You are on page 1of 11

1. Bincangkan Binaan Subjek dan predikat .

Ayat ialah binaan yang terdiri daripada unsur , iaitu unit-unit yang membentuk ayat.Ayat ialah susunan kata yang mengandungi maksud dan makna yang sempurna. Ayat yang sempurna itu mestilah mengandungi sekurang-kurangnya SATU subjek dan SATU predikat. Bahagian subjek dan predikat merupakan bahagian utama membentuk klausa atau ayat bahasa Melayu. Subjek bermaksud benda atau perkara yang ingin diterangkan. Predikat pula ialah cerita atau perihal yang menerangkan subjek.

Ayat Predik at

Subjek

Berikut adalah contoh ayat yang mempunyai SATU Subjek dan SATU predikat. Perkataan condong ialah subjek atau benda dan yang tidak condong ialah predikat atau ceritanya. 1. Ayah guru. 2. Kucing tidur.

Subjek mestilah terdiri daripada orang,benda atau perkara. Di dalam contoh-contoh berikut, perkataan yang condong ialah subjek, manakala perkataan yang tegak ialah predikat. 1. Dia guru. 2. Dua orang pelajar lelaki dijumpai sedang bermain-main di tepi sungai.

Subjek: Rohana Predikat:menjahit baju kebaya. Berikut ialah contoh ayat biasa yang disongsangkan: 1. Ibu mencuci baju. Contoh : 1. 2. atau perkara lain’. Suusnan songsang: Pokok dipanjat oleh Budoy. subjek sentiasa diletakkan pada bahagian pangkal ayat. Dulu ayat aktif disebut ayat bangun membuat ertinya ‘membuat sesuatu ke atas orang. Kerbau menanduk kambing. Ayat biasa akan meletakkan imbuhan me… dalam menggunakan kata kerja. Ayat ini juga dikenali sebahi ayat aktif. Dalam ayat susunan biasa. . Susunan biasa: Budoy memanjat pokok. iaitu bahagian yang di depan dipindahkan ke belakang. Subjek Dalam Susunan Ayat Songsang Ayat Songsang ialah susunan ayat yang diterbalikkan. Kata kerja transitif bermakna perbuatan itu terkena kepada orang lain atau benda lain. Ayat ini dikenali sebagai ayat biasa atau ayat aktif kerana kata kerja yang digunakan ada imbuhan me… adalah kata kerja transitif. Contohnya: 1. Untuk mengetahui ayat itu disusun secara biasa kita boleh melihat dari penggunaan kata kerjanya.Subjek Dalam Ayat Susunan Biasa. Rohana menjahit baju kebaya. dan bahagian yang di belakang dipindahkan ke depan. benda.

ayat itu menggunakan kata kerja yang ada imbuhan di… Contohnya: 1. kerana sudah difahami oleh kedua-dua pihak yang bercakap. Pendepanan sebahagian predikat. Contoh: Jemput masuk.Mereka berjalan-jalan setiap pagi. Ini kerana kata kerja tak transitif tidak terkena pada orang lain atau benda lain. Matahari belum naik. Berjalan-jalan. Pak Ngah suka berkebun. b. Walau bagaimanapun tidak semua ayat boleh disongsangkan.Apabila ayat biasa disongsangkan. Subjek Dalam Ayat Arahan Ayat arahan boleh terdiri daripada satu atau dua perkataan sahaja. Ayat-ayat yang menggunakan Kata kerja transitif contohnya tidak boleh disongsangkan. b. Terdapat arahan yang tidak ada subjek. b. Contoh: 1. mereka setiap hari. Ayat songsang ini lebih dikenali sebagai Ayat Pasif kerana kata kerja yang ada imbuhan diadalah kata kerja pasif.a. Belum naik matahari. Pendepanan seluruh cerita.(Jemput anda masuk) . Kereta dipandu oleh ayah. Cuma ada predikat sahaja. Terdapat beberapa jenis lagi jenis penyongsangan lain iaitu: a. Contoh: 1. Pendeta Za’ba pernah menyebutnya dulu sebagai perbuatak tak terlampau. Sebenarnya subjek ada tetapi tidak disebut.a. Contoh: 1.

Disember dan lain-lain Contoh subjek yang yang terdiri daripada frasa nama. Memberitahu di mana. Predikat mempunyai 4 fungsi: 1. Frasa kerja juga boleh menjadi subjek. Bersenam baik untuk kesihatan. iaitu kata nama atau frasa nama. Perkataan yang menjadi frasa nama boleh terdiri daripada: 1. Kota Kinabalu. orang atau perkara . sajak. mana. 1. Menghormati ibu bapa adalah tugas anak.itu.Ammar. Contoh: Dia. Kadang-kadang kata kerja juga boleh menjadi subjek. Contohnya: 1.(frasa sifat) 4. kamu. Memberitahu apa yang dilakukan oleh benda. Kata nama khas. Cerita itu ialah berkenaan benda.bila. Contoh: kucing. Minat(nya) sungguh mendalam. saya. 1. Semua jenis kata nama am. Contohnya: 1. Contoh subjek yang terdiri daripada kata nama am yang membawa makna ‘perkara’. mengapa. orang atau perkara yang disebut dalam subjek.Subjek adalah benda yang hendak diceritakan.beliau.bagaimana dan lain-lain 3. bangunan dan lain-lain. .pensel. dengan siapa dan bila. Contohnya: 1. Adakalanya kata sifat boleh menjadi subjek. Predikat ialah bahagian ayat yang mengandungi cerita. 2. ke mana. Memberitahu maklumat lanjut berkenaan benda.siapa. Semua jenis kata ganti nama. Dua ekor burung merpati sedang berkicau. Contoh: Si Comel. kereta. emak angin.radio.ini. (frasa kerja) 3. bagaimana. Panjangnya seperti kereta api. (frasa nama) 2. Jadi subjek mestilah terdiri daripada nama benda. Memberitahu sifat-sifat benda itu.

frasa adjektif(FA) dan frasa sendi nama(FS) 2. Emak menggoreng ikan. 4. Cantiknya seperti bulan. 1.(FN + FN dan FN + FK) Dalam Bahasa Melayu pola ayat dasar atau ayat inti (ayat mudah) ialah ayat yang menjadi dasar sumber bagi pembentukkan semua ayat yang lain.(frasa sendi) Predikat boleh terdiri daripada mana-mana satu daripada empat jenis frasa . Frasa Sifat a.Terangkan pola ayat dasar Bahasa Melayu. Frasa kerja a.Frasa Adjektif (FA) dan Frasa Sendi Nama (FS). iaitu sama ada frasa nama(FN). Subjek dan predikat mempunyai unsur-unsur. frasa kerja(FK). Ayat dasar ialah ayat yang paling sederhana Ada 4 pola ayat dasar bahasa Melayu. 2. Beliau seorang bekas Guru Besar. POLA AYAT 1 Frasa Nama + Frasa Nama (FN + FN) . Frasa nama a. Manakala predikat pula diisi oleh Frasa Nama(FN). 3. Frasa sendi a. Umumnya Bahagian subjek selalunya diisi oleh frasa nama. Sekolah saya baru siap dibina. Frasa Kerja(FK).

Contonya orang. POLA AYAT 2 Frasa Nama + Frasa Kerja (FN + FK) FN + FK ialah subjek terdiri daripada kata nama dan predikat pula terdiri daripada kata kerja.. pernah.Ayat-ayat yang dibina dengan pola ini menggunakan Frasa Nama (FN) sebagai subjek dan Frasa Nama sebagai predikat. Frasa kerja boleh disertai dengan kata bantu. rumah Orang melayu. seekor anak kucing dan sebagainya. POLA AYAT 3 Frasa Nama + Frasa Adjektif (FN + FA) Ayat-ayat yang dibina menggunakan pola ini menggunakan Frasa Nama (FN) sebagai subjek dan Frasa Adjektif sebagai predikatnya seperti contoh yang beriku: .Terangkan pola ayat dasar Bhasa Melayu (FN + FA dan FN + FS). Contoh: SUBJEK (FN) Dia Buku cerita itu PREDIKAT(FN) Guru Besar di sekolah itu. sedang. telah. belum. Buku kegemaran saya Frasa Nama boleh terbentuk satu kata nama atau lebih. mesti dan lain-lain. Dibaca oleh orang. contohnya masih. Berikut adalah contoh pola ayat (FN + FK): SUBJEK (FN) Pelajar itu Akhbar Utusan Melayu PREDIKAT(FK) mengulangkaji pelajarannya. kawasan perumahan. 3.

Frasa Sendi Nama terbentuk daripada kata sendi nama seperti di. daripada abangku. POLA AYAT 4 FRASA NAMA + FRASA SENDI NAMA (FN + FS) Ayat yang dibina dalam pola ini menggunakan Frasa Nama sebagai subjeknya dan Frasa Sendi Nama sebagai predikatnya. 4. Contohnya: 1.SUBJEK(FN) Buku projek Iqbal Gambar-gambar itu tebal.sangat.Jelaskan ayat penyata dan ayat tanya. dari. Ayat penyata ialah ayat yang diucapkan untuk menyampaikan atau menceritakan sesuatu berita atau keterangan. daripada dan kepada. cantik PREDIKAT(FA) Frasa Adjektif juga boleh disertai dengan kata penguat seperi amat. .dalam. Contohnya: SUBJEK(FN) Kawasan Segi Tiga Bermuda Buku-buku rujukan itu PREDIKAT(FS) di tengah-tengah Lautan Atlantik. ke. sungguh dan sebagainya. Ayat ini juga disebut sebagai ayat berita atau ayat keterangan. Rumah itu sangat cantik.

Dia tersenyum? 2. Bunga mawar itu harum baunya.Contoh Ayat Penyata: 1. Ayat Tanya tanpa kata Tanya -lazimnya diucapkan dengan suara meninggi debelum kesenyapan pada akhir ayat seperti: 1. 2. Ayat Tanya kepada dua iaitu: 1. bagaimana dan lain-lain. . Ayat tanya dengan kata tanya -Ayat tanya dengan kata tanya ialah ayat anya yang menggunakan kata tanya seperti apa. Adik menangis kah? Perbezaan Ayat Penyata dan Ayat Tanya 1. berapa. Contohnya: 1. Ammar sedang makan.Biasanya partikel –kah diletakkan pada hujung ayat seperti: 1. Intonasi yang berbeza iaitu ayat penyata dari segi nada akhirnya yang bernada menaik. Bagaimana cara memasaknya? 2. 3.siapa. Di mana saudari tinggal? 2. Adik masih menangis? . Nabilah seorang jurugambar.mengapa. Ayat Tanya ialah ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu hal.

4.siapa. Ayat suruhan Ayat yang diucapkan dengan tujuan member perintah atau arahan. Ayat silaan Ayat ini biasanya menggunakan kata silaan seperti sila atau jemput sebelum kata kerja dengan tujuan menjemput atau mempersilakan seseorang. tidak terdapat penggunaan kata apa. Bilakah kamu pergi? 5. 2.Jelaskan ayat perintah dan ayat seruan. Dalam ayat penyata.2. Dalam ayat suruhan subjek biasanya diguugrkan. mana. 3. ayat Tanya digambarkan melalui tanda Tanya pada akhir kata. Ayat Perintah mengandungi unsur arahan atau kemahuan yang kuat oleh penutur terhadap pendengar. kenapa dan sebagainya. Ayat permintaan . awak dan engkau yang biasanya digugurkan. tetapi untuk tujuan penegasan. Ayat perintah terbahagi kepada 4 jenis iaitu: 1. 3. Ayat ini bertujuan untuk menimbulkan satu tindakan dan ditujukankepada orang kedua seperti kamu. usah atau tak usah sebelum kata kerja dengan tujuan menegah seseorang daripada melakukan sesuatu.mengapa. Ayat larangan Ayat yang menggunakan kata larangan seperti jangan. contohnya: 1. Dalam penulisan. subjek boleh juga diucapkan.

Biasanya diakhiri dengan tanda seruan (!). . Contoh Ayat Seruan 1. awak telah berjaya! Perbezaan Ayat Perintah dan Ayat Seruan 1. Contoh Ayat Perintah Jangan masuk dahulu!! Makan nasi ini dulu Jemput datang ke majlis perkahwinan adik saya minggu depan Ayat Seruan ayat yang diucapkan dengan nada atau intonasi seru untuk tujuan melahirkan suatu keadaan perasaan seperti takut. 2. Ayat perintah diucapkan dengan tujuan menimbulkan sesuatu tindakan. 3. Ayat perintah terbahagi kepada 4 bahagian manakal ayat seruan hanya 1 bahagian. Ayat seruan lebih menunjukkan tentang perasaan . berambus kamu dari sini! 3. marah. takjub . Syabas. Oh.geram. dan sebagainya.Ayat ini menggunakan perkataan minta dan tolong dengan tujuan memohon permintaan dan pertolongan. samaada didahului dengan kata seru atau tidak. tuhanku! 2. Cis.sakit.