Miezul iernii de Vasile Alecsandri În păduri trăsnesc stejarii! E un ger amar, cumplit!

Stelele par îngheţate, cerul pare oţelit, Iar zăpada cristalină pe câmpii strălucitoare are!un lan de diamanturi ce scârţâie su" picioare#

$umuri al"e se ridică în %ăzduhul scânteios &a înaltele coloane unui templu maiestos, 'i pe ele se a(ează "olta cerului senină, )nde luna î(i aprinde *arul tainic de lumină#

+! ta"lou măreţ, *antastic!### ,ii de stele argintii În nemărginitul templu ard ca %ecinice *ăclii# ,unţii sunt a lui altare, codrii ! organe sonoare )nde cri%ătul pătrunde, scotând note!ngrozitoare#

-otul e în neclintire, *ără %iaţă, *ără glas. /ici un z"or în atmos*eră, pe zăpadă ! nici un pas. 0ar ce %ăd1### în raza lunii o *antasmă se arată### E un lup ce se alungă după prada!i spăimântată!
Preluat de pe: http://www.povesti-pentru-copii.com/poezii-pentru-copii/vasile-alecsandri/miezuliernii.html

Related Interests