FORME DE ORGANIZARE STATALĂ

Citiţi textele, apoi răspundeţi la cerinţe: A. „Din punct de vedere politic, regimurile nordice au rezistat în mod remarcabil încercărilor războiului. Monarhia parlamentară, simbol al unităţii naţionale, a ost menţinută în !uedia "i restabilită, după ocupaţie, în Danemarca "i în #orvegia. $n %slanda republica devine noul cadru legal al independenţei &...'.(otu"i, restabilirea democraţiei, consensuală din principiu, este însoţită, la nivel de concept, de indispensabile adaptări, constituţionale "i politice. $n !uedia, la începutul anului )*+,, ma-oratul electoral este cobor.t de la /0 la /) de ani "i ultimele restricţii de tip cenzitar sunt suprimate, at.t pentru alegerile generale c.t "i pentru cele locale.1 &2ran3ois4Charles Mougel, Europa de Nord în secolul al XX-lea' B. „$n republicile moderne, poporul este suveran în mod o icial, el guvernează prin el însu"i sau prin reprezentanţii săi. Ceea ce se decide prin re erendum are valoare de lege &...' 5epublicile moderne î"i undamentează unitatea pe valori comune 6 drepturile cetăţeanului, accesul la anumite bunuri publice de bază6"i cinstesc memoria celor care au adus servicii comunităţii. Monarhiile constituţionale î"i undamentează unitatea în -urul unei amilii regale care materializează valorile tradiţionale ale naţiunii "i de"i ele recunosc poporului dreptul de a avea ultimul cuv.nt de spus în mai multe chestiuni de interes public, aceste monarhii nu ac din suveranitatea poporului un principiu undamental de guvernare.7 &Marc Chevrier, Mic glosar republican ' ). !electaţi din sursa 8 o in ormaţie privind sistemul de vot. ,p /. Menţionaţi un stat care astăzi are ca ormă de organizare statală monarhia, în a ara statelor menţionate în sursa 8. ,p 0. !electaţi din sursa 9 termenul care desemnează procesul de consultare directă a cetăţenilor unei ţări în legătură cu problemele de importanţă naţională. ,p +. !electaţi din sursa 9 o deosebire între republică "i monarhie re eritoare la suveranitatea poporului. ,p ,. Menţionaţi alte două deosebiri între republică "i monarhie. /: p ;. 2ormulaţi un punct de vedere re eritor la evoluţia monarhiei pe parcursul secolului <<. , p =. !electaţi, din sursa 8, o in ormaţie re eritoare la monarhia din !uedia. ,p >. Menţionaţi o deosebire între republica prezidenţială "i republica parlamentară. ,p *. Consideraţi că orma de stat monarhică este incompatibilă cu un regim politic democratic? 8rgumentaţi punctul vostru de vedere, utiliz.nd două in ormaţii selectate din sursele date. ): p ):. @rima monarhie parlamentară din istorie a ost: ,p a' !pania b' 5om.nia c' China d' 2ranţa e' Marea 9ritanie )). @rima republică ederativă din istorie a ost: ,p a' 5om.nia b' Aaponia c' Croaţia d' Bngaria e' !B8 )/. !tatul4model pentru republica prezidenţială este: ,p a' !B8 b' Marea 9ritanie c' !uedia d' Cermania e' @olonia )0. D republică semiprezidenţială este: ,p a' Marea 9ritanie b' !uedia c' #orvegia d' Danemarca e' 2ranţa )+. Bnul dintre statele multinaţionale constituite de4a lungul istoriei a ost: ,p a' 5om.nia b' 2ranţa c' !pania d' %talia e' 8ustro4Bngaria

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful