JADUAL PERBANDINGAN STANDARD DENGAN

BUKTI-BUKTI KETERAMPILAN

Nama Calon : MOHAMMAD SHAHBANDI BIN ABAS
No. KP

: 630920-71-5575

Nama NOSS : VOCATIONAL TRAINING OFFICER
Kod NOSS

: I-031-3

Tahap NOSS: TAHAP 3

Bil.

1.

2.

3.

No. Duti dan
Nama Duti

01
Design Training
Course

02
Develop Teaching
and Learning
Resources

03
Conduct Training

No. Task dan
Nama Tugasan

Senarai
Kod Bukti

01.01 : Conduct job analysis

1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,
14,16,20,21,22,23

01.02 : Develop course outline

1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,
14,16,20,21,22,23

01.03 : Develop course of study

1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,
14,16,20,21,22,23

01.04 : Conduct instructional
analysis

1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,
14,16,20,21,22,23

01.05 : Prepare training schedule

1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,
14,16,20,21,22,23

01.06 : Develop written instructional
material

1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,
14,16,20,21,22,23

02.01 : Prepare teaching and
learning resources

1,2,11,12,13,16,18

02.02 : Prepare session plan

1,2,11,12,13,16,18

02.03 : Prepare training aid

1,2,11,12,13,16,18

02.04 : Prepare knowledge
assessment document
02.05 : Prepare performance
assessment document
03.01 : Prepare for training
presentation

1,2,11,12,13,16,18,25,26,
27

03.02 : Deliver presentation

1,2,12,13,18,19,20,21,22,

03.03 : Evaluate training delivery

1,2,12,13,18,19,20,21,22,

03.04 : Assess the effectiveness of
training session

1,2,12,13,18,19,20,21,22,

1,2,11,12,13,16,18,25,26,
27
1,2,12,13,18,19,20,21,22,

.

12.6.14.12.8.12.21.12.27 2.10.8. 19.04 : Conduct extra mural activities 2. 04 Perform Supervision.11. 25.20.8.19.12.6.04 : Coach trainee 1.18.27 2.11.10.02 : Organize co-curriculum activities 08.22.13.11.13. 19.10.12.23 04.14.10.13. 06.21.26.12.10.12.10. Duti dan Nama Duti No.10.2.11.11. 19.7.03 : Maintain housekeeping 2.9.12.12.11.19.02 : Maintain training facilities 2.26.3438.6.18.7.13.8.26. 05.3438.2.10.01 : Plan co-curriculum activities 2.12.18.13.12.13. 19.7.7.10.7.22.18.01 : Plan CBT 1.18.8.9.18.05 : Evaluate CBT 1. 22 07.2.3438.26.22.03 : Conduct performance assessment 06.8.6.13.8.9.6.02 : Organize CBT delivery 1.6.10.7. 19. 7.11.39 08.2.2.6.13.12.12.12.13.9. 25.20.23 04.13.06 : Counsel trainee 1.7.2.11.05 : Evaluate performance assessment result 2.22.6.18.10.27 2.22. 8.13.03 : Mentor trainee 1.01 : Facilitate training / learning session 4. 05.Bil. Coaching and Counselling in Training 05 Implement Competency Based Training (CBT) 06 Organize Assessment 07 Manage Training Facilities 08 Implement to Curriculum Activities 04.2.18.13.12.9.18.8. Mentoring. 6.13.10.01 : Prepare teaching and learning facilities 2.13.2.03 : Develop CBT teaching and learning process 1.7.18.14.12.18.6.12.04 : Conduct CBT 1.8.19.8.7.12.8.11.26.7.01 : Plan assessment session 2.7.7. 5. 22 08.7.6.18.22.27 07.23 04.27 06.21.05 : Supervise trainee 1.04 : Evaluate knowledge assessment result 06. 25.7.23 04.13.8.02 : Motivate trainee Senarai Kod Bukti 1.20.06 : Analyse assessment result 2.13.39 2.18.2.14.10.18.8.3438. 25.11. 22 07.27 06.03 : Conduct co-curriculum activities 08. Task dan Nama Tugasan 04.18.23 1.7.2.6.2.10.13.6. No.13.13. 05.6.39 2.39 . 25.02 : Conduct knowledge assessment 06.10. 25.11.18.12.18.8.9. 05.13.26.11.8. 19.6.23 05.

7.9.6.9.9.11.7.9.2.6. Task dan Nama Tugasan Senarai Kod Bukti 09.13.13.10.11.8.06 : Implement rules and regulations 2.04 : Prepare reports 1. 39 09.38. 39 09. 9.2. Duti dan Nama Duti 09 Perform Administrative Functions No.7.08 : Replenish consumable items 6.12.6.38..10.13.38. Kad Pengenalan 630920-71-5575 Tandatangan : ………………………………………….2.8.11 Catatan: ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Adalah saya mengaku bahawa semua maklumat serta lampiran dokumen bersama borang ini adalah benar pada tarikh pendaftaran ini dan saya bertanggungjawab terhadap maklumat berkenaan.8.8.6.10.10.12. 39 09.7.11.02 : Administer work place security 1.7.12.11.05 : Prepare tools.9. No.2.13.12.03 : Prepare indemnity requirements 1.10.Bil. Nama Calon MOHAMMAD SHAHBANDI BIN ABAS No.6.8.11 09. 39 09. equipments.10.8.38.9.7.8.12. Tarikh : ………26 / 08 / 2011……… .6.38. 39 09.13.7.12. and training materials 2.01 : Administer work place safety and health 1.9.13.9.07 : Prepare purchase requisitions 6.8.38.11.7. 39 09.10.10.11.

Nama Panel Penilai No. Kad Pengenalan Tandatangan : ………………………………………….. Tarikh : ……………………………… .