RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SAINS TAHUN 5

Tarikh Hari Masa Kelas Bilangan murid Subjek Tema Bidang Pembelajaran

: 4 Julai 2013 : Khamis : 9.15 - 10.15 pagi : 5 Bijak : 30 orang : Sains : Menyiasat Alam Fizikal : 3.Kembali ke Asalku

Objektif Pembelajaran 1.3

:

Memahami kitaran air

Hasil Pembelajaran

:

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat : i. ii. iii. iv. Memerihalkan bagaimana awan terbentuk Memerihalkan bagaimana hujan terbentuk Menerangkan bagaimana kitaran air berlaku dalam persekitaran Menerangkan kepentingan kitaran air

Kemahiran Saintifik

:

Pemerhatian, komunikasi, meramal

Kemahiran Berfikir

:

Menjana idea, menghubungkait, membuat kesimpulan

Nilai Saintifik / Nilai Murni - Bekerjasama

:

- Menghargai sumbangan Sains dan Teknologi

Pengalaman Sedia Ada

:

Murid telah mempelajari bahawa bahan wujud dalam pelbagai bentuk

Bahan Bantu Mengajar Nota, lembaran kerja

:

Fasa

Kandungan

AktivitiPengajaran dan Pembelajaran

Catatan

Set Induksi (5 minit)

- Air dalam kehidupan seharian

1.

Murid diminta untuk memerhati gambar aktiviti harian : minum, membasuh

KB : Berkomunikasi

2.

Murid menjawab soal jawab guru.

Nilai : Bekerjasama

Pencetusan Idea (10 minit)

1.

Murid diminta untuk memberi

KS :

contoh lain kegunaan air dalam Menghubungkait kehidupan seharian. 2. Murid berbincang dengan guru.

Penstrukturan - Kitaran Air Semula Idea (25 minit) - Sumber Air

1.

Murid diperkenalkan dengan proses kejadian air.

Nilai : Menghargai sumbangan Sains dan Teknologi

2.

Guru menyuruh murid menyatakan proses yang berlaku semasa pembentukan awan dan kejadian hujan.

3.

Murid diminta untuk berbincang tentang sumbersumber air dan

kepentingannya.

Aplikasi Idea (10 minit)

1.

Murid diminta untuk menyiapkan lembaran kerja yang diedarkan oleh guru.

KB : Berkomunikasi

2.

Guru mengadakan perbincangan bersama murid.

KS : Meramal

3.

Murid menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru : a. Ramalkan apa yang berlaku kepada dunia jika kitaran air tidak berlaku.

Penutup

Refleksi P&P - Perasaan - Pengetahuan baru - Kesimpulan

1.

Seorang murid diminta untuk membuat refleksi pengajaran di hadapan kelas.

KB : Membuat kesimpulan

2.

Murid ditegaskan dengan nilai murni.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful