You are on page 1of 7

CURIA - Documents

A BRSG TLETE (els tancs) 2013. februr 21.(*) 93/13/EGK irnyelv A fogyasztkkal kttt szerzdsekben alkalmazott tisztessgtelen felttelek Valamely felttel tisztessgtelen jellegnek a nemzeti brsg ltal hivatalbl trtn vizsglata Valamely felttel tisztessgtelen jellegt hivatalbl szlel nemzeti brsg azon ktelessge, hogy az ezen szlelsbl ered kvetkeztetsek levonsa eltt felhvja a feleket nyilatkozataik megttelre A tisztessgtelen jelleg vizsglatakor figyelembe veend szerzdsi felttelek A C 472/11.sz.gyben, az EUMSZ267.cikk alapjn benyjtott elzetes dntshozatal irnti krelem trgyban, amelyet a Fvrosi Brsg (jelenleg Fvrosi Trvnyszk) (Magyarorszg) a Brsghoz 2011. szeptember 16 n rkezett, 2011. jnius 16 i hatrozatval terjesztett el az eltte a Banif Plus Bank Zrt. s Csipai Csaba, Csipai Viktria kztt folyamatban lv eljrsban, A BRSG (els tancs), tagjai: A.Tizzano tancselnk, M.Ilei, E.Levits, M.Safjan s M.Berger (elad) brk, ftancsnok: P.Mengozzi, hivatalvezet: A.Impellizzeri tancsos, tekintettel az rsbeli szakaszra s a 2012. szeptember 12 i trgyalsra, figyelembe vve a kvetkezk ltal elterjesztett szrevteleket: a Banif Plus Bank Zrt. kpviseletben HjjaE. gyvd, a magyar kormny kpviseletben FehrM.Z. s SzjjrtK., meghatalmazotti minsgben, a spanyol kormny kpviseletben S.Martnez Lage Sobredo, meghatalmazotti minsgben, a szlovk kormny kpviseletben M.Kianika, meghatalmazotti minsgben, az Eurpai Bizottsg kpviseletben SimonB. s M.vanBeek, meghatalmazotti minsgben, tekintettel a ftancsnok meghallgatst kveten hozott hatrozatra, miszerint az gy elbrlsra a ftancsnok indtvnya nlkl kerl sor, meghozta a kvetkez tletet

http://curia.europa.eu/...f?doclang=HU&text=93%252F13&pageIndex=0&part=1&mode=lst&docid=134101&occ=first&dir=&cid=84455[2013.12.31. 11:31:15]

CURIA - Documents

1Az elzetes dntshozatal irnti krelem a fogyasztkkal kttt szerzdsekben alkalmazott tisztessgtelen felttelekrl szl, 1993. prilis 5 i 93/13/EGK tancsi irnyelv (HLL95., 29.o.; magyar nyelv klnkiads 15.fejezet, 2.ktet, 288.o., a tovbbiakban: irnyelv) 6. s 7.cikknek rtelmezsre irnyul. 2E krelmet a Banif Plus Bank Zrt. (a tovbbiakban: Banif Plus Bank) s a Csipai hzaspr kztti, klcsnszerzds alapjn e szerzdsnek a hitelintzet ltal a futamid lejrta eltt az ads felrhat magatartsa miatti felmondsa esetn jr pnzsszeg megfizetse trgyban indult jogvita keretben terjesztettk el. Jogi httr Az unis jog 3Az irnyelv 3.cikknek (1)bekezdse a kvetkezkppen hatrozza meg a tisztessgtelen felttelt: Egyedileg meg nem trgyalt szerzdsi felttel abban az esetben tekintend tisztessgtelen felttelnek, ha a jhiszemsg kvetelmnyvel ellenttben a felek szerzdsbl ered jogaiban s ktelezettsgeiben jelents egyenltlensget idz el a fogyaszt krra. 4Valamely felttel tisztessgtelen jellegnek vizsglatt illeten az irnyelv 4.cikknek (1)bekezdse kimondja: A 7.cikk srelme nlkl, egy szerzdsi felttel tisztessgtelen jellegt azon ruk vagy szolgltatsok termszetnek a figyelembevtelvel kell megtlni, amelyekre vonatkozan a szerzdst ktttk, s hivatkozssal a szerzds megktsnek idpontjban az akkor fennll sszes krlmnyre, amely a szerzds megktst ksrte, valamint a szerzds minden egyb felttelre vagy egy olyan msik szerzds feltteleire, amelytl e szerzds fgg. 5Valamely felttel tisztessgtelen jellege megllaptsnak joghatsait illeten az irnyelv 6.cikknek (1)bekezdse ekkpp rendelkezik: A tagllamok elrjk, hogy fogyasztkkal kttt szerzdsekben az elad vagy szolgltat ltal alkalmazott tisztessgtelen felttelek a sajt nemzeti jogszablyok rendelkezsei szerint nem jelentenek ktelezettsget a fogyasztra nzve, s ha szerzds a tisztessgtelen felttelek kihagysval is teljesthet, a szerzds vltozatlan felttelekkel tovbbra is kti a feleket. 6Az irnyelv 7.cikknek (1)bekezdse hozzfzi: A tagllamok a fogyasztk s a szakmai versenytrsak rdekben gondoskodnak arrl, hogy megfelel s hatkony eszkzk lljanak rendelkezsre ahhoz, hogy megszntessk az eladk vagy szolgltatk fogyasztkkal kttt szerzdseiben a tisztessgtelen felttelek alkalmazst. A nemzeti jog 7A Polgri Trvnyknyv 209. nak (1)bekezdse rtelmben tisztessgtelen az ltalnos szerzdsi felttel, illetve a fogyaszti szerzdsben egyedileg meg nem trgyalt szerzdsi felttel, ha a feleknek a szerzdsbl ered jogait s ktelezettsgeit a jhiszemsg s tisztessg kvetelmnynek megsrtsvel egyoldalan s indokolatlanul a szerzdsi felttel tmasztjval szerzdst kt fl htrnyra llaptja meg. 8A Polgri Trvnyknyv 209/A. nak (2)bekezdse kimondja, hogy az ilyen kikts semmis. 9A fogyasztval kttt szerzdsben tisztessgtelennek minsl felttelekrl szl, 1999. februr 5 i 18/1999 kormnyrendelet 2. nak j)pontja elrja: [] az ellenkez bizonytsig tisztessgtelennek kell tekinteni klnsen azt a szerzdsi felttelt, amely []

http://curia.europa.eu/...f?doclang=HU&text=93%252F13&pageIndex=0&part=1&mode=lst&docid=134101&occ=first&dir=&cid=84455[2013.12.31. 11:31:15]

CURIA - Documents

j)a fogyasztt tlzott mrtk pnzsszeg fizetsre ktelezi, ha a fogyaszt nem teljest vagy nem szerzdsszeren teljest. 10A polgri perrendtartsrl szl 1952.vi III.trvny 3. nak (2)bekezdse rtelmben a brsg trvny eltr rendelkezse hinyban a felek ltal elterjesztett krelmekhez s jognyilatkozatokhoz ktve van. Az alapeljrs s az elzetes dntshozatalra elterjesztett krdsek 112006. jnius 16 n CsipaiCs. klcsnszerzdst kttt a Banif Plus Bankkal, amelynek lejrtt 2012. jnius 15 ben hatroztk meg. 12A Banif Plus Bank ltal elre kidolgozott szerzds 29.pontja akknt rendelkezett, hogy ha a szerzds az ads szerzdsszegse vagy felrhat magatartsnak kvetkeztben brmely ok miatt kerl a futamid lejrta eltt felmondsra, akkor a kamatokon s a kltsgeken kvl az ads az sszes htralv trlesztrszlet sszegt is kteles megfizetni. A megfizetend trlesztrszletek a tkesszeg mellett gyleti kamatrszt s biztostsi djat is magukban foglaltak. 13CsipaiCs. utoljra a 2008. februri trlesztrszletet fizette meg. A Banif Plus Bank ezrt felmondta a szerzdst, s krte az adst az annak 29.pontja rtelmben htralv trlesztrszletek megfizetsre. Mivel CsipaiCs. nem tett eleget e krelemnek, a Banif Plus Bank keresetet indtott ellene, valamint a csaldjog szablyaira alapozva a felesge ellen. 14A Pesti Kzponti Kerleti Brsg mint elsfok brsg az eltte folyamatban lv eljrsban tjkoztatta a feleket, hogy gy tli meg, hogy e 29.pont tisztessgtelen, s felhvta ket, hogy ezzel kapcsolatban nyilatkozzanak. CsipaiCs. arra hivatkozott, hogy tlzottnak ltja a Banif Plus Bank kvetelst, s csak a tkesszeget ismeri el alapos kvetelsnek. A Banif Plus Bank vitatta a szban forg felttel tisztessgtelen jellegt. 152010. jlius 6 i tletben a Pesti Kzponti Kerleti Brsg ktelezte CsipaiCs. t a szerzds 29.pontja figyelmen kvl hagysval kiszmtott sszegnek a Banif Plus Bank rszre trtn megfizetsre. 16A Banif Plus Bank fellebbezst nyjtott be ezen tlettel szemben. E krlmnyekre tekintettel a Fvrosi Brsg gy dnttt, hogy felfggeszti az eljrst, s a kvetkez krdseket terjesztette elzetes dntshozatal cljbl a Brsg el: 1)Megfelel e a nemzeti br eljrsa [az] [] irnyelv 7.cikk[e] (1)bekezdsnek akkor, amikor a tisztessgtelen szerzdsi felttel szlelse esetn a felek erre irnyul krelme hinyban tjkoztatja ket, hogy a peres felek klcsnszerzdsnek ltalnos szerzdsi felttelei 29.pontjnak 4.mondata vonatkozsban semmissget szlelt? A semmissg jogszablyba tkzsen alapul, s ez a jogszably a [] 18/1999 Kormnyrendelet 1.[ a] (1)bekezds[nek] c)pontja s [2. nak] j)pontja? 2)Az els krdshez kapcsoldan indokolt e [a] peres fl felhvsa, hogy tegyen nyilatkozatot a megjellt szerzdses kiktssel kapcsolatban, hogy az esetleges tisztessgtelensg jogkvetkezmnyei levonhatk legyenek, s hogy [az] [] irnyelv 6.cikk[nek] (1)bekezdsben megfogalmazott clok megvalsulhassanak? 3)A korbbiakhoz kapcsoldan a tisztessgtelen szerzdsi kikts vizsglata sorn indokolt e a szerzds valamennyi kiktsnek vizsglata, vagy kizrlag azon kiktsek vizsglata, amelyekre a fogyasztval szerzd fl az ignyt alapozza? Az elzetes dntshozatalra elterjesztett krdsekrl Az els s msodik krdsrl 17A krdst elterjeszt brsg egyttesen megvizsgland els s msodik krdse lnyegben arra irnyul, hogy az irnyelv 6.cikknek (1)bekezdst s 7.cikknek (1)bekezdst gy kell e rtelmezni, hogy

http://curia.europa.eu/...f?doclang=HU&text=93%252F13&pageIndex=0&part=1&mode=lst&docid=134101&occ=first&dir=&cid=84455[2013.12.31. 11:31:15]

CURIA - Documents

azokkal ellenttes, vagy ppen ellenkezleg azok lehetv teszik, hogy a valamely szerzdsi felttel tisztessgtelen jellegt hivatalbl szlel nemzeti brsg tjkoztassa a feleket arrl, hogy semmissgi ok fennllst szlelte, s felhvja ket az ezzel kapcsolatos nyilatkozataik megttelre. 18Az gyiratbl kiderl, hogy e krdsek a nemzeti jog azon szablynak fennllsval fggnek ssze, mely szerint az a brsg, amely hivatalbl semmissgi okot szlelt, kteles errl tjkoztatni a feleket, s lehetsget biztostani szmukra, hogy nyilatkozzanak az rintett jog szerinti rvnyessg hinynak esetleges megllaptsval kapcsolatban, amelynek hinyban e brsg nem mondhatja ki a semmissget. 19E krdsek megvlaszolshoz emlkeztetni kell arra, hogy az irnyelv ltal ltrehozott vdelmi rendszer valjban azon az elven alapszik, hogy a fogyaszt az eladhoz vagy szolgltathoz kpest htrnyos helyzetben van, mind trgyalsi lehetsgei, mind pedig tjkozottsgi szintje tekintetben, amely helyzet az elad vagy szolgltat ltal elzetesen meghatrozott felttelek elfogadshoz vezet, anlkl hogy a fogyaszt befolysolni tudn ezek tartalmt (lsd tbbek kztt a C 40/08.sz. Asturcom Telecomunicaciones gyben 2009. oktber 6 n hozott tlet [EBHT2009., I 9579.o.] 29.pontjt s a C 618/10.sz. Banco Espaol de Crdito gyben 2012. jnius 14 n hozott tlet [az EBHT ban mg nem tettk kzz] 39.pontjt). 20E htrnyos helyzetre tekintettel az irnyelv 6.cikknek (1)bekezdse elrja, hogy a tisztessgtelen felttelek nem jelentenek ktelezettsget a fogyasztra nzve. Amint az az tlkezsi gyakorlatbl kvetkezik, olyan kgens rendelkezsrl van sz, amely arra irnyul, hogy a szerzd felek jogai s ktelezettsgei tekintetben a szerzds ltal megllaptott formlis egyenslyt a szerzd felek egyenlsgt helyrellt, valdi egyensllyal helyettestse (lsd tbbek kztt a C 137/08.sz. VB Pnzgyi Lzing gyben 2010. november 9 n hozott tlet [EBHT2010., I 10847.o.] 47.pontjt s a fent hivatkozott Banco Espaol de Crdito gyben hozott tlet 40.pontjt). 21Az irnyelv ltal elrni kvnt vdelem biztostsa rdekben a Brsg mr tbb esetben hangslyozta, hogy a fogyaszt s az elad vagy szolgltat kztti egyenltlen helyzetet csak a szerzd feleken kvli, pozitv beavatkozs egyenltheti ki (lsd tbbek kztt a fent hivatkozott VB Pnzgyi Lzing gyben hozott tlet 48.pontjt s a fent hivatkozott Banco Espaol de Crdito gyben hozott tlet 41.pontjt). 22E megfontolsok fnyben mondta ki a Brsg, hogy a nemzeti brsg hivatalbl kteles vizsglni az irnyelv hatlya al tartoz szerzdsi felttel tisztessgtelen jellegt, ezzel ellenslyozvn a fogyaszt s az elad vagy szolgltat kztti egyenltlen helyzetet (lsd tbbek kztt a fent hivatkozott VB Pnzgyi Lzing gyben hozott tlet 49.pontjt s a fent hivatkozott Banco Espaol de Crdito gyben hozott tlet 42.pontjt). 23Kvetkezskppen az unis jog ltal az rintett terleten a nemzeti brsgokra ruhzott feladat nem korltozdik annak puszta lehetsgre, hogy valamely szerzdsi felttel esetlegesen tisztessgtelen jellegt megtljk, hanem magban foglalja e krds hivatalbl trtn megtlsnek ktelezettsgt is, amennyiben a rendelkezskre llnak az e tekintetben szksges jogi s tnybeli elemek (lsd tbbek kztt a C 243/08.sz. Pannon GSM gyben 2009. jnius 4 n hozott tlet [EBHT2009., I 4713.o.] 32.pontjt s a fent hivatkozott Banco Espaol de Crdito gyben hozott tlet 43.pontjt). 24E tekintetben a Brsg a fogyaszt s az elad vagy szolgltat kztti kontradiktrius eljrs keretben eljr nemzeti brsg ltal elterjesztett elzetes dntshozatal irnti krelem elbrlsa sorn megllaptotta, hogy e brsgnak hivatalbl kell bizonytst folytatnia annak megllaptsa rdekben, hogy az elad vagy szolgltat s a fogyaszt kztti szerzds rszt kpez felttel az irnyelv hatlya al tartozik e, s amennyiben igen, hivatalbl kell rtkelnie az ilyen felttel esetlegesen tisztessgtelen jellegt (lsd ebben az rtelemben a fent hivatkozott VB Pnzgyi Lzing gyben hozott tlet 56.pontjt s a fent hivatkozott Banco Espaol de Crdito gyben hozott tlet 44.pontjt). 25Valamely felttel tisztessgtelen jellegnek szlelsbl levonand kvetkezmnyeket illeten az irnyelv 6.cikknek (1)bekezdse megkveteli, hogy a tagllamok elrjk, hogy az ilyen felttelek a sajt nemzeti jogszablyok rendelkezsei szerint ne jelentsenek ktelezettsget a fogyasztra nzve. 26E tekintetben emlkeztetni kell arra, hogy unis szablyozs hinyban a jogalanyok unis jogbl szrmaz jogainak a vdelmt biztost brsgi eljrsi szablyok a tagllamok eljrsi autonmijnak elve alapjn azok bels jogrendjbe tartoznak. E szablyok azonban nem lehetnek kedveztlenebbek, mint a hasonl bels

http://curia.europa.eu/...f?doclang=HU&text=93%252F13&pageIndex=0&part=1&mode=lst&docid=134101&occ=first&dir=&cid=84455[2013.12.31. 11:31:15]

CURIA - Documents

jelleg esetekre vonatkoz szablyok (egyenrtksg elve), s nem tehetik a gyakorlatban lehetetlenn vagy rendkvl nehzz az unis jogrend ltal biztostott jogok gyakorlst (tnyleges rvnyesls elve) (lsd ebben az rtelemben a fent hivatkozott Asturcom Telecomunicaciones gyben hozott tlet 38.pontjt s a fent hivatkozott Banco Espaol de Crdito gyben hozott tlet 46.pontjt. 27Az irnyelv ltal a tisztessgtelen felttel szankcionlsa tekintetben elrt vdelem tnyleges rvnyeslsnek biztostsra irnyul ktelezettsget illeten a Brsg korbban mr rmutatott arra, hogy a nemzeti brsgnak minden, a nemzeti jog rtelmben a szban forg felttel tisztessgtelen jellegnek szlelsbl ered kvetkezmnyt le kell vonnia annak biztostsa cljbl, hogy a szban forg felttel ne jelentsen ktelezettsget a fogyasztra nzve (a fent hivatkozott Asturcom Telecomunicaciones gyben hozott tlet 59.pontja). A Brsg ugyanakkor rmutatott arra, hogy a nemzeti brsgnak az irnyelv alapjn nem kell mellznie a krdses felttel alkalmazst, amennyiben a fogyaszt e brsg ltali kioktatst kveten nem kvn hivatkozni a tisztessgtelen jellegre s a ktelez er hinyra (lsd a fent hivatkozott Pannon GSM gyben hozott tlet 33. s 35.pontjt). 28Ezen tlkezsi gyakorlatbl az kvetkezik, hogy az irnyelv ltal elrt vdelem teljes hatkonysga megkveteli, hogy a felttel tisztessgtelen jellegt hivatalbl szlel nemzeti brsg minden kvetkezmnyt levonhasson ezen szlelsbl, anlkl hogy meg kellene vrnia, hogy a jogairl tjkoztatott fogyaszt az emltett felttel megsemmistst kr nyilatkozatot tegyen. 29Az unis jog vgrehajtsa sorn azonban a nemzeti brsgnak tiszteletben kell tartania a jogalanyok unis jogbl szrmaz jogainak a hatkony bri jogvdelmre vonatkoz kvetelmnyeket is, ahogyan ezt az Eurpai Uni Alapjogi Chartjnak 47.cikke biztostja. E kvetelmnyek kztt szerepel a kontradiktrius eljrs elve, amely a vdelemhez val jog rsze, s amely kti a brsgot klnsen akkor, ha hivatalbl felhozott indok alapjn brlja el a jogvitt (lsd ebben az rtelemben a C 89/08.P.sz., Bizottsg kontra rorszg s trsai gyben 2009. december 2 n hozott tlet [EBHT2009., I 11245.o.] 50. s 54.pontjt). 30A Brsg gy kimondta, hogy a kontradiktrius eljrs elve fszably szerint nem csupn azt a jogot biztostja az eljrsban rszes felek mindegyike szmra, hogy megismerjk s megvitassk az ellenrdek fl ltal a brsghoz benyjtott beadvnyokat s szrevteleket, hanem a felek azon jogt is magban foglalja, hogy tudomst szerezzenek a brsg ltal hivatalbl felhozott azon jogi termszet jogalapokrl, amelyekre a hatrozatt alaptani szndkozik, s hogy azokat megvitassk. A Brsg kiemelte, hogy a tisztessges eljrshoz val joghoz kapcsold kvetelmnyek betartsa rdekben ugyanis fontos, hogy a felek mind az olyan tnyllsi elemekrl, mind pedig az olyan jogi krdsekrl tudomst szerezhessenek s megvitathassk azokat, amelyek az eljrs kimenete szempontjbl meghatrozak (lsd a fent hivatkozott Bizottsg kontra rorszg s trsai gyben hozott tlet 55. s 56.pontjt). 31Ebbl kvetkezik, hogy abban az esetben, ha a nemzeti brsg azutn, hogy a rendelkezsre ll, vagy az e clbl ltala hivatalbl elrendelt bizonytsfelvtelt kveten tudomsra jutott tnyllsi s jogi elemek alapjn megllaptotta, hogy valamely felttel az irnyelv hatlya al tartozik az ltala hivatalbl lefolytatott rtkels sorn szleli e felttel tisztessgtelen jellegt, fszably szerint kteles a peres feleket tjkoztatni errl, s felhvni ket arra, hogy a nemzeti eljrsjogi szablyokban erre vonatkozan elrtak szerint, kontradiktrius eljrsban vitassk meg azokat. 32Az alapjogvitban szerepl azon nemzeti szably, amely szerint a semmissgi okot hivatalbl szlel brsg kteles errl tjkoztatni a feleket, s lehetsget biztostani szmukra, hogy nyilatkozzanak az rintett jog szerinti rvnyessg hinynak esetleges megllaptsval kapcsolatban, megfelel e kvetelmnynek. 33A felttel tisztessgtelen jellegnek hivatalbl trtn szlelse esetn a felek kioktatsra, valamint a nyilatkozatttel lehetsgnek szmukra val biztostsra irnyul ktelezettsg vgezetl nem tekinthet gy, mint amely nmagban sszeegyeztethetetlen az unis jogrend ltal biztostott jogok tagllamok ltali vgrehajtst szablyoz tnyleges rvnyesls elvvel. Nem vitatott ugyanis, hogy ezen elvet tbbek kztt a nemzeti brsgi rendszer alapjul szolgl olyan elvek figyelembevtelvel kell alkalmazni, mint pldul a vdelemhez val jog, amelynek a kontradiktrius eljrs elve az egyik eleme (lsd ebben az rtelemben a fent hivatkozott Asturcom Telecomunicaciones gyben hozott tlet 39.pontjt). 34E krlmnyek kztt meg kell llaptani, hogy a krdst elterjeszt brsg az alapeljrsban a kontradiktrius eljrs elvt tiszteletben tartva s az irnyelv ltal a fogyaszt szmra elrt vdelem

http://curia.europa.eu/...f?doclang=HU&text=93%252F13&pageIndex=0&part=1&mode=lst&docid=134101&occ=first&dir=&cid=84455[2013.12.31. 11:31:15]

CURIA - Documents

tnyleges rvnyeslsnek veszlyeztetse nlkl hvta fel mind az ezen eljrsban felperes pnzintzetet, mind pedig az alperes fogyasztt a vitatott szerzdsi felttel tisztessgtelen jellegre vonatkoz rtkelsvel kapcsolatos szrevteleik megttelre. 35A fogyaszt szmra az ezzel kapcsolatos nyilatkozat megttelre vonatkozan biztostott e lehetsg megfelel a nemzeti brsg azon, a jelen tlet 25.pontjban felidzett ktelezettsgnek is, hogy adott esetben figyelembe vegye a fogyaszt ltal kifejezett szndkot, amikor a tisztessgtelen felttel ktelez ereje hinynak tudatban ez utbbi mgis kijelenti, hogy tiltakozik ennek mellzse ellen, ezltal szabad s vilgos hozzjrulst adja a krdses felttelhez. 36Kvetkezskppen az els s a msodik krdsre azt a vlaszt kell adni, hogy az irnyelv 6.cikknek (1)bekezdst s 7.cikknek (1)bekezdst gy kell rtelmezni, hogy a valamely szerzdsi felttel tisztessgtelen jellegt hivatalbl szlel nemzeti brsgnak ahhoz, hogy levonhassa az ezen szlelsbl szrmaz kvetkezmnyeket, nem kell megvrnia, hogy a jogairl tjkoztatott fogyaszt az emltett felttel megsemmistst kr nyilatkozatot tegyen. Mindazonltal a kontradiktrius eljrs elve fszably szerint ktelezi a szerzdsi felttel tisztessgtelen jellegt hivatalbl szlel nemzeti brsgot arra, hogy a peres feleket tjkoztassa errl, s lehetsget biztostson szmukra, hogy a nemzeti eljrsjogi szablyokban erre vonatkozan elrt eljrsok szerint kontradiktrius eljrsban vitassk meg azokat. A harmadik krdsrl 37A krdst elterjeszt brsg harmadik krdse arra irnyul, hogy gy kell e rtelmezni az irnyelvet, hogy a tisztessgtelen szerzdsi felttel vizsglata sorn az lehetv teszi a nemzeti brsg szmra, st ktelezi t arra, hogy a szerzds valamennyi felttelt megvizsglja, vagy ppen ellenkezleg a vizsglatt azon felttelekre kell korltoznia, amelyeken az ltala elbrland igny alapul. 38Elzetesen meg kell jegyezni, hogy az gyiratbl kiderl, hogy az alapgyben a Banif Plus Bank ltal a Csipai hzasprral szemben indtott kereset az ltaluk kttt klcsnszerzds 29.pontjn alapul, s hogy e felttel tisztessgtelen jellegnek vagy annak hinynak meghatrozsa dnt jelentsg a Banif Plus Bank ltal kvetelt klnbz kvetelsek megfizetse irnti krelem trgyban hozand dnts szempontjbl. 39A harmadik krdst teht gy kell rtelmezni, hogy a krdst elterjeszt brsg azt szeretn tudni, hogy az igny alapjt kpez felttel tisztessgtelen jellegnek rtkelse sorn figyelembe lehet e vagy kell e venni a szerzds egyb feltteleit. 40Az irnyelv 3.cikknek (1)bekezdse rtelmben valamely szerzdsi felttel abban az esetben tekintend tisztessgtelen felttelnek, ha a jhiszemsg kvetelmnyvel ellenttben a felek szerzdsbl ered jogaiban s ktelezettsgeiben jelents egyenltlensget idz el a fogyaszt krra. Ugyanezen irnyelv 4.cikknek (1)bekezdse rtelmben ezt azon ruk vagy szolgltatsok termszetnek a figyelembevtelvel kell megtlni, amelyekre vonatkozan a szerzdst ktttk, s hivatkozssal a szerzds megktsnek idpontjban az akkor fennll sszes krlmnyre, amely a szerzds megktst ksrte, valamint a szerzds minden egyb felttelre vagy egy olyan msik szerzds feltteleire, amelytl e szerzds fgg. 41A harmadik krdsre teht azt a vlaszt kell adni, hogy a nemzeti brsgnak az ltala elbrland igny alapjul szolgl szerzdsi felttel esetlegesen tisztessgtelen jellegre vonatkoz rtkels cljbl figyelembe kell vennie a szerzds minden egyb felttelt. A kltsgekrl 42Mivel ez az eljrs az alapeljrsban rszt vev felek szmra a krdst elterjeszt brsg eltt folyamatban lv eljrs egy szakaszt kpezi, ez a brsg dnt a kltsgekrl. Az szrevteleknek a Brsg el terjesztsvel kapcsolatban felmerlt kltsgek, az emltett felek kltsgeinek kivtelvel, nem trthetk meg. A fenti indokok alapjn a Brsg (els tancs) a kvetkezkppen hatrozott: 1)A fogyasztkkal kttt szerzdsekben alkalmazott tisztessgtelen felttelekrl szl, 1993. prilis 5 i 93/13/EGK tancsi irnyelv 6.cikknek (1)bekezdst s 7.cikknek (1)bekezdst gy kell
http://curia.europa.eu/...f?doclang=HU&text=93%252F13&pageIndex=0&part=1&mode=lst&docid=134101&occ=first&dir=&cid=84455[2013.12.31. 11:31:15]

CURIA - Documents

rtelmezni, hogy a valamely szerzdsi felttel tisztessgtelen jellegt hivatalbl szlel nemzeti brsgnak ahhoz, hogy levonhassa az ezen szlelsbl szrmaz kvetkezmnyeket, nem kell megvrnia, hogy a jogairl tjkoztatott fogyaszt az emltett felttel megsemmistst kr nyilatkozatot tegyen. Mindazonltal a kontradiktrius eljrs elve fszably szerint ktelezi a szerzdsi felttel tisztessgtelen jellegt hivatalbl szlel nemzeti brsgot arra, hogy a peres feleket tjkoztassa errl, s lehetsget biztostson szmukra, hogy a nemzeti eljrsjogi szablyokban erre vonatkozan elrt eljrsok szerint kontradiktrius eljrsban vitassk meg azokat. 2)A nemzeti brsgnak az ltala elbrland igny alapjul szolgl szerzdsi felttel esetlegesen tisztessgtelen jellegre vonatkoz rtkels cljbl figyelembe kell vennie a szerzds minden egyb felttelt. Alrsok

* Az eljrs nyelve: magyar.

http://curia.europa.eu/...f?doclang=HU&text=93%252F13&pageIndex=0&part=1&mode=lst&docid=134101&occ=first&dir=&cid=84455[2013.12.31. 11:31:15]