SKEMA JAWAPAN GEOGRAFI PERCUBAANPMR NEGERI PERAK 2OO9

r'No.Sdalan I

Aras
D T
S

No, Soalatr

Kunci T

2 3 4 5
6

32
33 34
i)

D
B

D B

R R
S

T R
R

c c

s
S

D D B
B

s
R

7
8 9 l0
ll

T

36 3'l

s
s s
T R R

38
39

c
D

R
R R s R

40
4l

l2 l3
l4

c
B
D B

42
44

c
B B
D D

R R
T

t5 l6

s

45 46 48 49

T B
L

t7
l8

t9

T R

n

20
2l 22 25 27 28 29
30

c
D
B

s
S

50
5l

s s s s

s s
T R

52 54
JJ

c
B D

R
R

c
B B

R R
R

56 57
58 59

R R T R R R

c

s

T

60

B D

s s

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful