CIRI-CIRI PUTRA BANI TAMIM (1

)
Di antara sifat dan watak Putra Bani Tamim itu seperti yang dinyatakan oleh beberapa buah hadist, cerita para sahabat, para tabiin, para tabiit tabiin, para ulama adalah seperti berikut. A. Sifat-sifat Pribadinya 1. Namanya ialah Syuaib bin Saleh Sabda Nabi SAW, “Pembawa bendera al-Mahdi adalah seorang laki-laki daripada suku Tamim yang datang dari Timur.” Ammar bin Yasir RA berkata, “Pembawa Panji-panji Al-Mahdi adalah Syuaib bin Saleh.” Yaitu bukan nama sebenarnya tetapi merujuk kepada Bani bangsanya (Bani kecil dari suatu bangsa), merupakan seorang yang baik dan keluarganya juga adalah orang-orang yang berakhlak baik. Persoalannya, kenapa nama Putra Bani Tamim itu bukannya Syuaib bin Saleh seperti yang dinyatakan oleh hadis Nabi SAW? Bukankah Syuaib bin Saleh itu adalah nama sebenarnya Putra Bani Tamim itu? Atau apakah hadist Nabi SAW itu palsu atau jika benar kenapa namanya tidak benar-benar Syuaib bin Saleh? Sesungguhnya hadis itu adalah benar, bukan hadis palsu. Mustahil Nabi SAW berdusta, karena setiap hadis dari Nabi SAW adalah datang dari Allah. Bagaimana Nabi SAW dapat berdusta? Nabi SAW adalah sodiqul masduq (seorang yang benar lagi dibenarkan). Dari segi bahasa Arab, kalimah Syu'bun berarti Bani bangsa atau puak dari suatu bangsa. Sedangkan kalimah Syu'aibun berarti suatu Bani kecil dari sebuah kabilah. Lagipula, Nabi SAW tidak pernah menyatakan bahwa Putra Bani Tamim itu benar-benar bernama Syuaib bin Saleh. Kalimah Bin itu pula berasal dari Ibnun, artinya anak lelaki. Atau lebih tepat lagi, seorang lelaki. Maknanya pribadi Syuaib itu adalah: · seorang lelaki (benar-benar seorang lelaki, bukan perempuan). · Yang memiliki sifat-sifat seorang lelaki (berjanggut, bermisai, berjambang dan berserban). · Seorang yang berwatak lelaki (berani, gigih, sabar, pejuang, berpikiran luas, senantiasa berhubungan dengan masyarakat dan jauh langkahnya). · Merupakan lelaki Allah (Rijalullah) yakni beliau adalah seorang yang bertaraf wali, ulama sejati, ulama mujahid dan mujtahid. Jika diperhatikan benar-benar, penggunaan kalimah Bin itu merupakan suatu sebutan yang agak janggal dalam bahasa Arab. Agak jarang orang Arab disebut dengan Bin, yakni disambung namanya dengan sebutan Bin. Cuma orang Islam di Nusantara saja yang lazim berbuat demikian. Kalimah Saleh pula bermaksud orang yang baik. Baik di sini bermaksud seperti berikut: · Baik namanya, yaitu bukan nama yang bercampur-campur dengan istilah dari bahasa Sansekerta, nama setempat atau dari bangsa yang bukan Islam. · Baik kepribadiannya yaitu dikenal sebagai seorang yang tetap teguh dengan pendiriannya. · Baik akidahnya yaitu seorang yang benar-benar mengikuti akidah Islam yang sejati. · Baik keturunannya yaitu keturunannya diketahui dari yang baik-baik, tidak tercemar dengan akhlak-akhlak yang rendah. · Baik agamanya, yaitu beliau dan keturunan sebelah atasnya adalah dari kalangan ahli-ahli agama atau orang yang cinta agama. · Beliau memang seorang yang saleh. Saleh di sini ialah baik dan banyak amalan agamanya. Amalan agama itu sudah melekat dengan dirinya sejak dari kecil. · Baik pemikirannya yaitu seorang yang mempunyai ide yang baik untuk mengubah masyarakatnya untuk menghayati ajaran Islam sejati ketika mereka sedang hanyut bergelumang dengan arus jahiliyah. · Baik akhlaknya. Merupakan seorang yang terpuji akhlaknya di kalangan hamba Allah pada masa itu. Jika hadis-hadis berkenaan benar, kenapa namanya disebutkan sebagai Syuaib bin Saleh? Kenapa tidak disebutkan nama sebenarnya? Jawabannya:

Perbedaan pandangan ini tidak menjadi persoalan yang terlalu besar atau sangat dipentingkan. Perlu disebutkan di sini. Setelah bertemu. Kabilah Tamim ini memang suatu kabilah dari bangsa Quraisy yang mendiami kawasan sekitar kota Makkah. Pendapat ini terutama disokong oleh mazhab Syiah. Ketika itu. Karena tidak ada uraian lebih lanjut dari para ulama terhadap kepribadian Putra Bani Tamim ini. Beliau hanya menyadari tentang pribadi dirinya setelah jauh dan lama berjuang. Di kalangan bangsa Arab. termasuk isteri-isteri Nabi SAW dan menantu-menantunya. ini sudah cukup menjadi bukti bahwa hanya beliau yang sanggup memakai serban biru. Dengan ini. memang ada satu kabilah yang bernama Tamim. apalagi saat itu memang orang banyak sudah tidak percaya lagi dengan hadis-hadis mengenai Putra Bani Tamim. Ahlul Bait adalah keluarga Rasulullah SAW. Namun. · Supaya umat Islam berusaha mencari identitas sebenarnya Syuaib bin Saleh itu. umat Islam tidak akan mempersoalkan lagi mengenai nama sebenarnya Syuaib bin Saleh itu. sudah tidak sanggup lagi meletakkan serban di atas kepala sebagai pakaian harian. pihak musuh menyangka bahwa namanya menang benar-benar Syuaib bin Saleh seperti yang tersebut di dalam hadis. Berdasarkan uraian yang diberi. Tidak kurang yang disiksa dan dihalau keluar dari tanah tumpah darah mereka. Bani Tamim itu bukanlah merupakan suatu golongan atau kaum yang besar. · Semua keturunan Nabi Muhammad SAW adalah Ahlul Bait. Dia berketurunan Bani Tamim atau Bani Tamim Yaitu suatu Bani Arab Quraisy. Ada yang percaya dan ada yang tidak mudah percaya. dibunuh. dihalangi atau di'apa-apa'kan oleh musuh-musuh Islam yang memang mencoba menghalangi kebangkitan Islam kedua ini dengan segala daya upaya mereka. beliau selamat dari diburu. · Supaya yang empunya diri itu tidak mengetahui (pada peringkat awalnya) siapa sebenarnya Putra Bani Tamim itu sendiri. · Semua keturunan Abdu Manaf adalah Ahlul Bait. kabilah Tamim ini bukanlah Bani Tamim. Bani Tamim yang ini adalah sebagian dari Ahlul Bait karena Sayidina Ali adalah salah seorang anggota Ahlul Bait. Kedua-duanya berbeda. Orang yang berusaha. apalagi untuk memakai serban yang berwarna biru atau hijau. mereka sedaya upaya mencari nama berkenaan. Tetapi dia lahir bukan di kedua tempat itu. Ulama lain ketika itu. Yang pertama disebut kabilah Tamim dan yang satu lagi Bani Tamim atau Bani Tamim. Ada yang lari ke selatan India dan banyak pula yang menetap di Nusantara. Oleh itu. terutama ulama fiqh. Banyak pula yang terpaksa lari menyelamatkan diri karena diburu oleh agen-agen kerajaan Saudi. Di sini. Dia memakai serban biru. Golongan ini hanyalah satu Bani yang kecil dan tidak ramai. 2. Mungkin serban biru itu tidak selalu dipakainya.· Untuk mengelirukan musuh-musuh Islam. Diharapkan dengan penjelasan ini. Yang penting di sini ialah Putra Bani Tamim itu memang berasal dari keturunan Ahlul Bait juga atau diakui oleh Rasulullah SAW sebagai ahlul bait. Sayidina Abu Bakar as-Siddiq. hanya dia yang memakai serban berwarna biru di dunia ini. akan diberikan pahala. tetapi datang dari ramalan Nostradamus. bukan pribadi berkenaan. tapak awal berdirinya daulah kedua nanti. Pernyataan ini bukan datang dari hadis Nabi SAW atau dari tabiin. jelaslah sebab-sebab sebenarnya Nabi SAW tidak menyebutkan nama sebenarnya Putra Bani Tamim itu. · Untuk menguji keimanan umat Islam terhadap hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan Putra Bani Tamim itu. umat Islam yang percaya dengan hadishadis berkenaan akan berusaha mencari siapakah pribadi yang dikatakan sebagai Putra Bani Tamim itu. · Semua keturunan Abdul Muttalib yang Islam adalah Ahlul Bait. bukan untuk . dari keturunan Sayidina Ali. yang hari ini kebanyakan tinggal di Palestina dan Jordania. · Semua keturunan Sayidina Ali dengan Fatimah al-Batul adalah Ahlul Bait. Karena itu. Bani Tamim itu tidak lagi mendiami Hijaz karena telah dihalau keluar oleh pemerintahan Bani Saud yang kini memerintah di Arab Saudi. · Untuk menipu pihak musuh Islam. Kabilah Tamim bertebaran di hampir seluruh Tanah Arab. Beliau tidak menyadari bahwa beliaulah orang yang dimaksudkan oleh hadis-hadis berkenaan sebagai Syuaib bin Saleh. Sahabat yang berasal dari kabilah Tamim di antaranya ialah sahabat setia baginda SAW. yaitu Hijaz. cuma sekali-sekali saja. Banyak pula yang dibunuh. Para ulama berbeda pendapat mengenai takrif Ahlul Bait itu sendiri. malah antara kedua-duanya memang tidak ada hubung kait. Namun begitu. seorang peramal bangsa Perancis yang terkenal itu. 3. mereka akan membaiatnya sebagai ketua mereka. Ada ulama yang menyatakan: · Semua keturunan Abdul Muttalib adalah Ahlul Bait. ramalan beliau ini boleh dijadikan sebagai sumber tambahan saja.

Beliau memakai celak ketika para ulama lain sudah tidak mau lagi memakai celak. Para ulama dahulu (salaf dan khalaf) yang salihin adalah golongan yang suka memakai celak. Wallahu 'alam. perjuangannya. jika tidak memakai tongkat akan dikatakan sebagai orang yang sombong kepada Allah. Ada juga pemimpin dan ulama hari ini yang menyatakan celak sebenarnya bukan dari amalan Islam. Sebab itu. mereka memakai tongkat sebagai suatu sunnah yang tidak dipersoalkan. para wali dan ulama muktabar zaman dahulu. barulah dapat dipisahkan bahawa dia itu adalah orang pilihan Allah untuk zaman ini. Celak adalah amalan sunat.dipercayai. perakuan terhadap dirinya. Jika tidak ada perakuan yang demikian. perkara pertama yang dilakukannya ialah memakai tongkat. akan diberi pahala oleh Allah. para Khulafaur Rasyidin. Malah orang yang lebih tua juga tidak mau memakai tongkat. Tongkat itu kegunaannya bagi mereka. Terdapat hadis dhaif yang menyebutkan bahwa para malaikat juga bercelak. ketika umat Islam sudah tidak tahu hukum memakai celak. beliau memakainya sebagai suatu sunnah Nabi SAW yang perlu dijaga. Yaitu sunnah Rasulullah SAW. Apalagi jika dibuat dengan hati yang ikhlas. perbuatan memakai tongkat sudah ditinggalkan. Demikian maksud sebuah hadis qudsi. Terdapat juga hadis (walaupun kebanyakannya adalah hadis dhaif) yang menyatakan kelebihan bercelak. memakai tongkat adalah suatu kekurangan dan penghinaan. pada zaman Nabi SAW. Ketika itu. Dia senantiasa memakai tongkat. Orang yang mengamalkan sunnah Nabi SAW walaupun kecil. Setiap orang yang mencapai usia 40 tahun. walaupun mungkin benar. menambah seri muka dan banyak lagi. Ada hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwa bercelak itu sunat hukumnya. karena mengikut amalan Nabi SAW. jadual-jadual perjalanannya dan kepemimpinannya oleh Orang Allah amatlah penting dan bermakna. Maknanya. serban warna biru itu dipakainya ketika beliau mula-mula mendapat kuasa di negeri sebelah timur dan mula-mula mendapat baiah dari sekalian manusia. Para ulama dan cerdik pandai hari ini sudah tidak mau memakai celak walaupun tahu hukum memakai celak adalah sunat. para ulama dan orang alim sudah tidak mau menggunakan tongkat sebagai alat untuk membantunya berjalan. apalagi untuk diyakini. Walaupun badannya masih segar dan dapat berjalan tanpa menggunakan tongkat. Dia senantiasa memakai celak mata. Mereka memakainya sebagai suatu sunnah yang perlu diikuti dengan hati yang ikhlas. Mungkin begitulah yang dimaksudkan serban biru oleh Nostradamus. ketika umat Islam sudah tidak tahu lagi cara untuk mengenakan celak ke mata mereka dan ketika para pemimpin menganggap celak sebagai suatu yang rendah dan memalukan jika dipakai. Mereka memandang perbuatan memakai celak itu sebagai suatu sunnah yang penting dan besar. Setiap orang Islam baik lelaki atau perempuan disunatkan memakai celak mata.Dalil & Perakuan Terhadap PBT Bagi mana-mana pemimpin pun. Itulah perbedaan antara beliau dengan para ulama dan umat sezaman. di samping tongkat merupakan sesuatu yang melemahkan jiwa dan pikiran. peribadinya. Para pemimpin di seluruh dunia juga sudah tidak ada yang memakai tongkat. Perlu pula diketahui. Di antaranya ialah dapat mencerahkan pandangan mata. Orang yang berusia 40 tahun atau lebih. 4. Jika dilihat pada hukum Islam. Para sahabat dahulu suka bercelak. 5. kerana dengan semikian. Pada anggapan orang banyak. memakai tongkat adalah disunatkan kepada orang yang berumur 40 tahun ke atas. DALIL & PERAKUAN TERHADAP PUTRA BANI TAMIM Dalil-Dalil Yang Berkaitan . Para wali Allah memang diketahui umum oleh umat pada zaman dahulu sebagai golongan yang istiqamah memakai celak. maka terbatallah dakwaannya itu dan . mengelakkan terkena penyakit mata. Pada hari ini. sahabat dan setelah itu. terutama dalam mendekatkan diri kepada Khaliq. Pernyataan dari Nostradamus tentang pemakaian serban berwarna biru ketika zahirnya Putra Bani Tamim ini berkaitan dengan mendapat kekuasaan di dunia sebelah Timur. hanyalah sebagai suatu simbolik saja dan tidak mempunyai banyak keistimewaan lain. para wali Allah itu senantiasa memakai tongkat ke mana pun mereka pergi.

iaitu bapa saudaranya. Sesiapa yang menghinanya akan dihinakan pula oleh Allah. Mereka meminta kebaikan tetapi tidak diberikannya. Kemudian dengan diiringi 30. Berikut ini. Dan di sini kami ingin memasukkan (sebahagiannya mengulang semula) sebanyak 19 buah hadis sahaja. Dan kami tidak menyertakan sebarang huraian terhadap hadis-hadis yang kami masukkan ini. “Kami Ahlul Bait telah Allah pilih untuk kami akhirat lebih dari dunia.” (Abu Daud & Al-Hakim) 5.000 orang terbunuh di Zaura’ iaitu suatu bandar di Timur. perawakannya mirip kepada Bani Israel. dialah yang akan memudahkan urusan atau membela keluarga Nabi SAW seperti pihak Quraisy yang membela Rasulullah SAW. Dia akan didatangi oleh Wali-wali Abdal dari Syam. Jika dikumpulkan semua sekali hadis-hadis mengenai diri beliau. Sabda Nabi SAW. Sabda Nabi SAW. Al-Mahdi akan dibaiat di antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim oleh sejumlah orang yang mengikuti Perang Badar (iaitu Pemuda Bani Tamim dan pasukannya). tokoh-tokoh Nujabat dari Mesir. maka kedua-dua mata banginda SAW dilinangi air mata dan wajah baginda berubah. Wajib setiap mukmin menolongnya atau banginada bersabda. 7. an-Nasa’I. hendaklah datang kepada mereka dan berbaiatlah kepada mereka. 100. hinggalah datang perintah Allah (hari kiamat). “Panji-panji Hitam akan keluar dari Khurasan (Setelah Pemuda Bani Tamim bertemu al-Haris Harras dan pada masa itu juga kawan-kawan al-Mahdi (tentera-tenteranya) keluar menuju Baitulmaqdis. dan para Wali Abdal dari penduduk Syam untuk berikrar kepadanya. Semuanya binasa melainkan si pembawa berita sahaja. seolah-olah hati mereka adalah kepingan-kepingan besi. Sabda Nabi SAW. Lantas ada satu pertanyaan. Mereka tidak dapat dirosakkan (dikalahkan) oleh orang-orang yang menentangnya. Sesiapa yang sempat menemuinya. pipi kanannya bertahi lalat hitam. Maksudnya ialah al-Mahdi. “Orang ramai daripada Timur (Pemuda Bani Tamim benar-benar) akan muncul. Dia tampan orangnya. Apabila terlihat mereka. Sebahagian daripadanya sudah kami sebutkan pada bahagian sebelum. “Mengapakah kami melihat pada wajah Tuan sesuatu yang tidak kami sukai?” Baginda menjawab. (Ibn Majah) 2. Sabda Nabi SAW “Jika kamu semua melihat Panji-panji Hitam datang dari arah Khurasan. Sesungguhnya di tengah-tengah panji-panji itu ada Khalifah Allah yang mendapat petunjuk”. seolah -olah wajahnya bercahaya-cahaya laksana bintang. maka sambutlah ia walaupun kamu terpaksa merangkak di atas salji. maka mereka pun berjuang dan beroleh kejayaan lalu diberikanlah apa yang mereka minta itu tetapi mereka tidak menerima sehinggalan mereka menyerahkannya kepada seorang lelaki dari kaum kerabatku yang akan memenuhkan bumi ini dengan keadilan seperti halnya bumi ini dipenuhi dengan kedurjanaan sebelumnya. hinggalah Allah mengutuskan Panji-panji Hitam dari Timur. Abu Nuaim & Al-Hakim) 8. Sabda Nabi SAW “Akan datang Panji-panji Hitam dari Timur. As-Sufyani kemudian mengerahkan askarnya ke Iraq. “Sebelum al-Mahdi (muncul).” (Nuaim bin Hammad) 12. (Ibn Majah. tiba -tiba datang sekumpulan anak muda dari kalangan Bani Hasyim. Aku pun bertanya.” 3. kami senaraikan secara serba ringkas perakuan-perakuan tersebut. “Wajib setiap oran g mukmin menerimanya. katanya. Sabda Nabi SAW “Sentiasa akan ada satu toifah dari kalangan umatku yang sanggup menzahirkan kebenaran. Sabda Nabi SAW “Pembawa bendera al-Mahdi adalah seorang laki-laki daripada suku Tamim yang datang dari Timur”. Asoib dari Timur dan para pengikutnya……. maka Allah pun membantu dan menolongnya.” (Abu Daud. Bagi Sahibul Zaman yang terakhir ini. “Dia adalah dari keturunanku. Jika diikut pun. “ketika kami berada di sisi Rasullah SAW. tidaklah sampai ketahap menjadi suatu sunnah atau “mazhab” akhir zaman. bagaimana kami dapat mengenalinya? “Nabi SAW menjawab. Sabda Nabi SAW Dari Ibnu Mas”ud RA. “Al-Mahdi akan datang setelah muncul Panji-panji Hitam dari sebelah Timur yang mana pasukan itu selalu tidak pernah kalah dengan pasukan mana pun. Mereka pun melantiknya memimpin mereka. kemudian datang kumpulan orang dari Iraq.” 9. walaupun terpaksa merangkak di atas salji.” (Al-Hafiz Abu Naim) 13.dia pun tidak layak untuk diikuti oleh umat Islam. Setelah itu mereka menyerang Kufah pula. Sesiapa mendengar tentang mereka. Ketika itu muncullah Panji-panji (Hitam) dari Timur. “Akan keluar seorang lelaki dari seberang sungai yang dikatakan Al-Haris bin Harras. yang sempat kami kutip dan terima. Sabda Nabi SAW. Kaum kerabatku akan menerima bencana dari penyingkiran selepasku kelak sehinggalah datang suatu kaum dari Timur yang membawa bersama-sama mereka Panji-panji Hitam. 1. kemudian menyerahkan kekuasaannya kepada al-Mahdi. Sabda Nabi SAW. tidak ada kebaikan lagi di muka bumi ini yang melebihi kebaikan pada masa al-Mahdi”.” 10. al-Baihaqi & al-Husin) . sekalipun merangkak di atas salji. Setelah itu. 6. Sabda Nabi SAW. yang di hadapannya ada seorang lelaki yang dikatakan al-Mansur. akan terdapat lebih daripada dua puluh buah hadis yang menceritakan mengenai beliau. As-Sufyani akan muncul dengan 360 pasukan berkuda. perakuan terhadap dirinya datang daripada beberapa banyak sumber.”(Ibnu Majah) 11. maka datangilah mereka itu. Sabda Nabi SAWDaripada al-Hasan. Dan akan datang pula pasukan daripada Syam (sufyani) yang kemudiannya ditelan bumi di al-Baidak dekat Zul Hulaifah. Sesungguhnya dia adalah al-Mahdi. bahawa Nabi SAW menyebut bala yang akan menimpa kaum keluarganya. hinggalah mereka mendatangi seorang lelaki yang namanyna seperi nama aku.000 pasukan yang dipimpin oleh Kalb. “Tiga ratus empat belas orang yang diantaranya adalah perempuan. bergabung dengan al -Mahdi yang akan bertindak ke atas setiap pemimpin yang berbuat zalim dan menegakkan keadilan seperti yang diharap-harapkan oleh semua orang. yang berusia 40 tahun.” 4. Sesiapa yang menolongnya akan ditolong pula oleh Allah. Dalam serangan ini. wahai Rasullah.

ia itu pada akhir zaman. maka kamu ikutilah dia. ada yang dhaif dan ada pula yang dikatakan sebagai maudhuk oleh sebahagian pengkaji hadis. Begitu juga bagi yang mahu percaya dan mahu pula mengakui akan kelebihan yang ada pada beliau itu.000 malaikan dan ahli (Ashabul) Kahfi adalah anatara pembantunya. “Sesungguhnya ketika zahir al-Mahdi. Sebenarnya. dikuti oleh Nujabak dari Mesir dan Asoib dari Timur. menyerulah malaikat dari atas kepalanya. Sabda Nabi SAW. Bagaimana pun. kami tidak berhasrat untuk memasukkan sama riwayat-riwayat lain. Kemudian Abdal dari Syam mendatanginya. yang pertama adalah sejumlah pasukan Badar (314 orang). “Ini al-Mahdi Khalifah Allah. Sebelum kedatangan Rasulullah. Begitu sekali berlaku sehingga orang bukan Islam pun sudah jemu dengan sistem yang ada dan inginkan sistem baru. tidak akan ada sesuatu apa pun yang dapat menolaknya hinggalah dipacakkan di Ilya. mesej yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini sudah amat jelas. Dan zaman yang dimaksudkan itu adalah zaman kita ini. ingin kami jelaskan di sini bahawa hadis-hadis yang menceritakan mengenai beliau adalah banyak dan sumber yang pelbagai. hanyalah untuk menambahkan lagi keyakinan sahaja. hadishadis mengenainya banyak dan pelbagai tingkatan.” (Abu Nuaim) 15. Kemudian baginda bersabda. Sabda Nabi SAW. daripada Sahabat RA dan para tabiin BH mengenai beliau. itu menjadikan hadis-hadis ini sebagai hadis yang bertaraf mutawatir. hendaklah berbaiat kepadanya walaupun terpaksa merangkak di atas salji kerana dia adalah Khalifah Allah.” Kemudia baginda menuturkan sesuatu yang tidak saya ingatinya. mengharapkan kedatangan seorang pemimpin untuk menyelesaikan masalah kronik dunia ini.” (Ibnu Majah) 18. Kemudian muncullah Bendera Hitam dari arah Timur. Sabda Nabi SAW. hati-hati manusia seperti sudah meminta kedatangan rasul. Rupanya memang perasaan-perasaan ini sengaja Tuhan berikan. Apa yang paling penting bagi kami. Untuk menyedarkan manusia menuju ke arah perjuangan yang membawa kasih sayang dan keamanan. Dan adalah yang berbaiat kepadanya di antara Rukun dan Maqam. Semua ini menjadikan kami bertambah yakin tentang kesahihan berita bahawa beliau akan muncul pada suatu hari nanti. ia itu menunjukkan betapa berat perhatian yang diberikan oleh Islam terhadapnya.” Seluruh manusia tunduk dan patuh kepadanya dan mengec api kasih sayangnya. di samping banyak rawi yang terlibat dalam periwayatannya. Hadis-hadis itu adalah datang dari beberapa tingkatan. Sabda Nabi SAW. Ketiga-tiganya adalah anak seorang khalifah. “akan ada orang-orang yang keluar dari sebelah Timur.” (At-Tarmizi) Demikianlah antara beberapa buah hadis yang sudah sedia masyhur di kalangan kita yang menceritakan tentang Pemuda Bani Tamim. ada yang sahih lizatih. Setiap kali apabila rasul-rasul hendak datang maka manusia mengalami peurbahan-perubahan perasaan itu. ia itu mutawatir maknawi. maka datangilah dia sekalipun terpaksa merangkak di atas salji kerana padanya itu ada Khalifah Allah iaitu al-Mahdi. Jika dimasukkan keterangan daripada Sahabat RA dan ulama. Kami juga tidak bercadang untuk memasukkan sama riwayat daripada para ulama yang muktabar mengenainya. selain cerita-cerita daripada para ulama sejak zaman-berzaman tentang beliau.” (Ibnu Majah) 19. Allah menutus kepadanya 3. ada yang hasan. maka kami mengambil kira semua factor ini sebagai alasan utama untuk kami mengistiharkan bahawa PEMUDA BANI TAMIM itu ada. bukan sahaja umat Islam bahkan orang bukan Islam pun sedang berbincang dan berbual-bual tentang keinginan mereka kepada satu keadaan dan satu suasana yang lain dari apa yang ada sekarang ini. sesuai dengan akhir zaman kerana ada janji Tuhan bahawa Islam akan bangun kali kedua bertaraf dunia. Kalau Tuhan tidak melakukan perubahan-perubahan perasaan itu maka sangat sulitlah bagi kita untuk berjuang hari ini. Ada rasa takut dan bimbang. baginya seratus pahala syahid. Semuanya sudah rasa jemu dengan sistem yang wujud. “Ada tiga orang adik-beradik yang saling berperang sesama sendiri berhampiran tempat simpanan Kaabah kamu. ada yang sahih lighairih. “Apabila kamu melihat Panji-panji Hitam telah diterima di sebelah wilayah Khurasan. perasaan itu adalah rahmat dari Tuhan untuk memudahkan orang Tuhan berjuang. “Apabila keluar Panji-panji Hitam dari arah Khurasan. iaitu al-Mahdi.14. PUTRA BANI TAMIM PERINTIS JALAN IMAM MAHDI Islam akan kembali Gemilang di Akhir Zaman Hari ini.” (Iman Muslim) 17. Setelah itu Allah mengutuskan kepadanya tentera dari Khursan dengan Panji-panji Hitam dan mereka menuju ke Syam. “Sesiapa yang berpegang (teguh) dengan sunnahku ketika umatku sedang rosak. “apabila kamu semua melihatnya. Sabda Nabi SAW. Cukuplah dengan hanya memasukkan hadis-hadis sahaja. lalu mereka mempersiapkan segala urusan untuk alMahdi. Sabda Nabi SAW.” 16. Sesungguhnya alMahdi itu menguasai Timur dan Barat. Begitulah watak manusia menunggu . Yang demikin itu sudah memadai bagi orang yang percaya dan yakin dengan hadis-hadis. Lebih-lebih lagi di zaman Rasulullah. Bagaimana pun. Kemudian tidak seorang pun anatara mereka yang menjadi khalifah. yakin pemerintahnya. lalu mereka membunuh kamu semua (yang sedang berperang saudara itu) dengan satu pembunuhan yang (sangat banyak) belum pernah berlaku sebelum ini oleh sesuatu kaum. Kerana banyak sanad dan banyak matan yang berbeza. di sini. Terjadinya perubahan-perubahan perasaan dalam diri-diri manusia di dunia ini adalah satu ulangan sejarah yang memang pernah berlaku di zaman-zaman di mana ada pemimpin yang ditunjuk oleh Allah.

Maka pada kali ini adalah giliran Islam. Beliau menjawab : “Kami Ahlul bait telah Allah pilih untuk kami akhirat lebih dari dunia. Apabila terlihat akan mereka. Hanya Putra Bani Tamim tidak dighaibkan Yang disimpan itu cuma seolah-olah dighaibkan sebab payah hendak dikenali orang. Itulah hikmahnya walaupun mereka tidak disimpan tetapi seolah-olah disimpan. Apabila terjadi hal begitu kepada kelompok tersebut maka itulah kelompok pilihan Tuhan." Sebenarnya. tetapi mereka tidak menerimanya hingga mereka menyerahkannya kepada seorang lelaki dari kaum kerabatku yang memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana bumi dipenuhi dengan kedurjanaan. Kita pun tidak tahu di mana mereka. orang yang Tuhan janjikan bahawa di tangannyalah kebangkitan itu berlaku. bagi orang lain yang sedang tercari-cari itu. Mereka tidak prejudis kepada siapa yang membawa dan memperjuangkannya. maka datangilah mereka walalupun merangkak di atas salji. ekonomi. sains dan teknologi dan sebagainya. Tuhan kelabukan mata gerakan-gerakan Islam yang lain. tidak dapat menjadi tapak kebangkitan itu walaupun berkeinginan ke arah itu. Sesungguhnya dialah Al Mahdi. Supaya keadaa lebih riuh-rendah lagi.di waktu zaman kedatangan pemimpin yang ditunjuk Allah. perjuangannya menjadi sangat indah dan jelas walaupun berhadapan dengan ujian. dakwah. Tentang kegemilangan Islam dan Imam Mahdi ini. Maka mereka pun berjuang dan memperoleh kemenangan. Ini adalah hikmah dari Tuhan supaya musuh jangan cepat mengesan. begitu juga gerakan Islam yang jumud dan yang beku. tetapi tidak diberikannya. pendidikan. samada pemimpinnya ataupun pengikut-pengikutnya. Selain itu perjuangan mereka tidak dapat dimudaratkan atau dihancurkan oleh musuh-musuh kebenaran sekalipun musuh-musuh itu sangat berusaha menghancurkannya. Akupun bertanya : “Mengapakah kami melihat pada wajahmu. nescaya Allah panjangkan hari itu sampai diutuskan kepadanya seorang lelaki dari keluargaku sama namanya dengan namaku dan nama ayahnya dengan ayahku dan dia memenuhi dunia dengan keadilan sebagaimana ia telah dipenuhi dengan kezaliman”. Walaupun di dunia yang bangsa-bangsanya sudah memerlukan satu keadilan dan kasih sayang namun ia tetap memerlukan satu sistem alternatif. Imam Mahdi dan Nabi Isa. katanya : “Ketika kami berada di sisi Rasulullah SAW. Sebab itu. Sementara itu. Siapa diantara kamu yang sempat menemuinya. kaum kerabatku akan menerima bencana dan penyingkiran sepeninggalanku kelak. Mereka meminta kebaikan . mereka tidak susah lagi mencari-cari. kita sudah melihat hasilnya. keluarga. ada yang pergi ke pondok atau pesantren dan sebagainya. Kalau dilakukan juga. Lebih baik dicari saja kelompok yang telah Rasulullah gambarkan yaitu yang menzahirkan kebenaran dalam seluruh aspek kehidupannya : dalam diri. kebudayaan. Lalu diberikanlah apa yang mereka minta itu. Rupanya watak itu berulang di dunia ini sekarang. Sekalipun bukan dari bangsa dan agamanya. Tuhan telah menyimpan 3 orang pemimpin. Dan telah mengeluarkan Abu Daud dan Tabrani dari Abdullah bin Mas'ud dari pada Nabi SAW sabdanya “Kalau tidak tinggal dari dunia kecuali sehari. Tidak tahu bagaimana hendak melakukannya. Satu kebangkitan menurut lidah Rasulullah yang bertaraf dunia akan berlaku. Tetapi bagi satu kelompok yang sudah dipilih Tuhan. pemimpin yang Tuhan janjikan terlindung dari masyarakat. nescaya Allah panjangkan hari itu sampai diutuskan kepadanya seorang lelaki (Al Mahdi) dari keluargaku sama namanya dengan namaku dan nama ayahnya dengan ayahku dan dia memenuhi dunia dengan keadilan . Rasulullah SAW bersabda : Dan telah mengeluarkan Abu Daud dan Tabrani dari Abdullah bin Mas'ud dari pada Nabi SAW sabdanya “Kalau tidak tinggal dari dunia kecuali sehari. mudah saja mengikuti. Mari kita gambarkan dengan lebih luas lagi tentang corak (patern) kebangkitan Islam di akhir zaman itu. Tiap-tiap hari disogok dengan berita-berita di ruang-ruang akhbar iaitu gerakan Islam yang bersifat politik. Seolah-olah di hadapannya sudah nampak rekabentuknya (design) dan nampak gambarannya. tidak usahlah hendak melakukannya sendiri kalau tidak dianugerahkan Tuhan. Kalau dapat dipastikan oleh musuh. maka kedua mata Rasulullah berlinang air mata dan wajah beliau berubah. Seolah-olah rangka rumah sudah nampak cuma hendak dibangunkan saja menjadi rumah. Apabila mereka lihat satu kelompok yang berkasih sayang. Kaedahnya (Method) jelas. tiba-tiba datang sekelompok anak-anak muda dari kalangan Bani Hasyim. Walaupun inginkan perubahan tetapi mereka masih bingung dan tercari-cari. iaitu pemimpin besarnya: (Pemuda) Putra Bani Tamim. mereka tetap diselamatkan kerana janji Tuhan tetapi anak buah tidak akan tahan kerana akan dibelasah teruk. Kerajaan sudah mula bimbang kerana orang ramai hendak menghantar anak mereka ke institusi agama.( Kitab Al Hawi lil Fatawa oleh Imam Sayuti) Kebangkitan yang bertaraf dunia itu akan dipimpin oleh Imam Mahdi dan ianya akan bermula dari Timur sebagaimana yang disebutkan dalam hadis rasulullah SAW : Dan telah mengeluarkan Ibni Abi Syaibah dan Nu'aim bin Hammad dalam Al Fitan dan Ibnu Majah dan Abu Nu'aim dari Ibnu Mas'ud. gerakan Islam yang bersifat militan. Ada yang menjadi militan. Sebab itu orang yang tidak masuk Islam pun apabila mereka mendengar kebenaran merasa senang hati. sesuatu yang kami tidak sukai?”. Rasulullah SAW bersabda : " Senantiasa ada suatu thoifah (jamaah) yang sanggup menzahirkan kebenaran dan tidak akan dapat memudaratkan mereka orang-orang yang menentang mereka hinggalah datang perintah Allah (hari kiamat).” Tetapi bagi umat Islam. Padahal mereka sedang bergelanggang dan berjuang. perhubungan. ada yang beku dan jumud. Ertinya dunia kita pun ada harapan untuk bertemu dengan dunia yang penuh dengan keadilan dan keamananan. Dua orang disimpan oleh Tuhan iaitu Nabi Isa yang dinaikkan ke langit dan Imam Mahdi yang dighaibkan. sampai datangnya suatu kaum dari sebelah timur yang membawa bersama mereka panji-panji berwarna hitam.

Tentulah ia . Ini giliran Islam. Dan abu Nu'aim mengeluarkan dari Abi Said dan Nabi SAW katanya : “Al Mahdi daripada kami Ahlul bait.(dari kitab Al Hawi lil Fatawa oleh Imam Sayuti). Kemungkinan besar negara islam yang akan didapat oleh Putera Bani Tamim itu adalah malaysia. tetepi mereka tidak menerimanya hingga mereka menyerahkannya kepada seorang lelaki dari kaum kerabatku yang memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana bumi dipenuhi dengan kedurjanaan. tentulah Putera Bani Tamim itu sudah ada bahkan sudah hampir menyelesaikan pembangunan tapaknya. Ia akan berjuang membangun sebuah jemaah model yang syumul yang akan menjadi tapak bagi kebangkitan itu. Artinya Imam Mahdi belum akan zahir bila Putera Bani Tamim belum membuat tapaknya atau belum mendapatkan daulah di satu negara di Timur. atap. sedangkan Imam Mahdi sebagai lampunya. hendaklah mendatangi mereka dan berbailah kepada mereka walaupun terpaksa merangkak di atas salju”. tetapi tidak diberikannya. Untuk membangun rumah yang kokoh. hati mereka seperti kepingan besi. (dari kitab Al Hawi lil Fatawa oleh Imam Sayut i). maka Islamlah yang akan menggantikan kuasa Amerika sebagai super power dunia nanti. maka lampu tidak akan menyala. Siapa diantara kamu yang sempat menemuinya. mereka itu merintis kekuasaan untuk Al Mahdi”. Dengan kata lain perjuangannya dan perjuangan Al Mahdi berkait erat dan sambung-menyambung. Ini bukan hayalan. Asalkan syaratnya dipenuhi. dan sekali lagi bumi akan dinaungi oleh keadilan dan kemakmuran.sebagaimana ia telah dipenuhi dengan kezaliman”. Dikeluarkan dari Al Hasan bin Sofyan dari Abu Nuaim dari pada Tsauban. Putera Bani Tamim dari Timur Perintis Jalan Bagi Imam Mahdi Sesuai dengan janji Allah ini dan bukti-bukti nyata. dalam hadis disebut Putera Bani Tamim. dia datang dari sebelah Timur dan dia adalah pemegang panji-panji Al Mahdi”. " Jalannya adalah melalui taqwa. pintu. (QS An Nur : 55) Dalam kebangkitan yang akan dipimpin oleh Imam Mahdi itu. kaum kerabatku akan menerima bencana dan penyingkiran sepeninggalanku kelak. Dunia akan diserahkan lagi kepada umat Islam sebagai mana Allah telah menyerahkannya kepada Rasulullah dan para sahabat (QS Ar Rum 2-4). Dia memenuhi bumi dengan keadilan. Sesungguhnya dialah Al Mahdi.” (dari kitab Al Hawi lil Fatawa oleh Imam Sayuti) Dari hadist. bahwa mereka sesungguhnya akan dijadikan khalifah yang berkuasa di muka bumi sebagaimana telah dijadikan khalifah orangorang sebelum mereka”. dan semakin dekatnya kegemilangan Islam tersebut. maka datangilah mereka walalupun merangkak di atas salji. itulah Malaysia dan Indonesia. Apabila stop kontak