Laporan Program Bulan Bahasa anjuran Persatuan Bahasa Melayu Persatuan Bahasa Melayu telah mengadakan Bulan Bahasa

pada bulan Jun 2009. Pelancaran Program Bulan Bahasa telah dirasmikan oleh Puan Pengetua, Puan Hjh Zariyah Bte Daud. Persembahan mendeklemasikan puisi, nyanyian lagu solo dan sketsa klasik diadakan dalam pelancaran program Bulan Bahasa. Sepanjang bulan Jun beberapa aktiviti dan pertandingan diadakan untuk para pelajar. Kegiatan -kegiatan tersebut berbentuk akademik dan bukan akademik. Kegiatan pertama yang kami jalankan ialah Peraduan Menulis Cerpen dalam Bahasa Melayu. Sambutan yang diberikan terhadap peraduan ini adalah sangat menggalakkan.Peraduan ini dimenangi oleh Suriani Mat Zin,pelajar Tingkatan Lima Sains Dua.Kami juga menganjurkan ceramah tentang Keindahan Bahasa Melayu.Ceramah ini disampaikan oleh pensyarah dari Universiti Malaya. Selain itu, kami juga menganjurkan Kuiz Bahasa Melayu untuk pelajar-pelajar bukan melayu. Kuiz ini menguji pengetahuan mereka dalam Bahasa Melayu. Ramai pelajar telah mengambil bahagian. Tiga puluh buah hadiah berupa buku cerita Bahasa Melayu telah diberikan kepada pemenang. Pada pertengahan bulan Jun, kami mengadakan lawatan ke Dewan Bahasa dan Pustaka. Sebagai hasil lawatan ini, kami banyak memperolehi pengetahuan tentang penyelidikan dan pembangunan yang dijalankan oleh pihak Dewan Bahasa dan Pustaka untuk memartabatkan Bahasa Melayu. Sebagai kemuncak Bulan Bahasa, pertandingan debat diadakan bagi kategori Menengah Rendah dan Menengah Atas. Sebanyak sepuluh kumpulan telah mengambil bahagian bagi setiap kategori. Kumpulan ‘Sinaran’ bagi kategori Menengah Rendah dan Kumpulan

‘Great Stars’ bagi kategori Menengah Atas meraih hadiah bernilai seratus ringgit. Pada keseluruhannya,kami berpuas hati dengan kegiatan -kegiatan yang kami jalankan .Kami juga berterima kasih kepada jawatankuasa Persatuan Bahasa Melayu yang banyak memberikan kerjasama dalam menjayakan Progam Bulan Bahasa.

Disediakan oleh, 25 Julai 2009 Azmi _______________ (AZMI SULAIMAN) Setiausaha Persatuan Bahasa Melayu Sekolah Kebangsaan Darau,Jerteh,Terengganu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful