată se îndoia de acest :omir 4unn.i a+ut3o pe ..acă. 4unn a demonstrat că nu există o & %oua Fundaţie. Ea. cu lin*u(irile ei scotea mai multe de la 4unn dec't ar .. $oate din cau-ă că se descurca cu 4unn. cel puţin din punctul de +edere al Cat'rului. mai ales atunci c'nd era pre-enta (i Callia.i să i3o pase-e lui 4unnG .er+iciul nostruG .ătuit ast. .i totu(i. ce prostie@ Ea n3ar .. K'mbetul se lăţi. nu Callia a . care este cert că nu s3a ţinut de promisiunea .ormat căpăţ'na în pulbere. ..aţă. #8. sau să +ă repet descoperirile %omnului :omir 4unn. %e .irmaţii con+in*ătoare. . 20H . & spus că.. "a urma urmei. %e ce nu i3a trans.elG >a da. a*entul Fundaţiei care acum este în. ca pedeapsă pentru . !3ar .ost în stare să spună nimic. Callia.i putut el s3o .. .i a)utaţi.. Ce3ar .ata lui %arell. &miralii lui a+eau ne+oie de această asi*urare. %e exemplu.apt.ost cea care l3a s... !ar el a+ea ne+oie de 4unn.i totu(i.cutură din cap ca să scape de *'nduri (i î(i continuă drumul.acă ilu-ii că +or .

Fusese un între* ora(. %ar acolo. strălucind încă într3o splendoare ne(tirbită (i lumin'nd ca . $'nă c'nd de*radarea !mperiului l3a a)uns în cele din urmă (i pe el. C'mpurile care îl încon)urau erau *alben3aurii.ocul acolo unde soarele Trantor3ului îl prindea în ra-ele sale. imediat dincolo de ori-ont. (i planeta se întoarse la începuturi. î(i uită trecutul complicat (i maiestuos. pe r'nd. 2E0 . în centrul Galaxiei 2 în *răme-ile (i ciorc8inii de stele în*8esuite de3a +alma 2 +isa. contra seminţe (i +ite. &u . de acum un secol. tentaculele sale +lă*uite au . acoperite cu *r'u.i dorit să uite. într3o tăcere amară (i demnă.atul în care trăiau $al+erii nu era pentru ea dec't o în*rămădeală de case.upra+ieţuitorii au s.ost +remuri c'nd din carcasa sa metalică î(i întinsese tentaculele ne+ă-ute ale puterii p'nă la mar*inea Galaxiei.au ar . &(e-at ca un diamant o.olul era din nou sub cerul liber. răsucite. /n 4arele Ca.iorată mar*inea metalică a ori-ontului.oste măreţii.Isaac Asimov 1! . /n ruina distru*ătoare a morţii. /n a+'ntul pe care3l luau -onele cu a*ricultură primiti+ă.la amintirea trecutului. .'(iat în+eli(ul (i l3au +'ndut altor planete.. acum în re*enerare. &rcadia pri+ea cu inima în.ost str'mbate. (i distruse pentru totdeauna.. /n cele c'te+a luni de c'nd sosise pe Trantor. mici (i primiti+e. la trecut (i la +iitor.ilit în mi)locul unei a*lomeraţii nemaiînt'lnite de sori. . se a. adăpostind o sută de miliarde de administratori9 cel mai puternic ora(3capitală care a existat +reodată. .FANTOMA UNEI LUMI T6& T#6 era o lume ruinată. . dar mai existau construcţii *randioase care î(i îndreptau spre cer ruinele masi+e. carcasa metalică ce încon)ura planeta s3a -b'rcit (i s3a mototolit de+enind o parodie dureroasă a propriei sale .

A doua fundaţie
.usese acolo o dată. ;e plimbase pe trotuarul lui continuu, (i se a+enturase în clădirile tăcute (i pră.uite, unde lumina intra printre pereţii sparţi (i crăpaţi. &colo .usese o su.erinţă pe care aproape că puteai pune m'na. Fusese o blas.emie. $lecase, cu pa(ii răsun'nd în .u*ă, p'nă c'nd a)unse din nou pe păm'nt moale. &poi nu mai reu(i dec't să pri+ească înapoi, cu dor. u îndră-nea să mai tulbure încă o dată acea lini(te impunătoare. ;e născuse unde+a în lumea asta... în apropierea +ec8ii >iblioteci !mperiale, care era cel mai autentic loc de pe Trantor. Cel mai +enerat dintre locurile +enerate9 cel mai s.'nt dintre locurile s.inte@ %in toată această lume, doar ea supra+ieţuise 4arelui Ca., (i de un secol încoace rămăsese întrea*a (i neatinsă9 s.id'nd uni+ersul. &colo au ţesut :ari ;eldon (i *rupul său ur-eala .antastică. &colo a descoperit Eblin* 4is secretul, (i a rămas înmărmurit într3o imensă surpri-ă, p'nă c'nd a .ost ucis spre a nu3l di+ul*a. &colo, la >iblioteca !mperială, au trăit bunicii ei timp de -ece ani, p'nă c'nd Cat'rul a murit, (i s3au putut reîntoarce în renăsc'nda Fundaţie. &colo, la >iblioteca !mperială, s3a întors propriul ei tată împreună cu mireasa sa, pentru a descoperi încă o dată & %oua Fundaţie, dar a e(uat. &colo s3a născut ea, (i a murit mama ei. !3ar .i plăcut să +i-ite-e >iblioteca, dar $reem $al+er dăduse din capul său rotundB <E departe, &rDadQ, la mii de Dilometri, (i aici sunt at't de multe de .ăcut... /n plus, n3ar a+ea nici un rost să3ţi pier-i +remea pe acolo. ,tii, e ca un morm'nt...1 %ar &rcadia (tia că el nu a+ea nici un c8e. să +i-ite-e >iblioteca9 era la .el ca (i cu palatul Cat'rului. Exista acea teamă superstiţioasă a pi*meilor din pre-ent .aţă de +esti*iile uria(ilor din trecut. 2EE

Isaac Asimov
Totu(i, ar .i .ost ur't din partea ei ca numai pentru at't să3i poarte pică omuleţului, care de alt.el era .oarte amu-ant. ;e a.la de trei luni pe Trantor, (i în tot acest timp, el (i ne+astă3sa 2 Tata (i 4ama 2 se purtaseră minunat cu ea... ,i care era răsplata pe care le3o o.ereaG $ăi, uite, îi implica (i pe ei în nenorocire, împreună cu ea. /i a+erti-ase că era căutată, poate spre a .i omor'tăG u@ /i lăsase să3(i asume rolul de protectori, un rol probabil mortal. Con(tiinţa o mustra insuportabil... (i totu(i, a+usese de alesG Coborî ne8otăr'tă pe scări, pentru a lua micul de)un. Jocile a)unseră p'nă la ea. $reem $al+er î(i aplecă cea.a *roasă (i î(i a*ăţă (er+etul de *uler. ;e întinse cu o satis.acţie nedisimulata după ouăle .ăcute oc8iuri. I &m .ost ieri în ora(, 4amă, spuse el. 4'nuia cu s'r* .urculiţa (i aproape că î(i în.unda cu+intele în *ura încăpătoare. I ,i ce mai e prin ora(, TatăG întrebă 4ama nepăsătoare. ;e a(e-ă, pri+i masa cu un oc8i critic, apoi se ridică din nou după sare. I &aa, nu e prea bine. & +enit o na+ă dinspre ?al*an (i a adus -iare de3acolo. E ră-boi. I 6ă-boi@ &(a deci@ Foarte bine, lasă3i să3(i spar*ă capetele, dacă nu au nici un pic de minte înăuntru. Mi3a +enit salariulG Tată, îţi spun încă o dată. ;pune3i bătr'nului CosDer că asta nu3i sin*ura cooperati+ă din lume. Este destul de rău că îţi dă ni(te bani de mi se .ace ru(ine să po+estesc prietenelor, dar măcar ar putea să te plătească la timp. ITimp9 bani, spuse Tata iritat. &scultă, 8ai să nu mai discutăm c8estii din astea la micul de)un, că3mi răm'ne m'ncarea în *'t. ,i în timp ce spunea asta, dădu *ata o .elie de p'ine 2E2

A doua fundaţie
pră)ită cu unt. &dău*ă, puţin mai potolitB I "upta se duce între ?al*an (i Fundaţie. %urea-ă de două luni. /(i repe-i m'inile una spre alta, într3o cara*8ioasă mimare a unei bătălii spaţiale. I &8a. ,i care3i situaţiaG I $roastă pentru Fundaţie. $ăi, ai .ost (i tu pe ?al*an (i ai +ă-ut9 peste tot numai soldaţi. Ei erau pre*ătiţi. Fundaţia nu era pre*ătită, a(a că... pufffB ,i deodată 4ama lăsă )os .urculiţa, (uier'nd printre dinţiB I e*8iobule@ I :ăG I etotule@ Tot timpul îţi mer*e *ura. &rătă repede cu de*etul (i atunci c'nd Tata aruncă pri+irea peste umăr, o -ări pe &rcadia împietrită în cadrul u(ii. I Fundaţia este în ră-boiG spuse ea. Tata o pri+i nea)utorat pe 4ama, apoi încu+iinţă. I ,i pierdG %in nou un semn că da. &rcadia simţi o *8eară în.iptă în *'t, (i se apropie încet de masă. I ;3a terminatG (opti ea. I ;ă se termineG repetă Tata cu o .alsă însu.leţire. Cine a spus că s3a terminatG 4ulte lucruri se pot înt'mpla în ră-boi. ,i... (i... I ;tai )os, dra*ă, spuse 4ama pe un ton m'n*'ietor. imeni nu ar trebui să poarte discuţii înainte de micul de)un. u e bine să stai cu stomacul *ol. %ar &rcadia nu o luă în seamăB I ?al*anienii au a)uns pe TerminusG I u, spuse Tata cu serio-itate. Je(tile sunt de săptăm'na trecută, (i Terminus se luptă încă. ;erios, îţi spun ade+ărul. !ar Fundaţia este în continuare puternică. Jrei să3ţi aduc -iareleG I %a@ 2E3

Isaac Asimov
"e citi în timp ce m'nca... ceea ce mai putea m'nca din micul ei de)un, (i oc8ii i se înceţo(au pe măsură ce trecea timpul. ;antanni (i ?orell .useseră pierdute 2 .ără luptă. # escadră a armatei Fundaţiei .usese prinsă în capcană în întunecatul sector !.ni (i distrusă p'nă la aproape ultima na+ă. !ar acum Fundaţia se retrăsese din nou în nucleul de $atru 6e*ate... 6e*atul iniţial, în.iinţat de către ;al+or :ardin, primul primar. %ar lupta în continuare... ar mai putea exista o (ansă... (i orice s3ar înt'mpla, trebuie să3(i anunţe tatăl. Trebuie să a)un*ă cum+a la urec8ea lui. TrebuieB %ar cumG /i stătea în cale un ră-boi. %upă micul de)un, îl întrebă pe TataB I $lecaţi cur'nd într3o misiune, %omnule $al+erG Tata stătea la soare, în scaunul de pe pelu-a din .aţă. # ţi*ară *roasă ardea mocnit între de*etele sale. ;emăna cu un mops în stare de beatitudine. I # misiuneG repetă el lene(. Cine (tieG %ar ce3ţi +eni să aduci +orba despre noi misiuniG Te plictise(tiG I EuG u, îmi place aici. ;unteţi .oarte buni cu mine, dumnea+oastră (i %oamna $al+er. El .lutură cu m'na înspre eaB ei, (i tu acum@ I 4ă *'ndeam la ră-boi, spuse &rcadia. I %ar nu te mai *'ndi la el. Ce poţi tu să .aciG %acă tot nu poţi a)uta cu nimic, de ce să te mai .răm'nţiG I 4ă *'ndeam că Fundaţia a pierdut multe dintre lumile ei a*ricole. $robabil că 8rana s3a raţionali-at. Tata părea st'n)enitB I u3ţi .ace *ri)i. # să .ie în re*ulă. Ea nici nu ascultaB I &( +rea să le duc ni(te m'ncare, asta a( +rea. ,tiţi, după ce Cat'rul a murit (i Fundaţia s3a răsculat, Terminus a rămas i-olat o +reme (i Generalul :an $ritc8er, care i3a succedat o scurtă perioadă Cat'rului, i3a asediat. :rana era cumplit de puţină (i tata mi3a spus că tatăl lui i3a spus că 2E5

A doua fundaţie
m'ncau numai amino3aci-i concentraţi (i uscaţi, care a+eau un *ust *roa-nic. $ăi, un ou costa două sute de credite. &poi au spart blocada c8iar la timp, (i au +enit na+e cu m'ncare dinspre ;antanni. Trebuie să .i .ost ni(te +remuri în*ro-itoare. $robabil că acela(i lucru se înt'mplă (i acum. 7rmă o pau-ă, apoi &rcadia spuse din nouB I ,tiţi, pun pariu că Fundaţia ar .i acum dispusă să plătească 8rana la preţuri de contrabandă. %ublu, sau triplu, sau mai mult. 7ite, de exemplu, dacă o cooperati+ă de3aici, de pe Trantor, ar .ace ea treaba asta, ar putea pierde c'te+a na+e, dar pun pariu că înainte ca ră-boiul să se termine ar a)un*e milionară. Comercianţii Fundaţiei din trecut .ăceau mereu lucrul ăsta. Cum se isca un ră-boi, +eneau ei (i riscau, +'n-'nd ceea ce se cerea mai mult. ,i scoteau două milioane de credite dintr3o sin*ură călătorie... profit. Cu încărcătura unei sin*ure na+e. Tata tresări. Mi*ara se stinsese, neluată în seamă. I # a.acere bună, a(a3i. :m3m3m... %ar Fundaţia este a(a de departe... I #oo, (tiu. Cred că de3aici nu se prea poate. %acă aţi lua un +as de linie, probabil că nu aţi putea a)un*e mai departe de 4assena sau ;mus8QD, iar după aceea +a trebui să înc8iriaţi o na+ă mică de cercetare, sau ce+a asemănător, pentru a +ă strecura printre linii. Tata .ăcea calcule, .rec'ndu3(i părul. %ouă săptăm'ni mai t'r-iu, pre*ătirile pentru misiune erau înc8eiate. 4ama îl ocăr'se aproape tot timpul... 4ai înt'i, pentru încăpăţ'narea incurabilă cu care .ăcea curte sinuciderii. &poi, pentru încăpăţ'narea incredibilă cu care re.u-a să o lase să +ină cu el. I 4amă, spuse Tata, de ce te comporţi ca o caţă bătr'năG u te pot lua. &sta3i treabă de bărbat. Ce cre-i că e ră-boiulG %istracţieG Coc pentru copiiG I &tunci tu de ce te duciG Ce, tu e(ti bărbatG e*8iobule... cu un picior (i o )umătate de m'nă în *roapă. "asă3i pe alţii mai tineri să mear*ă... nu un *răsan c8elios 2E=

i.. atunci. replică Tata cu demnitate. &rcadia se înt'lni cu el. &m păr din bel(u*.. $uteţi lua un aero3taxi pentru a a)un*e la el. nu. o să înc8ei o a.. I >ine. I %e ce nuG C8iar tu spuneai că au ne+oie de p'ine. oprindu3l. că totul este în re*ulă. I u sunt c8elios. I u trebuie să notaţi nimic. &dresa este == C8annel %ri+e în . I . &poi dădu din umeriB I >ine. (i (oapta trecu de 2E6 . . Foarte bine. &dresa este == C8annel %ri+e.ă +ă spun cum daţi de el. &m să3i spun că e(ti sănătoasă.. . te +oi duce înapoi la el@ I 4ulţumesc. puteţi să +ă înt'lniţi cu tatăl meuG Fata Tatei se încreţi (i se topi în compasiuneB I #o8.i încă ce+a. (i se potoli. (i că atunci c'nd ră-boiul se +a s. imediat ce ie(i din Terminus CitQ. /n re*ulăG I . I u. Tata păru nedumerit. $al+er î(i aplecă obra-ul *ras spre ea. (i să3l *ăsiţi . &rcadia întinse braţul. de ore-. umele lui este %r. un t'nărG &scultă.i*ur. I $lecaţi pe TerminusG întrebă ea.tanmarD..Isaac Asimov ca tine. trebuia să a(tept să +ii tu să3mi spui@ . am putea c'(ti*a milioane@ Ea (tia.. am să mă înt'lnesc cu el. am o ru*ăminteB %acă mer*eţi pe Terminus.tai să3mi note-. (i de carto. I Jreau să +ă spun la urec8e. Toran %arell (i locuie(te în .i de ce să nu mă ocup eu de treaba astaG Cum adică.acere cu ei (i au să primească ceea ce au ne+oie. Trebuie să ţineţi minte. imediat cum ie(i din Terminus CitQ.ără a)utorul nimănui.i*ur.tanmarD.'r(i. /nainte de plecare. I %aG I Jreţi să3i transmiteţi ce+a din partea meaG I . (i a)un* acolo cu aero3 taxiul.

. I u.i în timp ce parcur*ea distanţa p'nă la aero3taxiul care îl a(tepta să3l ducă la cosmoport.e apleca (i se ridica. spuse (i ea cu tristeţe.ă nu mai repetaţi la nimeni altcine+a.amilii.. Tata dădu iară(i din umeriB I $romit@ /n re*ulă@ I /n re*ulă. 2EA .. &poi . buna 4amă. din cau-a intensităţii cu care î(i trăia emoţiileB I u repetaţi.i să nu sc8imbaţi nimic.ată înspre el.puneţi3i că a(a am -is eu (i că am mai spus că o să3(i dea el seama ce înseamnă.e întrebă dacă a+ea să3l mai +adă +reodată. se întrebă dacă nu cum+a îi semnase condamnarea la moarte. I El o să (tie ce înseamnă. . nu@ . ici nu mai îndră-nea să intre din nou în casă. . 7ite. $oate că atunci c'nd o să se termine totul.ăcut acestei . %oar tatălui meu. să dea oc8ii cu bl'nda. .ăcu oc8ii rotun-iB I &sta +rei să3i spuiG %ar n3are nici un înţeles. $romiteţi3mi.A doua fundaţie la . . 3o să uitaţiG I Cum a( putea uitaG Cinci cu+inte mititele. o să se sinucidă pentru răul .

lota ?al*aniană de cucerire . +oluntar. /n acel moment. . iar mare parte din . I 3am prea multe de spus.el de puternică numeric. dec't înainte de în.>HH 3. Turbor era cu Flota & Treia. era la . lua un inter+iu lui Fennel "eemor.ie. marinare.ilo-o.icientă. %upă (ase luni. Consumat! pe <. $. (i o parte din neputinţa cumplită a luptei -adarnice împotri+a celei de3& %oua Fundaţii îl părăsi.ăc'nd loc emoţiilor unui alt . (i c8iar mai puternică din punct de +edere te8nic.ormă de armată. 2EF . )ntre forţele $undaţiei i cele ale Lordului 7tettin de Dalgan' a fost ultima b!t!lie important! a Inter"Regnum" ului. apărarea planetei .. dar mai a+ea încă (anse.el de bătălii.e bucura că putea transmite din nou pe calea undelor..orţele armate mai bine antrenate9 administraţia . (i nucleul tare al Flotei exista încă.. Cu noile completări .orm tacticii lui.i mai e.ni. nucleul tare al Fundaţiei era neatins.lH.SFÂRŞITUL RĂ$BOIULUI OU9RI7T9-' APTPLIA %3 LA 5. /ntre timp. cu na+e ade+ărate (i cu oameni obi(nuiţi. . la mar*inea sectorului &nacreonian.ăcute de la începutul ră-boiului..ăcea totul pentru a .acem puţină . I Jorbe(te3ne ce+a despre tine. !n*iner Clasa & Treia. se tre-i îmbrăcat în uni. ENCICLOPEDIA %ALACTICA C#"E T76>#6. în noul său rol de corespondent de ră-boi.usese întărită9 .Isaac Asimov 1" . de a încerca să pre-inte <ră-boiul omului simplu1.r'n*erea de la !. (i c8iar îi plăcu. spuse Turbor.usese a+ariată încerc'nd să ocupe teritoriul <cucerit1. Ca să . Con. putem spune că Fundaţia nu se remarcase prin +ictorii.

lea. 43am înrolat c8iar în -iua în care am au-it despre 8ober :alloN. ?al*anienii nu luptă dec't dacă au (anse de cinci la unu sau mai mult în .let mare. &m primit pac8etul tău cu m'ncare. &m o slu)bă într3o .unt căsătoritB am doi copii.i*ur că da. I . dar am au-it că ci+ilii o duc cam *reu. a( putea.punea că (i acolo a . 4illa..abrică de aero3 mobile9 (e. &( aprecia mult acest lucru. eu sunt bine.i putut +edea milioanele de oameni care. I &m s3o caut cu prima oca-ie c'nd a)un* pe "ocris. nu3i a(aG I . .el. cu si*uranţa. n3o să stau să a(tept să mă ter.elească. oi m'ncăm bine. . . de secţie.ost urmăriri. bătr'na 3bling :is.lat într3o na+ă care a scăpat.ost la !. Cam asta ar .i TommaG 4ă *'ndesc la +oi mereu. au . /n re*ulăG T'nărul -'mbi lar* (i dădu din capB I 4ulţumesc. I #ua+B scuipă marinarul. E(ti +oluntar. dacă mă ascultăG I %ă3i drumul. (i s3a a.unt din "ocris. &lea n3au . poticnindu3seB I >ună. . n3a( putea să le spun ce+a. Ce .ni.ete. în ca.A doua fundaţie "eemor t'r(i picioarele. Jideo3ul e al tău. lo+esc pe la mar*ini (i încearcă să ne distru*ă na+ă cu na+ă. (i am să mă asi*ur că nu stă prost cu m'ncarea. marinare. îl pri+eau în acel moment. marinare. %acă mă pro+oacă cine+a la bătaie. (i poate că +in într3o permisie după ce ne întoarcem în port. Faţa îi . I %oamne. două .i c8iar (i atunci. &cum mai spune3ne.i p'nă n3au rămas dec't cinci na+e de3 2EH .ost la . dar îl trimit înapoi.a+oarea lor. ca (i cum ar . &u +enit cu Flota $rincipală împotri+a unui re*iment al di+i-iei noastre. &i participat la multe bătăliiG &m remarcat că porţi două stele de bătălie. %omnule Turbor.puse. mulţumesc.ios.ă bună.. 7n +ăr de3al meu a .ect.că mă asculţi. &u-iţi.ost bătălii. 5 !ată un su.u acoperită de un -'mbet slab (i s.. spuse Turbor. I $er..ace .i tot.unniG . .

/mi asum 220 . . au stat ascun(i în loc să se bată. I %eci cre-i că +om c'(ti*a ră-boiulG I $un pariu9 mai ales că acum nu ne mai retra*em. spuse el. într3un ec8ilibru . /l c8eamă $al+ro.pune3i bătr'nului că îl cunosc.. spuse el. I . a doua -i după ce . I %aG I 7n tip micuţ. (i se dădu )os din pat. (i (tiu (i ei acest lucru. $al+er.paţiu. %ar Turbor se ridică în po-iţie (e-'nd. $retinde că este neutru. (i lăsă deoparte somnul pe care a+ea de *'nd să3l tra*ă.Isaac Asimov ale noastre. >u-ele lui Turbor se curbară o ideeB I %eci te ba-e-i pe & %oua FundaţieG 6ăspunsul +eni.oarte bine aminte de ultima discuţie cu %arell.ubo. Tippellum se opri (i lăsă . Toată lumea î(i înc8ipuie că e spion. dacă pri-onierul nu minte în pri+inţa identităţii sale. .paţiu. nu (tiu... atunci mă a(tept să inter+ină & %oua Fundaţie. 4ai a+em încă $lanul . (i cam aiurea. de unde (tiţiG I u contea-ă. !ar dacă lucrurile se +or înrăutăţi. nu toată lumea se ba-ea-ăG %upă emisiune. /i întinse corespondentului o ţi*aretă (i î(i împinse casc8eta pe spate.acă cu el. I $reem $al+er. că are imunitate diplomatică.umul să i se prelin*ă pe la colţurile bu-elor. spuse el. sincer surprinsB I $ăi.oarte instabil. sau a(a ce+a. /(i aducea . Era o a. &m dobor't de două ori mai multe na+e de3ale lor în acea bătălie.irmaţie.iţerul Tippellum intră în camera lui Turbor. $ot să3l +ădG I $e .. >ătr'nul îl ţine pentru intero*atoriu în propria lui cameră. nu (tiu ce caută într3o na+ă de ră-boi.paţiu. $e .eldon.ă au-i (i să nu cre-i@ &i no(tri nu prea (tiu ce să . I $e . (i spune că e din Trantor.usese declarat ră-boiul. I &m prins un suspect.

ormaţii independente.el de radiaţie era ca o sc'nteie în c'mpul tridimensional. I E(ti si*ur că ai înţelesG întrebă el. &+ea in.oarte încre-ător. .ocar de ast. $oarte încre-ător.i în cur'nd.i . u exista na+ă care să nu .iecare .. . at't în timp c't (i în spaţiu. Fără escadra lui Cenn.i *ata la 0E50.ară a creat pentru o +reme a*itaţie în biroul Căpitanului.ect seama.00 parseci9 teta. spuse Căpitanul %ixQl.=2 *rade9 .ăcea. I >ine.i necesară sc8imbarea rapidă a tacticii. Fiecare dintre na+ele Fundaţiei . dar +a .i puternic cople(ite. 4ă întorc la ba-ă la T330.E= *rade.A doua fundaţie responsabilitatea.ect.. căpitane@ /(i pri+i ceasul de la m'năB I a+ele mele +or .usese +eri. Ceea ce (i . I $er. l0. I /mi dau per. dar căpitanul era .i. spunea Cole Turbor.ormaţii despre acest lucru. 2F6.F3 ore. Căpitanul %ixQl din a+an*arda Flotei & Treia pri+ea cu insistentă 4arele %etector. a+a aceea din a.ără cra+ată 2 spre deosebire de ceilalţi 2 (i care spunea că +roia să3i +orbească. $utea .ormă9 (i acum la ultimul +enit.ie o sursă de radiaţie subatomică. Comandantul Cenn încu+iinţăB I &m să mer* cu escadra prin 8iperspaţiuB ra-a. F5.. după prinderea micuţului spion care pretindea că este neutru. &bsenţăB EE. 4ai înt'i la amiralul înalt (i slăbăno*9 apoi la ceilalţi. Escadra ?al*aniană nu era în ra-a de detecţie. toţi în uni. de 22E . c8iar dacă stătea ca o masă inertă.orţele Fundaţiei +or .icată (i nici o sc'nteie nu . amirale. înţele*iG I %a. cu *ulerul desc8eiat (i . mare (i -dra+ăn..usese omisă. e +om ba-a pe o întoarcere precisă. (i erau in. $reem $al+er pri+i cu amărăciune în )urul lui.

spune3mi numele . I A a deciB $er.Isaac Asimov implicaţiile serioase. s3ar putea să re-ol+ această eni*mă. I Există +reun moti+ pentru care nu poţi să3l intero*8e-i în pre-enţa meaG Turbor str'nse bu-ele (i se încăpăţ'na. 4ă înţele*iG %a. între timp .etei pe care ai răpit3o. I Este sănătoasă.el o s3o păţe(ti.erit.i. 222 . spuse el. %upă ce rămaseră sin*uri. per. îl înţele*ea. I .late.ermă cooperatistă de pe Trantor care dore(te să reali-e-e un acord comercial cu Terminus pentru li+rare de *r'ne (i carto.u în stare dec't să se 8olbe-e. alt.ă3mi (i mie un pic pe plac.ii si*ur. spuse Turbor. spuse încet $al+er. dacă +rei. &miralul se întoarseB I EiG I #mul nu este spion. >ine.. (i relaţiile tale cu publicul nu +or a+ea de su.ect.ărăG $al+er încu+iinţă. %ar.eu pentru el.ără proces. %acă nu răspun-i..i bine să . I &r . în si*uranţă absolută. domnule. $al+er nu . I Fără prostii. Garante. de c'nd am . (i să scuture din cap. Turbor se întoarse spre $al+er (i spuseB I 6epede. $uteţi să credeţi ceea ce +ă spune. !ar în +remuri de ră-boi spionii sunt executaţi .ect. (i te poţi întoarce în cinci minute. I &mirale. Este tea.ost ata(at na+elor tale.eriosG &miralul se încruntăB I %eci repre-intă o . Flota & Treia are o presă excelentă. e(ti spion. dar nu poate pleca acum. $oţi să pui oameni dincolo de u(ă. I &rcadia %arell@ rosti $al+er pe nerăsu. dar îţi spun că dacă mi se permite să +orbesc cu el c'te+a minute.

#ri mer*ea. cele două . . %acă îi 223 . Ca un balet mortal. dacă deta(amentul lui Cenn î(i . Cei care dădură să iasă din nou. Flota ?al*aniană răsp'ndită în spaţiu detecta na+ele Fundaţiei de la o distanţă incredibilă.. .. I 4ai a+em două-eci de minute. spuse el.iecare ca ni(te licurici în 4arele %etector al celeilalte. Trecură c'te+a ore (i .A doua fundaţie I %e ce nuG întrebă repede $al+er.ace datoria. &cum nu mai a+eau cum să sc8imbe planul. Era l3l0. !a uite c'ţi sunt. Ca (i oamenii săi. încordatB I Totul pare bine p'nă acum. îi +om nimici.ară din acel +olum9 intrară ?al*anienii. Totu(i. din ce în ce mai mult. "ocotenentul de l'n*ă el aprobă. Flota Fundaţiei se strecură a. căpitane. &m <împac8etat1 mai mult de nouă-eci la sută dintre ei. brusc (i sălbatic. străluceau. (i . Ca (i o.ură atacaţi. dar amiralul se simţea .tettin. $ri+i din nou licuricii.lote se apropiau prin +id. I $entru că suntem în mi)locul unei bătălii.iţerii. Totul depindea de lipsa de iniţiati+ă a +aselor "ordului .ăcuseră planul. în . &miralul Fundaţiei se încruntă (i spuseB I &sta este lo+itura lor decisi+a. Căpitanul %ixQl î(i pri+i ceasul de la m'nă cu s'n*e rece. de dorinţa lor de a răm'ne acolo unde nu ataca nimeni.ormaţie precisă.u ea însă(i detectată. Comandantul Cenn plecase cu c'te+a ore mai înainte 2 la prima detectare a inamicului. %upă ce se termină 2 presupun'nd că mai răm'nem în +iaţă 2 te +om duce pe Terminus. exista un +olum în spaţiu care trebuia ocupat de +asele ?al*aniene. Cei din interior rămaseră neatin(i.lota +iră încet. Flota Fundaţiei se trase u(or înapoi. /n mintea celor care . ori nu mer*ea.oarte bine.trălucind . atră*'nd inamicul (i de+iindu3l de pe traseu.

%upă o +reme. care se năpusteau 8otăr'ţi.cuturile ?al*aniene intrară în acţiune. "a l32=. într3un loc precis (i la un moment dinainte calculat..lotei..urie distru*ătoare în spatele liniilor ?al*aniene. erau cu at't mai +ulnerabili. totul luă proporţia unei +'nători de (obolani..icient de repede pentru a descura)a orice înaintare din partea lor.ormaţie. dar su. .uncţionase per. (i puternicele ..lancul din faţ! al . cinci-eci de na+e conduse de Comandantul Cenn apărură de nicăieri. multe într3o stare de a+arie iremediabilă. spre atacatorii nebuni. care număra trei sute de na+e. u su. să numere.oarte încet. (i ţin'nd cont că se rupseseră din . Fu puţin luat pe sus de +alul de entu-iasm. $ierderea Fundaţiei era de opt na+e dintr3un total de o sută două-eci (i cinci. în timp ce inamicul stătea *rupat. Fiecare dintre cele trei sute de na+e se concentră în aceea(i direcţie.icient de repede pentru a determina o retra*ere a ?al*anienilor. !ar minutele treceau.lotei ?al*aniene.ul*erele.. $rima lor *ri)ă era să scape. &ce(tia pre.. a+ele Fundaţiei înaintau din nou. I %a@ %ac!. .ăc'nd un sin*ur salt prin 8iperspaţiu. de3abia (ai-eci sau mai puţine a)unseră pe ?al*an. (i.ascicole de ener*ie porniră ca .. $reem $al+er ateri-a pe Terminus la apo*eul sărbătorii.. ?al*anienii a+eau în continuare numărul de partea lor. dar înainte de a 225 .. . sirena amiralului răsună în (apte-eci (i cinci de +ase ale Fundaţiei.erară să a(tepte.ect.. Capcana . repe-indu3se cu o .Isaac Asimov putem ţine a(a. %in trei sute de na+e ?al*aniene. nucleul (i m'ndria . "a l330. luate pe nepre*ătite. impasibili. (i acestea se îndreptară cu acceleraţie maximă spre . dar nu mai a+eau c8e.

apoi î(i . $reţ de un moment. spuse calm 4eirus.punea a(aB <&cum întoarce3te.oarte puţin timp p'nă să se con. calm (i indecent de bătr'n. u se bărbierise de trei -ile.i totu(i.A doua fundaţie părăsi planeta îndeplini două lucruri (i primi o ru*ăminte. . %e c'te+a săptăm'ni.ără a mai .el. (i 2P transmiterea.ormulă ru*ămintea. &miralii erau lăsaţi de capul lor. Eu nu (tiu de ce. %arell îl pri+i cu oc8ii *oi.i trans. . . (i celelalte cu+inte urmară la .r'n*ere în ră-boiul cu Fundaţia. la preţ de ră-boi.runte cu riscul ră-boiului. I Trădare@ Cu+'ntul ie(i calm.tettin la el.i de ceG Eu nu (tiu.tia asta.tăm aici în+in(i. nu mai a+ea ce . (i nimeni nu (tia mai bine dec't "ordul de ?al*an că +a trece .olos în +reun . nu3i era de nici un a)utor..ă3(i +adă . mulţumită recentei bătălii. "ui $al+er îi plăcu9 era un răspuns simplu (i a+ea sens. .ere +reo în.1 "ordul .ace. &nulase toate audienţele. Te las pe tine să3mi spui. a celor cinci cu+inte pronunţate de &rcadia. .inali-area unui acord prin care cooperati+a lui $al+er urma să li+re-e în următorul an c'te două-eci de încărcături pe lună const'nd din di+erse produse alimentare. înţele*iG 1nvin iB . .iecare armă s.i ne+oie să su.ormat indi. .rustrată. Cele două lucruri îndeplinite erauB lP .. Tu (tiiG I Cred că da. . "e+ 4eirus. Fii (i tu de . I EiG stri*ă .i nici un pericol. spre urec8ea %octorului %arell. nu mai dormea bine.ăr'm'ndu3i3se în m'ini9 să simtă substanţa tare a puternicei sale ma(ini militare împră(tiindu3se ca ni(te a(c8ii blestemate.tettin simţea o turbare . $rimul 4inistru. cu de*etul subţire (i ner+os m'n*'ind ca întotdeauna linia curbă dintre nas (i bărbie.el de calmB 22= . asta ar .runte cu o rebeliune internă.tătea acolo. Trebuia să ducă un răspuns &rcadiei.ără însă să se mai con. u +a mai .erenţa oricui în (u+oi de la+ă.

emeile de pe ?al*an (i de pe lumile supuse ?al*an3ului cred cu tărie în $lanul . că nu sunteţi Cat'rul. am să3ţi scot măruntaiele (i am să le pră)esc în . nu suntem poporul. nu o dată. $uteţi comanda na+e (i arme. domnule. I u există nici un $lan. domnule. I /n ca-ul ăsta. al cărei destin este să .atul altora. "3ai slu)it pe ne*8iobul aruncat de mine din scaunul de $rim Cetăţean. cu cine luptaţiG Jă luptaţi cu Fundaţia.tettin îl . îl +oi slu)i pe succesorul dumnea+oastră. &proape patru sute de ani de istorie ne3au în+ăţat că Fundaţia nu poate .ace. care nu a . &(a a spus 4unn.ăcut.orme-e un nou !mperiu. I Cat'rul a . >ărbaţii (i . cu pumnii uria(i încle(t'ndu3se (i descle(t'ndu3seB I Jorbe(te.ixa cu oc8i ro(ii.i c8iar dacă ar a+ea dreptate.. +a . la . ce mare lucruG %umnea+oastră (i cu mine.la mai bine e*o3ul.erat să ascultaţi de s. nici ră-boinicii. "ucrurile s3au petrecut nu cum m3 am temut eu. ci de mai multe ori. (i +oi pleca. . (i cre-i că3l poţi slu)i (i pe (obolanul sc'rbos care m3ar putea înlătura.orţa în urec8i dar aţi pre. tr'ntor cenu(iu. dar nu puteţi comanda minţile oamenilor dumnea+oastră.r'ntă. .ost niciodată în. 4eirus era neimpresionatB I &m încercat să +ă împărtă(esc îndoielile mele. %acă nu +ă interesea-ă să mă ascultaţi acum. pentru că +ă um. a cărui primă mi(care.i în.i să semne-e un tratat de pace..eldon. !ar atunci c'nd +a sosi momentul.. sunt si*ur.ăcut3o. care este prote)ată de $lanul .r'ntă. domnule.eldon. (i ai tăcut din *ură. 226 . Ji le3am bă*at cu . *orbe teB 5 J3am spus adesea. %acă a(a ai . 4unn se în(eală. nici +ec8iul !mperiu Galactic nu au putut3o . ci c8iar mai rău. ici re*atele.Isaac Asimov I &i (tiut de trădare. spuneţi. u mai există. Jă daţi seama. domnule.aţa oc8ilor tăi. cu Fundaţia. cu Fundaţia..el ca toţi locuitorii acestui capăt de Galaxie. c't încă mai trăie(ti.

(i întotdeauna a c'(ti*at la s.rica. domnuleG $retutindeni sunteţi pe un teritoriu du(man. oamenii tiu că nu sunteţi.r'nt.osta lui în*ri)orare cu pri+ire la & %oua Fundaţie. .ost întotdeauna în+insă la început.i în*enunc8eat. &cum. Trecuseră mai mult de (ase luni de c'nd plecase de pe Terminus. ici măcar nu credeţi în posibilitatea +ictoriei. &ţi ne*li)at mintea (i moralul. pentru că (tiţi că nu a+eţi nici o (ansă.ost in+adate. :omir 4unn. c8iar dacă mai de+reme a luat bătaie.i in+adate. îi menţine moralul ridicat. Eliberaţi3l. $lecaţi3+ă. %inţii lui . ascultaţi3 mi s.ăcu să r'dă. &(a că +asele dumnea+oastră mer* la luptă oarecum tem'ndu3se. iar dumnea+oastră nu sunteţi. $lecaţi3+ă de bună +oie (i mai puteţi sal+a ceea ce a rămas. Jenise ca un simplu om9 de(i neacreditat. a(a că sunt prudenţi (i se uită bine înainte de a ataca.el +eţi . . %ar ceea ce se sc8imbase cel mai mult era . îi elimină . cu toate astea sunteţi în. $e c'nd de cealaltă parte. str'nse. %e ce nuG Fundaţia a . Mesătura imaterială a $lanului . iar ele +3au spri)init c't au putut.ertele dumnea+oastră de pace. &cest *'nd îl ..i moralul dumnea+oastră. %ar parcă mai a+ea de alesG /n prima -i a noului an.'r(it. %octorului %arell. t'nărului 22A . (i între timp se st'rnise (i se stinsese un ră-boi. :omir 4unn părăsi încă o dată ?al*an3ul. J3aţi ba-at pe metal (i pe ener*ie..i î(i ima*ină cu lux de amănunte momentul în care le +a demonstra tuturor. se întorcea ca un +eritabil ambasador al păcii. alt. pun'ndu3(i cam multe întrebări.tettin scr'(niră în spatele bu-elor albe. (i în continuare nu sunt în pericol de a .atul. ce3i mai rău.A doua fundaţie I Exact. deci..eldon stă deasupra lor. Coloniile dumnea+oastră nu au . iar acestea +3au părăsit.i. /l a+eţi pe omul ăsta din Fundaţie. Trimiteţi3l înapoi pe Terminus iar el +a duce o. dar pleca cu escortă. dar el era deasupra calculelor. Jenise sin*ur. .. aceea(i ţesătură imaterială îl umple pe du(man cu încredere.

:omir 4unn a. &nt8or.. 3l a.lase în s. El. ade+ărul.Isaac Asimov acela ener*ic (i isteţ.. 22F .lase.'r(it.

nu se +ă-u nici cu %octorul %arell.acă multe concesii. ultimele două săptăm'ni ale ră-boiului . cu -ece luni mai de+reme.. "e+ 4eirus semnă pentru ?al*an. în neobi(nuita sa . ră-boiul luă s. #.icial.tettin î(i păstră . sc8iţaseră primele planuri. . ca (i cum e-itau să se întoarcă la +ec8iul subiect. %ar nu a+ea importanţă. /n toată această perioadă. Cole Turbor. se tre-i în centrul a. %arell se întoarse pe Terminus la c'te+a săptăm'ni după -iua J?E . &rmata îi era la păm'nt9 posesiunile sale din a..uncţie de 4ediator Extraordinar.uncţia.. iar :omir pri+i plin de interes.ederaţia Fundaţiei. după cum doreau. ca întotdeauna.'EU AM AFLAT. între a se întoarce la statutul anterior.A doua fundaţie 2# . sau intrarea în con. %r. dar aproape nimic altce+a.ără ca Fundaţia să . Je(tile pe care le aducea puteau să mai a(tepte. -'mbi la acest *'nd. pri+ind concentrat cu un sin*ur oc8i în E Kiua Jictoriei asupra ?al*an3ului 22H .. &+ea un rol pe care nu3l putea considera dec't plăcut. nici cu ceilalţi.acerilor interstelare.'r(it pe un asteroid din sistemul stelar al Terminus3ului. (i c8iar în acea seară locuinţa sa ser+i ca loc de înt'lnire pentru cei cinci bărbaţi care.ură stabiliţi .( "7! :#4!6. (i. independenţă deplină. sediul celor mai +ec8i ba-e na+ale ale Fundaţiei.tettinian nu i se părură deloc insuportabile.ara sistemului de re(edinţă î(i c'(ti*ară autonomia (i î(i permiseră să alea*ă. Kăbo+iră asupra cinei (i apoi asupra +inului. u mai a+ură loc bătălii importante 2 doar c'te+a încăierări accidentale care nu contau deloc 2 (i termenii tratatului .

nu putea .paţiu. c'nd de . spuse încet %arell. cu -ăpăceala noastră absolută. %arell.apt n3am c'(ti*at nimic altce+a dec't o mică încăierare. imic altce+a. . nu se mai b'lb'ia de luni de -ile. în care doar -'mbetul slab al lui :omir 4unn . . con. l3am c'(ti*at. $ri+i pe . nu3i a(aG I &i au-it bine.aceţi e. mă re.ace at't de trium.e spune că marile momente ale istoriei pot .ăcea notă discordantă. dar nu se puteau au-i dec't exclamaţii de plăcere.ăcu o lini(te deloc a*reabilă. pe . &rcadia este cea care a aran)at totul. I EuG 4unn r'se -*omotos (i +esel. săriţi pe pereţi. I %eci s3a terminat cu ade+ărat. &nt8or lo+i cu pumnul încle(tat (i plin de .aceG &m au-it că se întoarce de pe Trantor. .uri( la ceilalţi.un-imile purpurii ale pa8arului de +in.e . spuse acru &nt8or. :omir. spuse Turbor. ce mai . (i se întoarce înapoi. &propo.aceţi tumbe. dacă raţione.i pre+ă-ut asta acum -ece luniG 4unn a .corect. u +orbiţi deloc despre ea si. &i aran)at bine treburile.i pre+ă-utG I $rostii. a+a ei o să ancore-e într3o săptăm'nă.Isaac Asimov pro. I Eu n3am nici un merit. +ăd că acum e(ti un om priceput. .ost pe ?al*an (i pe Trantor. Ce +ă . Cine ar .e. dar nu +i se pare totu(i că ceea ce de3abia s3a petrecut.er la & %oua Fundaţie.orturi în acest sens. care a ser+it doar la a ne distra*e atenţia de la ade+ăratul du(man. &m a+ut un ră-boi 2 (i. &rcadia a . mai de*rabă murmură dec't spuseB I Ei bine.ost pe ?al*an (i s3a întors înapoi.i pre+ă-ute. săriţi 230 . %in anumite moti+e.eră de +ictorie care acoperă o lume de idioţi +i se pare a(a de atracti+ă înc't simţiţi ne+oia să participaţi la eaG &tunci.u-e (i amor. a celor care am trăit e+enimentele.i c'(ti*at cu ade+ărat un ră-boi.ătoriG Jorbiţi ca (i c'nd am . Falsa asta atmos.urie în braţul scaunuluiB I %a.

cert este că la in. c'nd stăteaţi aici (i aruncaţi pri+iri speriate peste umăr.i.. #ricum.a de l'n*ă cotul său.A doua fundaţie unul în spinarea celuilalt. (i trebuie să recunosc că nu erau puţine.. am adău*at re-ultatele studierii unor documente importante.ost trimis pe ?al*an.au pre. dar să ne abţinem de la un limba) prea pitoresc. dar acum mă deran)ea-ă.pericolul real al celei de3& %oua Fundaţii9 mult mai în măsură dec't a*itatul nostru prieten. Credeţi că . /n consecinţă. 4unn spuse calmB I 4ă la(i (i pe mine să +orbesc. sunt mai puţin de temut doar din cau-ă că aţi biruit o adunătură ne*8ioabă de +ase de ră-boiG . I &m . spuse el. $au-ă scurtă.aţă (i *'. E bun (i el la momentul potri+it. (i atunci c'nd terminaţi (i sunteţi din nou +oi în(i+ă. -ero. ro(u la . cei din & %oua Fundaţie. pe care nimeni altcine+a nu le3a mai a+ut la dispo-iţie. apoi El+ett . I . scr'(ni &nt8or. eu sunt unicul în măsură să estime. %upă cum am spus. întoarceţi3+ă să discutăm această problemă care există astă-i la .emic întrebă cu un aer de surprindere (i neîncredereB I &dică pericol3-eroG 23E . spuse %arell.'ind. &nt8orG .la din documentele păstrate în palatul Cat'rului. dintr3o teamă nelămurită.eri să3ţi continui rolul de conspirator *ălă*iosG I Jorbe(te. aici de .tăp'nii 4inţilor. :omir 4unn se lăsă pe spate în scaun (i î(i umplu cu *ri)ă pa8arul.olosind cara.ost cea care a inter+enit (i a obţinut ca eu să pot intra. . care este estimarea dumitale în ceea ce pri+e(te acest pericolG I $ăi.aţă. &rcadia a . &ceastă treabă mi3a luat c'te+a luni.el de concret ca acum -ece luni. ca să a.e opri.lu tot ceea ce se poate a.ormaţiile mele iniţiale pri+ind +iaţa (i +remurile Cat'rului. :omir. u3mi asum nici un merit pentru ceea ce am reali-at. numai consumaţi nebunia asta.

Cat'rul era o ciudăţenie. :aide. (i pe care eu am exprimat3o de)a. & murit la nici patru-eci de ani din cau-a corpului său neadaptat9 nu 232 .ormulată clar conclu-ia pe care a tras3o el. %ar ce (tiţi +oi despre intensitatea acelei căutări. un mutantG u cred. asta o (tie o. de în+er(unarea eiG El a a+ut ni(te resurse colosale la dispo-iţie.Isaac Asimov I %esi*ur. .olosit de toate. Era încăpăţ'nat. Toate.ică în tratatul de pace. tu ce cre-i că l3a opritG 4oartea@ "a . a(a cum se speci. Cea mai mare superstiţie a acestei epoci este aceea con.el cum ne +a opri pe toţi.aptul că se a. Cunoa(teţi cu toţii po+estea căutării celei de3& %oua Fundaţii de către Cat'r.. remarcă nelini(tit Turbor.i surprin-ătoare. spuse 4unn. Este re-ultatul unui punct de +edere *re(it. I $e ce se ba(ea(! această surprin-ătoare conclu-ieG întrebă %arell.. 4unn continuă. u s3a *ăsit nici o & %oua Fundaţie.ac în doar cinci minute re-umatul a cinci-eci de +olume pline cu rapoarte.ost oprit din cariera lui de atot3cuceritor de o oarecare entitate misterioasă.el de liber (i pe îndelete ca (i mine. topit de plăcerea pe care i3o o. &re puterea de a se prote)a împotri+a minţilor curioase. palid (i . Jeţi *ăsi însă . +or . u există. superioară c8iar (i lui.. I C8iar (i atunci c'nd acea minte curioasă este mintea Cat'rului. A %oua $undaţie nu e0ist!B $leoapele lui &nt8or că-ură u(or. (i nu a existat niciodată o & %oua Fundaţie.la în centrul atenţieiB I 4ai mult. $rieteni. (i le +eţi putea anali-a la . nu a existat niciodată. I Galaxie 4are. 6ămase imobil.i-ică (i mentală.ace parte în cele din urmă din 4u-eul !storic .ără expresie. (i atunci ce l3a oprit pe Cat'rG inter+eni .icine în această Galaxie. (i s3a . (i totu(i a e(uat.eldon.. I e* că ar . I >un. doar nu te a(tepţi să3 ţi . I ici nu te prea puteai a(tepta să o *ăsească.erea .emic.orm căreia Cat'rul a .

i o încercare interesantă.ism. totul e clar ca o . măcar ne +a un*e rotiţele *'ndirii. . & cucerit Galaxia (i.ie.i în le*ătură cu interpretarea a ceea ce tu (i &nt8or aţi numit $latoul CoruperiiG &+eţi ni(te teorii.implu. în seama celei 233 . a .ănătatea lui cea mai bună era mai proastă dec't anemia unui om obi(nuit..iinţe con(tiente. Este un . din înre*istrările pe care ni le3a adus &nt8or acum un an..icient de si*uri pentru a le lua drept ba-ă certă în demonstraţia că există o putere deosebităG & cărei existenţă este ne*ată de celelalte do+e-iG /ntotdeauna este u(or să explici necunoscutul postul'nd o +oinţă supraumană (i arbitrară. &ce(ti oameni <lucraţi1. I Exact.iresc al naturii.urtuni. tot ceea ce nu (tim lăsăm pe seama unor supraoameni. C't de si*uri putem . &sta se nume(te antropomor. I . cred. C'ţi+a ani înainte de a muri. $rieteni. a murit. 8ai să încercăm altce+a. ca să spun alt.alo*ra. c't de bine pus la punct este studiul traiectoriilor neuroniceG I /n acest domeniu suntem la început. &ici nu încape îndoială. C't de +ec8e este.au.orţele necunoscute ale aturii 2 .oto*ra.ost in+alid. Ja . secete II au .icăG .u. spuse %arell serios. I >ine.. anali-a ence. deci. .A doua fundaţie mai putea lupta cu o ma(inărie care începuse să sc'rţ'ie. molime. în ca-ul nostru. (i c8iar dacă nu ne +a putea lămuri mai mult. E o minune cum a putut a)un*e at't de departe (i at't de bine. dar c't de si*uri puteţi . în re*ulă. &u existat ca-uri în istoria Galactică în care unele sisteme planetare i-olate s3au întors la sălbăticie. (i în această pri+inţă noi suntem sălbatici (i ne complăcem. ca (tiinţă. spuse %arell.aptele din alt un*8i.i pe eleG .. Cunosc'nd puţine lucruri despre (tiinţa mentalului. în cursul . u trebuie dec't să încercaţi să pri+iţi .el.ost atribuite unor . u trebuie dec't să a+eţi răbdare. .i ce3am în+ăţat de aiciG /n toate ca-urile. mai puternice (i mai arbitrare dec't omul. ce3i cu eiG &)ută3ne să pri+im lucrurile dintr3un un*8i corect.enomen *eneral uman.

erau complet deprimaţi la *'ndul că în cele din urmă & %oua Fundaţie ne +a da o m'nă de a)utor. %e exemplu. 43am uitat la buletinele lor de (tiri (i.eldonG .tii oare ce necesităţi au intrat în calculele luiG Este posibil ca & %oua Fundaţie să . I &m spus3o . .eldon a spus că & %oua Fundaţie există.'r(itul ră-boiului am . (i totu(i o . . I Exact. &nt8or se smuci cu brutalitate (i spuseB I 4i3am cam pierdut răbdarea cu +oi.ix'ndu3i bat)ocoritor asupra unui 4unn . se a(teptau să .Isaac Asimov de3& %oua Fundaţii. . !nterpretea-ă asta.i . %e .oarte satis. ei bine.oarte necesară sperietoare.aci pe restul locuitorilor să renunţe deodată la acea credinţă cu care trăiseră mereu.ie în+in(i.ost tot timpul ră-boiului. %ar nu puteai să3i . %arell.tettin că & %oua Fundaţie nu există. . (i cu at't mai puţin să3i răspund. u l3am +ă-ut pe omul ăsta de mai mult de (ase ori în +iaţa mea..eldon. în )ocul de (a8 cosmic al lui .eldon.oarte concret. cum am în+ins noi ?al*an3ulG Ce spuneai în ultima ta serie de emisiuni.pre s. 5 %ar tu (tii care au .ără intenţia de a te )i*ni. &(a a .ăcut de el însu(iB I 3u spun c! minţi. 3l s3a simţit în si*uranţă. tinere.emic puse o m'nă +e(tedă pe m'neca lui &nt8orB I 6espiră ad'nc.apt. %ar &nt8or 8olbă oc8ii. (i el m3a cre-ut. spuse 4unn. u3ţi dai seama că minţi. a(a că mitul (i3a îndeplinit în cele din urmă scopul. (i totu(i 235 . I &8a.ăcută de .aci. îmi dau seama unde +rei să a)un*i.ost intenţiile lui .el de acu-aţie.eldon.ost pe ?al*an.oarte clar că moralul pe planetă era incredibil de scă-ut. !3 am spus lui . :omir se albiB I u +ăd pentru ce ar trebui să accept o ast. inter+eni &nt8or. (i era . Credeam că l3ai uitat.ost o . deci )ţi aminte ti de . cu un scop . ba-'ndu3ne pe su*estia .. TurborG Trupul masi+ al lui Turbor tresăriB I %a.

ca să3i .ost pe ?al*an9 Turbor a .. I %e unde (tii tu4 .iu au-it. .ost un ră-boi. care nu +orbea niciodată .puneţi că omul ăsta pe care3l ascultaţi aici se nume(te :omir 4unnG u este :omir 4unn pe care3l cuno(team eu. bibliotecarul intro+ertit.alo*rama lui de acum -ece luni. u am încredere în nimeni de aici.ăcu &nt8or cu dispreţ. toată lumea@ Cer să . sin*ur (i în si*uranţă. au lipsit (i ei. în toate -onele de ră-boi.ost la bordul na+elor.eroce la ei. Jreau ca toată lumea să se supună anali-ei. %oar eu am rămas aici. (i compară3le. e plin de teorii. am să mă supun (i eu testului. I Tu întrebi cumG &+em o metodă si*ură. dar un impostor totu(i@ "ini(te. sunt acela(i dintotdeauna. Te3apucă nebunia@ . care3(i b'lb'ia propo-iţiile nesi*ureG #mul !sta seamănă cu elG Jorbe(te . pe . se au-i +ocea lui 4unn.u-e testul.au plec în 23= .i. . %eci. %arell (i cu . nu3i a(aG 4ai . ca să )oc corect. se apără 4unn. &mestec de (ocuri9 peste toate. 4unn a . nu se b'lb'ie.. &rătă spre bibliotecarul care începuse să se încrunte. stri*ă &nt8or ca să acopere *ălă*ia. & .e încruntă ..A doua fundaţie descopăr în el o sc8imbare incredibilă.acă să tacă.emic.u-. I u re. -ăpăcit. I Jă aduceţi aminte de :omir 4unn a(a cum îl (tiam eu. Joi îl cunoa(teţi de ani de -ile. (i spuse cu +iolenţăB I . (i. u mai am încredere în nici unul din +oi. 4er* c8iar mai departe. care stri*ăB I 4ă acu-i că sunt impostorG I u în sensul obi(nuit. &i ence. are încredere în sine.ă +ăd dacă are cura)ul să re.. $elleas &nt8or continuăB I /l testămG I CumG întrebă %arell. ne3am înţelesG . 3ste el aceea(i persoanăG $'nă (i 4unn tăcu.ă3i una.paţiu.ără o stin*8ereală e+identă9 omul cu o +oce încordată (i ner+oasă. nu (tiu unde. (i nu remarcaţi nimic.luent.

coinci-'nd.unt ence. apoi spuse cu un tremur în +oceB I Ei bine. nu3i a(aG I %a. Celelalte contea-ă. %arell scoase . (i pe acesta îl urmă Turbor. . I 4ulţumitG întrebă &nt8or.alo*ramei erau acolo.canner3ul le puse pe ecran pe toate. I !a3mă pe mine primul.rontal. %intr3un teanc. da.und.ăc'nd un *est tăcut cu m'na.ură comparate în lini(te. E-ită puţin. /l urmă . *'ndind pro. . cu oc8ii înc8i(i. %oar amplitudinile mai accentuate ale undelor elementare introduceau o u(oară dublare. . Este o sc8imbare. &cele se mi(cau cu *raţie deasupra 8'rtiei milimetrice. ! le arătăB I &sta e semnătura ta. (i &nt8or a(teptă reacţia lui %arell. am rămas ultimul (i sunt emoţionat. u înseamnă nimic. Curbele .emic consimţi .oile care conţineau +ec8ile ence. I Eu am spus de)a că n3am.urile acelea în plus pe care le arăţi tu sunt doar m'nie. îl asi*ură %arell.Isaac Asimov momentul ăsta (i continui de unul sin*urG Turbor ridică din umeri (i spuseB I 3am nici o obiecţie. #rice emoţie con(tientă îţi 236 . I /l +om lua. /n cele din urmă. spuse 4unn. %arell încu+iinţă scurt (i luă el însu(i loc. . :omir.ură trasate în lini(te9 . &tinse un buton de control (i cele (ase perec8i se contopiră. (i +ocea lui 4unn răsună în întuneric cu o limpe-ime stridentăB I !a uite3acolo. Toate cele (ase curbe ale ence.alo*rame ale lui &nt8or. T'nărul neurolo* stătea nemi(cat în scaunul pliant. I &celea sunt undele elementare ale lobului . spuse &nt8or.emic.alo*ramele mele. cele +ec8i (i cele noi. Compară3le.per să iei în considerare acest lucru. 4unn rămase la urmă. J'r. %arell încu+iinţă cu un semn din cap. uite ce e.

u pot să cred.. în timp ce . distrus. &poi lumina se aprinse. . 4unn m'r'iB I Jreţi să mă omor'ţi..e au-i -*omotul aspru de os pe os.u dată în lături. :omir. în lini(tea care urmă.ăceau comparaţia.el. #c8ii bibliotecarului se umplură deodată de lacrimi. cu brutalitate. se )ntâmpl! c! eu am aflat 23A . . ră*u(itB I . +reţi să mă omor'ţi. Jedeţi +oi. în întuneric. u asta ne3a spus (i elG ici o <lucrătură1. $arcă trecură ore. %intr3un salt.ără +la*ă.unteţi amestecaţi cu toţii. iar acestea nu sunt importante. I Cum ai *8icit că era ce+a în nere*ulă cu elG întrebă Turbor. sardonicB I 3a ..A doua fundaţie +a a. nuG Totul este o noţiune antropomor. &nt8or se ridică cu *reu. /(i dădu părul lun* pe spate. cu o con+in*ere subităB I . 4unn. Este o conspiraţie.ost <lucrat1.ică idioată.ăc'nd o oribilă tentati+ă de a -'mbiB I u +orbiţi serios..i mai bine să3l le*ăm (i să3i punem un călu( în *ură. sunt si*ur. # să 8otăr'm mai t'r-iu ce . &poi. (i 4unn pri+i în )ur.aţă. ai . &poi.. # . cu o expresie de *roa-ă împietrită pe . (i spuseB I &r . dar m'na îi .u peste el.paţiu.ecta doar undele elementare.ost *reu. nu. si*ur.. %ar %arell dădu din capB I u. $e .acem cu el.aceţi intenţionat. I u mă simt alt. dar pri+e(te3o@ # coincidenţă. I Taci. e doar i-bucnirea unui complex. iar :omir rămase neputincios (i . presupun. %e ei. &nt8or spuse. I Ce s3a înt'mplatG ţipă 4unn.i*ur. Este ade+ărat. %arell încercă un *est de potolire. &nt8or se întoarse spre el. ai .ost mane+rat. 4ă puneţi la încercare. %arell îl str'nse pe bibliotecar de umăr. &nt8or .

ect descrescător în intensitate.i a+ut încredere în tine. să .. %arell sări în picioare. î(i stabile(te cartierul *eneral pe ?al*an. neatinsă de luptele ră-boinicilor. I Conclu-ia ta.lă pe ?al*an.. .oarte ciudat.ie un cuceritor. dar.. dai de ?al*an.lat că &rcadia a plecat spre Trantor. în -iua în care a început ră-boiul. &rcadia pleacă spre ?al*an. cu o consternare subităB I Ce are &rcadia cu toate asteaG Ce +rei să insinue-iG I &bsolut nimic care să nu . în loc să . %arell. este <lucrat1. în loc să se întoarcă acasă. Cu toate că. Cat'rul a cucerit Galaxia. %acă a( .ie e+ident. de3abia am trecut printr3o c8estie din asta cu 4unn.Isaac Asimov unde se g!se te cu adev!rat A %oua $undaţie. I &m . îl întrerupse Turbor.ost pe ?al*an..ocurile succesi+e au un e. ?al*an. #c8ii lui &nt8or pri+eau cu intensitate. .ost acolo săptăm'na trecută.oarte serios cu tine. 23F .lă & %oua Fundaţie. %acă acolo se a. I u e c8iar acela(i lucru. lumea care a reu(it să supra+ieţuiască aproape un secol. .. apoi dispare în*ro-ită. replică &nt8or. &nt8or. ţi3a( . în lumina înt'mplărilor pe care le (tim.ost o unealtă. :omir 4unn mer*e pe ?al*an (i este <lucrat1 la r'ndul lui. I & %oua Fundaţie se a. nimic altce+a dec't ?al*an.. cel mai bun a*ent al nostru de pe ?al*an. deciG I E+identă. (i mă întreb dacă nu cum+a a . 7nde te întorci.emic inter+eni cu cumpătareB I E(ti si*urG Jreau să spun. atunci eu sunt nebun. &m încercat să te .ac să pleci de pe Terminus. "ocotenentul %iri*e. spre c+iar centrul Galaxiei.i spus atunci ceea ce3ţi +oi spune acum. I "3am dedus atunci c'nd am a. &m . I &dică (tiai răspunsul încă de acum o )umătate de anG -'mbi %arell. am +orbit .iu sincer.

ormea-ă o oli*ar8ie solidă.. (i iată că sărbătorim +ictoria@ #ra(ele sunt încă luminate9 încă se mai aruncă .. pe Terminus 2 se ridică la mai puţin de unu la sută din populaţie.ocuri de arti.i*ur că da. #riunde ar . . Ce cre-i că este & %oua FundaţieG 7n *rup de (colariG Cre-i că în calea na+elor apar C'mpuri 6adiante care spun în ro(u (i +erdeB <& %oua Fundaţie1G &scultă3mă pe mine' Turbor. de3abia am în+ins ?al*an3 ul.A doua fundaţie cred că tu e(ti nebun. unde este ultimul loc în care +om căutaG 7nde este ultimul loc în care oricine ar căutaG Exact@ ?al*an@ . le3am distrus !mperiul. tot at't de bine precum este ascunsă respecti+a lume în Galaxie. . 7ită3te în )urul tău aici. $un rămă(a* că nici un membru al ade+ăratei clase conducătoare de pe ?al*an nu a .i*ur că da. . I . "e3am distrus c'te+a na+e. de . 4u(c8ii maxilarelor lui Turbor se încordarăB I u3mi place atitudinea ta.i ce să mai +orbim despre & %oua Fundaţie. unde secretul trebuie păstratB Jor .. c't din această populaţie repre-intă sa+anţiG Tu poţi să lucre-i la o staţie de Transmitere a Ener*ieiB Ce (tii tu despre . I :ei. #oo. $robabil că stau ascun(i în lumea lor. ei .i (i mai putini iniţiaţi. am preluat ce+a din puterea lor comercială (i economică. &nt8or.i. acum' c'nd +om căuta din nou & %oua Fundaţie. +eni răspunsul bat)ocoritor. c8iar în propria lor lume. iar ace(tia +or sta. spuse .icii9 încă se mai stri*ă la +ideo. I u mai pot eu.untem în centrul 2 nucleul 2 ori*inea 2 $rimei Fundaţii. Ei bine. %ar acum.emic prudent. dar asta nu înseamnă nimic.tiţi.ăcut nici un rău9 nimic important.ost în 23H . T'nărul se răsuci spre el cu sălbăticieB I >a tu e(ti un *răsan nebun. am omor't c'te+a mii de oameni. ascun(i.uncţionarea unui motor 8iper3 atomicG EiG umărul ade+ăraţilor sa+anţi de pe Terminus 2 c8iar aici.apt noi nu le3am . spuse &nt8or cu ironie. cu toate cuno(tinţele ei te8nolo*ice.. pe Terminus.

&re sens. Cine sunt actorii principali ai $lanuluiG oi. %impotri+ă. & spus că a în.emic î(i alese cu *ri)ă cu+intele. %ar nu (i împotri+a curio-ităţii mele.apt. I Lsta e un aspect minor.Isaac Asimov +reun . . &cum. %e unde ne pot supra+e*8ea ei cel mai bine. acum sunt prote)aţi împotri+a curio-ităţii. I >ine.iinţat & %oua Fundaţie. Ce mesa)G I Ei. spuse %arell. încerc să3l pun de acord cu un mesa) pe care l3am primit de la &rcadia.irmaţia asta este poate un scut. %ar la urma urmei.ă prote)e-e $lanul.. &nt8or păru încurcat. $ăi. I /mi place ar*umentul ăsta.eldon a minţit spun'nd că a în.. *'ndiţi3+ă (i +oi. 7ite ce e. ceea ce este mult mai plau-ibil. I >un. deci :omir 4unn pretindea că :ari .iinţat două Fundaţii.emic în*ri)orat.ără tra*ere de inimă. Cinci cu+inte scurte. &. nu minţea. pentru a3i prote)a. (i c8iar a(a a (i . tinere. atunci asta a . bu-a superioară ridic'ndu3se la . I &aa.tăp'nii 4inţilor la celălalt capăt al GalaxieiG Care este rolul lorG . I 7ite ce e. pentru ca apoi să3 (i ducă la îndeplinire propriile scopuriG %e la celălalt capăt al GalaxieiG 6idicol@ %e . sin*ur (i . tu spui că nu3i a(a9 că . la capete opuse ale Galaxiei. nu3mi dau prea bine seama.ăcut.. %arellG %arell dădu din umeriB I !nteresant.iinţat & %oua Fundaţie. I Exact.lă la cinci-eci de parseci depărtare.. ei se a. %ar este interesant. Ce rost a+ea să pui .ost o minciună. Ce spui. 4unn (i3a re+enit de c'tă+a +reme (i propun să3l 250 . $rima Fundaţie. acum c'te+a luni.eldon nu minţea.icultate. un mesa)G întrebă &nt8or. dar a mai spus încă ce+a.el pus în di.iecare cu+'nt ca pentru a3l lăsa să iasă. I Ce anumeG .eldon a spus că a în. este ce+a pe care eu nu3l înţele*. inter+eni . deoarece ?al*an nu este la celălalt capăt al Galaxiei.

încă din +remea Cat'rului. dar nu contea-ă. la . este posibil să3ţi ima*ine-i o minte care poate detecta aceste c'mpuri +ariabile (i poate c8iar intra în re-onanţă cu ele.. &m au-it ce3a spus. . u ne poate .erios@ &nt8or dădu să se opună.ică acele c'mpuri într3o mai mare sau mai mică măsură. Toată lumea ar trebui să (tie (i acest lucru. I /n primul r'nd.ace nici un rău. (i n3am a+ut un succes deplin.emic în ultima )umătate de an..emeră modi. am lucrat la anali-a ence. &nt8or.. Cine anume de pe ?al*anG Cum ai să3i descoperiG Cum o să3i aborde-i dac! îi *ăse(tiG EiG I &aa. Cinci secunde mai t'r-iu. .li un alt moti+.el de +i*uros.A doua fundaţie de-le*ăm. dar :omir încu+iinţă d'nd +i*uros din cap. >ineînţeles. (i a( +rea să (tiu ce . . continuă el. #rice emoţie e.acem în continuare. I 4i-erabil.3ar putea să a.icţiune.tie +reunul dintre +oi cum acţionea-ă controlul emoţionalG E un subiect la modă printre scriitorii de . &cum. î(i . pot să răspund eu la întrebarea asta. pentru care eram 8otăr't să răm'n pe Terminus în tot acest timp.ăcu o lini(te stranie (i apăsătoare. %ar m3am apropiat destul de mult. &dică poate exista un or*an special al 25E . 4unn -'mbi cu amărăciuneB I >ine. de(i este destul de ciudat. spuse supărat 4unn. I Cum te simţiG îl întrebă %arell.ică mai înd'r)it dec't poate bănui +reunul dintre +oi. &( +rea să3l întreb ce+a pe t'nărul ăsta isteţ de3aici.alo*ra. Că creierul este sursa unei mulţimi de mici c'mpuri electroma*netice. o (tie toată lumea.ă detecte-i minţile celei de3& %oua Fundaţii este ce+a mai subtil dec't descoperirea unui $latou al Coruperii. să presupunem că & %oua Fundaţie este ?al*an. /n *eneral.ost considerat ce+a misterios (i ocult.e . .. . nu este. .ă +ă spun ce3am .ăcut eu (i cu . a . spuse %arell.reca înc8eieturile. (i multe prostii s3au scris (i înre*istrat în această pri+inţă.

%ar am .. a(a cum un ma*net puternic +a orienta dipolii atomici într3o bară de oţel.ăcut dec't un mic pas pentru a +ă ima*ina un or*an similar care ar putea . I 7n ast.alo*ramei.oton să determine sc8imbări într3un or*an al corpului.uncţia este prea complicată pentru a putea .ericire. &r putea orienta cu C'mpul său mai puternic o altă minte mai slabă.icare într3o altă minte.rec+enţa C'mpurilor emise de celelalte minţi. bineînţeles. însă.oarte păcat. .emic am putut construi ceea ce +oi denumi <ec8ipament de Ecranare 4entală1. acesta poate . 4ai mult.i . din ne.el înc't pre-enţa sa să poată .i detectată. (i mi s3ar părea plau-ibil ca absorbţia unui .ermă din partea lui &nt8or9 o încu+iinţare nesi*ură din partea celorlalţi. ast.i capabil să înţele* culorile.el de <-*omot1 sau <ecran1 care masc+ea(! alte minţi cu care poate +eni în contact. emiţ'nd 2 pentru un detector mental 2 un .i orb..orţa o modi.. care este de . acord'ndu3se pe . &m re-ol+at matematicile celei de3& %oua Fundaţii. Cu a)utorul lui . 4ă mai urmăriţiG 252 .ăcut altce+a. %e exemplu. %ar.ace ceea ce popular se nume(te <citirea emoţiei1.otonului (i cuantelor de ener*ie.ace concret acest lucru. deoarece asta înseamnă că nu +oi putea detecta niciodată un <ma* al 4inţii1 doar cu a)utorul ence. .uncţie ce ar putea pre-ice combinaţiile necesare de traiectorii neuronice care permit . Cum se . a( putea în+ăţa totu(i despre însemnătatea .el de #r*an 4ental 6e-onator.Isaac Asimov creierului care să detecte-e orice c'mp mental. .i este . c8iar dacă a( .ormarea unui or*an ca cel abia descris. în sensul că am in+entat o . sau c8iar <citirea *'ndurilor1.tiinţa modernă are posibilitatea de a crea o sursă de c'mp electroma*netic care să imite o ence. ar putea . lăs'nd3o după aceea ma*neti-ată. 4ă înţele*e toată lumeaG # încu+iinţare . dar nu contea-ă. nu (tiu.. nu a( .alo*ramă.i re-ol+ată printr3o metodă matematică cunoscută în pre-ent.apt ce+a (i mai subtil. u mai trebuie .ăcut să +arie-e aleator.

.emic c8icoti. intuise corect.abricilor3c8eie. cu un *est u(or al m'inilor.. orice loc poate . birourile primarului (i sălile de (edinţe ale "e*islati+ului sunt încon)urate cu Ecrane 4entale. >ătr'nul mai a+ea el ni(te c8estii ale lui. +oi. Ca (i această locuinţă. +reau.. &sta3i tot. încă nu am descoperit & %oua Fundaţie@ I CeG răcni &nt8or. 4are . !ar acum. Jedeţi. ?al*an3ul nu este & %oua Fundaţie. dar intuise. Ca (i ma)oritatea . &)utase orbe(te.aţă de in. mormăi %arell. totul s3a terminat. I Cred că da. spuse &nt8or.luenţa celei de3& %oua Fundaţii sau a +reunui +iitor Cat'r.'r(i .implu. I %e unde (tii tu4 5 . nu c8iar. spuse %arell.. este . iar eu am a+ut control asupra tuturor resurselor Fundaţiei. I Ei bine. Turbor părea cople(itB I &tunci. nu c8iarG & mai rămas ce+aG I %a.i pus la adăpost .runtea cercetării de ră-boi.eldon.abricat. se )ntâmpl! c! eu am aflat unde se g!se te cu adev!rat A %oua $undaţie.ost ales în .A doua fundaţie . I Cum adică.oarte simplu. . I Ec8ipamentul. Jrei să spui.oarte simplu de . 253 .. $'nă la urmă. continuă %arell. din moment ce am . totul s3a terminat. I %a.

. spuse %arell nerăbdător.ectă nu este su. ca de . $robabil că n3a( . dar nu a)un*em nicăieri.cutură u(or din cap (i spuseB I Galaxie 4are.runte îi apărură cute. $e . care spuneaB <7n cerc nu are capete. I Treci la subiect. C8iar (i ec8ipamentul meu de Ecranare 4entală.. (i p'nă nu l3am recepţionat n3am +ă-ut un lucru e+ident. Care este sin*urul lucru concret pe care îl (tim despre & %oua Fundaţie.ect de apărareG %arell -'mbi. repetă 4unn *'nditor.. %ăr'măm sperietorile uite3a(a. Care este in. $oate că nu au nici o planetă. I 7n cerc nu are capete. !ar du(manul se afl! într3o lume anume. Turbor.paţiule@ $oate că toate planetele sunt & %oua Fundaţie. Totu(i. era un mesa) simplu. care rico(au cu -*omot din pereţi (i se stin*eau încet. . în toate direcţiile.RĂSPUNSUL CARE A SATISFĂCUT T76>#6 r'se deodată 2 r'se cu 8o8ote uria(e.eldon a plasat3o la celălalt capăt al Galaxiei. pri+ind cu în+er(unare după du(manul necunoscut. Trebuie să (tim nu numai cum să în+in*em.tim că :ari . a(a o să stăm toată noaptea.ormaţia taG I &rcadia. pentru mine a .ost clar. mi3a trimis un mesa). . eiG Jă spun eu@ .i era clar că +orbea (i pentru ceilalţi. este ce+a care ne ţine pe loc. . e distrăm. una după alta. spuse %arell.i +ă-ut niciodată. I Ei bine. deloc bine dispusB I &părarea per.i ce mai contea-ă. din moment ce %arell spune că a+em un mi)loc per.Isaac Asimov 21 .urtună. u putem sta mereu cu pumnii str'n(i. spuse &nt8or cu încăpăţ'nare. dar (i cu cine să ne luptăm. :omir 4unn a 255 .1 /nţele*eţiG I u. sunt doar oameni3c8eie răsp'ndiţi pe toate planetele.icientă. spuse &nt8or plictisit.

i aici +om *ăsi & %oua Fundaţie. &i spus că o distanţă de cinci-eci de parseci ar .ost sărmanul Eblin* 4is at't de surprins (i de descumpănit atunci c'nd a a. Că cel mai plau-ibil este să nu existe nici o distanţă. iată +eri.lat unde se *ăse(te & %oua FundaţieG /nc8ipuiţi3+ă.i unde ar .. &dică aici4 5 %a.ormă lenticulară. e . a(a cum bine (i3a dat seama &rcadia. #oo.iorător de simplu.oarte puţin probabil să caute printre du(manii de)a capturaţi.i în altă parteG &i spus c8iar tu că dacă cei din & %oua Fundaţie ar . $ăi. # secţiune trans+ersală în lăţimea ei este un cerc. &)un*em doar înapoi la punctul de plecare.lăm la un capăt al cercului.icarea +ec8iului principiuB lucrul cel mai e+ident na(te cele mai puţine bănuieli. (i3au putut elabora planurile pentru a3l opri pe Cat'r. iar un cerc nu are capete.eldon.iniţie.apt Cat'rul capturase de)a ambele Fundaţii. %e ce a . (i au reu(it să3l oprească. dintr3o sin*ură lo+itură.A doua fundaţie emis ipote-a că :ari . este în.i protectorii $lanului . ne a. unde ar sta i-olaţi în cel mai înalt *rad.ie locali-aţi la a(a3-isul celălalt capăt al Galaxiei.. de . $entru că iată3 25= . $elleas &nt8or a emis ipote-a că . . %ar' care este celălalt capătG Galaxia este ca un obiect plat. .i ei în cea mai mare si*uranţăG Cine i3ar căuta aiciG #8. Eu îţi spun că (i a(a este prea mare. unde ar putea . să mer*em pe conturul acestui cerc (i să *ăsim celălalt capăt. o căuta cu disperare pentru a o a+erti-a de +enirea Cat'rului. a+'nd timp berec8et la dispo-iţie. pe conturul acestui cerc. &cum. ca să a. dar a minţit în pri+inţa locali-ării ei. ar . %ar eu +ă spun că :ari . mer*em. 4er*em..i de ce a e(uat Cat'rul în căutările saleG %e ce nuG %acă cine+a caută un du(man *reu de în+ins. I &coloG repetă &nt8or..le că de .i imposibil să . adică aici@ stri*ă %arell cu putere.eldon a minţit în ceea ce pri+e(te existenţa celeilalte Fundaţii. (i nu *ăsim celălalt capăt. $rin de. &(a că +ră)itorii34inţilor.eldon n3a minţit deloc9 că a spus ade+ărul3ade+ărat. mer*em.i mai plau-ibilă. .eldon a spus ade+ărul în pri+inţa existenţei. oi – noi' $rima Fundaţie 2 suntem plasaţi pe Terminus.

"umina în oc8i. /n primul r'nd.i imediat ce +om ie(i +om . . poate . .puseB I Ei bine. %oar dacă nu cum+a poţi construi c'te un dispo-iti+ micuţ pentru . c8iar tu ai arătat că 4unn a . (i simţind pulsul .. Cu mintea lui supra+e*8ind3o pe a ta.ace să cre-i că l3am trimis pe ?al*an din propria noastră iniţiati+ă..ără piediciG I Fără piediciG Cine ţi3a spus că nu ni s3au pus piediciG Tu.ortăreţei du(mane. &nt8or se cu. . I .lam permanent în centrul (i în inima . (i de . ce te . u putem răm'ne mereu în casă.Isaac Asimov ne pe noi' cu conspiraţia (i cu planurile noastre. I %ar nu suntem complet nea)utoraţi.i*ura lui &nt8or. cred sincer. oricare dintre +ecinii no(tri. dar este (i slăbiciunea lor. +ă-ător. . #amenii ă(tia din & %oua Fundaţie au un simţ special.. 256 .icientă împotri+a unui om normal. dec't să ne oprească. I &tunci. I Exact. (i care ar . I Cre-i sincer în teoria asta. Este c8iar comic. atunci mie nu3mi place treaba asta.cepticismul nu părăsise de tot . există o armă de atac care ar putea ..i la urma urmei.ăcutG $entru ei este mult mai bine să ne conducă pe un drum *re(it. care nouă ne lipse(te. .undă în meditaţie.iecărui *'nd. cre-'nd că ne păstrăm anonimatul. %e exemplu.apt ne a.ost <lucrat1. Este punctul lor tare.i ni s3a permis să ne continuăm totu(i conspiraţia. pentru ce ar . (i ie(i de acolo cu o expresie nemulţumită.i inutilă împotri+a unui orbG I %esi*ur.i un supraom din & %oua Fundaţie.i e. &nt8or. oricare om de pe stradă pe l'n*ă care trecem.i pierduţi.iecare locuitor al Galaxiei. %arellG I %a. acum că (tim ceea ce (tim. Ecranul tău 4ental nu +alorea-ă nici măcar c't un *'nd.ace mai mult dec't au . sau că &rcadia ne3a ascultat discuţiile (i a plecat cu el din propria ei +oinţăG :a@ $robabil că ni s3au pus piedici tot timpul. %r. spuse 4unn cu promptitudine.

icient de mult. deci ima*inaţi3+ă o lumină care clipe(te9 *enul care dacă ar dura su.. I .ică repede (i continuu. I Lla +aria-ă +ite-a de modi. mai repede dec't îl poate urmări mintea receptoare.olose(teG întrebă &nt8or. %ar Ecranul 4ental este caleidoscopic. %ar +a . I $ot să.i mi(cat. n3a( +rea să decuple. la ce . %arell. I 7ite aici. "3ai încercatG I &supra cuiG >ineînţeles că nu l3am încercat. I ici n3ai să poţi.icaţi acea lumină 2 sau acel c'mp electroma*netic 2 p'nă c'nd de+ine orbitoare. $er.ascicol de lumină pentru noi.la bu-unarul. care de3abia îi um.i butonul ăsta. &scultă.eriosG spuse entu-iasmat &nt8or.ecranul protector din *re(eală. ce anume nu trebuie să atin*G . întrebă &nt8or cu de*etul pe butonul care re*la intensitatea. Ceilalţi se dădură aproape.e modi. %arell bă*ă m'na în bu-unarul +estei.. (i unde ai comen-ile pentru C'mpul care încon)oară locuinţaG &( +rea să +ăd (i eu aparatul ăsta. +3ar da dureri de cap. 25A . I Ei (i. %ar numai pentru cei care o pot detecta9 nu (i pentru ceilalţi. . I &nalo*ia este clară. Era ce+a mic. Eu am un ec8ipament de Ecranare 4entală. ăsta +aria-ă intensitatea.ect. insuportabilă. I >ine.tii. I . El creea-ă un c'mp electroma*netic care pentru mintea unui om din & %oua Fundaţie ar .A doua fundaţie I Exact..erisem. &cum intensi. unde +rei să a)un*iG întrebă Turbor. (i durerea +a de+eni puternică. # lumină puternică (i orbitoare. "a ăsta mă re. Trecu în m'inile celuilalt micuţul cilindru ne*ru înţesat cu butoane.icare a undelor..erenţă. spuse %arell cu indi.i ca un . 7ite... spuse %arell. &nt8or îl cercetă cu atenţie (i dădu din umeriB I 3am de+enit cu nimic mai de(tept că m3am uitat la el. &rătă spre un comutator care nu putea .. Comanda aceea este blocată..uncţiona.

pleoapele lui &nt8or tremurară (i se desc8iseră. I 6idicaţi3l (i a(e-aţi3l pe canapea. Cu un stri*ăt neomenesc. presupun că te putem crede pe cu+'nt. după c'te+a minute lun*i. un *eamăn al cilindrului de comandă pe care3l studiase &nt8or. %ar este . . în+'rti butonul de intensitate la maximum.ăcut.i dintr3un sin*ur *est. . I >ineînţeles că nu s3a înt'mplat.ecte-e. Turbor scr'(nea din dinţi. crispat. %arell. I 7ite. mai am unul.e răsuci în a*onie9 se albi9 cu de*etele crispate se prinse de păr (i încercă în +an să (i3l smul*ă. în+'rti din nou butonul.. Turbor îl apucă de picioare. (i rămase inert. spuse %arell prin-'nd în m'ini capul t'nărului. &)utaţi3mă. 7ite. spuse %arell.ice simţurile inadaptate pentru a detecta acest impuls care nu3i putea a. $elleas &nt8or. Ca (i cum ar . +e-i.oarte *reu să3ţi ima*ine-i că s3a înt'mplat ce+a atunci c'nd am rotit butonul.ără +la*ă. în timp ce 4unn clipea rapid. $elleas &nt8or se prăbu(i la podea. &poi.ăină.ecta. /(i des. rosti %arell -'mbind pre. apoi în cealaltă. &nt8or în+'rti butonul.i +rut să3(i ampli. posomor't.Isaac Asimov I %e ce nuG dădu %arell din umeri. 4ai înt'i într3o direcţie. . /n cele din urmă &nt8or ridică din umeri (i aruncă micuţa cutie de comandă în poala lui %arell.als.. Trăia. $e noi n3o să ne a. I>ine. #c8ii săi erau două prăpăstii pline de oroare.. Cel pe care ţi l3am dat era un . /ncet.emic (i TurborB o perec8e de statuete din *8ips9 ţepene (i albe. 4unn ridică repede picioarele pentru a e+ita contactul cu trupul care se -+'rcolea. &nt8or se răsuci o dată sau de două ori . (i respiraţia îi c8inuia trupul. Faţa îi era 25F . $arcă ridicau un sac plin cu . respiraţia se calmă.ăcu +esta (i puse m'na pe un obiect at'rn'nd de curea. +e-i.

(opti &nt8or. pentru a +ă distra*e (i mai mult atenţia. E(ti membru al celei de3& %oua FundaţiiG I %aţi3mi să beau puţină apă.. I Care.. &m aran)at un ră-boi cu ?al*an3ul. 25H .A doua fundaţie cumplit de *albenă9 părul (i trupul îi erau pline de transpiraţie.orturile care ne a+eau pe noi în prim3plan.. continuă %arell. aiciG I %a.. & a+ut *ri)ă ca 4unn să .unt membru al celei de3& %oua Fundaţii. I u. %upă ce turnă în &nt8or un pa8ar de S8isDQ (i două de apă.. am încercat să controlăm această mi(care. $resupusa amantă a lui ..ac. I &du ni(te apă..pune3ne@ I &( +rea să dorm. I u mai . I . &m încercat să ne implicăm în ea. &r . spuse %arell. spuse %arell.acă mi(cările adec+ate. T'nărul păru să se relaxe-e. . se a. . spuse el epui-at.. &m. &cum +orbe(te@ 7n suspin tremurat.tiam că Terminus3ul (i oamenii săi de (tiinţă erau interesaţi de ence. I >un@ &cum explică3ne tot ceea ce s3a înt'mplat în ultima )umătate de an.ituaţia de+enea periculoasă. murmură el. era spartă (i de nerecunoscut. #oo838. . .coase un +aiet prelun* (i cutremurător.alo*rame. nu@ u mai . dacă ne spui ade+ărul. Turbor.. &i dreptate în toate pri+inţele. da.ără a ruina $lanul . I 4ai t'r-iu. &poi cu+intele.i putut îndepărta bănuielile (i e. Jino (i cu sticla de S8isDQ. (i că +a +eni +remea construirii unor ec8ipamente ca Ecranul 4ental. %e aceea l3am trimis pe 4unn pe ?al*an. I %a.eldon.tettin era de3a noastră.lă pe Terminus.. se ru*ă &nt8or. u (tii. spuse repede (i cu +oce slabă. !ar du(mănia împotri+a celei de3& %oua Fundaţii era în cre(tere. Trebuia să oprim tendinţa. .ace asta@ u (tii. %octore %arell. iar +ocea. Ceilalţi se aplecară deasupra lui pentru a3l putea au-i. repetă întrebarea. atunci c'nd +orbi.

Erai pe cale de a re-ol+a problemele ec8ipamentului de Ecranare 4entală.r'n*erea. nelu'nd în seamă întreruperea.. pentru a3(i îndulci în.. &+eam ordine.. în plus. %arell îi . I Toţi aici. &cest lucru nu l3am pre+ă-ut 2 nu poţi pre+edea totul 2 (i de aceea Callia a îndreptat3o spre Trantor. 2=0 . trebuia să controlăm timpul.e scutură deodată cu un e. . (ase sunt a. (i trăsăturile sale căpătară claritate. ca într3o . s3ar .ii surprins. n3a mers. (tii......erenţele.ăcu semn să tacă... nu e ne+oie de mai mulţi. trebuie să dorm. dacă te <lucram1. putea să in+ente-e altcine+a ec8ipamentul.. cinci-eci.. %arell îl -*'lţ'i cu putereB I u poţi să adormi acum... Jorbea în -+'cniri dureroase.i*ura în mintea ta era .... nu cu *rupuri.. nu mulţi.. ca (i $lanul ... o8.. Trium. $lanul $rimului Jorbitor..eldon. am pierdut. mai subtil.oarte scă-ute.. Callia... I & +enit (i &rcadia cu el..oarte e+ident.e opri.. I &m lucrat cu indi+i-i. nici un rost.ica......ul care se pre.. Capul i se răsucea dintr3o parte într3alta. stri*ă 4unn.. n3am putut.ebră puternică.ort uria(.... &nt8or încu+iinţăB I Trebuia să te dau la o parte.. umai că am pierdut.. . numai că. I %e ce nu m3ai <lucrat1 (i pe mineG I 3am putut.... pentru a e+ita inter. nu (tiu toate aspectele.. %acă a( .. I &i +rut să mă trimiţi pe Trantor. $lanul pre+ede doar probabilităţi..orm unui $lan.ară. Era o ultimă încercare de a se )usti.. ai să . %r. (i aproape incoerent. nu3i a(aG întrebă %arell.. &sta3i tot. pe TerminusG I Cinci. a3a3a. "ucram con... &nt8or continuă. C'ţi sunteţiG I :aG Ce spuiG. probabilităţi .i putut duce totul de r'pă.i impro+i-at.Isaac Asimov I Callia este....

cred. îi putem sterili-a. $entru el. în ultimele săptăm'ni de +iaţă. ca să încep din nou +ec8ile căutări. Jedeam noi atunci cine e stăp'nul.. n3a +rut să mai aibă de3a .. $e Koranel. %ar mi3ai dat ni(te comen-i .i putut . e-itantB I .alse. (i în cinci-eci de ani. & %oua 2=E . adormi. mai bine.. îmi scrie 2 ca un +ec8i (i bun prieten 2 să iau le*ătura cu cel mai capabil (i mai promiţător dintre studenţii lui. cu tipii ă(tia din & %oua FundaţieG I u (tiu.'r(it. aproape că te3am a+ut... &poi.anatic în problema celei de3& %oua Fundaţii. %ar n3am putut să3i spun asta lui ?leise9 (i nici nu m3ar .A doua fundaţie I "a s. /i putem exila. brusc. Turbor spuse. %arellG I %e c'nd a +enit aici pentru prima oară. .. m3ai bănuit tot timpul. #.i ascultat. Era un . (i să3l iau colaborator.i decuplat ecranul (i a( .i ce3o să . admirati+B I %e c'nd îl bănuie(ti.ară. Ei bine..luenţat din a.i pus m'na pe tine. 4oti+ele mele erau re-onabile.emic inter+eni. c8iar a(a a (i . /n cele din urmă. eram un la( (i un trădător. $utem separa sexele sau. de exemplu. %ar eu îl cuno(team pe ?leise9 (i (tiam în ce condiţii ne3am despărţit.. Era un om neiertător. iar eu îl părăsisem. & spus că a +enit din partea lui ?leise. &( . . poate c8iar un a*ent din & %oua Fundaţie.. Cum ar . Era ce+a ce nu3i stătea în caracter. m3am *'ndit că cel mai bine (i cel mai si*ur era să continui lupta pe calea aleasă de mine.. +eni calm răspunsul. (i înc8ise oc8ii c'te+a secunde.acem cu ei.ace cu mine.i am început să mă întreb dacă sin*urul moti+ nu era cum+a să mi se ba*e pe *'t un a*ent din & %oua Fundaţie. îi putem duce acolo (i putem satura planeta cu Ecranul 4ental.ace un asemenea lucruG $oate doar dacă era in. spuse %arell cu amărăciune. (i din acea -i p'nă aproape de -iua morţii sale.ost.tă.

I Cre-i că putem în+ăţa (i noi să ne . (i era .el ca (i Cat'rulG I u (tiu. prea u(or. într3o seară t'r-iu.au se nasc cu el.ormase dintr3un copil într3o t'nără . ce te3a . Galaxie@ C'nd poate (ti un om dacă este sau nu o marionetăG Cum poate a.olosim de simţul ăsta al lorG întrebă Turbor.oarte . .Isaac Asimov Fundaţie +a . !n+incibilii din & %oua Fundaţie că-useră ca ni(te amatori.i mai bl'ndă. %ar la ce3ţi trebuie acest simţG $e ei nu i3a a)utat.la un om că nu este o marionetăG &rcadia se întorcea acasă. deoarece ence. 2=2 .'r(ise aproape imediat după luna de miere.ericită. apoi spuseB I #8.i de domeniul trecutului.. nu (tiu. se trans.lau ambele FundaţiiG Fuseseră la teatru9 în cele mai bune locuri. (i aceste *'nduri dispărură în.ii si*ură că pe Terminus se a.e încruntă.runte.iorate. înlocuite de cele pe care în cele din urmă trebuia să le în.ăcut să .. *'ndurile urlau în el. tată. %e(i nu spusese nimic.au poate că o moarte rapidă (i lini(tită ar . la . spuse încerc'nd să pară c't mai puţin preocupatB I &rcadia. 4i3a +enit. printr3o misterioasă alc8imie. apoi de două. . iar el nu putea să scape de aceste *'nduri. /l pri+i . Fusese prea u(or. pur (i simplu. Ea +enise acasă de o săptăm'nă. Cred că este creat printr3un lun* antrenament. Cum ar .alo*ramele arată că acest potenţial este latent în creierul uman. (i c8estia asta nu3i plăcea.emeie. Era le*ătura lui cu +iaţa9 le*ătura lui cu o căsătorie dulce3amară care se s.ix preţ de un moment.i pututG C't timp lipsise.iecare9 ea a+ea o roc8ie nouă pentru această oca-ie. cu +i-oare tridimensionale pentru . . &poi.

lau ambele FundaţiiG Ea se încruntă u(orB I Ei bine.ăcuse să . Ce te"a f!cut s! fii sigur! pe Terminus4 %e data aceasta. Ce te3a . c8iar aici.e îndepărtă de elB I %ar n3a spus &nt8or că a+eam dreptateG & recunoscut. u ţi se pare plau-ibil. cu at't eram mai si*ură.ac o anali-ă ence.. I %ar ea era pe ?al*an.A doua fundaţie 7n strat de *8eaţă se .rică.icăG Ea dădu din cap cu +iolenţăB I u.ăcuse să .. este important. I .ie si*urăG &+ea acea sen-aţie că ce+a îi scapă c8iar de sub de*ete. !ntuiţia este . Ce o . %ar tatăl său a+ea o pri+ire pierdutăB I 3are nici un rost. aflasem. %ar trebuie 2=3 . I G'nde(te3te. .ii si*ură că pe Terminus se a. nu puteau. .i control@ I Control@ Jrei să spui că m3au <lucrat1G #. "a . &rcadia a(teptă c'te+a minute înainte de a răspunde. u3i a(aG u3i a(aG 6espira sacadat. & recunoscut totul. I Tată.oarte dubioasă atunci c'nd e +orba de & %oua Fundaţie. pe Terminus. I %e mine. tatăG %ar el nu . dar. nu@ 4i3e prea . stri*ă ea. înţele*i.i intuiţie.alo*ra. 3are nici un rost.ăcut să .ăcu dec't să dea din cap în direcţia ei. spuse el cu în+er(unare.ost "adQ Callia. nuG #utea . $ur (i simplu se potrivea. Cu c't mă *'ndeam mai mult.el a spus (i &nt8or. &rcadiaG u ai de ce să te temi. nu.tiu.ie si*urăG Ce o . &rcadia. a .puseB I . &rcadia. . îmi dai +oie să3ţi .ormă în )urul inimii %octorului %arell.tia multe lucruri 2 "adQ Callia 2 (i probabil că le a. .i i3aţi descoperit pe toţi.. dar putea .la de pe Terminus.tiam că ea era din & %oua Fundaţie.. insistă %arell. u.

Jom pleca pe Trantor. &rDadQ. . importanţa +ictoriei se strecura în el. %acă e(ti <lucrată1. (i. &rcadia.. !3am prins cu ade+ărat. o anali-ă nu durase at't de mult. iciodată în +iaţa lui %arell.. tu (i cu mine. ţin'nd3o în continuare în m'ini. nu îl costase at't de mult. (i ence.i asta mulţumită.i dacă sunt <lucrată1. &poi îl au-i r'-'nd. ai să prime(ti medalia pe podium. u trebuiau dec't să se îndrepte spre el. *'n*uri ea.ac nimic.Isaac Asimov să (tiu. /ncetul cu încetul. nu3i a(aG %upă aceea. apoi r'se din nouB I u contea-ă9 tu a. înainte de cuplarea ultimului contactB I . tatăG Ce ai să . (i ne putem întoarce la +iaţă@ I Tată.aciG I 3am să .li totul.. &rcadia.alo*ramele sunt normale. . acum putem primi medaliileG I %e unde ai a.rene-ie. I .e a*ăţă de braţul lui. îl întrerupse o sin*ură dată. Fundaţia 2 $rima Fundaţie 2 acum sin*ura Fundaţie 2 era stăp'na absolută a Galaxiei.. n3o să ne mai pese de nimic altce+a în Galaxia asta. 2=5 .i.lat că cerusem am'narea ceremonieiG # depărta puţin.. umpl'ndu3l. Foarte bine. Foarte bine. !ar c'nd se s. tatăG I%aG I %e3acum încolo poţi să3mi spui &rDadQG I %ar. I Casa este sub Ecran 4ental maxim.. &rcadia coborî împleticindu3se. El începu să turuie cu . în timp ce se str'n*eau unul pe altul în braţe..ări în sus (i se aruncă în braţele desc8ise.. cu discursuri.eldon.. (i se lămuri. +om pleca.'r(i.. (i nu îndră-ni să pri+ească. u mai exista nici o barieră între ei (i &l %oilea !mperiu. .inal al $lanului . /nţele*i. ţelul .

A doua fundaţie 2== .

i necesitat (apte-eci (i cinci. %ar nu contea-ă.i <a)utaţi1 să nu cede-e. %acă ai (ti c'ţi oameni au lucrat +reme de luni 2 de .i detectat. $rimul Jorbitor dădu încet din capB I & . Jorbitor. I Cinci-eci de bărbaţi (i . Jreau să traduci matematicile. pentru că <a)utorul1 putea . $rimul Jorbitor ridică pri+irea spre .i mai puţiniG întrebă (o+ăielnic . &i studiat cursul e+enimentelor calculat de Consiliul Jorbitorilor acum cincispre-ece aniG I %a.i cu toate acestea. nu ar mai . .tudentul. %e . Jorbitor.ecţione-e planul. Jorbitor.ie . &poi spuseB I Esenţial era ca cei din $rima Fundaţie să . +om re+eni la condiţiile iniţiale. &u dus planul la îndeplinire. I . într3o lume nelocali-ată@ . pentru că au iubit $lanul mai mare. $ractic.. ca să lăsăm (i o mar)ă de eroare. I %a.ADE)ĂRUL # C&4E6L nelocali-ată.apt ani 2 între*i să per.i putut con+in*e.i mai puţin surprins. Cinci-eci de martiri@ .ost . spuse el.el. %acă erau mai puţini. nu au cedat.Isaac Asimov 22 .tiu.apt. Jorbitor.tiau că îi a(teaptă moartea sau înc8isoarea pe +iaţă. un obiecti+ism ade+ărat ar . I . ai . /ntotdeauna există surprindere. (i nici măcar nu puteau ..oarte surprins. T'nărul î(i puse *'ndurile în ordine. Terminus3ul nu +a (ti din nou nimic despre noi9 nu ne +a mai include în 2=6 . &cum spune3 mi în cu+inte ce s3a înt'mplat. după o pau-ăB I &m .emei.i un om al cărui plan se îndeplinise. &st.i l3ai comparat cu ade+ăratul cursG I %a.erm con+in(i că au descoperit (i au distrus & %oua Fundaţie.ost limita de )os. &poi.tudent. I $uteau .

i atacat. se ba-au în subcon(tient pe noi. $rima Fundaţie a rămas cu ec8ipamentul de Ecranare 4entală 2 o armă puternică împotri+a noastră.ără abateri. în întrea*a Fundaţie s3ar .i . spuse .. Jorbitor.ică +a de+eni o (tiinţă sterilă. cel puţin. 4ă în*ri)orea-ă un aspect al acestei probleme. cu preţul a cinci-eci de oameni. &lte domenii ale cunoa(terii le +or aduce o răsplată imediată (i mai substanţială.ă demonstrăm Fundaţiei că puteau în.i . . &cest lucru. în si*uranţă.. e. I &ici.. I >ună remarcă. I %eci.untem din nou ascun(i bine. . &du3ţi aminte că populaţia Terminus3ului ne pri+ea cu o ostilitate deosebită..runte pe .i răcit prea mult pentru a mai a+ea succes. să (tear*ă petele .i ce rost a a+ut ră-boiul ?al*anianG I . (i ne in+idiau pentru presupusa superioritate9 totu(i..alo*ra.i de asemeni (i ultima.tettin.olosi.i a+ut niciodată cura)ul să3l în. spiritele s3ar . "a un an după +ictorie. .. umai că. +a .ice. p'nă într3un secol. anali-a ta este insu.. %acă am . pentru a le asi*ura protecţia. e urau. remarcă $rimul Jorbitor. nepre+ă-ute (i speci.ost <distru(i1 înainte de ră-boiul ?al*anian. umai că. %eci cursul istoriei +a continua . & de+enit un ec8ipament inutil9 a(a cum .tudentul dădu din capB I /nţele*.icientă. I umai dacă nu cum+a +or inter+eni între timp alte accidente.r'n*e du(manul. 3ar mai . e0ist!m încă.ost minime.i atacat după <distru*erea1 noastră9 (i i3ar .i. Ecranul 2=A .el ca înainte.ebra deplină a +ictoriei. %oar în .ăcute de Cat'r în auto3 consideraţia (i încrederea lor în sine. &(a că această primă *eneraţie de cercetători mentali din $rima Fundaţie.ără ameninţarea noastră.. %ar nu mai au împotri+a cui o ..A doua fundaţie calculele sale. (i anali-a ence. I .ectele ne*ati+e ale <distru*erii1 ar . nu mai este la . în direcţia indicată de $lan.tudentul..i produs o panică *enerali-ată. dacă acesta ar .

Isaac Asimov 4ental +a . (i doar tatăl ei trebuia să o ia în considerare.. pur (i simplu din cau-ă că a trebuit să lucrăm cu indi+i-i i-olaţi.ată. ast. %arell nu o +a bănui pe &rcadia ca . spuse . .iecare inacti+ în absenţa celuilalt.u*iţii.ert. Con.el înc't nimeni de pe Terminus să nu î(i dea seama. &ceastă in.tudentul calculă repedeB I %a. >utonul trebuia apăsat 2 contactul trebuia reali-at 2 la momentul oportun.ie 2=F .. I %ar ceea ce a( dori să3ţi dai cel mai bine seama. +reau să spun noi. ast.le încredere în sine. &ce(tia au ..tii. prematur. Ce ai în+ăţat tu despre $latourile CoruperiiG Ce sunt eleG /n mod e+ident. &rcadia.ice.inate anali-e ence.. aceasta este rele+ată prin $latoul Coruperii. /n consecinţă. nici prin cele mai ra. 1nl!turarea' (ter*erea unui element emoţional.orm calculelor mele' exista o probabilitate de trei-eci la sută că va b!nui acest lucru.ost modul în care &nt8or a trebuit să tre-ească bănuieli asupra lui. cred că a+eţi dreptate.aptul că %r.ost cei doi poli ai unui motor 8iper3atomic9 .i centrul căutărilor lor.inală trebuia diri)ată per. %ar acest lucru a . pentru binele +iitorului tău în Consiliu. că Terminus3ul însu(i putea .ect.ie *ata de a da bir cu . &m a+ut *ri)ă (i de acest lucru@ I Jorbitor.i trebuie să . !ntroducerea nu poate .iind unealta noastră. contam pe . în timp ce .erei mentale.lota ?al*an3ului trebuia să . %e asta am a+ut eu *ri)ă@ !ar bătălia . Flotei Fundaţiei trebuia să i se insu. .el înc't acestea să dea rod exact la momentul potri+it.tudentul. nu o do+adă a introducerii unui element emoţional.i detectată. Ce s3ar . o consecinţă a Teoremei lui "e. dumnea+oastră. .ost modul de control al atmos.i înt'mplat atunciG I &m a+ut *ri)ă (i de asta. aproape uitat. & . & .ormaţie trebuia .alo*ra. a trebuit să .ie trimisă pe Trantor pentru a nu a+ea un contact prematur cu el.ost destul de simplu.urni-ată de către t'năra .i un ec8ipament al trecutului.. este atenţia acordată micilor interconexiuni care au inter+enit în planul nostru din ultima decadă (i )umătate. tinere.

. $rimul Jorbitor r'se scurtB I /ntr3un . .ără nici o con. in.lat la un un*8i de o sută opt-eci de *rade pe circum.i *'ndit în consecinţă.ie înapoi în punctul de plecare. Terminus repre-intă capătul unui braţ spiral. c'nd poate .ăcut primul pas în derularea planului. după cum (tii.eria nu este o curbă înc8isă. u +a a.erie a. iar noi suntem la celălalt capăt. întruc't Controlul a dus la de-+oltarea unei personalităţii precoce (i inteli*ente. . %ar este o soluţie neserioasă.aptul că e0ista totu(i un răspuns posibil. &nt8or s3a con+ins că %arell (tia totul despre $latoul Coruperii.i totu(i. însă. Cu alte cu+inte.i*uraţie mentală.lă capătul celălalt al unei spiraleG $ăi. c'nd a . 7n ast. Ce ar putea însemna pentru un sociolo* <capete opuse1G Capetele opuse ale unei 8ărţiG %esi*ur că nu. acum cincispre-ece ani. este o spirală dublă.'r(it întotdeauna .A doua fundaţie rele+ată. # soluţie accidentală (i nere+elatoare. . cel mai mare pericol stătea în . Timp de patru sute de ani.ost Controlată. acolo unde !mperiul iniţial era cel mai slab.apt.ost orbiţi de cu+intele lui . plec'nd c8iar de la un mod de *'ndire te8nolo*ic. unde se a.ie la un punct din peri. .ost . nu este deloc un simplu o+oid aplati-at9 (i nici peri.eldonB <celălalt capăt al Galaxiei.el.erinţă plec'nd din Terminus. (i au s. cea mai uluitoare este ironia celor înt'mplate. unde 2=H .ost obţinut imediat dacă cei care căutau (i3 ar .la la peri.i3au adus părerile personale..i adus aminte că :ari .i .ără să arate acest lucruG &tunci c'nd nu există nici un element emoţional de înlăturat. iar >raţul $rincipal conţine cel puţin opt-eci la sută din planetele locuite. Galaxia.. pentru că.erie. %esi*ur.ie cu ri*la. în centru. &sta este o simplă interpretare mecanică.i Controlat un indi+id..luenţate de o *'ndire te8nolo*ică.ost &rcadia pe Trantor. (i ar .ie cu raportorul. %e . at't de mulţi oameni au .1 . (i c8iar spre binele ei. au măsurat celălalt capăt .. atunci c'nd indi+idul este un nou3născut.la niciodată că a . $rima Fundaţie se a.el de nou3născut a .eldon era un sa+ant în sociologie' nu în te8nolo*ie. 6ăspunsul ar .

&ici l3am studiat pentru prima oară pe Cat'r (i am plănuit să3l în.apt ar .isuri în păstrarea secretului nostru.i toate aceste .luenţă. !ar noi am . pe Trantor. să distru*ă Fundaţia în ca-ul în care s3ar .ace acest lucru cel mai bineG $e Trantor.. &cum un secol. . &ici@ /n centru@ $e Trantor. pe Trantor. Galaxia cuno(tea bine acest lucru. îmbunătăţi.ost în mod .Isaac Asimov in. aceste *ăuri lar* desc8ise. timp de trei sute de ani.luenţa ci+ili-aţiei sale era cea mai mică. unde bo*ăţia (i cultura erau permanent pre-ente.i unde se a.ost )e. Cate*oric. a(a muribund cum era. &sta s3a (tiut. unde bo*ăţia (i cultura erau aproape absente.i unde era pericolul cel mai mare pentru Terminus (i pentru $lanG &ici@ &ici. acolo unde a lucrat *rupul lui .i 8otăr't s3o . .oarte edi. ne3a descoperit Eblin* 4is9 (i aici am a+ut *ri)ă ca el să nu supra+ieţuiască descoperirii..eldon 260 .eldon.runte .el de .ată normală din Fundaţie să în. dar nu l3a luat în seamă. $entru asta. încă de acum cinci-eci de ani. putea totu(i. !ar scopul celei de3& %oua Fundaţii era prote)area $lanului împotri+a du(manilor.e (tia (i asta@ .r'n*em de. &ici.i putut atra*e bănuielile asupra planetei în care s3a înt'mplat.eldon. $rimul Jorbitor continuăB I . din toată planeta. a . . (i continua opera. au rămas neobser+ate deoarece . acolo unde !mperiul iniţial era cel mai puternic9 unde ci+ili-aţia a+ea cea mai mare in. :ari .ost necesar să aran)ăm ca o . capitala !mperiului de pe +remea lui . (i unde s3au acumulat in.uit (i distrus complet.i era cel mai normal lucru posibil. un ast.eldon a lăsat în urma lui & %oua Fundaţie pentru a3i păstra.iresc capabili să ne prote)ăm sediul (i. . &ici s3a născut &rcadia (i a început lanţul de e+enimente care au permis reîntoarcerea la $lanul .lă cap!tul opus al &ala0iei' din punct de vedere 7ocial4 $ăi. a .antasticele puteri mentale de mutant ale Cat'rului.initi+. doar >iblioteca !mperială (i domeniile din )urul ei au rămas neatinse.oarte scurtă pau-ă. %upă o . unde !mperiul. Trantor3ul a că-ut.ormaţii de3a lun*ul deceniilor. %ar unde se putea .eldon.icator. sau s3a *8icit.acă.

iar ceilalţi i3au interpretat +orbele în . 33333333333333333333333333333 26E . I :ari .aţa rotundă (i îmbu)orată a lui $reem $al+er 2 $rimul Jorbitor.ost odată diri)at de pe această st'ncă9 de3aici plecau toate le*ăturile cu celelalte stele. pri+ind la strălucirea incredibilă de pe . spune +ec8iul pro+erb.undal9 la uria(a Galaxie care era de3acum încolo în si*uranţă. $rimul Jorbitor încetase de multă +reme să se mai adrese-e .aţa . (i de ce nu un pic de ima*inaţie poeticăG /ntre* uni+ersul a .elul său despre <celălalt capăt1. <(i acolo se s. (opti el.erestrei.'r(itul . se adresa lui însu(i.apt. $rimul Jorbitor pri+ise aceea(i a*lomeraţie de stele 2 nicăieri mai a*lomerate ca în centrul acelui uria( ciorc8ine de materie pe care #mul îl nume(te Galaxie 2 cu presimţiri sumbre9 dar acum.tudentului.telei1.A doua fundaţie a +orbit în . st'nd în . %e . o mare satis.eldon a denumit Trantor3ul <.'r(esc toate stelele.elul lor..acţie se instalase pe .1 Cu -ece luni mai înainte. <Toate drumurile duc spre Trantor1.

....................E66 E= 3 $6! G6!"L..................................................E"%# ...............A5 $&6TE& & %#7& 3 F7 %&M!& / CL7T&6E....EH3 EA 3 6LK>#!..$7 ... C&TO67".....&GE67" C"& %E...............................................255 22 3 &%EJL67".....5 2 3 %#! >L6>&M!.........! >LT6O !!.......................E=2 E3 3 "&%N...206 EF 3 F& T#4& 7 E! "74!....................L...............................TE..........22 3 3 %#! >L6>&M! .!T7" 6LK>#!7"7!................................................E0F H 3 C# ......................E36 EE 3 $&...............................................................................E &$6#$!E......! C&TO67"..................E2E E0 3 C6!K& ...................$!6&T#6!!..............................................................................................EF0 E6 3 / CE$7T7" 6LK>#!7"7!...........................E=H E5 3 E"! !...................................Isaac Asimov CUPRINS $&6TE& / TO! 3 C&TO67" / CL7T&6E...........................................! C&T&67"...................7" C&6E & .....3 E 3 %#! >L6>&M! .....................2EF 20 3 <E7 &4 &F"&T............................. C&TO67" "!$..............! 7 ML6& .! / CL 7 >L6>&T.....5A = 3 7 >L6>&T ...................................................H2 F 3 $"& 7" ...........1...................................3A 5 3 %#! >L6>&M! ......................60 6 3 7 >L6>&T.........................E50 E2 3 "#6%....................FO6..................2E0 EH 3 ............2=6 C7$6! ..................................22H 2E 3 6L....262 262 ................ ........................................&T!..HE A 3 &6C&%!&..........................................................................................................................T! .......................................FLC7T.....................................