76/1 SULIT 76/1 Kemahiran Hidup Bersepadu Kemahiran Teknikal Masa: 1½ jam

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR TAHUN 2009

KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL Satu jam tiga puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. 2. 3. Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan. Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan yang berhuruf A, B, C dan D. Bagi tiap-tiap soalan pilih satu jawapan sahaja. Tandakan semua jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan. Fikir dengan teliti ketika memilih jawapan anda. Jika anda hendak menukar sesuatu jawapan, padamkan sehingga bersih jawapan yang tidak dikehendaki itu dan hitamkan pilihan anda yang baru.

4.

Kertas soalan ini mengandungi _22__ halaman bercetak.

@PKPSM Pahang [Lihat sebelah SULIT 1

76/1 SULIT 1. Kemalangan di bengkel akan berlaku jika A B C D Bilik bekerja kemas dan teratur Adanya tempat untuk menyimpan alat-alat tangan Menggunakan alatan tangan yang salah Mematuhi peraturan keselamatan bengkel

2. Langkah awal dalam mereka cipta produk ialah A B C D Menyenaraikan idea Mengumpul maklumat Mengenal pasti masalah Mengenal pasti maklumat

3. Faktor yang perlu di pertimbangkan semasa memilih idea untuk penyelesaian masalah termasuklah I II III IV A B C D Persekitaran Keupayaan kendiri Kepentingan produk Pengetahuan dan kemahiran I, II dan III I, II dan IV I,III dan IV II, III dan IV

4. Susunkan langkah-langkah proses perekaan projek mengikut prosedur dan urutan yang betul. I II III IV A B C D Lakaran Model awal Idea terbaik Lukisan kerja I, II, III dan IV III, I , IV dan II I, II, III dan IV IV, I, II dan III.

5. Faktor-faktor yang perlu diambil kira semasa membuat pemilihan reka bentuk termasuklah I II III IV A B C D Kos Grafik Fungsi Rupa bentuk I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV. [Lihat sebelah SULIT 2

76/1 SULIT 6. Alatan yang digunakan untuk memotong perspek? A B

C

D

7. Antara berikut yang manakah sumbangan teknologi kepada kehidupan manusia? A B C D Penciptaan rakit Penggunaan telefon Penanaman padi huma Membajak sawah menggunakan lembu

8. Rajah 1 menunjukkan sejenis pengikat.

Rajah 1 Manakah jenis pengikat yang sesuai untuk mencantumkan penyangkut pada projek tersebut? A B

C

D

9. Pilih pernyataan yang betul mengenai bahan medium density fibreboard (MDF). [Lihat sebelah SULIT 3

76/1 SULIT I II III IV A B C D Bahan semula jadi yang tumbuh dalam hutan. Terdiri daripada bahan komposit. Lazimnya terdapat dalam saiz 4’ x 8’ Kemasannya kelihatan seperti warna semula jadi kayu. I, II dan III sahaja. I, II dan IV sahaja. II, III dan IV sahaja. I, II, III dan IV.

10. Rajah 2 menunjukkan sejenis alat yang digunakan semasa proses mereka bentuk.

Rajah 2 Apakah fungsi alat itu? A B C D Memasang rivet Mengetuk kepingan logam Memotong kepingan perspek Menanda permukaan logam

11. Rajah 3 menunjukkan penggunaan sesiku L.

Rajah 3 Apakah tujuan penggunaan sesiku L tersebut? A B C D Mengukur lebar kayu Menguji kepersegian kayu Mengukur garisan bersudut tepat 90° Menguji kerataan permukaan kayu

Membuat lubang pada kayu atau logam lembut secara menegak atau mendatar 4

[Lihat sebelah SULIT

76/1 SULIT

12. Pernyataan di atas adalah merujuk kepada peralatan mesin? A B C D Sander Mesin gergaji jig Mesin gerudi lantai Mesin gerudi mudah alih

13. Susun mengikut urutan yang betul proses kemasan menggunakan cat licau I II

III

IV

A B C D

I , II , III , IV II , IV , III , I III , I , II , IV IV , III , II , I

14. Rajah 4 menunjukkan sebuah dinamo.

Rajah 4 Bahagian yang bertanda X dinamakan? A B C D Pemutar Teras besi Magnet kekal Gegelung wayar

[Lihat sebelah SULIT 5

76/1 SULIT 15. Jadual 1 menunjukkan kadar tarif penggunaan elektrik domestik. Kadar tarif RM 0.218 seunit RM 0.258 seunit Jadual 1 Tenaga elektrik yang digunakan sebanyak 300 unit, berapakah jumlah bayaran bil elektrik dikenakan? A B C D RM 65.40 RM 73.40 RM 77.40 RM 142.80

100 unit pertama Setiap unit tambahan

16. Rajah 5 menunjukkan binaan motor arus terus.

P

S

Q R Rajah 5 Bahagian manakah yang berputar semasa motor beroperasi ? A B C D P dan Q Q dan R R dan S S dan P

17. Antara berikut yang manakah simbol perintang boleh laras? A B

C

D

18. Rajah 6 menunjukkan lukisan skematik satu projek elektronik. [Lihat sebelah SULIT 6 Rajah 6

76/1 SULIT

Rajah 7

Apakah komponen yang bertanda P, Q dan R A B C D P Mikrofon Buzer Mikrofon Buzer Q Transistor PNP Transistor PNP Transistor NPN Transistor NPN R Transistor NPN Transistor NPN Transistor PNP Transistor PNP

19. Susunkan proses pematerian mengikut urutan yang betul. I II III IV A B C D Memanaskan bit pemateri Meletakkan bit pemateri pada bahagian yang hendak dipateri Meletakkan pateri pada bahagian yang hendak dipateri Bersihkan mata bit dengan menggosokkannya pada span yang lembab I, II, III dan IV I, III, II dan IV I, IV, II dan III II, I, III dan IV

20. Jika singki tersumbat bagaimanakah caranya untuk menyingkirkan bahan-bahan endapan tersebut? I II III IV A B C D Menggunakan pelocok Melalui lubang paip Membuka tabung perangkap Melalui lubang buangan perangkap I, II dan III I, III dan IV I, II dan IV II, III dan IV

21. Rajah 7 menunjukkan sistem bekalan air di rumah. [Lihat sebelah SULIT 7 Rajah 7

76/1 SULIT

Paip agihan ditunjukkan oleh bahagian yang berlabel A B C D P R Q S

22. Rajah 8 menunjukkan sejenis alatan lukisan teknik.

Rajah 8 Apakah kegunaan alatan tersebut? A B C D Mengukur jarak Menanda garisan lurus Memindah ukuran Melukis bulatan dan lengkok

23. Rajah 9 menunjukkan garisan dibuat untuk melukis sebuah bongkah. [Lihat sebelah SULIT 8 Rajah 9

76/1 SULIT

Manakah padanan yang betul menunjukkan jenis garisan dan gred mata pensil yang digunakan? A B C D Jenis garisan Garisan penengah Garisan dimensi Garisan binaan Garisan lakaran Gred mata pensil 2B HB H 2H

24. Rajah 10 menunjukkan salah satu pandangan dalam unjuran ortografik.
Ø30 S P J15 Q 100 R

Rajah 19

Rajah 10 Antara berikut yang manakah cara mendimensi yang betul ? A B C D P dan Q Q dan R R dan S S dan P

25. Rajah 11 menunjukkan bongkah isometrik. [Lihat sebelah SULIT 9 Rajah 11

76/1 SULIT

Manakah pandangan dari Y A B

C

D

26. Rajah 12 menunjukkan sebuah mesin jahit.

P

R

Q

S

Rajah 12 Bahagian manakah yang berfungsi untuk memulakan dan memberhentikan mesin. A B C D P Q R S

27. Rajah 13 menunjukkan sebuah artikel. [Lihat sebelah SULIT 10

76/1 SULIT

Rajah 13 Susun mengikut urutan yang betul langkah-langkah menyediakan artikel tersebut. I II III IV A B C D Sediakan pola Gunting fabrik mengikut saiz pola Jahit artikel dengan jahitan mesin Susun pola pada fabrik dan sematkan jarum peniti I, II, III, IV I, IV, II, III II, I, III, IV II, I, IV, III

28. Antara yang berikut yang manakah bukan hidangan sepinggan lengkap? A B C D Burger Nasi goreng Bubur caca Nasi kari ayam

29. Apakah bahan utama untuk menyediakan minuman yang menyegarkan? I II III IV A B C D Sirap Air masak suam Air masak sejuk Air buah-buahan I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

30. Antara alat pencuci berikut yang manakah sesuai digunakan untuk membersihkan sawang pada siling ruang tempat kediaman? I Berus siling [Lihat sebelah SULIT 11

76/1 SULIT II Penyapu lidi III Penyapu rami IV Pembersih vakum A B C D . 31. Rajah 14 menunjukkan pelan susun atur kelengkapan ruang dapur. I dan II I dan IV II dan III III dan IV

Rajah 14 Apakah bentuk susun atur alatan dan kelengkapan di ruang dapur dalam rajah 8 ? A B C D 32. H I L U

Hormon pengakaran penting dalam pembiakan pokok secara keratan kerana A B C D Mempercepatkan pertumbuhan bunga dan buah Mempercepatkan pertumbuhan akar Mengurangkan masalah jangkitan kulat Mempercepatkan pertumbuhan daun

33.

Apakah akibat daripada penyiraman yang berlebihan? I II III IV A B C D Akar tumbuhan menjadi lembut Lumut tumbuh di sekeliling tumbuhan Daun tumbuhan berwarna kuning Tumbuhan cepat membesar I dan II I dan IV II dan III III dan IV

34.

Rajah 15 menunjukkan sebuah bongkah isometrik. [Lihat sebelah SULIT 12 Rajah 15

X

76/1 SULIT

Antara berikut yang manakah pandangan dari arah X ?
A B

C

D

35.

Antara objek berikut manakah dilukis dalam lukisan Isometrik?

36.

Rajah 16 menunjukkan pandangan pelan dan hadapan sebuah bongkah.

[Lihat sebelah SULIT 13 Rajah 16

76/1 SULIT

Antara berikut yang manakah bongkah itu?
A B

C

D

37.

Bentuk objek yang sesuai dilukis dalam bentuk hamparan garis jejari ialah? I II III IV A B C D Kon Kubus Silinder Piramid I dan IV III dan IV II dan III I, II, III dan IV

38.

Rajah 17 menunjukkan sebuah piramid. Manakah bukan merupakan hamparannya?

Rajah 17 A B C D

39.

Rajah 18 menunjukkan sambungan komponen elektrik. [Lihat sebelah SULIT 14 Rajah 18

76/1 SULIT

Apakah jenis litar yang ditunjukkan oleh sambungan komponen tersebut ? A B C D 40. Siri Selari Siri selari Skematik

Rajah 19 menunjukkan satu litar elektrik.
Y
M e n to l 2 M e n to l 1 M e n to l 3 M e n to l 4

W X

Z

B a te ri

Rajah 19 Manakah kedudukan voltmeter yang betul bagi mengukur jumlah voltan di dalam litar tersebut. A B C D W X Y Z

[Lihat sebelah SULIT 15

76/1 SULIT

41.

Rajah 24 menunjukkan bahagian pada meter pelbagai. Pemilih julat ditunjukkan oleh bahagian bertanda A B C D P Q R S

42.

Apakah kegunaan meter pelbagai? I II III IV E F G H Menyukat voltan Mengukur rintangan Menguji keterusan litar Menyukat arus I, II dan III I, II dan IV II, III dan IV I, II, III dan IV

43.

Kemanakah arus elektrik akan mengalir selepas meter kilowatt jam? A B C D Suis utama Fius perkhidmatan Kotak agihan berfius Pemutus litar arus baki

44.

Kirakan jumlah arus yang mengalir pada sebuah mesin gerudi elektrik 2000 W dan voltan 240 V.
A B C D 2.3 A 4.3 A 6.3 A 8.3 A

45.

Rajah 20 menunjukkan litar bersepadu.

Rajah 20

[Lihat sebelah SULIT 16

76/1 SULIT Apakah fungsi X ? A B C D Supaya mudah dilihat Supaya mudah dibawa Untuk mengenali fungsinya Untuk mengenal pin nombor satu IC

46.

Di antara berikut yang manakah simbol bagi IC A B

C

D

A B C D 47.

I dan II I dan IV II dan III III dan IV

Rajah 21 menunjukkan litar bergambar sebuah projek elektronik.

Rajah 21

[Lihat sebelah SULIT 17

76/1 SULIT

48.

Rajah 22 menunjukkan simbol satu komponen elektronik.

Rajah 22 Antara berikut komponen manakah yang ditunjukkan oleh simbol diatas ?

49.

Dalam kerja pemasangan dan penyambungan litar elektronik, apakah yang harus diberi perhatian? I II III IV A B Pastikan nilai komponen untuk sesuatu litar itu betul Kenal pasti kekutuban kaki-kaki komponen Terjemahkan lukisan bergambar kepada lukisan skematik terlebih dahulu Sebelum menguji, pastikan kaki komponen tidak terpintas dengan komponenkomponen lain I dan II I dan IV [Lihat sebelah SULIT 18

76/1 SULIT C D II dan III III dan IV

50.

Rajah 23 menunjukkan sejenis gear.

Rajah 23 Apakah jenis gear yang ditunjukkan ? A B C D 51. Gear taji Gear heliks Gear belitan Gear serong

Antara berikut yang manakah merupakan produk elektromekanikal?
I II III IV Kamera Pemacu cakera padat Mesin jahit Mesin gerudi tangan

A B C D 52.

I dan II I dan IV II dan III III dan IV

Rajah 24 menunjukkan sejenis pengikat. [Lihat sebelah SULIT 19

76/1 SULIT

Rajah 24 Saiz bol pada rajah di atas ditentukan oleh bahagian bertanda? A B C D I dan II I dan III II dan IV III dan IV

53.

Rajah 25 menunjukkan bahagian kepala silinder.

Rajah 25 Bahagian berlabel X ialah A B C D 54. Kepala silinder Ruang pembakaran Ruang omboh Ruang injap

Rajah 26 menunjukkan edaran enjin satu silinder empat lejang.

[Lihat sebelah SULIT 20

76/1 SULIT Rajah 26 Susun edaran itu mengikut urutan. A B C D 55. I, IV, II, III II, III, I, IV III, IV, I, II IV, I, II, III

Apakah yang menyebabkan bahan api dari tangki bahan api masuk ke karburetor bagi enjin satu silinder empat lejang,? A B C D Tarikan graviti Pam bahan api Gerakan piston Sedutan vakum

56.

Bahagian-bahagian enjin yang terlibat dalam sistem pelinciran ialah I II III IV A B C D Pengaut Sirip penyejuk Takung minyak Palam buang minyak I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

57.

Susun langkah menservis palam pencucuh mengikut urutan yang betul.
I Tanggalkan palam pencucuh dengan soket dalam dan tangkai II Buka kabel tegangan tinggi III Masukkan palam pencucuh dan pasang semula kabel tegangan tinggi IV Servis jika berkarbon atau ganti palam pencucuh jika retak atau haus

A B C D 58.

I, II, III dan IV II, I, IV dan III. II, III, IV dan I IV, III, II dan I.

Papan tanda yang manakah merujuk kepada jenis perniagaan milikan tunggal? A B C D Majid Enterprise Bank Rakyat Berhad Klinik Zul dan Amir Koperasi Nelayan Rompin Berhad [Lihat sebelah SULIT 21

76/1 SULIT 59. Antara berikut, yang manakah termasuk dalam bidang pengeluaran? I II III IV A B C D 60. Perkilangan Perkhidmatan Pertanian Ekstraktif I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Antara berikut yang manakah merupakan bentuk perlindungan pengguna? I II III IV A B C D Pendidikan kepenggunaan Persatuan pengguna Peruntukkan undang-undang Pendaftar perniagaan I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV Kertas Soalan Tamat

[Lihat sebelah SULIT 22

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful