You are on page 1of 2

POLITIE GRONINGEN

DISTRICT NOORD/WEST

BASISEENHEID ZUIDHOR-~ Telefoon 0900-8844 Faxnummer 0881671309

PLGl:'1': 2013227105-1

PROCES-VERBAAL aangifte
Feit Pla.ts delict Bedreigi:1" Adelensr:rjitte Franekeradeel Pleegdatum/tijd Tussen vrijdag 29 novembe r 1974 te 09:00 uur 09:00 uur en 1 oktober 2013 te 1, 6855 CB Sexbieru:!l., b i.nrien de gerneen"Ce

Ik, verbalisant,
volgende: Op v r i.j da

Jan van den Houten,

b~igadier van ?oli-:'ieGroningen,

verklaar

het

Bu::ea:l Zuidhorn,

29 novemoez 2J13 -:'e 15: lC uuz , ve r s che en voc r mij, Hoai'\,;eg 1, 9BCl AJ Zu~riho~n,

in

het

pc:i ti~bll~e..U,

-I

Ra
ic Nederland

Eclsward

p.d::s

Po.st.cod~
Tussen

pl..a&t.s
29 novemo s r zoals :i.974 vermeld te

-, cl '
09:,;]0 u.lr en ze::erdag bij p l.a a t s de l i c t , het. 29 juli in lS-~S t.e 09:08 uuz

v:rijdag

~;e::d op de Loca t i,e ,

de e ar.he f vo rme Lde feit

gepl.egd ..
Hij deed aangifte ik
de

en verklaarde verklaren
school heet

het ik
Geer"':

volgende: oud:leerling
v s n

"Hi e r b i.j wil


o ir ec

dat

een

ben v an obs

De Trochfear~

in

Sexbi~rum. Ik zat daar op school van dec~ber


t
euz van

1974 to~ de zomer.vakantie

van 1975. De

Ja:'}

6~ Hij

heeft

diverse:

rr_ale~. geprobeerd aar; ZlJZ"l

mij
7:C:)~~i

A!lrse:-l. en Ha5 :nijn ler;:'2.r~ :1-: zat I n q:::cep te :".':'sbrui~er:. Dat is niet g~J.. .. ukt; omdat; ik s Loe

me !-~e-lTig ~eb

ve r z et; ~ Ei;

:r-..:ishar.:.elde :r,,= zwae r

-2:-1scnopt e r:-_een. :c.eeft

gep=~berd

me t s ~T..::::gSr.:. tee!'": .i.~:alles

::e 7er::e3.1=;-~_

:~<:~J.~i:Look

...ngifte

tegen

he::.

beIC:L'_
eer.:. ande

:-:e~ :::r;'::'.sbru:' k
r e

:'".'::7"~. 'a 4: T ::-6.2:.'::

i;C

23..':

i:1 ~S 7 4 ::..;; scnoc L r;. :-_ij C:r::E. ::--~::. Gek rr~e-:


Ik

jor~g:r: .. I:. r.;.~rir_:1'2:~ =_'2:)Jc;u:.-=~.

r--...-=!: gSZiSE

da.-::

tij

a.a:-.; r:em

t ..

2.: :'5 r:-~lJ -jOOI Justi::':'e ver=ie~ig ever.

noc i t ge--:;~aa~i0:

;.:~ he;:

=':'2b='.:ik~ .. Jaa~~ben ':'1:: boos e::

':
om
uangxL i_U ce.. UO __ 1

~ . :0
::

,"".~'"h~'n"
- Bla 1

m~.~."

'.M"e~.~o~~.
L?l'112 ..3 ~0

:.J

Fo rnu nz: 1519377 - PVA..~NG Exemplaar besterr,d voor e a3.r~3"e7e~

s
:t<:.t

":,,t;:;:

lo,.z,J.

u.t;:

IV~U.

u ..... '\::

CO-B

.:i.LU-J

"i..J..j

'::I

"-

De bijlages

die ik inlever

zijn niet door mij veranderd

of gewijzigd.

aL.

Ik wil ook verklaren dat ik in mijn jeugd meeging met een ouderse homosexueel genaamd Bert Huese uit Harlingen die zich aang~trokken voelde bij minderjarige jongens. ,'lij gingen naar een apparteme~t in Amsterdam-Noord van zijn vriend Ger, gaat hier om Ger van Roon. Ik het appartement was het een komen en gaan van net geklede mannen en ~~nderjarige jongens. Ik heb gezien dat de heer Joris De~~nk zich met jonge jongens terugtrok in een slaapkarr~r. Ik heb ook gezien dat de heer Ger van Roon sex had met een minderjarige jongen in een ban in de daar aanwezige badkamer.

.L.~i'l.!.L.,;).V