EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

CUPRINS: CAPITOLUL 1 Introducere …………………………………………………………………………………………………3 CAPITOLUL 2 Prezentarea metodei I.N.C.D.P.M………………………………………………………………………….5 2.1. Lista de identi icare a actori!or de risc………………………………………....................................." 2.2. Lista de consecinte #osi$i!e a!e actiunii actori!or de risc asu#ra or%anismu!ui uman………………………………………………………………………………………………………12 2.3. &ca!a de cotare a %ra'itatii si #ro$a$i!itatii consecinte!or actiunii actori!or de risc asu#ra or%anismu!ui uman………………………………………………………………………………………..1( 2.). *ri!a de e'a!uare a riscuri!or…………………………………………………………………………1+ 2.5. &ca!a de incadrare a ni'e!uri!or de risc , securitate…………………………………………………..1" CAPITOLUL 3 -'a!urea ni'e!u!ui %o$a! a! riscuri!or #ro esiona!e !a .a#te !ocuri de munca din cadru! &.C.C.A. D-/A…………………………………………………………………………………………………….2( 3.1. Locu! de munca nr 1 0 IN&P-CTO1 D- &P-CIALITAT- %r.#ro .I.............................................2+ 3.1.1. Descrierea !ocu!ui de munca ………………………………………………………………………2" 3.1.2. Lista actori!or de risc identi icati………………………………………………………………….32 3.1.3. 3isa de e'a!uare !a !ocu! de munca……………………………………… ………………………..32 3.1.). Lista de masuri #ro#use…………………………………………………………………………….3( 3.1.5. Inter#retarea rezu!tate!or e'a!uarii………………………………………………………………….3+ ).2. Locu! de munca nr 2 0 IN&P-CTO1 D- &P-CIALITAT- %r.#ro .IA…….……………………..3" ).2.1. Descrierea !ocu!ui de munca ………………………………………………………………………34 ).2.2. Lista actori!or de risc identi icati…………………………………………….................................)) ).2.3. 3isa de e'a!uare !a !ocu! de munca…………………………………………………………………)( ).2.). Lista de masuri #ro#use…………………………………………………………………………….)" ).2.5. Inter#retarea rezu!tate!or e'a!uarii………………………………………………………………….52 5.3. Locu! de munca nr 3 0 1-3-1-NT tr.#ro .I.......................…………..............................................51 5.3.1. Descrierea !ocu!ui de munca ……………………………………………………………………….52 5.3.2. Lista actori!or de risc identi icati……………………………………………..................................5( 5.3.3. 3isa de e'a!uare !a !ocu! de munca…………………………………………………………………(1 5.3.). Lista de masuri #ro#use…………………………………………………………………………….(3 5.3.5. Inter#retarea rezu!tate!or e'a!uarii………………………………………………………………….() (.). Locu! de munca nr ) 0 1-3-1-NT tr.#ro .IA.......………………………….................................(5 (.).1. Descrierea !ocu!ui de munca ……………………………………………………………………….(( (.).2. Lista actori!or de risc identi icati……………………………………………..................................(+ (.).3. 3isa de e'a!uare !a !ocu! de munca…………………………………………………………………+5

EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

(.).). Lista de masuri #ro#use……………………………………………………………………………+( (.).5. Inter#retarea rezu!tate!or e'a!uarii…………………………………………………………………+4 +.5. Locu! de munca nr 5 0 MUNCITO1 CALI3ICAT……....……………........................................"o +.5.1. Descrierea !ocu!ui de munca ………………………………………………………………………."4 +.5.2. Lista actori!or de risc identi icati……………………………………………..................................42 +.5.3. 3isa de e'a!uare !a !ocu! de munca…………………………………………………………………42 +.5.). Lista de masuri #ro#use…………………………………………………………………………….43 +.5.5. Inter#retarea rezu!tate!or e'a!uarii…………………………………………………………………4) ".(. Locu! de munca nr ( 0 CONDUC5TO1 AUTO.................……….............................................45 ".(.1. Descrierea !ocu!ui de munca ……………………………………………………………………….4( ".(.2. Lista actori!or de risc identi icati……………………………………………..................................4( ".(.3. 3isa de e'a!uare !a !ocu! de munca………………………………………………………………....4" ".(.). Lista de masuri #ro#use…………………………………………………………………………...122 ".(.5. Inter#retarea rezu!tate!or e'a!uarii………………………………………………………………...12) 4.+. Locu! de munca nr + 0 DI1-CTO1.....................................………...........................................12) 4.+.1. Descrierea !ocu!ui de munca ……………………………………………………………………..125 4.+.2. Lista actori!or de risc identi icati……………………………………………................................125 4.+.3. 3isa de e'a!uare !a !ocu! de munca………………………………………………………………..12" 4.+.). Lista de masuri #ro#use…………………………………………………………………………...112 4.+.5. Inter#retarea rezu!tate!or e'a!uarii………………………………………………………………...125 12. NI/-LUL *LO6AL AL MIC1O&I&T-MULUI........................................................................1)5 6I6LIO*1A3I-………………………………………………………………………............................1)+

2

EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

CAPITOLUL 1
1. INTRODUCERE Prezenta !ucrare isi #ro#une identi icarea actori!or de risc si e'a!uarea ni'e!u!ui de risc #entru !ocuri!e de munca din cadru! SERVICIUL -'a!uarea riscuri!or #resu#une identi icarea tuturor actori!or de risc din sisitemu! ana!izat si cuanti icarea dimensiunii !or #e $aza com$inatiei dintre doi #arametrii 7 #ro$a$i!itatea de mani estare si %ra'itatea consecintei ma8ime #osi$i!e 9cea mai rec'enta : asu#ra or%anismu!ui uman. &e o$tin ast e! ni'e!uri de risc %!o$a! #entru intre%u! sistem ana!izat. O$iecti'u! centra! a! securitatii in munca i! re#rezinta reducerea numaru!ui de accidente de munca si a! im$o!na'iri!or #ro esiona!e acordand #rioritate res#ectarii norme!or te;nice. Te;nici!e de #re'enire in domeniu! securitatii in munca se mani esta in mod cic!ic . &c;ematic acestea se #ot re#rezenta ast e!7

-/ALUA1- A 3ACTO1ILO1 D1I&C

PLANI3ICA1-A MA&U1ILO1 CO1-CTI/-

ACTIUNI CO1-CTI/<'eri icari #eriodice < ormare , in ormare < e8amene medica!e #eriodice < e!iminarea riscuri!or %ra'e < actiuni ata de riscuri ma=ore < su#ra'e%;erea %ru#uri!or de !ucratori sensi$i!i !a riscuri s#eci ice

-'a!uarea riscuri!or #ro esiona!e sta !a $aza sta$i!irii strate%iei mana%eria!e in domeniu! sanatatii si securitatii in munca si este urmata de reducerea riscu!ui
3

im$@ sediu! socia! a! societ@?ii cu modi icarea condi?ii!or c@i!or de acces .no!o%ii noiB cAnd se sc. -'a!uarea riscuri!or este o ac?iune ce tre$uie re!uat@ 7 ori de cAte ori inter'ine o modi icare susce#ti$i!@ s@ a ecteze modu! de #erce#?ie a riscuri!orB cAnd se introduc ec. cAnd se sc. Ast e! > e'a!uarea riscuri!or #ro esiona!e de'ine un instrument e8trem de uti! in a#!icarea Mana%ementu!ui &ecuritatii Ma8ime.im$@ condi?i!e de munc@.nice> materia!e sau te.EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ #rin introducerea de masuri de securitate. 1e#etarea acestei #roceduri conduce !a un #roces interacti' de e!iminare a actori!or de risc #ana !a !imita cunostinte!or te.i e'acuare CAPITOLUL 2 ) .i#amente te.im$@ modu! de or%anizare a munciiB cAnd se sc.nice si stiinti ice a!e unui moment dat .

En cadru! metodei se admite c@ ni'e!u! de securitate #entru un !oc de munc@ este in'ers #ro#or?iona! cu ni'e!u! de risc. im#!ic@ #arcur%erea urm@toare!or eta#e o$!i%atorii  Constituirea ec. En aza de conce#?ie . Metoda I.i undamentarea #ro%rame!or de #re'enire :.i este Cn %enera! 'a!a$i!@ #entru toate acti'it@?i!e din economie iind e8#erimentat@ Cn ma=oritatea ramuri!or industria!e.i m@suri!or de securitate a muncii Cn conce#?ia .P.N.N.D.M.C. P.i #ro$a$i!it@?ii consecin?e!or B 5.i #roiectare metoda constituie un instrument uti! #entru #roiectan?i Cn 'ederea inte%r@rii #rinci#ii!or .D. N.M. C. Princi#iu! de $az@ const@ Cn identi icarea tuturor actori!or de risc din sistemu! ana!izat #e $aza unor !iste de contro! #resta$i!ite> cuanti icarea dimensiunii riscu!ui sta$i!indu<se #e $aza com$ina?iei dintre %ra'itatea . *ri!a de e'a!uare a riscuri!or B 5 . Lista !ocuri!or de munc@ !a care se 'a ace identi icarea actori!or de risc B 2. Lista de identi icare a actori!or de risc B 3.izarea riscuri!or . En !im$a=u! uzua!> securitatea este de init@ ca a#tu! de a i !a ad@#ost de orice #erico!> iar riscu! 0 #osi$i!itatea de a a=un%e Cntr<o #rime=die> #erico! #oten?ia! 9dic?ionaru! e8#!icati' a! !im$ii romAne :.i sta$i!irea #riorit@?i!or de #re'enire cu termene #reciseB  Pro#unerea m@suri!or de #re'enire.i rec'en?a consecin?ei ma8ime #re'izi$i!e.tiin?i ic@ a st@rii de securitate a muncii !a iecare !oc de munc@ .i #roiectarea sisteme!or de munc@. Metoda I. M.i #roiectare a !ocuri!or de munc@ cAt . Lista de consecin?e #osi$i!e a!e ac?iunii actori!or de risc asu#ra or%anismu!ui uman B ).C.P.i Cm$o!n@'ire #ro esiona!@ D 9 C<tin O#rean 0 Mana%ementu! securit@?ii . En aza de e8#!oatare metoda este uti!@ #ersona!u!ui de !a ser'icii!e interne de #re'enire si #rotectie din Cntre#rinderi 9 ana!iza #e o $az@ .i Cm$o!n@'ire #ro esiona!@  Ierar. &ca!a de cotare a %ra'it@?ii .i s@n@t@?ii Cn munc@ :.i Cn aza de e8#!oatare. D.EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ PREZENTAREA METODEI I. A'anta=u! o!osirii acestei metode const@ Cn a#tu! c@ #oate i uti!izat@ atAt Cn aza de conce#?ie .i#ei de e'a!uare B  De inirea sistemu!ui de ana!izat B  Identi icarea actori!or de risc din sistem B  -'a!uarea riscuri!or #artia!e de accidentare .i a e'a!u@rii riscuri!or de accidentare . e!a$orat@ de Institutu! Na?iona! de Cercetare< Dez'o!tare #entru Protec?ia Muncii> a ost a'izat@ Cn anu! 1443 . 1ea!izarea acestor eta#e se ace uti!izAnd urm@toare!e instrumente de !ucru 7 1. D &co#u! metodei este de a determina cantitati' ni'e!u! de risc #entru un !oc de munc@> sector> sec?ie sau Cntre#rindere> #e $aza ana!izei sistemice .

i#ei de e'a!uatori De inirea sistemu!ui de ana!izat Loc de munc@ &ec?ie> sector Ierar.no!o%ice> o#eratii de munca> masini si uti!a=e o!osite> une!te> etc.i#a tre$uie sa cunoasca in deta!iu metoda de e'a!uare > instrumente!e o!osite si #roceduri!e concrete de !ucru. 3i.EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ (. De asemenea tre$uie sa aca o minima documentare #rea!a$i!a asu#ra o$iecti'u!ui. 3i.: > se #recizeaza concret sarcina de munca a e8ecutantu!ui #e $aza isei #ostu!ui> ordine si decizii scrise sau 'er$a!e> se descriu ( .a !ocu!ui de munc@ 0 document centra!izator B ".a de m@suri de #re'enire #ro#use.i e'a!uarea riscuri!or de accidentare Constituirea ec i!ei "e e#a$uare Aceasta 'a cu#rinde e'a!uatori autorizati> s#ecia!isti cunoscatori ai #rocese!or de munca ana!izate> medic de medicina muncii -c. &ca!a de Cncadrare a ni'e!uri!or de risc> res#ecti' a ni'e!uri!or de securitate B +.izarea riscuri!or< #ro#unerea m@suri!or de #re'enire Identi icarea . De%inirea siste&u$ui "e &unca ana$i'at In aceasta eta#a se identi ica si se descriu com#onente!e sistemu!ui de munca si modu! sau de unctionare 9 sco#> #rocese te. Metoda INCDPM Constituirea ec.

&e a#!ica #entru iecare com#onenta a sisitemu!ui de munca si iecare !oc de munca in $aza unei !iste #resta$i!ite cu de#istarea tuturor dis unctii!or si a$ateri!or e8istente sau #re'izi$i!e.1.MUNCA > care contine #e !an%a actorii de risc si orma de mani estare > cu consecinta ma8ima > %ra'itatea > #ro$a$i!itatea si ni'e!u! #artia! de risc > #entru iecare risc identi icat. LISTA DE IDENTI(ICARE A (ACTORILOR DE RISC + .EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ conditii!e de mediu e8istente si se #recizeaza cerinte!e de securitate #entru iecare com#onenta a sisitemu!ui de munca #e $aza norme!or si standarde!or in 'i%oare. I"enti%icarea %actori$or "e risc -ste eta#a cea mai im#ortanta a metodei.nice a!e masini!or> ise de intretinere si re#aratii> caiete de sarcini> ise!e #osturi!or> instructiuni de !ucru> norme> standarde de securitate si sanatate in munca> discutii cu !ucratorii din sistem:.-/ALUA1A LOCULUI D. Aceste in ormatii se cu!e% din documente!e unitatii 9 ise te.no!o%ice> carti te. Lista de identi icare a actori!or de risc este un ormu!ar ce cu#rinde #rinci#a!e!e cate%orii de actori de risc> %ru#ate du#@ criteriu! e!ementu!ui %enerator din cadru! sistemu!ui de munc@> ast e!7 2. 3actorii de risc ce tre$uie urmariti si identi icati #e iecare com#onenta a sistemu!ui de munca sunt #rezentati in !ista de identi icare a actori!or de risc> iar actorii de risc identi icati !a un !oc de munca se trec intr<o 3I&A D.

2.EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ A. #ornirea ec.i#amente!or te.2.0.0.1.ri "e o!era/ii CntArzieriB de'ans@ri.2.1.ITE 1. 3. 2.1.1.So$icitare !si ic8 : ritm de munc@ mareB decizii di ici!e Cn tim# scurtB o#era?ii re#etiti'e de cic!u scurt sau e8trem de com#!e8 etc.2. "e o!era/ii comenziB mane'reB #ozi?ion@ri> i8@ri> asam$!@riB re%!a=eB uti!izare %re. MI9LOACE DE PRODUC*IE (ACTORI DE RISC MECANIC 1.Mi:c.1. E)ECUTANT AC*IUNI +RE.O#era?ii> re%u!i> #rocedee %re. C.i ni'e!7 #rin dezec.B monotonia muncii. 2.So$icitare %i'ic.2.1.ri %unc/iona$e a$e ec i!a&ente$or te nice: " .Mi:c.Omiterea unor o#era?ii 2.ire Cn %o!B #rin dezec. 1. 1. Nesincroni'.E-ecutare "e%ectuoas.i!i$rareB #rin a!unecare.i#amente!or te.ri acci"ento2ene OMISIUNI 2.niceB a!imentarea sau o#rirea a!iment@rii cu ener%ie 9curent e!ectric> !uide ener%etice etc.'ute !rin sarcina "e &unc.Co&unic. 1.1.1.it@ a mi=!oace!or de #rotec?ie etc.: e ort staticB #ozi?ii de !ucru or?ate sau 'icioaseB e ort dinamic. 1.niceB Cntreru#erea unc?ion@rii ec.i!i$rareB a!unecareB Cm#iedicareB de !a Cn@!?ime7 #rin #F. 1.Metode de munc@ necores#unz@toare 9succesiune %re.: B de#!as@ri> sta?ion@ri Cn zone #ericu!oaseB de#!as@ri cu #erico! de c@dere7 de !a ace!a.it@ a o#era?ii!or: SARCINA SU37SUPRADIMENSIONAT5 6N RAPORT CU CAPACITATEA E)ECUTANTULUI 2. 1.ite 1.ri !ericu$oase 1.Neuti!izarea mi=!oace!or de #rotec?ie SARCINA DE MUNC4 CON*INUT NECORESPUNZ5TOR AL SARCINII DE MUNC5 6N RAPORT CU CERIN*ELE DE SECURITATE 1.E%ectuare "e o!era/ii ne!re#.A$sen?a unor o#era?ii 1.

1.Reci!iente su.ri sau auto.1.1.0.ini Cn mi.=.ra/ii e-cesi#e a$e ec i!a&ente$or te nice (ACTORI DE RISC TERMIC 2.&u$stan?e caustice 1. 0.&u$stan?e e8#!ozi'e 1. or%ane de ma. 3!@c@ri> !ame (ACTORI DE RISC ELECTRIC 0.Tem#eratura co$orAt@ a o$iecte!or sau su#ra e?e!or 2.Tem#eratura ridicat@ a o$iecte!or sau su#ra e?e!or 2.&u$stan?e muta%ene (ACTORI DE RISC 3IOLO+IC =.$oc.?. 1.2.&u$stan?e radioacti'e 1.1.ri$or %unc/iona$e a$e ec i!a&ente$or te nice sau a$e %$ui"e$or 1.1. 1.ri su.2.ri contrain"icate a$e &i:c. =.Cu$turi sau !re!arate cu &icroor2anis&e: $acteriiB 'irusuriB ric.1.1. !resiune 1.Auto"ec$an:.EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ 2.De!$as.2.0.&u$stan?e canceri%ene 1.ocuri e8cesi'eB =et> eru#?ie. e%ectu$ 2ra#ita/iei: a!unecareB rosto%o!ireB ru!are #e ro?iB r@sturnareB c@dere !i$er@B scur%ere !i$er@B de'ersareB sur#are> #r@$u.Su!ra%e/e sau contururi !ericu$oase: Cn?e#@toareB t@ioaseB a!unecoaseB a$rasi'eB adezi'e.De!$as8ri su. e%ectu$ !ro!u$siei: #roiectare de cor#uri sau #articu!eB de'iere de !a traiectoria norma!@B $a!ansB recu!B .&u$stan?e to8ice 1.1. (ACTORI DE RISC C<IMIC 1.0. 1.Vi.&u$stan?e in !ama$i!e 1.0.e?iB s#iroc.1.careB cur%eri de !uideB de#!as@ri a!e mi=!oace!or de trans#ort etc.eteB 4 .ireB scu undare.>.1.Curentu$ e$ectric: atin%ere direct@B atin%ere indirect@B tensiune de #as. 1.2.1.

1.: 1.Ca$a&it.?. 1. =.E.e> seisme etc.U$trasunete 1.11.Curen/i "e aer 1.Vi.D.0.U&i"itatea aeru$ui: ridicat@B sc@zut@.eteB ciu#erciB #rotozoare etc.eri Bn sus!ensie Bn aerG 2a'e sau #a!ori in%$a&a.1F.>./i natura$e 9tr@snet> inunda?ie> 'Ant> %rindin@> 'isco!> a!unec@ri> sur#@ri> #r@$u.Microor2anis&e Bn sus!ensie Bn aer: $acteriiB 'irusuriB ric.Su!ra!resiune Bn a"Cnci&ea a!e$or 1.e?iB s#iroc.1. 1. 1.0.1. 1.ra/ii 1.10.Presiunea aeru$ui: ridicat@B sc@zut@.#itoareA =. 1.Ioni'ante: a! aB $etaB %amma.i$i sau e-!$o'i#i (ACTORI DE RISC 3IOLO+IC 0. 1. ciu#erciB #rotozoare.Ra"ia/ii 1.=. 12 .1.12.2.E$ectro&a2netice: in raro.+a'eG #a!oriG aeroso$i to-ici sau caustici 2.EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ D.Ani&a$e !ericu$oase @e-e&!$u: :er!i #enino:iA MEDIU DE MUNC4 (ACTORI DE RISC (IZIC 1.Pu$.Te&!eratura aeru$ui: ridicat@B sc@zut@.1. 0.11.2.Poten/ia$ e$ectrostatic 1.iri de teren sau co#aci> a'a!an. 1.Z2o&ot 1.I$u&inat: ni'e! de i!uminare sc@zutB str@!ucireB #A!#Aire.11.eri !neu&oconio2ene (ACTORI DE RISC C<IMIC 2.Pu$. 2.11.P$ante !ericu$oase @e-e&!$u: ciu!erci otr.Aeroioni'area aeru$ui 1.2.iiB u!tra'io!eteB microundeB de rec'en?@ Cna!t@B de rec'en?@ medieB de rec'en?@ =oas@B !aser.2.

i e'a!uare a riscuri!or de accidentare . CARACTERUL SPECIAL AL MEDIULUI su$teranB ac'aticB su$ac'aticB m!@.tinosB aerianB cosmic etc. Fişa de evaluare a lo ului de !u" # centra!izeaz@ toate o#era?ii!e de identi icare .EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ 1. 11 .i.i #ro$a$i!itate #re'izionat@ B  Ni'e!u! de risc.sau Cm$o!n@'ire #ro esiona!@> cu#rinzAnd urm@toare!e date 7  Date de identi icare a !ocu!ui de munc@ 7 unitatea> sec?ia> !ocu! de munc@ B  Date de identi icare a e'a!uatoru!ui 7 nume> #renume> unc?ie B  Com#onente!e %enerice a!e sistemu!ui de munc@ B  Nomina!izarea actori!or de risc identi ica?i B  -8#!icitarea orme!or concrete de mani estare a actori!or de risc identi ica?i 9descriere> #arametri> caracteristici unc?iona!e : B  Consecin?a ma8im@ #re'izi$i!@ a ac?iunii actori!or de risc B  C!asa de %ra'itate .

-!ectrocutare 12 Mu!ti#!@ 23 8 8 8 < 8 8 8 8 8 8 8 Nr. POSI3ILE 11 12 13 1) 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 < < 8 8 8 8 8 8 8 8 < < 8 8 8 8 8 8 8 8 < < 8 8 8 8 8 8 8 8 < < *am$@ 15 1( 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 < < 8 8 8 8 8 8 8 8 < < 1+ 8 8 8 < 8 < 8 8 8 < < 1" 8 8 8 < 8 < 8 8 < < < 14 8 8 8 < 8 8 8 8 < < < 22 8 8 8 < 8 < 8 8 < 8 < -8tern@ Intern@ Picior 21 8 8 8 < 8 < 8 8 < < < 22 8 8 8 < 8 < 8 8 < 8 < < Cn?e#@tur@ Contuzie -ntors@ &tri'ire 3ractur@ Arsur@7 < termic@ < c. CONSECIN*E &istem ner'os Urec.i A#arat rena! Te%ument . Leziuni a!e or%ane!or interne 4. (.e Oc. 5. Am#uta?ie ".imic@ +.EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ 2. P!a%@7 2. 1 < t@ietur@ 2 8 8 8 < 8 8 8 8 < < < 3 8 8 8 < 8 8 8 8 < < < ) 8 8 8 < 8 < 8 8 < 8 < 5 8 8 8 < 8 < 8 8 < < 8 ( 8 8 8 < 8 < 8 8 < 8 8 + 8 8 8 < 8 < 8 8 < 8 8 " 8 8 8 < 8 < 8 8 < 8 < 4 8 8 8 < 8 < 8 8 < 8 < 12 8 8 8 < 8 8 8 8 < < < & D Pa!m@ De%et e & ru in erio r Coa#s@ muscu!ar A#arat di%esti' Cutie cranian@ Cutie toracic@ Or%ane de sim? 'erte$ra!@ Nas crt. ). 3.2 LIS TA DE CO NSECIN* E P O SI3ILE ALE AC*IUNII (ACTORILOR DE RISC ASUPRA OR+ANISMULUI UMAN LOCALIZAREA CONSECIN*ELOR &istem osteoarticu!ar Mem$ A#arat cardio'ascu!ar Co!oana &istem A$domen A#arat res#irator Mem$ru su#erior 6ra? Ante$r a? D 2 1.

it@ etc.: 15. Cecitate 14. As i8ie 2 1 11. Tumori ma!i%ne> cancer #ro esiona! 22. Em$o!n@'iri res#iratorii cronice #ro'ocate de #u!$eri or%anice . 6o!i #rin e8#unere !a tem#eraturi Cna!te sau sc@zute 9. Dermatoz@ 13. Into8ica?ie < acut@ < cronic@ 12. Astm $ron. Artroze cronice> #eriartrite> sti!oidite> osteocondi!ite> $ursite> < 2 < < < < < < 3 < < < < < < ) < < < < < < 5 8 8 8 < < 8 ( 8 8 < 8 8 8 + 8 8 < 8 8 < " 8 8 < < < < 4 8 8 < < < < 12 < < < < < < < < < 11 12 13 1) < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < 15 1( < < < < < < < < < < < 1+ < < < < < < 1" < < < < < < 14 < < < < < < 22 < < < < < < 21 < < < < < < 22 8 8 < < < < 23 8 8 < < < < < < < < < < 8 8 8 8 8 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < 8 < < 8 < < < 8 < < < 8 < < < 8 < < < 8 < < < 8 < < < 8 < < < 8 < < < 8 8 < < 8 8 < < 8 8 < < 8 8 < < 8 8 < < 8 8 < < 8 8 < < 8 < < 8 8 < < < 8 < 8 < 8 < < < 8 < < < 8 < < < 8 8 13 . Pneumoconioz@ 1).ic> rinit@ 'asomotorie 1(. Gi#oacuzie> surditate de #erce#?ie 1".EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ 12.i su$stan?e to8ice iritante 9em izem #u!monar> $ron.oc> co!a#s ca!oric> de%er@turi: 1+.

&indrom cere$roastenic . -!ectroo ta!mie 2". Em$o!n@'iri datorate com#resiuni!or . Cataracta 2 1 2(. 6o!i in ec?ioase . A!te consecin?e < < < < < < < < < < < < < < < < < < 8 < 8 < < < < < < < < < < < < < < < < 8 < < < 8 < < < 8 < < < 8 < < < 8 < < < 8 < < < < < < < < < 8 < < < < 8 < < < < < < < 8 < < < < 8 < < < 2 < < 8 < < 3 < < 8 < < ) < < 8 < < 5 < < 8 < < ( < < 8 < < + < < 8 < < " < < 8 < < 4 < < 8 < < 12 < < 8 < < 11 < < 8 < < < < 12 13 1) < < < < 8 < < 8 < < 8 < < 15 < < 8 < < 1( < < 8 < < 1+ < < 8 < 8 1" 8 8 8 < < 14 < < 8 8 < 22 < < 8 < < 21 < < 8 < < 22 < < 8 < < 23 < < 8 < 8 < < 8 < < 8 < < 8 < < 8 < < 8 < < 8 < < 8 < < 8 < < 8 < < 8 < < 8 < < 8 < < 8 < < 8 < < 8 < < 8 < < 8 < < 8 < < 8 < < 8 8 8 8 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < 8 < 1) . Trom$o !e$it@ 23.i decom#resiuni!or 32.i #arazitare 31. Con=ucti'ite . Asteno#atie acomodati'@> a%ra'area mio#iei e8istente 25. 6oa!a de 'i$ra?ii 22. Ne'roze de coordonare 32. A ec?iuni #si.i tu!$ur@ri de termore%!are 9datorit@ unde!or e!ectroma%netice de Cna!t@ rec'en?@: 33. Larin%ite cronice> nodu!ii cAnt@re?i!or 2). 6oa!a de iradiere 24.EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ e#icondi!ite> disco#atii 21.i Heratocon=uncti'ite 2+.ice 3).

0 SCALA DE COTARE A +RAVIT5*II .I PRO3A3ILIT5*II CONSECIN*ELOR AC*IUNII (ACTORILOR DE RISC ASUPRA OR+ANISMULUI UMAN CLASE DE +RAVITATE CONSECIN*E 1 N-*LIIA6IL2 0 1 = > MICI M-DII MA1I *1A/3OA1T.i de orientare s#a?ia!@ 9in'a!iditate de %radu! II: consecin?e ire'ersi$i!e cu #ierderea tota!@ a ca#acit@?ii de munc@> de autoser'ire> de autoconducere sau de orientare s#a?ia!@ 9in'a!iditate de %radu! I: deces PRO3A3ILITATEA CONSECIN*ELOR 9 rec'en?a #ro$a$i!F de #roducere a consecin?e!or: e8trem de mic@ P H 1F ani oarte mic@ = ani I P I 1F ani mic@ 2 ani I P I = ani medie 1 an I P I 2 ani mare 1 $un.*1A/+RAVITATEA CONSECIN*ELOR − − − − − − ? MAKIMCLASE DE PRO3A3ILITATE EVENIMENTE 1 -KT1-M D.1A11A1PULIN 31-C/-NT31-C/-NT3OA1T31-C/-NT- − consecin?e minore re'ersi$i!e cu inca#acitate de munc@ #re'izi$i!@ #An@ !a 3 zi!e ca!endaristice 9'indecare @r@ tratament: consecin?e re'ersi$i!e cu o inca#acitate de munc@ #re'izi$i!@ de 3 0 )5 zi!e> care necesit@ tratament medica! consecin?e re'ersi$i!e cu o inca#acitate de munc@ #re'izi$i!@ Cntre )5 0 1"2 zi!e> care necesit@ tratament medica! .i #rin s#ita!izare consecin?e ire'ersi$i!e cu o diminuare a ca#acit@?ii de munc@ de minimum 52 J> indi'idu! #utAnd s@ #resteze o acti'itate #ro esiona!@ 9in'a!iditate de %radu! III: consecin?e ire'ersi$i!e cu #ierdere de 122 J a ca#acit@?ii de munc@> dar cu #osi$i!itate de autoser'ire> de autoconducere .1A12 0 1 = > 3OA1T. I P I 1 an oarte mare P I 1 $un. .EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ 2.

EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ 2. III ITM 1= J 1DF 'i$e @?G1A @>G1A @?G2A @>G2A @?G0A @>G0A @?G1A @>G1A = @=G1A @=G2A @=G0A @=G1A 1 MARI @1G1A @1G2A @1G0A @1G1A 0 MEDII @0G1A @0G2A @0G0A @0G1A 2 MICI ITM 0 J 1= 'i$e @2G1A @2G2A @2G0A @2G1A 1 NE+LI9A3ILE @1G1A @1G2A @1G0A @1G1A 1 $un. I in#a$i"itate 2r.I PRO3A3ILITATEA CLASE DE PRO3A3ILITATE 1 2 0 1 (RECVENT PU*IN E)TREM DE RAR (OARTE RAR = (RECVENT > (RECVENT(OARTE P I 1 $un. @?G>A @>G>A @=G>A @1G>A @0G>A @2G>A @1G>A 1+ = ani I P I 1F ani RAR CONSECIN*E ? > MA)IME (OARTE +RAVE +RAVE "eces in#a$i"itate 2r. II in#a$i"itate 2r.1 +RILA DE EVALUARE A RISCURILOR COM3INA*IE 6NTRE PRODUCERII LOR +RAVITATEA CONSECIN*ELOR . I P I 1 an @?G=A @>G=A @=G=A @1G=A @0G=A @2G=A @1G=A 2 ani I P I = ani 1an I P I 2 ani CLASE DE +RAVITATE P H 1F ani .

= SCALA DE 6NCADRARE A NIVELURILOR DE RISC 7 SECURITATE NIVEL DE RISC 1 2 0 1 = > ? MINIM (OARTE MIC MIC MEDIU MARE (OARTE MARE MA)IM CUPLUL +RAVITATE K PRO3A3ILITATE 91>1: 91>2: 91>3: 91>): 91>5: 91>(: 92>1: 92>2: 92>3: 92>): 93>1: 93>2: 9)>1: 92>5: 92>(: 93>3: 93>): 9)>2: 95>1: 9(>1: 9+>1: 93>5: 93>(: 9)>3: 9)>): 95>2: 95>3: 9(>2: 9+>2: 9)>5: 9)>(: 95>): 95>5: 9(>3: 9+>3: 95>(: 9(>): 9(>5: 9+>): 9(>(: 9+>5: 9+>(: NIVEL SECURITATE ? MA)IM > = 1 0 2 1 DE (OARTE MARE MARE MEDIU MIC (OARTE MIC MINIM 1" .EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ 2.

securitate determinate #e iecare !oc de munca e8istent in macrosisteme 9!ocuri!e de munca se considera ca iind un sin%ur !oc de munca: n Ng = ∑r p =1 p ⋅ N sp p ∑r p =1 n 14 .EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ E#a$uarea riscuri$or !artia$e "e acci"entare :i B&. Pentru ca rezu!tatu! s@ ie cAt mai a#ro#iat de rea!itate se uti!izeaz@ ca e!ement de #onderare ran%u! actoru!ui de risc> care este e%a! cu ni'e!u! de risc> e!iminAndu<se ast e! #osi$i!itatea ca e ectu! de com#ensare Cntre e8treme s@ masc. securitate N% #entru macrosisteme 9 ate!ier sectie > sector > Cntre#rindere : se ca!cu!eaza ca media #onderata a ni'e!uri!or medii de risc . Cu a=utoru! sca!e!or de incadrare a ni'e!u!ui de risc . Du#a identi icarea actori!or de risc si incadrarea !or in unctie de %ra'itate si #ro$a$i!itate o!osind %ri!a si sca!a din ta$e!e!e de mai sus se com#!eteaza isa de e'a!uare a !ocu!ui de munca. securitate #artia! #entru iecare actor de risc identi icat in #arte si se trece in u!tima co!oana a isei de e'a!uare a !ocu!ui de munca . Ni'e!u! de risc %!o$a! !a !ocu! de munc@ se ca!cu!eaz@ ca o medie #onderat@ a ni'e!uri!or de risc sta$i!ite #entru actorii de risc identi ica?i.eze #rezen?a actoru!ui cu ni'e! ma8im de risc. 3ormu!a de ca!cu! a ni'e!u!ui de risc %!o$a! 7 N rg = ∑r ⋅R i =1 i n i ∑r i =1 n i Cn care7 Nr% M ni'e!u! de risc %!o$a! !a !ocu! de munca ri M ran%u! actoru!ui de risc DiN e%a! 'a!oric cu ni'e!u! de risc 1i 1i M ni'e!u! de risc #t.#ire !ro%esiona$. actoru! de risc DiN n M nr. actori!or de risc identi ica?i !a !ocu! de munc@ Ni'e!u! %!o$a! de securitate !a !ocu! de munca ca!cu!at #e #rinci#iu! !iniaritatii cu #anta ne%ati'a este Ns% M " < Nr% Ni'e!u! %!o$a! de risc . securitate se determina ni'e!u! de risc .o$n.

ica a !ucratori!orB < nu sunt de#asiri a!e !imite!or ma8ime admisi$i!e #re'azute de re%!ementari!e in 'i%oare B < consecinte ne%!i=a$i!e9 inca#acitate de munca mai mica de trei zi!e: < #ro$a$i!itate de maniestare e8trem de rara 9 su$ odata !a zece ani: < in'estitii oarte mari > oneroase inanciar > sc.EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ Cn care Ns M ni'e! de securitate r# M ran%u! !ocu!ui de munc@ D#N n M nr. < actorii de risc ana!izati a ecteaza in mica masura inte%ritatea izica si #si. .ic@ %eneric@ a m@suri!or de #re'enire> res#ecti' 7 m@suri de #re'enire intrinsec@ > m@suri de #rotec?ie co!ecti'@ > m@suri de #rotec?ie indi'idua!@. Pentru sta$i!irea %radu!ui de #rioritate de a#!icare a actiuni!or de #re'enire a riscuri!or #ro esiona!e !iteratura de s#ecia!itate recomanda %ru#area in #atru %ru#e de #rioritate du#a cum urmeaza7 *rad de #rioritate 1.iei riscuri!or e'a!uate> ?inAndu<se seama totodat@ de ordinea ierar.ica a !ucratori!orB < nu sunt de#asiri a!e !imite!or ma8ime admisi$i!e #re'azute de re%!ementari!e in 'i%oare e8trem de rar B < consecinte ne%!i=a$i!e sau mici 9 inca#acitate tem#orara de munca cu#rinsa intre 3 si )5 zi!e:B < #ro$a$i!itate de mani estare oarte rara de 91<2 ori !a 12 ani:B 22 2.no!o%ie. Criterii < actorii de risc ana!izati nu a ecteaza inte%ritatea izica si #si.im$are de te. de !ocuri de munc@ ana!izate Ns# M ni'e!u! mediu de securitate a muncii #entru !ocu! de munc@ D# Ier i'area riscuri$or si sta.i$irea &asuri$or "e !re#enire 7 !rotectie Pentru sta$i!irea m@suri!or necesare Cm$un@t@?irii ni'e!u!ui de securitate a sistemu!ui de munc@ ana!izat se im#une !uarea Cn considerare a ierar.

EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ 3.izarea masuri!or de #re'enire #rimare > secundare tertiare si cuaternare se ace con orm ane8ei7 21 .imice > izice sau $io!o%ice de#asesc !imite!e ma8ime admise #re'azute de re%!ementari!e in 'i%oare B < consecinte!e medii 9 inca#acitatea tem#orara de munca cu#rinsa intra )5 si 1"5 de zi!e:> mari 9in'a!iditate de %radu! III :> %ra'e 9in'a!iditate de %radu! II:> oarte %ra'e 9in'a!iditate de %rad! I: sau ma8ime 9deces: < #ro$a$i!itatea de mani estare #utin rec'enta 9 de 1<2 ori !a 2 ani : rec'enta 9de 1 an 0 1 !una: sau oarte rec'enta 9 mai mari de o !unaB < in'estitii miciB < actiuni corecti'e cu caracter or%anizatoric. < in'estitii mariB < actorii de risc ana!izati #ot a ecta inte%ritatea izica si #si. ).imice> izice au $io!o%ice sunt a#ro#iate de !imite!e ma8ime admise #re'azute de re%!ementari!e in 'i%oareB < consecinte mici 9inca#acitate tem#orara de munca cu#rinsa intre 3 si )5 de zi!e:O < #ro$a$i!itate de mani estare rara 9 de 2<5 ori !a 12 ani:B <in'estitii mari < actorii de risc ana!izati #ot a ecta %ra' inte%ritatea izica si #s. Iera.ica a !ucratori!orB < 'a!ori!e masuratori!or de no8e c.ica a !ucratori!orB < 'a!ori!e masuratori!or de no8e c.

i om.suri$or "e !re#enire 22 . M5SURI SECUNDARE RISC OM RISC ←→ IPOLA1-A 1I&CU1ILO1 M@suri!e secundare constau Cn m@suri de #rotec?ie co!ecti'@ #rin care se e'it@ sau se diminueaz@ ac?iunea actori!or de risc asu#ra omu!ui.EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ M5SURI PRIMARE RISC OM ←→ -LIMINA1-A 1I&CU1ILO1 M@suri!e #rimare ac?ioneaz@ direct asu#ra sursei de actori de risc 9#re'enire intrinsec@: 'izAnd e!iminarea !or.i om se e'it@ #rin m@suri or%anizatorice . Pro!unerea &.i re%!ement@ri #ri'ind com#ortamentu! e8ecutantu!ui. M5SURI TER*IARE RISC ← → OM -/ITA1-A 1I&CU1ILO1 En cazu! m@suri!or ter?iare interac?iunea dintre actorii de risc . 3actorii de risc #ersist@. M5SURI CUATERNARE IPOLA1-A OMULUI RISC ←→ OM OM En cazu! m@suri!or cuaternare !imitarea ac?iunii actori!or de risc asu#ra omu!ui se ace #rin #rotec?ie indi'idua!@ ca o u!tim@ $arier@ Cntre actoru! de risc .

i#a im#!icataB .EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ Aceste masuri de #re'enire se scriu in 3I&A D.eie cu redactarea ra#ortu!ui de e'a!uare care tre$uie sa contina c!ar si urmatoare!e7 .conc!uzii!e oarte $ine #recizat Uti$itatea e#a$uarii riscuri$or !ro%esiona$e 23 .modu! de des asurare a ana!izeiB . securitate se inc. Metoda de e'a!uare a ni'e!u!ui de risc .rezu!tate!e e'a!uarii < ise de e'a!uare a !ocuri!or de munca cu ni'e!uri!e #artia!e si tota!e de riscB .MA&U1I P1OPU&-.ise!e de masuri #re'enti'eB .ec. Masuri!e de #re'enire . #rotectie se iau numai #entru riscuri!e inacce#ta$i!e> urmarindu<se aducerea !or in domeniu! acce#ta$i! intr<un tim# rezona$i!.

A in'esti in #re'enirea accidente!or de munca si a im$o!na'iri!or #ro esiona!e inseamna a in'esti in im$unatatirea acti'itatii societatii. 2) maresc 'iteza de deru!are a !u8u!ui te.EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ Cunoasterea si e'a!uarea riscuri!or da #osi$i!itatea #ersoanei =uridice de a intre#rinde actiuni> care sa conduca !a reducerea sau e!iminarea !or. Acti'itatea de #re'enire iind o com#onenta intrinseca a #rocesu!ui de munca> #oate sa<! in !uenteze su$ urmatoare!e as#ecte7 continuitatea !rocesu$ui "e !ro"uctie J #roducerea unui accident %enereaza re"ucerea costuri$or J mi=!oace!e de #re'enire a riscuri!or > $ine a!ese > intreru#erea #entru o #erioada de tim# re!ati' !imitataB mortiB cresterea e%icientii &uncii J a#!icarea unor masuri de #re'enire conduce !a reducerea sau e!iminarea c.i#amente!or cat mai #utin #ericu!oase > sta$i!irea er%onomica a !u8u!ui te.no!o%ic micsorand sau e!iminand tim#ii .unatatirea c$i&atu$ui socio J !ro%esiona$ J un #ersona! constient de #re'azute de #roceduri!e de !ucru nu #oate i decat un #rodus de ca!itateB sarcini!e sa!e > cunoscator a! mi=!oace!or de actiune este un #ersona! #er ormant.no!o%ic instruirea #ersona!u!ui contri$uie !a cresterea #roducti'itatii cresterea ca$itatii !ro"use$or J un #rodus rea!izat in conditii o#time> i&.e!tuie!i!or acute cu re#ararea uti!a=e!or a ectate de accidenteB cresterea !ro"ucti#itatii J a!e%erea ec. 1e!atii!e #ro esiona!e si socia!e corect sta$i!ite in cadru! ormatiei creeaza un c!imat de si%uranta si incredere > care a'orizeaza cresterea e icientei munciiB cresterea !resti2iu$ui societatii J #rin asi%urarea unor conditii de securitate s#orita in munca > #rin neinter'entia unor actori #ertur$atori cauzati de accidente in res#ectarea contracte!or si an%a=amente!or si ca urmare a rea!izarii unor #roduse de ca!itate > atat in randu! an%a=ati!or #ro#rii cat si in randu! $ene iciari!or si co!a$oratori!or se creaza o ima%ine a'ora$i!a cu #ri'ire !a seriozitatea societatii.

EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ - e$i&inarea consecinte$or a"&inistrati#e > contra'entiona!e sau #ena!e su erite de e'entua!e!e #ersoane 'ino'ate de #roducerea unor accidente #recum si des#a%u$iri!e catre 'ictime sau urmasii acestora . 25 . In conc!uzie o acti'itate des asurata in conditii de securitate conduce !a cresterea #ro itu!ui societatii.

C. e!iminarii acestor #erico!e.izarea #erico!e!or si determina a!ocarea e icienta a resurse!or in 'ederea reducerii .u? O'idiu dr. /is!osHi Loredana < conducator ser' intern 2( .I A+RICULTUR5 DEVA S.C. Constituirea ec i!ei "e e#a$uare -c.i#a de e'a!uare a ni'e!u!ui de risc #ro esiona! este com#usa din7 < < < in%.A DEVAG Identi icarea #erico!e!or si ana!iza actori!or de risc in!esneste ierar. < e'a!uator autorizat <medic de inte#rindere in%. Mi.EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ CAPITOLUL 0 EVALUAREA NIVELULUI +LO3AL AL RISCURILOR PRO(ESIONALE LA SERVICIUL COMUNITAR PENTRU CADASTRU .

EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ LOCUL DE MUNC5 NR. 1 INSPECTOR DE SPECIALITATE 2+ .

A Sarcina "e &unc. ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNC5 a: MiL$oace "e !ro"uctie • • • • • • • • • • com#uter im#rimant@ co#iatoare artico!e de #a#et@rie mas@ de !ucru> scaune $i$!iora turi> i.i sistematic Cn e'iden?a conata$i!@ 2" .te acte!e =usti icati'e .i documente!e conta$i!e> cu res#ectarea orme!or .1.e!tuie!i $u%etare> de 'enituri .artie 8ero8 a8 .i oricare a!te !ucr@ri de #!ani icare inanciar@ Cn termene!e .et rec.te anua! #!anuri!e de 'enituri .i c.i a! documente!or conta$i!e . sau secundara:> sa!arizare > cu a=utoru! com#uteru!ui.?.i Cnre%istrarea !or Cn mod crono!o%ic .e!tuie!i Cntocme. Cntocme.i com#!etare Cn 'i%oare or%anizeaz@> con orm dis#ozi?ii!or !e%a!e> circuitu! acte!or =usti icati'e . PROCESUL DE MUNC5 -8ecuta !ucrari de $irou B #rin s#eci icu! unctiei detinute > ins#ectoru! de s#ecia!itate din cadru! Com#artiment Conta$i!itate> 1esurse umane>&a!arizare> Administrati' e8ecuta !ucrari de conta$i!itate 9#rimara si .i c.izite .EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ 0.i condi?ii!e #re'@zute de dis#ozi?ii!e !e%a!e Cn 'i%oare • • • urm@re.te e8ecutarea inte%ra!@ a $u%etu!ui de 'enituri .e!tuie!i e8tra$u%etare> #!a onu! de cas@>#recum .i re%u!i!or de a!c@tuire .i c.

i #entru $unuri intrate Cn unitate> #rin dot@ride !a $u%et #rin auto inan?are> dona?ii • • • Cntocme.EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ • • • • or%anizeaz@ .i e8ercit@ contro!u! #re'enti' Cn con ormitate cu re%!ement@ri!e Cn 'i%oare e ectueaza inre%istrari!e conta$i!e cerute de !e%is!atia in 'i%oare sta$i!e.i a ce!or!a!te acte normati'e care re%!ementeaz@ domeniu! economico< inanciar 24 .te .eiate de sa!aria?i cu di'erse or%aniza?ii> institu?ii> • • • • • • • Cntocme.i anua!e c!asez@ .i se Cn%ri=e.i dre#turi!e #ersona!u!ui 'eri ic@ !e%a!itatea trecerii #e c.i #!@?i!or Cn numerar sau #rin conturi!e $ancare> #entru urm@rirea de$itori!or de orice e! Cntocme.e!tuie!i >documente conta$i!e> i.te !unar $a!an?e de 'eri icare> ru!a=e> so!duri Cntocme.i anua! #entru mi=oace i8e urm@re.te re erat .te .i s#ri=in@ rea!izarea tit!uri!or e8ecutorii> a contracte!or Cnc.i<! su#une a#ro$@rii directoru!ui> #ri'ind com#eten?a comisii!or de rece#?ie> atAt #entru materia!e> cAt .te situa?ii!e inanciare trimestria!e .i a#!icarea .te o$!i%a?ii!e c@tre $u%etu! statu!ui .te de '@rsarea sume!or Cn termene!e sta$i!ite #rime.i e8ecut@ societ@?i comercia!e> etc orme!e de #ro#rire .i r@s#unde de res#ectarea .te orme!e #entru e ecturea Cncas@ri!or .e!tuie!i a unor sume Cn !imite!e de com#eten?@ sta$i!ite de !e%e Cntocme.te $a!an?a an!itic@ trimestria!@ #entru o$iecte!e de in'entar> !unar #entru materia!e .ot@rAri!or Consi!iu!ui Loca! .i res#ectarea dis#ozi?ii!or !e%a!e #ri'ind sa!ariazarea .e!e> $a!an?e!e de 'eri icare>etc 'eri ic@ state!e de #!at@ urm@re.i #@streaz@ toate acte!e =usti icati'e de c.te a#!icarea .

C.i!e de acces Cn $irou .EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ • • • • • r@s#unde de or%anizarea>Cn condi?ii!e !e%ii a e'iden?ei %estiunii mi=oace!or i8e> o$iecte!or de in'entar> rec. -8ecutantu! C.te orice a!te sarcini s#eci ice> sta$i!ite de .i ce!e #entru &itua?ii de Ur%en?@ s#eci ice #ostu!ui 1es#ect@ cerin?e!e standarde!or &1 -N I&O 4221.i &ecuritate Cn Munc@ .i Instruc?iuni!e &istemu!ui de Mana%ement a! Ca!it@?ii.is@7 • • i!uminat natura! .i materia!e!or de Cntre?inere Cnre%istreaz@ Cn conta$i!itate toate $unuri!e din domeniu! #u$!ic sau #ri'at a! munici#iu!ui D-/A #otri'it norme!or de Cnre%istrare conta$i!@ urm@re.te res#ectarea re%u!amentu!ui o#era?iuni!or de cas@ urm@re.oar@ acti'itatea Cn incint@ Cnc.i de Directoru! &.i des @.te orice a!te sarcini date #rin acte normati'e cu caracter conta$i!< inanciar .i ie.i institu?ii!e #u$!ice9L )++.A.te so!du! zi!nic a! casieriei> asi%ur@ Cntocmirea corect@ a =urna!e!or de cas@ ras#unde de e ectuarea !ucrari!or conta$i!e din cadru! societatii> Cnde#!ine. 1es#ect@ #re'ederi!e 1OI 1es#ect@ Codu! de Conduit@ a! #ersona!u!ui contractua! din autorit@?i!e .222): 1es#ect@ Norme!e de &@n@tate .e u! de $irou .te zi!nic e'iden?a intr@ri!or .te ina!izarea ra#oarte!or de necon ormitate a!e com#artimentu!ui Cnde#!ine.izite!or .i arti icia!B curen?i de aer datora?i circu!a?iei #ermanente #e u.i de sa!arizare • • • • • • • contro!eaz@ res#ectarea #roceduri!or conta$i!e urm@re.2221> Proceduri!e .iri!or de numerar>sta$i!e. cA Me"iu$ "e &unc.i 'enti!a?iei arti icia!e 32 .C.

i!i$rare +$ o!i&iu"i • • Omiterea o#era?ii!or care<i asi%ur@ securitatea !a !ocu! de munc@ Neuti!izarea ec.i neetan.i #e traseu! #arcurs intre domici!iu si unitate . (ACTORI DE RISC PROPRII MI9LOACELOR DE PRODUC*IE a$ Fa %ori de ri& !e a"i • • • • Lo'ire de c@tre mi=!oace!e de trans#ort auto !a de#!asarea #rin incinta societatii Lo'ire accidenta!@> !a de#!asarea ocaziona!a #rin c!adirea $irouri Contact direct cu su#ra e?e #ericu!oase 9t@ietoare> Cn?e#@toare: Accidente cauzate de c@tre mi=!oace!e de trans#ort auto !a de#!asarea intre #uncte!e de !ucru .2.1I&C ID-NTI3ICALI A.eit@?i!e Cnc@#erii Ca!amit@?i natura!e < seism C. • su!raso$icitare !si ic. %actori "e risc e$ectric • -!ectrocutare #rin atin%ere direct@ !a deteriorarea accidenta!@ a unor izo!a?ii e!ectrice B. FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNCĂ a.i a ce!or!a!te mi=!oace de #rotec?ie din dotare 31 . (ACTORI DE RISC PROPRII E)ECUTANTULUI a$ a )iu"i *reşi%e • • • -8ecutarea de o#era?ii ne#re'@zute Cn sarcina de munc@ De#!as@ri sta?ion@ri Cn zone #ericu!oase7 #e c@i!e de acces auto C@dere !a ace!a.+. (ACTORI DE RISC PROPRII MEDIUL DE MUNC5 a$ 'a %ori de ri& 'i(i • • • Tem#eratura aeru!ui ridicat@ 'ara in incinta $irou!ui Curen?i de aer a'oriza?i de desc.i ni'e! #rin a!unecare> Cm#iedicare> dezec. 3ACTO1II D. &u#raso!icitarea aten?iei D.i!or .EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ 3.iderea u..i#amentu!ui indi'idua! de #rotec?ie .

(I.%r. 3.1I&C M-CANIC 1. -!ectrocutare #rin atin%ere direct@ !a deteriorarea accidenta!@ a unor izo!a?ii e!ectrice 32 . 2 Lo'ire de c@tre mi=!oace!e de trans#ort auto !a de#!asarea #rin incinta socit@?ii Lo'ire accidenta!@> !a de#!asarea ocaziona!a #rin societate 0 D-C-& ITM )5<1"2 zi!e ITM 3<)5 zi!e D-C-& D-C-& 1 + 3 2 + + = 1 1 3 1 1 > 3 2 2 3 3 3ACTO1I D.i$itateGResurse U&aneG Sa$ari'areGA"&inistrati# LOCUL DE MUNC5: NUM5R PERSOANE E)PUSE: DURATA E)PUNERII: D 7sc .1I&C -L-CT1IC Contact direct cu su#ra e?e #ericu!oase 9t@ietoare> Cn?e#@toare: Accidente cauzate de c@tre mi=!oace!e de trans#ort auto !a de#!asarea intre #uncte!e de !ucru .#ro .EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ UNITATEA: Co&!arti&ent Conta.A DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNC5 EC<IPA DE EVALUARE: Ins#ector de s#ecia!iate . 2. ).I CON&-< CINLA COMPONENTA SISTEMULUI DE MUNC5 (ACTORI DE RISC IDENTI(ICA*I (ORMA CONCRET5 DE MANI(ESTARE A (ACTORILOR DE RISC @"escriereG !ara&etriA CLASA DE +RAVIK TATE MAKIM5 P1-/I< ZI3IL5 CLASA DE PRO3AK 3ILITATE NIVEL DE RISC F MI9LOACE DE PRODUC*IE 1 3ACTO1I D.i #e traseu! #arcurs intre domici!iu si unitate 5.

i!or . Neuti!izarea ec. 2 Tem#eratura aeru!ui ridicat@ 'ara in incinta $irou!ui 0 ITM 3<)5 zi!e 1 2 = 5 > 3 DE MUNCĂ .i!i$rare 13.eit@?i!e Cnc@#erii ".i neetan. Curen?i de aer a'oriza?i de desc.iderea u.i a ce!or!a!te mi=!oace de #rotec?ie din dotare D-C-& D-C-& ITM 3<)5 zi!e ITM 3<)5 zi!e + + 2 2 1 1 3 3 3 3 2 2 OMI&IUNI 33 . -8ecutarea de o#era?ii ne#re'@zute Cn sarcina de munc@ ITM 3<)5 zi!e D-C-& ITM 3<)5 zi!e ITM 3<)5 zi!e 2 + 2 2 5 1 1 3 3 3 1 2 SARCINA DE MUNC5 E)ECUTANT 22 &UP1A&OLICITA1P&IGICA ACŢIUNI GREŞITE 11.1I&C 3IPIC (. C@dere !a ace!a.i ni'e! #rin a!unecare> Cm#iedicare> dezec.i#amentu!ui indi'idua! de #rotec?ie .EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ F MEDIUL 1 3ACTO1I D.+. De#!as@ri sta?ion@ri Cn zone #ericu!oase7 #e c@i!e de acces auto 12. &u#raso!icitarea aten?iei 12.Ca!amit@?i natura!e < seism 4. Omiterea o#era?ii!or care<i asi%ur@ securitatea !a !ocu! de munc@ 1).

este: 1) Σ1iri Nr22 M iM1 1) Σri iM1 M 29+8+: Q 29(8(: Q 29585: Q 29)8): Q "9383: Q 59282: Q 19181: 28+ Q 28( Q 285 Q 28) Q "83 Q 582 Q 181 M 43 35 M 2G>= 3) .a$ a$ $ocu$ui "e &unc.EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ Ni#e$u$ "e risc 2$o.

iderea u.i a ce!or!a!te mi=!oace de #rotec?ie din dotare 35 .eit@?i!e Cnc@#erii Ca!amit@?i natura!e < seism &u#raso!icitarea aten?iei -8ecutarea de o#era?ii ne#re'@zute Cn sarcina de munc@ De#!as@ri sta?ion@ri Cn zone #ericu!oase7 #e c@i!e de acces auto C@dere !a ace!a.i#amentu!ui indi'idua! de #rotec?ie .EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ LE.i neetan.i!i$rare Omiterea o#era?ii!or care<i asi%ur@ securitatea !a !ocu! de munc@ Neuti!izarea ec.i #e traseu! #arcurs intre domici!iu si unitate -!ectrocutare #rin atin%ere direct@ !a deteriorarea accidenta!@ a unor izo!a?ii e!ectrice Tem#eratura aeru!ui ridicat@ 'ara in incinta $irou!ui Curen?i de aer a'oriza?i de desc.ENDA 31< 32< 33< 3)< 35< 3(< 3+< 3"< 34< 312< 311< 312< 313< 31)< Lo'ire de c@tre mi=!oace!e de trans#ort auto !a de#!asarea #rin incinta societ@?ii Lo'ire accidenta!@> !a de#!asarea ocaziona!a #rin societate Contact direct cu su#ra e?e #ericu!oase 9t@ietoare> Cn?e#@toare: Accidente cauzate de c@tre mi=!oace!e de trans#ort auto !a de#!asarea intre #uncte!e de !ucru .i ni'e! #rin a!unecare> Cm#iedicare> dezec.i!or .

+1 J> actori #ro#rii e8ecutantu!ui.te re#arti?ia actori!or de risc #e surse!e %eneratoare> situa?ia se #rezint@ du#@ cum urmeaz@7 • 35>+1 J> actori #ro#rii mi=!oace!or de #roduc?ieB • 21>)3 J> actori #ro#rii mediu!ui de munc@B • +>15 J> actori #ro#rii sarcinii de munc@B • 35. 1ezu!tatu! este sus?inut de R3i. Din ana!iza 3i.e.+1 J dintre actorii de risc identi ica?i #ot a'ea consecin?e ire'ersi$i!e asu#ra e8ecutantu!ui 9deces sau in'a!iditate:.a de e'a!uareN> din care se o$ser'@ c@ din tota!u! de 3( actori de risc identi ica?i> nici unu! nu de#@. En ceea ce #ri'e. 3( .N este e%a! cu 2>(5 'a!oare care C! Cncadreaz@ Cn cate%oria !ocuri!or de munc@ cu ni'e! rde risc mic> e! situAndu<se su$ !imita ma8im@ acce#ta$i!@ 93>5:.EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ -$/$0$I"%er1re%area re(ul%a%elor evaluarii Ni'e!u! de risc %!o$a! ca!cu!at #entru !ocu! de munca RIN&P-CTO1 D&P-CIALITAT.te > ca ni'e! de risc 'a!oarea 3> CncadrAndu<se Cn cate%oria actori!or de risc mic.ei de e'a!uare se constat@ c@ 35.

EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ 3+ .

EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ PONDEREA (ACTORILOR DE RISC IDENTI(ICA*I DUP5 ELEMENTELE SISTEMULUI DE MUNC5 LOCUL DE MUNC5: NINSPECTOR SPECIALITATE O NIVEL +LO3AL DE RISC: 2.)3 J 3+ .15 J 3actori de risc #ro#rii mediu!ui de munc@ 21.+1 J 3actori de risc #ro#rii e8ecutantu!ui 35.>= 3actori de risc #ro#rii mi=!oace!or de #roductie 35.+1 J 3actori de risc #ro#rii sarcinii de munc@ +.

EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ 3" .

Related Interests