You are on page 1of 2

UITTREKSEL

Online inzage uittreksel KvK-nummer57607354 Rechtspersoon RSIN Rechtsvorm Statutairenaam Statutairezetel Eersteinschrijvinghandelsregister Datumaktevanoprichting Geplaatstkapitaal Gestortkapitaal Onderneming Handelsnaam Startdatumonderneming Activiteiten Werkzamepersonen Vestiging Vestigingsnummer Handelsnaam Bezoekadres Telefoonnummer Datumvestiging Activiteiten Werkzamepersonen Bestuurder Naam Geboortedatumen-plaats Datuminfunctie Titel Bevoegdheid

DezeinschrijvingvaltonderbeheervanKamervan KoophandelAmsterdam 852655678 BeslotenVennootschap HeliosNetherlandsB.V. Amsterdam 02-04-2013 29-03-2013 EUR1,00 EUR1,00 HeliosNetherlandsB.V. 29-03-2013(datumregistratie:02-04-2013) SBI-code:6420-Financileholdings 0 000027034240 HeliosNetherlandsB.V. DeBoelelaan7,1083HJAmsterdam 0205043800 29-03-2013(datumregistratie:02-04-2013) SBI-code:6420-Financileholdings Houdster-enfinancieringsactiviteiten. 0 JonkvrouwHoogstrate-Rell,SuzanneVeronica Constance 19-12-1975,Leiden 13-12-2013(datumregistratie:18-12-2013) Directeur Alleen/zelfstandigbevoegd Woerden,18-12-2013.Gegevenszijnvervaardigdom 13.40uur.

HISTORIE

Handelsregisterhistorie
3457607354HeliosNetherlandsB.V.telnr:0205043800

DeBoelelaan71083HJAmsterdam OUDE STATUTAIRE NAMEN ZOALS VASTGELEGD SINDS 01-10-1993 *** Geen historie voor dit onderdeel*** OUDE HANDELSNAMEN ZOALS VASTGELEGD SINDS 01-10-1993 *** Geen historie voor dit onderdeel*** OUDE VESTIGINGSADRESSEN ZOALS VASTGELEGD SINDS 01-10-1993 *** Geen historie voor dit onderdeel*** OUDE RECHTSVORMEN ZOALS VASTGELEGD SINDS 01-10-1993 *** Geen historie voor dit onderdeel*** OUDE BEDRIJFSOMSCHRIJVINGEN ZOALS VASTGELEGD SINDS 01-10-1993 *** Geen historie voor dit onderdeel*** FUNCTIONARISGEGEVENS UITGETREDEN FUNCTIONARIS(SEN) RECHTSPERS. Enig aandeelhouder: Naam Adres Inschrijving handelsregister onder dossiernummer Enig aandeelhouder sedert Uit functie Bestuurder(s): AlterDomusNederlandB.V./2 DeBoelelaan7,1083HJAmsterdam 34270994 29-03-2013 04-04-2013

Naam Stacie,SidneyCrescencio/3 Geboortedatum en -plaats 14-09-1961,Curaao,NederlandseAntillen Infunctietreding 29-03-2013 Titel Directeur Bevoegdheid Alleen/zelfstandigbevoegd Uit functie 13-12-2013 OVERIGE FUNCTIONARISGEGEVENS UITGETREDEN *** Geen historie voor dit onderdeel*** DEPONERINGEN ALGEMENE GEGEVENS naam HeliosNetherlandsB.V. ingeschreven onder nummer 57607354 DEPONERINGEN Geendeponeringenaanwezig JURIDISCHE GEGEVENS Rechtspersoon: Rechtsvorm Beslotenvennootschapmetgewonestructuur Statutairezetel Amsterdam Eersteinschrijvinginhethandelsregister 2-4-2013 Aktevanoprichting 29-3-2013 Geplaatstkapitaal EUR1,00 Gestortkapitaal EUR1,00