A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.A-PDF.

com to remove the watermark

Завршетак референдумског процеса

923

V ЗАВРШЕТАК РЕФЕРЕНДУМСКОГ ПРОЦЕСА

V 1. Један број запажања о протеклом референдуму

924

925

926

Обавезујућа Одлука о истицању потписаног записника са резултатима
гласања противзаконито је спријечена пројектованом еуфоријом и
притисцима од стране сепаратистичког блока у вријеме затварања гласачких
мјеста и приликом пребројавања резултата.

927

928

Извод из документа Међународне референдумске посматрачке мисије
OEBS/ODIHR-а о прелиминарним сазнањима и закључцима од 22. маја 2006.
године, који се односе на регистроване неправилности током спровођења
референдума.

929

930
Запажање (табела) Момчила Вучетића, секретара Извршног одбора СНП, поводом изјаве Реиса мешихата исламске заједнице
у Црној Гори г. Рифата Фејзића да су муслимани црногорцима поклонили државу (лист „ДАН“ 25. мај 2006). Од укупног броја
гласова (за разбијање Државне заједнице Србија и Црна Гора) преко 40% су гласови неправославних вјероисповијести, међу
којима је најбројнија исламска (мухамеданска) са 83,35%. Статистички подаци показују да је изјава г. Рифата Фејзића тачна,
јер 34,49% од укупног броја гласова „ЗА“ су гласови муслимана или 79,573 гласа од 230661.

Примјер пројектованог пада електронског система приликом разматрања
приговора који се односи на 44 гласачка мјеста и преко 30 хиљада гласача.
931

932

933

934

935

936

937

938

Запажање о току референдумског дана у општини Цетиње.

Преглед летења цивилних ваздухоплова (авиона) који су 19. и 20. маја довезли
из иностранства присталице сепаратистичког блока.

939

940

941

942

943

944

Противзаконито поступање полиције у корист сепаратистичког блока.

Противзаконито поступање полиције у корист сепаратистичког блока.

945

946

947

948

Члан 30:
„У склопу референдумске кампање државни и општински функционери
неће користити ресурсе који им стоје на располагању у циљу вршења
њихових редовних званичних функција, као што су транспорт, комуникације,
укључујући службене мобилне телефоне, итд. уколико то не буду захтијевали
специјални безбједносни прописи за високе државне функционере (пратња
и блиска заштита)“ (Закон о референдуму).

V 2. Један број примјера не прихватања регуларности референдума од стране
разних субјеката који су били против разбијања државне заједнице

949

950

Не прихватање регуларности референдума на гласачком мјесту на којем
се није могао утврдити број гласача који су гласали.

951

952

Не прихватање регуларности референдума на гласачким мјестима са којих
су нестали изводи из записника.

953

954

955

956

Не прихватање регуларности референдума због бројних
противзаконитости.

957

958

Не прихватање регуларности референдума због бројних неправилности.

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

Због бројних спорних питања представници Блока за државну заједницу
нијесу прихватили противзаконито одвијање референдумског процеса.

Не прихватање регуларности референдума од стране Бошњачког блока за
јединствени Санџак и заједничку државу Србија и Црна Гора.

979

980

Не прихватање регуларности референдума од стране Републиканске
партије (Рома).

981

982

V 3. Утврђивање резултата гласања на референдуму од стране Републичке
комисије за спровођење референдума

983

984

985

986

987

988

989

990

У Централном затвору Црне Горе за правоснажно осуђене грађане,
сепаратистички блок је постигао убједљиву побједу од 84,10%. Ово је сасвим
очекивано имајући на уму поштовање људских права у нашим затворима.

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

1001

1002

1003

1004

1005

1006

1007

1008

1009

1010

1011

1012

1013

1014

1015

1016

1017

1018

1019

1020

1021

1022

Резултате референдума није прихватио ниједан представник Блока за
државну заједницу Србија и Црна Гора.

1023

1024

V 4. Не прихватање резултата референдума од стране Блока за државну
заједницу

1025

1026

Не прихватање регуларности референдума и прелиминарних резултата од
стране координатора Блока за државну заједницу Србија и Црна Гора.

1027

1028

Обраћање представника Блока за државну заједницу Србија и Црна Гора
Влади Републике Србије у вези са лицима уписаним у бирачки списак
Србије који су гласали на референдуму у Црној Гори.

1029

1030

Узимајући у обзир само ову неспорну чињеницу о лицима која су из Србије
одабрана и противзаконито била уписана у бирачке спискове у Црној Гори,
јасно је да референдум није био регуларан и да је званично објављени резултат
референдума нетачан. Сепаратистички блок је наводно добио референдум
са 0,5% или 2096 гласова. Проста математика показује да је 2096 мање од 2671.
Само по овом основу сепаратистички блок је изгубио на референдуму. Према
незваничним признањима неких западних дипломата резултат референдума
са свим крађама је износио 52,6% у корист сепаратистичког блока, што реално
значи да је тај број био мањи и од 50%.

1031

1032

Званичан одговор о штампању 40 хиљада нових личних карата никада није
добијен. Према статистичким подацима у Црној Гори око 9900 становника
годишње постане пунољетно и има право на добијање личне карте. Узмимо
да још 10 хиљада грађана по основу замјене старих ЛК добије нове.
Поставља се питање за које потребе на почетку референдумског процеса
је било неопходно још 20 хиљада личних карата?

Не прихватање резултата референдума једног од субјеката Блока за државну
заједницу Србија и Црна Гора, и позив да Блок прерасте у изборну коалицију
која би спријечила даље сепаратистичко разарање бића Црне Горе.

1033

1034

Не прихватање легитимности референдума и запажања поводом изјава
представника сепаратистичког блока.

Саопштавање разлога представницима ЕУ који су опредијелили Блок за
државну заједницу Србија и Црна Гора да прије коначног проглашења не
прихвате резултате референдума.

1035

1036

1037

1038

Наводну побједу сепаратистичког блока објавила је не(владина) организација
Центар за мониторинг (ЦЕМИ) одмах након затварања гласачких мјеста у 21:35
часова на основу узорка са 300 мјеста, што износи 26,76% од укупног броја
гласачких мјеста (1121). Преузимајући улогу Скупштине која је именовала
Републичку референдумску комисију ЦЕМИ у објављеној публикацији послије
референдума пише: „Питање које представља најзначајнији индикатор
успјеха ЦЕМИ-јевог пројекта је сљедеће: имајући у обзир атмосферу
референдумске ноћи, шта би се десило да смо на референдуму морали
чекати два дана Републичку референдумску комисију?“ (ЦЕМИ, Референдум
у Црној Гори 2006. године, Подгорица, стр. 92.).

1039

1040

Резултат гласања на референдуму о државно-правном статусу Црне Горе
могао је да призна ко хоће, али од званичних представника Блока за државну
заједницу Србија и Црна Гора није добио легитимитет. Једноставно, они
нијесу били овлашћени ни од разума, ни од историје да дају легитимитет
пројектованом и противзаконитом разбијању заједничке државе. Давање
легитимитета би био гријех против правде јер би представљао неправду
према једној епохи и људима те епохе; али, ништа мањи према генерацијама
које ће послије њих доћи.

1041

Полупразна сала Скупштине Републике Црне Горе, 3. јуна 2006. године.

1042

Посланици Блока за државну заједницу Србија и Црна Гора 3. јуна 2006.
године нијесу дали легитимитет Одлуци о проглашењу независности и
формалном верификовању резултата референдума, као ни Декларацији
Независне Републике Црне Горе.