You are on page 1of 1

Ruj.

Kami : Tarikh : Kepada, ___________________________________ ___________________________________ ____________________________________ Tuan/Puan PROGRAM “ORAL PROFICIENCY IN ENGLISH FOR SECONDARY SCHOOL(OPS- ENGLISH) ” UNTUK SEMUA MURID TINGKATAN 1 ( 2 ) SMK …………………………………………. 2014 Salam sejahtera.Dengan hormatnya, perkara di atas dirujuk. 2. Sukacita dimaklumkan bahawa Jawatan Kuasa Induk MBMMBI ( Memartabatkan Bahasa Malaysia dan Memperkukuhkanb Bahasa Inggeris) di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia telah membuat keputusan menjalankan Program OPS-English di sekolah-sekolah terpilih di seluruh negara. 3. SMK ………………………………..adalah salah sebuah sekolah yang telah dipilih untuk menjalankan program ini. Ia akan dilaksanakan bermula Januari sehingga Jun ( Penggal 1) 4. Sehubungan itu, ingin dimaklumkan bahawa disepanjang program ini, pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas untuk semua murid Tingkatan 1 ( dan 2 )akan bertumpu kepada kemahiran mendengar dan bertutur (Listening & Speaking skills), dengan menggunakan modul yang dibekalkan. Kemahiran membaca dan menulis (Reading & Writing skills) akan diberi tumpuan pada Penggal 2. Sekian, terima kasih.

“Melestarikan Pendidikan Terbilang” “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah,

………………………………………. Pengetua