mga halimbawa ng simili

1.sasakyang parang ipo-ipu sa bilis. 2.lalaking tila hari kung mag-utos 3.babaeng parang pagong sa bagal 4.tinderang mukang aparador sa laki 5.binatilyong parang kite-kite Mga halimbawa: 1. 2. 3. 4. 5. Ang mga nangangalaga ng kalikasan ay mga anghel ng kagubatan. Ang aking mahal ay isang magandang rosas. Ang aking ina ay tunay na ilaw ng tahanan. Ang kanilang bahay ay malaking palasyo. Si Mother Teresa ng Calcuta ay hulog ng langit.

Simili o Pagtutulad - paghahambing sa dalawang bagay na may magkatulad na katangian Halimbawa: a. Kawangis mo ang hina ng isang ibong wala pang bagwis. b. Ga-santol ang laki ng bukol sa ulo mo. c. Paris na masel mo’y matigas na metal. d. Tila sampaguita sa bango ang nilabhang damit ni Bebang. e. Animo makopa sa pula ang pisngi ng dalaga. f. Sintamis ng tsiko ang ngiti ng dalaga. g. Animo’y mga ibong bago pa lamang nagkakabagwis sina Richard at Rap-rap. h. Sintigas ng bato ang puso ng galit na ama. i. Paris ng sundalo ay isang leon sa tapang na makipaglaban. j. Tila yelo sa lamig ang kamay ng nenerbyos na mang-aawit. 2. Metapora o Pagwawangis - paggamit ng salita o pariralang pantulad nang tahasan. Halimbawa: a. Siya’y langit na di kayang abutin nino man.

b. Ang kanyang anak ay isang anghel sa kabaitan c. Isang kalabaw sa lakas ang binatang iyon. d. Mga galit na tigreng lumaban ang mga sundalo. e. Walis tingting ang tigas ng kamay ni Neneng. f. Si Chris ay isang pagong sa kabagalan. g. Isang kampana sa lakas ang boses ng sumisigaw na matanda. h. Si Leandrea ay isang rosas sa ganda. i. Ang boses ng lalaki at ang kulog ay parehong malakas. j. Mabibilis tumakbo ang mga manlalaro at ang usa. 3. Personipikasyon - ginagamit ito upang bigyang-buhay, pagtaglayin ng mga katangiang pantao - talino, gawi, kilos ang mga bagay na walang buhay sa pamamagitan ng mga pananalitang nagsasaad ng kilos tulad ng pandiwa, pandiwari, at pangngalang-diwa. Halimbawa: a. napatalon sa gulat ang tubig na binagsakan ng bata. b. Hinalikan ako ng malamig na hangin. c. Sumayaw-sayaw sa saliw ng tugtugin ang bandila. d. Lumuluha na ang kandila. e. Nakangiti ang kanyang sapatos. f. Gising na ang araw. g. Nahihiyang nagtago ang buwan. h. Tumalun-talon ang kumulong lugaw. i. Humiyaw nang ubod nang lakas ang bulkan. j. Tulog na ang haring araw. 4. Apostrope o Pagtawag - isang panawagan o pakiusap sa isang bagay na tila ito ay isang tao.

Halimbawa: a. O, tukso. Layuan mo ako

Pagmamalabis o hyperbole � ang paglalarawan sa tunay na kalagayan ng tao, bagay, pangyayari at iba pa ay lubhang pinalalabis o pinakukulang. * Namuti ang kanyang buhok sa kakahintay sayo. * Abot langit ang pagmamahal niya sa aking kaibigan. * Bumaha ng mga dugo sa lansangan Pagtawag o apostrophe � ang pagpapahayag ay ginagawa sa pakikipag-usap sa mga bagay na karaniwan na maaaring may buhay o wala na parang naroroon at kaharap niya ngunit sa katotohanan ay wala naman ito. * Kamatayan, nasaan ka na? Wakasan mo na ang aking kapighatian. * Araw, sumikat ka na at tuyuin ang luhang dala ng kapighatian * Ulan, ulan kami�y lubayan na. Pagdaramdam o exclamation � ang pagpapahayag ay nagsasaad ng dipangkaraniwang damdamin. Ginagamitan ng tandang pandamdam (!) sa dulo ng taludtod o pangungusap. * O, araw na lubhang kakila-kilabot! Araw na sinumpa ng galit ng Diyos. * Biba si Floranteng hari sa Albanya. Mabuhay, mabuhay ang Prinsesa Laura!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful