RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SAINS TAHUN 5

Tarikh Hari Masa Kelas Bilangan murid Subjek Tema Bidang Pembelajaran

: 25 Julai 2013 : Khamis : 9.15 - 10.15 pagi : 5 Bijak : 30 orang : Sains : Menyiasat Bumi dan Alam Semesta : 1. Buruj

Objektif Pembelajaran 1.3 Memahami buruj

:

Hasil Pembelajaran

:

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat : i. ii. iii. Menyatakan maksud buruj. Mengenalpasti buruj. Menyatakan kepentingan buruj.

Kemahiran Saintifik

:

Pemerhatian, komunikasi, meramal

Kemahiran Berfikir

:

Menjana idea, menghubungkait, membuat kesimpulan

Nilai Saintifik / Nilai Murni - Bekerjasama

:

- Menghargai sumbangan Sains dan Teknologi

Pengalaman Sedia Ada

:

Murid telah mempelajari mengenai kejadian siang dan malam

Bahan Bantu Mengajar Nota, lembaran kerja

:

Fasa

Kandungan

AktivitiPengajaran dan Pembelajaran

Catatan

Set Induksi (5 minit)

- Bintang

1. Guru menunjukkan satu keratan akhbar mengenai ramalan zodiak. 2. Guru bertanya kepada murid:3. Contoh: i. Bagaimana zodiak ini dicipta? ii. Dari mana asalnya?

KB : Berkomunikasi

Nilai : Bekerjasama

Pencetusan Idea (10 minit)

1.

Guru menerangkan kepada murid mengenai tajuk yang akan dipelajari.

KS : Menghubungkait

2.

Guru memberi setiap kumpulan satu kad tugasan dan bahan untuk projek.

3.

Guru membimbing murid untuk menjalankan aktiviti kad tugasan tersebut.

Penstrukturan - Buruj Semula Idea (25 minit)

1.

Guru meminta setiap kumpulan Nilai : bertukar-tukar hasil kerja yang mereka buat. Menghargai sumbangan Sains dan Teknologi

2.

Guru bertanyakan beberapa soalan, Contohnya: i. Apakah yang anda nampak?

3.

Guru menerangkan tentang buruj yang mereka boleh lihat pada waktu malam.

Aplikasi Idea (10 minit)

1. Guru memberi lembaran kerja yang perlu disiapkan. 2. Guru meminta murid melukis dan melabel kedudukan buruj tersebut.

KB : Berkomunikasi

KS : Meramal

Penutup

Refleksi P&P - Perasaan - Pengetahuan baru - Kesimpulan

1.

Seorang murid diminta untuk membuat refleksi pengajaran di hadapan kelas.

KB : Membuat kesimpulan

2.

Murid ditegaskan dengan nilai murni.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful