You are on page 1of 118

ANGOL-MAGYAR MONDATOK

IGEIDŐK Hé, mit csinálsz te itt? Évek óta nem ettem ilyen jó véreshurkát. Ezen a tavaszon fogok férjhez menni. Már vagy három órája nyomta a csengőt, mikor a házmest 343p1523d er végre kinézett. Mióta jár Jóska Gézával? Szeretlek. Ránézett a lányra, kacsintott, búcsút intett neki, aztán belépett a liftaknába. A mai napig nem felejtettem el azt a szeptemberi estét, mikor először láttalak meg a szénakazal tövibe'. Itt ül az idő a nyakamon. Holnap háromkor? Nem, akkor épp a fogorvosnál fog ülni. Ötkor? Nem, akkor épp a fogát fogja borogatni. Úgy érted, hogy hétkor? Nem, akkor már aludni fog. Na, hogy tegnap hétkor? Nem, akkor vasalt. Tegnapelőtt hétkor? Akkor meg mosott. Hogy most? Most itt ül mellettem, és kuncog. Már 10 éve barátnők. Belépett a szobába, de előtte lezuzuhanyozott. Majd szólok, ha befejeztem. Amikor én még kissrác voltam, minden nap elmentem meglesni a lányokat a munkásszállás fürdőjében. Nincs hozzászokva ahhoz, hogy busszal járjon a piacra. Hányszor mosol naponta fogat? Ezt a sört most megiszom. Józsi bácsi már nem dolgozik itt. Megkaptad már a pénzt? Vissza fogom adni mihelyst megtalálom. Most épp nem alszik. Már egy hete csak a mamára gondolok. Egész úton hazafelé azon gondolkodám Kettőkor jöttek meg, de azóta se láttuk őket. Még fél évig sem éltek együtt, mikor elváltak. Az összes húst bepaníroztad?

TENSES Hey, what are you doing here? I haven't eaten such good blood pudding for years. I'm going to get married this spring. He had been ringing the bell for three hours when the caretaker looked out at last. How long has Joe been dating Géza? I love you. He looked at the girl, winked at her, waved good bye and then stepped into the lift shaft. I haven't forgotten the night in September when I first saw you in the shade of the haybale. Time is sitting on my neck. At three tomorrow? No, then he'll be sitting at the dentist's. At five? No, at that time he'll be having a cold compress on his tooth. You mean at seven? No, he'll be sleeping then. You mean at seven yesterday? No, he was ironing then. At seven the day before yesterday? He was washing then. You mean now? Now, hi is sitting next to me and tittering. They've been friends for ten years. He entered the room. But he had taken a shower before. I'll tell you when I've finished. When I was a little boy I used to go and see the girls in he bath of the worker's hostel every day. She is not used to going to the market by bus. How many times a day do you clean your teeth? I'm going to do drink this beer now. Józsi bácsi doesn't work here anymore. Have you received the money yet? I'll give it back as soon as I find it. She's not sleeping right now. I've been thinking of Mum for a week now. All my way home I was wondering. They arrived at two but we haven't seen them ever since. They had been living together for less than half a year when they got divorced. Have you coated all the meat with bread-

Minden este étteremben vacsorázik. Ez elment vadászni, ez meglőtte, ez hazavitte, ez megsütötte, ez az iciri-piciri meg mind megette. Amíg a lányok csevegtek, addig a fiúk a bányában dolgoztak. A rakodópart alsó kövén ültem, és néztem, hogy úszik a dinnyehéj. Hová mész te kisnyulacska? Nem találkoztunk mi már valahol? Nem látott semmit, míg fel nem rakta a szemüvegét. Ballag a katona, szájában csutora. Jövőre lesz 15 éve, hogy nős vagyok. Malacka minden nap meglátogatja Micimackót. Hol születtél? Hol élsz te? Hol fogsz dolgozni? Lenin élt, Lenin él, Lenin élni fog. Még soha nem volt ilyen fejfájásom. Szerencse, hogy tegnap nem fájt a fejem. Nagyon esett, amikor leszálltál a buszról? Megcsinálod mire visszajövök? Mióta megnősült, egész másképp viselkedik. Egész este dünnyögött. Apu, mit csinál a kutya a fánál? Láttál te már felnőtt férfit meztelen? Te kinek drukkolsz? Egész nap úgy hiányoztál. Mire megtalálta az anyát, eltűnt a csavar. Állandóan újságot olvas reggeli közben. Megetted már amit tegnap főztem? Te jó isten, mennyit ittál? Nyugi anyukám, nem ittam többet, mint a Józsi, pedig ő már tegnap elkezdte, és még most sem fejezte be. Hú de köhögsz, csak nem fáztál meg? A cipőjét és a kabátját levette, az ingét épp most gombolja, de a fülbevalóját még nem kattintotta ki. Mondtam már neked, hogy ne szopd az ujjad! Megitta a tejet, megette a kakaós csigát, megköszönte a reggelit és bement a szobájába.

crumbs? He has dinner in a restaurant every evening. This one went hunting, this one shot it, this one took it home, this one fried it and this teeny weenie one ate it all. While the girls were chatting, the boys were working in the colliery. A was sitting on the lower stone of the quay watching the melon rind floating. Where are you going, bunny? Haven't we met somewhere before? He hadn't seen a thing until he put on his glasses. The GI is trudging wit a mouthpiece in his mouth. Next year I'll have been married for 15 years. Piglet goes to see Winnie-the-Pooh every day. Where were you born? Where do you live? Where will you work? Lenin lived, Lenin lives, Lenin will live. I've never had such a headache. Luckily enough, I didn't have a headache yesterday. Was it pouring when you got off the bus? Will you have done it by the time I return? Since he got married, she's been behaving rather differently. He was mumbling all evening. Daddy, what's the dog doing by the tree? Have you ever seen a grown man naked? Who do you support? I've been missing you all day. By the time he found the nut, the bolt had disappeared. He is always reading a paper during breakfast. Have you yet eaten what I cooked yesterday. Oh, my God, you've been drinking a lot! Easy mum, I haven't drunk more than Joe, mind you, he started it yesterday and hasn't finished it yet. Hey, you're coughing a lot. I hope you haven't caught a cold. She has taken off her shoes and coat, she's undoing her blouse right now, but she hasn't unclipped her earrings yet. I've already told you not to suck your finger! He drank the milk, ate the cocoa snail, thanked for the breakfast and went into his room.

Megjavítottad már a csapot? Elfogyott a cigarettám. Már dél van, mégis kisfiam, hol voltál egész délelőtt? Hétkor találkoztunk a Nemzetinél. Korán lefeküdt, így aztán hazaért nyolcra. Befejezted már? Nem említettem még neked azt az esetet, mikor véletlenül rossz buszra szálltam? Ugye még nem meséltem azokról az időkről, amikor kéz a kézben mentünk a Dózsa György úton, május 1-jén? Felfújta a lufit, és az most akkora, mint egy ház. Most már befejeztem. Meglocsoltad már a feleséged? Őt még nem locsoltam meg, de a barátnőmet már igen. Tegnap mentem hozzá és kaptam tőle piros tojást. A feleségemtől még piros tojást nem kaptam, de a sodrófát már elővette. Még nem csapott a fejemre, de nagyon félek, mert tavaly úgy kupán vágott, hogy még most sem ment le a púp a fejemről. Hegyek között, völgyek között zakatol a vonat. Ittam egy kis kólát és most csuklok. Te csöngettél, Tasziló?

Have you repaired the tap yet? I've run out of cigarettes. It is noon, sonny, where have you been the whole morning? We met at the National Theatre at seven. She had gone to bed early, so she got home by eight. Have you finished yet? Haven't I mentioned to you the case when I accidentally took the wrong bus? I haven't told you about the days when we were walking hand in hand on Dózsa György road on May Day, have I? He has blown up the balloon and now it's as big as a house. I've finished it now. Have you sprinkled your wife yet? No, I haven't, but I've already sprinkled my girlfriend. I went to her place yesterday and I got a red egg from her. A haven't got a red egg from my wife yet, but she has already produced the rolling pin. She hasn't yet hit me on the head but I'm scared because last year she hit me on the head so hard that the lump hasn't gone down from my head yet. The train is rattling along between mountains and valleys. I've drunk some coke and now I'm hiccuping Have you rung the bell, Tasziló?

It was a summer night, there was a lark Nyár este volt, pacsirta szólt a fán, ott kóborolt egy cigány. Csörög a lánc! Mi? Csörög a lánc. Nem hallom, mert csörög a lánc. Mit sütsz kis szűcs? Sós húst sütsz kis szűcs? Süt a pék, süt a pék gezemice lángost. singing in the tree and a gypsy roaming about. The chain is rattling! What? The chain is rattling! I can't her you 'cause the chain is rattling. What are you frying little furrier? Are you frying salty meat, furrier? The baker is frying, the baker is frying hotchpotch dough. The woodworm is ticking away. She's been wearing that shabby pair of jeans for three years. I've been dreaming about you since I saw you under the bushes. Since he arrived in town, he has been living in the ritziest hotel. I've already travelled on the roller coaster but I haven't been to the haunted castle. He has drunk a glass of vodka and now he's zigzagging in the street. I've never been so lucky. I was walking in the street when the accident happened. She was staring into space when out of a sudden she caught sight of Aliosha. I've never ever travelled on the ghost train I've never ever seen the large dragon. Have you ever seen a bear in raspberries? The bartender was putting out the lights, the girl was standing by the clothes tree, when a young cop entered the back door. At he far side of the barn cows were sleeping on straw. He was afraid he had awakened someone with his shout. Not a tear will be shed for him. Eleven tomorrow will do? I always take a shower in the evening because in the morning I'm in a hurry. He is always slamming the door. Do you like honey? Tell me, do you still love me? Tomorrow they'll have been on strike for a a week. She had been talking for two hours when she realised there was nobody in the room

Perceg a szú. Három éve hordja azt a rongyos farmert. Mióta megláttalak a bokrok alatt, csak rólad álmodom. Mióta megérkezett a városba, a legdrágább szállodában lakik. A hullámvasúton már ültem, de az elvarázsolt kastélyban még nem voltam. Ivott egy pohár vodkát és most itt kacsázik az utcán. Még sosem volt ilyen szerencsém. Épp az utcán sétáltam, mikor a baleset történt. Meredten bámult a távolba, mikor egyszercsak megpillantotta Aljosát. Én még sohasem utaztam a szellemvasúton, soha sem láttam a nagy sárkányt. Láttál te már mackót málnásban? A bártündér a villanyokat oltogatta, a lány a fogasnál állt, mikor egy fiatal rendőr lépett be a hátsó ajtón át. Az istálló hátsó részében tehenek aludtak szalmán. Félt, hogy felébresztett valakit az ordibálásával. Senki nem fog egy könnycseppet sem hullatni érte. Holnap tizenegy jó lesz? Mindig este zuhanyozok, mert reggel rohanok. Állandóan csapkodja az ajtót. Szereted a mézet? Szeretsz még, mondd? Holnap lesz egy hete, hogy sztrájkolnak. Már két órája beszélt, mikor rájött, hogy senki nincs a szobában.

Mire a végére érsz, el fogod felejteni az elejét. Magas lovon ült, mielőtt lebukott. Úgy megcsókolt, ahogy, soha senki azelőtt. Piroska karjára akasztotta a kosarat, amit a nagymamája font. Egy fekete macska ül a fogason. Sok kérdést már megoldottunk. Én még sose voltam férfivel. Mikor jössz vissza? Ezért megfizetsz! Olyan nehézségekkel találtam szembe magam, amilyeneket azelőtt nem tapasztaltam. Hull az elsárgult levél. Érted? Azt hiszem, én értem. Hol lesz a hétvégi buli? Mire kisül a hús, kihűl a krumpli. Sokszor voltam már ideges. Vasárnap már három napja lesz, hogy táncol. Tegnap már két napja táncolt: Úgyhogy most három napja táncol. Amikor befejezi, összesen hat napja fog táncolni. Milyen nap van ma? Ugye milyen sokat javult az életszínvonalunk? De idétlen vagy. Melyik horkol?

By the time you get to the end, you'll have forgotten the beginning. He had been riding high before he had a fall. She kissed me in a way I had never been kissed before. Little Red Riding Hood put the basket on her arm that her grandma had woven. A black cat is sitting on the rack. We have solved a lot of problems. I've never been with a man before. When will you be back? You're going to pay for this. I met with difficulties I had never met before.

The yellow leaves are falling. Do you understand? I think I understand. Where's the party gonna be this weekend? By the time the meat fries, the chips will have got cold. I've been nervous lots of times. On Sunday she'll have been dancing for three days. Yesterday she had been dancing for two days. So now she's been dancing for three days. When she has finished, she'll have been dancing for six days altogether. What day is it today? Our living standard has improved greatly, hasn't it? How stupid can you get! Which one is snoring?

Holnap lesz egy hete, hogy nem mos lábat. Egy hete lakom a California szállodában. A bíró az ujjával fütyült, mert elfelejtette elhozni a sípját. Minden kártya nálad van. Az se segít, ha tudjuk. Idáig vagyok az üzleti problémáiddal. Mindig azt mondod, hogy visszafogott vagyok. Majd én leviszem a kutyát. Szakítottam Józsival. Londonban üzletel. Halálra untatsz. Tegnap robban le. Sose olvas. Néha olvas. Most is olvas. Olvastad már? Amikor majd elolvasod, légy szíves add ide. Biztos, hogy el fogja olvasni? Csak azért is el fogom olvasni. Tegnap se olvastad el. A nap is lement mire elolvastad. Csak olvasta, olvasta, mikor látta, hogy fejjel lefelé van. Az egyikük a könyvet tartotta, a másik meg olvasott. Már egy órája olvassa ezt a kurta cikket. Lefogadom, hogy akkor is olvasni fog, ha néger gyerekek potyognak az égből. Úgyis elfelejti az első részét mire végigolvassa. Kedden lesz egy hete, hogy olvassa.

Tomorrow he won't have washed his feet for a week. I've been living in the Hotel California for a week. The referee used his fingers to whistle, because he had forgotten to take his whistle. You hold every card. I won't help knowing. I'm having to here with your business problems. You always say I'm too reserved. I'll walk the dog. Me and Joe have had a bust up. He's doing some deal in London now. You're boring me stiff. It broke down yesterday. He never reads. Sometimes he reads. He's reading right now. Have you read it yet? When you've read it, please give it to me. Are you sure he will read it? I'm going to read it. You didn't read it yesterday. The sun had set by the time you read it. He had been reading and reading when he saw it was upside now. One of them was holding the book, the other one was reading. He has been reading that short article for an hour already. I bet he'll be reading even when black kids are falling from the sky. He will have forgotten the first part by the time he reads it. On Tuesday he'll have been reading it for a week.

most viszik Danikáné lányát. Mos szerelik az új antennát. By the time the police got there. bársonyban . 200 people were killed in the plane crash. The new flyover is being pulled down. Jó állást ígértek neki. His latest film is thought to be the best. have you been invited? A new school is being built in our village. Manapság sokkal több pénzt költenek húsra. Say. Már a múlt héten elküldték a levelet. It will have to be typed by five tomorrow. aki ért hozzá. You've been told lots of times not to touch it. If it hadn't been made in Hong Kong. Épp most bontják az új felüljárót. Mondd. El lehet vinni ezeket a könyveket? Bárcsak megtalálták volna. Maybe it will be published next year. He has been promised a good job.000. Mire a rendőrség odaért. A házat már jóval azelőtt felépítették. Nowadays much more money is spent on meat than before. nem venném meg. A lot of people were reported for tax evasion. Nemsoká fölszolgálják a jéghideg söröket. Ötezerre értékelték a vadonatúj nercbundáját. . The house had been built long before they moved in. Hány embert visznek Amerikába a Soros-alapítvánnyal? Az önéletrajzot sajnos angolul kell megírni. Soroksári road is being sprinkled. és biztos. The ice cold beer will be served up in no time. bíborban. The meeting has to be put off. hogy beköltöztek. téged meghívtak? Új iskolát építenek a falunkban. Még tíz ilyen mondat. Old Mrs. The new aerial is being fixed. A repülőgép-szerencsétlenség követ- PASSIVE This book has not been translated into any language yet. I wouldn't buy it. Can these books be taken? If only it had been found. Her brand new mink has been valued at 5. Kiürítették a hamutartókat? Jövőre talán majd elfogadják a jelentkezésedet. Egy csomó embert följelentettek adócsalásért. Danika's daughter is being taken. Jövőre talán majd kiadják. Ha nem Hong Kongban készült volna. Vettek nékem piros csizmát. right now. in a fancy velvet garment. hogy ne nyúlj hozzá. A csónakot szem elől tévesztették a sűrű ködben. Meg kéne mondani neki. Two shots were heard.SZENVEDŐ Ezt a könyvet még semmilyen nyelvre nem fordították le. They should be told not to do this again. rojtosat. Föl kén már építeni ezt a házat. Somebody has to be found who is good at it. Holnap ötre kell legépelni. Már egy csomószor megmondták neked. mint tegnapság. How many people will be taken to the States by Soros fund? Unfortunately the autobiography has to be written in English. the pictures had been stolen. This house should be built now. Legújabb filmjét tartják a legjobbnak. Most már kell találni valakit. Későbbre kell halasztani a találkozót. Két lövést hallottak. Locsolják a Soroksári utat. Have the ashtrays been emptied? Maybe your application will be accepted next year. The letter was posted last week. right now. hogy a diliházba visznek. Most viszik. hogy ezt ne csinálják. Another ten sentences like this. The boat was lost in the dense fog. a képeket már rég ellopták. and I'll surely be taken to hospital. I've been bought red boots with fringes.

hogy kimosták ezeket a pulóvereket. Vettek ujjlenyomatot.keztében 200 ember vesztette életét. All in all I was put out. úgyhogy nem lehetett titokban tartani. vagy ellökték? Elmozdította a fejét épp akkor. vajat. Should all this have been translated with no mistakes. A mai napig titkolják a baleset okait. Összességében tehát jól paffra vágtak. de nem sok remény van. These pullovers couldn't have been washed. Ezt mind hibátlanul kellett volna lefordítani. The causes of the accidents have been concealed so far. I hope it hasn't been stolen. She was seen climbing through the window. or was he pushed? She moved her head just as the photo was being taken. mikor a fényképet csinálták. A Kangákat általában vadállatnak tekintik. You'll be given milk and butter. A radványi sötét erdőben halva találták Bárci Benőt. Some fingerprints were taken but there is not much hope. . Látták. Elesett. Az összes pénzt elvitték. Remélem nem lopták el. All the money was stolen. A Kanga is generally regarded as a fierce animal. Kapsz tejet. so it couldn't be kept a secret. In the dark forest of Radványi Bárci Benő was found dead. Did he fall. Only some bijou was left on the dressing table. A wasn't given a penny by the insurance company. Csak néhány bizsut hagytak az öltözködőasztalon. Nem létezik. A biztosító persze egy fillért nem adott. hogy bemászik az ablakon.

Fogalmam se volt. The boy promised he would marry the girl if she did what he asked her to do. ha az megteszi amire kéri. hogy nem fog tejelni. hogy értem-e amit mond. Azt mondta. Tudtam. Többször is megkérdezte. Azt mondta. vagy maradjak. I had no idea whether to do anything at all. vagy a barnát. REPORTED SPEECH AND REPORTED QUESTION I didn't know which coke to ask for. Nem tudom mire gondol a katona az őrség idején. A fiú megígérte. She told me not to anything. Vajon hova dugta? Nem tudta hova dugta. Azt se tudta.FÜGGŐ BESZÉD ÉS FÜGGŐ KÉRDÉS Nem tudom melyik kólát kérjem. She asked if I had ever been to Tótkomlós. I had no idea what to do. She didn't know is she had hidden it at all. He said he had to go home. hogy feleségül veszi a lányt. He thought it was a locust. hogy elmenjek-e. I was wondering whether to go or stay. . hogy az anyósának ír. He said he was writing to his mother-inlaw. I don't know what the soldier on guard has in mind. I don't know how to cure my sniffle. I didn't know how many glasses to put on the table. I thought you had told me everything. Se suggested I should buy the spotted one. Azt mondta. Nem tudom fog e rám emlékezni. She said she couldn't see anything. I don't know if we'll have time. vigyek esernyőt. hogy három éve van lova. He said he had a horse. He said he had been learning how to ride for three years. nem érdekel. I don't know whether to put on a coat. Szólt. Nem tudom vegye-e kabátot. You said you didn't care. Szerinte sáska volt. a szőkét. hogy eldugta e? Nem tudta. He said he had had a horse for three years. I didn't know whether I was coming or going. hogyan gyógyítsam meg a náthámat. I don't know whether you still believe it. vagy lány. I wonder if she has lost it. Azt mondtad. hogy ne csináljak semmit. hogy eldugja-e. hogy hazudik. hogy ha esik. Nem tudom. I wonder why he did it. hogy három évet tanult lovagolni. ő majd mindent elintéz. I don't know if you'll give me room beside you. Azt mondta. I didn't know if she would remember me. the blond one. mindent elmondtál. I wonder where she has hidden it. Szólt. Vajon adsz-e helyet magad mellett. tegye-e egyáltalán valamit. I immediately saw she wouldn't milk. hogy már haza kell mennie. She told me to take an umbrella in case it rained. Azt mondta. Azt mondta. Azt mondta. She asked me several times if I understood what she was saying. nem lát semmit. or the brown one. she would arrange everything. hogy pöttyöset vegyem. Fogalmam se volt mit tegyek. She didn't know where she has hidden it. Vajon miért tette? Vajon elvesztette? Nem tudom lesz-e még időnk. hogy van lova. She didn't know is she should hide it. Azt kérdezte. Nem tudtam. hogy jártam-e már Tótkomlóson. hogy hány poharat tegyek az asztalra. Azt se tudtam fiú vagyok-e. Azt javasolta. Azt hittem. I knew he was lying. hogy elhiszed-e még. Nem tudom. He said he had learnt how to ride for three years. hogy három éve tanul lovagolni. Rögtön láttam. Azon tűnődtem.

vegye-e egy fél disznót. Vajon mikor lesz már vége. Pooh said he thought Rabbit had been talking about his family. I had flowers sent to her nameday. hogy nősülök? Azt mondtad. Micimackó azt mondta. He thought it was no a flea but an elephant. I had no idea how old she could be. A nagymama azt hitte. Az orvos szerint egy-két napig még ágyban kell maradnia. hogy belépett? Nem. hogy ne hozzon több sajtot. Azt hitte. Tudtam. hogy alig lépett be. She said hardly had she joined when she had left. CAUSATIVE The cheerful corporal had the corridor washed with a toothbrush. You said you would come by nine. Have I told you I'm going to get married? You said you didn't want to get married at any cost. hány éves lehet. Azt mondtad. rosszul hall. Azt hitte. hogy Piroska az. Jonny Corn said his name was a bit peasantlike. hogy nem akarsz mindenáron férjhez menni. Az mondta. Azt mondta. hogy megenné. I wonder when it will end. I wonder whether it will ever end. He thought there was no current in it. próbáljuk meg még egyszer. hogy így fáj. Azt mondta. ha éhes volna. She said she would eat if she was hungry. I ran up to see if the child was sleeping.Megkérdezte. . Azt mondtam. Te tudtad mire akar kilyukadni? Mondtam már. Mondtam már. jobb ha nem nézek oda. Azt mondta. I knew it was he. He said she was singing all night. hogy kilépett. I didn't know it would be so painful. Nem tudtam. Felrohantam. She said she would come as soon as she was ready. hogy azt hitte. I'll get red slate put on the roof of my house. hogy kilencre jössz. egész éjjel énekelt. hanem elefánt. Azon gondolkodott. Vajon vége lesz-e valaha. Nem tudtam miért takarja el az arcát. Grandmother thought it was Little Red Riding Hood. He thought he heard wrong. Azt hitte nem bolha. hogy mihelyt elkészül jön. He suggested trying it again. Fogalmam se volt. Tell the milkman to bring no more cheese. Azt hitte nincs benne áram. hogy hallgass! Az mondta. hogy nincs értelme mégegyszer megpróbálni. Azt mondta. hogy megnézzem alszik-e a gyerek. Kukorica Jancsi azt mondta. azt mondta. but he wasn't ashamed of it. a Nyuszi a családjáról beszélt. Piros palát fogok rakatni a házam tete- He asked whether he should take off his pants. She said I had better not watch it. mert délre az irodában kell lennie. máris kilépett. I said it was no use trying it again. hogy kicsit ugyan parasztos a neve. Azt mondta. hogy ő az. Did you know what she was driving at? I've told you to shut up! Did she say she had joined? No. He thought there was no more. MŰVELTETÉS A jókedvű tizedes fogkefével mosatta fel a folyosót. Virágot küldettem a névnapjára. nincs több. She said she had only ten minutes left because she would have to be in the office at noon. de nem szégyelli. Az mondta csak 10 perce van. Mondd meg a tejesnek. I didn't know why she was hiding her face. The doctor said she would have to stay in bed for another day or two. she said she had left. hogy levegye-e a nadrágját. He was wondering whether to buy half a hog.

Szörnyű szegénységemben lopni kezdtem Szörnyű izgalmamban dadogni kezdtem. hogy én voltam neked az első? Ki kényszeríthet arra. Felköttetem a Lord Mayort! Az utolsó szemig felszedettem vele. Elhitettem vele. Why didn't you get the electrician to connect up your washing machine? What makes you think we still have time? Do you also get a gardener to look after your garden? They made me eat half a hog for dinner. I had the half axle and the air filter replaced. I've made him pick up every scrap he's thrown. Ne Technocol Rapidot szagoltass vele. amit eldobált. Alex rose is getting his horse to jump. Miért nem a villanyszerelővel kötteted be a mosógépet? Miből gondolod. Who did you get to install the heating? She is always making me translate her stupid sentences. Have it straightened if it's crooked. Mindenáron tükröt akar szereltetni a hálószoba plafonjára. I won't have it taken away even if you don't marry me. Mindig velem íratja a szerelmes leveleit. but smelling salts. They got that unfortunate guy to suck. I must get my hair cut. Rózsa Sándor a lovát ugratja. She wants to get a mirror fixed onto the ceiling of the bedroom at any cost. Egy rendőrrel magyaráztatta el a helyes útirányt. hanem repülősót. Mondd. hogy minden rendben van. I'll have the Lord Mayor hanged. amit az anyósa mondott neki. Portrét csináltattam a feleségemről. Na. ha nem veszel el! Csak nem akarod velem elhitetni. . I hope you don't want to make me believe I was the first for you! Who can get you to do it? Don't you thing it's horrible thing to have your pets stuffed? Why don't you have that shoddy tape recorder mended? I couldn't make him forget what his mother--in-law had told him. ha görbe. Az a sok szilva jól megszalasztott. That a lot of plums made me run. Messziről kell szállíttatnia a tejet. I made him believe that everything was alright. She is always making me write her love letters. Egyenesíttesd ki. My terrible poverty made me start stealing. Akkor se vetetem el. Kicseréltettem a féltengelyt és a levegőszűrőt.jére. Say. te kivel csináltattad a fűtést? Mindig velem fordítatja le az idétlen mondatait. hogy van még időnk? Te is kertésszel gondoztatod a kertedet? A vacsorán egy fél disznót megetettek velem. ezt a szerencsétlent is jól megszívatták. I had a portrait made of my wife. hogy megtedd? Szerinted nem szörnyű dolog kitömetni a kedvenc állataidat? Miért nem csináltatod már meg ezt a vacak magnót? Nem tudtam kiverni a fejéből. My terrible excitement made me start stammering. Le kell vágatnom a hajam. He's got to get the milk delivered from far away. She has had a policeman explain the right way. Don't make him smell Technocol Rapid.

hogy bevallja. most nem lenne pénzed. I wouldn't take that job. If I were you. Meginnám. ha nem fáj a I would have danced with you if I hadn't had a fogam. ha nem kéne nyakkendőt kötnöm.A tizedik felesége se tudta feledtetni vele a legelsőt. Ha már úgyis mész a zöldségeshez. Egy kis sírással mindent elérek nála. amit eldugott. Ha tovább kerested volna. Mit vennél. he would have left the country long ago. Örülnék. I would go if I didn't need to put on a tie. and how many times. If you had caught a cold. . FELTÉTELES CONDITIONAL Ha a lónak hat lába volna. the hunter would be less boastful. megtaláltad volna. Get him to drink it all. it wouldn't stumble. Ha a nyuszi medve volna. Get her to confess where. If a rabbit were a bear. I would drink it if it wasn't so cold. now you wouldn't have money. ha lenne egy milliód? Ha nem sietsz. If you go to the greengrocer's anyway please bring me half a kilo of cucumber. With some crying I can make him do anything I want. you would have found it. If a horse had six legs. Why don't you have it cut if it's too long? I've had her produce everything she's hidden. hányszor. you couldn't come with us now. Majd meglátogatlak. Hányszor építtetted át a házadat? Itasd meg vele az egészet. If you had bought it. kivel. hozz egy fél kiló uborkát. with whom. még elkésünk. Had you kept on looking for it. ha nem lenne olyan hideg. ha nem szórakoznál annyit. ha lesz elég időm. A helyedben nem fogadnám el azt az állást. How many times have you had your house rebuilt? Miért nem vágatod le. Ha megfáztál volna. we'll be late. If he hadn't had delusions. most nem jöhetnél velünk. nem botlana meg. I'll visit you if I have enough time. Elmennék. What would you buy if you had a million? If you don't hurry. Az az idióta tanár mindig ilyen hülye mondatokat fordíttat velünk. Érd el. toothache. ha túl hosszú? Előszedettem vele mindent. I'd be happy if you didn't keep fooling around. Táncoltam volna én veled. már rég elhagyta volna az országot. Ha nem lettek volna téveszméi. That foolish teacher is always making us translate such stupid sentences. a vadásznak is kisebb szája lenne. Even his tenth wife was unable to make him forget the first one. Ha megvetted volna. hol.

mit mond. he won't kick you. ha ott maradsz. If I were the farm manager. Ha nem lett volna ez a sok új szó. If I could read your writing. aki kezel. If you would leave in silence. ha tudtam volna. elmehetnénk végre nyaralni. Ha örökké attól félnél. If there hadn't been so many new words. soha nem kérnél meg. you could as anybody for help. Nem örülnék. give it back to him. Ha figyelted volna. If you looked after the family. you would be able now to do this dance. we could have our holiday at last. tell him I'll be back in no time. most te is tudnád járni ezt a táncot. Megcsináltam volna. hogy nem tudsz hozzájutni elég nőhöz. I would have counted it if I had been able to Ha csak azért jötté. I could certainly not be holding yon in my arms. ha jobb kést adtál volna. Ha el tudnám olvasni az írásodat. hogy ne nézzem örökké az ajkad. sooner or later you would be as confused mentally as the psychiatrist who treated you. El tudtam volna vágni. I'd be the cleverest now. kérj segítséget bárkitől. Ha netán felébredne. mondd meg neki hogy hamarosan visszajövök. Ha mégis elveszettnek érzed magad. már túl lennék rajta. you would never ask me to take you to the new heights of ecstasy. you'd better have volna. stayed at home. I wouldn't be glad if you left right away. . Ha gondját viselnéd a családnak. minden egyszerűbb lenne. we would be over with it. Ha nem húzod meg a farkát nem rúg meg. If you should find it. I would have done it if I had had to. I would answer immediately. Ha a halálbüntetést nem törölték volna el. If I were you. If capital punishment had not been cancelled. add vissza neki. If he should wake up. If you would listen to me. hogy az extázis új magasságaiba vigyelek. everything would be simpler. Ha kibírnám. most nem ölelhetnélek itt karjaimban. Ha én lennék a téeszelnök. I wouldn't believe what he says. Megszámoltam volna. Joe would be the secretary of the party. If I could help keeping my eyes away from your lips. most én lennék a legokosabb. I would have been able to cut it if you had given me a better knife. előbb vagy utóbb épp oly zavart lennél szellemileg. A helyedben nem hinném el. Ha hajlandó lennél rám figyelni. ha máris elmennél. Jóska lenne a párttitkár. Had you watched her putting her feet. If you don't pull his tail. Ha hajlandó lennél szép csendben elmenni. ha kellett volna. egyből válaszolnék is.Ha esetleg megtalálod. Should you feel lost. mint a pszichiáter. hogy veszekedj. hogy rakja a lábát. If you were always afraid of not getting enough women. jobb lett If you've come only to quarrel.

Ha nem lettek volna olyan igéző szemei észre se vette volna. we couldn't afford now to go together to Hawaii. it goes sour. Had you kept silent. Itthon maradok. CÉLHATÁROZÓI MELLÉKMONDATOK Felhúzta a szoknyáját. Ha hallgattál volna. Hacsak a kormány nem ad több pénzt. hacsak meg nem hívnak. If you should find it. megsavanyodik. hanem hozzád. Ha időben telefonáltál volna. I wouldn't have had to ask the twins to bring flowers. She started trembling to raise more sympathy. meg is bocsájtnék neki. you would have stayed wise. If she sat on my hat by accident. hogy együtt utazzunk Havaiba. too. he would never have noticed her. hogy jobban sajnálják. Ha nem teszed a tejet hűtőbe. Ha nem lenne olyan önző. the theatre will have to be closed. be kell zárni a színházat. ha nem tolod. Ha nem segítettél volna. ha volnál szíves I'd address the envelope if you would give me a adni egy tollat. Snaily snail. Megcímezném a borítékot. nem kellett volna megkérnem az ikreket. if you don't push it out. we'd never finished it. hívj fel. he would give a cottage cheese Rudolph to meg. If he wasn't so selfish. most nem engedhetnénk meg magunknak. If it hadn't been for your help. sose fejezzük be. Were it not for her eyes being so ravishing. If I had been able to catch a bigger fish. Ha esetleg megtalálod. Nem tudunk elutazni. nekem is adna egy túró rudit. Elkezdett reszketni. We can't go away unless we win the first prize. I would forgive her. korábban hazajöttem volna. hogy hozzanak virágot. push out your horn. hogy gyorsabban tudjon futni. If you don't put the milk in the fridge. bölcs maradtál volna. összetöröm házadat. I'll stay at home unless I'm invited. Unless the government agrees to give extra money. . hacsak meg nem ütjük a főnyereményt. Had I married you and not my husband. Ha nagyobb halat tudtam volna fogni. pen.Ha véletlenül ült volna rá a kalapomra. Csiga-biga told ki szarvadat. give me a ring. I'll break your house. If you had telephoned in time. CLAUSES OF PURPOSE She pulled up her skirt so that she could run faster. Ha nem a férjemhez mentem volna feleségül. I would have come home earlier.

nehogy a vámos megtalálja nála. He swallowed the diamond so that the customs officer couldn't find it. Levettem a cipőmet. nehogy felébredjen a szomszéd. nehogy lelőjön valakit. I've bought her some flowers so that she can enjoy the fragrance. Felemelte a szőnyeget. She drinks a "feles" every morning so as to start the day cheerfully. hogy a bika mindig tudja merre jár. hogy Jancsi turned away so that the girl couldn't könnye kicsordul. Start early not to be late. He left his gun outside so as not to shoot anyone. hogy ne ázzon She pulled her skirt over her head so that her el a frizurája. hogy ne lássa a leány. He broke the mirror into pieces so that his wife couldn't look at herself any more. hogy elvehesse a kilencediket. Kint hagyta a pisztolyát. Odaadtam neki a kulcsot. hogy alásöpörhesse a szemetet. She lifted the rug so as to sweep the garbage under it. Play the piano very soft so as not to disturb anybody. Korán indulj. Give us your glass so we can also drink. see the tears roll down his cheeks. hogy mi is ihassunk. I showed her what I had so that she shouldn't be disappointed later on. Kolompot akasztottak a tehén nyakába. nehogy elkéss. hogy vidáman kezdje a napot. Megmutattam neki. Kikapcsolta a rádiót. hogy a felesége ne tudja nézegetni magát. hogy ne csapjak zajt. Nagyon halkan zongorázz. hogy szagolgathassa. hogy be tudjon menni a szobába. A fejére húzta a szoknyáját.Összetörte a tükröt. He divorced the eight one so as to marry the ninth one. . Minden reggel iszik egy felest. hogy ne hallja a nejem. hogy ne zavarj senkit. A bell was hung in the neck of the cow so that the bull would always know which way he was going. hairdo wouldn't get ruined. I've given her the key so that she can go into the room. Lenyelte a gyémántot. Vettem neki virágot. hogy mim van. Jancsi elfordult. I took off my shoes so that my wife couldn't amint bemegyek. nehogy aztán csalódjon. hear me go in. He turned the radio off so the neighbour wouldn't wake up. Add ide a poharad. Elvált a nyolcadiktól. Levettem a cipőmet. I took off my shoes so as not to make any noise.

The ship you can see over there belongs to my brother-in-law. He disguised himself as a nun so that he would be able to run away from prison. hogy mi tudjuk. the police. Azért mondjuk. hol van a Zsebi. I cooked some noodles with poppy seeds for my poor son. hogy nehogy a seregélyek ellopják a szőlőt. A hajó. Tedd ki. Főztem szegény fiamnak egy kis mákostésztát. which is quite unusual of him. hogy mindenki lássa. She planted some spinach so that we should have something to eat. where Baby Roo is. who moves like mercury. Give him a big slap so that he knows the limit. hogy Kanga We say 'AHA' so that Kanga knows that we know tudja. hogy becsapja a She kept changing her address so as to fool rendőrséget. Félek.Örökké változtatta a címét. He kicked her out so as to get drunk. hogy a kutya ne unatkozzon. had egyen egy jót. elfelejtettem. I've forgotten what you've asked me for. Te úristen. I'm afraid that's all I can give you.baba. Beöltözött apácának. so that he would have something good to eat. amit adhatok. Felállított egy madárijesztőt. hogy majd mit ennünk. Put it out so that everybody can see it. Vett egy macskát. ez minden. Oh my God. Szeretek Mariskával táncolni. Ültetett egy kis spenótot. a sógoromé. mint a higany. Adj neki egy nagy pofont. amit amott látsz. meg sem mozdul. I like dancing with Mary. RELATIVE CALUSES He wants to read a book. He bought a cat so that the dog wouldn't be bored. hogy berúghasson. amiért egy vagyont fizettem. JELZŐI MELLÉKMONDATOK Egy könyvet akar elolvasni. hogy tudja merre mennyi. The car I've paid an absolute fortune for doesn't even move. hogy kiszökhessen a börtönből. amelyikben tavaly laktam. Ez az a szálloda. ami teljesen szokatlan tőle. He set up a scarecrow so that the starlings wouldn't steal the grapes. Az autó. aki úgy mozog. Kirúgta. This is the hotel I lived in last year. hogy 'AHA'. amit kértél. .

amit késve kaptunk. I was surprised at what I had to see. A számla. ami fölöttébb boszszantotta. The teacher whose student won the competition likes honey. nagyon súlyos volt. amit a pincértől kaptam. A tanár. mint egy talicska. which was completely empty. The bill we got late was full of illegible numbers. tele volt olvashatatlan számokkal. tegnap még börtönbe volt. amit láttunk. yesterday. The lady you met yesterday is my aunt. amire pályázik. A mentő. The ambulance I was taken into hospital in was jolting like a barrow. A férfi. mivel kórházba vittek. The waiter who took our order was a dirty as earth. visited me meglátogatott. akinek a szülei vidéken élnek. Aztán bementünk egy bárba. Mindig azt tette. The job he applies for is not vacant anymore. mint a föld. Jóska. akit már 20 éves ismerek elnézést kért. He always did what he felt like doing. Az ápolónő. The landlord. akivel tegnap találkoztál. A tehenek. ami teljesen üres volt. A pofon. már nem üres. megsimogatta a homlokomat. The slap I got from the waiter was very painful. akinek a tanítványa megnyerte a versenyt. amit láttam. tegnap Joe. olyan koszos volt. Az üzletvezető. amit elvesztettél. apologised to me. Meglepődtem azon. A hölgy. She missed the train. The ball you've lost was absolutely new. . The cows who are grazing there are very thirsty. akik ott legelésznek nagyon szomjasak. aki a rendelést vette föl. Then we went into a pub. szereti a mézet. a nagynéném. Az állás. nagyon fájt. A labda. whose parents live in the country. még teljesen új volt. A pincér. úgy zötykölődött. The accident we have seen has been very serious. which really annoyed her. akinek a keze selymes volt. whom I have known for twenty years. The nurse whose hand was silky caressed my forehead. aki a fa alatt áll. The man who is standing under the tree was in prison yesterday.Lekéste a vonatot. A baleset. amihez kedve volt.

You are the most fantastic girl I've ever met But this is not the man who popped the question. used to be the secretary to the Young Communists of the town. ami az asztalon van. who is journalist. My father. which is not true. akit mindnyájan szeretünk. The pen you're writing with is mine. sokat My brother who attends this school smokes a lot. I was shocked by what she'd said. De hisz ez nem az a férfi. aki ebbe az iskolába jár. ami nem igaz. who was born in the country. She invited us all. amit láttál. dohányzik. which was very kind of her. aki újságíró nem szereti a híradót. A hó. az enyém. amit tegnap tettél velem? A rádió. aki vidéken született. The snow that was pushed off by a snowplough is blackening by the roadside. amit a hókotró elkotort. which is on the table. Azt mondja. Felejtsd el. amit akar. elég kicsi. Budapest. Add oda neki. Budapest. amit akar. akivel valaha találkoztam. nagyon erős. Te vagy a legnagyszerűbb lány. lies on the banks of the Danube. Don't you understand what I'm telling you? Maybe this is the guy the police want. Karcsi. I don't understand a word you say. amit mondott. Nem érted. A nővérem. A toll. The house I live in is quite small. Mindent adj oda neki. hogy lekéste a vonatot. Karcsi. A ház. melyben lakom. melynek zöldek az ablakai a Dunára The house whose windows are green over-looks néz. My sister. which is the capital of Hungary.Apukám. doesn't like TV news. He says he's missed the train. whom we all love. Az a fivérem. Forget what you've seen. Give him what he wants. is very strong man. ott feketéllik az út mentén. Megdöbbentett. akit keres a rendőrség. ami nagyon kedves volt tőle. amivel írsz. azaz ember. bedöglött. a város KISZ-titkára volt. Give him everything he wants. aki megkérte a kezemet! Emlékszer már arra. mely Magyarország fővárosa. amit mondok? Talán ez. has broken down. amit mondasz. Mindnyájunkat meghívott. Do you remember now what you did to me yesterday? The radio. Egy szót se értek abból. . the Danube. a Duna két partján terül el. A ház.

was the father of the Great October Socialist Revolution. All I know about her is that she has a house at Sukoró All she had on was her hat. Csak annyit tudok róla. amit tudok. Elmondtam neki mindent. amin a fiú feküdt. Nem láttam semmi mást. amin tikkadt szöcskenyájak legelésznek. The knife the boy ran into ten times was chicken carving tool. I've told her everything I know. who put on Grandmother's robe. Nem hagyott itt semmi mást. used to live in a gingerbread house. amibe a fiú tízszer belerohant. Csak egy ötös van nálam. All that I could see was darkness. amit meglát. szemérmesen mosolygott. The iron nosed witch. amit ott látsz. was expecting Little Red Riding Hood excitedly. a nagyszobában volt. who was deeply respected by pioneers. Nem volt más rajta. The dwarf whose bed Snow White lay in was smiling shyly. A heverő. Lenin. The wolf. The off shoots of the barren wastelands that parched flocks of grasshoppers are grazing are toiling in the hot sun. Minden. csak egy foszlott konyharuhát. She buys everything she sees. who was burnt by Johnny. izgatottan várta Piroskát. A kés. ég a napmelegtől. The couch the boy was lying on was in the living room. hogy van egy háza Sukorón. Mindent megvesz. csirketrancsírozó szerszám volt. a forradalom szimbóluma volt. A törpe. csak a kalapja. amit a lány levett a falról. Semmi mást nem tudtam enni. A puska. akit Jancsi elégetett. töltve volt. All I have on me is fives. A farkas. akinek az ágyába Hófehérke belefeküdt. a Nagy Októberi Szocialista Forradalom atyja volt. The shotgun the girl took off the wall was loaded.A kopár szik sarja. All I could eat was some meat soup. Az Auróra. was the symbol of the revolution. . akit az úttörők nagyon tiszteltek. A vasorrú bába. töltött káposztát. which was floating on river Volga. All I need is love. Lenin. Semmi más nem kell nekem. All that you can see there belongs to my exhusband. stuffed cabbage and fried chicken. ami a Volga folyón ringott. csak egy kis húslevest. Aurora. csak sötétséget. egy mézeskalács házban lakott. a volt férjemé. csak szerelem. All he's left here is a ragged dishcloth. meg egy sült csirkét. aki a nagymama ruháját vette föl.

csak mossa meg. hogy Jóska írta a falra azt a gusztustalan mondatot. és szárítsa meg. Ha jó leszel. it's not worth it. You might as well have eaten all the melon. biztos megjön holnap. and dry it. hogy megcsinálta. SEGÉDIGÉS SZERKEZETEK Lehet. Biztos a fészekből esett ki az a kismadár. hogy megcsináltatom a horoszkópom. Nem kellett volna felizgatnod magad. he'll surely come tomorrow. If you are good. nem ér annyit az egész. egy levél is megtette volna. hogy telefonált. You shouldn't have twisted his nose off! Nem kellett volna táviratot küldened. ami csak akarsz. Lehet. I might have my horoscope made. Joe can't have written it. cut it. Nem lehetsz ilyen érzéketlen! Esetleg kihullhat a hajad. She didn't know what she was doing. hisz nem is tud írni. csak nem voltam She may have given me a ring but I wasn't otthon.Ne csináljon semmi mást. You should have gone as far as the terminus and there change for a bus. All you have to do is wash it. You can be anything you want to be. Ne izgulj. Don't worry. A végállomásig kellett volna menned és ott átszállni egy buszra. She said she'd done it. AUXILIARIES Joe my have written that disgusting sentence on the wall. Lehet. I don't need any. That little bird must have fallen out of the nest. ami igaz volt. mert hetek óta gyakrabban jön. Azt mondta. at home. You needn't have sent a telegram. vágja le. Attól még nem kellett volna lecsavarnod az orrát. You shouldn't have upset yourself. vacsora után ehetsz egy banánt. You can't be so unfeeling! You might lose your hair if you're dieting so hard. as he can't even write. Az ki van csukva. you may eat a banana after dinner. Akármi lehetsz. . which was true. hogy Jóska írta. He may have got divorced again because he's been coming more and more often for weeks. a letter would also have done. Nem tudta mit csinál. Akár az egész dinnyét megehetted volna nekem nem kell. ha annyit fogyókúrázol. hogy megint elvált. Valószínű.

I may have confused you with somebody else. de közben disszidált. Nem kell úgy a szívedre venni. You should have oiled the bike chain. hogy őt láttad. . May I eat a banana? He might as well have hit you on the head. that's what gives that crackling sound. Be kellett volna olajoznod a bicikliláncot. Biztos agyára ment a jólét. You shouldn't have married that drunken sailor. Thank God. Biztos a fejébe vette. Lehetetlen. He's unlikely to come today. since he's in Baltimorenow. Az nem lehet. hogy ma már nem jön. Living in clover must have driven him crazy.Hamarább is szólhattál volna. It should be put in the fridge. He was to have written it by tomorrow. You should have sharpened the scythe. Ehetek egy banánt? Akár fejbe is verhetett volna. Biztos. az serceg így. mikor csöngettél. ha annyit nézed a lábam. She must be peeling potatoes. It would surely have sprouted if you had watered it. Lehet. He couldn't have drunk it all. Meg kellett volna élezned a kaszát. You could have told me earlier that you had no money. hogy mind megitta. Ki van zárva. hogy nyitva maradt az ajtó. hogy annyi szív hiába onta vért. Biztos borotválkozik. He must be shaving. You shouldn't take it to your heart. amikor meglátta a húgát egy rendőr karjaiban. He must have put his mind on not leaving me alone. Nem kellett volna hozzámenned ahhoz a részeg tengerészhez. hogy tévedsz. The door may have been left open. I didn't need to drink it all. hisz Baltimoreban van. Lehet. Nem lett volna fontos kiszedni a melléből a csontot. Biztos épp a halakat etette. You couldn't have seen him. He must have been transfixed seeing his sister in a cop's arms. You must be mistaken. but it the meantime he had defected. ha öntözöd. Hála istennek nem kellett mind meginnom. hogy összekevertelek valakivel. Biztos kikelt volna. Valószínű. You might go blind if you keep looking at my legs. hogy nem száll le rólam. hogy nincs pénzed. He must have been feeding the fish when you rang. Biztos krumplit hámoz. Be kéne tenni a hűtőbe. You needn't have taken the bone out of its breast. Esetleg megvakulhatsz. So many hearts can't have shed that much blood in vain . Holnapra kellett volna megírnia. Valószínű lemerevedett.

mert zöld a sapkája. I may not be a genius. He must be single. Nem valószínű. That's what you must put on your heart. hogy otthon vannak. hogy darázs volt. Lehet. Biztos a másikat húzta ki. Bizonyára alszik. hogy elkapták a tolvajt. GERUNDIUM. there was enough in the garden. The thief is unlikely to have been caught. az hangosabban zümmög. MELLÉKNÉV/HATÁROZÓI IGENÉV INFINITIVE. hogy ma este itt leszek. We didn't need to buy vegetables. hogy elmentek paradicsomot szedni. A jobb alsó hatost kellett volna kihúznia. You must have heard the news. Esetleg az is lehet. Shouldn't you turn to a psychiatrist? You needn't have run so fast because there was nobody there. hogy nem vagyok egy lángész. mert olyan simák a vonásai. Esetleg meglazulhat a gomb és leesik a szoknyád. It couldn't have been a bee that buzzes more loudly. Lehet. They may be at home. Már rég meg kellett volna mondanod neki. hogy tévedtem. Nem kellett zöldséget venni. Rendőr az nem lehet. Biztos. Biztos a taxiban felejtette a pénztárcáját. I might have been wrong. Alig valószínű. You couldn't have seen Mary on the boulevard at night. as his face is not worn out at all. She must be sleeping. The button might get loose and your skirt will fall. Biztos nőtlen. Bizonyára nem vett észre minket. Nem valószínű.Eztet kell a szívedre tenni. He can't have said anything like that. Lehet. Lehet. Ő nem mondhatott ilyet! Azért ezt nem kellett volna. hogy megváltozol. He should have taken out the lower six on the right. Lehet. It may have been a wasp. She must have left her purse in the cab. hisz még nem volt ott. You shouldn't have torn off her blouse right after the first dance. You're hardly likely to change now. They may have gone to pick tomatoes. volt elég a kertben. Már bizonyára hallottad az újságot. Nem kellett volna mindjárt az első tánc után letépni a blúzát. It might have been a mosquito. He can't have noticed us. I'm unlikely to be here tonight. You needn't have come so early. You shouldn't have . Nem kellett volna olyan korán jönnöd. You should have told her long ago. hogy nem Mariskát láttad éjjel a körúton. He must have taken out the other one. FŐNÉVI IGENÉV. Méhecske nem lehetett. He can't be a cop since his cap is green. hogy szúnyog volt. Nem kéne elmeorvoshoz fordulnod? Nem kellett volna úgy rohannod. PARTICIPLE GERUND .

Abbahagyta a cipőhúzást. mikor minden zsúfolt. A fűtés borzasztó drága lett az idén. Szerintem könnyű volt megírni. menedék a szívemnek. Utálok csavarogni. mielőtt meghívod. jó. Megpróbálunk valami jó megoldást találni mindenki számára. Szörnyű volt látni. de most nem találom sehol. Elrohant. miután meglátott. Alig várom. We're trying to find a proper solution for everybody. He tried running barefoot. I managed to catch up with him. He always drinks apple juice before going to bed. hogy mindig én húzlak ki a csávából. It was terrible to see them suffering in the a field. . Hi tried to get put but he failed. It's easy to dig a pit for others. It's no use quarrelling. Nincs senki. Imádja. Adj valamit inni. I undertook to do it by the end of the month. de nem ment. Lopni még könnyebb. It's easier to steal. it's good to love. It was difficult for him to decide which one to buy. Vállaltam. ha nem kell venni napolajat. To lie down and rest beside you is a shelter for my heart. jó. akihez szólhatnék. Lepihenni melletted. Gondold át. There is nobody to talk to. Könnyű másnak vermet ásni. To love is good. jó. Give me something to drink. hogy felvegye a cipőjét. Think it over before inviting him. hogy a hónap végére megcsinálom. I'm getting tired of saving your butt. Lejmolni a legegyszerűbb. After seeing me he ran away. Did you remember to bring pumpkin? I remember putting it on the table but now I can't find it anywhere. She enjoys being stared at. I hate hanging about when everything is packed. Kipróbálta milyen mezítláb futni. He stopped putting on her shoes. Leeching is a nasty thing. Nem felejtették el tököt hozni? Emlékszem. Unom már. very small animal. Megpróbált fölkelni. Megállt. I think it was easy to write it.Nehéz bátornak lenni. Nehezen tudta eldönteni melyiket vegye. Heating has become very expensive this year Lying is the sun is cheap if you don't have to buy suntan lotion. Nincs értelme veszekedni. Sikerült utolérnem. A napozás olcsó. mikor az ember csak It's hard to be brave when you are only a egy nagyon kicsi állat. I'm looking forward to seeing you. He stopped to put on her shoes. hogy az asztalra tettem. hogy találkozhassunk. ha bámulják. Mindig iszik almalevet lefekvés előtt. To be a leech is the simplest solution. A lejmolás csúnya dolog. ahogy ott szenvednek pályán. Szeretni jó.

hogy tudj angolul. but he failed to fool me. It's worth buying that pretty little Italian pair of shoes. Abbahagytam az ivást meg a dohányzást. but then I couldn't help crying. aki közszemérem elleni vétséget követett el és úgy döntött. The policeman caught sight of a man committing a public nuisance. hogy kifizetem a szállodát. It will be very important for you to speak English. Nem akarlak elveszíteni. Szólj. nevetnem kellett. Remind me to call the zoo. Tényleg akartam veled beszélgetni a dologról. I failed to catch up with him. de nem gondoltam. hogy hívjam fel az állatkertet. I gave up smoking and drinking because they are very expensive habits. but I didn't expect you to come home as early as that. Nem akarlak megbántani. Érdemes megvenni ezt a csinos kis olasz cipőt. de engem nem tudott átverni. Nem érdemes sírni elszalasztott lehetőségek miatt. Felajánlottam. so he decided to arrest him. mert nagyon drága mulatság. Ez téged arra fog kötelezni. I hope to see you as soon as possible. I really meant to tell you about the situation very soon. Nagyon betegnek tettette magát. When I first looked at her I couldn't help laughing. Mikor először ránéztem. hogy letartóztatja. nem hagytam-e nálad a csipkés kombiném. . It's no use crying after missed opportunities I can never help airing the room after she leaves. I don't want to lose you. hogy minden kívánságát teljesítsd. The mean it refused to fork out a grand. Ne felejtsd el megnézni. mert a baba álomba tudja ringatni magát. Don't forget to check if I have left my laced slip in your house. Remélem. Érdemes venni ilyen bölcsőt. That will oblige you to fulfil all her wishes. Muszáj kiszellőztetnem. A zsugori fazonja nem volt hajlandó kipengetni egy rongyot. He pretended to be very sick. Fontos lesz majd. but please don't snore. A rendőr meglátott egy embert. de légy szíves ne horkolj.Nem sikerült utolérnem. It's worth buying a cradle like that because the baby can rock itself into sleep. aztán meg sírnom. I didn't mean to hurt your feelings. hogy hamarosan találkozunk. I offered to pay for the hotel. A was afraid to approach her. Féltem közel menni hozzá. Nem bánom ha itt maradsz éjszakára. I don't mind you staying here for the night. amikor elmegy. please. hogy ma ilyen korán hazajössz.

Ki nem állhatom. Can you imagine Susie living on a goose farm? Kétlem. Javaslom. Még csak tárgyalni se hajlandó arról. hogy itt fekszik a függőágyban és tíz szép lány kínálgatja itallal. hogy ne csússzon egyre közelebb hozzá. The hens resented having to lay two eggs a day. Élvezte. Én élvezem. bár figyelmeztettem. I suggest voting against everything. I deny doing anything like that. hogy napi két tojást kelljen tojniuk. I won't risk lending him any money once again. Nekem hiányzik. I can't stand him filling the room with smoke. I really enjoy being out there upon the high sea in a small rubber boat surrounded. He couldn't help slipping closer a closer to her. I doubt him being honest about it. mikor kint vagyunk a nyílt tengeren egy kis gumicsónakban. hogy kölcsönadjak neki. He enjoyed lying in the hammock with ten beautiful girls offering him drinks. vele. A tyúkok nehezményezték. amikor telefüstöli a szobát. Nem tudtam megúszni. hogy ne találkozzam I couldn't avoid meeting him. She wouldn't even consider moving to the goose farm. aki ott sóhajtozott a szoba sarkában. keljek. Dühös volt a sofőrre. He tried to comfort the girl sighing in the corner of the room. Megfogta a tehén farkát. Nem tudta megállni. El tudod te képzelni Zsuzsit. mely az istállóban He caught the tail of the cow ruminating in the kérődzött. hogy őszinte ez ügyben. sir. hogy mindent szavazzunk le. . hogy volt dolgod vele. és körülöttünk cápák. hogy bármi ilyesmit tettem volna. hogy ne tegye. though I had warned him no to do it. Megvigasztalta a lányt. amint egy libafarmon él? He started popping again. He was angry with the driver revving his car under the window. Tagadom. Sosem említetted. hogy minden reggel ötkor I miss having to go to work at five every morning. uram. aki az ablak alatt túráztatta a kocsiját. hogy leköltözzön egy libafarmra. Még egyszer nem kockáztatom meg. Megint kezdett pukkasztgatni. You never mentioned having had an affair with him. barn.

Miután kiitta a sörét. hogy örökre visszavonul. amint az a fák közt ólálkodott. she decided to retire for good. Karjába kapta a lányt. he decided to join the police force. úgy döntött vesz egy hozzávaló bundát. Viszont megvette a birkát. aki a "Júliá"-t énekelte. elbúcsúzott. He spotted the guy changing money in the corner ofAstoria. Záróra! Closing time! . Piroska észrevette a farkast. Miután leszerelt a hadseregtől. He held the girl singing "Júlia". He didn't buy the horse neighing in the corner the stockyard. he said goodbye. he considered her for a leading part in his movie. He asked me to leave. amelyik az Astoria sarkánál pénzt váltott. amelyik a lefolyó felé Did you also see the cockroach running towards rohant? the plug-hole? De szép az a medál. Minthogy kiválasztott egy pár kesztyűt. tudta hogy kell spagettit főzni. amelyik ott nyerített a karám sarkában. Mivel három kitűnő darabban már látta színpadon. earlobe all the time. Minthogy húsz évig élt Olaszországban. hogy menjek el. Having seen her on stage in three excellent plays. Kiszúrta azt az alakot.Te is láttad a csótányt. Little Red Riding Hood noticed the wolf lurking in the woods. amelyik ott bégetett a lovon. he knew how to cook spaghetti. that's a beautiful medal hanging round your neck. Having been discharged from the army. amelyik mindig böködte He cut his moustache prickling the girl's a lány fülcimpáját. Having lived in Italy for twenty years. Having drained his beer glass. Felment a padlásra. s nem is nézett énrám. ami a nyakadban lóg. Nem vette meg a lovat. Megkért. Miután már tíz éve ő volt a legnagyobb sztár Having been the greatest star for ten years elhatározta. But he bought the sheep bleating on the horse. Wow. neki szánta filmjének egyik főszerepét. Having chosen a pair of gloves she decided to buy a matching frusta. elment rendőrnek. Levágta a bajszát. She went up to the loft without even glancing at me.

amibe betuszkolta a zokniját. rájött a csuklás. Az istállóban tárolt széna és gabona illatától nagyon jól érezte magát. I've got just this blanket to lie on. . He was overjoyed to find his pants. és mikor meglátott. ahogy feküdt mellette. She whispered lying beside him. I've never done it with a bearded guy. A lány holmija mellé tette a cipőjét. The smell of the hay and grain stored in the barn filled him with a sense of well being. Csak ez a takaró van. Sose csináltam még szakálassal. Suttogott. He placed his shoes stuffed with socks and garter next to her things.Bejött a szobába. amire fekhetünk. és a harisnyáját. Nagyon örült. hogy megtalálta a nadrágját She came into the room and seeing me started hiccuping.

Jót fog tenni neked. A dog began to follow them. By the moonlight straining through the window he saw her. You're not supposed to be here. He decided to use his own judgement. Az a szerencsénk. Te aztán jól elijesztetted a festőket.Ezt kapom azért. Nincs itt ma este senki. akiket festeni küldtek! Még vagy tíz percig maradtak a szobában és közben dohányoztak. His voice was low and impressed. One tends to forget one has obligations to meet. hogy a saját feje után megy. A házból lépcsők vezettek az utcára. Az ember hajlamos elfeledkezni a kötelességeiről. We got lucky with you talking to her. They spent two brillo lying on her bed watching a film. Két csodás órát töltöttek a lány heverőjén fekve. Have you finished combing your hair? He was surprised to see that the street was completely deserted. He didn't bother to stop at the red light. hogy észrevetted a skorpiót. Az ablakon beszűrődő holdvilág fényében látta meg őt. Aztán továbbmentek. ha vegyülsz egy kicsit a munkásosztállyal. Az életemet mentetted meg azzal. Neked most nem kéne itt lenned. hogy az oldalához szorítják a karját. Úgy döntött. Rá se rántott. amiért téged szedtelek fel. He felt his arms pinned to his sides. Érezte. A car came roaring down the street. The girl standing beside Joe said . Then they went on. A Józsi mellett álló lány így szólt. hogy teljesen üres az utca. aki vigyázhatna a kicsire. hogy megálljon a pirosnál. ahogy egyre jobban feszíti belülről a düh. To create a diversion she telephoned her aunt. The house had steps leading down into the street. Ennek semmi köze az üzlethez. It'll do you good to mingle with the proletariat. Befejezted már a fésülködést? Meglepetten látta. egy szó nélkül. Alig tudott beszélni. Hangja halk és visszafogott volt. A kínos helyzetet feloldandó. Befagy a hátsó felem. neither speaking. amelyiknek van vér a pucájában. miközben egy filmet néztek. hogy beszéltél vele. It's what I get for picking you instead for of waiting for the one with guts. They stayed in the room smoking for another ten minutes. He felt a furious anger rising in him. Egy kutya kezdte követni őket. felhívta a nénikéjét. He had trouble talking. You scared off the painters sent to paint the flat. Egy kocsi dübörgött végig az utcán. . That has nothing do with this deal. You saved my life by spotting the scorpion. ahelyett hogy megvártam volna azt. There is no one here tonight to look after the nipper. My ass is frozen. Érezte.

Stop whining! Go and find something to do! I've got something to tell you. Úgy vásárolt össze-vissza. maradtam. Micsoda megaláztatás.Körülnézve láttam. Will you quit harping on that subject? . Ne nyüszögj már! Menj és foglald el magad! Valamit el kell mondanom. Szenvedett. a szőnyeg szélét rúgdosta. hogy jó néhányan táncolnak. így hát csöndben I couldn't think of anything to say so I kept quit. hogy hogyan lehet gyorsan egymilliót szerezni? Tiszta ideg. Looking around I could see quite a few people dancing. A kutyák a kocsma előtt álltak. Supposing I said it meant at whole lot to me. És ha azt mondanám. hogy két hetet He was in anguish at the prospect of being kell eltöltenie nélküle. mint egy tébolyult. They stood on the steps ringing the bell for ages. hogy ez nekem nagyon sokat jelent? Miközben beszélt. ha megszabadultál tőlem. ha arra gondolt. Abbahagynád ezt a témát? He spoke without looking up from his paper. hogy minden dolgozójának adott egy ingyen buszjegyet. wouldn't you? Beszélt. Lepusztult egy fazon volt. ha arra gondol. és közben fel se nézett az újságból. He talked kicking at the edge of the rug. She refused to try the tasteless pullover on. BPTC celebrated by giving every worker an extra bus ticket. mi? You would be glad to get rid of me. She went mad buying clothes. Láttad. Can you think of a way to make a million in a hurry? He is getting neurotic about going on holiday. Nem tudtam mit mondani. A lépcsőn álltak és órákon át csevegtek. Van valami ötleted. without her for two weeks. ahogy ott korzózott és a dobozból szürcsölte a sört? Még 339 mondat. hogy nyalókát kaptam a születésnapomra! He was a miserable-looking bloke. Did you see him walking along the promenade swigging out of a can of lager? Another 339 sentences to go. The dogs stood outside the bar waiting for their masters. hogy szabadságra kell mennie. Örülnél. A BKV úgy ünnepelt. The humiliation of being given a lollipop for my birthday. és a gazdájukat várták. Nem volt hajlandó felpróbálni azt az ízléstelen pulóvert.

akár nem. whether she liked the dish or not. hogy bejelentik a lány és Józsi eljegyzését.. Ezeknek a műanyag zacskóknak csak ki kéne bírni. "Listen". We sat around looking at photos. He had a wife tucked away somewhere. soha nem titkolta.Figyelj! . a lány nem tiltakozott a leosztás ellen. és felugrott. There was no one else to pay the bill. hogy elfelejtették lemondani a meghívást. Joe being what he was. . Nézd már. Muszáj volt ez-két célzást ejtenem róla.mondta. Nem volt senki. hogy pénzsóvár. enyhén szétnyílt ajkak. hogy teszi magát. Ismertem azt a szokását. She is so young and easy to look at. miután Józsi olyan volt amilyen. Akár az igazat is megmondhatnád. She patronised everyone including me. These carrier bags ought to stand up to being dragged half a mile without splitting. You spoil everything by taking the attitude. aztán tágra nyílt szempár. Kénytelen vagyok azt mondani. I expected her to do herself well. verdeső szempillák. időnként meg a karjára teszi a kezét. Fighting your way home in a taxi at two o'clock in the morning may help you to reassure that you're still a lady. I'm bound to say I don't feel sorry for you. I spent all evening bashing dough about. hogy az étlapon lévő legdrágább fogást választja. Azt vártam. ha az ember 800 méteren átcipeli őket. Mindenkivel lekezelő volt. and then her eyes opening wide and now and then a hand laid on his sleeve. A knew her habit of choosing a dinner by picking the highest prices on the menu. Felesége is volt valahol titokban. Ha egy lány hajnali kettőkor egy taxiban huzakodik. Mindent elrontasz azzal. aki a számlát fizette volna. hogy itt köntörfalazol. he said leaping to his feet. hogy úgy rendel ételt. parted lips. hogy így állsz hozzá. hogy igazi úrhölgy. Olyan fiatal. Well. I couldn't help dropping a hint or two about him. Nos. még velem is. To do her justice she never concealed she was a mercenary. akár szereti. Egész este kenyértésztát dagasztottam Ültünk és kényképeket néztünk. hogy nem sajnállak. hogy ne szakadjanak ki. biztos lehet benne. és olyan jó ránézni. eyelashes fluttering. A expected to see her engagement to Joe announced. she didn't object to the share out. Look what an act she is putting on. They were so busy quarrelling and calling each other names that they forgot to cancel to invitation. Javára legyen mondva. Oly nagy rössel civakodtak és szidták egymást. Gondoltam kitesz magáért. You might as well tell me the truth instead of beating about the bush. ahelyett.

Sok kárt okozott már a selejt. I've seen it done in old films. There were a lot of people in the shop. According to the media the police want four geese. vágni. Régi filmekben láttam. (He is sleep. Loot at the intelligent look in the eyes of those seep. but in one piece of furniture there's only one man. What is the news? Send your personal data to the matchmaking agency. And then he started snoring. nem igaz? Néhány bab meg egy kis leves van a tányérjában. is there? There are a few beans and there's a little soup in his plate. akik symphoniát árulnak. Sok az eszkimó és kevés a fóka. Nem sokat tehet.) 79 (SEVENTY-NINE) LITTLE ONES What terrible weather! There are two lice rocking on two mice. A lot of damage has been caused by imperfect quality. a szarvasmarhák és az ökrök szemében. de egy bútorban csak egy férfi van. This cradle has been used by a lot of children. Eltökélt szándéka. Kevés itt a fény. felkelt. There are a lot of men in a lot of furniture. Miközben aludt. Miután aludt. Mielőtt felkelt. A hírközlő szervek szerint a rendőrség négy libát köröz. It is his ambition to join the police force. There's little light here. (Holdkóros. There are too many Eskimos and too few seals. hogy beáll rendőrnek.Aztán horkolni kezdett. Van néhány hírem. Sok bába közt elvész a gyerek.) 79 (HETVENKILENC) APRÓSÁG Micsoda egy randa idő! Két tetű ring két egéren. While sleeping he got up. Mi újság? Küldje el adatait a társkereső ügynökséghez. After sleeping he got up. Sok gyereket kiszolgált már ez a bölcső. Sok férfi van sok bútorban. There isn't much he can do. . Kések és feleségek egyaránt jól meg tudnak Knives and wives can be equally sharp. aludt. tulajdonképpen két hírem van. cattle. Too many cooks spoil the broth. Nem lehet végigmenni az utcán anélkül hogy bele ne ütköznél seftesekbe. felkelt.walker. I've got some news: actually I've got two pieces of news. hogy így csinálják. Sokan voltak a boltban. Nézd azt az intelligens tekintetet a birkák. and oxen. You can't walk down the street without bumping into wheeler-dealers selling Symphonia cigarettes. Before getting up he was sleeping.

Each of children goes to a different school. Egyszerűen te vagy a legjobb. The silly baker's spider. Minden nap mosok fogat. Tom bisztrója. Te vagy a legszebb lány a traktorgyárban. Somebody is knocking. Mindegyik gyerekem más-más iskolába jár. some can't. A pupák pék pókja. This is the worst beansoup I've ever eaten. I like both of them. Gizi nővérének a lánya. Ez már csak így van. Nem mind a kettő tetszik.De valaki csak mondta azt. A szabadság vándorai. Valaki kopog. It's tarter than I expected. No way. Te sem vagy különb. . You're simply the best. Nothing compares to you. The daughter of Gizi's sister. A kiskakas gyémánt félkrajcárja. The wanderers of freedom. Now you are worse than you were yesterday. CSEPEL WORKER'S CLUB. I wouldn't need either. "Is there anybody at home?" "Nobody". All the questions must be answered. Mindenki más meg tudta volna csinálni. Mindnek megvan a maga szobája. Ez a legrosszabb bableves. I don't like either. Both his father and mother admitted he was right. Some can. hogy igaza volt. Kettőjük közül egyik se kéne. Egyik se tetszik. You're the prettiest girl in the tractor factory. Egész éjjel táncoltak. He ate it all. Both of hi parents love him. Te betegebb vagy. van aki nem. Some got ill. mint tegnap. There isn't any salt in the soup.Vannak néhányan. Mindkét szülője imádja. Mind megette. . Az elefánt nagyon sokáig él. mind az anyja elismerte. "But somebody must have said 'nobody!" Is there some coffee in the cup? I don't like either this or that. All children like toys. It's as white as now. Minden gyerek szereti a játékot. A pénz mozgatja a világot. Thy danced all night. An elephant can live for a very long time. Mind az apja. There are some that don't like beansoup. akik nem szeretik a bablevest. mint gondoltam. The gypsy's horse. See you in two week's time. Your hand is cold. Két hét múlva találkozunk. Everybody else could have done it. Minden kérdésre válaszolni kell. meg az se. Van otthon valaki? . That's how it is. mint a hó. A főnök kocsija. Each has his own room. Hideg a kezed. hogy senki. Nincs só a levesben. Olyan fehér. Néhányan megbetegedtek. The cockerel's diamond penny. I clean my teeth every day. A cigány lova. Messzebb van. amit valaha ettem. Tom's diner. Ki van zárva.Senki. Semmi sem hasonlítható hozzád. A Csepeli Munkásotthon. You're not much better. Money makes the world go round. Van aki tud. The boss's car. Van még kávé a csészében? Ez se tetszik.

am I? You can't do it. mint enne. aren't I? I'm not the next one. A foglalkozása? Mozdonyvezető. shall we? My eyes are beautiful. ugye? Én vagyok a te mucikád. hogy ne vidd a szobába! Jó. . I wish you were here. amit senki nem hitt el. don't you? I am your sweetie pie. will you? It looks as if it's going to clear up. I'd rather eat. Inkább igyál. Bárcsak meg tudnálak érteni. aren't they? You aren't choosing. mindjárt kiderül (az ég)! Úgy látszik. ugye? Most utálsz. I'd rather you fooled with your auntie. If only I hadn't eaten it. ugyebár? Nem vagy finnyás. ugye? Nem én vagyok a következő. Bárcsak tudtam volna. Oh. Menj inkább kocsival. de imád zongorázni. If only he would talk to me. jó? Inkább focizna. haven't I? It's good. Bárcsak itt lennél. He looks as if he's going to turn left. It looks as if he's swallowed a lemon. would you? I'd rather listen to the radio now. did you? You won't have a lesson today. Úgy látszik az ablakon át jött be. Life is wonderful. Bárcsak fiatalabb volnék húsz évvel. He looks as if he got out of bed the wrong side. He would rather drink than eat. I wish I could understand you. can you? You didn't take money out of my drawer. I'd rather you didn't listen now. mint aki kísértetet látott. It looks as if he got in trough the window. I wish it would rain down on me. Bárcsak esne rám. will you? Let's start it. jó? Szép a szemem. Bárcsak szólna hozzám. will you? He would rather play football. He told us a story that nobody believed. Olyan mintha citromba harapott volna. ugye? Nem vettél ki pénzt a fiókomból. Inkább ennék. jó? Kezdjük. The life of a soldier is very hard. You look as if you've seen a ghost. will you? Oh. mindjárt balra fordul. are you? You hate me now. ugye? Nem tudod megcsinálni. Nehéz a dolga a katonának. you would. ha én is köztetek lehetnék. I'd rather you went by car. I wish I were twenty years younger. won't you? Sit down. Te mos inkább ne figyelj ide. He doesn't like to play football but he loves playing the piano. kezd bedilizni. Úgy látszik. If only I could be with you. Szórakozz inkább a nénikéddel. ugye? Ülj le. Ugye megmondtam. Olyan vagy. She looks as if she's cracking up.Az élet csodás. ugye? Ugye nem lesz ma órád? Jellemző! Most inkább rádiót hallgatnék. Olyan mesét mondott. mi? Megszerzed nekem. Inkább inna. Úgy látszik bal lábbal kelt föl. isn't it? You'll get for me. Bárcsak ne ettem volna meg. Nem szeret focizni. I've told you not to take in into the room. I'd rather you drank. I wish I had known. jó? Úgy látszik. His job? He's an engine driver.

Szeretném. I don't think I'm in my right mind. I don't think there's anybody at home. Mozijegyet. Én nem hiszem. hogy boldog légy. Úgy beszél. ha Józsi szántana. I'd like Joe to plough. mi mozog a zöldleveles bokorban? Szerinted róka? Mit mondtál. Azt hiszem. I don't think I have any money on me. I'd like you to love me. Azt hiszem nincs otthon senki. Azt hiszem nincs több mondat. nem szeret. Azt akarom. mintha darázs csípte volna. mintha a mennyben járnék. I don't want you to get frightened. I want to see the sun. I don't think there are any more sentences. It was as if the world had turned upside down. Úgy fut. He talks as if he was the best fisherman. Azt hiszem nem jött össze nekik. Mit gondolsz. Azt akarom. . Szerintem nem elég hosszú. I'd like to plough and drive six oxen. hogy légy légy. hogy csinos légy. He runs as if he was running for his life. Olyan volt. Úgy fölugrott. It was as though my legs were stuck to the floor. melyik nap érkezik? Nem hiszem. mintha ő lenne a legjobb horgász. Úgy néz ki. I want you to be a fly. He jumped up as though a wasp had stung him. Napot akarok látni.Olyan volt. Szeretném bejárni a földet. I don't think I have any shoe paste. Azt hiszem nincs cipőpasztám. Nem akarlak megijeszteni. mintha egy fekete függönyt húztak volna közénk. mintha az életéért futna. Olyan volt. Szerintem te nem figyelsz rám. Szeretném. I don't think you're listening to me. hat ökröt hajtani. mint aki már napok óta nem evett. Olyan volt. mintha földbe gyökerezett volna a lábam. It was as though a black curtain had been drawn between them and me. hogy megijedj. Nem akarom. I don't want to frighten you. I'd like to travel around the world. hogy disznóhús. hogy normális vagyok. I want you to be pretty. I don't think they hit it off. I don't think she loves me. I don't think it's long enough. Shall I book one movie ticket? Shall I call him? Shall we play a game of ulti? Which turning shall I take to the left? What shall I put on? Where shall we sit? Shall we go out tonight? Shall I wash your back? Shall I turn off the light? When shall we stop it? I just want you to be happy. egyet vegyek? Szóljak neki? Játszunk egy parti ultit? Melyik utcánál forduljak balra? Mit vegyek fel? Hová üljünk? Elmenjünk ma este valahova? Megmossam a hátad? Leoltsam a lámpát? Mikor hagyjuk már abba: Csak azt akarom. What do you think is moving in the bush with green leaves? Do you think it's a fox? Which day did you say he was going to arrive? I don't think it's pork. Azt hiszem nincs nálam pénz. I felt as though I was in heaven. mintha a világ a feje tetejére állt volna. Szeretnék szántani. ha szeretnél. He looks as if he hasn't eaten for days.

Fogni akarom a kezedet. I want to hold your hand. Én is. Hófehérkének nincs fehér ruhája. Nincsen apám. He always did what he felt like doing. nor mother. Hideg van. Nem mehetsz be a szobába. Nincs kedvem vasalni. too. hogy lefeküdj. too. I hope they'll catch him. I'm not wearing pyjamas and slippers either. Nincs rajtam pizsama és papucs se. Snaily snail castle. It's about time you had your hair cut! It's time we moved in. amíg le nem vetted a cipődet. and I don't like that. amihez kedve volt. Azt szeretném. és nem tetszik az se. either. hogy beköltözzünk. It's time you had some time for me. Szabad akarok lenni. Táncolt a menyasszony és a vőlegény is. Csöpög a csap és a WC is. Snow White has no whites and neither do the dwarfs. hogy felöltözz. míg föl nem hívott. . We won't start until Bob has come. és a törpéknek sincs. It's high time you put on your dress. Ideje már. Semmit nem tudtam róla. I didn't know anything about it until he had called. Ideje hogy újra kihívják a vak zongorahangolót. nor door. Kedvem volna lovagolni. She didn't find her place and her head. hogy legyen rám egy kis ideje. You may not go into the room until you have taken off your shoes. Do you feel like dancing? I feel like having fun. Van kedved egy csésze kávéhoz. Mindig azt tette. meg sötét is. The bag contained bacon and sausages too and so did the rucksack. The cat is fidgeting and so is the hamster. It's high time you turned it off. Ideje. hogy levágasd a hajad! Ideje. It's cold and dark. ha szabad lennél. The bride was dancing and so was the groom. either. The tap is dripping and so is the lavatory. se anyám. So do I. A nyuszin van sapka és a farkason is. The dwarfs have beds and so does Snow White. Iccereg a macska és a hörcsög is. It's time the blind piano tuner called again. I'd like you to be free. I sing and dance. Énekelek és táncolok is. Do you feel like a cup of coffee? I don't like you and neither does the dog. Csiga-biga palota. it's got neither window. I don't like this. Legfőbb ideje. Nem indulunk. I've got neither father. Nem találta a helyét és a fejét sem. ablaka sincs. elkapják. Párizsit eszik és sajtot is. I want to break free. ajtaja sincs. hogy elzárd. I feel like riding. A törpéknek van ágya és Hófehérkének is. Ideje. Nem tetszik ez. The rabbit is wearing a cap and so is the wolf. Nem szeretlek és a kutya sem. Legfőbb ideje. He is eating parizsi and cheese. amíg Bob meg nem jön. A szatyorban volt szalonna és kolbász is. too. és a hátizsákban is. Remélem. Van kedved táncolni? Mulatni volna kedvem. I don't feel like ironing. It's time you went to bed.

You used to be thinner. annál kevésbé látlak. Az elitélteknek 10-kor ágyban kell lenniük. Úgy van. Minél kevésbé látlak. Emlékszem. The workers used to get extra money on November 7th. Régen mosollyal az arcomon gitároztam. elmegyünk szánkózni. Régen azért soványabb voltál. Itt valaha vár állott. I'll go in when there's no lion inside. The thinner her neck. the more I like you. de most barátságos alak. we'll go sledding. A lányok régebben rövidebb szoknyát hordtak. Minél zöldebb. You're not the man you used to be. Minél sötétebb van. I used to play my guitar with a smile on my face. We were to have gone away the next day. Itt nem dohányozhatsz. Minél többet beszél. Where was I to go? What am I to do now? They were to come home on Friday. I remember how you used to hold me. but now he is a friendly guy. Másnap kellett volna elmennünk. the more water goes in. mihelyt megtalálom. A dolgozók régen még kaptak jutalmat november 7-én. The less I can see you. ha nem lesz benn az oroszlán. He used to be a jerk. Régen minden más volt. the less I can see you. Nem az vagy. When wintertime comes. You are not to smoke here. the less he says. I'm going to start my life all over again. hogy pénteken jönnek haza. I'll give back as soon as I find it. Amikor még ifjú házasok voltunk. annál vékonyabb a dereka. annál jobban tetszel.Amikor majd tél lesz. Amikor visszajövök. We are to be married in June. Minél vékonyabb a nyaka. There used to be a castle here. hogyan öleltél át. hogy júniusban esküszünk. The more he talks. All prisoners are to be in bed by 10 o'clock. The greener. de megbetegedtem. . but I was ill. The bigger Pistike's head. Things used to be different. When we were just married you used to telephone me every day. Visszaadom. aki valaha voltál. When I come back. annál kevesebbet mond. Minél nagyobb Pistike feje. The darker. minden nap felhívtál. annál több víz megyen bele. the thinner her waist. Régen gazember volt. Majd bemegyek. Girls used to wear shorter skirts. annál büdösebb. új életet kezdek. Hová is mehettem volna? Most mit tegyek? Úgy volt. the more stinking.

hogy ugat a Kriszti? There's a banana on the lemon tree. This book is like a bad dream. Mint a filmeken. Egy csomó fürdőszoba van a házban. Egy bolha egyensúlyozott a macska bajuszán. Just like that. Te meg olyan vagy. mint egy rossz álom. There's only one house in the street. Ez a könyv olyan. There were beetles in the bathroom. hogy kéz a kézben sétálnak a kertben. You're as small as a dwarf. There was a fly flew on the pie. mint a gonoszok. mint 10 perc alatt összeütötte a rántottát. mint egy gőzmozdony. ha kocsival 30. Mennyi idő alatt érsz Erzsébetről Csepelre? Ha gyalog megyek 20 perc. Hallod. Fecskék repültek Dél-Afrika felé. Can you hear Christie bark? . Csak úgy. I heard Julia singing in the bathroom. It will take them half a day to replace the crankshaft. Mennyi idő alatt fognak Székesfehérvárról Moszkvába érni? Négy nap alatt értünk Hágába. mint a mamája. A konyha a fürdőszoba mellett van. There were swallows flying towards South Africa. Zengő hangú férfikórus énekelte a Bunkócska refrénjét. Your eyes are like a little pillow. Egy banán van a citromfán. Egy légy csúszkált a kopasz fején. Hallottam. mint a nap. mint egy kispárna. Pont olyan csinos. Csak egy ház van az utcában. Heten vannak. You're just like a steam engine. hogy Juliska énekel a fürdőszobában. Bogarak voltak a fürdőszobában. The kitchen is beside the bathroom. A pite az asztalon van. Off he went.Egy fél nap is lesz. She's as pretty as her mother is. There was a flea balancing on the cat's moustache. The pie is on the table. Elment. They are seven like the evil. too. Like a movie scene. Mennyi idő alatt olvastad el a "Háború és Béké"-t? Mint a mókus fenn a fán. Olyan a szemed. How long did it take you to read "War and Peace"? Like a squirrel up in the tree. There was a fly skidding on his baldhead. There is a lot of bathroom in his house. It took her less than 10 minutes to make scrambled eggs. mint egy törpe. Olyan szép vagy. Aztán a légy a pitére szállt. míg kicserélik a főtengelyt. You're as beautiful as the sun. Két sütő volt a konyhában. There's some pie in the oven. There was sonorous voiced men's chorus singing the refrain of Coshlet. Olyan kicsi vagy. How long will it take them to get to Moscow from Székesfehérvár? It took us four days to get to the Hague. How long does it take you to get to Csepel from Erzsébet? It takes me 20 minutes on foot and 30 minutes by car. Láttam. I saw them walking hand in hand in the garden. There were two ovens in the kitchen. Kevesebb. A sütőben is van a pite.

Vagyok olyan legény. hogy okos. Can you see that ghost jumping from rooftop to rooftop? I saw her smile. Those shoes fit me. Akárki mondja. Hű. you'll get sick. hogy el kellett utaznia. I am as tough a guy as you are. ha lifttel megyünk. a chain jacket doesn't suit you. Hi was thought to be clever. Úgy látszik Évi megette a zsömlét. Azt hitték. Azt hitték szegényről. Whatever I suggest. Jobb. Jobb. Jobb. hogy nem szeret senkit. he's stupid and that's it. minden nagymosásnál összemegy. amint tetőről tetőre ugrál? Láttam. It seemed to be a stolen car. It seemed to be boiling. Jobban tennéd. Jobb lett volna. Hű. and it suits you. Öreg vagy te már. Bármit is javasolok. shrinks with every big wash. Jobb. Látszott rajta. úgyis megbánja. én megveszem neked. A jelentések szerint az ötödikről zuhant ki. We'd better not go together. mint te. He doesn't seem to care about anything. nem áll jól a láncos dzseki. És láttam. Does the curtain match the wallpaper? That pullover really suits you. He is reported to have fallen from the fifth floor. ha alszik. Hű. hazudik. Jobban teszed. Hű de jól áll. Azt hitték róla. I heard the door opening. You'd better not eat it. You'd better put on your dress. We'd better have used the lift.Látod azt a kísértetet. Jobb lett volna. Whoever says it is a liar. Úgy látszik. His car was thought to have been stolen. nem hallok semmit. hogy ellopták a kocsiját. Whichever he marries. Vagyok én olyan lány. I'd better not talk so much. Bármekkora is a fülem. he'll regret it. ha nem megyünk együtt. She's said to have had to leave. ha becsukod a szemed. és pont jó. de jó kis sapka. mint amilyen legény I am as tough a girl as tough a guy you are. hogy nyílik az ajtó. ha csöndben maradsz. hogy Magyarország olyan mint Hungary is believed to be similar to wool. too. Pont jó a cipő. ha nem eszed meg. Azt mondják. hülye oszt kész. hogy mosolyog. he was rich. that's a good cap. Whatever it costs. ha felöltöznél. And I saw her standing there. You'd better be quiet. Akármelyiket veszi el. ha nem beszélek annyit. pedig The poor bloke was thought to be poor though gazdag volt. nem érdekli semmi. Hm. te vagy. and it goes with your scarf. and it fits you. she a gyapjú. However much money he has. Megy a függöny a tapétához? De jól áll az a pulóver. Whatever you drink. Hm. Eve seems to have eaten the roll. mindig ellenkezik. hogy forr. You're too old. és a sáladhoz is megy. hogy szegény. Hm. hogy egész éjjel sírt. Hm. he always disagrees. Hallottam. Bármibe kerül. I'll buy it for you. You'd better close your eyes. Lopott kocsinak tűnt. rosszul leszel. Úgy tartják. Azt mondják róla. ahogy ott állt. I can't hear a thing. Úgy látszott. He had better have slept. Akármennyi pénze is van. He seemed to have been crying all night. However big my ears. He is said to love nobody. . Bármit iszol.

mint te. She was much better at cooking than you cook and that's it. She was just like that. De azért nem volt olyan önző. That won't make her balder. She my use make-up. a cukorral. és hozzáadjuk a lisztes keveréket. Sokkal jobban főzött. mint te. A tésztát a formákba töltjük. hogy milyen nő volt az első feleséged.8 dl író (kefír) Elkészítés: A sütőt 160 °C-ra előmelegítjük. Elvigyelek valahová ma este? És milyen jól néz ki meztelen. I know exactly what kind of a woman your first wife was. But she wasn't as selfish as you are. Shall I take you out tonight? And how good she looks naked. Control yourself. A lisztet elkeverjük a sütőporral. ugye? Nincs. Most már viselkedjél. Brownie Hozzávalók: 26 dkg finomliszt 6 dkg mogyoró 6 dkg cukor 4 dkg reszelt csokoládé 2 evőkanál kakaópor 2 teáskanál sütőpor 1 teáskanál szódabikarbóna 1 tojás 0. a szódabikarbónával. a mogyoróval és a reszelt csokival. Nincs több. Ő már csak ilyen volt. I haven't seen a moron like you. She tried hard to please everyone. és kb. is there? No. az íróval és a csokoládészósszal habosra keverjük. Attól még nem lesz kopaszabb. 20-25 percig sütjük. You are nothing like my first wife. a kakóval. You don't know what you're saying. Lehet.8 dl olaj 1. hogy festi magát. és kész. A tojásokat az olajjal. Pontosan tudom. .25 dl csokoládészósz 1. There's no more. Te nem tudod mit beszélsz.A poros nyomába se léphetsz az első feleségemnek. Igyekezett mindenkinek örömet szerezni. Én még ilyen marhát nem láttam.

– Ich gehe jeden Samstag in die Disco. – Mein Freund geht ins Theater. Segítek a feleségemnek/anyukámnak a főzésben. – Every Saturday I go to the disco. – My father repaires everything in the flat. – Ich gehe jede Woche ins Kino. (3 s-sel irjak!!) Szeretek internetezni. – I go to the cinema every week. Reggelente fitneszszalonba járok. – Ich habe geholfen. – My friend goes to the theatre. bank account to open a bank account to fill in a form current account deposit account savings account interest to pay money into an account to take money out to withdraw money overdraft bankszámla bankszámlát nyitni űlapot kitölteni folyószámla kamatozó számla kamatozó számla kamat pénzt befizetni számlára pénzt levenni a számláról pénzt levenni a számláról hiteltúllépés . – I went jogging yesterday. Tegnap kocogtam.Napirend / Daily routine / Der Tagesablauf Az apám mindent megjavít a lakásban. kocogni járok – I go jogging – Ich gehe joggen. – Mein Vater repariert alles in der Wohnung. – I helped. Tegnap buliban voltam. Segítettem. – Yesterday I was at a party. A barátom színházba jár. Minden héten moziba járok. – I help my wife/mother with the cooking. – Gestern war ich joggen. – Morgens gehe ich ins Fitnessstudio. Minden szombaton diszkóba megyek. – Gestern war ich auf einer Party. – I like using the Internet. – In the mornings I go to a fitness studio. – Ich surfe gern im Internet. – Ich helfe meiner Frau / meiner Mutter beim Kochen.

to have an overdraft the account is overdrawn bank card cashpoint card cashpoint cash machine cash dispenser PIN code (Personal Identification Number) bank statement balance bank charges standing order counterfoil cheque check US cheque book credit card credit limit to pay by cheque to pay by credit card to pay in cash debts to have debts to be in financial difficulties to go into debts túllépni a hitelkeretet túllépni a hitelkeretet bankkártya bankkártya pénzfelvevő automata pénzfelvevő automata pénzfelvevő automata PIN szám banki jelentés egyenleg kezelési költség átutalás ellenőrző szelvény csekk csekk csekkfüzet hitelkártya hitelhatár csekkel fizetni hitelkártyával fizetni készpénzzel fizetni adósság adóssága van anyagi problémái vannnak adósságba keveredni .

I've got as much as two forints. Például: He didn't make many mistakes. a many és a much használata javasolt. Nos azért. (a) little. hogy miért tettem zárójelbe az a határozatlan névelőt (magyar jelentése: egy) few. Sok szabadidőm van. lakásvásárlási kölcsön A következőt jól jegyezd meg! Ha kijelentő mondatban akarod azt mondani. how. Did he make many mistakes? He hasn't got much leisure time. She's got a lot of cars. Annyi baja van a kocsijával. ha azt mondod: . s a főnevet tedd többes számba. Much-ra akkor van szükség. kérdő és tagadó mondat között. A sok ellentéte köztudomásúan a kevés. Ha a mondat kérdő. There are too many people standing in front of the fire. vagyis az egyik (mégpedig az (a) few) vonatkozik vonatkozik megszámlálható főnevekre. Nos ez a szó az angol nyelvben is létezik. very. Annyi mint két forintom van. méghozzá kétféle formában: (a) few. Például: He's got so many problems with his car. de az előbbi kettő a leggyakoribb. Minden évben sokat költenek sörre. akkor az a lot of. míg az (a) little megszámlálhatatlanokra. Sok hibát csinált. rather stb. hogy sok. vagyis mindháromban e két szó jelenti azt. akár megs 11411q1614l zámlálhatatlan főnév előtt. illetve little előtt. Például: so. Lots of és a lot of helyett használhatsz plenty of-ot is meg még másokat is. Lots of money is spent on beer every year. Sok autója van? Kijelentő mondatban is many/much-ot kell használni abban az esetben. ha valamilyen módosító szó áll a sok előtt. mint a many/much esetében. Has she got many cars? Sok hibát csinált? Nincs sok szabadideje. és természetesen ez nem is tehető többes számba. Például: He made a lot of mistakes. vagy tagadó. A helyzet ugyanaz.to be good with money to borrow from sy to lend to sy to owe to pay off mortgage tud bánni a pénzzel kölcsönkérni vktől kölcsönadni vknek tartozni visszafizet építési. Nincs azonban különbség kijelentő. Sok szabadideje van? A fia nem okozott sok gondot neki. vagy lots of szavakat használd! E kettő bármelyike szerepelhet akár megszámlálható. as. mert magyarban is mást jelent. Bizonyára fúrja az oldalad. Sok autója van. ha a főnév megszámlálhatatlan. Has he got much leisure time? His son didn't give him much trouble. I have got lots of leisure time. too. Túl sok ember áll a tűz előtt. Many-t használj megszámlálható főnevek előtt. Nem vétett sok hibát. hogy kevés. His son gives him a lot of trouble. A fia sok bajt okoz neki.

I wish I were pretty. He had a little trouble. még a főnökeik sem. ha a few. Kevés levelet írtam. 3. (5) Bárcsak csinos lernék.Írtam nekik a múlt héten. Megyek és bezárom most. I've got a little time. He is trying to give it up. .„No. „Have you heard from your family lately?” . Volt egy kis baja. Van egy kis időm. akkor van egy kevés valamiből. de még nem válaszoltak. 2012.„I wrote to them last week but they haven’t answered yet.” (19) Hallottál a családodról az utóbbi időben / mostanában? . vagy pedig Kevés pénzem van. (11) Manapság nem parancsolgathatnak a munkavállalóknak. I didn’t.” . Kevés baja volt. I told him not to worry about what had happened. . 09:47 aforizmágus 1. hogy ne aggódjon amiatt.” (8) A háborúkat be kellene fejezni. „Wars should be stopped. Kevés időm van. (14) Nem dohányzik már 2 hete. 8. 2.Van egy kevés pénzem. 10. (10) Mondtam neki. He had little trouble. ami történt. Próbál leszokni. 4. I could have walked more quickly if my suitcase hadn’t been so heavy. not even by their bosses. illetve a little szerepel a mondatban. He hasn’t smoked for two weeks.Nem. Kevés embert láttunk ott. 6. Nowadays employees can’t be ordered about.” (14) Gyorsabban tudtam volna menni. Láttunk ott néhány embert.07. I wrote few letters. Nos. „Did you remember to lock the car?” .19. We saw a few people there. akkor kevés van valamiből. We saw few people there. Who came to see you last night? (7) KI jött el téged meglátogatni tegnap / múlt este / éjjel.„I agree with you. vagy little. Például: I wrote a few letters. 9. ha pedigfew. I've got little time. ha a bőröndöm nem lett volna olyan nehéz. What were you doing when the doorbell rang? (8) Mit csináltál éppen. I’ll go back and do it now. amikor az ajtócsengő csöngött? 7. Megírtam néhány levelet. 5.” Eszedbe jutott bezárni az autót? .Egyetértek veled.

He has luck at cards.” (13) Akarsz még magazinokat? . 18.” . Ez azt jelenti: barátokká váltak.„No.„Yes. „Do you want any more magazines?” . (10) Az úszás nem az a sport. amiben jó vagyok. 9 Ha a te helyedben lennék.Igen. Fred and Joe made friends the first time they met. 16. 21. He was fined for parking his car in the wrong place.„She can have one of mine. Swimming is not a sport that I am good at. 22. Van elég.11. I would give up smoking.” (12) Megjött / megérkezett már David? . „Has David arrived yet?” . (11) Mikorra megtanulod a leckéidet. (5) Neki szerencséje van a kártyában. Arabic is the native language of Egypt.” (10) Mary-nek szüksége van egy tányérra. felhagynék a dohányzással / leszoknék a dohányzásról.Nem. This means: They became friends. 13. (8) A lámpa fel volt kapcsolva a előszobában. 23. „Mary needs a plate. (11) Megbüntették / Megbírságolták. . láttam bejönni az ajtón. (5) A tanárom az Elm utca 54-ben lakik. 20.Elvehet egyet az enyéim közül / az enyéimből. (7) Az arab Egyiptom anyanyelve. By the time you learn your lessons I will be home. ahogy találkoztak. The doctor cured the man of his illness. I’ve got enough. 19. „What did his car cost?” I wonder what his car cost. köszönöm. I saw him come through the door. otthon leszek. 14. 17. 24. (11) . 12. (8) Az orvos kigyógyította a férfit a betegségéből. If I were you. (13) Fred és Joe összebarátkoztak az első alkalommal. My teacher lives at 54 Elm Street. 15. mert az autójával rossz helyen parkolt. thank you. The light was turned on in the hall.

de nem látszott nagyon boldognak (vele). have you? 8 Te még nem voltál Olaszországban. 37.„No. 36. 10 Tegnap elmentem a moziba megnézni /. Will you please lend me this book? (7) Kölcsönadod nekem ezt a könyvet? .„I haven’t done that for a few years.” Segítsek neked azzal a nagy táskával? . 28. bár mondta. 7 Neki jó történelem tudása van. „How long ago is it since you slept in a tent?” . 27. it’s not heavy. 25. 6 Érdekel a hajóépítés. Kíváncsi vagyok / Azon tűnődöm. You haven’t been to Italy. hogy megnézzek egy filmet. 12 Nem ismertem fel / meg őt.Nem csináltam már néhány / egy pár éve. 16 She accepted the money after all but didn’t seem to be very happy with it. 30. I did not recognize him although he said we had met before. Yesterday I went to the cinema to see a film. 11 Szeretnénk engedélyt. 34. 29. hogy korábban már találkoztunk.” Mennyi idővel ezelőtt volt az.” Elfelejtetted a férjed születésnapját? . „Did you forget your husband’s birthday?” . 9 A detektívek / nyomozók bementek az épületbe és ott vártak. hogy maradhassunk Olaszországban még egy hónapot.„No. hogy mennyibe / mibe került az autója. „Shall I help you with that big bag?” . 31. adtam neki egy könyvet. I am interested in building ships. / Érdeklődöm a hajóépítés iránt. We’d like permission to stay in Italy for another month. hogy sátorban aludtál? . ugye? 33. The detectives went into the building and waited inside. He has a good knowledge of history. köszönöm. 32. 26. nem nehéz.Mibe / Mennyibe került az autója. thank you.Nem. I gave him a book.Nem. Did you come by air? 5 Repülővel / Légi úton jöttél? 35. Elfogadta a pénzt végül.

46. There is a 50 mile speed limit here. 44.5 óra van.„Not at all. „Can you tell me the time?” .” 8 Köszi a segítséget. He is nearly as tall as his father. Have you made many mistakes in your paper? 8 Sok hibát vétettél a dolgozatodban / tesztedben? 47. 49. 48. May I have another piece of cake? 7 Kaphatok még egy darab sütit? 50.” 14 Írtam Paul-nak. 5 Tudom. I know you are wrong. mert beteg. semmiség.” .” . 15 A nagymamám ugyanabban a házban élt egész életében. She never changed the furniture.38. 13 Nem szabad ilyen gyorsan hajtanod. „Thank you for your help. 41. / Ó. 12 Ő sajnos nem tud jönni a buliba. My grandmother lived in the same house all her life. 42. 45. „I’ve written to Paul. Jön ide holnap. . 7 Fogat kellene mosnod reggeli után. He is coming here tomorrow.” 10 Meg tudod nekem mondani az időt? . Sosem cserélte ki / le a bútorokat / bútorzatot.Szóra sem érdemes. . . He. can’t come to the party because he is ill. amit mondtál. hogy tévedsz / nincs igazad.„You needn’t have written. 6 Lopással vádolta meg a férfit. You should brush your teeth after breakfast. 8 Ő majdnem olyan magas.„It is five o’clock. He accused the man of stealing. 40. You mustn’t drive so fast. They believed what you said. 43. 5 Elhitték. 39. Itt 50 mérföldes sebességhatár van. mint az apja. unfortunately.Felesleges volt / Nem kellett volna írnod.

D.ALAPFOKÚ ANGOL TÁRSALGÁSI MINIMUM BRAIN STORMING Az anyag egy tipikus. 15. részben az első 10 kérdés és válasz részletes lexikális és nyelvtani kiterjesztő gyakoroltatása. 9. How old are you? – I am twenty-three. A 2. Where do you live? – I live in Hmvh. How old is that bread? . When is your birthday? – On (the) twelth of December. 14. 13. thanks. Limited (Ltd. How are you? – (Well).). How old is that car? 25. társalgási témák rövid kivonata.rész11. How much is the soup / soap? 23. When were you born? – I was born in nineteen. 20. 3. Brain Storming-féle GPSV-módszerrel készíett egyénreszabott tananyag. How much? 21. first name = given name = Christian name 18. -1. What’s your nickname? – I don’t have a nickname. What’s your favourite day (of the week)? – My favourite day is Friday. What’s your favourite season? – My favourite season is spring. surname = family name 17. What’s your address? – Fifteen. How much is the chewing gum? 22. http://bsnyelvtanfolyam. -2.R. What’s your family name? – My family name is Gönczöl. 6. How much do I owe you? 24. 7. 12. 10.rész1. 19. What do you do?. What’s your first name? – My first name is Rita. What’s your favourite fruite? – My favourite fruite is peach. személyes válaszokkal. 2. What’s your job?.blog. seventy-eight. How tall are you? – I am one hundred and seventy-two. Fine. 5. How many kilos are you? – I am about fifty-six kilos. 4. Kaszap street. What’s your name? – My name is G. 8. 16. szintén személyes kérdésekkel és azok válaszaival. A 3. What’s your favourite food? – My favourite food is stuffed cabbage. What are you? – I am a dressmaker. What’s your favourite colour? – my favourite colour is grey. Where do you work? – At P.hu/2012/09/20/alapfoku_angol_tarsalgasi_minimum_335_egyszeru_k erdes_es_mintavalaszok_avagy_igy_mukodik_a_bs-fele_g A szerkezete: Az 1. részben a szokásos alapfokú. részben 10 egyszerű személyes kérdés és ezek válasza.

63. What is it like? – It is big. 75. Is he old? – No. What do you do after drinking coffee? – I get dressed. What’s your elder sister’s first name? – Zs. 45. She is weak. How many books do you have? – I have a lot. She is not tall. She is not lazy. Are you a girl? – Yes. Do you have sisters? – Yes. 56. When do you drink coffee? – At five:fifteen. / I have two sisters. She is short. What is (that thing) like? 60. It is a pair of scissors. We are young. Is he friendly? – Yes. 64. 30. 53. Are we in Hmvh? – Yes. 54. 62.26. . 65. How old are they? – They are twenty. I get up at five. 33. We are in Hmvh. She is not old. Is she fat? – No. We aren’t old. Are they in a book-case? – Yes. is she friendly? – Yes. It is brown. It is sharp. 66. 69. 67. How old are they? – They are old. 73. 49. 51. He is shorter than me. Is she blond? – No. Are you thin? – No. She has black hair. Is he tall? – No. What’s his first name? – József. 36. It has four legs. What do you do after getting up? – I make coffee. 40. What’s your younger sister’s first name? – T. It is small. What is it like? 61. 32. We aren’t German. 34. 37. Are we Hungarian? – Yes. 57. It is a table. seventy-five. Are they valuable? – No. 48. 50. She is slim. They aren’t valuable. She is friendly. 27. 46. Do you get up then? – Yes. It is in my room. It is smooth. 28. 71.Is it a knife? – No. How many sisters do you have? – Two. Is she old? – No. It is not a knife. He is not tall. I don’t like reading. 42. 29. 58. It is hard. 43. Are you old? – No. She is not blond. They are on shelves. 70. Where does she live? – She lives in Hmvh. 55. I am not thin. . Is she tall? – No. She is not fat. Do you have books? – Yes. 52. We aren’t is Szeged. She is hardworking. 76. 74. 41. Are we young? – Yes. She lives with her partner. He is friendly. 44. I am slim. 72. – Is it a table? – Yes. We are Hungarian. I am tall. What is he? – He is a mechanic. Are you fat? – No. 38. When was she born? – In seventy-six. Where are they? – They are in my room.seven and twenty-six. Are you tall? – Yes. 39. She is not cold. Do you have a brother or a sister? – Yes. When was she born? – She was born in nineteen. She is young. When do you get dressed? – At about five:twenty. 68. Is she married? – No. When do you usually wake up? – Usually at five. 31. 47. How often do you read them? – Very rarely. I am a girl. It is flat. He is middle-aged. Is she hardworking? – Yes. How old is he? – He is thirty-two. I am not old. Do you have a brother? – No. What do you do during drinking coffee and getting dressed? – I watch Tv. 35. She is not married. She is not strong. Where does she live? – In Hmvh. I am not fat. Is she strong? – No. 59.

26. 82. I always go up the stairs to my flat. I work from 6 am to 2:30 pm. I was born in December. When do you have dinner / supper? If I have dinner I eat at about eight pm. After: After lunch I went home. 89. Where were you at five pm today? – I was at home in my bedroom. Elöljárók: 11. 80. and I go training. Outside: There is a car park. 16. When do you have lunch? – In my lunch break. How many hours do you usually sleep? – About seven. 28. From: I come/am from Hungary.thirty? – I was at work. 14. 99. 27. I will arrive in two hours. 33. Where were you last night? – I was at home. 87. When do you have breakfast? –At eight. 85. I can do this (job) in three hours. What do you usually have for breakfast? – Rolls. 30. When do you start work? – At six. 21. cook and tidy at home at the weekends. When is your lunch break? – At about eleven:thirty. at the weekend: I usually wash. 94. 23. 29. 19. It takes me ten minutes. How many times do you go training a week? – Twice a week. a playground and a lawn outside my block.77. I was born in 1978. 32. home / at home: I am at home. 101. 92. 83. When do you go to bed? – About nine:thirty. 90. 20. Where were you this morning at seven. Up: I took up doing exercises in February.between you and me / us / my parents: I do exercises between 5:45 and 6:30 on Monday and Friday. How long do you take to get to work? – It depends. 98. . I will go on holiday in summer. 18. Where were you born? – I was born in Szeged. When do you arrive home after work? – At three. If I go shopping it takes twenty minutes. 88. 93. When do you leave for work? – At five:thirty. 31. 86. Round: I’d like to travel round the world. Between . When do you learn English? – Two times / Twice a week. In: I am in my room. 95. 97. 96. 25. I comb my hair and I tidy my room. 102. 13. What do you do before work? – I change my clothes. How do you go to work? – On foot. 15. 79. 84. Whet do you do before going to bed? – I watch tv. And if you work overtime? – Then at four or four:thirty. – About seven. Above: There is a mirror above the shelf. 81. When do you finish work? – At two:thirty. I go home. Into: I sit into the bathtub to have a bath. What do you do after getting dressed? – I pack my working clothes. At: I get up at five am. hamburgers or fried dough. Usually I am tired in the afternoon / morning / evening. When do you have a bath / shower. 78. I put on my working trousers. 24. What do you usually do in the afternoon? – I learn English. 12. Out of: Come out of the room! 17. And we talk. She is at / in the cinema. Along: I go home along Kaszap street. if I don’t work overtime. 22. 100. 91. When do you arrive at work? – At about five:forty-five or five:fifty.

When is your birthday? – On December (the) 12th. 148. 169. Are you wide shouldered? – No. Számok: 132. 153. / On 22 May. How fast can you run? – Very fast. How many scissors do you have? – I have six pairs of scissors. 172. 164. 149. You won’t go to the USA. 137. 39. 144. 37. 151. How many beds do you have? – I have one bed. Between my home and my workplace there is about two kilometres. Behind: My wardrobe is behind my armchair. very fast. 145. How many pairs of shoes do you have? – I have more than ten pairs. Is your hair wavy? – No. 159. How deep do you sleep? – Very deeply. 168. I don’t like wet weather. How many is 4 and 4? – 4 and 4 is 8. 35. 142. When do you usually have dinner? – Usually I have dinner after I had a bath. 162. I prefer dark clothes. How much is 3 times 3? – It’s 9. How many watches do you have? – I have two watches. It’s not easy. Usually I ride my bike slowly. 138. (= On May the 22nd. 160. How often do you cook? – Not often. 36. 147.) 143. Near: River Tisza is near our town but River Danube isn’t near. How tiring is your work-out? – It’s very tiring. I like sour things.34. Are you a tidy girl? – Yes. How often do you go to the cinema? – Rarely. Do you like light clothes? – No. 146. When will you go off work next? – On December (the) 19th. 140. How long is your hair? – It’s long. 136. What is the street like where you live? – It’s straight. 134. 135. I am not slow. How many bedrooms do you have? – We have three bedrooms. How many doors do you have? – We have seven doors. 165. How many fingers do you have on one hand? – I have five fingers on one hand. -3. How difficult is your job? – It’s (not) very difficult. / On May 22. Do you like sour cherry? – Yes. never. 157. What do you do when you are sad? – I think of the problem. 170. How often do you wash / have a bath? – Every day / Always. How often do you listen to the radio? – Ocassionally. It’s straight. 167. In front of: There is a kindergarten in front my workplace. Only at weekends. 139. I go to work with my friend. 161. 141.rész- . Hoe much do you eat for breakfast? – Not a little and not much. It’s cold nowadays. Which was the first day of your summer holiday? – On July (the) 26th. 166. How hot water do you usually have a bath in? – Usually I have a bath in warm water. Which was the last day of your holiday? – On August (the) 11th. How fast do you work? – Very. 154. 133. 150. 163. When is your nameday? – On (the) 22nd (twenty-second) of May. 38. 155. – You’re wrong. Do you like rain? – No. Do you ride your bike fast? – No. 171. How many rings do you have? – I have four rings. With: I cut thread with my scissors. 158. 152. How often do you watch TV? – Sometimes. How often do you drive? – Unfortunately. – You’re right. 156.

173. What schools did you go to? – Nursery school, primary school and secondary school. 174. Did you learn well at school? – At primary school I didn’t learn well, but at secondary school, yes. 175. Did you enjoy/like school? – I liked school, but I didn’t like learning. 176. What were your favourite subjects? – I only liked technical subjects. 177. What subjects didn’t you like? – Maths, physiscs and chemistry. 178. What are your main interests? – I’m interested in sports, films, music and language. 179. What is your personality like? – I am hardworking, talkative and sociable. 180. What do you look like? – I am tall, I have long red hair and brown eyes. I think I am slim. 181. How big is your family? – My family is small. 182. Who do you live with? – I live with my sister’s family. 183. How many sisters or brothers have you got? – I have two sisters. 184. How old are your parents? – My father was born in ’44, and my mother was born is ’51. They died long ago. 185. Are your grandparents still alive? – One of my grandmothers live in Hmvh. She is 72. 186. How often do you see her? – Every week / once a week. 187. Have you got any aunts / uncles / in-laws / nephews / nieces / cousins / children? – My sisters aren’t married. They live with their partners. My younger sister has two children. My elder sister has one child, a son. I have two brothers-in-law and three nephews. 188. How often do you see your relatives? – Very often. 189. What family occasions do you celebrate? – We celebrate namedays, birthdays and mothers’ day. 190. How do you celebrate birthdays? / What do you do on birthdays? – When I have a birthday my sisters visit me. They give me presents, we talk and eat a cake. We do the same when my sisters have birthdays. 191. What is the greatest family festival for you? / Tell me a great family festival! – Christmas. 192. How do you celebrate Xmas? / What do you do at Xmas? – Before Xmas we do a great Xmas shopping. We buy food and drink and presents. On (the) 23rd and 24th we cook and bake for Xmas. On (the) 24th we visit our grandmother. We give presents to each other. Everybody has a Xmas dinner with her family. 193. How do you celebrate Easter? – We don’t celebrate Easter. I don’t know why but we don’t like Easter. 194. How do you celebrate New Year’s Eve? – Usually I am at home and I watch Tv, but sometimes I and my friends go to a party. 195. How many public holidays do we have, and what do we celebrate on these days? - On March 15th, we celebrate the Hungarian Revolution and War of Independence on 48-49. August 20th is the day of our first King, Stephen. On October 23rd, we celebrate the declaration of Hungarian Republic and the revolution of 1956. 196. How do you wake up? – I wake up on an alarm-clock. 197. What do you do first when you get up? – I go to the bathroom. 198. What do you do in the bathroom? – I wash. 199. Who makes your breakfast? – I, myself. / I make my breakfast. 200. Where do you have lunch? – When I work I have lunch in the canteen. When I don’t work, I have lunch at home in the kitchen. 201. What do you usually have for lunch? – It’s changing.

202. What do you usually do after work? – After work I go home, I watch Tv or I learn. 203. Who does most the housework in your family? – My sister, because I am at home a little. 204. What do you help in housework? – I wash up, hoover, wash the floor, clean the bathroom, cook, etc. 205. What housework do you like or hate most? – I don’t like housework but I do them. But I really hate taking the dustbin out. 206. What labour saving devices do you know? – Iron, microwave oven, washing machine, hairdrier, hoover, etc. 207. Which do you often use? – All of them. 208. What is your town like? – Our town is small but I like it. 209. How many people live there? – About fifty thousand people. 210. Do you like to live there? – Yes. It is a nice and calm place. 211. Which do you prefer? Town or country? – I like town better. There is always something interesting happening. 212. Do you live in or outside the center? – In the centre. 213. Do you live in a house or a flat? – I live in a flat. In a ten-story building. 214. What kind of flat is it? – It is a three-room flat on the second floor of a big block of flats. 215. How many rooms are there in your flat? – There is a living-room, two bedrooms, a hall, a kitchen, a bathroom, a toilet and a pantry. 216. How big are the rooms? – My room is the biggest. It’s about fifty square metres. The smallest is the toilet. It’s about one square metre. 217. How is your room furnished? What are there in your room? – In my room there is a wall-unit, a sewing-machine table, a sofa, a bed, two armchairs, a smoking table, and some plants. The smoking table is in the middle of the room with the two armchairs. Under the window there is a sewing-machine table. My bed is opposite the window. The wall-unit is between the door and the window by the wall. The sofa is behind the smoking table by the wall. 218. How big is the kitchen? How is it furnished? – Our kitchen isn’t big. In the kitchen there are two fridges, a cupboards, a table, four chairs, a cooker, a sink, and two microwave ovens. 219. Do you have a living room? – No. The biggest room is mine. It isn’t a living room, it is my bed-sitting room. 220. What things are there in your bathroom? – In our bathroom there is a tub, a washing-machine, a wash basin, and a mirror. 221. Do you have a balcony or a cellar or an attic? – We have a balcony. We use it for the washed clothes. 222. What ornaments do you like? – I like pictures and cushions. 223. What telecommunication do you have or use? – I have a color TV and a telephone. 224. What heating do you have at home? – We have central heating. 225. What do you have on your floor? – We have wall-to-wall carpet in the rooms, the kitchen, the pantry, the toilet and the bathroom and the hall are tiled. 226. What kinds of houses do you know? – Block of flats, detached house, semidetached house, cottage. 227. What are your hobbies? – Doing aerobics, learning English. 228. What do you like doing in your free time? – I watch TV, play with the children, read books or magazines, and I like sleeping. 229. Tell me some hobbies! – Travelling, working, collecting things, going to discos or cinemas, dancing, singing, do-it-yourself, etc. 230. Why do you learn English? – I wanted to go to America.

231. What are your plans(for the future)? – I want to go to America. 232. What would you like to be? – Stage and custom designer. 233. Do you need English for your work? – Not, yet. 234. Do you like your job? – I like it but it’s boring. 235. What kind of job is it? – I am a dressmaker; I sit at my sewing-machine all day, and the workshop is very noisy. 236. How long have you done it? – For 3 years. 237. Is it a well-paid job? Do you earn well? Do you get a good salary? – Dressmakers don’t earn well, but I’ve got a good place. 238. How many days paid holiday do you get? – I think twenty-two, but I don’t know exactly / I’m not sure. 239. What’s your boss like? Do you like your boss? How do you get on with your boss? – My boss is funny. I like my boss / him. 240. Do you like your colleagues? What about your colleagues? – I like most of them. 241. When do start and finish work? – I start work at 6 a.m. and finish it at 2:30 p.m. 242. What do you usually do at your workplace? – I work, (at morning break) I have breakfast, I have luch (at lunch break), I talk to my colleagues. 243. Do you have any breaks? – We have a morning break, a break at ten a.m., a lunch break, and a break at two. 244. Tell me some jobs! – Locksmith, teacher, nurse, etc. 245. How many times do you eat a day? What are these meals? – Three times. Breakfast, lunch, supper. 246. What do you usually have for lunch? – Soup, second course, for example: noodles, vegetables dish, meat. And something for dessert. 247. Tell me some national dishes! – Gulash, fish-soup, chicken paprika, stuffed cabbage, etc. 248. What do you usually eat for supper? – It’s very changing. It depends on my hunger. For example sandwiches, pizza, etc. 249. What do you keep in your larder / fridge? What do you have in your larder / fridge? – In the fridge we keep butter, milk, cold cuts, sour cream, cheese. In the pantry we keep sugar, flour, oil, rice, spices, canned and tinned food. 250. Who cooks at home? – My sister, but at the weekend I help her. 251. Can you cook? – Yes, but I don’t like it very much. 252. How do you like cooking? – It’s changing. Mostly I like cooking alone. 253. What’s your favourite food and how do you make it if you can? – My favourite food is stuffed cabbage, but how / the way my grandmother makes it. 254. How do you lay the table? – The plate is here. The fork is here. The knife and the spoon are here. The napkin is here under the fork. And the dessert spoon and the glass are here. 255. Do you often go to restaurants? – I never go to resturants. 256. How often do you go shopping? – I go shopping every day on my way home from work. 257. What do you buy every day? – For example rolls, milk, cold cuts, cheese, mineral water, etc. 258. What can you buy at a supermarket? – Bakers’ ware, dairy products, groceries, meat and sweets. 259. How do you do your shopping there? – Quickly, because I don’t like shopping at a food shop. Most food shops are self-serviced and you have to use a basket and you have to pay at the cash desk. 260. What shops are there in the main street of your town? – Stationers’, sports shop, chemist’s, bookshop, shoeshop, haberdashery, perfumery, post office.

playing tennis. How do you make a phone call from a public phonebox? – I pick up the receiver. toiletries. 290. 273. What services are there at a post office? – At the post office I can buy stamps. etc. travel. postcards. 268. table-tennis. 281. envelopes. When I send a parcel I fill in a form and they weigh the parcel. 283. 276. How did you recover? – I drank lots of tea and I lied a lot. tennis. 285. What water sports do you know? – Swimming. but nowadays I don’t. What do you do when you ache toothache? – I go to the dentist. and the house number and the postal code on the right hand side of the envelope. the street. What do people do in summer? – They lie naxt to some water. What do you do for your health? – Nothing. I dial the number. What weather do you like best? – When it is sunny and warm and not too hot. cold. What winter sports do you know? – Ski. I watch no sport on tv. 262. haberdashery. 274. What’s the weather like in winter? – Cold. What’s the weather like in autumn? – Wet. How do you write the address on the envelope? . 279. eat cold things. etc. What child diseases did you have / when you were a child? – I can’t remember. ice-hockey. etc. golf. I put a coin or a card into the slot. biking. but I must have had all. jogging. I put the stamp over the name. I don’t know more. football. What do you do when it’s raining? – I use and umbrella. electric appliances. 270. and sleep more. I am not interested in it. How long did it take you to recover? – About five days. windy. I don’t like it. becasue it is cold and I have to get dressed a lot. What ball games do you know? – Basketball. What’s the weather like in spring? – Sunny. What can you buy at a big department store? – Everything I need. I can send letters. 263. shoes. nice and sometimes rainy.261. jewellery. Did you go to the doctor? – No. allergy. 275. cloudy. Do you do any sports regularly? – I used to go aerobic training. 272. 288. I should do some sports. Do you like football? – No. What facilities do you have for sports? – I can go swimming. . What are the commonest diseases? – Influenza. 266. Do you have a phone? – I don’t have a wire-phone. 267. freezy. 264. windy. I had a cold. What do you wear on the beach? – Men wear swimmin trunks. 277. 278. 282. etc. playing football. 265. 287. household goods. 284. Which season do you hate most and why? – Winter. leather goods. 292. … bad. How do you send a letter or a parcel? – I send my letters in envelopes with stamps. nervous problems. 291. eat much fruit and vegetable. Which is your favourite season and why? – Spring. 280. snowy and dark.I write the name. 269. 286. When were you last ill? What was the matter? – Long ago. What’s the weather like in summer? – It’s very hot day and night. Do you watch sports on TV? – No. foggy. jumping and throwing. 289. water-polo. the town. 271. but I have a mobile phone. What are there in athletics? – There are running. parcels and money orders. I have had it for about a year. for example: clothes. because the weather is nice then. skating. handball. and women wear bikini.

What do you wear in winter? – Boots. scarf. What documents do you need when you go abroad? – Passport and a visa. We came home from Lake Balaton. I like hot weather better. 305. tie. but it was very long ago. T-shirt or a dress. 307. food and the necessary documents. Where do you like to go on holiday? – In one year to a beach and in the other year to the mountains. toiletries. because it’s more comfortable than busses or trains. 297. shorts. thrillers and detective stories. leather shoes. shoes. . 315. What do they ask you at the customs? – I have to show them my luggage. but I would like to try it. We can get on and off at stops. 323. 294. suit. What are you wearing now? – I am wearing white socks. How long did it take you to get here? – About an hour. How did you come here? – By bus. 308. I don’t like cold but I like snow. cap. trousers. blue jeans. motels. who was cheated. 316. 299. busses. Where can tourists stay? – At hotels. 317. camping sites. suburban-train. trousers. trolleybusses. 319. What do you wear in summer? – Slippers. 300. 324. 318. 321. We have to push a button before we want to get off. underground. About 4 years ago. socks. 303. 295. How can you book a room (at a hotel)? – Personally. What do you think is fashionable? – Jeans are always very fashionable. 312. 306. What do women wear? – Skirt. 320. How do you go to work every day? – On foot. grey T-shirt and a grey pullover. 298. How do you use public transport vehicles? – We need a ticket or season ticket. I always wear what I like and it depends on the weather. I like the way they play. Have you ever flown? – No. 322. How did you enjoy your last visit to the theatre? – I liked it. because I am not very interested in it. tights. guest-houses. I get the keys and I occupy my room. 314. I don’t usually follow fashion. How do you use the underground? – I use it like the other public transport vehicles. 301. stockings. What do you pack before leaving? – I pack clothes. Do you like cold weather? – No. Where do you like to sit? – Next to the window.293. coat. in a letter or on the phone. 309. What do men wear? – Shorts. How often do you go to the theatre? – I don’t go to the theatre. 310. When did you last travel by train? – Long ago. suit. What films do you like to see at the cinema? – Comedies. jacket. tights. What was the play about? – It was about a student. How do you check in? – I have to fill in a form. What vehicles are used in city transport? – Trams. 304. stockings. Where did you buy the tickets? – At the ticket-office. warm socks. How do you like to travel? – I like travelling by car. double room. gloves. 302. 296. We have to punch our ticket. 313. What rooms are there in a hotel? – Single room. room with a barthroom or a shower. It didn’t have a happy end. 311. How do you prepare for a journey? – I always go for an individual trip. Do you have a favourite actor or an actress? – My favourtie actor is Tom Hanks and my favourite actress is Sandra Bullock. blouse. pullover.

Evening.de mindenképpen meg akartam könnyíteni a listában való eligazodást. 2.blog. 2 days ago = the day before yesterday 2. Do you subscribe any newspapers? – No. Not too bad. 13. I don’t go to libraries. Afternoon. What time is it? . 330. minidialógusokban való elhelyezés segíti. 8. Bye bye. Do you ever buy books or newspapers? – I never buy books or papers.hu/2012/09/29/540_dolog_mondat_szerkezet_szo_es_kifejezes_amit_ tudnod_kell_angolul_a_hetkoznapi_eletben Remélem nagy haszonnal fogják forgatni a nyelvtanulók. We say … 13. today 4. 328. When do you usually listen to the radio? – When I work all day. 5. Brown … this is Miss Smith. What’s the 1. What does … mean? 10. I don’t understand. de akár a jelzőket és elöljárókat is igyekezzünk minél széleskörűbb jelentéssel alkalmazni. Today is (the) 1st/2nd/3rd. What do you mean? 6. 12. What is the date today? 9. How do you do. in two days = the day after tomorrow 6. vagyis törekedni kell arra. 11. 17. What paper do you read if you read? – I don’t read newspapers only magazines. It’s … 9. This is Mr.m. My name is X.325.x-th of (month) 11. 4. What’S the meaning of the word …? 7. Good evening. Bye. 332. What date is it tomorrow? 10.m. 9. 12. 331. – How d’you do. a. 10. 15. Még a bonyolultabb kérdésekre is megfelelő lehet egy egyetlen szavas. What? 3. A listát az oktatási gyakorlat és a társalgási könyvek. Do you like to read? – No. 16. tomorrow 5. Jó munkát! 1. yesterday 3. hangos felolvasás. Morning. Sorry? 2. 333. in three days 7. minél lényegre törőbb. in seven days = in a week 8. Which do you prefer: radio or television? – I like and use radio and television in the same way. 13. Pleased to meet you. How d’you do. My name is X. What do you call it when …? 12. 327. What programs do you always listen to? – Everything. p. A sorszámozást sajnos csak így tudtam megoldani . What’s …? 8. Good morning. I’m sorry. How are you? 14. minél informatívabb válasz. What date …? 14. Good afternoon. I don’t like reading. Do you go to libraries? – No. What music do you like? – Pop music. See you. 5. but only in the evenings. Goodbye. 7. 326. 18. A lista elemeinek gyakorlati használatát és megtanulását a gyakori átolvasás. 329. tankönyvek szituációinak 2 évtizede tartó elemző használata érlelte ki. http://bsnyelvtanfolyam. 335. 6. hogy a klisészerű kifejezéseket. 1. Pardon? Could you repeat that please? 4. 3. It means … 11. What are your favourite programs? – Nature films and feature films. 334. Good night. Do you ever watch TV? – Yes.

35. (…) oh … 41. 53. 44. 20. Good health. Never mind. but 23. Although … 19. at that time 34. often 24. I found out that … 21. after 48. See you later. rarely 27. How often do you …? 17. 27. 39. next Wednesday 44. Yes. (…) well … 40. twice. Sorry to interrupt. All right. 41. Have a nice Easter. That’S all right. By the way … 25. See you tomorrow. Good luck. X? 22. the same to you.times 20. I agree. never 28. 23. What are you doing next Monday? word for …? 14. Oh. No. I’m very sorry … 30. but … 35. 32. 43. not often 26. 46. 39. Thanks. 51. 42. See you tonight. up 59. in 1988 38. sometimes 25. Thanks. 52. on Friday(s) 39. thanks. Hello. on . only 56. May I ask you … 27. 34. Sure. (…) personally … 42. 30. Thanks. Chocolate? 57. but … 24. See you at the dance. I hope you get better soon. 37. 38. That’s all right. till/untill 49. at … o’clock 29. 44. Please. down 58. Shall I … for you? 45. Thanks. at Christmas 32. at the weekend 33. 28. I’d love to … 36. 40. on May 21st 41. What do you think. last year 45. Do you ever …? 18. Sit down. What’s the time? 16. Have a good time. 32.19. my fault. from … to/till/until 51. Oh. Thank you. Give my regards to … 31. before 46. Congratulations. 47. three times. Look after yourself. Cheers! 29. always 22. That’s right. at breakfast 30. please. 22. please. usually 23. Would you like …? 54. And another thing … 20. I’m sorry. at night 31. Excuse me. on the next day 42. I don’t know what you think. 21. 58. by 50. No. Happy birthday. 37. 21. in June 36. I’d like to say yes. 15. in the morning 35.K. 55. you mean … 15. 33. 38. (…) as a matter of fact … 43. See you soon. I think so. O. Sorry. 26. 31. during 47. 33. 29. Come in. 50. I’m awfully sorry but … 48. Thanks very much. thanks. and the same to you. on Tuesday morning 40. Thanks for your help. long 57. Here you are. How do you spell …? 17. since 53. 36. 56. 28. I’d like to ask you … 26. And a Happy New Year. Happy Christmas. in summer 37. How do you say that? 16. once (…) a day/week/month/y ear. 24. this week 43. sit down. 34. I don’t know. Thank you. . 49. in 54. every day (etc) 19. I don’t agree. Anyway … 18. ago 55. 25. once. for 52.

46. Has…? 87. outside 66. under 72. Had … previously? 96. I … 64. I liked it very much. That’s all right. past 88. Thank you. you see 72. 77. I don’t think so. 64. That’s all right. 73. actually 71. I doubt it. I’m sorry to hear that … 72. I’m sorry to say this. along 87. 75. from … to 95. 79. Would…? 93. you know 73. 102. Sorry to trouble you. at the back 78. 54. Have…? 88. Is …? 82. Do…? 86. Is there a …? – Y/N. What are you doing the day after tomorrow? 61. Thank you very much. I am sorry. but … 77. That was delicious. … but if … 78. Wil …? 84. but if … 60. I’m very sorry Madam … 68. behind 75. Was…? 92. Does…? 85. That’s all very well. I’m afraid not. 80. It looks like … 61. Really? I thought that … 63. I’m afraid so. at 69. into 61. I’m afraid so. 53. away from 94. among 90. That’s true. near 91. … is the same as … 60. next to 92. 66. Oh. 47. Which part of Hungary is it in? 98. I hope you understand. I like … 67. 49. Are there any …? – Y/N. Don’t be silly. Don’t…? 91. Don’t worry. How do you get to work? 103. I don’t understand it. Had … before? 95. 101. 50. on the left 81. not bad. Look here! 75. What’s the matter? 70. 48. Is she …? . 65. Isn’t…? 90. I like it very much. off 62. No. Where do you live? – In … 96. Oh. Would you like to …? 62. No. I go by … . 69. 51. near a river / lake 100. 76. 76. at the front 79. to 65. Are you doing anything next Friday afternoon? 60. 78. Sorry. through 84. I hope not.59. 59. round 85. opposite 76. Do you like …? 55. No. 66. 52. beside 74. Did…? 94. 99. Can you …? – Yes/No. but … 74. I hope so. Quite true. below 73. I’m busy. 57. in the middle 80. It’s in the … (part) of Hungary. 67. across 86.Yes/No. That doesn’t matter. Could…? 45. I prefer … 58. over 83. Can…? 89. by 70. I’m very surprised that … 62. 56. between 89. beside 71. towards 93. Are …? 83. Where’s that? 97. I’m afraid … 69. Where and when exactly? 65. 81. in front of 68. what a pity! 71. I’m sorry. Oh. I don’t think so. on top of 77. What a pity! 74. on the right 82. That’s all right. well 70. Do you …? Yes/No. Yes. Let’s …! 63. above 67. out of 63. 68. inside 64.

Well. That’s a very good idea. haven’t we met somewhere before? 130. 104. let me think for a moment 121. I don’T know. could 79. Can you remember …? 90. Phone back later. I’d like to ask you …? 118. When…? 113. How many…? 114. How about …? 101. Excuse me. Can I speak to …. Do you remember …? 91. Excuse me. Why didn’t you …? 88. That’s a very good question … 123. Why…? 112. Would you tell X that … 128. 130. Is this seat free? 129. May I ask you …? 117. 124. What happened next then? 83. What sort of 110. How often…? 115. … 104. I’ve no idea. let me see … 119. Were you going to …? 85. What does it mean? 131. …. Would you give a message. It was terrible! 116. Are you busy? 132. right? 128. if you don’t mind. turn left/right/into 108. but … 82. Before that … 93. The message is … 129. I can’t answer that one. Excuse me where is …? 106. 131. why not? 108. at the end of the dtreet 114. What…? 109. Who … to? 101. now … 120. I don’t mind. really? 115. Can I speak to …? 125. How…? 106. Who…? 100. What … like? 111. I’d rather not answer that. If I were you. What did you after that? 87. please? 127. 119. Let me … 97. Come on! 117. What about …? 99. 105. Wasn’t…? 98. I’ll ring back later. How much…? 108. 127. Where…? 105. I remember … 92. 126. How did you feel when …? 89. What about X? 100. Can I take a message? 123. I’m afraid. walk as far as the 112. Didn’t…? 99. How long…? 107. sorry. I’m not sure. After that … 94. Oh. 122. 124. I’m XY. Which…? 104. Well. Sorry. Look at the time! 103. 120. 125. straight on/ahead 110. I walk/drive/cycle. have got a light? 132. Why not …? 107. 106. Who’s speaking? 126. What were you doing while that was going on? 86. It’s at the beginning of (the/…) street 113. Whose 103. Excuse me. What’s it made of? . please? 118. What colour? 136. I would … 81. Ring again later. Difficult to say. That would be very interesting. cross over 109. Who … from? 102. If I’m not mistaken… 95. I’m sorry. This is X. What shape? 135. Good idea. I’d like to know…? 116. Yes. 102. 133. Can I leave a message? 121. Had you already …? 84. 98. 105.97. All right. What size? 134. Let’s … 96. on your left/right 111. 122. Oh. wrong number. Great! 80. walk down 107.

131. 140. 157. Please (do). sir. You’d better … 119. Tell me the time! 134. 156. weight 144. I’m afraid not. Are you staying long? 158. but I’m a 137. I prefer … 162. isn’t it? 171. 125. What was it like? 146. face 147. fine / terrible. What does it look like? 138. please? 133. You should … 120. How does it work? 140. Where is it? 164. What’s interesting about it? 166. She’s one metre sixty. of course not. No. She’s slim. Why not …? 118. don’t you think? 114. 122. 138. Have a drink. I think it’s … 136. job 154. It was great. but I … just now. Are you interested in …? 157. …. character 152. 111. Please sit down. 110. Have you ever …? 169. 154. What’s it like? 163. 112. He’s fat/thin. How do you like …? 139. clothes 151. We went … (nowhere). Could you tell me …. please? 134. It’s very nice. By bus. He weighs … kilos. All right. background 153. She’s got blue eyes. Would you do me a favour? 129. 159. I’d like …. Where are you going for Christmas? 155. Anything else? 124. 141. On foot. 158. How did you get here? 148. What do you think of …? 135. Do you like (…) films? 161. Have you seen the new film /of sy/? 159. I think … 156. Tell me about the time you … 170. Would you …. 142. 162. hair 148. Here you are. 137. What’s it used for? 139. How old is it? 167. 113. How did you spend your holiday? 153. interest 155. I suggest … 116. 160. 161. build 145. height 143. You should … 117. I’m sorry. What is it like? 144. 160. What are they like? 145. age 141. What were they like? 147. . if you don’t mind. I’m afraid. No. Very much. figure 146. What about the game of …? 115. I walked. Yes. How did you get there? 149. I’m afraid. 126. 150. Tell me the way to … 132. 151. (Do) please. I’m sorry. Do you play tennis? 109. 130. 127. complexion 150. Not too much. 152. Lovely day. 123. What’s it used for? 168. please? 121. He’s 40.you tell me the time? 133. What does it look like? 165. She’s got long blonde hair. please. I (sit down). Could you tell me the time. I think it’s very interesting. eyes 149. Just a moment please. What’s … like? 143. size 142. It looks … 128.

Can you tell me the way to …? 175. Fine! … 156. 162. 180. It’s wrong. I’d like (some/…) … 173. Come on! 152. I prefer that because … 145. Excuse me. Is it optional? 172. Is it compulsory? 164. What’s the date today? 178. Can you tell me …? 172. Who … with? 178. That’s a difficult question. Perhaps … 148. Could you give me some information about …? 174. 164. Well done. 161. Could you tell me …. Excuse me. I’ll never do that again! 163. This isn’t … 139. Tke it easy … 150. What exactly did you do there? 179. It’s (the) 1st. Did you go (abroad) last summer? 166. I’m from … 169. I don’t want to … 147. I want to … 146. Now … 155. When …? 175. 135. Have you ever been to …? 174. It’s a good idea to … because 160. Where exactly …? 177. How did you feel there? . No. please? 176. Don’t forget to … 153. 154. You shouldn’t … 158. 136. That’s right. please? 173. I appreciate that … 141. It’s not fair. 3rd. Where else have you been? 180. -th of 179. Pardon? stranger here myself. The best is … 144. I expect … 142. Good Lord! 149. I thought … 143. I doubt that … 138. Could you help me? Where is the post office? 177. How long …? 176. Right. Can you tell me …? 171. I hear … 170. 167.163. Lend me … I’d be very grateful. Could you tell me what time the next train to …. I don’t think that … 137. I don’t know what to do … 151. You should … 157. Don’t you think it’s an interesting picture? 165. Where d’you come from? 168. 2nd. Don’t … 159. How terrible! 140.

The captain is (the) last to leave the ship. It is very impolite to be late for a wedding ceremony. in the morning 172. on Monday 176. A lot of children are lacking in imagination. Do you know (everything) about the plan? 3. at noon 173. We were late in filing our tax return. Some people tend to label others (as) gay. (nincs képzelőerejük) 10. 18.) 6. (köztudott) 5. Yes. at midnight 175. It is known that swimming is healthy. 9. 169. (elöljárnak) 20. She is known for her poetry. We know (that) swimming is healthy. 17.blog. I’d like to … 167. at the weekend 177. but it’s not possible. They are late with the rent. 19. We couldn’t stop laughing (at her). She didn’t know who to turn to. The new tax system led the country to a crisis. (elkésni) 12. It is too late to phone them now. 4. 15. 8. (válságba juttatta) .hu/2013/03/22/500_hasznos_angol_mondat_haladoknak_kifejezesek_ gyakorlasara_983 500 HASZNOS ANGOL MONDAT HALADÓKNAK KIFEJEZÉSEK GYAKORLÁSÁRA 1. she could laugh with the rest. And when her husband cracked another joke. in January 178. You have to laugh about things like this otherwise you’d go mad. 168. 7. They lead the way in cancer research. Is it a must? 166. The team was leading (by one goal) when the accident happened. We lacked the money necessary for the renovation. in spring 179. (ismert a költészetéről) 2. May I …? 171. (késnek) 13.165. I’m sorry. alright. 3 days ago http://bsnyelvtanfolyam. (gondolkodásra késztettek) 22. 21. Can I …? 170. He was leading the crowd. (Nem tudta kihez forduljon. 16. His remark led me to think. 11. (elkéstünk) 14. Darwin was labelled as a heretic by many. at night 174. 7 days ago = a week ago 180.

figyeltem) 69. The war left her an orphan. I left him working in the garden. The revolution led to thousands of people emigrating. 72. hogy) 24. I’d like you to listen to this. We like him/his joking. It is likely that we’ll arrive later than we expected. There lay a body in the street. It is best to learn from others’ mistakes. 62. Can you leave this book here for me. I like getting/to get up early. Can you lend a pen (to me)? 42. 28. (összefüggést keresni) 66. 58. 25. hogy ki fog rúgni) 50. I like my day well-organized. Can you lend (me) a pen? 43. (alkalmasak) 45. 36. The film left me cold. 48. The dress lay untouched for years. He left her his estate. We learnt a lot about literature in his classes. (hidegen hagyott) 38. Animals lend themselves to humorous interpretations. The mother listened to her child (playing the piano). We learnt (that) he wasn’t coming. 61. 65. Many people choose to live alone these days.23. (a forradalom azt eredményezte. 41. (hajlamosak) 49. (árva lett) 39. He is learning fast. You didn’t let her speak! 46. Did you learn the words for today? 26. 30. 70. We are likely to arrive later than we expected. 40. We listened to jazz music yesterday. 73. 71. (kiad. (kölcsönöz) 44. (valószínű. The company is liable for the damage. 68. Western psychology tried to link acupuncture with the human nervous system. She lives for her children. They live with nine dogs. 51. 67. (elhagyta) 37. 64. She lets rooms to lodgers. 27. (értesültek) 31. He was lying on the ground. (hallgatóztam. She left Budapest for London. 53. (valószínű. please? 34. We learnt to play the flute at school. 57. 29. Leave your phone number with the secretary! 33. They lived like beggars. 52. These computers are linked (to each other). They are learning how to dance. hogy) 63. Banks here aren’t ready to lend to anyone. Leave the pasta to cook for 15 minutes. I listened for noise but everything was really quiet. What we like about Joe is his optimism. 60. The boss is liable to fire you if you keep on arriving late. I like it when you imitate him. 59. 56. Children are liable to accidents in the house. He left his estate to her. How can he live on this salary? (megélni) . bérbe ad) 47. Why would he lie (about his job)? (hazudik) 54. (ráhagyta) 35. How could she lie (to me) (about this)? (hazudik) 55. (megtudtuk) 32. We like chess. Reporters soon learned of/about our arrival.

She didn’t look fit to come out of hospital. 101. 107. (úgy nézel ki. We try to make him happy. (fából készült) 118. You are lucky (in) having such a wonderful friend. 114. (megéli) 76. hogy) . mint) 81. I made her coffee. We lost (a big sum) by accepting their offer. She has always been mad about tennis. You look like your mother.) 104. 79. I made painting the house my project for the summer.) 86. It looked important to call a meeting. This dish was made with a special spice. hogy) 125. 103. (kedves tőled) 99. (Szerencse. 122. They loved his/him dancing. 100. I’d love (for) you to see our new flat. Our team lost to them by three points. 106. 93. He was made to give up his plan. It is lovely to have another woman in the house. 113. She got mad about the washing machine. hogy élsz. (úgy nézel ki. 123. (őrülten szerelmes) 111. 98. (három ponttal veszítettünk) 88. They made the book into a film. I hope. It was lovely of you (to arrange this party). (megfilmesítették) 121. She will live to old age. 108. 87. (látszott) 80. (úgy tűnt. Glass is made from sand. Don’t make an actress of her.74. mert) 94. (boldoggá akarjuk tenni) 124. The table is made of wood. They made money out of the success. She looked at the photos and sighed. 91. 102. What we love about Joe is his optimism. We are longing for a challenge. They fought hard but in the end they lost against us. I love watching TV/to watch TV. ha kockáztatod az életed) 112. We love you. (fontosnak tűnt) 84. Perhaps this little child will live to see the bicentennial. (hosszú élete lesz) 75. 85. (belefeledkeznek) 92. 96. His errors lost him the match. I made a cup of tea. (sok pénzt kerestek) 120. (rávettük. (rávették. She was mad with love. We made him give up his plan. (megőrül érte) 110. She longed (for him) to explore the world. 117. Little children lose themselves in tales. (ideges lett a mosógép miatt) 109. We made him president. hogy) 83. It’s lucky (for us) that we got here early. 95. (A hibái miatt veszített. You are lucky to be alive. She is really mad at/with me for coming late. (őrült vagy. I lost my umbrella. It was lovely meeting you. We were lucky that the rain stopped. I made coffee for her. mint aki) 82. 90. (elnököt csináltunk belőle) 115. It is lovely that you could all come. You are mad to risk your life for nothing. (homokból van) 119. We lost (a big sum) on that contract. It looked as if/as though nothing had happened. We lost the match (to the Dutch). 78. You look as if/as though you could do with a coffee. (azért szeretjük Joe-t. 105. 97. I love it when you smile like that. We were lucky (with the weather). (a ház kifestését tűztem ki célul) 116. 89. 77.

(nem bír a gyerekekkel/nem tud meglenni számítógép nélkül) 133. I always mean what I say. but it didn’t matter. 174. (sakkozónak szánta) 147. She got married (to her cousin) last year. 169. 152. 134. He mentioned my name (to her). It doesn’t matter (to me) how old you are. (fontosabb neki) 140. He manages the shop. (világossá tették) 127. 154. I didn’t mean to hurt you. I just can’t manage on £ 500 per week. (mellé lőtt) 168. He mistook my joke as an insult. His speech was met with anger. 149. We didn’t mind (it) that we had to wait. My parents never minded how late I arrived. ha a kertben kell dolgoznod) 163. Her mother married young. I think you are mistaking me for someone. I miss running in the morning. He moved his head. 159. Travelling by air means getting up early.126. (sikerülni fog) 129. We cannot manage with the children/without a computer. (a menyasszonyának szánta) 145. but he didn’t mind. They made (it) clear that they wanted to leave. She was late. Did he mention (to you) why he was leaving? 160. Do you mind working in the garden? (bánod. Doesn’t it matter (to you) that we are lost? (mit számít az neked) 141. (nagyon tévedsz velük kapcsolatban) 172. hogy) 151. It doesn’t mean that we can’t go on holiday. (komolyan gondolom) 153. 155. The children were meant to stay with you. 167. (nem akartalak megbántani) 150. (szóba jött a neve) 158. She mentioned (to me) that he was leaving. The dress was meant for his fiancée. Jane and Jack are not meant for each other. I meant my remark as a compliment. (kötelességemnek tartottam) 128. You are completely mistaken about them.) 136. (valakivel összekeversz) 171. They were mistaken as to her feelings. I hope you don’t mind me/my opening the window. (nem egymásnak lettek teremtve) 146. 137. 143. I made it my duty to clean up. (nem zavar a zaj) 162. but he missed (it). I met her at the zoo. He didn't move. (nem bántuk. 130. (sikerült megmászni a fát) 131. hogy) 165. 139. His name has been mentioned as the future Pope. (úgy volt. . (tévedésben éltek) 173. (de nem bánta) 161. 157. They’ve never met before. Don’t worry. (Hozzáadta a lányát egy üzletemberhez. (nem tudok kijönni) 132. (haraggal fogadták a beszédét) 156. She married her ex-husband again. She married last year. Do you mind if I smoke? 166. (feleségül ment) 138. (remélem. (bóknak szántam a megjegyzésem) 144. He got up late. 142. (feleségül ment) 135. I managed to climb the tree. 148. you’ll manage. Money means nothing (to me). He married his daughter to a rich businessman. (sértésnek vette a viccem) 170. He tried to score a goal. nem zavarja) 164. I don’t mind the noise at all. Her dog matters more to her than her cat. Judy’s father meant her to be a chess player. Accepting the job will mean you working hard.

(meg kell tenned egy szívességet nekem) 196. (megegyeztünk) 201. We negotiated (for higher pay) last week. We moved from the city to the country. (Legépelve kérném ezeket a leveleket. (jelölték) 184. I was nervous about my new job. He was nominated to carry the Olympic torch. It is natural (for everybody) to be sad sometimes. She needs to be more careful. He was really nice to her. (jól átsütve kérem) 193. 216. hogy találkoztunk.) 210. We named the cat Tiger. (Örülök. The room needs cleaning/to be cleaned. (meghatott) 179. 2 May was nominated as the day of the final exams. (elköltöztünk) 176. She has been nominated for the Academy Award. 213. 202. We negotiated the release of the hostages. I need my steak well-done. 215. (kedves volt tőled) 211. Some people feel nervous going through customs. He was being laughed at. 212. She noted (that) the weather was lovely. 206. (ráférne a szobára egy kis takarítás) 194. Gore has been named (as) the nominee for the Democrats. Note the beautiful Baroque furniture in the room. (beköltözött) 178. 187. 222. I am new to the system. 209. but he didn’t notice. 191. It is nice that you can join us.) 197. The performance moved me (to tears). Note how monkeys eat bananas. I need you to do me a favour. (elfelejtette megemlíteni) 199. (jól reagált a panaszra) 214. (óvatosabbnak kellene lennie) 195. It is necessary that the king (should) be hanged. This kind of music is completely new to me. 186. The president negotiated with the opposition leaders (about taxes). hogy) 180. (kinevezték) 217. 198. 220. He was named (to the board) in Mr.175. I need these letters typed by four. 204. (áthelyezik) 177. (megjegyezte) 221. It is natural (that) children should help their parents. 181. His speech moved me to believe in his theory. 188. 207. The criminal has not been named yet. It is necessary (for new-born babies) to eat every three hours. 203. 190. (május 2-át jelölték ki) 218. He was nominated (to the board). He neglected his studies. amikor bejött. (a nagymamája után nevezték el) 182. (még nem nevezték meg) 183. 192. We didn’t notice him come in. It was nice of you to accompany me. It is necessary that she is there. He moved into his new flat. It was nice meeting you. (figyelmes lett) 224. (Nem vettük észre. 200. The company was nice about my complaint. (idegesek a vámvizsgálatnál) 205. It is natural (that) we are hungry after walking so much. 223. (kinevezték) 185. He noticed a small green object in the garden. 189. Jones’s place. He was nominated (as) best actor. (kijelölték) 219. It’s nice to meet you again. I need money. She is nice to know. He’s being moved (to the Paris office). (arra késztetett.) . The investors negotiated to buy the plot. She is named after/for her grandmother. (kedves) 208. She neglected to mention that she was married.

261. (Nagyon sajnálom.225.) 233. 254. (lekötelezett) 234. (kivizsgálást rendelt el) 265. I owe (him) $50 (for the tickets). It’s obvious (to everyone) (that) we are all responsible. (kötelesek) 236. 237. The director ordered that everyone (should) arrive on time. He obliged me by lending his flat to me. My brother offered to do the washing up. (eszembe sem jutott) 244. Have you ordered (yourself anything) yet? 263. 246. It was obvious why they came. They omitted my name (from the list). 239. I owe $50 (to him) (for the tickets). She was operated on for appendicitis. (nagyon hálásak vagyunk) 235. She was oblivious to/of the danger around her. The doctor ordered her to stay at home. (tiltakozott. 241. It’s hard to organize a conference. Some children are obliged to work to help their families. (törölték a nevem a listáról) 251. This machine won’t operate without an expert. 272. hogy) 266. The book opens with (the writer giving) a boring description. (kezdődik) 256. 245. It’s odd (that) she should say such things. It’s odd that she hasn’t written. The window opened in the middle of the night. It occurred to John to invite Jane for a drink. The crash occurred while the plane was landing. The company operates a late-night service. 232. 262. We opted for/against a career in economics. 253. There occurred an accident on the highway. 228. The other parties opted to wait and see. (tömörültek) 270. I objected to (him/his) leaving the camp. I noticed (that) she wasn’t wearing a bra. (képtelen összeszedett lenni) 269. (eszébe jutott) 243. I didn’t notice how sad she was. 268. (megoperálta) 260. It must be odd to live alone. We offered him the house while we were abroad. 264. The law obliges children to go to school until they are sixteen. hogy a játékmackójával táncol. (elleneztem. hogy elhagyja) 230. The president objected to the new financial policy.) 226. We opened the door (wide). 240. I’m very sorry I can't oblige you with cigarettes. It didn't occur to me that this affair could ever end. . 250. He opened the ceremony by thanking the sponsors. (megműtötték) 259. (működtet) 258. The idea occurred to him while running. I noticed him dancing with his teddy bear. 257. We organized a taxi to pick them up at the airport. 247. 229. (akkor ötlött fel benne a gondolat) 242. The ministry ordered an inquiry. 249. The article omitted to point out that the story had come from Nigerian official sources. 267. 227. I ordered (a steak) (for him). (az orvos azt rendelte. (Észrevettem. They organized themselves (into an association). (azzal nyitotta meg az ünnepélyt) 255. (a cég túlórát fizet) 248. We are much obliged to you (for helping us). sir. 271. He objected that he was dismissed without any explanation. The company offers a bonus (to its employees) (for doing overtime). She is unable to organize herself. The surgeon operated (on her/on her stomach) last night. 252. 238. hogy) 231. de nem áll módomban cigarettával megkínálni.

It pained her to think about her childhood. The judge finally passed sentence on them. 303. The guards didn’t permit visitors to enter the castle. This is a monkey peculiar to Sri Lanka. (meggyőzött) 315. (kifizetődő lenne számodra) 298. (azzal töltöttük az estét) 286. (mindent elterveztün k) 317. 282. She performed really well at the exam. 293. (kimondta az ítéletet) 289. He persisted in continuing his inquiry. 301. We performed (the play) in the open air. Could you pass (me) the pepper. 318. He planned the opera house. We persuaded her into/out of calling him. He persuaded me of his innocence. (nekem köszönheti a sikerét) 275. (fájt még csak rágondolni is) 277. 279. They don’t permit smoking in the area. 316. Her parents paid for her to study abroad. (különleges Sri Lanka-i majom) 300. (mélyen megbántódott) 276. The organizers only planned for two hundred people. He passed (on the question). . We didn’t plan what we were going to say. (fizették a tanulmányait) 297. 291. He persuaded me that the film was worth seeing. We don’t permit mobile phones during the lesson. He paid the bill/ransom/fee/fine (to her). (sikerült átPASSzírozni magát a vizsgán) 281.273. (meggyőzött) 313. 311. (elmenne hercegnőnek) 288. He persisted in/with his inquiry. You owe me a favour. She participated in the competition. We haven’t planned on going out tonight. He is passionate about cars. The baby was playing (with the new toy) all day. She could easily pass for/as a princess. 321. 319. (sokba került) 296. (nem szabad) 306. She permitted herself a beer. 305. (jól fizető munka) 299. It would pay (you) to use an accountant. We passed the evening playing darts. 292. (passzolt) 287. He persevered in attending French lessons. She finally managed to pass (the exam). please? (ideadnád) 283. 309. 280. 320. The rule permits of no other interpretation. (tartozol egy szívességgel) 274. She passed me in the street yesterday. (megengedett magának) 304. (nem múlhat el észrevétlenül) 285. (lelkesedik a kocsik iránt) 290. She was unwilling to pay me. She is planning to have a child soon. (jól teljesített) 302. He is really patient with children. They planned that they would meet the next day. He was deeply pained by her behaviour. This job will pay (you) well. 314. I paid him for the house. The smallest hint of laziness cannot pass unnoticed. 294. 295. We played ball games (with the children). 310. (kétszáz emberre tervezték) 322. Cars couldn’t pass because of the roadworks. (kitartóan járt) 308. She persuaded me to enter the contest. She owes her success to me. We planned everything for the trip. (nem enged meg) 307. please? 284. He persevered with his French lessons. It pained her that he had left her. He paid her the bill/ransom/fee/fine. I paid a lot of money to have my car fixed. 323. 312. Could you pass the pepper (to me). 278.

(ártatlannak vallotta magát) 334. (szakad az eső) 361. He played a song (on his guitar). 351. (felemelte szavát) 337. 366. 350.) . They postponed building the new underground line. (ráfogta a fegyvert) 347. (örülünk. 374. (Az előrejelzések szerint pár napon belül eláll az eső. It was polite (of her) not to ask anything. They postponed the outing (until Monday). It’s possible that I’ll be a bit late. 372. 358. He was pleased with himself. She prayed (to God) (that) her husband would come back. We did all we could to be pleasant to the old lady. 369. She is practising (for her concert). (a bűnösségére utalnak) 348. (zongorázott) 328. No one could predict what would happen next. take an umbrella. (édesanyja betegségére hivatkozva) 336. She was praying to God for her sons. The Great Wall of China is popular with tourists. He pleaded his mother’s illness for his absence. 349. 356. All her reactions point to her guilt. 373. 364. It’s pouring. He poured me some coffee. He poured some coffee for me. It is rude to point (at people). He played us a song. (eljátszott nekünk egy dalt) 330. His lawyer told him to plead mental illness. He predicted a bright future. 329. (pozitívan állt hozzá) 355. 339. (hivatkozzon elmezavarra) 335. 352. (nem illik mutogatni) 346. I was pleased to hear from you.324. 360. 333. hogy hallok felőled) 344. 353. (elégedett volt az eredményeivel) 343. 354. Is it possible for us to stay for the night? (Maradhatunk éjszakára?) 357. We were positive that he would come. She had been practising her method (on him) for years. 341. She played for her father. 340. It is pointless waiting/to wait anymore. It was pleasant (that) she found the song painless. 365. We were (im)polite to leave them alone. 332. He pleaded that he was innocent. She has always been positive about the future. He practised typing all day. He was polite to the old lady. 368. Have you played him at badminton yet? (játszottál már ellene) 327. (hogy az idős néni kedvére tegyünk) 338. The rain is predicted to stop in a few days. (örültem. 331. The boys played (at/at being) soldiers. She pleaded with him for her freedom. 326. He played (tennis) (against Bill) yesterday. He prayed to be free. 359. She predicted (that) she would marry in a year. She prayed for her son to be free. (katonásdit játszottak) 325. He pleaded to go. (az USA-ban praktizált) 367. We are pleased that you could come. She was pleased about her results. hogy el tudtál jönni) 345. 362. The sign points west. It was pleasant walking in the October afternoon. 363. It was pleasant to have dinner with you. She pleaded for the abolition of the death penalty. She practised as a doctor in the USA. (elégedett volt önmagával) 342. 370. 371. She played the piano (to/for her father). He pointed the gun at his wife’s lover.

They are pressing me for the money. (Külföldre készülődünk. She pressed (her head) against the door. 376. (Pénzt akarnak belőlem kiszedni. 400. (nem voltam hajlandó) 393. He pressed a pillow to his face. I prefer tea to coffee. (állítólag) 411. 425. It is predicted that the rain will stop in a few days. His plan was presented for consideration. (izgalmasnak ígérkezett) 426. The lawyer presumed her (to be) innocent. (bemutatta a menyasszonyát) 399. (helyesebben tennéd) 382.) 390. He has promised some books (to us). She promised (me) (that) she would be punctual. 419. He was promoted (from grade seven) (to grade eight). (nyomást gyakorolnak rám) 404. It is presumed that he died in the war. We were preparing to go abroad. (negatív hősként ábrázolta) 398. My parents are pressing me (into the family business). 386. I wasn’t prepared to help her. 383. The writer presented John as a negative hero. (jól átsütve szeretem) 378. I wouldn’t presume to tell you how to behave towards your clients. 413. They prepare students (for the entrance exam). 420. The match yesterday promised to be exciting. We were prepared for the worst. 394. 417. She prevented putting too much money into the business. The public has pressed (for) the government to act immediately. They are prejudiced against Eastern medicine. (nyolcadikos lett) . 407. 379. Her absence didn’t prevent him/his thinking about her. 389. She prepared a salad for the party.375. 391. His doctor prohibited him from driving. (fel vagyunk készülve) 392. They pressed IBM on these issues. 424. I prefer my steak well-done. (megtiltotta neki) 421. 416. 402. I presumed (that) he was aware of the conditions. 423. The lawyer presumed her innocence. They prepared themselves to take a risk. 384. hogy itthon maradjon. 409. (azt követelte a kormánytól) 405. She prepared a salad from fresh vegetables. I’d prefer that you stayed out of this argument. We are proceeding with the works slowly. He pretended (to his mother) (that) everything was fine. Her friends presented her with a hat. He presented his proposal to the committee. (ártatlannak tartja az ügyvédje) 408. 385. (előterjesztette) 397.) 381. She prefers hiking to running. 387. He prefers to be alone rather than be/being with other people. The queen presented the painting to the National Gallery. 388. He pretended to love her. Nobody could have prevented that accident. His physical handicap couldn’t prevent him from (attending) all the games. 414. 395. She presumed him to be the manager. He was preoccupied with the problems of the journey. He pressed his hands together. (előterjesztették) 396. 401. They were preparing (themselves) (for the battle) for months. (Azt szeretném. (nyomást gyakoroltak) 406. Smoking is prohibited in the hospital. 418. He promised to help me. 410. 380. He presented his fiancée to his parents. 412. 415. 422. She promised me her help. I prefer him to stay at home.) 403. 377. We’d prefer it if you came in person.

468. 441. 451. (a törvényjavaslat elrendeli) 461. He’s quick at (solving) problems. The constitution provides for a multiparty system. 437. (azt állítja) 443. Students were protesting (to the principal) about the unfairness of the exam. She pushed me to take up karate. The question proved impossible to answer. The detective proved the two men guilty. (lehetetlennek bizonyult válaszolni a kérdésre) 455. 466. He protests (that) he knows nothing about the murder. She is qualified to do the job. (bebizonyosodott) 452. It is proposed that all the equipment is installed on the premises.000 Forints. He provided accommodation (for everybody). 467. I propose her for/as President. (rábeszélt) 465. He proposed a change to the system. I proposed that he (should) wait for a while. 442. Tired drivers are prone to fall asleep. Children are prone to illnesses. He tried to prove his statement (to the jury). 433. She has to provide for her children. 459. 429. 470. 436. They quarrelled (with each other) (about the household chores).427. Hooray! . It was proposed that he (should) be elected for 10 years. (rábeszélt) 464. 431. 438. We were proud that he won. This sun shade will protect you from the sun. He was proud of his victories. (turista látványosságként reklámozzák) 428. It was proved that he was innocent. 450. She is qualified for the job. 435. 462. 434. 448. They raised my salary to 35. (megkérdőjelezte. He provided everybody with accommodation. She is really quick to learn. (büszkén jelentette be) 445. The witch was punished (with the death penalty). 469. Drinking a lot of tea protected him against the flu. 457. The teacher punished the child (for telling a lie). Old people prove to need constant care. He tried to prove (that) he was innocent. I have never questioned her honesty. She couldn’t prove where she’d been. 440. 474. She was questioned about the robbery. The castle is promoted as a tourist attraction. She is qualified as a therapist. This bill provides that money should be allocated for flood control. (gondoskodnia kell) 458. 463. I propose (to make) an early start. 446. 453. 439. He proved himself (to be) a hardworking man. 449. 456. Their new play proved (to be) successful/a great success. (rendelkezik) 460. He questioned whether I was right. (nagy sikernek bizonyult) 454. 447. 473. Help us to raise funds! (anyagi alapot teremteni) 475. I propose (that) he waits for a while. He was proud to announce the birth of his child. She pushed me into (taking up) karate. A new vaccine will protect against pneumonia. hogy) 472. 430. 444. I propose (making) an early start. He is always proving himself (to others). (sohasem vontam kétségbe) 471. 432.

RÖVID MONDATOK ÖSSZEKAPCSOLÁSA – ZSENIÁLIS KÖTŐSZAVAK http://bsnyelvtanfolyam. 499. 478. 495. He recalled that she always had coffee at 10. (jól olvasható) Don’t read too much into her reactions. 500. (feltámasztotta) Walter slowly raised himself upright in the chair. 489. 494. (kiderült) Nobody realized how important the decision was. She read (her dogs) tales. She read tales (to her dogs). mintha) Their first book reads well. He couldn’t recall my phone number. It was realised that all their military secrets had been lost. . (sértésnek vették) His speeches read like haikus. (ellenállt) She was reading all afternoon. He couldn’t recall talking to her. (mindig van valami jó ötlete) He is always ready to fight. (úgy hatnak. 491. I couldn’t recall him answering the question. 497. 493. (ne magyarázz bele) Are you ready for the show? She is always ready with good ideas. 479. 481. 492. She read that her mother was a pilot. 483. I like swimming. 477. Did you realize your mistake? He realized that he had been cheated. I read about the plane crash in Cairo. (felemelkedett) How did she react (to the news)? He reacted by shouting. 496. 485.hu/2013/05/31/egyszeru_rovid_mondatok_osszekapcsolasa_osszetett _mondatta_avagy_zsenialis_kotoszavak A következő gyakorlat magáért beszél: 12 mondatot fogunk összekapcsolni egy „mega-mondattá”. 488. 498. 480. I swim. 484.476. He thought his smile was read as an insult. 487. He raised her from the dead. 486. 482. 490. He reacted against the Spartan environment of Potsdam.blog.

I haven't swum for a year. I like swimming in sweet water. I like swimming in sweet water. = Ritkán úszok. = ALTHOUGH I can't swim butterfly AND I have never swum in the sea. BECAUSE I don't like doing it at our open-air bath WHERE the water is cold AND dirty ANDthere are a lot of people. SO I did it last a year ago. = Nem tudok pillangózni. I can't swim butterfly. I have never swum in the sea. = Szeretek édesvízben úszni. I don't like swimming in cold water. I rarely swim. I swam last long ago. I have never swum in the sea. I like swimming but I rarely do. = Úszok. = Szeretek úszni. I usually swim at the open-air bath.I rarely swim. I like swimming. I usually swim at the open-air bath. I like swimming in the sweet water of the open-air baths. I can't swim butterfly. BUT I rarely do it. = Még soha nem úsztam tengerben. = Általában / Rendszerint a (városi) strandon szoktam úszni. I don't like swimming at our open-air bath because the water is dirty and there are a lot of people. *** *** *** *** FORDÍTÁSSAL: I swim. / Szoktam úszni. .

The television’s on but Arthur isn’t watching it. he’s miserable. mert a víz koszos és sokan vannak. It’s raining.Starting out . 22:54 aforizmágus Access to English . = Szeretek úszni. = Régen úsztam utoljára. I haven't swum for a year. = Már egy éve nem úsztam. ALTHOUGH I can't swim butterfly AND I have never swum in the sea.1. He’s thinking. Hasznos eszközök a hatékony nyelvtanuláshoz . I like swimming in the sweet water of the open-air baths.ARTHUR’S DREAM (angolmagyar és audio) http://bsnyelvtanfolyam.ARTHUR’S DREAM (audio) (A hanganyag az Explorer keresőben nyílik meg. mert nem szeretek a városi strandokon. = Nem szeretek hideg vízben úszni. ahol a víz hideg és koszos és sokan vannak.5.5 . SO I did it last a year ago. What’s she doing this afternoon? She isn’t sitting at home and she isn’t watcing television. What’s he thinking about? He’s thinking about Mary. I don't like swimming in cold water. de ritkán szoktam. He isn’t happy. =Nem szeretek a strandunkon úszni. I don't like swimming at our open-air bath because the water is dirty and there are a lot of people. BUT I rarely do it. Arthur’s sitting in an armchair in Mrs Harrison’s sitting-room.blog.KÉRDEZZ BÁTRAN! ):o) Brain Storming nyelvtanulási segédletei BRAIN STORMING több mint 20 éves nyelvoktatási és fordítói tapasztalata és gyakorlata által kiérlelt módszerek és segédletek tárháza.hu/2013/03/02/access_to_english_starting_out_5_arthur_s_dream_te xt#c20928207 2013. I like swimming but I rarely do.Starting out .02.) It’s Sunday afternoon. de ritkán szoktam. = Habár nem tudok pillangózni és még sosem úsztam a tengerben. ezért utoljára egy évvel ezelőtt voltam. . szeretek a strandok édesvízében úszni. . Access to English . BECAUSE I don't like doing it at our open-air bath WHERE the water is cold AND dirty ANDthere are a lot of people.I swam last long ago.03.

. They’re driving into the country. Arthur’s driving the car and Mary’s sitting next to Arthur. *** Access to English .Oh dear.Oh. Bruce isn’t lying on the beach with Mary. . He’s coming out of the water now. That boy with red hair’s hitting the ball very hard. Now the coffee’s on the arm of Arthur’s chair. Middleford so we’re playing this record for Arthur and his girlfriend Mary Steph ens.Yes. . she’s OK.Oh dear. She isn’t coming back … Good heavens! She’s drowning! And Arthur’s going in! . Arthur and Mary … . Arthur isn’t driving with Mary. They’re swimming in the sea. Bruce isn’t driving the car. thank you. Arthur’s wearing a pair of swimming -trunks and Mary’s wearing a bikini.… and the next postcard’s from Arthur Newton of 21 Gladstone Avenue. but he isn’t drinking it. What’s he dreaming about? He‘s dreaming about Mary. It’s a beautiful day and Arthur’s happy. It’s a beautiful day. Arthur is. What’s she carrying? She’s carrying a tray. The sun’s shining and the birds are singing.2.I’ve got the radio here. Happy days. Arthur and Mary are going to the seaside together. Is she all right? . It isn’t raining now. and Arthur’s smoking a cigarette.5.Yes. She isn’t sitting wi th Bruce. Mary. young man.ARTHUR’S DREAM (audio) . Mary. . In his dream Arthur’s got a car. my Helen’s drowning! . We’re together and we’re lying on this lovely beach. some children are playing cricket over there on the sand near the sea. Now Mrs Harrison’s walking into the sitting-room.Oh. Arthur. they’re playing our song. He hasn’t got a car and he hasn’t g ot any money. Mary.Good. switch it on. . The water’s warm. Arthur and Mary are librarians in Middleford.Oh yes. the sun’s shining and I’m very happy. .Listen.Starting out . He’s dreaming. Now that little blonde girl’s running into the sea. it’s a lovely day. She’s unconscious but she’s breathing.Look at all those people. she isn’t. Arthur’s carrying your child on his back.She’s sitting next to Bruce in his car. you are sweet … Oh look. Now Arthur and Mary are lying on the beach. What’s on the tray? There are two cups of coffee . Arthur’s sleeping. .one for Arthur and one for Mrs Harrison. . Mary’s eating an ice-cream. Look. Arthur is. . Arthur. . .No.I’m happy too.

Ez egy gyönyörű nap és Arthur boldog. Arthur. . de nem issza. . thank to this young man. Arthur. you aren’t drinking my coffee. Úsznak a tengerben.Am I really wonderful. Éppen gondolkodik. .You’re wonderful too. Arthur éppen egy karosszékben ül Mrs Harrison nappalijában. Arthur alszik. Nem boldog. . . szerencsétlenül érzi magát. darling.Nézd azt a sok embert. .Igen. Mit csinál ő most ma délután? Nem otthon ül és nem a tv-t nézi. Mary pedig egy bikinit. Álmában Arthurnak van autója.. ez egy szép nap. a nap süt és én meg nagyon boldog vagyok. Nem Bruce fekszik a strandon Mary-vel. Nem Bruce vezeti az autót. Arthur vezeti az autót és Mary Arthur mellett ül. kapcsold be. you’re so brave.Itt van nálam a rádió. A lány nem Bruce mellett ül. You’re wonderful … . Ez egy gyönyörű nap. I’ve got a wonderful boyfriend. de Arthur nem nézi. Most Arthur és Mary fekszenek a tengerparti strandon. Most a kávé Arthur székének a karfáján van. Esik az eső. Ő Bruce mellett ül a férfi kocsijában. Most éppen nem esik. . Most Mrs Harrison besétál a nappaliba.Én is boldog vagyok. A tv be van kapcsolva. Mary éppen fagyit eszik. Mi van a tálcán? Két csésze kávé van . . Neki nincsen autója és nincsen pénze. hanem Arthur. A víz meleg.egy Arthur-nak és egy Mrs Harisonnak.Mummy. Arthur és Mary éppen együtt mennek a tengerpartra. Ők éppen kocsival vidékre mennek. Együtt vagyunk és fekszünk ezen a gyönyörű strandon. Nem Arthur autózik Mary-vel. *** . Miről gondolkodik? Mary-ről gondolkodik. Arhtur? Well.Look. Arthur egy úszónadrágot visel. Mit visz a kezében? Egy tálcát visz a kezében.You’re all right now. Miről álmodik? Mary-ről álmodik.Oh. . she’s opening her eyes. A nap süt és a madarak pedig énekelnek.Oh dear! *** Arthur álma Vasárnap délután van. where am I? . hanem Arthur. Mary.Jó. Mary. Éppen álmodik. . it’s nothing at all.Oh. és Arthur pedig egy cigarettát szív. Mary.

01:52 aforizmágus http://bsnyelvtanfolyam. . jól van. Mégis biztos alapot nyújt.Óh. .Oh.Oh. fiatalember. Arthur. istenem! Jó példával elöljáró ELÖLJÁRÓK! . Az a vörös hajú fiú most nagyon erősen megüti a labdát. . istenem.Oh.blog.Jaj. de lélegzik. az összes fontos elöljáróval) 2012. vagyis konkrét jelentést hordozó szavait. szóval most ezt a felvételt Arthur-nak és Mary Stephens-nek játszuk.. édes vagy … Oh.06. a Gladstone Fasor 21ből. Mary. éppen kinyitja a szemét.Oh.Nem! Nézze. néhány gyerek éppen krikettezik ott a homokon a tenger mellett. Arthur. Arthur és Mary könyvtárosok Middlefordban. . .Oh.Most már jó vagy. Csodálatos vagy… . és ezen elöljárók minden lehetséges jelentését sem. hol vagyok? . Arthur hozza ki a gyerekét a hátán. Boldog napokat. fordítással. drágám. nézd. mintegy 86 példával a határozói viszonyok gyakorlására. . istenem. .Oh.hu/2012/06/30/jo_peldaval_eloljaro_eloljarok_gy akorlo_angol_mintaszoveg_forditassal_az_osszes_fontos_eloljaroval#c1992995 4 43 elöljárót tartalmazó. Arthur? Hát.Nézd.Hallgasd.30. hála ennek a fiatalembernek. még a kávémat sem iszod. . Eszméletlen. . igen.Te is csodálatos vagy. Arthur-nak és Mary-nek … .Mami. Rendben van? . Middlefordból. amik malterként tartják össze a szövegek tégláit. a Helenem fuldoklik.Tényleg csodálatos vagyok. . Bevezetésnek vegyük sorra a szövegben felhasznált elöljárókat – a lista természetesen nem tartalmaz(hat) minden elöljárót. köszönöm. ha már ennyit tudunk azokról a „kis szavakról”. Csodálatos barátom van.… és a következő képeslap Arthur Newton-tól jött.(Gyakorló angol mintaszöveg. Nem jön vissza… Jóságos ég! Fuldoklik! És Arthur bemegy! . te olyan bátor vagy. igazán semmiség. a mi dalunkat játsszák. Most meg az a szőke kislány beszalad a tengerbe.Igen. . 448 szavas összefüggő angol példaszöveg (mellékelt magyar fordítással). . Éppen most jön ki a vízből. Mary.

-ban 7. below /bilÓ/: alatt. áp/: vmin fel Elöljárók – idő: 1. enélkül még érthető alapszintű nyelvtudásról sem beszélhetünk. -on. ántil/: (időpont)-ig (44) . out of /Autöv/: -ból ki 26. before /bifÓ/: előtt (sorrendben) 8. hogy valamiféle támpontunk legyen ezen nyelvtani elemek jelentéséről – ez a lista a minimális tudást mutatja be. between /bitwÍn/: (kettő) között 12. in: -ban. off /Óf/: -ról. by /báj/: -ra(38) 6. behind /bihÁjnd/: mögött 9. by /báj/: mellett 14. (időtartamon) belül (41) 9. keresztül (40) 8. down /dAun/: vmin le 15. above /öbAv/: fölött 2. pontosabban a határozói viszonyok kifejezésének ismerete minden nyelvtudás egyik alapköve. till (until) /til. (időtartam) múlva. (épület) előtt 27. -ból 16. to /tu/: -hoz 31. An/: -on. into /intu/: bele vmbe 20. after /Áftő/: után (34) 2. határ/vonal/) 13. beyond /bijond/: vmin túl (szint. irányába 32. for /fÓ/: (időtartam)-ig. inside /inszÁjd/: belül 19. ago /ögó/: (valamennyi idő)-vel ezelőtt. over /ÓvŐ/: fölött. round /rAund/: körül 29. fölötte át 28. -ra 24. outside /Autszájd/: kívül. beside /biszÁjd/: mellett 11. in: -ban 17. hosszában. after /áftő/: után 4. across /ökrosz/: keresztül 3. x /idej/e. át (anyagán. along /ölon/: mellett.Az elöljárók. vonalán 5. up /ap. before /bifÓ/: előtt (37) 5. since /szinsz/: (időpont) óta. during /djuörin/: (ideje) alatt (39) 7. on /on. under /ándö/: alatt 33. A segédigékhez hasonlóan ezt a nyelvtani kategóriát is remekül lehet sorozatpéldákkal gyakorolni… erről később és bővebben is írok majd! Elöljárók – hely 1. -tól (el) 23. through /szrÚ/: keresztül. lejjebb-nél 10. Az elöljárók ismeretében a legalapabb szint az. next to /neksztu/: mellett (sorban) 22. An/: (dátum/hétköznap) –on (42) 10. közelében. near /niŐ/: közel vmhez. opposite /öpozit/: szemben 25. on /on. (időtartam) óta. towards /tuvŐdz/: felé. from /frAm/: -tól. among /ömon/: (több) között 6. mellett 21. at /et/: -nál. mentén. keretén) 30.-a (35) 3. at /et/: (óra) -kor (36) 4. -tól kezdődően (43) 11. in front of /infrAntöv/: előtt 18.

av. within /widin/: (időtartamon) belül (45) Elöljárók – egyéb: about /öbAut/: -ról.12. It’s lucky that he can’t see beyond our fence because I haven’t had timefor our inner garden since the beginning of this summer. –nél/ (51) /+2 to /tu/+ ige 1. It’s very nice to sit under the trees of his garden below the beautiful hills. After I’d got up I looked through the window and I saw the sun shining above the mountains not far from our town. forexample I had to replace some tiles on the roof. kb. részére. körül. and my family is not always willing to help me withgardening because they don’t like doing anything inside our fences and outside the building. that it’s really great to be off from the town and in nature. -nak. 2. 3. 4.). I tell you something about my day. I thought that we would go to my friend’s house. Jelentése= „(-bb) mint”. My neighbour opposite us told me that the front of our house is really weedy. 5. Between us there is about 10 kilometres and I couldn’t see the forest he lives in because it is behind some higher mountains. It was fine and I wantedto do something outside the house – there were many things to do round the house. then to turn left before we reach a deep cleft and after that to go into a long tunnel. beside a small waterfall there is narrow cliff over the water. It will be in two weeks. down some hills then up some others. -nek. By the lake. I don’t know why he said it to me because the front garden of the house next to us was weedier than ours. I can’t do it without help. but of course I’d like to make it nice before the school-year begins. -ről. (448 szó) *** . and we both say. and to dig the small flower garden in front of the house. (a részeshatározó ’to’-val használatos inkább) (50) /+1 than /dEn/: középfokú összehasonlítás kötőszava. Unfortunately. (46) with /wid/: -val. During our usual meetings we always walk there – we can get there within a quarter of an hour – and we usually sit there untilsunset begins – we watch the birds flying towards the setting sun (it’s beautiful!). If we want to get there we have to go across some rivers. and to remove the weeds along the fence. and on the 1st (of) September I want to arrange a garden party for my colleagues together with their families. I went out of my room and stood at the handrail of the balcony for a while. v/: A of B = B-nek az A-ja (birtoklás kif. It was full of exciting events. It was at about 8 o’clock and the weather was as fine as two monthsago when I visited my best friend in a forest where he owns a small house near a beautiful lake among several high hills. By the time we arrive we’ll have had a beautiful trip behind us. alakja = főnévi igenév = -ni/ (52) *** A példaszöveg „tisztán”: 1. -ból (49) for /fÓ/: számára. -vel (47) without /widAut/: nélkül (48) of (’o) /öv. (-bb) –nál.

mivel nem szeretnek csinálni semmit sem a kerítésen belül és az épületen kívül. Nem tudom. le néhány hegyen. *** A példaszöveg angolul. át kell menünk néhány folyón. I don’t know why he said it to(50) me because the front garden of(49) the house next to(21) us was much weedier than(51) ours. kinéztem az ablakon és láttam. és azután pedig be egy hosszú alagútba. mint 2 hónappal ezelőtt. 8-kor volt. és szeptember 1. Közöttünk van kb. már egy gyönyörű kirándulás lesz mögöttünk. ahol van egy kis háza egy gyönyörű tó mellett. 10 kilométer. ahogy repülnek a lenyugvó napirányába (az valami gyönyörű!). A velünk szemben lévő szomszédunk mondta nekem. és eltávolítani a gyomokat/gazt a kerítés mentén. I went out of(25) my room and stood at(6) the handrail of(49) the balcony for(40) a while. mivel az néhány magasabb hegy mögött van. ahol/amiben ő él. Arra gondoltam. After(34) I’d got up(33) I looked through(29) the window and I saw the sun shiningabove(1) the mountains not far from(15) our town. My neighbour opposite(24) us told me that the front of(49)our house is really weedy. persze szeretném azt is megszépíteni még mielőtt a tanév elkezdődik. I tell you something about(46) my day. és én nem láttam azt az erdőt. és megálltam egy darabig az erkély korlátjánál. Tele volt izgalmas eseményekkel. and to(52) dig the small flower garden in front of(17) the house. Ez két hét múlva lesz. Szerencse.-énrendezni akarok egy kerti partit a kollégáimnak a családjaikkal együtt. Remek volt az idő. több magas hegy között. mert a mellettünk lévő háznak az előkertjesokkal gazosabb volt. Ez kb. és én csinálni akartam valamit a házon kívül – sok tennivaló volt a ház körül. Kimentem a szobámból. Ha oda akarunk jutni. hogy nem lát át/túl a kerítésünkön. és mindketten azt mondjuk. Sajnos. Miután /Azután hogy felkeltem. aztán fel néhány másikon. Mire odaérünk. és az időjárás olyan remek volt. egy kis vízesés mellett van egy keskeny szikla a víz fölött. It was fine and I wanted to(52) do something outside(26) the house – there were many things to(52) doround(28) the house. hogy igazán nagyszerű dologkiszakadni a városból és a természetben lenni. az elöljárók. It was at(36) about(46) 8o’clock(49) and the weather was as fine as two months ago(35) when I visited my best friend in(16) a forest where he owns a small house near(20) a beautiful lake among(5)several high hills. It’s lucky that he can’t see beyond(12) our . amikor meglátogattam a legjobb barátomat egy erdőben. például. It was full of(49) exciting events. és a családom pedig nem mindig hajlandó segíteninekem a kertészkedésben. Between(11) us there is about(46) 10 kilometres and I couldn’t see the forest he lives in(16) because it is behind(8) some higher mountains. aztán balra fordulni mielőtt elérnénk a mély szakadékot. hogy miért mondta ezt nekem. mint a miénk / a miénknél.A példaszöveg – magyarul: Mesélek neked valamit a napomról. for(50) example I had to(52) replace some tiles on(23) the roof. ki kell cserélnem néhány cserepet a tetőn és felásni a kis virágoskertet a ház előtt. mert a nyár eleje óta nem volt időm a belsőkertünkre. hogy süt a nap a várostólnem messze lévő hegyek fölött. hogy majd elmegyünk a barátom házához. és jelentésváltozataik jelölésével. and to(52) remove the weeds along(4) the fence. A szokásos találkozásaink ideje alattmindig elsétálunk oda – negyedóra alatt odaérünk – és rendszerint ott üldögélünk amíg a naplemente el nem kezdődik – nézzük a madarakat. ezt nem tudom megcsinálni segítség nélkül. Nagyon kellemes a gyönyörű hegyek alatt lévő kertjének a fái alatt üldögélni. A tónál. hogy a házunk eleje igazán gazos.

*** Mindenkinek jó gyakorlást. a lehető legtömörebben. I thought that we would go to(30) my friend’s house. jó tanulmányozást.05.) KÉRDEZÉS MÓDJA AZ ANGOLBAN 2013. that it’s really g reat to(52) be off(22) from(15) the town and in(16) nature. Unfortunately. If we want to(52) get there we have to(52) go across(2) some rivers. 01:54 aforizmágus A kérdő mondatokat nem az állító mondatok változataiként. hanem önálló kommunikációs egységekként kell megtanulni. It’s very nice to(52) sit under(32)the trees of(49) his garden below(9) the beautiful hills. and my family is not always willing to(52)help me with(47) gardening because they don’t like doing anything inside(18) our fences and outside(26) the building. A vizsgált kérdéstípusok: . By(38) the time we arrive we’ll have had a beautiful trip behind(8) us. and we both say. but of(49) course I’d like to(52) make it nice before(37) the school-year begins. I can’t do it without(48) help. By(13) the lake. and on(42) the 1st (of(49)) September I want to(52)arrange a garden party for(50) my colleagues together with(47) their families. During(39) our usual meetings we always walk there – we can get there within(45) a quarter of(49) an hour – and we usually sit there until(44) sunset begins – we watch the birds flying towards(31) the setting sun (it’s beautiful!). down(14) some hills then up(33) some others. Jelen munkámban 5 kérdésképzési lehetőséget nézünk át. mind a fordítás Brain Storming írása.fence because I haven’t had time for(50) our inner garden since(43) the beginning of(49)this summer. then to(52) turn left before(37) we reach a deep cleft andafter(34) that to(52) go into(19) a long tunnel.29. beside(10) a small waterfall there is narrow cliff over(27) the water. It will be in(41) two weeks. (Mind a példaszöveg.

2.1. which. whose.4. A főigére való rákérdezés 2. Időhatározóra való rákérdezés 2. are not = aren’t WH. why.3. how sg = something = valami sy = somebody = valaki *** 1.3. Célhatározóra való rákérdezés 3. pl.2. who. Hangsúlyos – Állító és tagadó mondatok kérdő hangsúllyal A kérdésképzés csak a Segédige és az Alany szórendjének. Utókérdés 4. Az alanyra való rákérdezés 2.4. Helyhatározóra való rákérdezés 2. hogy az elöljárók hová kerüljenek) *** *** *** A leírásokban használt rövidítések: A = alany Si = segédige Fi = főige T = tárgy H = határozó Si+n’t = segédige összevonva a ’not’ tagadószó hiányos alakjával.4. is not = isn’t.4. when.2. (Természetesen arra is oda kell figyelni. Módhatározóra való rákérdezés 2. YES/NO-QUESTIONS? ELDÖNTENDŐ KÉRDÉSEK . where. A határozókra való rákérdezés 2. Wh-? – Kérdőszavas kérdések 2. A tárgyra való rákérdezés 2.4. Több alternatívás Y/N kérdés 2.1. Yes/No = Igen/Nem – Eldöntendő kérdés 1.= kérdőszavak: what.1.4. valamint a helyes kérdőszókiválasztásának a dolga.

esetleg.Állító mondat szórendje: Alany+Segédige+Főige+Tárgy+Határozó A+Si+Fi+T+H Eldöntendő kérdés szórendje: Segédieg+Alany+Főige Si+A+Fi Rövid válasz adása: . Ezekkel a következőkben részletesen foglalkozunk. mivel itt hangsúlyos). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.No. A (névmás formában) + Si(teljes alakjában.. . hanem a megfelelő alternatívát kell válaszként adni. WH-QUESTIONS KÉRDŐSZAVAS KÉRDÉSEK Állító mondat szórendje: Alany+Segédige+Főige+Tárgy+Határozó A+Si+Fi+T+H A Kérdőszavas kérdésből mindig az a mondatrész hiányzik. A (névmás formában) + Si+n't. akkor azt mondhatjuk: Neither (of them). . Vagy. kettőnél több alternatívánál: None (of them). ha egyik sem felel meg nekünk. amire a Kérdőszó rákérdez. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.Yes.2.. TÖBB ALTERNATÍVÁS Y/N-KÉRDÉS Si+A+Fi and / or Si+A+Fi? Erre a kérdésre nem lehet egyszerű „Yes” vagy „No” választ adni. Az Alanyra való rákérdezés: Állító mondat szórendje: Alany+Segédige+Főige+Tárgy+Határozó A+Si+Fi+T+H WHO WHO OF . 1..1..

... A TÁRGYRA VALÓ RÁKÉRDEZÉS: Állító mondat szórendje: Alany+Segédige+Főige+Tárgy+Határozó A+Si+Fi+T+H A mondat tárgyára való rákérdezés szerkezetei: Si Fi T H? Who Whose Whose . WHICH WHICH .. A FŐIGÉRE VALÓ RÁKÉRDEZÉS: Állító mondat szórendje: Alany+Segédige+Főige+Tárgy+Határozó A+Si+Fi+T+H A Főigére általában a DO ige megfelelő alakjával kérdezünk: What Si A Do (with sg)? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. WHAT WHAT .... -----------------------------------------------------------------------------2....2.....3. WHICH OF . HOW MANY .. Az Alanyra való rákérdezésnél az egyenes szórend megmarad... What What .WHOSE WHOSE .. Which Si A Fi (elöljáró) H .....

Which .4. HELYHATÁROZÓRA VALÓ RÁKÉRDEZÉS Állító mondat szórendje: Alany+Segédige+Főige+Tárgy+Határozó Si A Fi T? . A HATÁROZÓRA VALÓ RÁKÉRDEZÉS A kérdőszó a határozó típusának megfelelő kell. vagy Főige+elöljáró Elöljárós tárgynál az elöljáró a kérdésben az ige után áll... nem pedig a kérdőszó előtt. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. How many. IDŐHATÁROZÓRA VALÓ RÁKÉRDEZÉS When What time Which season How often How many times Which day Which year Which month -------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.1. Állító mondat szórendje: Alany+Segédige+Főige+Tárgy+Határozó A+Si+Fi+T+H A határozóra való rákérdezés szerkezete: Megfelelő Határozó-Kérdőszó+Si+Fi+T? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------2..4. A Tárgy+elöljáró.2.4. hogy legyen..

a magyarban a (tag)mondat elejére vagy végére illesztett „ugye (nem)” szócskával képezzük. UTÓKÉRDÉS ÁLLÍTÓ MONDATOK UTÁN. és egy egyszerű. CÉLHATÁROZÓRA VALÓ RÁKÉRDEZÉS Állító mondat szórendje: Alany+Segédige+Főige+Tárgy+Határozó A+Si+Fi+T+H A célhatározóra való rákérdezés szerkezetei: Why What Si A Fi T H for ? ? *** *** *** *** *** 3. Ezzel az egyszerű módszerrel az állító és tagadó mondatokból tudunk kérdő mondatot képezni.4. -----------------------------------------------------------------------3.3.4. Állító mondat szórendje: .1.A+Si+Fi+T+H A helyhatározóra való rákérdezés szerkezetei: Where In which (place) Si A Fi T? -----------------------------------------2.4. Az alapszerkezet sokféle árnyalatának ismertetését mellőzöm. az alapszerkezetet mutatom be. általánosan használható változatát. UTÓKÉRDÉS – „UGYE (NEM)…?” Az utókérdés minden tankönyvben szerepel. MÓDHATÁROZÓRA VALÓ RÁKÉRDEZÉS Állító mondat szórendje: Alany+Segédige+Főige+Tárgy+Határozó A+Si+Fi+T+H A módhatározóra való rákérdezés szerkezetei: How In what way Si A Fi T H? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.

Si+n’t+A? --------------------------------------------------------------------------------3. Az angol utókérdés szerkesztése a magyarok számára bonyolult műveletnek tűnhet. IGAZ? / …. ÍGY VAN?) illeszt a mondat végére. Si+A? A szabályos utókérdés gyakorlására egyszerű állító és tagadó mondatokból álló példamondat sorok remekül alkalmasak – egyszerűen csak mindegyikhez megfelelő utókérdést kell szerkeszteni.3. Ezzel a módszerrel „megspórolhatjuk” a bonyolultnak látszó nyelvtani szerkesztgetés i manővert mind az állító. mivel a magyarban egy puszta szó mondatba illesztésével. ----------------------------------------------------------------------3. bár jómagam az eddigi 20 éves. fordított szórenddel. és alanyának névmással helyettesített formáját ismételjük meg. Valójában az angol megoldás is egyszerű. segédige + Alany (névmási megfelelőjével) A+Si+NOT+Fi+T+H. segédige+NOT + Alany (névmási megfelelőjével) A+Si+Fi+T+H. Alany+Segédige+NOT+Főige+Tárgy+Határozó. és alanyának névmással helyettesített formáját ismételjük meg. AZ UTÓKÉRDÉSEK PRAKTIKUS EGYSZERŰSÍTÉSE „…. és nem pedig nyelvtani transzformációkkal oldjuk meg.Alany+Segédige+Főige+Tárgy+Határozó A+Si+Fi+T+H Az utókérdésben az alapmondatunk segédigéjét tagadó formában. mint a tagadó mondatok után. RIGHT? A+Si+(NOT)+Fi+T+H. Tagadó mondat szórendje: Alany+Segédige+NOT+Főige+Tárgy+Határozó A+Si+NOT+Fi+T+H Az utókérdésben az alapmondatunk segédigéjét NOT nélkül. A mondatok szerkezet tehát: Alany+Segédige+(NOT)+Főige+Tárgy+Határozó. Alany+Segédige+Főige+Tárgy+Határozó. A megoldás a magyar (vagy német) mintát követi – egy egyszerű visszaigazolást váró szavacskát (… RIGHT? – …. UTÓKÉRDÉS TAGADÓ MONDATOK UTÁN. RIGHT?” SZERKEZETTEL. több tucatnyi tankönyvsorozattal való munkám során egyszer(!) már láttam ezt leírva egy tankönyvi dialógusban. plusz szó bevonása nélkül. Az eredeti angol írású tankönyvek általában nem hívják fel a figyelmet egy egyszerű megoldásra. RIGHT? . fordított szórenddel.2. mivel az alapmondat saját elemeit használja fel.

és amennyiben a kérdés nem kategorizálható. ahogy az illető nyelvhasználó eredetileg szándékozta. vagyis számukra a beszédben a hanglejtés fontosabb útbaigazító egy mondat értelmezésekor. HANGSÚLYOS KÉRDÉSEK – ÁLLÍTÓ ÉS TAGADÓ MONDATOK KÉRDŐ HANGSÚLLYAL Mivel az angolban a kérdéseket általában külön szórendi szerkesztéssel formázzák meg. amely néhány mozdulattal megrajzolható. A kérdő mondatokra jellemző hanglejtést azonban az angolok is elsősorban kérdésként értelmezik. ezért gyakorta előfordul. hogy nem gyakorlott használói a nyelvnek.) *** *** *** Segédeszköz a kérdőmondatok szabályos képzésének gyakorlásához A kérdő mondatok szabályos képzésének gyakorlására praktikus segédeszközként használható a következő egyszerű táblázat. és minden probléma nélkül úgy értelmezik. akkor azok külön gyakorlás tárgyai. vagy tagadó mondatot kérdő hangsúllyal mondunk ki. akkor azt „annak rendje és módja szerint” kérdésként fogják értelmezni. Egy adott szövegből a kérdések elemzésére is felhasználható. vagyis a (nyelvtanilag is) „helyes” nyelvhasználatra. majd a kívánt kérdéstípus elemeinek beírásával sorozatban gyakorolható. alapjai is lehetnek. akiknek a nyelvhasználatából egyértelműen kitűnik. Hatásosan gyakorolható még új szókincs begyakorlására is. Ha állító. Korlátozott mértékben ez írásban is működik.*** *** *** *** *** 4. A huzamosabb gyakorlás amúgy is rászoktatja az embert az anyanyelvi beszélők nyelvhasználatához való igazodásra. (A kérdésképzés tanulásának PLC szemléletét és módszereit egy külön anyagban ismertetem. KÉRDŐSZÓ SEGÉDIGE ALANY FŐIGE TÁRGY HATÁROZÓSZÓ . Azoktól hallva. megerősítést váró vagy meglepődést kifejező kérdésekben ez teljesen megszokott jelenség. mint a mondat szerkezete. persze erősen az adott szituáció függvényében. ezt teljesen természetesnek veszik. A hétköznapi életben az utókérdéshez hasonló. hogy a hanglejtés alapján nem sokban különbözik egy állító vagy egy mondattól.

kiejtése – pösze sz (W) – u-ból induló hang. 01:02 aforizmágus Nyelvtanári tapasztalataim alapján állítottam össze ezt a listát. Egyéb    Belépés Regisztráció Szerzők aforizmágus (profil) 71 kiejtésileg igen problémás angol szó 2013. akkor már az érthetőségi kritériumoknak is megfelel! Némi pontosítás: (D) – zöngés –th. akkor a kiejtésükkel nem lehet gond! A kiejtést az egyszerűség kedvéért magyaros átírással írtam le – ha a kiejtés az adott leírásnak megfelel. hogy mennyire jó és pontos a kiejtésük. ami átmegy a következő hangba . és odafigyelnek ezek kiejtésére.KÉRDEZZ BÁTRAN! ):o) Brain Storming nyelvtanulási segédletei BRAIN STORMING több mint 20 éves nyelvoktatási és fordítói tapasztalata és gyakorlata által kiérlelt módszerek és segédletek tárháza. a d. hehezettel ejtve (SZ) – zöngétlen –th. kb. és megkapják a listát is – továbbá a haladókkal is ezt szoktam annak vizsgálatára használni. Ha ezeket jól ejtik ki.Hasznos eszközök a hatékony nyelvtanuláshoz .kiejtése.05. A kezdőkkel ezt szoktam gyakoroltatni. hogy megállapítsam.28.

of (ov. those (Douz) 27. I've (ájv) 10. hair (heő) 16. I’ll (ájl) 44. have (hev) 25. ånt) 33. csak éppen röviden ejtve. here (hiő) 15. three (SZrí) 5. you're (jó) 14. does (dáz) 24. live (liv) /él. they’ll (Déjl) 50. öv) 31. you’ve (júv) 43. can’t (kánt) 53. live (lájv) /élő (adás)/ 28. Hungarian (hángeerien) 41. how (hau) 8. were (Wő) 12. write (rájt) /itt nem ejtik a W-t!/ 42. mint a magyar á. we’ve (Wív) 51. now (nau) 45. hungry (hángri) 39. leave (lív) 29. enough (inåf) 21. hasn’t (heznt) 36. doesn't (dáznt) 23. Hungary (hángeri) 40. he’s (híz) 6. haven't (hevnt) 34. és nem ékezet az a-n A szavak: 1. was (Woz) 11. there (Deő) 4. av. they (Déj) 2. you’ll (júl) 47. we’ll (Wíl) 52. ezért van pont. Weő) 13. his (hiz) 7. wait (Wéjt) 18. laugh (låf) 22. where (Weer. these (Díz) 38. he’ll (híl) 48. who (hu) 9. know (nou) 46. this (Disz) 37. with (WiD) 19. says (szez) . white (Wájt) 20. has (hez) 35. she’ll (síl) 49. aren't (ánt.(å) – olyan. whose (húz) (who’s = húz) 26. lakik/ 30. they’re (Déjő) 3. eyes (ájz) 17. are (áár) 32.

talk (tók) 64. quite (kWájt) 58. us (åsz) 65.05.54. .KÉRDEZZ BÁTRAN! ):o) Brain Storming nyelvtanulási segédletei BRAIN STORMING több mint 20 éves nyelvoktatási és fordítói tapasztalata és gyakorlata által kiérlelt módszerek és segédletek tárháza. may (méj) 70. 3. whether=weather (WeDő) Hasznos eszközök a hatékony nyelvtanuláshoz .blog. her (hő/r) 67. It just takes me longer to answer. 900 egyszerű angol klisé és kifejezés a hétköznapi élethez 2013. all (ól) 56. many (meni) 63. hear (híő) 68. could (kud) 62.hu/2013/04/05/900_egyszeru_angol_klise_es_kifejezes_a_hetkoznapi_elethez (1) Ice breakers 1. call (kól) 61.04. as (ez) 57. heard (hőd) 69. through (SZrú) 71. child (csåjld) 66. said (szed) 55. also (ólszó) 60. quiet (kWájöt) 59. 01:23 aforizmágus http://bsnyelvtanfolyam. 2. 4. What's your name? What are you here for? What do you think of my artificial voice? I can understand you.

Have a nice day. How are you doing? 21. 3. That's crazy. Sit on it. 13. 11. 5. Bug off. Quit your bitchin'. 12. What a joke. 6. Tough toenails. Watch out. 23. not me. You better believe it. 10. Where do you work? 9. (3) Humorous comments 1. 6. 15. How's it going? 22. 8. Please. 5. Ooops! 12. 15.5. I was trying to whistle. See you later. Hello. Bummer. 8. 4. 17. Fine. You're kidding. 2. Hi. 14. Get off my case. Bummed out. 6. 7. You're pulling my leg. 2. Where do you live? 10. You're welcome. 13. tired). Sssss. No. 5. 19. 4. Tell me about yourself. Goodbye. Is that your real voice? 2. 7. Don't be afraid to ask me questions. Did you have a good weekend? (2) Idiomatic formula comments 1. Pardon me. Ouch! 10. 16. It's the pits. 3. . Who programmed this voice machine? 4. 9. 18. Where are you going? 11. Go jump in the lake. Just a minute. Can you understand me OK? 7. Goodnight. That's easy for you to say. 3. What have you been up to? 12. Excuse me. Thank you. You wanna bet. I'm sorry. 8. What's up/what's new? 20. 11. thanks. That was the voice machine talking. You look great (sad. 9. (4) Slang expressions 1. Good morning. how are you. 14.

Was there something else? 33.(5) Summoners (Requests for Information) 1. Were are you going? 34. Did it hurt? 7. 28. How do you know? 15. Should I take it? 29. Isn't there any way? 27. Could I take these with me? 6. What happened to you? 54. What did you come up with? 46. What did she say? 45. Are we still going? 4. How can I get ahold of you? 12. Is it okay? 23. How much will it cost? 18. What happened this time? 53. What did it say? 44. What do I do now? 47. What is it? . Tell me how much. What are you going to do tonight? 38. 31. What am I doing? 35. What are you talking about? 40. 30. How long? 16. What else is on? 52. Do you agree? 10. Any particular reason? 3. Just answer my question. What are you going to do next? 37. What are you looking for? 39. How will you know? 20. Isn't that the right thing to do? 26. 32. What are you trying to do? 41. Didn't it come? 9. What does that mean? 51. Did you get my message? 8. That doesn't answer my question. Is there anything I can do? 25. How did it turn out? 14. Do you want me to? 11. Is she coming? 24. I want to know what it is. 22. Tell me what you are doing. How did I do? 13. What do you think of it? 49. What happens afterwards? 55. How much? 19. What are you doing? 36. How's that? 21. Am I right or wrong? 2. Are you glad? 5. What caused it? 42. What could possibly happen? 43. What do you have to do? 48. What do you want? 50. How much more is there? 17.

What's this one for? 69. 8.56. 5. 21. 3. 11. 6. 9. Will I be able to get another one? 84. For a while. Will it hurt? 85. What's that doing in here? 66. Can you do it real quick? 16. 12. Why did they go to all that trouble? 80. Either today or tomorrow. As soon as possible. You don't mind? 88. . What's that? 65. Before I go on. Before you go. Are we finished yet? 7. Would you? 87. What's that? 67. Where are they? 71. Get me up earlier. About a week. For good. 14. Why did you get so many? 81. 19. All the time. 2. At lunch. Why won't you be there? 83. When will I see you next? 70. Where were you? 76. A long time ago. What kind is it? 59. Where can I get it? 72. 17. Where is everyone? 74. Where do I go? 73. Which one is it? 77. Any minute now. What is the next plan? 57. What were they? 63. What's going on? 64. Can I give you my final decision later? 15. What is wrong? 58. What was the last time that happened? 62. As fast as I can. What kind of shows are on? 60. 13. 22. Will you be here? 86. A little more often. Before dinner. Who called? 78. Don't bother about that right now. What's the score? 68. Didn't you do it yesterday? 18. Why don't you go? 82. You really believe that? (6) Temporal Markers 1. 4. Why are you concerned? 79. What then? 61. Where is it? 75. Come back later. Before I go. 20. 10.

63. How long did it take? 28. It takes time. I can't wait that long. Maybe later. Maybe tomorrow. I'll do that now. 62. 77. 71. 49. 40. How often do you do this? 33. I'm finished for tonight. 59. 53. 50. 45. I'll be right back. 37. 42. It's time for the show. 72. Just for a short while. 34. I'll be waiting. 55. I came early. Give me a few minutes. It happens every so often. 41. Now it is. 73. It isn't the first time. I want it to be over. 46. 68. How long do you think it will be? 29. 35. How long ago? 27. If there is time. I didn't get it done. 76. I still haven't eaten yet. 65. 66. 57. I am ready. 64. I want to hurry up. If time allows. 75. I'm all done. How long will it take. 79. 74. I'm almost finished. 54. Not quite yet. 67. 24. 51. Not now. I still have time. It happened again. 60. Not anymore. . I'm finished. I was on time. 52. 43. How fast? 26. 56. I'll wait. 61. I might check that out tomorrow. I used to. 58. 44. Most of the time. No longer. I haven't yet. It won't be forever. 38. It will be a while. 31. I already did. It doesn't seem fast enough. I remember the last time I did that. Once again. How often can I get it? 32. 78.23. 47. 69. How fast can you do it? 25. 39. 70. I'm waiting for it. 36. It's about time. Late at night. It would take forever. How long does it take? 30. 48. It is time to leave.

I disagree. Wait a minute. The last time. We will get to that later. Please hurry up. 86. Once in a while. 83. I'm glad" 5. When I get done. 11. 85. 14. 99. What took you so long? 108. When you are here. Sooner or later. 89. 92.80. What time is it? 102. Wait until tomorrow. I did okay. I blew it. 96. What time do you think. When is it scheduled? 113. When we get back. I can't stand it. When I want to. 10. What time tomorrow? 103. When you come back. (7) Opinion /Perspective Phrases 1. There's not enough time. 94. . 97. 110. 15. You better hurry. When I feel like it. Exceedingly good. 9. Once or twice. "Boy. We will do it tomorrow. What time will you be home? 104. Absolutely ridiculous. 3. I am getting it. 4. He can do it. 116. What time? 107. Tomorrow morning. 91. that feels good" 6. I don't believe it. What time am I going? 98. When it all took place. 93. 84. What time is it? 101. "Boy. 81. 109. What time would I be done? 105. 2. 95. Then what after this? 88. 111. What time? 106. 87. Too early for me. I can't figure it out. A rather refreshing outlook. 90. Wait for the rest of them. What time is it? 100. Why not do it right away? 118. 82. 16. We have to wait. 13. I didn't mind. A little better. 117. 114. 7. 8. Over and over again. 112. When I'm ready. 12. 115. Once in a blue moon. I didn't really want one.

I think this is pretty good. 67. It feels great. I think that I've had enough. I honestly don't want to do it. 29. I really like it. I had a great day. 27.17. 58. I don't like to. I'm glad that is done. I'm not anxious to take any. I like it better. 59. 62. I'm doing well. 71. 69. 68. 54. 66. I'm getting sick of it. I don't like it. I'm really disappointed. I was so glad. . 41. 42. 22. I'm not mad at you. 53. 35. 24. I don't feel good. It feels good. I'm glad. I need it. I don't feel like seeing anybody. 26. I was doing excellent. 38. I hate it. 57. I really feel bad. I feel the same way about it. It is different alright. I don't remember it being all that hard. 18. 70. I'm just getting it from all sides. 52. 61. It doesn't make any difference. 25. I really get off on it. 50. It is just your imagination. 19. I don't really like it very well. I'm concerned about it. 36. I feel sorry about that. I'm feeling a little better. 32. 33. 56. I don't understand what's going on. 46. I'm going to do the impossible. 30. 37. It is absolutely ridiculous. I had a great time. 48. 23. 51. 63. 31. I love it. I get cranky. 65. It happens to be my favorite. 44. 55. 20. 40. I'm embarrassed. I'm not going to take it. 64. 21. 39. I'll get used to it. 60. I don't like it anymore. I hope you're not disappointed. I don't care. I'd like to do it. 72. I get scared to death. 73. I think he's kind of cute. 43. I'm nervous. I enjoyed myself. I felt like a lot. 47. I don't really care. 34. 28. I noticed it. It frustrates me. 49. 45.

113. 107. That's what I like. Kind of tired. That's wonderful. 104. 96. 84. 75. 94. Look out world here I come. I was so disappointed. 102. 91. It's too bad. That is amazing. Its not important. It sounds good to me. It sounds confusing. I'm very hot. 98. It's not my cup of tea. 83. 97. That will be fun. 88. 120. That's pretty good. I'm too rushed. I'm really having a hard time. 128. 111. Too much for me. 101. You will love it. 108. 78. It still hurts. It sounds good. It suddenly becomes important. It was wrong. I'm so excited. 112. Pretty ugly huh? 99. 130. It would be much easier. . It was no good. That's logical. 80. 86. 90. 76. It's slightly obvious. 119. 115. 82. That's why I feel the way I do. 103. 118. That would be great. 122. It's weird. What a turkey. 114. 127. Its got me bothered now. 125. It's wonderful. 110. 93. Makes me mad. 129. 81. 105. I'm still not hungry.74. 85. That should be hard to do. It's such a hassle. 121. 124. Just great. 95. I've had it. That makes me laugh. It's amazing. 79. It's so bad. 123. 89. 117. It is very important. That isn't fair. 116. 77. That's all right. 126. It shook me up no end. I'm really worried about it. I'm very sleepy. When I am tired. Nobody seems to understand. 87. 92. 109. That hurts. That's easy. Just plain good. What a jerk. 106. I don't honestly even know what's wrong. That's my problem. 100.

How many more? 22. 43. We have to stop. As careful as you can. How about it? 21. Do you have time to play? 14. 33. I'd like to see it. I need help now. Don't complain. Are you excited? 4. Let me see it. Why don't we do that? 47. Listen to that. 36. 42. 34. 2. Let me. Would you come? 51. Let me go. 27. Would you do it? 52. Guess what I want? 19. Turn it over. We ought to try that. 6. Don't do that again. 37. Let's go. 25. Do it. Are you coming? 3. 5. Don't mess with it. 38.(8) Generic Requests Phrases 1. 20. 17. 45. Let's do it. Help me out. (9) Generic Responses Phrases . You could help a little. 35. Be very very careful. 30. I'll show you what I want. When you find out let me know. Could I have some? 12. Can I do this? 7. How would you feel? 23. Can I use it? 10. Watch out. Please find out. 11. 41. 31. Please get me some. 53. Why don't you give it to me? 48. Check if its right. 13. This is a request. 32. Please get out of here. 40. Accept my decision. I would like you to see. Someone help me. 18. Do you mind? 15. 28. 29. 26. 46. So why don't we do that? 39. Can I try one? 9. Why don't you put that away? 49. 24. Can I get a new one? 8. I need it I wonder if I could get a new one. Let's play. 16. You'd better come. Will you do me a favor? 50. 44.

38. I can't answer. I didn't say it was true. How could I be mad at you? 27. Blows that theory all to hell. 57. 33. I didn't know. Good idea. As usual. 34. I don't either. 17. For all I know . 42. 53. 31. I can't think of anything. 36. I don't have any. I certainly don't mind. 32. 41. 2. 56. Can you beat that? 12. Don't mess me up. As much as I can. Don't worry about it. I do not have any idea. I certainly did. 51. Forget about it. Honest to goodness. 20. Easy for you to say. Have a heart. 7. I can't remember. 46. Anything's possible. I don't have any idea. I don't have much choice. I can't figure that out. I didn't realize that. 5. 15. 21. 30. 40. Come to think about it. I didn't say anything. 8. Don't make me laugh. As far as I'm concerned. I can't tell. I always do. I don't have to. I can't remember anything else. 48. 10. I don't know how.1. 19. I believe it. Hey man. 6. 37. How did you know? 28. 9. 35. I can't understand. 54. . I don't know about you. 43. 22. I can't. Give me a break. Beats me. I don't know. I could probably do better. 45. I can't help it. 44. How about that? 26. 25. 14. 49. Are you serious? 4. 50. 23. Boy do I ever know? 11. I can handle it. Are you crazy? 3. 13. 24. How do they know? 29. 39. you've got a lot of gusts. 16. 52. Don't encourage him. I can't believe it. 47. 18. Believe me it is. 55.

have no idea. know it. I 64. doubt it. . I 63. I 72. I 91. I 78. 111. 106. I 70. 102. know it's important. don't understand it either. still have to. I think it's only fair. I sure hope so. forgot. know that. don't really remember. promise. I told you I don't know. I 92. I thought you were going to. guess not. don't need it. I 60. know. I 69. don't really know how. I thought so. I 98. I 67. I 93. I 80. don't want to. I 79. gave my final word. I 96. I understand that. I 90. really think its long enough. don't want anything. really feel I can't do it. I 66. I 68. know. I 59. haven't yet. I don't need to be reminded. said I was. I thought I was through. I 73. hope it is. I 61. I 65. I 94. 107. guarantee it. don't' mean like that. I 86. 114. I 85. I 77. 108. I think not. I though it would be good for me. I 95. I 82. hadn't even thought about it. 105.58. I understand. really try. I 87. really do. I 76. I 74. I told you. I think we ought to do that. I 84. 103. I 81. just don't feel like it. don't' want it. I think that is unnecessary. 101. guess so. 104. I 100. don't think so. guess. 110. I 97. I 83. I 89. know what you mean. found it. don't know which one. I 62. I 99. 109. I 71. don't want that. don't really need it. 112. haven't noticed any difference. hear you. I trust you. just don't think that's true . I suppose so. I 88. 113. I 75. don't need it anymore.

I've got no idea. 169. 147. I'm still thinking about it. I'll plan on it. 145. It might work out. I'll decide later. 162. 151. 135. I will try harder. 153. I wish I knew what happened. 157. If I could I would. 118. It might work. 155. 159. It's up to you. I'm probably going to be sorry. I'm not trying to put it off. I won't guarantee anything. 154. I was supposed to. 131. 165. 143. I'll deal with it. 146. It's completely different. Is there any doubt? Is there something wrong with that? It certainly did. I'm just making a comment. I'll keep an eye on that for you. It could have been. 134. 156. I'm not talking about that. 128. It doesn't matter. 129. It really helps. I won't do that. It's the truth. I will still need it. 124. 167. 164. I'm afraid so. 149. . I was suppose to. It didn't turn out that way. 121. I won. I won't let him. I will. 160. 122. I'm suppose to have. 139. I'm afraid I can't change that. 168. 130. 148. 120. 150. I've been told. It has to be. 144. 166. 132. 125. I'm game for trying that. 127.115. 119. 161. It depends. I'll ask him. I'm sure. 133. I wish them luck. It just seems to always happen like that. I wonder. 117. 141. I'm not going anywhere. I'm suppose to. 170. I've heard of that. I'll come back. 138. 116. 171. 126. 152. 163. I'm doing it anyway. 137. I'll try. 142. 158. I was going to. 123. If you want to. 140. I'm not a child. I was trying to tell you. I'll check. I'm not even sure I want the answers. 136.

Never you mind. That's all. That's a deal. Looks like it. So that's the way it is. Okay gorgeous. No. Poor thing. 190. 198. 185. 188. That is interesting. 217. Please stop nagging. 211. Maybe. So is mine. 186. I'm not. 200. That's okay. 209. 194. Kiss my grits. 218. Not usually but in this case. 214. That depends. 216.172. 205. 203. 182. 222. Let's try again. One never knows. 191. 223. Makes you wonder. Oh my God. That's not right That's not the way it works. 224. That won't make a difference. That's an idea. 226. 174. 177. That's right That's the last resort. That's got nothing to do with it. Oh darn. 176. 175. 184. 215. 196. Let's try it. 180. 213. 178. 221. Nobody told me that. 199. Just looking. 225. Let's not go into that again. That's it. Of course I do. There is nothing I can do about it. 219. Thank the Lord for small favors. That's the way its always been. Never mind. . 227. 208. 197. 210. 228. maybe not. 195. 192. 181. 204. 206. No joke. She didn't give me that impression. That's my choice. 207. So what? Something like that. 193. Sure I am. That's my problem. Not much at all. No way. That's the truth. Just fine. 179. There used to be. Thank God. Let's not take it to extreme limits. That didn't work. 173. That's enough. 201. 212. Maybe they do. 220. 189. That does the trick. 187. 183. That's why. 202. Of course.

270. What luck. 232. You bet your britches. You are kidding. 238. I can. This is anticipated. Turn it off. You've go to be nuts. Yes. What other choice do I have? 248. 253. 230. 247. I got the same kind of trouble. 261. What can I do? (10) Equipment-Related Phrases 1. Yes. I don't know what happened to it. You can say that again. You never know. 267. You can try but I doubt it.229. There's nothing more. They do the strangest things. Turn it down a little bit please. 3. . 8. 242. 4. You've got to be kidding. They usually do. Off the deep end. 268. You're not supposed to. It doesn't work. (11) Idioms 1. You said you'd try. 256. 2. I was. you can. 262. 266. 240. There's no way in the world. You know they do. There's got to be a better way. 7. 235. 263. 233. Just like a dream. 5. Why not? 249. Rewind the tape please. Want to bet? 241. 254. I can do that. 257. 269. You can give it to me. There was something else. 237. It just doesn't work. What else am I going to do? 246. 236. What an idea. You better not. 258. 259. 265. 9. 251. 252. You can come up with something better. Well it sure looks like it 243. Well. 250. There's got to be another. You should have told me. I doesn't work properly. 255. This is different. 234. 264. Yes. I wouldn't know about that. You shouldn't have. It works once in a while. Unfortunately. 231. Yes. 244. 2. Well it sure feels like it. You know how it goes. 6. You could not possibly understand. 260. 245. They told me that. yes. 239.

Could you repeat what you said? 8. I forgot to mention. 9. Side by side. I may not even go back. 12. As I was saying. 10. We are going. 25. I want to stay. I just remembered. 18. 14. . I think I'm ready to go back to bed. 8. 13. How about you? 16. 4. How are things going for you? 18. 6. 5. 11. Do you know what he did? 11. In my room 14. 21. Haven't I met you before? 15. I go the opposite way. 13. Did you understand? 9. 29. Out of the clear blue. 16. There's more over there. Change the subject. Boy. 20. Do you know where. 23. Didn't you know that? 10. I'm glad you called. Put that here. 26. I am going home. Practice makes perfect. 5. 2. Do you understand what I mean? 12. 3. I don't want to interrupt.3. 4. 24. It's not my cup of tea. I don't have to go. 7. 17. 27. I had to go back. I have a great idea. I have to go. I don't understand your question. Is he gone? 15. All I'm trying to say is… 2. (12)Location Markers 1. Once in a blue moon. I have news. But guess what! 5. I want to go. I know why. 4. 19. 6. 7. I'm going back. 28. I don't know where it is. 22. 3. I need to explain. Where is it? 20. Where should it be? (13) Conversation Control Phrases 1. How come? 19. I really like to talk about it. How about you? 17. Can I talk to you? 6. Guess what I've got. I'll meet you there. I should explain. Explain that to me.

59. I'll let you know. I will see you. Let me tell you why I was upset. 62. Tell me about it. I'm really glad you dropped by. What's up? 74. (14) Communication in the hospital . What do you think? 69. That's all that's happening. 57. Just one comment. Over and out. 61. You know something? 79. Let me tell you why. 45. I want to know. 31. 78. Let's see now. 33. Just one more thing. Thanks for telling me. 53. Please don't interrupt. 52. 77. 60. I'd better go. I'll have to think of a few more questions. 63. 81. You know what I think. 37. Let me answer. That's all I have to say. 40. 56. 44. Let me tell you about it. 36. Is that okay? 47. 34. What's wrong? 75. I want to show you something. You know what I don't understand. Listen to me. Will I see you later? 76. I've got an idea. I was saying. What is it now? 72. What are you talking about? 66. I'll see you around. 35. 82. What were you about to tell me? 73. 54. Let me tell you what I did. Come right back please. Is it a deal? 46. 43. 80. I'd better get going. There was something else I was going to ask you. You are not going to believe this. 64. I want to talk to you about. What are you going to do today? 65. What did she say? 68.30. 55. See you later. What happened? 71. 58. I'm curious about. 32. I was just curious. You don't have to go. What do you think about that? 70. 41. What are you trying to tell me? 67. Let me tell you. 48. 42. 49. 51. 39. I was just wondering. 50. 38.

I'd rather… 11. I think that? 8. Did you see? 6. 4. I've been think about? 4. Right. Did you know that? 5. And then. What do you think about? 2. Oh yeah. Tell me about? 3. 9. Someday I want to. . 10. I would like to? 7..Requests for assistance suction pain change position bed chair up down left right turn wipe bedpan urinal medicine call family call nurse Expression Body parts of feelings leg angry arm tired head sick stomach OK foot good back better Physical state worse hot mad cold fed up hungry lonely thirsty worried (15) Initiations of subject/topic 1. By the way. 3. 2. I've been meaning to tell you. Keep going. (16) Topic continuations 1..

You're wrong about that. 4. That's true. You're right about that. I'm sure that's right. 10. 11. I'm not so sure. 6. I agree. 10. now I see. I meant something else. I doubt that. No. (19) Agreements /Disagreements 1. 13. You misunderstood. I'm not so sure. I agree. 5. let me rephrase that. I don't understand. I'm going to start over. I don't get it. You're kidding. That's not what I meant. 7. no. No. I missed it. 6. You're right about that. 8. Do you really think so? 9. 2. I don't doubt that. 5. Who are you talking about? 15. That's right. Say that again. 7. 5. What do you mean? 2. I'm sure that's right. 15. Ah. What did you say? 11. I get it. How do ya' know? 15. Just a minute. Wait. Huh? 16. You're wrong about that. 10. (18) Communication repairs/corrections 1. 12. How do you know? 14. 16. 3. Do you really think so? 9. 14. You're kidding. You missed the boat. 3. 11. That's right. 6. no. I don't agree. Who said so? 12. 2. 8. 9. 17. Who said so? 13. 14. 8.(17) Feedback to encourage and discourage comments 1. . I don't doubt that. 4. I don't think so. I doubt that. Excuse me for interrupting. I don't think so. 7. 4. 13. That's a possibility. 12. I don't agree. 3. let me think about that.

Could you come pick me up at three ? 21. 13. Chase never took cheap shots (=an unnecessarily rude remark) at the opposing team or the judges. 14... ( to decide finally to do something. 5. I don't take criticism very well. I'll be happy to work with you again whenever you like. I do have other interests. Lani ! 17. . 22.. . So far. Try not to be so hypersensitive to criticism.... 4.. 19. I've been bending your ear ( to talk to someone.. .. You sound as though you're signing up for a life partnership 10. if he doesn't care about me.példamondat haladóknak 1.. I admit I'm curious about the guy. try to put it in the wash as soon as you get home. 12. 29. 34. 42. 8.. 30. They certainly look pretty chummy. Has he asked you on a date yet ? 37. Sometimes you have to go out on a limb ( take a risk ) and hammer a point home. I wanted to find out how things were done at Aina Hau before I took the plunge. it sure keeps me on my toes... . are you in the phone book under Marshall or under Gorgeous ? 28. especially after delaying it or worrying about it for a long time ) 9. . . he went off on this tangent about turning the homeless into chefs .... 3. 6. 24. . Do I detect a note of skepticism there ? 27. Thanks... . Lani's father wouldn't be able to come by for her until at least five o clock.. I live in Manoa. I'm afraid. urging the debaters to do their best 18.. I hate going into any situation unprepared. 31.... .. there's no reason you and Amy can't win at affirmative.. 32. 40.. I hope that's not far out of your way. Welcome aboard. 2. he had given them a pep talk.. 20. the very idea of reciting the pieces from memory gave her the chills. It's about time you made a move on him. 39. 38.. I'd absolutely die of embarrassment. but my game's pretty tame ( boring or unexciting and disappointing )compared to yours. Around noon. I admire the way you charge the net. the brilliant blue sky suddenly clouded over. 36.. 11. Don't be so hard on yourself. Lani was spooning up her French chocolate ice cream with . . just say the word. . I'll be hitching a ride with ( to ask for a free ride from the drivers of passing cars by putting your hand out with your thumb raised ) you guys .. enjoying the beautiful day and each other's company. many couples are lounging on ( to stand or sit in a lazy way ) the grass. do you think you could give me a few pointers ? 25. but only because you've given him such a bigbuildup. 16. Sam's such a flake. Lani. especially about something that is worrying you ) about the tournament ever since we got here. . How much farther is your house ? 23. ( friendly ) 15. 7. 41. . 26. Lani quickly got her thoughts together and gave her opinion. 33. a little black cloud had suddenly blotted out ( to cover or hide something completely ) the sun. 35.. but sometimes I wish I'd lighten up and have some fun for a change. no guy had ever measured up to Lani's high standards. I'm really surprised I even made the team ! ( be chosen for a team ) Lani's teammates are all warm and friendly. and within moments rain began pouring down.

But even if I made a play for ( to make an attempt to gain something ) him . . she was seething with irritation inside. 80. She never should have let herself caught up in Sam's comedy routine . want to go have a pan pizza with the enemy... he seemed unsure of himself.43. 76.. Mealani and I need to make some adjustments on our negative case. I really could use a workout. she's welcome to him. 51. Everybody says you are excellent on the soccer field.. Unless you're otherwise occupied. All our tables are oceanfront. The first one was dismal.. 75. . 72. Don't you ever pull another stunt like that.. 62... . you are thinking about ditching him for that nutcase ? 56. 70. she and Chase were polite but distant to each other. 47.. 46... Do you think I'm fickle. 60. Want to play some tennis this evening ? .. Then he started picking my game apart shot by shot.. Sometimes I feel like I'll never be able to measure up to his expectations. my Dad's birthday is next month . I wouldn't have beaten you so badly. Chase was the boy of her dreams. 48.. 74.. .. I can tell from the look on your face that you don't approve of my philosophy. and Chase is practically abasket case. That's what I had in mind.. 53. I kind of like the last-minute approach. I'm an old hand at this sort of thing. You may be my debate team captain.. and pretty soon I was sorattled that I couldn't do anything right. Lighten up. 79. . if this tournament is to proceed on schedule. if you decide to give up on Chase. 50. Mrs. By the time they returned to Lani's house. 45. 69. 73. the following week were agonizing for Lani. 49. you know. I understand you and Amy really cut them down to size ( to make someone realize that they are not as important... 86.. crowell told Lani at great length about growing up on his family's sugar plantation.. ( someone who is so nervous or anxious that they cannot deal with simple situations ) 67... sir ! 63. that their relationship would only grow and deepen with time.. Then maybe we could grab a bite to eat and take in a movie or something. 68. If he thinks she's so perfect and I'm such a mess. 64. 77. 58. that's all. 52.. 85. We were all totally stressed out --. I haven't been to one of those in a long time... 44. In my opinion.. .... Darce. 66. I laughed so hard. then all I can say is.. I have to get some stuff for my sisters. 84. We're good friends. it is essential that everyone show up on time.. Lani was on automatic pilot most of the time. he is still hung up on you 81.. we are about the same size.. 71. I struck out ( failed ) twice in a row. .. . he's getting all intense and serious again. 65. she always likes to go there early and set up. 82.. 54. though. . .. I almost fell out of my seat. .. Chase... He can be pretty long-winded sometimes. Think you can stand it. It wasn't just her surroundings that were different... Listen.we thought something awful must have happened to you.. but I'm pretty sure we aced the second one. I'm next in line.. 55. you almost gave me heart failure.. but you are not my tennis coach.. if you'd been in top form. . In fact. almost at a loss for words . the sun had set. 78. it probably wouldn't do any good.. 83. 57. Mr. successful etc as they think they are ) this morning 61. and I could use some feminine input. 59. Nakamoto was worried sick.. I'm glad you are not the kind of girl who holds a grudge.

Kate eased down the volume..87. Flushed with embarrassment at her dismal performance. 131. . Between the two of us. But next week the station would be up and running. They'd make me lose my lunch if I'd eaten any. 116. I'm gonna grab a cup of coffee. 106.... 92. You two sure look pretty cozy. You stumbled a little. Looks like you've got your work cut out for you.. Don't these guys have any pride ? ... 124.. ... It was a gutsy move on your part to change your case at the last minute. by any chance ? 108.. 89. 115. her hour was up. still tingling from the thrill of her success . 119. it is working properly ) 100.. I have an appointment with him for two o'clock... 121....... Kate : How soon do you think we could get the phone. we'll rotate in order to give shifts to as many of you as possible... I probably wouldn't have the nerve. 129.... 111.. I've modeled my deejay style on his. Now I guess you want me to set you up on a date with him. 135. No. . two's company and three's a crowd. This is no time for socializing. 97. . and she had fallen right into it. I'm going to catch a ride home with Cheri . 138. Kate : Or are you so cynical because you've been dumped.. Eric : He's at lunch. they all know I have my on days and off days. 102. Kate's mind suddenly clicked into high gear. I wonder if I'll ever be able to figure him out. 125. That would be really great. you know as well as I do that nothing will come of it. 109. I didn't think football was your thing... Everything will be in working order by tomorrow morning. 127. Kate : Is Mr.. 117. .. . I thought I was going to have to hitchhike home.. Those are beyond sappy.. ( if a new system or process is up and running. Almost before Kate knew it. want anything ? 133. Kate had been working nonstop on this project for a year and a half. Sorry Mr. . 120. 96. 130. with any luck.. 94. I really want to know where you learned all that stuff. I snapped at you. These past couple of months have been the worst of my whole life. she hoped she could talk him into pulling some strings and getting her into KZRP. 123. . After school. 134. 90. 114. 110. 122. 118... Eric : Bite your tongue. When the music started to play. but I could tell how nervous you were. 88. 136.. 93. Perry.. 128. .. Where are you off to in such a hurry ? 126.. I just wanted to find out what I was up against. Have you been waiting long ? 99.. 107. They had laid a trap. . Eric : Next week.. Did Jake sound a little bit patronizing ? ( someone who is patronizing talks to you as if they think you are less intelligent or important than them ) 132. 98. That's not even close to being Dadlike. 105. Eric didn't look as if he was in any hurry to leave. I'll check with the principal first thing tomorrow morning. 137..... I'm the one who was crazy for acting the way I did... Perry here. 103. . What girl in her right mind would dump lovable old me. . I'm sorry.. 113. ( to have to deal with a difficult situation or fight an opponent ) 95.. I'm not really into that mushy stuff.... if you can set it up . we'll have this mess straightened out in no time. 104. we're just taking a breather. 112. 91. 101. . the excitement in the room was at fever pitch. Gotta start cranking out the tunes.

. 169.. 167. 141. He's always making goo-goo eyes ( a silly look that shows you love someone )at you in class. 150.. I'll do it myself. That's way out of my price range.... He was well-mannered. 168.. If you're so nuts about Jake. Startled. 179. At first. Where do you live ? 146. Right then and there I should have set him straight and cleared up the misunderstanding. To take her mind off her troubles .. 162. . Alan found a parking place in the lot. 177... You're the one who got me into this mess with Alan. Andy is short for Andrew. 180. Samantha : Would you like me to make you up ? 181. we became instant best friends.. I'll do it myself. 153.. . 147. Lexie : No.. You really ought to dress up more often. Boy.. 160. My life is a complete and utter disaster. I thought they only did that back in the olden days... 144. we aren't even remotely related... 154. 173... 143. . 178.. 159. 170... Kate : That sounds like fun. 174.. Want to catch a movie. we'll strike his name off the list. Ms. Are you holding up the wall. 158... .. Then as we eliminate each of them.. I guess I kind of overdid the cheering bit. My wet hair was hanging in my eyes .. Maybe what he said just came out that way. 176. I'd meet her at the pool over an hour ago! I'd better make tracks... .. 164. Math and I just don't mix.. No sense getting him all upset . Okay. Eric : Maybe we ought to call it a day. Starved ! I worked up quite an appetite ( work up an appetite/thirst to make yourself hungry or thirsty. Kate slammed on the brakes.... considering who his father is. that was some speech.. Now we were sixteen. Tucker. so I thought I'd disguise my voice and try it out over the phone. Lexie : No. and our friendship never wavered. 155. 165. He must think I am a total nut.. 175.. Are you still on that kick ? 145. 182. but leave me out of it.... 172. I thought there was something familiar about his voice.. I sure didn't see that side of him. Did you really mean what you said when you called the Love Line all those times. I'll meet you by the car.. We'll be finished in plenty of time. What's playing ? 152. or doesn't anybody here come up to 183.. Maybe he didn't mean to be rude.. When is this assembly ? 161..139.. 157.. get on the line and give me a call. Lexie. 163... He's not stuck-up at all . 148. 156. chase him yourself. and real polite. ( to make a car stop very suddenly ) 149. 171. I'm no good at saying things like that in person..... okay ! Your sad story wrings my heart.. the rest of the year we kept in touch with long letters and even longer phone calls.. He's just probably holding off because he knows you'll be climbing the walls wondering who he is 142. .. 151.. but I can't put together with a face . especially by doing physical exercise or waiting a long time before you eat or drink ) chasing you all over the field. I simply can't understand how my two best friends could have gotten off on the wrong foot like this. 140. 166.

My responses sounded awfully lame to me. 190. . 215.184. tucked it into my shirt pocket . 199. 222. or doesn't anybody here come up toyour high standards ? 185. 220..( sweep sb off their feet to make someone feel suddenly and strongly attracted to you in a romantic way ) 224... By my calculations. 216.. trying to catch a glimpse of the creek or hear the sound of running water 217. All that moving around must be tough for you. . 187.. 213. ( very soon ) 200. especially with someone in an official position ) with Max. 201. Deep down inside.. 192. This is probably the dumbest thing I've ever done. Max : Thomas wants to talk to you.. while they are not there.. Please don't let on I work here. okay ? 205. Hoping to raise their spirits. we would reach out campsite by five o'clock. all the comforts of home. The last thing I need is another run-in ( an argument or disagreement. 198.. I was so freaked that I didn't stop to find out.... Tucker. 219. His business takes him all over. Max tied the horses to some trees. Looks like it might rain. I said brightly . A day ago I would have bristled at his question. 214. 204. but Max didn't seem to notice anything amiss. 210. so we're never in any one place for long. I bet you'd like to get along with him. Are you holding up the wall. especially in a way that shows a lack of respect for them ) 193. Let's not go any further with this. We have tents and air mattresses. 206. 188. Can you blame him after you've been so nasty ? 197. Ms. 194. Can't a guy even have a conversation with you without having his head bitten off ? ( to answer someone or speak to them very angrily. I found a clearing in the woods that looked perfect for a picnic. I can have one of the boys saddle up a horse for you in a jiffy.. I can pay double your usual hourly rate. 208. 211. This is all your fault. 223. the boys and girls are still sound asleep.. 221. you haven't said a civil word to me since we met.. The face is familiar but I can't place the name. he doesn't strike me as that type. and you avoid me like I've got the plague or omething. 191. When I awoke the next morning. I strained my eyes and ears. 226. okay. 225. 202. this isn't really my scene. and he gets flustered and ends up doing something stupid or clumsy. Around one o'clock.. Max followed me out of the office. What mischief are you up to today ? 196. Funny. I feel it's my duty to enlighten you. Like I said before. Don't worry about a thing. 209. It's clouding over. It was too good an offer to pass up. the heavy clouds made it seem like midnight. 218.. You've never taken the time to find out. I thought the kids ought to have something hot in their stomachs to start the day. when there is no good reason for doing this ) 186. You might just sweep him off his feet. 212. thinking he was doubting my competence.. We'll just get into another argument. 189... Did I hear about my name being taken in vain ? ( to talk about someone. I can't disappoint him by backing out. 203. Max isn't sure how to act around you.. Why didn't you say something.. Samantha : What about ? 195. 207. Well. Even though it was still very early.

He's so stuck on himself. 258. 263. 265. We made a date to go riding together at one o'clock.. 266. Well... Looks like it's stuck.. 236. I am sorry I tripped you this morning. 252. 257. 247. or afraid about something ) you're in ? 254. . . I had a sinking feeling. when she caught my eye. You've lucked out so far. I loved being so close to Chicago. 229. 248. . Aren't you going to get over this funk ( in a (blue) funk very unhappy. Will you please stop being so negative ? Quit overanalyzing everything. 237. 256.. Luke has a grudge against the world. 244.it's just the usual red tape. 259. They're two of a kind. there is nothing wrong with Luke. " .. she motioned for me to join them. 243. Well. but it still wouldn't budge. [ (out) in the sticks very far from a town or city ] 251.. I must be off now. trying . 270. " Oh. This whole thing was getting more complicated by the minute. Did I really want to chance it and set myself up for heartbreak ? 230. I have to get back by two-thirty. 262. 245. I'm sorry I was so rude and all.. He's got an awful lot on his mind. 261. I blinked in disbelief.. The Stoddards have always been hard up.. 240. But all that evening. Carter. He was tall and very well built. These locks are pretty old. and unless I could brazen it out.. 231. a world of movers and shakers. She was in quite a state herself. 232. It never could have worked out for Max and me. and he works real hard... she has a serious boyfriend over in England. . 234. 239. I can tell you are not from around here. . 260. I managed a feeble smile. 273.. 267. Aren't you being a bit melodramatic ( behaving or talking in an excited way with strong emotion ). 250.. I'd just love it if Carter showed some interest in me. there's plenty of room. but Max is bound to learn the truth sooner or later. I doubted there was any moving and shaking going on in Blossom Creek.... 264. When I turned back to the table. 269.. but I had no desire to live out in the sticks. typing away on her computer at frenzied pace. 253. the perfect couple... I've known all along. 233. 241. and now with Luke's father gone it's even worse. 272. I expect we'll be seeing quite a bit of each other. and turned out the light. I am not rich and I work with my hands. Mom was holed up in her upstairs study.. it's sickening. I hope they feel guilty as anything ! 249. Tess ? 246. 242.. I yanked again. I forced another fake laugh. I liked looking at pretty scenery on vacation. it did have a few signs of civilisation . Samantha... There's no problem with this stuff --. I'm sorry if I'm trespassing. and sometimes they get fouled up. ( to deal with a situation that is difficult or embarrassing for you by appearing to be confident rather than ashamed ) he'd blow my cover for sure. 268. Sam got into the other bed. ... You can sleep over at my cabin afterward. There was no way I'd be able to avoid him. 228.227. 235.. lay off. you've been acting kind of weird all of a sudden. finishing her current novel. From the way you talk. 255. I saw Dawn regarding me with a wistful expression. Don't mind him. My whole life is just wrecked. worried. . 238. This great deal just fell in our laps. 271..

like he's got all the worries of the world on his shoulders. 295. ... He helped me to my feet --. It tickles Sammy ! Cut it out.. Folks around here know. what did happen ? An old football injury act up ? 290. 279. Well.. You can't eat it raw because it's sour as anything... telling me. he's always been serious. After a while they let up on me. I would have to stay off that foot for a few days. I sang . I started yelling . Just to be on the safe side. . I'm going to take an X-ray in case she or I missed something.actually my foot.. . I don't want to pressure you or anything... 282. I completely lost track of time. What a rotten end to what had been such a promising afternoon.. that first day I met you. 312. 284. Oh. 285. 309. Cassin accompanied me on the piano. 280.. Luke's lips were just a breath away from mine.. Tess ? 278.. ( the area or road between your house and the street ) 316. 298. Well then. 291.. 320. That would be real neighborly of you.... Sorry I forgot to give Luke your message. 292. 305. My throat's starting to get a little scratchy.. But if you do get into a passion. 287. 302. 304.. He'd probably appreciate having someone to help him catch up on things. 289.. Luke just made this crack and it broke me up.... you've never ridden my wheels before. 276. What if our voices didn't blend well ? 315. Who was that grim-looking character ( a person of a particular kind ). 308. 286. 275. As I pulled up to the station . Mom and Dad were instantly on the alert and began the usual parentalinquisition. 306. It's a bad sprain. you give me quite a start being up in Billy's old tree house. He was giving me such an unmistakably flirtatious look that I felt myselfblushing. he means she's boring.. As for Carly. not at me ? 294. Tess. she ought to be over it by now. 311. C'mon. why don't you get into one with me.. ( a series of questions that someone asks you in a threatening or unpleasant way ) 313. I guess we'd better start back. I am just irked at my brother for not . 297. don't you ? 277. Carter ! I said in disgust. Luke Stoddard certainly was full of surprises. it would've been a nice gesture. On the off chance that somebody might hear. though. 310. 318. 307. 301. I began to read and soon got caught up in the story.. she continued to give me dirty looks in chorus. 317. That was more than twenty five years ago. 300... Luke's old pickup truck pulled up into the drive. She took his death pretty hard.. ...274. Don't get all riled up. not to mention talent. My little sister got sick and Mom couldn't take off work.. 319... but nothing appears to be broken. 299. 303.. 283.. she has more than a few screws loose. You don't have to fly into a passion about it 293. he was wearing sweats and running shoes . 288. Carter had made a major effort to get on my good side again . I think she looks a little green. You know. Usually when a guy says a girl is nice. 296. It caused quite an uproar. That was really juvenile.. so I kept out of her way as much as possible. It is real nice of you to go to this trouble and all.. 314. 281. Tess : The Stoddard boy's quite the musician. or a goodygoody.. as Mr.

350. is moving here in a few days. on the other hand. Luke : She is right ! The kid is a chip off the old block. . a very terrific friend. 333. . I lost my stage fright. Hadley was a real dreamboat. 361.. 337.. This is just like old times. cool den. Why don't you go get ready for your date.. 352.. Luke : I wasn't too pleased with this setup. Tess and I will take the backseat. ( to be very similar to your mother or father in appearance or character ) 322.. 356.... I've just got a bad case of the jitters. 353.. 335. so she made some changes. Occasionally. I'll be home around twelve or so. 338. I figured they would wise up sooner or later. who couldn't stand the sight of her. Katie shook her head in mock despair. A friend of mine. 346. Carter : Sorry Tess. Remember how we used to pig out in Berlin before we went out searching for . 358. 355. 369. Luke and I waited while one act after another took the stage.... Carter : Here.. 347. wait til the kids at school take a load of that. 360. I regarded him in frustration. Mr.you get to drive. I was having a rotten time. so he could become tough in mind and body. 325. 326... put the truck in reverse and backed out of the parking space . This is my party and I don't want you fouling it up. . 348. her friends would think it was unsophisticated and definitely uncool. 359. This ugly duckling became a swan because ... we don't stand a chance of beating those JC girls. 362. and I'm beat. 331. Carter. Katie stalked away.. She doesn't look one bit jittery. 328.. Somehow I can't picture you as a lawyer. The minute we began to sing.. . Willie idolized his father and brother. We stopped at Joe's for a hamburger after the party and it was mobbed... Then he kissed very sweetly on the lips. 366... Katie did a brief spot covering the latest fads and fashions . 336.. It is about time you let it all out... 344.. 339... and in his eyes they could do no wrong. Melissa. That Friday evening. 364. Won't that get you home rather late. Think you could update me on the garbage I missed while I was away. 324. 334.. . 368. 327. ( despair that you pretend to feel ) 342.. . 341.. she had asked her mother why he was so strict with her. . Wow.. 351. hoping she appeared cool and calm in spite of the fact that she was seething inside. 363. I was going with a French boy in Paris for a while. . I'll call just as soon as we get settled in our new house.... 349. You know that we leave at the crack of dawn tomorrow. awkward silence as we rode along. Katie and Scott double-dated with Melissa and Rick. My car is parked in the driveway.. her parents went through a kind of messy divorce. If you're drifting around somewhere on Cloud Nine. buddy --.... remember Katie ? 365. Willie and I can clear the table tonight. 354. 340... either. I have been talking your ear off. I pitied whoever would have to clean up after the party. 332. Tess : I don't mind.. 343.. 345. was obviously trying to heat things up. maybe we could set her up with your friend Rick .321. I've heard a lot about you. I'd hang on to him if I was you.but I was pretty awful there for a while. 367.. 323. 330. too. Oh.. 357. but nothing I've heard does you justice. but I ditched him when I found out he was seeing somebody else on the side. There was a tense. 329. . I've spent most of the day slaving at my computer in the nice....

congratulated her on landing the leading role in the musical. Monday's " Teen Scene " taping went off without a hitch. 414. You and Johnnie were always pretty tight . 396. 405.. 400. .. Don't be paranoid. she felt guilty about keeping the news from him.. For a while. You never can tell where something like this can lead. 390. 415. but if we run into traffic. that's all.. 382. There is a lot of stomach flu going around. Katie did a lot of heavy thinking on the plane ride back home that Sunday afternoon. I am real ticklish. 381.. Obviously.. .. Melissa likes to play the field. . . Katie : Okay... . Katie saw very little of Melissa . 380. 376... Over the next two weeks. 395.. ... You and scott are all wrong for each other .... . it could take longer ... there must be girls hanging all over him afterward. his family belongs to a really posh country club.... 411. It doesn't mean a thing. 383.. I never trusted that boy.. but if you poke me I'll probablyrustle up a sentence or two 389. 398.. . 407.. I am doing pretty well. Katie gave him a mock scowl. you should give me some pointers about what to say so he doesn't take it the wrong way.. 408.. 403. ' Are you telling me I am getting fat ? ' 399.. he'd be very happy if I took over his practice some day 371. 373. but I decided against it.. 384. every time I come I feel kind of a glow.. 394. all things considered.. They treated her with tender concern . ..... 393.. I bet Ben Anderson will flip out ( to feel very excited and like something very much ) when he sees you.. This is the exact same thing. I like your looks. 409. Katie decided to find out why Melissa had dropped Rick like a hot potato. and I'm not much of a talker. Scott I hope you are not coming down with something. in fact I am flattered ' You just took me by surprise. 386. You looked so pretty in that white western outfit. 412. .... 404. 378.. 374. ' oh. I even thought about becoming a cadet..370. With or without false eyelashes on your nose. Do you want to freshen up or anything before we leave. Ben : I guess maybe you're as nervous about talking to me as I am about talking to you. ... but that doesn't make her a bad person. 387. Katie's feeling of unease grew. between sobs Katie poured out the whole ugly story.. 410... she said it was exactly the other way around.. But not in the ribs. 392. 397.... I am sort of shy... 372.. Are you free the weekend of November 4 ? 388. Oh. 402... Katie : That's about the size of it ( that's about the size of it spoken used to agree that what someone has said about a situation is a good or correct way of describing it ) 391... they saw Scott and Melissa making out in Scott's car. 406.. I was right about him all along.. Melissa : No romantic sparks ? 401.. ... I guess creative talent must run in O'Connor family. I wouldn't make any demands on you or anything 413...... I wonder what poor sap she'll hit on next ? 379. but she couldn't bring herself to mention it.. . What are you doing home tonight ? 377.. Katie's heart went out to him. Katie : He seems very cute.... 375. 385. .. Ben : I'll be sure to poke you a couple of times to get you going.. I am not angry... all the problems that had plagued them the night befor emagically disappeared.

. 424. 427.. you know.. 434. 433.. the car picked up speed again and drove off before they could catch up to it.... The drone of an engine drowned out their laughter. Lila's the one who gives me grief. he's a real softie.. 435.. Hank : Are you any good at puzzles. .. . then stopped altogether. 426. 422. Then. 429.. The film was a spy thriller. Eight weeks is plenty of time to make some headway . 417. It's been snowing like crazy up here. It's got to be more than the money. 420. 432.. Darrin was good-looking. 428..... Hank stared at her with mock awe.. A smile tugged at his mouth. 438. 436. .. Hank walked over to the cashier to make his purchases. and he treated her as an equal . 437.. well then..C's heat lamp. 441. 423. Marty : I am not too bad. it was up to her to smooth things over. I am off the hook ? 421. They are hard to spot because they blend in with the woods and snow 430. 425. I was going to fix the plug on D...416.. There's already too much of that going around. but on the inside. 431. Marty finally made good on her threat . . 440. No harm in looking. My eyes occasionally stray. maybe I'll start looking around too. The wires are starting to fray. well-mannered.. Marty : Suit yourself.. 442. . 418. 439. It won't open from the inside. My fingers work faster to music. Hank : If you're going to keep seeing this guy.. the sunlight on all that snow is almost blinding 419. . when you do know. let me in on it.. Hank looks tough.. the flow of customers slowed to a trickle....

Related Interests