tidak ditekan. melengkapinya dengan dinding. Imam Mahdi bertugas membangun rumah tersebut. seorang lelaki dari umatku. Maka mereka pun berjuang dan memperoleh kemenangan. “Dan Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman diantara kamu dan yang mengerjakan amal soleh. jendela lantai dsb. Putera Bani Tamim adalah orang yang membangun pondasinya. Putera Bani Tamim ibarat stop kontak (switch). Bani Tamim adalah salah satu cabang dari kabilah Quraisy. telah bersabda Rasulullah SAW : “Akan datang panji panji hitam dari timur. sampai datangnya suatu kaum dari sebelah timur yang membawa bersama mereka panji-panji berwarna hitam. Sekarang dengan kekuatan taqwa pulalah Barat akan ditumbangkan. tetapi janji Allah yang telah dan akan terjadi lagi. Telah mengeluarkan Tabrani dalam Al Ausat. Dan telah mengeluarkan Abu N'aim dan Al Khatib dalam Talkhis Al mutasyabih dari ibnu Umar katanya sabda Rasulullah SAW : “Akan keluar Al Mahdi dan di atas kepalanya malaikat yang menyeru : Inilah Al Mahdi dan ikutilah dia”. Lalu diberikanlah apa yang mereka minta itu. Mereka meminta kebaikan. ada seorang besar Tuhan yang akan mempersiapkan jalan bagi Imam Mahdi. (dari kitab Al Hawi lil Fatawa oleh Imam Sayuti). Bilamana kamu melihat yang demikian itu. seperti dia dipenuhi kezaliman”. maka wajib kamu mencari Putera dari Bani Tamim. Islam akan bangkit kembali dan menjadi sebuah empire. Pemuda inilah yang kan menyerahkan kekuasaan (panji-panji hitam) kepada Al Mahdi.hadist di atas jelaslah bahwa tapak kebangkitan Islam di Timur dibangunkan oleh seorang Pemuda dari Bani Tamim dikenal juga dengan sebutan Putera Bani Tamim. Dahulu umat Islam dapat menang dari Rom dan Parsi (2 super power dunia pada saat itu) dengan kekuatan taqwa. mancung hidungnya. dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW telah mengambil tangan Ali dan bersabda : “Akan keluar dari sulbi ini pemuda yag memenuhi dunia dengan keadilan (Imam Mahdi). Dari Ibnu Majah dan Tabrani daripada Abdullah bin Al Harats bin Juzu' Al Zubaidi telah bersabda Rasulullah SAW “Akan keluarlah manusia dari Timur. Mengingat besarnya peranan pemuda Bani Tamim sebagai perintis jalan Imam Mahdi. Ia berasal dari Timur dan mempersiapkan tapak kegemilangan itu juga di bumi sebelah Timur yang banyak ulama yakin. Allah akan membantu orang yang bertaqwa "(QS Al Jaasiah 19). Barang siapa yang mendengar tentang mereka. Kalau diibaratkan membangun rumah. Telah bersabda Rasulullah SAW “Kami Ahlul bait telah Allah pilih untuk kami akhirat lebih dari dunia. tentulah pondasi harus kuat.

5. kebudayan. Diantara ciri jamaahnya adalah : menzahirkan kebenaran dalam seluruh aspek kehidupan manusia mulai dari diri. teknologi. keluarga. SAJAK Perjuangan Yang Dijanjikan Tersendiri Akan berlaku di akhir zaman satu perjuangan yang tersendiri Perjuangan itu berlaku di sebelah Timur Ia tidak terikat dengan sistem yang ada Ia tidak akan berkompromi dengan perjuangan yang sedia ada Tapi orang-orangnya boleh berkomunikasi dengan sesiapa sahaja Masyarakat senang dan suka Perjuangannya tidak sudi dengan perjuangan orang Perjuangan orang juga tidak sudi dengan perjuangannya Perjuangannya tersendiri Kalau perjuangan orang lain boleh bela-membela satu sama lain Tapi perjuangannya tidak dibela Dia juga tidak membela perjuangan orang lain Perjuangan orang lain boleh bergabung Namun perjuangannya tetap tersendiri Perjuangannya ganjil dan aneh di kalangan perjuangan yang sedia ada Orang yang sayang. benci sangat sampai hilang pertimbangan Hingga hilang rasionalnya Itulah dia perjuangan Pemuda Bani Tamim Yang tidak terikat dengan sistem pada zamannya Tapi dia tetap pula berjuang dengan caranya Siapa yang mengenalinya Wajib menggabungkan diri dengan perjuangannya ******************************************** PBT Perintis Jalan Kepada Imamul Mahdi Pemuda Bani Tamim adalah perintis jalan kepada Imamul Mahdi Membina tapak ummah Dia datang dari sebelah timur Hadis menyatakan permintaannya tidak diberi Ertinya perjuangannya dihalang Kebebasannya dan haknya dibatasi Tapi dia tidak putus asa Dia tetap berjuang melalui kebijaksanaannya Dia ada jalannya tersendiri Secara umum payah hendak dikesan Fizikalnya tidak disimpan seperti Imamul Mahdi Sifat-sifat dan watak-wataknya yang disembunyi Iaitu orang tidak mengenalnya Dia dikenali sebagai orang biasa atau pemimpin biasa Seolah-olah dia disimpan juga Apabila Allah kehendaki dia akan dikenalkan Allah akan lahirkan sebab-sebabnya agar dia dikenali Semua manusia akan terkejut Rupanya Pemuda Bani Tamim itu orang yang pernah dikenali mereka Tapi mereka tidak menyangka dia orangnya Ramai pemimpin-pemimpin akan kecewa Kerana pemuda itu bukan dari mereka KEISTIMEWAAN & KELEBIHAN BANI TAMIM Berikut adalah rumusan yang dapat di catatkan berdasarkan hadith dan pandangan ulama’ berkaitan keistimewaan Bani tamim: 1. ekonomi. 3. 4.berada di Timur (Asia tenggara?). . sayang sangat hingga hilang pertimbangan Yang benci pula. 6. Rasul amat memuliakan Bani Tamim Rasul mengkagumi Bani Tamim pada hayat Baginda Rasul menegah memburuk-buruk Bani Tamim Rasul menyuruh mencintai Bani Tamim Abi Hurairah tidak pernah sekali pun memarahi Bani Tamim Kelompok yang paling ramai dimasukkan ke dalam syurga atas jalan syafaat. pendidikandan lain lain serta jamaah itu tidak akan dapat memudaratkan mereka orang-orang yang menentang mereka hinggalah datang ketentuan Allah (hari kiamat). 2.

Suku arab yang paling banyak percampurannya dengan bangsa yang lain dari bangsa arab (ajam) 14. Menjelaskan kebenaran mimpi / mempunyai pengalaman rohaniah 11. Mereka dihormati dan dimuliakan37. Bani Tamim merupakan kelompok yang mempunyai kecerdikan dan berkeupayaan memimpin serta mengatur strategi perjuangan. ramainya ulamak besar dari Bani Tamim 46. 18. Kerajaan Wahabi menyebar luaskan maklumat berkaitan Bani Tamim 25. Ketegasan dalam menentang Dajjal menunjukkan pemimpin akhir zaman akan muncul dari Bani Tamim. Kelompok yang paling menonjol berpegang dengan perjuangan kebenaran diakhir zaman 44. Qabilah yang paling ramai dan tersohor 32. Qabilah yang menjadi tunggak bangsa arab 31. Mempunyai matlamat perjuangan yang jelas dan mampu mencapainya 30. Para ahli ilmu mengakui kecerdikan anak-anak dari keturunan Bani Tamim. Munculnya Fata At-Tamimi dari kelompok mereka yang akan menjadi orang kanan Imam Mahdi. Amat gigih dalam perjuangan di medan jihad dan dilapangan dakwah 38. Banyak terlibat dalam peperangan dan penerokaan wilayah Islam. Kelompok Bani Tamim lebih ramai berpegang kepada fahaman Ahli Sunnah Waljamaah berbanding Wahabi. Bila dikatakan mereka adalah antara umat Baginda Rasul SAW yang paling ramai memasuki syurga atas jalan syafaat. Bani Tamim boleh dikenali diakhir zaman melalui penglibatan mereka dalam perjuangan kebenaran yang diasaskan melalui uslub dakwah tidak dalam bentuk yang lain. Justeru itu tidak hairan kelompok Bani Tamim inilah yang paling serius dalam menghayati konsep tabarruk dan tawassul. Berjiwa besar 9. Mereka menjadi golongan atasan dan bangsawan di dalam masyarakat 36. 29. 8. Tetap pendirian. 41. Menjadi tempat rujuk di dalam masyarakatnya 47. Jaminan nasab keturunan Bani Tamim tidak akan terputus hingga akhir zaman (berdasarkan hadith mereka amat memusuhi Dajjal) 17. 39. Wahhab dari Bani Tamim) 24. mengesahkan isyarat hadith Fata At-Tamimi akan seganding dengan Imam Mahdi. Paling fasih berbahasa Arab di kalangan bangsa arab. Kelompok yang suka mengembara 42. Pembela kebenaran diakhir zaman 28. 40. 45.7. Ini menandakan Bani Tamim akan mempelopori uslub dakwah melalui bidang seni suara bahkan kemerduan suara Bani Tamim inilah yang akan dapat menundukkan bangsa-bangsa yang lain bagi menerima Fata At-Tamimi dan Imam Mahdi. Terkenal gagah berani di medan perang. 26. Imam Mahdi dan Fata At-Tamimi. Justeru itu tidak hairan kelompok Bani Tamim inilah yang paling serius dalam menghayati konsep tabarruk dan tawassul. Banyak menerima bantuan secara rohaniah 33. Jelas cita-cita. Suku bangsa arab yang disimpan untuk berperanan diakhir zaman seiring dengan suku Quraisy. Fata At-Tamimi disembunyikan melalui perkahwinan campur dengan bangsa ajam 21. 34. Terkenal sebagai kelompok yang menguasai pemerintahan negara di mana saja mereka berada 35. Di datangkan kerajaan Bani Saud yang berfahaman Wahabi untuk melindungi Bani Tamim yang dipilih Tuhan. Pilihan Tuhan bagi suku ini yang akan memerangi Dajjal menandakan Bani Tamim akan berperanan penting di akhir zaman sebelum dan selepas kedatangan Imam Mahdi 22. 27. bermakna kelompok Bani Tamim ini amat bersandar dengan berkat Rasulullah SAW. (Ibnu Taimiyah dan Muhammad Ad. 15. Tebaran ahli keluarga Bani Tamim telah merata ke seluruh dunia 20. Hadith-hadith dan riwayat yang dikeluarkan oleh golongan Wahabi tentang Bani Tamim tidak dapat dipertikaikan lagi kerana mereka begitu tegas dalam penggunaan hadith yang sahih atau hasan. 23. bermakna kelompok Bani Tamim ini amat bersandar dengan berkat Rasulullah SAW. Panglima Islam yang membunuh Panglima Rustum (Parsi) dlm perang Al-Qadisiyah ialah Panglima Zuhrah Ibni Hawiyyah As-Sa’adiey dari Bani Tamim. 19. Bila dikatakan mereka adalah antara umat Baginda Rasul SAW yang paling ramai memasuki syurga atas jalan syafaat. Terdapat bukti di sepanjang sejarah. Kelompok yang banyak bergelanggang di medan dakwah ke seluruh pelusuk dunia 43. Keyakinan mereka tetap tidak mudah digoyang atau diganggu gugat 13. 12. Amat berpegang dengan sunnah 10. Cuma Wahabi tertonjol kerana penguasaan mereka terhadap kerajaan Bani Saud (Saudi) . Imam Mahdi dan Fata At-Tamimi. Qabilah yang nasabnya tidak lagi dapat dikenal pasti secara keseluruhan berbanding Ahlil Bait Rasulillah SAW 16. Kelompok yang menguasai bidang ilmu dunia dan akhirat sepanjang zaman. Amat serius dalam pengamalan Islam 48.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful