You are on page 1of 2

I. CARA LATIHAN ROM PASIF Latihan Rom Pasif anggota gerak atas 1.

Gerakan menekuk dan meluruskan Tangan satu menolong memegang siku, lengan. Luruskan siku, naikkan dan turunkan dengan siku tetap lurus. tangan lainnya memegang

2. Gerakan menekuk dan meluruskan siku Pegang tangan atas dengan tangan satu tangan lainnya menekuk dan meluruskan siku

3. Gerakan memutar pergelangan tangan Pegang tangan bawah dengan tangan satu lainnya mengenggam telapak tangan pasien , putar pergelangan tangan pasien kearah luar (terlentang) dan kearah dalam telungkup

4. Gerakan

menekuk

dan

meluruskan

pergelangan tangan Pegang lengan bawah dengan tangan satu , tangan lainnya memegang pergelangan tangan pasien Tekuk pergelangan tangan keatas dan kebawah

5. Gerakan memutar ibu jari. Pegang telapak tangan dan keempat jari dengan tangan satu,

tangan lainnya memutar ibu jari tangan

Naikkan dan turunkan kaki lainnya memegang dengan lutut tetap lurus 8. ta ngan lainnya memegang tungkai Kemudian tekuk dan luruskan lutut. Gerakkan menekuk dan meluruskan lutut Pegang lutut dengan tangan satu. tangan lainnya memutar pergelangan kaki . Gerakkan menekuk dan meluruskan pangkal paha Pegang lutut dengan tangan satu.6. Gerakan menekuk dan meluruskan jarijari tangan Pegang dengan pergelangan tangan satu. 9. tangan tangan lainnya menekuk dan meluruskan jari-jari tangan 7. Gerakan untuk pangkal paha Gerakan kaki pasien menjauh dan mendekati badan (kaki satunya) 10. tangan tungkai . Gerakan memutar pergelangan kaki Pegang tungkai dengan tangan satu.