You are on page 1of 35

Data......................................... Nom........................................................

FITXA DE LECTURA /1

p P peu Pep pa api

po up pop

pe ep pip

pi op papa

pu ip pi

pa ap pupa Pepa pua

pip-pip! Pau popa

pou

piu-piu! pipa pe

upa!

pia ep!

apa!

Pau i Pepa! Ep papa,pip! Apa, Pep, pupa! Piu-piu!

Data......................................... Nom........................................................ FITXA DE LECTURA /2

l L lupa palpa pil apila

lo ul Lola pela polo

le el

li ol

lu il ala

la al Laia

pala oli pal Pol

lila

pl pila Paula

Lala

lil poal

palau

piula

Oli al pa i al peu. La pila lila al pou. La Laia i la Paula. El pl al polo. El pau pela el pop al pil.

Data......................................... Nom........................................................ FITXA DE LECTURA /3

m M mil mol pam miola Pompeu

mo um mel

me em mama

mi om m

mu im

ma am poma mapa

mel

mu-mu Ismael ma

mal

mula

amo mai mou

mim ma mmia

mima

pamela

Mama, mel al pa! El mapa pel Pau. El mel i la poma. Ui, mal al peu i a la m! La Laia mai mima la mula, mai!

Data......................................... Nom........................................................ FITXA DE LECTURA /4

s S sol

so us suma pas sua mussol

se es sal sola salsa sis

si os

su is smola

sa as sopa ous

massa simi sala Moiss

pesa ales

pis

Samuel somia seu

masia

ms malesa

spia

Si

Posa sal als ous. El Pep s sol al pis. Sua i somia massa. Poso sis sumes al Pau! Posa salsa a la spia.

Data......................................... Nom........................................................ FITXA DE LECTURA /5

t T pota pilota tup tela

to ut meta

te et pit pot

ti ot tapa

tu it teu tip

ta at tap tou

maleta tomata

mata patata

auto tia

tos

tassa estel tim

taula

temps

estimo

salta tal

patinet matals

tulipa Toms

atipa pelut

moto petita

tot

La Laia t molta tos. El Toms t lestel lila. El Pau posa tomata al pa. La pilota petita s a la maleta. La Laia salta tota sola al matals

Data......................................... Nom........................................................ FITXA DE LECTURA /6

n N nen nena mona animal Antoni Matina

no un nina nou

ne en

ni on ona

nu in niu

na an una neula nom

Anna nau nas Mini

neu nata net nua nit

ninot nus mina mana

Manel nota pentina

pena Tnia.

sona

El Manel est molt tip. LAnna t un ninot de neu. La Mini pentina un animal. LAntoni t una mona al peu. La nina t el nas petit. Les neules amb nata sn al pot petit.

Data......................................... Nom........................................................ FITXA DE LECTURA /7

f F fum fals enfila filsof fil fam

fo uf font

fe ef foto

fi of

fu if

fa af sif final fenomenal festa

sof

fusta Felip falta

sanefa fama fam fssil Filomena

famlia

fantasma feina afina.

fanal enfonsa fauna fuet

La Fina falta a la festa. En Felip seu al sof petit. Senfila a la font ms alta. Fa una foto a tota la famlia. La tieta Montse fa un fuet fenomenal. Al final la fusta no senfonsa. El fantasma fa molta feina a la nit.

Data......................................... Nom........................................................ FITXA DE LECTURA /8

d D dit dent dona dansa

do ud dau

de ed dia

di od

du id

da ad dos diana Daniel Dami

salada

deu didal

dalt

dem indi

moneda fada tenda

dmino

soldat teulada

dimoni ditada

peuada dina dins

desa diadema.

T dues dents a dalt. Lindi dansa tot el dia. El soldat fa la sopa salada. La dona desa les sabates. El Daniel dina i sopa dins la tenda. La fada i el dimoni salten molt amunt. El Dami es posa el didal al dit petit.

Data......................................... Nom........................................................ FITXA DE LECTURA /9

b B bata bossa bomb autobs but obedient bolet

bo ub bota tebi sab

be eb

bi ob bid

bu ib

ba ab sabata bufanda bola tibat bessona

boina bassa

bisbe banana bot bou

bona bufa tub

Benet bala

babau.

Posa sab dins el bid. La banana s molt bona. El Benet t les sabates petites. LAbel bufa la bola pel tub. LAbel i el Benet sn bessons. El bisbe t una bossa amb bombons.

Data...................................... Nom.................................................... FITXA DE LECTURA /10

v B vas neva

vo

ve

vi

vu

va av vint vola

uv
vela

ev
vent

ov

iv

televisi vestit

vespa avui

violeta veu

via

nvol

vuit

vals vianant vena vota vila avi

ve vi viola volta

vianda viol

vida

vidu avet viva

vista vost

volum

davantal

fava. fava.

Lavi vola pels nvols. Beu vi del vas petit. El ve del pis t un viol. Avui fa molt vent a la vila.

El davantal del Valent s dun violeta viu.

Data...................................... Nom.................................................... FITXA DE LECTURA /11

r R ruc ram

ro ur

re er

ri or porta

ru ir rem

ra ar riu verd ram pera pare

rodona

Ramon rodolar Ferran sorra

porr Maria mar

barret rei paret mare

roba

pernil pirata sirena fera.

ratol serra

remena

arrs

Posa el ram dins el barret La mare tasta la pera verda. La sirena va de mar en mar. La Maria rodola per la sorra. El Ferran rema amb les mans. El rei Ramon amb el dit fa una rodona a la sorra. El pare remena larrs.

Data...................................... Nom.................................................... FITXA DE LECTURA /12

c C nec cadira recorda escola cabs uc caramel colom capsa carreta toca

co ec casa roca escala

cu oc

ca ic ac copa col

campana corda cuc

curt cara cau cami boca

escarabat Carme

capit conte

campi carta

vaca curs.

carretera

Lescarabat cau al cabs. El colom vola pels nvols. Lescol toca les campanes. Estic fent el primer curs. El cami corre una cursa per la carretera. El Cosme posa la cama a la cadira. La Carme escriu un conte curt a lescola.

Data...................................... Nom.................................................... FITXA DE LECTURA /13

qu QU raqueta equip

que

qui

quirfan

aqu

Miquel Quim quieta

perruqueria moqueta mosquit esquiador

arquitecte coques

paquet

quiosc miqueta

tomquet

boniques

esquirol

esquimal.
Compro un quilo de coques. En Quim s aqu, al quirfan. En Miquel sequivoca restant.

Larquitecte t un paquet. El tomquet madur s ple de mosquits. Aquesta raqueta s una miqueta quica. Lesquirol es queda quiet al pi ms alt.

Data...................................... Nom.................................................... FITXA DE LECTURA /14

qu/q QU/Q qesti quars quatre freqent quan quota quadre

qua

quo

qe qi quadern aquari quasi quadrat quart.

quantitat quartilla aqeducte

qualsevol Pasqual quotidi

eloqent equador

En Pasqual visita laquari. Quasi sc el quart de la fila. Tinc quaderns i quartilles. El quocient de la divisi s quatre. A lantiquari tenen un quadre molt bonic. A la primavera s freqent que plogui. Qualsevol dia anir a lequador de la Terra.

Data...................................... Nom.................................................... FITXA DE LECTURA /15

x X Xiula aixeta xocolata xinxeta maduixa xic xuta

xa

xu

xi ix

xe

xo

aixafada xilfon

xfec

xerrac xoc xicot coix

xemeneia xop xalet

xiprer xerrar peix

xamp xofer Aleix

Xavier xai

caixa xurro

xumet.

La moto xoca amb el cami. LAleix encara porta xumet. Fa xurros de xocolata. Talla xiprers i xops amb un xerrac xic. El Xavier xuta la pilota a la xarxa. Tot el dia est xerrant sol pel seu xalet.

Data...................................... Nom.................................................... FITXA DE LECTURA /16

z Z zebra zero

za

zu

zi

ze

zo

zodac

zona

zoo

zumzejar salze trapezi

zum-zum quinze colze

esmorzar

ximpanz dotze

botzina onze

brunzir alzina.

zel

S tocar la botzina amb el colze. En Pep esmorza sol sota una alzina. Un atzucac s un carrer sense sortida. Les abelles zumzegen de dia sota el salze.

Data...................................... Nom.................................................... FITXA DE LECTURA /17

capal forut can llenol balana. abraar pua alar

descal

fora

faana eri

feli

xorio avana

venut bra

pina dol

amenaa

caador

calat

calotada

calotets

Farem una calotada a la plaa. Sc feli quan ala els braos i mabraa. Sha deixat els calotets al capal del llit. T tanta fora que ha venut el gegant descal. Aquell caador porta un bon calat.

Data...................................... Nom.................................................... FITXA DE LECTURA /18

c C cec cigar cep ceba cel cincia oce cera

ce

ci

cereal

cementiri ciment

cigne cinc

cntim cine

cim

cermica cinquanta circ circuit cirera

ciutat ciri

cinta

cintura crvol

Clia

ofici

enciam

cinturo.

Al zoo veur cignes i crvols. La Clia fa un curs de cermica. Aquesta tarda anirem al circ. Porta cireres ,cebes i enciam a la bossa. s cert que avui corre pel circuit de la ciutat? La cisterna de casa est feta amb ciment. El Cesc es mesura la cintura amb la cinta.

Data...................................... Nom.................................................... FITXA DE LECTURA /19

ny NY bony pinyol pinya penya nyanyo

any iny ony uny eny nyo nyu nye nya nyi aranya teranyina juny

muntanya puny

banyera

guanyar castanya

nyam!

rossinyol any

tonyina

senyor

pestanya

piranya pany canya.


El senyor Antoni guanya la cursa. Cada any al mes de juny em banyo Pesca una tonyina amb la canya de pescar.

Laranya fa una teranyina al pany de la porta. La minyona t un bony a lesquena. A la muntanya veur un rossinyol amb un pinyol al bec.

Data...................................... Nom.................................................... FITXA DE LECTURA /20

g/gu G/GU gat soga gorra pagar

ga

go

gu gui amagat piga igual goma

gue guineu tortuga

guila guitarra gos

guerra agost gota

regar gol

caragol

gurdia

caganer bagul

xeringa

amiga

gavina

Guillem

elegant

groga.

En Guillem rega les margarides. El caragol samaga sota la col. La guineu guanya la tortuga. El noi gandul va molt elegant. Visc a Balaguer i sc de la Noguera. A lagost les gavines volen sobre el mar. El gurdia porta la gorra groga.

Data...................................... Nom.................................................... FITXA DE LECTURA /21

j/g J/G julivert Josep gelat Girona jaqueta jugar rajola

ja ge joia

jo

ju gi

albergnia joc gira-sol mgia

penjador jove

dijous Gemma juliol gespa

gent

girafa

pijama

geni Joan gitano jard

joguines gener germ

monja menjar pgina

ajudar taronja netejar gerra

Penja la jaqueta de color taronja El meu germ menja un gelat. La Gemma neteja cada dijous les rajoles. Estiueja a Girona tot el mes de juliol. El jove geni fa mgia a la gent.

Data...................................... Nom.................................................... FITXA DE LECTURA /22

ge

gi

ping gell

aigera

aiges llenges

piragisme paraiges

ambigitat

bilinge.
Un gell s el crit que fan alguns animals com el porc o la rata. El metge mha receptat un ungent pel mal despatlla. El seu esport preferit s el piragisme. En Pingu s un ping molt divertit. Renta els plats i les olles a laigera. Sap parlar rab i romans, s bilinge. Avui els carrers sn plens de paraiges.

Data...................................... Nom.................................................... FITXA DE LECTURA /23

h H Home habitaci hiena

ha he hi

hu ho

ah eh ih uh oh hamaca habitant hlice higiene humit herba hospital histria tothom hola heroi.

helicpter hotel

hivern

hort

himne

hipoptam

Lhome t herba al seu hort. Durant lhivern, lhabitaci de lhotel s molt humida. A quina hora he danar a lhospital? Lhlice de lhelicpter volta molt depressa. Al zoo he vist un hipoptam i una hiena.

Data...................................... Nom.................................................... FITXA DE LECTURA /24

ll LL llac lla lladre llamp

lla lle lli

llu llo

all ell ill ull oll llauna llgrima llagosta llavi llana llanterna

llstima llapis llom anell

llavor martell llit

llengua ull galleda

llentia llum camell all gallina

taller pollet

lluna palla

agulla pallasso.
Al pallasso li han caigut moltes llgrimes. El matals del meu llit s tot de llana. Aquell gos lladra quan veu un llamp. Posa el tall de llom damunt la llesca de pa.

Data...................................... Nom.................................................... FITXA DE LECTURA /25

ll LL pellcula pllid satllit tilla sllaba pllid collocar gorilla novella

collecci

cellofana tranquilla

metllic varicella

aquarella

illustraci

LEster s una nena molt tranquilla i intelligent. T la fallera de collacionar putxinellis metllics. Quan miro la novella em prenc una tilla. A la pellcula sortia un satllit espacial.

Data...................................... Nom.................................................... FITXA DE LECTURA /26

x X excursi galxia extrem text

ex ox ux ix ax

experiment saxofon

taxi

boxa

examen

mxim auxili

Alexandre xit luxe txic fixar

explicar lxic

explorador exposici

expressar

vaixell.

Lexplorador demana auxili des del cim. El seu lxic s molt ampli i sap expressar-se molt b. LAlexandre toca el clxon del taxi Toca el saxofon de forma excellent. Lexposici docells ha tingut molt xit.

Data...................................... Nom.................................................... FITXA DE LECTURA /27

cl/cr CL/CR closca creu clau

cla cle cli

clu clo

cri cro cru cre cra crema tecla crixer

clima Clara cresta esclatar crit clot crosta cremallera crter clavar cranc croqueta clarinet clatell

bicicleta oncle xancles crulla.


La Clara crida els nens de la classe per veure els crancs.

El gall t la cresta vermella i el cargol la closca dura. Loncle menja croquetes i crema. Aquella criatura va amb bicicleta per la crulla.

Data...................................... Nom.................................................... FITXA DE LECTURA /28

pl/pr PL/PR

pla ple pli

plu plo

pri pro pru pre pra

pltan pruna plaa plat premi plaf prat plorar preu pluja prop ample ple omplir primavera ploma pres prncep plstic prssec planxa planeta professor.
El pou profund de la plaa s ple daigua de la pluja. A la plana hi ha prssecs, pltans i nespres. Al vespre planxa la roba, la plega i la desa. Han donat un premi al meu programa de rdio.

Data...................................... Nom.................................................... FITXA DE LECTURA /29

bl/br BL/BR

bla ble bli

blu blo

bri bro bru bre bra

broma bleda moble sobre blanca llibre escombra blau llibreta poble cabra estable arbre blat bra amable doble feble bressol cable bruixa brut brossa pebrot.

T un bloc de notes de color blau damunt la taula. Lase brama fort a lestable. Aquell moble blanc est brut. Pel poble vola una bruixa amb una escombra. Compra bledes i brquil a la parada del mercat.

Data...................................... Nom.................................................... FITXA DE LECTURA /30

gl/gr GL/GR granja grill glop gruta

gla gle gli

glu glo

gri gro gru gre gra globus esglsia cigrons alegre glop gratar graella groc igl gla

gresca granota

gripau

esgrima

La Glria agafa un bon grapat de cigrons per a la Blanca. Ella es gronxa al gronxador de la granja. El gripau i la granota sn amics del grill. Dorm a ligl i fa un glop daigua glaada. Li agrada enlairar el globus groc des del terrat de casa.

Data...................................... Nom.................................................... FITXA DE LECTURA /31

fl/fr FL/FR flor fregar

fla fri refredat

fle fro flam

fli fru

flu fre

flo fra

fred flama flotar fresca

frare flauta frgil fleca frase ofrena fredolic fregall fluix inflat fregir front fruita sofregit

frenar.

Menja flam i fruita per postres. El frare toca molt b la flauta. T un peu inflat i li costa frenar el cotxe. En Francesc li fa mal el front. Rega les flors del jard a la fresca de la nit Est refredat i no para de fregar per casa.

Data...................................... Nom.................................................... FITXA DE LECTURA /32

dr/tr DR/TR truita drap quatre adrea tres

dra dre tri tro

dri tru

dru dro tre tra trvol trucar

cocodril

pedra drac

trobar tractor

tresor

tronc

trineu tren

trist treure estri

padr trencar entrar finestra altre dintre

poltre dreta travessar.

LAdri ha dibuixat un drac. Fa una truita amb quatre ous. El divendres el tren no passa. El trineu xoca amb la pedra. El cocodril travessa el riu damunt un tronc. El padr t un poltre petit que menja trvols.

Data...................................... Nom.................................................... FITXA DE LECTURA /33

tx TX butxaca salsitxa dutxa fitxa cartutx totxo bitxo fletxa

ratxa cotxe Pinotxo petxina

caputxa

despatx

panotxa motxilla

escletxa

capritx

Sha empatxat de salsitxes. Ha esclafat la petxina amb un totxo. T moltes fitxes a la taula del despatx. Sha deixat la motxilla al cotxe de la mare. La Clia quan es dutxa esquitxa les rajoles blanques de la paret.

Data...................................... Nom.................................................... FITXA DE LECTURA /34

ig IG Faig maig mareig passeig safareig desig

eig lleig

ig

oig sorteig

aig roig

uig

boig

bateig enmig

raig

veig

glopeig

torneig

balanceig.

La Teresa ha perdut lestoig de color roig. Ha plantat un faig al mig del jard. Est boig dalegria perqu ha guanyat el torneig de tennis. Estudio solfeig a lescola municipal de msica.

Data...................................... Nom.................................................... FITXA DE LECTURA /35

tg/tj TG/TJ
metge lletja missatge onatge platja rellotge ferotge petjada mitj enutjat salvatge viatge fetge patge

llenguatge jutge politja

garatge

aterratge pelatge

garatge viatge

formatge

El jutge viatja amb lequipatge. El metge menja formatge i fetge. Fan el rodatge enmig de la selva salvatge. Aquell animal salvatge ha deixat la seva petjada damunt la sorra de la platja.