Bersyukur ke hadrat ilahi kerana dengan limpah kurnia-Nya saya dapat menyiapkan kerja khursus ini dengan

jayanya dan dapat menghantar pada waktu yang ditetapkan. Saya ini mengucapkan jutaan terima kasih kepada kedua-dua ibubapa saya keranan tanpa mereka tidak lahirlah saya ke dunia ini dan jugalah yang member dorongan dan sokongan moral untuk saya teruskan kajian ini.Terima kasih juga dirakamkan kepada pihak sekolah, terutamanya guru geografi saya iaitu En.GanesanA/LKunyambu yang telah banyak member

bimbingan serta tunjuk ajar kepada saya dalam usaha saya menyiapkan kajian ini.Ahir sekali inginb saya mengucapkan terimah kasih kepada respondenresponden Pekan Bedong yang sudi member kerjasama kepada saya terutama berkaitan dengan pengumpulan data di kawasan kajian. Tidak lupa juga kepada rakan-rakan seperjuangan saya iaitu Shanthakumar, Barani, Vinoth dan lain-lain telah member sokongan dan kerjasama sepenuhnya semasa kajian dijalankan. Akhir sekali tidak ketinggalan diucapkan terima kasih kedapa semua pihak telah membantu saya dalam menjayakan kerja khursus geografi ini. Jasa dan budi baik mereka akan dikenang sepanjang hayat saya.

1

Saya, Naveeshvaran A/L Nagulan merupakan salah seorang pelajar Tingkatan 2D di SMK Bedong. Tajuk yang telah saya dan rakan-rakan Tingkatan 2 terima untuk kerja kursus geografi bagi persediaan kerja sekolah pada cuti kali ini ialah Pengaruh Bentuk Muka Bumi Terhadap Kegiatan Ekonomi Di Sekitar Pekan Bedong Dan Perbandingan Dengan Negara Thailand. Kawasan saya menjalankan kajian ini ialah kawasan Pekan Bedong Manakala kawasan kajian yang saya hendak bandingkan pula ialah kawasan Bangkok di Thailand.Tujuan saya memilih kawasan Pekan Bedong ini adalah kerana kawasan ini merupakan kawasan tempat tinggal saya. Ekoran itu, kawasan ini memudahkan lagi saya menjalankan kajian ini. Manakala, kawasan kajian bandingan saya iaitu Bangkok, Thailand pula, bertujuan kerana saya amat tertarik untuk mengetahui dengan lebih mendalam tentang kawasan tersebut.Tempoh kajian yang diberikan kepada saya serta rakan seperjuangan saya yang lain adalah selama dua bulan. Kajian geografi ini dijalankan pada luar waktu sekolah. Saya telah menemu ramah seramai 20 orang responden yang terpilih untuk mendapatkan maklumat terkini tentang fungsi petempatan, masalah yang dihadapi dan cadangan untuk mengatasinya dan kesemua mereka telah memberi kerjasama yang baik kepada saya. Kerjasama yang diberi telah dapat menjimatkan masa dan memudahkan kerja bagi melengkapkan Kerja Kursus Geografi (KKG) ini. Semua data dan maklumat yang dipilih telah direkod. Akhir sekali, saya menulis laporan yang lengkap tentang kajian ini secara individu dalam bentuk folio.

Kajian saya dijalankan untuk memenuhi objektif-objektif yang berikut:

➢ Mengkaji jenis dan pola petempatan di Kawasan Bedong.
2

➢ Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan di kawasan kajian. ➢ Menyatakan fungsi petempatan di kawasan kajian. ➢ Menghuraikan masalah-masalah petempatan di kawasan kajian. ➢ Menggariskan langkah-langkah untuk mengurangkan masalah petempatan di kawasan kajian. ➢ Mengenal pasti jenis-jenis kegiatan ekonomi di kawasan kajian. ➢ Mencadangkan langkah-langkah mengatasi masalah petempatan tersebut.

Mengenal pasti kesan-kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar. Melalui kajian saya bersyukur kerana berpeluangunutk mengetahui dengan

lebih mendalam mengenai kepentingan dan perkembangan petempatan di Pekan Bedong.

Guru Geografi tingkatan 2D En.Ganesan A/L Kunyambu mengalakkan kami memilih tempat kediaman masing-masing sebagai kawasan kajian. Hal ini demekian kerana, ia lebih menjimatkan masa dan tenaga. Saya telah memilih Bangkok, Thailand dan Pekan Bedong sebagai kawasan kajian.
3

Kawasan kajian saya iaitu Kawasan Bedong terletak di dalam daerah Kula Muda/Yan dalam Negeri Kedah. Kawasan kajian saya merupakan sebuah pekan kecil yang terletak berhampiran Pekan Gurun dan tidak jauh dari Bandar Sungai Petani. Jarak Dari kawasan kajian ke Bandar Sunagi Petani lebih kurang 10km.

Tambang pengankutan awam iaitu bas dari Bedong ke Sunagi Petani ialah RM1.00. kawasan kajian saya juga terletak tidak jauh dari Pusat Peranginan Tanah Tinggi iaitu Gunung Jerai. Kawasan kajian ini merupakan kawasan tanah pamah beralun.

Bandar Bangkok dalam bahasa Thailand ialah Krung Thep atau Krung Thep Maha Nakhon. Bandar Bangkok adalah ibu kota dan kota terbesar di Thailand. Kota ini terletak di tepi barat Sungai Chao Phraya, dekat Teluk Thailand. Bangkok adalah salah satu kota dengan perkembangan terpesat, dengan ekonomi yang dinamis dan kemasyarakatan yang progresif di Asia Tenggara.

Kota ini sedang berkembang menjadi pusat regional yang dapat menyaingi Singapura dan Hong Kong, namun masih mempunyai masalah dalam sektor infrastruktur dan sosial sebagai akibat perkembangannya yang pesat. Kota

4

ini juga mencatat sebagai salah satu kota di dunia dengan laju penambahan konstruksi gedung pencakar langit tercepat.

PETA KUALA MUDA / YAN

5

6

PETA NEGERI KEDAH

7

PETA NEGARA THAILAND

8

9

10

Saya telah menggunakan beberapa kaedah untuk mengumpul maklumat yang diperlukan bagi menyiapkan kerja kursus geografi ini. Antara kaedah kajian yang telah saya gunakan ialah:

• Pemerhatian
Saya telah mebuat pemerhatian terhadap pola petempatan dan jenis petempatan serta kegiatan ekonomi yang dijalankan di kawasan kajian saya.

• Temubual
Untuk mendapatkan maklumat tentang factor-faktor yang mempengaruhi petempatan dan masalah petempatan saya telah menebual 20 orang penduduk di kawasan kajian. Sesi temubual dijalankan dirumah, kedai makan dan Pasar Bedong.

• Soal selidik
Saya telah menyoal selidik seramai 20 orang responden dan borang selidik saya sediakan untuk mencari dan meminta pandangan penduduk mengenai masalah dan langkah penyelesaian masalah berkaitan masalah petempatan

• Rujukan
Saya telah membuat rujukan buku teks tingkatan 3 dan juga internet untuk mendapatkan peta kawasan kajian dan negara perbandingan. Selain itu saya juga merujuk internet untuk mendapatkan masalah dan langkah-langkah mengatasinya dan perbandingan.

11

Petempatan di kawasan Pekan Bedong

➢ JENIS DAN POLA PERTEMPATAN
Kawasan pekan bedong merupakan petempatan luar bandar. Kawasan ini menjadi petempatan luar bandar kerana kawasan ini berdekatan dengan bandar Sungai Petani. Jarak di antara petempatan ini dengan bandar Sungai Petani ialah kira-kira 10 kilometer. Pola petempatan di kawasan kawasan pekan bedong adalah jenis berpusat. Ini kerana kawasan ini dibina di kawasan simpang jalan dan mempunyai sekolah, kedai dan pasar. Di samping itu, terdapat juga tempat beribadat bagi pelbagai kaum iaitu kaum Melayu, Cina, dan India di sini untuk beribadat dengan selesa. Begitu juga dengan kawasan Bangkok . Negara mempunyai jenis petempatan bandar dan mempunyai pelbagai kemudahan untuk memudahkan urusan harian penduduk di kawasan Bangkok. Seperti di kawasan pekan bedong, kawasan Bangkok juga mempunyai pola pertempatan berpusat. Saya bersyukur tinggal di sini kerana penduduk di sini saling hormat-menghormati antara satu sama lain dan hidup aman damai.

➢ FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PETEMPATAN
Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi petempatan di kawasan pekan Bedong. Faktor yang pertama ialah bentuk muka bumi yang rata di kawasan ini.

12

Kebanyakan petempatan bandar terletak di kawasan tanah pamah. Faktor ini penting dalam pembinaan petempatan.

Selain itu, kegiatan ekonomi juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi petempatan di sini. Kegiatan ekonomi yang utama di kawasan pekan Bedong ialah perniagaan, perkilangan, dan perkhidmatan. Sama juga dengan negara Bangkok. Bangkok juga berbentuk muka bumi yang rata.

Oleh sebab itu, pelbagai kegiatan ekonomi wujud di negara Bangkok. Bangkok terkenal dengan kegiatan ekonomi perniagaan, perkilangan, teknologi dan perlombongan.Saya bangga kerana kawasan kajian saya iaitu pekan Bedong mempunyai pelbagai kemudahan dan bentuk muka buminya sesuai untuk petempatan.

➢ FUNGSI PETEMPATAN
Sesebuah petempatan bandar mempunyai pelbagai fungsi. Fungsi-fungsi ini dapat dikaitkan dengan kegiatan ekonomi. Contohnya, pekan Bedong mempunyai pusat perniagaan.

13

Pelbagai jenis perniagaan dijalankan di pekan Bedong. Contohnya, kedai runcit, kedai pakaian, dan kedai barangan kosmetik..Selain itu, terdapat juga pasar raya dan kedai menjual pelbagai jenis barang seperti pakaian dan peralatan elektronik di sekitar petempatan ini.

Terdapat beberapa buah bandar yang terlibat dalam urusan jual beli barangan dan perkhidmatan di pekan Bedong seperti Ipoh, Georgtown, dan Kota Baharu. Begitu juga dengan negara Bangkok. Negara Bangkok mempunyai pelbagai sumber kegiatan ekonomi tetapi ia lebih tertumpu pada perniagaan yang mencapai taraf antarabangsa. Saya bersyukur dapat tinggal di sini kerana terdapat pelbagai kemudahan perniagaan untuk memudahkan seharian para penduduk di sini.

➢ MASALAH PETEMPATAN
Setiap petempatan mempunyai pelbagai masalah. Begitu juga dengan pekan Bedong. Masalah petempatan yang paling ketara ialah pencemaran. Ini terjadi kerana kilang asap kilang yang keluar dari serombong kilang yang terdapat di kawasan pekan Bedong. Pengeluaran asap yang mengandungi gas karbon

14

monoxide amat ketara sekali di kawasan perusahaan yang menggunakan arang batu. Selain itu, banjir juga merupakan antara masalah petempatan ini. Ini terjadi kerana pembuangan sampah sewenang-wenangnya ke dalam parit dan badan air. Kesannya, pembuangan sampah-sarap telah menggalakkan pembiakan bakteria dan cacing dan seterusnya menyebabkan pelbagai wabak penyakit yang serious seperti cirit- birit, taun, kolera dan muntah-muntah. Begitu juga dengan Jepun. Negara Jepun juga mempunyai masalah petempatan yang dihadapi oleh penduduknya. Kesesakan lalu lintas adalah masalah petempatan yang paling ketara kerana jepun merupakan sebuah negara yang maju. Peluang pekerjaan juga sukar untuk didapati kerana penduduk yang padat. Saya rasa berbangga dapat tinggal di sini walaupun terdapat pelbagai masalah, ia masih di tahap biasa dan saya dan para penduduk masih dapat tinggal dengan selesa.

➢ LANGKAH MENGURANGKAN MASALAH PETEMPATAN
Setiap masalah dapat diatasi dengan cara yang betul. Di dalam bahagian masalah petempatan, saya telah mengemukakan dua masalah pencemaran sungai dan banjir. Langkah-langkah mengurangkan masalah pencemaran sungai ini ialah menguatkuasakan undang-undang. Akta Kawalan Kualiti Alam Sekitar Malaysia 1974 menghendaki supaya kilang-kilang yang memproses getah dan kelapa sawit
15

mesti membersihkan air pembuangan di loji penapis dahulu sebelum disalurkan ke sungai. Kerjasama penduduk juga amat penting untuk mengelakkan pencemaran berlaku. Penduduk harus bekerjasama seperti menyebar, mencegah, dan mendenda orang yang membuang sampah ke dalam parit. Bagi mengatasi masalah banjir pula, pihak pemaju haruslah mengelakkan daripada membina petempatan di kawasan tanah tinggi. Ini bagi mengelakkan berlakunya tanah runtuh dan seterusnya berlakunya kejadian banjir. Ini akan menyusahkan penduduk yang ada di sekitarnya. Pihak berkuasa juga harus memperdalamkan parit supaya tidak berlakunya banjir.

Di negara Bangkok pula, untuk mengelakkan daripada berlakunya kesesakan lalu lintas, pihak bertanggungjawab haruslah membina lebih banyak jalan raya yang bertingkat seperti yang tersedia ada di metropolis Bangkok. Selain itu pihak berkuasa haruslah membuka petempatan baru untuk kegiatan ekonomi yang dijalankan di Bangkok agar peluang pekerjaan terbuka luas. Saya berbangga dapat tinggal di sini pada masa yang sama, saya berharap agar pihak berkuasa mengambil tindakan dalam mengurangkan masalah di pekan Bedong.

16

Petempatan Negara Thailand Saya telah memilih Bangkok sebagai perbandingan dengan kawasan kajian saya iaitu kawasan Bedong.

 Jenis petempatan
Bangkok merupakan petempatan Bandar yang memperlihatn banyak pembangunan. Bangkok merupakan Bandar raya dan ibu hnegara Thailand terletak di pinggir Sungai Chao Phrya.

 Faktor – faktor mempengaruhi petempatan • Bentuk muka bumi

17

Kawasan Bangkok merupakan tanah pamah yang rata dan luas. Kawasan ini disaliri oleh Sungai Chao Phraya dan menjadi tumpuan penduduk untuk mendirikan petempatan. Keadaan bentuk muka bumi ini juga memudahkan pembinaan pengankutan.

• Ketersampaian
Tahap ketersampaian ke Bandar raya Bangkok amat tinggi. Keadaan ini disebabkan oleh sistem pengankutan awam iaitu bas, taxi, kereta api, dan ‘tuk tuk’. Terdapat juga jalan raya dan lebuh raya yang lebar untuk mebantu penduduk sampai ke Bangkok atau ke luar dari Bangkok dengan mudah.

• Kegiatan Ekonomi
Bangkok merupakan pusat pentadbiran, pusat pelabuhan yang mengendalikan perdagangan import / export dan pusat pelancongan yang terkenal di seluruh dunia. Disini juga terdapat terusan yang dikenali sebagai ‘Vanie Timur’.

 Pola petempatan
Merujuk kepada susunan rumah disesuatu tempat .Di Babgkok terdapat tiga pola petempatan. Dikawasan pusat Bandar terdapat pola petempatan
18

berpusat. Di kawasan pinggir Bandar terdapat pola petempatan berkelompak. Manakala di kawasan Sungai atau sepanjang Sungai dan sepanjang landasan kereta api terdapat pola petempatan berjajar.

JADUAL DATA KAJIAN BILANGAN PERKERJAAN DI PEKAN BEDONG

BIL 1 2 3 4 5

JENIS PEKERJAAN Pesawah Padi Guru Peladang Pengurus Kilang Pekedai

JUMLAH 20 5 15 2 18

19

6 7 8

Buruh Kilang Lain – Lain JUMLAH

13 13 17 106

PETA MINDA FAKTOR – FAKTOR MEMPENGARUHI PETEMPATAN

KEGIATAN EKONOMI
20

DASAR KERAJAAN

FAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHI PETEMPATAN

BENTUK MUKA BUMI

DARJAH KETERSAMPAIAN

Hasil daripada kajian yang telah saya jalankan sepanjang dua bulan menyiapkan kerja kursus ini menunjukkan bahawa Pekan Bedong merupakan sebuah petempatan yang sedang berkembang maju. Pemilihan Pekan Bedong dalam menjalankan kerja kursus ini amat bersesuaian kerana memenuhi segala objektif yang diinginkan dalam kerja kursus ini. Selepas saya mengkaji segala latar belakang dan objektif-objektif mengenai Pekan Bedong ini, saya dapat membuat beberapa kesimpulan mengenai kawasan ini. Apa yang boleh saya
21

rumuskan, Pekan Bedong merupakan sebuah petempatan bandar yang sedang membangun kerana adanya kegiatan ekonomi yang giat dijalankan. Pola petempatan yang terdapat di Bedong merupakan petempatan berpusat dan berjajar yang dipengaruhi oleh sebab tertentu. Perkembangan Pekan Bedongjuga disebabkan bentuk muka bumi yang bertanah pamah sesuai untuk pembangunan dan kegiatan ekonomi yang giat dijalankan seperti perniagaan. Pekan Bedong juga berfungsi sebagai pusat pertanian padi yang semakin maju diusahakan oleh penduduk tempatan dan Pekan Bedong juga merupakan pusat pendidikan yang semakin membangun dan terdapat banyak pencapaian yang dicapai di beberapa buah sekolah yang boleh menaikkan nama Pekan Bedong. Namun, disebalik faktor dan fungsi perkembangan Pekan Bedong, terdapat juga beberapa masalah yang dihadapi oleh penduduk di sini. Antara masalah yang dihadapi oleh penduduk Pekan Bedong ialah kesesakan lalu lintas dan pemanasan global. Namun kerajaan telah mengambil langkah untuk mengurangkan masalah tersebut seperti penghijauan bandar dan pelebaran jalan. Oleh itu, saya amat bersyukur dan berasa amat selesa tinggal di Pekan Bedong kerana mempunyai kemudahan yang selengkapnya. Walaupun kemudahan Pekan Bedong tidak semaju Bangkok, Thailand namun saya amat berbangga dengan kawasan tempat tinggal saya ini.

22

23

24

25

BORANG TEMU BUAL
Nama Umur Alamat Pelajar Responden : Noraini Binti Mustapa : 41 Tahun : No 436, Taman Mesra Indah, 08100 Bedong, Kedah Darulaman. Indah, Bedong, : Adakah Pekan Bedong semakin bertambah maju sekarang? :Ya, Pekan Bedong kini lebih membangun dan bertambah maju berbanding dahulu. Pencapaian ini amat membanggakan penduduk disini. Pelajar : Pada dasarnya sebelum Pekan Bedong dimajukan, Pekan Bedong membangun sebagai kawasan apa? Responden : Pekan Bedong dahulu merupakan kawasan pokok getah dan juga merupakan tempat penanaman padi yang luas. Pelajar Responden Pelajar Responden : Bilakah Pekan Bedong mula membangun? : Pekan Bedong mula membangun sekitar tahun 1984. : Siapakah yang bertanggungjawab membangunkan Pekan Bedong? Bedong? : Orang yang bertanggungjawab membangunkan Pekan Bedong ini ialah Tun Hussein Onn dimana beliau ketika itu merupakan Perdana Menteri Malaysia serta Dato’ Osman Ishak.

BORANG TEMU BUAL
Nama Umur Alamat Pelajar Responden : Abdul Aziz Bin Mansor : 49 Tahun : No 216, Taman Bedong, 08100 Bedong, Kedah Darulaman. Bedong, Bedong, : Apakah pandangan encik tentang pekan ini? : Pekan ini merupakan pekan kecil yang sedang membangun maju untuk memenuhi kehendak penduduk. 26

Pelajar Responden

: Ketarakah perubahan yang dialami oleh Pekan Bedong? Bedong? : Apa yang saya lihat sejak saya menetap disini, Pekan Bedong banyak mengalami perubahan yang positif dan memberangsangkan.

Pelajar

: Selama encik tinggal di Pekan Bedong ini, apakah masalah yang paling besar pernah dihadapi oleh penduduk pekan ini?

Responden

: Masalah yang paling serius pernah dihadapi ialah kejadian banjir yang berlaku tahun 2005. kami seolah-olah terperangkap didalam pekan ini selama beberapa hari dan tidak mempunyai bekalan yang mencukupi untuk makan.

BORANG SOAL SELIDIK
Bahagian A Arahan Nama Umur Jantina Bangsa Pekerjaan : Sila isi tempat kosong di bawah. : Nur Farhana Bt Omar : 23 Tahun : Perempuan : Melayu : Pelajar

Bahagian B Arahan : Sila tulis ‘Ya’ atau ‘Tidak’ dalam tempat kosong di bawah: 1. Adakah kemudahan untuk orang ramai di kawasan anda lebih baik berbanding dahulu? Ya 2. Adakah peluang pekerjaan lebih banyak berbanding dahulu? Ya 27

3. Adakah pencemaran di Pekan Bedong semakin serius berbanding dahulu? Tidak 4. Adakah jalan raya sekarang lebih sibuk berbanding dahulu? Ya 5. Nyatakan hak milik rumah anda. (Arahan : Tulis ‘sendiri’ atau ‘sewa’) (Arahan Sendiri

BORANG SOAL SELIDIK
Bahagian A Arahan Nama Umur Jantina Bangsa Pekerjaan : Sila isi tempat kosong di bawah. : Cheeya a/p Manne : 38 tahun : Perempuan : India : Suri Rumah

Bahagian B Arahan : Sila tulis ‘Ya’ atau ‘Tidak’ dalam tempat kosong di bawah: 1. Adakah kemudahan untuk orang ramai di kawasan anda lebih baik berbanding dahulu? Ya 2. Adakah peluang pekerjaan lebih banyak berbanding dahulu? Ya 3. Adakah pencemaran di Pekan Bedong semakin serius berbanding dahulu? Ya 4. Adakah jalan raya sekarang lebih sibuk berbanding dahulu? Ya 5. Nyatakan hak milik rumah anda. (Arahan : Tulis ‘sendiri’ atau ‘sewa’) (Arahan Sewa 28

BORANG SOAL SELIDIK
Bahagian A Arahan Nama Umur Jantina Bangsa Pekerjaan : Sila isi tempat kosong di bawah. : Khoo Boo Chin : 56 Tahun :Lelaki : Cina : Guru

Bahagian B Arahan : Sila tulis ‘Ya’ atau ‘Tidak’ dalam tempat kosong di bawah: 1. Adakah kemudahan untuk orang ramai di kawasan anda lebih baik berbanding dahulu? Ya 2. Adakah peluang pekerjaan lebih banyak berbanding dahulu? Ya 3. Adakah pencemaran di Pekan Bedong semakin serius berbanding dahulu? Ya 4. Adakah jalan raya sekarang lebih sibuk berbanding dahulu? Tidak 5. Nyatakan hak milik rumah anda. (Arahan : Tulis ‘sendiri’ atau ‘sewa’) (Arahan Sewa

BORANG SOAL SELIDIK
Bahagian A Arahan Nama Umur : Sila isi tempat kosong di bawah. : Nimme a/p Syoqrin : 19 Tahun

29

Jantina Bangsa Pekerjaan

: Perempuan : Siam : Pelajar

Bahagian B Arahan : Sila tulis ‘Ya’ atau ‘Tidak’ dalam tempat kosong di bawah: 1. Adakah kemudahan untuk orang ramai di kawasan anda lebih baik berbanding dahulu? Ya 2. Adakah peluang pekerjaan lebih banyak berbanding dahulu? Ya 3. Adakah pencemaran di Pekan Bedong semakin serius berbanding dahulu? Ya 4. Adakah jalan raya sekarang lebih sibuk berbanding dahulu? Ya 5. Nyatakan hak milik rumah anda. (Arahan : Tulis ‘sendiri’ atau ‘sewa’) (Arahan Sendiri

BORANG SOAL SELIDIK
Bahagian A Arahan Nama Umur Jantina Bangsa Pekerjaan : Sila isi tempat kosong di bawah. : Balla a/l Khuraman : 55 Tahun : Lelaki : India : Pemandu Van

Bahagian B Arahan : Sila tulis ‘Ya’ atau ‘Tidak’ dalam tempat kosong di bawah: 30

1. Adakah kemudahan untuk orang ramai di kawasan anda lebih baik berbanding dahulu? Tidak 2. Adakah peluang pekerjaan lebih banyak berbanding dahulu? Ya 3. Adakah pencemaran di Pekan Jitra semakin serius berbanding dahulu? Tidak 4. Adakah jalan raya sekarang lebih sibuk berbanding dahulu? Ya 5. Nyatakan hak milik rumah anda. (Arahan : Tulis ‘sendiri’ atau ‘sewa’) (Arahan Sewa

GAMBAR – GAMBAR PEKAN BEDONG DENGAN BANGKOK

31

32

✔ KAEDAH INTERNET
• • • •

http://www.wikipedia.com http://www.malaysia-maps.com/malaysia-states-map.htm http://www.scribd.com.my http://www.thailandtourism.com

✔ ORANG SUMBER
• • • •
En.Ravi A/L Manikkam En.Mohd.Iman Bn Mohd Yusof En.Idris En.Wan Razali Bn Wan Abdullah

✔ BUKU TEKS
• •
Geografi Tingkatan 1, KBSM Geografi Tingkatan 2,KBSM

✔ KAEDAH MEDI ELEKTRONIK
• •
Radio Televisyen

✔ KAEDAH PENCARIAN

Majalah
33

Surat Khabar – Utusan Malaysia Buku Rujukan PMR

34

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful