You are on page 1of 19

SIGURANŢE FUZIBILE DE MEDIE TENSIUNE

Informaţii generale
Noua linie de siguranţe ETI HV denumite VV THERMO, sunt proiectate să protejeze celulele de comutaţie de medie tensiune precum şi echipamentele electrice de medie tensiune ( transformatoare, condensatoare, motoare), faţă de efectele termice şi dinamice a scurt-circuitelor şi a suprasarcinei. Caracteristicele timp-curent corespund standardelor IEC 60282-1, punctul 3.3.3. Acestea sunt destinate a fi montate în instalaţii: în interiorul sau în exteriorul celulelor de comutaţie de medie tensiune în instalaţii cu intrerupatoare capsulate - gaz (SF6) condiţii speciale de service (conditii diferite de cele normale, descrise la pct.2.1din IEC 60282-1. Cele mai importante trăsături ale siguranţelor ETI pentru medie tensiune creştere redusă a temperaturii datorită disipării reduse a energiei capacitate mărită de rupere 50kA dotarea cu percutoare a căror forţă de acţionare este de: 80N şi 120N (variante cu limitatoare de temperatură integrată) şi 50N sistem fiabil de etanşare împotriva apariţiei umidităţii la cerere, siguranţa poate fi furnizată în dimensiuni nestandardizate Dimensiunile standarde şi non-standarde

standard non-standard

Tuburile netede de porţelan (fabricate în propria fabrică de ceramică ETI) sunt extrem de rezistente atât din punct de vedere mecanic cât şi termic. Interiorul tubului este umplut cu nisip de cuarţ de o anume granulaţie şi structură chimică. Doar atunci când în jur apar valori inadmisibile ale temperaturii. Capsulele sunt laminate prin presarea tubului în crescătură. Exemplu: descriere a tipului de percutor a sigurantelor tensiune nominală 7.2kV şi 24kV ICMET (Craiova. la cererea clientului. Italia) certificat pentru 12kV. Etanşeitatea conexiunii este asigurată de un sigiliu special rezistent la trecerea timpului şi la temperaturi ridicate. forţa percutorului 80N (marca D) • VVT-E. 38. Selecţia de curent pentru siguranţelimită pentru circuite transformator” IEC 60787 „Ghid de aplicare pentru selectarea de supratensiune. siguranţa deschide comutatorul prin intermediul percutorului. 17.6 şi 36V” VDE 0670 T402 „Aparataj de AC pentru tensiuni mai mari de 1kV. 40. placate cu argint. limitator de temperatură (VVT). Coreea de Sud) certificat pentru 7. Temperatura de reacţie este setată la aproximativ 250°C. ediţia a 6 a 11/2005 „Siguranţe de curent limitat” DIN 43625 „ siguranţă fuzibilă de înaltă tensiune ce variază între 3. Elementele siguranţei sunt înfăşurate pe un suport de ceramică şi sudate electric pe o bandă specială de cupru. care reacţionează în cazul în care temperatura siguranţei creşte din diferite motive. forţa percutorului 50N (marca C) • VVT-D.8kV.5kV şi 24kV KERI (Chang Wong. Un element important în construcţia siguranţei este de asemenea şi sistemul de ardere. raporturi de testare CESI (Milan. forţa percutorului 120N (marca E) . de limitare a curentului de înlocuire pentru circuite transformator” IEC 60644 „ Specificarea siguranţelor de înaltă tensiune necesară montării circuitelor de motor” IEC 60549 „Siguranţe de înaltă tensiune pentru protecţia externă a puterii condensatorilor” Certificări.Standarde Siguranţele ETI VV (medie tensiune) au următoarele standarde şi specificaţii: IEC 60282-1. Datorită acestor caracteristici. limitator de temperatură (VVT). Contactele sunt fabricate din cupru electrolitic şi sunt acoperite galvanic prin nichelare – sau. Design-ul şi metoda de fabricare a elementelor de topire asigură toleranţa precisă şi caracteristici stabile de timp/curent.5kVşi 42kV Raporturi de testare pentru versiunile 25kV. Nisipul garantează o stingere bună şi stabilă a arcului electric.5kV şi 42kV Construcţie Siguranţele ETI de înaltă tensiune sunt proiectate pentru a asigura caracteristicile stabile şi fiabile. 3. Parte din acest sistem o constituie elementul de sensibilitate la temperatură. România) raport de testare pentru versiunile 25kV. Sistemul răspunde în aşa manieră încât supraîncărcările scurte nu determină siguranţa să întrerupă circuitul dacă nu este necesar.2kV: • VVC. percutorul „termic” ETI este potrivit pentru protecţia cu siguranţe în incinta unde se afla aparatul de comutare cu SF6 care necesită protecţie suplimentară împotriva temperaturilor inadmisibile ale anumitor părţi din aparatului de comutare.

dimensiuni Tensiune nominală Un[kV] Dimensiune „e” conform DIN şi IEC (mm) Curent nominal [A] VVC forţă percutor 50N VVT-D forţă percutor 80N THERMO VVT-E forţă percutor 120N THERMO Diametrul tubului „d” (mm) Greutate [kg] . caracteristici.Date electrice.

Tensiune nominală Un[kV] Dimensiune „e” conform DIN şi IEC (mm) Curent nominal [A] VVC forţă percutor 50N VVT-D forţă percutor 80N THERMO VVT-E forţă percutor 120N THERMO Diametrul tubului „d” (mm) Greutate [kg] .

Tensiune nominală Un[kV] Dimensiune „e” conform DIN şi IEC (mm) Curent nominal [A] VVC forţă percutor 50N VVT-D forţă percutor 80N THERMO VVT-E forţă percutor 120N THERMO Diametrul tubului „d” (mm) Greutate [kg] .

Tensiune nominală Un[kV] Dimensiune „e” conform DIN şi IEC (mm) Curent nominal [A] VVC forţă percutor 50N VVT-D forţă percutor 80N THERMO VVT-E forţă percutor 120N THERMO Diametrul tubului „d” (mm) Greutate [kg] .

Tensiune nominală Un[kV] Dimensiune „e” conform DIN şi IEC (mm) Curent nominal [A] VVC forţă percutor 50N VVT-D forţă percutor 80N THERMO VVT-E forţă percutor 120N THERMO Diametrul tubului „d” (mm) Greutate [kg] ** Trebuie luaţi în considerare diverşi factori. Necesită parametri speciali. Pentru aplicaţii particulare vă rugăm să contactaţi echipa tehnică ETI. . Notă 2: Zonele din tabele colorate în bleu se referă la dimensiuni ale siguranţelor conforme cu IEC 60282-1. Notă 1: Siguranţe cu alţi parametri şi dimensiuni pot fi executate la solicitarea cumpărătorului.

Suport pentru siguranţele VV Monopolar – montaj în interior Monopolar – montaj în exterior Accesorii Accesorii pentru suport de siguranţă tripolar – de interior TIP Număr cod Ambalaj [buc] Accesorii pentru suport de siguranţă tripolar – de exterior TIP Număr cod Ambalaj [buc] Notă: Cumpărătorul poate să-şi monteze singur suportul tripolar format din trei suporţi monopolari si două cadre metalice (accesorii pentru suporţi tripolari) .

DATE TEHNICE . de rupere (kA) Rezistenţa la rece [mΩ] Puterea disipată [W] . „e” conform DIN şi IEC (mm) Curentul nominal minim de rupere (A) Valoarea l2t pre-arc [A2s] Valoarea totală l2t [A2s] Tensiune nominală Curent nominal In[A] [kV] Tip de percu tor Cap.SIGURANŢE FUZIBILE DE MEDIE TENSIUNE Dim.

de rupere (kA) Curentul nominal minim de rupere (A) Rezistenţa la rece [mΩ] Puterea disipată [W] Valoarea l2t pre-arc [A2s] Valoarea totală l2t [A2s] .Tensiune nominală [kV] Dim. „e” conform DIN şi IEC (mm) Curent nominal In[A] Tip de percu tor Cap.

„e” conform DIN şi IEC (mm) Curent nominal In[A] Tip de percu tor Cap.Tensiune nominală [kV] Dim. de rupere (kA) Curentul nominal minim de rupere (A) Rezistenţa la rece [mΩ] Puterea disipată [W] Valoarea l2t pre-arc [A2s] Valoarea totală l2t [A2s] .

„e” conform DIN şi IEC (mm) Curent nominal In[A] Tip de percu tor Cap. de rupere (kA) Curentul nominal minim de rupere (A) Rezistenţa la rece [mΩ] Puterea disipată [W] Valoarea l2t pre-arc [A2s] Valoarea totală l2t [A2s] .Tensiune nominală [kV] Dim.

în interior . „e” conform DIN şi IEC (mm) Curent nominal In[A] Tip de percu tor Cap.Tensiune nominală [kV] Dim. de rupere (kA) Curentul nominal minim de rupere (A) Rezistenţa la rece [mΩ] Puterea disipată [W] Valoarea l2t pre-arc [A2s] Valoarea totală l2t [A2s] Diagrama forţă/deplasare a percutorului Exemplu de aparataj pentru conectare.

Diagrama vârfului de curent pentru siguranţele VV-THERMO .

Trebuie cunoscute de asemenea următoarele caracteristici tehnice ale siguranţei de medie tensiune: Tensiune nominală Un(kV) Curent nominal In(A) Caracteristicile ( l/t) conform curbelor Curentul de topire (0.4xInt Durata maximă de rezistenţă a transformatorului la scurt-circuit. şi pentru cele cu putere nominală mai mare de 630kVA .1 sec.Caracteristici timp-curent ale siguranţelor VV-THERMO SELECTAREA SIGURANŢELOR NECESARE PROTECŢIEI TRANSFORMATOARELOR Pentru selectarea curentului nominal al siguranţelor. Pentru transformatoare de până la 630kVA .1sec) Curentul de topire la 2 sec. trebuie cunoscute următoarele caracteristici tehnice ale transformatorului: Putere nominală Pn (kVA) Tensiunea la scurt-circuit Ucc(%) Curent nominal Int Curentul de vârf în sarcină: de obicei (8-12)xInt Curent de scurt-circuit Icc Supracurentul: de obicei 1. timp de topire Curentul minim de rupere I3 (A) Capacitatea de rupere I1 (kA) . sau 3 sec.2 sec.) If (0.de 3 secunde.

5kV Curent nominal pt siguranţă IHV min (A) IHV max (A) LV Siguranţă NH gG ILV (A) Pt (kVA) Curent de vârf (A) *Notă: Dimensiuni non-standarde pentru tuburi 20/24 kV Curentul nominal în primarul transform. la 15kV Ip(A) 15/17.2 kV Curentul nominal în primarul transform. Curentul de topire la 100 msec.4In TRAFO 6/7.Cerinţe generale pentru protecţia transformatorului: Tensiunea nominală a siguranţei să fie mai mare decât tensiunea reţelei Capacitatea de rupere a siguranţei I1 să fie mai mare decât curentul de scurt-circuit Icc Curentul de vârf nu trebuie sa topească siguranţa. la 10kV Ip(A) 10/12 kV Curent de vârf (A) Curent nominal pt siguranţă IHV min (A) IHV max (A) LV Siguranţă NH gG ILV (A) Curentul nominal în primarul transform. la 6kV Ip(A) Curent de vârf (A) Curent nominal pt siguranţă IHV min (A) IHV max (A) LV Siguranţă NH gG ILV(A) Curentul nominal în primarul transform. la 20kV Ip(A) 30/36 kV LV Siguranţă NH gG ILV (A) Curentul nominal în primarul transform. trebuie să fie mai mare decât curentul de vârf (12xIn) al transformatorului Siguranţa trebuie să lucreze înainte ca scurt-circuitul să distrugă transformatorul Icc > If (2sec) sau Icc > If (3sec) Siguranţa trebuie să fie rezistentă la posibile suprasarcini de scurtă durată: In SIGURANŢĂ > 1. la 30kV Ip(A) Pt (kVA) Curent de vârf (A) Curent nominal pt siguranţă IHV IHV min max (A) (A) Curent de vârf (A) Curent nominal pt siguranţă IHV IHV min max (A) (A) LV Siguranţă NH gG ILV (A) .

SUPORT SIGURANTE DE MEDIE TENSIUNE Suport siguranţă de interior .

în condiţii specifice de folosire şi comportament. Capacitatea de întrerupere I1 Această valoare (uneori numită „ valoare maximă nominală a întreruperii curentului”) este curentul maxim care poate fi întrerupt de siguranţă. Pentru operare sub valoarea tensiunii nominale. Curentul minim de rupere I3 Această valoare (uneori numită şi „valoare minimă de întrerupere a curentului”) este specifică siguranţelor de medie tensiune. Pentru calcularea protecţiei asigurată de siguranţa VV THERMO. siguranţa are capacitatea să rupă curenţii de scurt-circuit. pentru toţi curenţii de la valoarea nominală maximă a curentului de rupere (I1) până la valoarea nominală minimă a curentului de rupere (I3). Dacă apare un curent de scurt-circuit la transformator mai mic decât curentul minim de rupere al siguranţei. . I1 ar trebui să fie mai mare decât maximul de curent de scurt-circuit aşteptat la locul de amplasare a siguranţei.3. Gama de tensiune nominală Siguranţele ETI VV THERMO trebuie să opereze la tensiunea nominală.Suport siguranţă de exterior DEFINIŢII ŞI TERMENI Siguranţe de medie tensiune Conform standardului IEC 60282-. Siguranţele nu ar trebui să opereze mai jos de curentul minim de întrerupere a curentului I3. ediţia a 5a (2002-01). vă rugăm să contactaţi echipa ETI. Mai sus de acest curent. trebuie pusă protecţie adiţională.3. punctul 3. siguranţa de medie tensiune este o siguranţă limitatoare de curent capabilă de rupere. trebuie să se aibă în vedere: curentul cu care se operează trebuie să fie în mod normal mai mic decât curentul nominal al siguranţei. Puterea disipată a unei siguranţe Pn Este specificată la valoarea nominală a curentului siguranţei. fără limitatori la dispoziţie.

topirea integrală ar trebui să facă referire la timpii de topire sub 100ms. Pentru coordonarea cu alte dispozitive de protecţie. Siguranţele VV întrerup curentul de scurt-circuit în câteva milisecunde.Caracteristici timp-curent Caracteristicile l/t reprezintă corelaţia dintre curent şi timp până la momentul topirii elementului fuzibil de argint. Limitare de curent Acesta este cel mai important avantaj al siguranţei în comparaţie cu comutatoarele mecanice. Contactele acestor comutatoare au nevoie de o perioadă mai mare de timp decât siguranţele pentru a întrerupe curentul de scurtcircuit. . iar curentul sinusoidal nu atinge valoarea de vârf.