You are on page 1of 5

UITTREKSEL

Online inzage uittreksel KvK-nummer 52656624 Deze inschrijving valt onder beheer van Kamer van Koophandel Amsterdam

Rechtspersoon RSIN Rechtsvorm Statutaire naam Statutaire zetel Eerste inschrijving handelsregister Datum akte van oprichting Datum akte laatste statutenwijziging Geplaatst kapitaal Gestort kapitaal Deponering jaarstuk 850538889 Besloten Vennootschap AhBolom B.V. Amsterdam 04-05-2011 03-05-2011 05-06-2013 EUR 18.000,00 EUR 18.000,00 De jaarrekening over boekjaar 2012 is gedeponeerd op 10-042013.

Onderneming Handelsnaam Startdatum onderneming Activiteiten Werkzame personen Vestiging Vestigingsnummer Handelsnaam Bezoekadres Telefoonnummer Datum vestiging Activiteiten Houdster- en beheermaatschappij Werkzame personen Bestuurder Naam Zuidema, Hendrikus 0 000022573852 AhBolom B.V. De Boelelaan 7, 1083HJ Amsterdam 0205043800 03-05-2011 (datum registratie: 04-05-2011) SBI-code: 70102 - Holdings (geen financile) AhBolom B.V. 03-05-2011 (datum registratie: 04-05-2011) SBI-code: 70102 - Holdings (geen financile) 0

Geboortedatum en -plaats Datum in functie Titel Bevoegdheid

26-12-1975, Leidschendam 23-05-2013 (datum registratie: 06-06-2013) Directeur Alleen/zelfstandig bevoegd

Woerden, 20-12-2013. Gegevens zijn vervaardigd om 11.40 uur. HISTORIE


HISTORIE

!"#$%&'(%)*'+%(,*'+-(*%.
34 52656624 AhBolom B.V. telnr: 0205043800 De Boelelaan 7 1083HJ Amsterdam OUDE STATUTAIRE NAMEN ZOALS VASTGELEGD SINDS 01-10-1993 Statutaire naam Datum ingang Datum einde Let's Go Holding B.V. 03-05-2011 05-06-2013

OUDE HANDELSNAMEN ZOALS VASTGELEGD SINDS 01-10-1993 Handelsnaam Datum ingang Datum einde Adres Datum ingang Adres Datum ingang *** Geen historie voor dit onderdeel*** OUDE BEDRIJFSOMSCHRIJVINGEN ZOALS VASTGELEGD SINDS 01-10-1993 *** Geen historie voor dit onderdeel*** FUNCTIONARISGEGEVENS UITGETREDEN FUNCTIONARIS(SEN) RECHTSPERS. Enig aandeelhouder: Naam Adres Inschrijving handelsregister onder dossiernummer Enig aandeelhouder sedert Uit functie Triangle B.V. / 2 Puccinidreef 13, 2253SL Voorschoten 27279571 03-05-2011 07-09-2011 Let's Go Holding B.V. 03-05-2011 05-06-2013 Martinus Nijhofflaan 2, 2624ES Delft ***Onbekend*** Martinus Nijhofflaan 2, 2624ES Delft 23-05-2013

OUDE VESTIGINGSADRESSEN ZOALS VASTGELEGD SINDS 01-10-1993

OUDE RECHTSVORMEN ZOALS VASTGELEGD SINDS 01-10-1993

Naam

Central Eastern European Real Estate

Shareholdings B.V. / 4 Adres Inschrijving handelsregister onder dossiernummer Enig aandeelhouder sedert Uit functie Martinus Nijhofflaan 2, 2624ES Delft 04047437 07-09-2011 26-10-2011

Naam Adres Inschrijving handelsregister onder dossiernummer Enig aandeelhouder sedert Uit functie Bestuurder(s):

Altrust B.V. / 6 Martinus Nijhofflaan 2, 2624ES Delft 27235317 26-10-2011 22-05-2013

Naam Adres Inschrijving handelsregister onder dossiernummer Infunctietreding Titel Bevoegdheid Uit functie Naam Geboortedatum en -plaats Infunctietreding Titel Bevoegdheid Uit functie Naam Adres Inschrijving handelsregister onder dossiernummer Infunctietreding Titel Bevoegdheid Uit functie

Triangle B.V. / 3 Puccinidreef 13, 2253SL Voorschoten 27279571 03-05-2011 Directeur Alleen/zelfstandig bevoegd 07-09-2011 van Wijlen, Hendrik Andries / 5 08-07-1970, Voorschoten 07-09-2011 Directeur Alleen/zelfstandig bevoegd 26-10-2011 Altrust B.V. / 7 Martinus Nijhofflaan 2, 2624ES Delft 27235317 26-10-2011 Directeur Alleen/zelfstandig bevoegd 23-05-2013

OVERIGE FUNCTIONARISGEGEVENS UITGETREDEN *** Geen historie voor dit onderdeel*** DEPONERINGEN

Deponeringen
ALGEMENE GEGEVENS naam AhBolom B.V.

Help

ingeschreven onder nummer DEPONERINGEN Boekjaar Datum deponering Omvang Maand einde boekjaar Soort jaarstukken Datum vaststelling jaarstuk JURIDISCHE GEGEVENS Rechtspersoon : Rechtsvorm Statutaire zetel Eerste inschrijving in het handelsregister Akte van oprichting Akte laatste statuten wijziging Geplaatst kapitaal Gestort kapitaal JAARREKENING(EN)

52656624

2012 10-4-2013 klein 12 Jaarrekening 10-4-2013

Besloten vennootschap met gewone structuur Amsterdam 4-5-2011 3-5-2011 5-6-2013 EUR 18.000,00 EUR 18.000,00

Vennootschappelijke jaarrekening over 2012 van inschrijvingsnr. : 52656624


Naam rechtspersoon: Adres: Statutair gevestigd: Datum oprichting: Rechtsvorm: AhBolom B.V. De Boelelaan 7 1083 HJ Amsterdam Amsterdam 3-5-2011 Besloten vennootschap met gewone structuur

Help

Algemene gegevens uit de vennootschappelijke jaarrekening van 2012


Balansdatum 31-12-2012, na winstbestemming, lengte boekjaar 20 maanden Werknemers: 100% dochters: Overige deelnemingen: 0

Vennootschappelijke balans over 2012 na winstbestemming


Alle bedragen x 1 in Euro's Activa vorderingen

16.974

VLOTTENDE ACTIVA

16.974

TOTAAL ACTIVA Passiva gestort en opgevraagd kapitaal overige reserves EIGEN VERMOGEN

16.974

18.000 1.026 16.974

TOTAAL PASSIVA

16.974

Er is bij bovenstaande jaarrekening geen winst- en verliesrekening

Kengetallen Liquiditeit Solvabiliteit


eigen vermogen/ balanstotaal 1,00

Rentabiliteit Overige kengetallen


aantal werknemers Alle bedragen x 1 in Euro's werkkapitaal 0

16.974