TAJUK

:

BERDASARKAN KEADAAN SEMASA DI MALAYSIA, APAKAH POLISI YANG BERSESUAIAN YANG BOLEH DIAMBIL OLEH KERAJAAN UNTUK MENAGANI MASALAH INFLASI.

1.0

PENGENALAN

1.1

KEADAAN EKONOMI SEMASA
Pada mesyuarat hari ini, Jawatankuasa Dasar Monetari (MPC) Bank Negara Malaysia

memutuskan untuk mengekalkan Kadar Dasar Semalaman (OPR) pada 2.00 peratus. Keadaan ekonomi global bertambah buruk pada suku pertama tahun 2009, manakala keadaan sistem kewangan antarabangsa masih belum kembali normal. Walaupun terdapat tanda-tanda awal kadar penurunan yang lebih perlahan dalam beberapa penunjuk ekonomi sejak beberapa bulan kebelakangan ini, ekonomi negara-negara maju utama masih mengalami penguncupan ekonomi yang makin mendalam. Negara serantau juga mencatat penurunan pertumbuhan ekonomi yang ketara pada suku pertama. Meskipun prospek ekonomi dalam jangka terdekat akan terus lemah, pelaksanaan langkah-langkah rangsangan yang besar oleh beberapa negara telah meningkatkan prospek untuk keadaan ekonomi yang lebih baik pada separuh kedua tahun ini. Kemajuan berterusan dalam penyelesaian sektor kewangan telah dicapai dalam beberapa ekonomi maju utama. Kejayaan penyelesaian ini merupakan prasyarat penting untuk keadaan ekonomi dan kewangan kembali stabil. Perkembangan global yang sangat buruk telah menyebabkan kemerosotan yang ketara dalam eksport dan pengeluaran perindustrian Malaysia, yang seterusnya memberikan kesan kepada aktiviti sektor swasta dan keadaan pasaran pekerja. Oleh itu, ekonomi dijangka mencatat penguncupan yang nyata pada suku pertama tahun 2009 dan keadaan ini dijangka

berterusan pada suku kedua tahun ini. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa tanda penyederhanaan dalam tahap kemerosotan aktiviti ekonomi. Penilaian semasa menunjukkan bahawa ekonomi dalam negeri akan lebih baik pada separuh kedua tahun 2009, disokong oleh penstabilan dalam keadaan ekonomi global dan dorongan yang lebih besar daripada pelaksanaan langkah-langkah rangsangan fiskal. Sementara itu, inflasi menurun kepada 3.5 peratus pada bulan Mac, dan dijangka terus menurun dalam keadaan permintaan yang lemah dan tekanan harga luaran yang lebih rendah. Melangkah ke hadapan, pelaksanaan langkahlangkah rangsangan fiskal dan persekitaran monetari yang akomodatif berikutan pengurangan OPR sebelum ini akan menyokong aktiviti ekonomi dalam negeri. Sistem kewangan Malaysia terus kukuh dan proses penyampaian monetari berfungsi untuk memberikan kesan rangsangan dasar terhadap ekonomi. Pelaksanaan langkah-langkah fiskal yang lebih pesat akan meningkatkan prospek ekonomi Malaysia kembali mencatat pertumbuhan positif yang lebih awal. Penilaian semasa yang dibuat menunjukkan langkah-langkah dasar monetari secara keseluruhannya mencukupi untuk menyokong permintaan dalam negeri. Perhatian akan terus diberikan pada usaha memastikan aliran kredit yang mencukupi kepada semua segmen ekonomi. Di samping itu, akses kepada pasaran bon oleh sektor swasta akan terus dipertingkatkan dengan wujudnya Institusi Jaminan Kewangan. Mudah tunai dalam sistem kewangan terus mencukupi untuk menyokong permintaan terhadap pembiayaan oleh sektor swasta dan awam.

1.2

KITARAN PERNIAGAAN

Definisi yang diterima umum mengenai kitaran perniagaan telah diasaskan oleh Arthur F. Burns dan Wesley C. Mitchell kira-kira 60 tahun yang lalu. Mereka menulis "Kitaran Perniagaan ialah satu bentuk turun naik yang terdapat dalam aktiviti ekonomi aggregat bagi negara yang merancang kerja mereka terutamanya dalam perniagaan enterprise: satu kitaran mengandungi pengembangan yang berlaku serentak dalam

banyak aktiviti ekonomi, diikuti dengan kemerosotan, penguncupan dan pemulihan secara umum di mana ia membentuk fasa pengembangan pada kitaran yang berikutnya; jujukan perubahan ini ber ulang tetapi tidak berkala; tempoh sesuatu kitaran perniagaan berbeza daripada lebih setahun kepada sehingga sepuluh kedua puluh tahun ...". Kitaran perniagaan adalah dipengaruhi oleh kitaran turun naik bagi banyak aktiviti ekonomi atau proses, dan aktiviti ekonomi atau proses ini boleh mempunyai tempo perhubungan yang amat berbeza terhadap kitaran perniagaan. Sebilangan besar aktiviti ekonomi ini dapat diukur oleh siri masa ekonomi. Bagi sesetengah siri ini, tarikh titik pusing kitaran mungkin berbeza sedikit sahaja daripada titik pusing aktiviti perniagaan keseluruhan; untuk yang lain, pusingan kitaran mungkin berlaku secara sistematik lebih awal atau terkemudian terhadap aktiviti perniagaan secara umum; manakala yang lain, mungkin tidak mempunyai hubungan yang tetap.

Gambar rajah1.2 : Kitaram Perniagaan. 1.2.1 KITARAN PERTUMBUHAN

Kitaran pertumbuhan ialah gelagat turun naik yang berulang dalam siri yang menyimpang daripada arah alirannya : ia tiba ke puncak apabila gelagat aktiviti perniagaan secara umum lebih tinggi daripada tingkat arah aliran dan mencecah kawah apabila di bawah daripada tingkat arah aliran. Pendekatan penunjuk kitaran ialah teknik yang diterima umum digunakan untuk menganalisa situasi ekonomi semasa dan prospek. Pendekatan ini mengenalpasti penunjuk ekonomi secara khusus yang mana kitaran perubahannya atau pergerakannya bersifat mendahului (lead), serentak (coincide) atau menyusul (lag) dalam aktiviti perniagaan. Setiap penunjuk yang terpilih untuk dimasukkan ke dalam sistem penunjuk pelopor seharusnya mempunyai rasional dari sudut teori bagi kecenderungannya untuk mendahului aktiviti ekonomi secara sistematik. Prinsip yang sama digunakan bagi penunjuk yang terpilih sebagai sebahagian daripada siri penunjuk susulan, iaitu perlu mempunyai rasional dari segi teori bagi sifatnya sebagai penyusul. Tambahan pula, penunjuk dipilih untuk menunjuk dan digunakan dalam hubungan sistematik yang diperoleh dari tempoh masa yang lama dan perubahan keadaan ekonomi.

1.2.2 PENUNJUK PELOPOR, SERENTAK DANSUSULAN Penunjuk ekonomi Malaysia terdiri daripada indeks komposit bagi penunjuk pelopor, serentak dan susulan.2 Indeksindeks, ini adalah ringkasan ukuran yang dibentuk untuk menghasilkan isyarat perubahan tentang haluan aktiviti ekonomi Malaysia. Setiap indeks mengukur gelagat agregat bagi kumpulan aktiviti ekonomi yang menunjukkan tempoh yang selari dengan pusingan kitaran perniagaan tetapi mewakili aktiviti yang berbeza.

Penunjuk serentak merupakan ukuran komprehensif untuk prestasi ekonomi keseluruhan. Ia memberitahu di mana kita berada. Penunjuk pelopor ialah sejenis ukuran jangkaan atau komitmen baru terhadap aktiviti yang akan memberi kesan kepada ekonomi keseluruhan untuk bulan-bulan akan datang. Ia memberitahu ke mana arah kita tuju. Antara tanda awal bahawa pengembangan mungkin mula menurun ialah penurunan yang berterusan oleh kadar pertumbuhan indeks pelopor. Penunjuk susulan memberitahu apa yang sebenarnya telah berlaku. Ia mengukur prestasi pergerakan kitaran bagi penunjuk pelopor dan penunjuk serentak. Oleh kerana jarang terdapat penunjuk yang boleh dipercayai sepenuhnya dalam menjangka pusingan kitaran jika digunakan secara individu, penunjukpenunjuk tersebut harus disatukan kepada komposit indeks. Oleh itu, penunjuk-penunjuk pelopor disatukan kepada komposit indeks pelopor, penunjuk-penunjuk serentak disatukan kepada komposit indeks serentak dan juga penunjuk-penunjuk susulan disatukan kepada komposit indeks susulan. Pada umumnya komposit lebih berupaya menghasilkan isyarat titik pusing berbanding penunjuk secara individu.

1.2.3 KADAR PERTUMBUHAN Kadar pertumbuhan pelopor, serentak dan susulan Malaysia adalah perubahan terlicin enam bulan pada kadar tahunan. Kadar tahunan 6-bulan terlicin adalah berasaskan kepada nisbah indeks bulanan semasa terhadap purata indeks ke atas dua belas bulan sebelumnya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful