SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAMIL SERDANG

UNIPUTRA POS, 43400 SERDANG, SELANGOR DARUL EHSAN
§¾º¢Â Ũ¸ ¦º÷¼¡í ¾Á¢úôÀûÇ¢, º¢ÄíÜ÷ ¼¡Õû ²º¡ý
KOD SEKOLAH: BBD 8453
TEL/FAKS: 03-8940469

MINGGU PERSEKOLAHAN 2014

02.01.2014
06.01.2014
13.01.2014
20.01.2014
27.01.2014

-

03.01.2014
10.01.2014
16.01.2014
24.01.2014
30.01.2014

2
5
3
5
4

2
-

1
2
3
4
5

6
7
8
9

03.02.2014
10.02.2014
17.02.2014
24.02.2014

-

07.02.2014
14.02.2014
21.02.2014
28.02.2014

5
5
5
5

-

1
2
3
4

10
11
12

03.03.2014
10.03.2014
17.03.2014

-

07.03.2014
14.03.2014
21.03.2014

5
5
5

-

1
2
3

-

04.04.2014
11.04.2014
18.04.2014
25.04.2014

5
5
5
5

-

1
2
3
4

17
18
19
20

28.04.2014
05.05.2014
12.05.2014
19.05.2014
26.05.2014

-

02.05.2014
09.05.2014
16.05.2014
23.05.2014

4
5
4
5
1

1
1
1

1
2
3
4

9

APRIL

31.03.2014
07.04.2014
14.04.2014
21.04.2014

MEI

13
14
15
16

16.06.2014
23.06.2014

-

20.06.2014

22

27.06.2014

5
5

23
24
25
26

30.06.2014
07.07.2014
14.07.2014
21.07.2014

-

04.07.2014
11.07.2014
18.07.2014
25.07.2014

5
5
4
5

27
28
29
30
31

30.07.2014
04.08.2014
11.08.2014
18.08.2014
25.08.2014

-

01.08.2014
08.08.2014
15.08.2014
22.08.2014
29.08.2014

3
5
5
5
5

-

1
2
3
4
5

32
33

01.09.2014
08.09.2014

-

05.09.2014
12.09.2014

5
5

-

1
2

-

1

3
4
1
2
3
4

JULAI

21

JUN

CUTI PERTENGAHAN TAHUN 28.-5.2014 - 15.06.2014 (19HARI)

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 13.09.2014 - 21.09.2014 (9HARI)
34

22.09.2014

-

26.09.2014

5

35
36
37
38
39

29.09.2014
07.10.2014
13.10.2014
20.10.2014
27.10.2014

-

03.10.2014
10.10.2014
17.10.2014
24.10.2014
31.10.2014

5
4
5
3
5

40
41
42

03.11.2014
10.11.2014
17.11.2014

-

07.11.2014
14.11.2014
21.11.2014

5
5
5

-

1* 23-Deepavali

-

3

OGOS

HARI RAYA PUASA - 28&29.7.2014

SEPTEMBAR

1

Bulan

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 22.03.2014 - 30.03.2014 (9HARI)

2

13

Sabtu Ke

1
2
3
4
5

OKTOBER

8

PERSEKOLAHAN

JANUARI

1
2
3
4
5

1

Bilangan Cuti
Umum

FEBRUARI

-

1
2
3

NOVAM
BER

12

Tarikh Tamat
PERSEKOLAHAN

JUMLAH
HARI

Tarikh Mula
PERSEKOLAHAN

MAC

MINGGU
Jumlah
Minggu PERSEKOLAHAN

Disediakan oleh Guru P.ICT SJKT SERDANG (En.P.Vijayen) untuk Selangor
berdasarkan: Perincian Persekolahan KPM Mengikut Penggal Kumpulan B

6

CUTI AKHIR TAHUN 22.11.2014 - 04.01.2015 (44 HARI)

Disediakan oleh Guru P.ICT SJKT SERDANG (En.P.Vijayen) untuk Selangor
berdasarkan: Perincian Persekolahan KPM Mengikut Penggal Kumpulan B

Semester 1

Semester

Semester 2

9HARI)

Disediakan oleh Guru P.ICT SJKT SERDANG (En.P.Vijayen) untuk Selangor
berdasarkan: Perincian Persekolahan KPM Mengikut Penggal Kumpulan B

Disediakan oleh Guru P.ICT SJKT SERDANG (En.P.Vijayen) untuk Selangor
berdasarkan: Perincian Persekolahan KPM Mengikut Penggal Kumpulan B