You are on page 1of 14

3/2013(7) Padziernik/Grudzie

W numerze: - Spdzielnia Socjalna Spring - Seniorada 2014 - WOP 2014 Rabka - FROME i wiele innych.

W numerze: Nasze NGO - Spdzielnia Socjalna ''Spring'' Prezentujemy trzeci numer w 2013 roku, Z naszego podwrka Organizacj numeru jest Spdzielnia Spring. Z - Informacje naszego podwrka gar informacji oraz o akcji - Seniorada 2014 dla seniorw-Seniorada 2014. Gos z NGO.PL W gosie z ngo.pl artyku o wolontariacie. - Wolontariat ? To dla mnie za trudne Warto te zobaczy jakie nowe publikacje s dostepne w Biblioteczce III Sektora w Bibliotece -Biblioteczka III Sektora 29.11.2013 Informacje Pedagogicznej w Rabce. Idziemy te do PAK-I a take do sztabu WOP - PAKA w Starej Szkole - WOP Rabka 2014 Rabka. Na koniec zapytalimy Frome,jak si podobao - Frome-jak si podobao w Rabce ? Dobre Praktyki w Rabce. A w dobrych praktykach, senat dla organizacji - Biuletyn NGO Senat pozarzdowych. Szanowni Pastwo,

Zapraszamy do czytania. Wjtowicz Mateusz Redaktor Naczelny

RWP s opublikowane na licencji

RWP tworzymy w Scribusie

Rabczaskie Wieci Pozarzdowe zarejestrowane 17 padziernika 2011 i wpisane do rejestru A pod nr. 333 RWP s redagowane przez Stowarzyszenie zwyke Forum Rdzawka. Adres redakcji : Rabczaskie Wieci Pozarzdowe Rdzawka 1 34-700 Rabka-Zdrj Wydawca i redaktor naczelny: Mateusz Wjtowicz rdzawian1@interia.pl Tel.kom 788 748 802 www.fordza.cba.pl/rwp Numer zamknito 30.12.2013

Nasze NGO Spdzielnia Socjalna Spring

SPRING jest pierwsz spdzielni socjaln na Podhalu. Powstaa z inicjatywy dwch rabczaskich stowarzysze - Rabkonu i Lokomotywy. Co w ofercie ? Oferujemy usugi poligraficzne i grawerskie, wykonywanie makiet edukacyjnych, nadruki na tekstyliach, a take promowanie artystw. 3 razy SPRING Spring http://spring-coop.com Druk wizytwek,ulotek i plakatw. Spring Arts http://spring-arts.com Prezentacja dzie lokalnych twrcw, misj jest promowanie utalentowanych, pomysowych, aktywnych, lecz nieznanych artystw (malarzy, rzebiarzy, rysownikw, hafciarzy, tkaczy, grawerw, ceramikw i nie tylko), a take umoliwienie im sprzeday swoich dzie. S to na chwil obecn Jan Pkoszek / Wiyrchowy, Zygmunt Wjtowicz oraz Wiktoria Handzel. SPRING KIDS http://spring-kids.com Dzisiejszy wiat oferuje dzieciakom gotowe produkty do zabawy. Nie mwimy, e to co zego, ale czy wiksz frajd nie jest wasnorczne przygotowywanie zabawek? Z naszymi makietami jest to moliwe, a ich zastosowanie ograniczane jest w zasadzie tylko przez jedn rzecz wyobrani .

Opracowano na podstawie strony internetowej.

Z naszego podwrka Z naszego podwrka. Stowarzyszenie Lokomotywa Zorganizowao w ostatnim czasie koncert Trio Graal w Retro Bill . Zobacz film http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=0kgk_RzPtK0 Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osb z Upoledzeniem Umysowym - Koo w Rabce-Zdroju 1 grudnia 2013 w Siwym Dymie Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osb z Upoledzeniem Umysowym (PSOUU) koo w Rabce-Zdroju zorganizowao spotkanie dla swoich podopiecznych. W spotkaniu uczestniczyo okoo 200 osb. Fundacja Rozwoju Regionu Rabka Aktywne Karpackie NGO- Krzysztof Kowalcze - doradca mobilny (tel. 669 887 218) Stowarzyszenie Kulturowy Gociniec Zeszyty Rabczaskie 1/2013 W pierwszym numerze prezentujemy 10 artykuw z dziedziny historii, historii literatury i etnografii. Materia uzupenilimy 60 fotografiami, z ktrych wiele zostao opublikowanych po raz pierwszy. yczymy miej lektury! Zeszyty Rabczaskie dostpne s w kawiarni-ksigarni Midzy Sowami ul.Podhalaska 21a, w kawiarni "Mon Ami" oraz biurze BitBort, ul. Orkana 49. Ewentualnie osoby zainteresowane Zeszytami prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 608722127 lub mailowo ceklarz@wp.pl Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka" Bra udzia w IV Otwartych MISTRZOSTWA W BIEGU NA ORIENTACJ 23.11.2013 Rabka Zdrj. Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydoz Zaprasza na film YCIE Z M - Dwie godziny std. http://www.youtube.com/watch?v=2VE-T0FqNBE&feature=youtu.be Stowarzyszenie "Rabczaski Uniwersytet Trzeciego Wieku" Uniwersytet wczy si w akcj Szlachetna Paczka. Stowarzyszenie Mionikw Kultury Ludowej W dniach 7 i 8 wrzenia regionalny zesp Majeranki, dziaajcy przy Stowarzyszeniu Mionikw Kultury Ludowej w Chabwce przebywa w Toruniu. Majeranki pojechay na zaproszenie organizatorw Pikniku Dzikczynnego w Rodzinie oraz X lecie Telewizji Trwam . Impreza odbya si w pobliu Portu Drzewnego na terenie Wyszej Szkoy Kultury Spoecznej i Medialnej w Toruniu. Majeranki zaprezentoway swj trzydziestominutowy program taneczno wokalny, w ktrym zapieway dwie pieni, dedykowane Ojcu witemu Janowi Pawowi II. Mali grale zostali przyjci bardzo serdecznie i gorco przez kilkutysiczn widowni. Wystp Majerankw by transmitowany na ywo za porednictwem TV Trwam i Radio Maryja. W niedzielne przedpoudnie dzieci zwiedziy miasto Toru i przepikn starwk. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Kulturalnego Wsi Rdzawka Rozdao 3 stypendia. http://www.rdzawka.rabka-net.pl Stowarzyszenie "Poni...Ce Do Kbka" Powoli dobiega koca realizacja projektu Ponice regionalnie rok VII, w ramach ktrego 16.11.2013 zorganizowano posiady. Przedsiwzicie to jest ju cyklicznym listopadowym wydarzeniem. Imprez poczono z jubileuszem dwuletniej, dziaalnoci, wspieranego przez stowarzyszenie, zespou regionalnego Prymni. Rocznica zespou zgromadzia rodzicw, przyjaci i sympatykw, a take widzw z terenu naszej gminy.

Rabczaska Spdzielnia Socjalna "Dziewisi" W listopadzie Rabczaska Spdzielnia Socjalna Dziewisi dziki wsparciu Maopolskiego Orodka Wsparcia Ekonomii Spoecznej pozyskaa nowy sprzt do zimowego utrzymania terenu jako dodatkowe narzdzia do pojazdu City Ranger 2250 oraz nowy raider Husqvarna do prac w terenie. Spring Spdzielnia Socjalna SPRING Arts to trzeci (po stronie gwnej oraz SPRING Kids) zwizany z nasz dziaalnoci portal. Tym razem przedstawiamy miejsce w Internecie, gdzie mog zaprezentowa si rnego rodzaju artyci (malarze, graficy, rzebiarze, hafciarze...), ktrzy szukaj sposobu na wypromowanie swej twrczoci oraz zainteresowani s sprzeda poszczeglnych dzie. Zapraszamy do wsppracy! http://spring-arts.com/ Ochotnicza Grupa Ratownicza w Rabce-Zdroju 15! Tyle osb przyjlimy na okres prbny do naszych szeregw. Przed nimi kurs pierwszej pomocy, pozoracje, sta oraz wisienka na torcie: test wewntrzny. Wszystkim yczymy powodzenia i wytrwaoci! Stowarzyszenie Alternatywa Chabwka Przedstawia nowoci na http://chabowka.info Program Wsppracy na 2014 rok. Ju jest UCHWAA NR XLII/281/13 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie: przyjcia Rocznego Programu Wsppracy Samorzdu Gminy Rabka-Zdrj z organizacjami pozarzdowymi oraz innymi podmiotami prowadzcymi dziaalno poytku publicznego w roku 2014.

Ile dostay OPP uprawnione do otrzymania z 1% podatku za 2012 z naszej gminy ? 18. P O L S KIE TOWARZYSTWO WALKI Z MUKOWISCYDOZ 32 488 56,22 z 1456.STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSB Z UPOLEDZENIEM UMYSOWYM KOO w Rabce-Zdroju 23 429,40 z 5710. Uczniowski KLUB SPORTOWY JEDYNKA 1468,60 z 5877. Stowarzyszenie MIONIKW KULTURY LUDOWEJ 1256,70 z 5995. Stowarzyszenie MIOSIERDZIA W. WINCENTEGO A PAULO W RABCE 1145,40 z 6555. OSP Chabwka 547,60 z 5938. OSP Ponice 166,80 z Ruszy sztab XXII Finau WOP w Rabce. Wybrano ju 60 wolontariuszy. Skad sztabu: - Micha Kocielniak, - Katarzyna Mruczek, - Aneta Pustelnik, - Justyna Mamala, - Anna Szczurek, - Iga Kuczaj, - Rafa Schmidt, - Krzysztof Bodek, - Jakub Filas

I Oglnopolska Zimowa Senioriada na Podhalu ,Rabka Zdrj, 4 marca 2014 Celem imprezy jest promowanie aktywnoci fizycznej i zdrowego stylu ycia Pokolenia 50+ oraz promocja Rabki Zdroju jako 150 letniego Uzdrowiska oferujcego atrakcyjny i aktywny wypoczynek przez cay rok. Organizujc Zimowa Senioriad, chcemy zintegrowa suchaczy UTW, chccych poprzez ruch i zabaw zadba o swoje zdrowie i kondycj fizyczn. Mamy nadziej, e zimowa aura i gorcy doping sprawi, e zawody bd udane i na dugo pozostan w pamici uczestnikw . Opis konkurencji : Krgle curlingowe na lodzie -Zawody polegaj na wykonaniu trzech rzutw lizgw kamieniami curlingowymi do ustawionych krgli o rnej wartoci punktowej. Bieg narciarski lub bieg z nartami- Konkurencja: bieg narciarski lub bieg z nartami na dystansie od 0,5 km do 2,5km Slalom gigant Rzut niekami do celu -Konkurencja indywidualna, zostanie rozstrzygnita w kategorii kobiet i mczyzn bez podziau na grupy wiekowe. Zawody polegaj na wykonaniu 10 rzutw pieczkami do tarczy z otworami o rnej wartoci punktowej. Klasyfikacja - decyduje suma zdobytych punktw (trafie do poszczeglnych otworw) . Zjazd na dtkach -Konkurencja indywidualna, zostanie rozstrzygnita w kategorii kobiet i mczyzn bez podziau na grupy wiekowe. Zawody polegaj na pokonaniu wyznaczonej trasy w jak najkrtszym czasie. Turniej brydowy-Konkurencja druynowa. Turniej zostanie rozegrany wedug zasad Bryda Sportowego. Konkurencja Nordic Walking -Celem konkurencji jest zapoznanie uczestnikw ze 150-letni histori Uzdrowiska oraz baz lecznicz i sportowo-rekreacyjn Rabki-Zdroju. Impreza towarzyszca EKSTREMALNY NordicWalking (NordicWalking PRZEYCIA) Celem zabawy jest uzyskanie informacji, gdzie znajduje si Krlwka a nastpnie zdobycie wiey widokowej z dowolnego miejsca na Ziemi i uzyskanie pamitkowego (okolicznociowego) stempla. Zachcamy do regularnego odwiedzania zakadki ZIMOWA SENIORIADA 2014 na naszej stronie. ukazywa si tam bd istotne informacje organizacyjne zarwno dla kierownikw grup jak i samych uczestnikw. http://www.u3w.rabka-net.pl/senioriada2014.html Stowarzyszenie Rabczaski Uniwersytet Trzeciego Wieku Rabka-Zdrj, ul. Parkowa 2; Tel.: 18 26 91 545 e-mail:uniwersytet3@gamil.com

Gos z NGO.PL Wolontariat? To dla mnie za trudne. Co trzeci Polak dziaa spoecznie, ale wikszo nie nazywa swojego zaangaowania wolontariatem. Sowo to kojarzy si Polakom z bezporedni pomoc potrzebujcym i obcowaniem z cierpieniem. Tymczasem organizacje, ktre korzystaj z pomocy wolontariuszy zajmuj si te sportem, kultur czy edukacj. Co zrobi, eby zwikszy zaangaowanie spoeczne i odczarowa sowo wolontariat? W zwizku z Dniem Wolontariusza (5 grudnia) Stowarzyszenie Klon/Jawor prezentuje wyniki najnowszych bada dotyczcych spoecznego zaangaowania Polakw. W ostatnim roku 18% Polakw powicao swj czas lub pracowao nieodpatnie na rzecz organizacji spoecznych najczciej tych dziaajcych w obszarze pomocy charytatywnej i ochrony zdrowia, organizacji religijnych, a take stowarzysze i fundacji zajmujcych si owiat i edukacj oraz opiekujcych si zwierztami. Kolejne 16%, cho nie uczestniczy w dziaaniach organizacji, w inny sposb angauje si w dziaania spoeczne: pomagajc bezporednio indywidualnym osobom (np. starszym, niepenosprawnym), angaujc si na rzecz swojej miejscowoci, okolicy czy spoecznoci lokalnej (np. budujc lub remontujc, sprztajc okolic czy organizujc festyn). Chc si przyda, lubi to, mam korzyci Dlaczego angaujemy si w dziaania spoeczne? Najwaniejsze motywacje to: Empatia, wartoci i ch bycia uytecznym Poowa (51%) osb zaangaowanych spoecznie wyjania to chci bycia przydatnym, a 46% po prostu uwaa, e w yciu trzeba pomaga. Ponad jedna czwarta (28%) sdzi te, e warto wspdziaa, a 23% deklaruje, e nie s im obojtne problemy i wane kwestie spoeczne. Przyjemno A 46% deklaruje, e takie dziaania sprawiaj im po prostu przyjemno. Wzajemno i motywacje spoeczno-towarzyskie Blisko jedna trzecia (30%) osb zaangaowanych na pytanie o powody swojej aktywnoci odpowiada: jeli ja pomog innym, to inni pomog mnie. Znaczenie maj te relacje z innymi: 30% mwi, e dziaanie spoeczne pomaga im zyska sympati lub szacunek innych, a 28% docenia moliwo bycia midzy ludmi i nawizania kontaktw. Indywidualne korzyci Wasne korzyci z dziaania wskazuje jako motywacj nieco mniej osb: 28% mwi o moliwoci zdobycia nowych umiejtnoci i dowiadczenia, za 23% podkrela, e to co robi, przyda si te im lub ich rodzinom.

Nie wiem, e mog; mam wasne problemy W porwnaniu z innymi krajami europejskich, poziom zaangaowania w prac wolontarystyczn w Polsce jest niski. Wedug Bada Eurobarometru z 2010 r, Polska bya dopiero na 20. miejscu (spord 32 badanych krajw) jeli chodzi o zaangaowanie w dziaania organizacji. Co zatem mwi ci, ktrzy si nie angauj?

Gos z NGO.PL

Brak informacji Nie da si podj dziaa, gdy nie wiemy, jak to zrobi i czego si od nas wymaga. I cho w ostatnich latach ronie wiedza Polakw o organizacjach, to wci w przypadku duej grupy osb nie wykracza ona poza informacje na temat najwikszych medialnych fundacji zbierajcych fundusze na rzecz potrzebujcych. A 67% osb niezaangaowanych wrd uzasadnie wskazuje stwierdzenie nikt mnie o to nie prosi, 50% mwi, e nie zna ludzi ani organizacji, z ktrymi mogliby dziaa, 43% deklaruje, e nie wie jak si zaangaowa i gdzie znale potrzebne informacje. Powszechne s te wice si z t niewiedz obawy: ponad poowa (54%) boi si, e to moe by trudne, 49% deklaruje, e nie ma wystarczajcych umiejtnoci i wiedzy, a 46% uwaa, e nie ma odpowiednich cech charakteru. Koncentracja na rodzinie, pracy, wasnych potrzebach i problemach Wrd najczciej wymienianych powodw braku aktywnoci pojawia si konieczno zatroszczenia si o rodzin (64%), stwierdzenie, e mam wystarczajco duo wasnych problemw (59%), niech do staych zobowiza (58%) czy ch zatroszczenia si przede wszystkim o siebie (53%). Zaangaowanie spoeczne traktowane jest wic jako co rywalizujcego z prac, rodzin czy czasem dla siebie. Brak zaufania i niech do dziaa z innymi Dystans i brak zaufania do innych ludzi i organizacji wskazywany jest rzadziej ni poprzednie powody. Jednak a co czwarta osoba deklaruje, e nie ma zaufania do organizacji. Nieco mniej (21%) swoj bierno uzasadnia biernoci innych (mi nikt nie pomaga), 18% nie lubi dziaa w grupie, a 16% w ogle nie wierzy w sens takich dziaa. Kondycja fizyczna W przypadku osb starszych istotnym czynnikiem staje si te stan zdrowia jako powd braku zaangaowania w dziaania organizacji wskazuje go 65% osb po 55 roku ycia. Straszne sowo: wolontariat Problem tkwi te w samym sowie wolontariat i skojarzeniach, jakie budzi. Badanie wyranie pokazuje, e szerokie znaczenie, w jakim wykorzystywane jest to pojcie przez fundacje i stowarzyszenia zachcajce do aktywnoci znaczco rni si od powszechnej interpretacji tego sowa mwi Jadwiga Przewocka ze Stowarzyszenia Klon/Jawor. Wielu osobom wolontariat kojarzy si przede wszystkim z bezporedni pomoc potrzebujcym i sabszym i takie rozumienie zniechca ich do zaangaowania.

Wedug wikszoci wie si z powiceniem (dla 36% - zawsze, dla 46% - czsto), a take wymaga kontaktu z cierpieniem lub problemami (dla 24% - zawsze, dla 51% - czsto) i jest zajciem dla osb z powoaniem (odpowiednio 31% i 50%). W rezultacie niemal wszyscy respondenci zgadzaj si, e wolontariatem jest pomoc chorym w hospicjum, niewielu jednak nazywa w ten sposb sypanie waw przeciwpowodziowych czy pomoc przy gminnym festynie. W przypadku tych ostatnich dziaa Polacy mwi raczej o pracy spoecznej, czynie spoecznym czy akcji podczas gdy w przekazach medialnych dziaania te take nazywane s wolontariatem.

Informacje badawcze z Stowarzyszenia Klon/Jawor

Organizacje wyjaniajcie, proponujcie! Polacy szukajcie! Jak zwikszy udzia wolontariuszy w dziaaniach spoecznych? Potrzebna jest aktywno zarwno po stronie organizacji, jak i samych potencjalnych wolontariuszy. Wskazwki dla organizacji: informowa i tumaczy, czego oczekuj od wolontariuszy. Pokazywa, e wolontariat moe mie bardzo rne formy moe by radosny, moe pomc rozwija wasne zainteresowania. Wskazwki dla przyszych wolontariuszy pytajcie i szukajcie tego, co da Wam satysfakcj. Najprostszy sposb to dzia ogosze w portalu ngo.pl (ogloszenia.ngo.pl), codziennie znajdziecie tam oferty wolontariatu z caej Polski. radzi Dorota Setniewska z portalu. Organizacje potrzebuj bardzo rnorodnych form wsparcia. Nasze talenty, umiejtnoci czy wiedza mog by dla nich bardzo cenne. A jeli nie znajdziecie, moecie zamieci swj anons i da si znale.

*** Badania zaangaowania spoecznego prowadzone byy przez Stowarzyszenie Klon/Jawor od wrzenia do listopada 2013 r. dziki rodkom Trust for Civil Society in CEE. Badanie ankietowe zrealizowane zostao przez Millward Brown na losowej, reprezentatywnej prbie 1005 Polakw w wieku 15 i wicej lat midzy 15 a 18 listopada 2013 roku.

*** Dodatkowe informacje: Dorota Setniewska dorota.setniewska@klon.org.pl 502469714 Biblioteczka III Sektora- Publikacje przekazane 29.11.2013 Stowarzyszenie zwyke Forum Rdzawka reprezentowane przez Mateusza Wjtowicza przekazao nieodpatnie 29 listopada 2013 , na wasno Pedagogicznej Bibliotece Wojewdzkiej filia w Rabce-Zdrj nastpujce publikacje w ramach Biblioteczki III Sektora : 1) Autonomia Palestyska , Polska Akcja Humanitarna 2) Afganistan, Materiay edukacyjne dla szk , Polska Akcja Humanitarna 3) Wcz si do gry, Polska Akcja Humanitarna 4) Ogldaj i wcz si , Polska Akcja Humanitarna 5) Prawo do wody, Polska Akcja Humanitarna 6) Prawo do edukacji, Polska Akcja Humanitarna 7) Prawo do ywnoci, Polska Akcja Humanitarna 8) Metoda projektu w edukacji globalnej, Polska Akcja Humanitarna 9) Uchodcy teoria i praktyka, Stowarzyszenie Jeden wiat 10) Rni-Rwni Temat praw czowieka, , Stowarzyszenie Jeden wiat 11) Rni-Rwni Temat Mniejszoci Narodowych i Etnicznych, , Stowarzyszenie Jeden wiat 12) Edukacja Przeciw Dyskryminacji, Stowarzyszenie Vox Humana 13) Globalnie odpowiedzialnie, Fundacja Kultury Chrzecijaskiej Znak 14) Wsppracujemy. Efektywne przekazywanie polskich dowiadcze. Fundacja Kultury Chrzecijaskiej Znak

15) Kilka krokw na drodze wymiany midzynarodowej, Fundacja Edukacja dla Demokracji 16) Tybet i ja chcemy wolnoci, Fundacja Inna Przestrze 17) Uchodca Mj Dobry Ssiad, Fundacja Kultury Chrzecijaskiej Znak 18) Konflikt czy wspdziaanie, Fundacja Kultury Chrzecijaskiej Znak 19) Modzie wobec rnic, Fundacja Edukacja dla Demokracji 20) Europejskie Biblioteki jako centra edukacji dla dorosych suchaczy,+ 2 CD Wojewdzka Biblioteka w Poznaniu 21) Obywatele i Wybory, Fundacja im. Stefana Batorego 22) Anty bezradnik przestrzenny , Maciej Wudarski, Lech Mergler, Kacper Poblocki 23) Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 24) Organizowanie spoecznoci lokalnej, Instytut Spraw Publicznych 25) Pracownicy socjalni w procesie profesjonalizacji, Instytut Spraw Publicznych 26) Jak dobrze przygotowa diagnoz ?, Centrum Projektw Europejskich 27) Od animacji do rewitalizacji spoecznej, Centrum Projektw Europejskich 28) Na drodze do zmiany, Centrum Projektw Europejskich 29) W poszukiwaniu dobrych praktyk, Centrum Projektw Europejskich 30) Jak to si wcza, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 31) Wolontariat zmienia nas, , Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 32) Wolontariat zmienia wiat, , Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 33) Kieszonkowy inspirator przedsibiorczoci, , Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 34) DOER bez tajemnic, , Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 35) Youthpass na skrty, , Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 36) PAJP 5 Analiza Potrzeb, , Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 37) Aktywni Seniorzy, , Instytut Spraw Publicznych 38) Zoom na UTW, Towarzystwo Inicjatyw Twrczych ,, 39) Ludzie od dobrych pomysw, Stowarzyszenie Koncentrat 40) Bieszczady 2.0 , Fundacja Dobra Sie 41) Standardy formalno-organizacyjne zarzdzania NGO, Federacja Mazowia 42) Przyjazny urzd , Fundacja im .Staczyka 43) Sprbuj po niemiecku, Polsko Niemiecka Wsppraca Modziey 44) Niemieckie abc, Polsko Niemiecka Wsppraca Modziey 45) 10 lat OFOP, Oglnopolska Federacja Organizacji Pozarzdowych 46) Pakt wsppracy nr.1 , Fundacja na rzecz Collegium Polonicum 47) Delikatnie nas zabijaj 3 +FILM, Fundacja Autonomia 48) Maska Twardziela +FILM, Fundacja Autonomia 49) Niebieskoocy +FILM, Fundacja Autonomia 50) Poradnik Obywatelski, Fundacja Biuro Inicjatyw Spoecznych 51) Samorzd z inicjatyw lokaln , Fundacja Biuro Inicjatyw Spoecznych 52) Tam gdzie miejsca maja dusz, Fundacja Biuro Inicjatyw Spoecznych

Pedagogiczna Biblioteka Wojewdzka Filia w Rabce Zdroju Jana Pawa II 42 34-700 Rabka Informacje o nowych publikacjach bd dostpne na http://www.facebook.com/forumrdzawka

PAKA Podhalaska Akademia Kreatywnych i Aktywnych

PAKA to projekt utworzenia Modzieowej Rady Powiatu Nowotarskiego, zajcia dziennikarskie i warsztaty realizacji wasnych pomysw. Jeli jeste zainteresowany, przycz si do nas.

Gwnym celem projektu jest zaangaowanie modziey w wieku 16-20 lat z powiatu nowotarskiego w szereg dziaa, jak szkolenia, wizyty studyjne, wyjazdy plenerowe, realizacj wasnych projektw, stworzenie Modzieowej Rady Powiatu Nowotarskiego i wiele innych. W projekcie utworzone bd trzy grupy: - Modzieowa Rada Powiatu, - dziennikarze obywatelscy, - pomysodawcy inicjatyw lokalnych. W najbliszym czasie ma ruszy strona http://www.paka-nowotarski.pl Kontakt te na 601 232 004 oraz https://www.facebook.com/paka.nowotarski

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Rabkon. PROJEKT WSPFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARI W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Lista wnioskw dofinansowanych Fundusz dla Organizacji Pozarzdowych Grantu Blokowego, 3. nabr projektw maych (29 sierpnia 2013, aktualizacja 10 padziernika 2013) Wniosek Rabkonu by na 29 miejscu na 82, ktre otrzymay dofinansowanie. Kwota otrzymanego dofinansowania to 133 452 z.

WOP Rabka 2014

22. FINA WOP ju 12 stycznia 2014r. HASO: NA RATUNEK NA ZAKUP SPECJALISTYCZNEGO SPRZTU DLA DZIECICEJ MEDYCYNY RATUNKOWEJ I GODNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ SENIORW W tym roku Sztab bdzie dziaa przy Miejskim Orodku Kultury w Rabce-Zdroju. 60 wolontariuszy bedzie kwestowa na wielkim finale w styczniu. Program XXII Finau w Rabce-Zdroju bdzie dostpny 20 grudnia 2013r. Skad sztabu to Micha Kocielniak, Katarzyna Mruczek, Aneta Pustelnik, Justyna Mamala, Anna Szczurek, Iga Kuczaj, Rafa Schmidt, Krzysztof Bodek oraz Jakub Filas. Rabczanskie aukcje na Allegro: - Mini puszka XXII Finau WOP- 10,50 z - Wyjtkowe Zaproszenie na Koncert Kamila Bednarka- 99 z - "Anio" Wiktori Handzel wygrawerowany na szkle- 30 z - Jak y eby nie umrze Wspomnienia- 20 z - Sownik Biograficzny Rabki- 20 z -"Portret witego Mikoaja", praca Justyny Kisiel- 20 z - zdjcie otarza Sanktuarium Maryjnego w Ludmierzu- 30 z - zdjcie kocika w Rabce pw Marii Magdaleny- 30z Wicej informacji na : https://www.facebook.com/wosprabka http://wosp.ograbka.pl

Frome-jak si podobao w Rabce ? Rabczaskie Wieci Pozarzdowe zapytay miasto partnerskie Rabki o wizyt w naszej gminie. 1) How do you evaluate a visit to Rabka? How do you evaluate a visit to Rabka? Our visit was a great success. Everyone had a great time. We enjoyed meeting the lovely people of Rabka. 2) What is your most loved in our community? What is your most loved in our community? Other than the people, the most loved part of Rabka has to be your beautiful park. 3) What element visits may be useful in your local community? What element visits may be useful in your local community? The most useful elements of the visit that I will take back are the opportunities that twinning provides for young people to learn from each other. Our young footballers, our Mayor and our Mayor for Young People have returned with new friendships that will hopefully last for years to come.

4) The theme of the visit was to'' "Days of culture and solidarity between the generations". One of the items was "seniority policy in our city." As she looks at you? The theme of the visit was to'' "Days of culture and solidarity between the generations". One of the items was "seniority policy in our city." As she looks at you? Rabka looks after its older people and also highly values older people. The University of the Third Age operates in Frome as well and we agree it is a great institution. We must all work hard to keep older people in the centre of our communities.

5) What are your ideas for further cooperation with Rabka? What are your ideas for further cooperation with Rabka? This must centre on young people learning from each other. I want to encourage more exchanges of young people by more joint sporting activities.

Paul Wynne Town Clerk Frome Town Council 5 Palmer Street Frome Somerset BA11 1DS

Dobre Praktyki http://www.senat.gov.pl/ngo/ Biuletyn Parlamentarnego Zespou ds. Wsppracy z Organizacjami Pozarzdowymi Kancelaria Senatu opublikowaa kolejny numer Biuletynu Parlamentarnego Zespou ds. Wsppracy z Organizacjami Pozarzdowymi. Tematami posiedze byy odpowiednio: 12 lipca - stan prac nad wieloletnim Programem Operacyjnym Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 20142020 oraz dyskusja nad przyjtymi przez Senat rozwizaniami dotyczcymi wysuchania publicznego 26 wrzenia - informacja o stanie prac nad Rzdowym Programem na rzecz Aktywnoci Osb Starszych na lata 20142020 13 listopada - informacja o stanie prac nad zmian ustawy o stowarzyszeniach, ktre trwaj w Kancelarii Prezydenta RP, z informacj o stanie prac nad projektem ustawy o zrzeszeniach oraz informacja o stanie prac nad zmian ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i wolontariacie oraz informacj o przekazywaniu 1% podatku dochodowego od osb fizycznych na rzecz organizacji poytku publicznego za rok 2012. 21 listopada - rozpatrzenie rzdowego projektu ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i wolontariacie oraz niektrych innych ustaw